__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tag

12

i nja

10

gy kik is a ava tá ól,

zámunk évrő s t l lé

allhatatlanság h A r

nő! vre -é

m kam é dalo leo rsa

hallássérültek • alapítva 1892

CXXIII. évfolyam • 2014. február

KÖZÖSSÉGI TÉR KLUB PROGRAMOK AKADÁLYMENTESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TELETEXT ÚJSÁG

HONLAP FACEBOOK

INFORMÁCIÓS PONT NAGYOTHALLÓKNAK

TAGSÁGI VISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ

KEDVEZMÉNYEK

ÜDÜLÉSI ÉS SPORTOLÁSI LEHETÔSÉG

JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS


Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXIII. évfolyam • február • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, ügyvezető igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr u. 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Györgyjakab Zsuzsa • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara, Grafikus Operátor Centrum Kft., www.gocpont.hu• Nyomda Demax Művek Kft., www.demax.hu • Felelős vezető Miklóssy János és Tábori Szabolcs • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon: 06-80/444-444 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1700 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.


3

kitekintő

betekintő interjú iránytű

kös zöntő

4 6

Integráció…a bilingvális oktatással Siket futballjátékos az amerikai Super Bowl-ban

7 8 10

Virtuális Munkaerőpiac Portál Lezárták a fogyatékossággal élők üdülési pályázatát Mitől lett fontos Európának a fogyatékossággal élők ügye? Taglétszámunk évről-évre nő!

12 A hallhatatlanságról, avagy kik is a társadalom kaméleonjai

14 Országos elnökségi ülés 2013. november 8. 16 Közérdekű

közösségi tér

sport

19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Hogyan működik a Zala Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat? Ünnepre készülve „Akkor és most” Gyerekeké a jövő! Szilveszter Békéscsabán Idősek napja Miskolcon Életvezetési tanácsadás tréningsorozat II. A „Visszatapsolt” vetélkedő 3. része Fórum Kaposváron Esélyegyenlőségi nap Egészségnap a SINOSZ Váci Szervezetnél Kirándulás a budapesti Csodák Palotájába és a Tropicáriumba BalatonSign tábor I. rész

35 Nógrádi sportsiker 36 A 85 éves asztalitenisz történetei

38 Hitélet 39 Társkereső


kite k i ntő

4

Integráció… …a bilingvális oktatással Az Oktatási Kongresszus sok információval szolgált a jelnyelvről és az emberi jogokról – olyan információkkal, amelyek aggodalomra adnak okot. Integráció Amióta hatályba lépett, sok szó esett már a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményről. Felmerült az igény az integrációs gondolat megváltoztatására. A befogadás ellentétes a kizárással. A gyermekek megkülönböztetését a tekintetben, hogy speciális vagy általános iskolába járnak, a törvény megtiltja. A „sajátos nevelési igényű” címke sokszor oka a torzulásnak, egyúttal kizár az egyenlőségből. Az integrált oktatás egy olyan elmélet, amely gátolja a gyermekeket, illetve arra ösztönzi őket, hogy felhagyjanak igényeikkel. A siket közösség azonban nem csak Ausztriában szkeptikus az integrációval kapcsolatban. Ugyanis a gyakorlat azt mutatja, hogy a siket iskolák jobban felszereltek, és lehetőség van a kisebb csoportokban történő oktatásra. Ha a szülők és a gyerekek a „normál iskolát” választják, akkor a gyermeknek dupla erőfeszítés, hogy alkalmazkodjon a rendszerhez, erre sokszor nem gondolnak. És segítő órák nélkül ez aligha megoldható. Szkepticizmus Egy iskola mindenki számára? A szülők aggodalma jogos, a legjobb oktatást, és általánosságban a jót szeretnék siket vagy nagyothalló gyermeküknek. Senki sem akarja, hogy egy gyermek kirekesztve érezze magát, vagy hogy ne tudjon lépést tartani a tanulás ütemével. A klagenfurti egyetemi professzor, Franz Dotter, komoly aggodalmának adott hangot: „Az integrált gyermekek

lemaradnak az órákon, mert meg kell várniuk a tolmácsot, ahhoz hogy értsék a tananyagot. Épp ezért történhet meg az, hogy amikor kérdeznének, már a tanár más dologról beszél. Így mindig az történik, hogy ezek a gyerekek nem teszik fel kérdéseiket az órán!” – írta le az Oktatási Konferencián előadásában ezt, a „normál iskolában” zajló iskolai életet. Tehát, ha a siket iskolákat megszüntetik, az nem visszalépés lesz? Markku Jokinen szerint – aki az EUD és a Finn Siketek Szövetségének elnöke – egyértelmű, hogy a „bilingvális oktatás pontosan azt követeli, amit az Egyezmény kimond: azaz befogadó oktatást!” A befogadó azt jelenti: bilingvális (kétnyelvű) Jokinen a sokféleséget szeretné látni, amelybe a következők tartoznak bele: integráció, teljes és egyenlő részvétel, a lehető legjobb támogatás, egyetemes terv, megfelelő óvintézkedés. Középpontban a „bilingvális oktatással”. Egy pillanat alatt eltűnhet ez a kifejezés. Azonban a „befogadó oktatás” napjainkban is ugyanazt jelenti, mint korábban. Jokinen lelkesedése jól érezhető: „Látják? Értik, amit mondok? A bilingvális oktatás jelenti a siket emberek befogadó oktatását. AZ ENSZ Egyezmény 24. cikke arra kötelezi az államokat, hogy az oktatás az egyéni szükségleteknek megfelelő legyen „a nyelv, a kommunikációs formák és a kommunikációs eszközök” tekintetébe is. Ez a siket és nagyothalló tanulóknak a jelnyelv és a beszélt nyelv.

Az iskoláknak kell alkalmazkodni a gyermekekhez Ez azt jelenti, hogy a lehető legjobb iskolai és szociális fejlesztésekkel kell lehetővé tenni a legjobb oktatási környezetet. Ezt általában – annak ellenére, hogy a befogadás a cél – a siket iskolák határozott és azonnali bezárásával látják megteremthetőnek. Az államoknak teljesen meg kell valósítaniuk a befogadás körülményeit. A jövőben egy iskolának sem szabad azt mondania egy gyermeknek azt, hogy nem tanulhat ott, azért mert siket, vagy nagyothalló. Az Egyezmény egy mérföldkő: az iskoláknak kell a gyermekekhez igazodniuk, nem pedig a gyerekeknek az iskolákhoz. Ebben is különbözik az integráció. Egy gyermek integrációja azt jelenti, hogy felkészítik és megváltoztatják úgy, hogy igazodni tudjon a többségi társadalomhoz. A befogadás esetében viszont kötelező az emberek sokféleségének tiszteletben tartása, és az államokat kötelezi, hogy megteremtsék azokat a körülményeket, hogy mindenki egyenlő feltételekkel tanulhasson. Az Oktatási Konferencia megnyitóján ugyanazt magyarázta Jokinen a siket emberek nyelvi jogairól, mint a nyelvész Franz Dotter, és az ÖGBL elnöke, Helene Jarmer. A jelnyelvet használó emberek egyéni jogát, csoportjogként is érteni kell. Ilyen csoportos jog például Ausztriában a horvát és szlovén népcsoport kisebbségi joga. Nyelvi- Emberi Jog Az embernek alapvető joga van saját nyelvének használatára, mert ez egy nyelvi emberi jog, linguistic human rights. Például minden embernek joga van, hogy az állam ne akadályozza anyanyelvének használatában. Az állam


5

• k i tekintő

A GebärdenSache Ausztriában a jelnyelvet használó közösség újsága. Az alábbi cikk a 65. évfolyam 3/2013. számában jelent meg. Az Osztrák Siketek Szövetsége (Österreichischer Gehörlosenbund, röviden: ÖGLB) idén ünnepli 100. évfordulóját. Ám nem ünnepelt egyedül az ÖGLB, mert e jeles évforduló alkalmából egy Nemzetközi Oktatási Kongresszus került megrendezésre 2013. július 12–13-án Bécsben. A kongresszuson sok szó esett a jelnyelvről, a bilingvális oktatásról és az emberi jogokról. Az alábbi cikk tulajdonképpen nem más, mint Claudia SchönwetterVogt összefoglalója az integráció és a bilingvális oktatás témájában elhangzottakról. (Fordította: Laczka Zsanett) nem tilthatja meg egy nyelv használatát sem. Az már nehezebb kérdés, hogy az államnak biztosítania kell az anyanyelvű oktatást. Legalább az első iskolai években, mondják a jogi szakértők. Joseph Murray – a Siketek Világszövet­ ségének (WFD) elnökségi tagja – jelentette Új-Zélandról, hogy ez volt az első ország, mely – az alábbi törvénnyel: New Zealand Sing Language Act 2006 – az új-zélandi jelnyelvet (NZSL) az ország hivatalos nyelveinek rangjára emelte, ez lett az ország harmadik hivatalos nyelve. Egyébként az ÖGS elismerése alatt az újzélandi szabályozásban különleges jogot kell érteni: a siket gyerekeknek mostanra joguk van a jelnyelvi oktatáshoz. Ausztriában az ÖGS, mely a siket emberek anyanyelve, a honi oktatásban még mindig kevesebb támogatást kap, mint a bevándorló, vagy őshonos kisebbségi nyelvek – konstatálta Dotter. „Az osztrák jelnyelv 2005-ös elismerése még mindig halott jog. Azt még meg kell tölteni élettel” – mondta Helene Jarmer egy sajtótájékoztatón. Európában sok helyen a jelnyelvet köti a fogyatékossággal élőkről szóló törvények. Ez egyrészt az anyagiakkal függ össze, mondta Joe Murray. Másrészt ezeken gyakran kizárólag a tolmácsolást értik, amely távol esik a bilingvális oktatás valódi értelmétől. Így körülbelül ugyanaz lesz, mint Nagy-Britanniában, ahol kizárólag a tolmácsolást használják – írja le a helyzetet Murray. A nyelvi tervezés és a British Sing Language (BSL) támogatása megrekedt. Nagy várakozásokkal tekintenek az Egyezményre A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény változásokat

hozhat – mondta a WFD igazgatótanácsának tagja. A 24. cikk megköveteli az államoktól, hogy javítsák ki az Egyezménynek nem megfelelő törvényeket. Belgiumban pert nyertek a szülők egy diszkriminációval kapcsolatos esetben: mostantól a gyermekeket 10 éves korig jelnyelven kell oktatni. Mark Wheatley, az EUD vezérigazgatója, egy az egész Európai Unióra kiterjedő 2012-es tanulmány eredményeit foglalta össze: „517 siket, nagyothalló és halló ember válaszolt a kérdőívre. A következőkre panaszkodtak: túl kevés a kétnyelvű iskola, nincs elég siket oktató, nem megfelelő a jelnyelvi kompetencia, a tolmácsok megközelíthetőségének hiánya, és a kapcsolódó költségek nem megfelelő elosztása. Azt is kifogásolják, hogy a jelnyelvet nem ajánlják fel az iskolákban, mint tanulható tantárgyat.” A legsúlyosabb probléma talán az, hogy az eredmények nagyon alacsony oktatási színvonalat mutatnak. Aki nem megfelelően tanul az iskolában, az lemarad egy életre, és később ennek következményeitől szenved a munkahelyen. Nem egyenlő az oktatáshoz való jog. „A helyzet drámai!” – kezdte a klagenfurti nyelvész, Franz Dotter a szombati előadását. A teremben felszabadultak az érzelmek. Dotter már a pénteki nyitóvitán is aratott – ő maga halló, de a jelnyelvhez való elkötelezettsége nagy tapsot érdemelt. Szombaton ugyanaz a kép tárult elénk, mint amikor az egyetemi professzor a városházán az ÖGBL 100-éves-gáláján elnyerte, illetve megkapta a Türkiz Szalagot: minden kéz lelkesen a levegőbe emelkedett. „Ez a módszer nem működik” Dotternek voltak „számai”, melyekkel bebizonyította a drámai szavak valósá-

gát. Ausztriában a siket gyerekek 50%-a nem éri el az alapvető oktatási célt. Nem azért, mert buták, hanem mert „ez a módszer nem működik”. Ő úgy írja le a siket gyerekek helyzetét Ausztriában, mint diszkriminált helyzetben lévőket: a jegyzetelés lehetetlen az órákon, mert egy vizuális nyelv szemkontaktust kíván. Utána kérdezni pedig azért lehetetlen, mert nem marad idő rá. Mindezért nem megfelelő a szókincs sem. A jelnyelvi tolmácsoknak nehézkes kibetűzni az ujjábécével azokat a szavakat, amelyekre nincs jel. Az egyetemi professzor ezért új jelek megalkotását követeli azért, hogy az ÖGS-t is, mint tudományos nyelv, lehessen használni. „Mindez nem a tanárok kritikája” – próbálta Dotter magyarázni. „Ők nem figyelhetnek erre is”. Bár érettségit szlovénül és horvátul is lehet tenni, osztrák jelnyelven azonban nem. Úgy gondolja, ez a „hatalmi elit hibája”, mert 2005 óta semmilyen törvényt sem hoztak, mely az oktatásban változást hozna. Az egyenlő oktatáshoz való jog „Szükség van a bilingvális oktatásra” – zárta mondanivalóját az oktatási konferencia titkos sztárja. Azaz amikor egy gyermek az órát normálisan, túlterheltség nélkül ülheti végig. „Vajon a siket iskolák magasabb minőséget produkálnak, vagy ez a befogadó iskolákban másodlagos? Írországban a szülők és a gyerekek választhatnak a «lehetőségek repertoárjából»” – így Dotter. „Finnországban viszont egyáltalán nincs speciális iskolai oktatás. Itt az iskoláknak meg kellene magyarázni, hogy a gyerekek miért nem tanulhatnak az alapvető oktatási céloknak megfelelően.” Egy jelentés Claudia Schönwetter-Vogt-tól Írta: Laczka Zsanett


kite k i ntő

6

Siket futballjátékos az amerikai Super Bowl-ban Február 2-án játszották az amerikai futball csúcsmérkőzését, a Seattle Seahawks soraiban egy olyan játékossal, Derrick Colemannal, aki szájról olvasva érti meg az utasításokat.

tanult szájról olvasni. Amikor pályán van és a Seahawks játékosai összeborulnak, hogy megbeszéljék a taktikát, az irányító, Russell Wilson kiveszi a fogvédőjét, s Colemanra nézve beszél. Ennek köszönhetően ő is érti, mi várható a jövőben.

