Page 1

M a g a z i n i n a š-A - S i n d i k ata n a f t n e d j e l at n o s t i

B R O J 3 / l i pa n j 2014.

POBJEDNIČKA LISTA:

Hvala što ste izašli na izbore za Radničko vijeće INA, d.d. i dali svoj glas za listu br. 1! ODRŽANA 12. SKUpŠTINA INAŠ-a

Izvješće o radu Sindikata INAŠ u protekle dvije godine te izmjene i dopune Statuta

PETROL POSTAO DIO OBITELJI INAŠ

Tijela Sindikata Petrol pri Sindikatu trgovine Hrvatske donijela su odluku o pristupanju Sindikatu INAŠ

Profile for Sindikat INAŠ

INAŠmagazin_lipanj  

INAŠmagazin_lipanj  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded