Page 1

OxL

DE OPEN HOMMEL ARCHIPEL

PRESENTATIE EERSTE ONTWERP 2 juli 2013


Presentatie PVE

OxL

1 Introductie


OxL

Presentatie eerste ontwerp

VOSZ Gereedschap Meer licht uitleen

fietsenkelder

Jongeren Ontmoetings Plek

begane grond

1ste BIZ

Buurt

Rijnstad

RIBW

SIZA

kelder 1 Introductie


OxL

Presentatie eerste ontwerp

 Vergroenen

Bloemen

Minder asfalt

Hommelstrand

Biologische markt Zitjes Geen drempels

speelplek Met toezicht ouders

Of zware deuren

ballenbak

Crea-ruimte

Secretariaat Vitale Verbindingen

leestafel

Sfeer expositienisjes Informatie multiculti

Uitvalbasis Vrijwillgers groepen

Buiten Ontmoeting In en uitladen Busjes clienten

Open entree

Wat kun je voor een ander betekenen

flexplekken Boom/groen Kamerschermen Lift Welkom op wieltjes flexplekken Overlegplekje Internet cafe

Ecologisch trainingscentrum

Etalage Zicht op entree

Jonge en oude ZZP-ers

Redactie Secretariaat wijkplatform wijkkrant

Isolatie:

geluid en klimaat

Buurt

Stadslandbouw

Kopieer/ drukruimte

Creatieve workshops Lezingen. cursus

Te huren Voor feestjes Ruimte voor gezamelijk

Open/ramen Zomer: Natuurlijke BikramYoga Winter: keihard sporten om warm te blijven

Filmruimte Badminton

Fietsen stalling Tuin

Flexplekken

Goede ventilatie

Yoga/Rust Betahaus Chill plekken

Natuurlijke materialen En kleuren

Buiten opslag Rijdende

Flexplekken

Ruime Toilet/ badruimte Kids met een beperking

Bio-mimicry Gebruikmaken van vormen uit de natuur

Serre materialen Zitplekken dag en avond veilige

speelplaats Veel

Licht

Weg prikkeldraad

Groene afzetting

begane grond

1ste BIZ

Workshops (catering)

Kunst Ontmoetings werk Open ruimte ruimte

Etalage

vaker open

Terras

Open keuken

Ruimte voor teksten

Groen

BBQ

Serre halfbuiten met werkplekken

Flexplekken aan raam

Voor kinderen en buurt

speeltoestel

in zomer

Binnen- buiten

Invalide parkeerplekken

Terras met hek en

Rijnstad

RIBW

SIZA

1 Introductie


OxL

Presentatie eerste ontwerp

Veel

daglicht Spoelwater toiletopvang

Waterstof in de gebouwde omgeving

Vergader/ lesruimte

Te openen ramen

Multi functioneel

Zonwering buitenkant Houdt warmte tegen

Dak lounge

Regenwater opvang

Buurt

Moestuin

Flex plekken Werkplekken

Huisje 'Karlsson van het dak'

op dak

begane grond

1ste BIZ

Tuin

Zonne bolier

Lift

Stilte ruimtes Gebruik whiteboard

Energie uit planten

Dakterras

Lesruimte Activiteiten regiohoofd ruimte

Teamkamer

Groendak dakterras

Groendak

leemwanden

Zonnepanelen

Rijnstad

RIBW

SIZA

1 Introductie


OxL

Opzet wensen

Behouden

bestaand functies

+

Rijnstad Oase

RIBW

SIZA binnen

BiZ

Buurt

nieuwe wensen

=

Totaal Nieuw

Totaal

2 PVE


OxL

Centraal plein

RIBW  AVV Rijnstad Oase

SIZA De Buurt

BiZ

Hommel veldje

Sporthal

Coffie corner

Keuken

Eetcafe leestafel Informatie

Expositie

Terras

Internet cafe

2 Wat willen we


OxL

Inpassing plein?

1ste

begane grond

kelder 2 Wat willen we


OxL

Maat programmaOASE F L E X W E R K E N

RIBW

OASE SIZA

BiZ SIZA B U U R T

H O R E C A

S P O R T

BiZ

M U L T I F U N C .

G E Z A M E L I J K

?

2 Wat willen we


OxL

Maat programma

FLEX

 

SPORT

SIZA

RIBW

 

MULTI FUNC.

 

MULTIFUNC.

OASE BiZ

BUURT

HORECA

GEZAMELIJK

2 Wat willen we


OxL

Bewegingsvrijheid tussen eilanden

OASE HORECA FLEX

RIBW

 

BiZ

SPORT

BUURT

GEZAMELIJK

 

MULTIFUNC.

?

 

MULTI FUNC.

SIZA

3.Organisatie Concept


OxL

Zee aan ruimte ARCHIPEL

OASE HORECA FLEX

RIBW

 

BiZ

BUURT

SPORT

 

MULTIFUNC.

 

MULTI FUNC.

GEZAMELIJK

SIZA

3.Organisatie Concept


OxL

Inpassing ARCHIPEL

1ste

begane grond

kelder 3.Organisatie Concept


OxL

Inpassing Archipel

BiZ FLEX

OASE

 

HORECA

SPORT

BUURT

 

MULTIFUNC.

RIBW GEZAMELIJK

1ste

begane grond

SIZA

 

MULTI FUNC.

kelder 3.Organisatie Concept


OxL

Inpassing archipel

BiZ FLEX

OASE

 

HORECA

SPORT

BUURT

 

MULTIFUNC.

RIBW GEZAMELIJK

SIZA

 

MULTI FUNC.

3.Organisatie Concept


OxL

Buitenruimte

Hommel   oceaan

BiZ FLEX

OASE

HORECA

 

SPORT

BUURT

GEZAMELIJK

SIZA

Speel   baai

3.Organisatie Concept


OxL

Gezamelijk ecologisch dakstrand

 

Hommel oceaan

Gezamelijk Ecologisch Dakstrand

 

Speel baai

3.Organisatie Concept


OxL

Situatie

 

Hommel oceaan

 

Speel baai

3.Hoe doen we dat


OxL B14

Verdieping

RIBW regiohoofd 15,84 m2

B1

RIBW werk/spreek 10,50 m2

Â

RIBW teamkamer/archief 44,18 m2

3

garderobe 1,80 m2 RIBW secretariaat 20,34 m2 pantry/lockers touchedown 24,41 m2

B11

RIBW werk/spreek RIBW werk/spreek 9,82 m2 9,89 m2

hal 7,92 m2

B11

Techniek 8,81 m2

B14

B1

3.Hoe doen we dat


OxL

B14

Verdieping

RIBW regiohoofd 15,84 m2

B1

RIBW werk/spreek 10,50 m2

RIBW teamkamer/archief 44,18 m2

3

garderobe 1,80 m2 RIBW secretariaat 20,34 m2 pantry/lockers touchedown 24,41 m2

B11

RIBW werk/spreek RIBW werk/spreek 9,82 m2 9,89 m2

hal 7,92 m2

B1

Techniek 8,81 m2

B14

B1

3.Hoe doen we dat


OxL

Begane grond

B14

vergaderen/bespreken 17,62 m2

vergaderen/bespreken 17,62 m2

magazijn 7,50 m2

B1

keuken 53,37 m2

binnenplein leestafel koffiecorner internet wachtruimte gasten

flexplekken 27,34 m2

Toilet 3,26 m2

multi fuctionele ruimte 78,81 m2

sporthal 117,95 m2

3

printer 2,92 m2 receptie 6,17 m2

lockers 2,05 m2 B11

MIVA 3,61 m2

BSO 75,24 m2 kantoor siza 12,51 m2

vergaderen/bijeenkomst 47,16 m2

flexplekken 21,16 m2

B1

douches 9,64 m2

lockers

lockers

B14

B1

toilet 3,26 m2

3.Hoe doen we dat


OxL

Begane grond

B14

 vergaderen/bespreken 17,62 m2 magazijn 7,50 m2 vergaderen/bespreken 17,62 m2

B1

keuken 53,37 m2

binnenplein leestafel koffiecorner internet wachtruimte gasten

toilet 3,26 m2

flexplekken 27,34 m2

multi fuctionele ruimte 78,81 m2

sporthal 117,95 m2

3

printer 2,92 m2 receptie 6,17 m2

lockers 2,05 m2 B11

MIVA 3,61 m2

BSO 75,24 m2 kantoor siza 12,51 m2

vergaderen/bijeenkomst 47,16 m2

flexplekken 21,16 m2

B1

douches 9,64 m2

lockers

lockers

B14

B1

Toilet 3,26 m2

3.Hoe doen we dat


OxL

B14

Kelder

B1

3

multi functionele ruimte 77,09 m2 B11

B1

B14

B1

positionering


OxL

B14

Kelder

B1

3

multi functionele ruimte 77,09 m2 B11

B1

B14

B1

positionering


OxL

RIBW

Bijeenkomst

Trap+Lift

Doorsnede 1

Daktuin SIZA

MF /FILM/BAR

Kinderopvang

Buitenspelen

Multifunctioneel

positionering


Doorsnede 1

OxL

positionering


OxL

Doorsnede 2

RIBW Flexplekken

Daktuin BiZ Buurt Buurt Oase

HORECA

MF

Sport

Bijeenkomst

positionering


Doorsnede 2

OxL

positionering


OxL

Doorsnede 3

Daktuin Kinderopvang

Sport

Buiten plein

MF

positionering


Doorsnede 3

OxL

positionering


Voorzijde

OxL

5. Impressies


Ontvangst

OxL

5. Impressies


Plein

OxL

5. Impressies


Achterzijde

OxL

5. Impressies

Presentatie eerste concept- ontwerp hommel  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you