Page 1


WELKOM Beste ouder Beste leerling Weldra zal uw kind het zesde leerjaar beĂŤindigen en de stap zetten naar de “grote schoolâ€?. Graag willen we u met behulp van deze brochure, informatie verschaffen over het Katholiek Secundair Onderwijs in Ternat: het Sint-Angela-instituut en het Sint-Jozefsinstituut. Beide scholen staan borg voor een degelijke, kindgerichte, christelijke opvoeding. Wij steunen o.a. op deze vier pijlers. karaktervorming Op gebied van sociaal gedrag, uiterlijk voorkomen, studie-inzet, beleefdheid, zin voor initiatief, enz. durven we kansen geven en - begripvol, maar kordaat - de nodige eisen stellen. verstandelijke vorming Wie het moeilijk heeft, kan rekenen op aanmoediging en bijkomende studiebegeleiding. Voor leerlingen met een grote weet- en denkhonger voorzien we extra uitdagingen. Ook het werken met gesplitste klasgroepen in de eerste graad brengt mee dat elke leerling aan zijn trekken komt. lichamelijke vorming Als tegengewicht voor het vele stil- en stoelzitten van onze jongeren is regelmatige en aangepaste lichaamsbeweging onontbeerlijk. Onze eigen sportaccommodatie en sportieve initiatieven maken dit mogelijk. religieuze vorming Door eigen voorleven en in verscheidene vieringen leren onze leerlingen de boodschap van het evangelie beter kennen, waarderen en naleven. Wij hopen, beste ouders, dat u samen met uw kind naar de infodag komt op vrijdag 9 mei. Vriendelijke groeten Directies en leerkrachten van het Katholiek Secundair Onderwijs Ternat


SCHOOLGEGEVENS MIDDENSCHOOL

BOVENBOUW

Sint-Angela Instituut Statiestraat 35 1740 TERNAT

Sint-Jozefsinstituut Statiestraat 37 1740 TERNAT

) 02 582 15 38  info@sint-angela-ternat.be  www.sint-angela-ternat.be

) 02 582 13 11  info@sint-jozef-ternat.be  www.sint-jozef-ternat.be

directeur de heer Guido Van den Cruijce

directeur mevrouw Yannick Noppe

pedagogisch directeur de heer Frank Vanweddingen

adjunct-directeur mevrouw Lut Delcour

Sint-Angela Instituut en Sint-Jozefsinstituut vormen samen met Regina Caeli - Dilbeek en Don Bosco - Groot-Bijgaarden de scholengemeenschap Dilbeek-Ternat.  www.scholengemeenschapdilbeek-ternat.be


STRUCTUUR De eerste graad (eerste en tweede leerjaar) is gevestigd in de gebouwen van Sint-Angela. Het merendeel van de leerlingen start onmiddellijk in het 1ste leerjaar A. Het 1ste leerjaar B is bedoeld voor leerlingen die in de lagere school grote moeilijkheden ondervonden. Je kan in 1B starten zonder het getuigschrift basisonderwijs. Je moet echter 12 jaar worden voor eind december van het schooljaar dat je in 1B zit. Na het 1ste leerjaar B stappen deze leerlingen over naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (2B) of naar het 1ste leerjaar A. De tweede graad ASO (derde en vierde leerjaar) en de derde graad ASO (vijfde en zesde leerjaar) bevinden zich in het Sint-Jozefsinstituut. EERSTE GRAAD Eerste leerjaar A optie Latijn optie Moderne optie Techniek Tweede leerjaar (2A) Latijn Moderne Wetenschappen Handel Sociale en Technische Vorming

Eerste leerjaar B Aanpassingsklas Beroepsvoorbereidend leerjaar (2B) Kantoor en Verkoop / Verzorging – Voeding


TWEEDE GRAAD ASO Derde leerjaar / Vierde leerjaar Economie Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen

DERDE GRAAD ASO Vijfde leerjaar / Zesde leerjaar Economie - Moderne Talen Economie - Wiskunde Latijn - Moderne Talen Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde

Humane Wetenschappen Moderne Talen - Wetenschappen Moderne Talen - Wiskunde Wetenschappen – Wiskunde


IN EEN NOTENDOP


LESSENTABEL

EERSTE LEERJAAR A Gemeenschappelijke vorming (27u) Alle leerlingen volgen deze vakken: ww Godsdienst 2u ww Nederlands 5u ww Frans 4u ww Wiskunde 4u ww Aardrijkskunde 2u ww Natuurwetenschappen 2u

ww Geschiedenis 1u ww Lichamelijke Opvoeding 2u ww Muzikale Opvoeding 1u ww Plastische Opvoeding 2u ww Techniek 2u

