Page 1

Programa 4

Palacio de la 贸pera de A Coru帽a

viernes 11.11.11

programa 4_02.indd 1

20.30h.

08/11/11 15:03


programa 4_02.indd 2

08/11/11 15:03


programa 4_02.indd 3

08/11/11 15:03


programa 4_02.indd 4

08/11/11 15:03


I DAVID VAYO (1957) Wellspring (Estreno absoluto) Obra ganadora del Premio de Composición Andrés Gaos 2009, Deputación da Coruña

EDOUARD LALO (1823-1892) Concierto para violonchelo, en re menor Prélude (Lento)- Allegro maestoso Intermezzo. Andantino Andante - Vivace

II SERGÉI PROKÓFIEV (1891-1953) Sinfonía nº 5 en si bemol mayor, op. 100 Andante Allegro marcato Adagio Allegro giocoso

Guillermo Pastrana, violonchelo Orquesta Sinfónica de Galicia Michal Nesterowicz, director

Palacio de la Ópera de A Coruña Viernes 11 de noviembre de 2011 - 20.30 horas

programa 4_02.indd 5

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Un dos máis preciosos dons que aos homes lles deron os ceos (Cervantes)

DISTINTAS FORMAS DE ENTENDER A LIBERDADE Julio Andrade Malde Velaquí, reunidos neste programa, tres compositores moi diferentes que dan testemuño de como se pode entender a liberdade, ese precioso don que Cervantes, que sufriu cativerio en Alxer, soubo valorar en extremo. É probable que o ser humano non lle dea á liberdade a importancia que ten ata que a perde ou, unha vez perdida, a recobra. Lenin, que perdeu a liberdade máis dunha vez ao longo da súa vida, só por un grao extremo de oportunismo —e cinismo— político puido ter pronunciado a célebre frase: «Liberdade, para que?» que segundo parece lle dixo a Fernando de los Ríos, o socialista español cando este lle preguntou cando o réxime soviético ía traer a liberdade para o pobo ruso. David Vayo, un compositor actual, vive en Estados Unidos. Sen dúbida ningunha, esta nación non está exenta de defectos, pero é un país libre e ata moi libre no caso de se comparar con outros que existiron —e, por desgraza aínda existen— no mundo. Se cadra por iso, pode escribir esta obra, Wellspring, de fermoso contido poético, onde a inspiración flúe libremente como a auga dun manancial, sen que a súa liberdade de expresión se vexa coartada. Édouard Lalo, nun momento da súa vida, aínda moi novo, tivo o valor de elixir a liberdade para se poder dedicar á súa vocación de compositor, aínda que para iso tivese que abandonar o fogar paterno, ao que non semella que retornase como un fillo pródigo. Pola contra, Sergei Prokofiev, si volveu ao fogar —á súa patria— como na parábola evanxélica. Curiosamente, el mesmo escribiu un ballet sobre O fillo pródigo, entre os anos 1928 e 1929, case inmediatamente antes de retornar á Rusia soviética; aínda que en principio foi acollido con alborozo polos «seus pais», os funcionarios que gobernaban o país, axiña a súa liberdade creativa foi censurada e houbo de sufrir graves imputacións e aturar imposicións que non semella compadecerse con ese canto ao home libre e feliz que, segundo el, embebe a súa Quinta Sinfonía.

6

programa 4_02.indd 6

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos (Cervantes)

DISTINTAS FORMAS DE ENTENDER LA LIBERTAD Julio Andrade Malde He aquí, reunidos en este programa, a tres compositores muy diferentes que dan testimonio de cómo puede entenderse la libertad, ese precioso don que Cervantes, que hubo de sufrir cautiverio en Argel, supo valorar en extremo. Es probable que el ser humano no le dé a la libertad la importancia que tiene hasta que la pierde o, habiéndola perdido, la recobra. Lenin, que perdió la libertad más de una vez a lo largo de su vida, sólo por un grado extremo de oportunismo —y cinismo— político pudo haber pronunciado la célebre frase: «Libertad, ¿para qué?» que al parecer dijo a Fernando de los Ríos, el socialista español cuando éste le preguntó cuando el régimen soviético iba a traer la libertad al pueblo ruso. David Vayo, un compositor actual, vive en los Estados Unidos. Sin duda, esta nación no está exenta de defectos, pero es un país libre y hasta muy libre si se le compara con otros que han existido —y, por desgracia aún existen— en el mundo. Tal vez por eso, puede escribir esta obra, Wellspring, de hermoso contenido poético, donde la inspiración fluye libremente como el agua de un manantial, sin que su libertad de expresión se vea coartada. Édouard Lalo, en un momento de su vida, aún muy joven, tuvo el valor de elegir la libertad para poder dedicarse a su vocación de compositor, aunque para ello hubiese de abandonar el hogar paterno, al que no parece haber retornado como un hijo pródigo. En cambio, Sergei Prokofiev, sí volvió al hogar —a su patria— como en la parábola evangélica. Curiosamente, él mismo escribió un ballet sobre El hijo pródigo, entre los años 1928 y 1929, casi inmediatamente antes de retornar a la Rusia soviética; aunque en principio fue acogido con alborozo por «sus padres», los funcionarios que gobernaban el país, pronto su libertad creativa fue censurada y hubo de sufrir graves imputaciones y soportar imposiciones que no parecen compadecerse con ese canto al hombre libre y feliz que, según él, impregna su Quinta Sinfonía.

