__MAIN_TEXT__

Page 1

Itt

14

s és

i öz

ifjúsági cser e

am ogr pr

6

ok

I.

20

-piaci kis

os

erő ka

épei etk l é

24

m

Szerveze éti t

HA PROBLÉMÁM VAN.

b an

Mu n

...ITT SEGÍTSÉGET KAPOK,

má Ró

Nemze tk

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

zeminárium

36

elnökség i

A Kecs ke

PEST MEGYEI SZERVEZET

SINA és az BA SS L A

pest! uda B C

34

gos bajnok szá az Or

hallássérültek • alapítva 1892

íjakat g-d sá

27

ál

a

sang, áll a r a f b

ák a Kivá adt t ló Á

D EU

CXXIV. évfolyam • 2015. március–április


Kedves Olvasó!

2014.11.18. 9:42

hase 2014 december.indd 1

Fa r

hallássérültek • alapítva 1892

KÖZÖTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZET

2014.12.22. 7:17

hase 2015 januar.indd 1

Vá rj

hallássérültek • alapítva 1892

-es nemz 014 et k2 ltatás az lgá Ed zo gy

éjjel sír a

ha n,

szervezet ek

a ap k egymás t!”

tjü ér

CXXIV. évfolyam • 2015. február

a uk

folytatás t!

6

lvek mi nt nye Jel

10

2/6/13 2:29 PM

6

t őröt Gy

ság jnok ba

ÉS TANULHATOM

22

A JELNYELVET.

NÓGRÁD MEGYEI SZERVEZET hase 2015 februar.indd 1

lnöksé

gi

16

lon ivá zt

osb ár

37

2015.01.26. 17:03

2/6/13 nak 2:44 4 PM rsai

és ül

os e ág

z EP társe ma ln dá

...JÓL ÉRZEM MAGAM

31

n apo k P éc ség sz

n se

á at

29

olbászf jai k es

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

zO sa

BDK mun k

tagszerv_szoro_bacs_kiskun.indd 1

13

ba

iná zem rium At ss

n b an

tt e le ök

an

28

m Du n a ú leu jv bi

els t

aka! ősz aid

A SORSTÁRSAIM

31

35

4/15/14 11:55 AM

34

ordulja va f k? Ho

n

2014.02.10. 14:09

értekez let égi ks

is!

do ár

ekj erm ogi W O Gy

hase 2014 aprilis.indd 1

Páros Domi os nó ág

tt a SINOSZ t nő ag vesek lettü nk 7é szülődés M ké is

s té

um Szek sz úze

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZERVEZET

10

...JÓL ÉRZEM MAGAM

19

M

Futsal Mag y

36

A hal lás

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

ti

Gy kosan”

n- o sa a kal élők és

ék at

ja Kapo sv

N ap ek

n lco ko

d el! ad

28

5

10

!

van a ke rí

pja na

a szerv ez hase 2014 november.indd 1

a Kup

sinosz_1_szazalek_a4_ok.indd 1

bó l sz

EU

hallássérültek • alapítva 1892

ho

hallássérültek • alapítva 1892

C női fo cic

HEVES MEGYEI SZERVEZET

SS az 10/15/14 12:19 PM

ar

nk

ít a különbs ég ám

elvi Díjas a Ny Jel ai . jú lés 2014

gi ü sé

Tis z

óe ár

béd Béké sc

ópai Parl eur am az fiatal rés yar zv ag yitás M tárn ak

yv

ajózás nyh Ba

a Hangfo kul rrá ala

hallássérültek • alapítva 1892

tis z

hallássérültek • alapítva 1892

Me

hallássérültek • alapítva 1892

,,Ö r

hallássérültek • alapítva 1892

átorokró l is narr vi

yed közszo hel lg kó

.-A.-Z. megye i AB

ss hallá érülte k

atatlan szav llh a b

jekt ismét pro

”a

lássérült gy hal er yi

vehet az EB szt ba Ré

A

t Tündérors zá hé

ezüsté rm ka Ré

Mih ály

TÉMA

yermek jelny el Ag

„Más ok ss fonto ága na és p

y

ékenyítő órák Érz

33

on ár

37

II. helyez ett

gon a labda ksá rúg jno

a

...SZERETEK

EMBEREK KÖZÉ MENNI ÉS BESZÉLGETNI A SORSTÁRSAKKAL.

31

száma! lét

CXXIV. évfolyam • 2015. január

Fo g

erősza k

l az illa

kupa” diósj

us

Sá r

Nyá rz

pat

rt ”

I dő s

Eg

etek bará rvez ti t sze

Kö n

Ha

s a BHS éve HE 20

23

o sp

ba

bán sa

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

V. OtP

ök

rr ándo al sS

orai halláss zűr Ak

ámogatási lis t re ciá

20

a

zágos eln

szió az erd él Mis

uzsálemben Jer ól

ZZ KÖRÜL! – l NÉ a

at ékozt ás a szo Táj

rátság kup Ba a II.

kozponti_szoro_print.indd 2-3

6

Kol bá

MEGÉRTJÜK EGYMÁST.

Ors

sági tábor 3 m Ifjú

kekről ere gy

t

Hogy an

Inn

ökségi ülé eln s

www.sinosz.hu D

8

Ba k

...ITT KÖNNYEN

14

s 28.

y

?

hallássérültek • alapítva 1892

Cím: 1068 Budapest Benczúr utca 21. Telefon: +36 1 351 0434 érü facebook: Siketek-és-Nagyothallók-Országos-Szövetsége lláss ltek v adószám: 19655031-2-42 | bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-35262572 Ha i

„Fo g

Euró p

hase 2014 oktober.indd 1

CXXIII. évfolyam • 2014. december

26

ött őr

go

niu

sa

FEJÉR MEGYEI SZERVEZET 9/16/14 1:49 PM

b en

+36 20 9000 107

Adv en

ek et

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

5

ély Es

36

éves a magy

„ Jo

ben! jei

időszámítá Új s

lett

Öt

10

z . rés –2

CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET hase 2014 szeptember.indd 1

8

4

!

Sz

7/25/14 5:50 PM

es

en

57

e

! ny

atott álog óv

llás kérdés

Siketek Vilá g

A TAGOK KÖZÖTT.

áá

úhoz bor há

OSZTÁLYTÁRSAM VAN

32

n já

zz

4

ben is tov ább 1420

hase 2014 julius-augusztus.indd 1

...SOK ISMERÔSÖM,

CXXIII. évfolyam • 2014. november

2014.02.10. 14:09

26

n be

yelvek yan an

BÉKÉS MEGYEI SZERVEZET 6/16/14 12:46 PM

VAGYOK.

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

12

24

ón

V etek ilágnap Sik

2014.02.10. 3/10/14 1:4014:09 PM

sinosz_1_szazalek_a4_ok.indd 1

P-ot ta SHO rto RK

hase 2014 junius.indd 1

37

TÁRSASÁGBAN

29

4

20

sinosz_1_szazalek_a4_ok.indd 1 hase 2014 marcius.indd 1

m akadály! ne

5/13/14 3:11 PM

JÓL ÉRZEM MAGAM ITT.

...ITT

vel elé ét

gviselő vagy o tsé

6

ya az I. vilá on g sz

BARANYA MEGYEI SZERVEZET hase 2014 majus.indd 1

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET

A TAGSÁGOT,

29

! tben en

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

CXXIII. évfolyam • 2014. október

szeminárium és

37

ója lkoz alá

7

8

28

g

er et sz eplők a Sik

yelvi tör vé jeln

A JÖVÔNK

ÉS A SORSUNK.

25

...SZERETEM

22

rt keké me

7

ar

rről sze nd

ult! nd ei

gviselő vagyo tsé

10

egész! az

...ÉRDEKEL

je? övő sj

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

CXXIII. évfolyam • 2014. szeptember

szervezetek b

16

éve a halláss é 30

a ja

KAPOK.

an nkb jai

7

16

k

11

Mit tegyek ?

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

yv a fog kön ya se

14

– k!

ai atás ált

10

CXXIII. évfolyam • 2014. július-augusztus

OSZ reklámfi lm SIn

… FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁST

ha gyot llók a v Na

– Mit tegyek k!

4

4

sággal é kos lő té

zött? kö

d csen be zárva ök

13

interjú Dud á

N l a SI OSZ

WFD

CXXIII. évfolyam • 2014 . június

”–

te a írt

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

J

hallássérültek • alapítva 1892

as I

hallássérültek • alapítva 1892

AS I

Ke r

hallássérültek • alapítva 1892

tag

i nja

2/12/14 7:01 PM

hallássérültek • alapítva 1892

ei és érzé ke elm él k

almi mun

s ad ár

a ok ás

kreSz „ há

Ért s

hallássérültek • alapítva 1892

Jele

hallássérültek • alapítva 1892

Sik e

hallássérültek • alapítva 1892

hallássérültek • alapítva 1892

hase 2014 februar.indd 1

elyezett eln Kih ö

1/20/14 4:30 PM

ketek O III. Si rsz XV

hase 2014 januar.indd 1

6

14

ek? er

ju

12/11/13 12:29 PM

4

34

BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZET

www.sinosz.hu

Eg é

„m áj

nk szól a „

VAGYUNK.

www.sinosz.hu

1068 Budapest Benczúr utca 21. facebook: Siketek-és-Nagyothallók-Országos-Szövetsége bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-35262572

Kósa Á

hase 2013 december.indd 1

JÓ TÁRSASÁGBAN

1068 Budapest Benczúr utca 21.

MEGFELELÔ SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS

JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

Csizy Ferenc Kristóf, siketlimpiai aranyérmes judós

11/13/13 1:40 PM

...ITT JÓ CSAPATBAN,

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS

SINOSZ

mo b hase 2013 november.indd 1

óság díj 2 vál 0 ki

n idbe uk

edése

19655031-2-

facebook: Siketek-és-Nagyothallók-Országos-Szövetsége 1068 Budapest Benczúr utca 21. bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-35262572 facebook: Siketek-és-Nagyothallók-Országos-Szövetsége bankszámlaszám: Erstewww.sinosz.hu Bank 11600006-00000000-35262572

KEDVEZMÉNYEK

ÜDÜLÉSI ÉS SPORTOLÁSI LEHETÔSÉG

5

ete zi h kö

mi beilleszk allók társadal és nagyoth folytatott munkát! en érdekéb 42

adószám:

rögtönz és

a tt

„t

e

a siketek

ng i

ÉN AZÉRT JÁROK A SZÖVETSÉGBE, MERT...

közgyűlé sé

zülei és tan ek s ító rek

nkaadók mu f

módo sít 10/14/13 5:46 PM

TAGSÁGI VISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ

1%-ÁVAL

D EU

kolákban z is ia

t röt yő hase 2013 oktober.indd 1

yermekek lt g ér rü

lu Ró

inden táj ár gm ilá

8

k ély ” utatás Es ! el

ax Díjat nye r oM

12

sa

30

EGYENLÔ ESÉLY A MUNKÁBAN DISZKRIMINÁCIÓMENTESSÉG

SMS SEGÉLYHÍVÓ, ORSZÁGOS: cXXiii. évfolyam • 2014 . má jus

CXXIII. évfolyam • 2014. április

KÉTNYELVÛ ADÓD OKTATÁS

KLUB PROGRAMOK SZOLGÁLTATÁSOK TELETEXT ÚJSÁG HONLAP FACEBOOK INFORMÁCIÓS PONT NAGYOTHALLÓKNAK

„Sokan nem is tudják, hogy siket vagyok, mert nem a beszélgetésekről és az élménymegosztásról szól az edzés, hanem a kemény munkáról”

Biatovszky Mira, többszörös aranyérmes sportlövő 9/17/13 9:19 AM

LEGYEN

adósz 19655031-2adószám:

AKADÁLYMENTESÍTÉSI

„Mindig próbálok valahogy előnyt kovácsolni a nehézségekből.”

hase 2013 szeptember.indd 1

Ino ul a s sz kon Ind t

edése mi beilleszk edése allók társadal és nagyoth folytatott munkát! mi beilleszk Te is asd társadal a siketek en allókTámog nagyoth t munkát!42 ésérdekéb a siketek en folytatot 031-2érdekéb ám: 19655 42

KÖZÖSSÉGI TÉR

54

8/5/13 11:51 AM

14

20. éves

tatása! ok

hase 2013 julius-augusztus.indd 1

a jelesély tolt pr ar

Á HOZZZZÁT! TETEDD DD HO GA DÉT! Á GADÉ AA MA TEMADD HO-ÁVZZAL T! 1% GAALDÉ ADAÓD MA 1%-ÁV 10

ADÓD

53

len

n nő

CXXIII. évfolyam • 2014. március

ek

el

allhatatlanság Ah r

re nő! év

ksége

Siketlimpia 2013 Szófia

12

Te is Támogasd Te is Támogasd

„Szeretnék továbbra is a hallássérültek között a legjobb lenni a világon.”

34

munk év rőlszá lét

10

a

CXXIII. évfolyam • 2014. február

Aranyérem

Kereka és a sz t

Ors z

nyelvi képzé Jel

24

kt oje

sZ Felügyelő b No

9

CXXiii. évfolyam • 2014. január

nő n

n realitá gye sa Le

mi va

10

ttsága izo

SZ Fegyelmi B NO

14

ölcsönző Új k -s

CXXII. évfolyam • 2013. december

ű

ág

tódnak! lyta fo

OSZ orsz

m kamé dalo leo rsa

SIN

ilvános pr ób s ny atá

A

13

12

lmácsszolg ált t to ak

jelet!

ga ttsá izo

da es

35

ket embe a si re

CXXII. évfolyam • 2013. november

dr. Kósa Ádám a SINOSZ országos elnöke gy kik is a ava tá ól,

V etek ilágnap Sik

ké etek tnyelv sik

20

elnö

n” tájá za

é meg s fogad j ük

5

12

23

a”

CXXII. évfolyam • 2013. október

Megtisztelő türelmüket és bizalmukat ezúton is köszönöm!

zélgetés bes ek ali

a Szépe: róp Kí Eu

os

5

reggelt!

konferencia G

ó lj j

4

ym el eg ást! uk

ítése ny

CXXii. évfolyam • 2013. szeptember

hallássérültek • alapítva 1892

Az interneten, e-mailen és más csatornákon keresztül számos olvasónk jelezte aggodalmát, kérdését az elmaradással kapcsolatban. Bármilyen kellemetlen is volt számunkra ez a sok – összesen több száz! – negatív visszajelzés, egyvalamit – ja

mmel tanulnak je örö

mea l Tí ná

8

as elvet iket gye lny

a

pia 2013 Szó fi tlim

16

Köszönöm, hogy eddig bíztak bennünk, és olvastak minket. Remélem, összevont lapszámunk némi gyógyírt jelent minden Olvasónk számára, annál is inkább, mert kárpótlásul egy másik újságot is csatolunk ajándékba Önöknek, olvassák azt is sok szeretettel!

