Page 1

140318

#399

seTmanari gratuït TARRAGONÈS I BAIX PENEDÈS

www. n o tic ies ta r r a g o n a . c at

SALUT - XARXA SANTA TECLA

L’HOSPITAL DE SANTA TECLA OBTÉ LA MÀXIMA ACREDITACIÓ EN MEDICINA DE L’ESPORT

P.10

El procés no frena la creació de noves empreses

El nombre de creació i tancament de societats es manté a la província malgrat la situació d’inestabilitat política a catalunya

COMARQUES

P.02

LA BISBAL DEL PENEDÈS POSARÀ EN MARXA EL PRIMER BUS «A DEMANDA» D’ESPANYA P.08


2

14 de març de 2018

tema de la setmana

El territori continua creant empreses malgrat el procés Els mesos previs i posteriors al referèndum, la creació i destrucció d’empreses al territori va ser similar a la d’altres anys ORIOL MONTESÓ TARRAGONA

D

iversos mitjans estatals i partits polítics s’han fet ressò de les presumptes conseqüències que el procés independentista està tenint en l’economia catalana. Més enllà dels canvis de seu social de grans corporacions aliniades amb els partits del 155, la creació i destrucció d’empreses pot ser un bon reflex de la qualitat de l’economia d’un territori. Segons dades fetes públiques per l’Instituto Nacional de Estadística, a la província de Tarragona, aquest gener s’han constituït més empreses que el gener de 2017 (131 empreses noves enguany per 105 a principis de l’any passat); se n’han dissolt menys (62 per 74); i més empreses han fet ampliació de capital (52 per 47). El teixit empresarial del territori continua la lenta recuperació que va iniciar el 2014 quan, després de 6 anys desagnantse, el nombre de societats mercantils va deixar de minvar. Cal tenir present que el 2008 el territori gaudia de gairebé 59.000 empreses i que el 2014 va registrar el mínim postcrisi, amb poc més de 50.000. A

800 700

Dissolució vs creació d’empreses a la província de Tarragona

Dissoltes Constituïdes

600 500 400 300 200 100 205

0

579

juliol / desembre 2014

195

510

161

juliol / desembre 2015

653

juliol / desembre 2016

157

556

juliol / desembre 2017

segons les dades extretes de l’instituto nacional d’estadísitica, el darrer semestre de 2017 es van dissoldre menys empreses que durant els mateixos exercicis de 2014, 2015 i 2016.

Aquest gener a la província de Tarragona s’han constituït més empreses que el mateix mes de l’any passat principis de 2017, el múscul empresarial de les comarques tarragonines ja havia arribat a les 52.500 (nivells similars als del 2006) i si extrapolem les dades mensuals provisionals de l’INE, podem aventurar que a 1 de gener de 2018, la demarcació haurà superat amb escreix les 53.000 empreses. Però tornem a l’escenari apocalíptic que vinculava la ce-

lebració d’un referèndum d’autodeterminació a la pèrdua d’empreses. Si bé és cert que l’estadística publicada per l’INE obvia els canvis de seu social de les empreses, podem fixar-nos en la dissolució i creació d’empreses que va haver-hi durant els mesos previs i posteriors a l’1-O per saber si existia confiança empresarial o incertesa. Crida l’atenció que, durant aquest darrer semestre del 2017, s’han dissolt 157 empreses al territori, un nombre inferior a les que van tancar els darrers semestres de 2016, 2015 i 2014 (161, 195 i 205, respectivament). Pel que fa a la creació de noves societats mercantils, la dada no és tan positiva però es manté dins dels límits raonables. Amb 556 empreses constituïdes,

A Catalunya, el 2017 es van dissoldre menys empreses que els anys anteriors l’últim semestre del 2017, no millora les xifres del 2016 però sí les del 2015. Per mesos, van ser justament el setembre i el novembre els que van registrar un increment més notable de noves empreses, superant les 100 cadascuna. Així doncs, mentre premsa i polítics alertaven dels perills de les urnes en el teixit empresarial català, la província sumava 400 empreses més en 6 mesos (556 constituïdes, menys 157

dissoltes).

A CATALUNYA Arreu del país es repeteix un patró similar: el 2017 és l’exercici en el qual es dissolen menys empreses. Si comparem tot l’any, les societats mercantils dissoltes durant el 2017 van sumar poc més de 1.700. En canvi, el 2016 se’n van dissoldre més de 2.000; el 2015, gairebé 2.300; i el 2014, més de 2.400. Pel que fa a la constitució d’empreses, el Principat perd pistonada en relació als dos anys anteriors, però registra millors xifres que el 2014. Així, el 2017 es van constituir unes 18.500 empreses, mentre que el 2016 i el 2015 se’n van crear 19.500 i 18.900, respectivament i 2014, 17.664.


3

14 de març de 2018

tema de la setmana «Les empreses accepten el risc, però no la incertesa»

Tarragona Impulsa obrirà una línia d’ajudes per als treballadors autònoms

E D I TO RI AL ò l i ver márq uez

Confiança tot i la política

E

Joaquim Margalef Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV Joaquim Margalef, del Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV, considera que aquestes dades publicades per l’INE no són representatives a l’hora de valorar l’efecte que té la inestabilitat política sobre les empreses del territori. «No és representatiu dir que les societats es constitueixen com abans. El que sí que és representatiu és que hi hagi una sèrie d’empreses consolidades que no es plantegin deixar els seus centres de producció, però que es plantegin tenir el seu domicili fiscal fora. Això fa que les decisions ja no es prenguin des de l’òptica d’aquí», afirma Margalef. «Que continuï funcionant no significa que hi hagi previsions d’inversió a mitjà o llarg termini», comenta fent referència als canvis de seu que s’han dut a terme en els mesos pròxims al referèndum de l’1-O. Aquest hàndicap que, segons Margalef, patirà a mitjà o llarg termini Catalunya és, per a l’investigador del GRITGRIT, el mateix que passa a la província de Tarragona. «Les grans societats que funcionen a Tarragona tenen normalment el domicili fiscal fora i això fa que la presa de decisions també es faci des de fora», afirma. En l’àmbit territorial, Margalef considera preocupant que «es confirma que el pes de Tarragona sobre Catalunya, en nombre de societats constituïdes, el pes del capital i el nombre de societats que augmenten capital, està molt per davall del que significa el seu PIB (Producte Interior Brut). En canvi, el nombre de societats dissoltes, en proporció, és molt superior a Tarragona que a la resta de Catalunya». Això fa que «el múscul de les societats (entès com el nombre i el capital que tenen) sigui més feble a Tarragona que a la resta de Catalunya», afirma Margalef. Finalment, i amb la mirada posada a la inestabilitat política existent, Margalef recorda que «les empreses accepten el risc però no accepten la incertesa», un fet que, segons el professor de la URV, no veurem de forma immediata però que «afecta decisions a mitjà i llarg termini».

L

’Ajuntament ha presentat les principals línies d’actuació de l’any 2018. Hi destaca la creació d’una nova línia d’ajuts de 50.000 € específica per a treballadors autònoms. Aviat es publicaran els detalls d’aquesta convocatòria, que pretén donar facilitats a aquells autònoms que tinguin la seva activitat en locals comercials. També s’apostarà per l’increment de les sinergies amb altres institucions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona i ajuntaments de l’entorn) per promoure el desenvolupament econòmic al conjunt del territori, aposta que enguany es concretarà amb la celebració a Tarragona d’una Fira de la Formació Professional al mes de maig i el Fòrum d’Inversió Cat Sud al mes de novembre. EL consistori ha anunciat que destina aquest any 2018 poc més de 5 milions d’euros a

polítiques actives d’ocupació i emprenedoria, gràcies als diferents serveis i programes que ofereix Tarragona Impulsa, el servei municipal d’ocupació i creació d’empreses. La xifra suposa un increment del 12,63% respecte a l’any anterior. Un total de 4.109 persones van utilitzar els diferents serveis de Tarragona Impulsa l’any 2017, xifra que suposen 439 persones més (11,96%) que l’any anterior. Entre les accions realitzades per Tarragona Impulsa, el consistori destaca que s’han desenvolupat programes d’ocupació específics per a col·lectius que tradicionalment queden fora de les principals ajudes, com ara les persones majors de 30 anys, gràcies als programes Integrals i 30 Plus; o persones en possessió d’un títol universitari o de formació professional (ja sigui de grau mitjà o superior o certificat de professionalitat), gràcies al programa de contractació de pràctiques de Garantia Juvenil.

ncara queda gent emprenedora a les nostres comarques. Així es desprèn de les darreres dades aportades per l’Institut Nacional d’Estadística pel que fa al nombre d’empreses creades a la província durant els últims mesos. En el segon semestre de 2017 es van constituir a casa nostra més de 550 nous negocis, xifra que es manté en la línia dels anys anteriors. I cal destacar també que «només» van tancar 157 societats, una dada que posa en evidència el discurs d’aquelles persones que es temien el pitjor amb el procés català i l’aplicació del 155 per part del govern de Rajoy. Les dades de l’INE entren dins de la normalitat en un context de recuperació econòmica després d’una profunda crisi. Però és evident que l’exemple que està donant la classe política no ajuda gens a generar l’escenari d’estabilitat i seguretat que qualsevol bon empresari necessita per prendre decisions de futur.