7 programa 4_02.indd 7

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Unha fontiña fluía dentro do meu corazón (A. Machado)

Wellspring (2001) David J. Vayo David J. Vayo, gañador do Concurso Internacional de Composición Andrés Gaos 2009, da Deputación Provincial da Coruña, ensina composición, improvisación e música contemporánea na Universidade Wesleyan, de Illinois. Escribiu máis de catrocentas partituras que foron interpretadas nos máis diversos países; os últimos, México, Tailandia, Holanda, Hong-Kong e Francia. Tamén se desempeña como intérprete do piano en música contemporánea, jazz e improvisación libre. Entre as obras que se rexistraron en disco compacto, destacan: Berceuse, para sexteto de arcos, un Quinteto de vento, Study in Carmine and Coral, para piano, e Border Crossing, para conxunto de percusión. Cando David Vayo me comunicou as circunstancias que rodearon a composición de Wellspring, lembrei aqueles marabillosos versos de Antonio Machado: «Esta noite cando durmía, / soñei, bendita ilusión! / que unha fontiña fluía / dentro do meu corazón» (adaptación ao galego). Porque o autor da partitura me dicía que a palabra inglesa, wellspring, significa en galego fonte, manancial. Pero — aclaraba— «non necesariamente de auga». De modo que temos varias lecturas desta notable obra onde coexisten unha escritura avanzada e un fluír sonoro —fluír como un manancial, como unha corrente de auga que brota— perfectamente intelixible e audible. O cal non se pode predicar de todas as composicións que se escriben nos nosos días. Nunha primeira aproximación, a partitura pódese escoitar como un son da natureza; pero, neste caso, cómpre reter as palabras do seu autor: non se trata só dunha corrente de auga; «a paisaxe sonora de Wellspring contén bosques, espellos, soños, escintileos, cancións de amor, e mares atormentados». Hai tamén outra lectura máis profunda: esa corrente que flúe e que se converte en sons está feita tamén de enerxía psíquica, de substancia creativa procedente dos mananciais da alma humana; alí onde se atopa o subconsciente, que é o lugar do irracional, do sentimento, onde nacen os soños e a inspiración artística. Así o define Machado nos seguintes versos do poema: «Di, por que acea escondida / auga vés ata min / manancial de nova vida / da que

8

programa 4_02.indd 8

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Una fontana fluía dentro de mi corazón (A. Machado)

Wellspring (2001) David J. Vayo David J. Vayo, ganador del Concurso Internacional de Composición Andrés Gaos 2009, de la Diputación Provincial de A Coruña, enseña composición, improvisación y música contemporánea en la Universidad Wesleyan, de Illinois. Ha escrito más de cuatrocientas partituras que han sido interpretadas en los más diversos países; los últimos, México, Tailandia, Holanda, Hong-Kong y Francia. También se desempeña como intérprete del piano en música contemporánea, jazz e improvisación libre. Entre las obras que se han registrado en disco compacto, destacan: Berceuse, para sexteto de arcos, un Quinteto de viento, Study in Carmine and Coral, para piano, y Border Crossing, para conjunto de percusión. Cuando David Vayo me comunicó las circunstancias que rodearon la composición de Wellspring, recordé aquellos maravillosos versos de Antonio Machado: «Anoche cuando dormía, / soñé, ¡bendita ilusión! / que una fontana fluía / dentro de mi corazón». Porque el autor de la partitura me decía que la palabra inglesa, wellspring, significa en español fuente, manantial. Pero —aclaraba— «no necesariamente de agua». De modo que tenemos varias lecturas de esta notable obra donde coexisten una escritura avanzada y un fluir sonoro —fluir como una surgencia, como una corriente de agua que brota— perfectamente inteligible y audible. Lo cual no puede predicarse de todas las composiciones que se escriben en nuestros días. En una primera aproximación, la partitura puede escucharse como un sonido de la naturaleza; pero, en este caso, es preciso retener las palabras de su autor: no se trata sólo de una corriente de agua; «el paisaje sonoro de Wellspring contiene bosques, espejos, sueños, centelleos, canciones de amor, y mares atormentados». Y hay también otra lectura más profunda: esa corriente que fluye y que se convierte en sonidos está hecha también de energía psíquica, de sustancia creativa procedente de los hontanares del alma humana; allí donde se halla el subconsciente que es el lugar de lo irracional, del sentimiento, donde nacen los sueños y la inspiración artística. Así lo define Machado en los siguientes versos del poema: «Di, ¿por qué acequia escondida / agua vienes hasta mí / manantial de

9 programa 4_02.indd 9

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

nunca bebín? (adaptación ao galego)» David Vayo dedicoulle Wellspring á súa dona, Marie-Susanne, a quen coñeceu cando estaba empezando a compoñer esta obra. Segundo o autor, exerceu un enorme influxo na súa creación. Mais quand loin de sa cage Un oiseau veut s’ enfuir Qui peut le retenir (Ch. Aznavour, L’ enfant prodigue)1

Concerto para violonchelo e orquestra en re menor (1877) Édouard Lalo A familia de Édouard Lalo proviña dunha estirpe española que procedía de Flandres e que se asentara en Lille. O seu pai era militar e, mentres o seu fillo se dedicou á música como simple afeccionado, non tivo inconveniente en estimular os seus dotes artísticos; pero cando o rapaz se quixo converter en profesional, o proxenitor prohibiullo de xeito terminante; a súa idea era que o mozo seguise a tradición familiar dentro da milicia. Pero esa misteriosa enerxía que posúen os elixidos e que lles fai superar calquera dificultade —e o enfrontamento cun pai militar non era cousa de broma, sobre todo á idade que tiña Édouard e ademais naqueles tempos— induciuno a deixar o fogar da familia con dezaseis anos e ir a París. Non sería a única proba que tería que soportar. Durante anos, houbo de facer simultáneos os estudos no conservatorio coas clases de violín que impartía para gañar a vida e pasou por momentos de verdadeira penuria. O recoñecemento da súa valía como compositor tardou en chegar. Pero por fin, obtivo grandes éxitos con obras como a Sinfonía Española e o Concerto para violonchelo e orquestra, que ademais se manteñen no repertorio. O Concerto para violonchelo e orquestra iníciase cun amplo movemento cuxo contido inicial é dramático e se caracteriza pola frecuente interrupción do fluír

1 Cando unha ave desexa / escapar da súa gaiola, / quen poderá retela? Ch. Aznavour, O fillo pródigo.

10

programa 4_02.indd 10

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

nueva vida / de la que nunca bebí?» David Vayo ha dedicado Wellspring a su esposa, Marie-Susanne, a quien conoció cuando estaba empezando a componer esta obra. Según el autor, ha ejercido un enorme influjo en su creación. Mais quand loin de sa cage Un oiseau veut s’ enfuir Qui peut le retenir (Ch. Aznavour, L’ enfant prodigue)1

Concierto para violonchelo y orquesta en re menor (1877) Édouard Lalo La familia de Édouard Lalo provenía de una estirpe española que procedía de Flandes y que se había afincado en Lille. Su padre era militar y, mientras su hijo se dedicó a la música como simple aficionado, no tuvo inconveniente en estimular sus dotes artísticas; pero cuando el muchacho quiso convertirse en profesional, el progenitor se lo prohibió de modo terminante; su idea era que el joven siguiese la tradición familiar dentro de la milicia. Pero esa misteriosa energía que poseen los elegidos y que los hace superar cualquier dificultad —y el enfrentamiento con un padre militar no era cosa de broma, sobre todo a la edad que tenía Édouard y además en aquellos tiempos— lo indujo a dejar el hogar de la familia con dieciséis años e irse a París. No sería la única prueba que tendría que soportar. Durante años, hubo de simultanear los estudios en el conservatorio con las clases de violín que impartía para ganarse la vida y pasó por momentos de verdadera penuria. El reconocimiento de su valía como compositor tardó en llegar. Pero al fin, obtuvo grandes éxitos con obras como la Sinfonía Española y el Concierto para violonchelo y orquesta, que además se mantienen en el repertorio. El Concierto para violonchelo y orquesta se inicia con un amplio movimiento cuyo contenido inicial es dramático y se caracteriza por la frecuente interrupción del

1

Cuando un ave desea / escapar de su jaula, / ¿quién podrá retenerla? Ch. Aznavour, El hijo pródigo.

