Page 1

JAAROVERZICHT 2017 Terugblikkend op 2017 kan ik niet anders dan trots zijn. Trots op hoe we woningen betaalbaar houden, hoe we samenwerken met elkaar, met klanten en partners. En hoe we zichtbaar zijn in ons werkgebied. Dankzij onze financieel gezonde positie kregen we veel voor elkaar om de doelgroepen waarop we ons richten - mensen met een kleine portemonnee, met een specifieke zorgvraag of statushouders - van goede huisvesting te voorzien. Daarmee dragen we bij aan een maatschappij waarin iedereen een thuis heeft. ‘Een eigen stek’ is een basisbehoefte van ieder mens. Met dat standpunt voor ogen draait onze organisatie niet puur om de stenen of om ons bezit. Wij kijken vooral naar onze huurders. We werken daarbij steeds meer vanuit ons hart. Dat resulteert in maatwerk waarmee we mensen de kans bieden om een fijn leven te leven in kwalitatief goede huizen en appartementen, in plezierige wijken en buurten. Daarvoor namen we zelf ook de ruimte. We benutten meer dan ooit de mogelijkheden die we binnen de grenzen van de wet hebben.

WIJ GEVEN MENSEN DE RUIMTE Het leidde tot nieuwe woonoplossingen voor elke portemonnee, tot nog intensievere krachtenbundeling met zorg- en welzijnspartners en tot veel plezierige, persoonlijke contacten met onze huurders. Precies wat we met ons Koersplan 2016-2020 ‘Samen voor meer…’ voor ogen hebben.

LEES ONLINE

Interesse in het uitgebreide jaarverslag? Kijk dan hier.

Dit beeldend overzicht laat u kort en bondig de belangrijkste projecten uit 2017 zien. Een impressie van wat we in het afgelopen jaar bereikten voor inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel én daarbuiten. We hebben ook een uitgebreid exemplaar. Deze kunt u vinden op onze website. Rob Dekker Directeur-bestuurder St. Joseph


VERBINDEN MET DE KLANT maatwerk

“Fijn voor onze senioren en goed voor de doorstroming” “Sinds 2014 bieden wij Maatwerk in Wonen. Dit geeft senioren de kans om met voorrang en tegen een lagere huurprijs te verhuizen van een gezinswoning naar een appartement. Dat is fijn voor onze huurders en goed voor de doorstroming op de woningmarkt. Erwin en Shirley Lourens verhuisden in 2017. De verhuizing was voor hen een hele stap. Gelukkig hielp ook onze verhuisservice enorm.”

LEES ONLINE

Lees hier meer over Maatwerk in Wonen en het gehele interview met Edwin en Shirley Lourens.


VERBINDEN MET DE KLANT digitalisering “Meer echt contact met onze klanten”

LEES ONLINE

Lees hier meer over deze nieuwe persoonlijke service en maak kennis met onze medewerkers van het team Woonservice.

“Nieuwe huurders hoeven niet meer naar kantoor te komen voor de ondertekening van hun huurcontract. Vanaf nu gebeurt dat allemaal in de woning. Ideaal voor onze bewoners. Voor ons is het onderdeel van een nieuwe, meer persoonlijke manier van werken. Als wij het voor onze huurders gemakkelijker kunnen maken, doen onze medewerkers dat graag!”


VERBINDEN MET DE KLANT nauwere samenwerking met partners “Wij geven mensen de ruimte...” “Op 22 november organiseerden wij onze jaarlijkse bijeenkomst voor onze samenwerkingspartners. Dit keer met als thema: wij geven mensen de ruimte. We gingen met elkaar in gesprek over hoe we mensen de ruimte geven en voor welke keuzes wij staan. Waar ligt onze focus en doen wij de juiste dingen? Dit leverde mooie en interessante discussies op.”

LEES ONLINE

Bekijk hier het uitgebreide verslag van deze inspirerende bijeenkomst.


VERBINDEN MET DE KLANT focus op beperkte doelgroep “Buurtfeest zorgt voor nieuwe contacten” “Ook mensen met een specifieke zorgvraag kunnen op ons rekenen. Zoals de bewoners van Cello die in Cronenborg wonen. Ook zij waren in september uiteraard welkom tijdens een groot buurtfeest ter afronding van het groot onderhoud en de nieuwbouw in deze wijk. Bewoners genoten van een gezellig samen zijn en er werden vele nieuwe contacten gelegd. Lof voor de actieve bewoners die de organisatie op touw zetten!”

LEES ONLINE

Lees hier meer over dit mooie initiatief.


VERBINDEN MET DE KLANT

verantwoordelijkheid bij huurders “Enge Buren op Stapelen” “Sinds de bezuinigingen in de gezondheidszorg zien we steeds vaker verwarde huurders. Ook wij maken ons hier zorgen over. Om bewoners inzicht te geven hoe ze daarmee kunnen omgaan en wat de verschillende instanties hieraan doen, organiseerden wij in de zomer de bijeenkomst ‘Enge Buren’. De Spiegeltent op Kasteelpark Stapelen was het decor van een zeer goed bezochte avond.”

LEES ONLINE

Lees hier meer over deze succesvolle bijeenkomst.


BETAALBAAR WONEN adviesraad

“Innovatie ideeën om woonlasten voor huurders te verlagen”

LEES ONLINE

Ook voor de Huurders Belangen Vereniging is betaalbaarheid een belangrijk thema. Maak kennis met de 5 leden.

“Innovatieve ideeën bedenken om de woonlasten van onze huurders te verlagen. Dat is wat onze Adviesraad doet. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van huurders, gemeente Boxtel en ContourdeTwern. Vanaf 2018 gaan we de Adviesraad omzetten naar een klantenpanel dat input gaat leveren op diverse thema’s. Het eerste thema waarmee we aan de slag gaan is betaalbaarheid.”


BETAALBAAR WONEN nieuwe woonoplossingen “Nieuw gebouw klaar voor de toekomst”

LEES ONLINE

Lees hier meer over de herbestemming van Nieuw Beekvliet.

“Nieuw Beekvliet in Sint-Michielsgestel was een woonzorgcentrum voor ouderen. Die verhuisden in september 2017 naar het nieuwe Wereldhuis in Boxtel. Direct daarna zijn wij gestart met de verbouwing. Begin 2018 wordt zorgorganisatie Kentalis de nieuwe huurder en komen hier 40 bewoners met bijzondere zorgbehoeften te wonen. De bewoners kijken er naar uit.”


BETAALBAAR WONEN

inzicht in totale woonlasten “Verlaging woonlasten voor onze huurders” “In 2017 hebben we het 4.000ste zonnepaneel geplaatst. Dat betekent gemiddeld 1 zonnepaneel per woning. De stroom die de zonnepanelen op de hoogbouw oplevert, is bestemd voor de algemene ruimtes van deze gebouwen. Bewoners betalen daardoor straks minder servicekosten en besparen hiermee dus ook op hun woonlasten. En dat is natuurlijk waar we het voor doen.”

LEES ONLINE

Ook in de Aedes benchmark scoorden we hoog op het gebied van duurzaamheid. Bekijk hier de resultaten.


BETAALBAAR WONEN passende woonruimte “Welkom aan nieuwe huurders Elisabethsdael” “Op 1 november namen wij Elisabethsdael over van Zorggroep Elde. Dit gebouw bestaat uit 26 appartementen en een ontmoetingsruimte. Alle nieuwe huurders brachten wij een persoonlijk huisbezoek met een bos bloemen en iets lekkers. Ook mijnheer de Nijs die al 60 jaar bij ons huurt. Hij verhuisde afgelopen jaar van de St. Willibrordstraat naar Elisabethsdael en woont hier met heel veel plezier.”

LEES ONLINE

Lees hier het gehele interview met mijnheer de Nijs.


BETAALBAAR WONEN

innovatieve duurzame ideeën “Eindelijk aan de slag op De Kleine Aarde” “De plannen voor een nieuw ecopark op De Kleine Aarde in Boxtel kregen in 2017 voorzichtig vorm. Wij zijn hierbij ook betrokken als één van de partijen op het gebied van wonen. Het plan is om hier 22 duurzame woningen te realiseren. We hopen dit jaar onze plannen in uitvoering te kunnen brengen.”