Keuzegedeelte (5u) De leerlingen kiezen een van de volgende pakketten: optie Latijn (1LAT) ww Latijn 5u

optie Moderne (1MOD) ww aanvulling wiskunde 2u ww aanvulling Frans 2u ww aanvulling Nederlands 1u

optie Techniek (1TEC) ww aanvulling techniek 3u ww aanvulling Nederlands 1u ww aanvulling Frans 1u

Afhankelijk van de beschikbare uren kan voor Frans, wiskunde en Nederlands 1u per week gesplitst worden. Dit biedt ons de mogelijkheid om de leerstof uit te diepen of indien nodig te herhalen.


EERSTE LEERJAAR A Alle leerlingen uit 1A volgen 27 uren per week dezelfde vakken. Voor 5 uren per week moeten ze een keuze maken uit de opties Latijn, Moderne of Techniek. Alhoewel deze keuze nog beperkt blijft, is ze toch belangrijk. Goed nadenken dus en indien nodig om raad vragen!

ww de optie Latijn Voor leerlingen die het eerste leerjaar A aankunnen en van plan zijn 6 jaar (Latijnse) humaniora (ASO) te volgen. Door de optie „Latijn“ te kiezen, krijgen zij reeds van in het eerste leerjaar een stevige brok Latijn als noodzakelijke basis voor de verdere studie van deze taal.

ww de optie Moderne Voor leerlingen die het eerste leerjaar A aankunnen en van plan zijn 6 jaar humaniora (ASO) te volgen. Door de optie „Moderne“ te kiezen, krijgen zij reeds van in het eerste leerjaar veel wiskunde en taal: 6u wiskunde, 6u Frans, 6u Nederlands.

ww de optie Techniek Voor leerlingen die het eerste leerjaar A aankunnen, maar reeds weten dat zij geen 6 jaar algemeen secundair onderwijs zullen volgen. Voor hen is het belangrijk dat zij naast een stevige dosis algemene kennis ook reeds vertrouwd raken met het technisch denken en handelen. Door de optie Techniek te kiezen, komen zij in contact met technieken i.v.m. communicatie, computer, elektriciteit, hout, metaal, milieubeheer, technisch tekenen, verzorging en voeding.

Bijkomende studiebegeleiding In samenspraak met de leerkracht kan een leerling bijkomende studiebegeleiding krijgen voor elk vak. Meestal gebeurt dit in de vorm van een inhaalles tijdens de middagpauze.


ww ww ww ww ww

Godsdienst 2u Nederlands 5u Frans 4u Wiskunde 4u Natuurwetenschappen 2u

ww ww ww ww ww

Maatschappelijke Vorming 3u Muzikale Opvoeding 1u Plastische Opvoeding 3u Lichamelijke Opvoeding 2u Techniek 6u

Heb je interesse voor het eerste leerjaar B? Bezoek onze kijkklas op de infodag op 9 mei 2014. Je krijgt er een boekje met extra uitleg over de B-klas.

LESSENTABEL

EERSTE LEERJAAR B


1MOD

1TEC

1B

Aardrijkskunde Frans Geschiedenis Godsdienst Latijn Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke vorming Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Techniek Wiskunde

2 4 1 2 5 2 1 2 5 2 2 4

2 6 1 2 2 1 2 6 2 2 6

2 5 1 2 2 1 2 6 2 5 4

4 2 2 3 1 2 5 3 6 4

Totaal

32

32

32

32

VERGELIJKENDE LESSENTABEL

1LAT

EERSTE LEERJAAR


2MW

2HA

2STV

Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Godsdienst

1 2 4 2 2

1 2 4 2 2

1 2 4 2 2

1 2 4 2 2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Techniek Wiskunde Latijn Socio-economische initiatie Wetenschappelijk werk ICT-vaardigheden en klavierbeheersing Initiatie in de bedrijfseconomie Realisatietechnieken Toegepaste Wetenschappen Totaal

1 2 4 2 5 5 32

1 2 4 2 5 2 3 32

1 2 4 2 5 2 3 32

1 1 4 3 5 3 2 32

VERGELIJKENDE LESSENTABEL

2LAT

TWEEDE LEERJAAR A

De afdelingen Handel (2HA) en Sociale en Technische Vorming (2STV) vormen een voorbereiding op vele richtingen in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO). In 2STV is er veel aandacht voor de basisleerstof.


Frans Godsdienst ICT- en klaviervaardigheden Initiatie in administratie, retail en logistiek Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke vorming Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Personenzorg Plastische opvoeding Wiskunde Zorg voor voeding Zorg voor leef- en woonsituatie Totaal

3 2 2 2 2 2 1 2 5 2 1 3 3 2 32

LESSENTABEL

Kantoor en Verkoop Verzorging – Voeding

BEROEPSVOORBEREIDEND JAAR 2B


BOVENBOUW Indien je na het doorlopen van de eerste graad interesse hebt in een algemeen vormende, theoretische richting die je goed voorbereidt op verdere studies in het hoger onderwijs, dan kan je naar het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) in Sint-Jozef komen. Ons aanbod: ww een leerlinggerichte aanpak die je de kans geeft om te groeien in verantwoordelijkheid voor jezelf en je medemens ww de kans om je mogelijkheden en talenten te ontwikkelen dankzij een ruim aanbod aan projecten, activiteiten en een brede leerlingenparticipatie ww duidelijke afspraken in een sfeer van respect ww een hedendaagse infrastructuur Het grootste aantal lesuren is voor alle studierichtingen hetzelfde. De richtingsvakken (ca. 5 lesuren) bepalen de studierichting.


KEUZE STUDIERICHTING ww Economie Heb je interesse voor alles wat met economie, bedrijven, handel‌ te maken heeft? Dan is het vak economie misschien wel iets voor jou! Heb jij je al eens afgevraagd hoe het komt dat wij kunnen beschikken over zoveel goederen en diensten die ons leven aangenaam kunnen maken? Allerlei ondernemingen, kleine en grote, zorgen ervoor dat ons niets tekort komt. Precies dat ondernemersschap onderzoeken wij in dit vak. Wij zetten je aan om kritisch na te denken over economische verschijnselen die je rondom je opmerkt. ww Humane wetenschappen Heb je belangstelling voor de mens in de maatschappij, menselijke gedragingen, verscheidene culturen, communicatie, media? Je richtingsvakken zijn dan cultuur- en gedragswetenschappen. Beide vakken vormen de eigenheid van de studierichting humane wetenschappen. Hierin bestuderen we de mens en de samenleving, bekeken vanuit het dagelijkse leven. Jonge mensen met belangstelling voor een sterk sociaal accent kunnen hier hun gading vinden. Deze leerlingen vinden de dagelijkse realiteit boeiend, willen de samenleving verkennen en zijn gevoelig voor kunst en culturele uitingen. Ze werken graag zelfstandig, maar houden ook van groepswerk. ww Latijn Werd je interesse voor de Romeinse cultuur, Latijnse teksten en taalkunde in de eerste graad (optie Latijn) aangewakkerd dan kan je je hierin verder verdiepen en kiezen voor de studierichting Latijn. ww Wetenschappen Er worden van de richtingsvakken biologie, chemie en fysica telkens 2 lesuren ingericht (in vergelijking met 1 lesuur in de andere richtingen). EÊn van deze 2 lestijden gaat voor een deel naar verdieping van de leerstof en voor een deel naar practicum (laboonderzoek, leerlingenproeven, veldwerk, ICT). Echte wetenschappers ontwikkelen zo hun onderzoeksvaardigheden.


ECONOMIE accent wiskunde

HUMANE WETENSCHAPPEN

LATIJN accent talen

LATIJN accent wiskunde

WETENSCHAPPEN

Aardrijkskunde Geschiedenis Godsdienst Informatica Lichamelijke Opvoeding Muzikale Opvoeding Plastische Opvoeding Nederlands Frans Engels Duits Nederlandse Extra Wiskunde Wetenschappen Biologie Chemie Fysica Latijn Economie Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen

1 2 2 1 2 -/1 1/4 4 3 -/1 1/4 1 1 1 4 -

1 2 2 1 2 -/1 1/4 4 3/2 -/1 5 1 1 1 4 -

1 2 2 1 2 -/1 1/4 4 3/2 -/1 4 1 1 1 2 3

1 2 2 1 2 -/1 1/4 4 3/2 -/1 4 1 1 1 5 -

1 2 2 1 2 -/1 1/4 3 2 -/1 5 1/1 1 1 5 -

1 2 2 1 2 -/1 1/4 4 3 -/1 1/5 2 2 2 -

Totaal

32

32

32

32

32

32

VERGELIJKENDE LESSENTABEL

ECONOMIE accent talen -/1 : 0 lestijden in het derde jaar, 1 lestijd in het vierde jaar

