Page 1

tarragona@inlingua.es

Especial per la festivitat de Tots Sants del pròxim dilluns, dia 1 de novembre

Finestres PVC, perfileria Kömmerling, certificat AENOR Tancaments plegables d’alumini Mallorquines Finestres sostre Velux Mampares de bany Mosquiteres Cortines verticals, venecianes... Portes de garatge

Carrer del Roser, 41 - 43203 Reus - Tel. 977 344 891 exclpepvila@hotmail.com Consulti la nostra web: www.exclusivespepvila.com

Idiomes

!!

ndre bé

Per apre TARRAGONA 977234917

REUS 977315271

L’ A CT U AL I TAT D E L E S COM ARQUES DE TARRAGONA NÚMERO 51 | 27 D’OCTUBRE DE 2010

SETMANARI GRATUÏT DE LA XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA > TARRAGONÈS I BAIX PENEDÈS

WWW.NOTICIESTGN.CAT

Els empresaris tarragonins posen mala nota al tripartit LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DEL TARRAGONÈS I EL BAIX PENEDÈS DESAPROVEN LA GESTIÓ ECONÒMICA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN LA DARRERA LEGISLATURA

Els empresaris puntuen la gestió global de l’executiu amb un

3,5

Pàgs. 2 a 4

Grupo DORADOS

elevación / movilidad

¡¡¡ SIN BARRERAS !!! Tenemos la solución para subir escaleras (libertad, accesibilidad...)


2 | Tema de la setmana

27 d’octubre de 2010 |

EL TEMA DE LA SETMANA

La Generalitat obté un suspens en economia

Les associacions empresarials del Tarragonès i el Baix Penedès i la Cambra de Comerç suspenen la tasca realitzada pel govern de la Generalitat en matèria econòmica durant els darrers 4 anys Òliver Márquez, Tarragona

S

’apropen les eleccions del 28 de novembre i és moment de fer balanç

de la legislatura que ara tot just acaba. Més enllà de donar a conèixer el discurs que els diferents partits polítics –tant els que governen com els de l’oposició– fan públics durant aquests dies, a notíci-

estgn ens interessem sobretot per la veu de la societat civil, que és la que en definitiva decidirà el futur del país. Els darrers anys de crisi han posat a prova la capacitat de l’executiu català per aplicar

mesures correctores i encertades en matèria econòmica. Un dels col·lectius més afectats per l’actuació del govern de la Generalitat en aquest àmbit, el dels empresaris i empresàries del territori,

no es mostra gens satisfetw de la feina feta pel tripartit. Hem plantejat als presidents de CEPTA, UEP i la Cambra de Comerç un formulari de 10 preguntes amb les quals ens fan el seu particular balanç.

CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (CEPTA)

“No veiem per enlloc la inversió en infraestructures territorials” JOSEP ANTONI BELMONTE - PRESIDENT DE LA CEPTA 1. Quin balanç general es fa des de la seva organització de l’acció del govern de la Generalitat a les comarques de Tarragona durant l’actual legislatura que ara acaba? S’ha propiciat una acció de govern dividida en 3 parts sense un sentit d’unitat de gestió pel territori. La legislatura ha posat en marxa molts projectes, principalment en infraestructures, però no s’ha convertit en una realitat per a la província. També destaca la falta de suport a l’emprenedoria i la manca d’adequació de la formació professional a les necessitats de les empreses. En definitiva, ha fet falta un projecte de govern clar envers la millora de la competitivitat i futur de les empreses. 2. Quins són els àmbits en què s’han assolit més avenços? Sobretot en polítiques de despesa social i en el desplega-

ment dels Mossos d’Esquadra a la província; dos dels àmbits que han ocupat més temps de l’actual legislatura.

o manteniment de llocs de treball mitjançant una atenció prioritària als mecanismes de finançament empresarial, sobretot a les pimes.

3. En quins àmbits ha decebut més la gestió del govern de la Generalitat? Malauradament, el sector empresarial no ha trobat un suport ferm i decidit en les polítiques que han de millorar les infraestructures, els circuits administratius, laborals i legals. Es continua sense escoltar prou els interessats i/o afectats per prendre decisions.

5. Com valora la política inversora en infraestructures impulsada per l’executiu? No sabria com valorar una actuació gairebé inexistent. Torno a dir que no veiem per enlloc la inversió en infraestructures territorials. La major inversió a Catalunya s’ha centrat, una vegada més, en l’àrea metropolitana de Barcelona.

4. Com valora les polítiques de l’executiu català per reconduir la crisi? (atur, productivitat, emprenedoria, etc…) Tal com he dit abans, no hi ha hagut un interès especial del govern de la Generalitat per la importància que té el fet de millorar el suport a la creació

6. Com valora la representació insitucional que fa la degelació del govern català de les comarques tarragonines? El Sr. Xavier Sabaté és un home enamorat de les terres meridionals i busca constantment que el govern estigui ben representat a les comarques tarragoni-

CURSOS · CONDUCTORS PROFESSIONALS · CAP: INICIAL I CONTINU (Inici: 09/11/10)

nes, però la centralitat no deixa marge per a realitzar millors actuacions a la província. 7. Considera que les comarques de Tarragona estan prou representades a l’executiu català? ERC hi té bona representació, però està limitada per la definició de la seva responsabilitat i això fa que en poc pugui contribuir en aquestes comarques. 8. Considera que la situació a les comarques de Tarragona és millor o pitjor que ara fa 4 anys? Igual de malament. Això suposa un retrocés en tots els sentits, tant econòmic com social. 9. Què creu que s’ha de millorar en el futur? Tot es pot millorar i s’ha de millorar. Sobretot, però, cal centrar-se en infraestructures

logístiques, formatives, de comunicacions personals, de relació entre l’administració i les empreses. Bàsicament, ens cal un nou model d’interrelacions personals i empresarials que potenciïn la nostra qualitat i quantitat de vida. 10. Quina nota global, del 0 al 10, posaria al govern de la Generalitat dels darrers 4 anys? Des del punt de vista empresarial, l’actual legislatura es mereix un suspens baix, és a dir, un 3, 5.

LOCAL EN ALQUILER C/Roger de Llúria S/N SALOU (240m2+350 m2 terraza)

700€

¡¡¡OPCIÓN DE VENTA!!!

i 609 88 77 77 autoescolajordi.com

· CAPACITACIÓ TRANSPORTISTA · MMPP: (matèries perilloses) ADR · FORMACIÓ PRESENCIAL I TELEMÀTICA

Vidal i Barraquer, 2 bxs. · TARRAGONA · Tel. 977 24 71 58 · aejordi_cris@hotmail.com


Tema de la setmana

| 27 d’octubre de 2010

|3

El tEma de la setmana CAMBRA DE COMERÇ DE TARRAGONA

“li dono un aprovat justet, ja que així no haurà de repetir” alBeRt aBellÓ - PResIdent CamBRa de COmeRÇ de tGn 1. Quin balanç general es fa des de la seva organització de l’acció del govern de la Generalitat a les comarques de Tarragona durant l’actual legislatura que ara acaba? Cal dir que no ha estat una legislatura fàcil, ja que ni la situació econòmica ha acompanyat ni el Govern català ha sabut prioritzar. a Tarragona, s’han impulsat projectes que ens han portat a perdre oportunitats i fomentar tivantors territorials innecessàries.

de la Generalitat? En dos de molt concrets: la millora de les infraestructures, com a molt necessària, i la vertebració del país, com a iniciativa clarament desafortunada.

2. Quins són els àmbits en què s’han assolit més avenços? Des de l’òptica de Tarragona, per tot el que he dit no percebem destacats avenços més enllà de la gestió del dia a dia amb més ombres que llums.

4. Com valora les polítiques de l’executiu català per reconduir la crisi? (atur, productivitat, emprenedoria, etc…) Tenint en compte el marge de maniobra que en l’actual context econòmic tenen els estats i, en el nostre cas, els governs autònoms, que és el que és i no dóna peu a grans maniobres, el que si és cert és que, amb tot, el paper de l’eecutiu català ha passat molt desapercebut i els empresaris no tenim la sensació que s’hagi reaccionat ni a temps ni amb prou eficàcia.

3. En quins àmbits ha decebut més la gestió del govern

5. Com valora la política inversora en infraestructures

4. Com valora les polítiques de l’executiu català per reconduir la crisi (atur, productivitat, emprenedoria, etc…)?

que fa a la polèmica sorgida arran de la Llei de Vegueries, la delegació del Govern del nostre país no ha fet costat a Tarragona, per no dir que ha actuat contra Tarragona.

6. Com valora la representació institucional que fa la delegació del govern català de les comarques tarragonines? Ha actuat més en clau de partit que no pas de servei a les comarques de Tarragona. En temes d’infraestructures o pel

8. Considera que la situació a les comarques de Tarragona és millor o pitjor que ara fa quatre anys? Jo vull pensar que estem millor i que ens en sortirem gràcies a l’empenta de la iniciativa privada. Ara bé, el govern ha

7. Considera que les comarques de Tarragona estan prou representades a l’executiu? Les mancances que patim no tenen a veure només amb si tenim més o menys consellers al govern català. De fet, el president del Parlament i el vicepresident són de Tarragona i això no ens ha afavorit pas.

d’afavorir un marc estable per a la creació d’empreses que ens permeti augmentar la contractació i generar riquesa. 9. Què creu que s’ha de millorar en el futur? Necessitem, per part del govern de torn més estabilitat, sentit comú i complicitat amb la iniciativa privada. Això només es pot aixecar impulsant l’emprenedoria. Els empresaris han de recuperar la confiança i assumir el risc de constituir empreses, ampliar, contractar... 10. Quina nota global, del 0 al 10, posaria al govern de la Generalitat dels darrers 4 anys? Un cinc pelat. I és que un suspens, en llenguatge escolar, voldria dir tornar-se a examinar o haver de repetir i més experiments al país no ens els podem permetre.

UNIÓ EMPRESARIAL DEL PENEDÈS (UEP)

1. Quin balanç general es fa des de la seva organització de l’acció del govern de la Generalitat al Penedès durant l’actual legislatura que ara acaba? Massa legislació i poca acció de govern. Massa problemes polítics interns i molt poc lideratge. 2. Quins són els àmbits en què s’han assolit més avenços? Des d’una perspectiva econòmica i empresarial, en cap. S’han intentat algunes iniciatives, però han estat més actes de cara a la galeria que actes d’efectivitat real. 3. En quins àmbits ha decebut més la gestió del govern? No s’ha agilitzat el funcionament de l’Administració vers l’empresa, no s’ha disminuït la morositat de l’Administració i ha augmentat el volum de tràmits burocràtics per dur a terme qualsevol l’activitat empresarial.

impulsada per l’executiu? Tant la política inversora com la capacitat d’influir per tal que Foment executi els projectes previstos, cas de l’A-27 o l’A-68, em sap greu dir que el Govern català no ha estat capaç de donar suport a aquestes actuacions i ens queda el regust amarg que no han fet tot el que haurien pogut fer. A Gandesa, per exemple, institucions i empresaris en la reclamació de l’A-68 ens vàrem quedar sols sense ni la presència de José Montilla o, en el seu defecte, del conseller de Política Territorial.

“S’ha distret en temes que no eren prioritaris” alBeRt CalZada - PResIdent de la UeP No hi ha hagut polítiques reals en aquest sentit. El govern s’ha distret amb altres temes poc prioritaris i no s’ha centrat en el que realment importava. 5. Com valora la política inversora en infraestructures impulsada per l’executiu català? No ha aconseguit ordenar les prioritats, ha patit massa problemes de coherència interna per fer-ho. A més, els últims mesos, les creixents retallades en concepte d’infraestructures ens fa tèmer per la futura competitivitat del nostre país. 6. Com valora la representa-

ció institucional que fa la delegació del govern català de les comarques tarragonines i del Penedès? La representació del Penedès, inexistent. La del Tarragonès, bona, coherent i contundent. 7. Considera que les comarques de Penedès estan prou representades a l’executiu? No. Malauradament el govern continua centrat en la Regió Metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya hi apareix amb comptagotes. 8. Considera que la situació al Penedès és millor o pitjor que ara fa 4 anys?

Notablement pitjor: un atur molt preocupant, el tancament de moltes empreses i previsions poc optimistes pel futur. 9. Què creu que s’ha de millorar en el futur? Cal simplificar els tràmits burocràtics, cal que l’Administració redueixi el termini de pagament als seus proveïdors, que prioritzi la inversió en infraestructures i que faciliti, amb la seva intervenció, el finançament a les empreses. 10. Quina nota global, del 0 al 10, posaria al govern de la Generalitat dels darrers 4 anys? Malauradament, un 2.


4 | Tema de la setmana

27 d’octubre de 2010 |

EL TEMA DE LA SETMANA

La UGT censura l’acció econòmica del tripartit però aprova la seva legislatura La força sindical a les comarques de Tarragona acusa el govern d’esquerres de no estar al costat dels treballadors i treballadores del territori i fa un crida per l’increment de l’autogovern a Catalunya

E

l sindicat UGT a les comarques de Tarragona (CCOO no ha estat en disposició de contestar el nostre qüestionari) és contundent a l’hora de criticar la política econòmica de la Generalitat de Catalunya durant els darrers quatre anys. Segons el secretari general del sindicat a les comarques tarragonines, Jordi Salvador, l’executiu ha estat mancat d’idees per afrontar la crisi i en molts casos s’ha aliniat al costat de les grans empreses, en detriment del col·lectiu de

treballadors i treballadores. Tot i això, des de la força sindical es valora positivament el govern d’esquerres al capdavant de la Generalitat de Catalunya durant els darrers quatre anys, apuntant fins i tot que la situació ha millorat en el conjunt de les comarques de Tarragona des del 2006, moment en què es va reeditar el tripartit per segona vegada. Parlant en clau de futur, la UGT considera que els darrers esdeveniments demostren que el camí per millorar

Catalunya passen per assolir una major quota d’autogovern i, per tant, un millor finançament de la Generalitat i de les administracions més pròximes al territori. Quant a l’activitat sindical durant la darrera legislatura, la UGT acusa la delegació del govern d’haver actuat més d’una vegada pensant més en la imatge que no pas en l’eficiència de les seves decisions, al mateix temps que denuncia que no ha existit un diàleg seriós entre les forces sindicals i l’administració.

SINDICAT UGT

“Cap govern amb les taxes d’atur actuals pot dir que ha estat bé” JORDI SALVADOR - SECRETARI GENERAL UGT TARRAGONA 1. Quin balanç general es fa des de la seva organització de l’acció del govern de la Generalitat a les comarques de Tarragona durant l’actual legislatura que ara acaba? Des de la UGT, el balanç és difícil de fer, ja que ha estat una legislatura molt marcada per la crisi econòmica i el marge de decisió del govern de la Generalitat malauradament és molt petit per impedir-ne les conseqüències. 2. Quins són els àmbits en què s’han assolit més avenços? Hem pogut veure com s’ampliaven les places de llars d’infants, que hi ha més recursos per a la sanitat, per a la seguretat, etc, però no suficients. Els serveis a les persones són cabdals per tenir un estat del benestar. 3. En quins àmbits ha dece-

but més la gestió del govern de la Generalitat? En alguns moments ha semblat que el govern vivia d’esquena a la societat i es dedicava a trifulques banals, sovint entre els socis de govern, fet que ha generat descontentament i cansament entre la ciutadania. A les comarques de Tarragona ha mancat diàleg amb els sindicats. Un diàleg seriós i no purament formal, per cobrir l’expedient, com ha estat en aquests darrers anys. En això, sigui qui sigui qui governi, és una manera de fer que exigim des de la UGT. 4. Com valora les polítiques de l’executiu català per reconduir la crisi? (atur, productivitat, emprenedoria, etc…) Negativament. El nostre govern no ha estat a l’altura que aquesta situació requereix i ha fet el

joc a les grans empreses i ha deixat de banda els treballadors i treballadores, que en aquests moments estan vivint una situació molt difícil. Cap govern amb aquestes taxes d’atur pot dir que ha estat bé. 5. Com valora la política inversora en infraestructures impulsada per l’executiu? A vegades ha semblat que aquest govern cometia els mateixos errors que els anteriors en deixar en un segon terme les infraestructures. Per exemple, les nostres comarques continuen sense disposar d’una veritable vertebració, sobretot l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Priorat. 6. Com valora la representació insitucional que fa la degelació del govern català de les comarques tarragonines?

Hem pogut observar voluntat de col·laboració, tot i que algun cop s’ha donat més importància a la imatge que a l’eficiència. 7. Considera que les comarques de Tarragona estan prou representades a l’executiu? No és important tenir o no membres del territori a l’executiu, el que és important és que els que hi siguin ho facin bé. 8. Considera que la situació a les comarques de Tarragona és millor o pitjor que ara fa 4 anys? És millor. Tots els governs que hem tingut a Catalunya des de la democràcia han millorat la situació de les comarques de Tarragona, malgrat que no en la línia que ens agradaria. 9. Què creu que s’ha de millorar en el futur?

Més autogovern per poder fer polítiques destinades a la creació d’ocupació i construcció de l’estat del benestar. En aquesta legislatura ha estat quan més clar s’ha vist que les solucions del territori passen per més autogovern i això vol dir millor finançament de la Generalitat i de l’administració local. 10. Quina nota global, del 0 al 10, posaria al govern de la Generalitat dels darrers 4 anys? Un 6.

PARKING en VENDA

9.000€ C/ Verge del Camí CAMBRILS (PUEBLO)

i 609 88 77 77


Tarragona

| 27 d’octubre de 2010

|5

TARRAGONA

SPPME-CAT denuncia “la il·legalitat” de la plaça del fins ara cap de la Guàrdia Urbana El sindicat assegura que la plaça ocupada per Rafel Comes és il·legal, ja que en el seu dia el professional no disposava de la titulació adient

G

reus acusacions d’un dels sindicats amb representació dins del cos de la Guàrdia Urbana de Tarragona, el Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya-Catalunya (SPPMECAT) contra la política de la direcció del cos exercida per l’Ajuntament de Tarragona durant la darrera legislatura. En un comunicat, el president de la secció sindical de Tarragona, Josep Lluís Méndez Pomés, acusa l’actual govern municipal d’haver duplicat els càrrecs directius del cos policial (relegant a altres tasques els anteriors caps) després d’una presumpta promesa preelectoral a l’agent Fèlix Soto, anterior president del sindicat majoritari del cos (ASEMIT), qui ocupa actualment un càrrec d’assessor. Segons el comunicat, “en plena campanya electoral municipal el 2007, hi va haver una reunió en un bar ubicat en un dels carrers on han d’anar les noves dependències de la Guàrdia Urbana, al costat de la Torre dels Vents. Hi vàrem assistir gairebé tota la plantilla, convidats a un berenar per l’aleshores president del sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana ASEMIT, l’agent Fèlix Soto (des de l’entrada del nou govern municipal té un càrrec de confiança). També hi van assistir l’actual tinent d’alcalde, senyor Carles Castillo, i l’actual alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros qui, en el transcurs de la reunió, a més dels seus discursos a favor del conjunt del cos policial no va deixar d’elogiar la gran validesa, professionalitat i capacitat del president d’ASEMIT”. La denúncia del sindicat SPPME-CAT va més enllà i assegura que l’actual plaça de cap de la Guàrdia Urbana ocupada per Rafel Comes es va crear “des de la il·legalitat”, ja que el cap del cos policial “no disposava de la titulació adient”. El comunicat afegeix que “cal dir que el càrrec d’en Rafel Comes als Mossos d’Esquadra estava subjecte a allò que s’anomena dispensació de grau, fet que no es pot aplicar dins de la Guàrdia Ur-

bana. No obstant això, i conscients d’aquest fet, els nostres representants municipals signen aquesta il·legalitat”. Segons el comunicat, el president del SPPME-CAT diu: “El càrrec d’en Rafel Comes a Mossos d’Esquadra estava subjecte al que s’anomena dispensació de grau, fet que no es pot aplicar en la GUT i no obstant això els nostres representants signen aquesta il·legalitat. Aquest punt el vaig sol·licitar per escrit el dia 22 de juny al senyor alcalde com a president del SPPME-CAT a fi que el sindicat que represento pogués interposar denúncia sobre aquesta plaça, i a dia d’avui encara no se m’hagi contestat. També cal dir que en el mateix temps vaig presentar un altre escrit per saber en quines condicions laborals està exercint l’expresident del Sindicat ASEMIT ja que hi ha suficients indicis que la figura d’assessor no ha estat ben interpretada”. En el comunicat, en el qual s’elogia la tasca feta per Rafel Comes com a cap de la GUT, s’apunten tots aquests fets com a possible causa de la seva marxa. Encara que com afirma el president del SPPME-CAT . “Mai es pot descartar que també hagi estat per motius personals tal com ha declarat ell mateix”.

El sindicat denuncia que l’equip de govern ha duplicat els càrrecs directius al cos policial “des de la il·legalitat i amb coneixement”

El president del SPPME-CAT a Tarragona assegura que ha presentat un recurs contra la plaça però que no ha rebut encara resposta per part de l’alcaldia

El fins ara cap de la Guàrdia Urbana, Rafel Comes -el primer per la dreta-, deixarà en breu el seu càrrec per “motius personals” i retornarà a les seves funcions anteriors als Mossos d’Esquadra.


6 | Publicitat

REFORMAS TARRAGONA BUILDERS, S.L. REFORMAS EN PISOS, LOCALES Y COMUNIDADES REHABILITACIÓN DE FACHADAS, MONOCAPA, PAREDES DE PLADUR Y FALSOS TECHOS, BAÑOS Y COCINAS, ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA, ALUMINIO. TRAMITAMOS TODOS LOS PERMISOS PARA OBRAS. TRAMI PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.

TEL. 607 238200 - 609 787878

27 d’octubre de 2010 |


Publicitat

| 27 d’octubre de 2010

|7

Ara a Tarragona, Reus i El Vendrell

AQUEST MES ESPECIAL: PRIMERA CONSULTA A MEITAT DE PREU NORMAL 72

euros. AQUEST MES PAGUI NOMÉS 36 euros

- EXAMEN ESPINAL COMPUTERITZAT D’ÚLTIMA GENERACIÓ - EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFICS DE LA QUIROPRÀCTICA - UN POSTURÒMETRE - ANÀLISI DEL SEU EQUILIBRI - DETECCIÓ DE SUBLUZACIONS - INFORME COMPLET SOBRE L’ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

CENTRO DE LA COLUMNA VERTEBRAL RAMBLA NOVA, 92 - 2n 2a TEL: 977 24 19 55 TARRAGONA AV. SANT JORDI, 5-9 ESC. C, 1R 1A TEL. 977 12 61 89 REUS C/ NARCÍS MONTURIOL, 2, BAIXOS TEL. 977 66 37 19 EL VENDRELL


8 | Tarragona

27 d’octubre de 2010 |

TARRAGONA

L’Ajuntament demana que el futur TramCamp es digui Sistema Tramviari de Tarragona (STT) El municipi vol canviar el traçat per connectar el comerç, la universitat i la sanitat redacció, Tarragona

L

a Junta de Govern Local celebrada de l’Ajuntament de Tarragona celebrada la setmana passada ha donat compte de les al·legacions presentades pel consistori a “la implantació d’un sistema tramviari a les comarques de Tarragona”, que consten de tres punts. El primer és la demanda del canvi de denominació de la infraestructura, que actualment és coneguda com a TramCamp, de manera que passi a denominar-se tramvia de Tarragona i, més concretament, Sistema Tramviari de Tarragona, tenint en compte que “és el nom que identifica tot el territori i que sempre s’ha fet servir des del punt de vista institucional”. Així ho ha explicat la tinent d’alcalde i portaveu, Begoña Floria, recordant que “els plantejaments sobre nomenclatura es fan des de la raó i la tranquil·litat, i sempre amb esperit constructiu, lluny de batalles numantines o posicionaments fonamentalistes que només porten a la confrontació territorial”. En segon lloc, “plantegem la millora del traçat del tramvia perquè connecti l’àmbit comercial, sanitari i universitari de la nostra ciutat”, ha afegit Floria. Actualment, un cop relligats els barris de Ponent i travessat el Francolí, el tramvia arriba fins a la plaça de la Imperial Tar-

Imatge virtual del pas del tramvia per la plaça de la Imperial Tàrraco de Tarragona / Cedida.

Des del consistori es valora positivament el tramvia per millorar la mobilitat al territori

raco i “considerem que s’ha de preveure que en un futur pugui arribar a més zones de Tarragona com Sescelades i l’àmbit universitari, també s’ha de deixar oberta la possibilitat, i així s’ha de preveure, que més endavant s’allargi fins a la Savinosa, barris

de Llevant i fins i tot, Altafulla”. Una altra qüestió que es planteja és la voluntat d’avançar en la reconversió de la T-11 en una via urbana per la seva gran activitat comercial i residencial. Per aquesta raó, l’Ajuntament defensa que aquest eix seria el traçat

que s’hauria de prioritzar, tenint en compte, a més, que connecta de forma més ràpida Tarragona i Reus. Begoña Floria ha afirmat que “considerem molt positiva la implantació del tramvia perquè afavorirà la mobilitat en el nostre territori”.

El PP critica la política d’impostos aplicada per l’equip de govern El portaveu adjunt del grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Roca, ha lamentat que “la darrera pujada d’impostos a la ciutat penalitzi els qui estan creant ocupació”. Segons ha explicat Roca, “la pujada del 40% en l’IBI al 10% dels immobles més cars de la ciutat afecta, directament, immobles que generen ocupació perquè desenvolupen una activitat”. “Així, doncs, la fal·làcia de l’equip de govern de Ballesteros que la pujada del 40% en l’IBI només afecta el 10% més alt de

l’escala, oblida que és una part molt important de l’ocupació que es genera a la ciutat”, ha reblat el polític popular tarragoní. “Per tant”, ha ampliat el portaveu adjunt popular, “els pagadors directes d’aquesta pujada poden ser només un 1% de la població, però els afectats són tots aquells llocs de treball que tinguin a veure amb la indústria, el turisme o la construcció. Desitgem que la pujada d’impostos del govern Ballesteros no destrueixi ocupació però el que és segur és que no ajudarà gens a crear-ne de nova”. Per

últim, Jordi Roca ha recordat que “Ballesteros torna a incomplir per enèssima vegada la seva promesa en campanya de no apujar els impostos. Ens consta d’entendre que a Tarragona, Ballesteros apliqui les fórmules de govern de Zapatero que ens han donat uns resultats horribles per l’economia nacional, com és públic i notori. Una vegada més veiem com el Partit Socialista reclama tots els esforços a la societat civil, els treballadors, i els empresaris, mentre les administracions cada vegada necessiten més diners”.

