Page 1

woensdag 22 mei

I t;

Optimist

'i

"lk ben redelijk idealistisch ingestetd", zegt

tr

:ï n :

Mike Hirschler uit Deventer. Tijdens het ontbijt tas hij in de krant over het in nood verkerende tetevisiestation TV4 in Georgië. Spontaan besloot hij om te helpen. Na een eerste bezoek aan de ooit welvarende industriestad Rustavi kocht hii nieuwe apparatuur voorTV4, het enige tv-station dat de stad nog kent. De Georgiêrs zijn verbijsterd dat iemand ze zomaaÍ komt helpen. "Pas a[s ik het kan aanraken en zien, geloof ik het", reageert iournaliste Chatuna Zchwediaschwili. No goods tod ay v olgt Hirschler tijdens zijn vaak moeizame verblijf in hetverarmde Rustavi. De apparatuur bliikt dagentang zoek en de taalbarrière maakt het er ook niet makkelijker op. "We btii-

** q { d L F.

L .lï

ri

:

Ë,

Twee bijdehante troela's

ven lachen, maar het kost wel moeite, af en toe", aldus Mike. [MvRl

De eerste vijf mlnuten weet je het niet helemaalzeker. ls Dunya en DesieficÍie of is het echt? Het ís fictie, maar Eva van de Wíjdeven (Desie, rechts) zetzo'n geloofiruaardige bijdehante Amsterdamse troela neer dat je onmiddelijk in het verhaalvalt. Hetzelfde geldt voor Maryam Hassouni, die de Marrokaanse Dunya (links) speelt. Dunya en Desie zijn vriendinnen uitAmsterdam-Noord. Ze zitten bij elkaar in de derde klas van de mavo. Ze weten alles van elkaar. Dunya weet dat Desie stiekem rookt, op lason is en niet weet wie haar vader is. Desie weet van Dunya's geheim. Twee meiden van vijftien: tafellaken, noch servet."Kletsen over seks, biibaanties en familie. Dunyat Marokkaanse cultuur speelt een rol, maar de serie gaat nadrukkelijk níet over de problematiek rond kinderen van altochtone ouders. IEHl

I

Personality's uitmelken. En nog wel drie op een rij.ln Toble folk gebeurt het. Via keuzen die ze moeten maken uit typeringen. Typeringen die dan weer gelden voor vijf eigenschappen. De persoontijkheid op de geesteliike sniitafet. Hoezo hokjesgeest? En dan maar wachten wie dat beroemde hoofdje even boven het maaiveld durft uit te steken. Table talk doet een geforceerde poging. Met typeringens als: hard of liel trouw of ontrouw en arrogant of spontaan. De hele trukendoos wordt opengetrokken om de Bekende Nederlanders roekeloos loslippig te maken. Daartoe dienen verder dilemma's, stellingen, anekdotes en andere prikkels. Er worden voortdurend 'spannende' gespreksonderwerpen aangereikt. Allemaal in de hoop om die beroerndheden even te zien wankelen. Want hetziin toch ook maar mensen. Bahl [GdBl

,

58

NCRV-sids

Huizen

kopen

Hoge plafonds met ornamenten, marmeren schouwen en een origineelrge-eeuws trappenhuis. Twee minuutjes lopen van het centrum van Haarlem. Een droomhuis in prima staatvoor de liefhebber. Wanneer dit huis te koop staat voor minder dan een milioen oude guldens, melden zich dan ook veet geïnteresseerden. Uiteíndelijk btiiven ertwee potentiële kopers overdie beiden een bod doen op het deftige pand in de hoofdstad van Noord-Holland. PresentatorSipke Jan Bousema (foto) volgt de makelaar bil hetverkoopproces en gaat bij de twee gegadigden kiiken naar het huis dat zii achterlaten, wanneer ze zouden verhuizen. Zo geeít het nieuwe programma Huis te koop een beknopte kijk op het spannende proces van het kopen van een woning. Uiteindeliik kan er maar één het hoogste bod doen en is er champagne voor de gelukkige nieuwe eigenaar. IRRl


I-r)

\ïf à

N c\ rá

n ct)

z r!

De Noord-Ierse stad Belfast

er zo bijzonder aan het wonen in een eeuwenoud dijkhuisje? Dit zrjn vragen waar Huís te koop anÍwoord op kan geven. Presentator Sipke Jan Bousema is een nieuwsgierige

wordt nog altijd gekemnerkt

huizenbezichtiger en maakt

door geweld. Protestanten en

de kijker deelgenoot in het spannende koopproces van een huis. Per aflevering staat er een bijzondere woning centraal. De kijker ziet wie er allemaal op een kijkdag afkomen en Sipke Jan vestigt met de hulp van een vaste makelaar de aandacht op opvallende elementen en de bouwkundige staat van het huis.

