Page 1

Dionis s Isusovom dušom Piše: Kris Babic Olssen http://www.sinteza.org/dionis_isus.htm

Prema Nietzscheu, prava povijest kršćanstva sasvim je drukčija od crkvene povijesti. A ona je počela već s Isusovim učenicima, s apostolima, i kao takva se etablirala s Pavlom. Tako u 39. članku Antikrista možemo pročitati da biti kršćanin znači negirati kršćanstvo. Dakle, s tog gledišta Antikrist je napisan protiv negiranja kršćanstva, a ne protiv pravog kršćanstva. No, i u tome je paradoks, pravog kršćanstva kao kršćanstva nikada nije ni bilo; jer „u osnovi, postojao je samo jedan kršćanin, a taj je umro na križu“. S njim, s Isusom, na križu je umrlo i evanñelje; umrla je radosna vijest, umro je glas radosti. Ono što danas imamo kao evanñelje, što Crkva proglašava evanñeljem, nije evanñelje, nego anti-evanñelje, loša i žalosna vijest. „U osnovi, postojao je samo jedan kršćanin, a taj je umro na križu“. No nisu ga raspeli samo Židovi, odnosno Rimljani, raspeli su ga i apostoli. Zaista raspeo, ubio po drugi put, u njegovoj istini, odnosno na presudan način, nije nitko drugi do Pavao. Ali ne zauvijek. Moguć je povratak Isusu, Isusovom načinu života: „Takav život je još danas moguć, a za izvjesne ljude čak i neminovan“. Za koje ljude? Zasigurno ne za kršćane kakve poznajemo i kakvi se sami prepoznaju. Dakle, za koje ljude? Nije li prvi meñu njima možda upravo Nietzsche? Nietzscheova izjava o Isusovom životu kao paradigmi kršćanstva sasvim je jasna: „pravo, izvorno kršćanstvo bit će moguće u bilo kojem vremenu“. Premda je pravi, izvorni kršćanin bio samo jedan, onaj koji je umro na križu, njegov način života nije zauvijek izgubljen. Naprotiv. Svakog trenutka se njemu možemo vratiti. Kakav je bio Isusov život kao život pravog, izvornog kršćanina? O tome govore 41. i 42. člank Antikrista, koji proizlaze iz uvida u „izvorni grijeh“ apostola, samoobmane prvobitne kršćanske zajednice; ona je zbog nerazumijevanja smrti na križu odmah podlegla ressentimentu, duhu osvete, odnosno nije bila u stanju uzdići se iz poganstva.


Realno razapinjanje Isusa nije ništa u usporedbi s Pavlovim raspinjanjem Isusa kao simbola. Pavao je raspeo Isusa kao simbol ljubavi, životne radosti, jedinstva boga i čovjeka, te tako konstituirao antikršćansko kršćanstvo, kršćanstvo kao religiju mržnje, životne nesreće, suprotnosti izmeñu božjeg i ljudskog. Nije bio dekadent Isus, već je dekadent Pavao. Dekadentna je konfesionalna, pavlovska, klerikalna forma kršćanstva; pravo, izvorno, Isusovo kršćanstvo bilo je objavljivanje realne sreće na zemlji „sada“, na „ovom“ (u navodnicima, jer drugog zapravo i nema) svijetu. Prvi i do Nietzschea jedini antikrist bio je Isus, antikrist u smislu protu-kršćanina, antipoda pavlovskom kršćanstvu. Nietzsche Isusa ne razmatra historijski, nego strukturalno. Smatra ga posebnim psihološkim tipom, „psihološkim simbolom“ svih vremena, simbolom ekstremne sposobnosti za trpljenje i takve osjetljivosti koja uopće više ne želi da je nešto „dotiče“, jer bilo kakvo dodirivanje već osjeća kao najdublju uznemirenost, a svaki zahtjev za suprotstavljanjem kao nepodnošljivo nezadovoljstvo. Blaženost i/ili slast vidi jedino u tome da se, kako navodi Nietzsche u 30. članku Antikrista, „više ne protivi ničemu, nikome, pa ni nedaćama i zlu“. Zato ljubav smatra jedinom, posljednjom životnom mogućnošću. Riječ je o ljubavi koja je nezavisna od svega, nezavisna i od dobra i od zla. Isus se ne kreće u moralnim okvirima, Isus je imoralist. Zato Nietzsche, koji se takoñer smatra imoralistom, prepoznaje u njemu samoga sebe. No postoji izmeñu Isusa i onoga što Nietzsche želi biti ekstremna razlika. Isusov imoralizam je s ovu stranu dobra i zla, a Nietzsche se zauzima za imoralizam s onu stranu dobra i zla. Isusu sasvim suprotan, premda u odnosu na imoralizam identičan psihološki tip, jest dionizijski tip. Njegov „psihološki simbol“ je Dionis, bog životnog preobilja, ispostava volje za moć. Ukoliko ostanemo na razini koju propisuje sam Nietzsche, dakle na nadvremenskoj (nadpovijesnoj) strukturalnoj razini, i ukoliko mislimo Nietzschea kao mislioca moderniteta, tada u moderno doba spada ne samo ugledanje na Dionisa, nego i ugledanje na Isusa. Suština moderniteta je raspetost izmeñu njih. Nietzsche niti pred samim sobom ne može sakriti svoju naklonost prema Isusu. Upravo iz te naklonosti proizlazii njegov strahoviti napad na Pavla i preko njega na konfesionalno kršćanstvo, odnosno Crkvu. Pavao mrzi, Isus ljubi. A premda je za Isusa karakteristična ljubav, „instinktivno isključivanje svih gañenja, neprijateljstava“, Nietzsche istodobno govori o njegovoj „instinktivnoj mržnji prema realnosti“, o njegovoj „odvratnosti prema svakom formuliranju, svakom pojmu o vremenu i prostoru, prema svemu što je opipljivo, moralni običaji, institucija, crkva“, dakle usprkos tome što se taj „psihološki tip“ ničemu ne suprotstavlja, ničemu ne odupire. Zar nije ljubav kao posljednja životna mogućnost s onu stranu mržnje prema mržnji, mržnje prema realnosti kao realnosti volje za moć i njenih sukoba u borbi za premoć? Ne raña li se ta ljubav ni za što, ljubav bez obzira na sve, tek s onu stranu patnje, kad bol postane prevelika da bismo je mogli i dalje otklanjati od sebe i zato pristajemo na nju, mirimo se s patnjom, kad smo sretni unatoč realnom zlu, unatoč nesretnom životu i njegovoj realnosti? S ovu stranu dobra i zla možemo stajati samo ako smo već prekoračili granicu za nas podnošljive patnje i tako smo s onu stranu nje. S onu stranu dobra i zla možemo biti samo ako se ne osvrćemo na patnju drugoga i tako smo s ovu stranu patnje. Ako Dionisa i Isusa ne tretiramo povijesno, nego ih razlučujemo kao strukturalne „psihološke simbole“, tada oba pripadaju modernom dobu, njegov su jednakovrijedni konstitutivni moment. Nietzsche se otvorio i jednom i drugom i raspet izmeñu njih izgubio samoga sebe. Dionis i Isus su se spojili u jedan sam simbol - simbol bez dijaboličnog reza u sebi, znak ludila.

Dionis s Isusovom dušom  

Prema Nietzscheu, prava povijest kršćanstva sasvim je drukčija od crkvene povijesti. A ona je počela već s Isusovim učenicima, s apostolima...