{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jaarverslag 2018

Dit beeldend overzicht laat u kort en bondig enkele projecten uit 2018 zien. Een impressie van wat we in het afgelopen jaar bereikten voor inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel ĂŠn daarbuiten. We hebben ook een uitgebreid exemplaar. Deze kunt u vinden op onze website.


Voorwoord We hebben een turbulent jaar achter de rug. Samen met Kleine Meierij zijn we de mogelijkheden gaan verkennen voor een samenvoeging van beide organisaties.

2019

Eind januari hebben wij de ministeriële goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ontvangen voor de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Kleine Meierij en Woonstichting St. Joseph. Dat betekent dat officieel per 1 juli 2019 een nieuwe krachtige organisatie ontstaat van twee dorpse woningcorporaties met een breed woningaanbod en een breed dienstenpakket. De huurdersorganisaties Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde en Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij hadden in december al ingestemd met de fusie. Ook de gemeenten Bernheze, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Haaren en Sint-Michielsgestel hebben een positieve zienswijze afgegeven. We gaan nu volop door met alle voorbereidingen om per 1 juli tot één nieuwe organisatie te komen. Zo worden alle primaire processen de komende maanden op elkaar afgestemd. Ook zijn we in gesprek met kleine groepen huurders van St. Joseph en Kleine Meierij. De resultaten uit deze bijeenkomsten gebruiken we als input voor een nieuwe naam en een nieuwe gezamenlijke uitstraling voor onze nieuwe organisatie. De verwachting is dat de nieuwe naam medio april bekend is.

De voorbereidingen leverden voor onze medewerkers extra werk op. Des te trotser ben ik dat we er in 2018 ook voor onze huurders waren. We bleven maatwerk bieden en de service verlenen die onze huurders van ons gewend zijn. We bleven ons inspannen voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We bleven onderhoud plegen en reparaties uitvoeren om woningen in prima conditie te houden. En we besteedden opnieuw veel aandacht aan het verduurzamen van onze complexen. Dit laatste leverde ons de hoogste score op in de Aedes Benchmark 2018. Wat in 2018 helaas achterbleef, was de nieuwbouwproductie. We kregen tevens een tegenvaller te verwerken bij het groot onderhoudsproject in de wijk Gildenhof. We lieten ons hierdoor echter niet uit het veld slaan. De nieuwbouwplannen gaan door en het groot onderhoud in en om Gildenhof is weer hervat. De veerkracht die we tonen, is mede te danken aan onze lenigheid. Een sterk punt volgens de visitatiecommissie. Deze beoordeelde ons in 2018 met een gemiddelde van 7,7. Een klinkend cijfer dat op het conto staat van iedereen in onze organisatie. Vanwege de fusie wordt 2019 voor St. Joseph dus een bijzonder jaar. Maar er staat nog veel meer te gebeuren. We bestaan in 2019 namelijk precies 100 jaar. En dat gaan we zeker vieren. Niet alleen met collega’s maar vooral ook met onze huurders. Ik verheug me nu al op het komend jaar. Rob Dekker Directeur-bestuurder St. Joseph


Debra Toelen en vriend werkten mee aan onze corporate fotografie.

KOERSPLAN 2016-2020: Samen voor meer…

We hebben onze koers voor de komende jaren vastgelegd in ons koersplan 2016-2020: ‘Samen voor meer…’ Daaraan zijn veertien thema’s gekoppeld, die steeds meer concreet vorm krijgen. In dit beeldende verkorte jaarverslag worden ze stuk voor stuk getoond.


Bezoekers van de Woonmarkt in gesprek met onze seniorenconsulente Annelies Kint.

VERBINDEN MET DE KLANT maatwerk

“Drukbezochte Woonmarkt 55+ in Elisabethsdael” Op zaterdag 13 oktober organiseerden wij, tijdens de landelijke Dag van het Huren, samen met Stichting Broodnodig (coördinator en beheerder van het eetpunt), Zorggroep Elde (Thuiszorg), Stichting Ouderen in Regie, Blijvend thuis in eigen huis en Ontzorgd Verhuizen een Woonmarkt speciaal voor 55-plussers. Belangstellenden kregen deze middag informatie over wonen en leven in en rondom Elisabethsdael. Ook konden zij een kijkje nemen in een appartement in Elisabethsdael én in Clarissenhof. Onze seniorenconsulenten vertelden alles over Maatwerk in Wonen, onze service speciaal voor senioren die de overstap willen maken van een eengezinswoning naar een appartement, eventueel met huurkorting. De Woonmarkt trok zeker 500 bezoekers. Veel senioren die nu in een eengezinswoning wonen, huur of koop, en graag nu al of op termijn willen verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse woning. Zij kwamen zich oriënteren.


