Page 1

2014


Hoffai Sinfonia Cymru diolch

Cefnogwyr a Cyllid

Noddwyr Mr & Mrs G Cheesman

John Minkes

Mr & Mrs John Cosslett

Sally Morgan

Geraint & Elizabeth Talfan Davies Steven Tyrer & Mike Pierce Marian Evans

Kempton & Helene Rees

William & Christine Eynon

Dr & Mrs John C Rees

G Wyn Howells

Ms. Menna Richards

Emyr Wynne Jones

Lucy Stout & Carlo Rizzi

Hywel & Marian Jones

Michael & Mary Salter

Dr & Mrs G Stanley Jones

David Seligman

Dafydd & Christine Lewis

Roger & Rhian Thomas

Susan Holmes & Penny Malec

Mrs. Gaye Williams

Cyfeillion Cefnogol

Partneriaid

Designed by Tiafi Design - www.tiafidesign.co.uk

David Ash

Mrs Janet Jones

Geoff D Atkins

Jenny Kendall

Valerie Chance

Meinir Lloyd Lewis

Mona Clark

Dr & Mrs Colin E Morgan

Mr & Mrs Chegwin

Dr Brian Nelson

Rev & Mrs P E N David

Eleri Owen

Dr & Mrs Anthony J Edwards

Meg Park

Rhona Elias

Mary Pugh

Wendy Ellis

Alban & Rhinedd Rees

Mr & Mrs J Evans

J M Tanner

John Foster

Corris & Joan Thomas

Bette L Griffiths

Genevieve Thomas

Gethin & Jane Griffiths

Lynn & Moira Thomas

Anna K Jackson

Clive Wales

Sheila Jeffries

Lady Sarah Waterhouse

Dr D S & S A Jeremiah

Anna Williams

Mae Sinfonia Cymru’n elusen gofrestredig (1058196) Mae Sinfonia Cymru’n gwmni Cyfyngedig gan warant (03240356) MAE SINFONIA CYMRU YN GLEIENT REFENIW CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU. Canolfan Cyfryngau, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanishen, Cardiff, CF14 5DU 02920 754556

2

@sinfoniacymru

www.sinfoniacymru.co.uk

/sinfoniacymru

Cyfeillion Emyr Williams

J Russell Evans

George & Joyce Davis

Leslie Jones


Croeso

Welcome

Rydw i wrth fy modd i groesawu tymor 2014 Sinfonia Cymru. Rydym yn teimlo’n gyffrous i fod yn cyflwyno casgliad o waith mor amrywiol eleni, drwy groesawu Artistiaid Gwadd fel Catrin Finch a Llŷr Williams yn ôl i Sinfonia Cymru, a dechrau ar gywaith rhyngwladol newydd a fydd yn dathlu Small Nations, Big Sounds, prosiect sydd wedi’i gyfarwyddo’n artistig gan arweinydd y gerddorfa, Bartosz Woroch, sy’n esbonio mwy ar dudalen 9. Mae ein blwyddyn yn dechrau gyda chyfres Richard Strauss, rhaglen sy’n dathlu ei benblwydd yn 150 oed. Mae Metamorphosen, sydd wedi’i ysgrifennu ar gyfer grŵp o 23 o linynnau yn adlewyrchu galar dwys y cyfansoddwr ar ôl bomio tai opera Munich a Dresden, lleoedd y gwnaeth berfformio rhai o’i lwyddiannau mwyaf yn y byd opera. Mewn cyferbyniad â hynny, mae Le Bourgeois Gentilhomme yn gampwaith byrlymus sy’n cyfleu rhywbeth sy’n gyfan gwbl wahanol. Mae’r darn hwn yn cael ei gyfeilio gyda rhannau o ddrama Moliere o’r un enw, gyda Richard Harrington, seren y gyfres ditectif Cymreig, Y Gwyll/Hinterland.” Mae cyfres mis Tachwedd yn croesawu Llŷr Williams nôl i’r gerddorfa, a fydd yn perfformio Concerto Piano Mozart Rhif 24 a Choncerto Piano Mendelssohn Rhif 1; y darn perffaith i gyd-fynd â’i gampwaith Beethoven Sonata Cycles ym mhrif neuaddau Prydain trwy gydol y flwyddyn. Ochr yn ochr â’n prif gyfres o gyngherddau, bydd y gerddorfa’n parhau i berfformio mewn grwpiau llai fel rhan o gyfres lwyddiannus o ddatganiadau (bob dydd Mercher cyntaf) yng Nglan-yr-Afon yn ystod amser cinio a dechrau cydweithrediadau creadigol gyda Ballet Cymru tra hefyd yn perfformio yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyda Bryn Terfel ac yng Ngŵyl Big Splash Casnewydd.

