HASÉ 2014 októberi száma

Page 1

Mit tegyek ?

en

6

szervezetek b

Tis z

20

a ja

gviselő vagy é o ts

tek Világna e k p Si

– k!

z . rés –2

4

elvi Díjas a Ny Je i a jú

i ülés 2014.

g sé k

23

béd Béké sc

bán sa

óe ár

A TAGOK KÖZÖTT.

14

s 28.

zágos eln ö

OSZTÁLYTÁRSAM VAN

niu

Ors

...SOK ISMERÔSÖM,

5

ély lEs

Euró p

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

ít a különbs m é á

g!

Sz

Nyá rz

z SS ta

FEJÉR MEGYEI SZERVEZET

a pat

C női fo cic

sa

II. helyez et

hallássérültek • alapítva 1892

CXXIII. évfolyam • 2014. október

37


Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXIII. évfolyam • október • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, ügyvezető igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr u. 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Györgyjakab Zsuzsa • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara, Grafikus Operátor Centrum Kft., www.gocpont.hu• Nyomda Demax Művek Kft., www.demax.hu • Felelős vezető Miklóssy János és Tábori Szabolcs • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon: 06-80/444-444 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1700 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.


3

kitekintő

betekintő

iránytű technológia közösségi tér

sport

4

t a r t alom

Számít a különbség!

5 Európai Nyelvi Díjas a JelEsély Az Edutus Főiskola adománnyal támogatta a SINOSZ-t 6 Tisztségviselő vagyok! – Mit tegyek? 2. rész 8 Ellenőrizd és menj! Legyen befogadó oktatás a fogyatékossággal élő tanulóknak is! 9 Dióhéjban az esélyegyenlőségről – IV. 10 Toulouse-i tapasztalatok a videó-tolmácsolási rendszerekről 11 Szülői jogokról szülőknek Indul a SINOSZ „Jogosan – okosan” projektje! 12 UTOLSÓ

14 Országos elnökségi ülés – 2014. május 31. 17 Közérdekű

23 Egy parazita légy füle ihletheti a jövő hallókészülékét

20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Siketek Világnapja – Győr, Mosonmagyaróvár, Miskolc Nyárzáró ebéd Békéscsabán Nyári emlékeinkkel visszaidézzük a nyarat A Vas Megyei Szervezet féléves beszámolója Belvárosi szüret Lángos sütés Baján KONTAKT ismertető Gyulán Gombnyomásra menni fog! Készítsünk ajándékot a 110 éves Parlamentnek! Te segítesz, hogy én segíthessek! Gyógyteák a mindennapokban Egészségnap ételbemutatóval Mosonmagyaróváron Közlekedj okosan! Béles Fesztivál Az Edelényi Kastély és a Borsodi Tájház Újra bográcsfőző verseny Orosházán Palacsintasütő verseny Orosházán Fegyvert vállhoz! Pingpong Baján

37 X. Nemzetközi strandröplabda bajnokság Bécsben II. helyezett az SSC női focicsapata

38 Hitélet 39 Társkereső


kite k i ntő

4

Számít a különbség! A holland Light of the World alapítvány már régóta dolgozik azon, hogy a világ változtasson a felfogásán a mozgáskorlátozottakkal, fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Sokszor és sok helyről hallhatta már, hogy a kerekesszék nem a világ vége, és a legtöbb ember, aki együtt kénytelen élni vele, nem azt várja el, hogy sajnálják. Sőt! Sokkal jobban szeretnék, ha olyan aktív, teljes értékű embernek látná őket, amilyenek valójában. A régit leváltó új, „aktív” logó, melyet Sara Herden, a Harvard dizájnszakos hallgatója és Brian Glenney álmodtak meg 2012ben, szakít a magatehetetlen, kerekesszékes ember képzetével – úgy, ahogy a passzív, mozgásában mások általi beavatkozásra szoruló tolószék kifejezést is felváltotta már az önerőből mozdítható kerekesszék kifejezés. A logó színei ugyan megmaradtak, de a formavilága, és legfőképpen az alak dinamizmusa egy új elképzelés meghonosodását adhatják. A kép ugyanis nem egy szerencsétlen, elesett, másokra szoruló, beteg embert ábrázol, hanem olyasvalakit, aki - ahogy felemelt karja is mutatja - önerőből halad előre, nem ragad le, annak ellenére sem, hogy éppen kerekesszékben ül. Herden és Glenney az új logót eleinte gerillakampányokkal kezdték népszerűsíteni, matricákkal ragasztották át az összes régi logót Bostonban. „Ez az akció nem arról szólt, hogy hogy néz ki a régi logó. Arról szól, hogy hogyan képviseli (az érintett) embereket a nyilvánosság számára” – nyilatkozta a tervezőnő – aki azóta a Franklin W. Olin Műszaki Főiskola dizájnprofesszora. A gerillakampány végül odáig jutott, hogy több cég, civil szervezet és város után múlt hónapban már New York is beállt az ügy mögé és hivatalosan is lecserélte a régi mozgáskorlátozott logót az újra. Európában Hollandia lehet az első, ahol bevezetik, legalábbis ha sikerrel jár a Volkskrant nevű lap kampánya, melyről Madbal számolt be a Tumblrjén. „Szerintünk a vizuális megjelenítés számít” – írják hitvallásukban az Accessible Icon Project hivatalos weboldalán. „Egy kép megváltoztatása csak a kezdet. A valódi munka az lesz, hogy ezzel a szinte folyamatos párbeszéddel rá tudjuk irányítani a figyelmet a fogyatékos emberek jogaira” – vallja Hendren a Washington Postnak adott interjújában.

1. A FEJ HELYZETE A fej előremozdult, mutatva a személy térbeli mozgását. Itt az egyén az irányító, saját mozgásának befolyásolója. 2. A KAR A kar hátralenül, a kerekesszékes dinamikus mozgását jelezve. A mozgásban lévő test a világban való aktív mozgást, részvételt jelzi. 3. A KERÉK-KIVÁGÁS A kerékben lévő fehér beékelődés mutatja, hogy a kerék mozgásban van, valamint stencilezés esetén jobban kiemeli a piktogramot. 4. A TEST ÁBRÁZOLÁSA A test ábrázolása összhangban van az általánosan elfogadott és használt ISO piktogramokkal. 5. A LÁB HELYZETE A láb és a kerék közt nagyobb tér van, ez szintén jobban kiemeli a piktogramot.


5

• betek intő

Európai Nyelvi Díjas a JelEsély A jelnyelv sztenderdizációját célzó sokrétű kutatás nagymértékben hozzájárul a hallássérültek, különösen a siketek esélyeinek előmozdításához, kommunikációs jogaik gyakorlásához, valamint az oktatáshoz való hozzáférésük biztosításához. A Tempus Közalapítvány 2014-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán pár éve elindult magyar jelnyelvi specializáció nevű oktatási programnak megosztott Európai Nyelvi Díjat ítélt meg (a Díj másik kitüntetettje az Hallatlan Alapítvány projektje). E jelnyelvi specializáció megszervezésében, elindításában és fenntartásában Dr. Bartha Csilla, Dr. Kontráné Hegybíró Edit, Dr. Hattyár Helga és munkatársai érdeme. Ezúton is gratulálunk Nekik! Becslések szerint hazánkban a siket népesség alkotja Magyar­ ország harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbségét. Ennek ellenére a magyar jelnyelv oktatási nyelvként történő használata eddig nem kapott kellő támogatást. A hallássérült fiatalok társas, iskolai és munkaerő-piaci integrációja messze elmarad a kívánatostól, a felsőoktatásban továbbtanulók, illetve a foglalkoztatottak aránya pedig sokkal alacsonyabb a teljes

Dr. habil. Bartha Csilla és Romanek Péter Zalán

népességre jellemző adatokhoz képest. A 2009-ben született, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról rendelkező törvény kimondja, hogy 2017-től a hallássérült gyerekeket nevelő, oktató gyógypedagógiai intézmények a szülő kérésére kötelesek az óvodai és iskolai nevelést jelnyelven is biztosítani. A JelEsély program lehetővé teszi a jelnyelv bevezetését, nagymértékben elősegíti a siket és nagyothalló közösség esélyeinek megteremtését, a magas szintű oktatáshoz való hozzáférését, kommunikációs jogai gyakorlását.

Az Edutus Főiskola adománnyal támogatta a SINOSZ-t Az Edutus Főiskola a Turizmus Világnapjához kötődően – hagyományteremtő módon – alumni találkozót szervezett az idegenforgalom és szálloda-, illetve a turizmus-vendéglátás szakon végzett hallgatói számára. A találkozó keretében tartott jótékonysági tombola bevételét a Főiskola a SINOSZ számára ajánlotta fel. A rendezvényre meghívást kapott dr. Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke, akinek Dr. Jandala Csilla, az Edutus Főiskola megbízott rektora adta át az adományt. A támogatásként kapott 103 ezer Ft-ot a SINOSZ egy interaktív tábla vásárlására fordítja. Köszönjük a felajánlást, és reméljük, a továbbiakban is folyta­tódik a két intézmény sikeres együttműködése!

Dr. Jandala Csilla megbízott rektor átadja az adományt Dr. Kósa Ádámnak, a SINOSZ elnökének


b etek i ntő

6

Tisztségviselő vagyok! – Mit tegyek? 2. rész

A tavaly nyári, megyei elnököknek – Romanek Péter Zalán (az akkori esélyegyenlőségi referens), Sándor Judit és Dr. Kisida Tamás által – tartott tréning folytatásaként idén júniusban a helyi elnökök, szeptemberben pedig a megyei elnökségi tagok vehettek részt egy közel négy napos tréningen a SINOSZ balatonfenyvesi üdülőjében.

A tréning szervezője Sándor Judit hálózati koordinátor volt. Vele együtt házigazdaként és trénerként Dr. Kisida Tamás országos elnökségi tag és Laczka Zsanett esélyegyenlőségi asszisztens vettek részt a programon.

azonban nemcsak a szakmai tudás átadásából állt. A résztvevők is elmondták észrevételüket, tapasztalataikat, véleményüket. A felvetődött kérdésekre a tisztségviselők és előadók együtt kerestek választ.

A négy nap alatt sok érdekes és hasznos információval lettek gazdagabbak a résztvevők. A trénerek előadása

Első nap főleg az ismerkedéssel és a játékos csapatépítéssel telt. A kis közösség közösen felállította az együttműködésük

szabályait, majd Dr. Kisida Tamás tréner vezetésével szó volt a SINOSZ múltjáról, jelenéről, és a jövőbeli célokról is. A második nap programja nagyon színes lett. Volt benne egy kis önismeret fejlesztés Dr. Kisida Tamással, majd Laczka Zsanettel a SINOSZ legfontosabb szabályait elevenítették fel a résztvevők. A Siketek és Nagyothallók Országos


7

Szövetségének működéséről és szervezeti felépítéséről, illetve a tisztségviselőként vállalt képviseleti tevékenységről Sándor Judit tréner tartott interaktív előadást. „Nézz körül!” – szólt a nyári tréningen a délután mottója. Ez az elnevezése egy TÉMA programnak, melyet egy kis elméleti bevezető után, a gyakorlatban is kipróbáltak a résztvevők. Balatonfenyvesen az Önkormányzatot, a Könyvtárat és a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesületet látogatták meg 2-3 fős csapatokban a tisztségviselők, mely után élménybeszámolót tartottak társaiknak. A program sikere Sándor Judit előadását és szervező munkáját dicséri. A szeptemberi csapatot Szalkai Iván – aki a SINOSZ animátora és a Somogy Megyei Szervezet titkára – már az érzékenyítő előadások rejtelmeibe avatta be. A SINOSZ már évek óta tart előadásokat a siketekről és nagyothallókról. A résztvevők megtudhatták többek között, hogy mi az az érzékenyítés, hogyan zajlik egy ilyen előadás, kik lehetnek érzékenyítő előadások animátorai. Szalkai Iván izgalmas és gyakorlatias előadása nagy sikert aratott.

betekintő

Hogyan zajlik egy elnökségi ülés? Kinek mi a feladata? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre keresték Dr. Kisida Tamással a választ a harmadik nap reggelén. A nap a „Hivatal napja” elnevezést kapta, hisz meglátogatta a csoportokat Ormódi Róbert ügyvezető igazgató, aki a hivatal felépítéséről és működéséről beszélt; Habán Zsuzsa szakmai vezető, aki a PR tevékenységről mesélt, és Hangya Dóra munkaerő-piaci referens, aki pedig a SINOSZ munkaerő-piaci tevékenységét mutatta be. Nem siettek egyből haza, az előadások után személyesen beszélgettek a résztvevőkkel. Laczka Zsanett az önérdekről és a közösségi érdekről beszélt, mely után Dr. Tapolczai Gergely országos elnökségi tag segítségével azt is megtudhatták a résztvevők, hogy hogyan is érvényesíthetik hatékonyan érdekeiket, mivel ő a lobbi tevékenységet mutatta be.

Köszönet jár a jelnyelvi tolmácsoknak, akik szinte a nap 24 órájában biztosították az akadálymentes kommunikációt.

A negyedik nap délelőtt a tanultak ös�szefoglalásáé és a búcsúé volt a főszerep. Mindenki elmondhatta és elmondta, mit tanult, mit tapasztalt és hogy milyen érzésekkel, élményekkel megy haza.

A jövőben közös munkánk eredményeként még jobban működő, egységes, céltudatos szervezetként mutathatjuk be a SINOSZ-t a külvilágnak és a tagságnak egyaránt.

A résztvevőket Bacsó Péter országos elnökségi tag is többször meglátogatta.

