Page 1

,Ëb"xrda

Sipke Jan

d.1'w(i zoo6

blijft knokken voor mooie televisie

Hii zou zorgeloos kunnen genieten van de nog steeds opgaande liln in ziin carrière. Met een Gouden Stuiver voor het beste kindertelevisieprogramm a op zak, steeds meer presentatieklussen en een

prominente plek in het AVRO-iaarverslag, is Sipke |an Bousema nog voor ziin dertigste veriaardag één van de bekendere gezichten van ziin omroep geworden.'Maar als er door omroeppolitiek en geldgebrek mooie programma's moeten verdwiinen, dan doet me dat piin, los van de waag of dat ' mii persoonliik treft of niet.'

Door MARTIN RUESINK

Was het nou een aalscholver die zojuist voorbij vloog, of niet? Op het terras van De Flark pakt Sipke |an Bousema er voor de ze-

kerheid even een vogelgids bij. De uitnodiging van de Vereniging Natuurmonumenten om een dag en nacht op de tiidelijk in het Naardermeer'geparkeerde' woonark te verblijven, kwam als geroepen. Even weg uit

het drukke opnameschema van program-

ma's als Museumbend e, Zipzoo Worldwide en het splintemieuwe 'Oppassen en Wegwezgn',

Natuurlijk, als zoon van het Friese platteland wil de HilversumeÍ graageen publicitaire bijdrage leveren aan de actie tegen de geplande aanleg van nóg een snelweg langs Neerlands oudste natuurmonument. De ab-

solute stilte van het water en de rietkragen rondom de boot wordt door een ongunstige windrichting verstoord door het verkeersgeruis vanaf de A1. 'Deze plek is een beetje symbolisch voor mijn leven van dit moment. Ook al ervaar ik de gekozen rust als een zegen, ik blijf op dq achtergrond het snelle, jachtige leven horen. Ik moet van mezelf altijd maar doorgaan, mijn vader heeft exact hetzelfde. Ik vind het ontzettend moeilijk om op tijd m'n rust te nemen, dat is iets waar ik m'n best voor moet doen. Natuurlijk speelt daarbij onbewust de angst mee dat je bij de tv nooit zeker weet of je volgend jaar ook nog werk hebt. Dat leer je trouwens wel te relativeren. Elk seizoen

Sipke fan Bousema. merk je weer dat je met een lege agenda begint en je even later helemaal bezet bent.' Behalve de werklust heeft Bousema ook de drang om te onderwijzen geërfd van zijnvader, docent aan een lerarenopleiding. 'In vrijwel elk programma dat ik tot nu toe heb gepresenteerd, was er sprake van kennisoverdracht. Ik vind het erg leuk om inzicht proberen te geven, zodat je als kijker ook echt iets hebt aan een programma.' Succes en tegenslag liggen vaak dicht bij elkaar in omroepland. Een half jaar nadat de avontuurlijke spelshow op locatie Zipzoo Coórdinaat X de Gouden Stuiver kreeg, is besloten het programma wegens te hoge kos-

ten in elk geval komend seizoen niet te draaien. De goedkopere studioversie, Zipzoo Worldwide, gaat wel door. Ook ICds United en Ifinder Prinsengrachtconcerf

nen die de knopen doorhakken. Nu ik tegen de dertig loop, merk ik dat mijn ervaring begint mee te tellen en je iets serieuzer wordt genomen als je zegl waar het op staat.' Een andere tegenvaller zijn de magere kijkcijfers voor het programma Vet!, waarin af-

gelopen voorjaar tieners met overgewicht werden begeleid naar een gezondere levens-

stijl. De serie vol lichamelijl<e en geestelijl<e training stond kansloos tegenover de kijkcijferkanonnen GTST en het Acht Uur ]ournaal geprogrammeerd.

'Aan de inhoudelijke opzetvan het programma valt achteraf ook het een het ander op te merken. Toch raakt me zo'n tegenvaller niet zo als het verdwijnen of tijdelijk stopzetten van succesvolle programma's. Ik heb Vet! als een fantastisch avontuur eryaren, waarin

gaan komend seizoen wegens te hoge kos-

ik samen met de andere makers echt iets heb kunnen betekenen voor een groep jonge

ten niet door.

mensen.'

Bousema: 'Het zijn allemaal fantastische

In

is

programma's en enig in hun soort de Nederlandse tv, dus het doet me pijn dat ze voorlopig niet te zien zijn. Dat staat los van mijn waardering voor alle nieuwe kansen die ik als presentator bij de AVRO krijg. Ik doe mee in Oppassen en Wegwezen, heb een proefaflevering voor een nieuw reisprogram-

vanaf eind deze maand te zien als degene die (net als Frits Sissing) op de kinderen past van stelletjes die bij Tooske in een Italiaanse villa hun relatie onder de loep nemen. 'Het contrast tussen die beelden uit Umbrië

ma gemaakt en ga binnenkort het Junior

zó groot... Ik heb bij het terugzien van de beelden ontzettend lopen huilen om hele

Songfestival presenteren.

Maar dat neemt niet weg dat je wilt knokken voor het behoud van mooie dingen. Ik heb inmiddels voldoende zelfvertrouwen om mijn ongenoegen kenbaarte maken bij dege-

'Oppassen en Wegwezen'

Bousema

en thuis, waar het gewone leven doorgaat, is

kleine dingen. Het is een heel mooi en aanik weet zeker dat veel mensen zich in de problemen van die gezinnen herkennen.'

grijpend programma en

20060701tubantiasipkejanblijftknokkenvoormooietelivisie  

vanaf eind deze maand te zien als degene die (net als Frits Sissing) op de kinderen ging van de Vereniging Natuurmonumenten om een dag en na...

Advertisement