A csapat hőse, két lábbal a földön járó sztár, nem hagyja, hogy bármi is vis�szatartsa, játékosként és emberként is lenyűgöző. Ezeket mondják róla a társai. Közhelyek, nem mindennapi, de naponta hallható jelzők, amelyekkel rengeteg sportolót illethetnénk. De nem olyat, aki hároméves korában elvesztette a hallását. Derrick Colemannal pontosan ez történt. Ám most, 20 évvel később a vasárnapi NFL-nagydöntőre, a Super Bowlra készül, ahol csapata, a Seattle Seahawks a Denver Broncosszal ütközik. „Nem tudom, hogy nekem sikerült-e volna onnan felállnom” – utalt edzője, Pete Caroll a kezdeti nehézségekre. Márpedig abból volt bőven. Gyógyíthatatlan betegség támadta

meg a fülét, halláskárosodása óta csak a legmélyebb basszus hangokat képes felismerni készülék nélkül. Sok helyen kiközösítették, többször elmondták neki, siketként nem érvényesülhet csapatsportokban. „Mindig volt valaki, aki közölte, mire nem vagyok képes” – mondja. De nem adta fel. Gimnáziumi és egyetemi évei alatt rohamosan fejlődött, s bár fullbackként több draft során is csalódás érte, végül a Vikings után a Seahawksnál kötött ki. Új edzője hagyta érvényesülni, a kommunikációs nehézségek ellenére is kulcsemberré vált. Coleman elmondása szerint tízes skálán hetesre tehető egy átlagember hallása. Az övé viszont alapból csak egyesnek felel meg, amelyen sokat segít a hallókészülék, de az még inkább, hogy meg-

Korábban probléma volt, hogy a hallókészülék nem illeszkedett rendesen a sisak belsejébe, de édesanyja egy harisnyanadrág segítségével fixálta. A vasárnap esti Super Bowlon már aligha lesz ez a megoldás, bár az biztos, hogy fel kell kötniük a gatyát a Broncos ellen. Coleman mesés története közben olyan népszerű lett, hogy egy reklám is feldolgozta, amely elsősorban gyerekkori sérelmeire világít rá. Bár ő is belátja, hogy a stílus nagyon hollywoodi. Ám csak így lehet igazán inspiráló a története. Egy kilencéves ikerpár is az ő sztorija nyomán lett Seahawksszurkoló, hiszen ők is hallókészülékkel élnek. Coleman azért próbál szerény maradni: „Én csak magamat adom. Halláskárosultságom hozzátartozik a személyiségemhez, s már nem veszem magamra, ha süketnek mondanak. Ez tett azzá, ami vagyok.”


7

betekintő

Virtuális Munkaerőpiac Portál Online álláskereső portált indított a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. A Virtuális Munkaerőpiac Portál célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók könnyebben egymásra találjanak. A Portálon lehetőség van a munkaügyi központokban regisztrált álláskeresőknek önéletrajzukat feltölteni, a munkáltatók pedig kényelmesen bejelenthetik az állásajánlataikat. A rendszer automatikusan párosítást is kínál a munkaadóknak, hogy állás-

ajánlataiknak megfelelő önéletrajzot találjanak. Ez hasznos az álláskeresőknek is, hiszen lehetőségük van arra, hogy a feltöltött önéletrajzuknak megfelelő állásokról olvashassanak. A rendszerbe történő belépéshez – hasonlóan az ügyfélkapuhoz – regisztrációra van szükség, amelyhez álláskeresők esetében a TAJ számot és a munkaügyi szervezet által biztosított IR azonosítót kell megadni. Munkaadók esetében az adószámot/ adóazonosító jelet és a foglalkoztató azonosítót kell megadni. Mind a kettő

azonosítót a munkaügyi központok kirendeltségein lehet igényelni. A portálon külön jelölési lehetőséget nem találunk arra vonatkozóan, hogy megváltozott munkaképességűként keresünk állást, azonban ha a kezdőlapon a gyorskeresés menüben a kulcsszóhoz beírjuk, hogy ‚megváltozott munkaképességű’, akkor láthatóvá válik azoknak az állásajánlatoknak a listája, melyekben megváltozott munkaképességű munkavállalókat keresnek. Hangya Dóra munkaerő-piaci referens, SINOSZ

Lezárták a fogyatékossággal élők üdülési pályázatát A nagycsaládosok és a fogyatékos­ sággal élők számára meghirdetett üdülési lehetőségekre is beteltek a helyek, ezért az eredeti határidőnél korábban lezárták a pályázatokat – közölte a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. A nagycsaládosok számára meghirdetett szociális üdülési pályázatra mintegy 43 ezren, a fogyatékossággal élőknek az alapítvány által biztosított pihenésre 6 ezren jelentkeztek. Az Erzsébet-tábor kiírásai is rendkívül népszerűek, így már sok táborra elfogytak a helyek, de nyitva állnak még többek között a sportolni vágyó diákok számára meghirdetett táborok, a hatféle speciális sporttábor, a művészetek kedvelőit zenei és népi mesterségek tábora várja, de van még hely többek között a PontyVelem

horgásztáborban, illetve a hat leghátrányosabb kistérségben élő gyermekek számára meghirdetett Napközi Erzsébettáborban is. Az Erzsébet-programban az idén 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyet az alapítvány az Erzsébet-utalvány forgalmazásának pénzügyi eredményéből biztosít - írta az üdülési alapítvány,

kiemelve: a program idei pályázataira a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen gyorsabban és többen jelentkeznek. Korábban a nyugdíjasok számára meghirdetett szociális üdülési és a nyugdíjasok fürdőbelépésre jogosító pályázatának létszámkerete is betelt a pályázati határidő lejárta előtt. MTI


b etek i ntő

8

Mitől lett fontos Európának a fogyatékossággal élők ügye? A Szabad Európa Vitanapok konferenciasorozat keretében került sor 2013. november 8-án az Országgyűlés Irodaházában a „Mitől lett fontos Európának a fogyatékossággal élők ügye?” című rendezvényre. Az esemény házigazdája Kósa Ádám (európai parlamenti képviselő és a SINOSZ elnöke), a rendezvény jelnyelvi moderátora Mázló Tímea volt. mény érvényesítése érdekében; sárga, ha történtek kezdeményezések, de azok nem elégségesek; zöld, ha megfelelő. Pozitív, hogy az összes tagállam tett lépéseket a fogyatékossággal élők házasságkötése, gyermekvállalása és foglalkoztatása terén.

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő köszöntőjével kezdődött a konferencia. Elmondta, hogy a magyar társadalom 10%-a érintett, azaz valamilyen fogyatékossággal él. Kiemelte továbbá, hogy a jelnyelv védelme bekerült az Alaptörvénybe. Ez nagyon kevés országban kerül be az alkotmányba. Kósa Ádám az Európai Parlamentben elért sikerekről beszélt, hiszen ahogy ő is mondta, ő európai parlamenti képviselő, ezért nála az európai uniós politika a kiindulási pont. Azonban tisztában van vele, hogy az emberek számára az Európai Parlament „valahol ott van”, és a képviseltek számára az a lényeges, hogy mi van itt, Magyarországon. Fülöp Attila - a Család- és Esélyteremtési Politikáért felelős helyettes államtit-

kár - már a hazai helyzetről beszélt. Úgy látja, hogy a mai magyar társadalomnak egyáltalán nem természetes a fogyatékossággal élők jelenléte, ezért az első és legfontosabb feladat a társadalom szemléletformálása. Ez az első építőkocka, erre lehet építeni. Beszámolt az elmúlt évek sikereiről, melyek jelentősek, ám megállapította, hogy „a fogyatékosügy egy olyan ügy, amelynél sosem lehet letenni a tollat”. Ingrid Heindorf emberi jogi szakértő többek között – adatokat hozott nekünk. Elmagyarázta, hogy készülnek statisztikák arról, hogyan alkalmazzák a CRPD-t (Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény), azok az államok, akik azt aláírták. Az országok minősítése a közlekedési lámpa színeivel történik: piros, ha nem történt semmilyen lépés az egyez-

Vizsgálat tárgyát képezi például, hogy a jelnyelv hivatalos nyelv-e a bíróságokon. Ebben a kérdésben az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon is, egész jó a helyzet. Piros lámpát kapott viszont hazánk a fogyatékossággal élő gyermekek kötelező és ingyenes oktatásának vizsgálatakor. Ez nem azt jelenti, – tette hozzá Ingrid Heindorf –, hogy Magyarországon nincs joguk erre, csak hogy még nem megfelelő a jogi szabályozás. Romániában például még ennél is rosszabb a helyzet, ott a szülők tiltakoznak az ellen, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek az „ép” gyermekekkel együtt tanuljanak. Dr. Lovászy László Gábor a CRPD-hez vezető útról, és annak érvényesüléséről mondta el gondolatait. Megtudhattuk, hogy a fogyatékosügy kialakulása az I. világháborút követő időszakra tehető, mivel nagyon sokan hadirokkantakként tértek haza a háborúból. Az emberi és fogyatékos jogok kialakulásának történelmi áttekintésével eljutottunk 1998-hoz, amikor is Magyarországon elfogadták a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt. Ezen a területen ez


9

az egyik legjelentősebb jogi szabályunk. Rendkívül tiszteletre méltó dolog, hogy ez egy, a pártokon átívelő törvényként született meg, bizonyítva, hogy mindnyájan összefognak a nemes cél érdekében. A CRPD pedig nemzetközi vonalon az egyik legfontosabb egyezmény. Nem azért, mert új jogokat hoz létre, hanem mert „a meglévő jogokat integrálja egy egységbe”. Az előadásokat követően a hazai fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek szólaltak fel, hogy 5-5 percben megfogalmazzák az állandó küzdelmükből fakadó sikereket és kudarcokat, illetve jövőbeli terveiket, javaslataikat. Elsőként Ébner Gyula, az AOSZ alelnöke fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, hogy az autista gyermekek oktatása jól működő, országosan kiépült iskolarendszerben zajlik, ám a gyermekek az iskola elvégzését követően nem tudnak mit kezdeni, hisz a munkalehetőségük csekély. Bár ez utóbbi területen az elmúlt pár évben a munkahelyteremtő projekteknek köszönhetően javulás látszik, sajnos ez még nem kielégítő. Gyene Piroska az ÉFOÉSZ képviseletében jött. Meglátása szerint nagyon jó az együttműködés Kósa Ádámmal, Tapolczai Gergellyel és Lovászy Lászlóval. Továbbá örül annak, hogy Fülöp Attila is velük együtt keresi a megoldásokat. Ilyen megoldandó feladat például az értelmi fogyatékossággal élők esetében a gondnokság intézménye, mert ez még mindig kirekeszti őket és nem illetik meg azok a jogok, amelyeknek meg kellene illetniük őket. Ilyen például a szavazati jog hiánya. Vannak előrelépések, de nem elég, még van mit javítani.

Hegedűs Lajos, a MEOSZ elnöke a jövőről és az előttünk álló feladatokról beszélt. Véleménye szerint európai uniós szinten kellene akadálymentesítési sztenderdeket kidolgozni és elfogadni, mert ez a tudásanyag átadható a tagállamoknak is. Bár a szociális ügy nem uniós hatáskör hanem tagállami - az Európai Unió, azért tud hatást gyakorolni ebben a kérdésben is. Magyarországon belül pedig nagyon fontos az Országos Fogyatékosügyi Program rendelkezéseinek végrehajtása és érvényesítése. Mindez nem valósulhat meg együttműködés nélkül. Németh Orsolya (MVGYOSZ) felsorolta, hogy milyen pozitív változásokat tapasztalt az elmúlt évek során. Erre példa a webes akadálymentesítés, ami azáltal, hogy szabvánnyá minősült, sokkal erősebb kötelezettséget jelent a weblapok készítőinek. Van eredmény a foglalkoztatás területén is, melyek európai uniós projektek alapján valósultak meg. A befogadóbb és toleránsabb társadalom elősegítésében van a jövő, ezért mindig szükség van közösségi, szemléletformáló programokra. A SINOSZ-t Ormódi Róbert képviselte, aki Kósa Ádám munkájának köszönhetően pozitív változásokat tapasztalt. Korábban nekünk kellett kopogtatni az ajtókon – mondta –, hogy felfigyeljenek a fogyatékossággal élő közösségre, most meg „házhoz jönnek a döntéshozók”, és megkérdezik egy-egy jogszabály kidolgozása során, hogy hogyan jelenhetnének meg benne a fogyatékossággal élők érdekei. Így volt ez a Kormányablakok kidolgozásánál is. Mindezt véleménye szerint Kósa Ádámnak köszönhetjük, és „büszkék is vagyunk rá”.

betek intő

Kedves Éda (SVOE) elmondta, hogy az Európai Parlament 2004-ben kimondta, hogy a siketvakság egy önálló fogyatékossági forma, ezért úgy kell az akadálymentesítést megvalósítani, hogy az a siketvakoknak is jó legyen. A 2009-es jelnyelvi törvény elfogadása nagy eredmény a siketvakok esélyegyenlősége érdekében (is), azonban ezért még tenni kell. Képezni kell a megfelelő szakembereket. További cél még az állampolgári jogok biztosítása. Mindehhez szükséges az érdekvédelmi szervek összefogása és a kormányzat nyitottsága. Kraszner Jánosné a konferencia címét gondolatban így módosította: „Legyen fontos a beszédfogyatékosság Magyarországnak és az Európai Uniónak is!” Elmondta, hogy benne vannak ők is az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban és reméli, hogy a jövőben is hívni fogják őket, ha hasonló értekezésre kerül sor, mert a beszédfogyatékossággal élők társadalmi és szociális hátrányban vannak. Rubovszki László (ÉTA) szerint a kulcsfogalom a racionalitás, azaz a racionális gondolkodás, mert ha racionálisan gondolkodunk, akkor látjuk, hogy a fogyatékossággal élők ügyének fontosnak kell lenni, ez egy közös érdek. Kiemelte, hogy a foglalkoztatás az a terület, amelyet még fejleszteni kell, hogy önfenntartó fogyatékossággal élő emberek legyenek a társadalomban. Kósa Ádám zárta a konferenciát. Reagált az előadók gondolataira és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítettek a konferencia megvalósításában. Laczka Zsanett


b etek i ntő

1 0

Taglétszámunk évről-évre nő! A SINOSZ a 2013-as évben újabb csúcsot döntött meg a taglétszámát illetően. Tavaly 13 160 fő volt tagja Szövet­sé­günknek. Bíztatóan ível felfelé évről-évre a tagság létszáma. A legnagyobb növekedést a Budapesti Nagyothallók Szervezetében és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Szervezetben, Miskolcon tapasztaljuk. Talán nem meglepő, hogy ezen a két helyen nő leginkább a tagok száma, a két legmagasabb taglétszámmal rendelkező szervezetről van szó. Az előző évhez képest mindössze három szervezetben csökkent a taglétszám, összességében azonban így is többen voltunk, mint az előző években bármikor. Taglétszámunkat az előző évekkel összehasonlítva láthatjuk, hogy a 2010-11-es évben tapasztalt stagnálás után meredeken emelkedett az utóbbi két évben.

