Page 1

Sint-Bernardusinstituut

Onze school, bij de deur... Sportlaan 4 8300 Knokke-Heist T: 050 60 79 27 F: 050 60 89 97 sibe.knokke@scarlet.be www.sint-bernardusinstituut.be

1


Infobrochure

Onze school, bij de deur... Beste ouder

brochure uit wat dat betekent) in hartje Knokke en dus vlakbij de deur.

Ik kan me best voorstellen dat u zich de start van uw zoon/dochter in het eerste leerjaar van de basisschool nog levendig kunt herinneren. De emoties laaiden hoog op en de zenuwen gierden wellicht door uw buik en dat van uw startende scholiertje.

U kent ons wellicht en dan weet u dat wij een kleine school zijn met een groot hart die de leerlingen goed wil voorbereiden op h u n n ve r d e r e studies in de tweede en (wat later) de derde graad.

Ondertussen bent u een pak ervaring rijker. Uw kind heeft niet alleen leren rekenen en schrijven. In de voorbije jaren deed het een pak kennis en vaardigheden op.

Wij zijn een katholieke school en willen dit onder andere waar maken door een aantal fundamentele waarden (respect, verdraagzaamheid, eerlijkheid, ...) aan onze leerlingen mee te geven.

Het einde van d i t school j aar komt echter steeds dichterbij en en meteen dringt zich dan ook een nieuwe start op.

Ik hoop dat de overgang naar het secundair met minder groeipijn gepaard gaat dan zes jaar geleden, maar ik weet dat wij in St.-Bernardus deze pijn heel wat kunnen verzachten. Vraag dat maar aan ĂŠĂŠn van de vele oud-leerlingen die hier zijn eerste stappen heeft gezet in het secundair onderwijs.

Met deze brochure willen wij u het SintBernardusinstituut voorstellen. Een katholieke middenschool (en we leggen u later in deze

2


Een brokje geschiedenis De “frères”

ders Xaverianen.

rius niet de stichter is van de Broeders Xaverianen, maar wel hun patroonheilige. Zijn voorbeeld bleef, zelfs lang na zijn dood, een inspiratiebron voor talloze missionarissen. Ook Theodoor Jacobus Rijken, een jonge Nederlandse schoenmaker, voelde zich door het voorbeeld van Franciscus Xaverius aangesproken. Hij stichtte in 1839 in Brugge een congregatie die zich vooral op missiewerk in Amerika zou toeleggen. Zo ontstonden de Broeders Xaverianen: een kloostergemeenschap van leken, die zich zouden inzetten voor de christelijke opvoeding van jonge mensen.

In Knokke-Heist zijn er beslist heel weinig mensen die de “Frères” niet kennen. “Frères” heeft er een vertrouwelijke klank en verwijst naar broeders, de Broe-

Wie zijn ze eigenlijk? Laten we nu maar dadelijk zeggen dat de heilige Franciscus Xave-

Een brede, warme opleiding op weg naar de tweede en derde graad

We geven onze leerlingen een algemene opleiding met aandacht voor het verwerven van een gegronde kennis, een waaier aan vaardigheden en een goede attitude op weg naar de tweede en derde graad.

De bibliotheek Onze leerlingen kunnen in de schoolbibliotheek op vaste dagen boeken lenen. Het aanbod wordt heel geregeld aangevuld, zodat onze bib ‘up to date’ blijft. Heel wat catalogi kunnen helpen bij het kiezen van het ‘beste’ boek.

vindt, vindt het nooit!!

Maar we werken ook nauw samen met Scharpoord! Zo bezorgde het bibteam ons vier bundeltjes met daarin de winnaars van de ‘jeugd- en kinderjury’, de vaakst uitgeleende jeugdboeken, de meest gelezen nieuwe auteurs en de boeken die aangeprezen worden voor 12- tot 14-jarigen. Wie nu ‘zijn of haar’ boek niet