4

14 de març de 2018

tarragona L’Ajuntament diu que el tancament de l’Amfiteatre no afectarà Tarraco Viva PATRIMO N I

Des del passat 16 de febrer, el monument té l’accés restringit als visitants només a les graderies, no pas a l’arena

L

a consellera de Patrimoni Begoña Floria ha afirmat aquesta setmana, sobre el tancament parcial de l’Amfiteatre, que «la preocupació per l’estat de conservació del monument existeix des de fa anys i per això s’està fent un seguiment exhaustiu de la situació. El tancament de l’accés s’ha fet en el moment que s’ha detectat que la problemàtica s’havia agreujat en el mur posterior de la grada afegida

Les esquerdes són visibles a la part superior de la volta que conforma la ‘Porta Triumphalis’/ Tomàs Varga.

el 1979 i, per un principi de prudència, es va optar per restringir les visites en aquesta zona». Floria ha afegit que «ara s’està tramitant un expedient per arranjar les patologies detectades a l’Amfiteatre i, al mateix temps, s’està vetllant

per la seguretat i conservació d’aquesta àrea afectada». Floria també ha reiterat que en cap cas corre perill la celebració del festival Tarraco Viva. Concretament l’Ajuntament de Tarragona ha procedit al tancament provisional de l’accés a l’arena de l’Amfiteatre, a causa de les esquerdes que s’han

trobat al mur posterior de la grada afegida el 1979. Ara els tècnics hauran d’avaluar la seguretat de la zona i mentrestant l’entrada a l’amfiteatre serà gratuïta, ja que es tracta només d’un tancament parcial a la zona de l’arena. El setmanari NotíciesTgn ja va advertir d’aquest fet fa més

de tres mesos i, després dels informes tècnics encarregats aleshores, el consistori ha decidit dur a terme aquest mesura. Les alarmes es van encendre després que els arqueòlegs municipals detectessin unes esquerdes a la zona de la Porta Triumphalis, precisament en el punt que va ser rehabilitat a la dècada dels anys seixanta del segle passat. Els experts consideren necessari fer un estudi per tal de determinar l’origen i la gravetat del problema, que podria venir del subsòl del monument. Les fissures són perceptibles a la volta de l’arc d’entrada a l’arena de l’amfiteatre i també a la graderia superior, just on seu el públic durant els espectacles de Tarraco Viva. Fer un estudi exhaustiu de la patologia del monument costa 50.000 euros, diners que el consistori diu que no té. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedit una subvenció de 21.000 euros a tal efecte, per tant el consistori haurà de fer mans i mànigues per arribar al pressupost d’una intervenció que la mateixa consellera de Patrimoni, Begoña Floria, considera «prioritària».

Arriba la 7a Plantada Popular de Tarragona

L

Les inscripcions es poden formalitzar al llarg d’aquesta setmana

’Associació Aurora i la Fundación Repsol, amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona i de la FAVT, organitzen aquest dissabte 17 de març la 7a Plantada Popular. Enguany, com l’any passat, l’activitat es farà al marge dret del riu Francolí, aigües amunt del pont de Santa Tecla. S’oferirà un obsequi i un refrigeri a tots els participants. El programa de la jornada s’iniciarà a les 10,15 hores amb la formalització de les inscripcions, tot envoltant d’animació familiar a la zona. A les 11 hores està prevista la presentació de l’activitat, la plantada d’arbres, que es desenvoluparà fins a quarts de dues del migida. En finalitzar s’oferirà un obsequi i un refrigeri a tots els parti-

Imatge d’arxiu de la 6a Plantada Popular organitzada amb el suport de la Fundación Repsol.

cipants. Des de l’organització de la Plantada Popular, com sempre, s’aconsella portar calçat adequat. Els organitzadors facilitaran els guants i les eines. Cal recordar que els menors d’edat han de venir acompanyats d’un adult que se’n faci responsable. Les inscripcions es poden fer durant aquesta setmana a la web reforestatgn.org (inscripcions) o enviant les dades (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) a administracio@ associacioaurora.org. També es pot trucar al 977.520.205 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 17 h).


5

14 de març de 2018

OPINIÓ OPINIÓ Teresa duch

ESCRIPTORA / http://salsa-ficcio. blogspot.com

L’estat piconadora Quan era una nena, al poble van pavimentar els carrers. No recordo quina edat tenia, però veure passar l’apisonadora —ara ja en diem piconadora— amb el seu rodet imponent aixafant-ho tot em va impressionar molt. Associat a aquella visió m’hi ha anat sempre l’olor del quitrà i de tots els productes que es fan servir en aquesta tasca. La impressió va ser tal que, des de llavors, sempre que sento aquella olor, el cor se m’accelera i torno a veure el rodet deixant el carrer pla i sense possibilitats de fugir d’aquella massa compacta en què el convertia la piconadora. Tot i que ara les obres públiques escassegen —almenys al meu país—, sovint tinc la sensació que passa la piconadora i aixafa i anivella tot el que troba al seu pas. Em passa quan escolto o llegeixo les notícies. No hi ha ni un sol dia sense aquesta sensació. Passa el rodet i aixafa caps i peus i mans del sobiranisme i a mi se’m torna a accelerar el cor. No és ben bé allò de «descabezar el independentismo». Allò va ser una declaració superba de la Directora General de Piconadores. Això és passar la piconadora com si fos pel nostre bé, pel bé d’Espanya, d’Europa, del món sencer. La piconadora passa per damunt dels polítics, de les conselleries, de les empreses, dels ciutadans apallissats, dels mecànics, dels pallassos... Passa per damunt de l’art, la literatura, la música, la lliure opinió... Hi ha dies que m’enfado amb els polítics que hem votat: debilitat, dubtes, manca d’acció, marxa enrere... Poc després penso en la piconadora i m’he

de desenfadar. Qui no té por de la piconadora que s’atansa? Quin deu ser el millor gest per esquivar-la? Cap on hem de saltar per no deixar-nos aixafar? A quin balcó ens hem de penjar per poder-nos salvar? Jo tampoc no tinc cap resposta a aquestes preguntes i, tot i que no soc cap experta, me les faig constantment. Els nostres polítics no tenen només el compromís de formar govern i el deure de salvar-se ells, que són a primera línia de foc. Tenen també la responsabilitat de tots els que som darrere seu i a la nostra exigència de formar govern hi han d’afegir, encara que nosaltres diguem que estem disposats a tot, la de fer-ho de la manera menys dolorosa possible perquè, de dolor, ja ens n’ha procurat prou i massa la piconadora. I és que ens enfrontem a un monstre que no respecta cap senyal de trànsit. Com que és més gran i té tanta potència, les aixafa totes al seu pas. És el poder de la força i no pas la força del poder, que és el que pretenen defensar els amos de la piconadora. En canvi, allò que no deixa d’indignar-me i no penso justificar és la desunió i la manca d’acord entre els tres partits sobiranistes. Volen la república o no la volen? Volen la república o prioritzen els interessos de partit? Volen la república o tots tres, cadascun a la seva manera, volen manar més que els altres? Punyeta! Tenen un mandat d’una majoria de catalans, els quals volem tots el mateix, república, i per tant una responsabilitat, no? Són on són perquè els hem posat nosaltres i no tenen cap dret a anar cadascú pel seu compte. No se’n recorden que mai hem sigut tan forts com quan hem estat units? Fem pinya, per Déu, fem pinya! Només fent pinya s’aixequen els castells i el nostre, si estem units, ens farà capaços de ballar fins i tot damunt de la piconadora.

«Tot i que ara les obres públiques escassegen al meu país, sovint tinc la sensació que passa la piconadora i aixafa i anivella tot el que troba al seu pas. Em passa quan escolto o llegeixo les notícies»

CALÇOTADES

OPINIÓ

Restaurant La Platja

ricard checa periodista

Haurà de dimitir, sí o sí...

L’autèntica calçotada!!! www.restaurantlaplatja.com

L’exsecretari general d’Hisenda i actual diputat d’ERC, Lluís Salvadó, ha estat notícia en els darrers dies. Va fer unes declaracions lamentables i repugnants sobre les dones. La conversa privada (amb el seu company alcalde de Sant Carles de la Ràpita) va ser enregistrada per la Guàrdia Civil en l’àmbit d’una investigació sobre els preparatius del referèndum. En aquella conversa, filtrada a Espejo Público, l’ebrenc es va referir en termes masclistes i xenòfobs a les dones, arribant a dir que és més fàcil inaugurar un auditori que trobar una dona competent. Referint-se a la «selecció» d’una dona per substituir en el càrrec la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va dir que el més fàcil era optar per la que tingués les «mamelles més grosses». Cinismes i hipocresies a banda, hem d’exigir a ERC que aparti el diputat de les seves files i l’obligui a deixar de ser representant públic. Ha de dimitir sí o sí i la Fiscalia hauria d’analitzar les seves declaracions per si són constitutives de delicte. Un càrrec electe, i aleshores representant del govern de la Generalitat, no pot emprar en cap cas aquest llenguatge (xenòfob, masclista i execrable). No serveix l’excusa que es tracta d’una conversa privada, enregistrada per la policia i filtrada a la premsa. Amb aquesta gravació hem vist qui és realment el Sr. Lluís Salvadó. I el pitjor és

que ERC ha trobat en la Guàrdia Civil l’excusa perfecta per disculpar el contingut d’una conversa misògina i censurable a tots els nivells. Les associacions de dones i moviments feministes no haurien de descansar fins que Salvadó i l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita abandonessin els seus càrrecs, pagats amb diners públics. Em sap greu que ERC no hagi estat més ferma a l’hora de gestionar un afer de fàcil resolució. Els republicans van amenaçar de querellar-se contra la filtració i deixen «en pau» un diputat que ha deixat molt clar que a les dones només les té en compte segons la talla del seu sostenidor. També em sap greu que algunes dones vulguin confondre l’opinió pública desviant l’odiós de la qüestió a l’escolta telefònica de la Guàrdia Civil. Honestament, agraeixo a la Guàrdia Civil la filtració perquè hem pogut treure la careta d’un misogin encorbatat. És molt trist que es vulgui polititzar una actitud masclista de baix nivell. Què faria ERC si la conversa fos d’un alt càrrec del PP, de Ciutadans o de Podem? No tot és independentisme o processisme. Potser caldria preguntar a les víctimes de violència de gènere què pensen de les excuses al·legades per ERC. Lluís Salvadó, a banda de demanar disculpes, hauria de presentar la seva dimissió. Ras i curt...

32€ (caps de setmana) 30€ (dill. a div., grups concertats)

C/Ras i Claravalls, núm. 2 Tarragona Info. i reserves: 977 29 09 38 625 103 195

Aicat 4.746

OBRA NOVA EN VENDA C/ d’Armanyà núm. 9, a 100 m de la Rambla Nova (zona Balcó) 3 únics habitatges de 2 habitacions (65 m2) Distribució i acabats al teu gust A partir de 130.000€


6

14 de març de 2018

tarragona

Tarragona celebra els 25 anys del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat

L

’Ajuntament de Tarragona ha presentat el calendari d’esdeveniments i activitats que Tarragona acollirà amb motiu del 25è aniversari del creació del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat. El programa es coordina des del Patronat Municipal de Turisme i inclou accions de promoció dels valors culturals, patrimonials i turístics de les ciutats que integren el Grup. Les activitats es duran a terme al llarg de l’any a totes les ciutats que integren el Grup i es vertebren en tres eixos: el programa cultural, la promoció exterior a fires i esdeveniments internacionals i les accions de comunicació. Programa cultural El programa inclou les següents propostes: I Circuit de Curses: amb la combinació de natura, esport i patrimoni s’han programat un calendari de curses amb l’objectiu d’atraure el turisme esportiu que viatja per participar en competicions esportives. A Tarragona la mitja marató «Marbel Negueruela» s’integrarà en aquest calendari. Els guanyadors podran optar a premis amb dotació econòmica aportats des

Tarragona forma part del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat./Cedida

del GCPHE. Concurs de l’Aula de Patrimoni del GCPHE. Edició especial d’aquest programa pedagògic dirigida als centres educatius

del Primer Cicle de Secundària de les 15 Ciutats Patrimoni. Els alumnes han de presentar un treball on narrin la història i la cultura d’Espanya a través

de les ciutats del Grup i el treball premiat guanyarà un viatge d’estudis a la ciutat escollida per la classe guanyadora. II Concurs Audiovisual per a Joves «La meva ciutat és patrimoni de tots». Concurs de producció de vídeos/curtmetratges dirigit a joves d’entre 16 i 30 anys d’edat sobre les Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya. Concert de piano i corda de l’Escuela Superior de Música Reina Sofía (26 de maig). El recital format part del V Cicle de Música de Cambra del Grup i girarà per totes les ciutats patrimonials. Nit del Patrimoni (15 de setembre). Se celebrarà de manera simultània a totes les ciutats amb un programa d’activitats obert a totes els espais monumentals i una intervenció artística realitzada pel col·lectiu Boa Mistura. Jornades i congressos de temes de rellevància per al conjunt de les ciutats. Tarragona acollirà al juny les jornades «Mecenatge i Patrimoni Cultural. El finançament privat en la conservació de les Ciutats Espanyoles Patrimoni de la Humanitat». I també participarà en les altres quatre jornades previstes a Segovia, Salamanca, Toledo i Cuenca. Guia gastronòmica que recollirà les singularitats de la gas-

Repsol i la Setmana Santa renoven l’acord de col·laboració

R

epsol i l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona han renovat el conveni de col·laboració que els vincula des de fa més de deu anys. Aquest conveni preveu la col·laboració en totes les activitats que l’Agrupació realitza amb motiu de la Setmana Santa de Tarragona 2018. El conveni d’aquest any preveu una aportació econòmica de 15.000 euros i ha estat signat pel president de l’Agrupació,

Francesc Seritjol Marimon, i el responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona, Josep Bertran. L’acte de signatura s’ha realitzat a la plaça de la Pagesia davant dels passos del Gremi de Pagesos acompanyats dels armats del Gremi de Marejants. Cada any Repsol col·labora en algunes de les iniciatives que impulsen les diferents Germandats i Confraries de Tarragona. Aquestes accions mostren el compromís de la companyia amb la ciutat i el seu entorn més proper.

Es durà a terme un programa d’activitats conjunt amb la resta de ciutats espanyoles que integren el Grup tronomia de cadascuna de les 15 ciutats. Difusió El Grup augmentarà la seva presència a fires i esdeveniments internacionals de promoció turística, destacant entre d’altres les de Japó, Singapur i Argentina. Durant aquest any també es realitzaran accions de promoció i comunicació conjuntes coincidint amb les celebracions de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i a l’Any del Turisme de la Unió Europea a la Xina. En l’apartat de la comunicació, destaca la creació d’una imatge específica de l’aniversari, el programa especial que Informe Semanal de TVE dedicarà a les 15 ciutats i el vídeo commemoratiu (en versió llarga i curta) que ja es pot veure als canals de Youtube de les diferents ciutats i del mateix GCPHE.

Inauguració del Jardí de les Papallones de la URV

El conveni està vigent des de fa més de deu anys./Cedida

En el marc de la celebració dels 25 anys de la URV es va començar la construcció del Jardí de les Papallones de la URV, que ara es presenta, i que ha estat possible gràcies a la col·laboració de Repsol. Es tracta d’un espai ubicat al campus Sescelades de la Universitat, a Tarragona, convertit en una zona natural amb plantes que tenen unes floracions que atrauen les papallones. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal afavorir la biodiversitat local, permetent que aquests insectes s’alimentin i es reprodueixin en aquest mateix espai. La inauguració tindrà lloc dimecres 14 a les 12,30 hores.


