Page 1

Fønix Viden & Værksted


Om Fønix •

Er beliggende i landsbyen Tranum ved Brovst i Nordjylland

Er oprettet i 1973 og er et socialpsykiatrisk opholdssted og botilbud med plads til 19 unge og voksne, som af psykiske og/eller sociale årsager har problemer med at klare tilværelsen

Fønix er et socialpsykiatrisk opholdssted (§ 66 stk. 5), botilbud (§ 107), Bo Selv (§ 85) og domsanbragte (§ 78) med plads til 19 unge og voksne fra 15 år og opefter

I Fønix´ dagsbeskæftigelses-tilbud er der mulighed for skolegang, praktikker, en STU-uddannelse samt intern skole

Vi tilbyder unge med særlige behov STU- uddannelsen som en integreret del af vores interne skole og dagbeskæftigelsestilbud

Uddannelsen er 3-årig og afsluttes med et kompetencebevis

Vi tilrettelægger uddannelsen i samarbejde med dig, evt. dine forældre/værge og UU- vejlederen

Uddannelsen består af: • En almendannende del • Specifik fagfaglige del • Praktik


STU facts STU uddannelsens formål er, at unge der ikke er i stand til at tage en almindelig ungdomsuddannelse får mulighed for at tage en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, der tager hensyn til deres behov og forudsætninger. Når du starter på STU’en udarbejder vi i fællesskab en individuel undervisningsplan. På Fønix underviser vi indenfor følgende fag: Skolefag: Den obligatoriske fagrække, hvor du blandt andet kan få undervisning i: Dansk, matematik, engelsk, IT, geografi, samfundsfag, historie, idræt.

Værkstedsfag

Vi har tømrer-snedkerværksted, malerværksted, kreativt værksted og smedeværksted, hvor du undervises i praktiske færdigheder.

Øvrige tilbud

Havebrug, haveterapi, madlavning og sund kost, svømning, fitness, rideterapi, band, musik og sang, musikterapi, landbrug i teori og praksis, hobbylandbrug med heste og får, studieture og mulighed for hjælp til at tage kørekort, botræning og ADL.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i lokale virksomheder, landbrug, butikker, og børnehaver mm. Du kan også deltage i undervisning på VUC, Tech College, Nordbo Autismecenter, landbrugsskoler og højskoler som en del af din STU- uddannelse på Fønix.


Praktisk info Uddannelsens forløb

De første 12- uger du går på STUén er dit afklaringsforløb, hvor dine muligheder og ønsker afdækkes. Forløbet danner grundlaget for din endelige uddannelsesplan. Uddannelsen tilrettelægges med mulighed for modulændringer hver tredje måned og hvert ½ år afholder vi samtaler med dig og UU- vejlederen. Ved uddannelsesafslutning udsteder din UU- vejleder dit kompetencebevis, som indeholder en beskrivelse af dine opnåede færdigheder.

Frokost, kaffe – og tepause

Hver dag kl. 12 tilbyder køkkenet et varmt måltid tilberedt af friske, sunde og så vidt muligt økologiske råvarer. Herudover er der kaffe og te om formiddagen og eftermiddagen.

Vil du vide mere? Se: www. Foenix-vv.dk

Leder af Fønix Søs Jensen Østbakken 1, Tranum, 9460 Brovst Tlf. nr. 98235566 E-mail: foenix@c.dk

Uddannelseskoordinator Martha Bettina Larsen Tlf. nr. 51631866 E-mail: mblfoonix@gmail.com

Foenix  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you