Page 3

‘Laat naar je borsten kijken’ Borstkanker is in Vlaanderen een belangrijk gezondheidsprobleem. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar worden tweejaarlijks uitgenodigd om een gratis screeningsmammografie te laten nemen. Jammer genoeg wordt de stap naar de mammografie niet zo gemakkelijk gezet. Slechts 44,87% van de doelgroep in de provincie Antwerpen laat zich tweejaarlijks screenen. Onze gemeente haalt dit cijfer zelfs niet. Daar willen wij wat aan doen!

Dienst gezondheid gezondheid@ ocmw-sint-amands.be 052 46 92 19

Heb jij een vraag rond borstkankerpreventie? Wat wil je weten en durf je niet zomaar vragen? Wij willen je hiermee helpen! Zowel in het gemeentehuis als in het OCMW zal een vragenbox staan. Schrijf je (anonieme) vraag op een briefje en steek dit dan in onze “MAMMOBOX”. Wanneer jij je vraag deponeert, neem dan zeker die superleuke postkaart mee. Je mag je vraag ook stellen via mail. Wij zullen deze doorgeven aan een gynaecoloog of deskundige ter zake. In de SAm! van september geven wij een antwoord op de vragen die ieder van ons aanbelangen.

Sint-Amands wil vrouwen hiervoor meer bewust maken. In de gangen van het gemeentehuis gaat een uiterst unieke en informatieve tentoonstelling door tijdens de maand juni. Wij hopen jullie hierop massaal te ontmoeten tussen 5 juni en 29 juni tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Aandacht voor je borsten is belangrijk op elke leeftijd. Laat naar je borsten kijken en geef hiermee borstkanker minder kans!

In de bibliotheek staat een infostand met folders rond borstkankerscreening. Ga eens op zoek in de bib naar een mooi verhaal over borsten en borstkanker. En neen, niet alle verhalen lopen slecht af. Het personeel zal heel de maand juni het “roze strikje” dragen. Aan de plaatselijke handelaars is gevraagd om op hun manier hun steentje bij te dragen om onze actie kleur te geven.

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

ZITDAG SCHEPEN JOZEF DE KINDER

Iedere werkdag: 9 u. tot 12 u. Woensdagnamiddag: 13.30 u. tot 16 u. Donderdagavond: 17.30 u. tot 19 u. (enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, technische dienst, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening)

Maandagavond van 18.45 u. tot 19.30 u. Geen zitdag op maandag 28 mei.

ANDERE SCHEPENEN: na afspraak

OPENINGSUREN OCMW

GEMEENTEHUIS, OCMW, BIB EN SPORTHAL ZULLEN GESLOTEN ZIJN OP:

Iedere werkdag: 9 u. tot 12 u. Donderdagnamiddag: 13.30 u. tot 15.30 u. Donderdagavond: 17.30 u. tot 19 u. (uitgezonderd schoolvakanties)

Dinsdag 1 mei 2012: Feest van de arbeid Maandag 7 mei tot 10 mei 2012: Bib gesloten Donderdag 17 mei 2012: O.L.H.-Hemelvaart Vrijdag 18 mei 2012: Brugdag Zaterdag 19 mei 2012: Bib gesloten Maandag 28 mei 2012: Pinkstermaandag Maandag 11 juni tot 23 juni 2012: Bib gesloten

ZITDAG BURGEMEESTER Donderdagavond van 18 u. tot 19 u. Geen zitdag op donderdag 17 mei.

ZITDAG OCMW-VOORZITTER Iedere 2de, 3de en 4de donderdag van de maand van 17.30 u. tot 19 u. Geen zitdag op donderdag 10 mei en 17 mei.

3

SAm! mei 2012  

Infomagazine gemeente Sint-Amands mei 2012

SAm! mei 2012  

Infomagazine gemeente Sint-Amands mei 2012

Advertisement