Az új belépők számában is hasonló tendencia mondható el, minden évben egyre többen szeretnének Szövetségünkhöz csatlakozni. Tavaly 1650 új taggal bővült a Szervezet. Örömmel látjuk, hogy azok a siket és súlyosan nagyothalló sorstársak, akik a MÁK igazolvány átvétele után lemondtak a SINOSZ tagsági viszonyukról, most ismét jelentkeznek és csatlakoznak hozzánk szép számmal. Reméljük, hogy a hallássérültek számára egyre vonzóbb lesz a kedvezményeken kívül az egyre bővülő, sokszínű programkínálat és a szolgáltatások széles skálája, még többen látogatnak majd be hozzánk. A diagramon látható a fejlődés, a növekedés. 2012-ben – az előző évek viszonylagos nyugalmához képest – ugrásszerűen megnőtt a belépők száma, 2013-ban pedig még az ezt megelőző évet is sikerült túlszárnyalni. Mindez köszönhető többek között a szervezetekben dolgozó tisztségviselőknek és titkároknak / ügyintézőknek, akik ápolják


11

a kapcsolatokat az audiológiákkal, ahonnan a legtöbb új jelentkező érkezik hozzánk. Látjuk, hogy nagy az igény a tagsági igazolványra, ugyanis az utazási kedvezmény sokak számára vonzó, és úgy gondolják, hogy a SINOSZ tagsági igazolványával könnyen spórolhatnak, mindent elkövetnek, hogy tagok lehessenek. Ugyanakkor a SNOSZ-ba nemcsak az utazási kedvezmény miatt érdemes belépni. Tagjainknak egyre bővülő szolgáltatási körrel állunk rendelkezésére: segítségnyújtás a személyes ügyintézésben, kedvezményes üdülési lehetőség a SINOSZ saját üdülőjében Balatonfenyvesen, országos hálózattá bővült jogsegély-szolgáltatás, jelnyelvi tolmács-szolgáltatás, kedvezmények különböző kulturális és egészségügyi területen, vásárlási kedvezmények az EDC-partnerség kapcsán, kedvezményes tarifacsomag a Vodafone szolgáltatónál. A kedvezmények felsorolása korántsem teljes, további lehetőségekről a www.sinosz.hu internetes oldalon, vagy a SINOSZ szervezeteiben érdeklődhetnek. 100 elutasított tagfelvételi kérelem! – kiszűrjük a csalásokat. Látjuk, hogy nagy az igény a tagsági igazolványra, ugyanis az utazási kedvezmény sokak számára vonzó, és úgy gondolják, hogy a SINOSZ tagsági igazolványával jelentős összeget spórolhatnak, így mindent elkövetnek, hogy tagok lehessenek. Megnyugtatjuk tagjainkat: a belépés során nagyon szigorú, feltételekhez kötött ellenőrzésen kell végigmennie minden tagjelöltnek.

betek intő

Mit tett a SINOSZ vezetősége annak érdekében, hogy a csalásokat visszaszorítsa? 1. Tavaly novemberben az Alapszabály tagfelvétellel kapcsolatos előírásait megszigorította (ASZ.: 9.1.). 2. Tagfelvételi és Hallásállapot Ellenőrző Bizottság hatáskörét kibővítette. A tagfelvétel menetében az Alapszabály előírja, hogy először mindig az illetékes helyi vagy megyei szervezet elnökségének kell eldöntenie, hogy felvehető-e a jelentkező, vagy nem. Ha a helyi vezetőség döntött, akkor a titkár vagy ügyintéző munkatárs a SINOSZ tagnyilvántartó programjába rögzíti a jelentkező adatait, köztük a benyújtott audiogramot is. A Tagfelvételi és Hallásállapot Ellenőrző Bizottság hozhat olyan határozatot, hogy a jelentkezőt nem veszi fel, de hozhat olyan határozatot is, hogy ellenőrző vizsgálatra küldi. 2013-ban a Bizottság több mint 100 jelentkezőt küldött ellenőrző vizsgálatra. A jelentkezők egy része azonban ezen már nem jelent meg, így nem is kerültek felvételre. Sokan vállalták, hogy az ellenőrző vizsgálaton részt vesznek, de a megjelentek között sok esetben bebizonyosodott, hogy a jelentkező hallásvesztesége nem érte el az Alapszabályban leírt határértéket, így ők sem kerültek felvételre. A Bizottság által kiszűrt jelentkezők között voltak olyanok is, akiket felvett a Bizottság, mert bebizonyosodott, hogy a bemutatott audiogram a valóságnak megfelelő. Az ellenőrző vizsgálatok elvégzésében a SINOSZ partnere a Pannon Halláscentrumok. Szakvéleményükkel sok esetben támogatják a Bizottság objektív döntéseit. Az Országos elnökség felismerte annak a veszélyét, hogy sokan ki akarják használni a tagsági igazolvány nyújtotta kedvezményeket, miközben hallásállapotuk nem is indokolja tagfelvételi kérelmüket. A Tagfelvételi és Hallásállapot Ellenőrző Bizottság megszűri a jelentkezőket, elutasítja a megalapozatlan kérelmeket és csak az indokolt tagfelvételi igényléseket fogadja be. Nagyon nehéz döntéseket vállalnak fel a Bizottság tagjai, nagy felelősség nyugszik a vállukon. Bízzunk bennük, bízzunk a szakértelmükben! ESJÉ


interj ú

1 2

A hallhatatlanságról, avagy kik is a társadalom kaméleonjai „Mi vagyunk a társadalom kaméleonjai: hallók között hallóként élünk, de nem hallunk jól, ami folyamatos küzdelmet és nehézséget jelent a hétköznapokban – a munkahelytől az ügyintézésen át a szerelmi életünkben is.” Dr. Jámbor Andreát egy tanácskozáson ismertem meg, aminek roppant hivatalos hangzású, mondhatnám érzelemmentes címe volt: „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése». Andrea volt az, akinek „Hallhatatlan szavak - belső utazás a nagyothallók világába» című előadása a leginkább – trendi kifejezéssel élve – „érzékenyítette” a résztvevők nagy részét, köztük engem is. Profi prezentációja a siketek és nagyothallók világáról és lehetőségeiről szólt. Személyes tapasztalataiból és élethelyzeteiből idézett fel néhányat, majd a sorstársak és hozzátartozóik gondolataiból is szemezgetett. Pozitív kisugárzása a hallgatóságot is lenyűgözte. Magam is – enyhébben ugyan, mint Andrea – nagyothalló vagyok. Így minden olyan használható módszer érdekel, amely az értést és a megértetést szolgálja. Andrea a saját előadása után éppen mellém ült le, így interjút kértem tőle. Június első hetében, egy XIII. kerületi kávézóban találkoztunk.  Hogy derült ki, hogy nem hallasz? Másfél éves voltam, amikor azt tapasztalták, hogy ha szóltak hozzám hátulról, nem reagáltam. A nevemre sem. A kisebb hangokra sem. Hogyan tanítottak beszélni? Mik a módszerek? Írtam egy könyvet, abban benne van-

nak édesanyám szavai, először a teljes kétségbeesés, aztán azonnal a segítés: a folyamatos, néha esti, fáradt sírásokba torkolló gyakorlás, beszédfejlesztés, természetesen szakember irányításával. Édesanyámnak, valamint Bea néninek, a Szent János Kórház szurdopedagógusának és nővéremnek köszönhetem, hogy szinte hiba nélkül megtanultam beszélni. Tükör előtt, játékos gyakorlatokkal formáltuk a szavakat, ismételve százszor is. Minden szó hangról-hangra született. Milyen iskolák során jutottál el a gyógyszerész doktori címig? Integrált képzésben vettél-e részt? Mindvégig integrált oktatásban részesültem. Öt évig szüleim munkája miatt Moszkvában, orosz nyelvi közegben éltem. Másképp viszonyultak hozzám már azért is, hogy magyar voltam. A nagyothallásomat is természetesen kezelték. Amikor Magyarországra visszatelepültünk, akkor pedig azért voltam szerencsés, mert orosz nyelvi közegből jövőként és nagyothallóként is megint csak odafigyeltek a beilleszkedésemre. A magyar nyelvet gyönyörűen beszéled. Az idegen nyelv tanulása hogyan ment? A magyar mellett az oroszt, a németet, az angolt és 2006 óta a jelnyelvet sikerült elsajátítanom. Oroszból és angolból középfokú nyelvvizsgám van. Igazából az angol kiejtéssel és a szájról olvasással gyűlt meg a bajom leginkább. Az angolban vannak különleges hangzók, és több szó szinte egyforma, ha szájról olvassuk. Miért pont gyógyszerész lettél? Megszerettem a kémiát. Az orvosi pálya is vonzott, de nem tudtam, hogy mennyire gátol majd a munkámban a hallásom hiánya, így a gyógyszerészetet választottam.

Hol dolgozol? Egy gyógyszerforgalmazó cégnél minőségbiztosítással foglalkoztam a gyerekek születéséig. Most a gyerekekkel otthon vagyok. Férjedet hogy ismerted meg? A munkánk hozott össze az egyetemen. Kevés szavú, figyelmes, jó humorú ember. Jó volt vele a könyvön is együtt dolgozni. Két kisgyermek anyukája vagy. Hogyan érted meg őket? A nagyobb megérti-e, hogy te nem hallasz jól? Peti kettő elmúlt, Juli még csak féléves. Az anno a tükör előtt gyakorolt magánhangzóképzés – A-O-U, I-E-Á – még mindig benne van a fejemben, sőt mi több, Petihez is így kezdtem beszélni. Amikor betöltötte a második évét, már elénekelte a Hinta-palintát, és hamar megtanulta a ragozást is. Azt, hogy én nem hallok jól, játékosan tanítom neki. Mondom neki, hogy nem értem, s akkor valahogy megpróbálja a maga módján másképp kifejezni, amit szeretne közölni. „Játszásdiból” volt neki is „hallókája” mint afféle segédeszköz – hasonló az igazihoz –, amivel eljátszva tanulta meg az én helyzetemet. Teljesen azért nem érti még, de jól haladunk. Félrehallások?  Vannak olyan helyzetek, amikor a pozitív hozzáállás és a humor segít. A félrehallásaink nagy derültséget okoznak, de szerintem a hallók világában is így van. Egyik nap a munkahelyemen áramszünetet jelentettek be. Kérdeztem a kollegáimtól, hogy van-e a számítógéphez tünetmentes áramforrás, mert akkor folytatni tudom a munkám. Nevetve javítottak ki: az nem tünetmentes, hanem szünetmentes áramforrás!


13

Vezetsz autót? Szabad-e autót vezetniük a hallássérülteknek? Igen vezetek, 17 évesen már volt jogosítványom. Nem a fülünkkel fogjuk a kormányt! (nevet) A hallás hiányát a járművek mozgásának fokozottabb figyelése pótolja. Látva, hogy az előttem haladók félreállnak, a visszapillantó tükörben pedig egy villogó autó jelenik meg, tudom, hogy nekem is mi a dolgom. A siketség sem kizáró ok a jogosítvány megszerzésénél. Egy látássérült barátunk mesélte, hogy vak társai moziba is járnak, és sokkal több mindent megértenek a filmből csak a hallásukra hagyatkozva. Milyen lehet a mozi, ha nincs feliratozás? Nagy szerencse, hogy most már szinte minden filmet feliratoznak. Korábban azért szerettem a magyar sorozatokat a tévében, mert legalább a szájról olvasással ki tudtam következtetni a történéseket. A zene mit jelent neked, és hogyan veszed észre a hatását? Én nem vagyok annyira zenebolond, de a sorstársak között bizony vannak sokan. Ők mindent elkövetnek, hogy minél hallhatóbb legyen a zene, profi hallókészülékkel és speciális hangosítással. A jelelő Himnusz Weisz Fannival pedig gyönyörű. Hogyan is függ össze a kaméleon színeváltozása és a nagyothallás? A nagyothalló állapot egy „rejtett fogyatékosságot” jelent, mi vagyunk a társadalom kaméleonjai: hallók között hallóként élünk, de nem hallunk jól, ami folyamatos küzdelmet és nehézséget jelent a hétköznapokban – a munkahelytől az ügyintézésen át a szerelmi életünkben is. A tévhittel ellentétben egy hallókészülékkel nem nyerjük vissza az eredeti hallásunkat.

A hallás részleges kiesése viselkedésbeli félreértéseket okozhat, ezek bizonytalansághoz és fokozott érzékenységhez vezethetnek. Lényeges információk elveszhetnek, emberi kapcsolataink sérülhetnek. Nehéz elfogadni az állapotunkat. A családi háttér, az érzelmi támasz különösen sokat jelent nekünk: legyen ez egy rokon, egy sorstárs, egy barát. A könyvemben ezért lett a kaméleon a szimbóluma a nagyothallók ezen élethelyzetének. Ha elé tesznek egy rózsaszín szemüveget, rózsaszínűvé válik, ha zöldet, akkor zölddé, ha pirosat, pirossá. A beilleszkedés nehézségeit hadd szemléltessem egy humoros történettel a könyvemből:  „A középiskolában a szünetben az egyik lány viccet mesélt. Persze én egy kukkot sem értettem belőle. A csattanó elhangzása után a barátnőm engem kérdezett, hogy mi lett a vége, mert lemaradt róla. Mondtam neki, hogy én sem értettem. Erre ő: – Akkor meg miért nevetsz??? – Hát mert ilyenkor az szokás.” Hogy megy a telefonálás? Az egyre jobb minőségű digitális hallókészülékkel a telefonálás ma már nem jelent gondot, de jobban kedvelem az írásbeliséget, az e-mailt, chat-et, sms-t, facebookot. Mi a különbség a siketek és nagyothallók között? Mi, nagyothallók hallásmaradván�nyal rendelkezünk, hallókészüléket használunk, orvosi rehabilitációval és fejlesztéssel jól kapcsolódunk a halló világhoz. A siketek nem rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal, általában nem viselnek hallókészüléket, mivel állapotuk hallókészülékkel sem korrigálható, és többségük legfőbb kommunikációs eszköze, gyakran anyanyelve is a magyar jelnyelv.

i nterjú

Jó a kapcsolatunk, ismerjük egymás felé az utat. Azt tapasztalom, hogy a nagyothallók sokkal zárkózottabbak. A jelelő siket társaink nyíltabbak, talán az erőteljes mimika teszi azzá őket. Van egy érdekképviseleti szervezetünk, a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége). 2006-ban léptem be, azóta megtanultam a jelelést. Egy újabb nyelvnek tekintem. Sőt a halló kisfiamnak a Boci-boci tarkát meg is tanítottam jelelve. Olyan helyes volt, ahogy halántékához illesztette hüvelykujjait, mutatóujjait pedig az ég felé nyújtotta, majd fejecskéjét előrehajtva a szemöldöke mögül nézett ki rám, hogy jól csinálja-e… Ahogy említettem, én is egyre romló hallású vagyok. Érdemes-e még most elsajátítani a jelnyelvet, amíg hall az ember? Vagy elég szájról olvasni tudni? Érdemes mindenképpen megtanulni, a SINOSZ-ban folyamatosan indulnak különböző szintű jelnyelvi tanfolyamok. A kommunikációnak új dimen­ ziója lehet a jelelés. Hogyan vállaljuk fel a nagyothallásunkat? Mindenféleképpen fontos az „érzékenyítés” az óvodától az iskolákon át a munkaadókig. A SINOSZ ezért dolgozik. A magam részéről arra bátorítok minden sorstársat, vállalja fel azt, hogy nem hall jól. Mindenkinek egyedi módon kell a tudtára adni, hogyan tud velünk kommunikálni. Sokszor érzem azt, hogy fárasztó dolog mindenkinek egyenként elmagyarázni, hogyan is értjük és értetjük meg magunkat a világgal. Azért is született meg ez a könyv, mert magam is tapasztaltam, hogy nincs irodalma a mi problémahalmazunknak. Antalffy Yvette http://www.talita.hu/


irány tű

1 4

Országos elnökségi ülés 2013. november 8.

Jelen voltak Dr. Kósa Ádám elnök, Sáfrány Margit alelnök Bacsó Péter, Bitó Katalin, Kárpáti Árpád Zoltán, Dr. Kisida Tamás, Klenovics-Hortobágyi Éva, Nyírő Zsolt, Orgovánné Dr. Jámbor Andrea, Simonné Váradi Zsuzsa, Dr. Tapolczai Gergely elnökségi tagok

Ormódi Róbert ügyvezető igazgató Csoba Éva, a Felügyelő bizottság elnöke Nyírő Zsoltné, Patyus Virág jelnyelvi tolmácsok

Jegyzőkönyvvezető: Sándor Judit Jegyzőkönyv hitelesítők: Kárpáti Árpád Zoltán és Sáfrány Margit

Dr. Kósa Ádám köszöntötte a megjelenteket.

