Page 1

M a g a z i n i n a š-A - S i n d i k ata n a f t n e d j e l at n o s t i

B R O J 3 / l i pa n j 2014.

POBJEDNIČKA LISTA:

Hvala što ste izašli na izbore za Radničko vijeće INA, d.d. i dali svoj glas za listu br. 1! ODRŽANA 12. SKUpŠTINA INAŠ-a

Izvješće o radu Sindikata INAŠ u protekle dvije godine te izmjene i dopune Statuta

PETROL POSTAO DIO OBITELJI INAŠ

Tijela Sindikata Petrol pri Sindikatu trgovine Hrvatske donijela su odluku o pristupanju Sindikatu INAŠ


2

BROJ 3/lipanj 2014.

Sadržaj U FOKUSU Izbori za RV

3 3

Održana 12. skupština INAŠ-a

8

PETROL - dio obitelji INAŠ

10

PRAVNI SAVJET

10

ZNANJE JE MOĆ Zakon o doživotnoj otpremnini

11 11

Protestna biciklijada

12

Pobjednica nagradne igre

13

Odluka o kolektivnom višku radnika

14

Sindikat INAŠ Trg senjskih uskoka 2, 10 020 Zagreb T: 01 4572 031, 01 4550 431 Fax: 01 4572 032, 01 6523 993 E: sindikat@inas.hr Glavna urednica Maja Rilović, predsjednica sindikata Zamjenik glavne urednice Zdenko Mučnjak, tajnik sindikata Redakcija Ivica Pintarić, pravnik sindikata Amir Mulić, informatika Grafičko oblikovanje Petra Blažić

MOŽE BOLJE

piše Maja Rilović Nakon više od devet mjeseci i četiri kruga pregovora između Vlade RH i MOL-a, nije riješeno ključno pitanje modela korporativnog upravljanja. Zagrebački Županijski sud potvrdio je 10. lipnja optužnicu protiv predsjednika MOL-ove uprave Zsolta Hernadija, kojega se tereti da je podmitio bivšega premijera Ivu Sanadera kako bi MOL-u osigurao većinska upravljačka prava u Ini. Vrhovni sud RH objavio je 13. lipnja pravomoćnu presudu protiv Sanadera zbog primanja mita, a sve da bi se izmijenio međudioničarski ugovor i MOL-u omogućio prevladavajući utjecaj u Ini d.d. te sklopio ugovor o izdvajanju plinskog poslovanja. Ova pravomoćna presuda potvrđuje da u procesu prodaje Ine MOL-u nisu bili zaštićeni interesi Republike Hrvatske. U gotovo istom razdoblju, NO Ine povlači poteze koji se u javnosti ocjenjuju upitnim, zbunjujućim i neutemeljenim. NO jednoglasno je donio odluku da se od Ministarstva gospodarstva zatraži analiza poslovanja Ine, koju su izradili konzultanti AT Kearney te Oil & Gas Consulting. Ministar gospodarstva odbio je stručnu studiju dati na uvid NO Ine, jer ju je naručila i platila Vlada RH te je vlasništvo države. Ova je studija osobito važna u arbitražnom postupku kojim Hrvatska traži poništenje ugovora iz 2009. godine o upravljačkim pravima u Ini i glavnog ugovora o plinskom poslovanju te naknadu štete koja je nastala kao posljedica tih ugovora i drugih protuugovornih aktivnosti MOL-a. Nastavno, NO Ine ubrzano - dan prije očekivane objave presude Vrhovnog suda izlazi s prijedlogom novog modela upravljanja Inom. Siniša Petrović iznosi u javnost da je riječ o kvalitetnom i uspješnom prijedlogu NO. Ina promptno objavljuje da je to rezultat kompromisa i ustupak koji je učinio MOL. Već po jednakom klišeju, samo koji sat iza Inine službene objave slijedi i objava SING-a i EKN-a, koji u zajedništvu, bez alternative, podržavaju nastojanja NO Ine. Međutim, ubrzo se pokazalo da pregovarački tim Vlade RH taj model ne podržava, već ga ocjenjuje štetnim za interese RH. Takva ocjena proizlazi iz analize predloženog modela NO Ine, koju je za potrebe Vlade, odnosno njenog tima pregovarača s MOL-om, napravila ekipa inozemnih i domaćih konzultanata. Kad bi prihvatila prijedlog NO Ine, Vlada bi se potpuno odrekla okvira koje je usvojila prije godinu dana radi vođenja pregovora s MOL-om. Ina bi u tom slučaju, tvrdi se u analizi, definitivno prestala biti samostalna vertikalno integrirana kompanija, a to je jedini prihvatljiv model za Hrvatsku, bez kojega nema energetske sigurnosti države. Upravo suprotno Vladinu konceptu, NO svojim prijedlogom implicira dovršetak procesa potpune integracije Ine u sustav MOL-a. Prihvaćanje prijedloga NO Ine, stoji u analizi, „predstavljalo bi legalizaciju i konvalidaciju takozvanih Sanaderovih ugovora mimo odluka pravosudnih tijela Republike Hrvatske, s mogućom posljedicom gubitka arbitražnih postupaka pred međunarodnim sudovima u Ženevi i Washingtonu.“ Umjesto uravnoteženijeg odnosa između dva najveća dioničara, što hrvatska strana u pregovaračkom postupku pokušava ishoditi, odluka NO omogućila bi MOL-u ne samo zadržavanje, nego i povećavanje kontrole nad Inom. Pitanje je zašto se NO upustio u proces pregovaranja i pokušao zaobići Vladin pregovarački tim, jer Ina nije strana u pregovorima, već predmet pregovora između hrvatske Vlade i MOL-a i nema osnove sama nuditi model. Isto tako je pitanje zašto su hrvatski članovi NO Ine, uz iznimku Mladena Proštenika, prihvatili model koji je ocijenjen štetnim za interese RH. I na kraju, Lista broj 1 na nedavnim je izborima za novi sastav Radničkog vijeća INA, d.d. pobijedila, i uskoro će biti sazvana konstituirajuća sjednica. Vjerujemo da nam je ova pobjeda donijela dodatni alat za kvalitetniju borbu u zaštiti radničkih i nacionalnih interesa.


BROJ 3/lipanj 2014.

3

U FOKUSU

IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE

POBJEDA LISTE BR. 1 Lista broj 1 (INAŠ, Sindikat hrvatskog vozača i SNH - Podružnica Glasnik Ine) pobjednik je izbora za članove Radničkog vijeća u INA, d.d. (RV) Na izborima održanim 4. lipnja, lista je dobila 13 od ukupno 25 mandata u tom tijelu, čime je osvojila većinu.

odluke važne za položaj radnika te istu ocijeni nezakonitom, a poslodavac takvu odluku donese usprkos protivljenju i obrazloženjima RV-a, i iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti, što uključuje i eventualne sudske tužbe prema Upravi INA, d.d.