Bár a főszerep a tanulásé volt, azért maradt idő a közös játékra, szórakozásra is. Címszavakban, volt itt tanulás, tapasztalatcsere, játékok, mese jelnyelven és nagy-nagy nevetések. Természetesen a „magyar tenger” megcsodálása sem maradhatott ki a programból. Talán nem túlzás azt mondani, hogy nem csak új ismeretségek, hanem őszinte barátságok köttettek ez alatt a pár nap alatt… Reméljük, hogy jövőre azok az elnökök és elnökségi tagok is részt vesznek ezeken a tréningeken, akik eddig még nem éltek a lehetőséggel. Köszönjük a tisztségviselőknek, hogy a közös célok megvalósításában tevékenyen részt vettek.


b etek i ntő

8

Ellenőrizd és menj! Akadálymentes munkakörnyezet a fogyatékossággal élő emberek számára „Célunk, hogy minden ember egyenlő jogokkal éljen, tanulhasson és dolgozhasson.” Így szól az atempo egyesület célkitűzése, mely most egy érdekes és nagyon hasznos projektbe kezdett. Az atempo egy 2000-ben alapult osztrák egyesület, amelyben körülbelül nyolcvan ember dolgozik, közülük többen fogyatékossággal élők. Az atempo erősíteni kívánja a munkaadók és a munkavállalók közötti kommunikációt, minőségi szabványok kidolgozását végzi, és a fogyatékossággal élő személyek külföldi tanulmányútjait is igyekszik megkön�-

nyíteni. Ez az egyesület dolgozta ki a „Check and go” projektet, melynek célja, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő emberek számára az akadálymentes munkahelyi környezetet. A projekt során az érintettek, azaz a fogyatékossággal élők felmérik, hogy a meglátogatott munkahelyek mennyire akadálymentesek számukra. Ezt az akadályok elemzése, majd értékelése követi. Az eredményeket felhasználva, a vállalatok akadálymentes környezetet biztosíthatnak fogyatékossággal élő munkavállalóik számára. Az fent leírt projekt mind módszerében, mind céljában nagyon hasonlít a SINOSZ

egyik programjához. A TÉMA programokon belül a szervezetek pályázhattak az úgynevezett „Nézz körül!” programra, mely során a hallássérült tagok mennek el különböző szolgáltatókhoz azt vizsgálva, hogy az adott szolgáltatást a hallássérültek mennyire tudják akadálymentesen igénybe venni. Nagyon fontos kiemelni, hogy mindkét program az érintettek bevonásával tervez, hisz ki tudná jobban megmondani, hogy mikor akadálymentes egy munkahely, mint a munkavállalók? Ki tudná jobban, hogy akadálymentes-e egy szolgáltatás a hallássérültek számára, mint a siket és nagyothalló ügyfelek? LZs

Legyen befogadó oktatás a fogyatékossággal élő tanulóknak is! Rosa Estaràs Ferragut európai parlamenti képviselő és az inkluD-ed szervezésében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, 2014. április 9-én Brüsszelben, az Európai Parlamentben egy konferencia zajlott, melynek témája a befogadó oktatás és fogyatékosság Európában volt. Több mint száz résztvevője volt az eseménynek. Az Európai Unió több intézménye (pl.: Európai Parlament, Európai Bizottság) és civil szervezetek is képviseltették magukat. A konferencián feltérképezték, megbeszélték a résztvevők, hogy milyen a befogadó oktatás Európában, milyen jövőbeli kihívásokkal kell szembenézni e területen.

Mindez segítséget nyújthat az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak a jogalkotási munkában. Rosa Estaràs Ferragut képviselőasszony nyitotta meg a konferenciát. Elmondta, hogy ez az első alkalom, hogy az Európai Parlament teret nyit ebben a témában többszereplős beszélgetés formájában. Jó kezdeményezése ez a különböző érdekelt felek együttműködésének. Kósa Ádám a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 24. cikkére utalva azt mondta, hogy a befogadó oktatási rendszereket kell támogatni az európai intézményeknek és az Európai Unió tagállamainak. Miguel Ángel Cabra de Luna az incluD-ed háló-

zatvezetőjeként bemutatta az incluD-ed hálózatot és munkáját. Véleménye szerint a befogadó oktatás nem csak a fogyatékossággal élők számára fontos, hanem ez tulajdonképpen a „társadalom befektetése a jövőbe”. Serge Ebersold professzor a befogadó oktatás fogalmáról tartott előadást. Jelenlegi statisztikákon és bevált gyakorlatokon keresztül feltérképezte a befogadó oktatási rendszereket Európában. Mindezt egy beszélgetés követett, melyen felszólaltak a civil érdekvédelmi szervezetek képviselői is. Az eseményt Miguel Ángel Cabra de Luna az incluD-ed hálózat vezetője és Rosa Estaràs Ferragut képviselőasszony zárta. LZs


9

betek intő

Dióhéjban az esélyegyenlőségről – IV. Mikor mehetek az ombudsmanhoz?

Minap a boltban láttam egy aranyos jelenetet. Egy kislány nagyon szeretett volna megvetetni egy bonbont, de bárhogy toporzékolt, a szülei nem engedtek. Egy idő után a kislány durcásan azt mondta: „Jól van, akkor megyek az ombudsmanhoz!” Ez után a fenyegetés után sem vették meg a szülei az édességet. Na de ki ez az ombudsman, akitől a kislány segítséget remélt? alapvető jogok

Az „ombudsman”egy svéd eredetű szó, Magyarországon őt az alapvető jogok biztosának hívjuk. Ahogy a nevéből is látszik, alapjogvédelmi tevékenységet lát el. Jelenleg Dr. Székely László tölti be ezt a pozíciót és van két helyettese is. „Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.” [Alaptörvény 30. cikk (2) bekezdés]

és az ügyészség (kivéve a nyomozást végző szervek) munkáját.

Bárki fordulhat az alapvető jogok biztosához, ha úgy érzi, hogy az egy hatóság tevékenysége, vagy éppen mulasztása az alapvető jogát sérti, vagy veszélyezteti. Fontos kritérium még, hogy a bejelentőnek nem áll rendelkezésére jogorvoslati lehetőség. Vagy azért mert kimerítette, vagy mert nem is volt biztosítva.

Amikor lefolytatja a vizsgálatot és megállapítja a visszásságot, ennek orvoslására ajánlást tesz a vizsgált hatóságnak vagy annak felügyeleti szervének. A vizsgált hatóság az állásfoglalásáról és a megtett intézkedésekről tájékoztatja az alapvető jogok biztosát. Ha a vizsgált hatóság nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, vagy nem ért egyet az ajánlással, az alapvető jogok biztosa az ügyet az Országgyűlés elé terjeszti és kérheti, hogy az Országgyűlés vizsgálja ki.

Ki az a hatóság? A hatóság gyűjtőnév alá tartoznak például a közigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a közszolgáltatást végző szervek. Nem vizsgálhatja azonban az alapvető jogok biztosa az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a köztársasági elnök, az Állami Számvevőszék, a bíróságok

Az alapvető jogok biztosának eljárása ingyenes. A vizsgálatot a hozzá benyújtott beadvány alapján folytatja. A beadványt bizonyos törvényben meghatározott esetekben, - például ha olyan szerv ellen nyújtják be, amit nem vizsgálhat – elutasítja, bizonyos esetekben pedig elutasíthatja. Az elutasítást mindig indokolni kell és értesíteni a beadványtevőt.

Az alapvető jogok biztosa a vizsgálat során együttműködik más állami szervekkel, hatóságokkal is. Például ha a vizsgálat során a személyes adatok védelméhez

Ezek olyan, a nemzetközi egyezményekben és az Alaptörvényben is védett jogok, amelyek mindenkit megilletnek. Az egyén szabadságát, önállóságát biztosítják. való joggal összefüggő visszásságot észlel, bejelentéssel fordul az illetékes hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Az alapvető jogok biztosához panaszunkat írásban és szóban egyaránt benyújthatjuk, de a választ minden esetben postai úton fogjuk megkapni. A panasz mellett közérdekű bejelentést is tehetünk, amikor olyan körülményre akarjuk felhívni a figyelmet, amely orvoslása a közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. Bővebb információért érdemes ellátogatni az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának honlapjára, azaz a www.ajbh.hu oldalra. Az alapvető jogok biztosa nagyon fontos és felelősségteljes tevékenységet végez, akihez mindenki, tehát a gyermekek is fordulhatnak! Ám azt jól láthatjuk, hogy a bevezetőben említett kislánynak abban, hogy a szülei megvegyék az édességet, nem segíthet… LZs


b etek i ntő

1 0

Toulouse-i tapasztalatok a videó-tolmácsolási rendszerekről A KONTAKT Tolmácsszolgálat egyik tolmácsa, Magyar Melinda és Horváth Zsófia, a szolgálat diszpécsere kapták a megtisztelő felkérést, hogy vegyenek részt egy képzésen Toulouse-ban, Franciaországban. Az oktatás az Insign projekt bemutatását tűzte ki célul, valamint egy szeptemberi bemutató napra való felkészülés is része volt a programnak.

Az Insign elnevezésű projekt azért jött létre, mert Európa szerte egyre több ország kezdi meg a videótolmácsolási rendszerek kialakítását, működtetését. Az európai vezetőség szeretné, ha a döntéshozók a saját szemükkel győződnének meg arról, hogy milyen nagy szükség van ezekre a szolgáltatásokra. Az Insign munkatársai tehát megkezdték a munkát. Nyáron tartottak képzést első körben, akkor Angliában, és a fókusz a VRS hívásokon volt. Most augusztus végén három országból hívtak meg tolmácsokat: Spanyolország, Hollandia és Magyarország. Mindhárom országban működik már a videótolmácsolás, így a találkozó egyik célja az volt, hogy a résztvevők megosszák tapasztalataikat a rendszerekről, a munkáról. Így mi is sokat megtudtunk arról, hogy miben térnek el a miénktől a hasonló, európai szolgáltatások. Íme néhány példa. Anglia ad otthon az Insign projektnek, az ottani szakmai vezető segítségével valósul meg a program, így tőlük tudtuk

meg, hogy náluk idén volt 10 éves a szolgáltatás. Tehát nagy múltra tekint vissza. Nem csoda tehát, hogy ott már a tolmács szakma csúcsának számít, ha valaki videó-tolmács lehet. Ugyanakkor az ottani tolmácsok is vállalnak személyes tolmácsolást emellett. Az évek során kialakult a rendszer elfogadottsága a hallók között is, akár banki ügyintézést is végezhetnek a tolmácsokon keresztül a hallássérültek. Spanyolországban a tolmácsok nagyon leterheltek, 7 órában dolgoznak, 24 órás szolgálatban. A tolmácsok nem a nevükön mutatkoznak be, hanem van egy számuk, ami roppant személytelenné teszi a szolgáltatást. Hollandiában nincs lehetőség a hívás előtt felmérni az ügyfél igényeit, mert a halló már a vonalban van, mikor a siket személy is bejelentkezik. Ez megnehezíti a kommunikációt. A holland tolmácsok szerint sokkal jobb az a folyamat, ami nálunk is van, miszerint a hallássérült és a tolmács először ketten vannak kapcsolatban, és legalább látják egymást, felmérik az igényt, hogyan szeretné a siket

lebonyolítani a beszélgetést. Majd ezután hívja a tolmács a halló felet telefonon. A franciáknál nagy előny, hogy a közintézményekben képzést tartanak a hallók számára a videótolmácsolási rendszerről. Például kórházakban néhány munkatárs részt vesz egy betanításon, így mikor hallássérült érkezik hozzájuk, van, aki tudja kezelni a szolgáltatást, és az intézmény többi dolgozója számára sem ismeretlen a szituáció. Szinte minden országban a jelnyelvre fókuszálnak ezek a szolgáltatások, és nem fordítanak nagyobb gondot azokra a nagyothallókra, akik nem tudnak jelelni. Büszkeséggel töltött el minket az, hogy ebben szinte világelsők vagyunk, mert nálunk a nagyothallók is megtalálják a kommunikáció akadálymentesítéséhez szükséges lehetőségeket a KONTAKT programban. Sok egyéb hasznos fejlesztési, fejlődési lehetőség hangzott még el, melyeket továbbítunk a KONTAKT és a SINOSZ szakmai vezetősége felé. Szeretnénk, ha ezek a pozitív példák bekerülnének a rendszer fejlesztésébe, valamint a tolmácsok protokolljába, ezáltal hasznosabbá, hatékonyabbá téve a szolgáltatást. A másik célja az Insign projektnek pedig az volt, hogy mi, tolmácsok segítsük az Insign program bemutatását szeptemberben. 25-én az Európai Bizottság számára egy demonstrációs napot szerveznek, mi pedig itthonról videón keresztül tolmácsolunk majd az ottani magyar résztvevőknek. Reméljük sikeres lesz ez a nap, és meggyőzi a döntéshozókat arról, hogy érdemes ezeket a kezdeményezéseket támogatni Európa szerte. Horváth Zsófia, Magyar Melinda


11

betek intő

Szülői jogokról szülőknek 2014. május 24-én a SINOSZ Központban a Szülő – Gyerek Klub napon a szülők egy WORKSHOP-on vehettek részt, melyen a szülői jogokról és kötelezettségekről volt szó. A program fő moderátora Juhász Ferenc esélyegyenlőségi referens volt. Szülőnek lenni nagy felelősséggel jár, sokszor nehéz eldönteni, hogy mi a legjobb a gyermeknek. Milyen jogai, milyen kötelezettségei vannak a szülőnek? Mit tegyen, ha drogot talál a gyereknél? Válnak a szülők, kihez kerüljön a gyermek? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre kerestük közösen a válaszokat játékos formában. Fontos kérdések ezek, melyekről kicsivel több mint 2 órán át beszélgettünk. A workshop tombolával zárult, amelyen a jelenlévő gyerekek

húzták ki a nyertes számokat és mindenki nyert valami apróságot. Köszönjük mindenkinek a segítséget, akik hozzájárultak a program akadály- és zökkenőmentes lebonyolításához. És köszönjük a szülők aktív részvételét. LZS

Indul a SINOSZ „Jogosan – okosan” projektje! Jogi esetek bemutatása közérthető formában a SINOSZ megyei szervezeteinél Életünk során sokszor észre sem vesszük, hogy egy-egy jogi eset részesei vagyunk, vagy éppen észleljük a jogi problémát, de nem tudjuk, hogyan oldjuk meg azt, hová fordulhatunk segítségért. A „Jogosan – okosan” projekt fő célkitűzése, hogy néhány általános, a mindennapi életben előforduló jogi problémát megismertessen a siket és a nagyothalló közösség tagjaival, ill. segítséget nyújtson számukra azok megoldásához. Egy országos, minden megyére kiterjedő jogi

„road show” keretében a SINOSZ valamennyi megyei szervezete részt vesz a projektben. Szórakoztató formában, interaktív foglalkozások során, jogi szakemberek bevonásával a valódi életből vett jogi problémákat és szituációkat dolgoznak fel a résztvevők. Minden helyszínen egy alkalommal, délutáni program keretében várjuk az érdeklődőket. Mivel a foglalkozások minden megyeszékhelyen az adott megyében műkö-

dő SINOSZ-jogsegélyszolgálat ügyvéd szakértőjének közreműködésével fognak zajlani, így lehetőség nyílik ingyenes szolgáltatásunk megismerésére és kapcsolatfelvételre is. A projekt első foglalkozása Budapesten, a SINOSZ országos székházában volt, ezt követik az ősz folyamán a vidéki helyszínek. Érdemes részt venni, várjuk az érdeklődőket! A road show minden állomásáról hírt adunk honlapunkon.


b etek i ntő

1 2

UTOLSÓ A Proton Színház és a Trafó koprodukciójában létrejövő darab bebizonyítja, hogy a zombi filmek világa nem összeegyeztethetetlen a színházzal. Egy karanténba zárt bevásárlóközpont dolgozói és vásárlói kerülnek az előadás középpontjába. Szerelem, megalázottság, ösztönök és humor mind jelen van az Utolsóban. Világméretű járvány, szökőár, tűzvész vagy földrengés – egyik sem hasonlítható ahhoz a morális romboláshoz, amit az emberiség okozhat saját magának. Ez a tematika veti fel a darab legfontosabb kérdéseit is. Mit hoz ki az emberekből a veszély? Milyen hatással van egy csoportra a félelem, egy olyan korban, amikor az interneten pillanatok alatt arctalan, ám annál jelentősebb tömegek szerveződnek, majd már fizikai voltukban vonulnak utcára és hangoztatják az általuk kizárólagos és egyedüli módon elfogadhatónak tartott igazságot? Ionescu darabja csupán ugródeszkaként szolgált a művésznek – saját bevallása szerint többet merített a Walking dead című sorozatból, mint a drámából. Ez a munkamódszer a Proton Színház előadásai esetében nem rendhagyó, ugyanis gyakran tesznek meg irodalmi műveket kiindulópontul, de mindig azoktól elrugaszkodva, aktuális, mai darabokat készítenek. Az Utolsó című darab premierje Rába Roland első rendezése a Proton Színházzal. A művész régóta tagja a társulatnak, ám eddig csupán színészként mutatta meg tehetségét. A színdarab egyik különlegessége, hogy szerepet kapott benne Mázló Tímea siket színművésznő is. Színiiskolás siket lányt alakít,

aki a szerepét tanulja. Magyarország első siket színésznője már gyerekként eltökélte, hogy színésznő lesz. A Színművészeti Egyetemen nem foglalkoztak vele, de megszerezte a „Színész II.” képesítést, most pedig már a Trafóban, az Utolsó című előadásban játszik – egy olyan siket nőt, aki színész akar lenni.

hívott meg az Utolsóba; kértem tőle egy személyes találkozót, hogy tisztázzuk, komolyan gondolja-e, vagy szórakozik, hogy az első szerepem mindjárt egy főszerep lenne. Találkoztunk, tolmácsot sem kellett használnunk, értettük egymást. Igent mondtam neki. MN: Hogyan fogadott a többi színész?