1. Országos küldöttközgyűlés előkészítése, közös álláspont kialakítása a küldöttek által javasoltakkal kapcsolatban. Dr. Kósa Ádám felkérte Sándor Juditot, tájékoztassa az elnökséget a Rendkívüli Országos Küldöttközgyűlés előkészületeiről. Sándor Judit elmondta, a terem berendezésre került, a küldöttek fogadása megoldott, étkezés megoldott. Mandátumvizsgáló Bizottság felkérése megtörtént, elvállalták a feladatot. A szükséges jelenléti ívek és egyéb eszközök előkészítése megtörtént. Tolmácsok megrendelése megtörtént, az akadálymentesítés teljes körű lesz ismét. Dr. Kósa Ádám ismertette, három megyéből érkeztek javaslatok az országos küldöttközgyűlés felé. Az Országos elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy Horváth Ferenc (Győr-Moson-Sopron megye országos küldötte) és a Pest megyei országos

küldöttei által a Rendkívüli Országos küldöttközgyűlésre beterjesztett javaslatokat jelen közgyűlésen nem tárgyalja, hivatkozva a küldöttközgyűlés rendkívüli jellegére. Dr. Kósa Ádám kérte, hogy annak ellenére, hogy az Országos küldöttközgyűlésen nem kerülnek megtárgyalásra a javaslatok, az Országos elnökség alakítsa ki a közös álláspontot a javaslatokkal kapcsolatban, melyek alapján írásban tájékoztatja majd a javaslattevőket az Országos elnökség álláspontjáról.

2. HASÉ Szerkesztőbizottság felállítása A HASÉ újságjában dolgozókkal együtt Szerkesztőbizottság felállítását javasolják a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Működési rendet hoznak létre, amely szabályozza a Bizottság munkáját. Az Országos elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy létrehozza a HASÉ Szerkesztőbizottságát.

3. Javaslat szakmai tanácsadó testület megalakulására, melynek célja a hallássérültek (hallókészülék-használók) rehabilitációs ellátásának javítása, szabályos, egységes protokoll alapján történő megvalósítása. Simonné Váradi Zsuzsa röviden ismertette az előzetesen írásban is benyújtott beterjesztését. Javasolja egy olyan szakmai munkacsoport felállítását, amelynek feladata lenne a nagyothallók rehabilitációja és a megfelelő ellátása érdekében lépések kidolgozása. Véleménye szerint az érdekképviseletnek ebben a kérdésben nagyobb szerepet kell vállalnia. Dr. Kósa Ádám javasolja a benyújtott anyag alaposabb kidolgozását. Kérte Ormódi Róbertet és Simonné Váradi Zsuzsát, hogy a következő ülésre egy szakember bevonásával dolgozzanak ki szakmai anyagot, amely a nyitott kérdésekre még választ ad. Javasolta külsős, nem érintett, mediátor (moderátor) személyét bevonni a folyamat-


1 5

ba. A részletek tisztázása után tud az Országos elnökség érdemben dönteni. Az Országos elnökség egyhangúan támogatta a Simonné Váradi Zsuzsa által beterjesztett Szakmai tanácsadó testület létrehozásának alapgondolatát. A soron következő rendes ülésen döntenek a koncepció kidolgozása után a testület tagjairól.

4. A SINOSZ Zalai Megyei Szervezetének elnöke Simonné Váradi Zsuzsa tájékoztatta az elnökséget, hogy a Zala Megyei Szervezet örökbefogadójaként néhány hete Sándor Judit tájékoztatta arról, hogy Tanainé Fodor Ágnes viselkedése és kommunikációja a munkatársakkal nem megfelelő. Javasolta, hogy az Országos elnökség hívja össze a megyében az elnökségi ülést, amelyen ő maga részt venne. Javasolta, derítsék ki pontosan, milyen problémák vannak a szervezetben. Dr. Kósa Ádám javasolta, szembesítsék az érintett elnököt az el nem végzett feladataival, a viselkedésével és a szembesítés után kérjék a lemondását. A másik megoldás, hogy a tagság aláírást gyűjt a visszahívására és az alapján küldöttgyűlésen kezdeményezik a visszahívását. Az Országos elnökség úgy döntött, hogy Simonné Váradi Zsuzsa és Sándor Judit koordinálásával állítsanak össze egy dossziét, amelyben Tanainé Fodor Ágnes (Zala Megyei Szervezet elnöke) elnökhöz nem méltó magatartását és

kötelezettségeinek elmulasztását gyűjtik össze. Az érintett személyt a soron következő ülésre az Országos elnökség meghívja. 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

5. Társadalmi tudatformálás szükségessége Dr. Kisida Tamás elmondta, dr. Tapolczai Gergellyel együtt előadáson vettek részt Nyíregyházán. Közös tapasztalatuk az volt, hogy a munkaadók nincsenek tisztában azzal, mennyire fontos a kommunikáció akadálymentesítése akár az állásinterjún, de felvétel esetén a munkafolyamatok betanításánál is. Véleménye szerint örökbefogadóként az Országos elnökség tagjainak is részt kellene vállalniuk a tudatformálásban. Az Országos elnökség úgy döntött, a 2014. évi szakmai tervében szerepeltetni kívánja a hallássérült munkavállalók érzékenyítésének programját. 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

6. Iskolai közösségi szolgálatban való részvétel Dr. Kisida Tamás elmondta, 2016. január 1-jétől az érettségire bocsátás feltétele az önkéntes szolgálat vállalása 50 órában. A SINOSZ-hoz már érkeztek megkeresések. Ő maga támogatná, hogy a SINOSZ befogadó szervezet legyen. Ormódi Róbert elmondta, a befogadó szervezeteknek nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni, rengeteg adminisztrációval jár. Kérdés, hogy a SINOSZ tudja-e ezeket teljesíteni.

i rá nyt ű

Pl.: állandó felügyelet, a tanuló étkezésének biztosítása. Az Országos elnökség úgy döntött, hogy a SINOSZ vegyen részt az Iskolai Közösségi Szolgálat programban. 6 igen, 3 nem, 2 tartózkodás.

7. A  Civil törvény előírásainak való megfelelésre való felkészülés (zárt ülés). Az Országos elnökség úgy döntött, hogy a soron következő napirendet zárt ülésen tárgyalja. 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. A zárt ülésen történteket külön jegyzőkönyv rögzíti az ülésen hozott határozattal együtt.

8.Egyebek Dr. Kisida Tamás ismertette, hogy a Somogy Megyei Szervezet elnöke, Farkas Eszter lemondott, ezért választás kiírása szükséges a szervezetben. Az Országos elnökség jóváhagyta a Somogy megyei választás kiírását. 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. Dr. Kósa Ádám megköszönte a részvételt és az ülést lezárta.

(A beszámoló csak tájékoztató jellegű, az elnökségi ülés teljes tartalma a jegyzőkönyvben és a határozatok tárában található meg.)


közérde kű

1 6

Márciusi programtervek a szervezeteknél BARANYA MEGYE Március 6. Nőnapi megemlékezés Március 8. Nagyothallók Klubnapja Március 13. Elnökségi/Megemlékezünk március 15-ről Filmklub/feliratozott filmek vetítése Március 20. Kertészetlátogatás a PTE botanikus kertjébe Március 27. Adóbevallások elkészítése NAV munkatárs segítségével Helyszín: 7621 Pécs, Jókai u. 9. E-mail: cseri.zsuzsa@sinosz.hu Telefon, sms: 70/953-6348 BÁCS-KISKUN MEGYE Baja Március 8. Nőnapi bál, 18 órai kezdéssel. Dencsné Marika szedi a belépőket nála jelentkezhetnek. Március 14. Tea délután 17 órától. Március 15. Vetélkedő, a helyi elnök, Hunyák Krisztián szervezi. Helszín: 6500 Baja Jelky tér.6. E-mail: baja@sinosz.hu Telefon, sms: 70/442-0453 Solt Március 1. a SINOSZ Solt Helyi Szervezete a Kalocsai tagokkal a SINOSZ Kecskeméti Szervezetével a Mohácsi Busójárásra szervez kirándulást. Március 15. a SINOSZ Solti Szervezete részt vesz a városi megemlékezésen, és koszorút helyeznek el a Vécsey Károly emlékszobornál. Március 29. Solti tagjaink a Kalocsai tagok vendégül látásával terveznek Solton egy pótfarsangolós, pótnőnapi, húsvétvárós bulit is, amire jelmezes felvonulást is terveznek. Erre remek alkalom a Busójárás megtekintése. Helyszín: 6320 Solt, Posta u. 10. E-mail: solt@sinosz.hu Telefon, sms: 70/ 953-6347 A Kalocsai kihelyezett ügyfélfogadás programterve Március 6. vagy 13. Kalocsán Siket vakok egyesületétől Győrfi Ildikó és munkatársai tartanak egy érzékenyítő előadást a kalocsai szociális szférában dolgozó szakembereknek (szervezés alatt!). Március 20. Ügyfélfogadás és délután Jeles klub (Most indult! Minden harmadik csütörtök, ide mindenkit várunk, aki a hallássérültekkel való helyes kommunikációra kíváncsi.

Március 27. Ügyfélfogadás és délután klub. BÉKÉS MEGYE Március 8. Nőnap (5600 Békéscsaba, Trefort u. 19-23.) Március 15. Megemlékezés (5900 Orosháza, Veress J. u. 1/A.) Március 21. Egészségügyi programsorozat I. Hallókészülékek és jelzőrendszerek (5600 Békéscsaba, Trefort u. 19-23.) Március (nincs még pontos dátum): Szabadkígyósi Kastély látogatása BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE Kazinbarcika Március 15. Magyar Sajtó Napja – Vitanap Helyszín: Civil Ház Március 22. Víz Világnapja – kirándulás Lillafüredre és Tapolcára Miskolc Március 8. Nőnap (helyszín egyeztetés alatt) HEVES MEGYE Gyöngyös Március 7. Nőnap 14.30 órakor az irodahelyiségben (3200 Gyöngyös, Szebt Bertalan út 9.) Jelentkezési határidő: március 2. E-mail: gyongyos@sinosz.hu Telefon, sms: 70-953-6335 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE Szolnok Március 7. 15. óra – Nőnapi ünnepség Március 28. 15. óra – Fogyatékossági támogatásokról, és a felülvizsgálatok menetéről információk. Helyszín: 5000 Szolnok, Szapáry u. 19. E-mail: szolnok@sinosz.hu Telefon, sms: 06/70 377-57-22 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Tatabánya Március 14. péntek 16 órától – Megemlékezés a Nemzeti ünnepről - Szellemi vetélkedő is lesz; 18 órától Nőnapi meglepetés Helyszín: SINOSZ helyi szervezet, Tatabánya, Réti út 89. Március 28. péntek 17 óra NAV 2014 (Nemzeti Adó és Vám Hivatal előadása) Helyszín: SINOSZ helyi szervezet, Tatabánya , Réti út 89. E-mail: tatabanya@sinosz.hu Csak SMS: +36 70/377-5723

Esztergom Március 27. csütörtök 16 órától készülődés Húsvétra Helyszín: Magyar Máltai Szeretet Szolgálat, klubhelyiség, 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 42. E-mail: tatabanya@sinosz.hu Csak sms: +36 70/377-5723 NÓGRÁD MEGYE Március 7. Taggyűlés nőnapi vacsorával egybekötve Salgótarjánban (helyszín és pontos időpont tervezés alatt) Március 31. Jogsegélyszolgálat a SINOSZ Nógrád Megyei Szervezetében (Salgótarján, Május 1. út 70.). E-mail: nograd@sinosz.hu Telefon, sms-ben: 06/70 377 57 24 PEST MEGYE Vác Március 8. Nőnapi ünnepség és vetélkedő Március 29. Klubfoglalkozás Helyszín: 2600 Vác, Március 15. tér 6. E-mail: vac@sinosz.hu Telefon, sms: 06/70/377-57-33 VAS MEGYE Március 8. szombat: Nőnap (SINOSZ Vas Megyei Szervezet, 9700 Szombathely, Kiskar utca 5.) Március 22. szombat: Kirándulás Budapestre (Terrorháza, Sziklakórház, SINOSZ emlékszoba). E-mail: szombathely2@sinosz.hu Telefon, sms: 06-70/377-5726 ZALA MEGYE Zalaegerszeg Március 7. Nőnapi klub délután (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u 23.) Március 21. Amit a hallókészülékekről tudnunk kell (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 23. vagy Keszthely színház – egyeztetés alatt) E-mail: zalaegerszeg@sinosz.hu Telefon, sms: 06/70/708-7008 Nagykanizsa Március 2. Mohácsi búcsú (Mohács, városközpont) Március 7. Nőnap és férfinap (8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.) Március 21. Önvédelmi bemutató (8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.)


17

közérd ekű

Dr. Jámbor Andrea – Dr. Orgován Gábor HALLHATATLAN SZAVAK

Győr-Moson-Sopron megyei programok

SINOSZ, Budapest, 2012 Könyvterv és illusztráció: László Zsuzsi grafikus A könyv őszinte vallomás egy nagyothalló fiatal hölgy tollából, aki kellő humorral és végtelen bölcsességgel tekint a sorsára. Kíváncsian, majd fokozatos önelfogadással áll a környezetéhez, nagyothallóként megélt hétköznapjaihoz. Aki kezébe veszi ezt a könyvet, izgalmas belső utazás részese lesz. A könyv a sorstársaknak igazi kapaszkodó, mert végre közülük valaki bátran, öniróniát sem mellőzve képes állapotáról, élethelyzeteiről írni. A könyv külön erénye, hogy nem csupán a szerző véleményét és életútját ismerhetjük meg, hanem kezdeményezésére számtalan sorstársa osztotta meg a könyvben személyes tapasztalatát, a nagyothalló léthez szervesen kapcsolódó mindennapi pozitív és negatív élményeit. A könyv kellőképpen tanulságos a halló olvasónak is, hiszen kedvesen vezetget minket egy számunkra kevésbé ismert kalandos világban, praktikus tanácsokkal lát el minket – ép hallásúakat – a helyes hozzáállás mikéntjéről. Aki alaposan, legfőképpen empátiával mélyül el a sorok között, könnyedén rájön az egyszerű receptre: tekintsen partnerként hallássérült embertársára, ennyi az egész. Ezzel máris sokat tett egy elfogadó társadalom létrejötte érdekében. 

2014. február Február 14. 18 óra Orvosi előadás Február 15. 16–20 óra Farsangi bál Február 21. 17–20 óra Klubnap Február 22. 14 órától Nyugdíjas nap Február 28. 17–20 óra Klubnap A Klubhelyiség Győrben, az Árpád út 65. sz. alatt található.