Bydd hefyd perfformiadau eraill o UnButtoned yn ystod y flwyddyn nesaf, sydd wedi’i chreu gan Curadur Sinfonia Cymru. Bydd ein holl cyngerddau a ddigwyddiadau yn cael eu chefnogi gan rhaglen cyfan o waith addysg ac allgymorth, gan weithio gyda ysgolion a cherddorion ifanc yng Nghasnewydd, Llanelli, Harlech, Aberhonddu a Llanandras. Rydym yn falch iawn o allu parhau â’r daith hon, ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n perfformiadau tymor yma.

Gareth Jones Cyfarwyddwr Cerdd

www.sinfoniacymru.co.uk

3


21ain - 23ain Mawrth 2014

Sinfonia Cymru: Strauss Strauss: Metamorphosen, for 23 solo strings, Op. 142 Le Bourgeois Gentilhomme, Op. 60 Arweinydd: Gareth Jones Storïwr: Richard Harrington (Y Gwyll/Hinterland) Gwener 21ain Mawrth, 7:30yh Pontyberem Memorial Hall 01269 871 724 / 02920 754556 ticketsource.co.uk/sinfoniacymru

Drwy raglen sy’n dathlu dawn y perfformiwr a’r cyfansoddwr, bydd cyngerdd Sinfonia Cymru i ddathlu pen-blwydd Strauss yn 150 oed yn gosod Metamorphosen, ochr yn ochr â’i waith bywiog, Le Bourgeois Gentilhomme.

Sadwrn 22ain Mawrth, 7.30yh Neuadd Dora Stoutzker Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 02920 391 391 rwcmd.ac.uk

Wedi’i ysgrifennu fel marwnad er cof am adeg bomio Munich a Dresden yn ystod yr Ail Ryfel Byd, Metamorphosen yw un o gampweithiau mwyaf dwys Strauss. Mewn cyferbyniad â hyn, mae comedi Moliere, Le Bourgeois Gentilhomme, yn arddangos offeryniaeth liwgar a synnwyr digrifwch Strauss.

Sul 23ain Mawrth, 3.00yh Glan Yr Afon, Casnewydd 01633 656 757 www.newport.gov.uk/theriverfront

Am y tro cyntaf yng Nghymru, bydd Le Bourgeois Gentilhomme yn cael ei berfformio ochr yn ochr â darlleniadau wedi seilio ar ddrama wreiddiol Moliére gan Richard Harrington, sef seren y cyfres ditectif Cymreig, Y Gwyll/Hinterland.

4

www.sinfoniacymru.co.uk


5ed - 8ed Mehefin 2014

Prif Llun: Ben Gernon, ennillydd Gwobr Arweinydd Ifanc Nestlé a Gŵyl Salzburg Wedi Mewnosod: Artist Deutsche Gramophon Catrin Finch - © Sven Sindt

Sinfonia Cymru & Catrin Finch Ravel: Introduction and Allegro, Op. 46 Debussy: Danse sacrée et danse profane Mathias: Melos, Op. 73 Ibert: Divertissement Copland: Appalachian Spring

Iau 5ed Mehefin, 7.30yh Theatr Ardudwy, Harlech 01766 780667 theatrharlech.com

Telyn: Catrin Finch Arweinydd: Ben Gernon

Y delynores ryngwladol Catrin Finch a Sinfonia Cymru yn cyflwyno rhaglen wedi’i hysbrydoli gan ddawns o dan arweiniad Ben Gernon, enillydd Gwobr Arweinydd Ifanc Gŵyl Salzberg a Nestlé a Chymrawd cyfredol Dudamel, Cerddorfa Ffilharmonig Los Angeles. Bydd y rhaglen yn cynnwys offeryniaeth siambr wreiddiol Appalachian Spring gan Copland, Danse Sacrée et Profane gan Debussy, Introduction and Allegro gan Ravel, ynghyd â Melos gan Mathias a Divertissement siriol gan Ilbert, ac yn dangos grŵp agos o chwaraewyr wrth iddynt ddarganfod y synergedd rhwng cerddoriaeth a dawns.

Gwener 6ed Mehefin, 7.30yh Y Ffrwness, Llanelli 0845 226 3510 carmarthenshiretheatres.co.uk

Sadwrn 7ed Mehefin, 7.30yh Neuadd Dora Stoutzker Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 02920 391 391 rwcmd.ac.uk

Sul 8ed Mehefin, 3.00yh Glan Yr Afon, Casnewydd 01633 656 757 www.newport.gov.uk/theriverfront www.sinfoniacymru.co.uk

5


21ain - 23ain Tachwedd 2014

Sinfonia Cymru a Llŷr Williams Rossini: Overture to ‘The Italian Girl in Algiers’ Mozart: Piano Concerto No. 24 in C minor, K.491 Schubert: Symphony No. 5 in Bb, D. 485 Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25 Piano: Llŷr Williams

Gwener 21ain Tachwedd, 7.30yh Neuadd Goffa Pontyberem 01269 871 724 / 02920 754556 ticketsource.co.uk/sinfoniacymru Saturday 22ain Tachwedd, 7.30yh Canolfan Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232 aberystwythartscentre.co.uk Sunday 23ain Tachwedd, 3.00yh Glan yr Afon, Casnewydd
 01633 656 757 www.newport.gov.uk/theriverfront

6

www.sinfoniacymru.co.uk

Bydd Sinfonia Cymru yn cael ei ymuno gan y pianydd nodedig Gymraeg Llŷr Williams a disgrifwyd gan The Guardian fel perfformiwr gyda ‘sensitifrwydd aciwt’ a ‘mewnwelediad treiddgar’. Bydd y perfformiwr rheolaidd y Neuadd Wigmore yn ail-ymuno gyda’r cerddorfa am y tro cyntaf yn tair mlynedd, yn cyflwyno rhaglen consierto dwbl ac am y tro cyntaf ei yrfa perfformiad o Consierto Piano Rhif 1 Mendelssohn ochr-yn-ochr â Consierto Piano Rhif 24 Mozart. Bydd Agorawd Rossini i ‘The Italian Girl in Algiers’ a Symffoni Rhif 5 Schubert yn cwblhau rhaglen bywiog.


Chwefror - Tachwedd 2014

Datganiadau

Mercher Cyntaf: Mawrth Mercher 5ed Mawrth, 1.00yh Poulenc: Sonata for Violin and Piano, FP119 Strauss: Violin Sonata in Eb Op. 18

Mercher Cyntaf: Hydref Mercher 1af Hydref, 1.00yh Rhaglen i’w cyhoeddi

Gan gynnwys arweinydd y gerddorfa, Barosz Woroch wedi ei gyfeilio gan cyd-artist YCAT, Robert Thompson.