7

14 de març de 2018

TARRAGONA L’activitat cultural i d’oci del Port de Tarragona atreu prop de 130.000 persones durant el 2017

D

urant el 2017 van assistir 128.283 persones a les diferents activitats organitzades als tinglados i refugis, al Moll de Costa, a l’Arxiu, al Museu, al Servei de Publicacions i al Teatret del Serrallo del Port de Tarragona. Si es fa un desglossament per activitats, les realitzades al Moll de Costa (majoritàriament esportives i solidàries) i al barri del Serrallo són les que han acollit més públic, amb 58.332 persones, seguides per les exposicions, amb 37.908, i el Museu del Port, amb 22.744 assistents. 5.600 persones han fet alguna sortida amb la golondrina, 3.151 han assistit als actes del Teatret del Serrallo i 548 a l’Arxiu del Port. El Museu del Port El Museu del Port de Tarragona és un dels equipaments que

al Museu, diverses Jornades de Portes Obertes, Tàrraco Viva, la Nit dels Museus, el V Concurs Instagram Museu del Port, visites teatralitzades i guiades, tallers formatius o presentacions de llibres editats pel Servei de Publicacions han incrementat el prestigi cultural de la marca Moll de Costa diversificant la proposta cultural i de lleure.

més públic rep al llarg de l’any. El 2017 va superar les 22.000 persones. El major nombre d’assistents es va registrar en l’oferta pedagògica El Museu educa, que acull més de la meitat dels visitants del Museu. D’aquest total, la proposta pedagògica

El Museu Educa constitueix un 56%; un 29% correspon a les visites i el 15% restant està relacionat amb les diverses activitats que constitueixen la programació anual. Les nombroses activitats del Museu i l’Arxiu com els Diumenges o les Nits

Exposicions i Moll de Costa Les exposicions que han tingut més assistència són Graffittipop d’Antonio de Felipe; Mitologia i Natura. L’Ànima de la fusta, d’Eveli Adam, amb tallers sobre el món de la fusta, i Experiències matemàtiques del Museu de Matemàtiques de Catalunya que, amb més de 8.000 visitants, va tenir una excel·lent acollida de tots els públics. I també les tradicionals havaneres del mes de juliol al recinte portuari (3.500 persones).

D’altra banda, el Moll de Costa ha acollit múltiples esdeveniments esportius i solidaris com ara maratons, triatlons, diades castelleres, curses (Contra el càncer de mama, URV Solidària, Rac 1, Gremi dels Marejants, Ciutat de Tarragona, la Marató de TV3 o de Sant Silvestre, etc.) amb un total de 33.667 participants. L’èxit d’aquestes activitats rau també en el fet que, des de 2015, s’ha incorporat el KM 0 als itineraris esportius, un lloc emblemàtic que s’ha convertit en un punt de trobada dels esportistes del litoral tarragoní. Pel que fa al Teatret del Serrallo, es va encetar la programació de tardor amb els cicles Gent d’aquí i d’allà (de divulgació de coneixements), El peix que es mossega la cua (per al públic familiar) o Celebrem la música. Aquesta iniciativa ha tingut una excel·lent acollida a la ciutat de Tarragona.


8

14 de març de 2018

COMARQUES

La Bisbal del Penedès acull la prova pilot d’un servei de bus sense horaris ni parada fixos redacció la bisbal del penedès

L

’Ajuntament de la Bisbal tirarà endavant un projecte pilot de mobilitat en funció de la demanda, únic a l’estat espanyol, que substituirà el model tradicional d’autobusos amb horaris i parades fixos. D’aquesta manera vol evitar els transports innecessaris, millorar la mobilitat dels bisbalencs i les bisbalenques i vetllar pel medi ambient, estalviant emissions innecessàries de CO² i altres gasos. Aquest nou sistema de mobilitat en funció de la demanda permetrà que només es facin els trajectes que els usuaris hagin sol·licitat prèviament. El servei, que arribarà a tots els barris i urbanitzacions de la Bisbal, farà possible que els usua-

Imatge del nou pàrquing d’autobusos de La Bisbal, que s’inaugurarà formalment el divendres 16 de març.

ris puguin agafar l’autobús des de qualsevol punt del municipi mitjançant un aplicatiu mòbil que els permetrà sol·licitar el servei de transport a temps real. El sistema amb el qual funciona

l’app localitzarà la persona i li marcarà el punt al qual s’haurà d’adreçar per agafar el bus i l’hora aproximada de l’arribada del vehicle. L’app, que es podrà descarregar de forma gratuïta,

serà força intuïtiva i fàcil d’usar i disposarà d’un mapa real i actualitzat de la Bisbal que, mitjançant algoritmes matemàtics, permetrà calcular la ruta més òptima per recollir cada usuari

en un màxim de 45 minuts. Així, durant les properes setmanes es confeccionarà un mapa de la Bisbal en el qual s’inclouran tots els carrers, passatges, places, establiments comercials i punts d’interès del municipi. Quant als establiments comercials bisbalencs, també podran beneficiar-se d’aquesta novetat, ja que, si ho desitgen, podran bonificar el tiquet de bus a aquells clients que hagin agafat el transport públic per anar a comprar a la seva botiga, un sistema similar al que s’empra en altres municipis quan bonifiquen els tiquets d’aparcament. El projecte és una idea de l’Àrea de Recerca i Transferència del coneixement de la UPC, en col·laboració amb l’empresa Tunnll, que ha desenvolupat l’app. La Bisbal serà el primer municipi de l’estat espanyol a tirar endavant aquest sistema de mobilitat, que fins només s’ha provat a Suècia.

La calçotada més autèntica de Tarragona es menja al restaurant La Platja

D

ins de la ciutat de Tarragona podem destacar la calçotada que ofereix el restaurant La Platja, dels germans Enrique i Leandro Campabadal, aquests dies de temporada alta de calçots. El restaurant està situat a dues passes de la platja de l’Arrabassada i el preu d’aquest menú especial és de 32 euros (30€ IVA inclòs, entre setmana per a grups concertats). Aquesta calçotada es podria definir com autèntica, de qualitat i amb un ambient molt adient. Els calçots es mengen de peu (també hi ha cadires, per si es prefereix) en un gran jardí ple d’arbres, sota unes antigues oliveres i moreres. Un increüble espai natural que sembla impossible que pugui trobar-se a tan sols 2 km del cor de Tarragona. L’oferta la completen una àmplia zona d’aparcament i un parc infantil, que la fan

molt atractiva i interessant per visitar en família, amb nens i avis. El menú s’inicia amb un petit aperitiu amb patates xips, olives arbequines, fuet, botifarra blanca i una llesca de pa d’espelta amb oli verge aromatitzat de romaní. Seguidament els calçots, ben cremats i ca-

librats, amb la típica salsa (molt bona!), pa torrat i vi negre amb porró. Després, ja a l’interior de l’establiment, un plat mixt de carn (costelles de xai, llonganissa, mongetes, baldana, carxofa, patata al caliu, escalivada amb formatge de cabra i allioli) i, de postres, crema catalana i taronja. El

cafè i la copa de cava posen punt final al menú. Pels nens el restaurant ofereix un menú infantil per 10 euros IVA inclòs. Pero no ens oblidem que al restautrant La Platja s’ofereix també durant tot l’any un excelent menú paella per 21 euros IVA inclòs. De fet, la

paella marinera és la veritable especialitat dels germans Campabadal des de que van «obrir portes» el 1986 i us la recomanem.

www.restaurantlaplatja.com Text: Fèlix Llovell Imatges: Ramon Segú Chinchilla


9

14 de març de 2018

comarques La Pobla enceta el nou cicle d’humor, La Pobla Free Comedy

E

l dissabte 17 de març, a les 19 hores, els habitants de la Pobla i tots aquells que ho desitgin tenen una cita amb l’humor de primer nivell, gràcies a la nova iniciativa cultural impulsada per l’Ajuntament: La Pobla Free Comedy. Aquesta proposta posarà a l’abast de tothom l’humor més actual, en format monòleg, i ho farà amb un programa periòdic que portarà els millors monologuistes i còmics estatals

a l’escenari del Casal Cultural de la Pobla. En aquest sentit, l’encarregat d’estrenar el primer cicle de La Pobla Free Comedy serà el polifacètic Txabi Franquesa: actor, còmic, presentador, director, reporter, monologuista, guionista, animador... aquest polivalent català ha fet de tot damunt dels escenaris i davant les càmeres de televisió: des d’arrencar rialles al Club de la Comedia fins a formar part dels sempre incisius reporters de Caiga quien caiga, passant més recentment per la conducció –mig despu-

Obert el termini per participar a la tercera edició de Benvingut a Pagès

E

l termini d’inscripció per participar en la nova edició de Benvinguts a Pagès –que es tancarà el pròxim 21 de març– és obert a totes les explotacions agrícoles, allotjaments, restaurants i tots els responsables d’activitat complementàries que vulguin participar. Aquesta nova edició es durà a terme durant els dies 9 i 10 de juny oferint de nou una oportunitat per redescobrir el món de la pagesia, trepitjar el territori, conèixer l’origen dels productes alimentaris que consumim cada dia, tastar les elaboracions de les exportacions participants i omplir el rebost amb productes de proximitat. Una àmplia representació de l’activitat agrícola, ramadera i pesquera de Catalunya obrirà les seves portes per ensenyar de manera didàctica i totalment gratuïta els processos d’elaboració dels productes. Unes 3.000 persones es van desplaçar pel territori català en dues edicions anteriors per viure una experiència lúdica que es complementa amb la participació d’allotjaments i restaurants i una àmplia oferta d’activitats paral·leles que engloben des de

Els que vulguin participar en el projecte podran incriure’s a la web benvingutspages.cat fins al pròxim 21 de març tallers de cuina, visites guiades, concursos fins a festivals de gastronomia i música, entre altres. Com en les dues primeres edicions de Benvinguts a Pagès no serà necessari reservar plaça per a la visita a les explotacions i s’oferirà un tast de productes en acabar.

INSCRIPCIONS OBERTES Les explotacions agrícoles, allotjaments, restaurants i l’oferta d’activitats paral·leles ja es poden inscriure en aquesta tercera edició de Benvinguts a Pagès. Ho podran fer fins al 21 de març de manera àgil a través de la pàgina web benvingutsapages.cat, on trobaran un formulari per a cada un dels col·lectius a través del qual podran introduir tota la informació i dades de contacte perquè la seva proposta pugui ser incorporada a l’oferta de Benvinguts a Pagès.

llat– de l’aclamat espectacle The Hole. Posteriorment, el primer cicle humorístic de La Pobla Free Comedy comptarà també amb la presència de Xavier Deltell (14 d’abril) i de Javi Sancho (5 de maig). L’assistència a cadascun d’aquests espectacles té un preu de 5€, i la recaptació íntegra estarà destinada a finalitats benèfiques. Els interessats a assistir a aquesta primera sessió ja poden adquirir les seves entrades a l’Ajuntament, de 10 a 14 hores.

Txabi Franquesa farà el primer monòleg del cicle./Cedida


10

14 de març de 2018

SALUT - xarxa santa tecla

Màxima acreditació per a la Unitat de Medicina Esportiva de l’Hospital de Santa Tecla

El departament de Salut atorga al centre tarragoní la màxima qualificació per al tractament de lesions derivades de la pràctica esportiva d’alt rendiment

ÒLIVER MÁRQUEZ TARRAGONA

L

a Unitat de Medicina Esportiva (UME) de l’Hospital de Santa Tecla ha assolit recentment la certificació de nivell 3 (o preferent) atorgada per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut. Amb aquesta acreditació, la unitat del centre tarragoní s’equipara a la del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat i la de l’Hospital Clínic de Barcelona, dues de les més prestigioses del país. Les UME de nivell 3 actuen com a centres de referència al territori i estan acreditades per desenvolupar protocols de seguiment específics de la patologia derivada de la pràctica esportiva de màxim rendiment. Més enllà del reconeixement a la tasca desenvolupada per la UME en l’atenció a l’esportista amateur i professional, l’acreditació del departament de Salut

És el nivell més alt d’acreditació i el mateix que tenen les unitats de medicina de l’esport del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i de l’Hospital Clínic de Barcelona consolida l’activitat docent de l’Hospital de Santa Tecla com a centre formador de MIR en l’especialitat de medicina esportiva. La Unitat de Medicina Esportiva de Santa Tecla es va posar en marxa l’any 1991 i és una de les primeres de tot Catalunya. Durant prop de 28 anys, el servei ha fet més de 34.000 revisions medicoesportives a unes 17.000 persones del territori (una mitjana de més d’un miler l’any). L’objectiu de la Unitat és donar una atenció mèdica que garanteixi la seguretat i la salut

en l’esport a tots els seus nivells per millorar la condició física i fer ús de l’exercici físic i la pràctica esportiva com a teràpia en aquelles patologies que ho requereixin. La UME de Santa Tecla, tant pel que fa a recursos tècnics com per l’equip de professionals, està preparada per atendre i acompanyar des d’esportistes d’elit fins a amateurs federats, així com persones que simplement volen incorporar l’activitat física i els bons hàbits a la seva vida com a via d’entreteniment o per millorar la seva salut. Per les mans dels professionals de la UME, entre d’altres, han passat professionals de l’esport com ara jugadors del Nàstic, del Club Bàsquet Tarragona o l’atleta tarragonina Natalia Rodríguez, així com milers d’esportistes federats a diverses disciplines a les nostres comarques. Amb el Concurs de Castells des de 1996 L’expertesa de la Unitat de Medicina Esportiva de l’Hospital de Santa Tecla és molt útil en l’organització i desenvolupa-

«L’acreditació és el reconeixement a la gran feina feta per tot l’equip de la Unitat durant gairebé 30 anys» Dr. Xavier Oliach Director Hospital de Sant Pau i Santa Tecla ment de grans esdeveniments, com ara curses populars o diades castelleres multitudinàries. En aquest sentit, la UME de Santa Tecla és l’encarregada, des de l’any 1996, de la coordinació dels dispositius sanitaris, tant en l’atenció a plaça com al centre hospitalari, del Concurs de Castells que es desenvolupa cada dos anys a la Tarraco Arena Plaça (TAP).


11

14 de març de 2018

SOCIAL - xarxa santa tecla

Els Mossos visiten la Fundació Estela per parlar sobre el bon ús dels mòbils i les xarxes socials

M

és enllà de vetllar per la seguretat ciutadana amb el desplegament d’efectius policials als nostres carrers, els Mossos d’Esquadra desenvolupen una tasca cabdal en els àmbits de la prevenció i en el foment de relacions lliures de conflictes en la societat. Aquesta tasca la coordina l’Oficina de Relacions amb la Comunitat, des de la qual es manté un contacte regular amb associacions de comerciants, entitats veïnals i familiars, representants religiosos, ens culturals i centres educatius, entre altres. El passat 6 de març els agents dels Mossos van desplaçar-se fins a la Fundació Estela per la Discapacitat de la Xarxa de Santa Tecla per parlar sobre el bon ús de les noves tecnologies, els mòbils i les xarxes socials. La jornada es va desenvolupar amb dues xerrades als alumnes de l’Escola Estela i als usuaris del

Dins del programa de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat, els agents van fer xerrades formatives als alumnes de l’Escola d’Educació Especial Estela i als usuaris del Taller Ocupacional Taller Ocupacional. Des de la Fundació Estela s’ha fet una valoració molt positiva de la trobada amb els agents, que van fer un especial incís en un tema d’actualitat com és el bullying (assetjament escolar o laboral) a través dels dispositius electrònics.

Els alumnes de l’Escola Estela participen en el taller Globus, de CaixaForum

E

ls alumnes de les aules 3, 4, 5 i 6 de l’Escola Estela d’educació especial van participar la setmana passada en el taller Globus, organitzat pel CaixaForum de Tarragona. El taller va consistir en el treball del so, experimentant amb diferents materials reciclables, desenvolupant la imaginació, la creativitat i la capacitat

d’expressió i la improvisació a l’hora d’explicar històries amb diferents sons. Els alumnes d’Estela van participar i gaudir del taller de manera molt activa. Segons les responsables de l’Escola Estela, el fet de treballar diferents sons amb els globus de colors ha estat una experiència molt engrescadora i productiva per als alumnes del centre.


12

14 de març de 2018

gent Els estudiants de Roda de Berà col·laboren amb Save de Children

La Costa Daurada es promociona a Alemanya

El casal cultural Les Monges ha acollit la celebració d’una xerrada a càrrec de l’ONG Save the Children i el lliurament de diplomes a una setantena d’alumnes de primer a quart d’ESO de l’Institut Roda de Berà, per la seva participació a la cursa «Quilòmetres de solidaritat». La iniciativa solidària, que va tenir lloc el passat 22 de desembre, els va permetre recaptar 1.200 euros que van ser destinats a l’organització no governamental. Els joves participants havien de buscar un o més patrocinadors, particulars o empreses del municipi, que es van comprometre a donar una xifra acordada per cada volta que l’alumne fes a un circuit urbà prèviament dissenyat per a l’ocasió.

Una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, encapçalada pel seu president, Josep Poblet, ha participat a la la Fira ITB de Berlín, que ha tingut lloc del 7 a l’11 de març. Durant aquests dies una delegació de la Diputació de Tarragona ha mantingut reunions amb nombrosos operadors com Thomas Cook Nederland, Ferien Touristik, Coral Travel o Jet2.com entre d’altres. Un total de 16 ens públics i privats de la Costa Daurada són presents a la fira ITB de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en la modalitat de promoció conjunta que estableix el conveni Corner.

El cicle El cor a la veu continua donant valor a la força de cant coral tarragoní El passat dissabte 10 de març va tenir lloc el segon concert del cicle El cor a la veu, que en aquesta ocasió va reunir els cors Sageta de Foc i Cor Xera, dirigides per Sílvia Virgili i David Molina, respectivament. Prop de 280 persones van presenciar el segon dels 12 concerts que inclou el cicle, cadascun dels quals tindrà com a protagonistes dos cors. El públic en aquesta ocasió va poder gaudir de dues propostes ben diferenciades dels estils que pot oferir un cor; d’una banda, la força reivindicativa i de lluita social que reflecteixen peces com Sageta de foc, La Internacional o L’estaca enfront la tendresa i l’intimisme de cançons com Hallellujah, You raise me up o Hay un amigo en mi... El cicle El cor a la veu reuneix, per primer cop, totes les corals amateurs de la ciutat de Tarragona, un total de 24.

Cicle de concerts de cant coral MARÇ

172018 DISSABTE

18h Aula Magna URV

Campus Catalunya Tarragona

ENTRADA LLIURE Organitza:

CONCORDIE

ORFEÓ URV

Segueix-nos a:


13

14 de març de 2018

gent Els alumnes de sisè d’El Miracle transformen l’aula en un pis La idea del projecte «Convertim la nostra aula en un pis», de la classe de sisè del Miracle, va sorgir durant una classe de matemàtiques, en la qual, mesurant superfícies, es van adonar que la seva aula feia 55 m2 i que, per tant, era igual o més gran que molts pisos que es poden trobar a les ciutats. Per adaptar la classe es van dividir en grups, cadascun dels quals es va encarregar d’una part del seu desenvolupament. El resultat ha estat un autèntic pis, amb la seva cuina, lavabo, menjador i habitacions, que es podrà veure durant la jornada de portes obertes (dijous, 15, a les 15,30 hores).

Del món a Altafulla, passant pel Forn del Senyor

Durant unes hores, el Forn del Senyor, a Altafulla, es va convertir en l’epicentre dels viatgers del món. A l’estat espanyol només hi ha cinc persones que hagin estat als 193 estats reconeguts per les Nacions Unides. Se’ls coneix com els Big Five i, fa pocs dies, quatre d’ells ens van visitar convidats per Martin Garrido Melero, notari de professió i propietari del Forn del Senyor, que és la seu del Grup de la Mediterrània del Travel Century Club que ell presideix. Carlos Useros, Jorge Sánchez, Roman Heréter i Magí Casajoanes van fer viatjar els con-

vidats a la trobada explicant moltes de les seves anècdotes i vivències a través de països i territoris que la gran majoria de mortals desconeixen. I van captar l’atenció de tothom envoltats també d’altres intrèpids viatgers, com el portuguès Joan Peixoto, el creador de la llibreria Altaïr, Pep Bernadas; o l’alpinista tarragoní Òscar Cadiach. Entre els uns i els altres, i el savoir faire de l’amfitrió, la jornada va ser única per descobrir que el món és molt més gran que la nostra imaginació i entendre que cal obrir mires i horitzons per créixer, adquirir coneixements i aprenentatge.


14

14 de març de 2018

Classificats Habitatges Compra / Venda CONSTANTÍ (Ref. 6872). Piso 4 hab. (1 tipo suite) y 2 baños. 1º con ascensor. Salón con salida a terraza. Luminoso. Exterior. Parquing y trastero. Zona comunitaria con piscina. Oportunidad. 90.000€ Tel. 977 23 30 11 / 675 873 939 TARRAGONA. ZONA AVDA. CATALUNYA (Ref. 7313). Piso de 4 hab., 1 baño completo y 1 aseo. Calefacción GN, cocina con galería. 6º con ascensor. Oportunidad. 190.000€. Tel. 977 23 30 11 / 675 873 939 CAMBRILS. (Ref. PV714). 50 m2, molt ben situat, vora el Pòsit, una habitació, 1 bany, en molt bon estat. Per: 95.000€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ AUGUST. Pis de 110 m2, 3 hab. i 2 banys. Reformat al 2011. Impecable. 275.000€ (Ref. PV708). Tel. 977 25 20 52 SALOU. (Ref. 7417). Piso de 2 hab. (1 tipo camarote) y 1 baño. Cocina americana. A/a con bomba f/c. Armarios empotrados. Suelo gres. Alarma. 6º con ascensor. Oportunidad. 85.000€ Tel. 977 23 30 11 / 675 873 939 RIUCLAR-TARRAGONA (Ref. 7316). Piso 4 hab., y 1 baño. Calefacción y a/a. Exterior. Cocina con galería. Ventanas aluminio. Puerta seguridad. 5º sin ascensor. Rampa minusválidos. Parquing. Oportunidad. 60.000€. Tel. 977 23 30 11 / 675 873 939 TARRAGONA. ZONA CORTE INGLÉS (Ref. 7412). Piso 3 hab. y 1 baño. Reformado. Amueblado y equipado. A/a con bomba f/c. Cocina con galería. Balcón. 2º sin ascensor. Zona muy bien comunicada. Oportunidad. 84.000€ Tel. 977 23 30 11 / 675 873 939

TARRAGONA. ROGER DE LLURIA. (PV652). 3 hab. Totalment exterior. 115.000€ Tel: 977252052 TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. (Ref. PV712). Pis assolellat, 90 m2, 3 hab., reformat, un bany. Per: 110.000€ Tel. 977 25 20 52 ARBOLÍ. Casa en valle Arbolí. 2 plantas, agua y luz. Acceso al río. Tierra de 2.500 m2. Casa equipada. Pista deportiva hormigonada. Zona de huerto. Árboles frutales. Garaje y caseta de herramientas. 70.000€ (no negociable). Tel. 667 775 518

Habitatges Lloguer TARRAGONA. MISERICÒRDIA. Habitatge de 3 hab., sense mobles, cuina independent, bany, menjador i galeria. Preu: 420€ Tel. 977248080

TARRAGONA. C/ RAMON I CAJAL. (Ref.: A242). Sense mobles, reformat, 4 hab., menjador, cuina i 2 banys. Per 700€. Tel. 977 25 20 52 Piso amueblado, 1 dormitorio, salón, cocina, baño, 2 balcones. 395€. Tel. 609 446 083 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Habitatge nou a estrenar de 3 dormitoris amb espectaculars vistes al mar. Preu: 1.200€ Tel. 977 24 80 80 TARRAGONA. ALTAFULLA (Ref.: A075). Xalet C/ Espigol, sense mobles, 340m2, 5 hab., menjador, cuina i 4 banys, aseo, parking, piscina. 1.400€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. (Ref:. AM138). PL JOSEP ROIG I REVENTÓS. Amb mobles, reformat, 1 hab., menjador, cuina i bany, terrassa, per 450€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. CALLAO. Àtic amb mobles de 2 dormitoris, cuina independent, sala d’estar, menjador, i terrassa de 20 m2. Edifici amb ascensor. Preu: 530€ Tel. 977 24 80 80

SANT PERE I SANT PAU. C/ VIOLANT D’HONGRIA (Ref. AM333). Planta baixa amb mobles i 1 hab., menjador, cuina i bany, parquing i traster. Per: 400€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA (AM296). Estudi tot en un mateix ambient, sense mobles, 2on pis sense ascensor, per 380€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. C/ RAMON I CAJAL. (Ref.: A240). Sense mobles, reformat, 4 hab., menjador, cuina, 2 bany i calefacció. 600€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. C/ COMERÇ (AM319). Amb mobles, 1 hab., menjador, cuina i bany. Per: 400€. Tel. 977 25 20 52

LA SECUITA. ST. CRISTOFOL. Sense mobles, 3 habitacions, menjador, cuina i bany. 425€. (Ref. A237) Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. AV. Ma CRISTINA (Ref. A239). Sense mobles, reformat, 3 hab., menjador, cuina i bany. 3er pis sense ascensor. 585€ Tel. 977252052

TARRAGONA. PART ALTA. Pis sense mobles de 2 dormitoris a la plaça del Rei. Edifici amb ascensor. Preu: 550€. Tel. 977 24 80 80

TARRAGONA. REDING. Pis de 2 dorm. sense mobles a la plaça del mercat, cuina independent, bany i traster. Preu: 460€ Tel. 977 24 80 80

TARRAGONA. REDING. Habitatge reformat al centre d’1 dorm., cuina independent, exterior. Edifici amb ascensor. 530€ Tel. 977 24 80 80

TARRAGONA. COMTE DE RIUS. Pis en lloguer amb mobles al centre. Edifici amb ascensor: Preu: 500€. Tel. 977 24 80 80

ALQUILER OFICINAS EN TARRAGONA · En edificio comercial (C/ Beethoven, 2-4) · Desde 40 m2 a 128 m2 · Aire acondicionado y mobiliario · Plazas de parking, incluidas en el precio PROMOCIONES JOSE LUIS. Tel. 977 21 79 50

TARRAGONA. C/ ARMANYÀ (LL018). Local acabat d’obra, 53 m2, 300€ en lloguer i 70.000€ de venda. Està d’obra. Té sortida de fums. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ MARQUÈS DE MONTOLIU (Ref. LL134). Local en lloguer, 140 m2, d’obra. Per: 800€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. (Ref. DPL143). Despatx en lloguer, 55m2, electricitat i aigua, a punt per entrar. 450€/mes. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ CERVANTES. Local en lloguer, de 66 m2, llum i aigua. 400€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. ZONA CORTE INGLÉS. Pis de 2 dorm. amb mobles, aparcament i traster. Zona comunitària amb piscina. 730€ Tel. 977248080 SANT SALVADOR. Amb mobles, 5è sense ascensor, 3 hab., menjador, cuina i bany. Terrassa. Per: 400€ Tel. 676 383 314

Locals Lloguer / Venda OPORTUNITAT. TARRAGONA. ZONA PLAÇA DELS CARROS. Es traspassa restaurant en ple funcionament. Tot equipat, capacitat per uns 50 comensals. Interessats trucar al tel. 686 70 39 10 TARRAGONA. PLAÇA DELS CARROS (Ref.: LL089). OPORTUNITAT!!! Local de 70 m2, sostres alts, prop de la platja i el port esportiu, té accés per dos carrers, per reformar totalment, les 2 façanes estan rehabilitades. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. ST. PERE I ST. PAU. Bar-pizzeria a traspàs. Davant de la universitat. Cuina i obrador tot equipat. Dues plantes de 90 m2 cadascuna més una terrassa amb tancaments a la vorera. (Ref. BT022). Per: 58.000€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ COMTE DE RIUS. Local en lloguer, molt comercial, 70 m2 més altell. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. AV. ROMA. (Ref. DPL144). Despatx en lloguer, 125m2, 900€. Moblat, a/a, 4 sales i recepció, aigua i llum d’alta, opcional, pàrquings: 75€ cada un. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. RAMON I CAJAL. Despatx en lloguer, 80 m2, sense mobles, llum i aigua, 3 sales, recepció i sala de juntes. Preu: 500€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ REBOLLEDO (Ref.LL144). Local en venda per 110.000€ / lloguer per 600€. Llum i electricitat, bon estat. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. RBL. NOVA. Zona Balcó. (DPL077). Despatx en lloguer, 110m2, finestres grans a la Rambla, 3 sales i sala d’espera. 650€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ JAUME I. Local en venda, 400 m2, en molt bon estat, dos aparadors grans al carrer. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. SERRALLO. Local cantoner, en lloguer, 47 m2, 350€ (Ref. LL143). Tel. 977252052 TARRAGONA. RAMBLA NOVA (Zona Conde Valellano) (LL147). Local de 300 m2, en 2 plantes, llum i aigua, era unes oficines. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. AV. CATALUNYA (LL135). Local en lloguer, de 440 m2, electricitat i aigua, per entrar, per 2000€. Tel. 977 25 20 52

C L A S S I F I C AT S classificats@noticiestgn.cat

686 703 910


15

ESPAI PATROCINAT PER:

15 de març de 2018

DIVENDRES 16

FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA

Tarragona. Teatre

opinió

LLOC: Sala Trono-Armanyà · hoRA: 20.30 h PREU: 16 € / 12 € amics sala trono

Agenda

Llibres per cremar se situa en una ciutat assetjada al pic de l’hivern. Al pis del Professor, on es refugien el seu assistent Daniel i la Marina, estudiant d’últim any i amant del Daniel, només un combustible els pot permetre lluitar contra el fred: els llibres. Però no tothom hi està d’acord. A mesura que passen els dies i que el fred els tenalla, els principis ètics trontollen, es giren les tornes i el triangle format pels tres personatges s’anirà enterbolint a causa de la gelosia, els interessos, el poder i l’instint de supervivència.

dIMECRES 14 Torreforta. ‘Tecnoyayos’ LLOC: Biblioteca Pública de Torreforta hoRA: 11.30 H Adreçat a majors de 65 anys Els alumnes de 4t d’ESO de la Salle de Torreforta dins del programa Faig ofereixen un projecte d’aprenentatge i servei voluntari a la comunitat a la qual pertanyen d’una manera activa. La proposta d’aquest grup de qua· tre nois és ‘Tecnoyayos’, una activitat que té a veure amb l’aprenentatge de les noves tecnologies, telèfon mòbil, ordinador, tauletes, etc. Inscripció: al taulell de la Sala infantil i juvenil de la Biblioteca, telèfon 977 55 65 67 o correu electrònic bi· bliotecatorreforta@tarragona.cat aquesta activitat també es realitzarà el pròxim dimecres 21 de març en el mateix horari

DIJOUS 15 Tarragona. Documental LLOC: Auditori Diputació hoRA: 19.30 h Mira és la història d’una jove nepalesa que va començar a córrer per escapar del seu futur. Es va convertir en l’atleta més destacada del Nepal i actualment és un referent mundial, especialitzada en maratons i ultramaratons de muntanya. De córrer per sobreviure, a córrer per triomfar. Aquest inspirador documental és un viatge d’immersió pel Nepal i Katmandú, i de la superació que portarà la Mira a competir entre les millors corredores del món. Activitat gratuita d’aforament limitat. Caldrà recollir la invitació a partir d’una hora abans de l’inici de cada sessió, al mateix auditori. no es faran reserves.

ESPAI PATROCINAT PER:

ATENEU DE TARRAGONA Diumenge 12 · 19 h | Inauguració exposició Inauguració de l’exposició a la seu de l’Ateneu de Tarra· gona: 75 anys de la primera sortida dels aspirants de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió de Tarragona. Aquest acte forma part del programa oficial de l’Agrupació d’As· sociacions de Setmana Santa de Tarragona 2018. En aca· bar hi haurà un refrigeri. Entrada gratuïta. Per a més informació: Sr. Josep Francesc Ferrer i Val, pre· sident de la Germandat. Diumenge 14 · 9.30 h | Torneig d’escacs Torneig d’escacs de la Lliga Catalana organitzat pel col· lectiu Capablanca, vinculat a l’Ateneu de Tarragona. En· trada lliure. Es pregarà silenci.

altres passis: dissabte 17 de març a kes 20.30 h, i diumenge 18 de març a les 18.30 h.

DISSABTE 17 Tarragona. Flamenc LLOC: Teatre el Magatzem · hoRA: 20.30 h PREU: 12 € / 10 € anticipada / 9 € socis cot Flamenco.cat és una formació d’artistes catalans que donaran bona mostra del seu flamenc, al nivell dels millors espectacles d’aquesta gran música. A través de la veu de Juan Manuel Mora, l’espectador viurà un recorregut pels «palos» més populars del flamenc, tot i recuperant també algun tresor flamenc cada vegada més en desús. Cante, toc i ball tradicionals, acompanyats d’instruments poc vistos en el flamenc com violí, flauta i saxo.

DIUMENGE 18 Tarragona. Concert LLOC: CaixaForum Tarragona · hoRA: 12 h PREU: 6 € That’s a Musical explica la vida de quatre joves, amants dels musicals, que s’assabenten que un teatre es vol desfer de les escenografies i dels materials dels musicals que han tingut en cartell al llarg dels anys. Els quatre amics es troben al teatre, on descobreixen decorats, attrezzo, vestuari... A mesura que es van trobant objectes i vestits canten cançons que els apassionen i expliquen anècdotes i històries dels musicals als quals pertanyen. Tot plegat els porta a fer un viatge per la història contemporània del musical americà. Amb obres d’A. Lloyd Webber, C. M. Schönberg, J. Kander, J. Larson, S. Sondheim i ABBA, entre altres.

Diumenge 18 | Trobada de Cooppel Trobada Cultural Cooppel, organitzada per Josep Maria Ferran i Torrent (vocal de Humanitats de l’Ateneu), sota el títol de: Seguim les petjades de Fra Pere Perelló (Cabacés 1540- Riudecanyes 1602). Programa resumit 09:45 h | Visita guiada al Castell - Convent d’Escornalbou. 12:00 h | Santa Missa cantada a l’Església de Riudecanyes amb concert clàssic amb la participació d’en Jordi Català i Carlos Manso. Es recitarà el Goigs del Venerable Fra Pere Perelló amb lletra i música del Mestre Josep Enric Peris; en acabar, reverència a la Relíquia del Venerable Frare Reco· let, Pere Perelló. 14:00 h | Dinar de Germanor a la Societat de Riudeca· nyes, amb cafè concert al acabar, a càrrec d’en: Jordi Ca· talà i Carlos Manso Havaneres, sardanes i cançons. Tarda | Passeig per Riudecanyes i visita a llurs museus. Més informació i reserves | A l’Ateneu de Tarragona de dilluns a divendres de 17 a 21 hores o a info@coopel.org

Josep gil prevere

El diumenge no dóna per a tant Per a nosaltres, els cristians, el diumenge és “El dia del Sen· yor” (Dies domenica, en llatí), i el celebrem bàsicament en la missa dominical. Però també per a nosaltres i per a la immen· sa majoria dels nostres conciutadans, el diumenge és moltes més coses: és el dia per a fer esport, per a dormir una mica més, per a anar a arrencar l’herba de la parcel·la, per a anar a visitar els avis, o els tiets de no sé on, o potser algun malalt, o per a fer la calçotada, posem per cas, o per a anar al futbol. I, naturalment, tantes coses no hi caben el diumenge... Torno al començament. Tot i que la considero molt impor· tant, moltíssim, la missa dominical no és el més important del diumenge, o no ho és quan es tracta de complir simple· ment el “precepte dominical”, quan es tracta d’una missa potser a corre-cuita i molt poc participada, sense que signi· fiqui realment una trobada, com cal, dels germans en la fe i una posada en comú de tot el que ens neguiteja o ens preocu· pa. Tinc la sensació, a vegades, que no hem traspassat el llin· dar de l’Antic Testament, i no hem entès allò que, “si creus que tens un assumpte pendent amb un germà, deixa l’ofrena a banda, i ves primer a trobar-te amb el teu germà”; no hem acabat d’entendre que l’encontre amb el Senyor ressuscitat passa per l’encontre amb el germà. I és per això, i per molts altres motius, que considero assenyada la proposta pastoral d’una missa al mes, el primer diumenge de cada mes, posem per cas, on la trobada dominical donés més de si. El cert és que el diumenge no dóna per a tant, i crec que, per damunt de tot, en el nostre temps, el diumenge ha de perme· tre el lleure i sobretot la “vida de família”, especialment quan la dinàmica dels fets provoca una dispersió del nucli familiar. Estic convençut que, en el nostre temps, ens cal recuperar el “valor família”, encara que es tracti de tornar i tornar a inventar els models de família que calguin. En qualsevol cas, ens caldrà triar, i voldria que els meus lec· tors i les meves lectores creients no oblidessin la dada evan· gèlica: “No és l’home (o la dona) el que està fet per al diu· menge (a l’Evangeli es diu dissabte, i no diumenge), sinó el diumenge per a l’home i per a la dona”.

DEL14AL20DEMARÇ

Precipitacions Durant els primers dies de la setmana hi haurà precipitacions arreu del territori. De cara al cap de setmana el cel quedarà ennuvolat però sense pluges. Les temperatures pugen una mica en relació a la setmana anterior, amb màximes que poden arribar als 20 graus. Font: Meteocat

Temperatures de la setmana

MÀX.20º

Complex Industrial Tarragona

Edita i distribueix:

Director:

Disseny i redacció:

Disseny original:

Imprimeix:

Departament comercial:

Seccions:

Notícies de les Comarques de Tarragona, S.L. C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona

Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat

Carme López Anna Company Ana Gómez Oriol Montesó redaccio@noticiestgn.cat

Èxit Comunicació disseny@noticiestgn.cat

Indugraf Offset S.A D.L.: T- 1062- 09

Correcció:

Vídeo:

Joan A. Cano 686 703 910 jcano@noticiestgn.cat

Carme López

Tomàs Varga

cartes al director lector@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat

Redacció i fotografia: 977 25 99 11 noticies@noticiestgn.cat

Web: O.Montesó

MIN.4º

ESPAI PATROCINAT PER:

classificats classificats@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat

Amb la col·laboració de:

Distribució controlada: 25.000 exemplars


16

14 de març de 2018

LA contra La Bisbal s’atreveix amb un nou model de transport públic El poble penedesenc es convertirà aquest estiu en el primer de l’estat espanyol que instaura un servei de bus a la carta per als seus veïns.

Teatre solidari per finançar un projecte sanitari a Guatemala

Més violència de gènere al territori

Elchicotriste

Semàfor de la setmana

Les denúncies es van disparar un 62% durant el 2017. N’hi va haver un total de 3.352, el màxim des que hi ha dades històriques. Són 9 cada dia a la província.

La doctora Laura Palacios, directora de primària de l’ICS a la regió de Tarragona, amb Francesc Marsal, cirurgià de l’Hospital de Santa Tecla, atenent un infant al centre mèdic de San Miguel de Acatán, a Guatemala. / Cedida

A

tempus fugit

ra fa tres anys, un grup de metges tarragonins van desplaçar-se fins a una remota zona de Guatemala per posar en marxa un centre d’atenció primària per donar assistència a la comunitat maia en una zona integrada per una quarantena d’aldees i amb la vila de San Miguel de Acatán com a principal nucli poblacional. Amb l’objectiu de donar continuïtat a aquest projecte, el Comitè de Solidaritat Óscar Romero ha organitzat a Vila-seca una obra de teatre solidària per tal de recaptar fons.

Frase de la setmana

«A partir de l’estiu el Nàstic encetarà el camí cap a la Primera Divisió» Josep Maria Andreu, President del Club Gimnàstic de Tarragona

El dia 25 de març, a les 19 hores, es representarà l’obra de teatre El Florido Pensil a l’auditori Josep Carreras de Vila-seca. El muntatge es realitza amb l’objectiu de recollir fons per al projecte sanitari que el Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Tarragona i Reus (COR) està desenvolupant a la regió indígena de San Miguel de Acatán, a Guatemala. En aquesta regió l’assistència pública per malaltia es pràcticament inexistent i el centre de salut té una dotació de medicaments tan baixa que no poden donar-ne als pacients. Ja estan a la venda

les entrades per assistir a aquest teatre solidari, impulsat des del compromís de la companyia de Castellvell del Camp La Teatr’Era. El tiquet té un preu de 10 euros i les entrades poden reservar-se a través dels telèfons de contacte 680147420 i 696124356, així com al correu electrònic cortgn@gmail. com. També es poden fer els donatius de fila zero realitzant un ingrés al número de compte ES05 2100 0392 150200083295.

Noticiestgn399  
Noticiestgn399