“L’IBI afecta els immobles que generen més llocs de treball a la ciutat”

“Ens costa entendre que Ballesteros apliqui fórmules del govern de Zapatero que donen uns resultats horribles a l’economia estatal” El portaveu adjunt del PP a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Roca.


Publicitat

| 27 d’octubre de 2010

s fins

Nomé

A AR LA A AS

|9

re

vemb

e no al 4 d

C

T

TÉ A V E

A REG

les d’artic s r e l i •En m a. at únic t i n u t r opo

ra. p m o e r c fita aquesta R p A L V A O E G cional*. •Apro R E N 200 e de R o ta prom e g a r a t s va •F i n b la te cil, am A CAS

L .

100

fà •Molt

DE DE

REGAL REGALO per compra POR COMPRA

20 00 DE DE

REGALO REGAL POR COMPRA per compra

Sofà Alain de 3 places, entapissat en pell, 204 cm,

1.065e

Frigorífic combi “No Frost” FAGOR FT862X, 2 m d’alçària, classe energètica A+, en acer inoxidable antiempremtes,

700e

32”

DE

REGAL per compra

Televisor LED de 32” SONY KDL32EX600, Full HD,

649e

de Bonificación

30 TARJETA TARJE T TA REGALO HOGAR

70

DE

REGAL per compra

Olla ràpida WMF Perfect Nueva, d’acer inoxidable, apta per a inducció, disponible en diverses capacitats. De 2,5 l,

171,40e

Un estil nou arriba a Tarragona.

HORARI ININTERROMPUT DE LES 10 A LES 22 H. CARTA DE COMPRES. FINANÇAMENT/VENDA A TERMINIS. TRAMESA A DOMICILI. AGÈNCIA DE VIATGES. CENTRE D’ASSEGURANCES. OPTICA 2000. RESTAURANT I CAFETERIA... I LA GARANTIA D’EL CORTE INGLÉS: SI NO EN QUEDES SATISFET, ET TORNEM ELS DINERS. PARLA AMB NOSALTRES: 901 122 122


10 | Eleccions

27 d’octubre de 2010 |

VICENTE CASTILLO CAP DE LLISTA CIUTADANS PER LA CIRCUMSCRIPCió de TARRAGONA

“Cal separar les coses i no exigir, per exemple, que els metges siguin filòlegs” Agnès Llorens, Tarragona

V

icente Castillo és un home en moviment. Enèrgic i contundent en les seves respostes, Castillo s’enfronta amb el repte de demostrar la seva vàlua com a representat de Ciutadans a les comarques de Tarragona i exposa un programa electo· ral en el qual destaca la cerca de l’excel·lència en l’àmbit de l’educació i la garantia de les prestacions socials des· tinades a les persones amb risc d’exclusió social. Amb el seu tarannà gairebé humil, el candidat provincial de Ciuta· dans confessa que creu que els polítics “no han d’ocupar els seus càrrecs més de vuit anys” i que, si aquesta és la seva sort, quan finalitzi el seu servei als electors segui· rà treballant en la seva feina de sempre. Quina és la línia d’actuacions prevista pel seu grup per re· dreçar l’actual situació eco· nòmica? Un dels pilars per fer front a la crisi amb èxit és donar suport als elements que ajuden a crear riquesa, com són els empresaris. Des de Ciutadans creiem que és essencial que el govern concedeixi crèdits tous que permetin la creació de noves empreses perquè és bàsic que el sector empresarial continuï funcionant per sortir de la crisi. Quines són les principals me· sures previstes per incentivar la creació de llocs de treball? Estem preparant un programa d’incentius que ha de servir per ajudar els treballadors a ser més competititus, creiem que l’atur ha de ser un període de formació i no podem entendre que no sigui així. Quins són els grans paràme· tres de la seva formació en matèria de polítiques socials: gent gran, infants, persones en risc d’exclusió social, víc· times de la violència de gène· re...? Estem totalment a favor de la filosofia que propugna la Llei de la Depèndència, perquè és

‘Creiem que l’atur ha de ser un període de formació i no podem entendre que per alguns no sigui així’

‘Defensem el model trilingüe. Les escoles haurien d’ensenyar en català, castellà i anglès’

‘Avui dia hi ha massa administracions que generen una despesa totalment inútil’

‘S’ha de protegir els avis, són un referent familiar i molt importants des del punt de vista social’ una llei que va clarament a favor de les persones que més ho necessiten. Cal pensar que la gent gran és un col·lectiu molt important des del punt de vista social i un referent en l’àmbit familiar. Tots els que tenim família sabem en primera persona com n’és d’important que els nostres tinguin totes les necessitats cobertes. Com preveuen afrontar els reptes de futur que planteja l’actual sistema educatiu? La nostra formació política és de l’opinió que l’educació a les escoles públiques hauria de ser trilingüe, amb un 40% de classes en castellà, un 40% en català i un 20% de les assignatures en anglès, que és el sistema que es fa servir en molts països europeus. Pel que fa al sistema sanita· ri quines mesures preveuen aplicar per millorar l’atenció a l’usuari i alhora donar res· posta a les necessitats del col· lectiu en aquest àmbit? És evident que el sistema sanitari és molt important i ha de concentrar les nostres exigèn-

cies. Cal que els nostres metges estiguin ben preparats i que atenguin els seus pacients amb la màxims eficàcia, però no els hem de carregar amb d’altres exigències que no depenguin de la seva activitat professional. Des de Ciutadans opinem que cal treure l’exigència del Nivell C de català en aquests professionals. La societat necessita bons metges, no filòlegs i som de l’opinió que cal separar les coses i deixar que els metges facin el que millor saben fer, que és salvar la vida de persones independentment que coneguin o no coneguin l’idioma. En el cas que la seva forma· ció accedeixi al govern, man· tindran l’actual Llei de ve· gueries? Avui dia, hi ha massa administracions que generen una despesa totalment inútil, ja que se solapen obligacions i responsabilitats. Creiem que ja hi ha prou òrgans a l’Administració que generen una despesa important, motiu pel qual no estem d’acord a incorporar nous òrgans de govern. Avui en dia, cal actuar amb precaució i gestionar els recursos públics amb el màxim encert. Es compromet a posar límits al mandat en el govern de la Generalitat? Està disposat a complir-ho? Hi estic totalment a favor i, és més, crec que vuit anys són més que suficients per desenvolupar qualsevol tasca política. Per exemple, estic clarament a favor d’eliminar els sous vitalicis que cobren els expresidents de la Generalitat i sóc de l’opinió que quan una persona acaba la seva tasca de gestió al capdavant d’un ens públic ha de tornar al seu lloc habitual de treball. Quins resultats creu que ob· tindrà la seva formació en les properes eleccions? Tot i que augurar resultats no és un exercici de bon fer, nosaltres creiem que podem ser optimistes i apostem clarament per aconseguir un grup parlamentari que ens permeti traslladar amb més força les nostres idees.

PERFIL

Vicente Castillo Quina característica princi· pal destacaria de la seva ma· nera de ser? Sóc molt i molt inquiet. De petit, aquest tret m’havia donat força problemes i em renyaven molt sovint. Vaig arribar a un punt que em pensava que em deia “Estigues quiet”, de tan com m’ho havien arribat a dir! Quina qualitat prefereix en una altra persona? L’honradesa. Quin personatge històric va· lora més? En diria molts, però crec que em quedo amb Ghandi. Quins ha estat el darrer lli· bre que ha llegit? Territorio Comache, d’Arturo

Pérez-Reverte. I la darrera pel·lícula que ha vist? Elsa y Fred, de Marcos Carnevale. A què dedica el seu temps d’oci? Sóc molt esportista i aprofito el temps lliure per practicar el futbol, que és una de les disciplines que més m’agrada, de fet, he jugat durant molts anys a futbol, tot i que ara ja només hi jugo per passar una estona entretinguda. Si no fos polític, a què es de· dicaria? Doncs crec que segurament em treballaria del mateix que em dedico. Sóc operador d’instal·lacions radioactives.


Eleccions

| 27 d’octubre de 2010

| 11

ALBERT RIVERA CANDIDAT CIUTADANS A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

“Volem impulsar línies de crèdit perquè els negocis es materialitzin” Agnès Llorens, Tarragona

A

lbert Rivera parla ràpid, però fa la sensació que ha pensat molt cadascuna de les seves paraules abans d’obrir la boca. El líder de Ciutadans és molt conscient que aquest període electoral és crucial per al partit polític que lidera, que fa quatre anys va abandonar el banc dels suplements per saltar a la primera divisió política. Ara el repte de Rivera i de tots els seus còmplices en aquesta aventura és aprofitar el revestiment mediàtic que ofereix ser un partit polític amb representació al Parlament i investigar fins a quin punt arriben les seves fronteres com a formació política. De moment, Ciutadans presenta una carta de propostes que es mouen entre la reivindicació de l’excel·lència i el foment de l’activitat empresarial per sortir de la crisi econòmica en què està immers el país.

PERFIL

Albert Rivera

Quina característica principal destacaria de la seva manera de ser? Sóc idealista i ambiciós, en el bon sentit de la paraula i entès en el seu significat més anglosaxó.

Cercas, i La audacia de la esperanza, del president americà Barak Obama.

Quina qualitat prefereix en una altra persona? L’honestedat i el sentit comú.

A què dedica el seu temps d’oci? Sóc un gran apassionat del motor i el món de les motos i també de l’esport en general. Durant uns anys vaig practicar molts esports aquàtics.

Quin personatge històric valora més? Crec que escolliria el president dels Estats Units Abraham Lincoln, per la seva defensa dels Drets Humans. Qui ha estat el darrer llibre que ha llegit? Els darrers han estat Anatomía de un instante, de Javier

I la darrera pel·lícula que ha vist? Origen, de Christopher Nolan

Si no fos polític, a què es dedicaria? Tot i que la política ha estat la meva vocació des de molt jove, sempre m’ha interessat molt el món del dret, que és una disciplina en la qual m’agradaria fer classes.

Quina és la línia d’actuacions prevista pel seu grup per redreçar l’actual situació econòmica? Per sortir de la crisi és imprescindible crear més llocs de treball. La societat no pot aguantar el cost de tenir un 20% de treballadors a l’atur i, per això, hem de posar catifa vermella a tots els emprenedors que vulguin iniciar un nou negoci. Volem impulsar una línia de crèdit sense garanties perquè totes les idees de negoci puguin materialitzar-se. Quines són les principals mesures previstes per incentivar la creació de llocs de treball? Per tenir més ocupats cal que hi hagi més negocis, més idees de futur que ens permetin crear ocupació en un futur, que, al cap i a la fi, és riquesa per a tots. Hem de donar suport als emprenedors. Nosaltres proposem crear una finestreta única d’atenció als empresaris, que resolgui tots els dubtes per crear noves empreses i proposi línies de crèdit, de manera que les persones que

‘Cal traslladar els sistemes de l’escola privada que millor funcionen a l’ensenyament públic’

‘S’ha de fer una retallada de la despesa primant els serveis bàsics d’educació, sanitat i seguretat’

‘‘El copagament només s’ha de considerar com a últim recurs, no és una opció possible’

‘Catalunya i Espanya són dues nacions que s’han d’entenfre i volem establir ponts entre les dues’

hi accedeixin només trobin facilitats. Quins són els grans paràmetres de la seva formació en matèria de polítiques socials: gent gran, infants, persones en risc d’exclusió social, víctimes de la violència de gènere...? Hem de ser realistes. No podem prometre grans quantitats ni incrementar les prestacions, però sí que ens podem comprometre a mantenir-les. Nosaltres entenem que s’ha de fer una retallada de la despesa, però sempre sense comprometre les branques centrals de l’educació, la sanitat, la seguretat i els serveis socials. Com preveuen afrontar els reptes de futur que planteja l’actual sistema educatiu? En aquest àmbit també cal un canvi de filosofia. Cal primar l’esforç i l’excel·lència, perquè si no hi ha una tasca constant no hi ha resultats. No s’hi val només ser políticament correctes, sinó que també s’han de primar totes aquelles per-

sones que, pel que sigui, excelleixen. D’altra banda, la nostra aposta també és fomentar el trilingüisme a les escoles, que els coneixements s’imparteixin en català, castellà i anglès. Hem de mirar de traslladar alguns dels sistemes que millor funcionen a l’escola privada cap a l’ensenyament públic. Pel que fa al sistema sanitari quines mesures preveuen aplicar per millorar l’atenció a l’usuari i alhora donar resposta a les necessitats de l col·lectiu en aquest àmbit? La base del nostre sistema sanitari és bona, perquè contempla unes prestacions àmplies però hem de lluitar perquè sigui més eficaç. Avui dia, molts excel·lents professionals de l’àmbit sanitari marxen a treballar a l’estranger i s’hauria d’envitar aquesta tendència. Pel que fa al copagament, considero que només hauria de ser una opció a tenir en compte només com a últim recurs, no com una opció possible. Com pensen afrontar les relacions Catalunya-Espanya en els diferents àmbits de treball? Per Ciutadans, Catalunya i Espanya són dues nacions que s’han d’entendre. Nosaltres proposem posar les eines per establir ponts entre les dues zones. Volem que Catalunya s’obri en àmbits molt diversos cap a Espanya i viceversa. Quins resultats creu que obtindrà la seva formació política en les properes eleccions? En molts sondejos es pronostica que podríem arribar a aconseguir un grup parlamentari propi, fet que és molt positiu d’entrada. Tenir cinc diputats seria molt posisitu, perquè podríem formular les nostres pròpies esmenes al Parlament, enlloc d’haver d’estar al Grup Mixt com fem fins ara. El fet que ara tinguem participació com els partits majoritàris durant la campanya electoral és molt positiu, perquè tenim moltes ocasions de donar-nos a conéixer i explicar el nostre ideari. El nostre límit com a partit encara està per veure.


12 | Política

27 d’octubre de 2010 |

POLÍTICA

Josep Poblet (CiU) visita la Vall de l’Arrabassada en la seva línia d’apropar-se al territori redacció, Tarragona

El cap de setmana passat CiU va instal·lar a la vall de l’Arrabassada un envelat de precampanya amb la presència d’en Josep Poblet, Carles Sala, Dolors Batalla i Victòria Forns. La jornada va comptar amb molta participació i es van recollir més de 200 propostes dins la campanya “Idees pel canvi”. L’acte va acabar amb una fideuà popular. Segons Josep Poblet, “l’envelat ens ha acostat als veïns de la Vall de l’Arrabassada i hem pogut compartir els problemes a què s’enfronta aquest barri, on viuen més de 3.000 persones, preocupades per la manca de certs serveis

bàsics com l’assistència sanitària urgent, la manca d’una farmàcia a la zona i certs problemes d’inseguretat, que ens remeten a una qüestió cabdal i que ja ens fa mal la gola de demanar”. “Venim a escoltar a

la gent per identificar el pols del territori pam a pam, fet que ens permetrà oferir solucions des del coneixement de la situació real dels nostres ciutadans. Hem d’agrair l’apropament de la gent”, diu Poblet.

Xavier Sabaté (PSC) promet una campanya optimista i en positiu El cap de llista del PSC a les eleccions al Parlament per Tarragona, Xavier Sabaté, acompanyat per membres de la candidatura socialista tarragonina, ha presentat recentment la campanya 2.0 del PSC del Camp de Tarragona amb vista a aquestes eleccions al Parlament. El primer que ha destacat el candidat socialista és que “la nostra campanya utilitzarà totes les eines existents a la xarxa (facebook, twitter, youtube...). Nosaltres volem incorporar les aportacions dels ciutadans, no només conèixer les opinions dels experts, per això hem activat aquest matí un bloc http:// tarragonafuturdeprogres. blogspot.com on tothom pot fer-nos arribar les seves propostes a través del mail psctgona@ tinet.org.” Xavier Sabaté ha explicat que “la campanya socialista serà

una campanya en positiu i optimista. Les nostres comarques necessiten quatre anys més de Govern de progrés per conduir la sortida de la crisi i tornar a créixer. Un Govern que torni a pensar en tot Catalunya i no només en unes poques comarques. Aquest territori té futur i l’ha de conduir un Govern de progrés.” El cap de llista socialista va contraposar l’activitat tant del Govern com dels diputats socialistes en defensa dels interessos de les nostres comarques amb “la inactivitat absoluta que han demostrat els diputats de CiU per Tarragona durant aquests darrers quatre anys, De ben segur que els ciutadans hauran de fer un esforç per recordar haver llegit alguna iniciativa dels senyor Nadal, Sala, Batalla... als mitjans de comunicació durant aquesta legislatura.”

ERC amb els emprenedors Esquerra Republicana de Catalunya ha proposat al món dels emprenedors per a la propera legislatura una gestió política metropolitana de les comarques de Tarragona que posi en valor i tregui el màxim rendiment de les “coses que ens uneixen, de manera que se superin els antics localismes que han fet perdre massa oportunitats al territori”, va dir Sergi de los Rios, cap de llista per Tarragona a les eleccions en el Sopar de gent emprenedora que Esquerra va organitzar al Restaurant Masia Folch amb un centenar d’assistents.

PISOS - XALETS - FINQUES

COMPRA, VENDA,LLOGUER i ASSEGURANCES


Publireportatge

| 27 d’octubre de 2010

| 13

Obligació de dipositar les fiances dels contractes de lloguer El dipòsit de la fiança i la inscripció dels contractes d’arrendament al Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes (que depèn de l’Institut Català del Sòl), és obligatori. Des de l’1 de gener de 2010, s’ha modificat el règim, sancions i imports corresponents en el cas d’incompliment de l’obligació de dipositar les fiances dels contractes de lloguer. Aquest és un resum dels aspectes més importants que regulen les fiances, incorporant les modificacions: · El termini per a dipositar les fiances és de 2 mesos a comptar de la formalització del contracte de lloguer. · Si les fiances es dipositen fora del termini de 2 mesos, s’apliquen els següents recàrrecs: o Del 5%, si es diposita abans de superar el 3 mesos. o Del 10%, si es diposita abans de superar els 6 mesos. o Del 15%, si es diposita abans de 12 mesos. o Del 20% si es diposita transcorreguts 12 mesos. o Dels 25% si es diposita transcorreguts 12 mesos, amb el requeriment previ de la Inspecció de l’Institut Català del Sòl. · En cap cas l’import màxim dels recàrrecs pot superar els 1.500 €. La llei reguladora és la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, que ha tingut algunes modificacions, la darrera és la creació del Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes. La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona (carrer Méndez Nuñez 23) és l’entitat gestora de la tramitació i enregistrament dels dipòsits de les fiances dels contractes d’arrendament de finques urbanes. La tasca inclou, a més, les constitucions dels dipòsits de fiances, el seu enregistrament al Registre de l’Incasol i les cancel.lacions i devolucions dels imports de la fiança.

En el Registre de Finances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes s’han de fer constar les dades relatives a la situació de la finca, la titularitat de l’immoble, si disposa de cèdula d’habitabilitat, l’ús a què es destina, la identificació dels contractants, el termini inicial de durada del contracte, la renda pactada i la data de normalització i de dipòsit de la fiança. Per disposició legal l’institut Català del Sòl ha de destinar l’import de les fiances que tingui en dipòsit a inversions per a la construcció pública d’habitatges, amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer, i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana. En tot cas, l’Institut Català del Sòl ha de reservar un import no inferior al 10% d’aquests recursos per a garantir l’efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les devolucions consegüents que s’esdevinguin (les devolucions les han de fer en el termini màxim de 21 dies).

Via Augusta, 69 Garantia: Rambla Nova, 123 baixos - TARRAGONA


14 | Tarragonès

27 d’octubre de 2010 |

tarragonès

Primer pis tutelat per a persones amb discapacitat És un projecte de l’Ajuntament de Torredembarra i la Fundació Onada

Imatge de la visita dels representants de l’Ajuntament i la Fundació Onada al pis tutela / Anna F. Aj. Torredembarra

redacció, Torredembarra

T

orredembarra disposarà a partir d’aquest mes de novembre del primer pis tutelat per a persones amb discapacitat. El projecte de l’Ajuntament de Torredembarra i la Fundació Onada permetrà a quatre persones amb discapacitat i/o trastorns mentals portar una vida independent en el seu propi domicili gràcies al servei de suport a l’autonomia. L’Ajuntament de Torredembarra i la Fundació Onada han presentat aquest matí el primer pis tutelat per a persones amb discapacitat amb una vi-

sita a l’habitatge que ha estat recentment reformat. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde, Daniel Masagué; el president de la Fundació Onada, Josep Gomis; la regidora de Benestar Social, Francisca Felguera, i la directora de la Fundació Onada, Esperanza Picó. A l’octubre de 2009, l’Ajuntament va cedir gratuïtament a la Fundació Onada, l’ús d’un habitatge a l’avinguda de Catalunya, per un termini de 20 anys, amb el compromís per part de la Fundació Onada de destinar-lo a pis tutelat per a persones amb discapacitat, veïnes de Torredembarra. La Fundació Onada ha realitzat la reforma integral de l’habitatge (treballs d’enderroc, reforma, fusteria, instal·lacions, pintura, tancaments exteriors, com-

pra de mobles i complements, electrodomèstics...). L’import total d’aquesta reforma ha estat de 64.861€. Aquest projecte de rehabilitació també ha comptat amb el suport de la Fundació Caixa Catalunya amb un import de 12.000€. El pis tutelat està preparat per acollir quatre usuaris a partir del mes de novembre de manera gradual fins a final d’any. Aquestes persones comptaran amb el servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar que consisteix a facilitar l’accés de la persona amb discapacitat i/o trastorn mental, a una vida més independent en el lloc que constitueixi el seu domicili habitual, oferint suports flexibles i dinàmics que s’ajustin a les necessitats i expectatives de la persona en cada moment.

Centre de Formació de Vila-seca El Centre de Formació Municipal Antic Hospital de Vila-seca ha presentat la nova guia de formació que aplega una quinzena cursos pel darrer trimestre d’aquest any. Aquest cursos, que s’imparteixen a les aules del centre Municipal de Formació i Ocupació Antic Hospital

1794 de Vila-seca, esdevenen una opció formativa ferma i de gran acceptació per part dels usuaris i al llarg d’aquesta setmana s’han realitzat ja sessions informatives per algun d’aquests cursos. La informació es pot recollir al mateix Centre Municipal

de Formació i Ocupació, al carrer de l’Hospital,1, o trucant al telèfon 977 39 43 25. L’oferta dels cursos formatius per al període octubredesembre està dividida en Informàtica, Hostaleria, Comerç, Idiomes, Social i Infància.

Salou presenta als veïns i comerciants el projecte de remodelació del nucli antic notíciestgn, Salou

L’Ajuntament de Salou ha presentat el projecte d’urbanització del nucli antic de Salou per convertir-ho en una zona d’especial interès urbanístic i comercial. Durant la presentació l’alcalde de Salou, Pere Granados i el regidor d’urbanisme, Marc Montagut, van explicar els detalls dels projecte a veïns i comerciants de la zona que es van interessar pels detalls. La primera fase, que implicarà una inversió de un milió cinquanta mil euros (1.050.000 euros), resoldrà diversos temes relacionats amb l’espai urbà: la mobilitat, l’accessibilitat, la pavimenta-

ció, els pendents, les instal· lacions, el mobiliari urbà i la jardineria, així com la creació d’una nova imatge innovadora del seus carrers. Pel que fa a instal·lacions, el projecte preveu l’execució de nous embornals i la seva connexió a la xarxa de clavegueram existenta més de la col· locació de nous fanals i la seva possible reubicació. Com a detalls més concrets i innovadors del projecte es va explicar que el paviment de diferents colors simularà formes orgàniques, la il·lumicació variarà de cromatisme i d’intensitat en funció dels vianants i el sistema de megafonia que servirà per crear ambients propis de llum i música.

XV Trobada d’Associacions de Dones del Tarragonès Dones d’arreu de la comarca es van aplegar a la sala d’actes del Centre d’Entitats d’Altafulla per celebrar la XV Trobada d’Associacions de Dones del Tarragonès. A l’acte hi van assistir el president de la Diputació, Josep Poblet, l’alcalde d’Altafulla, Josep Maria Pérez; la presidenta de l’Ateneu d’Altafulla, M. Carme Martínez, i la coordinadora territorial de l’Institut Català de la Dona, Isabel Sales. Durant la trobada, el professor d’Història Moderna de la URV i escriptor, Salvador Rovira, va pronunciar una conferència sobre Altafulla i el paper de la dona en l’evolució històrica del municipi. La presidenta de

l’Ateneu d’Altafulla, M. Carme Martínez, el va definir com un “grandíssim coneixedor d’Altafulla”, que ha donat “una lliçó de la història femenina d’Altafulla”. Durant la seva intervenció, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha ressaltat el paper de les associacions de dones, ja que “la societat no us ho ha posat fàcil”; però actes com aquest són “mostra d’afirmació de la força que teniu totes juntes”, ha afegit. Josep Poblet ha encoratjat les assistentes a seguir treballant amb exigència i capacitat de mobilització, perquè el “segle XXI és el segle de les dones”.


