Page 4

– POWERED BY SIRA - KVINA Tekst og bilder: Coverks

Coverks har inngått et samarbeid med Sira-Kvina kraftselskap om det nye arbeids-fellesskapet i Kvinesdal sentrum. Sammen ønsker de å skape en arena for nytenking og kompetanse – med mål om nye spennende konsepter, prosjekter, bedrifter og mennesker i regionen. Coverks er et nytt arbeids- & kontorfellesskap midt mellom Stavanger og Kristiansand - skapt av og for mennesker som lidenskapelig tror verden er full av muligheter. SiraKvina Kraftselskap går inn som hovedpartner i Coverks, og samarbeidet vil omtales som «Coverks – powered by Sira-Kvina». Sira-Kvina ser spennende muligheter i arbeidsfellesskapet, og har strategisk valgt et samarbeid for nye muligheter innen kompetanse, lokaliteter og omdømme. Håper Sira-Kvina kan inspirere andre bedrifter – Sira-Kvina begeistrer gjennom å bli en slik tydelig partner, og vårt mål er at begge får et fremtidsrettet omdømme, til glede for mange spennende ting fremover. Sira-Kvina driver også mye innovasjon som krever høy kompetanse, og vi håper å finne noen konkrete prosjekter hvor miljøene kan dra nytte av hverandre. Jeg håper også et slikt partnerskap kan inspirere andre større bedrifter til å se mulighetene små miljøer har. Dette er en av de viktigste forretningsprinsippene i Silicon Valley, hvor de store konstant er på utkikk etter nye idéer fra de små. Klarer vi å bygge en slik tankegang i regionen, tror jeg mye spennende kan skje sier Frode Aagedal, styreleder av Coverks SA. Det meste er gjort på dugnad Interessen for Coverks er stor. Coverks åpnet offisielt 17. mars, men hadde da allerede tyvstartet med medlemsmøte for Innovasjon Kvinesdal, en dåp og flere som allerede hadde begynt å bruke lokalene. Ombyggingen har tatt tid, men det skyldes at det meste er gjort på dugnad og i detalj. - I disse dager jobbes f.eks.

med en elektronisk lås på inngangspartiet – tilgjengelig for medlemmer via en app på smartmobil. Selvsagt utviklet av medlemmer på Coverks, og fysiske deler skrives ut på 3D-printer. Alt bare fordi det er lærerikt, gøy og i ekte Coverks-ånd. Kurs og samlinger Uken før åpning ble «Sørlandet Wordpress Meetup» arrangert i lokalene, hvor ca. 25 mennesker fra hele Sørlandet møttes for utveksling av kompetanse på verdens mest brukte publiseringsplattform. Det planlegges flere ulike kurs, samlinger – til og med et «Coding for kidz» opplegg for å lære barn programmering. Flere ingeniørmiljøer fra ledende selskaper i regionen har også meldt interesse – for å komme ut av sitt tradisjonelle miljø – og jobbe med fokus på innovasjon, inspirert av andre fag og mennesker. Tak over hodet til mennesker innen alle fagfelt Coverks skal være en slags kreativ hovedstad i Norge – hvor folk samles for å jobbe med ting de elsker – og er dyktige på! Coverks skal tilby tak over hodet og en lekende plattform for mennesker innen ulike fagfelt for næring, kultur, skaperglede, bolyst - og det man ikke ennå har tenkt på. Coverks tror på det å være en innovatør og at en plattform av uendelige muligheter kan skape det utroligste. Noe som igjen kan gi samfunnet verdier tilbake og bli stående i historiebøkene. Urban kontrast i lokalsamfunnet Coverks er en urban kontrast i et lokalsamfunn. Et sted hvor relasjonene like naturlig er internasjonale. Et sted hvor kompetansen - eller blandingen av kompetansen er unik. Et sted hvor man kan inspireres rundt uendelige temaer, forståelige eller sære. Et sted hvor gründere fordelaktig kan lære av andre, på en slik måte ingen andre kan tilby.

Profile for Sira-Kvina kraftselskap

Høyspenningen 01/16  

Et nyhetsmagasin fra Sira-Kvina kraftselskap

Høyspenningen 01/16  

Et nyhetsmagasin fra Sira-Kvina kraftselskap

Profile for sirakvina
Advertisement