Page 1

f*rï rrr'l c{-i#ËtÊrï *ï'gnJl*fiï 1íAlJ Àll;r Hlíl;il€fiFft#rifiJ!*,1MÀ'$

GI DS ÍL_qsl4-

rl

T

:)i .L:r:.iirl -l

r",:j:; i-ri Jgl:-r: eJed:

L,+-n*_:

d iri il 5l i lVl it''t)iJiLrL d ':,t

'L=t)i=il=, ï

:Jris TPE

J

er-i )J eJ Cs) )t-,J ,-:t

.,

JY

IJ JI

jdeiti de

t,i

rl

Jli !8

Jl

POST POBï 8TÏAAI.g

Ël

riillïl

f--


Sipke f an Bousema begon ziin omroeploopbaan als twaalfiarig iochie en jongste medewerker in het correspondentennetwerkvan de NCRV.

Via onder meer hetSchaoltv-weekiournoal kwam hii bii de AVRO, waar hij nu Museumbende en Zipzoo CotirdinaatX presenteert.

"Kunst en dieren, een opdracht voor de AVRO die voor de ieugd heel mooi en succesvol is ingevuld." tekst: jan rensen

{

"Gaaf zeg! Dit heeft iets van Pieter.Post; die vond ik vroeger geweldig! Het zijn zutke leuke figuurties en poppetjes. Het is heel ergvriendetijkom naarte kijken. Dieren spreken enorm aan bij kinderen maar een animatieserie als deze bewijst dat het niet eens echte dieren hoeven te ziin om dat effect te bereiken. lk vind het er erg mooi en kwatitatief goed uitzien." r AAN

"lk raak de tiin in het programma kwíjt. lk

DE EIGET{VOORKEUR

wat langer over nadenken, maar het lukt wel. lk ben er erg trots op dat wii erin slagen een programma over musea te maken dat enorm aanslaat. Daartoe zou ik de mensen van Studio roo weleens willen

snap best dat ze informatie op een grappige manier wilten brengen door middel van

"lk kiik heel graag naar de

{\

www.men lr NTH

EMAG

lcALpu

p

py.coM

MERLIT.I - KINDERNET

.1*i l:

ii.

ï,

sketches met bruggeties naar filmpjes, maar dit is wel heelerg makkeliik gedacht: als we er een gek sketchje tussendoor vlechten wordt het weI leuk. Maar het is niet helder, niet duidetiik. Bii de Teletubbies zie je gelijk wat het is; daarzitten herhalingen in, herkenning, weer wat nieuws erbij, dat maakt het toeganketijk. ln een veilige en vertrouwde omgeving wordt nieuwe informatie gegeven. Maar dit springt van de hak op de

tak.".

UIT

{\ www.rEtrurt.se

NCRV-gids

"Dit komt naZipzoo en ikbliif attiid hangen. Wat ik gaaf vind is dat kinderen zelf de hoofdrol hebben; dat spreekt zo tot de

verbeetding! Het heeft alle ingrediënten voor spannende magie. Deze serie haalt je even tekker helemaal uit de realiteit terwijt het toch heel realistisch gemaakt en gespeeld is. Het stoort me helemaalniet dat het is nagesynchrsni5ssvcl." r A/dl{ {r www.elur t un.colvt /wo nsrw ITCH

t

t *i

,J 1'

;

I

DE BOOMHUT. KETNET

uitdagen.". UIT {\ www.rnos.uU13

24

DE HOPELOZE HEKS . AVRO, Z@PPELIN

DEWERELDVAil Kr (MET KABOUTER PLOP, SAiIISOI AGERT} . TROs, Z@PPELIN "lk begrijp wel dat het succesriik is onder kinderen maar de commercie druipt er van af. Het voordeel daarvan is wel dat ze veel geld kunnen besteden om het er goed te taten uitzien; het is heet mooi en verzorgd gemaakt. Het komt allemaal van Studio roo in België en zij weten op een of andere manier kinderen goed te raken, maar dat kan ook met meer inhoudeliike amusementsprogramma's. Daar moet je soms

BBC. Daar

wordt geld, tijd en energie in supermooie ieugdprogrammal gestoken; dat straalt er van af. Volwassen televisie voor kinderen die serieusworden genomen. ln Nederland behoort het/e ugdjaurnaal absoluut tot mijn favorieten. lk vind sowieso Z@ppelin echt broodnodig ats je het naast de commerciële zenders legt. Wetke impact sommige tekenfilms van Fox Kids hebben, is inmiddels wel bewezen; je ziet soms kinderen het naspelen op straat. Dat is niet goed. Dan tepetje iets in wat niet gezond ís."

{\ www.ruusruMBËN

{\ www.zrpzoo.ttt-

{\

www.srprcEIAN.NL

DE.N L

t .,: ,

E

20030426ncrvgidskindenmedia  

Ël :Jris er-i )J eJ Cs IJ JI :)i rl T f-- f*rï rrr'l c{-i#ËtÊrï *ï'gnJl*fiï 1íAlJ Àll;r Hlíl;il€fiFft#rifiJ!*,1MÀ'$ ÍL_- qsl4- )t-, ) J ,-:t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you