Page 1

Nordstrand ­kirke stenges for utvidelse

NR 2–2014 · PÅSKEN · 94. ÅRGANG

side 6–7

side 10

Krim i Bibelen

side 23

17. mai på Nordstrand

side 11–13

Påsken – der det skjedde


Presten på Nordseterhjemmet

Hva er påske for deg?

Jostein Vist. 73 år. Jostein Vist har vært sykehjems­ prest de siste åtte årene. Han har én fast dag på Nordseterhjem­ met hver uke, onsdagene er prestens dag. Resten av stillings­ andelen brukes utover hele uken, etter behov og s­ ituasjon. Han er klar for å bli kontaktet døgnet rundt.

Denne utgaven av Menighetsbladet viser noe av ­bredden i hva påsken er. Hva tenker unge og eldre om påsken? – side 5 og 15 Menighetsbladet har møtt noen beboere på ­Nord­seterhjemmet som forteller om sine ­påskeminner. Mens noen unge svarer på spørsmål om hva påsken betyr for dem. Er krim en del av din påske? – side 10 Da kan vi anbefale noen historier fra ­Bibelen. ­Påskens dramatiske beretninger i alle fire ­evangelier er kanskje de sterkeste historiene. Liker du å reise i påsken? – side 11–13 Ta en titt på bildene fra Jerusalem som viser noen av stedene som knyttes til Jesu siste påske. Påske og kunst hører sammen. – side 14 Denne påsken kan du ikke se glass­maleriene i ­Nordstrand kirke, les gjerne også påskens ­bibeltekster til hvert bilde.

Ida Gumus er 10 år og går i 4. Klasse på Vevelstadåsen skole på Ski. ­Hennes mor arbeider på Nordseter­hjemmet og ­kjører henne til samlingene på onsdagene.

Påske og quiz – side 15 Vi har en liten bibelsk familie-quiz. Sett dere ned, unge, og gamle og test hverandres bibelkunnskap, en fin aktivitet i påsken. Påske er kirkegang – side 21 Her finner du prekenlisten for gudstjenestene for Nordstrand og Ljan. Velkommen til fellesskap og oppbyggelse. Merk at Nordstrand kirke er stengt, men det blir gudstjenester i Menighetssenteret.

Ida liker å synge og hun er med i et lokalt kor: Syngsalabim. – Det er fint at de som bor her på Nordseterhjemmet liker at jeg kommer og synger for dem, for jeg syns det er veldig kjekt å synge, og det ekstra fint når en kan ha noen som hører på.

Påske og en stengt kirke? – side 6–7 Her kan du lese om hva som skal skje med ­Nordstrand kirke det nærmeste året. Lenge til 17. mai? – side 23 Det lokalhistoriske temaet denne gangen er 17. maifeiring på Nordstrand og samarbeidet mellom l­ okalmiljø og kirke. Tidenes største menighetsblad? Påskenummeret har 24 sider, åtte flere enn ­vanlig. Takk til våre annonsører som gjør dette mulig. Påsken er en av kirkens viktigste høytider, derfor også et litt fyldigere blad. Omkring 100 personer i lokalmiljøet har vært i sving for å få dette bladet hjem til deg. Vi håper du vil finne noe av interesse. God lesning. God påske i hjem og menighet. Dag K. Smemo, redaktør. PS! Vil du ha flere eksemplarer av dette bladet til ­familie, venner eller ha med på påskefjellet? Stikk innom Menighetssenteret på Nordstrand eller kom på en av gudstjenestene og ta med deg flere blader.

2 

Menighetsbladet 2 | 2014

Presten – den viktigste personen på Nordseterhjemmet. Liv Astrid Frammarsvik, Sykepleier. – Jostein prest er den viktigste personen på Nord­seterhjemmet, sier sykepleieren. Så retter hun litt på seg selv: – Det høres kanskje litt feil ut, men han er veldig viktig for både beboere og personalet her på Nordseterhjemmet. Det er en livs­ nødvendighet å ha en god prest, Det betyr mye for den mentale helsen til beboerne. Vi ansatte kan sørge for at beboerne har det ­fysisk godt, presten hjelper på det mentale og ­åndelige plan. Takk til Nordstrand menighet som ­betaler for denne prestestillingen. Både ­beboere og ansatte setter stor pris på dette.


Presten på Nordseterhjemmet

Gudstjeneste på sykehjemmet

Reportasje fra Nordseterhjemmet Tekst og foto: Dag K. Smemo

Det lille kapellet er helt fullt, ikke en ledig stol igjen. Utenfor står det 15–20 rullatorer, dette er en gudstjeneste for godt voksne. Før gudstjenesten begynner går presten fra person til person. Han håndhilser, sier navnet og har en liten kommentar til den enkelt. Så begynner gudstjenesten. De har ingen organist eller musikant så presten stemmer opp: «Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare». Ja dette er en sang de fleste kan. Presten introduserer også en ung jente på 10 år som noen ganger er med og synger for

den lille menigheten. Ida går på skole på Ski, men ­hennes mor arbeider på Nordseterhjem­ met. Noen ganger får Ida fri fra skolen for å synge på onsdagsgudstjenestene. – Jeg må visst snakke med skolesjefen og be han gi Ida fri fra skolen litt oftere, sier Jos­ tein prest med et smil og forsamlingen klapper ivrig. Presten leser teksten om Såmannen og Guds ord som såkornet. Prekenen er enkel, prak­ tisk og ­forståelig. Vist forteller om ateisten og human­etikeren som for noen år siden ble en kristen her på hjemmet. Presten har sjelden hatt så mange s­ amtaler etter en begravelse som etter å ha forrettet den begravelsen i Nord­ strand kirke. Og flere av de yngre i slekten fant senere fram til kristen tro. – Sånn er Gud sier Jostein Vist. Livet kan gå i bølger, denne mannen fant hjem. Han fikk

lov til å tro at Gud er glad i meg akkurat slik jeg er. Skjønner dere hvor spennende det er å være presten? Spør Jostein Vist. – Gud viser ingen bort, han elsker alle. Så stemmer presten opp en sang: «Vær meg nær å Gud, når jeg ber, synger eller gråter.» De synger med. Så ber alle Fadervår og presten lyser velsignelsen. Når det hele er slutt, står Jostein prest ved utgangen og tar den enkelte i hånden og tak­ ker for i dag. Det ble en god stund i kapellet også denne onsdagen. Eller som en av de ansatte sa det: – Onsdagen er ukens høydepunkt på hele huset. For onsdag er prestens dag. Det merkes på stemningen i alle avdelingene.

Menighetsbladet 2 | 2014 

3


Presten på Nordseterhjemmet

Sykehuspreststillingen på Nordseterhjemmet er 20%. Alt dette er betalt av Nordstrand menighet. – Mange andre sykehjem har prest i ­offentlig stilling i 50%. Vi har Jostein Vist i 20% betalt av Nordstrand menighet. Vi får f­ antastisk mye igjen for pengene. Jostein prest ser ­pasientene, han snakker med dem. Han ser når noen har det vondt, da tar han seg ekstra tid til å snakke med dem. Han kjenner våre beboere på en annen måte enn vi ansatte. Han ser den enkelte, kjen­ ner navnene deres og hånd­hilser på alle. Også de som ikke ellers har oppsøkt kirke og prest. Her på sykehjemmet vil alle snakke med Jostein prest. Dette sier Reidun Ødegaard og fortsetter – Deltakelsen på gudstjenestene er veldig god når Jostein har ansvaret. Omtrent 80% av de som kan, kommer på hans samlinger. – Jostein prest er også svært populær blant oss ansatte. Både for vår egen del, men aller mest fordi vi ser at hans tilstedeværelse skaper en så god stemning på hele hjemmet. Han er så ekte og deltar i den enkeltes liv i gode og ­vanskelige dager. – En dame på nærmere nitti ble døpt her for en tid siden. Hun hadde lenge ønsket

4 

Menighetsbladet 2 | 2014

seg en kristen dåp, Jostein prest hadde mange ­samtaler med henne, og døpte henne. Vi ansatte syns dette var veldig fint. Vi hadde stor fest den dagen. – Hva gjør dere til påske? – Vi steller til slik at det skal bli god påske­ stemning. Det lages påskepynt, vi serverer god mat og har påskegodteri. Mange vil også gjerne se gudstjenester på tv. Presten har en gudstjeneste i påskeuken, det er gjerne på den faste dagen, på onsdagen.

Avdelingssykepleier Reidun Ødegård

Samtale med to andre avdelingssykepleiere: Gunn Helen Lie – Det er flott at menigheten tar denne ­utgiften og gir oss en prest, sier Gunn Helen Lie. Hvilket tomrom hadde det ikke vært her om han ikke hadde vært her. Den enkelte beboer har ikke bare fysisk behov, men også åndelige. Det tar prestens seg av. Vi syke­ pleiere kan ikke dekke dette behovet.

Ingrid Thorsen – Mange av beboerne har selvsagt tanker om døden, fortsetter Ingrid Thorsen. Noen gruer seg for døden, noen ser fram til døden. Presten kan samtale og gi svar. Når vi ser at noen har angst for døden er det fint å kunne be presten ta en prat med vedkommende.


Påskeminner – beboere på Nordseterhjemmet

Noen minner om påskefeiring Kari Bjøralt

Født 18.02. 1922 Hun har bodd på Nordseterhjemmet siden 2000 og er nok en av dem som her bodd her lengst. Påske og jul var tid for kirkegang i hennes familie. Det var alltid høytidelig i påsken, og spesielt påskedag var viktig, dagen da feiret de påskens store under: at Jesus sto opp av graven. – Jeg opplever at jeg har fått styrke fra Vårherre og den styrken har fulgt meg hele livet, sier Kari Bjøralt med overbevisning. «Jesus det eneste, helligste reneste», er hennes påskesalme.