Huurster Michelle Boleij maakte al meerdere keren gebruik van ons klantportaal.

VERBINDEN MET DE KLANT digitalisering

“Online reparatieverzoeken melden werkt echt heel gemakkelijk” Bij St. Joseph hebben huurders zelf toegang tot hun eigen klantgegevens via ‘Mijn St. joseph’. Zij kunnen hier persoonlijke gegevens aanpassen, hun huurcontract bekijken en openstaande huur betalen. Ook kunnen reparatieverzoeken online worden gemeld. Voor die laatste service hoeven huurders alleen maar in te loggen met hun postcode en huisnummer. Zij kunnen vervolgens zelf een moment kiezen waarop het uitkomt dat er iemand langskomt. Huurster Michelle Boleij maakte al meerdere keren van het klantportaal gebruik voor het doorgeven van een reparatieverzoek. Ze vertelt: ”Online melden werkt echt heel gemakkelijk. En het is echt ideaal. Mijn man en ik werken allebei en dan gebeurt het regelmatig dat je ’s avonds denkt ‘We moeten niet vergeten om morgen die melding nog door te geven’. Maar dat hoef je helemaal niet te onthouden, want je kunt het ook meteen nog dezelfde avond online doen. Echt heel eenvoudig.”


Veel interactieve gesprekken tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst voor onze samenwerkingspartners.

VERBINDEN MET DE KLANT nauwere samenwerking met partners

Van ‘Voor de huurders’ naar ‘Met de huurders’ Op 21 november organiseerden wij onze jaarlijkse bijeenkomst voor onze samenwerkingspartners, waaronder onze bewonerscommissies, zorgpartners en gemeente. Het thema dit jaar was Huurdersparticipatie. We zien steeds meer de beweging: van ‘Voor de huurders’ naar ‘Met de huurders’. We pakken niet meer alles zelf op, maar verwachten ook dat huurders zelf initiatieven nemen. En dat huurders dat ook prima kunnen, bewijzen wel de vele mooie projecten die deze avond voorbij kwamen. Huurders die zelf als vrijwilliger bij één van deze vele projecten zijn betrokken, vertelden enthousiast over hun project. Vervolgens gingen we hierover met de aanwezigen in kleine groepen in discussie. Over onze rol bij deze projecten. En de verantwoordelijkheid van bewoners. Als woningcorporatie moeten we namelijk steeds meer loslaten. Maar we blijven uiteraard wel maatwerk leveren, geven kaders en faciliteren.


VERBINDEN MET DE KLANT focus op beperkte doelgroep “Begeleid zelfstandig wonen in woongroep Den Dries in Liempde” De jongeren in Den Dries in Liempde wonen begeleid zelfstandig en hebben alle drie hun eigen appartement met hun eigen naambordje naast hun eigen voordeur. Het gebouw waar de drie wonen, heeft negen appartementen. De bewoners gaan allemaal hun eigen gang, maar doen ook veel samen. Voor de begeleiding bij het wonen, staan onder anderen Cello-begeleiders Marja de Laat en Caroline Smulders (op de foto op de achtergrond) paraat. “De begeleiding die wij bieden, verschilt per persoon. De ene bewoner is geholpen met de wekelijks boodschappen of de administratie, de ander in het huishouden of bij het onderhouden van contact met familie of vrienden. We zouden graag meer leuke activiteiten doen met cliënten, maar het ontbreekt ons vaak aan tijd. Daarom zijn we zo blij met vrijwilligers. Die zijn hier altijd welkom!”

Jordan, Remco en Frank (op de foto van links naar rechts) wonen aan Den Dries in Liempde.


