Page 80

Jón Hjaltason, Hjalti Einarsson, og Ólafur Hannibalsson. (1996a). Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna í 50 ár. (Annað bindi). Reykjavík: Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Jón Hjaltason, Hjalti Einarsson, og Ólafur Hannibalsson. (1996b). Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna í 50 ár. (Þriðja bindi). Reykjavík: Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Kaplinsky, R. (2000). Globalisation and unequalisation: What can be learned from value chain analysis? Journal of development studies, 37(2), 117146. doi:10.1080/713600071 Kaplinsky, R., og Morris, M. (2000). A handbook for value chain research. Sussex: Institude of Development Studies at the University of Sussex. Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M. og Hansen, T. (2012). Marketing Management (2. útgáfa). Essex: Pearson Education. Lög um ársreikninga nr. 317/2006. Lög um fiskútflutning (n. Fiskeeksportloven) nr. 9/1990. Lög um hlutafélög nr. 2/1995. Lög um samvinnufélög nr. 22/1991. Lög um stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegsins. nr. 43/1998. Marine Stewardship Council. (2011). Get certified! Fisheries - A practical guide to the Marine stewardship council´s fishery certification process Marine Stewardship Council. London: Marine Stewardship Council. Marine Stewardship Council. (2013). Annual Report 2012/13. London: Marine Stewardship Council. McCarthy, E. J. og Perreault, W. D. (1990). Basic marketing : A managerial approach (10. útgáfa). Homewood: Irwin.

70

Sameiginleg markaðssetning í sjávarútvegi  

12 ECTS eininga lokaverkefni til 180 ECTS eininga B.Sc. gráðu í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri. Höfundur: Sindri Már Atlason

Advertisement