Karl Herman Ørmen

89 år – Jeg er født i Fredrikstad men vokste opp i Oslo. Som gutt var jeg på «påskeferie» i Fredrikstad hos mine besteforeldre. Da hadde jeg mange andre gutter jeg lekte med, så påsken var en fin tid i min oppvekst før krigen. Jeg var KFUM-speider og har mange gode minner fra den tiden. – Vi hadde mye fin hjemmelaget påskepynt, noe av den har vi fremdeles i familien, og den tar vi fram og pynter med hver påske. Det er viktig med tradisjoner. «Påskemorgen slukker sorgen», er hans påskesalme.

Haldis Jahr

Født 30.05. 1924 Hennes helt spesielle påskeminne fra opp­ veksten er da familien bodde på Vålerenga, vegg i vegg med Frelsesarmeen der. Påske­ morgen sto to frelsessoldater oppe på taket og spilte den kjente påskesalmen: «Påske­ morgen slukker sorgen». Da ble det påske! Senere flyttet hun med familien til Lam­ bertseter. Påsken ble da mye turer på fjellet eller i Østmarka. Haldis Jahr må ha med seg samlingene til Jostein prest, det er høydepunkt i uken.

Kari Johanne Hagberg

Født 21.01. 1925 – Min mor hadde en fin påsketradisjon som jeg har forsøkt å fortsette for mine barn og barnebarn. Hver påskedag fikk vi egg til frokost. Så hadde mor skrevet et dikt til den enkelte i familien. Fine dikt på rim om hver av oss og vår situasjon eller fase i livet. Disse versene har jeg gjemt på. Jeg vokste opp i en familie som var aktivt med i Frikirken i Drammen. Da jeg selv flyttet til Jordbærveien for 30 år siden, meldt vi oss alle inn i Den norske kirke og Nordstrand menighet. «Påskemorgen slukker sorgen» er også min helt spesielle påskesang. Når jeg hørte den i påsken, da ble det lyst og godt inni meg.

Våren har kommet!

Hageland Nordstrand Nordstrand Plantesenter er et lite og intimt hagesenter med beliggenhet i et boligområde med både store og små hager rundt oss. Du finner oss på syd-enden av Nordstrands platået, rett ved snuplassen til Ljabru-trikken. Vi har stort fokus på planter og blomster og ønsker å tilby planter for alle, men også for de som mer enn normalt interessert! Derfor prøver vi å ha en del store kvaliteter og så mye spennene sorter som vi kan! Hagesenteret har egen roseproduksjon og har normalt veldig godt utvalg av roser. Vi har fokus på kunden og ønsker en personlig kontakt med kundene, og yter derfor så høy grad av service som mulig. Hos oss møter du engasjerte ansatte med god fagkunnskap om hage.

Våren har kommet!

Velkommen til en hyggelig handel! Hageland Nordstrand Nordstrand Plantesenter er et lite og intimt hagesenter med beliggenhet i et boligområde med både store og små hager rundt oss. Du finner oss på syd-enden av Nordstrands platået, rett ved snuplassen til Ljabru-trikken. Vi har stort fokus på planter og blomster og ønsker å tilby planter for alle, men også for de som mer enn normalt interessert! Derfor prøver vi å ha en del store kvaliteter og så mye spennene sorter som vi kan! Hagesenteret har egen roseproduksjon og har normalt veldig godt utvalg av roser. Vi har fokus på kunden og ønsker en personlig kontakt med kundene, og yter derfor så høy grad av service som mulig. Hos oss møter du engasjerte ansatte med god fagkunnskap om hage.

HAGELAND KUPP

MELD DEG INN I KUNDEKLUBBEN, FÅ 10 PÅSKELILJER I POTTE TIL

STEMORSKÅL 17CM

Velkommen til en hyggelig handel!

50

00

49

90*

HAGELAND KUPP

MELD DEG INN I KUNDEKLUBBEN, FÅ 10 PÅSKELILJER I POTTE TIL

Ditt lokale hagesenter 5 for 200,-

49

PLANTER

90*

50

5 for 200,-

STEMORSKÅL 17CM RYDDESALG

00

5 for 300,-

HAGELAND PLANTEJORD 50 L

50%

HAGELAND DEKKBARK 80 L RYDDESALG

PLANTER

DET FINNES KUN ET NORDSTRAND PLANTESENTER

50%

5 for 300,-

Tilbudene gjeder 11.-14 april.

FINNES NORDSTRAND PLANTESENTER Hageland Nordstrand nordstrandDET • 22 22 29 45 45KUN 73••ET Nordstrand Plantesenter, Rosendalsveien 43, 1166 Oslo Hageland • 29 73 Nordstrand Plantesenter, Rosendalsveien 43,gjeder 1166 Oslo Tilbudene 11.-14 april.

www.hageland.no www.hageland.no

Menighetsbladet 2 | 2014 

Hageland Nordstrand nordstrand • • 22 22 29 29 45 4573 73••Nordstrand NordstrandPlantesenter, Plantesenter,Rosendalsveien Rosendalsveien 1166 Oslo Hageland 43,43, 1166 Oslo

www.hageland.no www.hageland.no

5


Farvel med kirken? Siste gudstjeneste i Nordstrand kirke før utvidelse.

Fullsatt kirke på den siste gudstjenesten før ombyggingen. Silje prest fra prekestolen for siste gang

«Vi skal skape et hellig rom på menighetssenteret. For kirken består ikke av verken steiner, treverk eller kunst. Kirken er vi – menneskene – de levende steinene som til enhver tid kommer sammen her på Nordstrand for å feire gudstjeneste og dele ­fellesskap med hverandre og med Gud. Det er vi som er kirken. Og vi kan også samles på et menighetssenter. Og kanskje har vi muligheten nå når vi flytter oss over i et nytt rom – og øve oss på raushet, åpenhet, kjærlighet. På menighet­ssenteret skal vi vokse. Vi skal ha det trangere, men vi skal bli flere. Fordi vi skal være et ­fellesskap det er godt å komme til – både for dere som har vært her i årtier og for dere som stikker innom en gang iblant.» … sa Silje prest bl.a. på siste gudstjenesten før overgangen til gudstjenester på Menighetssenteret det neste året.

Pernille var siste barn som ble døpt.

Ikke alle fikk plass i kirkebenkene denne gangen.

6 

Menighetsbladet 2 | 2014

Alteret er gjort klart for gudstjenester i ­menighetssenteret det nærmeste året.


Menigheten på flyttefot Vi må bare vende oss til det: Kirkebakken blir en byggeplass! Tekst: Reidar Huseby Foto: Dag K. Smemo

De første tegnene har vi alt notert. Søndag 23. mars var siste messedag i Nordstrand kirke i denne omgang. Påfølgende uke ga plass til en travel (for ikke å si kompakt) «løsøre»-aksjon. Oppgitt frist til menigheten: Tomt kirkebygg til 1. april! – Nå begynner tingene å falle på plass, sier Frank Hagen, glad leder av vår lokale byggekomite. – Hovedentreprenøren (Klima og bygg A/S) satser på inne-innsats i april, mens ut­ vendig ­arbeid påbegynnes 1.mai. Men alt i de ­nærmeste dagene kommer det jo utstyr og maskiner, som røper at vi har litt av et prosjekt foran oss. Hagen opplyser at Menighetssenteret blir «skjermet», med åpne innganger til konto­ rene, som nå. Men … en oppfordring til alle ­impliserte: Vis tålmodighet! Litt av et puslespill  Sokneprest Espen i­nnrømmer overfor Menighetsbladet at det er litt av et puslespill å få oversikt og plan for de nærmeste måneder. – Den største endringen, sett fra menig­ hetens side, blir jo flyttingen av gudstjenestene over til Menighetssenteret. Med nøktern om­ møblering regner vi med å få 200–250 sitte­ plasser. En utfordring blir jo å skape et så ­sakralt rom som mulig. Et alter-parti og kor-­ orgelet kommer på plass. – Ellers er det lagt til rette for utvidet sam­ arbeid med nabomenighetene på flere felter. Vi får nok være forberedt på å improvisere ­underveis, dessuten lytte til klare ønsker hos dem som søker vår hjelp. Det gjelder ikke minst de gledelig mange som kommer med sine dåpsbarn. Som alt prøvet med hell blir det samarbeid med Lambertseter menighet om konfirmasjonsgudstjenestene. Soknepresten opplyser at vielser anbefales lagt til Ljan kirke, mens begravelser/bisettelser blir fra Bekkelaget. Her er det også en mulig­ het for leie av lokale til eventuelt påfølgende minnesamvær. (Et lite blad-tips til slutt: Påskens gudstjenester blir ikke i kirken men på menighetssenteret!)

Nordstrand kirke, sett fra øst, slik den er før ombyggingen. Denne siden av kirken vil bli vesentlig endret, mens vestsiden med hovedinngang og tårn vil være uendret. Soknepresten ser for seg en del ­utfordringer når en det nærmeste året skal feire gudstjenester i menighetssenteret, mens Nordstrand kirken bygges om. Komiteen som skal følge ombyggingen og utvidelsen av Nordstrand kirke består av fra venstre: Ellen Sandøe, Frank Hagen (komiteleder), Jan Einar Hals, Espen Feilberg– Jakobsen, Berit Aabyholm og Asbjørn Torvik.

Nordstrand kirke skal utvides fra ca 280 til ca 480 sitteplasser. Ombyggingen startet 1. April i år og ventes å vare ett år, kanskje ferdig til påsken 2015? Under ombyggingen blir det vanlige guds­ tjenester i menighetssenteret, vielser legges til Ljan kirke, begravelser/bisettelser til ­Bekkelaget kirke. Det blir også et tett ­samarbeid med Lambertseter kirke.

Se godt på dette bildet av korpartiet med ­glassmaleriene, her blir det store endringer før Nordstrand kirke blir ­gjenåpnet neste år.

Menighetsbladet 2 | 2014 

7


En fastebønn

av Ulla Käll: Det vakre finnes i deg. Og det aller vakreste er ditt ansikt. Det stråler av varme, mildhet og barmhjertighet. En utstråling av Guds vesen, det eneste som metter. La meg se ditt ansikt klarere, og mitt eget klarere. La alt som skygger, blekne. La alt som øker klarheten, vokse. Det er dine øyne jeg ser. Nesten uutholdelig vakre. Nesten uutholdelig kjærlighet.

8 

Menighetsbladet 2 | 2014


Silje prest:

Se og bli sett! Hele familien er samlet rundt middagsbordet. «Hvordan har det vært på skolen i dag?» spør faren og smiler mot sønnen: «Gidder ikke si noe», svarer 7-åringen. «Hva med deg?» Faren ser på 9-åringen. «Hva har du gjort på skolen i dag?» «Ingenting», svarer 9-åringen. «Hva med deg, da?» Faren ser på moren. Og moren forteller villig vekk om en innholdsrik arbeids­ dag, om utfordringer og oppmuntringer. Og da er det to barn som endelig melder seg på og gjerne vil fortelle det ene og det andre fra skoledagen. Og ikke nok med det: Toåringen babler i vei og forsøker å gjenta alt det som storesøskene sier – og selv om hun ikke har alle ordene på plass, utkonkurrerer hun dem i lydstyrke. Hun skal høres! Hun skal bli sett! Og hun gir seg ikke før hun har alle hele fami­ liens oppmerksomhet rettet mot seg. Da smiler hun fornøyd og putter mat i munnen. Se meg! Hør meg! Vis at jeg betyr noe! Det er helt menneskelig. Alle har behov for å bli sett og bli bekreftet. Alle trenger å bli hørt og kjenne at man hører til et sted.

Skjærtorsdag minnes vi at Jesus samlet ­disiplene sine til det siste måltid. Før måltidet vas­ ket Jesus disiplenes føtter. Han overtok tjene­ rens jobb, bøyde seg og vasket skitne og slitne ­føtter. I denne handlingen så Jesus hver og en av sine venner på en spesiell måte. Han tjente dem og viste omsorg for dem, han bekreftet dem og viste sin kjærlighet. Disiplene trengte ikke rope eller krangle om oppmerksomheten – Jesus så hver og en. Langfredag minnes vi at Jesus ble hengt på ­korset. Han gjorde det ikke med glede. ­Kvelden før hadde han gått ut i Getsemane­ hagen, kastet seg ned på jorda og tryglet Gud om at timen måtte gå ham forbi. «Far, ta dette begeret fra meg» ba han Gud. «Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Og det ble som Jesus fryktet. Der, i Getsemane-hagen, ble han tatt til fange, og dagen etter ble han korsfes­ tet. Det må ha vært en forferdelig død. Men likevel – en død fylt av håp. På korset, i all sin lidelse, åpner Jesus sitt ansikt for deg og meg – og øynene hans sier: «Ser du? Så høyt elsker jeg deg!»

Vi nærmer oss påske, kirkens største høytid. 1.påskedag feirer vi at Jesus ikke ble værende i døden. Guds kjærlighet seiret over mørket og Palmesøndag er oppstarten. Dagen da Jesus dødsrikets krefter én gang for alle. Jesus stod kom inn til Jerusalem ridende på et esel. opp fra døden og ga alle mennesker håp om Han ble hyllet som en konge. Folk ropte og evig liv. ­veivet med palmegreiner, jeg ser for meg at det må ha vært rene Gjennom påskens handlinger 17.mai-stemningen. Gjennom påskens handlinger bekrefter Gud at han ser Mange av de som ville ­bekrefter Gud at han ser hvert enkelt menneske og vise sin beundring, bryr seg om oss med en uen­ la kappene sine på hvert enkelt menneske delig kjærlighet. Vi trenger ­bakken foran Jesus og og bryr seg om oss med ikke snakke høyest ved bor­ eselet. Jesus så folket en uendelig kjærlighet det, Gud ser hver og en av og han lot seg hylle oss. «For så høyt har Gud selv om han innerst elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, inne v­ isste at stemningen snart skulle snu. for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh. 3,16 «den lille Bibel»)

Tekst: Silje Kivle Andreassen

Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. 2 Da så de at steinen var rullet fra graven. 3 Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. 4 De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. 5 Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? 6 Han er ikke her, han er stått opp. Lukas 24,1-6a

Foto: Dag K. Smemo

Menighetsbladet 2 | 2014 

9


Bibelen full av krim Påsken er en religiøs høytid. Påsken er også høytid for krimlitteratur. To tilsynelatende totalt atskilte temaene kan lett forenes: Bibelen kryr av krimplott og krimfortellinger!

Bedrageri Patriarken Isak var blitt gammel og blind. Hans eldste sønn, Esau, skulle overlate stammens le­ derskap gjennom en velsignelse. Isaks kone, Re­ bekka, hadde imidlertid andre planer: Hennes yngre sønn, Jakob, var hennes favoritt. Esau var hå­ rete på hele kroppen. Men Rebekka visste råd: Hun kledde Jakob i Esaus klær og sørget for at han hadde saueskinn på armene og i nakken. Den blinde Isak kjente på sin «lodne» sønn og lot seg lure; Jakob ble velsignet. Bedrageriet var vellykket: Det var Jakob som senere ble far til Israels 12 stamfedre.  (1. Mosebok 27. kapittel.)

– Det er ikke underlig i det hele tatt. All krim­ litteratur utspiller seg mellom tilværelsens gode og onde krefter. Og nesten all krimlit­ teratur har som utgangspunkt at det finnes en sannhet og/eller rettferdighet. Akkurat det samme kan sies om Bibelen, sier en av Nor­ ges aller fremste krimeksperter, Nils Nord­ berg (70). La oss derfor denne påsken ta noen dykk ned i noen få av Bibelens ulike krimplott:

Ran

Mordforsøk Vi har flyttet oss til senere i Jakobs liv, nå etablert høvding med 12 sønner. Josef var hans yndlings­ sønn. De elleve andre brødrene var dødelig misun­ nelige, og planla å drepe ham - bortsett fra Ruben. Etter Rubens forslag ble Josef kastet i en vannløs brønn for deretter å bli solgt som slave til en forbi­ passerende karavane. For å skjule forbrytelsen, ble Josefs klær innsmurt med geiteblod, slik at faren trodde han var drept av rovdyr.

Men Josef var i høyeste grad i live; han ble solgt som slave til en høytstående tjenestemann hos selveste Farao. Etter en serie dramatiske hendelser, fikk han til slutt stort lederansvar i Egypt og fikk sendt bud på hele sin familie - også de svikefulle brødrene. Dermed var hele slekten gjenforent og etablert i Egypt.  (2. Samuelsbok, 11 og 12)

Også Jesus brukte krimhistorier for å understreke sine poenger. En av hans aller mest kjente lignelser tar et slikt utgangspunkt: Historien om den barmhjertige samaritan. Det handler om en mann som langs den øde landeveien mellom Jerusalem og Jeriko helt sør i Jordan-dalen, ble overfalt, skamslått og ranet av lan­ deveisrøvere. Voldsofferet trengte sårt til hjelp. Det fikk han ikke av et par fremtredende representanter for det som burde vært jødenes frommeste menn. Men en samaritan, en mann som etter datidens gjel­ dende normer sto på utsiden av det sosialt og reli­ giøst aksepterte, tok omfattende medmenneskelig ansvar. Moralen er at de gode gjerninger mot alle mennesker i nød, uansett hvem de er utført av, er mye mer verd enn påklistret og tafatt fromhet.  (Lukas 10)

Her kan du lese Bibelen på nettet www.bibel.no

Med tillatelse: Jon Kristian Selås / VG Kilder og takk: Bibelen.no; Crime Stories of the Bible, Deutsche ­Bibekgesellschaft 2003, Dag Smemo, Det Norske Bibelselskap.

10 

Menighetsbladet 2 | 2014


Påsken i Jerusalem

 Skjærtorsdag. Salen der Jesus vasker disiplenes føtter og feirer den siste nattverd.

Judas forråder Jesus for 30 sølvpenger.

Lukas 22,14–23

Fra påskens bibeltekster

Påskens tekster til bilder fra Jerusalem.

Les deg opp, som en fin forberedelse til et kirkebesøk i de forestående ­høytidsdagene – eller som spennende lektyre i hytteveggen …

  Getsemanehagen. Jesus ber til Gud om det han vet ligger foran ham. Judas kommer med tempelvaktene og Judas forråder Jesus med et kyss. Jesus tas til fange.

Lukas 22,39–54

 Langfredag. Jesus blir dømt til døden. Soldatene setter en krone av torner på hodet hans. Jesus føres til Golgata for å korsfestes.

Matt 27,27–35

Menighetsbladet 2 | 2014 

11


Mosaikk i Gravkirken

Bilder fra Gravk Foto fra Jerusalem: Dag K. Smemo

Russiske pilegrimer samler seg i en stille krok på Golgata og leser tekstene om Jesus død og oppstandelse. 12 

Menighetsbladet 2 | 2014


Pilegrimer inne i selve graven. Men graven er tom, Jesus sto opp fra graven.

kirken i Jerusalem

Menighetsbladet 2 | 2014 

13


Påskens tekster i Glassmalerier i Nordstrand kirke

1. påskedag. Jesus er stått opp fra graven Markus 16,19

Langfredag: Jesus blir tatt ned fra korset Luk 23,50–54

Langfredag: Jesus korsfestet. Luk 23,32–46

1. påskedag: Jesus viser seg for kvinnene ved graven. Matteus 28,5–10

Midtbildet: Den oppstandne Jesus Kristus. Lukas 24,36-53 Foto: Dag K. Smemo

Skjærtorsdag: Jesus arresteres i Getsemanehagen. Luk 22,47–54 14 

Menighetsbladet 2 | 2014

1. påskedag: Jesus står opp av graven Matteus 28,1–4


Ungdommers ­tanker om påsken: ­ Kristine Øvergaard (16) Hva forbinder du med påske? Det er jo det klassiske på fjellet sammen med folk som betyr mye for deg og å gjøre ting i fellesskap. Hvordan feirer du påsken? Enten er jeg på fjellet eller hjemme. Hvis jeg er hjemme, er jeg muligens i kirken på påskeaften. Hvordan har Jesu oppstandelse betydning for din tro? Det har vel egentlig alt med min tro å gjøre. Det gir meg tro på livet og jeg synes Jesu oppstandelse er et fint bilde på livet. At det ikke stopper når man dør, for jeg tror at det fortsetter. Benjamin Uddmo Ask (17) Hva forbinder du med påske? Sånn religiøst hadde jeg ikke så veldig forhold til det før jeg var rundt 10 år, men jeg knytter det til fjell og ferie.