TWEEDE GRAAD


Economie - Moderne talen Economie - Wiskunde Humane wetenschappen Latijn - Moderne talen Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde Moderne talen - Wetenschappen Moderne talen - Wiskunde Wetenschappen - Wiskunde

EM EW HW LM LWE LWI MWE MWI WW

totaal 32 lestijden 2/1 : 2 lestijden in het vijfde jaar, 1 lestijd in het zesde jaar

Geschiedenis

VERGELIJKENDE LESSENTABEL

DERDE GRAAD

VAKKEN Godsdienst Esthetica Lichamelijke opvoeding Nederlands Frans Frans praktijk Engels Engels praktijk Duits Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Natuurwetenschappen Wetenschappen Wiskunde Wiskunde extra Latijn Latijnse cultuur Economie Gedragswetenschappen Cultuurwetenschappen Project Wetenschappelijk tekenen Economische initiatie


S T U D I E R I C H T I N G E N EM

EM4

EW

HW

HW4

LM

LM4

LWE

LW6

LW8

MWE

MWI

WW6

WW8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

1

1

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

3

-

-

-

2

3

-

-

3

3

2

1 3

2

-

-

1

1

1

1

1

1

1

2/1

1

1

2/1

1

2/1

2/1

-

-

1

-

-

-

-

2

1

1

2

1

2

2

-

-

1

-

-

-

-

2

1

1

2

1

2

2

-

-

1

-

-

-

-

2/3

1

1

2/3

1

2/3

2/3

2

2

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

3

4

6

3

4

3

4

4

6

6

4

6

6

6+2

4

-

-

-

-

2 -

-

-

-

-

4

4

4

1 5

5

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

4 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-


De lessen beginnen om 9.00 u. en eindigen om 15.55 u. (woensdag om 12.30 u.). We beschikken over een ruime fietsenstalling. Wie een eind verder woont, kan gemakkelijk gebruik maken van het uitgebreid openbaar vervoersnet. De dienstregelingen zijn aangepast aan de schooluren.

PER TREIN - DIENSTREGELING VINDT U OP WWW.B-RAIL.BE Ternat is bereikbaar vanuit ww Jette ww Sint-Agatha-Berchem ww Groot-Bijgaarden ww Dilbeek ww Sint-Martens-Bodegem ww Essene-Lombeek ww Liedekerke ww Denderleeuw ww Erembodegem het station van Ternat ligt op 10 minuten wandelafstand van de school

MET DE LIJNBUS - DIENSTREGELING VINDT U OP WWW.DELIJN.BE LIJN AALST-BRUSSEL NR 213/214 Ternat is bereikbaar vanuit ww Aalst ww Teralfene ww Liedekerke ww Sint-Katherina-Lombeek ww Asse ww Zellik ww Brussel-Noord

HOE ONZE SCHOOL BEREIKEN?

WEGWIJZER


LIJN ASSE-TERNAT NR 165 VIA INDUSTRIEZONE Op schooluren bijkomende ritten van Leerbeek stelplaats naar Ternat station en terug. Ternat is bereikbaar vanuit ww Leerbeek stelplaats ww Gooik ww Lennik Markt ww Sint-Martens-Lennik ww Schepdaal Goudveerdegem ww Wambeek LIJN BRUSSEL-LIEDEKERKE NR 355 Ternat is bereikbaar vanuit ww Brussel-Noord ww Sint-Agatha-Berchem ww Groot-Bijgaarden ww Sint-Ulriks-Kapelle ww Wambeek ww Borchtlombeek ww Liedekerke

LIJN BRUSSEL VIA DILBEEK-TERNAT NR 116 MET UITBREIDING NAAR ESSENE ww Brussel (Kapellekerk-Zuid) ww Anderlecht ww Itterbeek ww Dilbeek ww Sint-Martens-Bodegem ww Sint-Katherina-Lombeek ww Essene

   


INSCHRIJVING Prioritaire inschrijvingen voor het eerste jaar Leerlingen die zich prioritair kunnen laten inschrijven: ww broers of zussen van een leerling die op dit ogenblik school loopt in Sint-Angela of Sint‑Jozef ww halfbroers, halfzussen of leerlingen die dezelfde hoofverblijfplaats hebben ww kinderen van personeelsleden van Sint-Angela of Sint-Jozef De prioritaire inschrijving gebeurt met een speciaal inschrijvingsformulier dat kan worden aangevraagd op het secretariaat van Sint-Angela (tel. 02 582 15 38, vragen naar mevrouw Dagmar Heymans). Prioritaire inschrijvingen worden enkel aanvaard vanaf 1 maart 2014 en in zoverre het inschrijvings­formulier ten laatste op 25 maart 2014 in ons bezit is. Andere inschrijvingen De inschrijving kan enkel gebeuren door één van de ouders (of de voogd) op het adres Statiestraat 35, 1740 Ternat. Inschrijvingen via telefoon, fax, mail of brief worden niet aanvaard. Het inschrijvingsgesprek gebeurt enkel in het Nederlands. Ouders die geen Nederlands spreken of begrijpen laten zich vergezellen door een meerderjarige persoon die kan tolken. Inschrijven voor het eerste jaar: ww zaterdag 10 mei 2014 van 8.00 u. tot 10.00 u. Tijdens de infodag op vrijdag 9 mei 2014 wordt er niet ingeschreven! ww dinsdag 1 juli 2014 van 9.00 u. tot 11.00 u. ww woensdag 2 juli 2014 van 9.00 u. tot 11.00 u. ww maandag 18 augustus 2014 van 9.00 u. tot 11.00 u. ww na 18 augustus kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak Inschrijven voor het tweede jaar: ww woensdag 2 juli 2014 van 9.00 u. tot 11.00 u. ww maandag 18 augustus 2013 van 9.00 u. tot 11.00 u. ww na 18 augustus kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak


INSCHRIJVING Een inschrijving kan pas definitief worden aanvaard op basis van volgende voorwaarden: ww schriftelijke akkoordverklaring met het opvoedingsproject en het schoolreglement ww inlevering van alle nodige documenten (deze documenten moeten op de school worden ingeleverd ten laatste op zaterdag 28 juni om 9.00 u. of bij de inschrijving zelf ) Nodige documenten bij inschrijving voor het eerste jaar: ww origineel of fotokopie van het getuigschrift van basisonderwijs of wie geen getuigschrift van basisonderwijs behaalde, brengt een bewijs van het gevolgde leerjaar binnen ww een fotokopie (voor- en achterzijde) van je identiteitskaart of wie nog geen identiteitskaart heeft, brengt een uittreksel uit de geboorteakte binnen ww rijksregisternummer van het kind ww een pasfoto met naam en voornaam op de achterzijde indien beschikbaar: ww het rapport van het schooljaar 2013-2014 ww de BaSO-fiche ww de uitslag van het interdiocesaan of OVSG-examen ww advies CLB De inschrijvingsprocedure is in overeenstemming met de bepalingen uit het gelijkekansendecreet dat werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Maximumcapaciteit Van de inschrijvingen wordt een chronologische lijst aangelegd per administratieve groep (=‘studierichting’). Het aantal plaatsen per administratieve groep is beperkt. Wie niet kan ingeschreven worden omdat zijn administratieve groep volzet is, zal hiervan binnen de 4 dagen worden verwittigd. Deze leerlingen zullen, indien er achteraf plaatsen vrijkomen, in volgorde van de chronologische lijst worden opgenomen. Men heeft er dus alle belang bij zo snel mogelijk in te schrijven en ook de nodige documenten zo snel mogelijk in te leveren! De maximumcapaciteit wordt door het schoolbestuur vastgelegd (zie website voor meer info).


INFO & INSCHRIJVING Vrijdag 9 mei 2014 van 18.00 u. tot 21.00 u. is er een infomoment. Je kan ook de gebouwen van het Sint-Jozefsinstituut bezoeken. Op die dag kan je ook inschrijven voor het derde, het vierde, het vijfde en het zesde jaar. Andere inschrijvingsdagen zijn maandag 30 juni 2014 en maandag18 augustus 2014 van 15.00 u. tot 19.00 u.


infodag vrijdag 9 mei 2014 van 18.00 u. tot 21.00 u.

ww doorlopende tentoonstelling en infostand ww lessenroosters en handboeken inkijken ww uiteenzetting studiemogelijkheden in Sint-Angela en Sint-Jozef 18.30 u. - 19.30 u. - 20.30 u. ww cafetaria ww er wordt niet ingeschreven

inschrijvingsdag voor het eerste jaar

zaterdag 10 mei 2014 van 8.00 u. tot 10.00 u.

V.U. KBSOT Ludo Longin - Statiestraat 35 - 1740 Ternat

Schoolbrochure20142015  

Schoolbrochure 2014 2015