SNTTC KRAK #2 - september 2021

Page 1

- DE SINT-NIKLASE

KRAK September 2021 Editie #2 1


2


Inhoud BESTUUR 5 VOORWOORD 9 HET CLUBKAMPIOENSCHAP

13

TRAINERSPRAATJE 18 SNTTC PRESENT IN TOKYO

22

DE BELGEN IN TOKYO

27

HOROSCOOP 30 QUIZFILIPPINE 33 DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020

34

ZOEK DE PINGPONGBALLETJES

37

KLEURPLAAT 38

3


4


BESTUUR

Harry Van Daele Voorzitter

Antoine De Burggrave

Steve Vandervreken

Jens Huyghe

Secretaris

Penningmeester

Interclubleider VTTL

Dirk Smet

Ann Baltussen

Nico Vergeylen

Verantwoordelijke materiaal en zaal

Verantwoordelijke bar

Voorzitter SNITT

Jan Inghels

Petra Callebaut

Dominiek De Beleyr

Verantwoordelijke communicatie

Verantwoordelijke vrijwilligers

Bestuurslid

5


OPENINGSUREN Gewone openingsuren Maandag

14:00 - 15:00

Dinsdag

19:30 - 23:30

Donderdag

19:30 - 23:30

Competitie VTTL Zaterdag

14:00 Dames A

19:30 Heren A, B, C, D, E, F

Competitie SPORTA Maandag

20:00 A, B, C, D, E, F, G, H

Zaterdag

14:00 Jeugd A, B, C, D

GELEIDE TRAINING

6

Dinsdag

19:30 - 21:00

Elite jeugd en competitiespelers

21:00 - 22:30

Competitiespelers

Woensdag

13:30 - 14:30

Beginners jeugd

14:30 - 16:00

Gevorderden jeugd

19:30 - 21:30

Elite jeugd

Donderdag

19:30 - 20:45

Recreanten (reeks van 20 trainingen)

Zaterdag

09:30 - 11:00

Gevorderden jeugd

11:00 - 12:00

Beginners jeugd


LIDGELD Tarieven Aansluiting Steunend lid: 10 euro Aansluiting Jeugd (incl. geleide training en mogelijkheid tot competitie): 140 euro Aansluiting SNTTC*: 55 euro Optie Sporta-competitie: +25 euro Optie VTTL-competitie: +45 euro Optie Parantee-competitie (G-sporters): +15 euro Optie geleide training (competitiespelers): +50 euro Optie geleide training (recreanten): 40 euro voor 20 trainingen`

Kortingen Korting vanaf 5 keer bardienst (in het seizoen 2020-2021): -25 euro Korting vanaf het tweede gezinslid: -5 euro

Gegevens overschrijving Sint-Niklase Tafeltennisclub vzw Nijverheidsstraat 29 9100 Sint-Niklaas IBAN: BE65 2930 1544 6596 BIC: GEBABEBB Met vermelding van je naam

* Dit is het basisbedrag voor recreanten, kansenpashouders en G-sporters, eventueel te vermeerderen met een of meerdere ‘opties’ (als competitiespeler) en te verminderen met de mogelijke kortingen (indien van toepassing). 7


8


VOORWOORD Beste lezer Rond deze tijd vorig jaar lieten we jullie vol trots weten dat we de draad van het clubblad terug wilden oppikken. Een eerste editie van de KRAK verscheen in september 2020, tussen twee coronagolven in. We hoopten toen op een mooi tafeltennisseizoen, met het vooruitzicht naar zowel sportieve hoogtepunten als naar een tweede editie van de KRAK, zo ergens rond de jaarwisseling… Helaas, de goden (en bij uitbreiding de beleidsmakers achter alle covidmaatregelen)

En ook wij zijn er als redactieteam klaar voor. De afgelopen weken hebben we gebrainstormd, geschreven, bevraagd, uitgetypt, geknipt en geplakt, aangepast, gekopieerd en verwerkt. Alles in het teken van een tweede editie van de KRAK. En hij is af. Een #2 met artikels, interviews, wedstrijden en hier en daar een grapje. Een KRAK om op je gemak (of op het gemak) te verslinden bij jou thuis, in ons vernieuwd clubinterieur of online. Deel het met vrienden en kennissen, maar laat ons zeker weten wat je er van vindt!

waren ons anders gezind. Het afgelopen seizoen

Wij wensen iedereen een topseizoen toe! Go

was, zo zullen we over vele, vele jaren aan onze

SNTTC! En tot de volgende editie!

achterkleinkinderen vertellen, wellicht het kortste dat wij ooit zullen meegemaakt hebben.

Leo , Wim , Jan en Belle

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Enfin, zo zegt het spreekwoord toch. We hebben helaas geen glazen bol en kunnen niet even op Google Streetview gaan kijken of het de laatste tunnel op de weg was, maar het licht is nu wel zeer fel! Na zo goed als een jaar stil te hebben gezeten, kunnen we weer! We mogen! En we gaan gaan! De paletten zijn ontstoft, de sportkleren proper gewassen en de motivatie is gestegen tot ergens ter hoogte van de top van de Mount Everest!

PS: Als je na het lezen denk over leuke ideetjes te beschikken voor KRAK #3, of zelfs zin hebt om met ons team mee te werken aan dat nummer (op welke manier dan ook), laat dan zeker van je horen!

9


INTERVIEW MET DE JEUGDTRAINERS

In de eerste editie van de KRAK lieten we zeer kort alle afdelingen eens aan het woord. In deze editie willen één afdeling eens van wat dichterbij gaan bekijken: de jeugdwerking. Jeugdvoorzitter Wim Van Daele schetste al dat heel wat jeugdtrainers uit de eigen rangen kwamen. We brachten drie van hen samen en legden hen enkele vraagjes voor!