BIBELQUIZ BARN 1. Hva var det første dyret som Noah slapp ut av arken etter storflommen; en ravn, en due eller en ørn? 2. Hvem ble omgjort til en saltstøtte? 3. Moses hjalp det jødiske folk å rømme bort fra slaveri. Fra hvilket land rømte de? 4. Hva het fjellet hvor Moses fikk de 10 bud? 5. Fullfør setningen: Jeg er v­ erdens lys. Den som følger meg, … 6. Hva het mannen som klatret opp i et tre for å se Jesus? 7. En gang helbredet Jesus 10 ­spedalske. Hvor mange av dem kom tilbake for å takke ham? 8. Hva kalles jødenes helligdag? 9. Hvem lærte oss bønnen ­Fadervår; kong David, ­Johannes døperen eller Jesus? 10. Hvor mange brev til efeserne har vi i Bibelen? VOKSNE 11. Historien om Elia og Sarepta er en av klassikerne fra GT. Hva var det Sareptas krukke ­inneholdt, og som det aldri ble tomt for; vin, mel eller olje? 12. Ismael, Abrahams sønn med trell­ kvinnen Hagar, ble sendt bort fra Abraham sammen med sin mor, og etter ­tradisjonen ble han arabernes stamfar.

Hvordan feirer du påsken? Det blir mye familietid for meg, der vi drar på hytta og spiser god mat.

Men hva ble Ismaels spesialitet i livet i ørkenen; p ­ ottemakerarbeid, gjeter eller bueskyting? 13. I hvilket brev benevnes Jesus som vår øversteprest? 14. Hvilken profet hadde et d ­ ramatisk opp­ gjør med ­tilhengerne til guden Ba’al? 15. Hvem var det som fant en stein til hode­ pute da han skulle hvile etter en lang dags vandring mellom Beer-Sjeba og Karan? 16. Leviatan er et av dyrene som nevnes i Bibelen. Hvor levde dette dyret, i ørke­ nen, i havet eller i fjellene? 17. Uriaspost er benevnelsen på en meget utsatt post eller stilling. Uria var en av Davids krigere. Hva het hans kone? 18. Hvilke av Jesu disipler var s­ ønner av Sebedeus? 19. «Hver dag har nok med sin egen plage». Er dette bibel­sitatet fra Salmene, fra Ordspråkene, eller fra Bergprekenen? 20. Hvor mange Johannes-brev har vi i Bibelen? Her kan du lese Bibelen på nettet www.bibel.no

Hvordan har Jesu oppstandelse betydning for din tro? Den har ganske mye å si. Da jeg gikk på barneskolen og lærte om hva som skjedde i påsken, ble jeg fasinert av at han døde for meg og følte at jeg måtte møte han på en eller annen måte. Abelone Torp (18) Hva forbinder du med påske? Mye av det jeg forbinder med påske handler om tradisjoner. Det er kanskje ikke så vanlig å ha så mange påsketradisjoner, men i min familie har ganske sterke tradisjoner i påsken. Hvordan feirer du påsken? Det sterkeste minnet av gudstjenester jeg har vært på arrangeres i påsken, midnattsmessen der de døper konfirmanter. Det er en vakker gudstjeneste. Hvordan har Jesu oppstandelse betydning for din tro? Det er som å spørre meg hva . Jesus stod opp og det er ekstremt essensielt. Det at han sto opp gjør jo at jeg kan være i den kristne troen jeg lever i. Tobias Eriksen Bondevik (15) Hva forbinder du med påske? Påsken for meg er en viktig tid, for da tenker jeg mer på hvem som soner våre synder, hvem jeg er skapt av, hvem mitt forbilde er og hva han gjør for oss. Hvordan feirer du påsken? Vi gjøre ikke noe spesielt i min familie. Jeg skulle ønske at vi kunne ha gjort noe mer. Dra mer til kirken og snakke mer om det. Hvordan har Jesu oppstandelse betydning for din tro? Jesus har stor betydning for meg, for det å dø for andres synder betyr mye. Det er ikke bare å dø, men å dø for andres synder. Han har gjort troen mine sterkere og hjulpet meg ganske langt.

Tekst og foto: Hedvig L. Rømcke Menighetsbladet 2 | 2014 

15


Annonse 99x129.nordstrand .qxp_Layout 1 20.03.14 14:08 Side 1

NORDSTRAND TLF: 22295588

Annonse 99x129.nordstrand .qxp_Layout 1 20.03.14 14:08 Side 1

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Salg av Gravstein Oppussing Inskripsjoner Oppreing Besøk gjerne vår Bolting

Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg • Ring og få tilsendt GRATIS katalog • 12% rabatt ved henvisning til annonsen • Alle prisklasser • •

Salg av Gravstein Oppussing Inskripsjoner Oppreing Bolting

samarbeidspartner Wang Nordstrand.

Ellingard Besøk gjerne vårMonument AS Telefon: 22 15 55 50 samarbeidspartner Wang Nordstrand.

AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: 22 80 30 70 AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: 67 52 10 30 WWW.SIGVARTSEN.NO

16 

Menighetsbladet 2 | 2014

E-post: monument@ellingard.no www.ellingardmonument.no


Tanker om tro

Går du i Jesus-sko? I vinterferien var jeg så heldig å få være med på vinter­leir sammen med ungdom fra Nordstrand me­ nighet. Det var en veldig god opplevelse, og jeg stor­ koste meg på snøfylte Bergsjø med sol, OL, leirsang, latter, mat, postkasse, skiglede, venner, ­leking og Jesus! Jeg har lenge vært aktiv som ungdomsleder i Grefsen menighet, og gleder meg der over alle ungdom­ mene som synes det er verdifullt å bruke tid med Gud og andre kristne venner. Det er så viktig! Og derfor fryder jeg meg når jeg ser at dette er verdier som flere ungdommer i Oslo synes er givende. Gjengen fra Nordstrand menighet var en bukett av herlige ungdommer som virkelig brant for et godt kristent fellesskap og hadde et sterkt ønske om å skape en opplevelse av tilhørighet, trygghet og kjærlighet. Det inspirerte meg å se dette, for slike fellesskap betyr så mye for mange mennesker – meg selv inkludert! Og som en takk for dette gode fellesskapet fikk jeg muligheten til å holde andakt nest siste dag på leir. Jeg snakket om sko. For jeg har på meg et helt spesielt par med sko. De er mine yndlingssko, for de blir aldri slitt eller ø ­ delagt. Da jeg bestemte meg for å bli kristen tok jeg på meg disse skoene. Jeg knyttet på meg Jesus-skoene. Og de er magiske! I følge Wikipedia er en sko definert slik: «Sko er et lavt fottøy med såle av et fast materiale og et lettere overstykke som omslutter det meste av foten … Sko skal gi føttene støtte og et fast grep på forskjellig slags underlag når en står, går, løper eller klatrer, men også beskytte dem mot støt og holde dem tørre og varme».

Og jeg vil at mennesker skal se at jeg har tatt på meg Jesus-skoene og går med ham hver dag. Når man kjøper nye sko kan de være litt ubehagelige. Vi sier ofte at vi må «gå dem inn». I møte med mitt eget liv har jeg selv syntes det vært utfordrende å gå med Jesus-sko, og brukt tid på «å gå dem inn».

Jesus-skoene har Jesus som såle. Han er en stabil og stødig såle i våre liv. Med ham som såle, har vi støtte til å holde ba­ «Finn dine lansen slik at vi kan stå, gå, løpe eller klatre. Han er en såle som gir oss et egne Jesus-sko fast grep om livet. Han er en såle som og ta dem på deg.» beskytter oss mot støt og holder oss varme og tørre. I tillegg er Jesus-skoen uforanderlig. Vanlige sko blir slitt, demperne blir ødelagt og skoene blir hullete og møkkete. Men Jesus-skoene har alltid en ­fungerende demper. Jesus-skoene blir aldri hullete og ­ubrukelige. De er uforanderlige – uansett hvor lenge de har vært på, og hvilke føtter som er i dem. Og i det ligger det en enorm trygghet!

Faren min er prest, og av den grunn mente mange andre at jeg skulle gå med Jesus-sko. Derfor vet jeg at det kan føles ubehagelig, utfordrende og til tider lite kult å gå med Jesus på beina, og for dem som ennå ikke har tatt dem på kan det virke skrem­ mende. Men jeg har opplevd på tross av hva andre mener og sier, at Jesus-skoene er et par magiske sko! Og som jeg sa til ungdommene på denne flotte leiren; Prøv og knytt Jesus-skoene på og «gå dem inn». Så kan jeg med ganske stor sikkerhet si at det er et par sko du stolt vil gå med!

Tekst: Martine Akselsen Foto: Sivert Berge og Dag K. Smemo

Menighetsbladet 2 | 2014 

17


Barn 1. 2. 3. 4. 5.