Tarragonès

| 27 d’octubre de 2010

| 15

tarragonès

La Pobla de Mafumet amplia fins a vuit efectius el seu cos municipal de vigilància Segons els Mossos d’Esquadra, és un dels municipis més segurs de la província redacció, La Pobla de Mafumet

La Pobla de Mafumet va celebrar la setmana passada l’acte de presa de possessió del càrrec dels tres nous vigilants municipals que, des d’aquest moment, passen a formar part del Servei de Vigilància Municipal. Així, aquest cos de seguretat disposa actualment de vuit efectius, que donen resposta a les necessitats del municipi en matèria de vigilància i seguretat, garantint d’aquesta manera el benestar de tots els pobletans i pobletanes. Entre les competències d’aquests nous vigilants municipals, així com de la resta dels seus companys, es troba la gestió del trànsit de vehicles, la correcta i segura entrada i sortida dels nens i nenes als centres educatius de la Pobla, la vigilància nocturna dels carrers del municipi, la coordinació del trànsit i altres aspectes de seguretat durant els actes festius que tenen lloc a la Pobla durant l’any, etc. La presa de possessió dels tres nous vigilants municipals de la

Pobla arriba després que hagin superat una etapa formativa d’un any, amb la realització d’un curs pràctic a l’Institut de Seguretat Pública de Mollet, on tots tres han obtingut resultats molt satisfactoris. Igualment, els tres nous vigilants pobletans han adquirit formació específica en matèria

d’atenció immediata en emergències, per accidents tant de trànsit com domèstics o a la via pública. En aquest cas, la resta d’integrants del cos del Servei de Vigilància Municipal de la Pobla també han rebut aquesta formació. Això permet que tots els vigilants del municipi estiguin en condicions de poder

Periodistes escandinaus especialitzats en golf visiten el municipi de Salou L’objectiu és fidelitzar la destinació en els mercats nòrdics El municipi de Salou ha donat aquests dies la benvinguda a un grup de diferents mitjans de comunicació del països nòrdics especialitzats en turisme de golf. Aquest grup ha estat a Salou del 21 al 22 d’octubre, on han pogut allotjar-se en un hotel amb col·laboració amb Lumine Golf Club, on van visitar les instal·lacions i varen poder fer un tast de golf. També se’ls va oferir la possibilitat de fer una visita al municipi. Segons declaracions del regidor de Turisme de Salou, Alberto del Hierro, aquest és un turisme de qualitat, “amb la despesa mitjana per turista

més elevada estadísticament a Catalunya i que interessa que vingui al nostre municipi per ampliar l’oferta turística així com per combinar amb la desestacionalització de la demanda turística”. Aquest tipus de turisme de golf

dóna l’oportunitat al municipi de Salou de recuperar i insistir en el mercat nòrdic en termes de fidelització, atès que és un mercat que opta per altres destinacions per realitzar les seves vacances. La Costa Daurada treballa principalment amb dos operadors turístics de països nòrdics per portar turisme de golf a la nostra zona, aquest són Aurinkomatkat/ Sungolf i Pelimatkat de Finlàndia. El grup de periodistes ha vingut de la mà de l’Agència Catalana de Turisme, que ha escollit a Salou com a única destinació de la Costa Daurada per mostrar aquest producte de golf.

utilitzar, cas que sigui necessari, els desfibril·ladors semiautomàtics que recentment ha adquirit l’Ajuntament pobletà: un dels aparells forma part de la dotació del vehicle patrulla i els altres seran instal·lats al camp de futbol i al recinte esportiu de piscines municipals. D’altra banda, durant l’acte es

va conèixer que, segons estadístiques del cos de Mossos d’Esquadra, la Pobla de Mafumet és un dels municipis de la demarcació amb un índex delinqüencial més baix. Això és possible, entre altres factors, per l’estreta relació de col·laboració que Ajuntament i Servei de Vigilància mantenen amb el cos policial autonòmic. En aquest sentit l’alcalde pobletà, Joan Maria Sardà, va agrair aquesta col·laboració al cos de Mossos d’Esquadra, al mateix temps que va destacar la tasca dels vigilants municipals de la Pobla, els quals realitzen “una feina molt propera al ciutadà amb una filosofia de servei públic de proximitat molt arrelada a la gestió pròpia de l’Ajuntament”. I és que, tal com va explicar l’alcalde, “el cos de vigilants no és un element de repressió, sinó que és un element de seguretat, d’educació en la convivència, de col·laboració amb els ciutadans, d’aplicació de les ordenances municipals. És un servei de proximitat i un element fonamental per a la qualitat de vida dels pobletans i pobletanes”.

Roda de Barà inaugura nous equipaments Roda de Barà

Aquest dimarts dia 26 d’octubre la subdelegada del Govern, Teresa Pallarés, ha presidit l’acte d’inauguració de dues noves dependències a Roda de Barà. Es tracta de la nova seu de la regidoria d’Acció Social i Ciu-

tadania (212.672,75€) i del nou Centre de Dia (542.248,11€), obres que han estat possibles gràcies als FEIL (Fons Estatals d’Inversió Local) de 2009. Fins a l’actualitat, el FEIL ha finançat a Roda de Barà 8 projectes amb un pressupost total de 988.656 euros.


16 | El Vendrell

27 d’octubre de 2010 |

EL VENDRELL

El Vendrell es posa en forma El Patronat Municipal d’Esports posa en marxa tres noves activitats adreçades a millorar l’estat físic i la salut de la ciutadania redacció, El Vendrell

E

l Patronat Municipal d’Esports del Vendrell ha estat present a la Fira de Santa Teresa amb dos estands en els quals ha mostrat, entre d’altres, tres activitats innovadores que ha posat en marxa a les dues instal·lacions municipals, la de l’avinguda Camp d’Esports i la del carrer Doctor

‘Bossu’, ‘rebounding’ i ‘ketllebells’ s’afegeixen al gran nombre d’activitats esportives incloses dins del Multipack per poc més d’un euro al dia Robert. Aquestes noves activitats són el bossu, el rebounding i les kettlebells o peses russes. El bossu es basa en un entrenament deliberat de l’equilibri. En realitzar els exercicis sobre una plataforma inestable, s’impliquen tots els músculs de cos per mantenir la postura, cosa que té com a conseqüència la seva tonificació per contraccions involuntàries. Per

tant, resulta especialment eficaç per enfortir la musculatura del tronc, l’abdomen, l’esquena, les cames i els glutis. D’altra banda, el rebounding és l’execució d’exercicis aeròbics en un petit trampolí. És un treball cardiovascular, de força, coordinació i equilibri , que t’ajuda notablement a baixar de pes. És més efectiu de caminar, trotar, córrer o practicar aeròbic.

Finalment, les kettlebells és un nou tipus d’entrenament que utilitza unes peses russes per fer uns exercicis breus, però amb molts beneficis. És una activitat divertida i innovadora, que permet desenvolupar el sistema cardiovascular i la força de forma simultània. A més, el Patronat Municipal d’Esports recorda que els abonats també poden gaudir del

Circuit Training, una combinació d’alta intensitat d’exercicis aeròbics i entrenament de la resistència, fàcil de seguir. Tal com explica el regidor d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell, Jaume Domingo, “totes aquestes activitats estan incloses en l’abonament Multipack. Per poc més d’un euro al dia, es poden fer totes aquestes activitats, a més de pilates, indo-

or, aquagim, body bars, ball en línia, streching i moltes més. El que volem és que tots els vendrellencs i vendrellenques puguin fer esport”. Amb el Multipack també es té accés gratuït a un munt d’activitats a les dues instal·lacions esportives municipals, i es pot accedir a la sala de fitness, piscina, sauna, jacuzzi, bany de vapor i pista d’atletisme.

Cessen l’interventor municipal després de ser condemnat per un delicte d’abusos sexuals

L

’alcalde del Vendrell, Benet Jané (CiU), ha cessat l’interventor municipal, Ferran Hinojo, després de ser condemnat per abusos sexuals a una becària, menor d’edat, que era al seu càrrec en la corporació local.

L’alcaldessa en funcions del municipi, Marta Tutusaus, ha llegit aquest passat dilluns un comunicat en el qual es fa constar que divendres passat Jané va firmar un decret d’alcaldia cessant de les seves funcions l’interventor municipal a partir del 25 d’octubre de 2010. “Tal com sempre va manifestar l’alcalde, aquesta determinació s’ha pres una vegada coneguda

la sentència judicial ferma”, ha manifestat Marta Tutusaus davant dels mitjans de comunicació. L’Audiència de Tarragona va ratificar a començaments d’aquest mes d’octubre la multa imposada a l’interventor de l’Ajuntament del Vendrell per abusos sexuals a una becària que era menor d’edat, encara que va rebaixar l’import de la sanció i de la indemnització un cop estudiat el cas. Després de conèixer-se la destitució d’Hinojo, el primer secretari del PSC del Vendrell, Ernest Benito, ha lamentat en un comunicat de premsa que l’alcalde “no hagi actuat de manera correcta” ni en el temps ni

les formes” i ha considerat que Jané ha actuat ara per una presumpta reincidència del condemnat, en referència a la presumpta denúncia d’una dona que va acudir divendres passat al consistori vendrellenc, acusant també Ferran Hinojo d’haver-la assetjat. “La segona sentència judicial es va fer pública el 6 d’octubre, però no s’ha actuat fins ara, fins a la segona denúncia rebuda a les dependències municipals,” ha criticat el socialista Benito, després de recordar que la setmana passada l’alcalde Benet Jané va afirmar que no cessaria Hinojo perquè la sentència no l’inhabilitava per al càrrec d’interventor municipal.

BAIX PENEDÈS DENTAL, S.L.

Especialidades:

- Odontología general - Ortodoncia - TAC y radiología digital - Implantología - Odontopediatría - Cirugia máxilo-facial - Periodoncia - Estética - ATM y oclusión Tel. 977 66 57 61 - 647 748 123 - Endodoncia C/Cerdanya, 12, primera planta - Prótesis Dr. Carlos Vicente Bosqued COEC 1553

43700 El Vendrell


Baix Penedès

| 27 d’octubre de 2010

| 17

BAIX PENEDÈS

No Fem el CIM demana als ajuntaments de la zona i que lluitin per evitar el LogisPenedès La plataforma ciutadana envia una carta als regidors de la CUP, IC-Verds, ERC i CiU perquè presentin al·legacions al projecte de la Generalitat

L

a plataforma No Fem el CIM ha començat a demanar suport als ajuntaments del Baix Penedès per tal que presentin al·legacions al projecte de parc logístic plantejat pel govern de la Generalitat, projecte que, segons la plataforma i alguns municipis, perjudicarà molt el futur del territori. Fa pocs dies eren Vilafranca, Banyeres i l’Arboç els que van presentar les al·legacions per tal de demanar la retirada del macroprojecte de 404 ha. Ara ja són diversos el ajuntaments on els regidors de la CUP, d’ICV, d’ERC i de CIU han sol·licitat que els Ajuntaments i Consells Comarcals presentin les al·legacions contra el PDU del Logis per tal de presentar “resistència a la imposició de la Generalitat”. La plataforma No Fem el CIM a la vegada ha sol·licitat als Ajuntaments Penedesencs en una carta adreçada als seus alcaldes que presentessin al·legacions al PDU del Logis que hipoteca el futur del Penedès. Els diferents informes tècnics adjunts al pla preveuen un increment del trànsit rodat que afectaran, sobretot, a les comarques de l’Alt, Baix Penedès, i també al Garraf. Segons la plataforma, “aquestes

El moviment contrari al macroprojecte de parc logístic acusen la Generalitat de voler imposar-se a la voluntat del poble penedesenc

Imatge d’una de les actuacions ciutadanes recents en protesta pel projecte del LogisPenedès. / Cedida.

infraestructures, en una comarca ja saturada, comportaran transformacions irreversibles al nostre territori, ja sigui des

del punt de vista mediambiental i paisatgístic, demogràfic i social, i en el nostre model econòmic”. Afegeixen que “amb

l’aprovació definitiva d’aquest PDU es perdrà per sempre més l’atractiu de la marca Penedès, a nivell turístic, enològic i de

qualitat de vida, ja que serà la mort del Penedès tal com el coneixem avui en dia per passar a ser un conglomerat metropolità que haurà perdut la seva idiosincràsia”. El creixement dels moviments socials en defensa del territori al Penedès es evident en els darrers anys. “Són aquests moviments, organitzacions, entitats i el penedesencs que recorren ara als seus més immediats representants democràtics per demanar una defensa clara i sense pal·liatius de les comarques en les que viuen i en les que volen que creixin els seus fills”, asseguren. Per tot això, la Plataforma ha demanat per carta i a través dels mitjans de comunicació que els Ajuntaments Penedesencs i els Consells Comarcals facin arribar les al·legacions abans del 3 de novembre al departament de Política Territorial, “per evitar que aquest PDU que ens vol imposar el LOGIS tiri endavant”.


18 | Economia

27 d’octubre de 2010 |

economia

Antoni Belmonte encapçala l’única llista presentada per les eleccions de la CEPTA La cita amb les urnes a la confederació empresarial és el 10 de novembre

L

’actual president de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, J. Antoni Belmonte, encapçala l’única candidatura que s’ha presentat per assolir un nou període de quatre anys a la presidència de la CEPTA. L’opció que representa Belmonte ha estat avalada àmpliament pels socis individuals (empreses) i col·lectius (associacions) de la confederació, ja que s’han presentat 23 avals –15 dels socis col·lectius i 8 dels socis individuals– que superen amb escreix el mínim exigit pels estatuts i que són 13 més dels imprescindibles perquè la candidatura sigui vàlida. Ja ha començat el període electoral a la CEPTA. El dia 21 d’octubre va expirar oficialment el termini de temps per la presentació de candidatures amb els avals de suport corresponents. El president actual de la CEPTA, J. Antoni Belmonte, encapçala l’única candidatura que s’ha presentat durant aquesta fase del procés electoral. L’opció que representa Belmonte ha rebut un suport ampli per part dels associats de CEPTA com ho demostra el fet que la

candidatura ha rebut un total de 23 avals, molts més dels 10 que com a mínim se sol·licitaven per tal que el procés complís tots els requisits. Els estatuts demanen que cada candidat presenti un mínim de sis avals dels socis col·lectius i quatre dels socis individuals i l’única candidatura que s’ha presentat ha recollit 15 avals dels socis col·lectius o associacions empresarials – que representen el 74% dels vots de totes les associacions que formen part de la CEPTA– i 8 dels socis individuals, el doble dels necessaris. És a dir, l’única candidatura presentada supera de lluny, amb 23 avals, el mínim exigit i compta amb el suport del 36% de les empreses associades a la Confederació. A partir d’ara s’obre un període electoral que s’allargarà fins al proper 10 de novembre, data en què és previst que es dugui a terme l’Assemblea Electoral Extraordinària, que determinarà en ferm la composició de la nova junta directiva. El passat divendres dia 22 d’octubre es va ratificar per la junta directiva de CEPTA la candidatura i es van nomenar les tres persones que formaran la mesa electoral de cara al seguiment del procés i l’escrutini de les votacions.

Josep Antoni Belmonte, president de la CEPTA, continuarà al capdavant de la patronal tarragonina / Cedida

BASF preveu tancar l’exercici 2010 amb xifres rècord a nivell mundial

B

ASF ha anunciat els primers resultats del tercer trimestre de 2010 i ha millorat el pronòstic dels resultats de l’any complet. En comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior, les vendes del tercer trimestre han augmentat d’un 23%, assolint els 15,8 milers de milions d’euros; l’EBIT, abans d’efectes extraordinaris, va augmentar d’un 77% i va assolir 2,2 milers de milions d’euros, mentre que l’EBIT va augmentar d’un 122% fins als 2,15 milers de milions d’euros. Les xifres s’equiparen a les del segon trimestre de 2010, segons la companyia.

Les vendes en els nou primers mesos de 2010 han crescut un 27% fins a assolir els 47,5 milers de milions d’euros a nivell mundial. L’EBIT abans d’efectes especials ha augmentat d’un 89% fins als 6,4 milers de milions d’euros, i l’EBIT, d’un 127% fins i tot els € 6,1 milers de milions. Per al quart trimestre, BASF espera que continuï el bon desenvolupament del negoci, per la qual cosa ha elevat les seves previsions per a l’any en curs. Per a 2010, BASF preveu unes vendes d’uns 63 milers de milions d’euros i un EBIT abans d’efectes especials de més de 8 milers de milions d’euros.

Aquestes xifres superen els nivells màxims dels anys 2007 i 2008 i, per tant, confirmen el símptomes de recuperació del sector químic a escala mundial. El Dr. Jurgen Hambrecht, president de BASF, ha explicat com “les xifres rècord reflecteixen la dinàmica dels nostres negocis. La nostra cartera de productes millorada i la nostra excel·lència operativa han estat capaces de mostrar el seu impacte en l’actual entorn econòmic favorable. Aquest és el resultat dels nostres esforços en els últims anys per posar en pràctica nostra estratègia de creixement rendible. La nostra

fortalesa es reflecteix també en el nivell molt alt del cash-flow d’aquests nou mesos, de 5,3 milers de milions.”

Incerteses econòmiques Malgrat els bons resultats actuals, Hambrecht observa una sèrie d’incerteses en les perspectives econòmiques a llarg termini: “El desenvolupament econòmic positiu dels últims mesos no necessàriament seguirà el mateix ritme el 2011. Els riscs romandran, la qual cosa podria posar en perill una recuperació sostenible. L’alt nivell d’endeutament de molts països amenaça l’estabilitat dels sistemes financer i banca-

ri. La necessària reducció de la despesa pública i l’acabament dels programes nacionals d’estímul podrien frenar la demanda global”. Els riscs estan associats amb la volatilitat dels mercats de matèries primeres i els mercats de divises, l’excés de capacitat, les creixents tensions geopolítiques i el proteccionisme a través de nous obstacles al comerç. BASF - The Chemical Company-, considerada la companyia química més gran del món amb presència als cinc continent, ha anunciat que publicarà l’informe complet de resultats de la companyia del tercer trimestre el dia 28 d’octubre de 2010.


Economia

| 27 d’octubre de 2010

| 19

economia

El nou moll del Port de Tarragona crearà uns 2.000 llocs de treball directes i indirectes La terminal permetrà doblar el tràfic de contenidors en el termini de cinc anys

B

ones notícies al Port de Tarragona. L’ampliació del moll d’Andalusia permetrà la creació d’uns 2.000 llocs de treball directes i indirectes i permetrà duplicar el tràfic de contenidors -fins a 500.000 teus- en el termini de cinc anys. L’Autoritat Portuària de Tarragona i l’operador DP World han invertit prop de 100 milions d’euros en aquesta nova terminal. La inauguració oficial de les instal·lacions va comptar amb la presència del Ministre de Foment, José Blanco, i el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, que no es van voler perdre l’oportunitat de fer-se la fotografia en una jornada tan especial per al port tarragoní. El president del Port de Tarragona, Josep Burgasé, assegura que “amb l’ampliació de la terminal el Port inicia una nova etapa. Les instal·lacions ens permeten arribar a nous mercats i fixar-nos nous objec-

tius de creixement”. La nova terminal de contenidors és fruit d’una inversió público-privada,

que permetrà consolidar el Port de Tarragona com a base logística intermodal. L’ampliació del

port ha significat una inversió de 52 milions d’euros per part de l’Autoritat Portuària i una

quantitat similar per part de DP World i generarà uns 2.000 llocs de treball directes i indirectes. DP World és un dels majors operadors de terminals marítimes del món, amb 49 terminals i 12 nous projectes de desenvolupament en 31 països. Al 2009, DP World va gestionar més de 43,4 milions de contenidors a totes les seves terminals, des d’Àsia fins a Amèrica. Des de la multinacional s’apunta que s’ha escollit l’emplaçament del Port de Tarragona per la seva ubicació, que permetrà un ràpid i directe accés a i des d’un mercat de 13,5 milions de consumidors. DP World Tarragona ocupa en l’actualitat una extensió de 212.000m2 al moll d’Andalusia, una superfície dedicada exclusivament a la gestió de contenidors. Aquestes instal·lacions es troben encara en procés d’ampliació, així, segons asseguren des de l’empresa, en els propers anys, els seus recursos i capacitats s’incrementaran notablement.

Ikea es decidirà entre Girona o Tarragona per obrir una nova botiga abans de 2016 La multinacional sueca preveu l’obertura d’onze establiments a tot l’Estat Segons publicava el portal digital www.tottarragona.cat la setmana passada, la multinacional sueca líder en la venda de mobles i accessoris de decoració per la llar, Ikea, té previst obrir deu tendes a Espanya dins el seu pla d’expansió 2010-2015, dues de les quals a Catalunya. A banda de la de Sabadell, que obrirà portes al 2011, la intenció és inaugurar una altra a la ciutat de Tarragona o de Girona. Així ho ha confirmat a El Periódico el director d’expansió de la multinacional. Ikea vol tenir presència a les dues ciutats però només una entrarà al pla

d’expansió d’abans de 2016. De moment no s’ha desvetllat quina serà la ciutat escollida, tot i que ja en tenen un de més “oportuna”. En aquest sentit, des d’Ikea reconeixen que volen que el projecte de Girona vagi “ràpid” perquè no passi com a la ciutat de Sant Sebastian, on Ikea França es va avançar i va obrir a Baiona, amb la qual cosa la divisió espanyola va haver de deixar el seu pla. Ara no es vol que es repeteixi el mateix fet en aquest cas amb Perpinyà. Aquests dos nous centres a Catalunya significarien un inversió de 120 milions d’euros i

donarien feina a 400 persones cadascun. Des d’Ikea consideren que la llei comercial catala-

na és més complicada però que l’administració local funciona bé. I és que les obertures dels

centres depenen en part del suport d’aquestes administracions i de les autonòmiques. Recordem que el 2006 es va inaugurar a Valls el primer centre de distribució d’Ikea de la Península ibérica i el tercer al sud-est europeu d’aquestes característiques juntament amb els de Metz i Lyon. Aquests tres centres subministren productes a les 32 tendes d’Ikea de França, Espanya i Portugal. Des de la multinacional s’apuntava en el seu moment que el centre de Valls permetria obrir noves tendes dins el seu pla d’expansió a la zona per reduir costos.


20 | Salut

27 d’octubre de 2010 |

salut

CDIAP: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Un CDIAP és un centre integrat per professionals especialitzats en el desenvolupament infantil i en l’atenció precoç dels trastorns de la petita infància. Realitza totes aquelles activitats preventives i assistencials en què consisteix l’atenció precoç, adreçades als infants (al llarg de la gestació i fins als 6 anys), a la família i al seu entorn natural. El CDIAP funciona, doncs, com el Centre de referència i d’acollida per a totes les qüestions relatives al desenvolupament infantil. És el lloc al què adreçar-se tant si es tracta de realitzar un tractament, com de fer una consulta, plantejar un dubte o demanar l’opinió d’un especialista sobre qualsevol tema que preocupi els pares o els professionals que tenen cura del nen (educadores d’escola bressol, mestres d’educació infantil, i altres professionals dels àmbits de l’educació, la sanitat i els serveis socials). Els CDIAPs estan pensats per a prevenir, detectar i atendre les situacions que poden originar dificultats, problemes o trastorns del desenvolupament. El CDIAP disposa d’un equip composat per un ampli ventall de professionals, especialitzats en diversos àmbits d’atenció a la petita infància (neuropediatre, psicòlegs clínics / Psicoterapeutes, logopedes, fisioterapeutes, treballadors socials, etc...) Al CDIAP, aquest equip treballa de manera coordinada i interdisciplinari, tant pel que fa al

detecció precoç, diagnòstic neuropediàtric i psicològic, avaluació global de la problemàtica de l’infant i la seva família, atenció terapèutica a l’infant (Psicoteràpia, logopèdia, fisioteràpia, activitats físiques), informació, orientació, suport i assessorament a la família, seguiment de l’evolució de l’infant, orientació i suport a les escoles d’educació infantil i coordinació amb els serveis mèdics, psicopedagògics i socials.

Què és l’atenció precoç?

El CDIAP està format per un equip multidisciplinar de professionals.

diagnòstic dels possibles trastorns del desenvolupament, com a la valoració global de la situació del nen i el seu nucli de criança (els pares, altres fa-

miliars, l’escola,...), i a l’avaluació periòdica dels resultats dels tractaments i de l’evolució dels nens atesos. El CDIAP ofereix serveis com

GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA

És l’atenció que es dóna als infants de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament -- de tipus físic, emocional, intel·lectual o sensorial - o que es troben en situació de risc de presentar-los. Aquesta atenció inclou un ampli conjunt d’intervencions, assistencials i preventives, per abastar totes les incidències que poden afectar el desenvolupament del nen, al llarg de la gestació i fins als 6 anys. És una atenció adreçada bàsicament a l’infant, amb un plantejament global i individualitzat per a cada cas, però s’adreça també als pares, a la família i al conjunt de l’entorn natural del nen. A Catalunya, i des de l’any 1985, l’atenció precoç és assumida per la Generalitat, que manté una xarxa específica de centres -- propis o concertats -- que abasta tot el territori. En el cas de les comarques

Nou servei de:

Orientada cap a l’enfortiment de la musculatura abdominal i el sòl pelvià 8 sessions dos cops per setmana grups de 10 persones

60€

CAP Llevant i CAP Vendrell Tel. 977259900 Extensió 3616 Conduït per fisoterapeutes expertes en sòl pelvià puntatencio@xarxatecla.cat

de Tarragona, el CDIAP està concertat per la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, tot i que ara la seva delegació territorial està treballant per reforçar el servei a la ciutat. L’atenció precoç és adequada en un ampli ventall de situacions que inclou, entre d’altres, les següents: Trastorns motrius de la primera infància: - Alteracions del to muscular - Alteracions de la marxa - Torticolis congènites Trastorns dels hàbits bàsics: - Control d’esfínters - Pautes de la son - Alimentació Trastorns de la conducta: - Oposicionisme, tiranització, agressivitat, hiperactivitat,... Trastorns emocionals: - Somatitzacions - Angoixa, fòbies, inhibicions, obsessions,... Trastorns en l’adquisició del llenguatge: - Retard en l’adquisició del llenguatge -Quequeig, dislàlies, mutisme,... Trastorns associats a canvis o problemàtiques sociofamiliars: - Adopció - Immigració recent - Patologies sociofamiliars


Salut

| 27 d’octubre de 2010

| 21

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA

Èxit de participació en les primeres Jornades oncològiques del Baix Penedès O

rganització i participants coincideixen a destacar “l’èxit total” de participació de les primeres Jornades oncològiques del Baix Penedès, que s’han celebrat a l’Hospital Comarcal del Vendrell la setmana passada i han tingut com a focus central d’atenció l’aplicació de teràpies basades en la radioteràpia i tractament psicològic del pacient. L’organització valora sobretot el bon nivell de les xerrades i l’elevada assistència de públic als actes participatius i la projecció de pel·lícules que han trenat un programa elaborat amb la voluntat d’arribar a tots els públics. L’acte s’ha dut a terme en memòria del doctor especialitzat en oncologia Andreu Pelegrí, desaparegut el passat mes de maig, que va rebre un sentit homenatge a càrrec dels seus companys de professió i pacients.

