Page 1

02/09

GOD JUL OG GODT NYTTÅR, ALLE SAMMEN! Da nærmer julaften seg med stormskritt, og Høyspenningen (eller ”Høgspenten” som den kalles på folkemunne) rakk akkurat å komme ut før de fleste tar ferie. I denne utgaven er det mange forskjellige temaer på agendaen. Ak&Ve har ikke ligget på latsiden i høst, og arrangementene måtte selvfølgelig få plass i årets siste utgivelse. Det har vært en aktiv høst også på arbeidsfronten, og noe av dette er dekket i nyhetsbrevet. Håper dere kan lene dere tilbake og hygge dere med andre nummer av Høyspenningen, og takk til alle som har bidratt med tips og innhold i dette nummeret. Ha en hyggelig jule– og nyttårsfeiring med familie og venner! Gro Helene Tonstad

I DETTE NUMMERET Sosial og omgjengelig ................... ...2 Gallup ............................................. ...3 Sira-Kvina valfartet til Valenshow .. ...4 Miljøtiltak i Lindefjellskilen .............. ...5 Tradisjonell høstfest ....................... ...6 - En ære ......................................... ...6 60-årsfeiringer i høst ...................... ...7 Aktiv høst i Åna-Sira ....................... ...8 Vel blåst sikkerhetsdag.....................9 Dramatikk i flomtider.......................10 Ny konkurrent til Isbilen..................11 Alle tiders julebord..........................12 Våre pensjonister......................... 13 Visjon (hva vi vil bli...)..................... 14


Side 2

Sosial og omgjengelig 1. januar 2010 går Kåre Lindeland over i pensjonistenes rekker. Da har han lagt bak seg flere tiår i Sira-Kvina kraftselskap. Han startet sin karriere i selskapet allerede som sommerhjelp i 1964. Da jobbet han som flisegutt hvor han hjalp til på veien opp mot Nesjen. Han ble fast ansatt i 1977, da som elektromontør på elektroverkstedet og i tillegg reservevakt i Tonstad kraftverk. Det var først på starten av 80tallet han fikk fast oppmøtested inne i kraftverket og der har han vært siden. - Flott arbeidsplass På spørsmål om hvordan han vil oppsummere årene i Sira-Kvina trenger han ikke å tenke lenge. - Det er en fantastisk flott arbeidsplass, svarer han raskt og kontant. Eneste ulempen er at man blir litt plaget med støy inne i stasjonen. Desto eldre man blir, desto mer sliten og trøtt i hodet blir man. Tett innpå Kåre vil rose sine arbeidskolleger som han har arbeidet så nært innpå i flere år. - Jeg og Torleif har ikke vært uvenner en eneste dag på alle disse årene, man lærer å ta vare på hverandre når man jobber så tett, sier Kåre. God følelse - Det beste med jobben min har vært når man oppdager små feil før det skjer noe alvorlig, da føler jeg at jeg har gjort en god jobb. Kåre legger også til at han har gått mye rundt i stasjonen og lyttet på ting, og dette har han lært mye av. Aggregater med sjel Alle i stasjonen har ansvar for hvert sitt aggregat, og det går prestisje i å holde det i orden. Aggregatene i Tonstad kraftverk har sjel, mener Kåre. - Jeg var på ferie i over en måned en gang, og da jeg kom tilbake følte aggregatet mitt seg rett og slett uvel. Det hostet og harket og trengte godt stell fra meg da jeg endelig var tilbake, ler han. Hvordan det skal gå med Aggregat 2 når Kåre slutter kan man jo bare lure på. Vil savne kolleger Da er det godt at han ikke bor så langt unna, slik at han kan besøke både aggregatet sitt og de gamle kollegene sine. For det Kåre kommer til å savne mest med å gå av med pensjon er nemlig arbeidskollegene og det gode miljøet de har der. Han vil spesielt skryte av ”ungane” inne i stasjonen, de har virkelig blitt en del av teamet og tilført nye ideer. ”Vi gamle stabukker fant ut at vi måtte jenke oss litt”, flirer han. Aktiv mann Kåre blir nok ikke arbeidsledig etter nyttår heller, han er nemlig en engasjert mann. Han er en av ildsjelene i Tonstad IL og leder av idrettsrådet i Sirdal kommune. I tillegg er han styremedlem i ASVO og har 6 barnebarn fra 1 til 13 år som han liker å følge opp. - Og så må jeg jo passe på ”hu mor” så hun får skikkelig middag”, legger han til slutt til. HMS-prisen Tonstad kraftverk fikk HMS-prisen for 2009, og det passer godt at denne prisen kom noen uker før Kåre går av med pensjon og danner prikken over i’en for hans yrkeskarriere. Takk for god innsats og lykke til med pensjonisttilværelsen, Kåre! Tekst og foto: Gro Helene Tonstad