Voksne 11. Mel (1 Kong.17,7–16) 12. Bueskyting (1.Mos.21,8–21) 13. Hebreerbrevet (3,1 4,14) 14. Elia (1 Kong.18,17–40) 15. Jakob (1 Mos.28,10–11) 16. I havet (Salme 104,26) 17. Batseba (2 Sam.11,3) 18. Jakob og Johannes (Matt.4,21) 19. Bergprekenen (Matt.6,34) 20. 3

Ekebergveien 232 1166 Oslo Telefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 E-mail: bestill@kobro-blomster.no

Ravn (1 Mos 8,6–7) Lots kone (1 Mos.19,26) Egypt Sinai-fjellet (2 Mos.19,20) … skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys (Joh. 8,12) Sakkeus (Luk.19,1–10) Bare én (Luk.17,15) Sabbat (2 Mos.20,9–10) Jesus (Matt.6,7–13) Ett

-send blomster

Svar på bibelquiz på side 15 6. 7. 8. 9. 10.

Vis hva du føler

Buketter Dekorasjoner Alt til bruden Bårebuketter Kranser

A D V O K AT E N E PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim mna.

a.s Postboks 138 Nordstrand 1112 Oslo

Bygg– og entrepriserett Familie – arv – skifte – skatt – mangler ved boligkjøp Ektepakt – testament – ­samboeravtale Alm. praksis Fast eiendoms rettsforhold Tlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01 Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrand www.advokatnor.no

Tannlege TROND TELJE Spesialist i ­periodonti (tann­kjøtt­ sykdommer) Von Øtkensvei 1 Over ­Mat­karussellen Tlf. 22 61 32 01

STEINAR BAREID

Lege SPESIALIST I ØYESYKDOMMER

Kongsveien 104, 1177 Oslo (BestHelse) Tlf 02359 / 22 28 63 64 Kontortid: 08.30–14.30 alle hverdager

Rørleggertjenesten as Ekebergveien 312 1166 Oslo Tlf.: 22 28 90 98 roerl@online.no

TA K S T KO N TO R E T R O S E N D A L A S •Selskapslokaler •Møter •Catering Åpningstider: Man.-tors. 11.00–16.00, fredager kun selskaper og møter, lør.–søn. 11.00–15.00 Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95 Tove og Stig Klemetsen – epost: post@skullerudstua.no

Einar Olav Kirkeby Takstmann MNTF takstmann@online.no Mobil: 911 35 360

Autorisert takstfirma Taksering av fast eiendom bolig/eiendommer Tilstandsrapporter Prosjektvurdering Byggelån og rådgiving http://takstkontoretrosendal.no Rosendalsveien 44, 1166 Oslo

Takstmann medlem av NTF VÅTROMSVURDERING – SKADETAKSERING – VERDITAKSERING

Det meste i byggevarer! Orring Byggsenter

tlf. 91 58 49 30 og 22 29 55 65

18 

Menighetsbladet 2 | 2014

Slimevn. 4, Bjørndal Tlf.: 22 62 98 00 8 - 19 9 - 15


Det skjer på Ljan:

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Solidaritetskonsert 6.april i Ljan kirke kl. 19: Solidaritets­konsert «Skyfri himmel». Se egen omtale Formiddagstreff i Ljan menighetshus kl 11.30: Onsdag 7.mai; Reiseskildring fra Myanmar og Israel av Ingun Yri Øystese. 4. Juni: Sommertur sammen med Nordstrand.

8.4 22.4 13.5 27.5

Ønsker du å lære å meditere i ­kristen tradisjon? Nå har du muligheten D​ et er mange grunner til at mennesker mediterer. For noen handler det om å minske stress eller mestre livet bedre. Meditasjon kan også være en vei til fordypning – som menneske og i forholdet til Gud.

17.6

N​ å starter vi opplæring og meditasjonsgruppe i en kristen meditasjonsform som kalles sentrerende bønn. Tiltaket er et samarbeid mellom Nordstrand menighet v/Liv Hegle og Tore Laugerud og Lambertseter menighet v/Asle Rossavik.

Kafè i Ljan menighetshus kl. 11.30–13.30 Onsdagene 23. april, 21.mai og 18.juni Kr. 50,- inkluderer smørbrød, vafler, kaffe/te og utlodning. Ring diakoniarbeider Sandra Liljedahl, mobil 932 62 823 for skyss. - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke

T​ irsdager kl. 19.30 - 20.45 i Lambertseters kapell. 8. april, 22. april, 13. mai, 27. mai og 17. juni​ Det kreves ingen forkunnskaper. Regelmessighet er viktig. Derfor håper vi å bli en fast gruppe, men det er mulig å prøve det ut og slutte seg til underveis.

Kontakt: Asle R. Rossavik mobil 480 933 96

Det skjer på Nordstrand Lunsj og dialog i Nordstrand menighetssenter kl. 11.30

Mandag 7.april: Misjon anno 2014. Magne Mjærum Mandag 12.mai kl. 11.30: Torild Sandøe ­Møller: «Vårsanger og salmer». Vi markerer også grunnlovsjubileet med sanger og kake. Onsdag 4.juni: Sommertur til Sandbakken. Påmelding: ingun.yri.oystese@oslo.kirken.no eller 468 468 78 innen 26.mai. Nordstrand og Ljan: Lunsj for etterlatte i Nordstrand menighetssenter kl. 11:30: Har du mistet noen som stod deg nær? Ønsker du å treffe andre i liknende situasjon? Lunsj og samtale i Nordstrand menighetssenter følgende datoer: Onsdag 23.april og onsdag 21.mai

«SKYFRI HIMMEL»

Solidaritetskonsert i Ljan kirke Søndag 6. april kl. 19.00 med SVEIN TINDBERG – VENKE KNUTSON, Messingblåsere fra Ljan: «Blås i det» og Oslopolitiets blandede kor, Linda Kronen Sømme, Olle Holmgren, Cathrine Fjell, Espen Feilberg Jacobsen. Appell v/Eigil Schjander-Larsen Inntekten går til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Gratis adgang – kollekt (husk lommebok!) – kirkekaffe. Arr.: Ljan menighet

MENIGHETSKVELD

Søndag 25.mai kl.19.00 med salmer og bilder Vi blir enda bedre kjent med Salme­ boka – besøk av Sindre Skeie og Petter Mohn. Nordstrand Menighetssenter. Enkel servering av kaffe og kaker

Kirkens hyggetreff på Skovheim: Torsdag 24.april: Gitarsøstrene. Sang og musikk. OBS! Onsdag 28.mai: Tur til Bygdø Sjømanns­ kirke. Påmelding Skovheim 22 29 21 75 Nordstrand senior­senter – Tro og tvil. Åpen samtale om kommende søndags bibeltekst. Følgende ­fredager kl. april 10.30–11.30: Fredag 11.april.kl 10:30 Fredag 16.mai kl. 10:30 Vi spiser lunsj sammen etterpå. Arr. ledes av diakon Ingun Øystese. For skyss: 468 468 78. Fredag 13.juni: Tur. Semesteravslutning. Vi fortsetter å bli kjent med Salmebok 2013 og inviterer også kveldens gjest til et aktuelt tema. Søndag 25. mai kl.19: Troens utrykk i bilder v/Petter Mohn. Kveldens gjest er Sindre Skeie som ung forfatter og salmedikter.

Folketoner, Bach og grunnlovsjubileum

tirsdag 13.mai kl.19.30 Grunnlovsjubileet er godt i gang, og det går mot vår. Nordstrand kirkekor har brukt vinteren til å spesialisere seg på norske folketoner. Vi har finpusset Griegs salmer, og er akkurat kommet hjem fra konsert­ reise i Tyskland og der vi hadde et vellykket samarbeid med Neuer Chor Berlin. For en måned siden kom det en gledelig nyhet for alle barokk-entusiaster verden over – et hittil ukjent portrett av Johann Sebastian Bach, malt i 1730, dukket opp i Eisenach. Det lar vi oss inspirere av. Nordstrand kirkekor samler trådene fra årets begivenheter og inviterer til konsert i Nordstrand menighetssenter tirsdag 13.mai kl.19.30. Velkommen!

Stille kveld Kl 19.30–20.40 en onsdag i måneden. Sted: Nordstrand kirke

23. april: «Være ventet.» For alle som søker et sted for stillhet og bønn. På Stille kveld er det felles start kl 19.30 og felles avslutning kl 20.30. I mellomtiden mediterer vi enkeltvis over en bibeltekst, og vandrer i rommet der det er bilder, symboler og tekster som gir hjelp til oppmerksomhet og bønn.

Nordstrand Normisjon

Møtene finner sted i Nordstrand ­bedehus, Tyslevveien 79, kl.19.30

Faste aktiviteter:

Ljan: Supermandag: Et tilbud for familier i Ljan m ­ enighet med barn fra 0–10 år. Annenhver mandag. (Partallsuker) Nordstrand: Barn- og familie: Familiekoret: Annenhver mandag fra 17.00–­18.30 på menighetssenteret. (oddetallsuker) Speideren: Oppdagere og Stifinnere annenhver mandag 18.00–19.30 i kjelleren på menighetssenteret. (Oddetallsu­ ker) Vandrere hver uke 18.00–19.30. Jenteklubben: Annenhver mandag fra 18.00–19.30, på bedehuset i Tyslevveien. (Partallsuker) Barne- og Ungdoms kantoriet: Hver tirsdag, på menighetssenteret. Babysang: Hver onsdag 11.30–13.00 i ­kjelleren på menighetssenteret. Søndagsskolen på  menighetssenteret: Se gudstjenesteoversikt.

April: Torsdag 3.: Ingun Yri Øystese. Sang v/ Aud Nome Dueland. Lørdag 5.: Bønnesamling kl. 10.00 Torsdag 10.: Espen Feilberg Jacobsen taler. Sang v/ Kristine Thune.

Tweens: Tweensklubb en fredag i måneden på ­menighetssenteret. 9. mai, 13.juni

Mai: Lørdag 3.: Bønnesamling kl. 10.00 Torsdag 8.: Jan Gossner taler (Fri­ gjøringsdagen) sang v/ Mannskoret Herreklubben ? Kollekt Høyskolen Stafeldtsgt. Torsdag 15.: Espen Andreas Hasle taler. Morten Ruds Orkester. Enkel bevertning. Torsdag 22.: Marianne Kraft taler. Sang v/ Gunhild Tvinnereim.