10


Aiden-Quinn, jij zit als trainer ook in het

bij zitten. Leuke en gevarieerde trainingen zijn

jeugdbestuur, dus ik begin bij jou. Zeg eens, wat is

belangrijk om dat spelplezier te bevorderen.

er dit seizoen veranderd?

Daarnaast moeten jeugdspelers zich goed in de

Aiden: Door corona zijn we helaas een paar jeugdleden verloren. We hebben in het tussenseizoen, wanneer we bekijken op welke momenten we welke groepen inplannen voor de

groep voelen. We proberen een groep te creëren die meer is dan alleen ‘ploegmaats’. Het is leuk om te merken dat veel jeugdspelers ook buiten de trainingen vrienden zijn of worden.

trainingen, beslist om van vier naar drie groepen te

Lode: Aan de beginners leren we natuurlijk de

gaan: beginners, gevorderden en elite. Het kan al

basistechniek: correct bewegen, op een juiste

eens wisselen wie van de trainers welke groep voor

manier het palet vasthouden, de basisslagen

zijn of haar rekening neemt, maar meestal zullen de

uitvoeren… Uiteraard zien we snel of iemand

leden wel een vertrouwd gezicht zien!

gedreven is om bij te leren en of er spelertjes bijzitten met balgevoel, coördinatie, talent… Die

“We proberen een groep te creëren die meer is dan alleen ‘ploegmaats’ ”

kunnen dan (sneller) doorgroeien naar de volgende groepen! Van zodra er spelers in de gevorderde groep komen, vind ik het belangrijk om, naast het verfijnen van de basistechniek, meer en meer naar het tactische aspect van tafeltennis te kijken. Niet alleen een juiste techniek is belangrijk, maar ook een goeie strategie. De meeste spelers uit de gevorderde groep spelen dan ook competitie. Aiden: In de hoogste groep hebben we niet zo snel te maken met nieuwelingen; de nieuwe spelers

We zitten nu aan het begin van het seizoen, wat

in de groep zijn diegenen die doorstroomden

vaak een periode is met nieuwe aansluitingen.

vanuit de gevorderden. Op sportief vlak moeten

Wat is in elke groep belangrijk? Waar kijk je naar?

ze vooral gemotiveerd zijn en de wil hebben om

Jitske: Bij de beginners kijken we vooral naar het spelplezier. Onze leden moeten vooral gemotiveerd zijn om te komen trainen. We willen liever 20 ‘middelmatige’ spelers waar er 2 toppers uit voortkomen, dan 10 spelers waar er 4 toppers

zoveel mogelijk te trainen en wedstrijden te spelen. Natuurlijk moeten de basisslagen meer dan behoorlijk zijn, maar dit is haast nooit een probleem. Verdere verfijning ervan is het doel bij onze ‘elite’. Het feit dat zij ook al tegen volwassenen kunnen komen trainen op dinsdag, is hier een voorbeeld van! 11


Klinkt behoorlijk goed! Zijn er zaken waarop je

ik heel graag helpen. Wie tafeltennis puur als een

meer een accent legt dan op andere?

hobby ziet en wil spelen met vrienden, wil ik dan ook

Lode: Ik probeer zo goed mogelijk mijn trainingen vooraf op te stellen en te onderbouwen. Zo leg ik

mijn trainingen een speeltuin zijn hé!

elke 2 tot 3 maanden een ander accent op mijn

Jitske: Ik hoop elk jaar de groep doorstromers naar

trainingen. In het begin van een seizoen ligt het

gevorderden of elite zo groot mogelijk te maken.

accent sowieso op vastheid en conditie. Hoe

Techniek is een aandachtspunt, maar plezier op

verder het seizoen vordert, hoe vaker we de focus

training en motivatie om te blijven trainen evenzeer.

verleggen naar onregelmatige oefeningen of

Mijn doel is dus om onze jeugdspelers te motiveren

concrete wedstrijdsituaties.

om onze fantastisch mooie sport te beoefenen en

Jitske: Ik denk dat dit bij elke groep wel zo’n beetje het jaarlijkse stramien is. Bij de beginners focussen we ons vooral op het aanleren van basisslagen

hen de kans te geven om, als ze dat zelf willen, te laten doorgroeien qua niveau en met op termijn mogelijkheden in de competitie.

door oefeningen, maar zeker ook in verschillende

Aiden: We hopen in de nabije toekomst met de

spelvormen. We doen aan balgewenning,

huidige groep gevorderden en elite-jeugdspelers

oefeningen op correcte verplaatsingen en oog-hand-

eens naar een aantal tornooien te gaan om zo

coördinatieoefeningen.

ervaring op te doen. Maar ook een basis te leggen

Aiden: Bij de elite zit er zeker ook een logische opbouw in de trainingenreeks. Waar bij de gevorderden al eens gediversifieerd wordt qua oefeningen op basis van het niveau van bepaalde spelers, zullen we bij de elite meer en meer proberen om individuele accenten te leggen. Wat die accenten zijn, proberen we af te leiden uit het getoonde spel tijdens competitiewedstrijden, op tornooien of tijdens wedstrijdjes op de club. Wat daar minder lukt, wordt zo een aandachtspunt of werkpuntje op training. Knap! Wat hopen jullie komend seizoen te bereiken met jullie spelers? Aiden: Aangezien we bij de elite met onze beste jeugdspelers trainen, zorgen we voor een zo persoonlijk mogelijke aanpak. We proberen te werken op zwakkere punten in hun spel. Die zo veel mogelijk wegwerken lijkt me sowieso het doel! Lode: Als trainer vind ik dat er een goeie balans moet zijn tussen plezier en training. Ik wil graag met de spelers in mijn groep hun doelen bereiken. En dat is divers. Wie graag stappen vooruit wil zetten, zal 12

een leuke tijd bezorgen. Maar dat betekent niet dat

aan mooie ervaringen die ervoor zorgen dat ze zullen blijven tafeltennissen!


