Page 1

1.Foto, la trobareu en aquest document 2. Adreça exacta de l’establiment. Centre comercial la Illa 3. A què es dedica l’establiment. És servir i donar de menjar als clients, és més un restaurant 4. Nom de l’establiment. Hamburguesa nostra 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. La seva llengua és el castellà 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha). Els textos exteriors que hi ha estan escrits estan en castellà 7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hi ha). Estan escrits en els dos idiomes, i els seus plats estan escrits en català i en castellà (en el menú), per exemple són diferents tipus d’hamburgueses, com hamburguesa de porc, o de cerdo, de vedella o de vaca 8. Llengua de comunicació primera ( en el primer contacte). Primer parlaven castellà, però entenen el català 9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Continuem parlant en castellà, ja que per al dependent li és molt millor 10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt

Mitjà

Baix

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt

Mitjà

Baix

12. Nivell de correcció lingüística en català escrit: Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:


Alt

Mitjà

Baix

Entrevista al dependent de la botiga - Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? És el castellà, perquè ella és castellana i els clients que li venen normalment són de Madrid i parlen castellà - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Es barregen les llengües català i castellà, a nivell escrit fan servir molt més el castellà i al oral també. - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No perquè ells parlen en el seu idioma i quan ve un client català canvien la llengua i no l’intenten mantenir, és inconcsient - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? En castellà, però si el coneix i sap que és català ja la deu canviar. Independentment de la llengua del client? Sí, ells la canvien depèn de com els contesti el client, però majoritàriament parlen en castellà - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Mantenen la llengua del client ja que si és castellà, doncs poden parlar molt millor si és català la canvien

Hamburguesa nostra  
Advertisement