PRAVA I INTERESI RADNIKA

zaštita radničkih i nacionalnih interesa

Novo RV konstituirat će se početkom srpnja, kada prethodnom sastavu ističe mandat. Dobivanje većine u RV-u prihvaćamo sa zahvalnošću na ukazanom povjerenju, ali prije svega s velikom odgovornošću. Iskoristit ćemo ga kao dodatni alat u zastupanju i zaštiti prava i interesa radnika. To prije svega znači praćenje provedbe KU i aktivno postupanje u slučaju njegovog kršenja, primarno kroz socijalni dijalog, a ako se na taj način ne mogu riješiti uočena kršenja - pokretanjem postupaka u skladu sa zakonom i prema nadležnim institucijama. Isto je takvo postupanje u slučaju kada se RV negativno očituje na namjeru donošenja

Dok je radnike Ine od svibnja 2011. do prosinca 2012. u Nadzornom odboru (NO) predstavljala Maja Rilović, MOL-ovi su predstavnici vršili pritisak prema hrvatskim članovima NO i Uprave koje je imenovala Vlada RH, tražeći njen opoziv te imenovanje predsjednika SING-a Bože Mikuša. I to na temelju odluke RV-a, koja je bila suprotna pravnom mišljenju nadležnog ministarstva RH, jer ju je donijelo RV-a koje je utemeljeno nakon što su je izabrali radnici na neposrednim izborima te već legitiman i registriran član NO Ine. Tek novi predsjednik NO Siniša Petrović nezakonito joj je uskratio sudjelovanja

Glas za .1 listu br a z je glas INU! na sjednicama NO i nastavno proveo registraciju drugog predstavnika, iako je to bio predmet sudskog spora, i na taj način preuzeo ovlasti suda. U javnost je isto iznio i bivši ministar Linić, na nedavno održanoj press konferenciji: „Siniša Petrović je postavljen kao predsjednik NO. Vrlo brzo kao predsjednik NO smjenjuje člana NO-a, i to zaposlenih u Ini. Što - ako nešto znate o trgovačkim društvima - je neprihvatljivo da predsjednik NO smjenjuje člana NO. Sve iz razloga što je taj član NO radnika itekako štitio interese Hrvatske i zaposlenih.“

odgovor na OPTUŽBE

Nadzorni odbor je u veljači 2012. raspravljao i na temu plasiranja neistinitih informacija od strane SING-a, da je predstavnica radnika Maja Rilović glasovala za smanjenje plaća maloprodajnom osoblju kroz usvojeni Poslovni plan za 2012. godinu i jednoglasno utvrdio da smanjenje plaća nije bio predmet Poslovnog plana. Ove objede također su de-


4

BROJ 3/lipanj 2014.

U FOKUSU mantirane na sjednici Radničkog vijeća dana 10.2.2012. Na sjednici su članovi Uprave i izvršni direktor Darko Markotić obrazložili sve elemente koji su navedeni u Poslovnom planu vezano uz planirano smanjenje operativnih troškova, a u okviru kojih se ne nalaze troškovi smanjenja plaća radnika. Naglašeno je da je na temelju odluke Uprave, a ne Nadzornog odbora, pregovarački tim poslodavca u kolektivnim pregovorima za Kolektivni ugovor za 2012. dobio zadatak smanjenja plaća prodavačkom osoblju maloprodaje. Isto je bilo obrazloženo pred svim članovima radničkog vijeća INA, d.d. Nije nam poznat prijedlog koji su SING i EKN predložili „prilikom predstavljanja Pilot projekta „Model poduzetnika“ kao dugoročnog rješenja koje je uključivalo neznatno smanjenje plaće za radnike maloprodaje, uz uvjet da svi ostanu zaposlenici Ine i dalje uživaju sva prava iz KU, a da se kroz socijalnu klauzulu dogovori obeštećenje za sve“, a što i ne čudi, jer takav prijedlog nikada nije ni postojao. Da je postojao, bio bi dostavljen ili iznesen INAŠ-u, jer o njemu nisu mogli samostalno pregovarati s poslodavcem, a bio bi i priopćen radnicima. No, ako su o toj mogućnosti SING i EKN i razmišljali, razvidno je da su pritom „zaboravili“ da radnici ne bi mogli i dalje uživati sva prava iz KU INA, d.d., i to zato jer više ne bi bili radnici INA, d.d. nego društva INA, d.d., za koje bi tek trebalo inicirati prego-

Dobivanje većine u RV-u prihvaćamo sa zahvalnošću na ukazanom povjerenju, ali prije svega s velikom odgovornošću. Iskoristit ćemo ga kao dodatni alat u zastupanju i zaštiti prava i interesa radnika. vore za sklapanje Kolektivnog ugovora. S obzirom na to da se poslodavac nije želio obvezati na rok kojim jamči zadržavanje modela Maloprodajni servisi, očito je da je taj model trebao poslužiti samo kao most preko kojega bi poslodavac lako i jeftino „prevezao žedne preko vode“

2.700 radnika maloprodaje u ciljani model Pilot projekta. Puno lakše bilo bi im jer bi radnicima već drastično smanjili primanja, a jeftinije jer ne bi imali pravo na otpremninu ako ne prihvate ugovore kod poduzetnika, a koje pravo bi izgubili zajedno sa zahtjevom za sporazumnim raskidom ugovora o radu s INA, d.d. Također su „zaboravili“ napomenuti da su pod „da svi ostanu zaposlenici Ine“ mislili na zaposlenici INA Grupe, a ne INA, d.d.

Istinita je činjenica da se mogu „pohvaliti“ jedino samostalnim potpisivanjem KU za 2013. godinu, kojim su potpisali izmjene čl. 12. KU. i stvorili preduvjete za provođenje „Modela poduzetnika“ bez suglasnosti sindikata, čime su otvorili vrata za Pilot projekt u maloprodaji i druga pilotiranja po Ini.

Sjetimo se - poslodavac je postavio uvjet da radnici u tom slučaju daju zahtjev za sporazumnim otkazima ugovora o radu s INA, d.d. (uz minimalno obeštećenje), kako bi sklopili nove ugovore o radu s društvom Maloprodajni servisi uz 35% smanjenje plaće, bez utvrđenog roka kojim se jamči zadržavanje tog modela, a tek nakon čega bi sindikati pristupili pregovorima za KU tog društva. Ako su taj prijedlog bili voljni prihvatiti, evidentno je da se za njega nisu borili – štoviše, suprotno tome, odbili su se boriti zajedno s INAŠ-em za budućnost i opstanak cjelovite Ine - samostalne vertikalno integrirane naftne kompanije, očuvanje prava radnika maloprodaje i njihov ostanak u INA, d.d., opstanak obje rafinerije, ulaganja u istraživanje i proizvodnju nafte i plina i očuvanje svakog radnog mjesta u Ini, kao i sudjelovati u prosvjedu na kojemu je sudjelovalo preko 1000 radnika Ine.