Magyar Narancs: Hogyan kerültél a Proton Színház csapatába és az Utolsó című előadásba? Mázló Tímea: Rába Roland rendezővel már régebb óta ismerjük egymást, és ő már találkozott hallássérült színjátszókkal Franciaországban. Egy akadálymentesített előadáson találkoztunk, ahol megtudta, hogy színiiskolába járok; nem akarta elhinni, nehezen tudta elképzelni – nem is csodálkozom rajta. Már akkor mondta, hogy vannak tervei, de jó sokáig gondolkodott rajta: valami különlegeset akart, ami korábban még nem volt, és nem is jöhetett volna szóba egy hagyományos szerep. Idén tavasszal

MT: Az olvasópróbán ismerkedtünk meg, akkor szembesültek a helyzettel, de nagyon hamar befogadtak. Általában úgy látom, hogy az átlagemberek nehezebben fogadják el, de a művészekhez közelebb áll ez a világ, van érzékük az elfogadáshoz. Éreztem, hogy köztük a helyem. (Magyar Narancs, 2014. 09. 25., 30–31. old.)

Az Utolsó című színdarab akadály­mentesítve megtekinthető a Trafóban (1094 Budapest, Liliom u. 41.) október 31-én (péntek) 20 órától és november 1-jén (szombat) 20 órától. Forrás: Trafó, Magyar Narancs


A modern hallókészülék-technológia a hallást és a beszédértést a legtöbb szituációban élvezhetővé teszi. Olykor azonban telefonálás, televízió nézés közben vagy zajos környezetben hallókészülékkel is nehézséget okoz a beszédértés.

pasztalat ta i a m k a z s 18 éves t! már 38 üzle e rt e z s g á z Ors gyfél légedett ü e r e z e z tí Több HALLÁSC

ENTRUM

OK

Növelje meg hallókészülékei teljesítményét a Phonak könnyen kezelhető vezeték nélküli kiegészítőivel!

Phonak DECT Telefon

Phonak ComPilot

A hangokat mindkét fülbe egyszerre továbbítja

Ideális TV nézéshez, zenehallgatáshoz, mobiltelefonáláshoz

Továbberősítési funkcióval ellátott

Bluetooth-szal kompatibilis

Vezeték nélküli kivitel, hagyományos telefonként is használható

Távirányító funkciót is tartalmaz, mellyel a készülék hangereje is változtatható

Ideális otthoni telefonbeszélgetésekre

A hallókészülék gyógyászati segédeszköz. Használatáról és kockázatáról kérdezze meg fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy hallásgondozóját.

Ingyenesen hívható központi ügyfélszolgálat:

06 80/20-44-89 www.pannonhallas.hu


irány tű

1 4

Országos elnökségi ülés 2014. június 28.

Jelen voltak Dr. Kósa Ádám elnök, Sáfrány Margit alelnök, Bitó Katalin, Kárpáti Árpád Zoltán, levezető elnök, Dr. Kisida Tamás, Dr. Tapolczai Gergely elnökségi tagok

Ormódi Róbert ügyvezető igazgató Csoba Éva, a Felügyelő bizottság elnöke Laczka Zsanett, esélyegyenlőségi asszisztens Kiss Katalin, Sándor Judit jelnyelvi tolmácsok Horváth Zsófia írótolmács

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Zsófia Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Kósa Ádám és Sáfrány Margit

NAPIRENDI PONTOK: 1. Alapszabály módosítása az új PTK és a Civil tv. előírásai szerint 2. „Fülszöveg” állásfoglalás 3. Beszámoló a tisztségviselők tréningjének lezárult képzéséről 4. Beszámoló a Nemzetközi Ifjúsági Workshopról 5. Tagfelvételi fellebbezés 6. Egyebek • SINOSZ-ETIKK együttműködési megállapodás • Székhely használatának engedélyezése • WFD jelnyelvi sztenderdizációjával kapcsolatos állásfoglalás • Szegedi iskola Klúg Nap – tájékoztató Kárpáti Árpád Zoltán köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 6 fő jelenlétével határozatképes. Az előzetesen megküldött napirendekben módosítási javaslatokat tett: a 2. napirendi pont („Fülszöveg”) törlését javasolta, mert a beterjesztő, Simonné Váradi Zsuzsa nincs jelen, nincs előzetes anyag az Országos elnökség birtokában. A 3. napirendi pont tárgyalását előbbre hozná az elnökség, mert Laczka Zsanett meghívott vendégnek szakmai előadásra kell vidékre utaznia. Az Országos elnökség a módosításokkal együtt 6 igen szavazattal jóváhagyta a módosított napirendi pontokat.

3. BESZÁMOLÓ A LEZAJLOTT „TISZTSÉGVISELŐK TRÉNINGJÉRŐL” Az előzetesen készült írásos beszámolót, az Országos elnökség e-mailben megkapta. Dr. Kisida Tamás videó bemutatásával kezdte a beszámolót, amely érzékeltette a tréning hangulatát. A tréning június 10-16 között, 2 turnusban, összesen 21 fő részvételével zajlott. Megyei és helyi elnökök, illetve elnökségi tagok is jelen voltak. Komoly érzelmi kötődések alakultak ki, kapcsolati tőke erősödött. A szakmai anyagokon túl személyiségfejlesztés is történt. Minden résztvevő egyéni vis�szajelzést kapott, lehetőség volt, hogy a résztvevők is elmondják véleményüket, tapasztalataikat. Laczka Zsanett hozzátette, hogy a szakmai előadások mindegyikét írásban, illetve a tréning végén, jelnyelvi DVD-n is megkapták a résztvevők. A DVD-n elektronikus formában az összes szakmai anyag szerepel, valamint a fontosabb szabályzatok aktuális és hatályos formában. A DVD-n található még a SINOSZ 2013-as PR kisfilmje, illetve az Arculati kézikönyv is. Kárpáti Árpád Zoltán megköszönte a beszámolót. Hozzátette, az Országos elnökség továbbra is támogatja a tréningek megtartását.

1. ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS A PTK ÉS A CIVIL TV. SZERINT A napirendhez kapcsolódó írásos anyagot az elnökség előzetesen, e-mailben kézhez kapta. 2014. március 15-én hatályba lépett az új PTK. Olyan előírásokat tartalmaz, amelyeket az Alapszabályba kötelezően be kell építeni. A SINOSZ éves Országos Küldöttközgyűlése épp ezért került ebben az évben március 8-ra, hogy legyen elegendő idő az Alapszabály módosításaira, illetve más civil szervezetek tapasztalataiból is információkat merítsenek. A SINOSZ közhasznúsági jogállását hiánypótlás nélkül elfogadták, ezért köszönet illeti a csapatot, akik ezen dolgoztak és a beadványt előkészítették. A PTK tartalmazza, hogy fegyelmi eljárás esetén milyen teendők vannak. Ezt vagy az Alapszabályba, vagy az Alapszabály mellékleteként kell beépíteni. Be kell építeni a szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos szabályozást, mert jelenleg a SINOSZ ezt nem szabályozza. Kérdés még az elnökség létszáma. A PTK két lehetőséget ír elő: 1 vagy 3 fős vezetőséget, azonban a szabályozás diszpozitív, azaz megengedő jellegű, tehát akár maradhat is a 11 fős elnökség. Ormódi Róbert titulusát is meg kellene változtatni, mert félreértésekre


1 5 adhat lehetőséget. Az ügyvezető szerv az elnökség, így az igazgató nem lehet ügyvezető. Operatív igazgató elnevezés lenne megfelelő, ebben a kérdésben dönteni szükséges majd. Ősszel lehet a konkrét módosító javaslatokat beterjeszteni, a jelenlegi napirendre az írásos anyag tájékoztató jelleggel készült. Dr. Kósa Ádám javasolta egy 3-5 fős testület létrehozását, amelyik körbejárja a felvetett kérdéseket, mi lesz a következménye az egyes döntéseknek. A testület feladata az előkészítés, és hogy javaslatokat tegyenek az Országos elnökség asztalára, amelyből az elnökség eldönti, melyiket továbbítja az Országos Küldöttközgyűlés elé. Az Országos elnökség egyhangúlag megalakította az Alapszabálymódosítást előkészítő bizottságot, melynek tagjai: dr. Kósa Ádám, dr. Tapolczai Gergely, dr. Kisida Tamás, dr. Gesztesi Anetta és Ormódi Róbert. 3. BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI WORKSHOPRÓL Kárpáti Árpád Zoltán elmondta, Hollandiából Magyarországon tett látogatást az EUDY igazgatója. A SINOSZ-ban tartott előadást az ifjúsági csoportokról, a csoportok megalakításáról és a feladatokról. Dr. Kósa Ádám hozzátette, az EUDYról tartott előadást, illetve az európai ifjúsági szervezetekről beszélt. Azzal zárták a workshop-ot, hogy négy hónap alatt közvélemény-kutatást végeznek a fiatalok, és októberben, amikor Dennis ismét eljön Magyarországra, akkor beszámolnak az eredményről, ismét workshop-ot tartanak, amelyet egész napra terveznek. Ennek témája: hogyan kell dönteni, hogyan kell részt venni az eseményeken, hogyan lehet megszólítani a fiatalokat és hogyan lehet bevonzani őket a Szervezetbe. Három siket fiatal utazik hamarosan Bulgáriába, az ifjúsági táborba, amelyet a SINOSZ finanszíroz. Ott is szereznek tapasztalatokat, amelyeket itthon átadhatnak a fiataloknak. Dr. Kósa Ádám elmondta, 24 fő volt jelen, többségében Budapestről érkeztek. Két-két fő volt Győrből és Debrecenből, a többiek a fővárosból érkeztek. Kárpáti Árpád Zoltán megköszönte az elnökség aktív hozzászólásait és lezárta a napirendi pontot.

4. TAGFELVÉTELI FELLEBBEZÉSEK Dr. Kisida Tamás ismertette a Tag­ felvételi- és Hallásállapot- Ellenőrző Bizottsághoz előzetesen beérkezett fellebbezéseket, amelyeket a Bizottság véleményezésével az Országos elnökség elé terjesztett. Nagyné Frank Tünde esetében a Pannon Halláscentrumok szakembere megerősítette az aggraváció (szimulálás, a tünetek eltúlzása) gyanúját, amelyet a kiadott leletre is ráírtak. Hozzátette, a hölgy korábban is próbált a SINOSZ tagja lenni. Hegedűs József és Oláh Sándorné esetében a Tagfelvételi- és Hallásállapot- Ellenőrző Bizottság azért javasolja a fellebbezés elutasítását, mert az Alapszabály 9.1. pontjában leírt tagfelvételi határértéknek nem felel meg a benyújtott audiológiai lelet. Az Országos elnökség Nagyné Frank Tünde (/1), Hegedűs József (/2) és Oláh Sándorné (/3) tagfelvételi fellebbezését egyhangúlag elutasította, a Tagfelvételiés Hallásállapot- Ellenőrző Bizottság valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elutasító határozatát helyben hagyta. Dr. Kisida Tamás folytatta. Jónás Józsefné esetében az Országos elnökség az előző ülésen hozott 2014.05.31/99 sz. határozatban foglaltaknak eleget tett, az ellenőrző vizsgálaton a határidő előtt részt vett, azt benyújtotta a SINOSZ Országos elnöksége felé. A lelet alapján a Tagfelvételi- és Hallásállapot- Ellenőrző Bizottság javasolja a jelentkező tagfelvételi kérelmének jóváhagyását. Az Országos elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy Jónás Józsefné a 2014.05.31/99. sz határozatban foglaltaknak eleget tett. A benyújtott vizsgálati eredmény alapján a jelentkezőt a SINOSZ tagjainak sorába felveszi. 5. A HALLÁS TÁRSASÁGÁVAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS Ormódi Róbert elmondta, hogy három magánszemély kezdeményezésével alakult meg az asztaltársaság. Egy audiológus, egy egészségügyi piacon jelen lévő szakember és egy hallássérült személy alakította. Az egészségügyi szakember az ügyvezetője a társaságnak. Céljuk, hogy egységes és magas színvonalú ellátásban részesüljenek a hallássérültek. Ezért egy Nívódíjat hoztak létre, amelyet már be is vezettek a szakmai körökben. A levelet, amely a díjról,

