Page 1

Ana Marfa Sirghi Montez o arhitectura Cu'/antul panza m-a du; cu gandul la e:crsnul dnematcgrsfic Implicit, la film De.:.p-: esents cinemauh.;i ni ra ;pu; d!:< atat;,a c.ri ca datoreaza eno-rm montajului Iar arhitedu a este un montaJ Dintr!:< ,.m ltmbaJ, un dtscu; si un dem=.rs Prin felul in care sunt oompLJse imaginile. ecranul cinematografic imprima moaLJl artistic in care: regizorul a vazut lumea. Panza pe care arnitectul o aloca d~-fa:.ursrii estetice este c:omplexs: o retea tehnica peste una filozofica, o pla.;a .sociologica pe;te una lit:rera, o impletitura stiintifica peste una artistica De ce il aetlem pe a•hitt:cto: Dar pe r E-gizor? si cand invoc necesitatea de a fi plauzibil nu ma •eh:r la ad~:.va•ul rig~.;ros ci la inae.daea pc cs•e "CÎ i-o aCOfoam prcmitar.ou-i i ntoarcefea. Dar mcntajul este in fcno un p.-oceceu oe trucaj . Cum icentificam le.gtle folosirii lui oo:ede intr-o :alternanta cu realismul ::pstial"

De multe orr, filmul pare ca se descompune. tnt=rle•snd spatit met!X!olo-gtce, 6tetice, Ideologice definrtorii pel"'tru ;cdetate la un rrea~nt dat Od'liul pSJcurgE po ·=stea dupa conttnuitstea aleasa de regizor. Nici nu bagi de seama cand iesi ain timp si primestt citate din lumea eals. MOflul in care :.unt • lipite• imaginile poate schimba narativitatea . in a•hito:ctura textunl: pot int:ractions diferit, ceand un alt fe:l de- oi.;curs. Este- cszul c::onv=rsitltX. Do: oe sa o ie:i de la zero cand pot1 ~e-arN:najs, inlocuind o textura cu alta, sltemsnd un discurs cu altul? lJn oep-ozit, o bisaics, -c oetete-, un turn, un avion .sunt .. mai locuibile· decat ne:-am putea imagina vreOdata Obiectul de arhitectu~a este alcatuit din te:."'duri tangibile 5i intangibil:-. AMbel!:< se sfls ir'ltr-o ccntinuua schimbare, ch1ar daca int;:rvel'ltm ssL nu a:.UPIS lcr. Te.,rttale o: vslcnzesza ssu deveiD"tzeazs tE/tun ;unt multtple-, tar fact:xii d::a3En1!:<'1EB timpul cultura, cutuma, tenointele etc alcatuiesc colaj= periodic. Ce fiecace data cand .:.e incep: un circuit nou, .se porneste pe un labirint tn ca"<: te p-oti pierde de• nu blccs Aitfel ll'1 obiect care moare, •ecaţsta c noua ~mnificatie T::xti.J"'ile :.e .;uprapt.m, se oombins, iar ain acest ame:.st~:cae energii cul01i si lumini :.e: nastea:va CSJE apa e pentru P'iiT'a data. Continuarea arlicolufu; poate fi g:;sm; ;r; nr. 712010 al Amitext

Sur.::o Foto: Emma O'Kelly st Connr;;; Dean Cor.versfDlis, L:;urence Kir.g Pubtrshng Londro. 2007


Montez o arhitectura  

Articol publicat in Arhitext.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you