__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Schooljaar 2016-2017

december ‘16/1


In dit nummer: Inhoudstabel: pag. 3 Voorwoord directie: pag. 4 - 5 Overzicht reporters: pag. 6 Welkom in onze school: pag. 7 Jaarthema: pag. 8 - 9 Sociale vaardigheden: pag. 10 - 12 September: pag. 13 - 14 Oktober: pag. 15 - 28 November: pag. 29 - 38 December: pag. 39 - 43 SLS, mijn “Sport-actieve” school: pag. 44 - 49 SLS, mijn “Verkeers-actieve” school: pag. 50 - 55 “MOS” op school: pag. 56 - 63 Van lezen word je : : pag. 64 - 69 SLS, mijn “muziek-actieve” school: pag. 70 - 73 SLS, school met een : pag. 74 - 77 Ouderraad: pag. 78 - 81 Zoekertjes, wistjes & weetjes: pag. 82 - 83 Wensen uit 2W: pag. 84 - 85 Kersttekst: pag. 86 - 87


Beste ouders, De kerstmuziek ... brandende kaarsjes ... een leerling die net kon komen stoefen met een schitterende gedragskaart...een juf die in een klas vol kleuters er toch in slaagt om in echt alle stilte een mooi kerstverhaal voor te lezen… een kleuter die spontaan mijn schouder kwam masseren tijdens een klasbezoekje… een derde graad die volledig klasdoorbrekend verschillende knutselactiviteiten aanbiedt... Het geeft me een goed gevoel. Vanmorgen nog miste ik even de kerstmarkt van vroeger. Wanneer ik zowel onze leerkrachten als leerlingen hier vandaag zag genieten zonder druk, dan denk ik … ’ t is goed zoals het is. Gewoon samen genieten en dingen uitproberen op hun eigen manier. Dit is ons pedagogisch project niet in woord maar in daad. De druk een beetje van de ketel halen maakt ruimte vrij voor die gewone kleine alledaagse dingen die op zich veel waarde hebben. Onze eerste trimester rondden we in de lagere school af met een toetsenweek. Voor sommigen werd dat zwoegen en zweten. Hier op een goeie manier mee leren omgaan maakt deel uit van groeien in persoonlijkheid. Hoe wij als ouder of als leerkracht mee aan de kant staan om hen daarin te begeleiden is volgens mij enorm belangrijk. Niet alleen de leerkracht maar ook de ouder maakt het verschil. Dat verschil maken is niet altijd simpel, maar wat je met liefde doet… komt meestal wel goed! Wat zalig als je mensen rondom jou hebt om je te helpen rechtstaan als je gevallen bent. Laten we maar goed voor mekaar zorgen. Zeker als het wat minder gaat.


Na een hele trimester hard werken kan onze agenda nu eens een echt eigen invulling krijgen. Ik hoop dat iedereen haar of zijn agenda gedurende 2 weken kan en mag vullen met toffe, aangename, fijne dingen en misschien zelfs (als je wat geluk hebt) is er ook plaats om eens gewoon niets te doen ... Ik wens iedereen een heel warm en gezellig kerst en einde jaar toe. Wat betreft 2017 wens ik iedereen de kracht om te veranderen wat we veranderen kunnen, de moed om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen en de wijsheid om het onderscheid tussen beide te maken. Mijn oprecht dank gaat naar alle mensen die op hun manier hun best doen om van onze school een warm nest te maken voor zoveel mogelijk kinderen. Op de eerste plaats denk ik dan aan onze leerkrachten die dag in dag uit het beste van zichzelf blijven geven. Meteen gaan mijn gedachten ook naar zoveel andere mensen waarop wij als team mogen rekenen! Dank u juffen van de refter en de bewaking… dank u mensen van de poets... dank u leesouder... dank u reportermama… dank u kriebelteam... dank u fietsbegeleiders.. dank u schaakpapa... dank u knutselouder… dank u ouderraad... dank u plaatselijk schoolbestuur... ook jullie maken voor ons het verschil! En neen... dat is niet evident, maar het maakt ons wel heel content! Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar! Lizzy Van den Berge directie


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Overzicht reporters

1a 1b 1W 2a 2b 2W 3a 3b 3W 4a 4b 4W 5a 5b 5c 6a 6b 6c

Lola Boussemaere Sari Caremans/Fenne Maes Lili Raes Erblina Rexha Illa Nevens Milana Van der Vreken Janne Heirbaut Kiara Verpoucke Ciany Van der Aa Janne Versyck Topanga Vlaminck Violet Van den Camp Lotte Geens Yorn Serrien Zoë Van Hove Bas Pacquée Zenn Heylen Quinten Van Deyck

Verantwoordelijke samenstelling & publicatie: Greta Van Looveren Contact: schoolkrantje@sint-lutgardis.be danny.heylen@telenet.be

1ste trimester Schooljaar 2016-2017


We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren‌


Bewegen… bewegen… we gaan ervoor! Hopelijk gebeurt het niet alleen op school, maar ook thuis of in een vereniging.

Ons jaarthema is dit jaar een ster(k)e school. Daarom gaan we met z’n allen sterretjes verzamelen. We zijn al goed op weg voor de eerste grote ster, maar we moeten wel nog wat sterretjes verdienen. We hebben al goed veel bewogen want door bewegen verdienen we veel sterretjes. Zoals de eerste schooldag zijn we er al meteen ingevlogen met de leuke ochtendgym van Sterre en Storm. Kunnen we samen spelen op Er liep ook een lekker warme fonkelende ster rond. een fijne manier? We hebben ook al een lied geleerd over het jaarthema en dat kennen de meeste kinderen al goed. “Blij met ik en jij !” We kijken al vol verwachting uit naar een nieuwe uitdaging voor een ster. Violet Van den Camp (4w) Blij met ik en jij… De ster kwam weer langs in de turnzaal. Ze vertelde over het jaarthema en wat we moesten doen. Met elkaar leuke spelletjes verzinnen , samen werken, lief zijn voor elkaar, niemand pijn doen en ook met elkaar spelen. Ciany Van der Aa (3W)


We vinden het belangrijk om met de kinderen op school te werken rond:

Ze leren hun eigen gevoelens verkennen & te uiten naar anderen toe. Sociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. Het is ook geen ‘vak’ op zich. *** Kinderen gaan op allerlei wijzen met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten, ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen… Iedereen is verschillend. Elk kind, elke volwassene heeft een eigen manier om te reageren op gebeurtenissen en op andere. Geen enkele manier is fout en geen enkele manier is goed. Een kind kan met een kind goed overweg en het andere speelgenootje vindt hij een etter. Sommige kinderen voelen zich kiplekker in omgang met klasgenootjes, anderen dreigen uit de boot te vallen. Als hulpmiddel daarbij maken we gebruik van de “axenroos”. Dit is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen. Ze worden gesymboliseerd door dieren. De dieren van de “axenroos” hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Via deze dieren krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Mensen zijn pas sociaal “vaardig” als ze alle “axen” kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’. *** Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken. De “axenroos”is een geheel van vaardigheden die een mens kan gebruiken om “goed” te functioneren. Samen leven is altijd een beetje geven en nemen!


Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich, stapt naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om te spelen.

Zeg alstublieft en dankuwel, Een kind dat zich dat is toch kinderspel! gedraagt als een bever staat klaar om te helpen, om anderen een plezier te doen. Het deelt graag met anderen.

Luister je wel echt? Weet je wat de ander zegt?

Een kind dat zich gedraagt als een leeuw, is een leider. Hij kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft informatie, Een poes laat zich verzorgen en kan genieten!

Pauwen, bevers, leeuwen en kamelen…. “Laat een ander passeren, We proberen om op een fijne ze zullen het waarderen!” manier samen te spelen! Volgen of leiden… We proberen ruzies te vermijden! Een kind dat zich gedraagt als een kameel, is volgzaam, De Wasbeer staat open voor anderen, waardeert voert een gegeven en respecteert. opdracht uit, vraagt om uitleg, zoekt informatie op, vraagt raad ...


Vriendschap Jij bent de beste, de beste in mijn leven. Elke ruzie word altijd vergeven. Er zijn er maar weinig in mijn leven zo speciaal als jij. Door jou kan ik leven, door jou voel ik me vrij. Je staat altijd voor me klaar, voor alle verdriet en pijn. Je doet grote dingen, ook al ben je best klein. Jij helpt mij doorzetten, jij geeft mijn leven zin. En dat betekent ik en jij ‌.

Ciany Van der Aa (3W)


Aquafin - 6ljr: pag. 14


Aquafin

dinsdag 20/09/2016

We reden 's ochtends direct na de bel naar Aquafin. Daar aangekomen kregen we een rondleiding. Wist je dat het zuiveringsproces van ons afvalwater gemiddeld 24 uur duurt? Eerst gaat het water door roosters. Die halen allerlei grof vuil uit het water: blikjes, papiertjes, … Vervolgens gaat het water naar de biologische zuivering. Het rioolwater wordt gemengd met miljoenen bacteriën en andere piepkleine diertjes die wemelen in een actieve slibmassa. Zij vormen de schoonmaakploeg van de waterzuivering. Daarna gaat het water naar het beluchtingsbekken. De slibbacteriën hebben namelijk zuurstof nodig. De zuivering in het beluchtingsbekken is een nabootsing van het natuurlijk zuiveringsvermogen van een waterloop. Alleen gaat het hier sneller. De laatste stap in het zuiveringsproces is de nabezinking. In grote ronde nabezinktanks zakt het slib naar de bodem. Het gezuiverde water laten ze zachtjes overlopen en naar een nabije waterloop stromen. Ladder van Lansink... Slib is het enige van de waterzuivering dat overblijft. Aquafin probeert zo weinig mogelijk slib over te houden en gebruikt de ladder van Lansink om het te verwijderen. Sinds 2002 wordt geen slib meer gestort. Het was een super toffe dag, we hebben veel bij geleerd. Gelukkig zijn de meeste pijpleidingen gescheiden in afvalwater en regenwater. Op deze manier kan al het afvalwater gereinigd worden en komt er geen vuil water meer in de rivieren. Het allerbelangrijkste ligt wel bij ons: voorkom zoveel mogelijk afvalwater! Bas Pacquée (6a)


Dierenarts op bezoek - 3ljr: pag. 16 Papegaaienshow: pag.17 Fruitmarkt - 2 ljr: pag. 18 Kabouterspel: pag. 19 Heemmuseum: De school van vroeger + tentoonstelling - 3ljr: pag. 20 - 21 Herfstwandeling: pag. 22 - 26 Halloween - 3lljr: pag. 27 Heksenfeest - 3K: pag. 28


Op 4 oktober is de dierenarts langs geweest in de klas. Als je huisdier ziek is, kan je steeds terecht voor verzorging bij de dierenarts. Ze heeft veel over dieren verteld. Ze had haar nieuw hondje bij, een kleine puppy. De dierenarts heeft voorgedaan met haar puppy, hoe ze dieren verzorgd en onderzoekt. Het is belangrijk om de tanden van een hond of poes goed te poetsen en te verzorgen. Je dient jaarlijks je huisdier te laten inenten. Wanneer je naar het buitenland gaat, dan moet je hond een speciale spuit krijgen, dit wordt dan in een speciaal boekje van het dier genoteerd door de dokter. Als een hond een andere hond bijt en de hond heeft een ziekte, kan de gebeten hond ook ziek worden. Honden hebben ook vaak een chip, als een hond verloren loopt, kan de politie de chip uitlezen. We hebben veel geleerd over dit beroep. Het was een leuke ervaring. Ciany Van der Aa (3W)


5 Papegaaien hebben we gezien Allemaal deden ze een kunstje, het was prachtig om te zien! Puzzelen, rijden op een step en een brand blussen, DE papegaaien vonden het helemaal niet erg om te klussen! De show werd Gestart met honden die Al meteen op hun 2 pootjes stonden Nee hoor, er werd in de zAal niet gezucht, want ĂŠĂŠn van de hondjes kon dansen als een ballerina en springen In de lucht! Ze konden ook tEllen en kleurtjes herkennen Niets was voor de hond te veel want hij bleef maar rennen SHOWbeesten waren het allemaal, elk met hun eigen verhaal!

4 Oktober is de sterfdag van Franciscus van Asisis. Hij had altijd het beste voor met dieren en daarom is het wereldwijd uitgeroepen om op deze dag extra aandacht te geven aan de dieren in onze omgeving.


2de leerjaar

We zijn met de trein naar de fruitmarkt geweest om fruit en groenten te kopen. Het was heel leuk op de trein want de trein ging super snel! Toen we op de markt kwamen mochten we in groepjes van 3 rondlopen en zelf kiezen wat we wilden kopen. De marktkramers waren heel lief en hebben ons goed geholpen,. Het fruit en de groenten dat we hebben gekocht was echt heel lekker, en ook heel gezond want er zitten veel vitamientjes in waar je groot en sterk van wordt . Als we al onze boodschappen hadden gedaan mochten we nog eventjes op het basketveld naast het marktplein zitten om lekker te smullen van onze gekochte spulletjes! We vonden het heel erg fijn op de markt en willen zeker nog eens terug gaan! Milana Van der Vreken (2W) *** Op 7 oktober gingen we met het ganse 2de leerjaar naar de fruitmarkt in Antwerpen. We hebben de trein genomen van Schelle tot Antwerpen, dat was best wel leuk. Als we op de fruitmarkt waren, verdeelden we ons in groepjes en gingen we op zoek naar fruit. Er waren heel veel fruitsoorten, inheems en uitheems fruit. We mochten veel proeven en het was heel lekker, vooral de aardbeien. Iedereen had wat geld bij en daarmee hebben we fruit gekocht. Van de lieve fruitverkopers kregen we er ook gratis fruit bij, zoals appelen, peren , mandarijntjes en nog veel meer. Al snel was het tijd om de trein terug te nemen. Het was een heel leuke uitstap met heel veel lekker fruit. Erblina Rexha (2a)


Met de tweede kleuterklassen naar het park Wat gaan we daar doen? hoe geraken we daar? We volgen pijlen en gaan op zoek naar een kabouter. Horen jullie ook de muziek van kaboutervrouwtje Ella. Zij legt ons opdrachten uit die we samen met onze klas uitvoeren. Zoals verstopte kabouters zoeken bij de minigolf, spelen in de speeltuin, een wandeling waar wij tijdens het wandelen op zoek gaan naar prenten van kabouters. Wat een pret, wat een plezier wij zijn met allemaal samen en maken veel plezier. Wanneer we alles hadden gedaan kwamen wij bij het kaboutervrouwtje staan. En nu op zoek naar de schat. Pijlen volgen tot bij een huisje en door samen te toveren, was de sleutel daar en hadden wij een zak met suikerwafels ECHT, ECHT WAAR! Stappen naar de school en moet je nu weten? Wij waren onze boekentas in het park gewoon vergeten. Geen probleem nog genoeg tijd om even terug te keren en ons dan even ik de klas op te warmen voor we naar huis gingen. Want het was die dag wel koud buiten. Maar een uitstap om niet te vergeten en jullie mogen het weten ' het was leuk ' juf Sabina (2Kb)


We zijn naar het rusthuis geweest om vragen te stellen over vroeger op hun school want we zijn met W.O. bezig over vroegere school. En Lander, Jana en ik zaten in een groep met een mevrouw die 88 jaar was. En ik vond het raar dat de mevrouw een bril op had en toch kon ze niet zien. En ik vond het ook raar dat zij niet zoveel dingen hadden als wij nu! En we zijn ook naar het heemmuseum in Schelle geweest. Daar waren dingen van vroeger: telefoons en radio’s en nog veel meer andere. Dat was mooi heel mooi zelfs en daar waren ook allemaal kamers: een modekamer en ook een klein school-kamer met ezeloren en nog veel andere dingen van vroeger. Janne Heirbaut (3a) *** Heemmuseum Schelle Wij zijn met heel het 3de leerjaar naar het heemmuseum in Schelle geweest. En in het heemmuseum waren van alle soorten kamers: een modekamer en een schooltje, een cafeetjes en nog veel andere kamers. Natuurlijk zijn in die kamers ook voorwerpen: in het cafeetje zijn er glazen maar er was ook een schaaltje voor je sigaret/kauwgom. Je moest een prentje pakken en dan moest je dat voorbeeld nadoen met iemand anders. Dan moest je zelf nog een foto kiezen en er een geluid bij maken + een geurtje er bij kiezen. Je moest ook nog iets opschrijven waar je van houdt dan in een raket steken en dan gaan ze die naar andere planeet laten schieten. Je moest ook een oud voorwerp meenemen en ik had een oud melkstoeltje van de opa/pepe van mijn moeke/mama. En als er een tentoonstelling is dan moet je een affiche maken anders komen er geen mensen kijken naar het heemmuseum. En als laatste was er een opening en de burgemeester was er ook, die had een touw doorgeknipt en dat was de opening met alle voorwerpen in de tentoonstelling. Het einde van het heemmuseum in Schelle . Janne Heirbaut (3a)


Kleuterschool

P iraten waren er niet R overs ook niet E rgens in het Solhof misschien wel kabouters T och hebben we alleen maar hun paddenstoelen gezien T akken, kastanjes, eikels, nootjes, ... I n het Solhof was het superleuk G edanst, gelopen, gewandeld, gesprongen E ekhoorns, konijntjes, egels, vogels V eel leuke dingen gedaan en gezien A f en toe eens rusten om ons koekje op te eten en te drinken K oekjes, dat lusten we graag A an de rand van het water zaten de eenden te slapen N atuurlijk hebben we allemaal spullen uit het Solhof mee naar de klas genomen T akken, kastanjes, eikels, nootjes, ... I n het Solhof was het superleuk E en uitstap om nooit te vergeten !!! Meester Jan (PK)


Lagere school Leuk!!! Herfstwandeling!!! Eerst verzamelden we met onze rugzak op school. Na de bel vertrokken we met de klas door de straten van Schelle. Daar waren de kindjes van de Peperstraat! Samen met z’n allen naar het bos waar we onze koek mochten opeten. Veel mooie bladeren, bolsters, nootjes, takjes en een echt konijnenhol hebben we gezien. Na weer flink wandelen, kwamen we bij een speelveldje en speeltuin. Tijd voor onze bokes! Na nog wat spelen, wandelden we terug naar school. Net op tijd want toen ging de bel… Dit was weer een super leuke dag! Lili Raes (1W) *** Herfstwandeling – donderdag 27 oktober Nadat we allemaal op school waren en iedereen klaar was om te vertrekken, gingen we naar het bos. Om bij het bos te geraken, moesten we lang wandelen. Van al dat lange wandelen kregen we honger, dus aten we als eerste onze koek. Als onze koek op was, mochten we gaan spelen. We vonden het super leuk om kampen te maken in het bos. We deden dit met bomen en takken. Het bos lag vol bladeren. Doordat het herfst is, laten de bomen nu al hun bladeren vallen. Na het spelen wandelden we terug naar school, we maakten een tussenstop in de wijkschool om daar onze boterhammen op te eten, samen met een kom lekkere pompoensoep. In de pompoensoep zaten spinnen. Toen onze buiken goed gevuld waren, wandelden we het laatste stukje terug naar school. Terug op school aangekomen, was het al tijd om naar huis te gaan. Het was een leuke dag! Illa Nevens (2b)


Wij zijn met het hele 3de leerjaar op herfstwandeling geweest. Ik vond het super leuk maar wel ver stappen. In het bos lagen alleen maar eikels, kastanjes, bolsters, paddenstoelen en nog veel andere dingen en plantjes. Er waren veel bolsters die nog dicht waren en een kastanje in zat. Er waren ook sommigen die dicht waren maar soms zat er geen in, raar he maar gelukkig waren er nog wel een paar voor de eekhoorntjes voor in de winter. Het leek mij daar een gemengd-bos waar loofbomen en naaldbomen door elkaar staan. Het was vlak bij mijn zus Lore haar school want ze moet elke dag daarlangs en bij mijn huis en dan vroeg ik aan juf Liesje of dat ik al naar huis mocht maar de juf begon te lachen haha, haha , haha, haha, haha!!!!!!!!!!!!!! Spijtig mocht het niet van juf Liesje. Janne Heirbaut (3a) *** Het is eindelijk herfst en dus is het ook weer herfstwandeling. Met de fiets gingen we naar Hoboken Polder. De fietstocht was heel leuk, of soms toch, want er waren wel een paar met een platte band of kinderen die vielen van hun fiets. Toen we 10km hadden gefietst en aankwamen aten we meteen een koekje en begonnen we met de wandeling. We hadden al direct een eerste proefje met de paraplu. Het was goed gelukt alleen was de papaplu wel half kapot. Toen we aan het wandelen waren, keek ik eens rond en dacht in mezelf “WOW wat is dit?” Je zag allemaal rode, bruine, oranje, gele en nog veel andere kleuren en het lag ook vol blaadjes. J stapte net op een matras. We mochten ook eens kijken onder de schors om te zien wat voor diertjes daaronder zaten. Je zag: pisssebetten, larfjes, …,… en nog veel meer. We waren bijna aan de aankomst en iedereen begon wat moe te worden. Toen we aankwamen hadden we veel hongeren aten ons middageten op. We kregen er ook een drankje bij, dat was wel leuk. Toen iedereen zijn eten op had gegeten, zijn we nog leuk in een speeltuintje gaan spelen. En toen moesten we alweer terug naar school met de fiets en zat het erop voor vandaag. Violet Van den Camp (4W)


Op 27 oktober deden het 5de en het 6de hun herfstwandeling samen. Om half 9 ging de bell en pakten we onze fiets. Zo reden we naar de Schorre en aten daar een koekje. Daarna wandelden we over de brug van Tomorrowland en dan het bos in. We kwamen op een open plek en aten daar onze koek verder op. Daarna stapten we weer verder tot het middag was. Toen aten we onze boterhammen op en speelden nog wat. We wandelden terug naar onze fietsen en reden weer naar school. Toen ik thuis was deden mijn voeten een beeje pijn, want we hadden wel 10 km gestapt. Lotte Geens (5a) *** We zijn met 5 en 6 naar de Schorre gefietst. We hebben daar veel gewandeld en ook uitleg gekregen over het domein. We mochten vrij rondlopen en we mochten daar ook spelen. Iedereen vond het wel leuk denk ik. Het was wel spijtig dat er kinderen waren die de paddenstoelen kapot deden, zeker als je weet dat paddenstoelen de opruimers/poetsers van het bos zijn. En op het laatste mocht iedereen nog spelen in de speeltuin van de Schorre en dan fietsten we terug naar Schelle. Zenn heylen 6B


3de leerjaar

Op vrijdag 28 oktober was het Halloween feest en toen kwam iedereen griezelig naar school. Er was een leuke verrassing, onze klasgenoot Yuni was op bezoek, die we jammer genoeg even moeten missen wegens een ongeval. Er stonden leuke activiteiten gepland zoals: knutselen, filmpje maken of toneel spelen. Tijdens de middag hadden we een leuke picknick in het park van Schelle. Na ons middageten hebben we een leuk Halloween spel gespeeld. Later keerden we terug naar school. Toen begon de herfstvakantie Ciany Van der Aa (3W)


3de kleuterklas

Vrijdag voor de herfstvakantie was het weer zo ver! De kleuters van de derde kleuterklas waren omgetoverd in echte griezels!!! Heksen, vampiers, spoken, skeletten kwamen de klas binnen....waar waren onze schattige kleuters gebleven?! Onze griezelbende ging in de voormiddag een heerlijk, griezelige maaltijd klaarmaken. De groenten vlogen in het rond en gingen de ketel in. Lekkere dikke spinnen konden ook niet ontbreken in de heksensoep. Ondertussen werden er ook enge mummies gemaakt! Die moesten daarna nog in de oven. In de namiddag was de tijd aangebroken om heerlijk te smullen van al dat lekkers. De spinnen en mummies gingen vlot naar binnen. Als dessert waren er nog heksenhoedjes die mooi versierd waren. Met onze buikjes vol gingen we de vakantie in! Griezelige groetjes van 3ka en 3kb Juf Veronique


Technologie Olympiade - 6ljr: pag. 30 Tenchopolis - 3K: pag.31 Steenbakkerij - 6ljr: pag. 32 Fort van Liezele - 4ljr: pag. 33 Grootouderfeest: pag. 34 - 37 Huis van de Sint - 2K: pag. 38


Doelstelling: De Vlaamse Technologie Olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen en leerlingen uit het secundair onderwijs stimuleren om een hogere opleiding in de technologie te volgen. ***

Technologie Olympiade Donderdag 10 november, Heel het 6de deed mee met de technologie olympiade. Iedereen kreeg een boekje met 32 meerkeuzevragen en eerst een kladblad om aan te duiden. Als je klaar was moest je naar je juf of meester het goede blad gaan halen om aan te duiden. Je zou door kunnen gaan naar de volgende ronde. Dat is in de K U Leuven en daar kan je coole prijzen winnen. Het was met punten: een juist antwoord 4 punten, geen antwoord 1 punt, een fout antwoord 0 punten. ’s Avonds zeiden ze er iets over op Ketnet. Bas PacquÊe (6a)


3de kleuterklas

In november leerden we een hele week over proefjes en experimenteren. Professor Techno en professor Polis kwamen elke dag langs met proefjes om ons veel te leren. Het leek soms alsof ze konden toveren … al mislukte het proefje met een ei en zout wel meer dan 1 keer. Dat hoort er ook bij … zei die gekke meneer. Op dinsdag 22 november gingen we naar Technopolis met de bus, het was er eentje met 2 verdiepen. Zo konden wij onderweg goed naar alles piepen. We speelden er op los in het kinder-doe-paradijs: Bouwen, met de ziekenwagen rijden, boodschappen doen en in de garage konden we aan de slag met een wiel, bout en vijs. De juffen hoorden niemand klagen, een dag om niet te vergeten. In de pizzeria konden we zelfs speelgoedpizza’s maken en opeten. Wel jammer dat we die dag niet bij de proefjes van Technopolis konden spelen. Die waren voorzien voor de leerlingen van het middelbaar en die waren met velen. We keerden terug naar school na een leuke, leerrijke dag. En op ieders gezicht stond een grote lach! Juf Joke (3Kb)


Naar aanleiding van de succesvolle tentoonstelling "Van klei tot baksteen", ingericht door de Stad Antwerpen in het Volkskundemuseum, ontstond bij enkele mensen het idee om een steenbakkerijmuseum op te richten in de Rupelstreek. De bedoeling van vzw Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek 't Geleeg bestaat erin de steenbakkerstiel met alles wat erbij hoort te bewaren voor het nageslacht. ***

Op 30/11/2016 zijn we naar de steenbakkerij in Boom/Noeveren geweest met de fiets. Het was er koud maar beter dan de eerste poging want die werd afgelast door de hevige regen . Als we daar waren hebben we een hele rondleiding gekregen door de hele steenbakkerij , van klei tot baksteen . Er zijn twee manieren om baksten te maken : *machinaal , dan wordt de vorm volledig gemaakt door machines *met de hand , dan maakt de steenmaker de steen volledig met de hand In deze volgorde wordt een blok klei een baksteen , 1. eerst wordt de klei langs de Rupel uitgegraven en dan vervoert naar de steenbakkerij 2. dan word de klei binnen gebracht in de steenbakkerij en verdeeld in delen. De ĂŠne helft voor de machine en de andere helft voor de handsteenmaker. Bij de machinale manier wordt de klei in een lange reep van allemaal aparte bakstenen gedaan, daarna worden ze uit elkaar gesneden door heel sterke ijzeren draden . De handsteenmaker doet de klei dan in een aparte vorm en laat ze door zij kinderen wegbrengen naar de droogloods. Dan worden de stenen (zowel machinaal als met de hand gemaakte) naar de droogloodsen gebracht en opgestapeld door vrouwen . Dan worden de stenen in de oven gestopt en moeten ze bakken. Bij de ringoven 24 uur en bij de tunneloven 6 weken ). 3. de stenen worden uit de oven gehaald en worden verkocht . Quinten Van Deyck (6c)


Tussen de dorpskernen van Puurs en Liezele, ligt onder een smaragdgroene sluier verscholen een betonnen mastodont:

De vesting met bouwjaar 1908, is nu het best bewaarde en meest complete fort van de voormalige vesting Antwerpen. *** Op 17 november gingen we met de bus naar het fort van Liezele. Daar gingen we naar het museum kijken en daar zagen we nagemaakte soldaten, houten bedden, afgedekte ramen, katapulten, keuken en dikke muren. Daar kregen we een geweldige gids Leo en hij legde alles goed uit. Daardoor hebben we alles begrepen. Hij liet ons een open brug zien, die kon open en dicht. Het was een super dag! Janne Versyck (4a)


Grootouderfeest 18 november was het zover: grootouderfeest! Het was nog nooit zo spectaculair geweest! Alle oma’s, opa’s, moekes, vakes, bomma’s, bompa’s,… waren welkom in de sporthal, voor een heus feest in het circus festival. Ze werden onthaald door Marie-Jeanne en de circusdirecteur, die gaven het grootouderfeest nog wat meer kleur. Als eersten kwamen de kleuters van 2KW aan de beurt met hun circusoptocht. Ze waren mooi verkleed, met allerlei attributen die hun juf mee uitzocht. Daarna was het zottekes met de kleuters van PKW, allemaal clowntjes en iedereen deed goed mee De kleuters van 3KA waren echte koorddansers op het liedje ‘can’t stop the feeling’. Je zag het meteen: dat was echt hun ding! 1KW liet een actje zien als echte acrobaten, het waren stuk voor stuk knappe kandidaten. Leeuwen deden kunstjes, het waren de kleuters van 2KB en hun juffen waren heel tevree De kleuters van 1KB waren allemaal goochelaars met een mooie hoed. Ze toverden meteen een lach op onze snoet. De krachtpatsers en danseressen van PK, deden heel knap alle pasjes van hun meester achterna. De kindjes van 3 KB hebben niet al teveel gestrest, want ze deden hun mime-act op hun best. De kleuters van 1 KA deden de bumbadans. Dat deden ze met heel veel glans. De kleuters van 2KA waren echte stoere cowboys en deden een prachtige dans met Johnny Cash als voice. De kleuters van 3Kw waren de olifanten, ze schudden op de wiebelbillenboogie naar alle kanten. Kortom het was een groot spektakel en we hebben de grootouders in de watten gelegd. Bedankt voor jullie komst, en dat menen we echt oprecht! Juf Marike (PKW)