L’Hospital Comarcal del Vendrell ha acollit aquesta setmana passada els actes de la primera edició de les Jornades oncològiques del Baix Penedès, una iniciativa organitzada pel col·lectiu de Dones de la Lliga Contra el Càncer al Baix Penedès, que ha estat un autèntic èxit de participació i públic assistent. La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla ha estat un dels ens col·laboradors del programa d’actes, que ha combinat les xerrades participatives amb la projecció de materials audiovisuals relacionats amb el

ció de les jornades”, ja sigui a través de la Lliga, la Xarxa de Santa Tecla o una altra entitat. Prop d’un centenar de persones van assistir a la xerrada Futur de la radioteràpia de Sant Joan de Reus, a càrrec de la doctora Meritxell Arenas, cap del servei de Radioteràpia de l’Hospital Sant Joan de Reus, una conferència que va servir per centrar-se en les innovacions en aquest camp i en el futur proper d’aquesta disciplina. Un altre dels actes que va convocar a més públic va ser la projecció de la pel·lícula Mi vida sin mi, de la directora Isabel Coixet. Després es va fer un col·loqui amb tots els assistents, a càrrec de la psicòloga Vanessa Punset. El tercer dia de les jornades es va centrar en les eines a l’abast dels pacients per prevenir la malaltia, a càrrec de l’oncòloga Cristina Pérez. La primera edició de les Jorna-

trasbals emocional que suposa aquesta malaltia. “Les xerrades han estat molt interessants tan pel públic com pels professionals que hi han pres part”, manifesta la doctora Cristina Pérez, metge adjunt de la unitat d’oncologia de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, que alhora destaca la participació

destacable de persones de totes les edats, mostra de l’interès palpable que té el tema de les jornades en el conjunt de la societat. En aquest punt, la doctora Pérez destaca “el paper central” que ha tingut la Lliga Contra el Càncer i no descarta que, en properes ocasions, “es torni a celebrar una nova edi-

El doctor Amadeu Pelegrí, a qui es va rendir homenatge durant les jornades.

977 23 55 77

OFTALMOLOGÍA URGENCIAS: 629 25 23 24

Plaza Alcalde Lloret, 1 43005 TARRAGONA

des s’ha celebrat en record del doctor Amadeu Pelegrí, coordinador de la Unitat d’Oncologia de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, que va perdre la vida el passat mes de maig a l’edat de 44 anys, a causa d’un tràgic accident domèstic. L’acte d’homenatge va anar a càrrec d’una de les pacients del doctor Pelegrí, Murielle Reig, que va conduir un acte molt emotiu en el qual es va fer homenatge a la tasca professional d’aquest oncòleg desaparegut recentment.

La doctora Cristina Pérez és metge adjunt de la unitat d’oncologia mèdica de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. / A.G.

CENTRO MÉDICO ROMA

CERTIFICADOS MÉDICOS, PSICOTÉCNICOS CONDUCTORES Y CAZADORES

El programa ha inclòs debats oberts, conferències, taules rodones i la projecció de pel·lícules relacionades amb el càncer

Vol directe desde Barcelona + 3 nits d’hotel només allotjament + trasllat d’entrada en limousina + trasllat de sortida + 2 visites a la ciutat + assegurança i set de viatge


22 | Esports

27 d’octubre de 2010 |

esports

El Ral·li Catalunya-Costa Daurada deixa un impacte econòmic de 26 M€ al sector turístic La competició genera més de 100 hores d’informació als principals mitjans de comunicació i aporta notoritetat del territori arreu del món

E

l Ral·li Catalunya-Costa Daurada, penúltima prova del Campionat del Món de ral·lis, ja ha deixat el nostre territori havent fet les delícies dels amants del motor i havent generat un important impacte, tant econòmic com d’imatge, per a la marca Costa Daurada i el teixit turístic de la zona. Segons estimacions del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la prova té un impacte econòmic en el sector turístic de la zona que es pot fixar en els 26 milions d’euros. No menys important és l’impacte mediàtic que el prestigiós campionat aporta al territori. Durant els dies de l’esdeveniment es generen més de 100 hores d’informació esportiva que situen el nom i la marca de la Costa Daurada als principals mitjans de comunicació del món. Segons Joan Aregio, president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, “cal valorar molt positivament els efectes generats pel Ral·li Costa Daurada a la zona”. Més enllà de l’impacte econòmic, que des del Patronat es xifra ens més de 26 milions d’euros, “també podríem destacar altres aspectes que afegeixen valor a aquesta prova com és el fet que contribueix a completar la part final de la temporada que es pot considerar plenament turística i ajuda a atenuar l’estacionalitat, tenint en compte el gran volum de persones que es mouen al voltant d’aquest esdeveniment”. Des del Patronat no es treu importància a l’efecte de notorietat que aquest esdeveniment esportiu té sobre la marca Costa Daurada, que afegeix el seu nom a la prova. Com a dada rellevant i significativa, “només cal dir que durant els dies que dura aquest esdeveniment es generen unes 100 hores d’informació en els mitjans de comunicació que situen el nom de la Costa Daurada arreu del món”, afegeix Joan Aregio.

Imatge del podi de l’edició d’enguany del Ral·li Costa Daurada, amb els guanyadors i les autoritats / Cedida.

La competició completa la part final de la temporada turística i ajuda a reduirne l’estacionalitat, a més d’atreure a la Costa Daurada un gran nombre d’espectadors

El francès Sebastian Loeb (Citroen) guanya el ral·li català per sisena vegada consecutiva i es converteix en l’únic pilot que de moment coneix la victòria a la Costa Daurada

Les aspiracions del pilot espanyol Dani Sordo, el favorit dels aficionats, es trenquen després d’una primera jornada molt dolenta que va marcar la resta de la cursa

Loeb, intractable

coneix el triomf del pilot francès. El flamant campió del món –títol recentment reeditat tot i que encara queda una etapa per disputar– va superar l’altre favotit, l’espanyol Dani Sordo (també Citroen), que després d’una mala etapa el divendres passat es va haver de conformar amb la tercera plaça del podi per darrere del noruec Peter

Solberg, que va quedar segon. Sordo, doncs, s’ha quedat un any més sense poder guanyar la prova espanyola i ha ocupat en els darrers cinc anys posicions de podi però sense pujar l’esgraó més alt. Els amants del ral·lis confiaven que Loeb, amb el campionat del món a la butxaca, fes un favor al seu company d’equip, aixecant

Pel que fa al vessant esportiu de l’edició d’enguany, el francès Sebastian Loeb (Citroen) va refermar la seva condició de favorit i va adjudicar-se per sisena vegada consecutiva el triomf a terres tarragonines. De fet, la Costa Daurada -que fa sis anys que acull aquesta prova consecutivament- només

el peu de l’accelerador en les etapes claus i facilitar d’aquesta manera el primer triomf del pilot de Torrelavega. Això, però, no es va produir i el francès de l’Alsàcia fins i tot va emprar-se al màxim nivell, adaptant-se d’una manera excel·lent a totes les superfícies plantejades pel Ral·li Costa Daurada en aquesta edició 2010 i, fins i tot, presentant els millors registres en la innovadora primera etapa plena de canvis constants de sòl. Cal dir, però, que el francès es va veure beneficiat per la seva condició de número 1 del rànquing, fet que li va permetre obrir totes les etapes de la cursa i gaudir d’un asfalt menys brut. En resum, doncs, una nova exhibició del campió del món a terres catalanes, una de les seves proves favorites.


Blog_Esfer@

| 27 d’octubre de 2010

SELECCIÓ D’ARTICLES QUE ELS NOSTRES LÍDERS POLÍTICS PUBLIQUEN ALS SEUS BLOGS D’INTERNET

| 23

BLOG_ESFER@

BEGOÑA FLORIA PSC PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

CARLES SALA CIU DIPUTAT AL PARLAMENT DE CATALUNYA

SERGI DE LOS RIOS ERC REGIDOR A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ALEJANDRO FERNÁNDEZ PP PORTAVEU A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Bona feina i dues fotos històriques

Menys ball i més treball

Ara toca retre comptes

Dos reptes immediats per a Tarragona

T

H

A

res dècades. Trenta anys esperant una foto històrica que ja s’ha produït. Les màquines han entrat a tirar a terra l’Hostal del Sol i el perfil de la muralla de Tarragona quedarà molt més visible i amb major esplendor. Vam dir que ho resoldríem i ho hem fet. L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros es va comprometre a millorar Tarragona i tres anys després de l’inici del mandat els resultats són cada cop més visibles perquè quan es treballa i es planifica, les coses surten malgrat els entrebancs que puguin sortir. La bona feina arriba sempre a bons resultats. Són temps complexos on cal més que mai responsabilitat i seny en la tasca municipal. I també altes dosis de força i orgull de creure fermament que la ciutat avança i que tenim una Tarragona que té les condicions presents i futures per jugar un paper important de lideratge territorial. El camí que hem seguit per poder fer una realitat allò que feia 30 anys que estava pendent, tirar a terra l’Hostal del Sol, és l’exemple d’una forma de fer diferent. Un problema s’afronta, s’estudia, es busca la millor solució, es negocia, es fa discretament i en silenci, es treballa, es busquen camins nous quan fallen els inicialment previstos i s’arriba al final amb decisió. És a dir, es fa una bona feina i aquesta és la forma de treballar que fa que Tarragona progressi en tots els àmbits. La foto de l’Hostal del Sol no ha estat l’única en les de darreres setmanes, ni tampoc serà l’última. De moment, també hem pogut gaudir de la foto de l’obertura del nou Corte Inglés, un equipament que ens ha reforçat com a capital més... http://begofloria.blogspot.com/2010/10/bonafeina-i-dues-fotos-historiques.html

i ha imatges que em repugnen..., i en un moment de patiment i crisi, en un moment de descrèdit dels que ens dediquem a la política, just en el diumenge en que es commemorava el dia mundial per l’erradicació de la pobresa, encara em fan pampallugues els ulls al veure les imatges de la convenció del PSC d’aquest cap setmana en què s’aprovava el seu programa electoral. Convenció on no va faltar ni l’alegria, ni el riure, ni el ball. Jo voldria saber perquè ballen el President Montilla i la Consellera Geli, perquè riu la plana major del PSC ??. Poder estan contents perquè 1 de cada 5 catalans està al llindar de la pobresa??, poder estan alegres perquè l’atur s’ha tornat a incrementar aquest darrer mes?? Poder la Consellera està contenta per haver-se malgastat molts milions d’euros per readmetre als especialistes que va voler prejubilar, poder balla i riu per haver fet pagar a les farmàcies part del desgavell de la factura sanitària, poder riu i balla per haver endarrerit els pagaments a la Sanitat Concertada??. Menys ball i més treball. Mireu el tall de la notícia del TN de TV3 del diumenge dia 17 d’octubre. Dia Mundial per a l’erradicació de la pobresa.

http://blocs.tinet.cat/blog/carles-sala-roca/ category/163/general/2010/10/18/menys-ball-im-s-treball

ra que ja ha finalitzat la legislatura, ha arribat el moment d’explicar el treball que hem fet durant aquests quatre anys. Com a Diputat al Parlament de Catalunya, és necessari ser transparent i poder explicar quin és el paper que hem jugat el Grup Parlamentari d’ERC en aquesta legislatura. És per aquest motiu que ja fa dies que els diversos portaveus del partit han volgut mostrar públicament el que s’havia aconseguit des del nostre grup, una mostra de transparència que encara no hem vist a d’altres partits polítics. Durant aquests quatre anys hem estat un dels grups més actius del Parlament. Malgrat donar suport al govern, hem portat les necessitats ciutadanes a la nostra cambra legislativa, de manera que hem activat el Govern de la Generalitat en determinades polítiques. En quatre anys, per exemple, he fet 84 intervencions al ple del Parlament i 135 a les diverses comissions de les que en formo part, mentre que d’altres diputats del territori tan sols han intervingut una vegada en tota la legislatura. No hem estat pas un grup parlamentari de contemplació doncs. Hem impulsat la llei que ha permès a la Canonja ser un municipi independent, després de 20 de portar-ho al nostre programa electoral. Hem fet de mediadors entre els pagesos i la Generalitat per trobar solucions a les expropiacions de la carretera C.-14, fent de pont davant una problemàtica que vam aconseguir suavitzar. Hem realitzat, també, una coordinació en la implantació de l’energia eòlica. Vam negociar un decret d’implantació de parcs eòlics que era abusiu i que responia a...

http://blocs.esquerra.cat/sergidelosrios/bloc/ ara-toca-retre-comptes

E

n el seu fantàstic article “La lliçó de Tarragona” Magí Aloguín ens explica com Tarragona s’ha tret de sobre la sensació d’immobilisme davant les agressions externes arran, sobretot, de la Llei de Vegueries. Aquest canvi qualitatiu d’actitud hem de ser capaços de conservar-lo de cara afrontar dos reptes que Tarragona viurà en els propers 6 mesos, dos batalles cabdals pel seu futur: la primera és la d’aprofitar la suspensió del finançament de la estació “suposadament intermodal” de Reus per aturar-la definitivament i portar l’Alta Velocitat a Tarragona Ciutat. Jo penso insistir molt aquí, perquè si es recupera el projecte “intermodal” TARRAGONA MAI NO TINDRÀ AVE, així de senzill. Ara és el moment i cadascun, dintre les seves responsabilitats haurà d’ajudar a evitar el desastre. La segona batalla serà la temptació d’una CiU guanyadora de renegociar l’Estatut amb ZP i recuperar les vegueries (Penedès inclosa!!!). Cal estar alerta. Ja sabem que a Zapatero li encanta la “creativitat política” i si treu un bon acord amb CiU no tindrà capa recança en deixar el PNB amb les vergonyes a l’aire, com precisament ha deixat CiU darrerament, tot i els constants favors d’Artur Mas al “Maquiavel de Lleó”. I no hem d’oblidar que els Diputats tarragonins de CiU, Carles Sala i Joan Miquel Nadal van votar a favor d’una esmena de CiU demanant una vuitena vegueria, la del Penedès, que deixaria la nostra Ciutat pelada del tot.

http://www.alejandro.cat/2010/10/dos-reptesimmediats-per-tarragona/


24 |

Opinió

27 d’octubre de 2010 |

OPINIÓ

EDITORIAL Passar pàgina

E

l president Montilla ha declarat que no preveu la repetició de la fórmula del tripartit en un futur govern que surti després de les properes eleccions del 28-N. Els representants d’Esquerra Republicana tampoc estan massa per la repetició del model i només Iniciativa-Verds es queda com a defensora d’una fórmula que en totes les enquestes surt rebutjada per una àmplia majoria de l’opinió pública catalana. El PSOE es felicita pel posicionament de Montilla i no cal dir que els partits a l’oposició no volen ni sentir a parlar de la fórmula que ha governat Catalunya durant els darrers set anys. En aquestes circumstàncies, als participants en el tripartit que sembla viure les seves darreres setmanes, els serà complicat explicar les bondats d’un exercici governamental que, més enllà de la gestió diària que es pressuposa a qualsevol govern, ha tingut poques llums de les quals presumir. De fet va ser el mateix conseller Maragall, el passat mes de febrer i en un polèmic article del qual va haver de retractar-se davant Montilla, qui primer va constatar la fatiga que despertava el tripartit; poc temps després el conseller Castells feia declaracions en termes similars i la consellera Tura s’hi ha afegit recentment. Mals temps li han tocat viure a aquesta coalició d’esquerres. En mig de la crisi econòmica mundial més gran i profunda que es recorda en temps moderns i amb un govern a Madrid suposadament amic però del qual no n’ha tret res de significatiu (fins i tot deixant a banda la “bomba” que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional) poc marge ha tingut un govern que sempre ha semblat més preocupat dels seus equilibris interns que d’intentar redreçar un país com Catalunya en hores tan baixes com la mateixa economia. Però si bé és evident que el tripartit no ha estat responsable de la crisi, també és cert que sovint s’ha buscat ell sol els problemes. Segons Grouxo Marx la política és l’art de buscar-se problemes, trobar-los, diagnosticar-los erròniament i aplicar malament els remeis equivocats. Sembla perfectament aplicable, sense anar més lluny, a dos dels màxims representants del pacte tripartit que en cap cas repetiran: un vicepresident Carod, l’home que va aixecar electoralment ERC i a qui el seu propi partit apartarà del futur Govern i del Parlament; i un conseller Saura al qual difícilment trobaran a faltar els Mossos d’Esquadra. Els empresaris tarragonins també suspenen el tripartit. En uns moments tan complicats en què tantes empreses passen gravíssimes dificultats, no han sentit el suport del govern català. Per altra banda, les mancances en infraestructures, que dificultaran l’esperada sortida de la crisi, són una dada objectiva que sumar al “deure” de la comptabilitat governamental. Tot plegat els suspensos li plouen al tripartit, tant des de les seves pròpies files com des de les de l’empresariat. Només un empresari tarragoní proposa donar-li un aprovat: perquè no repeteixi!

CARTES AL DIRECTOR Sin techo, carrilanos e indigentes Sin techo, carrilanos e indigentes son tipologías diferentes. Hay niños que ya nacen sin techo y personas que por circunstancias se quedan sin vivienda, carrilanos tetra-brick de vino en mano que están viciados en una vida nómada por los albergues y lugares donde se practica la caridad y el mendigo de toda la vida. Y a todos ellos una gran parte de la sociedad los ve de una manera que les lleva a pensar de forma discriminatoria. Todos hemos oído aquello de “Pues que trabajen, que no beban, que no traicionen las oportunidades que se les da, que acepten los proyectos de reinserción” y en muchas de esas ideas estoy de acuerdo, pero yo he conocido muy de cerca este triste ambiente y en estos casos el dicho de que “cada persona es un mundo” es muy real. Pero no es esta temática en la que deseo entrar, ya que es verdaderamente complicado, en cambio sí que hay algo que siento y deseo expresar. Como seres humanos no podemos consentir que estas personas no tengan la posibilidad de acceder a un plato de comida, aseo y una cama por ser como son, a excepción de los que no quieren dejarse ayudar y en los que incluso pienso que se debe insistir. El Ayuntamiento de Tarragona adquirió un compromiso tras el cierre de la casa de transeúntes. Caritas ha hecho y hace mucho por todos ellos, pero a mi modo de ver es deber de todos promover que las instituciones pongan su parte en este triste asunto, y muestren que son capaces de actuar como ya lo han hecho la Xarxa sanitaria Sta. Tecla y la fundación Bona nit. Le quiero pedir a l’Ajuntament de Tarragona que cumpla con sus compromisos hasta donde pueda. Por qué negarle una plato de comida y aseo a una persona sea cual sean sus circunstancias es perderse el respeto a si mismo y a sus semejantes. Pedro Marin - Tarragona

Campanyes de pena Després d’alguns anys de precampanya electoral constant, i de fer riure per no plorar, ara vénen amb la precampanya oficial i auguri del que serà la campanya que es perfila de tot menys seriosa.

Imatges d’en Super Monti, la vida d’en Monti, Artur Mas de lo mismo..., i un etcètera que ens caurà aviat i que farà més bo el ‘Polònia’ de TV3 del que és ja de per si. No m’estranya els polítics, la majoria, que tenim, amb els responsables d’imatge i de campanya d’alguns partits. N’hi ha que es mereixen no tan sols enfonsar-se en les misèries de les urnes sinó fins i tot desaparèixer de l’arc parlamentari. Perdoneu, però algú ho havia de dir! Carles Llagostera - Tarragona

Per una Part Alta de qualitat A vegades, quan es planteja un problema s’oblida de tenir-ne una visió històrica. Això és el que sembla que els passi a tots aquells que es queixen contínuament del procés de conversió en zona de vianants iniciat a la Part Alta. Des de fa una trentena d’anys molts veïns i comerciants del barri han lluitat perquè aquest es dignifiqui, tant per a la vida diària dels veïns com d’aquells que hi treballen i que hi pugen a visitar-lo. En aquestes últimes dècades altres zones de la ciutat han estat també fetes per a vianants, amb un recel inicial de veïns i comerciants, com poden ser el carrer de Méndez Núñez i la zona de Sant Agustí – Comte de Rius. I en un moment que no existien els pàrquings propers (Rambla Nova o la Pedrera, per exemple). Per tant, la gent havia d’anar-hi a peu, deixant a vegades el cotxe força lluny. Avui dia, aquest recel s’ha convertit en un comerç actiu, viu i dinàmic. Vist el que passa en aquestes zones, per què no podem veure bé la mateixa solució per a la Part Alta? Amb la diferència que, a hores d’ara, disposem d’aparcaments pròxims a les dues entrades al barri, on sempre hi ha places disponibles, i que les distàncies màximes que s’han de fer a peu no superen els 500 metres. Amb tot, també creiem que s’ha d’ampliar el nombre de places que hi hagi al voltant del barri, com sabem que es vol fer (per exemple, el Roqueral). Des del restauradors i els comerciants s’afirma que amb el nou pla de mobilitat els clients ja no podran arribar amb cotxe fins al barri i estacionar-hi. La Part Alta, per la seva pròpia estructura urbanística, de carrers generalment estrets (com a conseqüència del seu origen medieval), no permet disposar d’espais adequats


Opinió | 25

| 27 d’octubre de 2010

Envia les teves cartes al director i articles d’opinió a lector@noticiestgn.cat

(*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. Notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors publicades en el setmanari. Els articles es publicaran íntegres i amb fotografia de l’autor si aquesta és facilitada.

per a l’estacionament. Però no ho permet per a ningú: els mateixos veïns en som conscients. Així doncs, com s’ho feia fins ara la gent per aparcar quan pujava al barri? El pla limita l’accés i la circulació, però la normativa relativa a l’estacionament sempre ha estat la mateixa i, per tant, el barri no ha pogut, ni pot, assumir que tots els visitants hi deixin el cotxe quan hi vénen. Durant el primer trimestre del 2009 l’Ajuntament va dur a terme uns tallers informatius oberts a tothom qui viu i treballa a la Part Alta perquè conegués quines intencions tenien a l’hora d’elaborar el pla de mobilitat. En aquestes mateixes sessions es va oferir la possibilitat que els participants expressessin les seves opinions i propostes de cara a incorporar-les al projecte municipal. Posteriorment, els representants del consistori han mantingut contactes amb representants dels diversos sectors del barri, és a dir, ningú pot dir que li manca informació i que no ha estat escoltat. Així, un dels temes tractats en els tallers i en el qual l’Ajuntament ha treballat a favor dels comerciants és el dels horaris de càrrega i descàrrega, ja que l’han ampliat. També els ha afavorit a l’hora de facilitar l’entrada dels proveïdors amb targetes d’accés. El que no es pot pretendre és poder accedir a qualsevol hora i a qualsevol lloc, quan tota la ciutat té horaris i zones clarament establerts i respectats. No dubtem que la presència del comerç i de la restauració ha ajudat a millorar la imatge del barri. La seva reforma, però, també ha estat possible gràcies a l’esforç i voluntat dels veïns que han reformat casa seva i que han arreglat façanes o han millorat serveis com la llum i l’aigua, i d’aquella gent que ha establert a la Part Alta la seva residència. Vist el funcionament dels barris vells peatonalitzats d’altres ciutats europees i del país, així com d’altres zones de la ciutat, creiem que la peatonalització de la Part Alta comporta tot un seguit d’avantatges: -Bon manteniment dels elements urbans, com voreres, senyals o balcons de primers pisos. -Reducció de la contaminació, tant de CO2 com de soroll. -Més tranquil·litat i seguretat per a la gent

amb mobilitat reduïda en especial, i per a tots els vianants en general. -Millora de la imatge del barri de cara als turistes, ja que poden passejar-hi gaudint amb més tranquil·litat del valor monumental i dels serveis del barri. -Augment del valor comercial del barri com a conseqüència de l’augment de qualitat de vida. Antoni Grau Verdú - Tarragona Raquel Pérez - Tarragona

Tota la veritat i només la veritat En diferents titulars i amb diferents tons de valoracions la premsa s’ha fet ressò de la jornada de votació de “Tarragona Decideix”. Com és obvi, tots han dit veritat en les seves dades, però no tota la veritat i menys en les seves conclusions. La veritat o part d’ella es que la participació a Tarragona ha fregat el 5% i escaig de participació, que el nombre de votants va ser de 4.620 persones d’un total de 115.738 possibles i que els resultats del SI a la independència de Catalunya ultrapassen el 83,5% a Tarragona ciutat. Bé aquesta es una part de la veritat, però el que no es pot dir s que és un fracàs o un mal resultat per les aspiracions independentistes. M’explico: tothom sap aquella dita que “quien calla otorga” i és així, perquè en totes les votacions que es fan i es faràn arreu del mon, el vots no emesos, no tan sols no s’inclouen en el no, sinó que hom els considera que aquells que s’abstenen, realment, apart de no donar opinió, hom considera, que ja els hi està bé el que surti de les urnes, o no es va entendre així amb la participació del Referendum de l’Estatut inferior al 50%. Doncs bé en la jornada de “Tarragona Decideix”, estan d’acord amb la independència : el (100%-5%)= 95% de 115.738 persones, més el 83,5% de 4.620 participants; el que fa 109.951+ 3.858 = 113.809 persones que a Tarragona, estan “d’acord” amb el resultat de la consulta pel “Dret a Decidir” a Tarragona referent a, si volem que Catalunya sigui un Estat Europeu In-

dependent i Democràtic, es a dir la lectura que també lícitament si pot fer es que un 98,33% del cens de Tarragona està a favor de que Catalunya esdevingui un estat independent del Estat Español. I tot gràcies a què i a qui ? , sens cap dubte, al conjunt de voluntaris i voluntàries de la plataforma popular i cívica del Tarragona Decideix, en segon lloc al conjunt de institucions que varen donar el seu suport i també a les qui no li van donar, com el propi Ajuntament de Tarragona que no tant sols negà el seu suport sinó que també pretenia fer negoci sobre una acció popular dels Tarragonins, llogant-nos els nostres propis locals i també al Molt Honorable President de la Generalitat en José Montilla, refusant donar suport a les Plataformes que convocaven als ciutadans el 17 d’octubre, i que com a secretari general del PSC, declarant que no donarà suport a les Consultes de les Plataformes del Dret a Decidir i en darrer lloc, com a lloc d’honor als ciutadans i ciutadanes de Tarragona que amb el seu vot o no han fet possible aquest resultat. Visca Tarragona i els tarragonins i tarragonines. Francesc Olivé Claramunt - Tarragona

La colla de la 316! Ahir a la tarda vaig tornar a casa després de passar cinc dies i mig ingressada a l’Hospital del Vendrell. Hi havia anat divendres ben d’hora perquè la suposada contractura de quàdriceps que m’havien diagnosticat al servei d’urgències del CAP més proper al meu domicili em provocava un dolor insofrible. Esperava que em despatxessin amb un antiinflamatori injectable, però, per al meu astorament, la metgessa que em va atendre em va dir que m’havien de fer una analítica per comprovar el grau de patiment muscular, o quelcom semblant que no vaig acabar d’entendre. Amb els resultats en mà, la doctora va comunicar-me, que m’havia de quedar ingressada un parell o tres de dies. Aquella metgessa es diu Norma del Castillo (i ja em disculparà si no escric bé el nom). Va ser atenta, amable i molt pacient, qualitats que feia molt de

temps que no trobava en cap metge d’urgències. Per a ella va el meu primer agraïment. Va resultar que servidora patia una rabdomiòlisi. Després d’una estona al box d’urgències em van trobar lloc a la tercera planta. Em tocava compartir habitació amb una dona gran que tenia les persianes abaixades; jo era a la banda del bany, la més propera al passadís, i la manca de llum i el fet de veure’m “encaixada” van augmentar la meva ansietat, que ja era exagerada per la meva fòbia als hospitals i els espais reduïts. Encara no havien transcorregut ni 15 minuts que em van traslladar a una habitació individual on podia gaudir de tanta llum i espai com em calgués. Després va començar la rutina de proves i tractaments. M’havia d’estar en repòs absolut, amb una via per la qual em van anar posant litres i més litres de sèrum, a més dels analgèsics, i una sonda perquè no em podia llevar ni per anar al bany. Jo, maniàtica i amb una ansietat tan esgotadora per a mi com per aquells qui m’envoltaven, renegava, em queixava i, amb perdó, em cagava en tot. Mai, en el decurs dels dies que vaig estar-me a l’habitació 316, vaig veure ni una sola mala cara, ni tan sols un gest de desaprovació, per part del personal que em va atendre. La doctora Bernat va venir cada dia a informar-me de la meva evolució, les/els ATS van ser un prodigi d’amabilitat, i la paciència de les infermeres va ser il· limitada. Entre tots plegats van aconseguir que anés suportant el pas dels dies en una situació que mai no hauria estat capaç d’aguantar. Per això vull donar les gràcies a tota “la colla de la 316”; gràcies a la Jéssica (que va marxar de vacances abans no pogués dir-li com em van ajudar tant el seu somriure com la seva eficència), a la Dolores, a la Fibia, a la Laia, a la Meri, a la Mari Carmen, al Josep Mª, a la Yolanda i a tots aquells que van contribuir no només a la meva recuperació sinó també al meu benestar. A l’Hospìtal del Vendrell, aquest “equipàs” em va guarir no tan sols amb el tractament mèdic, sinó també amb una pila d’afecte, i fins i tot tendresa, pels quals els estic agraïda immensament i sincera. Visca la colla de la 316!

