Page 1

Okladka ksiazeczka do 3 plyt PW CV_Layout 1 7/8/14 2:42 PM Page 1

7

Dofinansowano ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wydarzenia artystyczne” – Priorytet „Muzyka” Subsidized by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland under the “Artistic Events” programme – Priority “Music”

Gra˝yna Bacewicz Andrzej Czajkowski Tadeusz Zygfryd Kassern Stefan Kisielewski Witold Lutosławski Andrzej Panufnik Karol Rathaus Ludomir Ró˝ycki Antoni Szałowski Aleksander Tansman Mieczysław Weinberg

Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne – obraz dni…

1939-1945 Anthology of Polish Contemporary Music

SOLIÂCI / SOLOISTS

Maciej Grzybowski WIOLONCZELA / CELLO Marcel Markowski

FORTEPIAN / PIANO

DYRYGENCI / CONDUCTORS

SV CD 018-020 wydawca / publisher Orkiestra Sinfonia Varsovia, sierpieƒ / August 2014

Jacek Kaspszyk Jerzy Maksymiuk Renato Rivolta SINFONIA VARSOVIA Total playing time: 2:58:25

Antologia polskiej muzyki współczesnej

K. K. Baczyƒski, Bez tytułu (Niebo złote ci otworz´…) 15.06.1943

Antologia polskiej muzyki współczesnej 1939-1945  

The Anthology of Polish Contemporary Music 1939-1945