Vrijdag 25 november stonden alle kleuters van de tweede kleuterklas op het perron in Schelle te wachten. Op de komst van de trein om naar het ‘Huis van de Sint’ te gaan! Voor de kleuters was de treinreis al een avontuur op zich, overstappen in Antwerpen-Zuid een andere, grotere trein nemen en heel wat trappen doen. En dan komt de belangrijke vraag er wel 100 keer aan, “juf, zijn we bijna aan het grote huis van de Sint?”. Vol verwachting stapten we de trein in Sint-Niklaas af, op zoek naar het huis van Sinterklaas. Eenmaal binnen in het huis konden de jassen, sjaals en boekentassen niet snel genoeg uit. We mochten allemaal in een grote zaal gaan zitten waar muziekpiet Sinterklaasliedjes voor ons zong. Er mochten zelf kleuters vooraan mee gaan zingen en zelf liedjes kiezen. Sinterklaas zelf was er vandaag niet, hij had het te druk met bezoeken op scholen. Nadien gingen we per klas op stap met een zwarte piet door het huis. Zo zagen we Sinterklaas zijn rode slaapkamer, want ja, rood is zijn lievelingskleur, vertelde de zwarte piet ons. We mochten ook in de Sint zijn werkkamer, waar zijn grote boek lag met veel namen van kindjes in en zelfs namen van onze klas. We zagen ook de Sint zijn badkamer, zo kwamen we te weten dat Sinterklaas hem het liefste wast met rode zeep en dat hij zelfs rode handdoeken en toiletpapier heeft! En ook de zwarte pieten hebben zo hun eigen kamers. Zoals een zeer rommelige badkamer waar wij mochten helpen om op te ruimen, een heel gekke slaapkamer met een stapelbed waar ze met vijf in konden slapen en overal lag er ook speelgoed want de zwarte pieten testen het nieuwe speelgoed ook wel eens uit. We wandelden ook nog langs de keuken waar de bakkerpiet pepernoten had gemaakt en ze waren heel lekker, mmmmh! Als laatste wandelden we langs de sleutelkamer, want de sleutelpiet heeft van elk huisje zonder schoorsteen een sleutel natuurlijk! En voor we afscheid namen konden we in de oefenkamer zelf over daken wandelen en cadeautjes in de schoorsteen werpen. We namen afscheid van de zwarte pieten door samen nog leuke liedjes te zingen en daarna was het tijd voor ons om ergens lekker te gaan smullen. We keerden terug naar huis met de trein, maakte een overstapje met de bus en onze kleuters zaten er uitgeteld bij! Juf Stien (2Kb)


Sint op bezoek: pag. 40 - 41 Science for kids - 6ljr: pag. 42 - 43


Sint op school. Vrijdag 2 december werd er plots super hard op de deur geklopt. En daar waren de zwarte pieten met mandarijntjes. En wie kwam er achteraan gelopen de Sint, joepie! Samen met de zwarte pieten dansten we de "pieten Macarena", de Sint was laaiend enthousiast. Een van de zwarte pieten heeft een magische vinger en door even in je haar te kriebelen weet hij of je braaf bent geweest. Daarna was het tijd om te vertrekken, we zongen " dag sinterklaasje" uit volle borst en plots zagen we hoe zwarte piet nog snel een speculoos verstopte onder zijn trui. Op de speelplaats speelden we samen met de zwarte pieten en plots zag ik sterretjes toen de voetbal van zwarte piet op mijn hoofd belandde . Op 6 december werden we beloond met speelgoed en mandarijntjes. Bedankt sinterklaas en tot volgend jaar... Lola Boussemaere (1a)


VIB gaat op toer met het project 'Science4Kids Mobiel'! Het schoolproject 'Science4Kids Mobiel' richt zich naar leerlingen uit het 6de jaar van het basisonderwijs. Samen met een begeleider van Natuur & Wetenschap, tovert VIB het klaslokaal van de leerlingen tot een echt labo! Onder het goedkeurend oog van hun juf of meester, voeren de leerlingen een aantal experimenten uit rond het thema ‘Bloed’

Het project bloed Eén keer per minuut stroomt het bloed doorheen het lichaam. Dit is 1500 keer per dag. Bloed is levensnoodzakelijk. Via een ingenieus kanalensysteem bereikt het bloed iedere cel van ons lichaam. Alle bloedvaten van één persoon aan elkaar gekoppeld, vormen samen een pijpleiding van 90 000 km. Tweemaal de aarde rond. Via Project bloed leren de kinderen het belang van bloed in hun leven kennen. Aan de hand van een leuke presentatie, eenvoudige proefjes en het analyseren van de resultaten, gaan de kinderen op verkenning in de wereld van 'bloed'. Hoe ziet een halve dag experimenteren eruit? 1. Alle leerlingen meten hun bloeddruk. Ze noteren de gegevens, vergelijken en bespreken. 2. Met het blote oog zien we alleen dat bloed een rode vloeistof is. Om de cellen die in het bloed zitten te bekijken, heb je een microscoop nodig. De leerlingen maken zelf een preparaatje van muizenbloed. 3. Wetenschappers gebruiken vaak modelorganismen om deze te bestuderen, zoals bv. het zebravisje. Aan de hand van een animatie wordt het belang van zebravisjes als modelorganisme duidelijk. 4. Soms worden we ziek. In Afrika kan de steek van een tseetseevlieg (besmet met Trypanosoma) de slaapziekte veroorzaken. De leerlingen bekijken besmet muizenbloed onder de microscoop. Kunnen zij de dader terugvinden?


7/12/2016 Vandaag zijn we naar een mevrouw gaan luisteren van natuur wetenschappen. Die vertelde ons alles over bloed en wat er in zit en waar het voor dient . Dan mochten we zelf 2 glaasjes maken om onder de microscoop te leggen. Het ene was met ajuin en het andere was vloeibare gist. Dat hebben we dan ook mee naar huis mogen nemen. Onder de microscoop hebben we ook goed en slecht bloed gezien . Quinten Van Deyck (6c)


10 voor schoolsport!

Door meer te bewegen en te sporten beogen we actieve, fitte en gezonde jongeren.


Joepie! Leuk! Het was extra sport! 1W en alle andere kinderen van het eerste leerjaar mochten naar de sporthal. We stapten flink door de straten van Schelle. Jas weghangen, schoenen uit….iedereen zat klaar om er in te vliegen. In 4 groepen verdeeld, mochten we telkens een ander spelletje doen Tik Tak Boem vond ik heel leuk  Lili Raes (1W)  *** Voor onze les extra sport, gingen we met het hele 2de leerjaar naar de sporthal van Schelle. We speelden met z’n allen een spel. Het spel ging er niet om te winnen, maar om samen te spelen en plezier te maken. Spelregels: Er waren veel teams. Je moest de bal naar de overkant van het net gooien. Telkens als je gegooid had, moest je rond de kegel van je ploeg lopen. Als de bal weer bij je team was, moest iedereen de bal aanraken. Dat deed je door passen aan elkaar te geven. Dan moest je weer rond de kegel lopen. Extra sport is prima! Illa Nevens (2b) *** Extra Sport (7/10) Het was suuuuuuper tof. We hebben met ballen gegooid, gesprongen en gedanst. Topanga Vlaminck (4b) *** We hebben netbal gedaan. Eigenlijk doen de kinderen tot en met het 3de leerjaar dat ook. Dan hebben we in groepjes van 3 of 4 tegen elkaar moeten spelen en dat vond ik kei leuk. Maar toen we terug moesten gaan, is mijn drinkenbus kapot gegaan, en dat was lachen. Yorn Serrien (5b) *** Extra sport op 14/10 Vandaag was het “extra sport” met als thema “badminton”. Het was super tof in de sporthal van Schelle. Iets dat minder leuk was, dat we kleine kleedkamers hadden. Het badmintonnen zelf was wel super tof. We waren in groepjes van 2 verdeeld. Dan zijn we beginnen spelen. Er zijn groepjes die veel verloren, maar ook heel veel groepjes die gewonen zijn. Quinten Van Deyck (6c)


De Week van de Sportclub. Ontdek een week lang welke sport(club) bij je past. Hou je van actie? Wil je jouw passie voor sport graag delen met oude en nieuwe sportvrienden? Of heb je een sport(club) in gedachten die je altijd al eens beter wilde leren kennen? Tijdens de Week van de Sportclub van, 12 tot en met 17 september 2016 zetten duizenden sportclubs in Vlaanderen hun deuren open. De sportclub is een toffe plek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd. Je wordt er steeds beter in je sport onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever.