Cecília Ballester - El Vendrell

Tarragona

Avda. Sant Joan de Déu, 61 Tel. 977 69 50 54 CALAFELL Cursos per a nens i joves · Cursos adults Cursos intensius per a empreses · Extraescolars · Traduccions

Plaça Catalunya, s/n Tel. 977 64 35 10 TORREDEMBARRA www..nquesorven.com

150.100€ www.finquesfranchtarragona.com

Rambla Nova 12 Bajos. Tarragona (43003) asesores@finquesfranchtarragona.com Tel. 977224544 - Fax. 977252822

C/ Llorenç de Vilallonga, 6 baixos, 3 43007 - Tarragona Tel. 620 400 368 english@inusetgn.com


26 | Opinió

27 d’octubre de 2010 |

OPINIÓ

CARTES AL DIRECTOR

OPINIÓ

En recuerdo de un compañero Dedicado a nuestro querido amigo y gran compañero Emilio Morales. Me han dicho que tu corazón se paró. Se paró en un pasillo, uno de tantos que tu recorrías cada día. Se paró sin más, lleno de amor, de ilusiones, de buenas intenciones, lleno de generosidad. Una guadaña demasiado temprana taló el roble fuerte y orgulloso que eras tu, dejándonos un gran vacio. Gracias por darnos tu profesionalidad, tu fuerza, tus ganas de vivir, gracias por dejarnos conocerte, por hacernos mejores, gracias por tus sonrisas y tu palabra siempre amable. Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Laura Mercadé - El Vendrell

El Ángelus y el Cometa Halley En mi juventud, en una estancia estival en Dulantzi, localidad alavesa donde nació mi padre, junto a los pueblos de Adana, El Burgo y el Monasterio de Estíbaliz, a las doce del mediodía tocaban diariamente las campanas de las iglesias anunciando el Ángelus. Respetuosamente, los campesinos descubrían sus cabezas y dejaban de trabajar mientras sonaban las campanas. Era lo más parecido a una pintura de Millet. Las campanas de las iglesias se oían en toda la llanura. Recordé la procedencia de este rezo, tan caído en el olvido actualmente. El 29 de Junio de 1456, el Papa español Calisto III (1378-1458), elevado al trono pontificio el año anterior, promulgó una bula papal contra el cometa Halley, que era visible por aquellas fechas. Su decreto pedía que todos los católicos rezasen para que el cometa –“un símbolo de la ira de Dios”- desapareciera o, al menos, que fuera enviado contra los turcos que acababan de conquistar Constantinopla (Estambul) el 29 de Mayo de 1452 por mediación de Mehmet II. De aquella bula papal procede la costumbre de rezar el Angelus. Esta oración en honor del Misterio de la Encarnación que comienza con las palabras “Angelus nuntiavit Mariae” –“El ángel del Señor anunció a María”nació pues para rogar por la desaparición de un cometa. Primeramente se rezaba al amanecer y a la caída de la tarde, y actualmente se reza al mediodía. Francisco Ortiz - Tarragona

MENPO ARTISTA

OSCAR MOLERO ESCRIPTOR

L’art a Tarragona

No hay duda que deudas

Amb una definició més o menys subjectiva podríem dir que l’art és un mitjà on l’individu expressa sentiments, emocions, pensaments... en una definició més convencional podríem dir que és una activitat que requereix un aprenentatge i certa habilitat tècnica. Ambdós definicions són correctes però s’han de conjugar per respondre a la pregunta, què és l’art?. També cal dir que l’art ha estat i és testimoni de les diferents èpoques de la vida de l’home, essent peça clau en la història reflectint els moments culturals, econòmics, polítics i religiosos. El concepte d’art va més enllà del que ens ve al cap en primera instància i està al servei de la vida individual i col·lectiva, així doncs l’art implica la sostenibilitat de la pau, del benestar social...etc. Si traslladem aquestes definicions a Tarragona per tal de saber en quin punt ens trobem, cal dir que resulta difícil i arriscat de respondre actualment ja que és fàcil caure en expressions utòpiques quan la prioritat immediata de la nostra ciutat ha de ser el benestar social que s’ha situat en una franja crítica per la gestió política d’aquest darrers anys a tots els nivells. No obstant fent una breu síntesi diria que a Tarragona en qualsevol de les seves vessants s’ha creat i s’està creant fins i tot amb dificultats un art qualitatiu i seriós que va enriquint la nostra “Cultura”, però els responsables politics vers aquesta branca no han sabut fer una bona gestió, possiblement per desconeixement i/ o per altres influències , sense una visió de futur a curt o llarg termini. L’art és una disciplina que sempre ha despertat punts molt diversos sobre la realitat de les situacions socials de cada època i és per aquest fet que segurament l’art haurà de dir molt mitjançant l’expressió, sobre la realitat actual que estem vivint a Tarragona. Tampoc són moments per girar la vista enrere ja que en tots els àmbits socials s’hauran d’ efectuar uns canvis adaptats a la realitat, sense grans premisses a curt termini, ni promeses ni elucubracions ja que aquesta adaptació serà gradual i en el concepte art no serà diferent. Possiblement sigui el moment per començar a gaudir de l’art com a teràpia individual o col·lectiva, tal i com va dir en Pablo Picasso “El arte sacude del alma el polvo acumulado en la vida diaria”.

“Si cuesta mucho es porque vale, si no cuesta nada es que vale poco”. Por lo visto, la deuda de la anónima sociedad limitada continúa desbocada cuesta arriba, deslenguada para nada y cegada con la venda transparente del ver para creer mientras avispados camaleones aprovechan la ocasión para roer sin ladrar. La ceguera que palpa miedo y acaricia sin duda el espíritu del “medalomismo & medaigual”, provoca sin sofoco el ruedo de robos y focos de asaltos a salto de mata que olean y duelen a chamusquina de poder. Está visto y olido que poder es querer y que querer poder huele a ser ( o suele ser) para tener. Gürteles, Laportas, Malayas... y hasta un payo que hunde empresas y preside el gremio como premio, colman el esperpéntico paisaje político-empresarial que desembarcó hace años en el marejado territorio embaucando sin complejo la demócrata moral y la ya ácrata ciudadanía. Hasta la numerología y el rubor de la cifra se escandalizan cuando unidades de números seguidos de pelotones de ceros muestran resultados de deudas feudales y de gastos varios y gestos turbios gestados con el bastión de mando a lo basto, como el as. Nunca imaginé que alguien pudiera defender la evidencia ni que nadie atacara sin paciencia la alevosía del descaro. El fanfarrón encantador de serpientes que a turno y voto espera en la cola para succionar tras el resultado de la translúcida urna, luce al cabo de un tiempo ni prudencial, el traje de luces que sonroja tan sólo a la vergüenza ajena. Parece ser, y de todos es sabido pero ni de uno reconocido, que ser ex-presidente de algo, aunque sea de escalera, es todo un chollo y privilegio. Hipotéticamente, cuando dejas de pagar la hipoteca te embargan, ¿verdad? Supuestamente, cuando robas, sustraes o hurtas hasta hartar al harto te meten entre ceja y reja ¿verdad? Evidentemente, cuando mientes a cara descubierta y la certeza te la baja de golpe descubriéndote, te abrumas ¿verdad? Quizás esta última reacción sea demasiado humana para que ex-presidentes de clanes y clubes puedan reconocerla, ¿verdad? Esto es ni más ni menos la desfachatez del dicho aquel que un día se dijo un tipejo delante del espejo:” Ni todo vale ni nada cuesta” Si alguien se da por aludido que llame al teléfono del arrepentido o se esconda para siempre.


Opinió | 27

| 27 d’octubre de 2010

OPINIÓ Edita i distribueix: 23 de setembre, S.A. C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona

Director: Manuel Sanromà msanroma@noticiestgn.cat

Redacció i fotografia: Èxit Comunicació, S.L. 977 25 99 11

Cap de redacció: Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat

Coordinació de continguts: Èxit Comunicació, S.L. Montse Adan Agnès Llorens Anna Jané redaccio@noticiestgn.cat

Disseny original: Èxit Comunicació Folc Lecha disseny@noticiestgn.cat Disseny: Anna Company Ana Gómez

Departament comercial Cap comercial: Manel Novella mnovella@noticiestgn.cat Assessora comercial i web: Marta Dalmau

Correcció: Carme López Imprimeix: Promicsa D.L.: T- 1062- 09

cartes al director lector@noticiestgn.cat classificats classificats@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat

JOAN ARAGONÈS MOSSÈN

ANTONI VIVES ESCRIPTOR

Una carta dirigida a mi i a tu

The Mynski moment

Essent sincers, hem de confessar que normalment quan llegim l’Evangeli no ens sentim alludits directament. Pensem que allò va principalment per als altres. I potser no ens falta raó. Si ens diu, per exemple, que hem de complir els deures religiosos, o els de justícia, etc. podem tenir raó de creure que - malgrat les nostres deficiències- són paraules dirigides amb més motiu a d’altres. Doncs bé, precisament per això, perquè amb raó fem aquestes distincions, la paràbola del fariseu i del publicà està escrita principalment per a nosaltres. Se’ns dirigeix com si es tractés d’una carta certificada, amb l’adreça ben clara : « Per alguns que es tenen per justos i desprecien els demés”, és a dir, per aquells que cumpleixen i es queixen que d’altres no ho fan.

Perdoneu-me pel títol de l’article de la setmana, però estic segur que al final m’ho agraireu. Hyman Minsky és un economista nordamericà que es mou als marges del star-system de les grans escoles de pensament econòmic mundial. Aquest home negligit fins no fa gaire, sembla que ha ensopegat amb el seu moment, precisament per haver definit una teoria sobre l’instant en el que les bombolles econòmiques esclaten. Per fer-ho curt, en Minsky afirma que les èpoques llargues de gran estabilitat financera congrien en el seu si la crisi futura, donat que encoratgen tota mena d’agents econòmics (que van dels bancs fins a les empreses industrials, les famílies o els individus) a assumir deutes molt per damunt de la capacitat de pagar-los, i en formes cada vegada més arriscades. És precisament el risc el que l’estabilitat amaga. A mesura que passa el temps els actors econòmics se la juguen en operacions cada cop més quantioses i en esquemes cada cop més complexos. Mentre els preus del que hom finança pugen, i mentre hi ha líquid per finançar les operacions, tot va bé. Ara, un dia la música s’atura per a algú, o algú vol sortir del ball de manera precipitada i arriba el Minsky moment, el moment en el que de sobte tots els membres de la festa s’aturen, quan els músics deixen els instruments a terra, quan tothom veu que els preus dels actius no pujaran per sempre i que les famílies, els bancs, les empreses... els països! s’han endeutat fins a les celles i no tenen diners per tornar els crèdits.

Dos són els protagonistes de la paràbola. Un, el fariseu, pertany al partit dels bons. Cumpleix la llei escrupulosament. Multiplica les pràctiques de pietat. Fins i tot observa les normes litúrgiques jueves: resa dret i amb els mans alçades. És l’home perfecte. Com és, doncs, que Jesús diu hipócrites als fariseus ? Perquè en nom d’una santetat formulista podien justificar el despreci als publicans i l’odi als pagans. Era una santetat que acabava desruint l’home, transformant-lo en robot religiós, una màquina freda de cumplir deures i preceptes. El fariseísme és una forma de viure la religió que no ha mort, perquè l’home sempre necessita pensar que Déu és un dels seus. L’oració del fariseu estarà present en els nostres temples si no comprenem que l’home val més que el dissabte i la llei, que les formes religioses no són un objectiu sinó un mitjà que l’ajudi a assumir la seva vida amb llibertat i creativitat. La santetat del fariseu és una santetat institucional, un vestit que cobreix l’home sense canviar-lo interiorment. En ella l’home no es transforma, no progressa, no creix. L’altre protagonista és el recaptador d’impostos, el publicà, que aprofita el seu càrrec per enriquir-se injustament. No és un home que acostumi a resar, però el dia que es decideix a fer-ho, ho fa sincerament. No s’excusa. Fent inventari de la seva vida, veu que no té res per ventar-se. I no cau en l’error de creure’s bo perquè n’hi ha d’altres de pitjors. Descobreix la seva petitesa, la petitesa de ser home, i demana perdó. Jesús no justifica ni aprova les malifetes del publicà. Com tampoc condemna les bones obres del fariseu. Simplement ens fa veure com la conducta bona de l’un porta a una postura equivocada, mentre que l’actitud pecaminosa de l’altre el porta a la vertadera oració. Com també que podem estar vivint un cristianisme institucional sense viure pròpiament la vida de fe. No és el mateix fer coses bones que ser bons. No és el mateix cumplir els deures religiosos que ser persones religioses. No és el mateix estar en regla amb la llei civil i eclesiàstica que respondre a Déu

Ja us veig les cares: home, aquest Minsky ha descobert la sopa d’all... Voleu dir? Voleu dir que d’haver escoltat a Hyman Minsky, les coses haurien anat com han anat, com encara han d’anar? Ara ens enfrontem a un temps en el que l’economia creixerà, segur, però l’atur seguirà estable en nivells del temps del xoc dels preus del petroli. La diferència amb aleshores rau en el fet que l’ocupació es recuperà molt ràpidament. Els processos productius es renovaven, els mercats emergents oferien oportunitats, hi havia racons competitius a treballar. Ara això no és així. El moment Minsky ens va enganxar a gairebé tots amb els deures per fer. A gairebé tots... Perquè el cert és que si un analitza les xifres, veurà que tan sols les economies de l’OCDE basades en la producció industrial de valor afegit, economies exportadores per naturalesa, estan aguantant el cop, i fins i tot sortint-se’n. Els catalans haurem de començar a explicar-nos el nostre Minsky moment, el moment en el que ens desempallegarem del llast d’economies que ens exprimeixen fins a fer-nos suar sang per rebre el que mereixem a canvi del nostre esforç. Tan fàcil com això.


28 |

| 27 d’octubre de 2010

Gent AntOn GRAS, fILL PReDILecte De LA tORRe

A

nton Gras Ciuró, Sagal, ha estat nomenat fill predilecte de la vila de Torredembarra. La distinció de fill predilecte de la vila és un homenatge a la seva passió per la música i els castells però també a la seva tasca associativa. L’Anton, Sagal, representa una generació de torrencs i torrenques que no van tenir les coses fàcils: van patir la guerra i la postguerra. Malgrat això, aquesta generació va demostrar la seva vitalitat omplint de vida el poble de projectes i d’activitats. Amb la seva tasca el fil de la tradició i del sentiment de poble no s’ha perdut. Amb aquest homenatge Torredembarra vol mostrar el seu agraïment a l’Anton, Sagal. Foto: Anna F. Aj. Torre.

‘fLASh mOb’ A PARc centRAL

eSPORt SOLIDARI A LA RAmbLA nOVA De tGn

a febre de les mobilitzacions espontànies, conegudes popularment com a flash mob, ha arribat també a Parc Central. El grup de tarda del primer curs de la Facultat de Geografia i Turisme de la URV va protagonitzar la setmana passada una flash mob, que es va dur a terme pel passadís central del centre comercial i va acaparar les mirades de multitud de compradors i curiosos. L’activitat es va dur a terme dins del programa formatiu d’aquests alumnes.

a Rambla Nova de Tarragona es va convertir en l’escenari per l’acte benèfic organitzat pels centres de fitness Venus Wellness i Orión Fitness amb la col·laboració de la ONG ACNUR. Amb l’objectiu de recaptar fons pels daminificats per les inundacions al Paquistan es van realitzar tot un seguit de demostracions dels exercicis necessaris per mantenir un bon nivell d’estat físic com Pilates, Body Pump, Aerocicling, Kranking, o els quemagreixos Slimb Belly i Slim Back.

L

mARAtó De ROLLeR A tARRAGOnA

L

L

L’ADt APADRInA eL nOU VOLVO S60

E

l passat dissabte es va fer la presentació oficial del nou VOLVO S60 a càrrec del concessionari localDiselauto (grup Tarraco Center). Els assistents van poder conèixer de primera mà el nou llançament de la marca. Es va aprofitar l’esdeveniment per signar un conveni de col·laboració entre el grup Tarraco Center i l’ADT Tarragona amb la presència dels jugadors del primer equip. Fruit d’aquest conveni, els jugadors podran gaudir de vehicles del grup per als seus desplaçaments .

a 1a edició de la Marató Roller celebrada a Tarragona ha estat un gran èxit de participació. L’acte, organitzat pel Club de Patinatge TarracoRoller és la primera cursa d’aquestes característiques celebrada a Catalunya. L’acte, que també acollia el Campionat de Catalunya, ha superat totes les expectatives amb un total de 179 inscrits d’arreu de l’Estat i fins i tot de França entre els quals destacava Iñigo Vidondo, corredor del Club Patín Marianistas el Pilar, que aquest any ha aconseguit el tercer lloc en la WIC (Copa del món de Patinatge).La prova ha recorregut part de la zona Marítima de Tarragona (platja del Miracle, moll de Costa i passeig de l’Escullera).


POLÈMICA A LA TERRA ALTA PER LA PRESERVACIÓ DE LES RESTES DE LA BATALLA DE L’EBRE

APUNTS

Guia d’oci i serveis seTmana deL 27 d’Octubre al 2 de novembre

El Temps Vent, sol i pluja

Motor Audi A7 Sportback

Vehicle amb una imatge molt esportiva i acabats de qualitat

Ciència Taques i ratlles

El camuflatge dels felins evoluciona amb rapidesa

Gastronomia Tiberi

El bufet de cuina catalana de la capital tarragonina.

La setmana comença marcada pel vent, a més hi haurà temporal marítim. L’ambient serà assolellat en conjunt. La resta de la setmana es presenta amb cel serè i algun xàfec. Les temperatures començaran a recuperar-se.

Temperatures de la setmana

màx. 19º / mín. 11º

Dimecres 27

Tots Sants

E

ls cementiris de les poblacions d’arreu de la demarcació es preparen per a la festivitat de Tots Sants el pròxim dilluns dia 1 de novembre. A la ciutat de Tarragona, la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, propietària del cementiri, i l’empresa gestora de les instal·lacions (GECEMPTA) han prepa-

VENTA 1 OFICINA DE 150m2 EN CENTRO DE TARRAGONA (PL. VERDAGUER) TEL / FAX 977 231 860

rat un any més el dispositiu especial per poder atendre la gran afluència de tarragonins i tarragonines que visiten el cementiri aquests dies. Els panellets i les flors s’erigeixen en protagonistes durant aquesta festivitat de marcada tradició cristiana que es remunta al temps dels romans.

Dijous 28

Divendres 29

Dissabte 30

Diumenge 31

Dilluns 1

Dimarts 2

PLANTA PRINCIPAL BALCONES PLAZA POSIBILIDAD DIVIDIR EN TRES DESPACHOS INDEPENDIENTES FINANCIACIÓN TOTAL ALQUILER OPCIÓN A COMPRA MOVIL 675 073 744


30 |

| 27 d’octubre de 2010

Tot a punt per Tots Sants

Els dies previs a Tots Sants, el cementir bull d’activitat i són moltes les persones que aprofiten l’horari ampliat de la necròpolis municipal per retre homeatge als seus familiars amb tot tipus de flors i plantes. Enguany, el cementiri ha ampliat la seva oferta amb més de 500 nous columbaris per aterndre tota la demanda dels partidaris de les incineracions. /A.LL

Com cada any, el cementiri municipal de Tarragona es prepara per l’operatiu de Tots Sants. Enguany, la novetat és la posada en funcionament de 576 columbaris

L

a tradició, per molt que diguin, continua imposant un ritme natural al calendari. Amb l’arribada de novembre, el cementiri municipal de Tarragona es prepara per ser l’epicentre de les celebracions de Tots Sants, que imposen la visita als familiars desapareguts i la celebració del Dia dels Difunts, una tradició que continua vigent, tot i el canvi de generacions i la tendència creixent del nombre d’incineracions. Des del passat dissabte fins al proper dimarts, l’horari de visita dels familiars s’amplia i el cementiri estarà obert ininterrompudament de nou del matí a set de la tarda. Pel que fa a l’operatiu de mobilitat, es preveu que augmenti la freqüència de pas dels autobusos municipals, que es dibuixi un circuit de circulació dels vehicles i que s’habilitin àrees d’aparcament. Tot està a punt per rebre la visita de milers de persones.

L’arribada del dia de Tots Sants és sinònim de l’augment de panellets i de les festes de la Castanyada, però també de la visita als familiars que reposen als cementiris de cada localitat. Com també passa en molts altres municipis, la necròpolis municipal de Tarragona es prepara aquests dies per acollir la visita dels milers de persones que s’hi aproparan per visitar els familiars i coneguts que es troben enterrats en alguna de les 18.000 sepultures que formen el conjunt funerari de Tarragona. “Cada any s’apropen milers de persones durant la setmana de Tots Sants”, confirma el gerent de la divisió de Gestió de Cementiris Municipals de Tarragona (GECEMPTA), Ignasi Puig, que afegeix que, tot i que pugui semblar el contrari, “hi ha molta gent jove que cada any s’acosta per posar flors i netejar les tombes dels seus coneguts”. Per tal de donar el màxim servei a totes les persones que aquests dies visiten les instal·lacions del cementiri, la necròpolis romandrà oberta els migdies fins al proper 2 de novembre i tothom el prodrà visitar de nou del matí fins les set de la tarda. L’ampliació dels serveis del cementiri que preveu l’operatiu de Tots Sants també inclou la celebració del rosari, el dia 1 de novembre a les quatre de la tarda, i la celebració de tres oficis el Dia dels Difunts, que es duran a terme a les 8 del matí (en català), a les deu (en castellà) i a les dotze del migdia (en català). L’operatiu d’aquests dies també inclou les tasques per regular la mobilitat a l’entorn del cementiri, una tasca que s’està duent a terme entre els responsables d’aquest equipament i l’Ajuntament de Tarragona. Es preveu que els autobusos de línia que passen per aquest punt augmentin la seva freqüència de pas per acollir tota la demanda i que s’organitzi un circuit de circulació del trànsit rodat per evitar aglomeracions. Amb el mateix objectiu, també s’han habilitat àrees especials s’aparcament i també

es preveu que el pàrquing dissuassori proper al cementiri –que està obert tot l’any i que té un cost d’un euro diari per deixar el vehicle– “sigui de gran ajuda com ja ho va ser l’any passat”, confirma Puig. Nous columbaris per als partidaris de la incineració Els responsables de GECEMPTA van presentar ahir dimarts els prop de 570 columbaris nous, ja disponibles per totes les persones que optin pel ritus de la incineració i per dipositar les restes dels seus coneguts al cementiri municipal de la ciutat. Els nou columbaris s’afegeixen als prop de 200 que ja estaven disponibles fins ara i que, segons el gerent de GECEMPTA, “eren escassos tenint en compte el nivell de la demada”. En aquest sentit, Puig aclareix que, avui dia a Tarragona dos de cada deu difunts és incinerat, una tendència que en els darrers anys “es manté estable després d’una arrencada força destacable”. Un dels factors que és clau a l’hora d’argumentar l’augment del nombre d’incineracions és la diferència de preus respecte a l’enterrament tradicional, ja que el preu mitjà per la concessió d’un columbari per trenta anys és de 430 euros, gairebé 600 euros menys del que costa la concessió d’una tomba tradicional pel mateix temps. I per on ha de crèixer el cementiri? La zona on es troben els nous columbaris està situada en els límits del cementiri municipal, en una zona que limita amb l’àrea prevista de creixement d’aquest equipament. “Ens queda cementiri per estona”, confirma Puig, que destaca que la necròpolis municipal té encara entre 5 i 7 hectàrees lliures per allotjar les futures ampliacions d’aquest equipament. De moment, les tasques de l’equip que s’encarrega de la cura del cementiri –que es va consruïr fa més de dos segles– estan centrades en l’operació de restauració i manteniment, que cada any es duen a terme i que tenen un cost aproximat de 200.000 euros anuals.


| 31

| 27 d’octubre de 2010

L’APUNT

Dies de flors i panellets Parlem amb la floristeria J. Pros i la pastisseria Rabasó sobre les previsions d’aquest 2010 per aquestes dates

T

arragona es prepara aquests dies per celebrar el dia de Tot Sants. Multitud de gent als cementiris que homenatgen els seus difunts, misses per recordar-los, castanyes torrades, moniatos, panellets... Aquests són els trets més característics de la celebració de l’1 de novembre. Si ens remuntem als seus orígens, però, aquesta és una de les festes més antigues del món cristià ja que les seves arrels cal buscar-les en l’antiga Roma. Abans els padrins regalaven els panellets als seus fillols, igual com per Pasqua els donaven la mona. Són propis d’aquest dia tres menjars especials: castanyes torrades, moniatos i panellets de diversos gustos. Avui els panellets formen part del costum popular de la tardor i el seu consum va més enllà dels dies pròxims a Tot Sants. Segons ens explica el pastisser Eduard Seriol, de la pastisseria Rabasó, el panellet per excel·lència és el de pinyons. “Nosaltres apostem pels panellets clàssics. En fem de pinyons, atmetlles, coco, avellana, cafè, codonyat, maduixa i de rovell. Com a diferent, fa gairebé 20 anys que en fem de xocalata i Chartreusse. Hi ha pastissers que a l’hora de d’envernissar-los perque brillin ho fan amb ou i sucre barrejat però nosaltres no ho trobem tan natural i només fem servir ou”. Rabasó ja ha començat a fer-ne i continuarà fent-ho durant un parell de setmanes més, ja que és un postre calòric que ara, amb aquest temps,

bé de gust. “La gent ja en ve a buscar i els compradors se n’emporten entre mig o un quilo. Però també creiem que la crisi, la nova aparició del Corte Inglés i les restriccions de vehicles a la Part Alta influiran de manera negativa en les vendes”. Flors Els floristers de J. Pros ens diuen que “no hi ha cap ram típic per aquesta data, tot i que les flors per excel·lència són els crisantems. Els rams varien segons el tipus de gent. Els que vénen de fora de Catalunya, per tradició, gasten molt més i volen les flors més maques. Per exemple, a Andalusia és gasta moltíssim aquests dies”. La gent que en compra les encarrega, ja que volen rams elaborats i no vol trobar-se aquell dia sense flors. “Les vendes durant aquestes diades van a menys. Nosaltres com a botiga rebem menys encarregs, en canvi, a la parada que tenim a la rambla els encàrrecs augmenten”.