Mercher Cyntaf: Tachwedd Mercher 5ed Tachwedd, 1.00yh Rhaglen i’w cyhoeddi

Holl Tocynnau: £4 - 5

The Riverfront is owned, managed and funded by Newport City Council

www.sinfoniacymru.co.uk

7


8

www.sinfoniacymru.co.uk


Bartosz Woroch Yr Arweinydd a Chyfarwyddwr Gwadd Sinfonia Cymru, feiolinydd YCAT Bartosz Woroch, yn siarad am ei rôl newydd fel Cyfarwyddwr Artistig Small Nations, Big Sounds Eleni, mae Sinfonia Cymru yn cymryd rhan yn ei chydweithrediad Rhyngwladol cyntaf ac eithriadol o falch o gael y cyfle anhygoel hwn i arwain y prosiect at ran y gerddorfa.. Ym mis Gorffennaf, bydd tri aelod o’r gerddorfa’n ymuno â mi i greu pedwarawd llinynnol, a gyda’n gilydd byddwn ni’n perfformio chwe chyngerdd; tri yng Ngŵyl Della Valle D’Itria yn Puglia, yr Eidal, a thri yng Ngŵyl Gerddoriaeth Eglwys Rapla yn Estonia. Ym mis Hydref, byddwn ni’n cwrdd unwaith eto, yn gyntaf yng Nghymru ac yna’n teithio i Stockholm ar gyfer rhan olaf y prosiect ar gyfer chwe chyngerdd arall, tri yn neuadd fendigedig Musikaliska yn Stockholm a thri chyngerdd arall ledled Sir Kalmar. Byddwn yn perfformio gyda cherddorion ledled Ewrop, cyfanswm o 32 ohonom, felly nid yn unig y bydd yn brofiad cerddorol gwych ond bydd hefyd yn gyfle da i gwrdd â ffrindiau newydd a rhannu rhywbeth arbennig iawn. O ran y cerddorion eraill, maen nhw i gyd yn wefreiddiol. Ensemble llinynnol yw Camerata Nordica sydd wedi’i leoli yn Sweden a’r llynedd cafodd cynulleidfaoedd a beirniaid eu swyno ganddynt yn ystod Proms y BBC. Bydd Ensemble llinynnol o Sweden yn ymuno â nhw, unawdydd o Sefydliad Pille Lille Music (llwyfan i artistiaid ifanc wedi’i leoli yn Estonia) a phedwar canwr o Academi Rodolfo Celletti Belanto yn yr Eidal. Mae’n gymysgedd diddorol! Ynghyd â pherfformio a theithio fel rhan o’r prosiect mawr hwn, rwy’n bennaf gyfrifol am raglennu’r cyngherddau sy’n cael eu cynnal yma yng Nghymru ac wrth wneud hynny, creu gŵyl gerddoriaeth arbennig mewn cydweithrediad â’n partneriaid Ewropeaidd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Rydyn ni wedi’i enwi’n Small Nations, Big Sounds ac rydw i’n falch o ddweud y bydd yn cynnwys grŵp llawer mwy o gerddorion Sinfonia Cymru, nid dim ond ni’n pedwar. Galla i ddim datgelu gormod am ein bod yn dal i weithio ar y rhaglen, ond rwy’n gwybod y bydd cymysgedd gwych o gerddoriaeth yn cynrychioli’r gwledydd sy’n cymryd rhan ac eraill yn ogystal, a hefyd cerddoriaeth newydd yn cael ei chomisiynu yn arbennig ar gyfer y prosiect. Mae’n her anferthol ac rydw i wrth fy modd! www.sinfoniacymru.co.uk www.sinfoniacymru.co.uk

9


4ydd - 6th Hydref 2014

Cenhedloedd Bach, Synau Mawr Mewn partneriaeth gyda Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Sadwrn 4ydd Hydref, 7.30yh Sul 5th Hydref, 2.00yh Llun 6th Hydref, 7.30yh Neuadd Dora Stoutzker, CBCDC Gorffenaf 14eg - 18ed 19eg - 24ain Hydref 4ydd - 6ed 7ed - 14eg

Yr Eidal Estonia

Camerata Nordica

Cymru Sweden

Unawdwyr: Cantorion o Academi Belcanto Rodolfo Celletti Unawdwyr o Sefydliad Cerddoriaeth Pille Lille: Andreas Lend Oksana Sinkova Virgo Veldi Swedish Wind Ensemble

Ensemblau: Sinfonia Cymru Camerata Nordica Swedish Wind Ensemble

10

www.sinfoniacymru.co.uk


Bryn Terfel in Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street Llun 7 Gorffenaf, 7.30yh Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol, Llangollen Mae Sinfonia Cymru yn ymuno â Bryn Terfel am gynhyrchiad ôll-Gymraeg o Sweeney Todd yn Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol Llangollen eleni. Noddir gan Pendine Park. www.international-eisteddfod.co.uk

The Big Splash Sadwrn, 31 Mai, 2014 Casnewydd Bydd Sinfonia Cymru yn cyd-weithredu gyda seren y BBC Urban Prom, Lady Leshurr yn Gasnewydd am The Big Splash 2014. Mae’r wŷl yn cynnwys cerddoriaeth byw, theatr strŷd, adloniant teuluol, ac olygfa tân gwyllt am ddim. www.newport.gov.uk/bigsplash