LEES ONLINE

Lees hier meer over het project De Kleine Aarde.


ONDERSTEUNING regie ipv uitvoering “Elke dag voor onze huurders in touw”

LEES ONLINE

Lees hier meer over onze vele groot onderhoudsprojecten.

“In het reparatie- en mutatieonderhoud hebben wij een ketensamenwerking met Bouwbedrijf Van Wijnen. Dat betekent dat huurders met reparatieverzoeken rechtstreeks met dit bedrijf kunnen bellen. Zij hebben een speciaal ‘St. Joseph-team’ in huis dat elke dag exclusief voor onze huurders in touw is. Ook onze 2 eigen onderhoudsmonteurs werken nauw met dit team samen.”


ONDERSTEUNING basistaken

“Aan de slag in de wijk”

LEES ONLINE

Ook de Woonomgevings Ploeg (WOP) helpt een handje mee. Lees hier een uitgebreid interview met dit team.

“In 2017 zijn we op diverse locaties in Boxtel zeer actief geweest met vele grootschalige onderhoudsprojecten. Opvallend is dat alle projecten plaats hebben in ketensamenwerking. Bewoners worden bij alle activiteiten nauw betrokken. Ook organiseren we vooraf altijd een opschoondag. Deze biedt bewoners een mooie kans om gratis en met weinig moeite spullen op te ruimen.“


ONDERSTEUNING klant boven regels

“Terug naar De Bedoeling” “Sinds 2016 werken medewerkers aan ‘De Bedoeling’, gebaseerd op de gedachte dat teruggaan naar de kern van je bestaansrecht precies blootlegt ‘waar we het allemaal voor doen’. Beleid, regels en normen zijn niet leidend, maar ondersteunen daar ‘slechts’ bij. Het eigenaarschap dat medewerkers binnen de organisatie krijgen, maakt het werk betekenisvoller en leuker. En daardoor kunnen we maatwerk leveren aan bewoners.”

LEES ONLINE

Ook de medewerkers van het team Projecten werken volgens De Bedoeling. Maak hier kennis met de medewerkers van dit team.


ONDERSTEUNING schaalvergroting

“Mensen prikkelen om te blijven groeien” “In het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers nemen wij samen met 21 Brabantse woningcorporaties deel aan het programma ‘Expeditie Loopbaan’. Met als doel om mensen te prikkelen om te blijven groeien, zowel in hun vak als persoonlijk. Tijdens de landelijke Dag van de Mobiliteit gingen 2 van onze medewerkers één dag bij een andere organisatie aan de slag en zetten wij onze deuren ook één dag open voor 2 nieuwe collega’s. Een leerzame dag.”

LEES ONLINE

Benieuwd naar onze organisatie? Klik dan naar onze website.


2017 in cijfers We beheren: • 4.091 woningen • 426 parkeerplaatsen en garages • 115 diverse eenheden (zoals winkels)

In 2017 zetten we bijna 11 miljoen in voor projecten, waaronder groot onderhoud Ronduutje/Stenen Kamer en Gildenhof, verbouwing Nieuw Beekvliet en de aankoop van Elisabethsdael en de 3 woningen aan de Mgr. Bekkersstraat.

We deden ons werk met 36 medewerkers (33,4 fte). We ontvingen in 2017 26 miljoen aan huuropbrengsten. Daarvan gebruikten we onder andere: € 5,7 miljoen voor onderhoud (planmatig en dagelijks) € 3,4 miljoen voor het betalen van de rentekosten € 2,9 miljoen voor betalingen aan het Rijk (verhuurdersheffing) € 1,9 miljoen voor de eigen organisatie € 1,1 miljoen voor belasting en het verzekeren van ons bezit

LEES ONLINE

Wil je graag het uitgebreide jaarverslag bekijken? Klik dan hier.

Jaaroverzicht St. Joseph 2017 in beeld  

Het jaaroverzicht van 2017 van Woonstichting St. Joseph in beeld

Jaaroverzicht St. Joseph 2017 in beeld  

Het jaaroverzicht van 2017 van Woonstichting St. Joseph in beeld

Advertisement