ANÈCDOTES DE LA HISTÒRIA FEDERICO ADAN

El general Reding, el primer enterrat a l’actual cementiri de Tarragona El general Teodor Reding, nascut a Suïsa i nacionalitzat espanyol, conegut com “l’heroi de Bailén”, té dedicat un carrrer a la ciutat de Tarragona i també una placa de marbre blanc al Palau de l’Arquebisbat, per recordar la que va ser la seva residència. L’any 1808 va ser nomenat capità general de Catalunya, quan la capital de Catalunya en aquella època estava establerta a Tarragona. Després de la batalla de Valls, als Camps de Goy (entre Valls i Alcover) contra els francesos enviats per Saint-Cyr, el general Reding entra a Tarragona pel Portal del Roser amb el braç esquerre embenat per una ferida de sabre. Reding va morir el 23 d’abril de 1809, però no va morir pas de les seves ferides, sinó de la malaltia regnant a la ciutat, la febre tifoidea. El seu cadàver va ser el primer a estrenar la necròpoli actual i va rebre sepultura al nou cementiri que acabava d’habilitar-se al peu del castell de l’Olivera (als terrenys que ocupava l’antiga vinya de Seguí). Primer es va inhumar a la capella, on va romandre fins que el comte d’Espanya i capitost de Catalunya va aixecar un monument funerari de forma piramidal. Avui és el monument més significatiu i artístic del cementiri de Tarragona.


32 |

| 27 d’octubre de 2010

Cultura L’espai de la Batalla de l’Ebre, en perill per les centrals eòliques I

ndignació a la Terra Alta pel que consideren un autèntic trinxament de l’espai històric de la Batalla de l’Ebre per culpa de la política energètica impulsada per la Generalitat de Catalunya. Segons la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, els espais (fins ara preservats) i tot el que comporten (fosses comunes, restes, testimonis, història viva) estan essent trinxats per la instal·lació de grans centrals eòliques al territori. En un comunicat que porta per títol “L’última vergonya”, signat amb data de 25 d’octubre, la plataforma acusa el govern de la Generalitat d’actuar amb “cinisme” envers la preservació història de l’espai de la Batalla de l’Ebre i envers els ciutadans que hi van perdre la vida durant la Guerra Civil. El comunicat coincideix amb la recent celebració d’un homenatge als desapareguts durant la Batalla de l’Ebre. A continuació reproduïm la totalitat de l’escrit:

“Aquest darrer cap de setmana hem pogut assistir a l’última gran mentida (d’aquesta legislatura) del tripartit. En un intent populista i malintencionat es va voler retre homenatge als desapareguts de la guerra civil a la Batalla de l’Ebre. Nosaltres i molts dels assistents (els que estaven informats) vam sentir autèntica vergonya al constatar a quin nivell de cinisme ha pogut arribar l’actual govern. Aquesta és l’autèntica desapareguda de l’acte, la vergonya institucional. Els espais de la Batalla de l’Ebre (fins ara preservats) i tot el que comporten (fosses comunes, restes, testimonis, història viva) estan essent trinxats

per la instal·lació de grans centrals eòliques amb el beneplàcit de la Generalitat. Volem enviar el més sincer suport a les famílies que tenen algun desaparegut en aquests indrets de la Terra Alta alhora que explicar-los que l’últim que voldríem (nosaltres i altres entitats) és provocar cap mena de dolor innecessari en un tema tan delicat però la realitat és que ja s’han comès actes irreversibles en la destrucció i l’ocultació de la memòria històrica i que si no són les famílies afectades les que denuncien aquests fets aviat serà massa tard. Massa tard per comprendre in situ el que va passar. Massa tard per recuperar més restes humanes (amb nom i cognoms).

Massa tard per mirar als ulls els que vénen darrere. Massa tard per dignificar realment a tanta gent que va patir i pateix per ser fidels. Cada dia que passa hi ha més formigó a sobre de les cotes més emblemàtiques i menys restes arqueològiques de gran interès. Les empreses eòliques van passant de mà en mà amb el seu negoci especulatiu i cada cop és més difícil saber qui és el responsable. Però n’hi ha uns, de responsables, que no podran amagar mai la cara pel que està passant. El COMEBE (Consorci per la Memòria de la Batalla de l’Ebre), la Generalitat i tots els estudiosos que amb el seu silenci en són còmplices. Si tothom que pugui fa córrer aquest escrit i el fa arribar a gent afectada, si denunciem tots plegats la més gran infàmia que suposa l’intent d’eliminar aquest episodi de la nostra memòria col·lectiva, potser salvarem el que queda d’aquests indrets i de la nostra consciència. Demanem l’aturada immediata de tots els projectes eòlics que afecten els espais de la batalla de l’Ebre fins que es faci un valoració seriosa de les seves afectacions. Fins que s’asseguri el respecte total a les restes humanes (fins ara ho supervisen les mateixes empreses amb un conveni amb la Generalitat) i sobretot que es valori l’adequació que un indret tan important tingui aquesta mena d’instal·lacions (impensable a cap més lloc d’Europa). 25 d’octubre de 2010 Plataforma en Defensa de la Terra Alta Per la dignitat dels pobles i la seva memòria

Enrajolat col·lectiu al passeig de les Bòbiles del Vendrell L

a regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell ha promogut una iniciativa cultural per omplir de color el passeig de les Bòbiles del municipi sota el nom “Enrajolem!”. La idea era dur a terme un projecte d’art col·lectiu en el qual, diferents artistes del món, creessin diferents rajoles de ceràmica.

seves peces en mida de 25x25cm, amb tema lliure i amb les gammes cromàtiques del blanc i el blau. Així l’obra segueix una harmonia dins dels diferents creadors d’aquesta. A més, absolutament totes les obres que complissin aquests requisits serien exposades al projecte final del passeig de les Bòbiles.

La iniciativa vendrellenca té origen a l’Amèrica del Sud, on l’artista Cristina del Castillo va començar aquest projecte l’any 2004 a l’Argentina. La zona del Vendrell, fins a mitjan segle XX, disposava de diferents indústries relacionades amb el món de la ceràmica, tant rajolera com terrissera. És per això que la idea no només va lligada amb un concepte d’art contemporani, sinó també amb la tradició establerta en aquesta zona. L’obra col·lectiva i urbana pretenia trobar pensaments i missatges de diferents arstistes a través d’aquest material. Les bases del projecte animaven els artistes a crear les

Finalment el passat 15 d’octubre es va inaugurar l’esperada obra del passeig de les Bòbiles. L’obra consisteix en un conjunt de cinc columnes distribuïdes en el primer tram del passeig que contenen més de tres-centes rajoles rebudes d’arreu del món, destacant la gran participació de l’Argentina, el país d’origen de la iniciativa. L’objectiu d’agermanament d’aquest projecte lliga amb la cultura catalana, on les tradicions sardanístiques i castelleres reflecteixen la mateixa idea. A la inauguració de l’obra hi participà la creadora de la iniciativa, Cristina del Castillo, que va dur a terme una xerrada sobre l’origen d’aquest projecte.

Inauguració de l’escultura


| 33

| 27 d’octubre de 2010

AGENDA Destaquem: Fred i Son dijous 28 a Tarragona El Lagarto Amarillo dijous 28 a Tarragona Cesk Freixas dissabte 30 al Morell

ACTES PERMANENTS

DIMECRES 27 Tarragona Concert: Dub Sessions - Jam Concert dirigit als amants del dub, reggae i la cultura jamaicana. Dos dels components de la Kinky Beat seran els encarregats de posar ritme a la nit de dimecres. Hora: 22:00h Lloc: La Vaqueria

DIJOUS 28 Tarragona Cafè Filosòfic El tema d’aquesta trobada és la felicitat. Hora: 20:30 Lloc: Cafè Museum

Tarragona Concert: El Lagarto Amarillo / Txarnego El grup format pels germans Mora l’any 2001 és el responsable de temes com Ahoraluego o Demà me’n vaig que pertanyen al seu primer disc Que la sort t’acompanyi. Ara presenten el seu segon disc: Diferent. Hora: 22:00h Lloc: La Vaqueria Preu: 12 / 15€

DIVENDRES 29 Tarragona Concert: Xoc Sebastián Jara, Franz “Moroboshi” Ardito i Mario Vélez són Xoc. La banda formada a Barcelona fusionen guitarres punk i el hard-rock amb bases electròniques. Les seves influències inclouen Ramones, Prodigy, Chemical Brothers o AC/DC. Hora: 22:00h Lloc: El Cau Preu: 3 €

DISSABTE 30

Tarragona. En capses de sabates: històries domèstiques dels tarragonins” Des del Palau Firal i de Congressos s’està organitzant una exposició al voltant de les fotografies domèstiques dels tarragonins que es presentarà el 2011. Els instants que les famílies vulguin cedir es recolliran i passaran a formar part de la mostra. Recollida de les fotografies del 13 d’octubre al 5 de novembre. Horari: de dilluns a divendres, excepte festius, de 10 a 13h. Tarragona. Espais espectaculars El Circ Romà de Tarragona, l’església de Sant Francesc de Montblanc, la plaça del Blat de Valls, el Teatre Bartrina de Reus... són alguns els “espais espectaculars” reinterpretats pels fotògrafs i músics finalistes de la convocatòria Patrimoni i creació contemporània. Lloc: Casa de la Generalitat Dies: Del 9 de setembre al 12 de novembre Tarragona Exposició: ‘Claude Collet. La recerca de la identitat’ Exposició de les artistes Antonieta Veciana Guinovart i Adelaida Borràs Llop. Lloc: Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Dies: del 17 de setembre al 7 de novembre

Tarragona Concert: Fred i Son El grup es va formar per tocar al festival per nens Minimúsica, però aquest estiu ja han triomfat a grans cites com Primavera Sound, Faraday i PopArb. Hora: 21:00h Lloc: Groove Bar Preu: 3€

El Morell Concert: Cesk Freixas El jove cantautor penedesenc ha editat una maqueta, tres treballs discogràfics i un recull de versions d’altres cantautors internacionals. Hora: 23:00h Lloc: Sala Gran del Teatre-Auditori del Morell Preu: 5€

Tarragona ‘Cambodja, terra d’esperança’ de Gervasio Sánchez Amb les fotografies de Gervasio Sánchez i els documentals d’Oriol Gispert, l’exposició pretén contribuir a un coneixement millor de la realitat en què viuen els pobles del sud-est asiàtic. Lloc: CaixaForum Dies: del 9 de setembre al 21 de novembre


34 |

| 27 d’octubre de 2010

Motor Audi A7, acabats de qualitat

L

‘Audi A7 Sportback és un vehicle amb una imatge molt esportiva, gràcies als angles afilats i a una part posterior que confereix una imatge de cupé. Es tracta d’un vehicle de cinc portes i quatre places, amb un habitacle interior que destaca per l’acabat de qualitat.

Característiques A l’interior, un dels elements innovadors és la projeccció de la informació en el vidre, anomenat head-up display. Aquest sistema mostra informació sobre la velocitat, les instruccions del navegador i la velocitat màxima. El vehicle també incorpora el sistema de navegació plus, que permet la connexió a Internet, a través de la targeta del telèfon. L’A7 Sportback permet incorporar fars de xenó, programador de velocitat actiu amb sistema d’aturada i inici de la marxa, càmera amb visió nocturna, entre d’altres. El maleter té una capacitat de 535 litres però pot arribar als 1.390 litres.

Motor L’Audi A7 Sportback està disponible en dues motoritzacions, una de benzina de 299 cavalls i una altra dièsel de 245 cavalls. La proposta de benzina ofereix una circulació a una velocitat màxima de 250km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 5,6 segons i una mitjana de consum 8,2 litres als 100 km. Pel que fa al motor dièsel de 245 cavalls, aporta una velocitat màxima de 250km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 6,5 segons i un consum mitjà de 6 litres als 100km. Totes les opcions incorporen un sistema de parada i d’engegada automàtica del motor. AUDI A7 SPORTBACK

Seguretat El vehicle inclou un complet dispositiu de seguretat. Destaquem un complet sistema de coixins de seguretat, antibloquejament de frens ABS, assistent de frenada SAFE i el control d’estabilitat ESP.

PREU des de 59.530€ www.audi.es

rUtA Caminant per la serra de la Mussara

L

a ruta proposada surt del poble de la Mussara per la carretera que va a Montral. Després de passar pel costat de les restes del mas de l’Abelló s’arriba al de Joan Pau, sota la carretera. Per la dreta de la masia es baixa fins arribar al bosc on es troba el sender que es dirigeix fins al grau dels Racons. Al trobar una senyal s’inicia el descens de la primera paret. De seguida a l’esquerra el sender que condueix a la cavitat on hi va haver l’hospital de campanya carlí. Es retorna al camí principal i es continua la baixada, fins arribar al Maset. Aquí s’inicia un llarg flanqueig, a través d’un bosc inoblidable, que desemboca al camí principal que puja des de Vilaplana a la Mussara pel barranc de les Tosques. A Peu. Arola Editors

DESNIVELL: 300 m TEMPS: 2h 30 min DISTÀNCIA: 5 km RECOMANACIONS: Recórrer el camí de les Tosques encara és un privilegi. El camí mereix amb escreix la declaració de Bé Històric d’Interès Local; tanmateix, el seu progressiu deteriorament demana mesures urgents per evitarne la destrucció i abordar la seva restauració per tal que pugui lluir tot el seu valor i encant.

GRAN CHEROKEE LAREDO 3.1 TD (Oct 2001) Full Equip.

FORD PUMA 1.4I 16V 90CV (Año 1999) Full Equip

FORD FOCUS CABRIO 2.0 TDCI TREND 136CV, Full equip, 28000km, (mayo 2008)

FORD FIESTA 1.4 TDCI 68CV (Nov. 2002) Full equip

PEUGEOT 206 CC 1.6I (Jun 2003) Full Equip.

LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 138 CV (Jun 2001) Full Equip, 7 plazas

MERCEDES CLASE E 270 CDi 177CV (Ago 2004) Full Equip+piel)

AIXAN A741 700KM (Año 2007)

MERCEDES ML 270 CDI 136CV, Full Equip, año 11/01

MERCEDES V 220 CDi AMBIENTE (Año 2000) Full Equip+piel

AUDI A3 1.9 TDI 130CV (Oct 2002) Full Equip.

AUDI A3 1.8T (Año 1998) Full Equip

AUDI A4 2.0 TDi 6V 140CV (Año 2005) Full Equip

ALFA ROMEO JTD 1.9 16V 150CV (Ene 2006) Full Equip + Piel

MINI COOPER 1.6 cc 115 cv (Año 09/03) Full Equip 50.000 km

SUZUKI SWIFT 1.3 68CV, (Año 4/2000) Full Equip

APRILIA ATLANTIC 125 cc (Año 06/2007)

C/ REAL, 44 43004 TARRAGONA 977 21 22 16 www.automovilesamado.com

COMPRA VENTA DE VEHICULOS REPARACIONES EN GENERAL

TALLER PROPIO

OPEL CORSA 1.3 CDTI 90CV ENJOY (Año: 9/07)

JAGUAR X-TYPE 3.0 VE SPORT Full Equip+piel.,,

RENAULT LAGUNA II GRAND TOUR 1.9 DCI 120 CV (Ago 2001) Full Equip

W GOLF SERIE 3 1.9TDI (Año: 97) Económico


| 35

| 27 d’octubre de 2010

GASTRONOMIA El Tiberi, bufet català a Tarragona Fèlix Llovell, periodista gastronòmic

S

alvador Sellarés, amb el col·laboració de la seva dona, Maria Lluïsa Cases i el seu jove fill, Albert, va posar en marxa al carrer de Martí d’Ardenya, al costat mateix d’on més tard s’ubicaria el Palau de Fires i Congressos, un bufet català. Era l’any 1980. La seva idea era portar a Tarragona un sistema de cuina catalana tradicional i cal reconèixer que en aquella època el sistema fou certament innovador. 6 anys més tard, la segona generació, l’Albert Sellarés, es va fer càrrec del negoci, que ha tingut una continuïtat de més de trenta anys, amb un èxit més que considerable, com ho prova el fet que els festius és necessari reservar-hi taula. El restaurant té una capacitat per a fins a 80 comensals, situats en dos nivells. La decoració respon també a la tradició catalana i fins hi tot el servei va abillat amb el vestit típic català. En la música ambiental s’hi escolten, ben sovint, sardanes... En aquest ambient tan nostre, en entrar a l’esquerra trobem una petita barra de bar i, davant, un llibre perquè els clients expressin les seves impressions en marxar. I a la dreta, un ampli bufet, amb totes les possibilitats culinàries que ofereix l’establiment. El plat rei és la carn d’olla i, al seu costat, els peus de porc, faves a la catalana, fideuejat, escalivada, esqueixada, callos, ensaladilla rusa, amanides... I els segons, estofat de sípia, bacallà, carns, peixos, llangonisses fetes al moment a la brasa, amb els seus acompanyaments, sempre molt lligats als productes de la terra de temporada, com moniatos, castanyes, calçots o carxofes, segons el mes. A l’hora de les postres, els comensals poden triar i repetir de crema catalana, púdings, arròs amb llet, peres al vi, pomes al forn, rebosteria i fruites del temps. L’àpat surt, amb vi, aigua i cafè, per uns 13 o 16 euros. Respecte als vins, el Tiberi té un celler reduït, basat sobretot en vins de les comarques tarragonines, de les Denominacions d’Origen Tarragona, Conca de Barberà, Terra Alta... i també alguns Rioja criança, per a qui

ho desitgi. El vi de la casa actualment és el Castell, de la DO Conca de Barberà. El seu públic pot dividir-se en quatre variants: de migdia, entre setmana, adults que hi van per feina, comercials, dones de casa que fan gestions, treballadors...; per a la nit, grups d’amics joves i també famílies... el cap de setmana l’ambient es bàsicament familiar, pares, avis, fills... i, finalment, també estrangers: japonesos, alemanys, francesos...

Més de 25 anys d’experiència al seu servei. Especialistes en distribució a hosteleria i restauració

eracions

POL IND. L’ALBA C/ VILAFORTUNY, PAR A18 NAU 5 43480 VILA-SECA TEL. 977 396 038 E-MAIL: comandes@operacions62.cat

EL TIBERI

Direcció: C/ Martí d’Ardenya, 5 (43001) Tarragona. Tel.: 977 242 896, 977 235 403 i 686 480 983. Tanca dilluns i nit de diumenge i festius. Horari, de 13,00 a 16,00 i de 20,00 a 23,30/24,00. E-mail: eltiberi@tinet.org Web: www.eltiberi.com

RESTAURANT · PLATS CUINATS Avda. Generalitat, 34 43880 COMARRUGA (TARRAGONA) T. 977 680 827 · T. 977 680 018 www. joila.com joila@joila.com

RESTAURANTS RECOMANATS BUFFET TIBERI C/ Martí d’Ardenya, 5 · 43001 · Tarragona · 977 242 896 · www.eltiberi.com BAR TÒFUL Plaça del Fòrum, s/n · Part Alta. Tarragona. 977 21 42 16 · www.toful.cat RESTAURANT MOLÍ DE CAL TOF Av. Santa Oliva, 2 · 43700 · El Vendrell · 977 66 26 51 reservas@esmolidecaltof.com / www.elmolidecaltof.com RESTAURANT JOILA Av. Generalitat, 34 · 43880 · Comarruga (Tarragona) 977 68 08 27 / 977 68 00 18 jolia@joila.com / www.jolia.com

BUFFET CATALÀ

Qui vulgui una bona cuina, al Tiberi heu d'anar. Des de 1981, bufet típic català. Només sabem fer la cuina casolana i ara també carns a la brasa incloses. Laborals 10,50€ Nits i festius 11,25€ Tf 977 242896/ 977 235 403 Horari de 13:00 a 16:00 i de 20:00 a 24:00 (tanquem dilluns) C/ Martí d’Ardenya, 5 - TARRAGONA


36 |

| 27 d’octubre de 2010

CiènCia El camuflatge dels felins respon a un model matemàtic S

egons un estudi publicat a la revista Proceeding of the Royal Society B dut a terme per la Universtitat de Bristol a Regne Unit, les taques i les ratlles de la pell dels felins, que ajuden a aquests animals a camuflar-se, evolucionen amb rapidesa i dóna lloc a una varietat de patrons.

diversos ambients, els quals poden ser explorats per diferents individus de l’espècie, permet que els colors atípics i patrons es tornin estables dins d’una població. Encara que els investigadors van establir un vincle clar entre l’hàbitat i els patrons, l’estudi també destaca algunes anomalies. Per exemple, els guepards han desenvolupat o mantingut patrons amb taques, tot i la forta preferència pels hàbitats oberts, mentre que nombrosos felins, com el gat de badia o el gat de cap pla, tenen pelatges llisos, tot i la seva preferència pels ambients tancats. Els motius encara es desconeixen. L’estudi també va mostrar com poques espècies de felins tenen ratlles verticals. De les 35 espècies examinades, només els tigres són els que sempre tenien patrons verticals i aquests no estaven associats a hàbitats oberts. Tot i així, els tigres semblen camuflar-se molt bé pel que es planteja la qüestió de per què les ratlles verticals no són més comuns entre els felins i altres mamífers. Segons assenyala Will Allen, responsable de l’estudi, “el mètode que hem desenvolupat proporciona informació sobre els patrons dels felins en molts nivells d’explicació i estem aplicant-lo a altres grups d’animals”

Els investigadors van examinar les marques dels costats de 35 espècies de felins salvatges per comprendre què dirigeix l’evolució de les seves variacions. Els científics van registrar diferències detallades en l’aparença visual dels felins vinculades a un model matemàtic de desenvolupament de patrons. Van descobrir que els felins que viuen en hàbitats densos, als arbres o que es troben actius sota condicions de llum reduïda, són més propensos a desenvolupar patrons complexos o irregulars. L’anàlisi detallada dels patrons mostra que poden evolucionar i desaparèixer relativament ràpid. La investigació també explica perquè, per exemple, els lleopards negres són comuns però es desconeixen guepards negres. A diferència dels guepards, els lleopards viuen en una àmplia varietat d’hàbitats i tenen patrons de conducta variats. L’existència de

Les diferències entre les llunes germanes de Saturn L

a nau espacial Cassini de la NASA va realitzar amb èxit un viatge al voltant de les nou llunes de Saturn. De les imatges obtingudes durant l’expedició cal destacar-ne les pertanyents a les llunes Dione i Rea.

Les imatges mostren la part sud de l’hemisferi frontal de Dione i la regió equatorial de Rea, parts molt més detallades que les preses per la nau Voyager de la NASA en les mateixes zones a principis dels 80. De les cinc grans llunes gelades de Saturn, Dione i Rea, considerades com a germanes per la proximitat de les seves òrbites, per la seva foscor i per les similituds de la llum que es reflecteix en ambdues, mostren les particularitats en aquestes darreres imatges. Els científics han pogut identificar les diferències en la història geològica de les dues pel nombre i la mida dels cràters visibles a la superfície, ja que aquests trets són els que indiquen l’edat. Rea mostra en tota la regió capturada impactes antics i intensos mentre que la mateixa regió a la lluna Dione està dividida en diferents àrees que presenten variacions en el nombre i la mida dels cràters. Hi ha zones planes relativament suaus que indica que geològicament aquesta lluna, Dione, és més jove que Rea. D’altra banda, les imatges de les llunes Mimas, capturades poc abans que arribés l’ombra darrere de Saturn, es compararan amb mapes tèrmics realitzats a principis

Imatges capturades per Cassini de les llunes Dione i Rea./ NASA

d’aquest any en els quals es van mostrar uns patrons inesperats de calor. Cassini també va capturar una imatge de la petita Palene, la lluna de 4 quilòmetres d’ample,

davant del planeta Saturn, que té més de 120.000 quilòmetres de diàmetre al seu equador i de la resta de llunes del planeta.


| 37

| 27 d’octubre de 2010

ESPURNES

d’en Mossèn Aragonès

Bernabé

Somnis Una mare jueva passeja amb els seus dos fills pel parc de la ciutat –Quants anys tenen? – li pregunta una amiga. –El metge, quatre, l’advocat, dos. • Àguila: nom que les oques donen als seus pollets. • L’amor és una bogeria simpàtica. L’ambició una seriosa bajaneria. • Els fills són les àncores que aferren les mares a la vida. • De vegades les mares, més que estimar els fills, s’estimen en ells. • La vanitat dels altres ens resulta insuportable perquè és incompatible amb la nostra. • No és difícil esdevenir pare o mare; el que costa és ser-ho. • Els homes es divideixen en tres classes: els orgullosos, els vanitosos i els altres. Però dels altres no s’en troben. • La vanitat és un insaciable sisè sentit. • La majoria de les persones triomfarien en les coses petites si no es distraguessin en les grans ambicions.