i rá nyt ű

az odaítéléséről bővebb információkat tartalmaz, már továbbította az elnökség felé korábban. A SINOSZ-t azért keresték meg, hogy adja a díjhoz a nevét. Jó a gondolat, mert találkozik a SINOSZ törekvéseivel is, a színvonalas ellátást illetően, azonban problémás, hogy az asztaltársaság nem egy hivatalosan bejegyzett egyesület, vagy jogi személy. Javasolta, a szeptemberi ülésre hívják meg az ügyvezetőt, akinek a kérdéseiket feltehetik. Hozzátette még, hogy ő maga nem látja hosszú távon életképesnek a kezdeményezést és nem biztos, hogy ez növelné a szolgáltatások minőségét. Dr. Kósa Ádám elmondta, ő maga úgy véli, akkor lenne érdemes támogatni a kezdeményezést, ha minden érintett szervezet képviseltethetné magát. Ha mindenki számára világos lesz a cél és a minőség is biztosított, akkor érdemes a SINOSZ-nak a nevét adnia hozzá. Kárpáti Árpád Zoltán megköszönte a tájékoztatást és az elhangzott véleményeket. A következő elnökségi ülésre delegálta a kérdést. 6. EGYEBEK EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ETIKK-EL Dr. Kisida Tamás elmondta, hogy a FESZT-ben május közepén volt tisztújítás. Földesi Erzsébet elnök asszony összehívta az első ülést a Lurdy-házban található ETIKK-be. Ott van a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének a székhelye is. Az első ülésen bemutatkozások történtek, Orgovánné Dr. Jámbor Andrea nem tudott részt venni az ülésen. A jövőbeli programokról beszéltek. Felmerült, hogy a FESZT-et jobban be kellene mutatni az embereknek. A FESZT szervezeteinek együttműködési megállapodást kellene kötni az ETIKK-el. Hortobágyi Éva is ott dolgozik, aki a SINOSZ Országos elnökségének a tagja. Az együttműködési megállapodás tervezetét korábban e-mailben már eljuttatta az elnökség részére. A megállapodás mindkét fél részéről a teendőket tartalmazza. Szükséges lenne még egy 2 fő nagyothallóból és 2 fő siket személyből álló tesztcsoport létrehozása, akik az új termékeket tesztelnék. SZÉKHELYHASZNÁLATI ENGEDÉLY Dr. Kósa Ádám ismertette, hogy a JelEsély program megvalósítása során vetődött fel az igény egy egyesület


irány tű

1 6

megalakítására, amely célja a magyar jelnyelv ápolása lenne. Hosszú távú célja lenne, hogy lobbi tevékenységet tudjanak folytatni. A JelEsély projektet támogatná az egyesület létrejötte. Romanek Péter Zalán fogná össze, tagja még dr. Tapolczai Gergely, Kárpáti Árpád Zoltán, Vincze Tamás stb. Olyan személyek, akik a jelnyelvet ápolják, jelnyelvet és jelnyelven oktatnak. Együttműködés lenne a JelEsély projekt, a SINOSZ és az egyesület között. Az új egyesület létrehozásához szükség van egy székhelyhasználati engedélyre. Ehhez kéri az elnökség hozzájárulását. Az egyesület tervezett neve: Magyar Jelnyelv Barátai Egyesülete. Az Országos elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Jelnyelv Barátai Egyesülete (a név még nem végleges) részére a SINOSZ felajánlja a 1068 Budapest, Benczúr u. 21. sz. alatti címét székhelyként. WFD JELNYELVI SZTENDERDIZÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS ÁLLÁSFOGLALÁS Dr. Kósa Ádám elmondta, az előző Országos elnökségi ülésen is felvetette a WFD állásfoglalásával kapcsolatos aggályait. A WFD állásfoglalása tartalmazza, hogy nem támogatják a sztenderdizációt, mert azzal fennáll a jelnyelv elszürkülésének és fennmaradásának veszélye. A JelEsély projektben ettől az állásfoglalástól elbizonytalanodtak, azonban beszéltek erről és arra a következtetésre jutottak, hogy a kutatás célja nem az egy közös nyelv megalkotása, hanem válogatás a különböző nyelvjárásokból, azok ajánlása nyelvi alapként. Mindamellett továbbra is használható a többi jelnyelvi változat is. A sztenderdizáció nélkül is változik a jelnyelv, pl. a KONTAKT jelét is átvették az egész országban. A WFD-nek a következő hónapban Isztambulban lesz a közgyűlése. Érdemes lenne elmenni és véleményt nyilvánítani. Nem csak az állásfoglalás tartalma a fontos, hanem az is, hogyan alakították ki. Nem volt előzetesen egyeztetés erről a kérdésről. Más országokban is történt sztenderdizáció. Az Országos elnökség felhatalmazását kérte, hogy Bartha Csillával a közgyűlés előtt készítsenek egy beadványt, hogy finomítsák a WFD állásfoglalását. Az Országos elnökség egyhangúlag felkérte Dr. Bartha Csillát és dr. Kósa Ádámot, hogy a WFD által kiadott,

a jelnyelv sztenderdizációjáról szóló állásfoglalással kapcsolatban készítsenek beterjesztést a WFD felé, melyben felhívják a figyelmet arra, hogy a WFD állásfoglalása az európai országokban nem állja meg a helyét. KLÚG-NAP BESZÁMOLÓ Bitó Katalin megköszönte a lehetőséget a beszámoló megtartására. Elmondta, a Klúg Péter Iskolában Szlivka Ágnessel volt jelen egy rendezvényen. Ott felvette a kapcsolatot Perlusz Andreával, akivel találkozott június 18-án. Több órás megbeszélést folytattak. A Bárczi álláspontját sikerült megismernie a bilingvális oktatással kapcsolatban. Sok kérdés van a pedagógusok fejében. Az egyik, hogy a jelnyelv elismert, de nem akkreditált. Probléma, hogy az integrált iskolákban hogyan alkalmazzák a jelnyelvet. Az az álláspontjuk, hogy elég, ha a gyermek otthon, a szülővel jelel. Az iskolában megfelelőnek tartják a csak orális kommunikációt. Az akkreditáció motiválná a gyógypedagógusokat, mert pontot szerezhetnének. Problémaként hozták fel, hogy nincsenek jelnyelvet használó szakos oktatók. Miskolcon 10 fő végzett, de nem mindenkinek van tanári diplomája. Közeledik 2017, ne az utolsó pillanatban történjen meg az információk átadása. Felmerült még, hogy nincs konszenzus, hogy a bilingvális oktatás melyik modellje kerüljön bevezetésre. A jelnyelv korai fejlesztéséhez nincs meg a humán erőforrás, azonban a korai beszédfejlesztés háttere kialakított, ingyenes beszéd- és hallásfejlesztést kapnak a gyermekek. Ki kellene alakítani, hogy az utazó tanárokhoz ingyenes támogatást kapjanak a helyi közösségben tanuló gyermekek. Több probléma felmerült még. Az integráltan tanuló gyermekeknek nincs kapcsolatuk a siket közösséggel, a speciális intézményekben tanuló gyermekeknek pedig a helyi közeggel nincs kapcsolatuk. A gyógypedagógusok nem tudják, hogy a bilingvális oktatásban hol a helyük, mi a szerepük. A módszertan tisztázatlan, ki döntse el, hogyan történjen az oktatás? Egységes legyen-e? A két nyelvnek egyensúlyban kell lennie. Jelenleg magas óraszámban van orális oktatás, a megfelelő az lenne, ha felefele arányban oszlana el a jelnyelven történő és az orálisan történő oktatás. A gyógypedagógusoknak nincs elképzelésük, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Az összevonás is sok kérdést felvet,

ha egy vagy két tanuló kéri a jelnyelvi oktatást, akkor a többinek nem jelelnek, vagy hogyan történjen ebben az esetben az oktatás? 2017-től a bilingvális oktatást be kell vezetni, a pedagógusoknak ez új, a szülőket el kell látni információval. Külföldi példák vannak, jó megoldások vannak, a kérdés, hogyan lehetne ezeket eljuttatni a szülőkhöz és a pedagógusokhoz egyaránt. Pilot-programként kellene bevezetni, ahol nyomon tudják követni évekig a fejlődést. Kárpáti Árpád Zoltán megköszönte a részletes beszámolót. Elmondta, tavaly a Parlamentben a SINOSZ szervezett a bilingvális oktatás kérdésében egy konferenciát. Az előadások utáni workshopon Perlusz Andrea is részt vett. Ott a végén együtt eldöntötték, hogy együttműködnek a jövőben. Dr. Kósa Ádám megköszönte Bitó Katalinnak, hogy a Bárczi anyagát az Országos elnökségnek megmutatta, mert a Bárczi ezt nem juttatta el a SINOSZ-nak. Az Országos elnökség tagjai nem tanárok, nem gyógypedagógusok, ezért javasolta, hogy Romanek Péter Zalánnak juttassák el, és kérjék meg, hogy szakmai érvekkel támassza alá, vagy cáfolja a Bárczi által leírtakat. Javasolta, akár kötetlenebb formában is beszéljenek erről. Dr. Kisida Tamás elmondta, problémásnak tartja, hogy a halló gyógypedagógus tanárok nem részesülnek jelnyelvi oktatásban. A SINOSZ elkezdte, de A/1 és A/2 szinten jelelő tanárok nem tudnak jelnyelven oktatni. Ő maga szinte minden siket iskolában járt már. Ott a tanárok azt mondják, bilingvális oktatást folytatnak már 20 éve! Kiderül, hogy az órán 1-2 jelet vagy daktilt használnak. Hogy a gyermek orális vagy bilingvális oktatást kap, azt a szülőnek kell eldöntenie. Kárpáti Árpád Zoltán javasolta, hogy a következő elnökségi ülésre hívják meg Romanek Péter Zalánt és Bartha Csillát, hogy a Perlusz Andrea listájával kapcsolatban fejtsék ki véleményüket. Megköszönte a megjelentek aktív részvételét. A következő ülés időpontja a tervezettek szerint szeptember 13-a lesz. A levezető: Nyírő Zsolt. Az ülést bezárta. (A beszámoló csak tájékoztató jellegű, az elnökségi ülés teljes tartalma a jegyzőkönyvben és a határozatok tárában található meg.)


17

„A padlás” musical a tatabányai Jászai Mari Színházban 2014. október 18-án, szombaton, 15 órai kezdettel, Tatabányán jelnyelvi tolmácsolással látható Presser Gábor – Sztevanovity Dusán: A PADLÁS (félig mese – félig musical 9-99 éves korig). Szövegkönyv: Horváth Péter és Sztevanovity Dusán Jelnyelvi tolmács: Németh Dénesné, Tünde Hely: Jászai Mari Színház Cím: Tatabánya, III.ker., Népház utca 5. Belépőjegy hallássérülteknek: 1.000 Ft/fő. Jegyek rendelhetők a következő telefonszámon és a Jászai Mari Színház jegypénztárában: 06-30-414-4129.

Szeptember 1-től elindul a SINOSZ új tematikus honlapja: a www.jelnyelv.hu Örömmel jelentjük be, hogy szeptember 1-től elindítjuk új honlapunkat, mely a SINOSZ jelnyelvi képzéseinek tematikus oldala. Létrehozunk egy letisztult arculatú, lendületes honlapot, amely naprakész információt nyújt a jelnyelvről, jelnyelvi képzéseinkről. Az oldal felhasználóbarát, nemcsak számítógépen, hanem mobilon és tableten is élmény olvasni. Aktuális információkkal folyamatosan frissítjük. Célunk, hogy egy komplex jelnyelvi tudástárat hozzunk létre, amelyet folyamatosan fejlesztünk, bővítünk szakmai írásos anyagokkal, jelnyelvi videókkal. Szeretettel tervezgettük, szerkesztettük az oldalt és most szeretettel nyújtjuk át minden érdeklődő részére – itt érhető el: www.jelnyelv.hu

Tudnivalók a féléves SINOSZ-tagdíjról Az Országos Elnökség döntött arról, hogy 2014-ben is lehetőséget biztosít a SINOSZ új belépői számára féléves tagdíj megfizetésére. • Féléves tagdíjat az az új belépő fizethet, aki előző évben (2013-ban) nem volt tagja a SINOSZ-nak. • Fél évre szóló tagdíjat 2014. szeptember 1-november 30. között lehet fizetni. A szeptember-október-november folyamán belépők 2015/03/31 érvényességű tagsági igazolványt vehetnek át. Fontos tudnivaló! • Mivel a tagsági igazolvány 2015. március 31-ig érvényes, a tagsági viszony folyamatos fenntartásához március 31-e előtt teljes éves tagdíj befizetése szükséges. • A féléves tagdíj mértéke: a megállapított egy évre vonatkozó tagdíj fele, azaz: • Rendes féléves tagdíj: 3000 Ft • Tanuló és 65 év felettiek féléves tagdíja: 1500 Ft • Kölyökklub féléves tagdíj: 625 Ft

közérd ekű

Egyre többen töltik ki ezt az online kérdőívet. Töltsd ki te is! Kedves Hallássérültek és Jelnyelvet Használók Közössége! Mint tudjátok, a Jelesély a kutatásokkal a jelnyelv sztenderdizációjára törekszik, ennek folyamatában pedig mostanra elkészült egy online kérdőív. Érdekessége, hogy teljesen el van látva jelnyelvi változattal is. Kérjük, válaszoljatok az online kérdőívre, és majd a végén a „Küldés” gombra kattintva küldjétek vissza nekünk! Amennyiben befejeztétek az online kérdőív kitöltését, osszátok meg vagy küldjétek tovább a barátaitoknak! Őket is kérjétek meg, hogy töltsék ki az online kérdőívet! Minél többen töltik ki, minél több adatot kapunk vissza, annál jobban be tudjuk mutatni, milyen a hallássérült közösség. A kérdőív elérhető az alábbi webcímen: http://jelesely.hu/survey/index. php/261915/lang-hu

Félárú jegyek a Fővárosi Fórum a KONTAKT Nagycirkuszba Tolmácsszolgáltatásról Kizárólag a SINOSZ tagjai számára, a Kecskeméten vadonatúj Zéró Gravitáció című műsorra! Az október 25-i, szombati és október 26-i, vasárnapi előadásainkra 50% kedvezménnyel kínáljuk a SINOSZ tagjai számára a jegyeket a II-es kategóriában. Az előadások kezdési időpontja: szombat: 11.00, 15.00 és 19.00 vasárnap: 11.00 és 15.00 A kedvezmény igényléséhez előzetes regisztrációra van szükség, melyet ide kattintva lehet megtenni. Az igénylés elküldése után hamarosan e-mailt küldünk, melyen minden információt megírunk a jegyek átvételével és fizetésével kapcsolatban. További kérdés esetén Nyári-Vincze Juditot keressék a 0620/2957001-es telefonszámon (H-P: 9-17). Várjuk Önöket szeretettel a Fővárosi Nagycirkuszban!

A SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete tájékoztató fórumot tart
a KONTAKT Tolmácsszolgáltatásról. A fórum időpontja:
 2014. október 25. (szombat) 15 óra Helyszíne:
SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete,
Kecskemét, Táncsics M. u. 19. Előadók:
Orbán Evelyn
szakmai vezető és
Vass Zoltán 
régiós képviselő A fórum célja, hogy az érintett felek tájékozódjanak a videotolmácsolás felhasználási területeiről, a benne rejlő lehetőségekről. Megvitatjuk az eddigi tapasztalatokat, bemutatjuk a szolgáltatás használatát.
Tudjunk meg többet a hallássérültek számára kifejlesztett akadálymentesítési szolgáltatásról! Számítunk MINDEN kedves érdeklődő jelenlétére!
 A program a SINOSZ TÉMA pályázata keretében kerül megrendezésre.


közérde kű

1 8

ExperiDance – kedvezményes jegyek SINOSZ-tagoknak! A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) tagsági igazolványának felmutatásával kedvezményes áron vehetnek részt az ExperiDance Production előadásain a hallássérült színházrajongók. A tánc- és látványszínház ezzel az együttműködéssel szeretne köszönetet mondani a szervezetnek azért, hogy több mint 100 éve munkálkodik a hallássérültek életminőségének javításáért. Az előadásokra a 6 év alatti SINOSZ-tagok, valamint a hallássérült iskolás csoportokat kísérő felnőttek részére térítésmentesen, a 6 év feletti gyermek- és felnőtt SINOSZ-tagok számára kedvezményes áron válthatnak jegyet. Az ExperiDance előadásait régóta látogatják siket és nagyothalló rajongók, akik a tánc és a ritmus univerzális nyelvének köszönhetően teljes értékű színházi élményben részesülnek. Az ExperiDance Production meggyőződése, hogy a SINOSZ-szal kötött együttműködés mentén még több hallássérült barátunk élete gazdagodik majd. Az együttműködés az ExperiDance Production saját, a RaM Colosseum élményszínházban tartott előadásaira érvényes. Részletes információk az együttműködésről: 1. A kedvezményes jegyek az adott előadást megelőző 7. naptól elérhetők az ExperiDance Production saját, a RaM Colosseum élményszínházban tartott előadásaira. 2. SINOSZ tagsági igazolvány (fényképes plasztikkártya) felmutatása esetén felnőttek és 6-18 éves diákok bruttó 1300 Ft-os áron válthatnak jegyet az előadásokra. 3. A z előadások megtekintése minden 6 év alatti SINOSZ-tag számára ingyenes, az őket kísérő 1 fő felnőtt számára pedig bruttó 1300 Ft. 4. Szintén térítésmentesen válthatnak jegyet a SINOSZ-tag iskolás csoportokat kísérő felnőttek (10 fő felett 1 fő / csoport). 5. Az elérhető kedvezményes jegyek számáról és az igénylés módjáról a SINOSZ ad tagjai számára tájékoztatást az adott előadást megelőző 7. naptól. A látogatható előadások programajánlóit közzétesszük a SINOSZ honlapján és Facebook-oldalán.

Öregdiák találkozó Debrecenben! A hallássérültek debreceni iskolája 2014. november 8-án (szombaton) 10 órától rendezi meg Öregdiák találkozóját. Az osztálytalálkozókat is ekkor kérjük megrendezni! Ebédet előzetes, név szerinti jelentkezés alapján 950 Ft/fő áron tudunk biztosítani. A találkozó helye: Debrecen, Széchenyi utca 60. Az ebéd és osztálytalálkozó jelzéseket október 31-ig Dr. Dienes Imréné kollégiumi egységvezető várja levélben, személyesen vagy a 06-52/ 531-766 telefonon és a 06-52/ 412-191 fax számon. Az intézmény vezetése mindenkit szeretettel vár.

Új helyre költözik a SINOSZ SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezete Október 13-tól az új cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 43. Az ügyfélfogadási rend változatlan: Kedd: 12.30–15.30 Csütörtök: 9.00–12.00 Elérhetőségeink szintén a megszokottak: Telefon: 06-70/708-7019 06-42/401-621 Fax: 06-42/500-449 E-mail: nyiregyhaza@sinosz.hu Web: www.sinosz.hu Dóczy Anita, megyei titkár

Dr. Dienes Imréné

A Vas Megyei Szervezet programtervezete az év hátralevő részére Október 25., szombat: Családi Sport nap TÉMA program Családi, csoportos, játékos versenyek lesznek nyereményért. Nagyszülőket, szülőket, unokákat, mindenkit várunk. – Külső helyszínre tervezett program. Október 31., szombat: Halloween party Jelmez viselése kötelező! November 7., péntek: Nyugdíjas klub és klubnap Minden év novemberére idős sorstársaink összegyűlnek egy baráti beszélgetésre, mellette önismereti előadással szeretnénk kedveskedni. – TÉMA program November 22., szombat: Önismereti tréning Önismereti tréning második fele: aki az elsőről lemaradt, vagy szeretné folytatni, azokat várjuk szeretettel! – Főként nagyothalló tagjainkra számítunk! December 5., péntek: Taggyűlés Beszámolunk arról, hogy mi történt velünk az elmúlt évben, mik a tervek a jövőre nézve. December 6., szombat – (terv) Klubnap Mikulás ünnepség TÉMA program A Mikulás megköszönti a gyermekeket, majd ezután kézműves foglalkozás és karácsonyvárás lesz a szervezetben. Részletes tájékoztatást a programok előtt e-mailben, a szövetség faliújságján és ügyfélfogadási időben közlünk! A programváltozás jogát fenntartjuk! SINOSZ Vas Megyei Szervezet elnöksége

Szünetel az ügyfélfogadás Miskolcon Ezúton is értesítjük Önöket, hogy 2014. október 20. és 2014. október 24. között az ügyfélfogadás elmarad a SINOSZ Borsod-A.-Z. Megyei Szervezeténél. Nyitás: 2014. október 28., kedd 9 óra Megértésüket köszönjük.


1 9

tec hno l óg ia

Egy parazita légy füle ihletheti a jövő hallókészülékét Bár az Ormia ochracea nevű parazita légyfaj első pillantásra nem tűnik az élővilág legszimpatikusabb állatának, a hallássérültek egy napon talán hálásak lehetnek az aprócska élősködőnek. A legyek tücskök hátára telepítik petéiket, a kikelő lárvák pedig belefúrják magukat a gazdaállat testébe, majd élve felemésztik azt. A rovarok hallószerve ugyanakkor olyannyira különleges, hogy egy egészen új rendszerű hallókészülékhez adott ötletet a fejlesztőknek. Az Ormia ochracea specializált füleivel képes rendkívüli pontossággal meghatározni a tücskök helyzetét pusztán ezek ciripelése alapján. A dolog különlegessége, hogy az állatok füle és feje rendkívül apró, mondja Neal Hall, a Texasi Egyetem kutatója, a légy által ihletett mikrofon egyik fejlesztője. Az ember fej nagy méretű, így fülei közt jelentős a távolság, vagyis a hanghullámok forrása könnyen betájolható az alapján, hogy mekkora különbséggel éri el a hang a két hallószervet. Agyunk a másodperc töredékét kitevő időeltérés alapján képes lokalizálni a hangot kiadó objektumot, mondja Hall. A légy feje azonban alig egy milliméter széles, így a hang gyakorlatilag egyszerre éri el mindkét hallószervet. Az apró parazita éppen ezért különleges füleket fejlesztett ki: két dobhártyája egy pici, merev struktúrával van összekötve, amely működését tekintve leginkább egy libikókára emlékeztet. A miniatűr mérleghinta felerősíti a hang fülekhez érkezése közti apró eltéréseket.

A legyek hallórendszerének ezen különlegességét elsőként Ronald Miles és Ronald Hoy írta le 1995-ben, azóta pedig egy sor kutató tanulmányozta az elrendezést. Sokan igyekeztek reprodukálni a rendszert mesterséges mikrofonok révén is, és úgy tűnik, hogy ezek a próbálkozások mostanra értek be. Hall mikrofonjában egy piezoelektromos anyag detektálja és továbbítja a libikóka mozgását, amely elektromos jelet ad le, amikor alakot változtat. Ez a megoldás nem annyira érzékeny ugyan, mint néhány más megközelítés, de mivel jóval egyszerűbb ezek többségénél, könnyebben megvalósítható. „Jelentős előrelépéseket tettünk az energiafogyasztás lecsökkentésében is” – mondja Hall. Kiötlői szerint a fejlesztés a már említett hallókészülékeken túl számos egyéb célra is használható lehet, az okostelefonoktól kezdve a katonai alkalmazásig. „A hallókészüléket használók leggyakoribb panasza, hogy nagyobb

zajban nem képesek hallani” – mondja Ruth Bentler, az Iowai Egyetem kutatója. „Bármilyen kis mértékű is legyen a hallásvesztés, hamar problémává válik, hogy például egy forgalmas étteremben a páciens megértse beszélgetőtársa szavait.” Erre a problémára jelenthetnek megoldást az úgynevezett direkcionális rendszerek, amelyek egy vagy több mikrofon segítségével semlegesítik a fej mögül érkező zajok nagy részét. Így a készüléket használó elsődlegesen azon hangokra lesz érzékeny, amelyek irányába a feje éppen fordul. Az ilyen elrendezésekben pedig óriási előnyt jelenthet a parazita légy hallórendszerét imitáló libikókás megoldás, mivel az jelentősen leszorítja az energiafelhasználást, kisebb méreteket tesz lehetővé és megkönnyíti a kalibrálást is.

www.ipon.hu


Sikete k

V i l ág n ap j a

2 0

Siketek Világnapja GYŐR

A SINOSZ Győr–Moson–Sopron Megyei Szervezete és a Győri Helyi Szervezete a Siketek Nemzetközi Világnapját megelőző napon, 2014. szeptember 27-én tartotta a „Hallássérültek Napja” rendezvényét a győri Városháza Dísztermében, 123 fő részvételével. A rendezvényen jelen voltak többek között a Győr városban működő érdekvédelmi szervezetek képviselői, a megyében működő SINOSZ helyi szervezeteinek a vezetői és tagjai is. Magyar Balázs megyei titkár köszöntötte a mai Hallás­ sérültek Napja rendezvény minden résztvevőjét. Külön köszöntötte Simon Róbert Balázs győri alpolgármester urat, országgyűlési képviselőt és Ormódi Róbert urat, a SINOSZ ügyvezető igazgatóját. A rendezvényt Tuba Richárdné, a SINOSZ Győri Helyi Szervezet elnöke nyitotta meg, majd Simon Róbert Balázs, Győr város alpolgármestere mondott köszöntőt. Felkért előadóként Ormódi Róbert, a SINOSZ ügyvezető igazgatója méltatta a Siketek Világnapja jelentőségét. Bemutatta a SINOSZ elmúlt időszaki eredményeit és az elkövetkező időszakra vonatkozó céljait. Ismertette a Kiválóság Díjas Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet elmúlt 4 évben elért sikereit és az itt végzett értékteremtő munka főbb elemeit.

Jagodics Rezsőné megyei elnökségi tag a rendezvény főszervezőjeként köszöntötte a megjelenteket. Hozzászólásában ismertette a fiatalok és az időskorúak közös programjának a szükségességét. Ezek a közös programok a korosztályok együttműködésének a fejlesztéséhez jelentős mértékben járultak hozzá. A program kulturális műsorral folytatódott. Méri Bálintné és Kardos Marianna zeneszámokat adtak elő jelnyelven. Kárász Nóra és Szűcs Ádám a Platina Táncstúdió tagjai táncbemutatót tartottak. A Hallássérültek Napja rendezvény fő támogatójának, Borkai Zsolt polgármester úrnak a hal-

lássérültek többéves támogatását egy dísztányér adományozásával ismerte el a SINOSZ Gy.-M.-S. Megyei Szervezete, amelyet a polgármester úr távollétében az alpolgármester úr vett át. Horváth Ferenc megyei elnök zárszavában megköszönte az ünnepi rendezvényen jelenlévők megjelenését és minden résztvevőt meghívott a SINOSZ győri klubhelyiségében tartandó állófogadásra. Külön köszönetet mondott a rendezvény szponzorainak az anyagi és természetbeni támogatásért. A SINOSZ Gy.-M.-S. Megyei Szervet Elnöksége


2 1

S i ketek

V i l á gnap ja

a szervezetekben Mosonmagyaróvár

A polgármesterrel

Közönség

Látogatók

A SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezetének 2014-ben is sikerült megtartani a Siketek Nemzetközi Világnapjának helyi rendezvényét a mosonmagyaróvári Flesch Károly Művelődési Központban. Az „Elfogadás napjához” kapcsolódva részt vettünk a rendezvényen, azért hogy a figyelem felhívás mellett, a siketek és hallók találkozásával a különbségek feloldódjanak és könnyebb legyen egymás elfogadása. Ezek a találkozások is a korlátok leküzdéséhez járultak hozzá, megismerhették a résztvevők a jelnyelvet és kipróbálhatták jelnyelvi tudásukat.

Ünnepi műsor

Az ünnepélyes megnyitón jelnyelven is énekeltek az Újhelyi Általános Iskola énekkar tagjai. Abban, hogy ez a szereplés létrejött, igen nagy szerepe volt Orbán–Cser Zitának és Travosek Józsefné Panninak, akik betanították a jelnyelvi énekeket az iskolásoknak.

Gyakorlás

A nap fénypontja az esti színházi műsor volt, amelyet szintén elismerésre méltó módon szerveztek meg. A közönség újra átélhette, hogy siketként is nagyszerű műsorokat lehet előadni, és hogy ők is egyenrangúak a halló művészekkel, előadókkal. Az Újhelyi Általános Iskola kórusa ismét bemutatkozott az esti közönségnek. A budapesti siket ErgoSum jelnyelvi színjátszók nagyszerű előadást

Roll Dance

tartottak. A Roll Dance kerekesszékes együttes előadása még színesebbé tette a programot több zeneszám jelnyelvi énekkel való előadásával. A közönség

ErgoSum

állva, nagy tapsokkal köszönte meg az előadásokat. Vámos Imréné, a SINOSZ helyi elnöke, Mosonmagyaróvár


Sikete k

V i l ág n ap j a

2 2

Siketek Világnapja Miskolc

2014. szeptember 26-án a Siketek Világnapjára szervezett rendezvényt Dr. Szunyogh Szabolcs megyei elnök nyitotta meg. A megnyitó után – Miskolcon először – jelnyelvi flash mob-ot mutattunk be. A dal, amit kiválasztottunk, a Valahol Európában című musical egyik dala, „A zene az kell” című dal volt. Emelte az előadás hangulatát Oláh Krisztián megyei elnökségi tag, aki bekapcsolódva, dallal kísért bennünket. Ezután Egerből érkezett hozzánk egy mesével Szőke Mihály jelnyelvi mesemondó, aki a Mátyás-mesék közül „Az aranyszőrű bárány”-t adta elő. Fantasztikus előadással és óriási sikerrel köszönt el tőlünk. Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó Petőfi Sándor „Füstbe ment terv” című versét, Vinczéné Csatári Anikó pedig József Attila „Mama” című versét „szavalta” el jelnyelven. A jelenlévőknek bemutattuk a Kontakt Tolmácsszolgáltatást is: egy önként jelentkezővel élőben jelentkezett be a tolmács és néhány kérdés is elhangzott. Így a jelenlévők is láthatták, hogyan is működik ez a szolgáltatás, milyen fontos eszköz a hallássérültek életminőségének javulásában, önállóságában. Átadtunk néhány szórólapot azoknak, akik ellátogattak hozzánk, amin rajta volt

a fonomimikai és daktil ABC. Kíváncsian próbálgatták, hogyan is kell ezt csinálni. A vállalkozóbb kedvűek „lebetűzhették” mindenkinek az általuk kiválasztott ABC-n a nevüket. Később Oláh Krisztián még néhány dalt elénekelt, melyeket a Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ munkatársa fordított jelnyelvre. Az interaktív játék keretében az érdeklődőknek jelnyelven megtanítottuk a „Tavaszi szél vizet áraszt” című magyar népdalt. Mielőtt még elköszöntünk volna, azoknak, akik délelőtt nem voltak jelen, újra előadtuk a jelnyelvi flash mob-ot. Óriási köszönet a Miskolc Pláza vezetőségének, hogy lehetővé tették számunkra a világnap megrendezését, valamint

minden önkéntesnek, akik részt vettek a flash mob-ban, név szerint: Csorba Erzsébet, Horváth Anikó, Király Sándor, Kondás Krisztina, Lakatos Edina, Tar Tünde, Tőkés Hajnalka, Tóth Norbert, Ilkó Ágota, Papp Alexandra (a Vodafone dolgozói), Fazekas Zsuzsanna (Kazincbarcika – helyi ügyintéző), Szabóné Maruzsi Sarolta (Ózd – helyi ügyintéző) Gulyás Gabriella (megyei elnökségi tag), Dr. Kisida Tamás (OE-tag), Dr. Némethné Durkó Annamária és Papp Edina (SINOSZ-tag), Viczián Marianna ( jelnyelvi hallgató). Valamint köszönet jár Vinczéné Csatári Anikó miskolc helyi elnöknek, Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó jelnyelvi oktatónak a versekért, Szőke Mihálynak a meséért, Oláh Krisztián megyei elnökségi tagnak az énekért, és végül, de nem utolsósorban köszönet mindenkinek, aki eljött és velünk volt ezen a napon. Béres Ágnes, megyei titkár


2 3

közö ss égi

tér

Nyárzáró ebéd Békéscsabán

Asszonyok kórusa énekel

Az elnök átadja az ajándékot a nyertesnek A vonatozás nem maradhat el

A SINOSZ Békés Megyei Szervezete nyárzáró ebédet tartott Békéscsabán, a Trefort utcában. Szombaton kora délelőtt gyülekezni kezdtünk, és meglepetésünkre folyamatosan érkeztek a vendégek. Egész Békés megyét sikerült meghívnunk, jöttek is a tagok, akik szép számban képviselték a tagszervezeteket. Érkeztek hozzánk vendégek Martfűről, Szentesről, Orosházáról, akik kivétel nélkül nagyon jól érezték magukat. Miután mindenki elfoglalta a helyét, elnökünk, Széles Károly köszöntötte a résztvevőket és megnyitotta az eseményt. A terített asztaloknál helyet foglalva elkezdődött a tagok által begyakorolt műsorok előadása. Verseket és énekeket hallhattunk az orosházi és békéscsabai tagjainktól.

Az esemény fő támogatói a békéscsabai Mezőker Kft., akik az ételhez járultak hozzá alapanyagokkal. A Lipóti Pékség is támogatónk volt, aki az ebédhez a kenyeret biztosította számunkra. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat. A vendégek sorai közt köszönthettük Sáfrány Margit alelnököt, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. Az ebédet a Nádas Söröző csapata készítette nekünk bográcsban, ami marhalábszár-pörkölt volt savanyú uborkával és tésztával körítve, melyet fél egykor tálaltunk a vendégeinknek. Nagyon ízletes pörköltöt fogyaszthattunk, s miután megszomjaztunk, a büfében üdítőt és frissítőt vásárolhattunk. Ebéd után elérkezett a nap várva várt része, a tombolahúzás. Rengeteg apró és

A nagyteremben várakozunk

értékes ajándékot sikerült kiosztanunk a tombolahúzás során, amelyek széles mosolyt csaltak a nyertesek arcára. Az egész napot halk vagy mulatós zeneszó kísérte és a nap végére a résztvevők táncra is perdülhettek. Vonatozással és az élmények megosztásával zárult ez a hosszú, nyárbúcsúztató nap. Bognár Gyöngyi, megyei titkár


közöss é g i

té r

2 4

Nyári emlékeinkkel visszaidézzük a nyarat

Szépvölgyi barlang – Tágas folyosó

Mi vagyonk Opelon

Szentgotthárdon, az OPEL autógyárban és budapesti barlangtúrákon voltunk Amit megtudtunk az Opel autógyárról: A vállalat Magyarországon több mint 20 éves múltra tekint vissza. A rendszerváltás után kezdett motor- és sebességváltó-gyártással foglalkozni. Látogatásunk során az autók „gyomrában” kutattuk a működési elvüket. Régebben Family 1 motorral gyártották az autóikat, mostanában Flex – vagyis a legmodernebb – motorral is előállítják. Termékei 70%-át a tengerentúlra szállítja, a többi 30%-át Európába. A gyár hatalmas területen fekszik és mindenütt automatizált. A gépek előnye, hogy hibátlanul és fáradhatatlanul szerelik össze az alkatrészeket. De vannak kisebb helyen kézzel összeszerelendő részek is. Az új kollégák kezdetben szimulációs munkakörnyezetben többnapos gyakorlati képzésen vesznek részt. Megtanulják, begyakorolják, hogy mit kell csinálniuk a szerelősoron a motorok összeszerelése során. Így megismerik a munkafolyamatot, a csapaton belüli együttműködést és a munkavédelmet. A gyár bővítésébe sok-

sok millió eurót fektettek be, ami elősegíti a munkahelyteremtést. Megkérdeztük, van-e hallássérült dolgozó a gyár munkatársai között, sajnos nincs. A budapesti barlangtúrákról és Aquincumról mesélünk A Pálvölgyi-barlang Magyarország 2. leghosszabb barlangja. A feltárt terület 29 km, ebből 500 m a túraútvonal. 1904ben egy kisfiú fedezte fel birkalegeltetés közben, 1927-ben látogathatóvá tették. A II. világháború alatt óvóhelyként is funkcionált. Érdekes cseppkő alakzatokat láttunk, melyek formája valós állatokra emlékeztet – pl. krokodil, elefánt. Valódi, élő állatok is vannak itt: a denevérek. LÁTTUK ŐKET! Csodás természeti kincs, csillogó kalcitkristályok és kagylónyomatok is vannak. Magas, hasadékszerű folyosók tették izgalmassá a sétáinkat. A Szemlőhegyi-barlang 2200 m feltárt területből és több tágas folyosóból áll, útvonala 250 m hosszú. Virágkertes barlangnak is nevezik, mert gazdagon díszített és látványos formakincsű képződmények láthatók itt. A levegő pormentes,

Szépvölgyi barlang – Anyósnyelv

asztmásoknak és légúti betegségekben szenvedőknek kiváló kezelési lehetőség. Az Aquincumi Múzeum területén ókori római katonai tábor volt. Budapest az egyetlen olyan európai nagyváros, melyben a római kor öröksége a legnagyobb összefüggő területen található. A kiállítási csarnokban tárgyi emlékanyagok, az alagsorban élménytár látható. Ez a legérdekesebb rész, mert négy mozgásérzékelő, interaktív játékot próbáltunk itt ki harcban és helyiség-berendezésben. Történelmi kvízzel gyarapítottunk a tudásukat. A romkert a polgárváros színtere: pl. vásárcsarnok, fűszerkert, közfürdő, Fortunaszentély, enyvfőző-ház, festőház, kőtár található itt, de van mitológiai játszótér is. Akik szeretnek visszanézni a régmúlt időbe, ajánlom ezeket. Igazi történelemóra! A nap végére a lábunk szinte összerog�gyant, de megérte a fáradságot, mert szép élményekkel robogtunk haza. Vighné Spák Laura, nagykanizsai ügyintéző


2 5

közö ss égi

tér

A Vas Megyei Szervezet féléves beszámolója

Mozgalmasan telt az elmúlt fél év a Vas Megyei Szervezetben. 2014 januárjában a vezetőség összeült, és kitalálta az elkövetkező év programjait, elkészítették a programtervezetet, és érintőlegesen átbeszélték az idei TÉMA programokat. Februárban már valódi programszervezés történt, ugyanis 15-én sor került a Farsangi rendezvényre. Szép számban érkeztek tagjaink, akik egyre nagyobb lelkesedéssel öltöznek jelmezekbe. Márciusban Nőnapi ünnepséget tartottunk, mely egy napra esett a 2013-as Kiválóság Díj kiosztásának idejével, így megyei elnökünknek korán indult a nap: Budapesten a központban reggel átvette az oklevelet, és délután már a hölgyeket köszöntötte férfitársaival. Ez után a szervezetben közösen ünnepeltük tovább, hogy a SINOSZ tagszer­ vezeteinek versenyén sikerült

a 3. helyre fellépnünk, és ezzel már második alkalommal nyertük el a neves kitüntetést. Szintén márciusban került sor Vas Megye örökbefogadója, Bacsó Péter országos elnökségi tag KONTAKT Tolmácsszolgáltatással kapcsolatos beszámolójára. Még márciusban a vezetőség véglegesítette a TÉMA programokat és elkészítette az ezzel kapcsolatos pályázatot, melyet a központban jóváhagytak. Áprilisban közösen vártuk, hogy eljöjjön a húsvét, és ennek tiszteletére saját készítésű dekorációval díszítettük szervezetünket. Ellátogattunk Budapestre is, ahol a Sziklakórházat és a Terror Házát tekintettük meg. Májusban – idén újszerű módon – két alkalommal ünnepeltük együtt a gyermeknapot: egyszer Szombathely belvárosában, a Történelmi Témaparkban, következő alkalommal

pedig a Szövetség falain belül, egy siket bűvész szereplésével. Júniusban nagyszabású ,,Esély napot” tartottunk, melynek keretein belül délelőtt sor került egy újabb KONTAKT fórumra, ám ezúttal a Tolmácsszolgáltatás munkatársai, Orbán Evelyn és Kozma Balázs vezetésével. Délben ebéddel kínáltuk a jelenlevőket, és a nap hátralevő részét Juhász Ferenc ,,Fogadd el, a hallás nem akadály!” című előadásán töltöttük el. Ez után tagjainknak hagytunk egy lélegzetvételnyi pihenőt, hogy mindenki nyaraljon egy jót, és feltöltődve térjen vissza szervezetünkbe, ahol már az új programok szervezésével foglalatoskodunk, hogy az év hátralevő részében is hasonlóan érdekes és tartalmas programok kerüljenek megrendezésre egy Kiválóság Díj-nyertes szervezettől. SINOSZ Vas Megyei Szervezet vezetősége


közöss é g i

té r

2 6

Belvárosi szüret 2014. szeptember 6–7-én Zalaeger­ szegen jelelt gyerek és felnőtt egyaránt. A két napos VII. Belvárosi Szüret és Zalai Teríték Bor és Gasztrofesztivál programjain a civilek is részt vettek. Több tízezer látogató volt a belvárosi szüreten, és a civil udvarban is sokan megfordultak. A Kvártélyháznak nyáron helyt adó nagyon közkedvelt téren tucatnyi szervezet és alapítvány mutatkozott be. Sokféle civil szervezet képviseltette magát és mutatkozott be interaktív programokkal: a SINOSZ Zala Megyei Szervezete, a környezetvédők, a nagycsaládosok, a polgárőrök, a Szív Egyesület, a Korán Érkeztem Egyesület stb. Emellett benépesült a civil színpad is, ahol a Tavaszi szél című népdalt jelelve és énekelve adták elő, de a kötélugrás, a hastánc és a citerások is helyt kaptak. Az udvarban feladatokat kellett megoldani minden sátornál. Ha sikerült meg­ csinálni, pecsét járt érte jutalmul. A SINOSZ Zala Megyei Szervezete sátránál minden látogató egy-két jel megtanulásával érdemelte ki a pecsé­tet, melyet jellel köszöntek meg. Míg a gyerekek ”játszottak”, addig a felnőttek információt kaptak a szervezet életéről, a tanfolyamokról és a programokról egyaránt. Az emberek szeretettel fordultak felénk. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk azóta is.

Kis lelkes csapatunk

A tagok is meglátogattak

Szeretlek

Én is tudom

Mi is tudjuk

Pummerné Kata, megyei titkár


2 7

Lángos sütés Baján Beköszöntött az őszi időszak, ismét megkezdődtek a szokásos programok. Minden hónapban tartanak a bajai tagok teadélutánt. Tavalyi évben már megvalósításra került a lángos sütés. Marsi Hajnalka ötlete ez évben is sikeres volt. Idén szeptemberben is sok-sok tagot vonzott be a bajai klubba. A kis helyiség megtelt, számos kedves tagtárs látogatta meg a pénteki klub délutánt. Kellemes, hosszan tartó beszélgetések mellett fogyaszthatták az illatos, friss lángost. Klubhelyiségben készült a finom ropogós lángos, lehetett választani fokhagymás, sajtos vagy sima tejfölös közül. Következő hónapra is szeretnénk valami egyszerű finomságot készíteni. Ötleteket várunk a Baja Helyi Szervezetbe vagy

facebookon Marsi Hajnalka címére! Köszönjük azoknak a klubtársaknak a segítségét, akik rendszeresen részt vesznek a programok megvalósításában. Fazekas-Leitner Viktória, megyei titkár

KONTAKT ismertető Gyulán Mostanra már sok regisztrált tesztelője van a KONTAKT Tolmácsszolgáltatásnak Gyulán is. Nagy számban kölcsönöztek a tagok a szolgáltatáshoz megfelelő tablet készüléket. A használat során azonban kisebb nagyobb problémák merültek fel. A csoportos betanításon sok érdeklődő jelent meg a SINOSZ Gyulai Helyi Szervezetében. Vass Zoltán, a KONTAKT regionális képviselője először alapinformációkat osztott meg a jelenlévőkkel, hogy az esetleges téves értesüléseket eloszlassa. Ezután áttért a gyakorlati alkalmazásra. Szó volt a különböző szolgáltatóknál felmerülő nehézségekről, a lehetséges felhasználási szituációkról.

Megtudhattuk, hogy hova fordulhatunk, ha a táblagép működésével van gond. Értesültünk a folyamatban lévő fejlesz­ tésekről. Mindenki megoszthatta eddigi tapasztalatát a KONTAKT-ról. Ez nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen így életszerű helyzeteket tudtunk tisztázni, megbeszélni. Köszönjük Vass Zoltán felkészültségét és segítőkészségét. Egyénileg is bárki nyugodtan fordulhat hozzá. Amikor a betanítás befejeződött, a kis csoport leült a tűz köré az udvarra. Sütöttek maguknak egy kis szalonnát, hogy kellemes hangulatban megvacsorázzanak az őszi estén. Bognár Gyöngyi, megyei titkár

közöss ég i

tér


közöss é g i

té r

2 8

Gombnyomásra menni fog! A TÉMA pályázat keretében rendezett, nyár végére befejeződött programunk célja a számítástechnikai ismeretek megalapozása volt. A 40-60 éves korosztályt ismertettük meg a digitális világgal. Az internet az információk akadálymentes hozzáférésének kiváló területe a hallássérültek számára. Az e-mail könnyíti a kommunikációt számukra is, mely segítségével a SINOSZ helyi szervezeteivel és egymással is tudják tartani a kapcsolatot. Azonban sok mindenkinek nehézséget okoz ezen rendszerek használata. Ezt az akadályt döntöttük le közösen tagjainkkal. A megvalósításban partnerünk volt a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Nyitott Tanulási Központ is. A program létjogosultságát a nagyszámú jelentkezés igazolta. Ennek eredményeként a tervezett egy csoport helyett kettőt indítottunk, kettő különböző helyszínen, a résztvevőkkel egyeztetve. A képzéshez jelnyelvi tolmácsot is biztosítottunk a Békés Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat jóvoltából. Az oktató, Kővári Zalán, rendíthetetlen türelemmel és gyakorlatias feladatokon keresztül ismertette meg a résztvevőket az e-mail fiókok használatával, az akadálymentes ügyintézéssel (ügyfélkapu regisztráció, használati lehetőségek). A képzésről tanúsítványt is kaptak a résztvevők, akik rengeteg tudással gazdagodtak. Reméljük, hogy tudásukat a mindennapokban kamatoztatják és tovább bővítik. Bognár Gyöngyi megyei titkár

Dumitrean tanusítvány


2 9

közö ss égi

tér

Készítsünk ajándékot a 110 éves Parlamentnek! Az Országház építése 1885-től 1904-ig tartott. 110 éve, hogy nemzetünk büszkesége, fővárosunk egyik legnagyobb, legszebb épülete elkészült. Ez alkalomból készítettünk az „ünnepeltnek” ajándékot, a TÉMA pályázat keretében. Nem ez volt az első alkalom, hogy „meglepetést készítünk” egy épületnek. A Solti Szervezet már évek óta készít ajándékokat, és ajándékoz meg intézményeket, egyesületeket és olyan személyeket, amiket, akiket tisztel és szeret. Az, hogy idén a Parlamentnek készült az ajándék, csakis a TÉMA pályázatnak és kiíróinak köszönhető. Ugyanis az idén szerettünk volna (mindenféleképpen) meglátogatni a Parlamentet. DE a pályázatban meg kellett indokolni, hogy mért szeretnénk a kirándulást (azaz keresni kellett egy

neves eseményt). A 110 év szerintünk elég ok! De mifelénk úgy tartják, hogy ünnepelthez üres kézzel, nem illik menni. De mit is vigyünk? Mi? Akik kicsi, és egyszerű emberek vagyunk. Mindent, amit csak adni tudunk, a kicsinységünket, az egyszerűségünket és az emberségünket! Tiszta, őszinte szívvel! Hiszen: „Van, hogy nem az ajándék nagyságának, de nem is az ajándék okozta örömnek kell örülni. Hanem van, hogy az ajándékozó öröme a fontos. Az a lázas készülődés, várakozás, ami egy szerettünk megajándékozása körül körbelengi az ünnepet, vagy csak a hétköznapot… Az teszi fontossá az emberi kapcsolatokat.” (Dné) A kézműves foglalkozáson a részvétel ingyenes volt, az alapanyagokat a Szervezet biztosította. Bőségesen készítettünk

ajándékot, mivel csak a leggyönyörűbbeket visszük el. Ez a pár óra, amit együtt töltöttünk, szinte elröppent. Egy igazi kézimunkázós teadélután volt. Remélhetőleg a jövő hónapban, vagy az azt követőben, már el is tudjuk vinni az ajándékunkat. Vendéglátónk, Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő lesz. Azt hiszem, mindenki nevében írhatom, hogy már nagyon-nagyon izgatottan várjuk a napot. Dávid Józsefné, ügyintéző

Te segítesz, hogy én segíthessek! 2014. szeptember 25-én, délután 5 órai kezdettel ismét egy érdekes programmal vártuk az érdeklődőket a Baranya megyei szervezet klubtermében, a TÉMA program keretében. A programsorozat címe: Te segítesz, hogy én segíthessek! Milyen lehet az akadálymentes munkahelyi környezet? Milyen lehet ott dolgozni? Milyen lehet egy ilyen okmányirodában például ügyet intézni hallássérültként? Hangya Dóra munkaerő-piaci referens segítségével tudhattunk meg fontos információkat, miközben a hallássérültek saját tapasztalataikat is megoszthatták a jelenlevőkkel, segítve ezzel is az aka-

dálymentesítés nehéz folyamatát. Az előadás során Dóri felelevenítette a 2013. évi „Irány a Munka!” program főbb elemeit, kiemelve az 5 helyszínen lezajlott, országosan 27 programot, amelyek mind kivétel nélkül a munkaerő piaci szolgáltatások akadálymentes megvalósítása érdekében tett lépések voltak. Elmondta, hogy az állásbörzén a SINOSZ standdal jelent meg, valamint hogy a munkahelyeket munkavédelmi szempontok szerint is rangsorolják. 2014 a Munkaerő piaci akadálymentesítésről szólt, ebből is kapott ízelítőt a hallgatóság, útravalóként pedig

Vincze Tamás gondolatát osztotta meg mindannyiunkkal. „A SINOSZ jó és hiteles példa arra, hogy megmutassa: a halló és hallássérült munkatársak teljes egyenlőségben, egymás értékeit tiszteletben tartva, közösen tudnak munkálkodni.” Egy barátságos közegben nyitottak, őszinte beszélgetés, tapasztalatok kölcsönös megosztása zajlott ezen a klubnapon, ahol a program fókusza az volt, hogy jobban megismerjük a siket és nagyothalló személyek igényeit és segítsük őket az önérvényesítő képességük fejlesztésében a munkaerőpiacon. Cseri Zsuzsa, megyei titkár


közöss é g i

té r

3 0

Gyógyteák a mindennapokban A SINOSZ Békés Megyei Szervezete egy teadélutánnal kedveskedett tagjainak szombaton a TÉMA pályázat keretében. A program célja az volt, hogy megismerkedjünk a gyógyteák egészségmegőrző és gyógyító hatásaival. Hatalmas szakirodalom áll a téma mögött, a leghitelesebb azonban mégis az, ha valaki a tapasztalatait és megfigyeléseit is hozzáteszi. Ezért esett a választásunk Bartyik Editre, aki hosszú évek óta foglalkozik már ásványokkal és gyógynövényekkel. Sokan fordulnak hozzá tanácsért, hogy enyhítsék bajaikat. Ezen az őszi délutánon mi is hasznos információkat kaptunk Tőle. Megismerkedtünk a növények különböző részeinek felhasználásával. A kérgekből vagy gyökérből készült teákat főzni kell, míg a virágzatot és a leveleket forrázni. Vigyázni kell azonban a csipkebogyó készítésére, mert a benne lévő C-vitamin hőérzékeny, csakúgy, mint a mézben megbúvó értékek. Ezért 60 fok fölé nem melegíthetjük, a teát egy éjszakás áztatással készítjük. A cukrot mellőznünk kell a gyógyteákból. Ezek csak apró részletek abból, amit megtanulhattunk a bemutató során. Kóstoltunk és szagoltunk teákat. Aki felismert egy teát, az egyből kapott egy kis ajándékot. A programot egy totó zárta, amiben visszakérdeztünk néhány dolgot az elhangzottakból. Mindenki számára meglepő volt megtudni, hogy a legértékesebb kamillavirág lelőhely itt van a megyékben, karnyújtásnyira tőlünk, Szabadkígyóson.

Aki figyelt, az könnyedén adott helyes választ a totóra és máris értékes ajándékcsomaggal gazdagodott. Köszönjük az előadónak és a megjelent tagoknak az érdekes és értékes órát,

amit együtt tölthettünk az illatok felhőjében, mely bejárta a termet. A téma kimeríthetetlen, így biztosan szervezünk még hasonló tájékoztatást, ahol az egyéni kérdések is újból teret kapnak. Bognár Gyöngyi, megyei titkár


3 1

közö ss égi

tér

Egészségnap ételbemutatóval Mosonmagyaróváron

Érdeklődők

Finomságok

Kóstolás közben

Résztvevők

A SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezete a 2014-es évben az egészség megőrzését és a betegségek megelőzését is célul tűzte ki. Ennek egyik programjaként sikerült megvalósítani az önkormányzati pályázati forrásból egy olyan egészséges ételbemutatót, amelynek ételei megfelelnek a mai kor dietetikai elvárásainak. Több tagtársunk is cukorbeteg és fontos tudni, hogy az egészséges emberek számára is a sok cukor mellőzése indokolt. Ennek figyelembevételével kerültek bemutatásra és

kóstolásra olyan ételek, amelyek cukor-, glutén- és tejmentesek. A mai kor egyik legrosszabb szokása talán a sós chips, amelyet könnyen helyettesíthetünk szárított gyümölccsel, zeller vagy alma chipsszel. A bemutató jól prezentálta, hogy találékonysággal mindenki színesítheti az étkezési palettáját. Hangsúlyt kapott, hogy az emésztési problémákkal küzdő emberek egyik fő étele kellene, hogy legyen a teljes kiőrlésű kenyér. A kóstoló egyik kedvence a zöldséges szárnyas fasírt és a szezámos sós kréker volt, amelyeknek alapanyagait darált mandula, szezámmag és tojás alkotta.

Ezek teljes mértékben helyettesíthetik az egészségtelen nassolás utáni vágyat. Almás-mákos sütemények is kerültek az asztalra, amelyek szintén cukor és liszt nélkül készültek. A sütemények mák, alma, méz, kókuszreszelék és tojás alapanyagokból készültek. Akik a keményebb „rágcsálni valót” kedvelik, azok is találtak kedvükre valót. Majdnem a szivárvány minden színéből lehetett választani a nyers és gusztusosan összeállított zöldségekből. Az ételbemutatón sok hasznos tanáccsal láttak el bennünket, amelyeknek ha csak a töredékét is alkalmazzuk naponta, akkor már tettünk az egészségünkért. Vámos Imréné, helyi elnök, Mosonmagyaróvár


közöss é g i

té r

3 2

Közlekedj okosan! A SINOSZ Vas Megyei Szervezetében 2014. október 4-én, szombaton került sor a várva várt nagyszabású TÉMA programunkra, mely a „Közlekedj okosan!” elnevezést kapta. Ez a nap az autózásról, a biztonságos közlekedésről, az ittas vezetésről (és állapotról) szólt. Fekete Róbert közlekedésbiztonsági szakértőtől megtudhattuk miért is olyan veszélyes a vezetés közbeni SMS-ezés és telefonálás, hogy egy pillanat alatt baj történhet, ha nem az utat figyeljük. Bizony a résztvevők között is szép számban akadtak emberek, akik már küldtek szöveges üzenetet/üzeneteket vezetés közben. Elrettentő videókkal demonstrálta az előadó, hogy mekkora bajt okozhat egy-egy sor elküldése. A vezetés közbeni SMS-ezés témakör után egy új témának vágtunk neki, ami az ittas vezetés volt. Itt szerencsére nem voltak elrettentő videók, csak olyanok, amik arról szóltak, hogy mindenkit hazavár valaki, ezért érdemes döntenünk, iszunk vagy vezetünk?! A felvezető előadások után előkerültek a részegséget szimuláló szemüvegek, melyeket mindenki kipróbálhatott. Közben elkezdődtek a versenyek. A résztvevők több helyszínen bizonyíthatták, hogy ”részegen” is tudnak egyenesen menni, bójákat kerülgetni, vagy egy egyszerű logikai játékban helyt állni. Közben a szövetség mögötti területen egész napos lehetőség volt egy úgynevezett vezetéstechnikai szimulátor kipróbálására a Horváth Tanoda Oktató és Vizsgaközpont Kft. (Kapuvár) jóvoltából. A versenyek győztesei értékes autózással kapcsolatos nyereményeket vehettek át. Külön öröm

Nyertesek

Szimulátor

Logikai játék szemüvegben

Előadás

azonban számunkra, hogy a környező megyékből is érkeztek tagok erre a napra, és a KONTAKT területi képviselőnk, Szabó Gergely (akit a nap folyamán mindenki felkereshetett a KONTAKT Tolmácsszolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel, problémáival) is beállt egy jó

játékra, és aktív részesévé vált közösségünknek. A délután kezdődő program estébe nyúlóan ért véget, de felejthetetlen élményekkel, igazán szórakoztató programmal a hátunk mögött zártuk a napot! Fazekas-Leitner Viktória, megyei titkár


3 3

Béles Fesztivál 2014. szeptember 20-án az Ózdi Helyi Szervezet ellátogatott Cigándra, a Béles Fesztiválra. Ez a látogatás Patkó Csabáné, a Zempléni Helyi Szervezet meghívására történt. A fesztivál során megtekinthettük a Falumúzeumot, amely egy több mint száz éves parasztházban lett berendezve. Lévén falumúzeum itt visszarepülhettünk az időben, és láthattuk, hogyan is éltek régen az emberek, milyen volt a kemencés konyha, milyenek voltak a kézzel készített vázák, edények, illetve a tányérok, amik a falon helyezkedtek el. A fesztiválon résztvevők, köztük mi is, részt vehettek egy külön programon is, ahol néptáncosok mutatták be műsorukat, volt versszavalás és zene. Akik megéheztek, megkóstolhatták a legényfogó levest, majd második fogásként a gerslis káposzta ízeit élvezhették. Ebéd után megkínáltak minket alma és szőlő pálinkával, amihez sós rudat és kókusztekercset is csemegézhettünk. Akik nem kedvelik a pálinkát, azok többféle üdítő közül választhattak. Nagyon jól éreztük magunkat, felszabadultan táncoltunk, nevettünk. Ezúton szeretnénk megköszönni Patkó Csabánénak, hogy meghívott minket erre a rendezvényre, és megosztotta velünk ezt a felejthetetlen élményt. Kovács Tibor az Ózd Helyi Szervezet elnöke

közö ss égi

tér


közöss é g i

té r

3 4

Az Edelényi Kastély és a Borsodi Tájház 2014.07.26-án, egy szombati napon a SINOSZ Kazincbarcikai Helyi Szervezete ellátogatott az Edelényi Kastélyba, ami öt év alatt nagyon szépen felújítottak, és a Borsodi Tájházba, ami Edelényhez tartozik, de Borsodon található. Ez a program mind a négy Borsod megyei szervezetnél meg lett hirdetve, így jöttek a miskolci és az ózdi szervezettől is. A kastélyban kedvesen fogadtak minket. Először egy nagy terembe invitáltak, ahol megnézhettünk egy filmet a kastélyban található falfestmények történetéről, úgy, hogy színészek korhű jelmezben játszották el a tulajdonosokat és a festőt. A film 3D-ben készült, így szemüveget is kaptunk hozzá. A film után körbevezették a csoportot a kastélyban, melynek során megtekinthettük élőben azokat a festményeket, amikről a filmben szó volt. Egy másik szobában lehetőségünk nyílt megcsodálni egy eredeti ablakot, ami bizonyos időközönként csak pár másodpercre látható. Ugyanitt létrehozták a kastélynak egy nagyobb interaktív makettjét, ami úgy működött, hogy ha megnyomtunk egy gombot (például a „Cukrászat”), akkor a maketten kivillant a kastélynak azon része, ahol található ez a szoba. Igyekeztek ötvözni a múltat a jelennel, ezért az utolsó szobát úgy csinálták meg, hogy a kastély egyik tulajdonosának, Dessewffy Ferencnek készítettek egy Facebook-profilt és kiplakátolták a posztjaival a szobát. Ugyanebben a „Kiss Ferus” emlékszobában megtekinthető volt a kastély eredeti, rajzolt

alaprajza. A későbbiekben szeretnének további fejlesztéseket, például tárgyi emlékeket beszerezni, mert most a kastélyban lévő csillárokat, festményeket különböző múzeumoktól kölcsönözték. A kastély után a Borsodi Tájház következett, ahová busszal mentünk tovább. Mivel nagyon meleg volt és sokan is voltunk, a tárlatvezető hölgy bevezetett minket egy hűvös csűrbe, ahol elmondta, hogy melyik épületben, mi található. A tájháznak három épülete van. Ezekben lehetett megnézni a régi, falusi élethez szükséges eszközöket, tárgyakat, illetve

volt csipke- és rádió kiállítás is. Az egyik szobába egy modern, érintőképernyős gépet helyeztek, aminek segítségével különböző népi hangszereket lehetett megszólaltatni. A fiatalok ezt a részt élvezték a legjobban. A kirándulást jó hangulat jellemezte. A szervezésért szeretnénk köszönetet mondani Kléri Roland helyi elnökségi tagnak, a képekért pedig Szűcs Máriának. Fazekas Zsuzsanna kazincbarcikai helyi ügyintéző


3 5

közö ss égi

Újra bográcsfőző verseny Orosházán A tavalyi évben sikeresen lebonyolított projekt keretében a SINOSZ Orosháza Helyi Szervezete ezt a közösségformáló rendezvényt szerette volna újra megrendezni. A helyszínt egy jellegzetes alföldi tanya (Ravasz-tanya) biztosította. A SINOSZ társszervezetektől (Békéscsaba, Gyula, Szeged, Szentes, Makó, Martfű) eljött résztvevők megismerhették a tanya életét, formáját, állatait és eszközeit. A résztvevők nagyon örültek ennek a külön programnak, főző csapatok indultak a rendezvényen, ahol több ígéretes és finom bográcsos készülhetett. A SINOSZ Orosháza Szervezet önkéntes és önzetlen sorstársaink teljes erőbedobással készítették a babgulyást. Ehhez köszönjük az alapanyagokat, a támogatást,

amely nélkül nem készülhetett volna el a lakoma. A nap végére eljött a zsűri értékelése, ahol meghirdették az első helyezettet. Reméljük, jövőre is sikerül megrendezni, az eddigi visszajelzések alapján újra eljönnének. Szanda Gábor ügyintéző

Palacsintasütő verseny Orosházán Első alkalommal került megrendezésre a verseny, ahol sokan megmérettették magukat, köztük a Békés megyei elnök, külön a megyei titkár is, és a sorstársak, akik Orosházáról, Makóról, Hódmezővásárhelyről és Gyuláról érkeztek. Nagy izgalommal várták, hogy megmutassák palacsinta műveiket, amiket ügyesen készítettek el, a külcsínt főleg, szép látványosra sikeredtek. Finomabbnál finomabb palacsinta költemények születtek. A zsűrinek nehéz dolga volt elbírálni. Reméljük, legközelebb is sor kerül a versenyre, esetleg már kibővített tartalommal. Szanda Gábor ügyintéző

tér


közöss é g i

té r

3 6

Fegyvert vállhoz! A nyár végén még kihasználta a Gyulai Helyi Szervezet a jó időt és kiment a szabadba a tagjaival. Sportos, akciódús délután volt ez. Két helyszínről indultunk meg Póstelek erdejének. A gyulai és a békéscsabai kerékpárosok az erdő szélén találkoztak. Volt azonban valaki, aki ennél messzebbről érkezett hozzánk: Falkus Zoltánban is feltámadt a kalandvágy és kirándult egyet a viharsarokba. Örültünk, hogy eljött. Van itt kalandpark gyerekeknek, játszótér, állatsimogató. Lehet tenni

kisebb-nagyobb erdei túrát akár biciklivel, akár gyalog. A Széchenyi-Wenckheim kastély romja is megtekinthető. De a csapatot a harci szellem vitte ezen a napon az erdőbe. A résztvevőknek elmondták a paintball szabályait. Mindenki beöltözött és innentől már nehéz volt bárkire is ráismerni. A fegyvereket betöltötték, a csapatok felálltak és indult a csata. A játék végére kellemesen kifáradtak a katonák és néhányan a harc nyomait magukon viselve indultak haza. Bognár Gyöngyi, megyei titkár

Pingpong Baján A TÉMA keretén belül megrendezésre került Baján a Pingpong játék. Mint általában minden versenyen, itt is felélénkült a sport iránti versenyszellem, és kicsit kizökkentett a szürke mindennapjainkból. A sportesemények mindig összehozzák a bajai és távolabb lakó tagjainkat. Együttlétkor egységesen mindenki kiveszi a részét; segítenek a program előkészületeiben, zökkenőmentes lebonyolításában és zárásában. Korosztálytól függetlenül mindenki részt vehetett. Hosszú évek óta a sport jelen van a bajai tagok életében, és ezzel is próbáltuk szemléltetni, milyen fontos a mindennapi életünkben. A TÉMA program lehetővé teszi, hogy a tagok színvonalasabban, nagyobb keretben tudják megszervezni a pingpong játékot. A nyertesek szép emlékkel, és persze kupával térhettek haza. A helyi elnök, Hunyák Krisztián beszédet tartott nekünk, és két szervező, akik a játék lebonyolításának nagy részét

vették ki, átadták a díjakat a játékosoknak. Az egész napos játék után a helyi klubba mentek át, közös fényképek készítésére és beszélgetésre, itt folytatták tovább a napot. Aznap egy kellemes,

élményekkel teli nap volt a Bajai Helyi Szervezet számára, reméljük, hogy minél hamarabb új élményekkel gazdagíthatjuk köreinket! Farkas Zsuzsanna


3 7

s p ort

X. Nemzetközi strandröplabda bajnokság Bécsben Az SSC Női Röplabda szakosztálya részt vett a Bécsben megrendezett X. Nemzetközi strandröplabda bajnokságon 2014. augusztus 30-án. A résztvevők: Mattyasovszky Lucia, Tisza Viktória, Szabó Zsanett, Kárpátiné Kassai Kornélia. Zuhogó esőben vettek részt a versenyen. Csak 4 csapat volt hajlandó játszani csuromvizesen. A helyezettek: 
1. Csorba-Urban (osztrákok) 
2. Tiszáék (Mattyasovszky Lucia/Tisza Viktória) 
3. K assai-Szabó (Szabó Zsanett/Kárpátiné Kassai Kornélia) 
4. Osztrákok (egy ponttal múlott, Tiszáékkal szemben) Gratulálunk nekik!!! 

 Jó hangulatban játszottak még vegyes páros versenyen is, sorsolással alkottak párt. Első lett a Mattyasovszky Lucia – osztrák duó. Este volt eredményhirdetés, kellemes időtöltéssel. Kaptak finom toast vacsorát, és elbeszélgettek az osztrákokkal, az ottani élő

magyarokkal is, nagyon kedvesek voltak velük. Este nagy nehezen, 22.30-kor indultak el haza, és szerencsésen haza is érkeztek. Forrás: http://www.sscbudapest.hu

II. helyezett az SSC női focicsapata 2014. szeptember 13-án rendezték meg Salgótarjánban a Borbély Endre emléktornát. Az SSC Női Labdarúgó Szakosztálya második helyezett lett. A résztvevők: Győző Tamara, Molnár Ágota, Deák Barca, Makai Margit, Kompos Kinga, Szarvas Nóra, Kovács Edina, Márton Katalin és Czirákiné Szép Katalin. A csapatból hiányzott a vezéregyéniség, Győző Tilla. Tilla halló bajnokságon vett részt és nekünk tudnunk kellett Tilla nélkül is gólt rúgni. Az első meccsen a Miskolc csapattal játszottunk, ott senki nem találta helyét, vereséget szenvedtünk (3:1). A második mec�csen a Debrecen csapattal játszottunk, ott mindenki belejött, így megnyertük (4:1). Az utolsó meccsen pedig Salgótarján ellen játszottunk, 1:0-ra vezettünk szakadó esőben, de az utolsó pillanatban gólt kaptunk, tehát döntetlen lett. Így lettünk másodikok. Hangulatilag jól sikerült.

 A végeredmény:
 1. Salgótarján 7 pont;
2. SSC 4 pont;
 3. MIHEs 4 pont;
4. Debrecen 1 pont Forrás: http://www.sscbudapest.hu


h itél et

3 8

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” János 15:13. Október hónapban 6-a az Aradi vértanúk emléknapja, 23-a Nemzeti ünnepünk, 31-e a Reformáció emlékünnepe, október 4-e pedig az Állatok Világnapja. Hála Istennek, ezen a napon emlékezünk a teremtett világ emberek által veszélyeztetett csodáira, az állatokra. Köszönnivaló nagy eredmény, hogy ma már ajánlott olvasmány az iskolákban a BIBLIA. Nem csak a hittant tanuló diákoknak hasznos a SZENTÍRÁS ismerete, hanem egyetlen ember erkölcsi neveléséből sem maradhat ki! „Azt én parancsoltam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” – tanítja Krisztus. ( János 15:12-13.)

Az Aradi vértanúkat és 1956 hőseit a hazaszeretet vezérelte. A Szentírás tanításához szigorúan ragaszkodó reformációnak is voltak hősi halottai, akik ismertek a Szentírásból: „Ne csodálkozzatok testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ.” I. János 3:13. „…tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.” János 15:18. „Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.” János 15:19.

Az elkezdődött erkölcs-oktatással a Szentírásban található Missziói Parancsnak engedelmeskedünk, ami az embervilág megjobbulását fogja eredményezni, hiszen Krisztusnak engedelmeskedik: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” Máté 28:19. Higgyük el: „Istennel járni, lakozni, Szent élettel illatozni, Igaz hitben nem habozni: Jézus Krisztus taníts, Taníts imádkozni!” Jakab Miklósné


3 9 150/55/65 éves siket nő keres komoly társat 60-65 éves kor közötti férfi személyében. sms: 06-70/516-27-63 175/42 éves Borsod megyei hallássérült fiú vagyok, keresem társamat 35 körüli hölgy személyében. Káros szenvedélyektől mentes vagyok. 1 gyermek nem akadály. Hajdú, Szabolcs, Bor­ sod megyékből. sms: 06-20/617-11-10 e-mail: zala444@citromail.hu 37 éves, egyedülálló hallássérült fiatalember vagyok,sajnos elvált. Apukámmal élek. Budapesten lakom. Szeretnék megismerkedni hozzám illő siket vagy nagyothalló lánnyal. SMS: 06-20/338-19-73 179/60/60 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzáillő, őszinte nővel. Hajmáskéren lakom. Jelige: „BIZALOM” Tel.: 06-20/374-69-00 173 cm, barna hajú, 50 éves szociális gondozó szakápoló hallássérült férfi keresi társát, 40-50 éves korig. Hobbim a kerékpározás Tel.: 06-30/ 846-78-24 50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Meg­ ismer­ kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a ker­tészkedés! SMS: 06-30/844-53-78 35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Buda­pest és Pest megye környéki előnyben. Jelige: „Misi-35” 168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar vagy Szabolcs-SzatmárBereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES” 165/50 kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vere­ben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat cél­jából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/616-75-94 39 éves, csávolyi siket férfi vagyok, komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló lány jelentkezését, 30-38 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/507-05-11 – csak az esti órákban 30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/517-01-35 161 cm/47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt. Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/652-53-50 Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál” Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem” Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb” 176/76/56 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas, elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és a jel­ beszédet is ismerem. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és ta­karítani tudok, ugyanis szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám illő nagyothalló vagy siket, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő, 50 éves kor feletti hölgyet keresek élettársnak, vagy később házasság is szóba jöhet. CSAK SMS: 06-30/312-29-07

Tamás vagyok, 41 éves, 60 kg, siket, egyedülálló jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság” 38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küs­ z­ ködöm. SMS: 06-30/554-79-99 22 éves, nagyothalló, jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi, roma fiú, 22-27 év közötti, őszinte, megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el” SMS: 06-30/423-18-53 E-mail: szerelmes1990@citromail.hu 1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péterkó nevű dolgozó, nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt a további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha fel­kel­tettem az érdeklődést, írj! E-mail: unalom@freemail.hu Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzel-lábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak, szerelmem” Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok. Keresek Szabolcs-SzatmárBereg megyéből egy elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek a szív fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” SMS: 06-70/676-33-03 65 éves, siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu 36 éves, nagyothalló, jól beszélő, pécsi fiú vagyok. Szeret­nék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/670-15-56 50 éves elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/961-68-09 55 éves, fiatalos, nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/238-26-37 175/85/56 éves, hallássérült, elvált férfi vagyok, keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/243-73-02 46 éves, egyedülálló, nyugdíjas dolgozó nő vagyok, Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/367-25-11 37 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu 180/83/38 éves hallássérült, egyedülálló férfi szeretne megismerkedni kedves, vidámságot kedvelő, független, romantikus, káros szenvedélyektől mentes nővel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet” 172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Füg­getlen, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel.: 06-20/452-75-79 Jelige: „ketten az úton”

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatába ingyenesen küldhetnek be hirdetést. Azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban jelentetünk meg, a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük!

t á rs kereső

27 éves nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/ 940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com 35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj! SMS-t: 06-30/616-75-94 Jelige: „Várok rád” 190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lán�nyal, aki egy megbízható hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig, ha lehet, Szabolcs és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye” 37 éves, siket férfi vagyok, keresek vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Veszprémből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Budapestről. SMS: 06-30/753-41-76 34 éves, szegedi siket fiatalember komoly kapcsolat céljából várja hasonló, jelnyelvet ismerő siket lány jelentkezését, 28-35 éves korig. SMS: 06-70/566-44-82 E-mail: kovbalazs2009@freemail.hu 37 éves, hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/439-58-25 30 éves, nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú, nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/373-84-85 165/61 éves, hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású, hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli, hallássérült hölgyet (Békés-, HajdúBihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 22-37 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” 36 éves, elvált, siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti, siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat, 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/213-33-86 37 éves, elvált, jókedvű, mosolygós, siket nő keresi káros szenvedélyektől mentes társát. Jelige: „Jobb ketten”

Kedves Olvasóink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, igénybe vehetik a SINOSZ honlapjának apróhirdetési oldalát is a www.sinosz.hu weboldalon, a Szolgáltatásaink cím alatt, ahol regisztráció után szintén ingyenesen hirdethetnek.

Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ titkárság. Tel: 06-1-351-0434 / 19 mellék. E-mail: info@sinosz.hu