Biztosítok minden kedves Olvasót, hogy meghozzuk a megfelelő intézkedéseket, ne forduljon elő hasonló eset később sem.

Sok ember együttműködésére, munkájára van szükség, hogy havonta megjelenjen és élvezettel olvashassák Olvasóink. Most ebbe az évek óta kifogástalanul CXXII. évfolyam • 2013. július-augusztus

megerősített számunkra: a HASÉ-ra szükség van, igénylik és hiányolják, ha nem jelenik meg időben.

működő rendszerbe homokszemcsék kerültek, megakadtunk. A jelenlegi HASÉ összevont lapszámként jelenik meg. Igyekszünk behozni azt a lemaradást, amit az elmúlt hónapokban legnagyobb sajnálatunkra felhalmozódott.

A HASÉ elődje, a Siketnémák Közlönye, 1892-ben jelent meg először. 1952-től Siketek és Nagyothallók Lapja néven jelent meg, jelenlegi elnevezését 1979-ben kapta. Többször újult meg. A kezdetekben napilap-szerű volt, majd később változott magazin jellegűvé, még fekete-fehérben. Ma már elmondhatjuk, alapvető forrássá vált hallássérült sortársaink számára és a mi életünkre, a velünk kapcsolatos hírekre kíváncsi külvilág számára egyaránt.

2015.03.03. 13:29

Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXIV. évfolyam • március–április • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, ügyvezető igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr u. 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Györgyjakab Zsuzsa • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara, Grafikus Operátor Centrum Kft., www.gocpont.hu• Nyomda Demax Művek Kft., www.demax.hu • Felelős vezető Miklóssy János és Tábori Szabolcs • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon: 06-80/444-444 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1700 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.

tagszerv_szoro_baranya.indd 1

2/6/13 2:43 PM

tagszerv_szoro_baz.indd 5

2/6/13 2:43 PM tagszerv_szoro_bekes.indd 1

2/6/13 2:43 PMtagszerv_szoro_csongrád2.indd 1

2/6/13 2:41 PM tagszerv_szoro_fejer.indd 1

2/6/13 2:41 PM tagszerv_szoro_heves.indd 1

2/6/13 2:40 PM tagszerv_szoro_jasz_nagykun.indd 1

2/6/13 2:39 tagszerv_szoro_komarom.indd PM 1

2/6/13 2:39 PM tagszerv_szoro_nograd.indd 1

2/6/13 2:38 PM


Á Z Z O H D TED ! T É D A G A AM sd Te is

Támoga

L A V Á ADÓD 1%

se

kedé i beillesz lm a d a s r á allók t nkát! nagyoth s é k e t tatott mu e ly fo a sik n e érdekéb 42

31-2-

196550 : m á z s ó

ad

1068 Budapest Benczúr utca 21. facebook: Siketek-és-Nagyothallók-Országos-Szövetsége bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-35262572 www.sinosz.hu


t a rt al om

kitekintő

betekintő iránytű jó, ha tudod!

4

5

Adálymentes munkahelyeket sürget az unióban dr. Kósa Ádám Létezik az átlátszó orvosi szájmaszk!

6 8 9 10 12 14

EUD elnökségi ülés és szeminárium Rómában Fogyatékosságbarát munkahelyek A Thália Színházban vendégeskedtünk Vigyázz! Kész! Gyermekjogok! Köszönet a KONTAKT Tolmácsszolgálat regionális képviselőinek Nemzetközi ifjúsági csereprogram

16 Országos elnökségi ülés – 2015. január 16. 19 A SINOSZ Felügyelő Bizottságának tavaszi ülése

20 Munkaerő-piaci kisokos I. 22 Közérdekű

közösségi tér

sport

24 A Kecskeméti Szervezet életképei 27 Átadták a Kiválóság-díjakat 28 1. helyezett: a SINOSZ Győr–Moson–Sopron Megyei Szervezete 30 2. helyezett: a SINOSZ Zala Megyei Szervezete 32 3. helyezett: a SINOSZ Somogy Megyei Szervezete 34 Kiválóság-díj elismerést kapott a SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezete 36 Itt a farsang, áll a bál! – Békéscsaba, Szekszárd, Pécs, Makó, Kaposvár 44 Osztálytalálkozó lesz Vácott 46 Nőnapi megemlékezés Pécsett 47 Közös nőnap Gyulán 48 Hurrá, mindjárt itt a nyár! 50 Mozgással a közösségért 51 Női dominóverseny 52 Tekére fel! 54 Kártya- és sakkverseny Orosházán

55 Szenioroknál az ALBA SINA, hölgyeknél az SSC Budapest lett az országos bajnok!

56 Hitélet/Gyászjelentés 58 Társkereső


5

k i tekintő

Adálymentes munkahelyeket sürget az unióban dr. Kósa Ádám A fogyatékkal élők foglalkoztatására vonatkozó uniós adatok hiányát kérte számon, valamint a legjobb tagállami gyakorlatoknak az uniós intézményekben történő átvételét szorgalmazta az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Kósa Ádám, a Fidesz-KDNP politikusa, a SINOSZ elnöke. Kósa még tavaly decemberben fordult az Európai Bizottsághoz azzal a kérdéssel, vajon hány fogyatékossággal élő személyt alkalmaznak az uniós intéz­ ményekben. A bizottság azonban idén februári írásos válaszában sem a fogyatékossággal élő alkalmazottak

számára, sem fogyatékosságuk jellegére vonatkozóan nem tudott semmilyen adatot szolgáltatni. A fideszes képviselő felszólította a bizottságot, hogy mielőbb vizsgálja meg a tagállamok jó gyakorlatait a pozitív diszkrimináció, a munkahelyek akadálymentessége és a különböző támogatások vagy kedvezmények alkalmazása terén és a legjobbakat kötelező jelleggel alkalmazza az Európai Unió intézményeiben is. A politikus szerint jó példaként szolgálhat Magyarország, ahol a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását

kvótarendszer, célzott támogatások és adókedvezmények segítik. Kósa közleményéből az is kiderül, hogy a bizottság illetékes tagja, Krisztalina Georgieva ígéretet tett arra, hogy javítani fognak az adatgyűjtési módszereken, de elutasította a fogyatékos személyek foglalkoztatására vonatkozó kvóta bevezetését, arra hivatkozva, hogy akkor más csoportok – kisebbségek vagy nők – is igényelhetnék a pozitív diszkrimináció ezen eszközét és ez véleménye szerint az érdemeken alapuló előmenetel ellen hatna. MTI

Létezik az átlátszó orvosi szájmaszk! Egy nővér olyan orvosi szájmaszkot tervezett, mely átlátszósága folytán elősegíti az orvos és a páciens közti kommunikációt. Jeanne Hahne ápolónővér úgy gondolta, hogy a pácienseivel való kommunikációt nagyban elősegítheti egy olyan szájmaszk, mely a megszokottól eltérően átlátszó a száj előtt. Hahne, pszichiátriai ápolóként azt tapasztalta, hogy a páciensek sokszor fel sem ismerik őt, a fél arcát eltakaró maszk miatt. A mesterképzési szakdolgozatát a kórházi dolgozók és páciensek közti kommunikáció témájában írta, és ebben fontos szerepet tulajdonított az átlátszó száj-

maszknak. Az átlátszó maszk lehetővé teszi, hogy a páciens a nonverbális kommunikáció elemeit is észlelje, és nem utolsó sorban a hallássérültek számára elengedhetetlen, hiszen csak ezáltal biztosított a szájról olvasás. A gyerekek kezelésében is segít: megőrizve a maszkot viselő emberségét, kevésbé tűnik ijesztőnek a gyermekek számára. Az átlátszó szájmaszk sebészeti használatra még nem alkalmas. Hahne jelenleg a végső teszteléshez és engedélyeztetéshez szükséges anyagi fedezetet próbálja megteremteni. Reméli, hogy még idén, 2015-ben elkészül a sebészeti használatra is alkalmas átlátszó maszk.

Bővebb információért keressék fel a www.faceviewmask.com honlapot.


b etek i ntő

6

EUD elnökségi ülés és szeminárium Rómában 2014. október 3–5.

A májusi athéni elnökségi ülés, workshop, szeminárium és közgyűlés után Rómában találkoztunk újra, ahol az Olasz Siketek Szövetsége (ENS) volt a vendéglátónk, és fontos témában kérte is a segítségünket, erről szólt a szeminárium péntek este, az érkezésünk napján. A szeminárium fő témája a jelnyelv elismertetése, elfogadtatása volt, illetve az ahhoz vezető út különböző országokban, mert az ENS egyik legfontosabb célja, hogy Olaszországban is végre elismerjék az olasz jelnyelvet (LIS-t). Markku Jokinen, az EUD elnöke a finn helyzetet ismertette, Alfredo Gomez, az EUD elnökségi tagja, a spanyol jelnyelv elismertetését mutatta be, Lolo Danielsson a svéd oktatási rendszerről tartott előadást, jómagam pedig a magyar jelnyelvi törvény előzményeiről és megvalósításáról beszéltem. Annyira sikeres és motiváló volt a szeminárium, hogy ezt követően 1 hónap múlva, 2014 novemberében az ENS legalább 6000 fős megmozdulást szervezett az olasz Parlament elé a LIS elismertetése érdekében. Azóta is folynak a szakmai egyeztetések az olasz jelnyelvi törvény előkészítése kapcsán. Ezúton is sok sikert kívánunk nekik!

Másnap az elnökségi ülésen elfogadtuk az athéni elnökségi ülés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyvét (majd a 2015. évi közgyűlés fogja jóváhagyni), áttekintettük a 2014 májusa óta eltelt időszak munkáját, tevékenységét, ellenőriztük a 2014. évi munkaterv állását. Az EU-s támogatás miatt folyamatosan követni kell, milyen feladatok, célok teljesültek eddig, mit kell még megvalósítani, hol kell esetleg módosítást kérni a költségvetésben. Ellenőriztük az Alapszabályt és a Működési Szabályzatot, ugyanis az athéni közgyűlésen több módosítást is elfogadtunk. Egyeztettünk a 2015. évi rigai közgyűlésről is, illetve elkezdtünk ötletelni az EUD 30 éves jubileuma kapcsán, hogyan lenne érdemes megünnepelni. A rigai közgyűlés előtti workshop és


7

Alfredo Gomez előadása

Louise Danielsson előadása

Humberto Insolera – Az EUD szeminárium moderálása

Markku Jokinen előadása

szeminárium témáját is felvázoltuk, érdekes egybeesés, hogy a Lett Siketek Szövetsége is jubilál 2015-ben: 95 éves fennállásukat ünneplik majd. Az ülés közben és után pedig nem győztünk gyönyörködni az ENS, a WFD és a CISS emlékszobáiban, rengeteg relikviát gyűjtöttek össze, és példás rendben őrzik a múltat. Aznap este vacsoránál elbúcsúztunk Annika Pabschtól, az EUD munkatársától, aki a következő hónaptól már Helga Stevens siket Európa Parlamenti képviselő asszisztenseként folytatta a munkát.

Dr. Tapolczai Gergely, országos elnökségi tag, EUD elnökségi tag

Annika Pabsch előadása

betekintő


b etek i ntő

8

Fogyatékosságbarát munkahelyek Anyaggazdálkodási és Szolgáltató Kft., a Söke Hungária Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., a Parafix Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft., a HorvátService Betéti Társaság, a Sanmina-SCI Magyarország Kft., a Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft., valamint az Északzalai Víz és Csatornamű Zrt. Fogyatékosságbarát munkahely díjat kapott Óbuda-Békásmegyer polgármesteri hivatala, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint számos vállalkozás és nagyvállalat, köztük az Auchan, a Spar, a Szerencsejáték Zrt., a Magyar Posta és az E.ON Hungária Zrt. Utóbbiak nem először kapták meg az elismerést. Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a budapesti oklevélátadáson érték-, lehetőség- és közösségteremtőnek nevezte a fogyatékos emberek foglalkoztatását elősegítő programot, köszönetet mondva azoknak a munkaadóknak, akik vállalásaikkal „esélyt és életet adnak”. Felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyatékos emberek nem „alibitevé­keny­ séget” végeznek, hanem a társadalom számára hasznos értékteremtő munkát. Az Emmi, az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Salva Vita Alapítvány képviselői által közösen átadott – az idén 26 – elismerés célja, hogy az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találjanak. Az elismerés alapján a munkáltató két évig használhatja a Fogyatékosságbarát

munkahely logót; a program egy újabb sikeres pályázattal kétévenként meghosszabbítható. A pályázóknak azt kell vállalniuk, hogy a következő két évben olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek javítják a fogyatékos emberek foglalkoztatását, azok munkahelyének megtartását, vagy hozzájárulnak dolgozóik fogyatékos munkatársakkal, ügyfelekkel, vásárlókkal kapcsolatos érzékenyítéséhez. Óbuda azért kapta meg az elismerést, mert hivatala esélyegyenlőségi referenst és jeltolmács képesítéssel rendelkező embert alkalmaz, az intézmény fizikailag akadálymentesített, továbbá mert vállalták, hogy dolgozóik számára érzékenyítő tréninget szerveznek. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapi­ tányság képviselője azért vehette át az oklevelet, mert az intézmény „elkötelezett” a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazása iránt és egyedülálló foglalkoztatási programot hajtott végre. Az első alkalommal díjazottak között van a Bakosfa Kft., a FleXoco Termelő Kft., a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., a GE Hungary Kft. Power Water divízió, a HAVI Logistics Kereskedelmi

A korábbi pályázataikat megújító munkaadók között szerepel a Johnson Controls Mezőlak Kft., az Eurest Étteremüzemeltető Kft., a Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft., a JOB személyzeti Tanácsadó Kft., az Alko-soft Szolgáltató Bt., a XVIII. kerületi önkormányzat Somogyi László szociális szolgálata, a KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., valamint a Fővárosi Önkormányzat Pesti úti idősotthona. MTI


9

A Thália Színházban vendégeskedtünk Színházi előadás a Roma Club Alapítvány „Egy mosollyal több!” programja keretében 2015. április 15-én a Thália Színház egyik népszerű előadását nézhette meg akadálymentesített formában 32 siket és nagyothalló fiatal, ill. halló kísérőik. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, ill. az előadáson részt vevő siket és nagyothalló nézők nevében köszönjük a lehetőséget a Roma Club Alapítványnak és a tiszteletjegyek felajánlását a Thália Színháznak. Örömmel vettünk részt az „Egy mosollyal több!” jótékonysági akciósorozat keretében szervezett előadáson! A jelnyelvi tolmácsolással és indukciós hangerősítéssel történő kommunikációs akadálymentesítés révén nem mindennapi lehetőség volt számunkra a „Férfiagy, avagy nincs itt valami ellentmondás?” előadás megtekintése, Csányi Sándor remek alakításában! Köszönet Vörös Zsoltnak a fantasztikus beleéléssel végzett jelnyelvi tolmácsolásért, Mázló Tímea jelnyelvi mentor közreműködéséért és a Thália Színház valamennyi közreműködő munkatársának ezért a felejthetetlen élményért! Fotó: Vincze-Németh Éva, Vörös Zsolt, Roma Club – köszönet érte. További képek a Roma Club honlapján. Harhai Andrea

betek intő


b etek i ntő

1 0

Vigyázz! Kész! Gyermekjogok! A gyermekjogi WORKSHOP-ok folytatódnak!

Tavaly szeptemberben a Hallássérültek Tanintézetében tartottunk WORKSHOP-ot a gyermekjogokról, érdekvédelemről. Idén év elején pedig a Dr. Török Béla Általános Iskola és az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola diákjait látogattuk meg. A Dr. Török Béla Általános Iskolában 4 csoportban összesen 64, az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskolában pedig 2 csoportban 34 hallássérült tanuló tanuló vett részt a programon. A moderátor Juhász Ferenc, a SINOSZ esélyegyenlőségi referense volt. Az együtt töltött idő vidáman, sok kacagással telt. A Dr. Török Béla Általános Iskolában a gyerekek játékos feladatok segítségével ismerekedtek meg az érdekvédelem és

a gyermekjogok legfontosabb fogalmaival. Melyik a kedvenc állatod és hova menekül, ha fél? A cica, mely felmenekül a fára a kutyák elől, nagy népszerűségnek örvendett. „És Te hol és kivel érzed magad biztonságban?” - hangzott a következő, már komolyabb kérdés. Természetesen a szülők, nagyszülők, tanárok voltak az elsők a felsorolásban. A játékos bevezetőt követően szó volt arról, hogy miért kell betartani a sza-

bályokat, például az iskola Házirendjét; majd gyermekjogi kifejezésekkel alakítottunk párokat, csapatokat. De mit jelenthet azon a párkeresős papírdarabon lévő „tanuláshoz való jog”? Mi az a „diszkrimináció”? Törte mindenki a fejét, és sikeresen meg is válaszoltunk együtt minden kérdést. Előkerültek a rajzos képsorozatok is, melynek segítségével először csapatokban, majd közösen megbeszéltük például, hogy senkit nem szabad kiközösíteni. Mindenkit tisztelni


11

kell, attól függetlenül, hogy fiú vagy lány, halló vagy hallássérült, milyen a bőrszíne, a vallása és így tovább. Gyorsan elrepült a másfél óra. Az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola diákjai már idősebbek, ezért itt az iskolai Házirend és a mindennapi élet szabályai mellett szó esett az ENSZ-ről, az UNICEF-ről és az 1989-es ENSZ gyermekjogi egyezményéről is. Pár éve az UNICEF készített egy kisvideót az egyezményről, amelyben hallássérült gyerekek jelelik az egyezmény cikkeit. E kisvideó segítségével a diákok csapatokban dolgozva gyűjtöt-

ték össze, hogy milyen jogaik vannak. „Magánélethez való jog.” „Saját nevem lehet!” „Elmondhatom a véleményem!” „Minden véleményt elmondhatsz? Nincs valami korlátja a véleménynyilvánításnak?”- kérdezett vissza a moderátor. „Nem szabad megbántani senkit”- jött egyből a helyes válasz. Mert nem csak jogaink, kötelezettségeink is vannak és ez az iskola jogtudatos diákjainak nem is volt kérdéses. Itt is nagyon vidáman és gyorsan telt az idő. A programok akadálymentesen, Babutsán Rita jelnyelvi tolmács segítségével zajlottak.

betek intő

A gyerekek nem mentek haza üres kézzel. Apró ajándékkal is készültünk, melynek része volt a SINOSZ Jogom van… kiadványa. Köszönjük szépen mindkét iskola igazgatónőjének, Szőllősiné Sipos Virágnak és Szentgyörgyiné Gyöngyösi Évának, hogy lehetőséget biztosítottak számunkra a WORKSHOP megtartására, továbbá Dr. Váry Ágnesnek és Babutsán Ritának a program szervezésében és lebonyolításában a sok-sok segítséget; valamint az iskola tanárainak a programon való támogató részvételt! Laczka Zsanett


b etek i ntő

1 2

Köszönet a KONTAKT Tolmácsszolgálat regionális képviselőinek

2014. december 19-én, a székházunk tanácstermében kis fórumot tartottunk, amelyben áttekintettük a regionális képviselők elmúlt félévben végzett sikeres munkáját és egyúttal kis ünnepség keretében meg is köszöntük nekik. Orbán Evelyn, a KONTAKT szakmai vezetője köszöntötte a megjelent munkatársait és a képviselőket. A SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat közkedvelt reklámfilmjeinek levetítésével nyitotta meg a programot. Prezentációjában, diagramok formájában ismertette az elmúlt félévben teljesített és elvégzett munkájuk eredményeit.

Szalkai Iván képviselőnek a közép-dunántúli régiójába tartozó mind a három megyében (Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém) sikerült teljesíteni a tablet kölcsönzésre előírt kvótát. Baranya-, Hajdú-Bihar-, Nógrád-, Somogy megyében már ősszel várólista alakult a tesztkészülékekre. A többi megyében az év végére már egyre kevesebb készülékre lehetett regisztrálni. Meglepetés volt számunkra, hogy az egyik leginkább fejlesztésre szoruló régióban, BorsodAbaúj-Zemplén megyében 97%-os a ráta, ezt Juhász Renáta képviselő kitartó és szorgalmas munkájának köszönhetjük. Sajnos Csongrád megyében a kikölcsö-

nözhető készülékeknek csak harmincöt százaléka talált gazdára. Ebben a megyében az országos átlagnál magasabb az idős hallássérültek aránya, akik nem rendelkeznek internet előfizetéssel és a tabletek használatához szükséges alapismeretekkel. Dr. Kósa Ádám országos elnök személyesen üdvözölte a regionális képviselőket: „A SINOSZ történetében talán a legizgalmasabb, a legmozgalmasabb projekt, egyben a legnagyobb is, a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás, amelyben új kezdeményezés és rengeteg munka fekszik. Új elemként jelent meg a személyes


1 3

betek intő

Wágner Zoltán projektmenedzser összegzője

Orbán Evelin szakmai vezető prezentálása

dr. Kósa Ádám országos elnök előadása

tolmácsolás mellett a videó jelnyelviés írótolmácsolás a tagok számára. A jelelni nem tudó nagyothallók magasabb színvonalú kiszolgálása céljából a projekt jelenleg egy olyan fejlesztést hajt végre, amelynek eredményeként, az írótolmácsolás jelentősen felgyorsulhat.”

kájuk nélkül biztosan nem lenne ilyen eredményes a projekt. A tagság részére nyújtott tájékoztató munkájuk nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a KONTAKT iránt érdeklődők a megfelelő döntéseket hozzák meg, amikor regisztráltak a szolgáltatásra vagy éppen tesztkészüléket kölcsönöztek.

megfogalmazott feléjük és elvárt tőlük. Hangsúlyozta, hogy az ügyfelet megszerezni könnyű, megtartani nehéz. Aláhúzta azt is, hogy nem a maga a kölcsön-készülék - mint mézes madzag - a legfontosabb, hanem maga a szolgáltatás, amelyet „népszerűsíteni, eladni” tudni kell. A cél az, hogy minden KONTAKT ügyfelünk maradéktalanul elégedett legyen a szolgáltatásokkal, és napi szinten használva azokat, természetes módon épüljön be a mindennapi életükbe.

Jelenleg már több, mint 1100 siket és nagyothalló ügyfél használja a Kontakt szolgáltatásokat. Havonta átlagban 8000 sikeres hívást bonyolít le a rendszer, amelyből 4000 hívás tolmács közreműködésével valósul meg. Ez rengeteg munkával jár, ugyanakkor nagyon szép eredmény a projekt életében. Az elnök Úr megköszönte a tesztelőknek a segítséget, amit a kérdőívek kitöltésével és beküldésével nyújtanak, mert ez nagyban segíti a fejlesztői munkát is. Elismerte, hogy szükség volt a regionális képviselők bevonására, mert a mun-

Wágner Zoltán projektmenedzser megosztotta gondolatait a képviselőkkel. A képviselők saját hitüket és szívüket is beleadták a munkába, ezáltal hiteles arcává váltak a Kontaktnak. Lelkes munkájuk az elért eredményeken is jól lemérhető. Személyesen és a közösségi oldalakon szólították meg a hallássérült tagokat, megmutatták a regisztráció menetét, ismertették a tesztelői kötelezettségüket, kapcsolatot építettek és hidat biztosítottak az üzemeltetők és az ügyfelek között. Sokkal többet tettek, mint amit a projekt feladatként

Ünnepélyesen minden képviselőnek és munkatársnak megköszöntük az évi munkát és a következő évre KONTAKTolásban még gazdagabb, boldogabb és eredményesebb munkát kívántunk egymásnak. Írta: Orbán Evelin Fotó: Falkus Zoltán


b etek i ntő

1 4

Nemzetközi ifjúsági csereprogram Budapesten jártak az észak-írországi és magyar csereprogram fiataljai. A SINOSZ-székház március végén megtelt lelkes fiatalokkal, közel 50 résztvevő tartózkodott itt. Március 27-e és április 4-e között a Budapesti Siketek Szervezete látta vendégül a csapatot, nyáron pedig a magyar fiatalok és kísérőik utaznak Belfastba. A SINOSZ és az Észak-írországi Hallássérültek Ifjúsági Szervezetének (NIDYA) közös ERASMUS+ pályázatában valósul meg az idei ifjúsági csereprogram, melynek célja, hogy a fiatalok megismerjék egymás kultúráját, nyelvét, valamint használják és gyakorolják a nemzetközi jelnyelvet. A Budapesti Siketek Szervezete által február végén, országosan meghirdetett nemzetközi csereprogram-pályázatra sok jó pályázat érkezett, így nehéz volt kiválasztani a 34 jelentkező közül azt a 18 főt, akik részt vehettek benne. Több szempont alapján történt a kiválasztás, a budapesti fiatalok mellett vidéki fiatalokat is bevontak a szervezők.   Varkoly Zoltánnak, Vörös Vikinek és Kiss Péternek (főszervezők és csoportvezetők), valamint a többi elnökségi tagnak sikerült a budapesti tartózkodást sok-sok érdekes programmal megtölteniük. Ellátogattak számos nevezetes budapesti helyre, kirándultak Szentendrére és Vácra is. Volt sportnap, fürdőzés, múzeum- és iskolalátogatás és záró mulatság (retro buli).

Szakmai programokból is kaptak jócskán a résztvevők. Előadást tartott Dr. Kósa Ádám, Dr. Tapolczai Gergely, Juhász Ferenc, Romanek Péter Zalán, Orbán Evelin, Pázmándi János, Mikesy György, valamint a budapesti és vidéki magyar fiatalok is felkészültek és bemutatták ír társaiknak a hazai nevezetességeket, történelmet…

Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és hogy szereztetek új barátokat, tapasztalatokat! Visszajelzéseiteket továbbra is várjuk a csereprogram.bpsiketek@gmail. com e-mail címre.   Köszönjük, hogy eljöttetek, és várunk benneteket a nyári folytatásra is!


1 5

betek intő

Köszönjük mindenkinek, aki segítette a program megvalósulását és a szervezők munkáját!


irány tű

1 6

Országos elnökségi ülés 2015. január 16.

Jelen voltak dr. Kósa Ádám elnök, Sáfrány Margit alelnök, Bacsó Péter, Bitó Katalin, Kárpáti Árpád Zoltán, dr. Kisida Tamás, Klenovics-Hortobágyi Éva, Nyírő Zsolt levezető elnök, Simonné Váradi Zsuzsa, Dr. Tapolczai Gergely elnökségi tagok

Ormódi Róbert ügyvezető igazgató Csoba Éva, a Felügyelő bizottság elnöke Kókai Gábor, web fejlesztő Patyus Virág, Nyírő Zsoltné jelnyelvi tolmácsok Horváth Zsófia írótolmács

Jegyzőkönyvvezető: Ormodi Róbert Jegyzőkönyv hitelesítők: Kárpáti Árpád Zoltán és Simonné Váradi Zsuzsa külön-külön oldalakon érhetők el, ilyen a Hangforrás és a jelnyelvi képzés önálló honlapja. Folyamatban van az Akadályugrás honlap kialakítása, ahol a SINOSZ munkaerő-piaci tevékenysége kerül elérhető közelségbe az érdeklődőkhöz. A SINOSZ honlapjával szeretnék most ezeket a különálló oldalakat ös�szekapcsolni, egységes dizájn-elemekkel ellátni az egyszerű kezelhetőség és áttekinthetőség jegyében.

oldal a fő brand, a többi pedig aloldal. Így tudnak elkülönülni.

Bitó Katalin gratulált az új honlaptervhez. Jónak találta, hogy az újság lapozható formátumban felkerült. Jó lehetőségnek tartotta, hogy egy része kerüljön fel, és előfizetés esetén legyen elérhető a teljes tartalom.

1. AZ ÚJ SINOSZ HONLAP KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA

Kókai Gábor elmondta, hogy kb. másfél éve dolgozik együtt a SINOSZ-szal. Felkérést kapott, hogy szakmai szempontból vizsgálja meg a honlapot. Úgy döntött, nem vázlatot, hanem honlaptervet készít el. A részterületek tartalmi része megnőtt, ezért a tematikus honlapok célszerűbbnek látszottak. Ezeket a tematikus oldalakat a SINOSZ honlapja, mint gyűjtő-oldal fogja össze.

Nyírő Zsolt felkérte Kókai Gábort és Ormódi Róbertet, hogy mutassák be a SINOSZ új honlapjának koncepcióját.

Fontosnak tartotta megjeleníteni a SINOSZ arculatát, amely kifelé prezentálja a szervezetet.