Telèfons Genèrics Emergències 112 Bombers de la Generalitat 085 Mossos d’Esquadra 088 Guàrdia Civil Tarragona 062 Policia Nacional 091

Protecció Civil 1006 Serveis funeraris 24h 900 50 67 12 Transport Sanitari 977 25 25 25 Sanitat Respon 902 11 14 44 Hospital de Santa Tecla 977 25 99 00

Hospital del Vendrell 977 25 7900 Hospital Joan XXIII 977 29 58 00 Consell Comarcal Baix Penedès 977 15 71 71 Consell Comarcal Tarragonès 977 24 45 00

Albinyana Ajuntament 977 68 78 18 Consultori Mèdic 977 68 70 75 Consultori Mèdic 977 68 76 98 Hospital del Vendrell 977 68 76 98 Altafulla Ajuntament 977 65 00 08 Consultori Mèdic 977 65 60 07 Cap Torredembarra 977 64 38 01 Arboç Ajuntament 977 67 00 83 CAP Arboç 977 67 15 88 Hospital del Vendrell 977 68 76 98 Banyeres del Penedès Ajuntament 977 67 13 50 Consultori mèdic 977 67 17 12 Urgències Cap Arboç 977 67 15 88 Bellvei Ajuntament 977 16 81 85 Consultori Mèdic 977 16 88 41 Hosp. Vendrell 977 25 79 00 Bisbal del Penedès Ajuntament 977 68 84 76, 977 68 84 38 Consultori Mèdic 977 68 87 24 Hosp. Vendrell 977 25 79 00 Bonastre Ajuntament 977 65 70 19 Consultori Mèdic 977 65 72 27 Cap Torredembarra 977 64 38 01 Calafell Ajuntament 977 69 90 09 Policia Local 977 69 90 07 Cap Calafell 977 69 14 18 Segur de Calafell Consultori Segur 977 16 44 08 Constantí Ajuntament 977 52 05 21 Policia Local 639 71 16 41, 977 52 40 01 Creixell Ajuntament 977 80 02 02 Consultori mèdic 977 80 03 36 Cap Torredembarra 977 64 48 01

Cunit Ajuntament 977 67 40 80 Policia Local 977 67 50 48 CAP Cunit 977 67 63 32 CAP Cubelles 902 111 444 El Catllar Ajuntament 977 65 31 01 Consultori Mèdic 977 65 36 75 Hosp. St Pau i Sta. Tecla 977 25 99 00 Cap de Torredembarra 977 64 38 01 Cap de Sta. Tecla Llevant 977 25 80 05 El Morell Ajuntament 977 84 06 17 Centre d’Atenció Primària 977 84 00 15 El Vendrell Ajuntament 977 16 64 00 CAP el Vendrell 977 66 77 03 Comarruga Ajuntament 977 16 64 00 Consultori mèdic 977 68 35 86 Els Pallaresos Ajuntament 977 61 06 00, 977 61 06 27 Cap St. Salvador 977 52 34 10, 977 52 39 19 La Canonja Ajuntament 977 54 34 89 Cap La Canonja 977 55 66 78 La Nou de Gaià Ajuntament 977 65 52 57 Consultori Mèdic 977 65 57 10 La Pobla de Mafumet Ajuntament 977 84 02 60, 977 84 00 52 Cap del Morell 977 84 00 15 La Pobla de Montornès Ajuntament 977 64 80 12 Consultori Mèdic 977 64 85 31 La Riera de Gaià Ajuntament 977 65 50 00 Consultori Mèdic 977 65 55 55 Llorenç del Penedès Ajuntament 977 67 71 06 Consultori Mèdic 977 67 75 14 Urgències Cap Arboç 977 67 15 88

Montmell Ajuntament 977 68 84 29 Consultori Mèdic 977 68 92 10 Cap Vila-Rodona 977 63 90 19 Perafort Ajuntament 977 62 50 06 Cap del Morell 977 84 00 15 Roda de Barà Ajuntament 977 65 70 09 Consultori Mèdic 977 65 75 14 Creu Roja 977217154 Salomó Ajuntament 977 62 90 30 Consultori Mèdic 977 62 90 11 Salou Ajuntament 977 30 92 00 Cap- Urgències 977 38 31 04 St. Jaume dels Domenys Ajuntament 977 67 71 13 Consultori Mèdic 977 67 88 16 Santa Oliva Ajuntament 977 67 96 63, 977 67 92 04 Consultori Mèdic 977 67 88 16 Tarragona Ajuntament 977 29 61 00 Hosp. St Pau i Sta. Tecla 977 25 99 00 Hosp. Joan XXIII 977 29 58 00 Cap de Sta. Tecla Llevant 977 25 80 05 Torredembarra Ajuntament 977 64 00 25 Cap Toredembarra 977 64 38 09 Vespella de Gaià Ajuntament 977 65 52 88 Consultori Mèdic 977 64 90 69 Vilallonga del Camp Ajuntament 977 84 01 01 Consultori Mèdic 977 84 23 28 Vila-seca Ajuntament 977 30 93 00 Consultori Mèdic La Pineda 977 37 05 25 Consultori Mèdic La Plana 977 39 04 36 Cap Vila-seca 977 39 40 27

LA PROTECTORA ET NECESSITA “Aquesta és la històra d’una gossa coneguda com Viejita perquè és la que fa més temps que viu a la Protectora. Va ser abandonada fa molts anys i des d’aleshores ningú no s’ha fixat en els seus ulls. És una gossa dòcil, tranquil·la, carinyosa i molt intel·ligent. Mai no ha donat problemes amb altres gossos. És gran però amb moltes ganes de viure i que pot fer companyia a la persona que li doni la seva primera oportunitat”. C/ Sofre, 3 Polígon ind. Riu Clar Horari d’atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 hores. Dissabtes i diumenges de 12 a 14 hores. www.laprotectora.org

Emissores de Ràdio

Sudoku Fàcil

Difícil Solucions setmana anterior

Com jugar: completeu el taulell de 81 caselles (9 fileres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa filera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.

ALCoVER RàDIo / ALCoVER / 107.1 ALTAFULLA RàDIo / ALTAFULLA / 107.4 / BoNAVISTA RàDIo - TARRAgoNA / 102.9 CADENA CIEN TARRAgoNA / 89.7 CALAFELL RàDIo / CALAFELL / 107.9 CoNSTANTí RàDIo / CoNSTANTí / 97.9 CoPE TARRAgoNA / TARRAgoNA / 93.5 / ESRADIo / TARRAgoNA / 98.7 ÉXITo RADIo / TARRAgoNA / 95.9 FLAIX FM / (2ª URL) / VALLS / 101.8 / EURoPA FM CATALUNyA / 102.7 EXITo RADIo / TARRAgoNA / 94.8 LATINo ESTÉREo / TARRAgoNA / 92.1 / LoS 40 PRINCIPALES REUS / 101.4 M 80 / 89.3 MANá RADIo / EL VENDRELL / 91.4 NoVA FM TARRAgoNA 91.3 oNA FM / TARRAgoNA / 97.1 + 104.4 oNA ToRREDEMBARRA / 107.4 oNA RIUDoMS / RIUDoMS / 98.6 oNA VALLS FM / VALLS / 107.6 oNDA CERo RADIo / TARRAgoNA / 95.3 oNDA RAMBLA TARRAgoNA / 91.0 PUNT 6 CAMP / CASTELLVELL / 99.8 RAC 105 FM - RàDIo VALLS / 103.3 RàDIo BANyERES DEL PENEDÉS / 101.2 RàDIo CAMBRILS / 90.0 / RàDIo CREIXELL / 95.0 RàDIo CUNIT / CUNIT / 107.0 RàDIo EL VENDRELL / 107.1 RàDIo FLAIXBAC - RàDIo VALLS / 90.4 RàDIo FM / LA PoBLA DE M. /107.9 RADIo INTERECoNoMíA / TgN / 106.8 RàDIo LA CANoNJA / 102.3 RADIo MARIA / TARRAgoNA / 99.5 RàDIo MoNTBLANC / MoNTBLANC / 107 RàDIo MoRELL / EL MoRELL / 98.3 RàDIo MúSICA / VALLS / 1002.6 RàDIo SALoU - CADENA DIAL / 92.4 RàDIo SANT PERE I SANT PAU / 101.0 RADIo TELE TAXI / 106.0 I 92.9 RADIoLÉ TARRAgoNA / TARRAgoNA / 96.1 RoDA DE RoDA DE BERà / 107.7 SER TARRAgoNA / TARRAgoNA / 97.7 TARRAgoNA RàDIo / TARRAgoNA / 96.7 / ToTMúSICA / TARRAgoNA / 105.1


38 |

| 27 d’octubre de 2010

IMMOBLES MOTOR TREBALL FORMACIÓ

IMMOBLES Venda TARRAGONA. URB. SOLIMAR - MOLNÁS Ocasió, xalet en venda/lloguer, 7 hab., sala menjador, 3 banys (a bany nou amb cabina d’hidromassatge), cuina nova a estrenar, calefacció, aire condicionat, ximeneia, terrassa, solarium, 2 trasters, barbacoa, jardí, boniques vistes al mar. PVP. 378.000€ Lloguer: 1.100€ Tel. 977 24 34 06 LA PINEDA. Obra nueva. Venta o alquiler, pisos muy bien emplazados, mucho diseño y calidad. Pisos amplios de 2 habitaciones dobles, dos baños, cocina independiente, gran terraza de 15m2, buenas vistas, a campos de golf, mar y aquopolis, zona comunitaria con piscina, desde 215.000€. Tel. 609 44 22 39 TARRAGONA. PLAZA DE LES CORTS ZONA JUAN XXIII. URGE VENDER precioso piso de 107 metros útiles -3 dormitorios, 2 baños, 9ª planta, todo exterior, 7 años de antigüedad, parking, trastero y piscina. 295.000€ Tel: 977 22 45 44 TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. Dúplex en venda, a 200m de la platja, 3 habitacions, cuina, menjador, 3 banys, parquet, aire condicionat/bomba de calor, calefacció individual, amplia terrassa, armaris encastats, en perfecte estat, zona comunitària ajardinada amb piscina, parking i traster. PVP 371.425€ Tel. 977 24 34 06

SALOU. Conjunt aqQuaria. Apartaments de 2 dorm. De 68m útils. Amb 1600m de zona comunitària, dos piscines, padel, zona ‘fitnes’ i SPA. Al costat de plaça Europa i Port Aventura. I disfruta del millor preu, a tansols 192.000€, claus en mà. La millor inversió del moment. Inf. al mateix conjunt. telf. 609020545 / 977380388

TARRAGONA. EL SERRALLO. Pis en venda, sup. aprox. 140m2, 4 hab., 2 banys, cuina, galeria, sala menjador, calefacció, armaris, 2 terrasses una tipus solarium de 33 m2 i altre de 5 m2 amb tendal, vistes al mar, tot exterior, assolellat, ascensor, pàrking i traster. PVP. 450.000€ Tel. 977 24 34 06 CONSTANTÍ. Planta baixa en venda, sup. aprox. 54 m2 + 82 m2 de terrassa, 2 habitacions, cuina, menjador, bany, parquet, calefacció fred/calent per conducte, exterior, edif. semi-nou. A ESTRENAR. PVP. 204.750€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. Se vende piso casi nuevo Violant d’Hongria, 39. 3 habitaciones y 2 baños, zona comunitária y párking incluido. Tel. 977 226 652 TARRAGONA. TORREFORTA. Pis en venda, 3 habitacions (2 dobles moblades), cuina, menjador, bany, galeria. Immoble adjudicat bancari. Financiació preferent!! PVP. 67.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. C/ Cronista Sesse, pis en venda, sup. arpox. 80m2, 3 hab., cuinaoffice, saló amb sortida a la terrassa, bany, calefacció, exterior i assolellat, reformat, per entrar-hi. PVP. 217.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. Bonic pis en venda al CASC ANTIC de Tarragona, sup. aprox. 76m2, 3 hab., cuina, galeria, menjador, bany, aire condicionat, calefacció, parquet, assolellat, tot reformat, edif. rehabilitat. 252.000€. Tel. 977 24 34 06

CALAFELL. PLAYA. Piso de 59m2, 2 habitaciones (2 dobles) 1 baño, cocina, lavadero, salón-comedor, terraza, interior, muy cerca del mar. REF: 01217. Precio: 150.000€. Tel. 977 69 50 54 ALTAFULLA. Excelente casa de 4 dormitorios con armarios, 2 baños amplios, buhardilla, chimenea, terrazas con vistas, jardín de 240 mts propio, muy buen gusto y estado de conservación, ideal todo el año. 495.000€ Tel 977 22 45 44 TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda, 63m2, 1 habitació, cuina-menjador, bany, en perfecte estat, 6 anys d’antiguitat, bigues vistes, bomba de calor/fred, finestres climalit, gran armari empotrat a mida. Edifici reformat integralment. 168.000€. Tel 977 24 34 06 TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Pis de 3 habitacions, calefacció i a/c, terra parquet, edifici amb ascensor, zona poliesportiu. Preu: 168.000€. Tel: 659428240 / 637372899 TARRAGONA. EL SERRALLO, OBRA NUEVA, pisos con 2 habitaciones, totalmente equipados, con muebles cuquísimos, edifio “Ser Marino”, acabados modernos y de diseño. Desde 155.000€. Tel. 609 442 239 TARRAGONA. ELS PALLARESOS. Pis dúplex en el centre del poble. Parking inclòs. Excel·lents acabats. A estrenar. 280.000€. Tel. 629 232 588 / 649 486 412 TARRAGONA. TORRES ROMA. Cerca del Parc Central y Corte Ingles. Amplio piso de 125m2 impecable, de 4 habitaciones, 2 baños, bien orientado. 400.000€ Tel. 977 250 993 CALAFELL. PLAYA. Piso de 83,65m2, útil 70,40m2. 3 habitaciones (1 suite y 2 individuales) 2 baños, cocina, lavadero, salón comedor, terraza de 7,30m2, trastero, garaje, ascensor, calefacción, muebles, puerta blindada, portero automático, aacc, exterior, vistas al mar. Piscina comunitaria. Zona tranquila. REF: 01022. Precio 229.000€. Tel. 977 69 50 54 TARRAGONA. C/ PERE MARTELL. Obra nueva, 2 habitaciones y 2 baños, cocina independiente, parquet, calefacción y a. a. con bomba de calor. Armarios empotrados. 174.276€ Tel. 977 24 44 66 TARRAGONA. PARTE ALTA. Loft 1 dormitorio, 40mts, 2ª planta por escalera, muy buen estado. Cocina equipada, 1 baño con plato de ducha. 110.000€. Sergio: 977 22 45 44 TARRAGONA. C/Nou de Sta. Tecla, pis en venda, 3 habitacions dobles amb armari encastat, 2 banys (banyera i dutxa), cuina equipada amb galería-pati, parquet, finestres d’alumini, tot exterior, calefacció, preinstal·lació d’aire condicionat, ascensor. 219.000€ Tel. 977 24 34 06

TARRAGONA. S. P. Y S. P. Zona Violant d’Hongria, c/ Miquel Servet, piso con muy buenas vistas al mar y a Tarragona, semi-nuevo y en perfecto estado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina con galería, salón comedor, muy luminoso y soleado, parking. Precio: 205.000€ Parking opcional. Tel. 977 250 993 TARRAGONA. ZONA JOAN XXIII. Pis en venda, semi-nou, en perfecte estat de conservació, 55 m2, 1 habitació amb armari encastat, bany complert, cuinamenjador, moblat, amb electrodomèstics, molta llum, bomba de fred/calor per conductes, plaça de pàrking, 199.500€ Tel. 977 24 34 06 BELLVEI. Gran conjuto de adosados de obra nueva de 2 y 3 plantas con salón-comedor, cocina equipada, 3 o 4 dormitorios, 2 baños (1 en suite), un aseo, lavadero, garaje, calefacción, jardín delantero y trasero. Informse. Des de 170.000€ REF: 51858. Tel. 977 66 40 35 TARRAGONA. ZONA PERE MARTELL. Todo reformado a nuevo. Piso de 4 dormitorios, 2 baños, cocina amplia con oficce, 8ª planta, ascensor con vistas al cabo de Salou. Muy amplio. NUEVO PRECIO DE OFERTA 260.000€. Tel. 977 22 45 44 EL VENDRELL. EL MIRADOR PENEDES. Precioso chalet en zona tranquila con 3 dormitorios, amplia cocina, 1 baño completo, salón con chimenea, parcela de 1.200m2 con arboles frutales, carpinteria de aluminio. Gran oportunidad. REF: 21085. Tel: 977 66 40 35 TARRAGONA. ROVIRA I VIRGILI 46. Se vende piso. Seminuevo, 3 habitaciones (1suite) con 2 baños. Buen precio. Urge vender. Tel. 628 670 993 TARRAGONA. TORREFORTA (ensanche). Vivienda en venta (impecable). Bien decorada, 4 habitaciones, 2 baños, esquinera, frente amplio parque, listo para entrar a vivir. Reformado. PVP 210.000€ Tel. 977 25 09 93 VALLMOLL. Duplex obra nueva. 4 dormitorios, 2 baños completos, 2 terrazas de 40mts cada una. Vistas despejadas, excelentes calidades. Parking grande incluido en el precio. 225.000€. Tel. 977 22 45 44 TARRAGONA. ÁTICO RAMBLA NOVA. Exclusivo ático en la Rambla Nova, para reformar. 120 metros más 60 metros de terraza. Posibilidad de plaza de aparcamiento para dos coches. Tel. 977 24 21 60 TARRAGONA. ZONA CENTRO CIUDAD. Piso de 4 dormitorios y 2 baños. 1ª planta con ascensor, reformado. A 100mts de la Rambla Nova. 185.000€. Tel. 676 664 298

TARRAGONA. ZONA CORTE INGLES. 70m. 3 dormitorios. Terraza, sol, calefacción gas. Sin ascensor. 110.000€. Tel. 654092540

TARRAGONA. ZONA IMPERIAL TARRACO. 127mts. 4 amplios dormitorios. Gran salón- comedor, 2 baños, cocina independinte, galeria. Todo exterior. Necesita alguna reforma. Vistas a la Rambla Nova. 480.000€. Tel. 977 22 45 44

TARRAGONA. SERRALLO. 80m2, 3 dormitorios. Baño, gas natural, sol, reformado. 108.000€. Tel. 654092540

TARRAGONA. CASC ANTIC. Planta baja. 65m. Cocina, baño, 2 dormitorios, trastero. 100.000€. Tel. 654092540

LA RIERA DE GAIÀ. Bonic xalet en venda, individual, planta única, sup. aprox. 135 m2, 3 hab. (2 dobles), 2 banys, sala menjador, a. condicionat fred/calent, calefacció, porta blindada, primeres qualitats, garatge, piscina amb depuradora, jardí, bona orientació, parcel·la de 421m2. SEMI-NOU PVP. 330.000€ Tel. 977 24 34 06 (PREU REBAIXAT!!!)

CALAFELL. PLAYA. Ático de 50m2, 2 habitaciones (2 dobles) 1 baño, cocina, salón-comedor, terraza de 18m2, ascensor. Delante del mar. REF. 03169. Precio. 199.000€. Tel. 977 69 50 54

TARRAGONA. SAN PEDRO Y SAN PABLO. Precioso piso en edificio Baix Penedès, esquinero, en perfecto estado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina con galería, aire acondicionado, terraza. Piso + trastero: 210.000€ Parking opcional. Tel. 977 250 993

TARRAGONA. C/PERE MARTELL. Obra nueva, Duplex de 125m2, 3habitaciones, 2 baños, 1 aseo, parquet, calefacción y a. a. con bomba de calor, armarios empotrados. 219.000€ Tel. 977 24 44 66 TARRAGONA. TORREFORTA. Pis en venda, 3 habitacions, cuina, menjador i bany. Immoble adjudicat bancari. Financiació preferent. Preu: 95.343€ Tel. 977 24 34 06

EL VENDRELL. Piso de 89m2, con 4 dormitorios, amplio salón comedor, 2 baños completos (1 en suite). Cocina espaciosa, calefacción, balcones con toldo, ascensor, carpinteria de aluminio con doble cristal. 139.000€. REF:40732. Tel. 977 66 40 35

EL VENDRELL. EL MIRADOR PENEDES. Precioso chalet en zona tranquila con 3 dormitorios, amplia cocina, 1 baño completo, salón con chimenea, parcela de 1.200m2 con arboles frutales, carpinteria de aluminio. Gran oportunidad. REF: 63364. Tel. 977 66 40 35

TARRAGONA. AV. ROMA. Urge venta. Esquinero. Todo exterior. 9ª planta. 3 dormitorios antes 4. Parking en la misma finca. Vistas despejadas. Excelente precio. 285.000€. Tel. 977 22 45 44

TARRAGONA. Se vende piso seminuevo en calle Ibiza, 20. Muy buena situación, 3 habitaciones y gran terraza (100m), soleado, 198.000€ negociables, Tel. 977 226 652

EL VENDRELL. EL TANCAT. Piso de obra nueva 3 habitaciones con 2 baños, calefacción, cocina independiente, suelo de mármol, situado en una de las mejores zonas del pueblo y muy cercano al centro. INFORMESE. 200.000€. Tel. 977 663 562

TARRAGONA. CENTRE. Venta d’un àtic de 106m2 més 2 grans terrasses d’uns 35m2 cadascuna, 3 habitacions dobles amb possibilitat de fer-ne 4. Totalment reformat. Alarma, aacc, completament moblat. 450.000€. Tel.676 474 607 / 977 21 23 89

TARRAGONA. TORRES JORDI. Se vende piso de dos habitaciones. Todo nuevo. Amueblado. Tel. 660 133 933

TARRAGONA. CASC ANTIC. Preciós loft en venda, sup. arpox, 75m2, moblat, tot de disseny, materials de 1ª qualitat, completament reformat, edif. senyorial. 240.000€ Tel. 977 24 34 06

EL VENDRELL. Preciós aparellat seminou, rebedor, cuina a estrenar amb safreig, ampli menjador, 2 banys i 1 aseo, 4 habitacions, precioses golfes amb sostres de fusta, pati-jardí d’uns 5 m2, calefacció, aire condicionat/bomba de calor, finestres d’alumini climalit, garatge amb traster per 3 cotxes, zona comunitària amb piscina, en perfecte estat. Molt bona situació al costat del poble. Molt assolellat. PVP 295.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. Centre, preciós pis en venda amb ascensor, completament reformat, sup. aproximada 77 m2, 2 habitacions amb armaris encastats, cuina de disseny totalment equipada, menjador, bany amb hidromassatge, parquet, aire condicionat per conductes, materials de primeres qualitats, semi-nou, pati interior, moblat. 250.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. AV. ROMA. Urge venta. Piso esquinero, todo exterior, 9ª planta, 3 dormitorios (antes 4), parking en la misma finca, vistas despejadas, excelente precio: 285.000€ Tel. 977 22 45 44 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic estudi en venda, tot moblat i equipat, exterior i assoleiat. PVP. 113.000€ Tel. 977 24 34 06 EL VENDRELL. ZONA CENTRO. Piso de obra nueva 2 habitaciones con baño completo, calefacción, acabados de primera calidad, ascensor a 2 min. del centro. INFORMESE. 110.000€. Tel. 977 663 562 TARRAGONA. M.CRISTINA. 85m2. Ascensor. 3 dormitorios. 1 baño, sol. Gas natural. 160.000€. Tel. 654092540 TARRAGONA. C/ BON SOL. URB. LEVANTINA. Chalet de 4 habitacions, 3 banys, a/a conductos. Cocina de diseño, suelos de cerámica y parquet, ventanas de aluminio. 660m2 de parcela. A estrenar. Tel. 629 232 588 / 649 486 412 TARRAGONA. C/IBIZA, 20. Se vende piso seminuevo. Muy buena situación, 3 habitaciones y gran terraza (100m), soleado. Precio 198.000€ negociables. Tel. 977 22 66 52 TARRAGONA. VIOLANT D’HUNGRIA, 39. Se vende piso casi nuevo de 3 habitaciones y 2 baños. Zona comunitaria y parking incluido. Consulta nuestros pisos de ocasión. Tel. 977 22 66 52. EL VENDRELL. Magnífico piso de 3 dormitorios, 2 baños completos (1 en suite), amplio salón con acceso a terraza, cocina con lavadero, calefacción, ascensor, parking. Venga a verlo sin compromiso. REF: 32591. Tel. 977 66 40 35 CALAFELL. PLAYA-HOTEL RA C/DE LA BARCA. Piso de 83m2, 3 habitaciones (2 dobles y 1 individual) 1 baño, 1 baño auxiliar, cocina, salón-comedor, terraza con espectaculares vistas al mar. Zona tranquila a 20 pasos del mar. REF: 01221. Precio 210.000€. Tel. 977 69 50 54

