Page 13

Hou mee een oogje in het zeil Als inwoner van onze gemeente kan je meewerken aan een veilige omgeving door oplettend te zijn. Als je iets verdachts ziet, meld dit dan aan de politie. Het is geen probleem als achteraf bij de controle blijkt dat er niets aan de hand is.

stilstaat in je straat; - een leurder met vreemde vragen; - ook het tijdstip waarop bepaalde handelingen of gedragingen zich voordoen, kan een verdachte toestand zijn, waarvoor je best de politie verwittigt.

kunnen de nummerplaat, het merk, de kleur en eventuele bijzonderheden de politie vooruit helpen. Zie je een verdacht persoon, dan is de persoonsbeschrijving belangrijk: man of vrouw, huidskleur, grootte, haar, kledij, leeftijd, ...

Wat is verdacht?

De politie gaat de gedragingen na en tracht een eventueel misdrijf te stoppen of te voorkomen. De politie waardeert je medewerking. Aarzel dus zeker niet om hen te contacteren. Wanneer je een verdacht voertuig ziet,

Alvast bedankt voor je medewerking.

van thema’s die op het platteland een belangrijke rol spelen: landschap, natuur, landbouw, welzijn, stilte en rust, duurzame energie, recreatie en toerisme, plaatselijk ondernemerschap, enz. Scheldehelden wil de nadruk leggen op ideeën van beneden uit. Iedereen kan ideeën aanbrengen en op die manier een Scheldeheld worden: de gewone burger, een organisatie, jeugdvereniging, de schoolklas.

deelnemen. Je kan jouw idee indienen op de weblog www.scheldehelden.be. Daar kan je ook via facebook en twitter met andere mensen en organisaties uit de streek van gedachten wisselen over jouw idee. Als je dat concreet wil uitwerken, kan je inschrijven voor een regiobijeenkomst. De eerste regiobijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 8 mei in kasteel d’Ursel in Hingene.

- een voertuig, waarvan de inzittenden de woningen goed observeren, dat traag door de wijk rijdt; - een onbekend voertuig met een onbekende inzittende dat al enige tijd

Word jij een Scheldeheld? Het project ‘Scheldehelden’ is een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op vraag van minister-president Kris Peeters. Het heeft de bedoeling om de bevolking, verenigingen en organisaties van acht Antwerpse gemeenten mee te laten denken over initiatieven die de kwaliteit van de open ruimte in hun omgeving kunnen verbeteren. Open ruimte slaat op een hele waaier

Open milieuraad met bezoek aan Kamp C te Westerlo Kamp C is een provinciaal domein van 10 ha groot dat een voortrekkersrol speelt op het gebied van duurzame ontwikkeling in het algemeen met specifieke aandacht voor het thema duurzaam bouwen en wonen. De permanente tentoonstellingsruimte omvat 744 m² aan informatie. Verspreid over drie voorbeeldgebouwen vind je informatie over o.a. het bouwproces

Wie kan deelnemen en hoe kan je dat? Elke burger, organisatie, vereniging, klas, … die mee wil nadenken over en werken aan de kwaliteit van de open ruimte in zijn omgeving kan

en de ruimte in en rond je huis, over materialen en constructiemethodes, over het gebruik van water en energie in je woning. Rondleiding 'Zuinig met energie' In de rondleiding 'zuinig met energie' staan we stil bij de eindigheid van onze energiebronnen op de aarde. We leren hoe je zuiniger kunt omspringen met energie in je woning en gaan dieper in op bronnen van hernieuwbare energie. Een expert gidst je doorheen de gebruikte technieken zoals houten zonnewering, geïntegreerde zonnepanelen en  een pelletketel op het

13

Politiezone Klein-Braban t Tijdens kant ooruren: 03 293 22 22 Voor dringend e zaken: 101 of 112

www.schelde helden.be

domein. Deze rondleiding is zeker interessant voor de (ver)bouwer of bouwprofessioneel. Wie graag meegaat om dit domein te bezoeken, is van harte welkom op zaterdag 16 juni 2012! We krijgen een gratis rondleiding ‘Zuinig met energie’. Samenkomst om 8.30 u. aan het gemeentehuis. Omwille van praktische redenen vragen we wel om vooraf in te schrijven.

Milieudienst milieudienst @sint-amands.be 052 39 98 78

SAm! mei 2012  
SAm! mei 2012  

Infomagazine gemeente Sint-Amands mei 2012

Advertisement