NED.2

Big cily

tó.lO

katholieken staan al decennia tegenover elkaar.ln Big ciQ wordt Stephen gevolgd. Al jong was hij actief binnen de IRA. het geheime republikeinse leger. Nu is hrj protestant. Hij laat de stad zien, vefielt over zijrr oude leven en laat zien hoe het in een stad vol geweld anders kan. Hij neeurt de kijker mee naar

Verder maken de kijkers nader kemris met de serieuze gernteresseerden, waarna het vaak emotionele koopproces op de voet wordt gevolgd.

20.30

NED. 2

De nqlionsle

relqlielesl

Tijd om met je neus op de feiten te worden gedrukt, want D e n ati o nale re I aíiete s t meeï kwaliteit van je reiatie. In samenwerking met een psycholoog is onderzocht welke aspecten een positief of negatiefeffect hebben op een relatie. Voor iedereen in Nederland dus de kans om erachter te kornen wat goed gaat en wat eventueel voor verbetering vatbaar is. Iedereen kan thuis vanafde bank voor de televisie, via het internet of de

Sipke Jon Bousemo

Uiteindelijk gaat het om de vraag wie zich de gelukkige eigenaar mag noemen van bi-j voorbeeld een romantisch

boerderijtje, een stijlvol herenhuis of een sfeervol

grachtenpandje.

t

via sms meespelen. Presentator Jeroen Pauw neemt in het eerste deel van het pro-

NED. 3

RECENSIE

t

9.30

BRAAF EN GOED BEDOTTD BelÍost een

project waar straatjonge-

Dunya & Desie Dunya en Desie zijn twee meiden van vijftien die opgroeien inAmsterdamNoord. Ze zljn elkaars beste vriendinnen en weten alles van elkaar. Ze zitten in de

ren komen en waar gepro-

derde klas van de mavo.

beerd wordt om protestantse en katholieke jongeren met elkaar in contact te brengen. Aan het eind van de documentaire is te zien hoe de gemoederen hoog oplaaien bij een demonstratieve herbegrafenis van overleden

Dunya komt uit een Marok-

IRA-leden, waarbij de kopstukken van de beweging aanwezig zijn. Maar eerst wordt er nog in het 'publand'bij uitstek een pub-tour door de stad gemaakt. t

I9.OO I Huis lê koop NED.

Wat voor soort mensen zijn er geïnteresseerd in een landhuis van drie miljoen? Wat is

kaanse familie en Desie is een Nederlands meisje. Zij

woont met haar alleenstaande moeder in de flat tegenover Dunya. Klinkt ditbekend? Dat kan kloppen, want de bekroonde telefilm Roos en Rana die de KRO vorig jaar uitzond gaat over precies hetzelfde. Rana was weliswaar een Turks meisje, maar verder lijkt de nieuwe dramaserie Dunya & Desie als twee druppels water op Roos en Rana.De moeder van Roos is alleenstaand net als die van Desie. Dunyaen Desie lopen in de tweede aflevering samen weg, naar Casablanca. Roos en Rana

liepen samen weg naar Istanbul. De moeders van de meisjes komen daardoor nader tot elkaar. Er is echter een belang-

rijk verschil: Dunya & Desie is erg braaf, in tegenstelling

tot Àoos en Rana. De goede bedoelingen van de makers druipen ervan af: iedereen is

eigenlijk heel liefvoor elkaar. De moeder van Desie heeft een hart van goud maar in

haar knalroze legging is ze meer een karikatuur dan een geloofwaardig personage. Ook het scenario ram-

melt hier en daar; wanneer Desie met haar vriendin een avondje gaat babysitten - de baby blijkt trouwens een hond te zijn - ontsnapt er in de buurt een levensgevaarlijke slang. Dat komt op de

lokale televisie, zodat de ouders van Dunya ontdekken waar hun dochter is. Over die slang horen we niets meer. In de tweede aflevering gaan de meisjes op weg naar Casablanca waar de vader van Desie zou wonen. Heel toevallig, in het geboorteland van Dunyal Zenemen de nieuwe scooter van Desie, maar komen niet ver. De scooter belandt in een weiiand en plotseling heeft Desie haar vader aan de telefoon. Hoe dat kan? Geen idee.

Dunyo

lneke Kesler

20000522ncrv-gidshuizenkopen  
20000522ncrv-gidshuizenkopen  

geldt voor Maryam Hassouni, die de Marrokaanse Dunya (links) speelt. Dunya en Desie zijn vriendinnen uitAmsterdam-Noord. Ze zitten bij elkaa...