Držimo značajnim da predstavnik radnika u NO Božo Mikuš, predsjednik SING-a, odgovori radnicima Ine u čije je ime dao glas kod donošenja odluke da NO Ine traži stručnu analizu poslovanja Ine koju je izradila konzultantska kuća, a što je Ministarstvo i službeno odbilo. U obrazloženju je ministar Vrdoljak naveo da je „riječ o dokumentu koji će biti dio arbitražnog postupka koji je Hrvatska pokrenula protiv MOL-a, pa je prema tome i taj dokument tajan. Analizu poslovanja koju je napravila konzultantska kuća naručila je i platila Vlada RH, i to je vlasništvo hrvatske države te Vlada nema nikakve obveze Ini davati tu analizu“.

Što to zastupa trenutni predstavnik radnika u NO INA, d.d.?

Predstavnik radnika je u ime radnika Ine obrazložio javnosti da ne zna što je u naše ime tražio i kazao: “Nadzorni odbor je tražio izvještaj, ali kakav je to izvještaj - ja ne znam. Vjerujem da to ni drugi ne znaju. Ali ako ga je izradila Vlada RH,


BROJ 3/lipanj 2014.

5

U FOKUSU

ako ga Vlada ima, onda je vrlo čudno da predsjednik NO, koji predstavlja Vladu, nema pojma o tom izvještaju”. Dodatno je pojasnio kroz medije: “Istina je da je odluka jednoglasno donesena, ali obrazloženje zbog čega smo tako odlučili ne mogu vam reći, jer se radi o poslovnoj tajni. Jedino što mogu komentirati je to da su izjave ministra Vrdoljaka često čudne i nesuvisle. Nije mi jasno zbog čega bi ta analiza poslovanja tvrtke trebala biti tajna i zbog čega hrvatski građani ne bi smjeli znati što to Vlada planira s Inom.“ Nama ipak ostaje dilema da li je moguće da ne zna o kakvom se izvještaju radi i što mu tu nije jasno, a ako je tome doista tako, što radi u ime radnika u NO Ine!

IZMJENA SUSTAVA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA INOM

Isto tako, držimo značajnim da nam odgovori i obrazloži zašto je u ime radnika Ine dao svoj glas za prijedlog o izmjenama sustava korporativnog upravljanja Inom, a koji je Nadzorni odbor Ine uputio na razmatranje hrvatskoj Vladi i MOL-u. Prijedlog je usvojen kvalificiranom većinom (8/1), a glas je jedino uskratio član NO Mladen Proštenik, koji je bio dugogodišnji djelatnik Ine, a kojega je u NO imenovala Vlada RH.

Taj su prijedlog žurno podržali i SING i EKN kroz javno priopćenje. No, ovih dana iz medija doznajemo značajne detalje ovog prijedloga modela, temeljene na analizi predloženog modela koju je za potrebe Vlade, odnosno njenog tima pregovarača s MOL-om, napravila ekipa inozemnih i domaćih konzultanata tvrtke AT&Kearny te Oil & Gas Consultinga, a o sadržaju kojega javnost dotad nije bila obaviještena. U analizi stoji da kada bi Vlada RH prihvatila prijedlog NO-a Ine, potpuno bi se odrekla vlastitih načela usvojenih radi vođenja pregovora s MOLom. Ina bi u tom slučaju, tvrde konzultanti, definitivno prestala biti samostalna vertikalno integrirana kompanija, a što je za Hrvatsku jedino prihvatljiv model bez kojega nema energetske sigurnosti države. Upravo suprotno Vladinu konceptu, NO svojim prijedlogom implicira dovršetak procesa potpune integracije Ine u sustav MOL-a. Na koncu, prihvaćanje prijedloga NO-a Ine, stoji u analizi, “predstavljalo bi legalizaciju i konvalidaciju takozvanih Sanaderovih ugovora, mimo odluka pravosudnih tijela Republike Hrvatske, s mogućom posljedicom gubitka arbitražnih postu-

paka pred međunarodnim sudovima u Ženevi i Washingtonu”. Vrhovni sud potvrdio je prvu presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo u slučaju Hypo i primanja mita od mađarskog MOL-a za prepuštanje upravljačkih prava u INI. Prihvaćanjem novog modela anulirao bi se utjecaj presude.

Ina mora ostati samostalna vertikalno integrirana naftna kompanija. Umjesto uravnoteženijeg odnosa između dvaju najvećih dioničara, što hrvatska strana u pregovaračkom postupku pokušava ishoditi, prijedlog NO-a omogućio bi MOL-u ne samo zadržavanje, nego i povećavanje kontrole nad Inom. Stoga držimo da predloženi model nije u interesu radnika Ine, niti u nacionalnom interesu, jer ne osigurava da se Ina razvija i funkcionira kao samostalna, vertikalno integrirana naftna kompanija te da predstavnik radnika za njega nije trebao dati naš glas. ●


6

BROJ 3/lipanj 2014.

U FOKUSU Članovi radničkog vijeća liste br. 1

Zamjenici članova radničkog vijeća liste br. 1

14 1 MAJA RILOVIĆ SD TNM 29 godina staža u Ini Zagreb

4

SANDRA REŽIĆ SD TNM

Sektor posl. ana. i pod. mal.

26 godina staža u Ini Rijeka

7 ANTONIJA PLANINIĆ KRKLJUŠ Sektor uprav. sig. društva 8 godina staža u Ini Zagreb

10

ZVONKO BARTULOVIĆ SD TNM SMiM - Regija Osijek 15 godina staža u Ini Vinkovci

13

VELID ĐEKIĆ

PF korporativnih poslova Sektor korp. komunik. 27 godina staža u Ini Rijeka

2

Predrag Sekulić SD RiM Rafinerija nafte Sisak 25 godina staža u Ini Sisak

5

neno milišić

SD TNM SMiM - Regija Split 34 godine staža u Ini Split

8

IVAN JURIĆ

SD IPNP Sektor za geol. i inžinj. 30 godina staža u Ini Zagreb

11

IVICA ŠIMIĆ

SD RiM Sektor logistike 8 godina staža u Ini Zagreb

3

IVAN BALEN SD TNM

Sektor posl. ana. i pod. mal.

24 godine staža u Ini Slavonski Brod

6

đuro butorac

SD TNM SMiM - Regija Zagreb 37 godina staža u Ini Zagreb

9

SINIŠA KORITNIK

SD TNM SMiM - Regija Zagreb 20 godina staža u Ini Zagreb

12

IVICA MIKAS SD TNM

Sektor posl. ana. i pod. mal.