Årgang 2009, nummer 2

Side 3

Gallup: Hva kommer du til å savne mest med Kåre? Her er svarene som kom inn da Høyspenningen var ute på en liten intervjurunde. Det må sies at intervjuobjektene var meget samkjørte til tross for at de ikke hørte hva de andre svarte.

Jørn Josdal:

Per Henning Knabenes:

Torkell Netland:

- Jeg kommer til å savne alle de gode historiene Kåre forteller. Mange historier kommer riktignok om og om igjen, og da ler vi mer av det, enn av selve historien.

- Det er mye ”lått og løye” med Kåre som vi nok alle vil savne. Kåre er en veldig inkluderende person som tar vare på de nyansatte og skoleungdommer som er innom. Det har vært viktig for ham at alle trives, og det har jeg satt pris på.

- Jeg kommer til å savne ryddigheten hans. Han setter alt inn i permer og har system i ting.

- Det jeg ikke kommer til å savne er Kåre på mandagene etter at Viking har tapt, da er han ikke særlig på lag.

- Kåre er også utrolig observant og veldig flink til å få med seg ulyder og andre ting på vaktrunder.

- Ellers vil jeg nok savne alle de saftige kommentarene hans.

Per Roald Haughom:

Torleif Ovedal:

- Jeg kommer til å savne det sosiale med Kåre og alle kommentarene hans.

- Jeg kommer nok til å savne historiene hans som man hører om og om igjen.

- Spesialiteten til Kåre er dessuten vaktrundene. Han har en spesiell evne til å oppdage ting, og mye av grunnen til dette er at han tar seg god tid på rundene.

- Kåre er også veldig sosial, og har vært viktig for det sosiale miljøet i stasjonen. Han passer på oss andre og at vi har det greit.

”Tvillingane” Stein Ivar Sinnes og Runar Ousdal - Kåre er utrolig flink til å ta vare på og inkludere folk. Han er dessuten alltid i godt humør, utenom når Viking taper.


Side 4

Sira-Kvina valfartet til Valen-show En gjeng med glade sira-kvinaansatte, de fleste i følge med sine bedre halvdeler, dro lørdag 31. oktober til Kristiansand for å trimme lattermusklene og ikke minst for ha ei sosial helg med gode kolleger. De fleste tok toget til Kristiansand på lørdagen, men det var også en liten gjeng som dro dagen før for å få maksimalt ut av helga. 70 personer samlet seg til bords på Caledonien før det bar av gårde på stand-up show med Kristian Valen på Agder Teater. KRISTIAN VALEN: Raskere enn sitt eget beste.

Tok en spansk en Ak&Ve-komitéen tok et litt dristig valg, og satset på at tapas, den trendy retten fra Spania, ville falle i smak hos kraftselskapets ganer. Dette var en vel modig satsning, så neste gang kjører vi nok den sikre linjen. Nå skal det også nevnes at kjøkkenet på Caledonien heller ikke stod helt til forventningene.

