Page 15

Nieuwe toekomst voor ‘Molens Verbruggen’ te Oppuurs Aandachtige fietsers die regelmatig gebruik maken van het fietspad langs de spoorweg in Oppuurs hebben het beslist al opgemerkt: een gedeelte van de gebouwen van de vroegere Molens Verbruggen aan de Kattestraat is de voorbije maanden gesloopt. Op het voormalige bedrijfsterrein wordt door de intercommunale IGEMO een nieuw bouwproject gerealiseerd. IGEMO kocht de site aan nadat begin 2007 de bedrijfsactiviteiten in de gebouwen werden stopgezet. Omwille van de ligging aan de rand van zowel de woonkern als de recreatiezone van Oppuurs, achtte het gemeentebestuur het niet meer opportuun om nog een nieuwe bedrijfsactiviteit op deze plaats toe te laten. De gemeente besliste daarom de site van ‘Molens Verbruggen’ mee op te nemen in het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) dat

opgemaakt werd voor de recreatiezone, zodat er binnenkort gewoond kan worden op deze mooie locatie. De toegang tot de recreatiezone zal niet meer via de Meirstraat verlopen, maar wordt mee geïntegreerd in het project via een centrale toegangsweg voor fietsers en voetgangers. Het gemeentebestuur voorziet ook een uitbreiding van de bestaande parking langs de spoorweg. Het geplande bouwproject zelf bestaat uit vier nieuwe volumes, het gerenoveerd oud molengebouw met woonhuis en een ondergrondse parking. In de nieuw op te richten gebouwen zijn 30 appartementen, een commerciële ruimte en de Buitenschoolse Kinderopvang gepland. Het oud molengebouw en woonhuis worden ingevuld met een commerciële functie op het gelijkvloers en vier lofts

15

op de verdiepingen. De authentieke bakstenen gevels van het oud molengebouw en het woonhuis blijven bewaard. Kwalitatieve groenzones waarin het overtallige hemelwater kan infiltreren, zorgen voor een geslaagde integratie in het bestaande landschap. IGEMO verkreeg ondertussen de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwproject. Op donderdag 24 mei 2012 om 19.30 u. wordt er een infomoment georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden in de voetbalkantine van FC Oppuurs. De eigenlijke bouwwerken starten vermoedelijk in september van dit jaar. Info bij Karel De Wilde 015 71 95 41 www.igemo.be

SAm! mei 2012  
SAm! mei 2012  

Infomagazine gemeente Sint-Amands mei 2012

Advertisement