Page 1

                                                 

Aanvang: 19u30 Plaats: Veldstraat 73 9100 Sint-Niklaas Aanwezige leden: Peter Robijn, Ann Van Strijthem, Martine Heirweg Rita Meersman, Inge De Pillecyn, Marleen Vercauteren, Ann Weemaes, Nancy Van Der Borght, Isabel Van Remoortere, Ilse Dewael Aanwezige organiserende leden: Bé Hendrickx ,Renee Debeuf, Koen Beirens Aanwezig vanuit de school: Kathelijne Daem, Grietje Van Bogaert, Marc Verhaeghe, Natalie Portaels, Ariane Mijs, Steve Scheers, Bart Houtekeete Verontschuldigd: Ann Van Remortel Afwezig: Anne-Marie Samson, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorstellen van nieuwe voorzitter: Peter Robijn Nieuwe bestuursleden: Ann Van Strijthem: penningmeester Martine Heirweg: ondervoorzitter Rita Meersman : secretaris Welkom aan 2 nieuwe leden:Isabel Van Remoortere en Ilse Dewael 1. Goedkeuring vorig verslag Vorig verslag wordt goedgekeurd. 2.schoolnieuws Inschrijvingen nieuwe schooljaar: 30 inschrijvingen meer in vergelijking met vorig jaar. Deze gaan volledig naar het hoger beroepsonderwijs. Dat is goed nieuws voor de zorgsector die toch een knelpuntsector is. Bouw: renovatie van de daken in de Meesterstraat start einde dit jaar. ook de ramen die uitkomen op de speelplaats van de hospitaalstraat worden vernieuwd. Er komt een nieuwe lift.

Zorgleerkracht: Dit schooljaar wordt er een vlinderleerkracht ingezet in 1e,2e en 3e jaar BSO. Hij/zij zal ook het niveau van de nieuwe leerlingen kunnen testen. Nieuwe richting: STW optie chemie: Het is de bedoeling dat leerlingen die stw volgden, in het 4e jaar klaargestoomd worden om de in derde graad toch nog de richting chemie te kunnen volgen. Ouderraad  Sint‐Carolus                                                                                                              schooljaar 2012‐2013 

Pagina 1 


Werkgroep sanctionering: leerlingen worden op een positieve manier gesensibiliseerd om respect te tonen voor mens en maatschappij

3.comité gezondheid en veiligheid: Peter, Koen en Inge (reserve) zullen de vergaderingen van veiligheid bijwonen. Ann en Martine die van gezondheid.

4.schoolraad: Peter en Rita zullen de ouderraad vertegenwoordigen op de vergaderingen.

5. activiteitenkalender: Infoavond 1e jaar op 2 oktober: Peter en Martine zullen de werking van de ouderraad voorstellen in de verschillende A klassen, de B klassen zitten samen in 1 zaal en krijgen daar een woordje uitleg. vrijwilligers van de ouderraad zorgen voor een drankje na afloop. Dag van de leerkracht: Ann , Bé en Marleen zorgen voor een verrassing voor leerkrachten en personeel. Brieven speculoos: Speculoos wordt donderdagmiddag geleverd, grote bestellers mogen die op donderdagavond komen afhalen in de Meesterstraat.

Etentje ouderraad: wordt dit jaar op 7 december gepland. Leden ouderraad zijn er samen met hun partner welkom. Info-avond VCOV: Deze gaat dit jaar in onze school door op woensdag 24 oktober. Onderwerp: “Als ze maar gelukkig zijn” door professor De Wachter. De ouderraad serveert na afloop een gratis drankje aan alle aanwezigen. Veiligheidsactie: wordt dit jaar alleen voor de eerste graad georganiseerd Week van 8 oktober is de week van de verkeersveiligheid. De hele week worden lln. Die voldoende zichtbaar (fluo) naar school komen ,beloond met een stempel. Op 25/10 wordt elke leerling die heel opvallend verkleed, verlicht, gefluoriseerd naar school komt beloond door de ouderraad .Ook lln. Met een volle stempelkaart worden beloond. Jaarlijkse uitstap ouderraad: We gaan naar “de warme landen” in Gent samen met de ludieke gids “den Dille”. Leute verzekerd!!! Nadien is ook een maaltijd voorzien. Wanneer? Waarschijnlijk 20/04. Peter belt nog naar Gent om alles vast te leggen. Slotdag leefsleutels: We houden alles zoals vorig schooljaar, enkel wordt er voor de lln. die willen studeren een ander lokaal gezocht zodat de eetzaal volledig vrij blijft.

Ouderraad  Sint‐Carolus                                                                                                              schooljaar 2012‐2013 

Pagina 2 


6. Financiën : Er is 5678€ in de kas van de ouderraad. Naar aanleiding van een heel spijtig overlijden van een van de leerlingen wordt 50€ gestort aan de cliniclowns om zo, de grote droom van dat meisje te steunen.

Aan de directie werd gevraagd wat de grote noden zijn in de school. Er zouden nog heel wat beamers kunnen gebruikt worden.

7.Varia : Subsidie voor de ouderraad werd aangevraagd aan de stad, nog geen antwoord gekregen. Eindejaarsreis: Er wordt gevraagd om op voorhand 600€ te storten hoewel het nog niet zeker is dat de lln mee kunnen. Dit zou voor sommige ouders een moeilijke dobber kunnen zijn in een maand waar al zoveel schoolkosten zijn. De directie denkt na over een andere oplossing. De prijs van smosjes die door de lln. kunnen worden gekocht op school zouden dit schooljaar van 2,5€ naar 3€ zijn gegaan. Dat lijkt een grote prijsstijging ineens. Marc kijkt dat na. Het VCOV vraagt nog ouders met leerlingen uit de B-richting die willen meewerken aan de schoolkostenenquête.

Als afsluiter van de avond worden Koen en Renee getrakteerd op een bloemenboeket en een lekkere fles. Met dank voor hun jarenlange inzet. Ze hebben beloofd dat we hen nog niet zullen moeten missen. Daar rekenen we op. Nogmaals bedankt Koen en Renee namens de directie, leerkrachten en leden van de ouderraad.

Volgende vergadering op 13/11.

Einde vergadering: 22u00 Verslaggeving Rita Meersman

Ouderraad  Sint‐Carolus                                                                                                              schooljaar 2012‐2013 

Pagina 3 


.

.

Ouderraad  Sint‐Carolus                                                                                                              schooljaar 2012‐2013 

Pagina 4 

Verslag ouderraad 18-09-2012  

Verslag ouderraad

Verslag ouderraad 18-09-2012  

Verslag ouderraad

Advertisement