UnButtoned Mae’r digwyddiad arloesol o Curadur Sinfonia Cymru, yn cynnwys cerddorion y gerddorfa yn perfformio sgôr byw gyda ddylanwadau electronig ac elfennau glasurol ochr yn ochr â’r cyfansoddwr electronig Tom Raybould gyda delweddau ymatebol gan tîm dylunio RoughCollie. Cafodd y tri perfformiad yn Chapter llynedd croeso brwd ac gafodd y digwyddiad ei hystyried yn llwyddiant mawr. Mae’r tîm yn edrych ymlaen at ddatblygu’r digwyddiad ymhellach gyda berfformiadau wedi eu trefnu am hwyr 2014.

www.sinfoniacymru.co.uk

11


Dyddiadur:

Sut gallwch chi helpu?

Mawrth:

Helpwch ni i cefnogi gerddorion ifanc ar ddechrau eu gyrfaoedd.

5

First Wednesday | Casnewydd

21

Sinfonia Cymru: Strauss | Pontyberem

22

Sinfonia Cymru: Strauss | Caerdydd

23

Sinfonia Cymru: Strauss | Casnewydd

Mai: 31

Big Splash | Casnewydd

Gall Sinfonia Cymru ond ffynnu fel cerddorfa uchelgeisiol sydd wedi ymrwymo i gefnogi talent gerddorol ifanc yng Nghymru gyda chefnogaeth ymroddedig ein cynulleidfaoedd, cyllidwyr, rhoddwyr, Cyfeillion, Noddwyr a sefydliadau partner. Hoffem ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth frwd wrth inni barhau â’n taith gerddorol drwy Gymru a thu hwnt.

Mehefin: 5

Sinfonia Cymru & Catrin Finch | Harlech

6

Sinfonia Cymru & Catrin Finch | Llanelli

7

Sinfonia Cymru & Catrin Finch | Caerdydd

8

Sinfonia Cymru & Catrin Finch | Casnewydd

Gorffennaf: 7

Bryn Terfel in Sweeney Todd | Llangollen

14 - 18

Sinfonia Cymru | Yr Eidal

19 - 24

Sinfonia Cymru | Estonia

Hydref: 1

First Wednesday | Casnewydd

4

Small Nations Big Sounds | Caerdydd

5

Central European Influences | Caerdydd

6

Nordic Sounds | Caerdydd

7 - 14

Sinfonia Cymru | Sweden

Tachwedd: 5

First Wednesday | Casnewydd

21

Sinfonia Cymru & Llŷr Williams | Pontyberem

22

Sinfonia Cymru & Llŷr Williams | Aberystwyth

23

Sinfonia Cymru & Llŷr Williams | Casnewydd

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan gyda Sinfonia Cymru: Gallwch ymuno â Chyfeillion Cefnogol Sinfonia Cymru am ddim ond £30 yr unigolyn neu £50 yr aelwyd y flwyddyn neu Noddwyr Sinfonia Cymru am £100, £240 neu £600+ y flwyddyn. Gallwch dalu’n fisol neu’n flynyddol drwy siec neu archeb sefydlog. Fel Cyfaill neu Noddwr byddwch yn derbyn cylchlythyrau rheolaidd a disgownt o £1 oddi ar brisiau llawn tocynnau a chonsesiynau ar gyfer prif gyngherddau’r gerddorfa bob blwyddyn. Gallwch gefnogi Dyfarniad Llwybr Proffesiynol ar gyfer blwyddyn academaidd 2014/15 naill ai’n unigol neu fel aelod o syndicet. Neu ymunwch â’n rhestr bostio a dim ond derbyn gwybodaeth am ein holl gyngherddau a digwyddiadau sydd ar y gweill drwy’r post neu dros yr e-bost. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gerddorfa a sut i gymryd rhan ar ein gwefan www. sinfoniacymru.co.uk neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol dros y ffôn (02920 891 977) neu e-bost (contact@sinfoniacymru.co.uk).

Canolfan Cyfryngau, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanishen, Cardiff, CF14 5DU 02920 754556

12

www.sinfoniacymru.co.uk

@sinfoniacymru

/sinfoniacymru

Sinfonia Cymru 2014 (Cymraeg)  

Tymor o cyngerddau a ddigwyddiadau 2014 Sinfonia Cymru

Advertisement