A könyv bruttó (áfás) fogyasztói ára: 1.500 Ft Megvásárolható: • interneten a SINOSZ webboltjában • Személyesen munkanapokon 9-17 óra között vagy utánvétes postai megrendeléssel a SINOSZ könyvesboltjában. Cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 21. (Képzési Iroda) e-mail: dobranovics.sarolta@sinosz.hu Megtekinthető továbbá: A SINOSZ budapesti székházában, a Hangforrás InformációsPonton (ügyfélszolgálati időben) Bővebb információ a könyvről: Harhai Andrea e-mail: harhai.andrea@sinosz.hu

SÍOKTATÁS

vidám csapat, családias környezet!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt: Helyszín: Babos Síiskola/Síklub (1145 Budapest, Egressy út 178/g.) (Paskál-Strandfürdő közelében, 5 perc gyalog, Bikeshop kerékpárbolt és kerékpár szerviz mögött) honlap: http://www.babos-siklub.hu Hallássérült Síoktató: Tulcsik Melinda mobilszáma: 06-30/ 568-28-03 e-mail: bibi.tulcsik@gmail.com (időpont egyeztetése szükséges)

SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet SINOSZ győri klubhelyisége (9022 Győr, Árpád út 65.) Március 14. 18 óra Orvosi előadás Március 29. 11 óra Megyei küldöttgyűlés SINOSZ Győri Helyi Szervezete Március 7. 18 óra Nőnapi rendezvény – ünnepség (SINOSZ győri klubhelyisége) Március 8. 18 óra „Házi” tekeverseny (Gurító Söröző – Győr, Serfőző dűlő) Március 22. Kirándulás Veszprémbe. A Klubhelyiség Győrben, az Árpád út 65. sz. alatt található. SINOSZ Soproni Helyi Szervezete Március 7. 17 óra Nőnapi rendezvény – ünnepség (SINOSZ soproni klubhelyisége – 9400 Sopron, Király Jenő u. 5.) SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezete Március 6. 16 óra Nőnapi ünnepség. (SINOSZ mosonmagyaróvári klubhelyisége) Március 10. 10 óra Idősek Klubjának meglátogatása – találkozás és ismerkedés az idősekkel (9200 Mosonmagyaróvár Zichy Mihály u. 5.) Március 13. 16 óra Dr. Árvay István Alpolgármester úr látogatása – kötetlen beszélgetés (SINOSZ mosonmagyaróvári klubhelyisége) Március 20. 16 óra Egészségnap – dietetikus előadása (SINOSZ mosonmagyaróvári klubhelyisége) A programok részleteiről információk kérhetők személyesen a klubnapokon és hétfői napokon ügyfélfogadási időben (13.30-16.30 óráig), továbbá folyamatosan tájékozódhat a SINOSZ-honlapon megjelenő programajánlókból.


közérde kű

1 8

Heves megyei és egri programajánló 2014. 1. félév

Somogy megyei szervezet 2014. 1. félévi programterve

Február 19. Farsang a siket iskolában (Felajánlásokat várunk a tagoktól február 17-ig, amellyel meglephetjük a gyerekeket!) Február 28. 15–22 óra Farsangi fergeteg klubnapon a Művelődési házban (Belépés jelmezben ingyenes!) Március 8. 10–12 óra Nőnap (Előre bejelentkezés szükséges a titkárnál!) Március 26. 15–17 óra Ingyenes jogsegélyszolgálat (Előre bejelentkezés szükséges a titkárnál!) Március 28. 15–20 óra Kiemelt klubnap – Pannon Halláscentrum előadása Március 29. Templom túrák 1. – Feldebrői templom (Előre bejelentkezés szükséges a titkárnál!) Április 11. 14–16 óra Költészet napja – Meghívott vendéggel! Április 22. Föld napja rendezvény az Érsekkertben más civil szervezetekkel együtt! Április 25. 15–20 óra Pár csata – Palacsinta verseny a klubnapon a klubhelyiségben Április 26. Almári Pálos Kolostorrom takarítása önkéntes munkában, más civil szervezetekkel együtt! Május 25. Gyermeknapi majális a Gyöngyösi Szervezettel – Állatkert ( Jelentkezési határidő: május 21.) Május 30. Bográcsozás a klubnap keretében Május 31. Templom túrák 2. – Budapest Június 21. Miskolctapolcai Barlangfürdő a Gyöngyösi Szervezettel – ( Jelentkezési határidő: június 11.)

Helyszín: Kaposvár, Irányi D. u. 12. e-mail: szalkai.ivan@sinosz.hu Tel/fax: 82/320-506; SMS: 70/377-5725; Hivatalos ügyfélfogadás: hétfő 9-17, kedd: 9-14, szerda: NINCS, csütörtök: 9-16, péntek NINCS. Elnöki fogadóóra: hétfő 14-19. Siket klubnap: minden hétfő: 17-21, csütörtök: 17-21. Nagyothalló klubnap: minden hó első hétfőn: 13-16. Jeltolmács szolgálat ügyfélfogadás: hétfő: 12-16, kedd: 9-13, szerda: 9-13, csütörtök 9-13, péntek 9-13.

A programváltozás jogát fenntartjuk! Egyéb: Klubnapok megtartása minden hónap utolsó péntekjén 15–20 óráig a klubhelyiségben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Ingyenes jogsegélyszolgálat minden hónap utolsó szerdájának ügyfélfogadásán. Előre bejelentkezés szükséges! Jelnyelvi tanfolyamok szervezése félévente. Érdeklődés a titkárnál! Érdeklődni a Titkárnál telefonon (06/70/377-5731), vagy személyesen ügyfélfogadási időben (Eger, Dobó út 13.) lehet.

Február 22. szombat 14.00 Farsangijelmez bál Március 1. szombat 6.00 Budapest: Parlament megtekintése Március 14. péntek 16.00 Nőnapi bál Április 7. hétfő 14.00 + 18.00 NRSZH előadása Április 19. szombat 16.00 Húsvéti Locsoló bál Április 28. hétfő 14:00 NAV adóbevallás előadása Május 1. csütörtök 9.00 Kaszó: Majális rendezvény Május 5. hétfő 14.00 Anyák napi ünnepség Május 17. szombat 10.00 Csíky Gergely Színház kulisszák megtekintése??? Május 23-24. p-szo Rippl Rónai Fesztivál részvétele Június 2. hétfő 14.00 Érzékenyítő óra: Hangjelző kutya bemutatkozása Június 21. szombat 8.00 Fürdőlátogatás: Csokonyavisonta Június 28. szombat 9.00 Családi/ Sportnap vetélkedő: Tokaji parkerdő bográcsozás Július 7. hétfő 14.00 Salátakészítő verseny Július 12. szombat 9.00 Fürdőlátogatás: Gunaras / Somogyvámos Krisna völgy Július 26. szombat 7.30 Mesztegnyő: Rétes fesztivál Augusztus 9. szombat 7.00 Kirándulás: Szenna falumúzeum, Katica-tanya kaland park, akadályvetélkedő Augusztus 16. szombat 6.00 Etyek Filmpark megtekintése, vetélkedő Augusztus 30. szombat 10.00 Kaposfüred: Káposztás ételek fesztivál

Jogsegélyszolgálat Csongrád megyében

Várunk Benneteket dr. Kiss Éva  ingyenes jogsegélyszolgálatára, a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetében.   Helyszín: SINOSZ  Csongrád Megyei Szervezet, Szeged, Bartók Béla tér 4.   A jogsegélyszolgálat ingyenes, bármilyen kérdéssel bátran fordulhattok  dr. Kiss Éva ügyvéd asszonyhoz.   Jogsegélyszolgálati időpontok:   Február 07. (péntek) 12.30 – 14.30 Február 21. (péntek) 12.30 - 14.30    Kérjük, hogy részvételi szándékotokat előre szíveskedjétek jelezni  Nemes Patríciánál a 06-70/377-5720-es telefonszámon vagy a szeged@sinosz.hu e-mail címen!

Jogsegélyszolgálat Kaposváron Idén is folytatódik a hallássérült ügyfelek számára nyújtott ingyenes jogsegélyszolgáltatás a SINOSZ Somogy Megyei Szervezetében. Cím: Kaposvár, Irányi Dániel utca 12.   A jogsegélyszolgálat ügyfélfogadási időpontjai:   2014. február 17., hétfő, 14–16 óráig 2014. március 3., hétfő, 14–16 óráig 2014. március 17., hétfő, 14–16 óráig   Várjuk az érdeklődőket a fenti jogsegélyszolgálati időpontokban!


19

közérdekű/ közöss ég i

tér

Tagdíjfizetés 2014. évre A SINOSZ Országos Elnökségének döntése szerint immár ötödik éve, 2014-ben sem emelkedik a tagdíj összege. A 2014. évi, 1 évre szóló tagdíjak összege: Rendes: 6.000 Ft 65 év felett: 3.000 Ft Kik lehetnek ezek? Akik 2014. március 31-ig betöltik, vagy már korábban betöltötték a 65. életévüket. Tanuló: 3.000 Ft Kik lehetnek ezek? Csak nappali tagozatos tanulók, 18 év felett érvényes diákigazolvánnyal vagy iskolalátogatási igazolással igazolva. Kölyökklub: 1.250 Ft A 6-14 év közötti tanulóknak. Azoknál a Kölyökklub-tagoknál, akik 2014. március 31-ig betöltik vagy korábban betöltötték a 14. életévüket, kötelező igazolványcsere történik (800 Ft), amelyhez kérjük, friss igazolványképet is nyújtsanak be kollégáinknak. Fontos változás! 0-6 éves kor között is tagjaink lehetnek a hallássérült gyerekek! A SINOSZ 2013 novemberében elfogadott Alapszabálymódosítása értelmében a tagfelvételi feltételeknek való megfelelés esetén a 0-6 éves korú hallássérült gyermekek

tagfelvétele is lehetővé vált, amit törvényes képviselőjük kezdeményezhet a SINOSZ bármely szervezeténél. A 6 év alatti gyermekek tagdíjáról a SINOSZ Országos Elnöksége soron következő ülésén határoz, a tagfelvételi eljárás elindítása esetükben ezután válik lehetővé, addig is kérem türelmeteket! 2014-ben továbbra is lehet 2 éves tagdíjat fizetni, 2014-2015. évekre. ezzel kevesebb tagdíjat kell fizetni, ugyanakkor a SINOSZ hosszú távú működőképességét támogatjátok. Rendes: 10.000 Ft 65 év felett: 5.000 Ft Tanuló: 5.000 Ft Tanulók esetében kollégáinknál nyilatkozat aláírása szükséges. Az aktuális évre szóló nappali tanulói jogviszony igazolása ebben az esetben is kötelező. A kölyökklub esetén nincs kétéves befizetési lehetőség. Nagyon fontos! Felhívom a figyelmeteket, hogy mától, 2013. december 2-tól lehet a 2014. évre szóló tagdíjakat befizetni. A tagdíjak befizetésének határideje: 2014. március 31. Köszönjük, hogy tagdíjatok megfizetésével támogatjátok a SINOSZ működését!

Hogyan működik a Zala Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat? A workshop címe: Együtt könnyebb – A fogyatékkal élők elfogadása

A Türr István Képző és Kutatóintézet: „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című projekt keretében lehetőséget kaptunk, hogy bemutathassuk a SINOSZ Zala Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat működését.

Workshop témái: • A fogyatékosság gyógypedagógiai szemmel (az oktatás felől megközelítve) • Jelnyelvi tolmácsolás (kommunikációs akadálymentesítés) • A fogyatékkal élőket tömörítő egyesületek részére pályázati lehetőségek • Érzékenyítés Számunkra nagyon jó lehetőség volt, hogy így nyilvánosan megismertethettük a szolgálatunk működését, munkáját, mivel sok helyen nincsenek tisztában

azzal, hogy a tolmácsszolgálat miért fontos a hallássérült társadalom számára. Rengeteg kérdés hangzott el, amiből azt a következtetést vontuk le, hogy felkeltettük az érdeklődést, amiért már érdemes volt részt venni. Az előadás végén, egy siket hölgynek is lehetősége volt elmondani személyes tapasztalatát, hogy neki miért fontos a jelnyelvi tolmácsok által biztosított kommunikációs akadálymentesítés. Reméljük, lesz még lehetőségünk, hogy másokkal is megismertessük a Tolmácsszolgálat működésének fontosságát. Jónás Zsófia, Takácsné Évi a SINOSZ Zala megyei JTSZ munkatársai


MEGYEI SZERVEZETEK

SIKET

BUDAPESTI SIKETEK SZERVEZETE

1068 Budapest, Benczúr u. 21.

BUDAPESTI NAGYOTHALLÓK SZERVEZETE

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET

1068 Budapest, Benczúr u. 21.

9022 Győr, Árpád út 65.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZET 2800 Tatabánya-Dózsakert, Réti út 89.

FEJÉR MEGYEI SZERVEZET

8000 Székesfehérvár, Fürdősor 3. 2/205

VAS MEGYEI SZERVEZET

9700 Szombathely, Szelestey L. u. 43. 2013. áprilistól: 9700 Szombathely, Kiskar utca 5.

VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZET

8200 Veszprém, Budapesti u. 16.

HALLÁSSÉRÜLTEK AJKAI EGYESÜLETE 8400 Ajka, Sport utca 25.

ZALA MEGYEI SZERVEZET

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 23.

SOMOGY MEGYEI SZERVEZET

7400 Kaposvár, Irányi D. u. 12.

BARANYA MEGYEI SZERVEZET 7621 Pécs, Jókai u. 9.

ÖNÁLLÓ TAGSZ ERVEZETEK TOLMÁCSSZOLG ÁLAT JOGSEGÉLYSZO LGÁLAT

TOSINA

7100 Szekszárd, Táncsics Mihály u. 1/b. f. 2.

CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET 6722 Szeged, Bartók B. tér 4.

JELNYELV


PEST MEGYEI SZERVEZET

1068 Budapest, Benczúr u. 21.

HEVES MEGYEI SZERVEZET

NAGYOTHALLÓ

3300 Eger, Dobó u.13.

NÓGRÁD MEGYEI SZERVEZET,

3100 Salgótarján, Május 1. u. 70.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET 3527 Miskolc, Baross Gábor utca 17.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41/A.

SINA-HBME

4024 Debrecen, Varga u. 8.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZERVEZET 5000 Szolnok, Szapáry u. 19.

Bács-Kiskun megye

6500 Baja, Jelky tér 6. 6320 Solt, Posta utca 10.

HELYI SZERVEZETEK

Békés megye

utca 1/A. 5900 Orosháza, Veress József 5700 Gyula, Esze Tamás u. 2.

gye

Borsod-Abaúj-Zemplén me

utca 2. 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth a 13. 3700 Kazincbarcika, Patak utc 3600 Ózd, Árpád vezér út 29.

BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET 6000 Kecskemét, Táncsics u.19.

BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET

5600 Békéscsaba, Trefort u. 19-23.

Csongrád megye

alj utca 5. 6800 Hódmezővásárhely, Tó 6900 Makó, Hajnal u. 2. a 59. 6600 Szentes, Nagyörvény utc

Fejér megye

ere J. u. 11.

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs

Győr-Moson-Sopron megye

9400 Sopron, Király Jenő u. 5. os István ltp.12. 9200 Mosonmagyaróvár, Korm

Heves megye

lan út 9.

3200 Gyöngyös, Szent Berta

e

Komárom-Esztergom megy

os utca 47.

2500 Esztergom, Kossuth Laj

Pest megye

2600 Vác, Március 15. tér 6. 2030 Érd, Alsó u. 9.

gye

Szabolcs-Szatmár-Bereg me

tér 17. 4900 Fehérgyarmat, Kossuth a 2-4. 4700 Mátészalka, Kórház utc

Zala megye

8800 Nagykanizsa, Deák tér

5.


közöss é g i

té r

2 2

Ünnepre készülve

December 1-én van az első gyertyagyújtás az adventi koszorún. November 28-án a Baranya Megyei Szervezetben megkezdődött a készülődés a karácsonyra, a mézeskalácssütésdíszítés fortélyaival. Az előadó, Polgár Zsuzsa, aki méltán nyerte el bizalmunkat és megbecsülésünket nemcsak hazánkban, de külföldön is (Bécs, Párizs, Eszék, …stb.) számos elismerést kapott munkájáért. Egy kis részlet az előadásból: A mézeskalács olyan sütemény, mely változatos alakjával és díszítésével sokféle jelképet jeleníthet meg. Készítése komoly hagyományokkal rendelkezik, eredetileg az isteneknek felajánlott ajándék, majd emberek közötti ajándék szerepét töltötte be. A méz hosszú időn át pótolhatatlan édesítőszer volt, így megbecsülése a belőle készített tésztára is átment. Ezért jelentőséget, helyenként misztikus erőt is tulajdonítottak neki. Az ókori görögök a halott szájába is mézeskalácsot tettek, hogy ezzel engesztelhesse ki az alvilág mogorva őrét.