TARRAGONA. CASC ANTIC. Casa unifamiliar en venda, 4 hab. ( 1 suite amb hidromassatge ), 2 banys + lavabo, cuina amb electrodomèstics, saló, parquet, a.a.fred/calor, calefacció, nova a estrenar. 378.000€ Tel. 977 24 34 06 SALOU. ZONA ESTIVAL. Terreno urbanizado para construcción de una casa. Unos 500m2. Precio 170.000€ Tel. 977 250 993 ALIÓ. Casas adossada en venda. Superficie construida 215 m2 aprox. + sòtan de 65 m2. Garatge per 2 cotxes a planta baixa. Primera planta amb gran saló - menjador de 30 m2 aprox., cuina, 1 habitació i bany. Segona planta amb 3 habitacions i 2 banys. Jardí de 42 m2 amb gespa natural. Bomba de calor / fred per conductes. Casa singulars per la seva distribució, ubicació i acabats de primera qualitat. Vistas panoràmicas, al centre del poble. 239.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. TORRES ROMA. Amplio piso impecable de 4 habitaciones, 2 baños. Bien orientado. 400.000€. Tel. 977 25 09 93 TARRAGONA. CASC ANTIC. bonic pis en venda, sup. aprox. 50m2, 1 hab., cuinamenjador, bany, parquet combinat amb mosaic hidràulic, terrassa de ús i disfrute privatiu amb vistes al mar i Torre de Pilats, edif. rehabilitat, nou a estrenar. 180.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda, sup, aprox. 55m2, 2 hab., cuinamenjador, bany, reformat, tot exterior i assolellat, façana rehabilitada a prop del passeig de St. Antoni, 159.600€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. ZONA CORTE INGLÉS. Piso reformado de tres dormitorios con un baño completo. A metros del futuro Corte Inglés. Muy luminoso. Ascensor. Precio 175.000€ Tel. 695 450 372 TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA, dúplex en venda, a 200 m. de la platja, 3 habitacions, cuina, menjador, 3 banys, parquet, aire condicionat / bomba de calor, calefacció individual, amplia terrassa, armaris encastats, en perfecte estat, zona comunitaria ajardinada amb piscina, parking i traster. 371.425€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. Part Baixa, pis en venda, 3 habitacions dobles amb armari encastat, 2 banys (banyera i dutxa), cuina equipada amb galeria-pati, parquet, finestres d’alumini, tot exterior, calefacció, preinstal·lació d’aire condicionat, ascensor. PV 223.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. PL CASTELLERS (AV. CATALUNYA) Se vende de 4 habitaciones, 2 baños, muy buen estado. Precio atractivo. Tel. 977 21 47 13

TARRAGONA. GENERAL CONTRERAS. ZONA ESTACIÓN DE TREN. GRAN OPORTUNIDAD. Piso de 3 habitaciones, 1 baño completo, cocina amueblada, salón-comedor, terraza y ascensor. También en alquiler. Tel. 977 24 38 84 LA PINEDA. Apartamento de una habitación bien conservado y semi nuevo. Muy cerca de la playa. Vistas laterales al mar. Amplia terraza. Zona comunitaria con piscina. Muy soleado. 130.000€. Tel. 609 442 239 CAMBRILS (pueblo). PARKING EN VENDA. C/Verge del camí. 9.000€ Tel. 609 88 77 77 TARRAGONA. C/ RAMÓN Y CAJAL. Piso en venta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina, salón-comedor, balcón de origen piso alto, mucha luz, buenas vistas. 180.000€. Tel. 977 25 35 43 / 658 787 581

IMMOBLES Lloguer TAMARIT. Casa 150m2, 4 dormitorios, jardín privado. Zona comunitaria. 850€ Tel. 654092540 TARRAGONA. VIA AUGUSTA 69. Habitatge de 3 dormitoris de 98m2. Tot exteriors. Acabats de qualitat. En un edifici de només 3 habitatges. TOT UN LUXE al seu abast i a bon preu. Tel. 609 020 245 / 620 026 588. TARRAGONA. RAMBLA VELLA / PLAÇA SEDASSOS / PLAÇA SANT MIQUEL / ESTANISLAU FIGUERES. Pisos nous de disseny d’1 i 2 habitacions, totalment moblats i decorats, 1 bany, cuina office equipada amb rentavaixelles, rentadora-assecadora, nevera, microones amb grill, tv, dvd, tdt, aire condicionat fred i calent, parquet, exteriors, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. Des de 550€. Tel. 977 25 16 16 TARRAGONA. ARMANYÁ. Pis de 50m2, amb mobles, 2 dormitoris, 1 bany, cuina independent equipada, parquet, aire condicionat fred i calent per conductes, terrassa de 30m2, molt assolellat, exterior. Plaça d’aparcament al mateix edifici. 800€. Tel. 977 25 16 16 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Pis reformat de 40m2, amb mobles, 2 habitacions, 1 bany, aire condicionat fred i calent, parquet, cuina independent equipada, ascensor, exterior, assolellat. 575€ Tel. 977 25 16 16 TARRAGONA. SMITH. Pis de 60m2, 2 habitacions, amb mobles, 1 bany, balcó, ascensor, exterior, assolellat, plaça d’aparcament. 600€ Tel. 977 25 16 16 TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en lloguer, sup. aprox. 70 m2, 2 habitacions, cuina-menjador, bany amb columna d’hidromassatge, sostres alts, bigues vistes, aire condicionat fred/calor, reformat completament, moblat i tot equipat. Lloguer 650€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. PAÏSOS CATALANS. Pis de 75m2, 2 habitacions, sense mobles, 2 banys, parquet, aire condicionat fred i calent per conductes, exterior, assolellat, ascensor, plaça d’aparcament opcional. 550€ Tel. 977 25 16 16 TAMARIT. Casa 150m2, 4 dormitorios, jardín privado. Zona comunitaria. 850€ Tel. 654092540 TARRAGONA. CALA TAMARIT. Casa de 150m2, 4 dormitorios, jardín privado, zona comunitaria. 850€. Tl.654 092 540 TARRAGONA. ZONA ESTACION DE TRENES. Piso 2 dorm., balcón con terraza con vistas directas al mar. Aprox. 75mts útiles. 240.000€. Tel. 676 664 298


| 39

| 27 d’octubre de 2010

CLASSIFICATS TARRAGONA. CASC ANTIC. Locals en bon estat, varies superfícies, aptes per a qualsevol activitat. Truqui per informarse. Tel. 977 25 16 16 CUNIT. Piso en 1ª linea de mar, 75m2, ascensor, con 3 hab, baño+aseo, lavadero, calefacción, carp.aluminio, parking y trastero. Amueblado. Precio 625€/mes. Tel. 977674379 / 609344623 TARRAGONA. CALLE IBIZA. Piso 3 habitaciones, 1 baño, salón comedor con balcón, cocina con galería, sin muebles. 2º piso con ascensor. 500€ Tel. 977 253 543 / 658 787 581 TARRAGONA. CALLE MISERICORDIA. 2 habitaciones, cocia, comedor, baño, lavadero. Precio 475€. Tel. 977 218 730 / 610 500 017 *250.000€ IVA INCLUIDO*

*INCLUIMOS REFORMAS A SU GUSTO*

TARRAGONA. NOU SANTA TECLA. Piso de 3 habitaciones, 1 baño completo, salón comedor con balcón, cocina con galería, sin amueblado, muy buena zona. Con ascensor. 550€. Tel 977 253 543 / 658 787 581 L’ARGILA. Casa rústica sense mobles. 4 plantes, 3 dormitoris, 1 bany, cuina, menjador i bodega. Totalment reformada. Preu 500€/mes. Tel. 657 841 072 TARRAGONA. C/ROVIRA I VIRGILI. Pis amoblat de 3 dormitoris, 2 banys, saló menjador, cuina equipada amb galeria, terrassa. Assolejat. Zona comunitaria amb piscina. Preu 700€/mes. Tel. 657 841 072

*250.000€ IMPUESTOS INCLUIDOS*

TARRAGONA. ZONA JOAN XXIII. GRAN OPORTUNIDAD. Semi nuevo. 2 dormitorios con armario, cocina americana equipada, salón-comedor con salida al balcón amplio. Vistas despejadas. Zona comunitaria con piscina. 185.000€ OPCIÓN Parking grande 215.000€. Tel. 676 664 298 TARRAGONA. EIVISSA. Pisos de 1 habitació, amb mobles, 1 bany, aire acondicionat fred i calent, terrassa, exterior, assolellat, ascensor. Des de 500€. Tel. 977 25 16 16 EL VENDRELL. ZONA EL TANCAT. Piso de 5 años, completamente amueblado y equipado, ascensor, 2 habitaciones, terraza 80m2. Inmejorable zona. INFORMESE. 450€/mes. Tel. 977 663 562 TARRAGONA. C/ TORRE JORDI. Piso de 3 habitaciones, 2 baños, exterior salón comedor, amueblado, cocina con galeria. 650€ Unitres Gestio. Tel. 977 25 35 43 / 658 787 581 TARRAGONA. CALLE REDING. Piso de 3 habitaciones, baño completo, ascensor, calefacción, muebles. Precio 625€. Tel. 977 218 730 / 610 500 017 CUNIT. Piso zona pueblo, 65m2, ascensor, con 3 habitaciones, 1 baño completo, lavadero, parking y trastero. Amueblado. Precio: 550€/mes. Tel. 977674379 / 609344623 ROQUETES. BAIX EBRE. Alquiler de pisos, dúplex y casas adosadas, de 2, 3 y 4 habitaciones. Con cochera. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos de acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 375€/ mes (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra). Tel. 672 384 182 / 977 212 389 TARRAGONA. BONAVISTA C/8, estupendo piso de obra nueva, 3 habitaciones, cocina amueblada, comedor, 2 baños, aire acondicionado y calefacción por conducto y plaza de párking. 469€ Tel. 977 243 884

*OFERTA DEL MES: 198.000€ IVA INCL. *

CUNIT. Torre unifamiliar, 105m2, 2 plantas, 4 habitaciones, 2 baños completos, garaje, barbacoa, árboles frutales, pozo de agua, jardín de 200m2. Precio alquiler: 800€. Precio venta: 280.000€. Tel. 977674379 / 609344623 TARRAGONA. C/ FELIP PADRELL. Pis amoblat de 2 dormitoris, despatx, 2 banys, saló menjador, cuina equipada, 2 balcons. Assolejat. Parquing opcional. Preu 700€/mes. Tel. 977 225 582 / 625 356 293 TARRAGONA. PLAÇA SANT MIQUEL. Dúplex nou de 60m2, 2 habitacions, 1 bany, totalment moblat i decorat, aire condicionat fred i calent, parquet, cuina office amb rentadora-assecadora, rentavaixelles, microones amb grill, ascensor, exterior, assolellat, terrassa de 25m2. 650€ Tel. 977 25 16 16 EL VENDRELL. ZONA CENTRO. Piso de 3 habitaciones, baño y aseo, amueblado, ascensor, finca con pocos años. INFORMESE. 500€/mes. Tel. 977 663 562 PERAFORT (PUIGDELFÍ). Alquiler de pisos y/o dúplex de 3 y 4 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños y grandes terrrazas. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos de acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 550€/mes. (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra). Tel. 672 384 182 / 977 212 389 TARRAGONA. C/MALLORCA. Piso de 3 habitaciones, 1 baño completo, salóncomedor, cocina equipada, muy soleado, amueblado, con ascensor. 600€. Tel. 977253543 / 658787581 TARRAGONA. URB LA MORA. AMUEBLADO. Pareado de 150m2. Parcela de 400m2, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina de diseño, parquet y cerámica, a/a condicionado, frío y calor, ventanas de aluminio, garaje 2 coches, trastero, jacutzzi exterior y jardín 200m2. Porches y barbacoa. 1100€. Tel. 629232588 / 649486412

TARRAGONA. CALLE REDING. Ático sin muebles, 2 hab., baño, cocina, comedor, 2 terrazas grabdes, ascensor. Precio 475€. Tel. 977 218 730 / 610 500 017 FLIX. Alquiler de piso de 2 hab. con o sin muebles. Cocina y baño equipados. Aire acondicionado. Desde 400€/mes. (Ventajas excepcionales alquiler con opción a compra). Tel. 672 384 182/977 21 23 89

LOCALS Lloguer/Venda TARRAGONA - LLEIDA - ZARAGOZA. VENTA DE SOLARES EDIFICABLES en la provincia de Tarragona, La Granadella (Lleida) y Maella (Zaragoza). Posibilidad de permuta. Tel. 672 384 182 / 977 212 389 TARRAGONA. PARTE ALTA. Local diáfano, urge venta. 92mts+loft de 40mts en la parte superior (dos fincas distintas). Muchas posibilidades, salida de humos. Local + loft. Precio: 216.364€ Tel. 977 22 45 44 TARRAGONA. PIN Y SOLER. LLOGUER. 100m2 más altillo 80m2. 2.300€. Tel. 977 211 760 TARRAGONA. C/ TORRES JORDI. Piso de 3 habitaciones, 2 baños, exterior, salón comedor amueblado, cocina con galería, 650€. Tel. 977 253 543 / 658 787 581 TARRAGONA. Mª CRISITINA. VENTA parking. Grande coche y moto. Tel. 654092540 TARRAGONA. C/CAPUCHINOS. ALQUILER parking coche mediano. Tel. 654092540 TARRAGONA. C/IBIZA. VENTA. Parking grande buen acceso. Tel. 654092540 TARRAGONA-CASC ANTIC, LLOGUER. Sup. aprox. 75 m2, diàfan, sortida de fums, entrada d’aigua, desguàs, pedra vista, sostres alts, possibilitat d’altell, bé situat al costat de la Plaça Fòrum. PREU: 700 € Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. AUGUST. Locals en el centre de Tarragona, en edifici totalment rehabilitat varies superfícies, sortida de fums, per a qualsevol activitat. Truqui per informar-se. Tel. 977 25 16 16

TARRAGONA. PL VERDAGUER. 1 oficina lloguer o venda de 150m2, financiación total. Tel. 977 231 860 / 675 073 744 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. LLOGUER. Local despacho en centro Rambla Nova. Amueblado. A/C. Sólo 450€. Tel. 977 211 760 CUNIT. Piso zona pueblo, 60m2, ascensor, con 3 habitaciones, 1 baño completo, parking. Amueblado, vistas al mar. Precio: 550€. Tel. 977674379 / 609344623 TARRAGONA. Local C/Gasòmetre en lloguer 300m2. Totalmente equipado. Tel. 630 936 563 PERAFORT (PUIGDELFÍ). LLOGUER. Local de 400m2 dentro del casco urbano. Ideal para todo tipo de restauración, a la carta o “calçotades”. A pie de carretera general de Tarragona a Lleida (zona de “calçots” y carnes a la brasa), u otro negocio. Facilidades en el pago del alquiler hasta estar el negocio montado. Tel. 672 384 182 / 977 212 389 SALOU. C/ROGER DE LLÚRIA S/N. OPORTUNIDAD! Local en alquiler. 240m2+350m2 de terraza. 700€. Opción de venta. Tel. 609 88 77 77 TARRAGONA. C/ MENDÉZ NUÑEZ. LLOGUER. 100m2. Sala diáfana. 800€. Tel. 977 211 760 TARRAGONA. RAMBLA VELLA. 70m2. más 21m2 altillo. 2.000€. Tel. 977 211 760 TARRAGONA. C/ CONDE DE RIUS. 150m2. más 125m2 altillo. 3.800€. Tel. 977 211 760 TARRAGONA. C/ VIDAL Y BARRAQUER. 320m2. (cafetería). 5.000€. Tel. 977 211 760 TARRAGONA. PRAT DE LA RIBA. LLOGUER. Parking de fácil aparcamiento. Precio 90€. Tel. 977218730 / 610500017 TARRAGONA. GASÒMETRE. Local en el centre de Tarragona de 90m2, apte per a qualsevol activitat. 800€ Tel. 977 25 16 16 TARRAGONA. GRAN OPORTUNIDAD INVERSORES!! Local PLAZA CORSINI VENTA 160mts. Perfecto estado. Alquilado por 5 años. Muy buena rentabilidad. 360.000€. Tel. 977 22 45 44 REUS. ALQUILER de almacenes de diferentes medidas, desde 10m2 a 35m2 ideal para guardamuebles. Nuevos a estrenar, a pie de calle. Desde 105€ hasta 250€. Tel. 672 384 182/977 212 389 TARRAGONA. VENTA. Trastero. Pequeño, fácil acceso. 3.800€. Tel. 654 092 540 TARRAGONA. GRAN OCASIÓN!! VENTA. Despacho de 30mts en Parte Alta baño con ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!! 80.000€ Tel. 977 22 45 44 VALLMOLL. Polígono Industrial Mas Vell. VENTA. ALQUILER. PERMUTA. Solar de más de 12.000m2, con proyecto de 4 naves industriales gran industria. Consulte posibilidades de venta, alquiler o permuta. Tel. 672 384 182 / 977 212 389 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. ALQUILER. 625M2. 6.000€. Tel. 977 211 760 TARRAGONA. C/ UNIÓN. 180m2. 6.000€ negociables. Tel. 977 211 760 REUS. ALQUILER. de locales, ideal para oficinas u otro negocio, uno de 30 m2 (400,-€/mes) y otro de 50 m2. (500,-€/ mes). Posibilidad de agrandar ambos locales. Tel. 672 38 41 82 / 977 21 23 89

MOTOR Cotxes

AUDI A3 1.8T, 1999 Full equip Tel. 977 21 22 16 RENAULT LAGUNA II GRAND TOUR 1.9 DCI 120CV, FULL EQUIP, Año 2001, Telf. 977 21 22 16 W GOLF SERIE 3, 1.9TDI. Año. 97. Tel. 977 21 22 16 GRAN CHEROKEE LAREDO 3.1 TD Año 10/01, full equip, Tel. 977 21 22 16 JAGUAR X-TYPE, 3.0 VE SPORT, Full equip+piel Tel. 977 21 22 16 ALFA ROMEO 1.9 GT 150CV, Año. 01/,6 Full equip, Tel 977 21 22 16 AUDI A4, 2.0 TDI 6V 140CV. Año 2005, full equip, Tel. 977 21 22 16 MINI COOPER 1.6I FULL EQUIP, año 9/03. 50.000km, Tel. 977 21 22 16 FORD PUMA 1.4I 16V 90CV, FULL EQUIP, Año. 99. Tel. 977 21 22 16 AIXAM A741 700km. Año: 2007. Tel. 977 21 22 16 MERCEDES 190 E 2.3, T-7425-AH, 140.000 km. Tel. 677 146 319 LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 138CV, FULL EQUIP, 7 plazas, año: 6/01. Tel. 977 21 22 16 FORD FOCUS CABRIO 2.0 TDCI TREND, 138 CV. Full equip, 28.000km, año: mayo 2008. Tel. 977 21 22 16 PEUGEOT 206CC 1.6I FULL EQUIP, Año 6/03, Tel. 977 21 22 16 OPEL CORSA. 1.3 CDTI 90CV ENJOY. Año 9/07. Tel. 977 21 22 16 MERCEDES CLASE E 270 CDI FULL EQUIP, año 8/04. Telf. 977 21 22 16 MERCEDES V 220 CDI AMBIENTE, Año 2002, Full equip+piel Tel. 977 21 22 16 SUZUKI SWIFT 1.3 68CV, Full equip, Año: 4/2000. Tel. 977 21 22 16 AUDI A3 1.9 TDI 130 CV, año 10/02, full equip. Tel. 977 21 22 16 VW GOLF CABRIO. 1.81, 1998 Tel. 977 212 216

MOTOR Motos

APRILIA ATLANTIC 125cc, año 2006/2007. Tel. 977 21 22 16

MOTOR Nàutica

TREBALL Professionals HAGO TRABAJOS a medida de ganchillo, punto de media y macramé: maceteros, bolsas y pequeños encargos. Para tiendas y particulares. Precios economicos. (Tarragona y alrededores). Tel. 639 945 388 / 977 219 389

Agencia exclusiva de DKV Seguros selecciona 4 ASESORES/AS. Dedicación total o media jornada. Condiciones económicas y laborales inmejorables. Tel. 609 45 41 45 ¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS www.TrabajarDesdeCasa.com Tel. 93 100 01 10 Se precisa MONTADOR de mobiliario de hogar, con 7 años de profesión para Tarragona ciudad. Llamar a Sr. Juan. Tel. 977 23 67 11 Señora se ofrece para limpieza por horaen casas, de cuidados de personas mayores... con referencias. Reyna Senudo. Tel. 658318382 / 630539860

FORMACIÓ Cursos ESTUDIANTS PERMÍS DE CONDUIR (1 setmana) Per obtenir la teòrica cursos setmanals. www.autoescolajordi.com Tel. 977 24 71 58 CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ADR. MMPP. Materies perilloses. Consulta horaris i preus. www.autoescolajordi. com, Tel. 977 24 71 58. Tots els permisos. OBTENIR PERMÍS PROFESSIONAL C, D, E (1 setmana) Tres setmanes per obtenir el teu permís de conduir. www.autoescolajordi.com Tel 977 24 71 58 Classes de pintura i dibuix. Estudi Tarragona (Part Alta). Tel. 686 411 008 Tito Figueras

VARIS Altres ofertes

Compro oro, joyas usadas, no importa estado. Joyería Ros C/St Agustí 6. 43003 Tarragona, Tel. 977 22 93 94 Se vende leña de buena calidad a 8 centimos de € el Kg e higos de temporada a 1€/Kg. Tel. 639 945 388 - 977 219 389 (Tarragona y alrededores) Venc cadira de rodes elèctrica. Poc ús. Ample especial. Telèfon de contacte 605097642. Preguntar per Silvia

NUEVA ZODIAC MEDLINE SUNDREAM 5mt. Motor Honda 50 hp (titulín) Injección/hidráulico. 15.000€ (IVA incl) SOLMA ARCOA, 5,15 eslora, Motor Sole, 21 hp, 4.000€ Tel. 977680002 RIO 630 Cabin fish, año 1990, eslora 6,14, Motor Volvo diésel, 130hp de potencia, Nombre de la barca “Creixell tres”, 18.000 € Tel. 977680002 BARCOS NUEVOS/OCASIÓN. Valoración. Taller Náutico. Ivernaje. Transporte. Tel. 661768040 (Dany) RINKER 230 FESTIVA, año 1991, eslora 7,02. Motor Volvo, 210 hp, Nombre de la barca “Pikolo”, 12.000€ Tel. 977680002

ANUNCIS CLASSIFICATS A... Envia un e-mail classificats@noticiestgn.cat


40 | Contraportada

27 d’octubre de 2010 |

la contraportada de la seTmana

marta bRUNET aficionada a l’esport des de fa dues dècades i participant en curses

“Als meus setanta anys, faig esport cada dia i no prenc cap tipus de pastilla” Agnès Llorens, Tarragona

Q

ue fer esport és un dels millors actius per gaudir d’una bona salut és un axioma segurament conegut per tots els lectors. Però quan hi ha l’oportunitat d’entrevistar persones com la Marta Brunet –que, als seus setanta anys ha estat recetment homenatjada pel Consell Esportiu del Tarragonès– l’obligació de posar-se el xandall és més urgent que mai. Des de fa vint anys, la Marta participa en tot tipus de curses, corre diàriament i gaudeix d’una salut fantàstica. Tot un premi. Com va connectar amb el món de l’atletisme i l’esport? Fa ben bé 25 anys jugava a tennis amb tota la meva família i vaig patir un pinçament molt fort que em va deixar al llit durant un mes. En aquell moment, el traumatòleg que em va atendre em va dir que em recuperaria totalment però que havia de fer exercici durant la resta de la meva vida per no tenir seqüeles importants. No cal dir que va seguir el seu consell... Totalment. En un primer moment, vaig començar a fer gimnàstica a casa, però el meu fill em van convèncer per anaar a un gimnàs. Un cop allà, vaig conèixer un grup de dones i, entre totes, vam decidir formar un grup per anar a córrer. Al

principi sortíem a córrer tres dies a la setmana, i després 2 dies més anàvem al gimnàs.

per anar a córrer... Amb tants anys d’activitat continuada, deu tenir moltes anècdotes de les seves curses... M’ha passat una mica de tot. Un cop vaig caure saltant un petit mur que hi ha a la zona del Fortí de la Reina i vaig haver de d’anar corrents fins la platja de l’Arrabassada per ser atesa per la Creu Roja. Un altre cop, anàvem un grup pel passeig de la platja del Miracle i ens vam trobar un noi borratxo i vam haver de canviar de direcció.

Ara és molt normal veure persones fent footing o marxa, però suposo que fa vint anys devia ser més difícil, oi? Sí, en aquella època érem molt poques les persones que aprofitàvem per sortir a entrenar. Avui dia encara sortim, tot i que sóm menys de les que vam començar en el grup inicial. I en quines curses acostuma a participar? Des del principi que vaig començar a córrer participo a la Peonada de Santa Tecla i a la Cursa de la Mina i la de Sant Silvestre. En aquests anys he guanyat diferents premis i, avui dia, ja m’acompanyen les meves filles i els meus néts. De fet, en la darrera edició de la Mina, un d’ells ja em va avançar i va arribar primer que jo... Hi ha tingut alguna lesió durant tot aquest temps? Fa dos anys em vaig trencar el menisc i el metge em va recomanar que baixés una mica el ritme. Des d’aleshores, només surto a córrer tres cops a la setmana. I quines activitats duu a terme en una setmana normal per conservar el seu ritme? Mira, normalment el dilluns surto a caminar, el dimarts vaig a córrer, el dimecres faig gimnàstica a casa, el dijous descanso, el divendres surto a

Ha arribat a tenir sensació de por? Normalment no, però un cop vaig tenir un petit ensurt a la platja Llarga i sí que vaig sentir certa inseguretat amb uns estranys; sort que em vaig trobar un matrimoni francès que després em va acompanyar un tros fins a casa.

córrer, el dissabte faig bicicleta i corro pel parc del Francolí amb filles i néts, i el diumenge vaig a córrer per la platja Llarga, d’anada i de tornada. Déu n’hi do! Suposo que el fet de practicar esport ja li ve de petita... Sí, quan era petita ja anava en bicicleta i havia guanyat medalles en algunes competicions...

Pl. Ponent, 2 43001 · Tarragona Telf.: 977 22 47 17

La seva afició per l’esport, supso que pel que m’ha comentat abans, la deuen haver heretat els seus fills i néts... En general tota la família som molt esportistes. Suposo que quan es viu des de casa és més fàcil que una afició s’encomani. Els meus néts han participat amb mi a les maratons i practiquen molts esports, a més a més que molt sovint quedem

Suposo que amb tanta activitat deu gaudir d’una salut gairebé excepcional... La veritat és que em trobo molt bé. Tinc setanta anys i no em prenc cap pastilla per res. A més a més em cuido molt pel que fa al menjar; molta fruita durant el matí i un sopar lleuger. S’esperava una homenatge al foment de la pràctica esportiva com el que va rebre aquest divendres a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca? Sí sóc la primera sorpresa! Això sí, estic molt contenta.

notíciesTGN núm. 51  

noticiesTGN