Page 56

Sameiginlegt vörumerki íslenskra sjávarafurða myndi auka sýnileika á erlendum mörkuðum 10

40%

9

35%

8

30%

7 6

25%

5

20%

4

15%

3

10%

2

5%

1 0

0% Mjög sammála

Sammála

Nokkuð sammála

Hlutlaus

Nokkuð Ósammála Mjög ósammála ósammála

Mynd 18: Spurning 2.

20 af 25 eru á bilinu mjög sammála til nokkuð sammála þeirri fullyrðingu að sameiginlegt vörumerki íslenskra sjávarafurða myndi auka sýnileika á erlendum mörkuðum.

10

Sameiginlegt vörumerki íslenskra sjávarafurða myndi auka útflutningsverðmæti greinarinnar í heild

9

40% 35%

8

30%

7 6

25%

5

20%

4

15%

3

10%

2

5%

1 0

0% Mjög sammála

Sammála

Nokkuð sammála

Hlutlaus

Nokkuð Ósammála Mjög ósammála ósammála

Mynd 19: Spurning 3.

18 af 25 eru á bilinu mjög sammála til nokkuð sammála og því má álykta að heilt yfir séu svarendur sammála fullyrðingunni að sameiginlegt vörumerki myndi auka útflutningsverðmæti greinarinnar.

46

Sameiginleg markaðssetning í sjávarútvegi  

12 ECTS eininga lokaverkefni til 180 ECTS eininga B.Sc. gráðu í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri. Höfundur: Sindri Már Atlason

Advertisement