Page 82

NSC. (2013c). Markaðsáætlun fyrir þorskfisk á Þýskalandi. Sótt af http://seafood.no/content/download/34377/362873/file/markedsplaner%2 0torskefisk%202013%20-%202015.zip NSC. (2013d). Markaðsáætlun 2013-2015 - Fellesmarkedsføring av Sjømat i Norge. Sótt af http://seafood.no/content/download/80278/969235/file/Norge_LO_20132015.pdf NSC. (2013e). Markaðsáætlun fyrir fjarðarurriða. Sótt af http://seafood.no/content/download/81439/979910/file/Fjord%C3%B8rre t_LO.pdf NSC. (2013f). Markaðsáætlun fyrir lax og fjarðarurriða. Sótt af http://seafood.no/content/download/50857/555875/file/LaksOg%C3%98r ret_LO.pdf NSC. (2013g). Månedsstatistikk – þorskur í mars 2014. Sótt af http://seafood.no/content/download/118570/1311143/version/1/file/M%C 3%A5nedsstatistikk+mars+2014.pdf NSC. (e.d.a). Kynningarefni: General Presentattion of NSC and Norwegian seafood council. Sótt af http://seafood.no/content/download/58817/1232997/file/ENGELSK_Gen erell%20Norges%20sj%C3%B8matr%C3%A5d%20og%20norsk%20sj %C3%B8mat%202012.pptx NSC. (e.d.b). Varemerket ”NORGE – Norsk Sjømat” - hva betyr det? Sótt af http://seafood.no/Markedsf%C3%B8ring/Merkeordninger/NORGEmerket/Varemerket-%E2%80%9DNORGE-%E2%80%93-NorskSj%C3%B8mat%E2%80%9D-hva-betyr-det NSC. (e.d.c). Retningslinjer for co-branding. Sótt af http://seafood.no/content/download/31905/300117/file/EFF_cobranding_NOR.pdf NSC. (e.d.d). Om Oss - Norges sjømatråd. Sótt af http://seafood.no/Omoss/Norges-sj%C3%B8matr%C3%A5d 72

Sameiginleg markaðssetning í sjávarútvegi  
Sameiginleg markaðssetning í sjávarútvegi  

12 ECTS eininga lokaverkefni til 180 ECTS eininga B.Sc. gráðu í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri. Höfundur: Sindri Már Atlason

Advertisement