Page 1

Fitxa amb tots els passos per a cada un dels 6 establiments 1. Foto, la trobareu abans de clicar en el link d’aquest document. 2. Adreça exacta de l’establiment. L’establiment de la pizzeria Tussa es troba en el carrer d’Europa. 3. A què es dedica l’establiment. L’ofici de l’establiment es ser bar restaurant. 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. El dependent de la botiga ens ha dit que “Tussa” no és cap nom, és el sobrenom de la seva mare. 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha). Els textos que hi ha escrits a l’exterior del local estan escrits amb dos idiomes tant en català com en castellà. No hem trobat cap error ortogràfic. 7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hi ha). Els textos interiors de la pizzeria estan escrit també amb ambdues llengües, català i castellà. No hem trobat cap error ortogràfic. 8. Llengua de comunicació primera ( en el primer contacte). La llengua de comunicació català 9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Ells ens han dit que, un cop començada la comunicació s’adapten a la llengua del client. 10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt Mitjà Baix 11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt Mitjà Baix 12. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt Mitjà Baix Entrevista al dependent de la botiga - Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? El català. Els dependents del bar opinen que és així perquè estem a Catalunya, i perquè simplement ells volen parlar català.


- Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Ens hem donat compte i a més a més ens han confessat que és així. Ells primerament parlen en català que és la seva llengua i després si el client canvia la llengua ells la canvien i s’adapten, creuen que és una simple mostra de respecte. - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No. - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? El dependent, en ha dit que, sempre en el primer instant es dirigeix en català, a no se que ja conegui la persona. Un cop establerta la comunicació s’adapta a la llengua del client, com ja s’ha dit abans. - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? El dependent, en ha dit, que sempre la que la ocasió ho permet i sempre i quan ell coneix la llengua canvia la llengua per la del client. Creu que es una senyal de respecte.

Fixa restaurant tussa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you