Helt førsteklasses: Dette er et tilbud kirken gir i forbindelse med trosopplærin­ gen. Invitasjon kommer i posten til alle døpte 1. klassinger på Nordstrand og Ljan. Arrangementet er i samarbeid med AKS(Aktivitetsskolen) og barna blir hentet og levert på AKS. Det er trosopplærerene i samarbeid med prest, som holder i arrangementet. Barna vil få kjennskap til sin egen kirke, sin tro og får bli kjent med bibelen og dens fortellinger.

Juni: Torsdag 5.: Marta Irene Eriksrud taler. Sang v/ Charlott Nilsson og Asbjørg Bryne. Torsdag 12.: Elisabeth og Tore Kop­ perud blir med oss på semesteravslut­ ningen i Sjømannskirken på Bygdøy. Vi samles kl.19.00.

Ungdom:

Onsdagsåpent hver onsdag kl.19.00–ca 21.00 på menighetssenteret.

For mer informasjon om aktivitetene ta kontakt med trosopplærer Linda Kronen Sømme på mail lindakronen. somme@oslo.kirken.no, eller Barne- og ungdomsprest Anders Mikalsen Anders.Mikalsen@oslo.kirken.no eller ring kontoret på tlf 23 62 98 00.

Menighetsbladet 2 | 2014 

19


Din annonse her?

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Gravsteiner – Inskripsjoner – Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård kirkegård 102, 0581 Oslo Ulvenvn.Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 • Fax. 22 65 60 31 Tlf. 22www.gravstein.com 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Ta kontakt med

Øyvind Wisløff Mobil: 906 98 934 oyvind.wisloff@getmail.no

inviterer til leie av hyggelige, velutstyrte selskaps- og møte­ lokaler i

Von Øtkensvei 1 1169 Oslo Tlf. 22 61 29 10

Nordstrandhuset

inviterer til leie av hyggelige, velutstyrte Nordstrandveien selskaps- og møtelokaler i

Ekebergvn.237, 1166 Oslo, tlf:22299228

30.

Ledig? – priser –reservèr på Nordstrandhuset

Nordstrandveien 30. www.nordstrandvel.no Ledig? – priser – reservèr på

tlf: 22 28 13 www.nordstrandvel.no

tlf: 22 28 13 49 (man-fre kl. 09-18)

49 (man–fre kl. 09–18)

NORDSTRAND TANNLEGESENTER Nordstrandveien 62 – 1164 OSLO Tlf: 22 29 59 39 Åpningstider: hverdager 08–20

Allmenntannleger, spesialister og tannpleiere tilbyr alle typer tannbehandling eventuelt i samarbeid med andre spesialister Tannleger MNTF:

Akutt hjelp

Bård Andresen Per Hagen Arash Sanjabi (spesialist i endodonti) Janicke Liaaen Jensen (kirurgi og oral medisin)

Tannpleier NTpF: Elin Antonisen Merita Ismailovska Heidi Øvstrud

www.nordstrandtannlegesenter.no

+

Unn deg et sikrere hjem!

Sikringsskap

DT SOM IKKE FORANDRER NOE.

Fire av ti branner i hjemmet starter pga feil i det elektriske anlegget eller feil

NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE.

HAReldste HENDT SOM IKKE FORANDRER alt er som før.NOE Norges bårebil - Wangs originale NOE. Chevrolet fra 1939 - fortsetter å gjøre bruk av elektrisk utstyr. ENDT SOM IKKE FORANDRER NOE. Vi har fusjonert, men alt er som før. IKKE NorgesFORANDRER eldste bårebil - Wangs NOE HAR HENDT SOM NOE. originale Chevrolet fra 1939 - fortsetter å gjøre

har fusjonert, men alt erSOM som før. Norges eldste bårebil - Wangs originale Chevrolet fra 1939 - fortsetter å gjøre NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE. NOE HAR HENDT IKKE FORANDRER NOE. om kommer tilVi Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller til Wang Wang Hasle, vårt tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Majorstuen. Eller tilnye Wangkontor. Hasle, vårt nye kontor. Vi skifter ut dine gamle sikringer med moderne tjeneste for familier som kommer Wang Nordstrand eller Wangbårebil Majorstuen. Eller Wang Hasle, nye kontor. å gjøre Vi har fusjonert,-tilmen alt er som før. Norges eldste - Wangs originale Chevrolet 1939 - fortsetter men alt er som før. Norges eldste bårebil Wangs originale Chevrolet fra 1939 - til fortsetter åfravårt gjøre Vi har fusjonert, men alt er som før. Norges eldste bårebil Wangs originale Chevrolet fra 1939 fortsetter å gjøre Eller til Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det er jo faktisk en hyggelig forandring. Vi hartil fusjonert, men alt er som før. Norges eldste bårebil -Nordstrand Wangs originale Chevrolet fraen 1939 fortsetter gjøre tabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det er jo faktisk hyggelig forandring. jordfeil automater, som passer på det tjeneste for familier som kommer til Wang ellerDet Wang Majorstuen. Eller til- Wang Hasle,åvårt nye kontor. Eller Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. eren jotilfaktisk hyggelig forandring. NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE. tjeneste Nordstrand for familier som kommer til WangMajorstuen. Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller Wang Hasle, vårtkontor. nye kontor. lier som kommer til Wang eller Wang Eller til Wang Hasle, vårt nye elektriske anlegget i hjemmet ditt. tjeneste for familier som til Wang Nordstrand Wang Majorstuen. Eller tilDet Wang nye kontor. Eller kommer til Olav Werner Stabekk eller Olav eller Werner Grünerløkka, selvfølgelig. er joHasle, faktiskvårt en hyggelig forandring. Eller Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. DetChevrolet er jo faktisk hyggelig forandring. Vi hartilfusjonert, men alt er som før. Norges eldste bårebil - Wangs originale fraen 1939 fortsetter å gjøre NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE. Wang Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 ner Stabekk ellerEller Olav Werner selvfølgelig. Det erselvfølgelig. jo faktiskWang enNordstrand: hyggelig forandring. til Olav WernerGrünerløkka, Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, Det er jo faktisk en hyggelig forandring. Tlf 23 16 83 30 tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller til Wang Hasle, vårt nye kontor. Wang Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 Gratis el-sjekk til en verdi av kr. 1.490,-

Nordstrand: Wang Tlf 19 61 50Tlf 23 16 83 30 Wang Nordstrand: TlfWang 23 16 83832330 til før. OlavIKKE WernerFORANDRER Stabekk eller Olav Werner originale Grünerløkka, selvfølgelig. Det erMajorstuen: faktisk en forandring. Vi har fusjonert, men alt erEller som Norges eldste bårebil - Wangs Chevrolet fraWang 1939 -jofortsetter åhyggelig gjøre Nordstrand: Tlf 23 16 30 NOE HAR HENDT SOM NOE. Olav Werner Grünerløkka: Tlf61 225035 40 10 om du bestiller oppgradering eller nytt Wang Majorstuen: Tlf 23 19 Olav Werner Grünerløkka: Tlf61 225016 35 83 40 30 10 Wang Majorstuen: Tlfkontor. 23 19 Wang Nordstrand: Tlf 23 tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller til Wang Hasle, vårt Olav Werner Stabekk: Tlf40 671012 19 89 sikringsskap. Wang Majorstuen: Tlfnye 23 19 61 50 Olav Werner Grünerløkka: Tlf 22 35 Wang Nordstrand: TlfGrünerløkka: 23 16 83 30 Olav Werner Stabekk: Tlf 67 12 19 89 Olav Werner Tlf 22 35 40 10 Vi har fusjonert, men alt er som før. Norges eldste bårebil - Wangs originale Chevrolet fra 1939 fortsetter å gjøre Wang Majorstuen: Tlf 23 19 Olav Werner Wang Tlf19 238916 83 25 Wang Nordstrand: forandring. Tlf 23Hasle: 16Stabekk: 83 30 61 50Tlf 67 12 Eller tiltjeneste Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det er jo faktisk en hyggelig Werner Stabekk: 67 12 89 Olav 22Tlf35 40192310 B EEller G RWerner A VtilE Wang L S E SGrünerløkka: B Hasle, Y Olav R ÅWang Hasle: Tlf 16 83 25 for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. vårt nye Tlf kontor.

Tlf 23Grünerløkka: 19 Wang 61 50 Olav Werner Tlf61 225035 40 10Tlf 23 16 83 25 Wang Majorstuen: TlfHasle: 23 19 B E G R A V E L S Wang E S B Y RMajorstuen: BÅE G R A V E L S E S B YWang R Å Hasle: Tlf 23 16 83 25 www.wangbegravelse.no www.olavwerner.no Eller til Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det faktisk en hyggelig forandring. Olav Werner Tlf 12www.olavwerner.no 19 89 Olav Werner Grünerløkka: Tlf12 22 35 10 B E G R A V E L SOlav E SOlav B Yer R ÅjoWerner Stabekk: Tlfwww.wangbegravelse.no 6710 19406789 www.wangbegravelse.no Werner Grünerløkka: Tlf 22Stabekk: 35 40 www.olavwerner.no www.wangbegravelse.no Olav Stabekk: Tlf 67 12 19 Wang Hasle: Tlfwww.olavwerner.no 238916 83 25 Wang Nordstrand: TlfWerner 23 16 83 30 Stabekk:Wang Hasle: Tlf 67 12 B E G R A V E L S Olav E S Wang B YWerner R Å Hasle: Tlf19 2389 838325 Tlf16 23 16 25

BEGRAVELSESBYRÅ BEGRAVELSESBYRÅ

BEGRAVELSESBYRÅ BEGRAVELSESBYRÅ

20 

Menighetsbladet 2 | 2014

Tlf83 233019 61 50 Tlf 23 16 B E G R A V E LWang S EWang S BNordstrand: Y RMajorstuen: Å www.wangbegravelse.no www.olavwerner.no Wang Hasle:Grünerløkka: Tlf40231016 83 25 www.olavwerner.no Olav Werner Tlf61 225035 www.wangbegravelse.no Wang Majorstuen: Tlf 23 19 Olav Werner Stabekk: Tlf 22 35 Tlf40 671012 19 89 Olav Werner Grünerløkka: Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO E-mail: post@elektropluss.no Olav Werner Stabekk: Tlf 67 12 Wang Hasle: Tlf19 238916 83 25

www.wangbegravelse.no www.olavwerner.no

www.wangbegravelse.no www.olavwerner.no

Wang Hasle:

Tlf 23 16 83 25

www.wangbegravelse.no www.olavwerner.no

www.wangbegravelse.no www.olavwerner.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

+

Reduser CO2 utslipp tilsvarende 6 biler

Skift ut oljefyren med VARMEPUMPE, spar 50-80% av fyringsutgiftene.