Ormódi Róbert elmondta, hogy az Országos elnökség és tagság részéről is folyamatos az igény a SINOSZ honlapjának áttekinthetőbbé tételére. Az elmúlt években új koncepció alakult ki. A SINOSZ egyes tevékenységi körei

A naptárkezelés okos telefonon, táblagépen is megfelelő lesz, IOS és android rendszer alatt is használható lesz. Mindez igaz az oldalak kezelésére is. Működőképes lett a webbolt is. Kiemelte még, hogy a www.sinosz.hu

NAPIRENDI PONTOK: 1. Az új SINOSZ honlap koncepciójának bemutatása (Ormódi Róbert) 2. Alapítványok ügye (Kósa Ádám) 3. A SINOSZ és a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (MHSSZ) közötti lehetséges együttműködés 4. E-mailes szavazás megerősítése (Pannon DM marketing támogatása) 5. Tagfelvétellel kapcsolatos fellebbezések (dr. Kisida Tamás) 6. Egyebek a. Miskolci Egyetem kurzusa (dr. Kisida Tamás) Nyírő Zsolt levezető elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Kókai Gábor hozzátette, hogy az volt most a legfontosabb, hogy a minél kevesebb kattintással legyen elérhető egy-egy oldal. A lapozó pedig arra szolgál majd, hogy az oldalra látogató elé ússzanak a legfontosabb közlendők. A dobozokat, képeket, szövegeket lehet változtatni.

Nyírő Zsolt megköszönte, tetszését fejezte ki a minimalista stílus miatt. Megköszönte Kókai Gábor beszámolóját, jó munkát kívánt és várja a fejleményeket.

2. ALAPÍTVÁNYOK ÜGYE Dr. Kisida Tamás beszámolt arról, hogy a decemberi ülésen hozott határozatnak megfelelően megkezdték a munkát a bizottságban. Dr. Gesztesi Anettával már beszéltek. Mohosné Benkó Mária


1 7

pénzügyi vezetővel kell egyeztetni arról, melyik alapítványnak mennyi a vagyona. Az adóhatóság, a bank és az ügyészség nem fogad el meghatalmazást úgy néz ki, így az elnök úrnak személyesen kellene eljárnia az alapítványok kérdé­ sében. Az AudioText Alapítvány 2 millió Ft-tal került megalapításra, van a Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány, amelynek Mikesy György az elnöke, ez egy működő alapítvány. A bizottság több másik alapítvány megszüntetését fogja javasolni. A Hallássérültekért Alapítvány megtartását javasolnák, azonban ez az alapítvány nincs bejelentve az adóhatóságnál, nincs adószáma. További vizsgálódások szükségesek még a vagyoni helyzet feltárásáról. Dr. Kósa Ádám megköszönte a tájékoztatást, együttműködéséről biztosította a bizottság tagjait, amennyiben személyesen kell eljárnia és ez leszervezésre kerül, akkor megoldja a jelenlétét. Egyetértett, hogy fontos az anyagi helyzet ismerete és sok jogi munkát igényel az alapítványok rendbe tétele. Nyírő Zsolt megköszönte a tájékoztatást, a napirendben nem született határozat.

3. A SINOSZ ÉS A MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTSZÖVETSÉGE (MHSSZ) KÖZÖTTI LEHETSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉS Nyírő Zsolt elmondta, a téma napirendre vételét az Országos elnökség ülésére ő maga javasolta. Az előzményekről elmondta, hogy az MHSSZ Sportszövetség ügyvezetőjeként megbízta őt az elnökség azzal, hogy tegyen lépéseket annak

érdekében, hogy legyen szorosabb az együttműködés a SINOSZ-szal. A sportszövetség döntésének apropója az volt, hogy a sportolói taglétszám folyamatosan csökken. Nehezen találják meg a hallássérült sportolókat. Szeretnének jobban együttműködni a SINOSZ-szal. Ehhez kérte az Országos elnökség elvi hozzájárulását. Dr. Tapolczai Gergely hozzátette, a sportszövetségnek 200 tagja van, a SINOSZnak 14 ezer. Ha az életkor miatt nem is tudnak mindenkit megszólítani, akkor is várható a létszám bővülése, ha elérik a tagokat. A sportszövetségnek a nagyobb létszám nagyobb támogatást jelent. A SINOSZ Alapszabályában leírt cél, a tömegsport támogatása is megvalósulna. Nyírő Zsolt kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy az ún. SIR-rendszerben követik nyomon, egy egyesületnek hány fogyatékos sportolója van. Ez alapján kapják a támogatást. Az MHSSZ kapja a legkevesebb támogatást. Dr. Kósa Ádám a javaslatot jó kiindulási pontnak tartotta. A SINOSZ-nak is fontos, hogy legyenek hallássérült sportolók minél nagyobb számban. A fiatalok elfogynak lassan, a szervezőerőt is meg kellene újítani. Fontos, hogy mindkét szervezet hasznára váljon az együttműködés. Az Országos elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy megadja az elvi hozzájárulást ahhoz, hogy a Siketek Sportszövetsége (MHSSZ) és a SINOSZ lépéseket tegyen a hallássérült sportolók nagyobb arányban történő bevonására.

i rányt ű

4. E-MAILES SZAVAZÁS MEGERŐSÍTÉSE (PANNON DM MARKETING TÁMOGATÁSA) Az Országos elnökség egyhangúlag megerősítette az e-mailben meghozott határozatát, mely szerint támogatja a Pannon Halláscentrumokkal történő együttműködést a Pannon Halláscentrumok direkt marketingjében (DM).

5. TAGFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS FELLEBBEZÉSEK Dr. Kisida Tamás ismertette a SINOSZ Országos elnökségéhez érkezett tagfelvételi fellebbezéseket. Hócza Györgyné – az Alapszabály szerinti tagfelvételi értéket nem érte el. Ellenőrző vizsgálaton vett részt, mely szerint nem felel meg az Alapszabály 9.1./ pontjának. Szőcs Gizella – az átlagértéke épp 40 decibel volt. Ezért ellenőrző vizsgálaton való részvételét kérte a Bizottság. a vizsgálaton részt vett, jobb eredmény született, ezért javasolta, hogy az Országos elnökség utasítsa el a fellebbezést. Gulyás Andrea Mária – aggravációt jeleztek az audiológiai leletén, ezért a Bizottság javasolta, hogy a tagfelvételi kérelmét utasítsa el az elnökség. Az Országos elnökség Hócza Györgyné (/1), Szőcs Gizella (/2) és Gulyás Andrea Mária (/3) tagfelvételi fellebbezését egyhangúlag elutasította, a SINOSZ tagjainak sorába nem veszi fel a jelentkezőket. Dr. Kisida Tamás bevezetésként elmondta, hogy a Tagfelvételi- és Hallásállapot-


irány tű

1 8

Ellenőrző Bizottság 2013 óta a már tagsági viszonnyal rendelkezők esetében is kérhet ellenőrző vizsgálatot, amen�nyiben felmerül a gyanú, hogy nem hallássérült személyekről van szó. Visszajelzést kapott a Bizottság, hogy Gábor István (10571050849) és Gábor Istvánné (07610633880) aggraválnak, ez alapján kéri a Tagfelvételi- és Hallásállapot- Ellenőrző Bizottság, a két tag ügyét Országos Fegyelmi Bizottság elé delegálni és az Alapszabály 9.1. és 20.6. pontjára hivatkozva eljárás alá vonásukat és kizárásukat kezdeményezni. Az Országos elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a Tagfelvételi- és Hallásállapot- Ellenőrző Bizottság javaslatára a SINOSZ szerződött partnerétől kapott vizsgálati eredmények alapján a SINOSZ Országos Fegyelmi Bizottságánál Gábor István (10571050849) és Gábor Istvánné (07610633880) tagok ellen fegyelmi eljárást kezdeményez az Alapszabály 9.1./ és 20.6./pontjának megsértése miatt.

6. EGYEBEK: MISKOLCI EGYETEM KURZUSA Dr. Kisida Tamás megköszönte a lehetőséget. Habán Zsuzsa szakmai vezetővel előző nap beszélt és ő javasolta, hogy a kérdést hozza be az Országos elnök­ség elé, hogy elvi támogatást kapjon. A Miskolci Egyetemen jelnyelvi specializáció-képzés indult. Akkor még a SINOSZ támogatása nem történt meg. 2008-ban dr. Kósa Ádám elnök úr és az egyetem rektora találkozott, melynek eredményeként együttműködés jött létre. Vincze Tamás és Habán Zsuzsa tartottak órákat,

de konferenciát is szerveztek. Akik eddig az egyetem részéről foglalkoztak ezzel a témakörrel, nyugdíjba vonultak, így a program leállt. 2014 decemberében egy kerekasztal beszélgetésen vett részt ő maga, amelyen 50-60 fő volt jelen. Január első hetében az intézmény vezetője megkereste, hogy üljenek össze. Ezen a beszélgetésen elhangzott dr. Kisida Tamás részéről, hogy az egyetem elképzelését akkor tudja támogatni, ha a SINOSZ is mellé áll. Az ehhez kapcsolódó anyagokat Habán Zsuzsa részére átadta, aki támogatná a programot. Jelen félévben „jelnyelvi kitekintő” szeminárium indulna. Jelnyelv, siket kultúra, pszichológia, jogi kérdések, minden, ami a siketséggel és a jelnyelvvel kapcsolatos. Kérte az elnökség elvi támogatását a kurzushoz. Az együttműködési szerződés jelenleg is érvényben van az egyetem és a SINOSZ között, azonban módosításra szorulna néhány ponton. Dr. Kósa Ádám álláspontja szerint ne szavazzanak most erről a kérdésről, hanem nézzék át, milyen anyagaik vannak a megjelölt kérdésekben. Támogatandónak tartotta, azonban kiemelte, hogy jelenleg fut a JELesély program, illetve az ELTE-n a speciális szeminárium. Nagyon leterheltek. Meg kell vizsgálni, a Miskolci Egyetemen milyen képzésre gondoltak, mit szeretnének elindítani. Javasolta, kérjék fel a hivatalt, vizsgálják meg, hogyan tudnak segíteni, elképzelhető, hogy nem ebben a félévben, hanem a következő évben indíthatnák el a kurzust. A rektor úrral aláírt megállapodás nem a jelnyelvi képzésről szól, hanem arról, hogy az egyetem segít bevonni siket hallgatókat a képzéseibe, jelnyelvi tolmácsot biztosítanak stb. A megállapodást felül kell

vizsgálni. Jelnyelv-tanulási lehetőséget biztosíthatnak minden tanulónak. Felkérte Ormódi Róbertet, hogy vizsgálja meg a kérdést. Fontos lenne, hogy minél több siket kerüljön integráltan az egyetemekre. Nyírő Zsolt kérte, hogy a Habán Zsuzsánál levő anyagot osszák ki az elnökségnek, hogy tudják tanulmányozni. Nyírő Zsolt megköszönte a hozzászólásokat és az elnökség aktív részvételét. Bejelentette, hogy a SINOSZ-nak évfordulója van. Névváltoztatásának huszadik évfordulója. A korábbi HOSZ nevet felváltotta a SINOSZ. Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést. (A beszámoló csak tájékoztató jellegű, az elnökségi ülés teljes tartalma a jegyzőkönyvben és a határozatok tárában található meg.)


1 9

i rányt ű

A SINOSZ Felügyelő Bizottságának tavaszi ülése Tájékoztatom Önöket a 2015. március 18-án megtartott ülésről.

a könyvvizsgáló záradékával egyetértett és egyhangúlag elfogadta.

Az ülésen a Szövetséget érintő változásokról Ormódi Róbert, a SINOSZ igazgatója tartott beszámolót. A Szövetségnek likviditási problémája nem volt. Ez a szervezetek megértő és költségtakarékos magatartásának is köszönhető. A Szövetség 2015. évi szakmai és pénzügyi tervezete már benyújtásra került a minisztériumhoz. Továbbá tájékoztatást adott a Tolmácsszolgálat és a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás működésének finanszírozásáról.

Az ülés folytatása a napirend szerint folytatódott, amin az Országos Küldöttközgyűlés és a Felügyelő Bizottság 2014. éves beszámolója, valamint az ellenőrzések tapasztalatai voltak. E néhány gondolat jegyében kívántam tájékoztatni a Tisztelt Sorstársakat. Tisztelettel: Csoba Éva Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság legfontosabb napirendi pontja a Szövetség 2014. évi pénzügyi kimutatása és a közhasznú jelentés tárgyalása volt. A tájékoztatást Mohosné Benkó Mária, a SINOSZ gazdasági vezetője tartotta, aki átadta a mérleget és a közhasznúsági beszámolót. A Felügyelő Bizottság


jó,

ha

tu d o d

2 0

Munkaerő-piaci kisokos I. KI SZÁMÍT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYNEK? Akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és, aki • a törvény a) pontja szerint a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át a Tbj. 5. §-a szerint biztosított volt, • keresőtevékenységet nem végez, • rendszeres pénzellátásban nem részesül. HOL KAPHATOK IGAZOLÁST ARRÓL, HOGY MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ VAGYOK? HOL TALÁLHATÓAK MEG A REHABILITÁCIÓS SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK, AHOL A KOMPLEX MINŐSÍTÉST VÉGZIK? A hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél. Ügyfélfogadási helyszínek és időpontok megtalálhatóak itt: http://nrszh.kormany.hu/ cimek-ugyfelfogadasi-helyek Érvényes komplex minősítés hiányában a kérelemhez mellékelni kell • az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló“), • a fentiekkel összefüggő további egészségügyi dokumentációkat.

MILYEN VIZSGÁLATTAL TÖRTÉNIK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA? Amennyiben az érintett személy rendelkezik érvényes komplex minősítéssel, a rehabilitációs szakigazgatási szerv kérelmére megváltozott munkaképességéről hatósági bizonyítványt állít ki. Ellenkező esetben személyes vizsgálat során elvégzett komplex minősítés keretében megállapításra kerül az egészségi állapotának százalékos mértéke, rehabilitálhatóság fennállása esetén a szakértői bizottság orvosszakértői, a foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértő tagjai rehabilitációs javaslatot készítenek. Fontos, hogy amennyiben az ügyfél egészségi állapotára, egészségkárosodására tekintettel ellátásban részesül, a komplex vizsgálat által megállapított állapotjavulásra, illetve állapotrosszabbodásra tekintettel a rehabilitációs szakigazgatási szerv a folyósított ellátást felülvizsgálja. További hasznos tanácsok az NRSZH oldalán: http://nrszh.kormany.hu/ hasznos-tanacsok-es-informaciok MI AZ A KOMPLEX MINŐSÍTÉS? A komplex minősítés során az egészségi állapotot vizsgálják. A komplex minősítés során szervrendszerenként, betegségcsoportonként állapítják meg az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos mértékét. A komplex minősítés során állapítják meg azt, hogy valakinek az egészségi állapotának mértéke 60%-os vagy kisebb mértékű. Ez alapján sorolják be a megváltozott munkaképességű személyek

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján meghatározott minősítési kategóriákba. A komplex minősítést a rehabilitációs hatóság végzi a megváltozott munkaképességű személy kérelmére, és ennek eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki. A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK KOMPLEX MINŐSÍTÉSÉNEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE • 2011. évi CXCI. törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2. cgi?dbnum=1&docid=A1100191.TV • 327/2011 (XII.29.) Korm. rendelet http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?docid=A1100327.KOR • 7/2012 NEFMI rendelet http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?docid=A1200007.NEM MI A KOMPLEX MINŐSÍTÉS CÉLJA? Olyan egyénre szabott és több szakterület értékelési szempontjai alapján elkészített szakértői bizottsági összesítő vélemény kialakítása, amely az érintett személy egészségügyi állapotát, rehabilitálhatóságát, foglalkozási előzményeit, munkaerő-piaci helyzetét, adottságait, korlátait, foglalkozási rehabilitációs/orvosi/szociális szükségleteit, a rehabilitációt követő munkaerő-piaci esélyeit mérlegeli. Rehabilitálhatóság esetén komplex minősítés keretében meghatározza a rehabilitáció lehetséges irányait, a rehabilitációs szükségleteiket és a rehabilitációhoz szükséges időtartamot (max.36 hónap). Összefoglalta: Hangya Dóra, munkaerő-piaci referens


2 1

โ€ข

j รณ,

ha

t ud od


közérd e kű

2 2

Akadályugrás – elindult a SINOSZ munkaerő-piaci honlapja

Filmklub Békéscsabán A SINOSZ Békés Megyei Szervezete és a Békés Megyei Könyvtár közös programsorozatra hívja a SINOSZ tagokat. Minden hónap utolsó szombatján 16:00 órától filmvetítés várja az érdeklődőket a Békés Megyei Könyvtárban. A filmek feliratosak, így minden hallássérült számára élvezhetők!

Örömmel jelentjük be, hogy útnak indítottuk a munka világával foglalkozó, segítő honlapunkat, melyet ide kattintva máris megtekinthet: www.akadalyugras.hu   Az oldal kézenfekvő megoldásokat kínál a siket és nagyothalló álláskeresőknek és azoknak a társadalmilag felelős vállalatoknak, amelyek nyitottak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.   Ugorjuk át együtt az akadályokat!

Első alkalom: 2015. április 25. szombat 16:00 órától Helyszín: Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.) A résztvevők kiválaszthatják a következő hónap filmjét. A 3D-s TV-n a filmek kivételes élményt nyújtanak! Minden filmkedvelőt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS Bővítjük a klubnapjainkat! Nem csak új helyre költözött a Békés Megyei Szervezet, de a klubnapokba is új színt szeretnénk vinni. Tartalmasabbá szeretnénk tenni az együttléteket és lehetőséget biztosítani a közösségi életre heti több alkalommal is. Tájékoztatjuk a SINOSZ Békés Megyei Szervezet tagjait, hogy új klubnapot indítunk, melyet elsősorban nagyothalló tagjainknak ajánlunk. Az első alkalom: Április 2. csütörtök 14.00-17.00 óráig Helyszín: Békéscsaba, Kazinczy utca 4. Vendég: Emődi Gyula, nemzetközi sakkmester Minden hónapban egy klubnapra vendégül fogjuk látni Emődi Gyulát, akitől sokat tanulhatnak tagjaink a sakkozásról, és a tudásukat is próbára tehetik. (A változás a szombati klubnapot nem érinti.) Szeretettel várunk mindenkit csütörtökön is!


2 3

Álláskeresési tanácsadás indult Győrött A SINOSZ a Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodást alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásra. Ennek keretében Győrött az alapítvány szakemberei a SINOSZ hallássérült tagjai* számára nyújtanak segítséget az álláskeresésben. A Szt. Cirill és Method Alapítvány munkaerő-piaci szolgáltatása az alábbiakat tartalmazza: 1. Felmérés, megismerkedés a hallássérült álláskeresővel. A beszélgetésen túl – igény szerint – pszichológiai és gyógypedagógiai felmérésre is sor kerül. 2. Igény szerint nyújtanak segítséget az álláskeresés során a közlekedési nehézségek megszüntetéséhez, az önéletrajz készítéséhez, az állásinterjúra való felkészüléshez, és kíséréshez. Van lehetőség munkahelyi betanításra is. 3. A Szt. Cirill és Method Alapítvány kapcsolatot tart több munkáltatóval, akik jelzik a munkaerő-igényüket az alapítványnak, illetve folyamatosan veszik fel újabb munkáltatókkal a kapcsolatot, és tájékoztatják a munkáltatókat a megváltozott munkaképességű hallássérült álláskeresőkről. 4. A személyre szabott tanácsadások során feltárásra kerülnek a hallássérült álláskereső képességeivel, készségeivel betölthető munkakörök és az érintett személy foglalkoztatásának lehetőségei. • Az álláskeresési tanácsadás a hallássérültek által ingyenesen vehető igénybe 2015 januárjától. • Az álláskeresési tanácsadásra előzetesen be kell jelentkezni a SINOSZ GyőrMoson-Sopron Megyei Szervezete titkáránál, Magyar Balázsnál a 70/ 377-57-21-es mobil telefonszámon, vagy a gyor@sinosz.hu e-mail címen. • Az álláskeresési tanácsadás helyszíne: SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete – Győr, Árpád út 65. • Az álláskeresési tanácsadáson jelnyelvi tolmácsolás biztosított!   Várjuk az állást kereső hallássérültek jelentkezését!

közérd ekű

Regionális Horgászverseny • Hobbid a pecázás? • Szeretnéd kipróbálni magad egy versenyen is? Akkor Neked rendezi a SINOSZ Békés Megyei Szervezete ezt a horgászversenyt! Szeretettel várjuk a jelentkezőket: • Bács-Kiskun megyéből • Csongrád megyéből • Békés megyéből A verseny helyszíne: Békéscsaba Fás-tó (Békéscsaba, Erzsébethely-Jamina) Időpont: 2015. május 9. szombat Érkezés: 6.45-ig Mérlegelés: 16.00-tól Jelentkezési határidő: április 20. hétfő 16 óráig Nevezési díj: 500 Ft

Jelentkezés módja: • e-mail (bekescsaba@sinosz.hu) • személyesen (Békéscsaba, Kazinczy u. 4. fsz. 12-es iroda) Ha kérsz ebédet jelezd április 27-én (hétfőn) 16 óráig Az ebéd fél grillcsirke, egy szelet kenyérSINOSZ Gy.-M.-S. Megyei Elnöksége rel, ára: 900 Ft/adag Felszerelést és innivalót mindenki hozzon magával. * A szolgáltatás SINOSZ-tagságtól függetlenül igénybe vehető a siket és nagyothalló ügyfelek számára. Jelentkezni csak érvényes horgászengedéllyel vagy érvényes horgászegyesületi tagsággal lehet. Akinek érvényes tagsága van, de nincs engedélye erre az évre, az napijegyet a helyszínen válthat. Segítség! Ha busszal, vonattal érkezel Békés­ csabára, akkor szállj fel a 3, 3M, 3V, 4 jelzésű buszok valamelyikére! Szállj le a Gyár utcai megállónál! Sétálj a Fiumei úton a Kereki út sarkáig, ott fordulj jobbra, sétálj a második tóig! És ott is vagy!


közöss é g i

té r

2 4

A Kecskeméti Szervezet életképei 2015. január 24-én (szombaton) pótszilvesztert, közös óévbúcsúztatót tartottunk. A közösségi programon felelevenítettük az előző év eseményeit és a jövő programjait tervezgettük. 2015. február 21-én tartottuk meg a hagyományos farsangi bulit, jelmezversenyt Kecskeméten. Több tag is beöltözött. A jelmezek nagyon ötletesek, készítőik pedig kreatívak voltak. Nem volt könnyű dolga a háromfős zsűrinek a pontozáskor. A díjazottak:  1. Szélesné Kopp Anikó 2. Emődi Gábor 3. Illés Katalin A verseny után tombolahúzás, szórakozás, beszélgetés volt a program. Mindenki nagyon jól érezte magát, vidáman búcsúztattuk a telet és nagyon várjuk már a tavaszt. 2015. február 28-án (szombaton) bowling versenyt tartottunk Kecske­ méten a SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezet tagjai számára. 35 fő jelentkezett a versenyre. A 3 órás küzdelem nagy pszichés- és fizikai megterhelés, fokozott koncentrációt igényelt. A játék és verseny élményekkel gazdagította a résztvevőket. A legjobb eredményt elérő hölgyek: Kurucz Katalin, Bleszák Csabáné Rozi, Gál Franciska. A legjobb eredményt elérő férfiak:  Szebelédi Ádám, Törőcsik Sándor, Bleszák Csaba.

Jó gyakorlást a következő versenyre! 2015. március 6-án a hölgyeket fogjuk ünnepelni.

Gratulálunk mindenkinek a megmérettetésen elért eredményéhez, kitartásához!

Március 14-én (szombaton) röplabda versenyt tartottunk. Március 21-én

(szombaton) a megyei szervezet tagjai pingpong bajnokságon mérhetik össze tudásukat, ügyességüket. A jövőben is szeretnénk minden korosztálynak, sokféle hasznos időtöltést, kultúrát, együttlétet, színes programot biztosítani.


2 5

közö ss égi

tér

Berente Ildikó helyi elnök dr. Lajos Krisztina megyei titkár


SAJÁT ÜGYEIDET

TE MAGAD

KÉPVISELHETED LEGJOBBAN!

VIGYÉL MAGADDAL

TOLMÁCSOT!


2 7

közöss ég i

tér

Átadták a Kiválóság-díjakat A 2015. április 18-án tartott SINOSZ Országos Küldöttközgyűlésen kerültek átadásra a 2014. évi Kiválóság-díj kitüntető címek. A Kiválóság-díjat a megyei szervezetek közül 1. helyezettként a SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, 2. helyezettként a SINOSZ Zala Megyei Szervezete, 3. helyezettként pedig a SINOSZ Zala Megyei Szervezete vehette át. A helyi szervezetek közül a SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezete kapott Kiválóság-díj elismerést.


közöss é g i

té r

2 8

A Kiválóság-díj 1. helyezettje a SINOSZ Győr–Moson–Sopron Megyei Szervezete A 2015. április 18-i országos küldöttközgyűlésen dr. Kósa Ádám, a SINOSZ országos elnöke a Kiválóság-díj 1. helyezettje kitüntetést adta át a SINOSZ Győr– Moson–Sopron Megyei Szervezetnek. A díjat Horváth Ferenc megyei elnök, Jagodics Rezsőné, a győri helyi elnök és Magyar Balázs megyei titkár vette át. A díjátadást követően Horváth Ferenc megyei elnök az alábbiakban foglalta össze a kitüntetés hátterét. A kitűzött négy minőségcélunk több mint 50 %-át sikerült megvalósítanunk. A SINOSZ központ által kiírt belső pályázati projekt mindegyikére pályáztunk: TÉMA, Érzékenyítő foglalkozások, Jogosan-okosan,”Nézz körül” stb. Büszkék vagyunk arra, hogy a 2014. évi tervezett TÉMA-programjaink mindegyikét sikeresen megvalósítottuk. Színvonalas „Megyei Hallássérültek Napja” ünnepi programot tartottunk a győri Városháza dísztermében 130 fő részvételével (http://tv.gyorplusz.hu/cikk/ hallasserultek-napja.html). Kiemelt megyei program volt a „Generációk Találkozása” elnevezésű szabadtéri programunk is, amelyet a győri Püspökerdőben 80 fő részvételével tartottunk. Természetesen a TÉMA-projekten kívül is sok programot szerveztünk saját vagy önköltséges finanszírozással, továbbá ezek terén az önkormányzati adományok és pályázatok jelentős mértékben hozzájárultak sokszínű programjaink megvalósításához. 2014-ben megyei szinten a taglétszámunk tovább nőtt (486 főre). Szerve­ zeteink pozitív pénzügyi eredménnyel zárják a 2014. évet. Külső/belső pályázati

forrásaink szintjét bázisszinten megtartottuk. Négy jelnyelvi tanfolyamot szerveztünk. Győrött, a klubhelyiségben önkormányzati finanszírozással a férfi WC komplett felújítása megtörtént, és 30 db széket és 6 db asztalt vásároltunk önerőből (420 e Ft összegben). Mosonmagyaróváron a helyi szervezet új helyisége tovább „szépült”, felszereltsége javult adományokból és saját finanszírozással. Sopronban folytatódott a helyiség vizesblokkjának felújítása önerős finanszírozással. Az év során kettő alkalommal tartottunk Győrött „Idősek-fiatalok” programját Győrött, amely a két korosztály együttműködését segítette elő. A megrendezett sportprogramjaink közül a tekeversenyek voltak ebben az évben is a legnépszerűbbek. Összességében, a 2014. évi tevékenységünk egyenes folytatása volt az előző évinek, amikor a Kiválóság-díj 1. helyezettje lett a SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete. A most 2. alkalommal elnyert Kiválóság-díj 1. helyezett kitüntetés erőt ad ahhoz, hogy tovább folytassuk a hosszú távú céljaink megvalósítását. Az egyik örömteli történésként említhető, hogy fiatal hallássérültek Győrött egyre többen látogatják klubnapjainkat és a rendezvényeinket. Ez nagyon biztató, de ezen a téren is még sokat kell tenni a sikerért. A győri működési feltételek további javítását pályázatokkal tudjuk csak elérni. Az új Csornai Helyi Szervezet megalakulása szervezetté teszi a rábaközi térségben lakó hallássérültek szervezeti életét. Továbbra is azt valljuk, hogy a jövőben is sok színvonalas programmal

Egészségnap

Nőnapi ünnepség

Tekeverseny

tudjuk mozgósítani, aktivizálni és összetartani a Tagságunkat. Ez úton is köszönetemet fejezem ki a megyei és a helyi vezetőinknek, aktivistáinknak, önkénteseinknek és nem utolsó sorban a támogatóinknak és szponzorainknak, akik jelentős mértékben hozzájárultak a sikeres és eredményes 2014. évi munkánkhoz. Magyar Balázs megyei titkár


2 9

Nézz körül!

A digitális írástudás fejlesztése

Generációk találkozása, szabadtéri program

Jelnyelvi tanfolyam

Munkaügyi előadás

Hallássérültek napja

közö ss égi

tér


közöss é g i

té r

3 0

A Kiválóság-díj 2. helyezettje a SINOSZ Zala Megyei Szervezete

Múlt nélkül nincs jövő

A Kiválóság-díj 2. helyezettje kitüntetést a 2014. évi tevékenysége alapján a SINOSZ Zala Megyei Szervezete nyerte el. A díjat Horváth István, a SINOSZ Zala Megyei Szervezet megyei elnöke és Pummerné Gróf Katalin Zala megyei titkár vette át. A Megyei Elnökség az alábbiakban látja a siker titkát: • 2014-ben megyei szinten a taglétszámunk 38 új belépővel bővült. • A felügyelő bizottság is ellenőrzéskor nagyon pozitívan nyilatkozott az ügyviteli rendről.   • A SINOSZ által kiírt, szinte összes belső, TÉMA-projekt pályázati lehetőségre pályáztunk. • Büszkék vagyunk arra, hogy a 2014. évre tervezett TÉMAprogramjaink mindegyikét sikeresen megvalósítottuk.

Múzeumban

TÉMA-programjaink a következők voltak 2014-ben: • Önvédelmi oktatás • Jeles ünnepek előtt a kézműves műhelyben együtt készültünk az ünnepre és elevenítettük fel a régi népszokásokat, a nagykanizsai és zalaegerszegi klubhelyiségekben egyaránt. • A „Múlt nélkül nincs jövő” programsorozatunkban a fiatalok és az idősebb korosztály együttműködése volt a cél. Ez vetélkedőkön és sportrendezvényeken is nagyon jól működött. • A másik programsorozatunk az „Iránytű önmagunkhoz és a nagyvilághoz” címet kapta. Beszélgettünk pszichológussal az identitásról, másik helyszínen a közlekedési szabályokat ismételtük át. • A „Nézz körül” programsorozatunkban pár lelkes tag a különböző szolgáltatóknál található akadálymentesítést figyelte meg. Ezen a sorozaton belül a szolgáltatókkal is megismertettük a KONTAKT Tolmácsszolgálat munkáját, hogy ezen ismeretek birtokában tudják segíteni a hallássérültek napjait.

A KONTAKT Tolmácsszolgáltatás tesztüzemén is részt vett a szervezet sok tagja. Ennek a szolgáltatásnak a használatáról először képzést kaptak a hallássérültek. Azóta már a tesztüzem lejárt, így a rendszer élesben működik. 8 és 16 óra között segíti életüket, és a nap többi időszakában sürgős esetekben segélyhívóként üzemel. A TÉMA-projekten kívül is programokat szerveztünk saját vagy önköltséges finanszírozással. • A „Jogosan Okosan” jogi road show, mely interaktív formában adta át a jogi ismereteket, hatalmas sikert aratott a tagok között. • Családi nap keretében adtuk át a „Manó sziget” elnevezésű játszósarkot a gyerekeknek. Így ha a szülők, nagyszülők ügyet intéznek, vagy klubdélutánra jönnek, nyugodtan hozhatják magukkal a gyerekeket.  


3 1

Nézz körül!

A kis zsebtolvaj

Kézműves foglalkozás

Vidám kézműves készülődés

Legnépszerűbb programjaink 2014-ben a sportprogramok és a szakmai előadások voltak. A megyei és a helyi szervezeteink mindegyike szoros kapcsolatot tartott a SINOSZ Központtal, a helyi önkormányzatokkal és a városokban működő civil szervezetekkel.

Szervezetünk megjelent több városi rendezvényen is, pl. Egyenlőség napja vagy a Belvárosi szüret, ahol jelnyelvi énekkel, jelek tanításával, szóróanyagokkal hívtuk fel a siket kultúrára az emberek figyelmét.

közö ss égi

tér

Öröm számunkra, hogy a 2014. évi Kiválóság-díjjal is tovább tudtuk öregbíteni a Zala Megyei Szervezetnél végzett szakmai munka jó hírnevét. Pummerné Gróf Katalin


közöss é g i

té r

3 2

A Kiválóság-díj 3. helyezettje a SINOSZ Somogy Megyei Szervezete

A 2015. április 18-i országos küldöttközgyűlésen dr. Kósa Ádám, a SINOSZ országos elnöke a Kiválóság-díj 3. helyezettje kitüntetést adta át a SINOSZ Somogy Megyei Szervezetének. A díjat MátéMártonné Iványi Katalin, megyei elnök és Szalkai Iván, megyei titkár vette át. A kitűzött három minőségcélunk alapján mindent sikerült megvalósítanunk. A SINOSZ-központ által kiírt belső pályázati projekt mindegyik részprogramjára pályáztunk: a TÉMA-projekt keretében 10 programot, iskolákban érzékenyítő órákat és Jogosan – okosan jogi információs programot tartottunk. A 2014. évi tervezett TÉMA-programjaink mind­ egyikét sikeresen megvalósítottuk.   TÉMA-projekt programjaink voltak: időskorú tagjaink „Neteránok” számítógépes tréningen vettek részt, megismerkedtek a digitális világgal. Az „Akadálymentes életvitel” program keretében tagjaink igényelték

a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás maximum kvótaszámát, azaz 62 fő regisztrált a szolgáltatásra, ezért szükségünk volt a KONTAKT-szolgáltatás betanítására, tesztelésére. Interaktív esélyegyenlőségi programjaink: „Segítség! Bajban vagyok!”, „Hová fordulhatok?”, „Fogadd el! A hallás nem akadály!”. Az Életmódprogramsorozatban „Hogyan védjem az egészségemet?” címmel tartottunk programot. Ezeken az előadásokon rengeteg ismeretet szereztek tagjaink; a felsorolt programok nagyon hasznos voltak. Idén nem volt kiemelt programunk, azonban számos programot több mint 50 fő részvételével valósítottunk meg (közösségi, hagyományos programok, szabadtéri programok, pl. Családi nap a Tokaji parkerdőben; gasztronómiai programok: rétes fesztiválon és halfőző versenyen mértük össze a tudásunkat, ahol szép eredményt értünk el; kirándulások: Parlamentlátogatás, Etyek – Filmpark megtekintése). Városi rendezvénye-

ken is részt vettünk, pl. a Rippl Rónai Fesztiválon szóróanyagokat adtunk ki, bemutatkozott a szervezet, más helyi civil szervezetekkel kapcsolatépítés és -bővítés, együttműködés történt.   A TÉMA projekten kívül is sok programot szerveztünk saját vagy önköltséges finanszírozással, továbbá ezek terén az önkormányzati adományok és pályázatok jelentős mértékben hozzájárultak sokszínű programjaink megvalósításához.   2014-ben megyei szinten a taglétszámunk tovább nőtt 498 főre; az előző évben 472 tagja volt a szervezetnek. Szervezetünk pozitív pénzügyi eredménnyel zárta a 2014. évet. Külső/belső pályázati forrásaink szintjét bázisszinten megtartottuk. Három jelnyelvi tanfolyamot szerveztünk.   A SINOSZ Felügyelő Bizottsága ellenőrzésén pozitívan értékelte a szervezetünk működését. Mindent rendben találtak. Továbbra is azt valljuk, hogy a jövőben is sok színvonalas programmal tudjuk mozgósítani, aktivizálni és összetartani a Tagságunkat. 


3 3

közö ss égi

tér

Ez úton is köszönetemet fejezem ki a megyei vezetőinknek, aktivistáinknak, önkénteseinknek és nem utolsó sorban a támogatóinknak és szponzorainknak, akik jelentős mértékben hozzájárultak a sikeres és eredményes 2014. évi munkánkhoz. Szalkai Iván megyei titkár


közöss é g i

té r

3 4

Kiválóság-díj elismerést kapott a SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezete

A NOLATO-nál

Soproni kirándulás

Egészség- és sportnap

A 2015. április 18-i országos küldöttközgyűlésen dr. Kósa Ádám, a SINOSZ országos elnöke a Kiválóság-díj kitüntetést adta át a SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezetének. A díjat Vámos Imréné, a helyi szervezet elnöke és Magyar Balázs, megyei titkár vette át. A díjátadást követően Vámos Imréné, a helyi szervezet elnöke az alábbiakban foglalta össze a kitüntetés hátterét. „Egy mozgalmas, programokban gazdag és sikeres 2014-es év van mögöttünk.  Ezt az évet már kiváló körülmények között, az új helyiségünkben tudtuk elkezdeni, amely a mosonmagyaróvári sétálóutcában, a Magyar utca 1. sz. alatt található.

kapott a NOLATO Kft.-nél szervezett, ún. „Akadálymentes munkahelyi környezet” rendezvényünk.

Minden tervezett, hagyományos (a jelesebb ünnepekhez kapcsolódó) programunkat megvalósítottuk. A TÉMAprojekt keretében színvonalas programokat tartottunk. Kiváló sajtóvisszhangot

Kirándulásainkat idén visszafogtuk, inkább előtérbe helyeztük a helyi és szervezeti programokat. 2014-ben csak Sopron város és környéke nevezetességeivel ismerkedtünk meg.

A TÉMA-projekt többi programja is igen színes volt. Jártunk az országos hírű, szigetközi Lipóti Pékségben, ahol megismerkedtünk a kenyérsütés tudományával. Az egészséges táplálkozásról dietetikus tartott előadást. Az előadássorozat a depresszióról szóló előadással zárult, amelyet pszichológus tartott. Egész évben fokozott figyelmet kapott az egészség és annak megőrzése. Az egészségnapunk egyik témaköre volt az egészséges táplálkozás, ahol bemutatót tartottunk az egészséges ételekről.

A Flesch Károly Kulturális Központban „Egészség és sportnapon” vettünk részt, és házi tekeversenyt szerveztünk tagjainknak. Mosonmagyaróváron minden évben részt vállalunk az ún. „Elfogadás Napja” városi rendezvény lebonyolításában. A rendezvényhez kapcsolódott a Siketek Világnapja is. 2014-ben is egy SINOSZ-os standon vártuk az érdeklődőket. > Képes tudósítás az eseményről. Hajókiránduláson vettünk részt és előadást hallgattunk meg „A Mosoni-Duna élővilága” címmel. A programjaink felsorolása nem teljes. Helyi szervezetünk egyik erőssége, hogy sok programot tartunk, amelyeket alapos előkészítéssel szervezünk meg. Kiváló kapcsolatokat ápolunk a Mosonmagyaróvári Önkormányzattal, ill. több vállalkozással és céggel, akik támogatásaikkal is hozzájárulnak a programjaink sikeres megvalósításához.


3 5

közö ss égi

tér

Elnökségi ülés

Hallgatóság

Öregek otthona

Lébény

Sorstársainkkal dolgozunk

Farsang

Tatabányai vendégeink

Érdeklődők az Elfogadás Napján

Klubnap

Szoros kapcsolatunk van a mosonmagyaróvári Egészségfejlesztési Irodával (EFI), ahonnan szintén jöttek előadók. Ezen kívül az Esélyegyenlőségi Program munkacsoportjában is dolgozunk, ahol több javaslatunkat elfogadták és beépítették a megvalósítandó tervekbe. „Esélyórát” tartottunk Lébény község általános iskolájában, ahol nagy érdeklődést kapott a tanulók részéről az érzékenyítő óra. Meghívásra meglátogattuk a községben az Idősek Otthonát is, ahol

szintén nagy érdeklődéssel fogadtak bennünket.

és az 53 fős tagság kb. 50 %-át jelentő kb. 20-25 fős összetartó közösségünk együttműködésének és aktivitásának köszönhető. Örömteli számunkra, hogy a mosonmagyaróvári hallássérültek érdekvédelmi szervezetének jó hírnevét sikerült tovább öregbítenünk a 2014. évi tevékenységünkkel, és láthatjuk, hogy jó úton haladunk!  

A pályázatok 2014-ben is kitüntető figyelmet kaptak a részünkről. A SINOSZ TÉMA-projekt mellett 175.000,- Ft összeget nyertünk el  helyi önkormányzati pályázatokon. A pénzügyi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott és eredményes volt.   A most második alkalommal elnyert Kiválóság-díj elsősorban az elnökség

Magyar Balázs megyei titkár


közöss é g i

té r

3 6

Itt a farsang, áll a bál! A farsangot a mulatozás, a lakomák, a vidámság, az életöröm, a szórakozás, a bolondozás, a tánc, a bálok jellemzik, azaz önfeledt ünneplés a húsvéti böjt előtt. A farsang Magyarországon vízkereszttől ( január 6.) a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz „húshagyó keddig”, vagy „hamvazószerdáig”.

A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban – amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák – a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Egyes helyeken tüzes kerekeket

görgettek, mert azt remélték, hogy a földi tűz segíti a napot, hogy újra erőre kapjon. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy elűzzék a halált, a rosszat és a hideget. Az első maskarások halottas menetet utánozva masíroztak. A mulatságból a SINOSZ szervezetei sem maradhattak ki.


3 7

közö ss égi

tér

Békéscsaba

Februárban a SINOSZ Békéscsabai Helyi Szervezete is farsangot szervezett tagjai számára. Délután 3 órától kezdtek gyülekezni a tagok. Szép számban eljöttek, hogy fánkot süssenek, ügyességi vetélkedőn vegyenek részt. A hölgyek nekiláttak a tészta begyúrásának, hogy időben ki tudják sütni a finomságokat. Közben pedig a férfiak előkészítették a terepet a vetélkedőhöz. Az emeleti klubterem adott otthont a rendezvénynek, immáron utolsó alkalommal a költözést megelőzően. Ezt követően felvették jelmezeiket, akik készültek valamivel. Nagyon sok szép és ötletes maskarát hoztak a tagok. A zsűri az ötletességet vette figyelembe, és a legjobb jelmezesek díjazásban részesültek. Az első helyezett egy képkeretet kapott, a második a még hátramaradó tél miatt virágzó teát, forrócsokoládét

és kandiscukrot, a harmadik pedig egy fa mikádó játékkal mehetett haza. Az elkészült fánkokból jóízűen csemegéztek, így készültek fel a vetélkedőre. Az ügyességi játékokat Kozma Zoltán, gyulai elnökségi tag állította össze. Külön örömet okozott a tagoknak, hogy megmutathatták, ki mire képes. A játékok között szerepelt például tojáshordás kanálban és célba dobás babzsákkal. A vetélkedő legügyesebb résztvevői oklevelet kaptak.

Mindenki nagyon jól érezte magát, finom lekváros fánkok készültek és az ügyességi vetélkedő után fáradtan indultak haza a tagok. Bognár Gyöngyi, megyei titkár


közöss é g i

té r

3 8

Itt a farsang, áll a bál! Szekszárd

Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fiúk, itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút! Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel, múlik a tél, haja-huj, s a tavasznak jönni kell! A TOSINA Szervezete farsangi bulit tartott, melyen megközelítőleg (tolnai, bajai, keszthelyi, pécsi) 32 fő vett részt. A résztvevők jól érezték magukat, sokat nevettünk, sokszor a versenyzők jobban kacagtak magukon és egymáson, mint a szurkolók. Jelmezverseny is volt. Az első helyezett Kabolai Zsuzsanna lett, aki orvosnőnek öltözött. Jó han­ gulatban telt a farsang, ami délelőtt 10-től este 9 óráig tartott. Mindenkit üdvözlünk Szekszárdról! Jankó Péter TOSINA elnök, Szekszárd


3 9

közöss ég i

tér


közöss é g i

té r

40

Itt a farsang, áll a bál! Pécs

Ez évi farsangi mulatságot 2015. február 14-én rendezte meg a Baranya Megyei közösség. Az előkészületek a hét közepén, a klubnapon kezdődtek, feldíszítettük a nagytermet. Szombaton, az 17.00 órai kezdésre a siket és nagyothalló tagtársak egyaránt sokan eljöttek. Program, jelmezverseny, tombola, mulatozás várta a megjelenteket. Mindenki a belépő mellé kapott egy tombolát, de a nyeremények láttán, még többet vásároltak a résztvevők. Sokan a jelmezversenyre is regisztráltak, később ötletes, „vidám figurák” jelentek meg a bálozók között. A szavazatok összesítése után nehezen tudtunk dönteni, de aztán kihirdettük a nyerteseket: 1. Rogács Józsefné (Marika): úri cselédlány 2. Barna Andrásné (Melinda): indiai lány 3. Halla Lajosné Icu: szerelem istennője A nyertesek jutalmazása, majd a tombola tárgyak húzása színesítette az estét. A bulit finom ételek, italok tették teljessé. Köszönet a szervezőknek. Cseri Zsuzsa, megyei titkár


41

közö ss égi

tér

Makó

A SINOSZ Makói Helyi Szervezete jótékonysági maszkabált tartott 2015. február 24-én a SINOSZ Makói Szervezetében.  Helyi Szervezetünkben vidám, télűző jótékonysági maszkabált tartottunk. Programunk fő célja volt a helyi tagság nagyobb számú bevonása a Szervezet életébe, valamint ismerkedés más szervezetekkel. Meghívásunkra ellátogattak az Orosházi Helyi Szervezetből, a Szegedi Megyei Szervezetből, Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezetből. Jelmezes felvonulással kezdtük a délutánt, melyet mókás előadásban elő is adtak a bátor jelentkezők, nagy sikerrel. Szervezetünkben, ebben az évben jótékonysági programot kívánunk megvalósítani két alkalommal, Gyermeknapkor és Karácsonykor. A Makói csecsemő osztály részére kötünk, horgolunk takarókat, sapkákat, ruhákat. Ennek elősegítésére tombolával folytattuk vidám délutánunkat, melynek összegét a hozzávalók beszerzésére fordítjuk. Vendégeink a tombola vásárlása mellett tombola tárgyakkal, fonal felajánlással is hozzájá-

rultak terveink megvalósulásához. Külön köszönetet mondunk a nagylelkű felajánlásokért a Szervezetek Tagságának, magánszemélyeknek, akik szintén tárgyi felajánlásukkal segítettek. Támogatóink voltak: Radvánszki István a Pitvarosi Szent István Gyógyszertár, Hedrichné Bánfi Szabina a Pitvarosi Pipacs Csemege tulajdonosai.

Kellemes beszélgetéssel, vidám hangulatú zenével töltöttük télűző ismerkedő délutánunkat. Jelmezeseinket díjaztuk, senki sem távozott üres kézzel a program zárásakor.

Szalayné Komlósi Gizella, SINOSZ Makói Helyi Szervezet elnöke


közöss é g i

té r

42

Itt a farsang, áll a bál! Kaposvár

A SINOSZ tagjainkkal minden évben nagy izgalommal várjuk a farsangi jelmezbált. Különleges jelmezekkel lepjük meg egymást: boszorkány, felszolgálónő, virágárus, kapitány, táncos lány, török pasa stb. Legérdekesebbek a lánynak öltözött fiúk voltak, ahogy magas sarkú cipőben bukdácsoltak. Vidám zene mellett bevonult a jelmezes társaság. A 18 jelmezesből nehéz volt a három legjobb jelmezt kiválasztani, a zsűri öt tagja nagy gondban volt. Az első díjat egy siket lány tagtársunk nyerte: Kálovics Viktória. Nagyon megnyerő volt a csinos táncos lány, a „girl”, szép, fodros jelmezével. A második díjat a nagy, pocakos török pasa, egy nagyothalló tagtársunk nyerte: Varga Lászlóné. A harmadik díjazott a hajós kapitány jelmezes Máté-Mártonné Iványi Katalin lett, nagyothalló tagtársunk. A kapitány a török pasától egy zacskó aranyért megvette a bájos török táncosnőt, indult vele a hajójára és a tengerre. A díjazottak értékes, szép ajándékokat kaptak. A jó zenétől táncra perdültek si-

ket társaink is, akik a nagyothallók lábát nézve szépen lépegettek. Megtanultak táncolni, ez nagy öröm mindenki számára. A nap fénypontja mindig a tombolasorsolás. Sok hasznos, érdekes tárgyat sorsoltunk ki. A sorsolásban két siket társam segített, igazságosan, a szerencséhez mérten nyertek tagtársaink. Zenével, beszélgetéssel folytatódott a farsangi bál. A felvonult ötletes jelmezek alapján sokan már a következő jelmezbálra gondoltak. Legközelebb is szívesen jönnek. Máté-Mártonné Iványi Katalin megyei elnök


4 3

közöss ég i

tér


közöss é g i

té r

44

Osztálytalálkozó lesz Vácott

Varrónők 1962–1965

Szövőnők 1963–1965 A váci Siketek Ipari Iskolájában 1962-1965-ben végzett varró tagozat és 1963-1965-ben végzett szövő tagozat öreg szakmunkás diákjai részére 50 éves osztálytalálkozót szervezünk. Időpontja: 2015. május 16. szombat délelőtt 10 órától. Helye: Cházár András Iskola, Vác, Március 15 tér 6. Varrónők 1962-1965 Verebélyi Éva Szalai Zsuzsa Szilágyi Jolán Mészáros Anna Fehér Anna Kovács Jolán Németh Katalin Horváth Júlia Kozák Mária Mráz Ilona (elhunyt)

Szövőnők 1963-1965 Polyák Mária Márkus Irma Nagy Valéria Tóth Judit Nagy Mária Csajnovits Jolán Király Irén Lakatos Éva Szűcs Ildikó Vén Gizella Takács Mária Margit Margit Horváth Rozália Lakatos Erzsébet Bocski Júlia

Szervezők: Szoboszlai Lászlóné (Fehér Anna) Holicska Lajosné (Lakatos Éva)


KÖZÖSSÉGI TÉR

KLUB

PROGRAMOK

SZOLGÁLTATÁSOK TELETEXT ÚJSÁG HONLAP FACEBOOK INFORMÁCIÓS PONT NAGYOTHALLÓKNAK

AKADÁLYMENTESÍTÉSI

TAGSÁGI VISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ

KEDVEZMÉNYEK

ÜDÜLÉSI ÉS SPORTOLÁSI LEHETÔSÉG

JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS SMS SEGÉLYHÍVÓ, ORSZÁGOS:

+36 20 9000 107

Cím: 1068 Budapest Benczúr utca 21. Telefon: +36 1 351 0434 facebook: Siketek-és-Nagyothallók-Országos-Szövetsége adószám: 19655031-2-42 | bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-35262572

www.sinosz.hu


közöss é g i

té r

46

Nőnapi megemlékezés Pécsett

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. Az idők során alakult át a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssé. Csak remélni tudjuk, hogy - az anyák napjához hasonlóan – a tisztelet és megbecsülés nem csak erre az egy napra korlátozódik, hanem az év többi napjára is marad belőle, legalább morzsányi. A fiúk aranyosak, kedvesek, rendkívül tevékenyek voltak! A szendvicsek elkészítésétől a terítésig, mindenben kivették a részüket és semmiben nem engedték, hogy a nők besegítsenek. A zsíros kenyér lilahagymával és a szalámis szendvics is fogyott szép számmal. Jól csúszott rá a finom rosé és a vörös bor is, aki pedig nem élt vele, annak az ásványvíz. A desszert aprósütemény volt, és akinek ez nem volt elég, elfogyaszthatta a virág helyett kapott tábla csokit is. Köszönjük Fiúk! Ez jól esett mindnyájunknak, akik jelen lehettünk! Jó érzéssel, tele pocakkal kezdtük a márciust! Cs. Zs


47

Közös nőnap Gyulán

A Békéscsabai és Gyulai Helyi Szervezettel közös nőnapi programot rendeztünk. Szerencsére Gyulán tartottuk meg, mert a SINOSZ Békés Megyei Szervezete és a Jelnyelvi Tolmácsszolgálat elköltöztek új helyre, így zavartalanul lebonyolíthattuk a rendezvényt. Fekete István verssel köszöntötte a Hölgy tagjainkat. Széles Károly megyei elnök pedig saját pársoros versével, horgolt virággal és különleges kis bonbonnal kedveskedett a Békés Megyei Szervezet nevében. A nők otthon legfinomabb süteményeiket készítették, s onnan hozták el a programra, hogy benevezhessék a versenybe. Meglepetésünkre 8 tepsi különböző sütemény érkezett! A férfi zsűritagoknak nem volt könnyű választani, hisz mondták, mindegyik nagyon finom lett. Végül sikerült kiválasztani a nyertest. Bendli József egy habos édességet hozott meglepetésként.   A vendég férfiak jóízűen ették a süteményeket. A nők pedig kíváncsian érdeklődtek a titkos receptekről.   Eredményhirdetés: I. Nagy Annamária II. Rölle Tímea III. Laczkó Heléna Balogh Melinda, helyi elnök

közö ss égi

tér


közöss é g i

té r

48

Hurrá, mindjárt itt a nyár!

2015. április 18-án egy nagyon kellemes délelőttöt töltöttek együtt a solti szervezet tagjai. Bizony, mi már a nyárra készülünk lakásdekorációkkal és tervezgetéssel. Nyári lakás dekorációkat készítettünk a SINOSZ Solti Helyi Szervezeténél. Terveink között szerepel a nyári programokban: részvétel a solti katolikus egyház családi napján (egy „picit” érzékenyítünk is), működésünk 10. évfordulójának megünneplése, kirándulás Esztergomba (házi kvíz játék a látottakból), strandolások, a solti református egyház nyári táborozós gyerekeinek kézműves foglalkozás tartása (egy „picit” érzékenyítünk is). És lesz, hogy csak ülünk és beszélgetünk, magunkról, az élményeinkről. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a programjainkra. Dávid Józsefné, helyi ügyintéző


49

közö ss égi

tér


közöss é g i

té r

50

Mozgással a közösségért

A TÉMA-pályázat keretén belül, „Mozgással a közösségért” címmel első állomásként az ózdi szervezet tagjai 2015. április10-én, egy fitness klubba látogattak el. Ebben a programban tagjainkat szeretnénk megismertetni különféle sporttal, sportolási lehetőséggel, hogy kedvet kapjanak, és ki tudják választani számukra a legmegfelelőbbet. Az ózdiakat Fekete József, a helyi Fitness Klub tulajdonosa fogadta, aki megmutatta a különböző eszközöket és használatukat, majd minden feltett kérdésre válaszolt. A tagok kíváncsian vették birtokba a termet és ismerkedtek az eszközökkel, igyekeztek mindent kipróbálni. Elmondásuk szerint fantasztikus érzés volt! Miután a SINOSZ igazolvánnyal Fekete úr ingyen rendelkezésre bocsájtja a termet, így a tagok minden héten élhetnek a lehetőséggel, erősödhetnek, mozoghatnak.

Hálás köszönet Fekete Józsefnek, hogy hozzásegíti tagjainkat ahhoz, hogy egészségük, fizikai erőnlétük javuljon, mozgásuk rendszeressé váljon! Béres Ágnes


5 1

közö ss égi

tér

Női dominóverseny 2015. április 11-én egész napos női dominóverseny volt a Budapesti Siketek Szervezetében. A programot Pásztor Józsefné, aktív elnökségi tagunk szervezte, immár sokadszorra. Nagy várakozás előzte meg az eseményt, és nagyon jól sikerült! A nap a hölgyekről szólt, de a férfiak segítségét is szívesen vették – nemcsak a játék ellenőrzésében és a zsűri bizottságban, hanem a konyhában is. Összesen 16 hölgy játszott, a nyertesek: 1. Holes Józsefné, 2. Drugon Imréné, 3. Szebeli Istvánné, 4. Hegedüs Pálné Gratulálunk nekik és az összes résztvevőnek! Fotók: Pásztor Józsefné


közöss é g i

té r

5 2

Tekére fel! a

2015. március 28-án a Kazincbarcikai Helyi Szervezet egy barátságos tekeversenyt szervezett, melyre meghívtuk a megyei és a másik két helyi szervezetet is.

teke alapjait és számolta a pontokat. A tekézést gyakorlással kezdtük. Mindenki kapott 5 gurítási lehetőséget, hogy kipróbálhassa önmagát ebben a sportban.

A programot megelőzően egy megbeszélésen hivatalosan is felkértük Kocsy Béla ügyvezető igazgató urat. A megbeszélésen részt vett még Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr, illetve Szabó Gábor gazdasági felelős.

Aztán jött az igazi verseny. 4 pálya volt, mindegyiken 20-at kellett gurítani, ami azt jelentette, hogy mindenkinek összesen 80 gurítás jutott. Az ebből szerzett pontokat adták össze, és így kaptuk meg a végeredményt. A verseny során elért pontok a táblázatban láthatóak. A játékot, a versenyt mindenki nagyon élvezte, a tagok szurkoltak egymásnak, miközben fej-fej mellett haladtak a versenyzők.

