Page 60

Sameiginlegt markaðsstarf Norðmanna veitir þeim forskot á Íslendinga á erlendum mörkuðum 10

40%

9

35%

8

30%

7 6

25%

5

20%

4

15%

3

10%

2

5%

1 0

0% Mjög sammála

Sammála

Nokkuð sammála

Hlutlaus

Nokkuð Ósammála Mjög ósammála ósammála

Mynd 26: Spurning 10.

18 af 25 svarendum eru mjög sammála, sammála eða nokkuð sammála fullyrðingunni að sameiginlegt markaðsstarf Norðmanna veiti þeim forskot á Íslendinga á erlendum mörkuðum. Ég tel Íslendinga njóta góðs af sameiginlegri markaðssetningu Norðmanna 10

40%

9

35%

8

30%

7 6

25%

5

20%

4

15%

3

10%

2

5%

1 0

0% Mjög sammála

Sammála

Nokkuð sammála

Hlutlaus

Nokkuð Ósammála Mjög ósammála ósammála

Mynd 27: Spurning 10.

Svarendur skiptast í tvo hópa í kring um þá 7 eru hlutlausir í afstöðu sinni til þess hvort þeir telji Íslendinga njóta góðs af markðasstarfi Norðmanna.

50

Sameiginleg markaðssetning í sjávarútvegi  
Sameiginleg markaðssetning í sjávarútvegi  

12 ECTS eininga lokaverkefni til 180 ECTS eininga B.Sc. gráðu í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri. Höfundur: Sindri Már Atlason

Advertisement