11 programa 4_02.indd 11

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

musical con acordes secos, cortados con brusquidade; dentro dunha especie de sección central, pode escoitarse, na rexión aguda do instrumento solista, un tema lírico, moi cantabile; despois retorna o dramatismo do comezo e tamén o motivo lírico. Un recordo do tema inicial coas súas sonoridades ameazadoras cerra esta estrutura tripartita. O segundo tempo é un notable Intermezzo; preséntase en dúas seccións que se repiten (A-B-A’-B’). Na primeira, logo dunha pasaxe moi fermosa da orquestra en sonoridades agudas, o violonchelo canta con suavidade e melancolía; na segunda, pola contra, un motivo gracioso e sincopado, sobre un acompañamento repetitivo, que lembra determinados ritmos suramericanos, produce un marcado contraste. No terceiro ámbito sonoro o violonchelo enuncia un tema que ben puidese ser español. Vólvense escoitar pasaxes entrecortadas con acordes, no estilo do primeiro tempo; no entanto, o tomo xeral é agora alegre, optimista e con este carácter finaliza a obra.

Un canto ao home libre e feliz (S. Prokofiev, sobre a Quinta Sinfonía)

Sinfonía nº 5, en mi bemol maior, op. 100 (1945) Sergéi Prokofiev Coa chamada «Clásica», a Quinta é a máis popular de todo o corpus sinfónico de Prokofiev que inclúe sete sinfonías. O autor compúxoa no ano 1944 e estreouse con enorme éxito o seguinte en Moscova baixo a dirección do propio autor. Resulta moi significativo o feito de que entre a cuarta sinfonía e a quinta transcorresen quince anos. Sen dúbida ningunha, débese a que a precedente, que se estreou en Boston en 1930, suscitou unha acerba censura das autoridades soviéticas (que desempeñaron unha crítica musical extremadamente perigosa, pois as súas opinións podían custar a deportación e mesmo a vida). A Cuarta nunca chegou gustar, nin sequera cando o seu autor a revisou, en 1947, intentando seguir as directrices marcadas para a creación musical pola xerarquía do partido. O feito de se estrear en Estados Unidos convertíaa nunha obra maldita: burguesa, antisocialista e, o que era o peor pecado, o que non se perdoaba: «formalista».

12

programa 4_02.indd 12

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

fluir musical con acordes secos, cortados con brusquedad; dentro de una especie de sección central, puede escucharse, en la región aguda del instrumento solista, un tema lírico, muy cantabile; después retorna el dramatismo del comienzo y también el motivo lírico. Un recuerdo del tema inicial con sus sonoridades amenazadores cierra esta estructura tripartita. El segundo tiempo es un notable Intermezzo; se plantea en dos secciones que se repiten (A-B-A’-B’). En la primera, tras un pasaje muy bello de la orquesta en sonoridades agudas, el violonchelo canta con suavidad y melancolía; en la segunda, en cambio, un motivo gracioso y sincopado, sobre un acompañamiento repetitivo, que recuerda ciertos ritmos sudamericanos, produce un marcado contraste. En el tercer ámbito sonoro el violonchelo enuncia un tema que bien pudiera ser español. Vuelven a escucharse pasajes entrecortados con acordes, en el estilo del primer tiempo; sin embargo, el tomo general es ahora alegre, optimista y con este carácter finaliza la obra.

Un canto al hombre libre y feliz (S. Prokofiev, sobre la Quinta Sinfonía)

Sinfonía nº 5, en mi bemol mayor, op. 100 (1945) Sergéi Prokofiev Con la llamada «Clásica», la Quinta es la más popular de todo el corpus sinfónico de Prokofiev que incluye siete sinfonías. El autor la compuso el año 1944 y se estrenó con enorme éxito el año siguiente en Moscú bajo la dirección del propio autor. Resulta muy significativo el hecho de que entre la cuarta sinfonía y la quinta transcurriesen quince años. Sin duda, se debe a que la precedente, que se estrenó en Boston en 1930, suscitó una acerba censura de las autoridades soviéticas (que desempeñaron una crítica musical extremadamente peligrosa, pues sus opiniones podían costar la deportación e incluso la vida). La Cuarta nunca llegó a gustar, ni siquiera cuando su autor la revisó, en 1947, intentando seguir las directrices marcadas para la creación musical por la jerarquía del partido. El haberse estrenado en Estados Unidos la convertía en una obra maldita: burguesa, antisocialista y, lo que era el peor pecado, el que no se perdonaba: «formalista».