VERBINDEN MET DE KLANT verantwoordelijkheid bij huurders “Bewoners pakken samen voortuinen Ronduutje en Stenen Kamer aan” De plannen werden in de zomer van 2018 samen met een groep enthousiaste bewoners van Ronduutje en Stenen Kamer gemaakt. En vervolgens staken ze eind november zelf de handen uit de mouwen om alle voortuinen aan te pakken. Wij willen met dit project ook zorgen voor meer biodiversiteit, met verschillende soorten bodembedekkers, bomen en planten. Wij helpen de bewoners bij het samen plannen maken en de aanleg. Het onderhoud is een taak van de bewoners. Het project is dan ook een proef die bij succes een inspirerend voorbeeld kan zijn voor andere gezamenlijke tuinen in Boxtel. Ans Beenen (op de foto links met blauwe jas), woonachtig aan het Ronduutje, is erg blij met de aanpak van de tuin. “Dit project is ook duidelijk meer dan het aanpakken van de tuinen. We hebben elkaar als bewoners beter leren kennen en het brengt ons dichter bij elkaar. En de straat oogt straks een stuk gezelliger.”

Onze projectconsulente Anja Maas (op de foto in het paars gekleed) aan het werk samen met buurtbewoners en medewerkers van Groen en Reïntegratie.


Veel bezoekers aan de Boxtel Oost Dag deden mee aan ons mini-onderzoek over besparen.

BETAALBAAR WONEN adviesraad “Mini-onderzoek besparen tijdens Boxtel Oost Dag� Tijdens de 8e editie van de Boxtel Oost Dag eind september hielden we een mini-onderzoekje om een beeld te krijgen of mensen bereid zijn om spullen met buren te delen. En wat blijkt? Veel mensen delen al spullen. Vooral met directe buren en bekenden. En veel mensen vinden dat ook vanzelfsprekend. Vaak is dat gereedschap (zoals een boormachine of tuingereedschap) en praktische zaken zoals een ladder, een kruiwagen, een partytent of statafels. Spullen die minder worden uitgeleend, zijn vervoersmiddelen (auto en fiets) en huishoudelijke apparaten (zoals wasmachine, wasdroger en frituurpan). We gaan komend jaar bekijken of we wellicht samen met andere partners een pilot kunnen opzetten om dit onder huurders meer te gaan stimuleren.


De Witte Zusters Leny (82, op de foto links) en Riet Droogh (86) zijn enthousiast over de Seniorenhulp.

BETAALBAAR WONEN nieuwe woonoplossingen “Seniorenhulp voor een fijner en zelfstandiger leven” Dit jaar zijn we in Molenhof gestart met Seniorenhulp: extra hulp voor zelfstandig wonende senioren. Het is heel breed: van hand- en spandiensten die een probleem snel oplossen tot even controleren hoe het met iemand gaat. Seniorenhulp biedt hulp en draagt een steentje bij aan langer zelfstandig blijven. Het idee komt van Zorggroep Elde (ZGE). Wij en de gemeente sloten snel aan. Het is een nieuwe functie die zich de komende tijd moet gaan ontwikkelen. We verwachten er veel van en denken dat we het snel kunnen uitbreiden naar andere woongebouwen en later ook naar de wijken. Als het project slaagt, kunnen we een groeiend probleem met weinig inzet en middelen oplossen.

“Hulp bij praktische zaken vinden wij een mooi idee” “Een mooi initiatief”, vinden de Witte Zusters Leny en Riet Droogh. Ze wonen al achttien jaar in Molenhof en zijn lid van de bewonerscommissie. Zij vroegen de bewoners: wat vinden jullie ervan? De reacties waren enthousiast. “Steeds meer senioren moeten én willen langer zelfstandig wonen. Er is al veel hulp in Molenhof. Seniorenhulp sluit daarbij aan, omdat het zich richt op kleinere praktische zaken die de reguliere hulp niet kan bieden.”


De heer en mevrouw Mosink werkten mee aan onze corporate fotografie.

BETAALBAAR WONEN inzicht in totale woonlasten “Gratis hulp bij huishoudadministratie geeft rust in je hoofd” Huishoudadministratie is niet zo moeilijk. Maar je moet het wel secuur doen en bijhouden. Want zonder overzicht kunnen problemen ontstaan, zoals betalingsachterstanden. Samen met ons en de Huurders Belangen Vereniging biedt ContourdeTwern administratieve hulp: een vrijwilliger die je helpt met het ordenen van je administratie en het wegwerken van achterstanden. Ineke Toonen is zo’n vrijwilliger. “Ik zou zeggen: kom je er niet meer uit, trek bij ons aan de bel. We maken samen een overzicht van inkomsten en uitgaven. En als het heel lastig wordt, verwijs ik door. Soms ontmoet ik mensen die ik eerder heb geholpen en vertellen dat het goed met ze gaat. Dat ze rust hebben in hun hoofd. Heel fijn.”

Vrijwilliger Ineke Toonen biedt huurders gratis administratieve hulp.


BETAALBAAR WONEN

De kinderen van de familie Algoo werkten mee aan onze corporate fotografie.

passende woonruimte “Tweehuurprijzenbeleid biedt maatwerk” St. Joseph heeft voor diverse woningen een tweehuurprijzenbeleid ingevoerd. Dit betekent dat afhankelijk van het inkomen van het huishouden een andere huurprijs geldt. Op deze manier willen we het aanbod voor senioren en gezinnen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens vergroten. Vooralsnog ging het om een pilot van een half jaar. Inmiddels is deze geëvalueerd en hebben we een kleine aanpassing doorgevoerd. Op 1 juli 2019 bekijken we opnieuw of we met dit tweehuurprijzenbeleid doorgaan. Dat is ook de streefdatum voor het afronden van het gehele formele fusietraject tussen Woonstichting St. Joseph en Kleine Meierij.


Een impressie van de nieuwbouw op De Kleine Aarde.

BETAALBAAR WONEN innovatieve duurzame ideeën “Eindelijk aan de slag op De Kleine Aarde” “De plannen voor een nieuw ecopark op De Kleine Aarde in Boxtel krijgen vorm. Wij zijn hierbij ook betrokken als één van de partijen op het gebied van wonen. Het plan is om hier 22 duurzame sociale appartementen te realiseren. Voor huishoudens van verschillende leeftijden die duurzaam en comfortabel willen wonen. Het wordt een volledig houten constructie met veel glas in de brede gevels van 7,5 meter. Hout is gezonder voor het binnenklimaat en het wordt veel energiezuiger geproduceerd dan beton. Er worden zoveel mogelijk bouwmaterialen uit de directe omgeving gehaald. Samen met Bouwbedrijf Heijmans heeft Matthijs Bosman van de ‘Praktijk van het Ideaal’ het initiatief opgepakt om op het terrein van De Kleine Aarde een tijdelijk uitkijkpunt te realiseren: ‘Het toppunt van het Ideaal’. Dit tijdelijke uitkijkpunt is een voorloper van het uitkijkpunt dat is gepland op het toekomstige appartementengebouw. Een ontmoetingsplek met uitzicht over De Kleine Aarde, om elkaar te inspireren en de initiatieven van De Kleine Aarde te presenteren.

Het tijdelijke uitkijkpunt op De Kleine Aarde.


ONDERSTEUNING regie ipv uitvoering “Elke dag voor onze huurders in touw” In het reparatie- en mutatieonderhoud hebben wij een ketensamenwerking met Bouwbedrijf Van Wijnen. Dat betekent dat huurders met reparatieverzoeken rechtstreeks met dit bedrijf kunnen bellen. Zij hebben een speciaal ‘St. Joseph-team’ in huis dat elke dag exclusief voor onze huurders in touw is. Ook onze twee onderhoudsmonteurs werken nauw met hen samen. Huurders kunnen reparatieverzoeken eenvoudig online melden via het klantportaal ‘Mijn St. Joseph’ en vervolgens direct een afspraak inplannen. Bellen kan natuurlijk ook altijd. Een extra service die wij huurders bieden is het Serviceabonnement. Voor alle abonnees verhelpen wij vaak kosteloos kleine reparatiewerkzaamheden waar zij anders zelf verantwoordelijk voor zijn.

Onze onderhoudsmonteurs Tonny van den Broek (links) en Corné van Antwerpen zijn dagelijks aan het werk in onze huurwoningen.


ONDERSTEUNING

Dit jaar werd door ons het 5.000ste zonnepaneel geplaatst.

basistaken “Onze woningen versneld verduurzamenâ€? Wij willen onze woningen duurzamer en energiezuiniger maken. Zonnepanelen en isolatie zorgen namelijk voor betere woningen met een lagere energierekening. Het tempo waarin we deze werkzaamheden gaan uitvoeren, gaan we versnellen. Tot 2020 isoleren we 600 extra woningen. Tot nu toe was ons beleid om bij regulier onderhoud ook meteen te zorgen voor veel betere isolatie. Dan hoeven wij u als huurder niet twee keer lastig te vallen met werkzaamheden. Maar vorig jaar bleek dat de verduurzaming van onze woningen op deze manier te langzaam gaat. Voor iedereen geldt dat de woning nu optimaal geĂŻsoleerd wordt met energiebesparende maatregelen. Denk daarbij aan het isoleren van het dak, de gevel en de vloer. Ook kunnen huurders kiezen voor zonnepanelen op het dak. Veel huurders kiezen daarvoor. Eind 2018 plaatsten wij zelfs het 5000ste zonnepaneel. Bewoners besparen door al deze maatregelen straks fors op hun energierekening.


Begin januari trapten we het jubileumjaar af met onze collega’s met taart. Ook werden al onze onderhoudsbussen en auto’s van ons jubileumlogo voorzien.

ONDERSTEUNING klant boven regels “Terug naar De Bedoeling” Sinds 2016 werken medewerkers aan ‘De Bedoeling’, gebaseerd op de gedachte dat teruggaan naar de kern van je bestaansrecht precies blootlegt ‘waar we het allemaal voor doen’. Beleid, regels en normen zijn niet leidend, maar ondersteunen daar ‘slechts’ bij. Het eigenaarschap dat medewerkers binnen de organisatie krijgen, maakt het werk betekenisvoller en leuker. Ook 2019 wordt een betekenisvol en bijzonder jaar. We verwachten dat onze fusieplannen met Kleine Meierij dan concreet zijn. En … we bestaan in 2019 maar liefst 100 jaar! We zijn al volop bezig met de voorbereiding voor allerlei activiteiten voor het eeuwfeest. Dat gaan we vieren. Samen met al onze huurders. Tussen januari en juni 2019 worden verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. Voor jong en oud. De aftrap was begin januari met collega’s.


ONDERSTEUNING

Onze corporate modellen Jeroen en Charlotte Pennings met hun dochtertje en buurjongen.

schaalvergroting “Krachtige organisatie van twee dorpse woningcorporaties” Eind januari hebben wij de ministeriële goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ontvangen voor onze voorgenomen fusie met Woningstichting Kleine Meierij. Dat betekent dat officieel per 1 juli 2019 een nieuwe krachtige organisatie ontstaat van twee dorpse woningcorporaties met een breed woningaanbod en een breed dienstenpakket. We gaan nu volop door met alle voorbereidingen. Zo worden alle primaire processen de komende maanden op elkaar afgestemd. Ook zijn we in gesprek met kleine groepen huurders van St. Joseph en Kleine Meierij. De resultaten uit deze bijeenkomsten gebruiken we als input voor een nieuwe naam en een nieuwe gezamenlijke uitstraling voor onze nieuwe organisatie. De verwachting is dat de nieuwe naam medio april bekend is.


Jaaroverzicht 2018 Onze inkomsten €

Onze investeringen €

€ Huuropbrengsten

€ 26,4 miljoen

Planmatig en Projecten o.a. groot onderhoud Gildenhof, verbouwing Nieuw Beekvliet dagelijks onderhoud en nieuwbouw Van Hugenpothstraat. (excl. personeelskosten)

€ 12,6 miljoen

€ 6,9 miljoen

Betalingen aan het Rijk (verhuurdersheffing)

Eigen organisatie

Betalen rentekosten

€ 3,1 miljoen

Onze locaties Haaren 18 woningen Boxtel 3.844 woningen

€ 3,5 miljoen

€ 1,9 miljoen

Onze medewerkers

Belasting en verzekeren van ons bezit

€ 1,1 miljoen 37 personen (32,1 fte)

Lennisheuvel 22 woningen Liempde 250 woningen

Onze woningen

OPEN

4.134 woningen

435 parkeerplaatsen en garages

115 diverse eenheden (zoals winkels)

Profile for Woonstichting JOOST

Een korte beeldimpressie van 2018 van Woonstichting St. Joseph  

In een beeldend overzicht laten wij kort en bondig enkele projecten uit 2018 zien. Een impressie van wat we in het afgelopen jaar bereikten...

Een korte beeldimpressie van 2018 van Woonstichting St. Joseph  

In een beeldend overzicht laten wij kort en bondig enkele projecten uit 2018 zien. Een impressie van wat we in het afgelopen jaar bereikten...

Advertisement