Valen innfridde Litt uvant mat til tross, stemningen var på topp rundt alle bord. Grunnlaget for en morsom kveld med Kristian Valen var lagt, og klokka 19.00 satt alle 70 spredt rundt i hovedsalen på Agder Teater klare for å bli underholdt. De fleste vil nok si at Valen absolutt stod til forventningene. Med sine gode imiSAMLET TIL BORDS: Alle venter i spenning på kveldens meny. tasjoner og artige ansiktsuttrykk var det en fornøyd gjeng som gikk tilbake til hotellet etter endt show. Lobbybaren var tingen Man skulle kanskje tro at gjengen ble spredt for alle vinder da revyen var ferdig, men så godt som alle endte opp i Lobbybaren på Caledonien utover kvelden. Her var det god stemning til de sene nattetimer, noe den dyktige pianomannen kan ta mye av æren for. Mens flere svingte seg til godlåtene eller nippet til god drikke, underholdt også Arne Tjørhom de tilstedeværende med sin praktfulle stemme. Han og pianomannen var et godt team en liten stund der. GOD ARMKROK: Torkell Netland med sin frue, Rita, hygger seg i Lobbybaren.

Tekst: Gro Helene Tonstad Foto: Geir Åsbjørn Ovedal

Trivelig tur På søndagen tok flesteparten toget hjem, og det er nok ikke hver dag det velter ut så mange av toget på Gyland stasjon. Det så ut som at alle hadde en trivelig tur, så dette er nok noe som kan gjentas.


Årgang 2009, nummer 2

Side 5

Miljøtiltak i Lindefjellskilen, Kvinavassdraget Sira-Kvina kraftselskap har gjennomført opprensking av mudder og krypsiv i Lindefjellskilen i 2008-2009. Allerede i juni 1999 ble det gjennomført befaring med Fagrådet for fisk i Kvinesdal, Norges- vassdrags- og energidirektorat og grunneierrepresentanter I referat fra befaring (NVE 9803320) heter det bl.a.: ”I Lindefjellbassenget er det satt av finmasser i ei lon inn mot bebyggelsen. Dette skaper problemer for båtferdsel og bading. Det er ikke problemer i selve hovedløpet hvor vannhastigheten er større. Grunneierne ønsket en opprensking og utdyping av lona. Sira-Kvina ser på mulighetene til å gjøre dette. Det inngås en avtale direkte mellom Sira-Kvina og grunneierne”. Det er videre gjennomført en kartlegging av terskelbasseng i hele Kvinavassdraget mht. gjengroingsproblematikk (Krypsiv i Kvina – Utvidet kartlegging og plan for tiltak). I kapittel 5.3 av rapporten anbefales tiltak i Narvestadbassenget og Kilen ved Lindefjell. Dette er de to områdene hvor det var størst gjengroingsproblematikk i Kvinavassdraget. Gjengroing av vassdrag er ofte sammensatte problemstillinger. Vanligvis er det flere årsaksforhold knyttet til en gjengroing av vann og vassdrag. I Kvinavassdraget er regulering med redusert restvannføring, og tilførsel av finsedimenter fra gruvedrift på Knaben to opplagte hovedfaktorer. Store mengder finpartikulært materiale fra tidligere gruvedrift på Knaben er avsatt i Kvina. Bygging av terskelbasseng har ført til at store deler av finpartikler avsettes i disse. Eutrofiering som følge av utslipp fra landbruk, kloakk og annen næring, samt økt nitrogeninnhold i atmosfæren vil være andre viktige årsaksforhold. På foråret i 2008 ble det tatt tak igjen i pålegg fra NVE. Sira-Kvina kraftselskap utarbeidet en tiltaksplan med følgende målsetning: Gjenskape et åpent vannspeil i Kilen, uten at det reduserer kvaliteter som viktig område for biologisk mangfold. Risa ble valgt som entreprenør i prosjektet. For å få gjennomført arbeidet med mudring ble terskelen i utløpet av Lindefjell senket. Det er i ettertid plassert luke i denne slik at en har muligheter for å få til gjennomspylinger i terskelbassenget, event drive regulering for å bekjempe problemvekst av krypsiv. Vi hadde utfordringer med betydelig mer muddermengder enn det som først var målt. Med et godt forhold til forvaltningen, først og fremst NVE, fikk vi imidlertid utvidet deponiområder under veis. Totalt er det rensket opp over 35 000m3 mudder fra kilen. Det viste seg at store mengder Knabenavfall (mudder) var deponert i Kilen. SiraKvina er nå i gang med en kartlegging over Knabendeponier i øvre deler av Kvina. Det er også kjørt en del kjemiske analyser på mudder som bekrefter høyt innhold av molybden i prøvene. NVE roste prosjektet i sluttbefaring sommeren 2009, og trakk frem at forhold til friluftsliv og økologi var ivaretatt på en særdeles god måte. Grunneiere og brukere har fått tilbake muligheten for å utøve fiske og rekreasjon i området. Tekst: Per Øyvind Grimsby

UNDERVEIS OG ETTER: Bildet til venstre viser tiltak underveis i 2008 og bildet il høyre er fra sluttbefaring september 2009


Side 6

Tradisjonell høstfest Fredag 9. oktober stod den årlige høstfesten hos Sira-Kvina for tur. Stedet var som vanlig messen på Tonstad, og det var over 70 oppmøtte som ville hedre årets jubilanter. Torleif Ovedal og Torkell Netland var hedersgjestene for året. De har i 2009 hatt en fartstid i Sira-Kvina på henholdsvis 30 og 40 år. Og i tradisjonens tro går ikke den slags hus forbi i kraftselskapet. Tale og overrekkelser Sammen med velvalgte ord til begge jubilantene, overrakte adm. direktør Gaute Tjørhom Norges Vel-medaljen for lang og tro tjeneste til Torleif Ovedal. Torkell Netland fikk overrakt en Mikke mus-klokke i plastikk, et symbol på gullklokken som var bestilt, men som ikke kom i tide. Kulinarisk opplevelse Gerd Tveit serverte en fantastisk middag, med asparges til forrett og elgsteik til hovedrett. Elgen kom fra Ak&Ve’s egen jeger, Svein Petter Ousdal, og smakte helt ypperlig. Ak&Ve hadde også fått laget en sang med en humoristisk vinkling som oppsummerte året 2009 så langt.

NORGES VEL- MEDALJE: Gaute Tjørhom overrekker medaljen for lang og tro tjeneste.

ERSTATNING FOR GULLKLOKKEN: Torkell Netland var ikke forberedt på at gaven inneholdt en leke-klokke.

Ingen store utskeielser Resten av kvelden gikk pent og pyntelig for seg. Mange satt oppe i salongen og hygget seg med kaffe og kaker mens andre oppholdt seg i baren. Flere hadde seg også en svingom på dansegulvet eller svingte med biljardkølla inne på biljardrommet. Med andre ord, en hyggelig høstfest slik den pleier å være. Tekst og foto: Gro Helene Tonstad

- En ære! Tirsdag 15. desember hadde Kåre Lindeland en høytidelig overrekkelse av ”Den grønne bibelen” til Per Henning Knabenes på kontrollrommet i Tonstad kraftverk. Kåre har nemlig skrevet ned i en notatbok forskjellige ting som han har oppdaget blant annet på inspeksjonsrunder opp gjennom årene. Denne boka er grønn, og omtales som ”Den grønne bibelen”. Boka er selvfølgelig alfabetisert slik at det er enkelt å slå opp i den, og den er veldig god å ha når HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Kåre overrekker her ”Den grønne bibelen til Per Henning”. man går vakt. Det er flere som har siklet etter å overta dette oppslagsverket etter Kåre, men den heldige utvalgte var Per Henning Knabenes. Kåre ønsket Per Henning lykke til videre og overrakte stolt boken til sin arvtaker. En beveget Per Henning har følgende kommentar: - Det er en ære å overta Den grønne bibelen. Her ligger det mye erfaring og kompetanse som kan være greit å ha med seg videre på veien. Tekst og foto: Gro Helene Tonstad


Side 7

60-årsfeiringer i høst En i fjellheimen Tormod feiret 60-årsdagen sin på messen på Duge den 6. november. Det var 21 personer som tok turen opp i fjellheimen denne fredagen. Tormod ble feiret av sine kolleger, som seg hør og bør på en sådan dag, med taler, gaver og kaker. Tormod fylte egentlig 60 dagen før, og hadde da privat feiring hjemme med åpent hus hvor over 30 stk som var innom og gratulerte ham.

OVER: Vinterens første snøfall ved Duge. UNDER: Mange hadde møtt opp på Duge for å feire Tormods 60årsdag.

Og en på sentralverkstedet Torbjørn Bjørnestad var også 60årsjubilant i høst, nærmere bestemt 27. november. Torbjørn hadde en tradisjonell feiring på et fullsatt sentralverksted dagen før den store dagen. På selve dagen hadde han en rolig feiring med sine nærmeste. Tekst og foto: Gro Helene Tonstad 60-ÅRSJUBILANT: Torbjørn Bjørnestad fylte 60 år 27. november.


Side 8

Aktiv høst i Åna-Sira Det har vært alt annet enn rolig i Åna-Sira kraftverk i høst. Det har nemlig pågått ekstraordinært arbeid i fra august til desember hvor mange ansatte har vært involvert i arbeidet. Ny høytrykks turbinregulator har blitt montert på aggregat 1, feil har blitt fikset på bærelageret på samme aggregat og stator er delvis oppkilt. Det har også blitt foretatt en oppretting og avballansering av aggregatet. Mange i arbeid... På dette arbeidet har det, i tillegg til de tre med fast oppmøte på Åna-Sira, til enhver tid vært med tre mekanikere fra mekanisk verksted og tre elektrikere fra elektroverkstedet. Ansatte på Solhom har også vært med etter behov. ... og mange arbeidstimer er nedlagt Vedlikeholdskoordinator Torkell Netland forteller at mange timer har gått med på dette arbeidet. De ansatte har gjort en fabelaktig innsats og det har blitt mange, lange arbeidsdager.

KONSENTRERT GJENG: Her pågår nedkiling av stator.

Flere prosjektansvarlige Martin Handeland har vært prosjektansvarlig for turbinregulatoren, Sveinung Kongevold for bærelageret og Per Roald har hatt hånd om generatorjobben. Just in time Torsdag kveld 19. november kom aggregatet i drift igjen, det passet bra - kraftselskapet hadde da det 3. største tilsiget til Lundevann som er registrert de siste 40 år. Tekst: Foto:

Gro Helene Tonstad/George Hamm Gro Helene Tonstad/Ansatte i Åna-Sira

TRE STAUTE KARER: Åge Gjertsen, Jan Petter Kvelland og Vidar Stornes Midtbø har hatt en hektisk høst.


Side 9

Årgang 2009, nummer 2

Vel blåst sikkerhetsdag Verneombudene var arrangører av Sikkerhetsdagen 2009. Tilbakemeldingene er meget positive på opplegget som de hadde lagt opp til i Sirdal Kulturhus den 18. november. Planen var først å holde sikkerhetsdagen i Tonstad kraftverk på samme måte som i 2005, men pga spesielle forhold i Tonstad kraftverk (bl.a bygging av ny stator) ble det besluttet å holde dagen på kulturhuset, noe som viste seg å være vellykket. Gruppeoppgaver Før lunsj ble deltagerne delt inn i 8 grupper med en ”lagfører” for hver gruppe. Det var laget totalt 8 oppgaver med 6 forskjellige emner som ble plassert rundt i lokalet med en oppgaveveileder til hver oppgave. Inspirasjon og ord til ettertanke Etter lunsj var det først et intervju med Gaute Tjørhom som omhandlet hans tanker rundt sikkerheten i selskapet. Ferden gikk deretter videre til kinosalen. Visesangeren Tønes startet med en mini-konsert, og deretter tok Jan Egil Omdal over med innlegget ”Ta vare på livet”. Til slutt utfordret Odd Sæveland alle i salen til å kjenne etter på våre holdninger og vår atferd. Positive tilbakemeldinger Det ble i ettertid gjennomført en questback-undersøkelse på sikkerhetsdagen, og svarene på undersøkelsen vil det komme mer informasjon om på intranett. Det som kan sies allerede nå er at over 85 % er tilfreds eller meget tilfreds med Sikkerhetsdagen 2009. Tekst: Foto:

Thor Olsen/Gro Helene Tonstad Gro Helene Tonstad

GRUPPEARBEID: Her jobbes det iherdig på alle poster.

ODD SÆVELAND: Innlegg om holdninger og atferd.

9


Side 10

Dramatikk i flomtider Torsdag 19. november 2009 oppsto en kraftig økning av gassnivået i hovedtransformator T1 i Åna-Sira samtidig med et uvanlig høyt tilsig ( 10-års flom) til Lundevann. Aggregat 1 hadde vært utkoblet i lengre tid, blant annet for skifte av turbinregulator. Før idriftsettelse av aggregatet måtte det derfor gjennomføres avslagsprøver, det vil si at aggregatet lastes opp og en kobler ut effektbryter med forskjellig last, en gang med full last og noen ganger med redusert last. Om disse prøvene hadde innvirkning på transformatoren er vanskelig å si med sikkerhet, men det ble observert stigning av hydrannivået allerede denne kvelden. Valgets kvaler Dette var en alvorlig situasjon hvor en måtte vurdere faren for transformatorhavari opp mot skader ved en ytterligere stigning av Lundevann. Tappelukene var fullt åpne. En utkobling av transformatoren og dermed av produksjonen, ville medført at Lundevann hadde steget til ca 1 m over høyeste regulerte vannstand ( HRV). Problemene ville da blitt store for blant annet tettstedet

ÅNA-SIRA: Det kraftige regnfallet kunne merkes i den lille bygda.

Moi. En valgte å la transformatoren være innkoblet, reduserte produksjonen på Tonstad og klarte dermed å begrense vannstandsstigning til 18 cm over HRV. Sikkerhet i høysete Beredskapsgruppen ble innkalt. For å sikre egne mannskaper ble det innført forbud mot å oppholde seg i transformatorcellen, skinnetunnel og på friluftsanlegget. For å hindre at 3. person oppholdt seg i området nærmest gjerde, ble det først innført vaktordning (egne mannskaper) og etter noen dager montert et midlertidig gjerde.


Side 11

Årgang 2009, nummer 2

Målinger ble foretatt slik de var før 19. november. Gjerdet som sikret 3 perTorsdag 26. ble aggregatene stoppet og transformato- son ble åpnet samme dag. ren koblet ut. Nytt utstyr for gassovervåking ble monTekst: George Hamm tert. Dette utstyret måler spesifikt flere gasser som acetylen, hydrogen og karbon monoksyd. Verdiene overføres automatisk til driftssentralen sammen med verdiene fra Hydranen, se kurvene under. Det ble også tatt oljeprøve av transformatoren. Denne ble sendt ABBs laboratorium for analyse. Gassrelé ble kontrollert, det var ikke synlig gass i reléet. Regulering av spenningen For å hindre ny gassutvikling ved spenningssetting av transformatoren ble denne spenningssatt i blokkkobling med innkoblet generatorbryter. Dermed reguleres spenningen gradvis opp og en slipper innkoblingsstøtet ved spenningssetting med 300 kV bryter. Ytterligere sikkerhetstiltak Samtidig med dette arbeidet ble terskel til transformatorgruben forhøyet for å sikre at oljen ikke renner ut ved et brudd på kasse eller annet utstyr. Det ble også montert et provisorisk gjerde med informasjonskilt for å sikre 3. person. Vaktordningen med dette formål ble så avviklet.

GASSUTVIKLING: Rød kurve viser gassutvikling på hovedtransformator T1. Lilla kurve viser strøm.

Inspeksjon fra Statnett Statnett inspiserte anlegget med tanke på mulig forbilooping dersom en transformatoreksplosjon skulle ødelegge linjeavganger mot Feda og Kielland. Det er i ettertid også tatt kontakt med Statnett i forhold til vernutrustning ved et slikt tiltak. Faren over Beredskapsnivået ble opprettholdt frem til mandag morgen 30. november. Onsdag 2. desember gikk en tilbake til restriksjonene for opphold på friluftsanlegget

VANNSTANDSUTVIKLING: For Sirdalsvann og Lundevann.

NY KONKURRENT TIL ISBILEN Ståle Seland har startet et enkeltmannsforetak! Som vi kan se på bildet skal han nå begynne å selge is i tillegg til sin stilling som fagarbeider på elektroverksted. Vi ønsker ham lykke til i den nye næringen 


Side 12

Alle tiders julebord Det 44. julebordet for Sira-Kvina kraftselskap gikk av stabelen på Sirdal Kulturhus den 30. november med i overkant av 150 gjester. Etter middagen gikk turen videre til messa på Tonstad. Ansatte og pensjonister så ut til å hygge seg på kulturhuset med nydelig julemat servert fra Tonstadli. Litt alvor, og mye latter Etter at Gaute Tjørhom hadde sagt noen ord til de fremmøtte, hadde Ak&Ve også i år sitt tradisjonelle underholdningsbidrag med gaveutdeling til ansatte som av ulike grunner har gjort seg bemerket i år. De som fikk årets julegaver var Kåre Flateland, Morten Tonstad, Arvid Tjørhom, Runar E. Lien, Ånund Grønning og Per Eiesland. Etter latteren å bedømme i lokalet var nok disse gavene midt i blinken.

FORFULGT AV UFLAKS: Etter et litt uheldig år fikk Kåre Flateland utdelt tre gaver; jekkestropper, flagg slik at alle kan se når han kommer farende i gangene og en hestesko som skal bringe med seg litt hell i det nye året.

DON’T USE IT, IF YOU DON’T MEAN IT: Morten Tonstad, som er en populær mann blant kraftselskapets kvinnelige sommerhjelper, fikk påfyll av Axe-parfyme. Ak&Vemente at dette måtte være et virkemiddel han tar i bruk for å oppnå denne effekten blant sommerhjelpene.

EVENTYRBOK: Ak&Ve syntes det var hyggelig at Runar Lien hadde tid til å komme innom årets julebord. Han fikk bok av Lars Monsen (som faktisk var Runars egen) slik at han heller kan lese om andre eventyrere i stedet for å måtte erfare alt selv.

OFRET LIV OG LEMMER: Arvid Tjørhom fikk gave for hederlig innsats i årets Fotball NM for Energibedrifter. Arvid fikk fingeren ut av ledd etter to minutter i første kamp, og måtte i den anledning kappe gifteringen. Han fikk en ny giftering i gave.

Siste post var messa Da alle var forsynte og gavene utlevert, gikk ferden videre til messa. Ak&Ve hadde bestilt buss som fraktet festdeltakerne til siste møteplass for kvelden. Her var det, som det pleier å være, servering av kaffe og kaker oppe ved matsalen og Nils Trygve Hauge spilte opp til dans nede i bridgerommet. De siste forlot lokalene i 4-tida på natten, så mye tyder på at det var et vellykket julebord. Tekst: Foto:

Gro Helene Tonstad Terje Johansen


Årgang 2009, nummer 2

Side 13

AK&VE-leder: Geir Åsbjørn Ovedal er fornøyd med gjennomføringen av årets julebord.

NY KLESKODE PÅ HOVEDKONTORET: Som bekledningsgeneral fikk Ånund Grønning utdelt vadere som ansatte på hovedkontoret må ha for å møte de årlige oversvømmelser som skyller over kontorlandskapet.

CLAS OHLSON: Per Eiesland har en forkjærlighet for duppedingser og andre praktiske ting fra Clas Ohlson. Hva er vel bedre enn å starte sin karriere som Leder for Kraftverksgruppe Felles med en original Clas Ohlson-drakt?

VÅRE PENSJONISTER

Ingvald Tjørhom takker kraftselskapet for fine blomster på 90 års dagen 07.10.09. Ingvald Tjørhom jobbet i Sira-Kvina i perioden 18.06.73 til 31.12.1987. Han jobbet mesteparten av tiden som spesialarbeider ved Tjørhom kraftverk.

90-ÅRSFEIRNG : Asbjørn Ousdal overrakte Ingvald Tjørhom en blomsteroppsats på vegne av Sira-Kvina i forbindelse med hans 90 -årsdag.


Side 14

Visjon (hva vi vil bli …….) Et selskaps visjon skal være en slags ledestjerne som henger høyt og som vi virkelig skal streve for å nå. Som dere vet har vi den siste tiden justert litt på Sira-Kvina sin visjon slik at den er mer tidsriktig og peker på de mulighetene som vi tror framtiden vil bringe. Visjonen er nå som følger: En ledende produsent av ren og fornybar vannkraft i Norge, og som effektprodusent, være en viktig bidragsyter til en bærekraftig energiproduksjon i Europa.

osv. Dette er på ingen måte mitt inntrykk av ansatte i Sira-Kvina. Tvert i mot er jeg imponert av den kompetansen og innsatsviljen dere legger for dagen og som vi har sett mange gode eksempler på det siste året. Lagspill og ledertrening Forbedringer på samhandling, ledelse, god organisering og styring tror jeg er mer interessant. Fra sportens verden vet vi jo at selv om vi har stjernespillere på alle poster, trenger likevel ikke laget å fungere. De fleste bedrifter har mye å hente på godt ”lagspill”. Innspillene vi fikk i organisasjons-

”Tvert i mot er jeg imponert av den kompetansen og innsatsviljen dere legger for dagen...” Todelt visjon Visjonen består av to deler. En del som peker på at vi ønsker å være helt i teten blant vannkraftprodusenter i Norge. Den andre delen peker på de mulighetene som vi tror framtiden vil gi med muligheter for å øke effektinstallasjonene betydelig og tjene gode penger på effekt. En del forutsetninger rundt oss, for eksempel mer kabler til utlandet, må nok først på plass før vi kan forfølge denne delen av visjonen med fullt trøkk. Jeg kommenterer derfor ikke denne ytterligere i denne omgang, men konsentrerer meg om første del.

utviklingsprosessen tyder på at vi ikke er så ulike andre bedrifter. Forhåpentligvis vil de organisasjonsmessige justeringene vi nå iverksetter, hjelpe oss litt på vei. Ledertreningen som følger på nyåret, vil kanskje også gi et bidrag. Revisjonen av styringssystemet tror jeg blir et enda viktigere bidrag fordi jeg tror at ”å jobbe lurere har mange ganger mer effekt enn å jobbe hardere”.

Delegering er et viktig stikkord Den enkelte arbeider sin rolle i forbedringsarbeid er kanskje den viktigste. Først og fremst fordi det er 10 ganger flere arbeidere enn ledere, men også fordi Bedre og bedre dag for dag ”det er den som har skoen på som kjenner hvor den Vi er utvilsomt en god og betydningsfull kraftprodu- trykker”. Aller helst bør den enkelte ordne opp selv i sent i dag. Om vi er blant de aller beste, er vanskelig mange saker. Mitt mål er at vi får delegert nødvenå få klare svar på. Jeg opplever imidlertid at en del dig myndighet slik at vi klarer å utnytte kraften i de både interne og eksterne, mener at vi har mer å gå daglige initiativene til den enkelte. på. Kanskje har de rett, kanskje ikke. Jeg ønsker ikke å bruke energi på en slik diskusjon. Jeg synes Tekst: Gaute Tjørhom det er mer givende å jobbe med forbedringer som gjør oss litt bedre dag for dag og som en gang i framtiden vil gi oss et udiskutabelt ry som ledende produsent. Kompetanse og innsatsvilje Sterk fokus på forbedringer kan lett få noen til å tenke at vi ikke jobber bra nok, at vi ikke er flinke nok,

Høyspenningen nr.2  
Høyspenningen nr.2  

Nyhetsblad for Sira-Kvina kraftselskap

Advertisement