Hazánkban már az aquincumi ásatásoknál is találtak több mézeskalács sütésre használt égetett cserépformát. A méz királyi eledel volt. A méz volt a nádcukor, majd a répacukor modern kori elterjedéséig az egyetlen édesítőszer, melyből tartós és tápláló száraz sütemény készíthető, így a mézeskalács sok nép több ezer év óta ismert eledele. A méz drágasága miatt csak ünnepi alkalmakkor készítettek belőle süteményt. Az 1200-as évektől kolostorok készítettek vallásos tárgyú figurákat, életképeket. Idővel „mézesbábos” céhek is alakultak, melyek míves díszítéseket készítettek rá, így kedvelt ajándékká vált. A meseirodalomban is fellelhető, Grimm testvérek meséjében, a „Jancsi és Juliskában” szerepel egy mézeskalács ház, a csábítás szimbólumaként. A századok alatt a díszítésnek jelképi rendszere alakult ki, vagyis mind a formájában, mind a díszítésében meghatározott eseményhez köthető egy szépen elkészített mézeskalács. A mézeskalácsnak számtalan receptje létezik, fő összetevői a liszt, a porcukor, a méz, a tojás. Többféle módon díszíthető. A legelterjedtebb az írókázás, amikor tojáshabbal mintákat rajzolnak rá.

Tagjaink a már megsütött mézeseket írókázták meg. Mindenki kézhez kapott egy-egy tojáshabos „zacskót” és bebizonyíthatták most már sokadszorra is, hogy joggal emlegetik a hallássérülteket kitűnő kézügyességükért. Az elkészített darabokat celofánzacskókba tették, szalagokkal átkötötték, díszítették. Szebbnél szebb alkotások születtek, és aki ott volt nem csak a „titkos” recepttel, hanem számos ötlettel és tapasztalattal is gazdagabb lett. Köszönet az előadónak, aki tőlünk már indult is Franciaországba, hogy az ottani adventi rendezvényen népszerűsítse a mézeskalácsot és a hozzá fűződő történelmet. Köszönet azért is, mert már most elkötelezte magát a hallássérülteknek jövő évre Húsvétra és Karácsonyra is, számos ötlettel, meglepetéssel. Tartalmas szép estét töltöttünk el együtt, ünnepi hangulatban.


2 3

közö ss égi

tér

„Akkor és most”

Karácsonyi ünneplés a SINOSZ Békéscsabai Helyi Szervezeténél. Már szinte feledésbe merült, hogy milyen szeretetteljes légkörben telt a SINOSZ szervezeteiben a karácsony. Így zajlott ez a Békéscsabai Szervezetnél is. 2013. december 14. egy eseményteli nap volt. Egész kora délutántól programokkal kedveskedett a helyi vezetőség és a tolmácsszolgálat a tagoknak. Lehetett használt ruhák közül „túrni”. Az árak olyan jelképesek voltak, hogy gyakorlatilag ajándékba vitte haza mindenki, amit talált. A bevételt a jövőbeni programok megvalósítására fogja fordítani a szervezet. Közben díszekkel lett teli a karácsonyfa és egyre többen érkeztek. A taggyűlésen meghallgathatták a tagok Szántó József, békéscsabai elnök 2013-as beszámolóját, a 2014-es programtervet. Mindezek mellett szó volt az Alapszabály változásairól és egyéb fontos információk is elhangoztak. Az „Akkor és Most” fotóalbumok is előkerültek, amikor már a hangulat a tetőfokára hágott. Mint egy nagy boldog család, nézegették a tagok a régi képeket a szervezet életéről. Megismerték régi

Amőba

Elnöki beszámoló

önmagukat vagy kedves sorstársukat. Aki tudta, hogy ki van a képen tollat ragadt és oda is írta. A 2013-as év békés megyei programjai is újra életre keltek a képek segítségével és felidéztük, hogy milyen sok minden történt ebben az évben is. Ezt a csodás visszaemlékezést, az élmények újraélését a TÉMA pályázat segítségével tudtuk megvalósítani, hagyományt teremtve ezzel. Mostantól minden évnek meglesz a maga fotóalbuma, hogy örök emlék legyen, ha már az emlékeze-

tünk megcsorbulna. Tudásmérő kérdőíveket töltöttek ki a tagok, amőbáztak és egyéb játékos vetélkedőkön vettek részt. Estébe nyúló ünnepi együttlét volt ez, mely megmelengette minden kedves tagnak a szívét. Kívánjuk, hogy 2014 is eseményekben gazdag legyen és minél több közös élménnyel gazdagodjunk! Bognár Gyöngyi megyei titkár


közöss é g i

té r

2 4

Gyerekeké a jövő!

December 12-én zajlott a 2013. évi negyedik Kerekasztal-beszélgetés, mely a Gyerekeké a jövő! címet kapta. Volt itt játék gyerekeknek és felnőtteknek is. Beszélgettünk az UNICEF-ről, a gyermekjogokról és a szülői jogokról. Sok új érdekes és hasznos információval lettünk gazdagabbak. A programot a gyerekek előadása nyitotta. Nagyon ügyesek voltak! Utána Szekér Bea, aki két kolléganőjével az IBM ISSC képviseletében jött, szólt pár szót a gyerekekhez. Elmondta, hogy az IBM ISSC-nél novemberben süti-akciót szerveztek, az abból befolyó pénzből pedig játékokat hoztak nekik. Ezt követően Juhász Ferenc ( Jufe) - aki nem csak szervezője, koordinátora is volt a programnak - bemutatta a kerekasztal-beszélgetés résztvevőit. Dr. Gyurkó Szilvia az UNICEF-től jött; UNICEF logóval ellátott karkötővel és egyéb hasznos aprósággal is kedveskedett a gyerekeknek. Kárpátiné Kassai Kornélia, mint siket anyuka, Martonné Tóth Éva pedig mint halló anyuka, aki siket gyermeket nevel, jöttek el, hogy elmondják meglátásuk szerint milyen nehézségeik vannak a gyerekeknek és a szülőknek. Nem csak

felnőtt tagja volt a beszélgetésnek, Kiss Anett siket gyermekként vett részt. Ahogy az előző alkalommal, most is rövid kvíz-kérdésekkel lett felvezetve a beszélgetés. A helyes válaszadók között sorsolással apró ajándékok találtak gazdára. Gyerekeké a jövő, ezért fontos, hogy odafigyeljünk rájuk. „A gyerekkor az életünk végéig tart. (…) Választhatsz új partnert, új lakást…stb., de új gyerekkort és új családot nem (…) egyszeri és megismételhetetlen.” – kezdte Gyurkó Szilvia a beszélgetést. Éppen ezért nekik „külön odafigyelés jár. A gyerekek nem mini jogokkal rendelkeznek, hanem többlet-védelem tartozik hozzá.” De milyen gyermekjogok vannak, vetődött fel a kérdés. Gyurkó Szilvia 3 dolgot emelt ki: 1. védelem a bántalmazással és az erőszakkal szemben, 2. oktatáshoz való jog biztosítása és a 3. az alapjogok biztosítása. Kassai Kornélia hozzátette, hogy „a hallássérülteknek joguk van a jelnyelv használatához” is. Szóba került, hogy korábban a SINOSZ és az UNICEF együttműködve elkészítette a gyermekjogi egyezmény jelnyelvi adoptációját, aminek különlegessége,

hogy a jogokat gyermekek jelelték fel. Ezek egyike Kiss Anett, aki elmondta, hogy kicsit zavarban volt, ám „segítettek, és kellemes érzés volt a nyelvemet használni”. Nagyon fontos, hogy ezek az információk a gyerekekhez is eljussanak. Sajnos nem mindig jut el. „Európában a magyar gyerekek ismerik a legkevésbé a jogaikat. Ennél rosszabb helyzetben csak a fogyatékossággal élő gyermekek vannak, ők nagyon keveset tudnak a jogaikról, így nem is tudják, hogy megsértik a jogaikat” – mesélte Gyurkó Szilvia. A gyermekjogi egyezmény kimondja, hogy a gyermek szabadon kinyilváníthatja a véleményét, illetve korának és értelmi fejlettségének megfelelően tiszteletben is kell tartani. Mi történik akkor, ha a szülő és a gyermek valamiben nem ért egyet? Mikor dönthet a gyermek és mikor szabhat gátat a szülő? Tóth Éva elmondta, hogy „az otthon szabályait be kell tartani. De ha az életében történik valami, amiben ő szeretne döntést hozni, akkor elfogadom, vagy közösen döntünk.” Gyurkó Szilvia ezt megerősítette és hozzátette: „A gyerek ügyében nem lehet a gyerek nélkül döntést hozni. Iskola, életpálya, ha a szülők válnak, hová kerüljön…stb. ezekben a gyereket is meg kell kérdezni, de a gyereknek nem kell eldöntenie semmit. Ez is a gyermekkor része, hogy védve vannak.” A beszélgetés során többször felmerült a kommunikáció kérdése is. Hogyan alakul a szülő-gyermek viszony, ha a gyermek anyanyelve, nem az anya nyelve? Kiss Anett elmondta, hogy a szülei is siketek, ezért „szóltam és gondoskodtak rólam (…) megértették mit szeretnék”. „Sok


2 5

halló szülővel találkoztam az iskolában – mondta Kassai Kornélia - kérdeztem valamit, és a szülő azt válaszolta, hogy nem akarja megtanulni a jelnyelvet, nem is hajlandó semmit tenni ezért. Valószínűleg korábban rossz információt kapott a jelnyelvvel kapcsolatban.” Tóth Évának is volt egy története: „a halló gyermeket siket óvodába szerettem volna vinni, és elutasították, mert nincs joga ott lenni, holott a kommunikációt ott meg tudta volna tanulni”. Látszik, hogy sok a megoldandó probléma.

során szó volt még az oktatásról, az állami gondozott gyermekekről, és az örökbefogadásról is. További kérdések vetődtek fel a megjelent nézők részéről is, melyekre a résztvevőktől kaptak válaszokat.

Rengeteg hasznos és fontos információval lettünk gazdagabbak. A beszélgetés

Köszönjük a gyerekeknek az előadást; a résztvevőknek az érdekes beszélgetést;

A beszélgetés végén még sor került a tombolára. Egy Emberi jogok? Igen! című könyv talált gazdára. Majd a programot egy kis videó zárta, melyen Mázló Tímea 3 éves, nagyothalló unokaöccse jelelt. Nagyon aranyos volt!

Szilveszter Békéscsabán 2013. december 31-én, 18 órakor kezdődött a szilveszteri buli a SINOSZ Békéscsabai Szervezetnél. A programra érkező 35 tagot vacsorával, pezsgővel és virslivel vártuk. Éjfélkor pezsgővel koccintottunk, így búcsúztunk az óévtől és köszöntöttük az új évet. Voltak játékos vetélkedők is, amiken mindenki próbára tehette magát. Sokat táncoltunk és egészen reggelig együtt ünnepeltük 2014. eljövetelét. Boldog Új Évet Kívánok minden SINOSZ Tagtársamnak! Szántó József, helyi elnök

közö ss égi

tér

Szekér Beának és munkatársainak pedig az ajándékokat! Köszönet jár még Mázló Tímeának és Botos Barbarának azért, hogy az előadást megtanították gyerekeknek, és hogy a program alatt a résztvevő gyerekekkel játszottak, hogy a felnőttek figyelhessenek a beszélgetésre. Neményi Eduárdnak pedig azt köszönjük, hogy az indukciós hurok biztosításával akadálymentesítette a programot a nagyothallók számára is. De mindenkinek köszönjük, akit itt esetleg kihagytam, ám hozzájárult az esemény zökkenőmentes lebonyolításához. Laczka Zsanett


közöss é g i

té r

2 6

Idősek napja Miskolcon

A 2013-as évi Idősek napját a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei szervezet, 2013. november 30-án, szombaton rendezte meg. Körülbelül 30 fő siket és nagyothalló 60 év feletti tag jött el erre a rendezvényre. Vendégül hívtunk bohócokat, akik jókedvre derítették a megjelenteket, majd az előadás után enni-innivalóval vendégeltük meg az idős tagokat. Nagyon jól éreztük magunkat, az idősebbekkel együtt. Ezúton szeretném megköszönni dr. Szunyogh Szabolcsnak a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget. Vinczéné Csatári Anikó Miskolci helyi elnök


2 7

közöss ég i

tér

Életvezetési tanácsadás tréningsorozat II.

Kaposváron a TÉMA projekt keretében megtartották az életvezetési tanácsadás tréningsorozat második részét. 2013. november 25-én a Somogy Megyei Szervezet klubtermében, a siketek klubnapján a Somogy Megyei Munkaügyi Központ munkatársa, dr. Terényi Zoltánné asszony tartott tréning jellegű foglalkozást a munkával kapcsolatban. 12 különböző csoportot reprezentáló tag (aktív korú, férfi, nő, dolgozó, munkanélküli) vett részt a programon. Az előadó kiosztotta a lapokat, különböző feladatokat. Ismertette a munkára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat, valamint azt is, hogyan kell kezelni a konfliktusokat. Ötféle konfliktuskezelési stílust ismertetett: vezető, problémamegoldó, kompromisszum-kereső,

konfliktus-elkerülő és alkalmazkodó. A tesztlap, amelyet kérdésenként ki kellett tölteni, a végén kimutatta, hogy az illető résztvevő inkább melyik stílushoz tartozik. Az előadó értékelte az egyéni részvevők konfliktuskezelő képességeit. Második feladat – három különböző logikai feladatot kellett megoldani: számtan, vizuális és logikai feladatok, hogy ezzel igazolja, a résztvevőknek mihez van képessége. Az előadó említette, hogy munkára felvételkor sokszor alkalmaznak ilyen logikai feladatot. Harmadik feladat – személyiség-értékelés: a felsorolt tulajdonságok közül azokat kellett aláhúzni, amelyek rád jellemzők. Mennyire fogadod el, hogy mások mit mondanak rólad? Vagy a dicséretet, vagy a negatív dolgokat stb. Utolsó feladat – kézügyességi feladat: egy aktatáskában vannak külön-

böző méretű golyók, páros golyót egy kézzel, ügyesen kellett kirakni adott helyre. Minél kisebb méretű volt a golyó, annál nehezebb volt kezelni. Ez bizonyítja, hogy mennyire ügyes a résztvevő kézmozgása. A résztvevők sokat tanultak ezekből a feladatokból. A többit mondják el a képek! Szalkai Iván megyei titkár


közöss é g i

té r

2 8

A „Visszatapsolt” vetélkedő 3. része

2013. 12. 06-án a SINOSZ Zala Megyei Szervezeténél a TÉMA keretén belül ismét vetélkedtünk. „Visszatapsolt” vetélkedő sorozatunk befejező állomását is a jókedv jellemezte. A versenyzők a történelmi, az irodalmi, a gasztronómiai és a sportkérdésekkel is megbirkóztak. A sportfeladatot, tekintettel a hideg időre, a klub helységbe hoztuk. A csapatok teniszben mérték össze ügyességüket egy tv-játék segítségével. Miklós naphoz kapcsolódott az utolsó ügyességi feladat. Egy előre elkészített minta alapján síelő Mikulást kellett a csapatoknak elkészíteniük. Nagyon szép Mikulások készültek a csapatok nagyon ügyesek voltak. A maximálisan elérhető pontszám 120 pont volt. Az első helyezést 94 ponttal a „Mozart” csapat (Tanainé Fodor Ágnes, Horváth József, Paksa László) nyerte. A második helyezett 90 ponttal a „Bagoly” csapat (Pais Klára, Nagy Szilárd, Naszvadi István) lett. A harmadik helyezettet csupán 1 pont különbséggel, 89 ponttal az ”Öregségi nyugdíjas” csapat (Cséri Éva, Horváth Dávid, Vigh János) nyerte. A negyedik szintén csak 1 pont különbséggel, 88 ponttal a „KOV” csapat (Koczka István, Khalfi Omar, Laskai Viktória) lett. Végül az ötödik helyet 64 ponttal a „Balaton” csapat (Fodor László, Halász Jenő, Paksa Lászlóné) töltötte be. A vetélkedő jó hangulatban, vidáman zajlott le. Az eredményhirdetéssel egyidejűleg a nyeremények átadására is sor került. Nagyon szépen köszönjük a részvételt. Pummerné Gróf Kata, megyei titkár


2 9

közö ss égi

tér

Fórum Kaposváron 2013. december 2-án fórumot tartottunk szervezetünk klubhelyiségében a közelgő időközi választás témájában. Meghívásomra Bacsó Péter a SINOSZ országos elnökségi tagja tartott előadást, workshopot, melynek témája az elnöki, elnökségi tag és küldött kötelező feladatai, a titkár-elnök közös munkájának folyamata volt. Elősegítendő ezzel, hogy bármilyen posztra jelentkező

tagok tisztában legyenek azzal, hogy mit kell vállalniuk, ha ezt a munkát szeretnék végezni. Zárásként kérdés-felelet

keretében erősítették meg az előadás tudásanyagát. Az előadás sikeres volt, Bacsó Péter készséggel válaszolt minden érdeklődő kérdésre. A program azzal a reménnyel fejeződött be, hogy a meghirdetett posztokra valóban megfelelő személyek fognak jelentkezni, akik az elvárt szinten segítik majd szervezetünk működését.   Farkas Eszter megyei elnök

Esélyegyenlőségi nap Lezárult a TÉMA Projekt Borsodban. Az utolsó alkalom az „Esélyegyenlőségi nap” volt, 2013.11.29-én. Vendégül hívtuk előadónak Juhász Ferencet ( Jufe), aki a SINOSZ esélyegyenlőségi referense. Ez alkalomból több mint 20 fő vett részt a tagságból az előadáson. Jufe először bemutatta kolléganőjét Laczka Zsanettet, hogy mi is megismerhessük. Ők együtt dolgoznak, erősítik és segítik egymást és a SINOSZ tagokat. Az előadás folyamán több dolog, mint fogalom is szóba került: - a nemi, faji identitás - a bőrszín - a nyelv - a fogyatékosság - a társadalmi származás - a vagyoni helyzet stb.

Megbeszéltük, hogy melyek az esélyegyenlőség főbb területei, valamint a pozitív és negatív diszkrimináció is szóba került. Az előadás végén még lehetőség volt JUFE-hoz fordulni a «panaszláda» keretén belül. Nagyon tartalmas és hasznos volt ez az előadásunk is.

Ezúton köszönjük Juhász Ferencnek az előadást, Demeter-Szabó Ildikónak az akadálymentesítést és minden érdeklődőnek a részvételt. B.-A.-Z. megyei elnökség és Béres Ágnes megyei titkár


közöss é g i

té r

3 0

Egészségnap a SINOSZ Váci Szervezetnél

Tagok

Vélemény

2013. november 30-án, délután 3 órától a SINOSZ Váci Szervezet és Váci Polgárok Egészségéért Egyesület közösen rendezett Egészség napot a Cházár András Iskolában. Az ÁNTSZ-nél dolgozó Boros Marikával beszéltünk, hogy milyen fontos lenne a szűrés nekünk, mert a hallássérültek nem szívesen mennek orvoshoz, a kommunikációs nehézség miatt. Ezért minden évben megszervezünk egy egészségnapot. Koleszterinmérés, vércukormérés testzsír mérés és vérnyomásmérés volt. A hallássérültek nagyon szívesen eljönnek. Köszönettel tartozom Boros Máriának (ÁNTSZ), és Petkéné Baksza

Ajándék

Testzsírmérés

Vérnyomásmérés

Előkészítés

Lazítás

Arankának, akik megszervezték, hogy létrejöjjön és sikeres legyen ez a nap. Aranka és Lala vásárolt egészséges élelmiszert is. A rendezvényen nagyon sokan (25 fő) voltak. Több tagtársunknál kiszűrték a bajt. Összegezve a rendezvény igen jól sikerült. Néhány tagnak el kell menni a házi orvosához. Köszönjünk

Pápay Eszter jelnyelvi gyakorló tolmácsnak a tolmácsolást, lehetőséget adtunk a gyakorlásra. Még Darida Mária tolmácsnak is köszönjük a munkáját. Nagyon jól éreztünk magunkat és mindenki megfogadta, hogy jövőre ismét eljön. Petke Lajos SINOSZ Váci Szervezet vezetőségi tag


3 1

közö ss égi

tér

Kirándulás a budapesti Csodák Palotájába és a Tropicáriumba

Sok érdekes dolog van ott, szinte egy napot el lehet itt tölteni.

2013. október 12-én az évi SINOSZ Somogy megyei szervezet program­ jához híven, a hajnali vonattal kirándulni mentünk, a siket és nagyothalló csapatunkkal.

• A kelenföldi átszállás után hamarosan Nagytéténybe érkeztünk. Gyermek utasaink nagyon várták, mikor érkezünk a palotába. A látottak főleg a gyerekeket érdekelték, de mi, felnőttek is csodáltuk, ki találhatott ki ilyen egyszerűnek tűnő, de érdekes dolgokat? • Hihetetlen volt, egy kis felfüggesztett ingaszerű szerkezet csodás, hálós szerkezetű idomot rajzolt. • Fából készült idomokból betűt kellett kirakni, a képernyő mutatta, hogyan, de még így is nehéz volt, többszöri próbálkozásra tudtuk kirakni. • Érdekes volt a zongora, melyet lábbal nyomva szólaltattunk meg, zenél-

tünk, ketten összehangoltuk és dalt játszottunk. A gyerekek versenyt futottak a falig, ott műszer jelezte, ki volt a leggyorsabb. A tükörszobában mindenhol magunkat láttuk, minden oldalon, mosolyogtunk, a Gabi jelnyelvi tolmácsunk lányával, hát ez érdekes volt. Hárfán húztuk végig az ujjainkat, mely olyan volt, mintha bársonyt érintettünk volna. Bernoulli kosárlabdázó: időre kellett betalálni a kosárba, több idő kellett, mire beletaláltunk.

Lenyűgöző, érdekes volt a természettudomány játszótere, az autó, mely testetlelket, szellemet megmozgat, a gurított labda, merre térül a forgó szobában? Sajnos, az üveges terem nem volt nyitva, így az izgalmas fizika show elmaradt.

A közel lakó gyerekeknek mesés-fizika szakkör szervezett program van. Lehet játszva tanulni, alkotni, például rakéta kaleidoszkópot készíteni, origami ökofoglalkozáson részt venni, bűbájos-ördöglakatot készíteni stb. Jó, hogy eljutottunk Magyarország első interaktív, tudományos kiállítására, ahol a biológia, fizika csodáit megtekinthettünk. Hab a tortán volt, a Tropicárium megtekintése, ahol a cápák, ráják, aligátorok, madarak, hüllők, apró majmocskák, halak életének kis részét láthattuk, csodálhattuk. Sajnos hamar eltelt a nap, a vonathoz indult csapatunk, kissé fárasztó, de érdekes tanulságos nap volt. A vonaton olvasgatva, táncolva múlattuk az időt, mihamarabb Kaposvárra érjünk. Az egyik kedves család kislánya társastánc tanfolyamra jár és boldogan tanított táncolni. A kocsi kis szabad területén, melyet az utasok mosolyukkal fogadtak. Jó lenne máskor is elmenni, most nem volt idő minden megtekintésére, kipróbálására. Máté-Mártonné Iványi Katalin megyei elnökségi tag


közöss é g i

té r

3 2

BalatonSign tábor I. rész

Fövenyes, 2013. augusztus 10-16. „Megérkeztünk, véget ért a hét... Remélem, mindenki épségben hazaért. Annyi minden történt velünk, hogy ebbe a rövid összegzésbe bele sem fér igazán.” Ezzel a mondatpárral indítottuk a tábor lezárását követő hetet. Ebben az évben ugyan sokkal inkább meg kellett küzdenünk az érdeklődés hiányával, a Siketlimpia után, de mégis összegyűltünk annyian, hogy úgy éreztük érdemes útjára indítani a projektet. A résztvevők között egyaránt voltak törzstagoknak számító ifjak és újoncok is, így végül 24 fővel érkeztünk meg idén, 2013ban, a Balaton északi partjára, Fövenyesre. Bár induláskor az idő nem volt túl kegyes hozzánk, ugyanis zuhogó esőben történt meg a kulcsátadás és kipakolás, de a hét további részében nem volt okunk panaszra. A kezdeti bátortalanságon, miután elfogyasztottuk első ebédünket, a feszültséget különböző ismerkedős, feloldódós feladatokkal kezdtük el, ami kitűnő indulás volt ahhoz, hogy a kialakult négy csoport (Delfin, Rózsaszín párduc, Zöldborsó főzelék 2. és a Mandarinok) jól összeszokott csapatként álljon majd helyt.

A jó barátok, másodszor is a Zöldborsófőzelék csapat tagjai lettek, a pláne, hogy finom zöldborsófőzeléket is kaptak

A csoportok kialakulása után, az esti játékok során meglepetésben volt részünk. Több fiatal, siket sportoló is érkezett hozzánk, a közelben megrendezett őrült futóversenyről. Ők csak az első este erejéig tartózkodtak nálunk, ugyanis másnap rohantak a következő versenyükre. Köszönjük nekik az estét, fantasztikusan éreztük magunkat. Következő napi indulásként,a kiváló időnek köszönhetően a parton röplabdázással kezdtünk, amit a nap végén olimpikonjaink beszámolója zárt.

Aznap Mihályi Ferenc, olimpikon tájfutó, jött el hozzánk, hogy egy-két napot velünk töltsön. Így négy főre gazdagodott az aznap esti „előadók” létszáma, vagyis Tulcsik Marcell kézilabdázó, aki vízilabdás élményeiről is mesélt nekünk egy picit, az előbb említett Mihályi Ferenc, tájfutó, Kiss Ádám, úszó és Turóczy Erika, asztaliteniszező osztották meg velünk az olimpián való részvételük pozitív és negatív oldalát, így majdnem teljes bepillantást nyerhettünk abba, hogy milyen is lehet aktív sportolóként élni és a legnagyobb megmérettetésen részt venni. Nekik is nagyon szépen köszönjük, nagyon sokat tanulhattunk Tőletek.

Siketlimpikonok: Tulcsik Marcel, Mihályi Ferenc, Turóczy Erika, Kiss Ádám

Nem esernyő, napernyő

A kis ügyetlen, vagy még a pályaméréshez fejlődni kell

Másnap szintén csodás napnak néztünk elébe, így ismét úgy döntöttünk, hogy ezt is a part mellett töltjük el, focival tettük izgalmassá a napot. Sajnos ez a nap nem egészen úgy sült el, mint ahogy vártuk, ugyanis egy rosszul sikerült rúgásnak köszönhetően látogatást kellett tennünk a veszprémi kórházban. De nem történt semmi komoly, csak egy borzasztóan fájó és picit bedagadó sípcsont okozta a problémát. Egy gyors röntgen után hamar kiderült, nem tört el, így visszatérve a táborba, bár kicsit bicegve ugyan, de folytathattuk a napot, amit


3 3

egy nagyon izgalmas játékkal, ’kagylóvadászattal’ zártunk. Kagylóvadászat az éjszakában

A játék lényege, hogy zöldre festett köveket kellett megkeresni a Balaton vizében, ami a vaksötét éjszakában és a hihetetlenül hideg vízben kihívásnak mutatkozott, de eszméletlenül jól szórakoztunk, nevettünk és végül fázva, de izgulva az eredmények miatt, szaladtunk vissza a táborba, felkészülve a másnapi kirándulásra. Mihályi Feri ajánlatát szem előtt tartva, aki még mindig velünk töltötte szabadidejét, Badacsony felé vettük az irányt.

vezető utat, és voltak mások, akik a fél utat terepjáróval tették meg, mind a két választás izgalmasnak bizonyult, amit egy jó bor mellett beszéltünk meg, miután mindenki felért a félúton található borozóba.

Aki terepjaróval ment több vörösbort ihatott, mint aki gyalogolt

Marci, a kis úriember

közö ss égi

tér

gyönyörködhetett a csodás kilátásban és lefényképezhette a tájat. A lefelé vezető út viszonylag egyéni tempóban történt, a találkozási pont szintén a borozók egyikére esett, ahol megelőzve a haza vezető út szomjúságát, szintén elfogyasztottunk pár pohár bort. Hazaérkezésünkkor meglepetésnek voltunk kitéve, ugyanis pár lakónk lábfájások és rosszullétek miatt a kirándulás helyett a táborban maradt, amit nem nézhettünk tétlenül, így kaptak egy kis „házi feladatot”. A feladat lényege az volt, hogy gyűjtsenek pár érdekességet a Badacsonyról, amit a fáradtan hazaérkező kirándulók számára kellett, hogy elkészítsenek. De ők nem csak úgy, hirtelenjében oldották meg ezt a feladatot, inkább vidámabb, viccesebb formába öntve, activity játék keretében próbálták megmutatni, hogy általában milyen turisták járnak a Badacsonyba. Olyan figurákat kellett kitalálni, mint szegény, kisbaba, gazdag, könyvmoly és a többi. Zsolt és a nagy színészi produkció

Borkóstoló Badacsonyból a gyönyörű Balaton

Egész napos kirándulásnak néztünk elébe. Voltak merészebb és sportosabb lakóink, akik gyalog tették meg fölfele

Ezután már együtt tettük meg a kilátóhoz vezető utat, ami kevésbé mozgékony társainknak fárasztónak bizonyult, de végül mindenki felért és

Fiataljaink annyira belejöttek a játékba, hogy végül már mindenki a saját maga által kitalált karaktert adta elő, de már


közöss é g i

té r

3 4

sokkal nehezebb feladványok is felmerültek, híres emberek, filmcímek, és akár filmrészletek is. Ennyi tehetséges fiatalt egy helyen ritkán lát az ember, és biztos, hogy már régen nevettünk ennyit. Felejthetetlen esték egyike volt ez a keddi nap. Miután kimulattuk magunkat, másnap szomorúan vettük tudomásul, hogy az idő nem olyan napsütéses, mint az ezt megelőző napokban, ezért úgy döntöttünk, a szélcsend miatt is, hogy elkezdjük a tollaslabda versenyt.

Sport az esernyő alatt

Az egész napot igénybevevő sport közben, ebéd után, lakóink közös erővel megfőzték saját, bográcsban főtt, vacsorájukat. Az ízletes pörköltért gratulálunk és köszönjük szépen a közös munkát, a hámozást, a sírós hagymapucolást, a fűszerezést és magát a főzést is, a legfinomabb vacsoránkat fogyasztottuk el aznap este. Az étkezés után szintén egy

izgalmas programnak néztünk elébe. A tábor lakói elég vegyes felosztásban jöttek el, siket és halló fiatalok és kevésbé fiatalok, így látható és várható volt, hogy teljesen mások az igényeink, a tapasztalataink, az életünk és a jövőképünk is. Emiatt úgy éreztük, hogy szükséges átbeszélni ezeket. A Siketlimpián hallott problémák után felmerült a kérdés, hogy a siket sportolóknak valójában milyen lehetőségeik vannak, milyen más problémákkal kell még szembenézniük. A sport és a fiatalok jövője kérdéskörét beszéltük át, így a hallók is megismerhették e szűk réteg örömeit és fájdalmait. Ahogy a sportban is a mindennapi élet során is tapasztalható, hogy a siket és a halló világ akármennyire próbál egyre szorosabban kötődni egymáshoz, még mindig akadnak problémák, mi ezekre és ezen gondok megoldásaira voltunk kíváncsiak, egy úgynevezett vitafórum keretein belül, ami hihetetlenül jól sikerült. A fiatalok csak úgy ontották magukból az ötleteket, a változtatások lehetőségeit, a tapasztalataikat, így abszolút megismerhettük a másik egyén és kultúra lehetőségeit, vágyait. Mindenki felismerte magában a jót és a rosszat és együtt találtunk megoldást a problémákra. A lehető legtanulságosabb estén vagyunk túl, köszönjük szépen. Elérkezett az utolsó nap is. Reggeli után gyorsan túlestünk a tollaslabda verseny döntőmeccsein, majd ebéd után minden-

A labdáért mindent

ki kiment a partra, ahol még utoljára úsztunk, vízibicikliztünk, pihentünk, beszélgettünk, majd egy gyors ügyességi verseny keretein belül lezártuk a hét sporteseményeit. A második részt következő lapszámunkban olvashatják! Turóczy Erika


3 5

Nógrádi sportsiker

Budapesten, a HELL F1 Amatőrkart sorozatban, ebben az évben összesen tizenhárom versenyt rendeztek. A SINOSZ Nógrád Megyei Szervezetének tagja, Szalkai Gábor, a BPG Easy kategóriában szerepelt. A DEAF Red Bull Team versenyzője mind a tizenhárom viadalon rajthoz tudott állni. Az idény során a legjobb eredménye a negyedik hely volt, amit két alkalommal is elért. Először szeptember 14-én a Hangár úti X. versenyen, a hetedik helyről rajtolva intették le negyedikként, majd a Hungarokart XII. futamán, a hatodik pozícióból indulva sikerült megelőznie két társát mielőtt meglátta a kockás zászlót. A salgótarjáni versenyző záráskor 408 pontot gyűjtve összetettben a hatodik helyen végzett, míg a csapata 728 egységet gyűjtött. Márton Márk, megyei titkár

s p ort


s port

3 6

A 85 éves asztalitenisz történetei SIKETLIMPIÁN ÉRMEKET SZERZETT SZAKOSZTÁLYOK (1928-2009)

AKIK ÉRMEKET SZEREZTEK (asztaliteniszezők)

arany

ezüst

bronz

összesen

Atlétika

4

0

1

5

Asztalitenisz

36

33

30

99

Labdarúgás

0

24

0

24

Úszás

32

35

20

87

Vízilabda

52

34

0

86

Összesen

124

126

51

301

SIKETLIMPIA DOBOGÓS SPORTÁGANKÉNT

arany

ezüst

bronz

1. Weltnerné (Ivánkay M.) (Nemzet Sportolója )

8

6

3

2. Implon Aranka

7

2

2

3. Ivánkay Teréz

6

1

0

4. Löwenstein Pál

5

8

7

5. Széll Gábor

2

2

3

6. Brecska Katalin

2

1

0

7. Löwenstein György

1

4

1

8. Gálné (Dévényi Bea)

1

0

3

9. Weltner Terézia

1

0

2

10. Löwenstein Éva

1

0

0

11. Pál János

1

1

0

arany

ezüst

bronz

Atlétika

4

0

1

12. Décseyné (Magyar Gabi)

1

0

0

Asztalitenisz

18

19

17

13. Reider Ilona

0

2

0

Labdarúgás

0

2

0

14. Bregocs Éva

0

2

0

Úszás

21

19

11

15. Weltner György

0

1

0

Vízilabda

5

3

0

16. Takó Tamás

0

1

0

Összesen

48

43

29

17. Küzmös Beatrix

0

1

0

18. Szécsi Krisztina

0

1

0

19. ifj.Weicher Sándor

0

0

2

20. Vig Gyula

0

0

2

21. Szolomajer János

0

0

1

22. Horváth Sándor

0

0

1

23. Turóczy Erika

0

0

1

24. Nyírő Zsolt

0

0

1

25. Steiner Edit

0

0

1

1957-1973. Női párosban egymás után ötször aranyérmet szereztek. 1965-1973. Női csapatban egymás után háromszor aranyérmet szereztek. 1969. Belgrád: Legsikeresebb éve volt, hat arany érmet szereztek, női és férfi csapat, női és férfi egyéni, női páros és vegyes páros. 1969. Belgrád: IMPLON Aranka négy arany érmet szereztek. 1969. Belgrád: Női egyéniben négy magyar a dobogón. 1969. Belgrád: Vegyes párosban négy magyar a dobogón. 1973. Malmö: Női egyéniben négy magyar a dobogón. 2013. Összeállította: Weltner György, volt edző

Férfiak: 1957-1985-ig szereztek érmeket! Lányok: 1957-1997-ig szereztek érmeket!


3 7

RÉGI SZÉP IDŐK PINGPONGJA! 1928-2013. 85. Éves jubileumról rövid történetet írok. Sikerült népszerűsíteni, szépen és jól kezdődtek, eredményesen, kollektíven. 1987-ig, aztán szétbomlasztották. Oka: IRIGYSÉGEK. Először úszásnál 1965-ben, később labdarúgásnál 80-as években. Én már 15 évesen megismerkedtem az alapító tagjaival. Akaratlanul már háború után ifjúsági felelőse voltam, 50-es évek elején már korán szakosztály vezetője voltam. Később már 7 csapat szerepelt: serdülő lány, ifjúsági lány, ifjúsági fiú, kerületi lány, kerületi férfi, Bp. I. osztályú férfi és NB. II. Női csapatok szerepeltek a halló csapatbajnokságban. Jelenleg sajnos egy csapat maradt meg! 1946-ban szerepeltek először halló csapatbajnokságban. Akkori Kohári Jenő szakosztályi vezetője kezdeményezte az Asztalitenisz Szakszövetségben és egy évi próbaidőben, utána hozzájárultak és beváltak. Kezdetben súlyos pofozógépben szenvedtek, és később lassanként lépésről eredményesen szerepeltek. Sőt, minőségi egyéni versenyeken néhány versenyző megkapta az II. és III. osztályú minősítést. Első asztalitenisz Siketlimpia szereplése 1957-ben kezdődött Milánóban. Elsősorban Galambos Ernő Siketek Sport Clubja szervező titkárának köszönhetően, 1949-ben Ausztria téli Siketlimpián asztalitenisz bemutatót tartottak, kongres�szuson elfogadták.

Ekkor még öt versenyszámon szerepeltek (női és férfi egyéni, női és férfi páros, meg vegyes páros), 1961-ben Helsinki Siketlimpia kongresszusán írásban javasoltam még két számban: női és férfi csapatszámban, melyek 1965-ben megvalósultak. Nagyné (Kékesi) SINOSZ főtitkára kijelentette, hogy minden szakosztályban Siket legyen, végezni a munkáját. Én már fiatal korban akaratlanul elvégeztem Főiskolai edző képzésen. Szerencsémre legjobb időben és eredményesen végeztem. Sajnos a legrosszabb és legirigyeltebb a SINOSZ főtitkára (halló), Illésfalvi volt. Másik kívánsága az volt, hogy minden iskolából halló egyesületben szerepeljen. Elutasítottuk. Azért néhány kivételével megtörtént. Sok minden történt, melyhez nem járultak hozzá: Frankfurtban, Párizsban, Dániai Európa Bajnokságon, Los Angelesi Siketlimpián. Kiharcoltam és sikerült résztvennünk. Sajnos csak 1989-ig. Új Zélandon a Siketlimpián az asztaliteniszezőnk nem vehetett részt, mert a vízilabdázok kevés létszáma miatt kitörölték. Sőt azt merte mondani, hogy a siket edzők alkalmatlanok és nem pedagógusok. Szerencsére Kapcsosné, OTSH elnöke megvédte Siket edzők becsületét. Ilyen volt a főtitkár. 1996-ban emelt fejjel vonultam vissza. Mert Koppenhágában a Siketlimpia előtt az egyik női

s p ort

válogatott nem akart NB. IT-ben szerepelni. Automatikusan önmagát zárta ki a keretből. Sajnos néhány játékosunk nem védett engem. Lehet szeretni és nem szeretni. Ezért nem vállaltam felelősséget. Sajnos utána két halló edző közül nem foglalkoztak egyetlen utánpótlással sem, és egyetlen Siketlimpia érmet sem szereztek. Ki érti ezeket. Még a szakág vezető sem tudott szervezni. Sok elismert díjakat kaptam a Köztársasági elnöktől, a Sporthivataltól és a CISS-től. 2013-as dokumentumokat szerkesztette: Weltner György. Sporttársi üdvözlettel: Weltner György


h itél et

3 8

„Engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.” Máté 19:14.

Hála Istennek, kötelező az iskolába járás. Azt is tudjuk, hogy az ember tanítása, nevelése a családban kezdődik. Azok a szülők, akik áldásként fogadják gyermeküket, igyekeznek minden jóra megtanítani. A BIBLIA a legcsodálatosabb erkölcstan tankönyv. Erkölcs: valaki vagy valami magatartását irányító, társadalmilag helyesnek tekintett szabályok összessége. Az Élet Könyve, a Szentírás két fő része az Ószövetség és az Újszövetség. Az Ószövetségben a Zsoltárok könyve 90. részének 12. versében ezt olvassuk: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Az Újszövetségben pedig Jézus biztatta a tanítványokat, hogy engedjék hozzá a kisgyermekeket. Fél éve tanulhatnak „hit és erkölcstant” a gyermekek az iskolában, s reménykedjünk, hogy erkölcsösebb nemzedékek nevelődnek s nőnek fel. Imádkozó lélekkel kérjük, és reméljük:

Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát, Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át! Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei; Mi cselédek, ő a gazda, Ő miénk, övéi mi. Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai, Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk; Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy, Míg eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt; Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk, S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk. (Zizendorf M.L.) Jakab Miklósné


3 9 179/60/60 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzáillő, őszinte nővel. Hajmáskéren lakom. Jelige: „BIZALOM” Tel: 06-20/ 374-69-00

38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küs­ z­ ködöm. SMS: 06-30/ 554-79-99

173 cm, barna hajú, 50 éves szociális gondozó szakápoló hallássérült férfi keresi társát, 40-50 éves korig. Hobbim a kerékpározás. Tel.: 06-30/ 846-78-24

22 éves, nagyothalló jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi, roma fiú, 22-27 év közötti, őszinte, megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el” SMS: 06-30/ 423-18-53 • E-mail: szerelmes1990@citromail.hu

50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Meg­ ismer­ kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a ker­tészkedés! SMS: 06-30/ 844-53-78

36 éves, siket, őszinte, rendes fiú vagyok. Komoly kapcsolatban keresek hasonló korú, kedves, nem dohányzó, független lányt. Budapestiek és környékiek előnyben. E-mail: tepida@freemail.hu

35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Buda­pest és Pest megye környéki előnyben. Jelige: „Misi-35”

1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péterkó nevű dolgozó, nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt a további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha fel­kel­tettem az érdeklődést, írj! E-mail: unalom@freemail.hu

168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar vagy Szabolcs-SzatmárBereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES” 165/50 kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vere­ben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat cél­jából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/ 616-75-94 39 éves, csávolyi siket férfi vagyok, komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló lány jelentkezését, 30-38 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/ 507-05-11 – csak az esti órákban 30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/ 517-01-35 161 cm/47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt. Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/ 652-53-50 Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál”

Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzel-lábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak, szerelmem” Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok. Keresek Szabolcs-SzatmárBereg megyéből egy elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek a szív fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” • SMS: 06-70/ 676-33-03 65 éves, siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu 36 éves, nagyothalló, jól beszélő, pécsi fiú vagyok. Szeret­nék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/670-15-56 50 éves elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/ 961-68-09 55 éves, fiatalos, nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/238-26-37 175/85/56 éves, hallássérült, elvált férfi vagyok, keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/243-73-02

Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem”

46 éves, egyedülálló, nyugdíjas dolgozó nő vagyok, Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/367-25-11

Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb”

37 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu

176/76/56 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas, elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és a jelbeszédet is ismerem. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és takarítani tudok, ugyanis szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám illő nagyothalló vagy siket, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő, 50 éves kor feletti hölgyet keresek élettársnak, vagy később házasság is szóba jöhet. CSAK SMS: 06-30/ 312-29-07

180/83/38 éves hallássérült, egyedülálló férfi szeretne megismerkedni kedves, vidámságot kedvelő, független, romantikus, káros szenvedélyektől mentes nővel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet”

Tamás vagyok, 41 éves, 60 kg, siket, egyedülálló jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság”

172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Füg­getlen, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel: 06-20/452-7579 Jelige: „ketten az úton”

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatának hirdetési feltételei 2012. szeptembertől megváltoznak. A szolgáltatás továbbra is ingyenes marad, de a jövőben azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban tudunk megjelentetni a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük!

t á rs kereső

27 éves, nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com 35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj SMS-t: 06-30/ 616-75-94 Jelige: „Várok rád” 190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lán�nyal, aki egy megbízható hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig, ha lehet, Szabolcs és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye” 37 éves, siket férfi vagyok, keresek vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai, nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Veszprémből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Budapestről. SMS: 06-30/753-41-76 33 éves, szegedi siket fiatalember komoly kapcsolat céljából várja hasonló, jelnyelvet ismerő siket lány jelentkezését, 28-35 éves korig. SMS: 06-70/566-4482 E-mail: kovbalazs2009@freemail.hu 37 éves, hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/439-58-25 30 éves, nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú, nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/ 373-84-85 165/61 éves, hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású, hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli, hallássérült hölgyet (Békés-, HajdúBihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 22-37 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” Hallókészülékkel jól halló, 62 éves, felsőfokú végzettségű férfi megismerkedne egy karcsú, hallókészülékkel jól halló, jól beszélő, telefonálni tudó nővel, 56 éves korig. Jelige: „Napfény” 36 éves, elvált, siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti, siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat, 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/213-33-86 37 éves, elvált, jókedvű, mosolygós, siket nő keresi káros szenvedélyektől mentes társát. Jelige: „Jobb ketten”

Kérjük, hogy azon kedves hirdetőink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, vegyék igénybe a SINOSZ honlapjának apróhirdetési oldalát is, ahol regisztráció után szintén ingyenesen hirdethetnek: http://sinosz.hu/?q=szolgaltasaink/hirdetesek/tarskereso Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ – titkárság Tel.: 351-0434/19 • E-mail: info@sinosz.hu


Profile for sinosz-2

HASÉ 2014 februári száma  

HASÉ 2014 februári száma  

Profile for sinosz-2
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded