Page 1

Sipke-Ian Bousema: Be'kenl en Ondernemend

DooÍ: MaÍkAriens

SipkeJan Bousema, bekend van onder andere hetJunior Songfestival en Op sporing VeÍzoót, is naast presentator en pÍoducent ookondememer. Samen

met Willem van Leunen heeft Borlsêma

in 200r

SJB

Producties lbinnenkort

SJB

Medial opgericht. Watwas uw drijfueer om ondernemer te woÍden?

Vanjongs afaan vond ik het al fijn om iets zelfstandigs te hebben. Als kind maakte ik een eigen krant, de Bousema-

lcant. Ik vond het leuk om iets te maken voor and.ere mensen. Al heel jong heb ik een videoproductiebedrijf e opgestarl met de naam SJB Producties .Ik heb vijf weken in de bollen geploeterd om een

I

I

videocamera te verdienen zodat ik mijn eigen filmpjes kon produceren. Hiermee vetdiende ikwat

vriendinnen als ik een filmpje had genraaftt- lk vonri ltet leuk onr zelf díngen te creêren en te maken. Later werd mii geadviseerd om ondernemer te worden

in verband met actiyiteiten die ik deed naast presenteren. WaaÍ

ridrt

I

irnt'tt

geld van wienden en

de ondo:reming zich op?

Onze focus is multimediaal-

Wlj creëren, realiseren en produceren. Wij maken presentaties in de meeste brede zin van het woord. Zoals presentaties via websites met een heel bilzonder Content

Management Systeem. Die websites kunnen door'ondernemers makkelijk zelf

worden onderhouden. Wij hebben ook een concept voor telefonie, Best Phone Yet. Hiermee ben je flexibel

bereilóaar

over de hele wereld met een vast nummer. Telefonie over internet en dan professioneel voor bedrijven. Daarnaast doen we ook theater shows.

ui

lnor

Is het een voordeel dat U een Bekende

een heel andere

NedeÍland bent?

ontmoeten. Het gadt dan even niet oln het zaken doen, het gaat om kinderen.

si

Dat vind ik belangriik.

n[PuQ un:

Ik benader mijn netwerk. Maar iedereen heeft een netwerk. ln principe maakt het niets uit dat ik een Bekende Nederlander ben. Sommige mensen vinden dat

manier andere mensen

vai de verkeerssituatie?

hetzelfde, je bent een persoon en hebt

Ikweet nu inmiddels wel hoe ik moet rijden maar ik begrljp dat het voor men-

makkelijker babbel dan ik. Wat zijn uwwerkzaamheden

sen van

naastpre

senteren en ondernemen? Buiten mijn presentatie werkzaamheden en

mijn eigen bedrijf ben ik actief voor

Unicef als ambassadeur. Ik vind het gaaf om dat te doen omdat het verschil

-){rr

ái

so'

.l

sum Bereikbaar en ik ben benieuwd hoe

bni

snel dat gaat gebeuren. Het is belangrijk

voor ondernemers om van buitenafnaar

binnen te komen. Mijn bedrijfttaat midden in het centrum van Hilversum, dat is soms wat lastig, maar als ze je eenmaal hebben gevonden weten zeje daarna ook wel weer te vinden.

I

.I JP?

buitenafwat lastig is. Er stonden

maakl. Ik heb projecten opgezet die

kinderen over de hele wereld. Je leert op

oi"d

laatst borden langs de weg met Hilver-

veel geld hebben opgebracht. Het is een

mooie organisatie die zich inzet voor

t'a9

1?

Wat vindt u als inwoner van llifuersnm

interessant. Maar voor iedereen geldt een netwerk. Er zijn mensen met een

trre^4

20070801ondernemendhilversumsipkejanbousemabekendenondernemend  
20070801ondernemendhilversumsipkejanbousemabekendenondernemend  

geadviseerd om ondernemer te worden met de naam SJB Producties .Ik heb vijf Wat zijn uwwerkzaamheden naastpre vetdiende ikwat geld van wiend...

Advertisement