A program napjára megbeszéltünk egy találkozót, hogy közösen menjünk a tekepályára, mivel sokan nem tudták, hogy pontosan hol is van. A tekepálya előtt már várt minket Sipos Tamásné, aki kedvesen köszöntött minket, és aki a továbbiakban segített elmagyarázni

3 kategóriában hirdettünk eredményt. A férfiak kategóriájában Rékasi János, ózdi

tag nyert, nők közül Fazekas Zsuzsanna lett a legjobb, a gyerekek kategóriájában pedig Vakter Hunor, kazincbarcikai tag fia vitte el a nyereményt. Többen is mondták, hogy szívesen jönnének máskor is tekézni ezzel a csapattal, így ezt a programot szeretnénk folytatni. Szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy eljött és gratulálni, mert mindenki most tekézett életében először, és remek eredményeket ért el minden résztvevő. Továbbá ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kocsy Béla ügyvezető igazgató úrnak, Batki Istvánnak és Sipos Tamásnénak a sok segítségért és a támogatásért. Fazekas Zsuzsanna helyi ügyintéző


5 3

közö ss égi

tér

Nők eredményei Név

Szervezet

1. pálya

2. pálya

3. pálya

4. pálya

Összes fa

Fazekas Zsuzsanna

Kazincbarcika

87

79

58

58

282

Trescsikné Hadnagy Zsuzsanna

Miskolc

52

63

80

75

270

Fazekas Borbála

Ózd

69

59

63

57

248

Bárány Orsolya

Kazincbarcika

49

62

73

31

215

Katona Zsigmondné

Kazincbarcika

50

41

61

59

211

Fazekas Sándorné

Kazincbarcika

44

54

52

51

201

Domján Miklósné

Kazincbarcika

43

48

50

57

198

Gyárfás Lajosné

Ózd

30

35

69

51

185

Kovácsné Cselényi Mária

Ózd

53

36

56

20

165

Hegyaljai Béla Lászlóné

Kazincbarcika

30

30

39

44

143

Férfiak eredményei Név

Szervezet

1. pálya

2. pálya

3. pálya

4. pálya

Rékasi János

Ózd

101

87

107

108

403

Broda Balázs

Kazincbarcika

66

82

74

86

308

Domján Miklós

Kazincbarcika

66

69

74

85

294

Broda Zsolt

Kazincbarcika

71

56

79

72

278

Káló László

Kazincbarcika

74

50

85

62

271

Kléri Roland

Kazincbarcika

53

75

70

50

248

Domján Tamás

Kazincbarcika

47

41

88

60

236

Plajner János/Kovács Dániel

Kazincbarcika

41

41

80

48

210

Vakter Mihály

Kazincbarcika

44

52

57

42

195

Vakter Hunor (7 éves)

Összes fa

Kazincbarcika

47

42

47

14

150


közöss é g i

té r

5 4

Kártya- és sakkverseny Orosházán

Ismét szellemi vetélkedő volt Orosházán sakk és kártya verseny formájában. A sorstársak egy kellemes tavaszi napon összeültek egy sakkra, römire és magyar kártyára melyek során egymás között kipróbálhatták szerencséjüket. Szépen gyűltek a sorstársak más szervezetektől is, többek között a Békéscsabai, Gyulai Helyi Szervezettől, miközben bemelegítettek a versenyre. A sorsolás után kezdetét vehette a megmérettetés. A kártyások mellett a sakk versenyzők is párbajoztak a „harctéren”. A sakkban minden lépés számít, hiszen nem tudni, mit tervez az ellenfél. Teltek-múltak

a percek, feszültséggel teli pillanatokkal, miközben felkészültek a következő lépésre. Habár a játéknak tétje nem volt, a játszmák végén a sorstársak köszönetet mondtak az élvezetes játszmáért.

A játék végén átvehették az emléklapokat, és reméljük, jó szívvel emlékeznek majd erre a napra. Szanda Gábor, ügyintéző


5 5

s p ort

Szenioroknál az ALBA SINA, hölgyeknél az SSC Budapest lett az országos bajnok!

Női futsal országos bajnokcsapata: SSC Budapest

2015. február 14-én, Seregélyesen rendezett 3. játéknapon eldőlt, hogy a szenioroknál a székesfehérvári ALBA SINA SC másodszor, lányoknál a budapesti SSC sorozatban 4-szer lett országos bajnok! 2015. március 8-án, Kartalon rende­zendő utolsó játéknap csak a második és harmadik helyért fut még versenyt az SSC Budapest és Salgótarján HSE, illetve a miskolci és a salgótarjáni hölgyek.

Szenior futsal országos bajnokcsapata: ALBA SINA SC

Eredmények: Szenior OB, 3. játéknap: SSC.Futsal – Alba Sina SC 4:5 (3:0) Salgótarján – Kecskemét 4:3 (1:0) Kecskemét – SSC.Futsal 0:7 (0:3) Salgótarján – Alba Sina SC 2:8 (0:6) Salgótarján – SSC.Futsal 4:6 (2:4) Kecskemét – Alba Sina SC 2:5 (1:2) Állás a 3 játéknap után: 1. Alba Sina SC 25 pont – már bajnok 2. SSC.Futsal BP. 15 pont 3. Salgótarján 13 pont 4. Kecskemét 0 pont.

Női Futsal OB 3. játéknap: SSC.Futsal – Mihes Miskolc 4:1 (0:1) Salgótarján – Debreceni SFSK 0:5 ( játék nélkül) Debreceni SFSK – SSC.Futsal 1:5 (0:2) Salgótarján – Mihes Miskolc 0-5 ( játék nélkül) Debreceni SFSK – Mihes Miskolc 2:3 (2:1) Salgótarján – SSC.Futsal 0-5 ( játék nélkül) Állás 3 játéknap után: 1. SSC.Futsal 27 pont – már bajnok 2. Mihes Miskolc 13 pont 3.Salgótarján 10 pont 4. Debreceni SFSK 3 pont www.mhlsz.hu


h itél et

5 6

„… úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János 3:16.

2015. március első vasárnapja bibliavasárnap. A Biblia görög szó és „könyvek”-et jelent. A Könyvek Könyve Isten üzenete az embervilágnak. A Biblia Szent Könyv, amiből megismerhetjük Isten szeretnének, megtartó kegyelmének és üdvözítésének történetét. A „kegyelem” Istennek az emberrel szemben megmutatott „irgalmát”, szerető gondoskodását és a megbocsátást jelenti. Az „üdvösség”, „üdvözítés” jelentése „szabadítás”, „szabadító”. A Teremtő Isten a bűnös embert örök életre szabadítja meg Krisztusban, a Megváltóban.

Március utolsó vasárnapja, virágvasárnap! Hozsannázó tömeg kíséretében vonult be Jézus Krisztus egy szamár hátán Jeruzsálemben, a templomba, ahol „...vakok és sánták mentek hozzá és meggyógyította Őket.” Máté 21:14. A kereskedőket kiűzte a templomból és azt mondta nekik: „Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.” Máté 21:13. Olvassuk naponként a Szentírást és ismerjük fel, hogy a boldogabb emberi élethez nélkülözhetetlen a biblia ismerete!

Március 15-e Nemzeti ünnepünk. „Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!” Zsoltárok könyve 118:24. „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.” János15:9. A Nemzet és a haza szeretete Isten ajándéka!

Örvendezze már e világ Légyen mindenben vigasság! Mert Krisztus mindenért váltság, Világ bűnéért orvosság. Oh mily nagy alázatosság, Istentől nagy irgalmasság, Hogy emberek közé leszállt, Kié mind e széles világ. Jeruzsálem városában Minden népek sokasága Virágokat szór útjára, S ajka nyílik hozsannára. Mi is azért Királyunknak, Menjünk elébe Urunknak: Vigyünk pálmaágak helyett Alázatos, tiszta szívet. (Batthyány-kódex nyomán, XVI. század.) Jakab Miklósné

Fájdalommal tudatja a család, hogy

Bajusz Józsefné (szül. Róth Erzsébet)

2015. 03. 09-én, életének 75. évében hosszantartó betegségben elhunyt. 2015. 03. 20-án vettek Tőle végső búcsút. Köszönet mindenkinek, aki a temetésen vagy lélekben osztozott fájdalmukban. (Budapesti Siketek Szervezete) Bajusz Józsefné sok éven keresztül volt tagja a Budapesti Siketek Szervezetének.


5 7

hi télet

„Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk, a bűnöknek, az igazságnak éljünk…” I. Péter 2:24.

Április hónapban két jelentős ünnepe van a Szentírást olvasó és Krisztust-hívő embervilágnak. Ebben az évben április 3-a Nagypéntek, április 5-e és 6-a Húsvét. Jézus Krisztus jel! „Isten testbe szállt szerelme Mennyből földre jött öröm Téged hívunk esdekelve, És ujjongunk jöttödön. Jézus teljes jóság vagy Te, Mert megszántál és szeretsz, Szállást venni jer szívünkbe, Megtartónk csak úgy lehetsz!” Charles Wesley „… Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is…” I. János 2:2. A Biblia az Élet könyve, ami a legpontosabb „Erkölcstan-tankönyv”, amiben ezt olvashatjuk: „…éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul…” Efézus 5:2. Erre emlékezünk minden Nagypénteken. A Megváltó feltámadásával legyőzte a halál hatalmát és örök életet nyert, aminek emlékünnepe minden Húsvét! Jézus azt mondta a hitetlenkedő tanítványoknak: „Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek!” Ezek a szavak nekünk is szólnak. A Szentírás olvasása testet és lelket erősítő ismerethez juttat! A János evangéliumából megismerhetjük Jézusnak hitünket erősítő szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” János 11: 25-26. Áldott, szép ünnepeket kívánok, szeretettel: Jakab Miklósné


t á rskereső

5 8

Budapesten élő és dolgozó, káros szenvedélyektől mentes, 30 éves fiatalember vagyok. Társkeresés céljából ismerkednék 2035 év közötti nagyothalló vagy siket lányokkal, csak Budapesten lakókkal. E-mail: jozsvard@citromail.hu Jelige: „Remélem, egymásra találunk!” 40 éves, egyedül élő, csinos, elvált nő vagyok, keresem siket társamat Bács megyében élek. SMS: 06-20/ 340-80-27 „A lányok angyalok, a lányok angyalok, a férfiak meg mind ördögök. De minden angyal azt várja, hogy elvigye az ördög.” Én is egy angyalt keresek, 42 éves vagyok, káros szenvedélyeim nincsenek, CI-mal jól hallok, jelnyelvet sajnos nem beszélem. Borsod megyében élek. E-mail: Unalom3@gmail.com Tel: 06-31/318-36-37 150/55/65 éves siket nő keres komoly társat 60-65 éves kor közötti férfi személyében. SMS: 06-70/516-27-63 175/42 éves, Borsod megyei hallássérült fiú vagyok, keresem társamat 35 körüli hölgy személyében. Káros szenvedélyektől mentes vagyok. 1 gyermek nem akadály. Hajdú, Szabolcs, Bor­ sod megyékből. SMS: 06-20/617-11-10 E-mail: zala444@citromail.hu 37 éves, egyedülálló hallássérült fiatalember vagyok,sajnos elvált. Apukámmal élek. Budapesten lakom. Szeretnék megismerkedni hozzám illő siket vagy nagyothalló lánnyal. SMS: 06-20/338-19-73 179/60/60 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzáillő, őszinte nővel. Hajmáskéren lakom. Jelige: „BIZALOM” Tel.: 06-20/374-69-00

Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem” Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb” 176/76/56 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas, elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és a jel­ beszédet is ismerem. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és ta­karítani tudok, ugyanis szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám illő nagyothalló vagy siket, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő, 50 éves kor feletti hölgyet keresek élettársnak, vagy később házasság is szóba jöhet. CSAK SMS: 06-30/312-29-07 Tamás vagyok, 41 éves, 60 kg, siket, egyedülálló jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság” 38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küs­ z­ ködöm. SMS: 06-30/554-79-99 22 éves, nagyothalló, jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi roma fiú 22-27 év közötti, őszinte, megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” SMS: 06-30/423-18-53 E-mail: szerelmes1990@citromail.hu

173 cm, barna hajú, 50 éves szociális gondozó szakápoló hallássérült férfi keresi társát, 40-50 éves korig. Hobbim a kerékpározás Tel.: 06-30/ 846-78-24

1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péterkó nevű dolgozó, nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt a további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha fel­kel­tettem az érdeklődést, írj! E-mail: unalom@freemail.hu

50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Meg­ ismer­ kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a ker­tészkedés! SMS: 06-30/844-53-78

Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzel-lábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak, szerelmem”

35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Buda­pest és Pest megye környéki előnyben. Jelige: „Misi-35”

Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok. Keresek Szabolcs-SzatmárBereg megyéből egy elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek a szív fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” SMS: 06-70/676-33-03

168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar vagy Szabolcs-SzatmárBereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES” 165/50 kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vere­ben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat cél­jából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/616-75-94 39 éves, csávolyi siket férfi vagyok, komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló lány jelentkezését, 30-38 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/507-05-11 – csak az esti órákban 30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/517-01-35

65 éves, siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu 36 éves, nagyothalló, jól beszélő, pécsi fiú vagyok. Szeret­nék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/670-15-56 50 éves elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/961-68-09 55 éves, fiatalos, nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/238-26-37

161 cm/47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!”

175/85/56 éves, hallássérült, elvált férfi vagyok, keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/243-73-02

Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt. Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/652-53-50

46 éves, egyedülálló, nyugdíjas dolgozó nő vagyok, Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/367-25-11

Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál”

37 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatába ingyenesen küldhetnek be hirdetést. Azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban jelentetünk meg, a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük!

180/83/38 éves hallássérült, egyedülálló férfi szeretne megismerkedni kedves, vidámságot kedvelő, független, romantikus, káros szenvedélyektől mentes nővel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet” 172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Füg­getlen, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel.: 06-20/452-75-79 Jelige: „ketten az úton” 27 éves nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/ 940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com 35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj! SMS-t: 06-30/616-75-94 Jelige: „Várok rád” 190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lán�nyal, aki egy megbízható hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig, ha lehet, Szabolcs és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye” 37 éves, siket férfi vagyok, keresek vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Vesz­prém­ ből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Budapestről. SMS: 06-30/753-41-76 34 éves, szegedi siket fiatalember komoly kapcsolat céljából várja hasonló, jelnyelvet ismerő siket lány jelentkezését, 28-35 éves korig. SMS: 06-70/566-44-82 E-mail: kovbalazs2009@freemail.hu 37 éves, hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/439-58-25 30 éves, nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú, nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/373-84-85 165/61 éves, hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású, hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli, hallássérült hölgyet (Békés-, HajdúBihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 22-37 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” 36 éves, elvált, siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti, siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat, 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/213-33-86

Kedves Olvasóink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, igénybe vehetik a SINOSZ honlapjának apróhirdetési oldalát is a www.sinosz.hu weboldalon, a Szolgáltatásaink cím alatt, ahol regisztráció után szintén ingyenesen hirdethetnek.

Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ titkárság. Tel: 06-1-351-0434 / 19 mellék. E-mail: info@sinosz.hu


LEGYEN

KÉTNYELVÛ OKTATÁS

EGYENLÔ ESÉLY A MUNKÁBAN DISZKRIMINÁCIÓMENTESSÉG MEGFELELÔ SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS


Profile for sinosz-2

HASÉ 2015 március-áprilisi száma  

HASÉ 2015 március-áprilisi száma  

Profile for sinosz-2
Advertisement