Daarnaast is er ons geregeld bezoek aan Scharpoord. Omdat het zelfstandig opzoeken van informatie, werken met het Internet, kranteninfo weer opvissen, leeshonger opwekken, juist schrijven, een boekbespreking maken of een boek promoten deel uitmaken van onze schoolcultuur, is Scharpoord een goede buur. Nee, de 2 B’s: Boeken en BIB zijn bij SIBE bijzonder belangrijk. En terecht! 3


de leerlingenraad In het begin van elk schooljaar wordt in iedere klas een vertegenwoordig(st)er en een assistent-vertegenwoordig(st)er verkozen. Die vertegenwoordig(st)ers vormen samen de leerlingenraad die zeven à acht maal per jaar samenkomt onder de leiding van Rik De Bree en Hugo van Dycke. Het is de bedoeling dat de voorstellen die “binnengekomen” zijn, uitgewisseld worden tussen de vertegenwoordig(st)ers van alle klassen. Vanuit de leerlingenraad worden deze tips, die in het belang van de hele school zijn, doorgespeeld aan de directeur die een beslissing neemt. De leerlingenraad geeft door wat onder de leerlingen leeft, en speelt dus een belangrijke rol in onze schoolgemeenschap.

Oog voor cultuur Of ‘Mag het iets méér zijn?’. Wij vinden van wel. Elk schooljaar wordt voorbereid in een schoolwerkplan. Daarin wordt de weg die onze school volgend jaar zal inslaan duidelijk afgelijnd. Er wordt ook tijd voorzien om even stil te staan. Leerkrachten (soms ook ouders, schrijvers, kunstenaars enz. ) steken dan de koppen bij elkaar en gaan op zoek naar een aanknopingspunt: een film, een boek, een tentoonstelling, een voorstelling,… Ze bereiden een aantal activiteiten, lessen, workshops of ateliers voor rond een vooraf bepaald thema met de bedoeling cultuur leuker, genietbaar, boeiender maar vooral anders te brengen.

Groene raad In 1991 startte de school met een groene raad. In de groene raad worden veel initiatieven genomen en uitgewerkt om milieubewust te leven op school en daarbuiten. Wij denken daarbij aan gescheiden vuilnisbakken op de speelplaats, papierophaling in de klassen, actie Tutti Frutti, de gezondheidsautomaat, het drankfonteintje, de aanplanting van groen, het compostvat,…

4


Het bergkamp Een ‘Bijzondere’ ervaring op ‘hoog niveau’. Lötschenpass, Bordierhütte, Lac de Moiry, Métro-Alpin, Langgletsjer, Männlichen,… Dit zegt u vermoedelijk niet veel en de link met onze school lijkt mijlenver weg (om precies te zijn: 625 mijl of 1000 km)… Maar in Knokke-Heist en omgeving leven heel wat jongeren en jong-volwassenen bij wie die namen heel vertrouwd in de oren klinken. Ze associëren er onmiddellijk flinke wandelingen en spannende tornooien en leuke spelavonden bij, maar ook een onvergetelijke sfeer, een heerlijk gevoel van vriendschap, een blijvende herinnering aan hun schooltijd. Ongetwijfeld staat bij hen deze ervaring met rood onderstreept in “het testament van hun jeugd”! Het bergkamp dus… Niemand had kunnen vermoeden, in 1981, toen een busje met 31 jongeren richting Zwitserland trok dat dit de aanzet zou zijn voor een ware succesformule die dit jaar aan zijn zoveelste editie toe is. Het Lötschental, Engelberg, Saas-Grund, Ayer, Grindelwald, Grächen, Evolène, … het zijn een beetje onze “buitenverblijven” in Zwitserland geworden!

En wat houdt zo’n bergkamp nu precies in? Wel, tijdens dit tiendaagse verblijf ‘op hoog niveau’, laten we de jongeren de fragiele pracht van de Alpenfauna en –flora bewonderen, we proberen ontspanning hand in hand te laten gaan met inspanning (tochten, …), maar vooral leren we de volgende generatie volwassenen de waarden van vriendschap, hulpvaardigheid en doorzettingsvermogen te ontdekken en te ontplooien. Amusement, karaktervorming, opvoeding… dit alles overgoten met een ‘groen’ scheutje milieubewustzijn. Misschien mogen wij in de toekomst deze unieke ervaring ook met uw kind delen?

Excursie, sportdag, milieudag, kerstmarkt,... Onze school is op heel veel vlakken actief en er een paar vernoemen doet sowieso oneer aan wat niet wordt vernoemd. De verschillende raden, de opvoeders, de leraars ... veel mensen met veel ideeën. Ze doen een school leven en daar gaat het toch om, niet?

5


Studiebegeleiding Naast de lessen “Leren, leren” die in het lessenrooster ingebouwd zitten, kan uw kind ook elke avond, behalve op woensdag, avondstudie volgen. Gedurende de examenperiode wordt er voor de leerlingen meer studiegelegenheid voorzien. In de studiezaal staan alle handboeken en naslagwerken, zoals woordenboeken en encyclopedieën nodig voor het opzoekingswerk. U kunt uw kind voor die avondstudie gratis inschrijven. Wie ziek was en wie dat nodig heeft, kan inhaalles volgen.

Handboeken Alle handboeken worden door de school verhuurd. Voor het schooljaar begint, legt de klassenleraar de nodige handboeken, werkschriften en schriften voor elke leerling van zijn/haar klas klaar.

Onze schoolkrant Drie keer per jaar verschijnt “de Uilenbril”, de schoolkrant van het Sint-Bernardusinstituut. Daarin vindt u alles over het wel en wee van de school, nuttige studietips, spelletjes, grappige anekdotes, weetjes, interviews enz. Ouders, oud-leerlingen en leerlingen die willen meewerken kunnen hun artikel inleveren op het secretariaat.

Maaltijden op school Wie op school blijft eten, kan een lunchpakket meebrengen (boterhammen MOETEN in een boterhammendoos). Eén keer per week kan je een belegd broodje bestellen. Je kan ook een versbereide maaltijd nemen. Frisdrank en/of soep koop je op school.

ICT Op onze school krijgen alle eerstejaarsleerlingen om de veertien dagen 1 uur ICT. Voor de tweedejaars is er om de veertien dagen één uur BZL (begeleid zelfstandig leren) waarin ook ICT verwerkt zit.

Leefsleutels Met de leefsleutellessen proberen we onze leerlingen weerbaar te maken, te harden tegen al die verleidelijke negatieve invloeden door aan hun zelfvertrouwen te werken, door hen zin voor verantwoordelijkheid bij te brengen, kritisch te leren denken, te leren hoe ze een probleem moeten oplossen en hoe ze de juiste keuzes kunnen maken. 6


Structuur van het secundair onderwijs de eerste graad Er zijn 27 lesuren in het eerste jaar en 24 lesuren in het tweede die behoren tot de gemeenschappelijke vorming. Daarnaast kiezen de leerlingen een pakket aangepast aan hun persoonlijkheid en mogelijkheden. Het onderwijsaanbod in het Sint-Bernardusinstituut is er op gericht om bijna alle basisschoolverlaters een aangepaste optie aan te bieden. Ook leerlingen die het in het basisonderwijs wat moeilijker gehad hebben, zijn bij ons welkom. Ze moeten wel het getuigschrift lager onderwijs behaald hebben. de tweede graad de derde graad Vanaf het derde jaar kiest de leerling voor het algemeen secundair onderwijs (ASO) het technisch secundair onderwijs (TSO) het beroepssecundair onderwijs (BSO) het kunstsecundair onderwijs (KSO) De normale studieduur is dus zes jaar. Die kan in TSO en BSO aangevuld worden met een zevende specialisatie/vervolmakingsjaar. Binnen de scholengemeenschap bieden wij voor de tweede en derde graad volgende mogelijkheden aan:

7


Een middenschool Gedurende twee jaar zal uw kind leren ontdekken waar zijn/haar belangstelling ligt, wat hij/ zij aankan en welke richting zijn/haar studieloopbaan zal uitgaan en dit met de hulp van zijn leerkrachten en het CLB-team, aan de hand van rapporten, verslagen en adviezen.

1 Het eerste leerjaar A (1A) In 1A nemen alle leerlingen een gemeenschappelijke start van 27 lestijden per week. Daarnaast kunnen de leerlingen een keuze maken tussen vier keuzemodellen van elk vijf lesuren

KEUZE 1: ALGEMENE VORMING 2 uur Frans 1 uur Engels 1 uur wiskunde

Voor leerlingen die de basisvakken Frans en wiskunde verder willen uitdiepen of inoefenen en alle studierichtingen (behalve klassieke talen) willen openhouden.

½ uur sociale vaardigheden ½ uur ICT

KEUZE 2: KLASSIEKE VORMING 4 uur klassieke studiën

Voor leerlingen die een ruime belangstelling hebben voor algemene vakken, talen, geschiedenis en cultuur en geen last hebben met Nederlands, Frans of wiskunde.

½ uur sociale vaardigheden ½ uur ICT

KEUZE 3: TECHNISCHE VORMING 2 uur gezinstechnieken 1 uur Engels 1 uur wiskunde

Voor leerlingen die meer belangstelling hebben voor techniek en die van plan zijn om in een sterkere, technische richting verder te studeren.

½ uur sociale vaardigheden ½ uur ICT KEUZE 4: TECHNISCHE VORMING 2 uur nijverheidstechnieken 1 uur Engels 1 uur wiskunde

Voor leerlingen die meer belangstelling hebben voor techniek en die van plan zijn om in een sterkere, technische richting verder te studeren.

½ uur sociale vaardigheden ½ uur ICT

8


Lessenrooster 1A Basisvorming 27 u. GODSDIENST

2

NEDERLANDS

5

FRANS

4

WISKUNDE

4

AARDRIJKSKUNDE

2

BIOLOGIE

2

GESCHIEDENIS

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

MUZIKALE OPVOEDING

1

PLASTISCHE OPVOEDING

2

TECHNOLOGISCHE OPVOEDING

2

Keuzegedeelte KEUZE 1

KEUZE 2

ALGEMENE VOR- KLASSIEKE VORMING MING

2 u. Frans

4 u. Klassieke Studiën

KEUZE 3

KEUZE 4

TECHNISCHE VORMING

TECHNISCHE VORMING

2 u. gezinstechn.

2 u. nijverheidstech.

1 u. Engels

1 u. Engels

1 u. Engels

1 u. wiskunde

1 u. wiskunde

1 u. wiskunde

½ u. sociale vaardigheden

½ u. sociale vaardigheden

½ u. sociale vaardigheden

½ u. sociale vaardigheden

½ u. ICT

½ u. ICT

½ u. ICT

½ u. ICT

9


2 Het tweede leerjaar Na het eerste leerjaar A beslist de klassenraad (dit zijn alle leerkrachten van wie uw kind les kreeg) of uw kind kan overstappen naar het tweede jaar. Daarbij wordt in overleg met een afgevaardigde van het CLB, een advies geformuleerd dat aangeeft welke studierichting uw kind het best kan inslaan. In het tweede jaar blijven 24 lestijden gemeenschappelijk. Daarnaast kiest elke leerling een keuzepakket. Er zijn vier keuzemogelijkheden: Mechanica-Elektriciteit, Sociale en Technische vorming, Latijn en Moderne wetenschappen.

Basisvorming 24 u. GODSDIENST FRANS ENGELS NEDERLANDS WISKUNDE AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE GESCHIEDENIS LICHAMELIJKE OPVOEDING MUZIKALE OPVOEDING TECHNOLOGISCHE OPVOEDING

2 3 2 4 4 1 1 2 2 1 2

Keuzegedeelte LATIJN

MECHANICA – ELEKTRICITEIT

MODERNE WETENSCHAPPEN

SOCIALE & TECHNISCHE VORMING

5 u. Latijn

3 u. realisatietechnieken 2 u. technologische activiteiten

2 u. socio5 u. Sociale en economische initiatechnische tie vorming 3 u. wetenschappelijk werk

1 u. Frans 1 u. wiskunde

1 u. Frans 1 u. wiskunde

1 u. Frans 1 u. wiskunde

1 u. Frans 1 u. wiskunde

½ u. sociale vaardigheden

½ u. sociale vaardigheden

½ u. ICT (BZL)

½ u. ICT (BZL)

½ u. sociale vaardigheden ½ u. ICT (BZL)

½ u. sociale vaardigheden ½ u. ICT (BZL)

a- leerplan voor b- leerplan voor b- leerplan voor a- leerplan voor wiswiskunde, Engels en wiskunde, Engels wiskunde, Engels kunde, Engels en Frans Frans en Frans en Frans