HET CLUBKAMPIOENSCHAP Net als vorig seizoen, nam Filip Wittocx het initiatief om ons al een beetje

wedstrijdritme te laten opdoen. Vlak voor de start van het competitieseizoen kroonden we in vier klassementsreeksen de nieuwe clubkampioenen. Een

NG-reeks

overzicht van alle podia…

Runner-up: Jonas Scheers

Winnaar: David D’Hoye

Derde plaats: Leander Verroeye 13


E-reeks Runner-up: Nicole Vandenhende 14

Winnaar: Sander Vandecasteele

Derde plaats: Jelle Van Dam


D-reeks

Runner-up: Jan Inghels

Winnaar: Lode Lubbersen

Derde plaats: Jitske Geerts 15


B/C-reeks

Proficiat!

Runner-up: Stijn Van Raemdonck 16

Winnaar: Jens Andries

Derde plaats: Filip Van Assche


Jong (en minder jong) geweld op het clubkampioenschap

17


TRAINERSPRAATJE In elke editie wordt hier een must-have oefening uitgelegd. Deze oefening kan je meenemen tijdens je trainingen of vrij spel. In deze editie is dit de Vlinder, een onmisbare oefening in elke opwarming! De oefening De vlinder is, net als de Falkenberg in KRAK #1, een makkelijke en populaire oefening in het tafeltennis. Het is opnieuw een regelmatige verplaatsingsoefening, waarbij je dus op voorhand weet waar de bal naar toe zal komen. Op die manier heb je dus tijd om aandacht te schenken aan je verplaatsingen, je techniek en je plaatsing van de bal. De oorsprong van de oefening is onbekend, maar zijn naam heeft de oefening zeker niet gestolen! De oefening bestaat in essentie uit twee slagen voor elke persoon, waarna deze reeks herhaald wordt. De ene speler speelt beide slagen diagonaal, de tegenspeler speelt beide ballen rechtdoor terug. Dat maakt dus dat speler 1, als rechtshandige, vanuit de rughandzijde diagonaal opslaat, speler 2 de bal (ook als rechtshandige) met rughand rechtdoor slaat. Speler 1 krijgt de bal zo in zijn voorhand terug; na een verplaatsing met bijtrekpas speelt hij de bal diagonaal terug naar de voorhand van speler 2, die op zijn of haar beurt ook een bijtrekpas doet richting de voorhand en de bal met voorhand rechtdoor terugspeelt. De bal komt zo weer in de voorhand van speler 1, waarna de oefening herhaald wordt. Om beide slagrichtingen gedaan te hebben, wissel je na enkele minuten even de oefening!

18


Waarom de Vlinder zo geweldig is Ook deze oefening is een absolute klassieker en een must in elke opwarming! Hier zijn een paar redenen waarom de oefening zo goed is: 1. Het kan een goede opwarmingsoefening zijn. Speel de oefening rustig in contra, met aandacht voor je techniek van de basisslagen. Tegelijk ben constant in beweging, want na elke slag moet je je verplaatsen. Een ervaren tegenspeler kan, met zorg voor de plaatsing van de bal, de intensiteit langzaam opbouwen gedurende een paar minuten. Het zal je opwarmen en veel beter klaar maken om de rest van de training af te werken dan rond de zaal te lopen! 2. De oefening heeft grote verplaatsingen. De vlinder bedekt de hele tafel. Andere reguliere bewegingsoefeningen, zoals “RH - VH midden – RH - VH breed” kunnen worden gespeeld met slechts kleine verplaatsingen van de voeten. De (grote) vlinder laat je daarentegen constant grote verplaatsingen maken. 3. Het verbetert je evenwicht. Een van de grootste problemen bij tafeltennis is je evenwicht verliezen. Als je het eenmaal bent kwijtgeraakt, kun je niet meer naar ballen gaan, kracht in je slagen steken en kan het zijn dat je steeds verder van de tafel wegdrijft. De Falkenbergoefening is ideaal om je balans tijdens een rally te verbeteren. Grote bewegingen, een snelle feed en weten waar de bal naartoe gaat, maakt het perfect om te werken aan het laag en centraal houden van je zwaartepunt. 4. Hij is net als de Falkenbergoefening veelzijdig! Verder wordt er meer in detail gaan, maar beginners kunnen de oefening in contra of geduwd spelen, meer gevorderde spelers kunnen ze in topspin/blok doen. Je kunt ook beginnen met een service (en de eerste return dan diep naar de rughand teruggespeeld krijgen), vrij spelen na de tweede of derde reeks... Er zijn zoveel opties beschikbaar!

19


Variaties op de oefening In puntje 4 hiervoor werd het al aangehaald, maar de veelzijdigheid van de vlinder is een enorme bonus. Hier zijn enkele ideetjes over hoe je de oefening kan variëren.

Speel de hele oefening op een halve tafel. De ene speler zal dan een zeer kleine verplaatsing moeten doen om rughand en voorhand af te wisselen, de andere speler zal twee keer voorhand moeten spelen…

Maak de oefening langer, door elke slag twee keer te doen. Speler 1 krijgt de eerste rughand diagonaal terug in de rughand en doet de eerste slag nogmaals. De volgende bal krijgt hij rechtdoor in de voorhand, waarna hij die bal nog eens rechtdoor speelt met de voorhand, alvorens dezelfde bal pas dan diagonaal te spelen. Speler twee speelt dan die bal ook eerst nogmaals diagonaal voor hem rechtdoor naar de rughand van speler 1 te slaan…

20


Speel de oefening op enkel de diagonale tafelvlakken. Speler 1 zal dan 2 evenwijdige slagen spelen (bv. vanuit de rughandhoek naar het midden en vanuit het midden naar de rughandhoek van de tegenstander), terwijl de tegenstander respectievelijk antwoordt met een voorhand rechtdoor door het midden en een rughand over de grote diagonaal)

Speel de hele oefening in enkel contra, enkel geduwd (lang, of telkens kort over het net of enkel topspin (op blok). Of varieer in twee rondjes de slagen: [rughand contra opslag – rughand topspin – voorhand blok – voorhand contra] – [rughand topspin – rughand blok – voorhand topspin – voorhand blok].

Tot slot De vlinder is er een oefening die niet kan ontbreken in je trainingen. Hij is zo veelzijdig en kan worden gebruikt door beginners, gevorderden en zelfs door de beste spelers ter wereld. Je kunt hem gebruiken om je voetenwerk en je beweging, consistentie, snelheid, balans, kracht en nog veel meer te verbeteren. Ikzelf vind hem perfect als eerste combinatieoefening voor basisslagen bij beginners! 21


SNTTC PRESENT IN TOKYO Met een jaartje uitstel gingen van 24 augustus tot 5 september 2021 de Paralympische Zomerspelen 2020 door in Tokyo, Japan. Enkele clubleden vertegenwoordigden er ons land. We konden, kort voor afreizen naar het land van de rijzende zon, Bart Brands en coach Nico Vergeylen interviewen!

Heren, bedankt voor jullie tijd. Voor al onze leden

terecht gekomen om te tafeltennissen. Ik had daar

die jullie nog niet zouden kennen… Stel jezelf

het geluk dat een ervaren speler mij meteen onder

eens kort voor!

zijn vleugels heeft genomen om mij de basis bij te

Bart: Mijn naam is Bart Brands, ik ben 33 jaar en ik woon samen met mijn vriendin Lisa in Brasschaat. Als ik drie jaar was, ben ik betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heb ik een letsel aan mijn ruggenmerg opgelopen. Het is voor mij sindsdien niet makkelijk om te stappen, vandaar dat ik een rolstoel gebruik. Hoe ben je bij tafeltennis als sport terechtgekomen? Bart: Mijn ouders vertelden mij dat ik al van kinds af aan heel veel energie had. Mijn ouders en ik zijn daarom op zoek gegaan naar een geschikte sport voor mij. Die zoektocht was natuurlijk niet evident voor een 10-jarige in een rolstoel. Niet alle sportclubs hebben een werking voor G-sporters, sommige clubs hebben enkel een G-sportwerking voor volwassenen, de basketring die veel te hoog was… Uiteindelijk ben ik dan bij SVG Schoten

22

brengen. Ik was daar toch vrij snel mee weg. Ik heb me dan ook vrij snel daarna aangesloten bij een club voor validen en ben daar dan opgemerkt door de coaches van de nationale ploeg voor mindervaliden. Ik ben dan opgenomen in die werkingsstructuur, ben meer en meer gaan trainen en steeds meer wedstrijden en tornooien gaan spelen. Ondertussen ben ik al enkele jaren de beste rolstoeltafeltenniser in België. Nico, zelfde vraagjes voor jou. Wie ben je, en hoe ben jij met tafeltennis gestart? Nico: Ik ben Nico Vergeylen, 52 jaar ondertussen en afkomstig uit Waasmunster, waar ik woon met mijn vrouw Veerle Goossens. Ik ben begonnen met tafeltennis als revalidatie na een operatie, op aanraden van mijn kinesist... Blijkbaar beviel deze sport me wel, want ik kan me bijna niet meer herinneren he lang ik al speel!


Tafeltennis voor mindervaliden, hoe werk dat nu

Nico: Ik denk dat het op één van de nationale criteria

eigen eigenlijk?

para-TT was dat ik Bart voor de eerste keer heb zien

Nico: Het is zo dat er zowel bij de dames als bij de

spelen.

heren 11 klassen zijn. In klasse 1 tot 5 spelen de

Bart: In een nationale ploeg waarin voornamelijk

rolstoelspelers, in klasse 6 tot 10 spelen de staande

Walen spelen, trek je als Vlamingen sowieso naar

spelers. In klasse 11 spelen de spelers met een

elkaar toe. Nico gaf mij als speler al tips mee. Na

mentale beperking. Bij je eerste deelname aan een

zijn actieve carrière is hij mij dan ook beginnen

tornooi wordt je door een classifier beoordeeld en

begeleiden en later ook mijn coach geworden. Mede

aan een bepaalde klasse toegewezen. Hoe mobieler

dankzij hem ben ik opgeklommen dat ik nu heb!

je bent, hoe hoger de klasse waarin je terechtkomt.

In Tokyo neem je deel aan de Paralympics; een

Bart: Omdat ik nog een beetje functie heb in mijn

grote droom die uitkomt. Hoe lang droom je al van

benen en mijn bovenlichaam sterk is, speel ik in

of werk je al in functie van de Spelen?

klasse 5, de hoogste klasse bij de rolstoelspelers.

Bart: Ik weet niet meer wanneer de droom echt

Bart, Nico is naast jouw coach ook een boegbeeld

ontstaan is, maar toch al redelijk vroeg hoor! In

van onze club; hoe hebben jullie elkaar leren

2004, toen de Olympische en Paralympische

kennen?

Spelen in Athene plaatsvonden, heeft die dan ook

Bart: Via de nationale selectie. Ik was een nieuwkomer in de groep, een groentje. Nico speelde al een heel lange periode voor de selectie en was al heel ervaren.

nog eens een boost gekregen. Op vakantie deed ik niets anders dan televisie kijken: ik denk dat ik alle wedstrijden die werden uitgezonden, gezien heb. Ook de medaille die het Belgische team toen pakte, heeft mijn droom alleen maar aangewakkerd. Ik weet nog dat ik de ploeg op de luchthaven ben

23


gaan opwachten toen ze terugkwamen; kippenvel!

Bij afname van dit interview zijn we zeer kort voor

Uiteraard neem je dat mee in je ambitie om ook ooit

afreizen naar Tokyo. Hoe was je voorbereiding? En

op dat toneel je kunnen te tonen. Je kwalificeren

hoe ziet zo’n voorbereiding er eigenlijk uit?

voor de Spelen is niet eenvoudig. In 2016 was ik er al dicht bij. Ik was eerste reserve voor de Spelen in Rio. Net niet dus, vandaar mijn blijdschap toen ik hoorde dat ik er in Tokyo wel bij mocht zijn!

Tokyo eigenlijk al een beetje opgegeven. Mijn kwalificatietornooi (begin juni in Laško.) was eigenlijk niet zo geslaagd, waardoor de kansen

Nico, jij bent een ervaren paralympisch atleet/

op deelname aan de Spelen zeer klein waren

coach. Hoe kijk jij terug op jouw persoonlijke

geworden. Ik was met Lisa eigenlijk al aan het

Spelen-geschiedenis?

uitkijken om in augustus op vakantie gaan, toen ik

Nico: Ik ben ondertussen al aan mijn 7e Paralympics toe. Ik heb 5 keer deelgenomen als speler, in respectievelijk Barcelona (’92), Atlanta (’96), Sydney (2000), Athene (2004) en Beijing (2008). Als coach was ik actief in Rio (2016) en nu dus ook in Tokyo.

24

Bart: Om eerlijk te zijn, had ik de hoop op

(eind juni) alsnog het nieuws kreeg dat ik in Tokyo mocht aantreden. De voorbereiding was dus zeer kort! Vanaf het moment dat ik wist dat ik naar Tokyo mocht gaan, heb ik meteen alles in gang gezet om zo goed mogelijk voorbereid te vertrekken.

Als speler ben ik er trots op om mij te hebben

Eerst heb ik met mijn bazen op het werk

kunnen plaatsen voor vijf opeenvolgende Spelen.

samengezeten om een aangepast werkschema

Op vier daarvan behaalde ik ook een Paralympisch

te krijgen. Daarna heb ik samen met de trainers

diploma (top 8) en op één van die vier zelfs een

een schema uitgewerkt. Ik train nu elke dag en

gouden medaille (met het landenteam in Athene).

een aantal dagen zelfs twee keer per dag. Ik doe

Ik ben enorm fier dat ik in 2008 verkozen werd tot

daarbij zowel oefeningen aan de tafel, maar ook

para-atleet van het jaar in België… Dat was zeker

nog opslagtraining, fysieke training, kracht- en

ook een hoogtepunt, net als het feit dat ik tijdens de

stabilisatieoefeningen… En ook voldoende rust

Paralympics van Beijing de vlaggendrager mocht zijn

tussenin natuurlijk, want ook rust is een belangrijke

tijdens de openingsceremonie. Ook als coach kan ik

factor in een voorbereiding. Eén dag per week werk

al fier terugkijken: op de Paralympics van Rio was ik

ik nog fulltime deze periode. Meer dan dat zit er nu

er bij als coach van Florian ‘Poef’ Van Acker, waar hij

even niet in: feestjes en uitstapjes zijn voor na de

de gouden medaille kon winnen. Dat ik nu met zowel

Spelen. En als ik met een medaille terug naar België

Florian als Bart naar de Spelen kan, is een kers op de

zou komen, dan plan ik natuurlijk wel een dikke

taart!

party!


Wat denk jij er als coach van, Nico? Is Bart er klaar

gegeven om enkele weken zo veel als mogelijk op

voor?

het tafeltennis te zetten. Hier ben ik hen uiteraard

Nico: Natuurlijk! Hij heeft de meeste van zijn trainingen gedaan bij Kilomo Vitta in Mortsel. Dankzij de vrijheden die hij heeft gekregen van zijn

wel dankbaar voor. Ook mijn collega’s trouwens, die hierdoor extra werk op hun schouders hebben genomen.

werkgever, heeft hij het aantal trainingen de laatste

Mijn concurrenten zijn in tegenstelling tot mij wel

zes weken serieus kunnen opdrijven, hetgeen

bijna allemaal professioneel. Dat wil zeggen dat hun

duidelijk zijn vruchten lijkt af te werpen. Hij lijkt me

job eigenlijk het tafeltennis is. Ze worden betaald

veel vaster te zijn en heeft ook meer vertrouwen

om te trainen, wedstrijden te spelen en te rusten.

door het grotere aantal trainingsuren. Hij is er dus

Dat maakt uiteraard een groot verschil. Zij kunnen

klaar voor!

na hun trainingen ook tijd maken voor andere leuke

Jullie vernoemden beiden daarnet al Bart zijn werkgever; krijg je als atleet eigenlijk veel ondersteuning?

dingen. Die tijd is bij mij erg beperkt. Als een dag 24 uur telt, ben ik er al 8 van kwijt door mijn werk. Reken daarnaast minstens twee uur trainen, de verplaatsingen van en naar die trainingen en het

Bart: Ik mag niet klagen! Ik krijg best veel steun

werk, voldoende nachtrust… Maak de rekensom

van Parantee-Psylos, de sportfederatie die de

maar eens!

begeleiding van topsporters met een handicap opvolgt, voor wat betreft onkosten (zoals de trainer, de zaal, mijn materiaal, inschrijvingsgelden voor

Wat zijn dan je sportieve ambities of verwachtingen in Japan?

tornooien). Ik krijg van de federatie geen loon. Ik

Bart: Het gaat moeilijk worden. Ik start als 3e

ben dus geen ‘professional’, maar een amateur (in

geplaatste in mijn poule en enkel de 2 eersten gaan

de goeie zin van het woord). Ik kan dus ook niet

door naar de kwartfinale. Dat wil zeggen dat ik al

‘alles op alles’ zetten voor mijn sport. Om mijn

sowieso één speler die op papier sterker is, moet

rekeningen te kunnen betalen, werk ik fulltime bij

kloppen om de kwartfinale te halen. Als ik daar zou

Leunen Orthopedie. Mijn werkgever stelt zich vaak

geraken, dan volgt er nog een sterke speler om

wel soepel op om toch net een dagje (of meerdere)

eventueel voor die bronzen medaille te gaan. Mits

extra verlof te kunnen nemen om een tornooi te gaan

een goede dag en een beetje geluk kan er wel veel.

spelen. Sinds het moment dat ik weet dat ik naar

Er zijn wel wat toppers in het circuit wiens leven ik

Tokyo mag, heeft mijn werkgever mij de mogelijkheid

zuur kan maken! 25


Nico, hoe hoog kan/mag/moet Bart zijn lat

Nog een laatste vraagje voor beiden: wat zijn

leggen?

de niet-sportieve verwachtingen? Wat hoop je

Nico: Bart moet zich als eerste doel stellen om te genieten van zijn eerste deelname en onbevangen

meepikken?

te spelen, net omdat hij niks te verliezen heeft.

Nico: Vermits wij daags na de openingsceremonie

Tegelijkertijd moet er natuurlijk gezonde ambitie zijn

al starten met de competitie, zullen we daar niet

om door de poule te geraken en zich te plaatsen voor

op aanwezig zijn. De volledige focus ligt dus op

de kwartfinale... daarna is het verder bekijken match

tafeltennis en rust en van op afstand supporteren

per match.

voor de andere Belgen, die we wel kunnen volgen in

Bart: Ik heb me voorgenomen om zoveel mogelijk

een centrale ruimte van onze verblijf.

van de ervaring te genieten en plezier te hebben aan

Bart: Door de coronamaatregelen zijn de vrijheden

de tafel. Volgens mij gaat dat mijn grootste kans op

zeer beperkt en zal het niet evident zijn. Andere

succes zijn. Zoals Nico zei: wedstrijd per wedstrijd

sporten mogen we niet gaan bekijken. We hebben

alles geven en dan zien wat het oplevert.

enkel toegang tot het dorp en de tafeltenniszalen.

Nico, welke andere Belgische tafeltennissers moeten we op de Paralympics in de gaten houden? Nico: De Belgische tafeltennisdelegatie bestaat dit jaar uit drie spelers. Naast Bart zijn ook Florian Van Acker en Laurens Devos er in geslaagd zich te kwalificeren. Niet onlogisch, want beide jongens wonnen in Rio Paralympisch goud en willen nu in Tokyo maar wat graag hun titel verlengen. De verwachtingen zijn dus hoog gespannen. Ikzelf zal naast Bart ook Florian coachen.

26

op de Spelen nog te kunnen volgen/beleven/

Zelfs na een uitschakeling krijgen we niet de kans om Tokyo te gaan bezoeken. Laat dat jullie pret daar niet bederven. We wensen jullie alvast 幸運を, Bart en Nico!


DE BELGEN IN TOKYO Naar de Paralympische spelen werden deze zomer drie Belgische atleten

afgevaardigd. Zij gaven het beste van zichzelf. Hier vind je een overzicht van hun prestaties.

Bart Brands BIRTHDAY: 09/09/1987

LOCATION: BRASSCHAAT

DISCIPLINE: TAFELTENNIS

LEAGUE: PARANTEE-PSYLOS

CLUB: SINT-NIKLASE TAFELTENNISCLUB / NODO TTC

CLASSIFICATION: TT5

RESULTAAT: Uit in de groepsfase

UITSLAGEN: Q

Bart Brands

Ming Chih Cheng (Tai)

1-3

Q

Bart Brands

Jack Hunter Spivey (GB)

1-3

27


RESULTAAT:

1ste plaats UITSLAGEN:

Q

Laurens Devos

Tahl Leibovitz (VS)

3-0

Q

Laurens Devos

Juan Perez Gonzalez (Spa)

3-0

KF Laurens Devos

Tajudeen Agunbiade (Nig)

3-0

HF Laurens Devos

Iurii Nozdrunov (RPC)

3-2

F

Ma Lin (Aus)

3-1

Laurens Devos

BIRTHDAY: 15/08/2000

LOCATION: MALLE

DISCIPLINE: TAFELTENNIS

LEAGUE: PARANTEE-PSYLOS

CLUB: TTC SOKAH

CLASSIFICATION: TT9

Laurens DeVos 28


BIRTHDAY:

LEAGUE:

28/02/1997

PARANTEE-PSYLOS

LOCATION:

CLUB:

LANGEMARK

TTC JONG GULLEGEM

DISCIPLINE:

CLASSIFICATION:

TAFELTENNIS

TT11

Florian Van Acker RESULTAAT:

3de plaats UITSLAGEN:

Q

Van Acker

Martinez Barreto (Ven)

3-0

Q

Van Acker

Takemori (Jap)

3-2

KF Van Acker

Kim (ZKo)

3-1

HF Van Acker

Einem (Aus)

2-3

29


HOROSCOOP Waterman

Ram

(21 januari - 19 februari)

(21 maart - 20 april)

Tafeltennis

Tafeltennis

Zorg echter dat deze overwinning je niet doet

opslag kort. Denk twee keer na voor je die

zweven. Voor elke match moet gevochten worden.

verrassingsopslag gebruikt bij het beslissende

Deze heenronde win jij van je vurigste concurrent.

Algemeen

Jouw heersende planeet Venus zal vanaf de 6de in de Leeuw reizen.

Winnend competitieweekend 18 - 19 september

Volgens de sterren hou je dit jaar best je

punt.

Algemeen

Vergeet dit jaar jouw rekening niet te betalen. Zo verlies je nooit het overzicht.

Winnend competitieweekend 13 - 14 november

Vissen

Stier

(20 februari - 20 maart)

(21 april - 20 mei)

Tafeltennis

Tafeltennis

je hierop voor en onderschat niemand.

recht. Zeg sorry bij een netje. Roep niet zo luid.

Algemeen

Algemeen

Maagd, die een vierkant vormt met Uranus in de

pintje en geniet ervan!

Er komt tegenstand uit onverwachte hoek. Bereid

Een krachtige energie komt vanuit de Zon in de Stier.

Winnend competitieweekend 6 - 7 november

30

Gooi je balletje op. Beweeg wat meer. Zet je voeten

Je weet niet wat je wilt. Drink daarom nog een

Winnend competitieweekend 11 - 12 september


Tweelingen

Leeuw

(21 mei- 21 juni)

(23 juli - 23 augustus)

Tafeltennis

Tafeltennis

om de tactiek van de tegenstander te doorzien

Zweef verder op deze roze wolk naar meer

door logisch na te denken en je gezonde verstand

overwinningen!

Er is flink wat aarde-element, dat je kan gebruiken

te gebruiken.

Algemeen

Vorig seizoen haalde je geweldige resultaten.

Algemeen

In september krijg je van de sterren extra energie,

Je kan het gevoel krijgen dat jouw werk niet altijd

zowel voor sport als in het dagelijkse leven.

geapprecieerd wordt. Durf voor jezelf op te komen

Gebruik deze wijs!

en te tonen wat je wilt.

Winnend competitieweekend

Winnend competitieweekend 4 - 5 december

20 - 21 november

Kreeft (22 juni - 22 juli)

Tafeltennis

De voorbije maanden heb je je training ongetwijfeld verwaarloosd. Laat de start van het seizoen je aanmoedigen om de draad weer op te nemen.

Algemeen

Je kunt wel eens de neiging hebben om mensen kritiek te geven en deze zal ongegrond zijn. Zijn er dingen die anders kunnen, dan kun je deze beter op een andere wijze communiceren, door positief

Maagd (24 augustus - 23 september)

Tafeltennis

Door de stand van de zon kunnen je resultaten wisselvallig zijn. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Meedoen is belangrijker dan winnen.

Algemeen

Je intuïtie is sterk en dromen zullen je de juiste weg wijzen.

Winnend competitieweekend 25 - 26 september

te blijven.

Winnend competitieweekend 23 - 24 oktober

31


Weegschaal

Boogschutter

(24 september - 23 oktober)

(23 november - 22 december)

Tafeltennis

Tafeltennis

bereiken als je je maar 100% inzet.

hierdoor wel eens fouten kan maken. Gaat er iets

Neem zelf initiatief tijdens de match. Je kunt alles

Algemeen

Singles kunnen deze periode meer kans hebben op een nieuwe partner. Blijf dus niet thuis zitten, maar trek er op uit en zoek de romantiek op.

Winnend competitieweekend 9 - 10 oktober

Let op de oppositie van Venus en Pluto, omdat je fout, zorg dan dat je rustig blijft en de controle houdt.

Algemeen

De sterren zijn je goed gezind en zullen jou de komende maanden ondersteunen.

Winnend competitieweekend 2-3 oktober

Schorpioen (24 oktober - 22 november)

Tafeltennis

Verdeel je energie tijdens het spel. Ook de laatste set moet je nog energie overhouden. Zo zal je winnen van je uitgeputte tegenstander.

Algemeen

Deze maand moet je gebruiken om na te denken over wat je echt wilt.

Winnend competitieweekend

Sorry, wachten tot in de terugronde ;)

32

Steenbok (23 december - 20 januari)

Tafeltennis

Onderschat leeftijd niet.

Algemeen

Je zal dit jaar wat meer de trap moeten nemen, en de lift moeten vermijden. Conditie is belangrijk!

Winnend competitieweekend 16 - 17 oktober


QUIZFILIPPINE 1

2

3

5

1

2

2

3

3

8

2

3

4

6

9

5

3

1

8

10

6

3

2

7 8

8

7

1

2

7

5

4

6

1

11

4

3

5

7

3

6

1

7

3

6

1

8

8

2

3

3

Van oorsprong Duitse tafeltennisser, momenteel

3 Nieuwe functie van Jens

8ste van de wereld (ITTF),

Huyghe binnen het bestuur

die al 6 olympische medailles won

4

7

Je hebt een recht houtje,

5

Plaats waar de

een flared houtje, en een ...

Paralympische spelen in

houtje

2020 zouden plaatsvinden

DE manier om een te hoog

8

Eén van de onmisbare voorwerpen in het

teruggespeelde bal van je

tafeltennisspel. Je hebt ze al

tegenstander af te straffen

10

6

9 Opslag

gezocht eerder in dit boekje

11

De ziekte die ons allemaal al meer dan een jaar bezig houdt 33


DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020 - over kartonnen bedden en frigoboxen -

Het vierjaarlijks mekka van de topsport, het

Laten we meteen krediet geven aan het gemengd

hoogtepunt voor echte atleten, mocht deze zomer

dubbelduo uit Japan dat indrukwekkend terugkwam

eindelijk plaatsvinden in Tokyo. Om het verloren jaar

van 2-0 en finaal het Chinese duo kon verslaan. Een

te vergeten, werd alsnog voor de banners met 2020

heuse prestatie, want China speelde met Xu Xin (’s

erop gekozen en konden we de toeschouwers tellen

werelds nummer twee en waarschijnlijk de meest

op live video. “Je ziet alles toch altijd beter op tv”

succesvolle penhoudergreepspeler) en Liu Shiwen

zullen we maar denken. Helaas was dat bij Sporza

en zij hadden reeds een wereldbeker op hun naam.

niet altijd even evident. Natuurlijk was er ook nog

Het eerste goud ooit dus voor Japan; dat heet dan

geen Belg aanwezig, zoals enkele weken later in

een “sushi van eigen deeg”. Misschien hadden de

datzelfde Tokyo, bij onze uitstekende Paralympiërs.

Chinezen slecht geslapen op de kartonnen bedden

En zeg nu zelf, de finale is altijd China, toch? Wel,

in het Olympisch dorp? Wie zal het zeggen Het

vergis je niet, tafeltennis kan enorm boeiend zijn en

was trouwens de eerste keer gemengd dubbel in

is een wereldsport!

tafeltennis ooit op de Spelen, dat reeds meer dan 100 jaar bestaat in het tennis.

Winnaars Heren enkel Ma Long

Vrouwen Enkel Chen Meng

Gemengd dubbel Japan

(Jun Mizutani & Mima Ito) Landenteam mannen China

(Ma Long, Fan Zhendong, Xu Xin) Landenteam vrouwen China

(Chen Meng, Wang Manyu, Sun Yingsha) 34


Nog nooit waren de twee halve finales bij de mannen zo spannende 7-setters en dus was het uitkijken naar de finale tussen de beste tafeltennisser aller tijden Toeval of niet, later in het tornooi gaf Liu Shiwen

Ma Long en huidig nummer één van de wereld Fan

op in de landencompetitie bij de dames, na een

Zhendong. Ma Long kon zijn hegemonie vasthouden

terugkerende elleboogblessure. De druk vanuit

en won verdiend zijn 4de Olympisch goud. Later zou

China op hun atleten is dan ook overweldigend.

daar in de landencompetitie nog een 5de bijkomen.

Voor minder dan goud kom je niet. Dat moet ook de Chinees Ma Long gevoeld hebben. Ooit was hij niet geselecteerd als nummer één van de wereld. Hij kwam in de halve finale bij de mannen de beste Europeaan Ovtcharov tegen. Een triller van formaat en voor mij persoonlijk dé match van de Spelen. De cijfers: over de hele match 69 punten tegen 68, beide 41 punten op hun eigen service, de langste rally 28 slagen. Ja: 28! In de beslissende set! Probeer dat al maar even bij de volgende training tijdens de opwarming: palet uit de rugzak, flesje water uit de frigobox en dat een rally van 28 slagen in spin op spin! In 18 duels tegen Ma Long had Ovtcharov nog nooit kunnen winnen, nochtans huidig nummer zeven van de wereld. Zijn tactisch plannetje zat uitstekend ineen, maar helaas moest hij bij een 11-9 in de beklijvende laatste set tevreden zijn met de troostfinale. Om het met kabouter Wesley zijn woorden te zeggen: GODMILJAAR! Gelukkig werd brons alsnog zijn deel en kon ook Duitsland een medaille bijschrijven op de rekening.

Bij de vrouwen ging het er minder spannend aan toe. Daar was de Chinese Chen Meng de sterkste. Later in een interview liet ze opmeten dat het niveau van de Chinese National Games veel hoger lag dan op de Olympische Spelen. Een opmerkelijke uitspraak die echter wel kadert in het beperkt aantal atleten dat China kan afvaardigen. Nochtans verklaarde diezelfde Chen Meng vlak voor de Spelen sterke mentale voorbereidingen te hebben genomen door zich te laten adviseren door niemand minder dan gepensioneerd tafeltennisser Ma Lin. Het bewijs dat ook de aandacht voor mentale sterkte en gezondheid sterk toeneemt. Benieuwd of in Parijs dat mentale verschil zal kunnen gemaakt worden door de aanwezigheid van publiek in de zaal. Zij maken van sport toch meer een beleving. Laten we allen trainen en supporteren voor een nieuwe editie, één zonder frigoboxen en mondmaskers.

Leo Lamont

Enkele videoverslagen

Vrouwenfinale

Mannenfinale

Wegens afwezigheid op de redactieraad kreeg Leo de opdracht om dit verslag te schrijven. Hij kreeg ook de uitdrukkelijke verplichting om drie specifieke woorden in het verslag op te nemen. Wie als eerste de drie (juiste) woorden aan de redactie kan bezorgen, wint een mooie prijs. Opgelet: je mag slechts twee pogingen wagen! 35


36


ZOEK DE PINGPONGBALLETJES

Vind jij de 5 balletjes verstopt in ons nieuwe interieur?

37


KLEURPLAAT

Bezorg ons je tekening voor 6 november. De winnaar krijgt een mooie prijs!

38


39


www.snttc.be 40