*** Op woensdag 14 september mochten alle kinderen in de outfit van hun favoriete sport komen. In onze klas waren er voetballers, veel dansers en turners, een volleyballer, basketter, ‌ en gewoon sportief geklede kinderen en juf! Toen we ’s morgens op school aankwamen, deden we met heel veel kinderen samen ochtendgym. En ook in de klas zaten we zeker niet stil! Onze juf deed nog meer leuke dansjes als anders! We hebben een hele voormiddag flink bewogen! Want bewegen dat doet een mens echt goed! Wij van 1A! Lola Boussemaere (1a)


Ochtendgym O wat een leuke start, Coole kledij, Het was leuk om te dansen, ’T was mooie muziek, En er waren veel kinderen. Niet iedereen mocht op het podium, alleen juf Veerle. De dansjes waren leuk, Gym is leuk! 1, 2, 3, weet jij wat ik zie 4, 5, 6 , de ochtendgym was een succes Illa Nevens (2b)

Volksdans Bij ons op school is er wel vaker iets te doen, dat met beweging te maken heeft. En dit keer was dat volksdans. Er deden redelijk veel kinderen en juffen aan mee. Zelfs juf directrice deed mee. Soms was het wel een moeilijk dansje. Dat vond ik toch! Ik hoop dat we dit gauw nog eens doen. Lotte Geens (5a)

Ochtendgym 18 oktober Toen ik vanmorgen op de grote speelplaats kwam, klonk er overal muziek. Ik zag een juf op het podium sportoefeningen doen en de kinderen die zin hadden konden meedoen. Er werd gesprongen met de benen en armen open en toe, ze deden slaapbewegingen, er werden kusjes gegooid, er werd geniesd, enz. ‌ want dat zongen de mensen in het liedje. Ik vond dit een hele leuke start van de dag! Ik doe de volgende keer zeker weer mee samen met al mijn klasgenootjes en vriendjes. Fenne Maes (1b)


Woensdag, 28 september ‘16

Vandaag was het een zonnige dag. Ze zijn veel leerlingen gekomen voor de scholenveldloop. Als eerste was het 600 meter joggen voor de kleuters, het 1ste en het 2de leerjaar. Flink wat kinderen en helpers deden mee. Goed gedaan Kobe! Na het joggen begonnen de wedstrijden vanaf het 1ste t/m het 6de leerjaar. Natuurlijk meisjes en jongens apart. Altijd mochten de 1ste tot de 3de plaats op het podium staan en heel veel kindjes van onze school mochten op het podium dit jaar, super leuk! Na de wedstrijden was het joggen voor iedereen en daarna de 3km wedstrijd voor de volwassenen. Goed gelopen allemaal, en tot volgend jaar! Sportieve en zonnige groetjes, Erblina Rexha (2a) *** De stratenloop‌ Iedereen vond het heel leuk. We hebben veel 1ste gestaan en 2de & 3de. Het was de leukste dag ever. We waren ook met heel veel. Er waren ook gewonden, dat was wel spijtig. Na het lopen kregen we een zakje met wat lekkers in. Tijdens het lopen tussen de verschillende reeksen konden we ons uitleven op de springkastelen. Yorn Serrien (5b)


Beste ouders, Als 10op10-school dragen wij verkeersveiligheid en verkeersvriendelijk naar school komen hoog in ons vaandel. Met de verkeersgroep proberen wij dit op verschillende manieren te stimuleren. Zo organiseren we doorheen het jaar regelmatig een actie (strapdag, fluoperiode, gouden schoen, verkeersweek, …) om deze punten actueel te houden. We besloten dit jaar om extra ook enkele onverwachte flitsdagen te prikken. Op die momenten waarderen we kinderen die veilig en milieuvriendelijk naar school komen. Uiteraard is het absoluut niet onze bedoeling om kinderen die met de auto komen of hun fluovest vergaten te straffen ! Ook een kleine bijdrage appreciëren wij ten zeerste ! (Uw auto wat verder van school parkeren bijvoorbeeld, zodat uw kind het laatste stuk toch nog te voet aflegt.) Wij waarderen ten zeerste alle inspanningen - hoe klein ook - want wij zijn er ons heel erg van bewust dat het organiseren van het piekmoment ’s morgens niet te onderschatten is. Wij wensen u een verkeersvriendelijk schooljaar !


September:

Oktober:

Veilig naar school!

Tijd voor fluo!

*** Tijdens de maand september staat de strapdag al op het programma.

*** Beetje bij beetje worden we ‘s morgens terug omring door een donkerte. Het wordt stilaan tijd om de fluovestjes terug boven te halen. Na de herfstvakantie wordt dat in ieder geval een must voor iedereen!

Wie kan stapt of trapt naar school.

Minder auto’s ‘s morgens zou het al een heel pak minder hectisch maken aan de schoolpoorten. We hebben alle begrip voor ouders die Al onze stappers en strappers blonken als Sterren! toch noodgedwongen met de wagen moeten komen. Vergeet echter niet dat er opwandelafstand van de school makkelijker geparkeerd kan worden.

November: De hele werkgroep verkeer roept zo: “DRAAG FLUO” Onze school, een FLUOSCHOOL *** Zien & gezien worden! Draag steeds een fluohesje, reflecterende stroken op je jas & boekentas! Wordt de verlichting van je fiets regelmatig gecontroleerd? *** Op 9 november laten we ons eens goed gaan tijdens de “ fluo-dag! “

December: Zien & gezien worden! Wat fijn dat we zoveel FLUOVESTEN zien! Super!


vrijdag 16 september 2016

Het leukste verkeersevenement van het schooljaar!

De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht. De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf. Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren en om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid. Voor vele scholen is de STRAPDAG een jaarlijks weerkerend evenement als start van een

verkeersveilig schooljaar.


Leuk! Strapdag vandaag. Iedereen doet zijn best om met de step, fiets of te voet komen. Ook diegene die de auto moeten gebruiken, parkeren deze wat verder vandaag. Mijn klas (1W) deed heel flink mee! Met een lekkere peer als beloning. Lili Raes (1W) *** Op de strapdag was het erg leuk. Je kreeg daar 1 peer en een armbandje als je te voet kwam of met de fiets, maar je kreeg er geen als je met de auto of met de bus was. Dat was niet zo leuk als je er geen kreeg. Ik vond het superleuk, het was zeker tof! Topanga Vlaminck (4b)


De donkere maanden komen eraan, veilig en zichtbaar zijn in het verkeer staat dan extra hoog op de agenda.

Helm Op Fluo Top Het project wil kinderen aanmoedigen om een fluo hesje en een fietshelm te dragen als ze naar school gaan. Ook als ouder kun je ermee voor zorgen dat je kind zich veilig gedraagt in het verkeer. In de eerste plaats door het goede voorbeeld te geven. Doe dus, vooral tijdens de donkere wintermaanden ook een fluo hesje aan! Een kleine gewoonte die een wereld van verschil kan maken. Woon, je binnen een straal van 500 meter van de school, probeer dan zo vaak mogelijk samen met je kind naar school te wandelen. Woon je iets verder, ga dan met de fiets en draag liefst zelf ook een fietshelm. Of benadruk hoe stoer je kind wel niet is met zijn helm. Kom je met de auto naar school, zorg er dan ook voor dat je kind een hesje aan heeft. Zo ben je meteen een Helm Op Fluo TOP—mama of papa! WIST Je dit? Als de koplampen van een auto op een voetganger schijnen, is die pas van op 20 meter zichtbaar als hij donkere kleding draagt. Met lichte kleding wordt hij gezien van op 50 meter en met reflecterende accessoires of een fluo hesje van op 150 meter! Alvast bedankt om samen met ons van onze school een

Helm Op Fluo TOP-SCHOOL

te maken!


1 2 3 weet jij wat ik zie? 4 5 6 de fluodag was een sucses! 7 8 9 welke fluo mode kan ik je geven? en een 10? Neeeee veel te donker! laat je toch zien 10, dan zien we je voor 10 doe je fluovest aan tot de paasvakantie en meer fluoroze, fluogroen, fluooranje en fluogeel Ffffffffffffffffffllllllllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuoooooooooooooooo FffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffLlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Illa Nevens (2b) *** De herfstvakantie is voorbij en dan begint het terug donker te worden. Dus daarom is het weer fluodag! Ik was zelf ook verkleed maar de juffen en meesters waren wel het grappigst. We zijn met heel de school in een ster gaan staan. En dan hadden we een fluo ster en we hebben er ook een foto van gemaakt. Violet Van den Camp (4W)


Onze school is een milieubewuste school. Samen met enkele enthousiaste MOSjuffen & MOSketiers, is de MOSraad ontstaan. “MOS= MILIEUZORG OP SCHOOL”

Het jaar is alvast groen begonnen! Tijdens de mosweek ging het nieuwe mosjaar met een heuse afvalrace van start. Van iedere klas zat er iemand enkele dappere juffen en meesters achterna om afval van de t-shirten te trekken en juist te sorteren. Alle klassen werden uitgedaagd om zoveel mogelijk ‘groene’ activiteiten te houden gedurende de mosweek. Bij iedere nieuwe activiteit konden ze stijgen op de ladder van Lansink. Doel: allen bovenaan eindigen. En ja hoor, iedere klas slaagde erin. Nog is een dikke proficiat. We zagen mooie affiches, groene klasfoto’s, interessante uitstappen, het jaarlijks vierde leerjaar rommelmarktje, gedichtjes, nieuwe strofen bij ons moslied, … Uiteraard werden er nieuwe mosketiers gekozen. En het is een enthousiaste bende geworden! Céane Demeersman – Selyan Berben — Yana Cheryji – Nand Craen – Marte Goossen – Timon Ceulemans – Bo Van der Wal – Hanne Franquet – Ferre Huysmans – Nathan Van de Ven – Fien De Baerdemaeker – Stien Rombaut – Finn De Vil – Tijn De Ridder – Fien Van Langendonck – Fran Eulaers - Ciara Caslo – Luna Stoops – Jarne Claes


Iedere maand komen we samen om te brainstormen, ideeën uit te werken en controles uit te voeren. We controleerden of iedereen wel correct sorteert in de klas. Dat lukt al aardig! We kijken ook maandelijks na of er in de speeltijd-drinkbussen plat water zit. Dat kan nog beter… Verder maakten we een batterijen hoekje voor in de klas. Wist je dat we op school lege batterijen en inktpatronen verzamelen. Onze school krijgt in ruil daarvoor (spel)materiaal. Spaar gerust mee! We maken toch ook graag nog eens reclame voor onze schoolkoeken. Wist je dat we steeds op zoek gaan naar lekkere koeken, zonder plakkerige chocolade die in één grote verpakking zit? Komt er nog bij dat je geen koek kan vergeten meegeven… Win/win situatie voor jullie én de natuur. Nu de winter gestart is, branden de verwarmingen weer op volle toeren en trachten we er op te letten alle deuren goed te sluiten. Uiteraard is een laagje extra de eerste actie die we uitvoeren. We dachten alvast na over mogelijke acties tijdens dikke truiendag. Dit jaar op vrijdag 17 februari. Ideetjes zijn altijd welkom! We dachten ook na over wat we in het voorjaar kunnen doen om de speelplaats in de Rupelstraat op te fleuren en te vergroenen. De kleuterspeelplaats gingen we opknappen door onkruid te verwijderen. Ja hoor we beschikken over groene vingers. De juffen en meester zijn ondertussen bezig met nadenken hoe we de speelplaats in de Heidestraat even aangenaam kunnen maken als onze kleuterspeelplaats in de Peperstraat. Want daar komt het einde heel stilletjesaan in zicht! Je merkt het, we zitten niet stil, als bezige bijtjes trachten we op een ecologische manier ons steentje bij te dragen aan een groene school! Vanwege uw mosjuf reporter van dienst Juf Liesje (3a)


Raap jij wel eens vuil op of doof je het licht, sluit je de deuren, vind je recycleren een plicht, kleurt je hart vaak mosgroen? Dan ben je een natuurheld en daar moeten we iets aan doen! Bedankt aan iedereen die iets goed doet voor het milieu!