Aangezien we in de opties Mechanica-Elektriciteit en STV een B-leerplan volgen voor wiskunde, Frans en Engels, zullen deze opties veel beter aansluiten bij het niveau van de leerlingen die uit nijverheidstechnieken of gezinstechnieken komen of die het in het eerste leerjaar moeilijk gehad hebben. Wij kiezen in de opties Mechanica-Elektriciteit en STV in het tweede jaar dus resoluut voor het B-leerplan voor de vakken Frans, Engels en wiskunde. Deze B-leerplannen zijn wat minder theoretisch dan de A-leerplannen. Er worden ook meer oefenmomenten voorzien. De consequentie is wel dat leerlingen die de optie Mechanica – Elektriciteit of Sociale en Technische Vorming (STV) kiezen, aangewezen zijn om in de tweede graad verder te studeren in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO). 10


Samengevat Onze middenschool wil zich toespitsen op drie grote pijlers: 1 Ze wil grote aandacht hebben voor de leerlingen die na de eerste graad willen doorstromen naar het Technisch Secundair Onderwijs of naar het Beroeps Secundair Onderwijs. In het eerste jaar bieden wij de optie nijverheidstechnieken en de optie gezinstechnieken aan met als logische opvolging (maar andere overgangen zijn ook mogelijk) in het tweede jaar de optie Mechanica-Elektriciteit en Sociale en Technische Vorming, waar wij voor de vakken Frans, wiskunde en Engels een B-leerplan volgen. Een B-leerplan is niet zo theoretisch als het A-leerplan. 2 Ze wil grote aandacht hebben voor de leerlingen die na de eerste graad willen doorstromen naar het Algemeen Secundair Onderwijs. In het eerste leerjaar bieden wij de optie Algemene vorming aan met als logische opvolging in het tweede jaar de optie Moderne wetenschappen. Voor de vakken Frans, wiskunde en Engels volgen wij het A-leerplan. 3 Ze wil grote aandacht hebben voor de leerlingen die na de eerste graad willen doorstromen naar Latijn in het algemeen secundair onderwijs. In het eerste leerjaar bieden wij de optie Klassieke vorming aan met als logische opvolging in het tweede jaar de optie Latijn. Voor de vakken Frans, wiskunde en Engels volgen wij het A-leerplan. Schematisch: ste

1

jaar

SINT-BERNARDUS

ALGEMENE VORMING

KLASSIEKE VORMING

2de jaar

MODERNE WETENSCHAPPEN

LATIJN

SINT-BERNARDUS

3de jaar

OLVTD SIJO Blankenberge

a-leerplan

ASO-RICHTINGEN zoals Wetenschappen, economie, … TSO- RICHTINGEN ZOALS INDUSTRIELE.WET, TECHNIEK WET.

a-leerplan

ASO-RICHTINGEN zoals Latijn, Wetenschappen, economie, …

11

TECHNISCHE VORMING:

gezinstechnieken

TECHNISCHE VORMING: nijverheidstechnieken

SOCIALE EN TECHNI- MECHANICA - ELEKSCHE VORMING TRICITEIT

b-leerplan

b-leerplan

SOCIALE EN TECHNISCHE WETEN-

MECHANISCHE OF ELEKTROTECHNIEKEN

SCHAPPEN …

...


Een dagje SIBE

8.25 u. 9.15 u. 10.05 u. 10.20 u. 11.10 u. 12.00 u. 13.00 u. 13.50 u. 14.40 u. 14.55 u. 15.55 u.

– 13.00 u.

– 14.55 u. – 15.45 u. – 17.00 u.

1ste lesuur 2de lesuur pauze 3de lesuur 4de lesuur middagpauze 5de lesuur 6de lesuur pauze 7de lesuur mogelijkheid tot avondstudie

Avondstudie: wij proberen om al onze leerlingen de mogelijkheid te geven om avondstudie te volgen. Het aantal plaatsen is echter beperkt (100). Wij geven de eerstejaars de voorrang om zich in te schrijven. De schoolpoorten worden om 8 uur geopend om 8.20 u. moet je aanwezig zijn op school. ‘s Middags ben je ten laatste om 12.55 u op school want de lessen starten om 13 uur

12

Schoolbrochure Sint-Bernardusinstituut  

Schoolbrochure Sint-Bernardusinstituut Middenschool Knokke-Heist

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you