9 godina staža u Ini Zagreb

ŽELJKA VRBASLIJA

PF Korporativni centar Sektor upr. imov. i uslug. 23 godine staža u Ini Zagreb

17

LJILJANKA BUJANIĆ SD RiM Sektor komerc. posl. 29 godina staža u Ini Varaždin

20

JELICA MUŠURA

SD TNM SMiM - Regija Osijek 27 godina staža u Ini Osijek

23 ZDENKA SANTO SD TNM Sektor posl. ana. i pod. mal. 27 godina staža u Ini Daruvar

1 ANDREA HORVATIN SD TNM SMiM 9 godina staža u Ini Zagreb

15

DAVOR ROSANDIĆ SD RiM Rafinerija nafte Sisak 27 godina staža u Ini Sisak

18

MARIO TOMIČIĆ

SD TNM SMiM - Regija Zagreb 15 godina staža u Ini Karlovac

21

GORAN SLADE

SD TNM SMiM - Regija Split 25 godina staža u Ini Dubrovnik

24

HELENA GRGIĆ

SD TNM SMiM - Regija Split 19 godina staža u Ini Solin

16

JURICA TRISKA

SD TNM Sektor kartičnog posl. 15 godina staža u Ini Zagreb

19

IVICA JURKOVIĆ

SD TNM SMiM - Regija Rijeka 16 godina staža u Ini Rijeka

22

RUŽICA KUZMIĆ

SD TNM SMiM - Regija Osijek 28 godina staža u Ini Slavonski Brod

25

Dubravko Krznarić SD RiM Rafinerija nafte Sisak 21 godina staža u Ini Sisak


BROJ 3/lipanj 2014.

U FOKUSU Iskrene čestitke svima, pokazalo se da zajedništvo, pravednost i borbenost, uz sve prepreke i napore daju rezultate! Svaka pobjeda nosi još značajnije odgovornosti. Stoga, s podrškom koju smo dobili od radnika Ine idemo svojim putem dalje, još čvršći i jači prema ostvarenju naših ciljeva! Glas za listu br. 1 je glas za BORBENU, a ne pokorenu Inu! • • •

za odlučne, stručne i dokazane borce za radnička prava za očuvanje radnih mjesta i sigurnu budućnost Ine za zaštitu i promicanje prava i interesa svakog radnika

Glas za listu br. 1 je glas za CJELOVITU, a ne rascjepkanu INU! • • • •

za obustavu izdvajanja maloprodaje, „pilotiranja” po Ini i očuvanje temeljnih djelatnosti za ulaganja u istraživanje i proizvodnju za modernizaciju rafinerija za modernizaciju mreže benzinskih postaja

Glas za listu br. 1 je glas za Inu LIDERA, a ne podružnicu! • • •

za obustavu svih protuzakonitih aktivnosti Uprave za prestanak ostvarivanja kratkoročnih profita preko leđa radnika za zaustavljanje poslovne politike koja je dovela do gubitka tržišta, poražavajućih poslovnih rezultata i utvrđivanja viškova radnika

7


8

BROJ 3/lipanj 2014.

SKUPŠTINA

Održana 12. skupština INAŠ-a INAŠ postao Sindikat naftne djelatnosti Dvanaesta skupština INAŠ-a održana je 11. travnja 2014. godine. Skupština je bila izvještajna (održava se svake dvije godine nakon Izborne ), ali se osim podnesenih izvješća o radu između dviju sjednica raspravljalo i usvojile su se izmjene i dopune Statuta INAŠ-a. Predsjednica Sindikata Maja Rilović, u izvješću o radu za razdoblje od 24. ožujka 2012. do 11. travnja 2014. godine, posebno se osvrnula na najvažnije aktivnosti Sindikata i događaje koji su obilježili navedeno razdoblje.

PREGOVORI ZA KOLEKTIVNI UGOVOR

drugim pravnim i fizičkim osobama, a koje bi moglo prouzročiti višak zaposlenih. Nakon prosvjeda koji smo organizirali u ožujku 2013. godine, uz deklarativnu podršku SING-a i EKN-a pred poslovnom zgradom Ine u AVH, poslodavac je odustao od zahtjeva za brisanjem članka 12., ali je zahtijevao njegovu izmjenu. SING i EKN su pristali na izmjene članka 6. i 12. KU, a INAŠ je nakon još jednog održanog prosvjeda pred Vladom RH (bez podrške SING-a i EKN-a) i neuspješno provedenog postupka mirenja, ponovno proveo referendum među članovima i nakon što se 94,6 % članova izjasnilo da ne prihvaća takav KU, odbio potpisati KU.

Pregovori za kolektivni ugovor (KU) za 2012. godinu, a pogotovo za 2013. godinu, bili su dugotrajni i burni. Sva tri Inina sindikata organizirala su izjašnjavanje (referendum) članova sindikata oko prihvaćanja novog KU za 2012. godinu, kojim se uvela tkz. HAY metoda vrednovanja radnih mjesta, ali isto je provedeno tek nakon što je poslodavac odustao od zahtjeva za smanjenjem plaće radnicima maloprodaje za 35 %, dogovoreno zadržavanje svih materijalnih prava na postojećoj razini i dogovorena isplata jednokratne naknade radnicima za uspjeh kompanije. Nakon prihvaćanja KU od većine članova, isti je i potpisan.

Nakon što su SING i EKN pokrenuli postupak za pregovore oko Sporazuma za utvrđivanje visine otpremnine za 181 radnika koji su bili utvrđeni kao tehnološki višak, INAŠ je iskoristio zakonsku mogućnost i pristupio KU (izjavom o pristupanju), kako bi mogao sudjelovati u navedenim pregovorima i štititi interese svojih članova.

Kolektivni ugovor za 2013. godinu potpisan je po prvi put nakon 1996., kada je potpisan prvi kolektivni ugovor za INA d.d., samo od dva sindikata - SING-a i EKN-a. INAŠ isti nije potpisao zbog promjene članka 12. KU, kojim je poslodavcu bilo onemogućeno, bez suglasnosti sindikata, ustupanje poslova

Pregovori za KU u 2014. godini donijeli su novost - po prvi put otkad se potpisuje KU u Ini, isti je potpisan za razdoblje od dvije godine te kolektivni ugovor važi do kraja 2015. godine. Isto vremensko razdoblje važenja KU dogovoreno je i za sva ovisna društva, a tijekom ove godine u STSI-u, CROSCU i MAZIVIMA do kraja godine implementirat će se i HAY sustav vrednovanja radnih mjesta. U TIFONU, gdje INAŠ djeluje kao većinski sindikat, KU koji je važio tri godine ističe krajem 2014., kada ćemo pokrenuti pregovore za novi KU.

Posljedice prihvaćanja izmjene članka 12. KU danas osjećaju prije svega radnici maloprodaje, ali na žalost i radnici iz pojedinih društava Ine, koji su nakon što je to učinjeno u Ini također promijenili odredbe KU.

PROSVJEDNI SKUPOVI

Uz kolektivno pregovaranje, koje je i jedna od najvažnijih aktivnosti sindikata, sindikat INAŠ posebno je bio aktivan u sprečavanju namjere poslodavca da smanji vrijednost materijalnih prava radnika maloprodaje, a koje poslodavac namjerava smanjiti za više od 30 % u posljednje tri godine. Najnoviji pokušaj poslodavca da bi ostvario taj cilj je tkz. pilot - projekt „postani poduzetnik“, a za koji vjerujemo da će, kao i svi dosadašnji pokušaji, biti neuspješan.


BROJ 3/lipanj 2014.

9

SKUPŠTINA Sindikat INAŠ je u proteklom razdoblju, uz sve aktivnosti, organizirao i četiri prosvjedna skupa, od čega dva na Trgu sv. Marka pred Vladom RH, a dva pred Poslovnom zgradom Ine u AVH. Sva četiri prosvjeda bila su u cilju zaštite i promicanja interesa naših članova, a zbog nebrige Vlade RH za sudbinu Ine i zbog poslovnih odluka poslodavca, štetnih i pogubnih za radnike Ine. Osnovna poruka s tih skupova može se svesti na zaključak da je za opstanak i najbolji interes Ine i njezinih radnika, ali i ukupnog hrvatskog gospodarstva, ključno očuvanje Ine kao vertikalno integrirane naftne kompanije – NEMA INE BEZ CJELINE.

IZMJENA IMENA

Nakon što smo u naftašku obitelj INAŠ-a prije četiri godine primili radnike Tifona d.o.o., nedavno smo dobili iskaz želje radnika i članova sindikata Petrola d.o.o. i njihovih tijela da pristupe INAŠ-u te je njihovo pristupanje u tijeku. INAŠ je najveći sindikat INA, d.d., a također i Tifona. Kako bi postali prepoznatljivi i drugim

radnicima u segmentu naftne djelatnosti, donijeli smo odluku o promjeni naziva i području djelovanja našeg sindikata. U Tifonu smo nakon dvije godine pregovaranja sklopili prvi Kolektivni ugovor. Na taj način definiramo, podižemo i unaprjeđujemo standarde materijalnih i radnih prava kako radnika u tim tvrtkama, tako i u cijeloj naftnoj djelatnosti. Stoga smo djelovanje sindikata proširili

na cijelu naftnu djelatnost, a isto smo utvrdili i promjenom naziva iz „INAŠ - Sindikat radnika INE i društava INE“ u „INAŠ - Sindikat naftne djelatnosti“. Vjerujemo da će i ta promjena naziva, uz naš prepoznatljiv beskompromisan i borben način djelovanja, doprinijeti da nam pristupe i drugi radnici iz naftne djelatnosti te da ćemo do sljedeće Skupštine sindikata biti najveći sindikat i u Petrolu. ●

SINDIKAT NAFTNE DJELATNOSTI


10 BROJ 3/lipanj 2014.

PETROL

Odluka o pristupanju Sindikatu Inaš Petrol postao dio obitelji INAŠ Tijela Sindikata Petrol pri Sindikatu trgovine Hrvatske donijela su odluku o pristupanju Sindikatu INAŠ. Riječ je o jedinom sindikatu u Petrolu d.o.o Hrvatska, koji okuplja oko tristo pedeset radnika od ukupno njih 750. Time najveći sindikat u INA, d.d. sa članovima u svim njenim organizacijskim cjelinama, najveći sindikat u Tifonu sa značajnim brojem članova u Plinacru, dobiva još jednog člana obitelji. Petrol d.o.o. u Hrvatskoj djeluje od 1996. godine te trguje naftnim proizvodima, naftnim derivatima te ostalom trgovačkom robom. Od 1999. počinje razvijati vlastitu maloprodajnu mrežu, a krajem 2012. ujedinio se s bivšim Euro – Petrolom. U ovom trenutku imaju 99 benzinskih postaja, a do kraja 2016. planiraju ih imati 120. ●

PRAVNI SAVJET

piše Ivica Pintarić OVLASTI RADNIČKOG VIJEĆA Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca. Ovlasti radničkog vijeća odnose se na pitanja važna za položaj radnika kod tog poslodavca. Radničko vijeće pazi na poštivanje ZOR-a, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa. Radničko vijeće nema ovlasti u području kolektivne zaštite radnika. Stoga radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka, isključenja iz rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije. Sudjelovanje radnika u odlučivanju kroz radničko vijeće provodi se u tri oblika: obavješćivanjem, savjetovanjem i suodlučivanjem.

ODNOS RADNIČKOG VIJEĆA SA SINDIKATOM Radničko vijeće je obvezno u punom povjerenju surađivati sa svim sindikatima koji okupljaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca, u svrhu zaštite i promicanja prava i interesa radnika. Radničko vijeće je obvezno redovito obavješćivati radnike i sindikat o svome radu te primati njihove poticaje i prijedloge. Funkcija člana radničkog vijeća ne priječi člana da nastavi rad u sindikatu. RAD RADNIČKOG VIJEĆA Radničko vijeće radi na sjednicama ako ima tri ili više člana, a način rada uređuje poslovnikom o radu. Na sjednicama radničkog vijeća mogu biti nazočni predstavnici sindikata koji imaju članove zaposlene kod poslodavca, bez prava sudjelovanja u odlučivanju. O pitanjima iz svog djelokruga, radničko vijeće može zatražiti mišljenje stručnjaka. Troškove stručnog savjetovanja snosi poslodavac, u skladu

sa sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća. Osim toga, poslodavac mora radničkom vijeću osigurati potreban prostor, osoblje, sredstva i druge uvjete za rad. Članovima radničkog vijeća mora omogućiti osposobljavanje za rad u radničkom vijeću. Poslodavac snosi i druge troškove koji sukladno ZOR-u, drugom propisu ili kolektivnom ugovoru nastanu djelatnošću radničkog vijeća. ZAŠTITA ČLANA RADNIČKOG VIJEĆA Poslodavac članove radničkog vijeća ne smije povlašćivati niti stavljati u nepovoljniji položaj od drugih radnika. Član radničkog vijeća za vrijeme trajanja mandata, ali i nakon prestanka mandata u radničkom vijeću, ima pravo na zaštitu od otkaza ugovora o radu. Članu radničkog vijeća poslodavac može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća, ili na temelju sudske ili arbitražne odluke kojom se nadomješta suglasnost radničkog vijeća.


BROJ 3/lipanj 2014.

11

ZNANJE JE MOĆ

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

pošaljite upit tajniku

zdenko.mucnjak@inas.hr

piše Zdenko Mučnjak

Krajem prošle godine, uz suglasnost svih sindikalnih središnjica, a na prijedlog Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatski sabor usvojio je Zakon o doživotnoj otpremnini, odnosno dokupu mirovine (NN 153/13). Dokup mirovine počeo se provoditi početkom devedesetih godina, kao specifična inovacija u području socijalnog poduzetništva. Njime se omogućuje radnicima koji su stekli pravo na mirovinu umirovljenje bez trajnog gubitka na mirovinskom primanju. Mirovina na koju su stekli pravo tada im se isplaćuje iz HZMO-a, a trajni dodatak u obliku dokupljene mirovine, po uplati poslodavca, isplaćuje im tzv. društvo za dokup mirovine. O čemu se radi? Svi mi po Zakonu o radu imamo pravo raditi do 65. godine života. Zakon o mirovinskom osiguranju propisuje kada najranije možemo ići u mirovinu. Sukladno istom zakonu, svako umirovljenje prije navršenih 65 godina života radniku nosi nižu mirovinu, kako zbog tzv. penalizacije, tako i zbog neostvarenog staža koji bi donio višu mirovinu. Radnici s ostvarenim uvjetima za mirovinu prije navršene 65. godine života mogu otići u mirovinu, doduše umanjenu, ali smiju i ostati raditi te na taj način otkloniti umanjenje mirovine. Ako ti radnici nisu neophodni u radnom procesu, a voljni su prestati raditi, poslodavac im može doživotnom otpremninom kompenzirati gubitak na mirovini. Za posljedicu radnik ranije napušta svijet rada uz doživotno uvećane prihode koje, kao dokupljenu mirovinu uz usklađenja i mogućnost ostvarenja obiteljske mirovine, prima u mjesečnim obrocima. Budući da se dokup mirovine realizira prilikom raskida radnog odnosa, struka ga odavno doživljava oblikom otpremnine, što je Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine samo potvrdio. Međutim, ugovaranje dokupa mirovine nije prepreka poslodavcu da radniku ponudi i isplati i drugi oblik otpremnine, što se u praksi pokazalo motivirajućim za odluku radnika o ranijem umirovljenju.

@ Kategorije mogućih korisnika dokupa mirovine su slijedeće: 1) Radnice i radnici s uvjetima za prijevremenu starosnu mirovinu (najmanje 56 godina života i 31 godina staža za žene; najmanje 60 godina života i 35 godina staža za muškarce). 2) Radnice i radnici s uvjetima za prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja (najmanje 60 godina života i 41 godina staža). 3) Radnice s uvjetima za starosnu mirovinu (najmanje 61 godina života i 15 godina staža).

Temeljem Zakona o doživotnoj otpremnini, odnosno dokupu mirovine, možete ostvariti doživotno veće mirovinske prihode usprkos ranijem umirovljenju. Takvu mogućnost već su koristili neki bivši radnici INE, Plinacra, Crosca i drugih društava u kojima djeluje INAŠ, pa i danas svakog mjeseca uz mirovinu iz HZMO-a, temeljem uplate svojih bivših poslodavaca, od Royal međugeneracijske solidarnosti d.d. primaju dokupljenu mirovinu. Posebna značajka ovog modela „mekog“ umirovljenja ogleda se u dobrovoljnosti dokupa mirovine kako za poslodavca, tako i za radnika, pa svaki zaključeni sporazum pretpostavlja postojanje dobre volje i zadovoljenost interesa obiju strana.●


12 BROJ 3/lipanj 2014.

PROTESTNA BICIKLIJADA

Trojka iz sisačke rafinerije biciklima prešla 1940 km Tri člana INAŠ-a iz Rafinerije nafte Sisak Davor Kraker, Predrag Kuleš i Damir Lukšić krenuli su u subotu 7. lipnja u ranu zoru biciklima iz Siska na put prema Mađarskoj dug 1940 kilometara. Otpratili su ih članovi INAŠ-a i kolege s benzinskih postaja, dajući im podršku i osvježenje. Noseći majice Sindikata INAŠ pod sloganom „INA RADI, MOL SE GRADI“ stigli su pred Upravnu zgradu MOL-a u Budimpešti Rafinerija nafte Sisak, koja je nekada radila cijelu godinu i prerađivala 2 milijuna tona nafte, prošle je godine preradila 800 tisuća, a ove godine je planirana prerada samo 450 tisuća tona nafte. Nisu izvršena ugovorena ulaganja, goriva se uvoze iz Mađarske, a sve češće se spominje zatvaranje rafinerije. Pod sloganom „INA RADI, MOL SE GRADI“ sisački trojac je još jednom poručio da ćemo se svim zakonom dopuštenim sredstvima nastaviti boriti za cjelovitu INU - za očuvanje svih temeljnih djelatnosti, za modernizaciju rafinerija, za zaustavljanje izdvajanja mreže benzinskih postaja i njihovu modernizaciju, te za hitna ulaganja u istraživanje i proizvodnju. Povratak se očekivao 22.lipnja te je bilo planirano da ih na povratku u blizini Siska dočekaju kolege na biciklima, dopratite zadnjih nekoliko kilometara i time im se zahvalile na uloženom trudu. Biciklistički trojac je nadmašio sam sebe te se vratio čak tri dana ranije, ali zbog velike iscrpljenosti i povratka u noćnim satima nisu imali snage za planirani doček. Druženje sa kolegama upriličiti će se do kraja mjeseca lipnja.

E N I A M E N

BEZ CJELINE


BROJ 3/lipanj 2014.

NAGRADNA IGRA

Pobjednica nagradne igre ANDREA JUNAKOVIĆ AVH Zagreb U današnjem dinamičnom okruženju i svakodnevnim promjenama u kompanijama u kojima djelujemo, susrećemo se s nužnošću novih koncepata komunikacije i interakcije s članovima sindikata. U želji da se približimo članovima i informacije dostavljamo na osobnu e-mail adresu, putem web stranice Inaša - www.inas. hr - organizirali smo nagradnu igru „Pošaljite svoje podatke na adresu Sindikata i osvojite tablet Lenovo IdeaTab A3000!“ Za dodatnih dvjesto sudionika nagradne igre predvidjeli smo, uz glavnu nagradu, i dodatne nagrade – Inaš majice i Inaš kape. Iz kape Inaša dobitnike je izvlačio Siniša Koritnik, glavni povjerenik sindikalne grupe PJ Zagreb, uz sudjelovanje povjerenika iz svih regija. Sretna dobitnica tableta je ANDREA JUNAKOVIĆ. Andrea radi u Ini dvanaest godina na lokaciji Poslovna zgrada AVH Zagreb, u SD Rafinerija i marketing - Sektoru komercijalnih poslova, Upravljanje uvoz i izvoz narudž. fakt., kao vodeći stručnjak za podršku vanjske trgovine. Inašica je od dolaska u Inu. Naša je dobitnica bila ugodno iznenađena kada su je o dobitku tableta u nagradnoj igri obavijestili njena neposredna sindikalna povjerenica Mirta Belijani i glavni povjerenik sindikalne grupe AVH JuricaTriska, koji su s kolegicom podijelili veselje. Dobitnici srdačno čestitamo, a također i dobitnicima dodatnih nagrada. Popis dodatno nagrađenih objavljujemo, a nagrade će im ovih dana uručiti njihovi sindikalni povjerenici.

13


14 BROJ 3/lipanj 2014.

ODLUKA O KOLEKTIVNOM VIŠKU RADNIKA

Razlozi za otpuštanjem 368 radnika Ine nisu utemeljeni Ovih dana (10. lipnja) poslodavac je Radničkom vijeću dostavio na savjetovanje namjeru donošenja Odluke o kolektivnom višku radnika, a kojom se namjerava utvrditi prestanak potrebe za radom 368 radnika Ine. Iako smo imali neslužbene informacije o pripremanju liste viškova, očekivali smo da će poslodavac, s obzirom na broj sudskih postupaka koji se vode zbog otkazivanja ugovora o radu temeljem utvrđenog viška od 181 radnika prošle godine i sudske tužbe koju je pokrenuo INAŠ te s obzirom na pregovore vlasnika (MOL-a i Vlade RH) o promjeni u načinu upravljanja kompanijom, pričekati s iskazivanjem namjere o donošenju takve odluke. Naime, sindikat INAŠ smatra da razlozi koje navodi poslodavac kao osnovu za prestanak potrebe za radom - organizacijske promjene, promjene u organizaciji i tehnologiji rada nisu utemeljeni, već je osnovni razlog (ne)kvaliteta upravljanja kompanijom. Upravo iz navedenog razloga, ne možemo prihvatiti ovakve odluke poslodavca, nego očekujemo promjenu u načinu

upravljanja kompanijom te otklanjanje razloga za otkazivanjem ugovora i stvaranje uvjeta za novo zapošljavanje u Ini. Putem Radničkog vijeća, ali i sindikalnog djelovanja, učinit ćemo sve da se ova odluka ne donese i dodatno ne smanji broj radnika Ine.

Dodatne pogodnosti za članove! Stambeno zbrinjavanje članova sindikata

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Osiguranje od nezgode Financijska podrška

Vrhunska sportska oprema Tehnički pregled i osiguranje vozila

Povoljnija kupnja u Pevecu

Daruvarske toplice

Putovanja u Hrvatsku i inozemstvo

Više o pogodnostima pročitajte na www.inas.hr.


BROJ 3/lipanj 2014.

Liste dobitnika nagradne igre Dobitnici INAŠ majice: Ana Babić Ana Kompare Ana-Marija Šuštić Andreja Blažina ANITA SUPAN Ankica Matleković Antun Čvek Benedikt lončarić BISERKA PUTANEC Blaženka Fulir BOŽENA MATEKOVIĆ Božica Simić Božo Rastija BRANKO BATRIĆEVIĆ Branko Matković Bruno Rilović Christian Kolar Dalibor Ačkar Dalibor Javorski Dalibor Vujnovac Damir Mandić Damir Zorić DAMIR DOKLEJA DAMIR HORVAT damir husarek DAMJAN MOČIBOB Danijel Benković Danijel Fruk Danijel Furlan Danijel Šelimber DANIJELA GOJAK Danilo Prstojević Darinka Dragojević Darko Novotni Darko Avsec Darko Devčić Darko Draganjac David Goldašić DAVOR ČEVIZOVIĆ DAVOR ROSANDIĆ Davor Soldić Davor Fržić Davorin Buntić Davorin Cvitković Dejan Matovina Denis Tomić Denis Lesković Dijana Brajković Domagoj Nikšić Dragica Kamenski Dragutin Flinčec DRAGUTIN BRAJOVIĆ Dražen Borko Dražen Čičić dražen geček DRAŽEN KOŽIĆ Dražen Peharda Dražen Tomić Dubravko Pašić Elvira Vonić Elvis Vareško Franjo Zetica Goran Barkić Gordana Šuran HELENA ŽAGRIĆ Hrvoje Butković igor krznarević Irena Blašković Iva Dizdarević IVA LAZIĆ Ivan Martinjak Ivan Brajdić Ivan Ercegovac Ivan Karaula Ivan Žagar Ivan Javor

Ivan Pavlović Ivan Šimunić Ivana Tadić Ivana Tomić Ivana Davidović Ivanka Javor Ivica Jagnjić Ivica Sakač Ivica Zubović Ivica Štos Ivica Mladin Ivica Škrobot Ivka Pasarić-Striček Jakov Juras Jasemka Ekić Jasna Orct JASNA VUKOVIĆ Josip Basta Josip Plazibat Josip Špišić Josip Dumančić Joško Erak JOŠKO VUKŠIĆ Jurica Božičević Jurica Šarić jurica triska Karlo Bićanić Karmen Janjić Katarina Jagić Kazimir Bohaček Krešimir Belošević Krešimir Jozić Krešimir Kovačić Krešimir Serdar Krešo Lukinić KRISTIJAN KALOCZI Kristijan Žugaj Kristina Babić Kristina Deželić Ksenija Maurović Ksenija Žigo Ladislav Kovač Lana Lipnjak LIDIJA ODLEŠIĆ KRAMAR Luca Barbieri Ljerka Đuretić Ljerka Koritnik LJILJANA PAVELIĆ Maja Turčić Maja Markuš MAJA ŠILOBODEC Marija Hutinski Marija Bilušić Marija Domitrović Marijan Jovanović Marijan Putnik Marijan Bušljeta MARIJAN HANJEC Marijan Knežević Marijan Sopek Marijana Zalukar marin klanac Marin Mikelić Marinko Sabolić-Grčević Mario Blažević mario koški Mario Krečak MARIO MARENIĆ Mario Marić Mario Petrović Mario Pranjić Mario Kapusta Mario Gligora Marjan Beuk Marko MATOJINA Marko Visić

Marko kokanović MARKO SPAJIĆ Marko Taubinger matija barković Martina Knezović Mihaela Majcenić Milan Rudež Milan TUĐINA Milan Šelimber MILE BIONDA Miljenko Štajduhar Mirjana BUGARINOVIĆ Mirjana Granić Mirko Pavušek Mirko Mikulec Mirko Tomičić Miroslav Kovačević Mirta Belian-Huzanić Mladen Erić Mladen Ivšak Mladen Tamarut Mladen Tomašić MLADEN STOJANOVIĆ Monika Perhat Morena Franješ Nada Galić NADA OREŠKOVIĆ Nadica Car-Kolar Natko Grubišić Nenad Černe Neven Vojnić neven anić Nikica Sekulić Nikola Lukačić Nikola Dobrotić Nikola Milinković Nikola Škorić Nino Jugović nives mikulandra svetina Pero Oljača Radovan Knaus Renata Pešić Renato Juričev Robert Berger Robert Muža Robert Laktašić ROBERT MAKOVEC Romana Grgić Sandro Erceg Saša Stanković Slavko Batković Snježana Nuhanović SNJEŽANA VRBANUS Stjepan Mandić Tatjana Bastašić Tihomir Đurić TIHOMIR STIPETIĆ Tomica Domaćinović Tomica Gajski Tomislav Čelar Tomislav GODEK Tomislav Vaš Tomislav Kvasina VALENTINA ZUBAK Vatro Ljubičić Vedrana Perković Vedrana Kramar Vesna Vrandečić-Buratović Vinko Pavlić Višnja Franjić Vlatka Palaveršić Želimir Hochstadter žELJKO Stiperski Željko Brezičević

15


Dobitnici INAŠ kape: Adila Karić Alan Strajnar aleksandar biljan Alen Cvek Alen Paladina ANA KLOBUČAR Ana Koralija-Pavlović Andrea Horvatin Andrea Jelinić Andrea Junaković Andrea Palešćak Andrea Strgar ANELA KUJUNDŽIĆ Ante Gligora Ante Lukin Ante Blaić anton mikelić Antonio Krucki Antun Savi Arsen Piperković Bernard Ritoša Biserka Sambol Blaženka Lucić Blaženka Hrvoić Bojan Zega Bojan Pucić Boris Kocmanović BORIVOJ ŠEPIĆ Boro Rožanković BOŽENA HMELINA božo prugovečki branimir bolanča BRANIMIR ŠARIĆ Branka Kračun BRANKA PALČIĆ Branka Vlatković Damir Mohoreničić Damir Pereša damir mišić Damir Tadić Dane Medić Danica Martinić Danijela Tatić DANIJELA DANILOVIĆ Dario Cerovac Dario Simčić Darko Buliga Darko Cvišić DARKO SOKIĆ davor LOVIĆ Dražen Mikšić Dražen Tomić Dubravka Damjanović DUBRAVKA NOVINC Dubravka Vragović Dubravko Čadež dubravko krznarić DUBRAVKO ŽAGAR Đurđica Treščec EDIN SELAK Fabijan Jakovljević Frane Perković Gabrijela Pecimotika Goran Filipović GORAN BOŽIČEVIĆ GORAN KRAMAR GORAN SLADE Goran Todorov GORDANA RABAK Gordana Šuran Hrvoje Konjug Hrvoje Družinec Hrvoje Gulin Ida Karlo Igor Njegomir Igor Podvalej Igor Vrbanić

INAŠ-Sindikat naftne industrije Trg senjskih uskoka 2, 10 020 Zagreb Tel: +385 1 4572 031 sindikat@inas.hr www.inas.hr

Igor Marković Igor Mihalić Igor Sigečan igor benko Igor Pešun Irena Ćužić IRWAN PADMOSOEKARTO Ivan Aras Ivan Čelar Ivan Dominković Ivan Aračić Ivan Jagodić Ivan Špoljar Ivan Jurić IVAN KOVAČEVIĆ Ivan Antunović Ivan Čorić Ivan Meter Ivan Pintarić Ivan Veselinović Ivana Bertol ivana mavar Ivica Crneković Ivica Lončar Ivo Blažević Ivor Luić Jadranka Šomođi Jasenko Gorup Jasna Hrvoj-Lišnjić JASNA FIOLIĆ Jelena Komorčec Jelena Kralj Josip Brozičević Josip Župančić Josip Đipanović Josip Pajurin Josip Plazibat Josip Fajgl JOSIP PLAZIBAT Josip Šipuš Julijan Vranić Kaja Bunin Karmen Kos Katarina Lukačić Krešimir Bošnjak Lidija Kasik Marijana Zetica MARIJANA ZALUKAR MARINO Brezac Marko Budisavljević Martina Grbavac Matej Špoljarić Mihaela Zubec milivoj kruljac Oliver Horvat PATRIK ŽARAK Predrag Sekulić Radoslav Rudić Renata Perić Robert Benčić robert dragutin ROBERT ŠOSTERA Robert Žiković Ružica Fehir Samanta Cerin Saša Šorounda SAŠA PETROVICKI SENAD ALDŽIĆ Senka Majnarić SILVANO GLIGORA Silvano Gligora Silvio Horvat SINEVA PSARIĆ Siniša Kalenik Siniša Krković SINIŠA PUŠKARIĆ Slavko Batković Snježana Maršić

Snježana Levar-Cerovečki SNJEŽANA DONJERKOVIĆ Snježana Klinac SONJA KNEZ Srđan Jambrešić Stanislav Dropuljić Stanko Abramović Stjepan Stanešić Stjepan Kasunić Stjepan Pokas stjepan vincetić Suzana Vidović Štefica Kurman-Kovačić Tamara Lesjak Tatjana Šoštar Tatjana Šoštar TIHOMIR POSAVEC Tomislav Perlović Tomislav Alerić Tomislav Bebić Tomislav Gorenak TOMISLAV GRKAVEC Tomislav Koprčina Tomislav Lovrić Tomislav Malarić Tomislav Matok TOMISLAV SAČIĆ Tonkica Čubrić valentina krešić Vasiljko Kukuljan Vedran Pokas Vedran Svilić Verica Mišukić Vesna Čikeš Vesna Ivanjek Vicko Milković vilim strenja Vinko Štimac VINKO UDOVIČIĆ Višnja Petrlić Vjekoslav Petrović Vjeran Frančić Vladimir Dijan Vladimir Srednoselec Vlatko Šipek Zagorka Bogdanić Zdenka Santo Zdenko Kostecki Zdenko Mutka Zdenko Božurić Zdravko Rožman Zdravko Ivančić ZDRAVKO MATAK Zeljko Hrušovski Zeljko Jurčak Zlata Buva Zlatko Jagnić Zlatko Horvat ZLATKO CUNK Zlatko Horaček Zoran Kuštek Zoran Stojaković Zoran Barišić Zoran Novosel Zorica Spevan Zrinka Putrić ZVJEZDANA GETLIHER Zvonimir Viher Zvonko Božić Zvonko BUNJEVAC Zvonko Valek Željka Šmit Željko Marinović Željko Uzelac Željko Barilić Željko Novak Željko Goršić Željko Kožarić Željko Marinović

Najveći smo sindikat u INA, d.d. sa članovima u svim njenim organizacijskim cjelinama, kao i u drugim društvima INA Grupe, odnosno tvrtkama TRS d.o.o., STSI d.o.o., Maziva-Zagreb d.o.o., Crosco d.o.o. i ITR d.o.o. Zastupamo brojne radnike u Tifonu, djelujemo u Plinacru, krenuli smo s djelovanjem u Petrolu, a uskoro ćemo biti prisutni i u drugim tvrtkama iz industrije nafte i plina. Naša osnovna misija je zaštita i promicanje radničkih prava i interesa svakog od 4.500 članova.

INAŠmagazin_lipanj  
INAŠmagazin_lipanj  
Advertisement