Page 1

Dades numèriques: Establiments que tenen els rètols només en català: 4 Establiments que tenen el rètols només en castellà: 0 Establiments que tenen el rètols en castellà i català: 2 Mitjana de rètols en català a l’interior de cada establiment: 8 Mitjana de rètols en català a l’exterior de cada establiment: 3 Mitjana de rètols en castellà a l’interior de cada establiment: 2 Mitjana de rètols en castellà a l’exterior de cada establiment: 1 Nombre d’establiments que parlen sempre català: 3 Nombre d’establiments que parlen sempre castellà: 1 Nombre d’establiments que parlen castellà i català: 2 Nombre d’establiments que arrenquen la conversació en català: 4 Nombre d’establiments que arrenquen la conversació en castellà: 2 Establiments que a mesura que parlen canvien l’idioma: 1


Conclusions: Avui dia divuit de juny, hem fet el treball de camp a Barcelona, concretament al districte de les Corts. La nostra intenció era observar i documentar l’idioma que es parlava a sis forns de pa de la zona. A més, també havíem d’anotar el nombre de cartells i rètols que hi havia dins i fora de l’establiment en català o castellà, per a saber quin és l’idioma que més predomina en els forns de pa. En un principi vam fer una hipòtesi en que vam escriure que creiem que l’idioma que més es parlaria seria el castellà, però no ha estat així, ens hem trobat amb una majoria de gent de parla catalana. Tot i que també hem vist que en dos dels sis establiments es parlava majoritàriament castellà. Però un d’ells s’adaptava si li parlaves en català, per contra, l’altre establiment, encara que parlessis català et parlaven en castellà. Cosa que ens sembla molt malament, perquè ens ha demostrat que sabia parlar català però ens ha dit que no volia parlar-ne, tot i la nostra insistència de respondre en català. A més, en aquest mateix establiment els cartells exteriors estaven escrits en català, i és en part per això que ens ha sorprès que no volgués parlar en català. També vam creure oportú dir que les grans sucursals es parlaria més el castellà, i així ha estat, als petits forns de pa de sempre, els dependents ens parlaven en català i tots el rètols estaven escrits en català també, a diferència dels grans forns, on majoritàriament ens parlaven en castellà, o si més no, en un principi parlaven castellà, després, ja s’adaptaven a l’idioma i parlaven en català. A la hipòtesi també vam dir que creiem que la gent dels grans forns o que pertanyen a grans sucursals col·laborarien menys que els propietaris de les petites fleques i forns. Però hem de dir que no ha estat així, tothom ens ha tractat amb la mateixa amabilitat, sempre ens han respòs correctament. Per tant, molt contents amb l’experiència, que creiem que s’ha de repetir els cursos vinents perquè és molt profitosa i ens serveix per a veure de primera mà quina és la llengua més parlada al carrer, amb la gent del dia a dia, és posar en pràctica tot el que hem fet durant l’any.

Hipotesi conclusió  
Hipotesi conclusió