Page 2

2 | El Tema de la Setmana

17 d’abril de 2013 |

E L TE MA D E L A SE TMANA

El Port de Tarragona, millor que el de Barcelona davant la crisi econòmica L’Autoritat Portuària va tancar el 2012 amb un creixement global de més del 4%. Es tracta del port català que presenta un millor comportament des que va esclatar la crisi internacional l’any 2007 Comparatiu evolució tràfic des de 2007 amb base 100

LES DADES DE 2012

33

MILIONS DE TONES MOGUDES

12

MILIONS D’EUROS DE B ENEFICI

3 4 ,5

MILIONS D’EUROS INVERTITS

120 110

Tarragona

-8,0%

100 90

Barcelona

-17,4%

80 70 60

E

Bilbao

-26,3%

2007

2008

l Port de Tarragona presenta un millor comportament davant de la crisi que el Port de Barcelona. Així es desprèn de les dades relatives a l’activitat dels dos grans ports catalans des que va esclatar la crisi l’any 2007. Mentre que en període de recessió el de Tarragona ha experimentat una davallada mitjana del 8%, el port de la Ciutat Comtal ha vist baixar la seva activitat fins al 17,4% (més del doble que a les instal·lacions portuàries de casa nostra). El bon comportament del Port

2009

2010

de Tarragona s’explica amb resultats com els assolits durant l’any 2012, en què l’activitat global va créixer d’un 4,2% gràcies, sobretot, a la gran pujada del tràfic de productes agroalimentaris. El Port de Tarragona va acomiadar el 2012 consolidat com a quart port de l’Estat espanyol -el primer en productes agroliamentaris-, i amb uns resultats positius, tot i el difícil contexte econòmic. Durant l’any 2012 per les instal·lacions tarragonines van passar més de 33 milions de tones de mer-

2011

2012

caderies (+4,2%), fet que va permetre l’Autoritat Portuària tancar l’exercici amb resultats positius de prop de 12 milions d’euros. Tot i la baixada en el tràfic de contenidors (-20,9%), el Port de Tarragona ha aconseguit els millors resultats des de l’any 2007, quan es van moure fins a 36 milions de tones de mercaderies, gràcies a la seva bona marxa en el tràfic d’agroalimentaris (cereals, pinsos i farines). Durant el 2012 es van moure més de 4,5 milions de tones d’aquests productes (+34,80%), fet que consolida el

Durant aquests 5 anys de recessió l’activitat del Port de Tarragona ha registrat una baixada del 8%, molt lluny de la davallada del 17,4% experimentada pel port de la capital catalana port tarragoní com el més important de la Mediterrània en aquest segment. Amb tot, els productes derivats de les empreses petroquímiques representen encara el gruix més important de tràfic (un 57,59% del total) amb poc més de 19 milions de tones. En aquest sentit, el Port vol apostar per la diversificació i rebaixar aquest percentatge al 50% de cara al 2015 per no dependre tant d’aquest tipus d’activitat. Aquest lideratge en sòlids a lloure fa que el Port de Tarragona hagi presentat un comportament relativament bo davant de la crisi en els dar-

rers cinc anys, millorant fins a dues vegades els percentatges de l’altre port català, el de Barcelona, que s’ha vist més afectat per la desacceleració econòmica internacional. En relació amb aquest fet, el president del Port de Tarragona, Josep Andreu, ha recordat que “en comparació amb els altres dos ports més importants d’Espanya, el de Barcelona i el de Bilbao, el nostre és el que menys ha baixat en trànsit total, un 8% en front del 17% de la capital catalana i del 26% del port basc”, un equipament, el de Bilbao, que des de Tarragona “s’agafa com a referència per evitar que aquí passi el mateix”.

34,5 MEUR d’inversions El 2012 ha estat un any productiu també per al Port quant a inversions en noves infraestructures. Dels 34,5 milions d’euros destinats a millorar les instal·lacions portuàries, al voltant de 20 milions han anat a l’ampliació del moll de la Química, que estarà finalitzada i plenament operativa el setembre d’aquest 2013 i que permetrà l’atracada de grans vaixells de càrrega química a les instal·lacions tarragonines. Els 15 milions d’euros

notíciesTGN núm. 169  

noticiesTGN

notíciesTGN núm. 169  

noticiesTGN