13 programa 4_02.indd 13

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

A Quinta Sinfonía conmemora o triunfo dos exércitos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. En particular, a gran vitoria de Stalingrado. O primeiro movemento é un Andante —o cal resulta moi pouco convencional— que presenta de inmediato, en frauta e fagot, un motivo, en aparencia neutro, pero que vai amosar unha extrema fecundidade ao percorrer, repetidas veces, todo o movemento; ademais reaparecerá, como se se tratase dunha obra cíclica (á semellanza de Schumann, de Brahms, de Franck), no cuarto tempo. O segundo ámbito sonoro, un Allegro, cualificado como «marcato», amósanos o aspecto máis sarcástico de Prokofiev, cuxo carácter, segundo parece nada doado, presentaba frecuentes e violentos cambios de humor así como unha impulsividade que caracteriza a moitos fillos únicos. O Adagio é un movemento estraño que combina un singular lirismo con certa acusada severidade. É posible que o Allegro giocoso que cerra a obra pretenda reflectir a natural alegría sentida polas xentes despois da expulsión dos alemáns do territorio ruso. O seu autor definiu a Quinta Sinfonía como «unha obra glorificadora da alma humana», e tamén «un canto ao home libre e feliz».

14

programa 4_02.indd 14

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

La Quinta Sinfonía conmemora el triunfo de los ejércitos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. En particular, la gran victoria de Stalingrado. El primer movimiento es un Andante —lo cual resulta muy poco convencional— que presenta de inmediato, en flauta y fagot, un motivo, en apariencia neutro, pero que va a mostrar una extrema fecundidad al recorrer, repetidas veces, todo el movimiento; además reaparecerá, como si se tratase de una obra cíclica (a semejanza de Schumann, de Brahms, de Franck), en el cuarto tiempo. El segundo ámbito sonoro, un Allegro, calificado como «marcato», nos muestra el aspecto más sarcástico de Prokofiev, cuyo carácter, al parecer nada fácil, presentaba frecuentes y violentos cambios de humor así como una impulsividad que caracteriza a muchos hijos únicos. El Adagio es un movimiento extraño que combina un singular lirismo con cierta acusada severidad. Es posible que el Allegro giocoso que cierra la obra pretenda reflejar la natural alegría sentida por las gentes tras la expulsión de los alemanes del territorio ruso. Su autor definió la Quinta Sinfonía como «una obra glorificadora del alma humana», y también «un canto al hombre libre y feliz».

15 programa 4_02.indd 15

08/11/11 15:03


biografĂ­as Galego

programa 4_02.indd 16

08/11/11 15:03


biografías Español

programa 4_02.indd 17

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Guillermo Pastrana Violonchelo Guillermo Pastrana está considerado como un dos grandes talentos da interpretación actual en España. Naceu en Granada en 1983 e aos seis anos entrou no conservatorio da devandita cidade. Aos 17 anos comezou o seu perfeccionamento no estranxeiro, que culminou coa ampliación dos seus estudos en Basilea (Suíza) con Ivan Monighetti. Foi gañador de numerosos concursos nacionais e internacionais e realizou recitais e concertos como solista en diferentes cidades e festivais de Europa, Asia e América, onde recentemente foi aclamado pola súa participación no Festival Internacional de Medellín. En España, en tan só dous anos, obtivo grandes éxitos xunto a The World Orchestra, no Auditorio Nacional de Música de Madrid, á Orquestra de RTVE, no Teatro Monumental, á Orquestra de Córdoba, á Sinfónica de Castilla y León, á Filharmónica de Málaga e á Orquestra Ciudad de Granada, entre outras, baixo a dirección de Josep Vicent, Manuel Hernández Silva, Alejandro Posada, Aldo Ceccato, Carlos Cuesta, Salvador Mas e Michael Thomas. Ademais, desde 2009 ofreceu recitais en moitos dos festivais máis importantes do noso país, como Santander, Úbeda, Segovia, Clásicos en Verano da Comunidade de Madrid, COMA, La Mancha, Festival de Música Española de Cádiz e Otoño Soriano, por mencionar algúns. Tamén gravou para Radio Nacional de España, emisora que tamén retransmitiu moitos dos seus concertos a través do seu canal Radio Clásica. Os seus vindeiros compromisos inclúen concertos por toda a xeografía española.

