Page 37

Social | 37

| 17 de desembre de 2014

X A RX A S ANI TÀR I A I S O C I A L D E S AN TA T ECLA

L’atenció precoç al CDIAP Santa Tecla És important detectar qualsevol trastorn en el neurodesenvolupament dels infants per tal de poder iniciar el tractament més adequat a temps Els professionals CDIAP Santa Tecla

Maria José Mas, Neuropediatra del CDIAP

L

a infància és el període del desenvolupament de la persona. Els nens no només creixen i augmenten de pes sinó que a més van adquirint totes les habilitats necessàries per a una vida adulta autònoma. Des de les més precoces i bàsiques –com caminar, parlar, controlar els seus esfínters– a les més complexes –com afirmar la seva identitat, analitzar la informació i prendre decisions raonades– que succeeixen en l’adolescència. A aquest procés cap a l’autonomia personal se l’anomena neurodesenvolupament. En les diferents visites del programa de l’infant, el pediatre avaluarà el neurodesenvolupament de la criatura. El metge ha de plantejar-se si el neurodesenvolupament és normal, si hi ha alguna variant del neurodesenvolupament normal no patològica o si hi ha un retard o trastorn del neurodesenvolupament. Si troba un problema disposa del suport del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) on, a més d’estudiar la causa del problema, iniciaran el tractament més adequat a cada cas. Per això davant del dubte és millor no demorar-se, ja que com més aviat comencem el tractament millors seran els resultats a llarg termini.

Què és el CDIAP? És un centre en el qual treballen professionals que pertanyen a diferents disciplines mèdiques, psicològiques, educatives i del treball social. S’ofereix atenció

del

Estan especialitzats en neurodesenvolupament, dotats de molta paciència i són capaços de relacionar-se molt bé amb els nens. Tots els professionals (fisioterapeutes, psicomotricistes, logopedes, assistents socials, psicòlegs i neuropediatres) intervenen en els processos del CDIAP, la seva participació depèn tant de la seva formació i comesa com de les característiques de cada nen.

Els pares al CDIAP

precoç a la població infantil de 0 a 6 anys d’edat que pateix o està en risc de patir trastorns del neurodesenvolupament. A més, els professionals del CDIAP coordinen la seva tasca amb els recursos de la seva zona i s’impliquen en la comunitat. L’atenció precoç, també anomenada intervenció o estimulació primerenca, té com a objectiu principal detectar quines són les capacitats de cada nen per desenvolupar-les al màxim, i assolir així la seva plena autonomia personal.

Com funciona? La majoria de les vegades els nens van al CDIAP derivats des dels serveis sanitaris o des de l’escola, on és més fàcil la detecció de les dificultats. També poden acudir per iniciativa de la família, preocupada pel neu-

Per a cada nen s’estableix un programa de tractament global i individualitzat amb l’objectiu de millorar el seu desenvolupament neuronal

rodesenvolupament del nen. S’inicia l’atenció amb la valoració inicial de la situació de l’infant. És un procés difícil que requereix coneixements especialitzats i enorme experiència. Inclou la recollida d’informació, l’avaluació del nen i el seu

entorn, l’elaboració de les hipòtesis diagnòstiques i el disseny d’un pla d’intervenció. Finalitza amb l’entrevista de devolució a la família, en la qual s’explicarà amb detall quina és la situació evolutiva del nen, les seves possibles causes i els tractaments que es poden oferir al CDIAP. Per a cada nen s’estableix un programa de tractament global i individualitzat amb l’objectiu de millorar les condicions del seu neurodesenvolupament. El joc és l’essència de la infància, el seu mitjà d’aprenentatge i, per tant, l’eina de l’estimulació. S’ha d’adequar al moment evolutiu, les capacitats i gustos del nen. Les intervencions terapèutiques en neurodesenvolupament tenen resultat només a llarg termini. El tractament serà llarg en tots els casos, alguns diversos mesos; altres, anys.

L’atenció precoç té més èxit quan es dirigeix l’atenció a tota la família. Les intervencions terapèutiques en neurodesenvolupament són llargues i sovint continuen després de l’alta del CDIAP. Per això és imprescindible que els pares participin i treballin conjuntament amb l’equip del CDIAP per conèixer millor l’infant, posar-se d’acord i col·laborar amb els objectius planejats en cada etapa. Els professionals han de transmetre la «filosofia» de l’estimulació als pares i afavorir la seva implicació activa perquè puguin continuar a casa allò que els han ensenyat i reforçar la relació amb el seu fill L’estimulació no és una obligació pesada, rutinària i avorrida. Tampoc persegueix l’aprenentatge mecànic i repetitiu d’una tasca perquè surti a la perfecció. S’ha d’orientar a desenvolupar al màxim les capacitats de cada nen perquè gaudeixi d’una manera efectiva de la interacció amb el seu entorn. Per més informació consulteu el blog www.neuropediatra. org.

Profile for Notícies TGN

noticiestgn249  

noticiestgn249  

Profile for simpple