Nøkkelferdig anlegg, med elektriker, rørlegger og kjølemontør fra Elektropluss. Finansierings- og støtteordning fra Enøk! Markedets beste produkter for radiatoranlegg, vannbåren gulvvarme og luft til luft. Gratis veiledning og befaring.

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no


Perioden apr–juni

(Rett til forandringer ­forbeholdes. Se dagspressen.)

KLIPP UT

SPORTS­GUDSTJENESTER

DATO:

NORDSTRAND MENIGHETSSENTER

LJAN KIRKE:

ØSTMARKSKAPELLET

6. april 4.s.i fastetid Hebr.4,14–16

kl. 11: Messe med barn. Silje Kivle Andreassen og Familiekoret.Ofring Ung Kirkesang. Kirkekaffe. kl. 13: Menighetens Årsmøte

kl.19: Solidaritets-konsert til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Ulike aktører.

12: Sportsgudstjeneste Elisabeth Torp

13. april Palmesøndag Joh.12,12–24

11: Høymesse m/dåp. Espen Feilberg Jacobsen. Ofring Kirkens Nødhjelp

kl.11: Høymesse m/dåp. Per Olav Vangen. Ofring til men.hetsarb.

kl.12: Sportsgudstjeneste Gunnar Kagge

To. 17. april Skjært. Matt.26,17–30

kl.18: Nattverdsgudstj. Espen Feilberg Jacobsen. Fellesskapsmåltid. Korgruppe fra K.koret

kl.11: Nattverdsgudstj. Espen Feilberg Jakobsen. Ofring til menighetsarbeidet

Fre. 18. april Langfr. Joh.18,1–19,42

kl.11: Pasjonsgudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen. Kirsti/Helge Birkeland. Korgruppe fra K.koret

Lø. 19. april Påskenatt

kl.23: Dåpsgudstjeneste. Dåp av konfirmanter. Silje Kivle Andreassen og korgruppe fra K.koret

20. april 1.påskedag Luk.21,1–9

kl.11: Høytidsgudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen og korgruppe fra Kirke- koret. Messingblåsere. Ofring til Normisjon

Ma. 21. april 2.påsked. Luk.24,13–35

kl.11: Påskegudstjeneste i St. Elisabeth-hjemmets kapell. Per Olav Vangen

27. april 2.s.i påsketid Joh.21,1–14

kl. 11: Barnas Påskegudstjeneste. v/ Anders Mikalsen. Ofring menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

kl.11: Barnas Påskegudstjeneste. Per Olav Vangen. Menighetsbarnehagen deltar. Kirkekaffe. Ofring til NMS’ Misjonsprosjekt

kl.12: Sportsgudstjeneste Eigil Morvik

4. mai 3.s.i påsketid Joh.10,11–18

kl.11: Høymesse. Nattverd. Espen Feilberg Jacobsen. Ofring Blå Kors. Kirkekekaffe kl.13: Dåpsgudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen

kl.11: Høymesse. Nattverd. Per Olav Vangen. Ofring til menighetsarbeidet. Årsmøte

kl.12: Sportsgudstjeneste Eivind Arnevåg

11. mai 4.s.i påsketid Joh.16,16–22

kl.11: Messe med Ungdom. Nattverd. Dåp. Anders Mikalsen. Ofring KFUK/M-speiderne. Kirkekaffe

Se Østmarkskapellet. Ofring til Østmarks-kapellet

kl.12: Sportsgudstjeneste Per Olav Vangen

18. mai 5.s.i påsketid Joh.15,1–8

kl.11: Høymesse med dåp. Silje Kivle Andreassen. Ofring menighetsarbeidet. Kirkekaffe

kl.11: Høymesse. Nattverd. Espen Feilberg Jacobsen. Ofring IKO

kl.12: Sportsgudstjeneste Bjørn Mathisen

25. mai 6.s.i påsketid Luk.18,1–8

kl.11: Bydelsgudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen. Ofring Misjonsalliansen. Kirkekaffe. Avskjed med kantor Karen Haugom Olsen

kl.11: Høymesse med dåp. Silje Kivle Andreassen

kl.12: Sportsgudstjeneste Jone Salomonsen

To. 29. mai Kr. Himmel­ fartsdag

kl.11: Høymesse. Nattverd. Espen Feilberg Jacobsen. Ofring menighetsarbeidet

kl.11: Friluftsgudstjeneste Ljansbadet Per Olav Vangen

1. juni Sønd. før pinse Joh.15,26–27

kl.11: Høymesse. Nattverd. Espen Feilberg Jacobsen. Ofring Fransiskushjelpen. Kirkekaffe

kl.11: Høymesse. Nattverd. Dag Aulie. Ofring menighetsarbeidet

kl.11: Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Silje Kivle Andreassen. Ofring til Normisjon-Ute kl.12: Sportsgudstjeneste Tore Laugerud

kl.12: Sportsgudstjeneste Ragna Dahlen

Menighetsbladet 2 | 2014 

21


Sokneprest   Espen.Feilberg.Jacobsen @oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 03

Sokneprest Ljan  per.olav.vangen @oslo.kirken.no, tlf. 23 62 98 23

Kapellan  Silje.Kivle.Andreassen @oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 04

Menighetsforvalter  Jan.Einar.Hals @oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 02

Diakon  Nordstrand og Ljan Ingun.Yri.Oystese @oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 08 / 46 84 68 78 (mob)

Barneog ungdomsprest  (vikar) Anders.Mikalsen @oslo.kirken.no, tlf. 23 62 98 05, 47 85 86 50 (mob)

Trosopplæringsleder   Marianne.Drivdal @oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 05

Trosopplærer Linda.Kronen.Somme @oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 10

Menighetssekretær Nordstrand (deltid) Magnar.Haugeli.Halvorsen @oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 06

Menighetssekretær Ljan (deltid) Torbjorn.Brox.Webber @oslo.kirken.no

Kantor  Nordstrand (permisjon) Karen.Haugom.Olsen @oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 07

Kantor  Nordstrand (vikar) Liv.Marie.Hofseth @oslo.kirken.no tlf. 93 8169 28

Kantor  Ljan (deltid) Magnus.Kohn @oslo.kirken.no

Diakoniarbeider  Ljan (deltid) Sandra Liljedal liljeda @online.no tlf. 93 26 28 23

Menighetsrådsleder Nordstrand: Nils Martin Espegren Mob :99 41 77 63.

Menighetsrådsleder Ljan: Mette Heiland Mob: 90 69 40 37

Har du behov for en samtale? På menighetskontoret vil det alltid være en til å møte deg eller formidle kontakt til en av ­prestene, diakonen eller en annen av de ansatte. Du kan også ringe: tlf. 23 62 98 00 / 00, kl. 10–14. Send din gave til bankgiro 5063 63 33767 Utgis av menighetsrådene i Nordstrand og Ljan med seks ­utgaver i året. Trykkingen finansieres med gaver og annonser, redaksjon og d ­ istribusjon er basert på frivillig ­innsats. Menighetsblader faller utenfor ­kategorien «uadressert reklame». Neste nummer har materiellfrist 1. mai Dette nummeret dekker perioden 31. mars–2. juni. Stoff til bladet sendes elektronisk: ­nordstrand@menighetsblad.no. Tekst i wordformat, bilder minst 10×15cm med oppløsning 300ppi, ­filformat: jpg. Menighetsbladet kan lastes ned ­gratis i pdf-format på oslo.kirken.no/nordstrand/menighetsblad

Redaktør  Dag K Smemo Mobil: 92 40 37 00, e-post: dag@smemo.no

Annonser  Øyvind Wisløff Mobil: 906 98 934 oyvind.wisloff@getmail.no

I redaksjonen  Marit Grimstad, Reidar Huseby, Randi Hegle, Sivert Berge, Hedvig L Rømcke, Magnar Haugeli Halvorsen

Design Erling@Smemo.no

22 

Menighetsbladet 2 | 2014

Trykk  Litografia, Oslo

Kirketorget i Oslo Åpningstid: alle hverdager 08.00–15.30. Vil du melde dåp, finne frem til dato for vielse eller benytte deg av andre kirkelige handlinger, så er det nå Kirketorget i Oslo som er stedet du får hjelp og service. Tlf. 23 62 90 09 | Epost: kirketorget@oslo.kirken.no | Postog besøksadresse: Grønland­ sleiret 31, 0190 Oslo | Sentralbord for kirkene i Oslo: tlf. 23 62 90 00

Nordstrand menighet: Besøksadresse: Ekebergveien 238. Post: Postboks 12, Nordstrand, 1112 Oslo Sykehjemsprester: Nordseterhjemmet, ­sykehjemsprest Jostein Vist tlf. 90 74 31 56 Midtåsenhjemmet, prest, Kjerstin Jensen, sokneprest i Hauketo-Prinsdal menighet. tlf. 23 62 98 53 / 99 71 40 07 Menighetsbarnehager: Nordstrand menighets­ barnehage styrer Bente Meier tlf. 22 29 56 40, ­styrer@nordstrand­ menighetsbarnehage.com Ljan menighetsbarnehage   styrer Bjørn Kåre Valvik, tlf. 22 75 01 40, Mob: 92 09 99 98 admin@ljan­menighetsbarnehage.no Gravferdskontoret øst  tlf. 21 93 78 60 Minnesamvær Nordstrand menighetssenter: Minnesamværs­ansvarlig Marit Nystedt tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11 Leie Nordstrand ­Menighetssenter: Kontakt menighetskontoret Leie menighetshuset på Ljan:  ljanmenighetshus@gmail.com eller tlf. 22 61 24 66 Gavekontoer: Nordstrand menighet   5063 63 33767 Ljan menighet 7877 08 02198 Hvis spesielt formål, angi det.

Livets gang Døpte  Anton Smemo, Ava Haftorn Otnes, Isabella Stople Duratovic, Kristina Aleksandra Lund, Olivia Galiza Hansen, Magnus Røberg Beitnes, Charlotte Stople Duratovic, Sarah Russell, Aksel Theodor Moe Bjørkheim, Sanna Aarvold Allers, Lycke Victoria Moe Bjørkheim, Julie Sofie Heilo-Knudsen, Mikkel Santillan Tindberg, Martin Julian Larsen, Linnea Wiberg Heggelund, Martin Julian Larsen, Hallgrim Ulfsax-Kvam, Mathilde Backe-Songstad, Tonje Strønnes Forsdahl, Elle Caspersen-Akerholt, Elise Haugstad, Hedda Buer Fjeldstad, Ellie Bråten Bragerhaug, Even Bergstrøm Granly, Maria Lykke Rodriguez Falchenberg, Ingrid Olivia Fodstad, Maria Hasselgård, Henrik Aslaksen Bjørnerud, Aksel Andreas Lasson, Ada Wilberg Schibbye, Matteo Rønneberg Langebrekke, Anton Smemo, Fanny Cornelia Schnell Jacobsen, Elvira Håkestad Roland, Milliam Schøyen Stenersen, Mingus Shøyen Stenersen, Storm Oliver Framstad, Sienna Underhaug Døde  Rolf Barca, Hildur Marie Nygaard, Torill Ødegård, Bjørn Ellefsen, Elsa Helene Lunner, Øyvind Løken, Maria Røst, Jan Petter Nyhus, Jan Halfdan Bryde-Erichsen, Norlaug Jansen, Sissel Hagen, Jan Kristofer Danielsen, Asta Elinor Larsen, Stein Harald Jahr Nilsen, Gerd Elise Bolette Dahl, Aslaug Margrethe Lynau, Ellen Danielsen, Kari Gurbye, Sidsel Ustad, Ragnhild Miriam Aasen, Arnt Wilhelm Oven, Odd Sundby Arnesen, Cissie Johanne Ring Magnell, Rolf Nygård, Esther Margit Hansen, Kjell Øistein Hansen, Rita Karin Lunde, Eva Elisabeth Andersen, Ivar Bastiansen, Britt Thaulow Petersson Mjelde, Sigmund Helmoth Solum Liste i tiden 21.januar–11.mars


Litt lokalhistorie

Hurra for 17.mai! Feiringen av 17.mai i og ved Nordstrand kirke har lengre tradisjoner enn mange har trodd. Allerede for 100 år siden endte barnetogene ved kirken. Tekst: Reidar Ø. Brevik Foto: Dag K Smemo

Borghild Andersen fra Kattisa (født 1892) gikk på Abildsø skole og forteller: «17.mai tok vi opp­ stilling på gårdsplassen utenfor skolen og gikk så i flokk og følge utover til Nordstrand kirke. Musikk var det ikke den gangen, men vi trallet og sang. Ved kirken var også andre skoler kommet, blant andre bekkelagsskolene, og etter en andakt inne i kirken ruslet vi hver til vårt.» 17. maifeiring i 1925  Mens markeringen ved kirken tidligere hadde hatt bare skolebarna som målgruppe, ble det forandringer i 1925. En nystartet komité på ­Nordstrand lanserte en mye bredere markering av ­nasjonaldagen, der lag og velforeninger, s­ peidere og idrettsungdom, ung og gammel fra hele sognet ble oppfordret til å slutte opp om dagen. Nordstrands Avis fulgte opp med ­patriotiske appeller til den fedrelandssinnete befolkning om å delta i festlighetene. Appellen hadde klare politiske overtoner i en tid da klasse­ kampen raste. Det gjaldt å innpode i barna kjærlighet til 17.mai i følge formannen i komi­ teen, orr. sakfører Eystein Torkildsen. Advokat og viseordfører P.A.Holm satte som ­betingelse for sin deltagelse at «det måtte ikke tillates at ta med i toget symboler på oprør mot kon­ stitutionen.» (Les: «røde flagg».) Under en rundspørring blant ledende menn og kvinner ble det fremhevet at den lokale feiringen ville skape mer samhold og hjemmefølelse i sognet og at man slapp å dra til byen for å feire dagen. 17.maikomiteen besto av prestene, over­ lærerne, ­sognets formannskapsmedlemmer og representanter for velene, idrettsforeningene og speiderne. Flere komiteer så dagens lys, og på et par uker kom det inn over 3.000 kroner i frivillige bidrag. Stor folkefest hele dagen  Barna fra Nord­ strand, Ljan og Klemetsrud marsjerte til Nordstrand kirke, der prost Dahl holdt barne­ gudstjeneste. Elevene fra Bekkelaget og Abildsø dro til Bekkelagskirken der pastor Kornelius tok i mot. Elevene som hadde gått helt fra Klemetsrud og Abildsø, fikk utdelt julekake, boller og brus ved kirken. «Begge

Toget på vei gjennom Seterkrysset. Etter de høye herrer i 17.maikomiteen følger et innleid korps og skolebarna. Også gutte- og pikespeiderne gikk i toget. Kilde og foto: Protokoll for 17.mai komiteen i Nordstrand sogn 1925–1952.

En gammel tradisjon holdes i hevd :17. maitoget på Nordstrand ender fortsatt ved Nordstrand kirke. Nå er det ikke lenger gudstjeneste inne i kirken, men et arrangement med sang og taler utenfor kirken.

Foran i dagens 17. mai tog kjører lokale veteranbiler med beboere fra døvehjemmet som fornøyde passasjerer. Her den årlige organisatoren Harald Fadum med sin sjeldne T-Ford fra 1910.

prester la på en varm og f­ engslende måte ­fedrelandskjærligheten på barnas hjerter og sluttet med å minne om det himmelske ­fedreland, hvortil alle barn og voksne burde sette hinannen stevne,» rapportere avisen. Halv fem startet barnefesten på Sports­ plassen og halv åtte folkefesten samme sted. Arrangementene samlet ikke mindre enn 4000 ­mennesker i det strålende været. Turnere, folkedansere og speidere hadde oppvisninger, to kor sang og to korps spilte, og barna hadde det moro med leker og konkurranser. Noen av dem fikk nok med seg avslutningsfyrverkeriet før de krøp i seng.

Lokale speidere danner flaggborg først i 17. maitoget. Toget går i en rute i lokalmiljøet før det passerer Sæterkrysset og ender på Kirkebakken der det oppløses.

Også i årene etterpå brukte man den samme malen for 17.maifeiringen. Niffen ble snart arena for barna fra de sydlige deler av sognet. Hvis været tillot det, pyntet man kirken ut­ vendig med girlandere og et stort flagg, og holdt gudstjeneste der vi fortsatt gjør det. I skrivende stund er det ikke fastlagt hvor årets 17. maitog skal avsluttes. Om­ byggingen av Nordstrand kirke gjør det van­ skelig å ha et arrangement på kirkebakken. Men i 2015 bør en igjen kunne være tilbake på tradisjonelt sted ved Nordstrand kirke.

Menighetsbladet 2 | 2014 

23


Siden sist på siste side Noen glimt fra hva som har skjedd i menighetene den siste tiden.

16.03.  Kirkemusikkutvalget inviterte til korprosjekt en

helg i mars. Barn, ungdom og voksne sangere var samlet til Gospelmusikk for alle generasjoner. Foto: Petter Mohn

02.03:  Karneval i kirken var det på fastelavnsgudstjenesten. «Helt førsteklasses»-gjengen avsluttet sine ­samlinger med karneval. Dessuten fikk de boken Tre i et tre. Barna var fantasifullt utkledd, det samme var både trosopplærerne Marianne Dyvik som var bonde og Linda Krohnen Sømme, sistnevnte med kreativt oppsatt hår.

10.03  Menighetsbladets utsendte forvillet seg inn i Nordstrand kirke en mandag ettermiddag i mars. Der krydde det av barn og f­ oreldre, Familiekoret hadde sin samling. Hver annen mandag ettermiddag t­ reffes de for felles middag, sang, musikk og lek. Det er plass til flere også her. 08.03  Speiderne i Nordstrand menighet hadde en fin overnattingstur i Østmarka i begynnelsen av mars. Av troppens omkring 40 speidere var 16 med på turen. Her før avreisen fra ­Nordstrand kirke på kvinnedagen 8. mars. ­Speiderne melder at det er plass til flere barn og unge som har lyst til å bli speidere. Tekst og foto: Dag K. Smemo

23.03.  Nordstrand kirke stenges det nærmeste året for å bygges om og utvides. Silje Kivle Andreassen lyser her den siste velsignelse før kirken stenges. Mer om kirkebyggsaken, se side 6 og 7. Foto: Petter Mohn.

29.– 31.1  Siste uken i januar var det en møte­serie på ­bedehuset i Tyslevveien. Sang­evange­ listene Marit og Irene samlet fulle hus, ­tilsammen ca 300 var innom i ­løpet av de tre dagene.

Menighetsbladet for ljan og nordstrand påsken 2014  
Menighetsbladet for ljan og nordstrand påsken 2014  
Advertisement