Page 1

Hoe vier  je  Sinterklaas  als  je  kind  autisme  heeft?   Interview  met  Mieke  Sjoer  door  Patricia  Ritsema  van  Eck     Mieke  is  moeder  van  drie  “auti’s”  -­‐  zoals  ze  zelf  zegt    –  van  10,  14  en  17  jaar.  De  jongste  twee   hebben  het  Syndroom  van  Asperger,  de  oudste  heeft  PDD-­‐NOS.  Jarenlang  zag  ze  als  een  berg  tegen   Sinterklaasavond  op.  De  ouderavonden  op  school  hierover  bleken  vooral  een  uitwisseling  van   ervaringen  van  ouders  te  zijn.  Waar  ze  echter  behoefte  aan  had,  was  een  soort  handleiding  met   tips  hoe  je  het  beste  de  organisatie  en  invulling  van  pakjesavond  kunt  aanpakken.  Mieke  is  met   haar  drie  bijzondere  kinderen  inmiddels  zelf  een  ervaringsdeskundige  geworden  op  dit  gebied.  In   dit  interview  vertelt  ze  alles  wat  ze  zelf  graag  had  willen  zien  in  een  dergelijke  handleiding.     “Met  autistische  kinderen  die  erg  op  zichzelf  gericht  zijn,  is  het  extra  moeilijk  om  de  avond  voor   iedereen  leuk  en  gezellig  te  houden.  De  traditionele  manier  van  Sinterklaas  vieren  die  ik  van  huis  uit   had  meegekregen,  sloeg  niet  aan.  En  ook  de  verschillende  vormen  van  dobbelsteenspelletjes  en  nog   wat  andere  surprisespellen  die  we  hebben  geprobeerd,  maakten  het  er  niet  gezelliger  op.  Ze  wilden   eigenlijk  gewoon  hun  kadootjes  hebben  en  verder  met  rust  gelaten  worden.”       Voor  Mieke  was  dit  echter  geen  optie.  Ze  vindt  Sinterklaas  een  hoogtepunt  in  het  jaar  en  is  blijven   doorzoeken  naar  manieren  om  van  pakjesavond  toch  weer  een  feest  te  maken.  Vorig  jaar  heeft  ze   met  haar  moeder  en  haar  gezin  de  avond  voor  het  eerst  gevierd  met  het  Sinterklaas  Surprisespel  en   hierin  vond  ze  alle  elementen  die  het  mogelijk  maakten  om  met  haar  gezin  weer  van  een  ouderwets   gezellige  avond  te  genieten.  “Het  spel  had  wel  een  paar  aanpassingen  nodig  om  het  geschikt  te   maken  voor  mijn  gezin.  Maar  dat  is  juist  het  mooie  van  dit  spel:  je  hebt  de  vrijheid  om  het  helemaal   aan  te  passen  aan  je  eigen  behoeften.”       Hieronder  de  7  tips  van  Mieke  om  van  Sinterklaasavond  een  geslaagd  feest  te  maken.      “Het  begint  allemaal  met  duidelijkheid  en  daarmee  veiligheid.  Kinderen  met  autisme  of  autistiforme   trekken  hebben  vooral  behoefte  aan  absolute  duidelijkheid.  Duidelijkheid  is  voor  ieder  kind  prettig,   maar  nog  belangrijker  voor  deze  kinderen.  Sinterklaas  is  al  spannend  genoeg  en  daarom  begin  je  met   te  zorgen  dat  ze  zich  veilig  voelen  op  de  plek  waar  de  avond  gevierd  wordt.  Deze  veiligheid  ervaren  ze   pas  als  ze  precies  weten  waar  ze  aan  toe  zijn,  wat  ze  van  de  avond  kunnen  verwachten  en  wat   anderen  van  hen  verwachten.”       Tip  1:  Bespreek  van  te  voren  hoe  iedereen  Sinterklaas  wil  vieren   Ruim  voor  Sinterklaasavond  bespreek  je  wat  de  bedoeling  is  en  betrek  je  je  kinderen  ook  in   beslissingen  die  voor  hen  belangrijk  zijn.  Ten  eerste  weet  je  zelf  wat  zij  dan  verwachten  en  kun  je  op   tijd  bijsturen  als  deze  verwachtingen  niet  reëel  blijken  te  zijn.  Ten  tweede  zullen  ze  veel   gemotiveerder  zijn  zich  aan  afspraken  te  houden  wanneer  zij  hier  zelf  een  stem  in  hebben  gehad.  Ten   derde  vinden  autistische  kinderen  het  vaak  veel  moeilijker  om  zich  te  voegen  naar  een  beeld  wat  van   bovenaf  opgelegd  wordt  en  geeft  juist  dat  weer  extra  spanning.     Wat  bespreek  je  met  je  kinderen?   1. op  welke  dag/avond  jullie  Sinterklaas  gaan  vieren;   2. met  wie  willen  jullie  het  vieren  –  alleen  het  gezin  of  nog  andere  familie  of  vrienden?   3. waar  jullie  het  willen  vieren  –  thuis  of  bij  een  ander;   4. hoe  laat  jullie  willen  beginnen  –  voor  het  eten  of  na  het  eten  en  echt  een  tijd  benoemen;   5. wat  jullie  willen  eten  –  zowel  avondeten  als  snoepgoed  en  hartige  snacks  bespreken;   6. waar  iedereen  zit  –  als  iedereen  een  eigen  vaste  plek  heeft,  geeft  dat  weer  veilig  gevoel;   7. welke  taak  iedereen  heeft  –  als  hulp  Piet  hapjes  uitdelen,  drinken  inschenken,  kadopapier   opruimen  en  dergelijke;  

1

Profile for Sinterklaas Surprisespel

Sinterklaas vieren met autistische kinderen  

Interview met Mieke Sjoer, moeder van 3 kinderen met Syndroom van Asperger en PDD-NOS, waarin ze 7 tips geeft hoe je kunt zorgen dat je pakj...

Sinterklaas vieren met autistische kinderen  

Interview met Mieke Sjoer, moeder van 3 kinderen met Syndroom van Asperger en PDD-NOS, waarin ze 7 tips geeft hoe je kunt zorgen dat je pakj...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded