Page 1


Velkommen til elever og forældre i fase 2 på Sindal Skole. Med denne folder ønsker vi at fortælle om aktiviteter, lærere, regler og mål for trivsel i denne fase. Lærere 4.a.

Dansk og klasselærer Birthe Jakobsen Matematiklærer Pia Penderup

4.b.

Dansk og klasselærer Anne-Gerda Tvilling Matematiklærer Birthe Jakobsen

5.a.

Dansk og klasselærer Karen Marie Larsen Matematik og klasselærer Charlotte Frydkjær

5.b.

Dansklærer Joan Moselund Matematik og klasselærer Ann Beck

6.a.

Dansk og klasselærer Helen Sørensen Matematiklærer Jan Hjortshøj

6.b.

Dansk og klasselærer Susanne Dybro Matematik og klasselærer Jan Hjortshøj

6.c.

Dansk og klasselærer Helle Schou Jeppesen Matematiklærer Susanne Dybro

Christoffer Larsen, Janni Pihl og Henriette Møller Folden er også tilknyttet fasen.


Målsætning for Fase 2: Vi ønsker, at elever og lærere må trives ved: • At vise hinanden hensyn og respekt. • At hjælpe hinanden. • At møde hinanden med godt humør. • At være parate til at modtage og give undervisning Følgende regler gælder for Fase 2: 1. Vi skal alle lære mest muligt, selv om vi ikke er ens, og vi skal hjælpe hinanden med det. 2. Vi skal være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas. Det gælder også i frikvartererne og på vejen til og fra skolen. 3. Vores skole og det vi bruger på skolen, tilhører os alle, og derfor behandler vi det godt. Der findes flere praktiske regler for Fase 2 på forældreintra. Praktiske oplysninger: Ringetider: 8.10-8.55 9.00-9.45 9.45-10.00 10.00-10.45 10.50-11.35 11-35-12.05 12.05-12.50 13.00-13.45 13.50-14.35

pause – alle elever skal ud i skolegården, det anbefales, at eleverne til denne pause har mad med, der er nemt at tage med ud.

spisepause – alle elever skal være ude de sidste 10 min.

Da eleverne, som udgangspunkt, skal ud i flere frikvarterer om dagen, er det naturligvis vigtigt, at de har overtøj og sko med til fysiske aktiviteter. Svømning: Perioden er fra september til maj, ellers har eleverne fri.


Idræt: Der medbringes idrætstøj, skiftesko og håndklæde, hvis eleven glemmer, skal der anvendes låne-idrætstøj. For svømning og idræt gælder det, at der skal medbringes seddel med forældreunderskrift, hvis eleven skal fritages fra undervisning. Mobiltelefonen: Mobiltelefonen skal bruges med omtanke. Der må ikke spilles musik på telefonerne på gangene. Fravær: Eleven medbringer seddel, eller vi underrettes via forældreintra. Morgensamling: Vi ønsker at indføre morgensamling jævnligt for alle elever i fase 2. Morgensamlingen kan bruges til sang, musik, beskeder, optrin o. lign. Vores ønske for disse morgensamlinger er, at eleverne må opleve fællesskab og samhørighed i fasen. Slik, chips og sodavand: Der må ikke spises slik og chips eller drikkes sodavand i skolen. Aktiviteter: Læsebånd I uge 43-46 er der Læsebånd på hele skolen. I denne periode sættes der særligt fokus på læsning, og der læses en lektion om dagen. Motionsbånd I løbet af skoleåret vil vi sætte fokus på motion igennem forskellige aktiviteter for alle elever i fasen. Trivsel I forbindelse med morgensamlingerne og andre aktiviteter, f.eks. fællesoplevelser, en skovtur, film m.m., vil vi i løbet af skoleåret sætte særligt fokus på trivsel i fase 2. På gangen i fase 2 vil der blive sat et Årshjul op, hvor elever og forældre kan følge med i årets aktiviteter. Følg også med på Forældreintra.

Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden speciel tilladelse fra en lærer.

Fase 2 Sindal Skole  

Fase 2 Sindal Skole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you