Page 1

                                                

Aanvang: 19u30 Plaats: Veldstraat 73 9100 Sint-Niklaas Aanwezige leden: Peter Robijn, Ann Van Strijthem, Martine Heirweg , Inge De Pillecyn, Marleen Vercauteren, Ilse De Wael , Rita Meersman Aanwezige organiserende leden: Bé Hendrickx , Aanwezig vanuit de school: Grietje Van Bogaert, Natalie Portaels, Ariane Mijs, Steve Scheers, Bart Houtekeete Verontschuldigd: Kathelijne Daem Afwezig: Marc Verhaeghe, Isabel Van Remoortere, Ann Van Remoortel, Nancy Van Der Borght, An Weemaes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedkeuring vorig verslag: verslag goedgekeurd.

Schoolnieuws: verbouwingen verlopen volgens plan De 5 lokalen van het rusthuis die de school mag gebruiken zijn in gebruik genomen. Er moet nog een evacuatieplan worden opgesteld. Er zijn momenteel 7 leerlingen met bof op school. Dit in de derde graad. De leerlingen uit de klas met de zieke leerling worden per brief hiervan verwittigd. Zwangere medeleerlingen en leerkrachten blijven best 10 dagen thuis om het risico op besmetting te verkleinen. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om alle ouders van alle leerlingen hiervan te verwittigen en een duidelijk beeld van de symptomen op papier te krijgen. Het is de taak van het CLB om die communicatie te voeren. De directie doet de nodige Stappen.

Weekend 23-24 november wordt er een eetweekend gepland.

Schoolraad: er is geen vergadering geweest.

Ouderraad  Sint‐Carolus                                                                                                              schooljaar 2012‐2013 

Pagina 1 


Verkiezing nieuw bestuur ouderraad: Om de 4 jaar wordt er een nieuw bestuur voor ouderraad gekozen. Peter heeft eind dit schooljaar geen kinderen meer op school waardoor de plaats van voorzitter vrijkomt. We kunnen op zijn steun blijven rekenen. Voorlopig ziet het er zo uit: Martine Heirweg zou de taak van voorzitter op zich willen nemen. Ann Van Strijthem blijft onze penningmeester. Rita Meersman blijft secretaris.

Comité gezondheid: vergadering 6 mei om 16u30. Activiteiten ouderraad: Lichtmis: pannenkoekenbak: voldoende helpers aanwezig, vlotte bedeling van de pannenkoeken. er wordt even nagedacht of er geen andere mogelijkheid is om de pannenkoeken te bereiden. Voorlopig houden we het bij het oude.

Nacht van de poëzie: veel drukte aan de bar. Te weinig glazen aanwezig waardoor een vlotte bediening toch soms wat moeizamer ging. Te weinig frisdrank, dit verdient nog grondig overlegd te worden met de directie. Sean dhondt ging oorspronkelijk de prijsuitreiking doen, maar was op de laatste nipper verhinderd. Viv Van Dingenen toonde zich bereid om dit voor ons te doen. Viv toonde veel interesse en een grote betrokkenheid bij het gebeuren. Van harte bedankt, Viv! Opendeurdag: gaat door op 4-5 mei, er zouden een 6-tal mensen van de school bereid zijn om te helpen in de cafetaria. Er worden nog enkele bereidwillige ouders gevraagd. Peter zorgt voor de nodige briefwisseling. Slotdag leefsleutels: 14 juni , Er is een mobiele frituur gevonden. Zeer aantrekkelijke prijzen, op 2 uur tijd zouden alle eerstejaars bediend kunnen worden van verse frietjes met een snack. De ouderraad trakteert met een drankje, meehelpen zal niet nodig zijn.

Uitstap Gent ouderraad: gaat door op 20 april Peter zorgt nog voor verdere briefwisseling.

Financiën: 15 714 € in kas De ouderraad geeft 10 000 € aan de school voor de aankoop van o.a. beamers.

Ouderraad  Sint‐Carolus                                                                                                              schooljaar 2012‐2013 

Pagina 2 


Varia: de broodjes die op school worden verkocht worden door leerlingen niet lekker gevonden . Is er een mogelijkheid om een andere leverancier aan te spreken? De directie kijkt dit na en zal het nodige doen.

Op 24 mei wordt er voor ouders, leerlingen en leerkrachten een veggie-fair georganiseerd. Een kook-workshop met spreker – proeverijen – een standje van standaard boekhandel met kookboeken. Vraag aan de ouderraad of we de bar kunnen verzorgen. De avond gaat door in de Meesterstraat vanaf 18u30.

Het VCOV organiseert een oudercafé “vragen staat vrij” Dit gaat door op 24 april in Mariakerke. Onderwerp: “schoolkosten en incassobureaus “ Wie wil getuigen? Dit onderwerp wordt ook besproken in “koppen”

Bij de GIP-werken van de laatste jaars is er per leerkracht een verschil in het afgeven van de werken ter verbetering. Sommige leerkrachten vragen het werk op stick of mail, sommige op papier afgeprint. Het telkens opnieuw afprinten zorgt voor een groot verbruik van inkt en papier. Vraag naar eenduidigheid. De directie vraagt dit na.

Ilse laat weten dat ze door een operatie voor langere tijd afwezig zal zijn bij activiteiten van de ouderraad. We wensen haar een spoedig herstel toe!!!

Volgende vergadering: 11/06/2013 Einde vergadering: 21u15 Verslaggeving Rita Meersman

Ouderraad  Sint‐Carolus                                                                                                              schooljaar 2012‐2013 

Pagina 3 

26 maart 2013  

Verslag 26 maart 2013

26 maart 2013  

Verslag 26 maart 2013

Advertisement