18

programa 4_02.indd 18

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Guillermo Pastrana Violonchelo Guillermo Pastrana está considerado como uno de los grandes talentos de la interpretación actual en España. Nació en Granada en 1983 y a los seis años entró en el conservatorio de dicha ciudad. A los 17 años comenzó su perfeccionamiento en el extranjero, que culminó con la ampliación de sus estudios en Basilea (Suiza) con Ivan Monighetti. Fue ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales y ha realizado recitales y conciertos como solista en diferentes ciudades y festivales de Europa, Asia y América, donde recientemente ha sido aclamado por su participación en el Festival Internacional de Medellín. En España, en tan solo dos años, ha obtenido grandes éxitos junto a The World Orchestra, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Orquesta de RTVE, en el Teatro Monumental, Orquesta de Córdoba, Sinfónica de Castilla y León, Filarmónica de Málaga y Orquesta Ciudad de Granada, entre otras, bajo la dirección de Josep Vicent, Manuel Hernández Silva, Alejandro Posada, Aldo Ceccato, Carlos Cuesta, Salvador Mas y Michael Thomas. Además, desde 2009 ha ofrecido recitales en muchos de los festivales más importantes de nuestro país, como Santander, Úbeda, Segovia, Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, COMA, La Mancha, Festival de Música Española de Cádiz y Otoño Soriano, por mencionar algunos. También ha grabado para Radio Nacional de España, emisora que también ha retransmitido muchos de sus conciertos a través de su canal Radio Clásica. Sus próximos compromisos incluyen conciertos por toda la geografía española.

19 programa 4_02.indd 19

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

MICHAL NESTEROWICZ Director Michal Nesterowicz, nado en Wroclawe, en 2004 foi nomeado director artístico da Orquestra Filharmónica do Báltico de Gdansk e catro anos despois foi nomeado director principal da Orquestra Sinfónica Nacional de Chile, da que é titular na actualidade. Realizou concertos a través de toda Europa e Estados Unidos. En 1999 foi un dos gañadores do sexto Concurso Internacional de Dirección G. Fitelberg e, ao mesmo tempo, gañou o premio especial da Orquestra da Radio Nacional de Polonia. En 2006 foi nomeado director do ano en Santiago de Chile e en 2008, o xurado do Concurso Internacional de dirección de Cadaqués, presidido por Gennady Rozhdestvensky e Neville Marriner, outorgoulle a Nesterowicz o primeiro premio. Traballou coas mellores orquestras polacas, entre as que destaca a Orquestra Filharmónica de Varsovia, a Sinfonía Varsovia, a Orquestra Sinfónica Nacional Polaca de Katowice e Beethoven Academia de Cracovia. Os seus compromisos máis recentes inclúen concertos coa Wiener Kammerorchester, a Royal Flemish Philharmonic, a Orquestra Filharmónica de Wroclaw, a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra Sinfónica de Barcelona, a Orquestra Sinfónica Toscanini, a Orquestra Ciudad de Granada, a Orquestra Sinfónica de Sao Paulo e a New Mexico Symphony Orchestra. Michal Nesterowicz traballou con importantes intérpretes solistas como Shlomo Mintz, Patricia Kopatchinskaja, Boris Berezowsky, Angela Marambio, Rachel Barton Pine, Ewa Podles e Iván Monighetti entre outros moitos.

20

programa 4_02.indd 20

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

MICHAL NESTEROWICZ Director Michal Nesterowicz, nacido en Wroclawe, en 2004 fue nombrado director artístico de la Orquesta Filarmónica del Báltico de Gdansk y cuatro años después fue nombrado director principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, de la que es titular en la actualidad. Ha realizando conciertos a través de toda Europa y Estados Unidos. En 1999 fue uno de los ganadores del sexto Concurso Internacional de Dirección G. Fitelberg y, al mismo tiempo, ganó el premio especial de la Orquesta de la Radio Nacional de Polonia. En 2006 fue nombrado director del año en Santiago de Chile y en 2008, el jurado del Concurso Internacional de dirección de Cadaqués, presidido por Gennady Rozhdestvensky y Neville Marriner, otorgó a Nesterowicz el primer premio. Ha trabajado con las mejores orquestas polacas, entre las que destaca la Orquesta Filarmónica de Varsovia, la Sinfonía Varsovia, la Orquesta Sinfónica Nacional Polaca de Katowice y Beethoven Academia de Cracovia. Sus compromisos más recientes incluyen conciertos con la Wiener Kammerorchester, la Royal Flemish Philharmonic, la Orquesta Filarmónica de Wroclaw, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la Orquesta Sinfónica Toscanini, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo y la New Mexico Symphony Orchestra. Michal Nesterowicz ha trabajado con importantes intérpretes solistas como Shlomo Mintz, Patricia Kopatchinskaja, Boris Berezowsky, Angela Marambio, Rachel Barton Pine, Ewa Podles e Iván Monighetti entre otros muchos.

21 programa 4_02.indd 21

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA Creada no ano 1992 polo Concello da Coruña, cidade en cuxo Palacio da Ópera ten a súa sede, a Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) é unha das agrupacións orquestrais de maior proxección en España. A OSG, cuxo director é Víctor Pablo Pérez, foi orquestra residente do Festival Rossini de Pesaro de 2003 a 2005 e do Festival Mozart da Coruña a partir da súa creación no ano 1998. Ademais, realizou varias xiras por Alemaña e Austria e ofreceu concertos nas mellores salas e ciclos de concertos españois. Recentemente fixo a súa primeira xira de por Améric do Sur, con concertos en Chile, Arxentina, Brasil e Montevideo e a finais de 2009 fixo a súa presentación no Musikverein de Viena. A OSG conta decote con solistas como Anne-Sophie Mutter, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Gil Shaham, Sarah Chang, Grigory Sokolov, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Maria Joao Pires, F. P. Zimmermann, Mischa Maisky ou Christian Lindberg entre outros. Con ela cantaron Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Plácido Domingo, María Bayo, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez, ou Giuseppe Sabbatini entre outros moitos, e sempre baixo a batuta de mestres como Daniel Harding, Guennadi Rozdestvenski, Maurizio Pollini, James Judd, Jean-Pascal Tortelier, Stanislaw Skrowaczeski, Libor Pesek, Peter Maag, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques Kantorow, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred Honeck.

22

programa 4_02.indd 22

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Orquesta Sinfónica de Galicia Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad en cuyo Palacio de la Ópera tiene su sede, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) es una de las agrupaciones orquestales de mayor proyección en España. La OSG, cuyo director titular es Víctor Pablo Pérez y Jesús López Cobos su principal director invitado, ha sido orquesta residente del Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival Mozart de A Coruña desde su creación en 1998. Además, ha realizado varias giras por Alemania y Austria y ofrecido conciertos en las mejores salas y ciclos de conciertos españoles. En 2007 realizó su primera gira por América del Sur, con conciertos en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Montevideo y a finales de 2009 se presentó en la histórica sala del Musikverein de Viena. La OSG cuenta habitualmente con solistas como Anne-Sophie Mutter, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Gil Shaham, Sarah Chang, Grigory Sokolov, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Maria Joao Pires, F. P. Zimmermann, Mischa Maisky o Christian Lindberg entre otros. Con ella han cantado Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Plácido Domingo, María Bayo, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez, o Giuseppe Sabbatini entre otros muchos, y siempre bajo la batuta de maestros como Daniel Harding, Guennadi Rozdestvenski, Maurizio Pollini, James Judd, Jean-Pascal Tortelier, Stanislaw Skrowaczeski, Libor Pesek, Peter Maag, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques Kantorow, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin o Manfred Honeck.

23 programa 4_02.indd 23

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Na súa discografía para firmas como EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG e Arts figuran nomes como os de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Manuel Barrueco —con quen foi proposta para o premio Grammy 2007 polo mellor álbum clásico do ano—, María Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons ou Ewa Podles entre outros. A OSG foi premiada coa Medalla de Oro da Real Academia Galega de Belas Artes e é Premio Cultura Galega da Música 2010. A OSG está financiada polo Concello da Coruña e a Xunta de Galicia.

24

programa 4_02.indd 24

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

En su discografía para sellos como EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG y Arts figuran nombres como los de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Manuel Barrueco —con quien ha sido nominada al Grammy 2007 por el mejor álbum clásico del año—, María Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons o Ewa Podles entre otros. La OSG ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de Belas Artes y es Premio Cultura Galega da Música 2010. La OSG está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.

25 programa 4_02.indd 25

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA Director titular: Víctor Pablo Pérez Principal director invitado: Jesús López Cobos

Violines I Massimo Spadano***** Ludwig Dürichen**** Vladimir Prjevalski**** Ruslan Asanov Iana Antonyan Caroline Bournaud Gabriel Bussi Vinka Hauser Dominica Malec de Martínez Benjamin Smith Stefan Utanu Florian Vlashi Roman Wojtowicz

Violines II Julian Gil Rodríguez *** Fumika Yamamura*** Lucica Trita* Gertraud Brilmayer Lylia Chirilov Marcelo González Kriguer Deborah Hambuger Enrique Iglesias Precedo Helle Karlsson Gregory Klass Adrián Linares Reyes Stefan Marinescu Mihai Andrei Tanasescu Kadar

