Page 14

Maak jij van Sint-Amands een Fair Trade gemeente? ‘Fair Trade Gemeente’ wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door middel van zes criteria spelen ze in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame handel. Het gemeentebestuur zet zich graag in om van Sint-Amands een Fair Trade Gemeente te maken. Maar dat kan natuurlijk niet alleen! De milieudienst zoekt mensen die zich willen engageren om in de trekkersgroep te zetelen. Deze groep neemt de nodige initiatieven om de titel van Fair Trade Gemeente te behalen. Nadien zorgt die groep voor de continuĂŻteit van de campagne. Eveneens is ze verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling. Interesse? Laat snel iets weten aan de milieudienst!

Milieu d milieu ienst d ien @sin t-ama st nds. 052 3 9 98 be 78

Het veiligheidsgevoel van onze inwoners Tussen mei en december vorig jaar voerde de Lessius Hogeschool Mechelen een onderzoek uit op vraag van de federale politie naar het veiligheidsgevoel van onze inwoners en hun mening over de prioriteiten en de werking van de lokale politie. De resultaten voor het Arrondissement Mechelen werden reeds eerder aan de pers meegedeeld. Hier volgen de gegevens van onze gemeente. De top vijf van de inwoners van Sint-Amands wat het veiligheidsgevoel betreft: 1. onaangepaste snelheid 2. zwaar vervoer 3. gevaarlijk of agressief rijgedrag 4. foutief of hinderlijk parkeren 5. overlast van rondslingerend vuil en hondenpoep

14

Van de eerste vijf posities worden dus vier posities ingenomen door verkeersproblemen. Diefstal met geweld en gauwdiefstallen worden het minst als probleem ervaren in Sint-Amands. Wat vinden de inwoners van Sint-Amands de prioritaire taken van de politie? 1. inbraken (51 %) 2. overdreven snelheid (49 %) 3. alcohol- en druggebruik in het verkeer (37 %) 4. vernieling, vandalisme of graffiti (28 %) 5. diefstal met bedreiging en/of geweld (28 %). Is men tevreden over de werking van de politie? 3 % zegt ontevreden te zijn, 59 % zegt tevreden te zijn. Wie graag het volledig onderzoeksrapport van de politiezone Klein-Brabant bekijkt, kan dit raadplegen op www.sintamands.be.

SAm! mei 2012  

Infomagazine gemeente Sint-Amands mei 2012

SAm! mei 2012  

Infomagazine gemeente Sint-Amands mei 2012

Advertisement