Onze milieuweek kreeg haar vaste plaats in de maand september. Ze vormt een eerste stap naar een milieuvriendelijk schooljaar. Heel wat lessen richten zich dan specifiek naar “milieu”. *** MOS (milieuzorg op school) is natuurlijk niet MT (milieuzorg thuis). Acties op school vormen via bewustmaking een aanzet om daadwerkelijk “iets” aan ons milieu te doen. Kinderen staan hier enorm voor open! Laten we deze kans zeker benutten. In de toekomst wordt ons milieu, hun milieu! Het is belangrijk dat ook wij als volwassen hiervoor blijven open staan!

“Goed begonnen is half gewonnen”


Lagere School Mos-week op school Na de kleine speeltijd kwamen er 2 juffen met een vuile T-shirt (er hing allemaal afval aan) op de speelplaats. Er mochten enkele kinderen dit vuil eraf doen, ook mijn vriendin Mila. Toen moesten die kinderen dit afval in de juiste vuilbak gaan gooien. Ze konden kiezen uit Rik & Fik blik, Achiel bananenschil, Simon karton en Wis vuilnis. Dat hebben ze flink gedaan! Toen kreeg elke klas een ster. Iedereen kreeg de opdracht om de ster zo hoog mogelijk op de ladder te krijgen door opdrachtjes te doen, die goed zijn voor de natuur. In de klas hebben we gepraat over enkele vriendjes van de juf. Eerst kwam meneer Lansink langs. Hij vertelde over zijn ladder. Nadien kwam Jerome de compstworm met zijn vele vriendjes op bezoek. Die hebben we zelfs zien kruipen en we hebben ook zijn huisje en zijn lijfje geknutseld. Sari Caremans (1b) ***

MOS “het milieu en vervuiling� Meer en meer mensen gooien hun vuil op de straat en dat is niet leuk want dan word alles vuil. Het vuil op de straten zorgt dat niet alleen de wereld maar ook de diertjes ziek worden. Je kan de natuur heel makkelijk helpen door als je iets wilt weg gooien en er geen vuilnisbak in de buurt is het gewoon mee naar huis te nemen en het daar weg te gooien . Ook is het heel belangrijk dat we alles sorteren en in de juiste vuilnisbak of container gooien. Er is in elke gemeente ook een containerpark waar iedereen met zijn vuil terecht kan . Dus volgende keer als je iets op de grond wil gooien onthoud dan dat het heel belangrijk is dat de wereld proper blijft, want als wij voor de natuur zorgen zorgt de natuur voor ons. Milana Van der Vreken (2W) *** De opening van de MOSsweek. We moesten opdrachten doen, voor aan de top van Lansinks ladder te geraken. We zijn aan de top beland. Daarvoor zijn we dingen gaan doen. We zijn naar de kringloopwinkel gegaan. We hebben er een knuffel gekregen. We hebben met afval geknutseld, een mosfilm gekeken en hebbben het moslied gezongen. We hebben ook een MOSketier uitgekozen en dat is Natan. We hebben een map van WO


Met de MOS week gaan we allemaal wandelen. We zijn naar het bos gegaan. Daar leerden we over de verschillende bomen: de eik, de dennenboom en de plataan . We leerden dat: PMD = plastic flessen, metaal en drankkarton GFT = groenten, fruit en tuinafval Dan leerden we ook dat we geen afval op de grond mogen gooien. Dat is slecht voor het milieu. Er zijn diertjes die dat afval dan opeten en hierdoor kunnen ze doodgaan. Van oud papier maakt men nieuw papier en lege glazen flessen spoelen ze uit en vullen ze weer . Janne Versyck (4a) *** De MOSsweek was van start gegaan, het was een supppppppper week. We hebben een Mosketier aangesteld, onze taak is om zoveel mogelijk afval te beperken. We mochten ook zelf taakjes verzinnen voor het milieu proper te houden. Als we iets goed hadden gedaan, dan mocht de ster van jou klas omhoog gehangen worden op de ladder. Wij zijn per slot van rekening een ke school. Kinderen die voor het milieu zorgen, dat is TOPPPPPPPPPPIE Zoe van Hove (5c) *** op 19/09 start de MOSweek. We speelden een sorteerspel waar je alles in de juiste vuilbak moest gooien. Dat ging best goed . Van de 20 voorwerpen hadden we 17 in de juiste vuilbak gegooid. Tegelijkertijd was het ook de week wan de mobiliteit. Elke keer als we met de fiets, step of te voet naar school kwamen, dan kregen we een sticker en met die stickers krijgen wij korting bij de decathlon op materiaal. We zongen het moslied, we maakten plezier . Maar voor alles wat we goed deden voor het milieu klommen we een stapje op de ladder van Lansink . Je zag alle klassen goed omhooggaan op de lader. Quinten Van Deyck (6c)


Educatieve Milieuboottochten De milieuboot neemt je mee voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterloop in eigen streek! Met een binnenschip vaar je op een van de rivieren of kanalen in Vlaanderen. Ondertussen maak je kennis met de rivier of het kanaal waarop je vaart, het leven op en om het water, het belang van water en watersystemen. Je ondervindt waarom integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzaam omgaan met water en waterlopen van levensbelang zijn. *** De milieuboot Om half negen gingen we met de fiets naar de milieuboot . Toen we er aan kwamen hebben ze nog even uitleg gegeven en groepjes gemaakt . Dan hebben we allerlei opdrachten gedaan zoals : water onderzoeken, naar waterdiertjes kijken en naar het uitzicht gekeken . We hebben ook even een lekker hapje gegeten . Dan moesten we nog terug fietsen . Het was een top dag . Janne Versyck (4a) *** Hallo Iedereen, We zijn met heel het 5de leerjaar op uitstap geweest naar de milieuboot. Eerst en vooral zijn we vertrokken per fiets vanuit Schelle richting Hemiksem, Daar aangekomen hebben we de overzetboot genomen richting Bazel, dan ging het terug per fiets op weg naar de andere overzetboot, deze ging dan richting Rupelmonde, daar lag de milieuboot op ons te wachten. We leerden heel veel over het milieu en alles wat er mee te maken had. Na een geweldige dag ging het terug richting onze vertrouwde plekje. Het was een zeer leerrijke en toffe ervaring en echt TOPPPPPPPIE-dag ZoĂŤ van Hove (5c)


6de leerjaar

Op 13 september is het honderd jaar geleden dat Roald Dahl werd geboren. Helaas leeft de meesterverteller niet meer, maar we vieren zijn honderdste verjaardag tóch heel groot. Elk jaar vieren we op 13 september de geboortedag van meesterverteller Roald Dahl. Dit jaar is een wel heel bijzonder jaar, want Roald Dahl zou op 13 september 100 jaar geworden zijn! *** Roald Dahl was 74 jaar toen hij is doodgegaan. Hij zou dit jaar 100 jaar geworden zijn! Roald Dahl was een jeugdboekenschrijver. Enkele boeken van hem zijn: “Sjakie en de chocoladefabriek”, “GVR”, “Daantje kampioen”, “de reuzen perzik”, “Matilda”, “trollen”, “ Joris en de toverdrank”. Hij had ook dyslexie, dat betekend dat je heel veel fouten schrijft! Zenn Heylen (6b) *** We schreven een GNVR-woordenboek (grote niet vriendelijke reuzen) met illustraties. T (van Nicolas Vanhalle 6b) toeterfant = een olifant trapperwieler = een fiets tringelingdingens = een bel trombombommelaar = een trommelaar bijtende tenenopslokkeraar = een knellende schoen troepselverzameldingenbak = een vuilbak treedselbaan = een trap tandenplakselaar = een chocotof trekkerekje = een elastiek tokkereieraar = een kip


VOORLEESWEEK 2016 19 tot 27 november Iedereen Leest wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen. Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie woorden. Voor ouderen is voorgelezen worden zelfs vaak de enige toegang tot verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen het verleden even dichterbij. Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of (klein)kinderen. Lees voor aan je klasgroep, de kinderen in je opvang of de ouderen in je woonzorgcentrum. Want voorlezen is van iedereen, voor iedereen. Van 0 tot 99.

*** Winnaars van onze voorleesweek: Heidestraat: mama & papa van Suri (2KW) juf Kristel & juf Els (1KW) Peperstraat: Mama & papa van Yari (4a) Juf Sofie (1a) Ook een hele dikke proficiat aan onze leerlingen van het 6de leerjaar, Zij gingen voorlezen voor onze kleuters!