Violas Eugenia Petrova*** Francisco Miguens Regozo*** Andrei Kevorkov* Raymond Arteaga Morales Alison Dalglish

Despina Ionescu Jeffrey Johnson Jozef Kramar Luigi Mazzucato Karen Poghosyan Wladimir Rosinskij

Violonchelos David Etheve*** Rouslana Prokopenko*** Gabriel Tanasescu* Mª Antonieta Carrasco Leiton Berthold Hamburger Scott Hardy Vladimir Litvihk Ramón Solsona Massana Florence Ronfort

Contrabajos Risto Vuolanne*** Diego Zecharies*** Todd Williamson* Mario J. Alexandre Rodrigues Douglas Gwynn Serguei Rechetilov Jose F. Rodrigues Alexandre

Flautas Claudia Walker*** Mª José Ortuño Benito** Juan Ibáñez Briz*

Oboes Casey Hill*** David Villa Escribano** Scott MacLeod*

26

programa 4_02.indd 26

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

Clarinetes

Trombones

Juan Antonio Ferrer Cerveró*** Iván Marín García** Pere Anguera Camós*

Jon Etterbeek*** Eyvind Sommerfelt* Petur Eiriksson***

Fagotes

Tuba

Steve Harriswangler*** Mary Ellen Harriswangler** Manuel Alejandro Salgueiro García*

Percusión

Trompas David Bushnell*** Miguel Angel Garza*** Manuel Moya Canós* Amy Schimmelman*

Trompetas John Aigi Hurn*** Thomas Purdie** Michael Halpern*

Jesper Boile Nielsen*** Simon Levey*** José A. Trigueros Segarra** José Belmonte Monar* Alejandro Sanz Redondo*

Arpa Celine Landelle*** ***** Concertino **** Ayuda de concertino *** Principal ** Principal asistente * Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS PARA ESTE PROGRAMA Violín I

Trompa

Friedemann Breuninger*****

Nicolás Gómez Naval* Pedro Pintos Rodríguez*

Violín II Nazaret Canosa Insua Mioara Alexandra Andreescu

Trombón

Violonchelo

Percusión

Carolina Landriscini Marín Alexandre Llano Díaz

Flauta Amparo Trigueros Segarra*

Esteban Méndez Chaves* Miguel Angel Martínez Martínez Roberto Oliveira Ogando

Piano Alicia González Permuy***

Clarinete Jacobo Pena García*

27 programa 4_02.indd 27

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

Presidente Carlos Negreira Secretario-Interventor Juan José de Ozámiz Lestón Jefa de gestión económica María Salgado Porto Coordinadora general Ángeles Cucarella López Jefe de producción José Manuel Queijo Contable Alberto García Buño Jefe de prensa y comunicación Javier Vizoso Archivo musical Zita Tanasescu

Regidores José Manuel Ageitos Calvo Daniel Rey Campaña Programas didácticos Iván Portela López Prensa y comunicación Lucía Sández Sanmartín Administración José Antonio Anido Rodríguez Margarita Fernández Nóvoa Angelina Déniz García Inmaculada Sánchez Canosa Noelia Reboredo Secades Auxiliar de archivo Diana Romero Vila Auxiliar de regidor José Rúa Lobo

Secretaría de producción Nerea Varela

28

programa 4_02.indd 28

08/11/11 15:03


temporada 11-12 programa 4

PRÓXIMO PROGRAMA PROGRAMA 5 Abono otoño/invierno Viernes 18.11.11 FERNANDO BUIDE Lingua de escuma (Obra encargo de la OSG. Estreno absoluto) BÉLA BÁRTOK Concierto nº2 para violín y orquesta JOHANNES BRAHMS Sinfonía nº3 en re mayor, op.73 Niños Cantores de la OSG (José Luis Vázquez, director) Orquesta Sinfónica de Galicia Ning Feng, violín Miguel Harth-Bedoya, director

facebook.com/sinfonicadegalicia twitter.com/OSGgalicia

29 programa 4_02.indd 29

08/11/11 15:03


programa 4_02.indd 30

08/11/11 15:03


programa 4_02.indd 31

08/11/11 15:03


Diseño y maquetación: María Verín Traducción: Roxelio Xabier García Romero Pilar Ponte Patiño Imprime: Alva Gráfica Edita: Consorcio para la Promoción de la Música A Coruña - Galicia - España, 2011

programa 4_02.indd 32

08/11/11 15:03

Programa Abono nº 4 temporada 11-12  

Programa de mano para el concierto de abono nº 4 de la Orquesta Sinfónica de Galicia temporada 2011/2012