Hieronder vind je inspiratie om van voorlezen het mooiste kwartiertje van de dag te maken voor jou en je kind. 1. Passie doet lezen Een gepassioneerde voorlezer is de voorlezer van ieders dromen. Vertel dus verhalen waar je zelf om moet lachen, kies personages die meteen in je hoofd ronddwalen, toon illustraties die je niet meer loslaten. Elk voorleeskwartiertje is een klein cadeautje: een blokje tijd en intimiteit met je kind. 2. Taal doet lezen Hét ultieme voorleesboek bestaat niet, dat is voor elk kind anders. Maar een goede, spitsvondige tekst is van het grootste belang. Luister naar het ritme van de tekst, de kleur van de woorden. Ook herkenbaarheid is belangrijk. Elk kind, klein of groot, zoekt een aanknopingspunt in het verhaal, een parallel tussen het vertelde en zijn eigen leven. Het is de deur tot een boek. 3. Beeld doet lezen Het blijft niet bij mooie woorden. Zeker in de prille jaren moeten boeken ook kijkplezier bieden. Kies voor sterke, sfeervolle prenten die langer dan één voorleesbeurt meegaan. Bij baby’s en peuters primeert de leesbaarheid, later genieten kinderen van meer details. De beste illustraties zijn meer dan ‘plaatjes bij praatjes’: ze ondersteunen de tekst maar zijn er geen letterlijke weergave van. 4. Rust doet lezen Het is niet altijd eenvoudig maar wel noodzakelijk: isoleer een kwartiertje in de dagelijkse mallemolen. Neem je tijd, maak het rustig en nestel je op een knusse plek. Ver van gsm-gerinkel, onafgewerkte boodschappenlijstjes en pruttelende kookpotten, kan je je kind het best onderdompelen in een verhaal. Begin klein en zoek samen een geschikt niveau uit. Wie dagelijks een voorleesritueel inbouwt, scherpt de voorleeshonger alleen maar aan. 5. Lezen doet delen Boeken binden: ouders en hun kroost, grootouders en hun kleinkinderen, mensen en gebeurtenissen, fictie en realiteit. Voorlezen draait rond gedeeld plezier, gedeeld verdriet, gedeelde verhalen. Als kinderen het verhaal mee mogen maken, genieten ze er dubbel van. Neem dan ook de tijd om tijdens het voorlezen echt contact te maken met je kind. Kijk in zijn ogen, trek hem nog wat dichter op schoot, geef hem het gevoel dat je het boek speciaal voor hem voorleest.


6. Lezen doet spreken Nee, je hoeft geen acteerwonder of woordkunstenaar te zijn om te kunnen voorlezen. Toch zijn je intonatie en spreekritme niet onbelangrijk; het kan voor je kind een sleutel tot de betekenis van het verhaal zijn. Spreek rustig en duidelijk, zodat kinderen de tijd krijgen om woorden op te pikken. Kleur je taal met vrolijkheid, spanning of verdriet, waar het verhaal dat vraagt. 7. Lezen doet spelen Samen in een boek kruipen is een spel. De fijne reacties van je kind moedigen je aan om het met nog meer overtuiging te spelen. Zet je lichaam en mimiek in om personages te verlevendigen en lach samen om hun gekke, grappige of guitige streken. Humor is de beste verleider, net als spanning. Op voorhand uitkienen waar je stiltes moet inbouwen of je stem tot een spannende luidsterkte kunt laten dalen, brengt je luisteraars tot op het puntje van hun stoel. 8. Lezen doet beleven Na het voorleeskwartiertje – voor de jongsten moet het niet langer duren – is het gezellig om nog even na te praten. Wat vonden ze ervan? Zullen we nog eens de leukste prent bekijken? En wie heeft de kleine mol uiteindelijk geholpen? Eenvoudige vragen dragen bij tot het verhaalbegrip of laten kinderen nog even nagenieten. Zo leer je ook wat je kind graag leest. Een verhaal eindigt ook niet bij de laatste bladzijde; het kan immers inspireren tot een knutselactiviteit of een leuke uitstap. 9. Meer doet lezen en lezen doet meer … Hoe meer, hoe beter! Het geldt ook voor voorlezen. Boeken uit de bibliotheek, geschenkboeken of geleende verhalen, zolang er maar voorleesvoer voorradig is. Ook de plek en de tijd is van minder belang dan de goesting. Je zult al snel het sneeuwbaleffect ontdekken: kinderen die vaak worden voorgelezen, snakken naar meer. Nog, nog, nog! Ze zullen later zelf makkelijker lezen en schrijven, maar willen nog steeds voorgelezen worden. Op voorlezen staat geen leeftijd…


Beste leerlingen en ouders Hebben jullie al gehoord van het schoolkoor ?? Neeeeeee Wel, de zangjuf is juf Lotte (een supercoole, megatoffe juf) Je gaat zingen op het Mandala-festival en nog zoveel leuke dingen De liedjes moet je wel goed kennen uiteraard, een valse noot hier en daar kan nu wel geen kwaad. De juf zegt je wanneer we gaan oefenen, en de liedjes moet leren , eenmaal je de liedjes en teksten goed kent, ben je door de zang-microbe gebeten Je moet je zeker inschrijven ZoĂŤ van Hove (5C)


5de leerjaar

Ieder jaar organiseren de liefste juffen van het 5de een musical. En om te weten wat je gaat doen, is er een musicaldag in de muziekacademie van Hemiksem. Die dag kom je te weten wat je zoal kan doen: decor + figuratie, dans , tekstrol, of alleen decor…. Dit jaar is het de eerste keer dat iedereen zijn eerste keuze heeft!!! Daarom is iedereen gelukkig. Op 16 & 17 februari’17 mag heel de school komen kijken. Daarom hoopt iedereen dat ze het echt perfect doen. We zijn volop aan het oefenen voor de liedjes!!!! Hopelijk gaan we gauw repeteren voor de musical!!!! Lotte Geens (5a)

Wij hebben een superleuke dag gehad. E r kwam een muzikant op bezoek in onze klas . Ivo, de man van Juf Katleen (5a). Hij heeft ons leuke weetjes verteld over de hoorn, het was tof om naar te luisteren Wij gaan donderdag op bezoek bij een echt orkest, Cool hé? Het was een SSSSSSSuuuuuuuuuper leuke dag.

Zoë Van Hove (5 C)


In de touwslagerij van meneer en madam lagen touwen in soorten, per meter, per gram een tempel vol koorden, een heilig paleis op elk zeel een kaartje met naam en met prijs

3de leerjaar

toen werd m’dam zwanger de naam “Lucatextilis” vond ze wel schoon maar buiten op het reclamebord stond “meester touwslager & zoon” Eén ding liep mis, in paps opperste geluk het werd een meisje een draadjes-ukkepuk “Knopen hakken, touwen slaan, maar een dochter die lijkt op wat koordjes dat zal toch echt niet gaan.” In Het meisje van de touwslagerij maken we kennis met het meisje LUCA van Tickel, één bolletje verwarring met duidelijk iets in de knoop. LUCA is anders dan de ander. Zal ze iemand vinden die even anders is dan zijzelf? Balancerend op een dunne koord, gaat ze op zoek naar een even warrige vriend. Op haar zoektocht komt ze bijzondere mensjes tegen. *** Eerst hadden ze met het touw een baby gemaakt. Het meisje heet Luca Van Tickel. Luca wilde naar Hinterland. Luca telefoneerde naar grootvader. Luca belde met een kapotte telefoon. Luca droomde dat ze van school is gestuurd. Toen gingen ze naar de donkere tunnel naar Hinteland. Luca haar lievelingkleur was bruin. Er kwam een jongen en een meisje. Zij zegden “wij zijn tegendraads”. Ze maakten overal draden. Er was een meneer en die hangt vol met touwen. Er was een mevrouw en die vertelde over haar eigen, maar opeens vloog haar arm van hier naar daar. Toen volgde ze de arm en ze was weg. Toen ging de telefoon van de mevrouw en toen pakte Luca de telefoon. Het was haar grootvader maar ze wist niet dat het haar grootvader was. Kiara Verpoucke (3b) & Emilie


6de leerjaar

In De Bank zit een man aan de zijlijn van zijn leven en kijkt toe zonder volwaardig aan dat leven deel te nemen. Hij vond zijn plek op een bank in het park en kijkt van daar dag na dag naar de wereld. Tijd is een sleutelwoord. Wachten ook. Wachten en toekijken als ultieme verbinding. Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale beperking centraal staan. *** We zijn met alle zesdes naar “de bank” geweest, een theatervoorstelling. We zijn naar Antwerpen gereden met de fiets. Het was 15 km. Er is één ding gebeurd, een platte band, maar geen probleem voor meester Wim. Het was een heel mooi toneelstuk, want het waren mensen met het syndroom van down. Het was echt een heel mooi stuk. Ze waren alle maal goed op hun eigen manier. Er was maar één hoofdrolspeler en hij had een hele mooi band met die mensen. Ik vind het fantastisch dat je meet mensen die een beperking hebben zo’n mooi stuk kunt brengen. HET WAS FANTASTISCH !!!!!!!!! Zenn Heylen (6b)


Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Onderwijs maakt werk van gelijke kansen. Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf. Maar ook de miljoenen kinderen die geen toegang hebben tot basisonderwijs, verdienen onze aandacht. Op woensdag 5 oktober laten we de schoolbel eens extra te laten luiden. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed onderwijs.


Op 5 oktober was het saved by the bell. Saved by de bel is een actie om de ministers eens wakker te bellen, en ze te laten herinneren aan de millennium doelstellingen die in 2000 werden opgesteld en 15 jaar later allemaal ereikt moesten zijn. ( dat is dus niet) Één van die doelstellingen was dat alle kinderen op heel de wereld naar school konden gaan. Maar dat is dus niet geslaagd want er zijn nog steeds landen waar kinderen niet naar school kunnen gaan! Quinten Van Deyck (6c)

545 scholen, goed voor meer dan 154500 leerlingen en 8595 leerkrachten belden voor goed onderwijs, overal en voor iedereen!

Ting, tingeling! Themalied ‘Saved by the bell

De schoolbel hoor je elke dag, ze rinkelt: “Kom ’t is tijd!”. Voor ons klinkt dat gewoontjes, heel normaal dat is een feit. Maar vlieg eens naar het zuiden, daar klinkt een ander lied. Daar is de school soms mijlen ver, een bel hoor je daar niet. Refrein: Ting, tingeling, ’t is de bel die zingt. Hier en overal en voor iedereen. Ting, tingeling, ’t is de tijd die dringt. We kunnen er niet omheen. (2x) Voor elke school in elke stad, in elk land van noord tot zuid, moeten juffen en meesters zijn met een helder stemgeluid. Ze boeien ons met een knap verhaal over mens en plant en dier. Mijn duim comme ça, hip, hip, hoera, in grote letters op papier.


6de leerjaar Op vrijdag 21 oktober 2016 organiseert Amnesty International opnieuw een Schrijf-ze-VRIJdag. Meer dan 500 scholen zetten zich dan in voor mensenrechten.

Met kinderrechten speel je niet "Met kinderrechten speel je niet!” is het thema van deze 26ste Schrijf-ze-VRIJdag. Vele leerkrachten, schooldirecties en jeugdleiders lieten ons weten nood te hebben aan meer informatie over kinderrechten. Daarom reiken we dit jaar informatie en methodieken aan om kinderen en jongeren te laten bijleren over hun eigen rechten. Naar goede traditie krijgen kinderen en jongeren ook de kans om actie te voeren: onder meer tegen kinderarbeid, voor de rechten van kindvluchtelingen en tegen de doodstraf voor minderjarige daders. *** Schrijf ze vrij-dag Vrijdag 23 oktober hadden we met het zesde leerjaar een ‘schrijf ze vrij-dag’. Iedereen van de klas schreef een brief naar Apple of Samsung. Ikzelf schreef naar Samsung. De brief ging over het feit dat de merken niet goed weten wat er in hun apparatuur zit. Er zitten vrouwen en kinderen ±12 uur in mijnen te werken in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Daarom schreven we een brief naar Apple of Samsung om hen te vragen of ze er iets aan kunnen doen! Toen we begonnen kreeg iedereen een mooi blad papier en moesten we de brief die op het bord stond overschrijven. Toen we klaar waren moesten we het in een briefomslag doen en er een postzegel op kleven. Hopelijk hebben al onze brieven effect en zullen Apple en Samsung er mee voor zorgen dat de kinderen niet meer moeten werken en dat de vrouwen minder lang en in betere omstandigheden voor een goed loon kunnen werken! Bas Pacquée (6a)


5de & 6de leerjaar

Waarom een actie doen? Gezond voedsel, geproduceerd met respect voor het milieu. Waar boeren dan ook een eerlijke cent mee verdienen. De slogan van dit jaar: “Oei! De boeren zijn bijna op!” Waarom OEI….? Omdat er voor de boeren hun kinderen geen goede grond is. En daarom dromen ze van de stad. Daarom, OEI! De boeren zijn bijna op… Hoe kan ik steunen? Ieder jaar aan de delhaize verkopen ze mooie dingetjes voor vredeseilanden. Je kunt ook steunen via internet. Bij ons is er in de klas ook iemands langs geweest om er meer over te vertellen. Lotte Geens (5a)


De Ouderraad, Wie zijn ze, wat drijft ze, wat doen ze?

Planning schooljaar ‘16 -’ 17 1/9/’16 Onthaal met koffie 16/9/’16 Strapdag 18/11/’16 Hulp bij grootouderfeest 23/11/’16 Boekenbeurs op school 28/11/’16 info avond Geen stempel voor mijn kind! Of toch? 10/12/’16 Winterwandeling 19/1/’17 school in de kijker 29/1/’17 Kindernamiddag 2/2/’17 info secundair onderwijs 16+17/2/’17 Musicalcafé 29/3/’17 Comedy@SLS

De Ouderraad is de schakel tussen ouders en school. Samen met de directie en het schoolteam willen wij meewerken aan het opvoeding– en onderwijs gebeuren op onze school. Wij maken dan ook deel uit van de schoolraad en kunnen zo denken en meewerken aan nieuwe en bestaande initiatieven binnen de school. Wij vertegenwoordigen de ouders bij de school, zijn de schakel tussen jullie en de schooldirectie en verlenen onze medewerking aan allerhande activiteiten georganiseerd door de school. Wij nemen zelf het initiatief om activiteiten te organiseren, waarvan de opbrengst steeds ten goede komt aan projecten, ten voordele van alle leerlingen. Samen bouwen we aan een leuke schoolwerking. U kunt ons terugvinden op de schoolwebsite: www.sint-lutgardis.be/Ouderraad

22/4/’17 Quiz 14/5/’17 Aperitiefconcert 24/5/’16 Ontbijt kleuters 3K 24+25/6/’17 Hulp bij schoolfeest 26 + 27 + 29/6/’17 Recepties afstuderende lln

Contact: ouderraad@sint-lutgardis.be


Op 1 september konden we heel wat ouders verwelkomen en een heerlijk tasje koffie aanbieden… Klaar voor een nieuwe start, klaar voor een nieuw schooljaar om er samen tegenaan te gaan. Tijdens de strapdag, beloonden we alle strappende kinderen, leerkrachten & ouders met een lekkere verse peer! Bij het grootouderfeest staken we een handje toe, en zagen we veel gelukkige grootouders…. Knappe organisatie van onze juffen. Ook op de boekenbeurs mochten we heel wat mensen verwelkomen! Hartelijk dank voor uw talrijke opkomst & uw aankopen. Van de percentverrekening kunnen wij al aan onze leerkrachten een mooi nieuw klasboek schenken met een (k) verhaal De winnaar van de aanwezigheidstombola is: Lars Vandendriesche uit 4B, hij kreeg een spannend boek van Geronimo Stilton GEEN STEMPEL VOOR MIJN KIND. OF TOCH? Een info avond over leer—en ontwikkelingsstoornis We sluiten het 1ste trimester af met een super gezellige Winterwandeling. Met fakkels en zelfgemaakte lampionnen verkenden we de Polders van Bazel. Een mooi verhaal, sterretjes en een lekker drankje maakt het geheel compleet. Super! Na de kerstviering schenken we voor al onze leerlingen een heerlijk kopje, warme chocomelk.

De besten wensen voor 2017! 1ste trimester

De ouderraad!


2de trimester

19 januari ‘17 organiseert onze school een info avond: “school in de kijker”. Hier zullen wij met veel plezier de ouderraad werking nog eens toelichten. Eveneens nodigen wij u graag uit voor een gezellige babbel met een drankje in de chalet. Op 29 januari ’17 verwelkomen wij groot en klein tijdens onze jaarlijkse kindernamiddag. Dit jaar kozen we voor animatie met een lach…. De clown is van alle tijden. De mensheid heeft altijd de behoefte gehad aan gelach. En dus bestaan deze grappenmakers sinds de oudheid. Een beroep dat vaak doorgegeven werd van vader op zoon. Familicircus TiTi brengt deze geschiedenis terug tot leven in een spetterende show! 2 februari ‘17 organiseert de ouderraad, voor de ouders en leerlingen van het 5de & 6de leerjaar, een info avond over het secundair onderwijs. Hierbij worden een aantal scholen uit de streek uitgenodigd om zich te komen voorstellen, zodat u alvast op een persoonlijke manier kan kennismaken. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn in de verdere studiekeuze van uw zoon of dochter!

Tijdens de musicaldagen van 16 & 17 februari ‘17 ontvangen wij u graag in het musicalcafé.


Woensdag 29 maart ‘17 nodigen we u uit voor Comedy @SLS met Kamal Kharmach & Tim Goditiabois. Kamal Kharmach is een van de rijzende sterren van de stand-upcomedy. En dat rijzen gaat een pak vlotter sinds hij in één jaar tijd zomaar eventjes 120 kilo vermagerde. “Als ik daar maar niet meer applaus voor krijg dan voor mijn grappen”, liet hij optekenen tijdens zijn passage in De Slimste Mens

Test uw kennis en ga alvast op zoek naar een team en een originele ploegnaam, want zaterdag 22 april ‘17 gaan we terug Quiz’en.

Hopelijk mogen we u verwelkomen op een van onze activiteiten. Info: ouderraad@sint-lutgardis.be Of


Vond je iets leuk of juist heel naar vertel het maar‌ aan de babbelaar !

Het valt ons op dat we dit jaar opvallend meer beroep moeten doen op ons kriebelteam. Met het oog op preventie is het misschien wel verstandig om lange haren netjes bij elkaar te houden.

Graag alles naamtekenen aub!

Leest u de schoolkrant graag op papier, Stuur dan een mailtje naar schoolkrantje@sint-lutgardis.be

RESERVE ZWEMGERIEF

Avi leesboekjes

BADPAKKEN & ZWEMBROEKEN (geen bikin’s, geen losse shorts)


Vergeten we niet dat

honden niet toegelaten zijn binnen de schoolpoorten?

Kan iedereen er mee voor zorgen dat wanneer men (iets) te laat op school aankomt de

Oei…. Oei… er komen heel wat kinderen te laat aan op school en dat is spijtig. Voor een leerkracht is het soms moeilijk om iets tegen de leerling te zeggen, omdat het vaak niet hun verantwoordelijkheid is.

Laat ons proberen…. Tijdig te arriveren!

schoolpoorten toch gesloten worden? Koop wafeltjes of een taart, want onze kinderen zijn het waard! Vlaaienslag 28 januari ‘17 (bestellen voor 13 januari’17)


Als we op kerstavond zoeken naar die ene ster zullen we ontdekken dat er meer sterren zijn met bijzondere kracht fantaseer dan dat jij zo’n ster bent die het vermogen heeft in deze donkere wereld licht te brengen en koester dit beeld in het nieuwe jaar want wie zelf straalt laat ook anderen geluk ervaren


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Uitgegeven door de ouderraad.

In onze school wordt getracht het totale kind centraal te stellen met ontplooiing van HOOFD - HART - HANDEN een hele opdracht waar we samen vol enthousiasme aan werken.

Met dank aan de reporters, ouders, vrijwilligers, leerkrachten, juffen van het secretariaat & directrice voor hun medewerking, enthousiasme & inzet! *** Voor meer foto’s bezoek onze website. *** Schoolkrantje ook on-line te lezen via de website: www.sint-lutgardis.be rubriekje ouderraad/link schoolkrantje _______________________________________________________

Sint - Lutgardisschool Peperstraat 15-17 / Heidestraat 81 2627 Schelle 03/887.42.06

Profile for Sint Lutgardisschool Schelle

Kerstboekje 2016  

Kerstboekje 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded