Page 1

Conseqüències de la crisi

Càritas recomana la creació d’un menjador social a Tarragona Social, Pàgina 22

número 7

11 de novembre de 2009

www.noticiestgn.cat

Tarragona perd cada dia 60 llocs de treball

setmanari gratuït de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla

Evolució del mercat laboral tarragoní en 24 mesos Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA)

68.000

15’9%

Taxa d’atur 6%

09/07 09/09

Nombre d’aturats

24.000

09/07 09/09

Gent que busca la 1era 800 feina

4.600

09/07 09/09

El nombre d’aturats a les nostres comarques s’ha incrementat en més de 44.000 des del tercer trimestre de 2007 La contractació indefinida ha baixat un 38’6% en l’últim any, mentre que la temporal també ha disminuït un 20’4% Les comarques de Tarragona han vist com la taxa d’atur han passat del 6% d’ara fa poc més de dos anys (setembre de 2007) a gairebé un 16% en el tancament del tercer trimestre d’enguany. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), a casa nostra hi ha actualment més de 68.000 persones desocupades que busquen feina, el que suposa un increment de més de 44.000 aturats en el termini de 24 mesos (setembre 07-setembre 09). Les dades de l’EPA no coincideixen amb les oficials facilitades pel Ministeri de Treball, que en el seu últim informe d’octubre assegura que a la demarcació hi ha poc més de 59.000 persones aturades. Els experts, però, no donen credibilitat

a les publicacions de l’INEM. Acusen el govern de maquillar les xifres, ja que no inclouen aquelles persones que busquen feina i alhora estant en procés de formació ni tampoc aquelles persones que busquen feina en condicions especials com, per exemple, a temps parcial. Ni l’EPA ni l’INEM consideren tampoc els autònoms que s’han donat de baixa. A casa nostra els efectes de la crisi es fan evidents en dos àmbits claus: la contractació indefinida ha caigut més d’un 38% en l’últim any, mentre que el nombre de persones que busquen l’entrada per primera vegada al mercat laboral s’ha multiplicat per 6 en 2 anys.

Pàgines 2 a 4 La recerca de feina a través dels organismes oficials es fa gairebé impossible / Vicenç Llurba


2 | Tema de la setmana

Les dades facilitades pel govern central (INEM) obvien gairebé uns 10.000 aturats que sí recullen les llistes confeccionades per l’Enquesta de Població Activa (EPA)

notíciestgn

11 de novembre de 2009

Tema de la setmana

44.000 aturats més en 24 mesos La província destrueix una mitjana de 60 llocs de treball diaris des de l’octubre de 2007 i el nombre de persones sense feina supera ja les 68.000, segons l’EPA

EPA o INEM? El maquillatge de les dades

Font: Ministeri de Treball (INEM)

Òliver Márquez, Tarragona

U

na mitjana de 60 llocs de treball perduts cada dia. Aquesta és la tònica que ha seguit el mercat laboral de les comarques de Tarragona des que es van començar a fer evidents els efectes de la crisi, un cop finalitzat el tercer trimestre de 2007. Des de llavors, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), a les comarques de Tarragona s’han perdut un total de 44.000 llocs de treball i la taxa d’atur ha escalat del raonable 6% (octubre d’ara fa dos anys) fins a un lamentable 15’9%. Aquestes dades contrasten amb les aportades regularment pel Ministeri de Treball a través de l’Instituto Nacional de Empleo (INEM), que tot i no ser positives dibuixen un panorama menys tràgic. Segons el govern central, a la província de Tarragona hi havia a finals d’octubre 59.102 persones aturades, gairebé 10.000 menys de les que apunta l’Enquesta de Població Activa (http://www.idescat.cat/treball/epa). Segons Juan Gallardo, Cap del Gabinet d’Estudis de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), “les dades aportades per Treball són enganyoses, ja que en les llistes de l’INEM no s’inclouen les persones empleades de manera discontinua al sector agrari, les persones que busquen

feina que estan rebent algun tipus de formació ni tampoc aquelles que busquen feina però en condicions especials com, per exemple, a temps parcial”. Segons Gallardo, a les dades de l’INEM cal afegir unes 10.000 persones d’aquests grups i, a més, tots aquells altres que no estan a les llistes de l’atur i que viuen a través d’activitats en l’economia submergida”. De les estadístiques de l’EPA destaca també el gran increment de persones, sobretot joves, que busquen la seva primera feina a les comarques tarragonines. L’any 2007 només hi havia 800 persones que buscaven incorporar-se al mercat laboral. Ara, sempre segons EPA (uns 1.000 menys segons l’INEM) la xifra és de 4.600 persones. “Això és molt sintomàtic, ja que demostra que no s’està generant cap mena d’ocupació i la temporal és, realment, precària”. La gent jove no té opcions de trobar la seva primera feina. El cap del Gabinet d’Estudis de la CEPTA assegura també que “el 2010 estarem al voltant dels 5 milions d’aturats reals a Espanya i hi haurà molta gent que, un cop acabat el subsidi actual de l’atur, haurà de viure de la caritat”. Ara hi ha molta gent amb càrregues socials que no podrà fer front a les seves despeses.

Les patronals

Segons la CEPTA, el govern estatal no fa cas a les recomanacions dels agents econòmics del país i es nega a aplicar mesures que ajudin

Les dades oficials que publica l’INEM apunten que a les nostres comarques hi ha un total de 59.102 persones desocupades que busquen feina. La realitat, però, és que aquestes llistes no contemplen com a aturades aquelles persones que busquen feina però que alhora s’estan formant amb algun curs ocupacional o estudis per millorar les seves competències i habilitats professionals. Tampoc no contemplen les persones que estan a l’atur però que presenten condicions

especials per tal de poder accedir al mercat laboral com, per exemple, aquells que només poden treballar mitja jornada. Segons l’Enquesta de Població Activa -les dades de la qual són comptabilitzades per confeccionar el registre europeu oficial d’ocupació EUROSTAT- la inclusió d’aquests dos grups en la llista de persones desocupades fa pujar el nombre d’aturats a les nostres comarques fins als 68.000 al tancament del mes de setembre de 2009. El nombre de desocu-

pats puja si es té en consideració que cap de les dues llistes (ni l’EPA ni la de l’INEM) comptabilitza els autònoms que s’han donat de baixa obligats a deixar la seva activitat professional per manca de feina. En aquest àmbit destaca especialment el tancament de petites i mitjanes empreses dels sectors serveis i de la construcció en els últims temps. Altres col·lectius afectats directament per la crisi són els immigrants i la gent joves que vol introduir-se al mercat laboral.

a reflotar les empreses i, per tant, tornar al camí de la generació de llocs de treball. Entre les mesures proposades per la Confederació està la flexibilització del mercat laboral amb mesures com la supressió del contracte temporal (i la seva substitució per un contracte indefinit més flexible i adaptat a la realitat productiva), la potenciació del contracte d’obra i servei, la creació del con-

tracte d’aprenentatge o la reducció a la cotització de la seguretat social, entre d’altres. La Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec), de la seva banda, apunta entre altres mesures la necessitat de canviar la Llei de Morositat i obligar les administracions a pagar les seves factures a 30 dies i les empreses privades a

60 dies, “amb el que es reduiria la dependència de les empreses i els autònoms envers les entitats financeres”. Segons Joaquim Sendra, president de Pimec a Tarragona, “la petita i mitjana empresa vol mesures que les ajudin a disposar de més independència financera i liquiditat, no pas mesures que abarateixin els acomiadaments”.

S’incrementa el nombre de desocupats que busca la primera feina


notíciestgn

11 de novembre de 2009

Tema de la setmana | 3

La contractació indefinida cau prop d’un 40% en l’últim any a Tarragona Enguany s’han signat ja 45.281 contractes menys entre fixes i temporals Òliver Márquez, Tarragona

E

l creixent atur va acompanyat inevitablement d’una davallada en les contractacions. Enguany, segons dades del Ministeri de Treball actualitzades el mes d’octubre, a les comarques de Tarragona s’ha registrat una caiguda de més del 20% en les contractacions (veure taula) .

Segons els experts, la baixada dels contractes fixes ja no només afecta la gent jove i els immigrants

Les empreses de casa nostra han deixat de fitxar empleats. Així es desprèn de les dades de contractació facilitades fa pocs dies pel Ministeri de Treball. Aquest 2009 s’han signat a la província 45.281 contractes menys que en el mateix període de 2008. La situació és especialment complicada si ens fixem en els contractes indefinits (fixes), que han caigut 14.214 (un 38’61%). Mentre que l’any 2008 a aquesta alçada de l’any ja s’havien signat gairebé 17.000 contractes indefinits, enguany encara no s’ha arribat a la xifra de 10.000. Quelcom similar succeeix en la contractació temporal. Enguany s’han signat només 153.247 contractes, el que significa un 16,86% menys que l’any 2008 (184.314 contractes). Els experts asseguren que fins ara la manca de contractació indefinida afectava sobretot a immigrants i a gent jove, però que ara la destrucció de contractació fixa s’està notant entre sectors poblacionals -sobretot dones- que presenten majors càrregues socials.

El deteriorament laboral a les nostres comarques L’atur és la conseqüència social més visible de la recessió econòmica que estem vivint. L’atur no és més que la punta de l’iceberg d’un conjunt de mesures que cal emprendre de forma global no només en l’àmbit del mercat laboral. A mitjans de 2008, quan la situació econòmica i financera es deteriorava per moments des de la Cambra de Tarragona ja vam demanar un Pacte d’Estat per fer front amb realisme i efectivitat a un problema molt greu. Les expectatives del Govern espanyol auguren que l’ocupació no augmentarà fins a finals del 2010, i que les taxes de creixement interanual continuaran essent moderades. Aquestes són les previsions, però les dades reals ens diuen que tenim més parats que no fa un any: 68.000 persones aturades a les Comarques de Tarragona, segons l’Enquesta de Població Activa. La destrucció contínua d’empreses és una realitat que vivim dia a dia. Les mesures per la creació de noves empreses, el foment de l’emprenedoria i el recolzament al desenvolupament i creixement de les empreses són les línies bàsiques que poden suavitzar l’increment de la desocupació. L’Estat espanyol està sotmès a una destrucció de l’ocupació encara

més intensa (17% de taxa d’atur amb possibilitat de situar-se en el 20% a finals d’any), si no es corregeixen els principals problemes que provoquen un funcionament tan ineficient del mercat de treball. Aquests són principalment: primer, l’alta temporalitat de l’ocupació, que en fases recessives de l’economia provoca major destrucció de llocs de treball. Segon, la negociació col·lectiva continua essent molt rígida. I, tercer, és recomanable una avaluació més rigorosa de les activitats realitzades en polítiques actives, és molt important reorientar l’assignació dels recursos cap a aquells programes, agències, etc. que mostrin millors resultats, a més a més, d’ampliar l’oferta d’activitats. Ara bé, que ningú es cregui que tornar a la creació d’ocupació i la riquesa serà fàcil, ens caldrà temps i iniciativa. Per això, el que cal és afrontar com més aviat millor canvis que permetin una major flexibilitat del mercat de treball. Sense aquesta mesura, com d’altres de necessàries, difícilment aconseguirem truncar l’evolució econòmica. Gabinet d’Estudis de la Cambra de Tarragona


4 | Tema de la setmana

notíciestgn

11 de novembre de 2009

Els sindicats reclamen reformes urgents per tornar a generar ocupació “La resposta del govern de l’Estat és insuficient” Renda Activa d’Inserció.

Jaume Pros Secretari general CC.OO. a Tarragona Com valora l’evolució de l’atur en el que portem d’any? La tendència a l’alça del nombre d’aturats i aturades i la caiguda de contractes registrats, no fa preveure una imminent sortida de la crisi. A les nostres comarques la destrucció d’ocupació està molt per sobre del conjunt de l’Estat. El mes d’octubre s’ha tancat amb una xifra de 59.102 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que suposa un increment interanual del 44’08%, la mitjana catalana està en un 43’81% i l’espanyola en un 35’14%. Cal tenir en compte que hi ha més d’un 21% del total de persones registrades com a aturades que no estan percebent cap tipus de prestació contributiva, de subsidi o de

Quines són les mesures que proposa CC.OO.? •Que la Generalitat posi en marxa la Renda Garantida de Ciutadania que garanteixi una prestació econòmica a les persones que no tenen ingressos per fer front a les seves necessitats bàsiques. •Garantir la protecció social a les persones aturades, en especial les que ja han esgotat la seva prestació per desocupació. •Cal incrementar les mesures per part del govern en l’àmbit del Diàleg Social per tal de disminuir l’atur i reactivar l’economia. Quina valoració en fa CC.OO. de la política del Govern? •La crisi té les seves arrels en la desregulació dels mercats financers a nivell internacional. Per tant la crisi és, en primer lloc, financera i convé insistir en això, sobretot quan es pretén desviar l’atenció cap al mercat laboral per demanar una major desregulació i pèrdues de drets laborals. Cal combatre les propostes de les patronals, doncs les seves pretensions són legalitzar la precarietat laboral, aprofitant l’actual conjuntura, facilitant encara més l’acomiadament i fent-lo més econòmic. De fa anys, CC.OO. venim denunciant la falta de previsió davant els possibles canvis del cicle econòmic. No se’ns ha fet cas i des dels poders públics i econòmics se’ns ha respost que érem uns “agoreros”

perquè es creixia i es creava més ocupació que en els altres països de la Unió Europea, però sense tenir en compte quin tipus d’ocupació. •CC.OO. tampoc ens resignem davant l’actual situació i és per això que hem pres la iniciativa proposant un pacte a nivell de l’Estat i un conjunt de mesures urgents a Catalunya que tinguin en compte als treballadors i treballadores en primer lloc, que evitin o minimitzin la pèrdua d’ocupació i que garanteixin unes prestacions suficients per als qui han perdut la feina. •Les respostes donades pel govern de l’Estat fins al moment han estat clarament insuficients i contradictòries, i algunes mesures han anat en la direcció contrària al que cal fer generant una profunda confusió (polítiques de xecs i beneficència en lloc de consolidar drets mitjançant polítiques i prestacions socials). No obstant això, les mesures d’ajuda al sector financer (sector, no ho oblidem, responsable de l’actual situació) han estat ràpides i suficients però no han servit per injectar liquiditat a les empreses, als autònoms i a les famílies, doncs les entitats financeres opten per blindar-se davant la crisi (sobretot els directius) i no tant a contribuir a una sortida més ràpida. •El Govern de la Generalitat tampoc ha respost davant les peticions realitzades pels sindicats en matèria de polítiques socials per tal de complementar les de l’Estat, o per garantir la cobertura a les persones que es quedin fora de les políti-

ques estatals: plans d’ocupació a nivell local o comarcal, polítiques industrials i sectorials d’anticipació per evitar o minimitzar els tancaments d’empreses, plans de xoc per aquells territoris amb un major impacte de la crisi, etc. •Les patronals tenen una major responsabilitat perquè s’estan aprofitant de la crisi per ajustar les plantilles més enllà de l’existència de problemes reals: Després de la no renovació dels contractes temporals que es va produir a l’inici de la crisi, ara estan procedint a substituir personal fix per eventual. Segueixen pressionant per aconseguir reformes que facilitin l’acomiadament i l’abaratiment del seu cost. Tenen bloquejats molts convenis col·lectius, incomplint els pactes. Pretenen congelar o reduir els salaris, quan a Espanya tenim 7 milions de persones que cobren per sota dels 1000€ al mes (al voltant de 800.000 persones a Catalunya). Amb la seva actitud, les patronals estan contribuint a aguditzar encara més la crisi, impedint la reactivació del consum. Farien bé al país i a les seves empreses si dediquessin les seves energies a aconseguir liquiditat i crèdits (principal i més greu problema de les petites i mitjanes empreses), exigència que cal situar als poders públics i, també, al sector financer. Quines són les mesures que proposaria CC.OO. per reactivar el mercat de treball?

Les nostres propostes s’adrecen al Govern Central, al de Catalunya i a la patronal, s’articulen sobre la base de canviar el patró de creixement que ens ha dut a l’actual situació i deixar de banda, d’una vegada per sempre, qualsevol temptació de perpetuar un model de competitivitat basat en mà d’obra barata i precària, i transformar-lo en un altre que incorpori major valor afegit en la producció de béns i serveis. Per això creiem que són necessàries: •Polítiques de formació adequades i suficients que responguin a les necessitats de les persones treballadores i de les empreses (prestigiar la formació professional). •Recursos suficients en I+D+i. •Millora de les infraestructures de suport a les empreses i per facilitar la mobilitat de les persones (evitant així els accidents “in itinere” –els que es produeixen anant o tornant de la feina-, l’augment de la jornada, etc.). •Major estabilitat i qualitat de l’ocupació. •Increments salarials que mantinguin i millorin el poder adquisitiu dels salaris, especialment dels més baixos. •Polítiques actives industrials i sectorials. •Polítiques actives d’ocupació. •Polítiques socials, necessàries per a la cohesió social, que evitin l’exclusió dels milers de persones que es troben en risc o situació de pobresa i molt a prop de la marginació i exclusió social.

UGT: mesures dràstiques contra l’atur El nombre d’aturats a la demarcació de Tarragona és de 59102 (segons l’INEM), ja que el darrer mes d’octubre 2408 treballadors es van quedar sense feina. Aquest fet suposa que un nombre més elevat de persones del nostre territori veuran augmentada la seva precarietat econòmica i social. A més, aquestes dades posen de manifest que l’ocupació que s’ha creat mitjançant la campanya d’estiu i el Fons Estatal d’Inversió Local ha estat majoritàriament temporal i precària, en conseqüència el sector més afectat per la crisi, a part de la construcció, és serveis, aquest col·lectiu està patint de forma molt evident la

destrucció de llocs de treball temporals i la demarcació de Tarragona està patint els efectes del final del turisme d’estiu. Malgrat el notable increment del nombre de persones desocupades, no s’està produint un reforçament proporcional dels serveis públics d’ocupació ni de les polítiques destinades als aturats. En aquest sentit des de la UGT de Catalunya volem denunciar la reducció generalitzada de la durada dels cursos de formació adreçada als aturats i aturades, l’insuficient nombre d’orientadors i orientadores per atendre les persones en situació d’atur, el pressupost del SOC ha crescut només en un 17,6% mentre

que el nombre d’aturats s’ha doblat en un any i les aules de recerca intensiva de feina estan atenent només al 0’41% dels aturats. Les persones desocupades que estan cobrant la prestació contributiva o el subsidi estan començant a esgotar aquest dret i la nostra previsió és que en els pròxims mesos la taxa de cobertura econòmica continuï baixant. Per aquesta raó, des de fa temps la UGT reclamem la millora de les condicions de la prestació de l’atur, subsidi d’atur i Renda activa d’inserció (RAI) i exigim que ben aviat el Programa temporal de protecció per desocupació i inserció ampliï, tal com es va acordar, que les perso-

nes que van perdre la feina fins a l’1 de gener de 2009 puguin percebre aquesta prestació. La UGT reivindica una optimització de les polítiques d’ocupació i posar fre a la seva progressiva precarització, mitjançant l’increment de recursos humans i econòmics en les oficines de treball del SOC (increment de persones orientadores, així com de les Aules de Recerca Intensiva de Feina), proporcional a l’augment de persones en situació d’atur, amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat a les persones usuàries; l’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació per part de la Generalitat de Catalunya, per tal

de millorar a seva qualitat, eficàcia i eficiència; una aposta clara per la formació ocupacional, integrada en un itinerari professionalitzador i personalitzat, amb una oferta suficient i permanent en el temps; un sistema de beques i ajuts accessible per a les persones desocupades, que incentivi la seva permanència en els cursos de formació; la immediata posada en marxa d’un sistema d’orientació professional; i l’agilització del procés d’acreditació de competències professionals. Jordi Salvador Duch Secretari general UGT


notíciestgn

Tarragona | 5

11 de novembre de 2009

Tarragona

Aregio: ‘la participació directa de la gent és el futur de la política’

CiU proposa la creació dels Consells de Districte per garantir la implicació del ciutadà en la presa de decisions en la política de la ciutat notíciestgn, Tarragona

C

onvergència i Unió ja ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per les properes eleccions municipals del 2011. En el transcurs d’una trobada amb periodistes, Joan Aregio, portaveu del partit, va presentar un projecte que, tal i com ell va definir tindrà “pocs compromisos, però ferms, concrets i avaluables”. L’eix central de la proposta és la divisió de la ciutat en consells de districtes que segons CIU, permetran la participació activa dels ciutadans en la política de la ciutat. “Allò que el polític es compromet a fer en una legislatura s’ha de complir, els compromisos electorals han de ser gairebé contractuals”, aquest va ser un dels missatges que recull la filosofia del projecte de CIU pels propers comicis municipals. Aregio va explicar que cada cop és més evident el distanciament entre la classe política i el ciutadà. Els motius que han provocat aquesta ruptura són diversos però sobretot es basen, assegura, ‘en les promeses incomplertes’. La solució per combatre aquesta desafecció és aconseguir fer partíceps als ciutadans en la presa de decisions i pels nacionalistes l’eina bàsica que ho pot fer possible són els consells de districte. El partit ja ha fixat un calendari de visites a totes les associacions veïnals i entitats culturals, esportives, socials, econòmiques... de la ciutat per tal de donar a conèixer la seva proposta de un nou model de ciutat.

Consell de districte

CIU va destacar que una de les riqueses de Tarragona és el seu ampli teixit social. Són moltes les associacions i entitats que actuen en diferents camps com el cultural, esportiu o veïnal. Aprofitar aquesta pluralitat és essencial per aconseguir fer una política de tots. La ciutat es dividiria en districtes (actualment ja es troba dividida en 12) i cadascun disposaria d’un consell. Aquest seria un òrgan autònom, no només amb facultat consultiva sinó també vinculant. Però com es traduirien els consells de districte en el funcionament de

Joan Aregio, portaveu i candidat de CIU per les properes eleccions i el regidor Frederic Adan durant la presentació als periodistes. / M.A la ciutat? el consells participaran de manera directa i inequívoca en la presa de decisions municipals en qualsevol assumpte d’incidència directa en el seu districte i els seus ciutadans.

Composició del Consell

Els consells tindrien un màxim de 27 membres, sota la presidència d’un regidor del consistori que no cal que coincideixi amb el partit de govern. El regidor escollit seria del grup polític que guanyés en aquell districte amb independència, per tant, del color polític que tingui l’Ajuntament. Amb aquestes regles de funcionament, els nacionalistes volen assegurar el pluralisme i la llibertat alhora de defensar les inquietuds del districte, i que sempre es situïn per damunt dels interessos dels partits polítics. Els consells ‘estaran formats per representants de les associacions de Veïns, de les Llars de Jubilats, de les entitats culturals de major representació al districte, de les entitats esportives, representants del món comercial i econòmic de la zona i representants, en número proporcional al resultat electoral de cada grup municipal amb representació a l’Ajuntament’.

Competències del Consell

La idea de crear aquests consells, s’entén que respon a que ningú millor que els propis ciutadans coneixen les necessitats de la seva zona. Els consells consultius com a representació ciutadana ‘elaboraran plans estratègics en matèria de desenvolupament i equipaments dels seus districtes’. A més tindran capacitat per decidir de forma vinculant en matèries com l’eliminació del soroll, mobilitat de les persones o la neteja, ‘un dels temes que més preocupa als tarragonins’. Es preveu que cada districte disposi d’un OMAC propi que permetrà la descentralització. En aquesta línia, Aregio va assegurar que ‘s’ha de lluitar perquè cada districte tingui la seva pròpia llar d’infants, el seu centre de dia...i això ho podran defensar directament els propis ciutadants’. La creació dels Consells de Districte és una acció permesa per Llei 57/2003 que fomenta la modernització del govern local pels municipis que siguin capital de Província. En tot moment, Aregio va deixar clar que aquest nou model de gestió de ciutat no suposarà un sobrecost per l’administració i els ciutadans.

CiU aposta per ‘pocs compromisos però ferms, concrets i avaluables’

Les decisions que es prenguin als Consells de Districte seran vinculants


notíciestgn

11 de novembre de 2009

6 | Tarragona

22 denúncies en la campanya de seguretat del transport escolar el trajecte, amb la qual cosa s’ha evitat retardar el funcionament habitual dels centres educatius. A més, en aquesta campanya els agents han anat acompanyats del Guillem, el personatge que representa l’Educació Vial, i que ha explicat d’una manera amena i divertida als infants la importància de la seguretat dins els autobusos que cada dia els porten a l’escola.

Verònica Tapias, Tarragona

L

a campanya de control de la seguretat al transport col·lectiu escolar es va tancar la setmana passada amb un total de 22 denúncies. S’han controlat 22 autobusos de 9 escoles de Tarragona. Els agents de la Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana han anat acompanyats del Guillem, el personatge que representa l’Educació Vial i que ha explicat als nens la importància de la seguretat als autobusos que els duen al col·legi. La campanya de control de la seguretat al transport col·lectiu escolar duta a terme per la Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana va finalitzar la setmana passada. Durant les dues setmanes que s’ha realitzat aquesta campanya s’han controlat 22 autobusos en 9 col·legis de la ciutat. Els controls han afectat els autocars que exerceixen aquesta activitat amb origen i destinació a la ciutat de Tarragona i també aquells que traslladen infants des d’altres municipis

Objectiu prioritari

Els agents fent una inspecció / Cedida als col·legis de la nostra ciutat. En total s’han tramitat un total de 22 denúncies per infraccions diverses, en la seva majoria per defectes en la documentació, 18 d’elles tramitades a Transports de la Generalitat i 4 al Servei Català de Trànsit. Com en altres ocasions, els agents han comprovat les condicions tècni-

ques, administratives i de seguretat dels vehicles i també els documents acreditatius dels seus conductors, a fi de corroborar que es reuneixen tots els requisits exigits per la reglamentació vigent i així garantir al màxim la seguretat. Els agents han dut a terme les comprovacions un cop finalitzat

Rafel Comes, cap de la Guàrdia Urbana, ha manifestat que “la inspecció del transport escolar és un dels objectius prioritaris de la Guàrdia Urbana de Tarragona, perquè volem estar completament segurs que es reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits per la reglamentació vigent, perquè només així es garanteix al màxim la seguretat dels menors”. La posada en marxa d’aquesta campanya específica no és incompatible amb el fet que la Guàrdia Urbana continuï realitzant de manera rutinària o aleatòria aquest tipus de controls. Aquest dispositiu de control es tornarà a fer a mig curs

i es repetirà a final de curs coincidint amb les sortides i excursions que realitzen els centres educatius.

18 denúncies

Les denúncies que s’han tramitat a transports de la Generalitat han estat per les següents causes: set per no estar emparat per l’assegurança de responsabilitat civil il·limitada, sis per realitzar transport públic de viatgers escolars sense l’autorització específica (i sense la sol·licitud), una per no portar la targeta de transports, dos per manca del llibre de reclamacions, una per no anotar, o fer-ho amb manca de dades, el viatge al llibre de ruta, i una última per no estar emparat per l’assegurança obligatòria de viatgers. Pel que fa a les denúncies tramitades al Servei Català de Trànsit, n’hi ha una per manca de cartells de transport escolar, una per no haver passat la ITV ordinària del vehicle, la tercera per manca d’autorització del conductor per realitzar transport escolar i l’última per no funcionar automàticament el dispositiu lluminós del vehicle.

Tarragona presenta una llista de víctimes del franquisme notíciestgn, Tarragona

Imatge de la plantada del Dia de l’Arbre / Cedida

500 nens participen en una plantada d’arbres notíciestgn. Més de mig miler d’escolars de diferents centres de la ciutat van participar el passat dijous, 5 de novembre, en la plantada d’arbres promoguda per l’Ajuntament de Tarragona, Los 40 Principales, Tarragona 2017 i la Fundación+Árboles. Es tracta d’una campanya de Los 40 Principales, “¡Plántate. Ven y siembra vida!”, amb la qual l’Ajuntament de Tarragona va voler commemorar el Dia de l’Arbre.

12.00 arbres

Durant l’acte es van plantar 1.200

exemplars de pi blanc, ginesta i matolls, tots ells varietat autòctones de la Mediterrània. La plantada va tenir lloc al Fortí de la Reina de Tarragona i va comptar amb la col·laboració d’un grup de quaranta voluntaris de la Candidatura de Tarragona als XVIII Jocs Mediterranis del 2017. Aquesta iniciativa educativa i lúdica s’inclou en el programa “Plantem pel Planeta” de les Nacions Unides pel Medi Ambient. Després de la plantada, els participants van poder gaudir d’una actuació musical en directe, organitzada per Los 40 Principales.

La Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona ha endegat un projecte de recuperació dels espais de la memòria històrica de la ciutat. Aquest procés s’ha iniciat, aquest any, amb la intervenció en el refugi antiaeri de l’Ajuntament i continuarà, durant l’any 2010, amb la dignificació de la fossa comuna del cementiri, la museïtzació de la presó de Pilats a la torre del Pretori romà i els refugis antiaeris de Casa Canals.

Placa commemorativa

En el marc d’aquest procés i, al mateix temps, per donar compliment a la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, l’Ajuntament de Tarragona procedirà properament a la col·locació d’una placa amb els noms de les víctimes de la repressió esdevinguda entre els anys 1939 i 1948 enterrades al cementiri de Tarragona. La recerca històrica duta a terme fins aquest moment dóna com a resultat que 712 persones, víctimes de la repressió durant el període del 15 de gener de 1939 fins el mes de desembre de 1948, estan

Una imatge d’una de les fosses comunes del cementiri / V.T. enterrades en el cementiri de Tarragona, bé a la fossa comuna o bé en nínxols. La relació dels noms de les víctimes es pot consultar al web http:// victimesrepressio.tarragona.cat. Aquesta relació és provisional i, amb l’objectiu de poder corregir o ampliar les dades nominals que figuraran a la placa, qualsevol ciutadà o ciutadana pot aportar a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, ubicada a la Rambla Nova, 59, la documentació necessària per incloure les correccions oportunes. El termini s’acaba el dia 20 de novembre de 2009, aquest dia inclòs. Per a qualsevol dubte

o aclariment es pot trucar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona al telèfon 977 296 230.

De moment s’han identificat 712 persones enterrades al cementiri


notíciestgn

Tarragonès | 7

11 de novembre de 2009

Tarragonès

Ernest Maragall promet solucionar les mancances del CEIP de Perafort CEIP Josep Veciana va causar al conseller el va portar a afirmar que “el més important d’un col·legi no és el mobiliari o el material, sinó els mestres, i aquest centre disposa d’uns educadors i d’una comunitat molt ben preparada i en que hi ha una gran connexió entre tots els elements humans que la integren. Per això, crec que aquesta escola està en condicions de ser referència pedagògica”. Finalment, Maragall, va fer referència a les mancances apuntades per la directora del centre escolar, assegurant que “el que us falta ho tindreu, ara li toca a l’educació de Catalunya i a aquesta escola en particular”.

El conseller d’Educació visita l’escola i en lloa la qualitat de l’equip humà notíciestgn, Perafort Perafort va rebre divendres passat la visita del conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall i Mira, que va venir per conèixer de primera mà la realitat d’aquest municipi i la seva important i ferma inversió en l’educació i la formació acadèmica. El conseller, acompanyat de l’alcalde i altres representants municipals, va poder veure l’escola bressol municipal Mar Blava i el CEIP Josep Veciana. Després de la visita, Maragall va destacar la funcionalitat dels espais i va lloar la tasca dels educadors dels dos centres. En els parlaments, la directora de l’escola, Fàtima Sabat, va exposar la realitat d’un centre de recent crea-

El conseller Maragall a l’hort ecològic del CEIP de Perafort / Cedida ció –enguany ha iniciat el seu tercer curs de vida-, amb els avantatges que això suposa, però també amb les mancances que encara té pendents. Sabat va destacar “la importància de tots els que formen la comunitat d’aquest col·legi: els alumnes, els professors, els pares i mares i l’Ajuntament, ja que tots han aportat el seu gra de sorra per fer-lo possible”. La directora va aprofitar la visita

del conseller per demanar-li “un cop de mà per superar les mancances que encara té aquest col·legi”.

225 places al CEIP

Per la seva part, l’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla i Pla, va fer un repàs de l’evolució històrica dels centres educatius al seu municipi, destacant que “fa 17 anys vam haver de tancar l’escola per falta d’alumnes,

i avui en dia disposem d’una escola bressol municipal amb capacitat per 80 nens i nenes i d’un CEIP que pot acollir 225 alumnes”. Per últim, el conseller Maragall va reconèixer en la seva intervenció que “a Perafort, el dret a l’educació està ben servit, i els alumnes d’aquesta escola segur que sortiran ben preparats per afrontar reptes futurs”. De fet, la bona impressió que el

L’escola bressol municipal té capacitat per 80 nens i nenes i el CEIP en pot acollir 225

Altafulla celebra la Festa Major de Sant Martí Dimecres 11 . 6h- Carrers d’Altafulla de cap a cap- Toc de matinades pels grallers d’Altafulla. . 8h- Pati Escoles Teresa ManeroEsmorzar de l’arengada. . 10,30h- Plaça del Pou, 41 escales del C/ del Forn- Pujada del pilar de 4 a la Plaça de l’Església pels Castellers d’Altafulla. . 11h- Ofici de Festa Major cantat per la Coral Nous Rebrots. Tot seguit, Solemne processó en honor al Patró Sant Martí de Tours. . 13h- Plaça del Pou- Actuació del Grup de Bastons d’Altafulla acompanyats dels Grallers d’Altafulla i Toc de Vermut amb pica pica. . 17h- Emissora Altafulla Ràdio- Ball parlat de Sant Martí. 9a lectura del text, coordinat per Joana Badia, retransmès per l’emissora municipal. . 18h- C/ de Dalt fins a la Plaça del Pou- Rua de Sant Martí amb fanalets i representació de l’Escena de la Capa de Sant martí, seguit d’un batut de xocolata i galetes de Sant Martí,

amb la col·laboració de l’Esplai de la Gent Gran i l’Escola de Música d’Altafulla. . 20h- Plaça del Pou- Correfoc amb els Diables d’Altafulla i el Gat de Foc d’Altafulla, cercavila i lectura dels versots. . 21h- Darrere del castell- Castells de Focs de Festa Major Gran.

Dijous 12 . 12h- Esplai de Jubilats- Missa i dinar per a la gent gran, organitzat per l’Esplai de Jubilats.

Divendres 13 13 al 15 de nov.- Centre Lúdic Les Bruixes- Pujada en Costa Altafulla 2009 (scalextric). . 17,30h- Casal La Violeta- Mou-te per Sant Martí amb la Biblioteca Municipal: grup de mares PEIX PEIXET amb la col·laboració de LOLA CARPIO. . 19h- Sala de Plens- Presentació del llibre Luna Llena en Medouné, a càrrec de Juan Lúis Oliva de Suelves,

escriptor i veterà viatger i caçador. . 20h- Iribar Tapa-Tapa/ Pl. Martí Royo- Festa cervesa BUDWEISER.

Dissabte 14 . 16h- Poliesportiu- Partit de futbol sala Altafulla FS A- Alcover CE A. . 17h- Tota la vila- Gimcama popular, organitzada pel Grup de Diables d’Altafulla. . 18h- Poliesportiu- Partit de futbol sala Altafulla FS B- Montblanc Park A. . 19h- Casal La Violeta- Aminació infantil amb el grup RATATAPLAM. . 22h- Cercle Artístic Pallissa del Senyor- Concert de IN THE TIME. . 23h- Era de l’Ixart- Música disco dels anys 70 al locals dels Castellers d’Altafulla.

Diumenge 15 . 18h- Casal La Violeta- Teatre: La Casa de Bernarda Alba, a càrrec de la Companyia BELL GRUP de l’Hospitalet.

Les activitats organitzades van començar el dia 6 i s’allargaran fins el dia 15


notíciestgn

11 de novembre de 2009

8 | Tarragonès

Construeixen una pantalla vegetal per protegir els Muntanyans Un equip d’11 persones, 9 amb malaltia mental severa, és l’artífex de l’aïllament Verònica Tapias, Torredembarra Un equip d’onze persones, nou de les quals pateixen malaltia mental severa, han construït una pantalla vegetal per la conservació de l’espai natural dels Muntanyans de Torredembarra i aïllar-lo de la línia de ferrocarril. Aquesta actuació forma part del conveni de col·laboració signat entre l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Tarragona pels anys 2009-2010 amb dos objectius principals: la inserció de persones en risc d’exclusió laboral i la millora i manteniment dels espais naturals. L’entitat financera hi destina 1.200.000 euros cada any. El paisatge que formen les dunes i els aiguamolls costaners ha anat desapareixent d’arreu del nostre litoral i avui només en podem trobar fragments ben conservats al Delta de l’Ebre. Aquestes dunes, que als Muntanyans de Torredembarra es troben entre la platja i els aiguamolls, funcionen com a reserves de sorra que actuen com a reguladores perquè les platges no es quedin sense sorra. Pel que fa als valors naturals propis d’aquest espai natural, cal destacar que els Muntanyans són el cinquè indret del país on es poden observar un nombre més elevat d’espècies diferents d’ocells, destacant entre

L’equip de l’associació Aurora fent treballs als Muntanyans / Cedida d’altres la nidificació del corriol camanegra. Als punts més allunyats de la sorra creixen espècies com el tamariu, alguns pins i espècies pròpies de la brolla i la màquia mediterrània

com l’ullastre i el llentiscle. És precisament aquest grup de plantes, les que s’han potenciat mitjançant la creació d’aquesta pantalla vegetal. A més d’augmentar la biodiversitat d’espècies vegetals d’aquest espai

natural, aquesta pantalla pot proporcionar refugi a un bon nombre d’animals. D’aquí la importància de preservar aquest espai. L’àmbit d’actuació d’aquest projecte s’ha situat entre

les llacunes litorals, anomenats Salats i la via del ferrocarril. Les actuacions de conservació realitzades inclouen l’estassada selectiva de vegetació forània com la canya, la palmera i les atzavares que mica en mica han anat envaint l’espai natural. També s’ha instal·lat una tanca vegetal entre la via del ferrocarril i l’espai natural de 336 metres de longitud, al costat de l’estany del Sol i de Clarà (formada per miòpor, una espècie provinent d’Austràlia). S’han minimitzat les tasques de poda manualment per tal de reduir l’impacte en les espècies que hi habiten. A més, s’ha eliminat el canyar i s’han netejat les deixalles. Per altra banda, s’ha fet un tractament per millorar les espècies existents i s’han replantat plantes típiques de la zona com el tamariu. Es preveu la recreació de 4 unitats de vegetació –la junqueda, el tamarigà, el savinar litoral i la màquia litoral- espècies, totes elles, pròpies del litoral català. Aquestes es distribuiran intentant reproduir quin seria el paisatge natural de la zona si l’acció de l’home no l’hagués erosionat. Per portar a terme tots aquests treballs s’ha comptat amb un equip d’11 persones que pateixen una malaltia psíquica, un tècnic forestal i un coordinador. Tots ells són de l’associació Aurora de Tarragona.

Xerrades de prevenció sobre seguretat ciutadana notíciestgn, Creixell La Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC) dels Mossos d’Esquadra del Camp de Tarragona conjuntament amb la Policia Local del municipi de Creixell van fer la passada setmana a Creixell diferents xerrades informatives de prevenció sobre seguretat ciutadana. Aquestes xerrades, que van tenir lloc a la Llar d’Avis Mar i Sol i a la Residència La Ermita, tenien per objectiu principal donar consells de seguretat, sobretot a la gent gran. Amb aquestes accions es vol prevenir que les persones grans puguin esdevenir víctimes de fets delictius, atesa la seva especial vulnerabilitat. A aquestes xerrades van assistir més d’una seixantena d’avis i àvies residents en els dos centres geriàtrics esmentats de Creixell. L’alcalde d’aquesta localitat del Tarragonès, Teo Fuster, va aprofitar aquest acte per anunciar que en les properes setmanes es repetiran aquestes

Representants municipals amb membres de Càritas Salou / Cedida

Els 2.900 euros de la paella, per Càritas Imatge de la xerrada dels agents / Cedida xerrades informatives adreçades a la població en general. D’aquesta

manera, es vol donar quatre consells als habitants de la vila.

notíciestgn. Després de l’èxit de convocatòria de la paella popular que es va realitzar a la Festa Major del 30 d’octubre de Salou, l’alcalde, Pere Granados, va entregar el xec de la recaptació a Càritas Salou. Finalment van ser 2.900 euros els que es van recaptar amb els tiquets d’un dels actes més populars de la Festa de la segregació

de Salou. Granados va estar acompanyat de la regidora de Cultura i Festes, Isabel Aguilera i de la regidora d’Acció Social i Ciutadania, Ana Narbona (foto superior). L’acte va comptar també amb la presència del mossèn Santiago Soro de la parròquia de Santa Maria del Mar i del director de Càritas Salou, Ramon Blasi.


notíciestgn

Tarragonès | 9

11 de novembre de 2009

Noves activitats per impulsar el Pla Educatiu d’Entorn de Salou L’objectiu del Pla és aconseguir l’èxit escolar i la integració de les famílies

Els Family Brothers amb representants municipals / Cedida

El regidor d’Educació, l’alcalde de Salou, l’inspector de zona i l’assessor en llengua i cohesió social a Salou / Cedida

Aposta decidida per les activitats per als joves

tat que desenvolupin una activitat i que, sobretot, responguin de forma satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i que s’adaptin a la convivència de la societat actual”. Precisament, d’entre els cursos novedosos que s’implanten hi ha el Pla Municipal d’Absentisme que es desenvolupa en horari escolar dins de cada un dels centres i que busca fomentar accions dirigides a la prevenció i reducció de l’absentisme. També enguany s’ha aconseguit

notíciestgn. La regidoria d’Infància i Joventut de Salou treballa en la creació, junt amb el grup Family Brothers, d’una nova associació al municipi encarada a la divulgació del break dance. Els Family Brothers compten amb 14 membres i assagen regularment al local annex al Carrilet, on ja s’ha millorat el terra –adequant-lo a les necessitats del ball- i properament s’instal·larà una dutxa. La regidora, Júlia Gómez, ha assegurat també que “de cara a la

Verònica Tapias, Salou L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Salou conjuntament amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat han impulsat un curs més el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) entre els centres salouencs. Es tracta del tercer curs en què s’aposta pel PEE com a eina per reforçar àmbits com l’èxit escolar, la integració de les famílies, l’enfortiment de les xarxes educatives i l’educació en el lleure. Com ha explicat el regidor David Ninyà “l’objectiu és aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i laboral, amb la finali-

Caputxins, nº29 bxos-Tarragona

977 249 819

immoserveitarragona@immoservei.com

OPORTUNITATS: PISOS, NAUS I LOCALS

TARRAGONA Dúplex C/ Bethoven 147 m2 + 35 de jardí, 4 habitacions, 2 places de pàrquing, impecable PREU: 415.000 €

TARRAGONA C/ Gasòmetre pis de 105 m2, 3 habitacions, sala menjador, 2 banys, calefacció, vistes al mar, pàrquing opcional PREU: 200.000 €

TARRAGONA. Torreforta Edifici de 8 anys, 95 m2, 4 habitacions, 2 banys, sala menjador, parquet, cuina equipada, pàrquing PREU: 135.000 €. S’ha de veure!

TARRAGONA Xalet a Boscos 730 m2 de parcel·la, 320m2 aprox. de vivenda, piscina, 70 m2 de menjador. S’ha de veure l’oportunitat

www.immoserveitarragona.com

PREU: 550.000 € ABANS 800.000 €

per primer cop la participació del Club Nàutic de Salou amb l’activitat “Acosta’t al mar”, que ofereix tallers nàutics i d’aprenentatge de la vela lleugera. El PEE inclou una llista de 22 activitats en horari escolar i extraescolar que van des d’exposicions lingüístiques, educació intercultural, altres de suport a la tasca escolar, tallers d’educació per a la llengua, escola de pares i mares, activitats teatrals o de foment de la lectura, entre un llarg etcètera.

festa major d’hivern també faran una exhibició de nivell, com la que vàrem poder veure per la festa de la segregació”. Es tracta de joves que viuen el hip hop i volen donar-lo a conèixer per allà on van. William Monsalve, coordinador dels Family Brothers ha explicat que: “tenim molts projectes que tirarem endavant per despertar el hip hop a Salou”. Monsalve ha afegit que: “ hi ha molts joves interessats en aprendre i nosaltres els hi volem oferir aquesta oportunitat”.


notíciestgn

11 de novembre de 2009

10 | El Vendrell

Setze municipis, la Diputació de Barcelona, la Fundació CIREM i el PTOP van assistir a aquesta trobada

Sessió de treball sobre plans de barri als nuclis antics

El Vendrell

Verònica Tapias, El Vendrell Un total de setze municipis d’arreu de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Fundació CIREM i els responsables de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) van assistir la setmana passada a la primera sessió de treball sobre plans de barri als nuclis antics, que s’ha celebrat al Vendrell. Tots aquests municipis, amb actuacions subvencionades als seus nuclis històrics, han posat sobre la taula les problemàtiques que es troben a l’hora de tirar endavant els seus plans de barri i han ofert una visió global de com estan treballant les administracions locals en aquest àmbit. L’alcalde del Vendrell, Benet Jané, que va ser present a la trobada, ha destacat que el grup de treball creat recentment “permetrà establir sinergies molt profitoses per millorar les actuacions que es fan a les nostres ciutats”. Així mateix, ha destacat que el fet que el Vendrell hagi acollit aquesta trobada demostra que la capital del Baix Penedès “és un exemple que s’estan fent bé les coses i l’experiència obtinguda pot ser útil per a altres municipis”.

Campanya contra els excrements de gos al carrer L’alcalde va assistir a la jornada de treball / Cedida Per la seva banda, el secretari de Planificació Territorial del PTOP, Oriol Nel·lo, va cloure la jornada demostrant satisfacció perquè “s’han detectat llums i ombres en la gestió dels plans de barri, però també bones pràctiques que es poden copiar, com ara les del Vendrell”. Els municipis de Barcelona, Lleida, Tarragona, Caldes de Montbui, Cambrils, Cervera, Montblanc, Olesa de Montserrat, Sant Joan de les Abadesses, Sant Feliu de Codines, Solsona, Valls, Vic, Vilanova del Camí, Vilanova i la Geltrú, i el Vendrell van concloure que els plans de barri als nuclis antics tenen uns reptes per

davant molt concrets per resoldre, com la reactivació comercial, la mobilitat, la manca d’espai públic, l’envelliment de la població i el foment de la participació real dels veïns. A més, la problemàtica de la recerca de finançament és un dels elements que afecten notablement el desenvolupament dels projectes, ja que els ajuntaments s’han de fer càrrec del 50% del cost del pla. El grup de treball de municipis amb plans de barri als nuclis antics es reunirà periòdicament per anar treballant cadascun d’aquests reptes amb més profunditat i per trobar-hi solucions.

La Ballaruga rep un premi Caixa Sabadell 2009 notíciestgn, El Vendrell Per segon any consecutiu, l’entitat El Vendrell Educació i Lleure, colla La Ballaruga, ha rebut un dels premis Caixa Sabadell 2009 en l’apartat de programes d’atenció en el lleure. L’objectiu de la convocatòria és afavorir i promoure projectes adreçats a la intervenció amb infants i joves des d’una vessant socioeducativa, emmarcada en centres, recursos i espais d’educació en el lleure. L’entitat es va presentar dins els projectes adreçats a reforçar les activitats de lleure en continuïtat que s’ofereixen des dels recursos d’atenció en el lleure i ha rebut un premi de 6.000 euros per la seva experiència en projectes d’atenció en el lleure, el seu treball en xarxa amb d’altres entitats i el treball continuat amb els agents de l’entorn. L’acte d’entrega de premis va tenir

Membres de la colla i representants de Caixa Sabadell / Cedida lloc el 4 de novembre a l’Auditori de Caixa Sabadell. L’acte va ser presidit per la consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, Carme Capdevila. Van recollir el premi Amparo Sánchez, presidenta de l’AMPA Àngel Guimerà

i tresorera de l’entitat, i Montse Roig, directora de l’entitat, acompanyades de Sandra Díaz, directora de l’oficina de Caixa Sabadell del Vendrell, Raquel Carrillo, sots-directora i Víctor Martínez, gerent de la Federació Catalana de l’Esplai.

Els incívics seran multats amb sancions que van des dels 150 als 450 euros notíciestgn, El Vendrell La Regidoria de Governació de l’Ajuntament delVendrell va començar la setmana passada una nova campanya per estimular la recollida de les defecacions de gossos als espais públics de la vila. La campanya va dirigida a un col·lectiu minoritari de ciutadans i ciutadanes que, fent cas omís a altres accions que s’han dut a terme anteriorment, continuen amb l’actitud incívica de no recollir les defecacions dels seus animals. La Policia Municipal, a través de les diferents unitats i en especial de la

Policia de Proximitat, ha iniciat la campanya Gossos a la Via Pública, amb l’objectiu de controlar les condicions de tinença dels gossos, conscienciar els propietaris sobre els deures i obligacions administratius i cívics que comporta la titularitat d’un animal, i denunciar les infraccions que es detectin amb sancions que, segons es recull a l’Ordenança de convivència vilatana, van des dels 150 fins als 450 euros. Especialment, els agents, alguns dels quals aniran sense uniforme per tal de detectar aquelles persones que actuïn de forma incívica, vigilaran i multaran a l’instant els propietaris dels animals que orinin a les zones d’esbarjo per a infants i els que no recullin les defecacions. Cal recordar que l’Ajuntament ja ha fet diverses campanyes per sensibilitzar els propietaris de gossos sobre l’obligació de portar l’animal lligat, correctament identificat i censat, i de recollir els excrements canins. Cal dir que aquestes campanyes han donat bons resultats i molts propietaris de gossos ja compleixen les seves obligacions; encara n’hi ha alguns, però, que mantenen actituds incíviques.


notíciestgn

Baix Penedès 11

11 de novembre de 2009

Baix Penedès

Calafell amplia el Servei d’Atenció al Ciutadà amb dues noves ubicacions S’implantaran serveis electrònics per accedir a l’Ajuntament des de casa Verònica Tapias, Calafell L’Ajuntament de Calafell ha engegat el procès per ampliar el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) a dues noves ubicacions i per renovar les prestacions que s’ofereixen als usuaris. El tinent d’alcalde de Serveis Interns, Joan Carles Robert,

ha anunciat l’imminent obertura de dos nous SAC a les dependències municipals dels nuclis de la Platja de Calafell (carrer Sant Pere 29-31) i de Segur de Calafell (carrer Joan Maragall, 32).

Tràmits des de casa

Robert ha destacat la implantació de serveis electrònics, que facilitaran la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament i estalviaran molts desplaçaments. Segons el tinent d’alcalde, “apostem per modernitzar aquest servei perquè qualsevol ciutadà pugui accedir a l’Ajuntament des de casa seva”. Ha afegit que “el SAC comptarà amb tres tipus de servei: una atenció presencial als tres nuclis del municipi, una atenció telefònica amb una centraleta única per a tot l’Ajuntament (que evitarà la dispersió de trucades) i, finalment, una atenció telemàtica basada en

Imatge de l’oficina del SAC de Calafell / Cedida els tràmits en línia que estaran disponibles a la web municipal”. Per al responsable dels Serveis

Interns, “aquests canvis transformen el SAC que ens vam trobar i li donen una filosofia i un contingut com els

de qualsevol Ajuntament que es vulgui modernitzar”. El Consell Insular de Formentera s’ha interessat pels canvis projectats i ha visitat les instal·lacions de l’actual SAC, situat a la planta baixa de l’edifici central de l’Ajuntament, al nucli del poble de Calafell. Els representants del Consell s’han interessat especialment per l’equipament informàtic i el programari usat al SAC i, en particular, per les noves aplicacions que permetran prestar els nous serveis. “Hi ha altres administracions, com ara la de Formentera, o properament la de Vilassar de Mar, que s’han interessat per veure com ho estem fent. Els interessa la modernització que estem tirant endavant, però també el fet que nosaltres hem trencat la barrera de no tenir pràcticament cap servei d’atenció telefònica o telemàtica”, ha manifestat també Joan Carles Robert.


notíciestgn

11 de novembre de 2009

12 | Comarques

La comarca del Tarragonès rebrà 320.000 euros i la del Baix Penedès, 256.000 euros

Comarques

La Diputació inverteix 2,5 MEUR en obres municipals a la demarcació Verònica Tapias, Tarragona Després que ja fa uns mesos que s’han començat a concedir els ajuts del Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment (PEIM) en concepte de tasques de manteniment (3,1 milions d’euros), la Junta de Govern de la Diputació ha aprovat la proposta de concessió d’ajuts en l’apartat d’inversions, que aniran destinades a obres municipals de primer establiment, reforma o gran reparació. Aquesta partida (gairebé 2,5 milions d’euros) forma part de la dotació total del PEIM, de 6 milions d’euros. La resta dels PEIM, 435.000 euros, es reserva per atendre situacions excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe. Els beneficiaris dels diversos ajuts del PEIM són els ens locals de fins a 4.000 habitants que hi ha al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (152 municipis i 3 entitats municipals descentralitzades). La quantitat mínima per a cada ens local és de 6.000 euros, i la màxima s’ha determinat en funció del cost total de les actuacions subvencionades i del nombre d’habitants. El PEIM és un pla específic impulsat per la Diputació de Tarragona amb l’objectiu de millorar els equipaments i els serveis dels municipis i entitats municipals descentralitzades de tota la demarcació, i alhora impulsar-ne l’economia i l’ocupació, per tal de contrarrestar així els efectes adversos de l’actual crisi econòmica. En aquest sentit, els ajuts de la Diputació de Tarragona són especialment importants per a la tresoreria dels municipis, ja que els permeten finançar la despesa ordinària per al manteniment dels respectius serveis públics. Aquest pla, dotat en 6 milions d’euros, és una iniciativa sense precedents, ja que la de Tarragona és l’única diputació catalana que ha aprovat un pla específic destinat als municipis petits, en aquest cas els que compten amb menys de 4.000 habitants.

Tarragonès

A la comarca del Tarragonès, la Diputació inverteix un total de 320.000 euros, dividits en 13 ajuntaments. A la Secuita se subvenciona la substitució de la xarxa d’aigua i la reurbanització del carrer del Clos amb 20.250 €. La Nou de Gaià

El municipi de Santa Oliva és un dels que rebrà subvenció de la Diputació de Tarragona / notíciestgn tindrà 10.500 € per ampliar i millorar el cementiri municipal. La Pobla de Mafumet té una subvenció de 40.500 € per la substitució de la canonada d’impulsió pels pous municipals al nou dipòsit d’aigua. Les actuacions subvencionades a La Pobla de Montornès seran dues: la primera fase del tancament de la zona esportiva de l’Avda. de l’Estadi, amb 13.997,63 €, i la 2a fase de la rehabilitació del Mas d’en Solé, amb un import de 14.136,42 €. Per la seva banda, l’Ajuntament de Perafort disposarà de 14.121,30 € pel Programa de manteniment dels Casals de Perafort i Puigdelfí. A Vespella de Gaià es podrà instal·lar enllumenat al camp de futbol 7 i a la pista poliesportiva a l’àrea esportiva i millorar l’entorn gràcies a la subvenció de 10.500 € de la Diputació. El municipi de Creixell rebrà 35.000 € per rehabilitar un equipament a l’avinguda Navarra cantonada amb Camí de la Pobla per a la construcció d’un parc infantil. Igualment també s’instal·laran nous enllumenats a La Riera de Gaià, amb uns subvenció de 17.612,75 €. També rebrà diners del PEIM l’Ajuntament de Renau per realitzar actuacions urbanes en el tram final del Carrer Peralta, amb un import de 10.500 €. Als Pallaresos es faran inversions a edificis i béns de titularitat municipal i rebran 35.000 €. Per la seva banda l’Ajuntament de Vilallonga del Camp tindrà una subvenció de 20.250 € per la res-

tauració de l’empedrat dels carrers del nucli antic. La construcció de la sala multifuncional a la urbanització Pins Manous III del Catllar rebrà 40.500 € de subvenció. Per últim, l’Ajuntament del Morell també obtindrà subvencions per realitzar dues accions: l’adequació de les antigues peixateries com a dependències, amb un import de 20.930 €, i la tanca d’ampliació del cementiri, amb 16.281 €.

Baix Penedès

Pel que fa a la inversió de la Diputació a la comarca del Baix Penedès, en aquest cas parlem de gairebé 256.000euros, dividits en 10 municipis. L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys rebrà una subvenció de 35.000 € pel condicionament de la Necròpolis Medieval i el seu equipament. Igualment, Llorenç del Penedès tindrà 35.000 € més per construir les grades i altres elements dels vestidors del camp de futbol. A Albinyana se subvencionarà l’enderroc d’aigua i la construcció de parcs biosaludables i per a infants amb un import de 33.210 €. L’arranjament i rehabilitació d’una part de l’edifici de les antigues escoles per fer una llar d’infants municipal a Bonastre rebrà 12.150 €. I l’Ajuntament de Masllorenç farà millores en l’edifici municipal “El Cafè-Sala de teatre”, amb una subvenció de 10.500 €. Per la seva banda, l’Ajuntament del Montmell durà a terme dues accions:

l’obertura de franges de protecció d’incendis a la urbanització Mirador del Penedès, amb una subvenció de 10.125 €, i l’arranjament de la coberta del centre cívic Pinedes Altes, amb el mateix import. A la Bisbal del Penedès s’enderrocarà d’edifici de la cantonada del carrer Girona 5-7 gràcies als 11.317,45 € rebuts de la Diputació. També rebrà subvenció del PEIM l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per urbanitzar les voreres del Priorat, amb un import de 24.867 €, i per urbanitzar i adequar l’avinguda Verge del Priorat, amb 15.633 €. Per la seva banda, Santa Oliva rebrà

40.500 € per urbanitzar l’entorn del Monestir de Santa Maria i Bellvei en rebrà 17.500 per construir un pou de bombament d’aigües residuals al carrer Sant Salvador de la Baronia de Mar.

13 municipis del Tarragonès i 10 del Baix Penedès rebran ajuts


notíciestgn

Comarques | 13

11 de novembre de 2009

La ‘prepotència’ d’alguns mossos de Trànsit, principal queixa dels alcaldes El conseller Saura es reuneix amb els alcaldes en el 1r any de desplegament Verònica Tapias, Tarragona

E

l conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, Joan Saura, es va reunir divendres amb els alcaldes del Camp de Tarragona per a fer una valoració del primer any de desplegament dels Mossos d’Esquadra a la demarcació. Saura es va reunir uns dies abans també amb els alcaldes de les Terres de l’Ebre. Tot i que tots van coincidir a assenyalar un augment de la seguretat amb el desplegament del cos policial, al Camp de Tarragona es van presentar algunes queixes. Entre elles, la “prepotència” d’alguns agents de Trànsit i la mala senyalització en les carreteres de les nostres comarques. Saura va valorar satisfactòriament la feina feta pels Mossos d’Esquadra al Camp de Tarragona en complir-se el primer any del seu desplegament i va constatar que “ha augmentat la seguretat des que la policia autonòmica es va fer càrrec ara fa un any de la seguretat ciutadana d’aquestes comarques”. Va afegir que “molts alcaldes i moltes institucions i associacions, tant del Camp de Tarragona com de les Terres de l’Ebre, m’han traslladat personalment la felicitació pel treball que fan els Mossos d’Esquadra en estreta col·laboració i bona entesa amb les policies locals de les dues regions policials”. Tot i això, però, els alcaldes del Camp de Tarragona van presentar algunes queixes davant del conseller, com la mala senyalització de les carreteres de la zona i la “prepotència” d’alguns Mossos de Trànsit, que s’extralimiten en les seves funcions.

Augment de la seguretat

Des de la Generalitat s’han donat xifres de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. Segons aquestes dades, un 31,3% de la població de les nostres comarques, la xifra més alta de totes les regions policials catalanes, considera que ha millorat la seguretat als seus municipis amb el desplegament dels Mossos d’Esquadra, segons les dades de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. Pel que fa a les Terres de l’Ebre és

un 30,4 % de la població, la segona xifra més alta de Catalunya, la que considera que en el darrer any ha millorat la seguretat. Saura va explicar que “la dotació policial actual de la Regió Policial del Camp de Tarragona és de 1.249 mossos d’esquadra, el que equival a una ràtio de 2,08 agents per cada mil habitants, mentre que la dotació de Mossos d’Esquadra a les Terres de l’Ebre és de 435 agents, el que suposa una ràtio de 2,31 agents per cada mil habitants. Totes dues ràtios estan per sobre de la mitjana de Catalunya que és de 2 mossos per cada mil habitants.” El conseller va exposar als alcaldes que el compromís del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació és anar reforçant cada any totes les regions policials de Catalunya amb les noves promocions de mossos que es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya tot i que va recordar que “a Tarragona mai ha hagut tanta policia com ara. Actualment hi ha a Catalunya 15.096 mossos d’esquadra i està previst que aquesta dotació creixi en 3.000 agents més fins l’any 2015 per arribar als 18.000 efectius.”

Policia de proximitat

Segons el conseller, la gran expectativa que va crear el desplegament dels Mossos d’Esquadra ha estat un al·licient per als propis agents i també una exigència que han sabut complir, entre d’altres coses amb els més de 8.400 contactes (4.474

al Camp de Tarragona i 4.025 a les Terres de l’Ebre) que han mantingut en un any amb associacions de veïns, de joves, de gent gran, escoles i instituts, entitats culturals i de lleure, del sector industrial i empresarial, amb unions de comerciants i amb altres institucions.

Menys alarma social

Segons la Generalitat de Catalunya, una altra de les dades que permet

fer una valoració positiva del desplegament dels Mossos d’Esquadra al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre en el seu primer any és la disminució molt notable dels robatoris comesos a la pagesia i en els magatzems d’eines. També la resolució de determinats tipus de delictes ha permès durant el darrer any disminuir l’alarma social a nivell local. Part d’aquest mèrit el té el disseny de patrullatges proactius i preventius i

la bona col·laboració establerta entre la policia autonòmica i les policies locals dels diferents municipis de la demarcació. Altres dispositius policials, com ara l’anomenat Franja, ha servit per establir controls permeables als eixos viaris que connecten Catalunya amb les comunitats de València i Aragó, o el dispositiu Pista per lluitar contra els robatoris a les àrees de descans i servei de l’AP-7.

Les noves comissaries La construcció de les comissaries i seus centrals de la regions policials del Camp de Tarragona, a la ciutat de Tarragona, i de les Terres de l’Ebre, a Tortosa, avancen ara al ritme previst després de l’endarreriment en la cessió dels terrenys. Pel que fa a la comissaria de Tarragona, que està construint l’empresa FCC Construcción SA i que suposa una inversió de més de 12,1 milions d’euros, actualment s’està construint el segon soterrani i s’estan posant els fonaments dels soterranis. Les obres, que van començar el passat mes de juliol, està previst que s’acabin a principis de l’any 2011, quan s’inaugurarà la nova comissaria de Tarragona, que

incorporarà en un sol edifici la Seu Regional (RPM) i l’Àrea Bàsica de Policia (ABP), en el recinte de 7.060 m2 situat a la carretera N-340, cantonada amb el carrer del riu Brugent. Aquesta comissaria, dissenyada per l’arquitecte Robert Terradas, tindrà soterrani, planta baixa, i cinc plantes, amb una superfície construïda de 9.137,71 m2.

Terres de l’Ebre Respecte a la comissaria de Tortosa i seu dels serveis regionals de les Terres de l’Ebre, les obres ja estan al 60%. Actualment s’està revestint exteriorment i aviat es començarà a instal·lar el cablejat interior. Les obres, que du a terme l’empresa

constructora ACSA-Sorigué, suposen una inversió de més de 10,7 milions d’euros, i està previst que estiguin acabades abans de l’estiu de l’any vinent. La construcció de la comissaria de Tortosa es fa en un solar pla, de 4.361 m2 i el seu accés és pel carrer de Ferran Arasa, entre l’avinguda de la Generalitat i el canal esquerre de l’Ebre. La comissaria, dissenyada pels arquitectes Josep Benedito i Santi Orteu, estarà formada per soterrani, planta baixa, planta primera i planta segona, amb una superfície construïda de 7.313,70 m2. Les obres es van retardar degut a la cessió dels terrenys per part de l’ajuntament que no es va fer fins el 7 d’abril del 2008.


notíciestgn

11 de novembre de 2009

14 | Comarques

Les inversions del Pla de barris, exposades al Col·legi d’Arquitectes Verònica Tapias, Tarragona El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, han obert aquesta setmana passada l’exposició “Per un barri digne. El Pla de millora dels barris que necessiten una atenció especial”. La mostra es pot visitar des del 3 de novembre i fins el 22 de gener a la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i permet al públic conèixer de manera amena com s’estan desenvolupant els 117 projectes de regeneració integral que han obtingut ajuts d’aquesta Llei, alguns dels quals ja han finalitzat. L’exposició detalla especialment l’evolució dels projectes de millora urbana dels 13 barris del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que han resultat beneficiaris del Fons de Foment. L’exposició, organitzada pel DPTOP, pretén acostar de manera molt visual a la ciutadania les obres realitzades i els projectes en marxa del Programa de barris, amb un èmfasi especial en la participació veïnal en el desplegament d’aquestes actuacions. El seu títol vol ser també un homenatge a tots aquells que des dels ajuntaments i el moviment veïnal han treballat al llarg de molts anys perquè tots els barris de Catalunya tinguessin el nivell desitjable de qualitat urbana i de serveis. La mostra es podrà visitar gratuïtament fins el proper 22 de gener, de 9 a 15 hores, de dilluns a divendres.

Exposició actualitzada

El contingut de l’exposició s’ha actualitzat amb els municipis que han resultat beneficiaris de la sisena convocatòria d’ajuts de la Llei de barris, adjudicada el passat mes de juliol. Així, els visitants trobaran un recull de les actuacions més destacades incloses en els projectes de millora de 117 barris. Igualment, es farà especial èmfasi en els 13 projectes corresponents als barris del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que han resultat beneficiaris dels ajuts. En conjunt, a la província de Tarragona, els municipis han presentat projectes de regeneració integral per valor de 136,3 MEUR, dels quals un total de 69,7 MEUR han estat aportacions del Govern català i la resta, dels propis ajuntaments. L’exposició s’estructura en cinc blocs temàtics. El primer és una introducció, que explica les línies generals del Pla de barris i dels àmbits d’actuació. El segon és diu Participació i cooperació ciutadana i mostra la implicació del veïnat en els disseny dels projectes i la creació de les oficines de barri. El tercer bloc, el de Programes socials, de promoció econòmica i programes de dinamització, exposa les diferents iniciatives de cursos de formació per millorar la inserció laboral, activitats de suport a la infància, accions d’integració de nouvinguts, foment de l’equitat de gènere i campanyes de potenciació del comerç de barri. El quart bloc correspon a l’espai públic, accessibilitat i sostenibilitat i mostra la

La part alta de Tarragona es beneficia del Pla de barris de la Generalitat / V.T. creació de nous espais públics de relació, definició de camins escolars i supressió de barreres arquitectòniques. Per últim, el cinquè bloc és el de dotació d’equipaments, rehabilitació i millora urbanística i mostra els nous centres culturals, biblioteques, centres cívics i esportius i equipaments per a infants i gent gran.

Testimonis veïnals

Per tal d’apropar aquests continguts als visitants de manera amena, l’exposició combina 26 plafons expli-

Més de 152 milions d’euros a les comarques tarragonines notíciestgn, Tarragona Els pressupostos de la Generalitat pel 2010 preveuen una inversió de més de 152.349.000 d’euros en partides territorials concretes a les sis comarques del Camp de Tarragona. Núria Segú, diputada socialista, en la presentació dels pressupostos va assegurar que “es tracta d’uns pressupostos que aposten per augmentar la inversió en polítiques socials (salut, educació i dependència) i per les mesures destinades a reactivar l’economia”. Pel que fa a l’educació, els pressupostos preveuen un conjunt d’inversions per un import total de més de 31 milions d’euros, que afecten un total de 15 municipis (Alcover, Bellvei, Les Borges del Camp, Cambrils, Mont-roig del Camp, Els Pallaresos, Reus, la Riera de Gaià, Sant Jaume dels Domenys, Santa Coloma de Queralt, La Secuita,

Les polítiques socials, una de les prioritats dels pressupostos Tarragona, Valls, Vila-seca i Vinyols i els Arcs). Es segon lloc, pel que fa a l’àmbit de la Salut, s’executaran actuacions en hospitals, ambulatoris i residències i centres de dia amb una inversió global estimada en quasi 10 milions d’euros. Unes partides que beneficiaran els municipis de La Bisbal del Penedès, Calafell, Cambrils, Cunit, Salou, Tarragona, Reus i Vila-seca. També en l’àmbit de les polítiques socials (que representen el 54% del total d’aquests pressupostos) destaquen les inversions d’ajuda

a la dependència i al foment del medi ambient i l’habitatge com les actuacions destinades a construir les infraestructures necessàries per a poder reutilitzar les aigües residuals de les comarques de Tarragona. Un altre gran eix dels pressupostos és la despesa en recerca i desenvolupament. Es continua apostant pel desenvolupament de la societat de la informació i les telecomunicacions, amb partides molt significatives com els 5.200.000 euros que rebrà la URV. En total, l’aposta per l’I+D+i rebrà a les nostres comarques més de 15 milions d’euros en el marc d’aquests pressupostos, de les quals el centre IDIADA, del Baix Penedès, s’emporta 4’9 milions d’euros. Finalment, també es preveu incentivar les iniciatives en matèria d’estalvi energètic, amb la implantació progressiva de les energies renovables i en la millora de les xarxes de sanejament d’aigua.

catius (3 vídeos i un interactiu) amb les dades bàsiques del Programa de barris i de cadascun dels eixos temàtics. Aquesta informació es combina amb vídeos testimonials de veïns implicats en alguns dels projectes, que expliquen el procés de disseny de les intervencions que s’han dut a terme i la repercussió que han tingut les diferents millores en la vida quotidiana del barri i en els seus habitants. Igualment, la mostra posa a disposició dels visitants una col·lecció de

fitxes amb el detall dels projectes dels 117 barris de diversos indrets de tot Catalunya beneficiats fins ara. A més, es poden consultar les actuacions del Pla per ordinador sobre una base cartogràfica. La mostra Per un barri digne ha passat ja per les ciutats de Barcelona, Lleida i Girona, i ara es trasllada a Tarragona. Posteriorment, s’adaptarà el disseny a sales de petit format, per tal que els barris protagonistes de l’exposició també la puguin acollir.

Algunes esmenes de CiU prosperen al Congrés El grup parlamentari Català (CIU) al Congrés dels Diputats ha aconseguit introduir esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per l’any vinent, per un valor de gairebé 4 milions d’euros, per millorar les partides destinades a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona. Quan va acabar la reunió de la comissió parlamentària, el diputat de CiU per Tarragona, Jordi Jané, va assegurat que espera que ara “el Govern compleixi aquestes esmenes i les executi”. El vicepresident del Congrés confia que s’aprovi alguna esmena més per millorar la situació de Tarragona perquè, declara, “manca més inversió per Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona. No poden continuar sent les terres oblidades de Catalunya”. Les esmenes de Convergència i Unió aprovades en Comissió per Tarragona estableixen les següents

partides pressupostàries: -150.000 euros destinats a l’Associació per a la preservació del patrimoni ferroviari i industrial de Móra de la Nova (APPFI) (Tarragona) com a suport d’aquest tren turístic. -500.000 euros per la dotació de serveis a les Platges Eucaliptus (Amposta, Tarragona). - 500.000 euros per incorporar el projecte del parc fluvial al municipi del Vendrell (Tarragona) amb l’objectiu d’iniciar aquest projecte durant l’any 2010. -500.000 euros a l’Ajuntament de l´Espluga de Francolí (Tarragona) pel Museu de la Cova. - 300.000 euros pel Castell de Vilaseca (Tarragona) per realitzar obres de rehabilitació. - 1 milió d’euros per a la restauració del casc antic del municipi de Tortosa (Tarragona).


notíciestgn

Gent | 15

11 de novembre de 2009

Les entitats i associacions enriqueixen les societats. Avui coneixem l’Arqueològica de Tarragona

Gent

“La defensa del patrimoni no és impediment per al desenvolupament” Montse Adan, Tarragona

L

a Reial Societat Arqueològica de Tarragona és una de les entitats amb més història de la ciutat. Creada l’any 1844, treballa per la preservació del nostre patrimoni i la investigació. notíciestgn s’ha entrevistat amb el seu president, Rafael Gabriel, amb qui vam compartir les inquietuds de l’entitat i la seva tasca a la ciutat. Una de les funcions de l’Arqueològica és la preservació del patrimoni tarragoní. En quines línies treballen? Preservar suposa cuidar el patrimoni però alhora afavorir la investigació i procurar la seva divulgació. La Societat va néixer l’any 1844 en uns moments dramàtics pel patrimoni. S’estava vivint la desamortització de Mendizabal, els grans senobis semblaven una mar robat, es construïa el port i la seva pedrera era una contínua expoliació. Arribava gent de tot Europa per endur-se part del nostre llegat. Va ser llavors, quan un grup de tarragonins va decidir crear l’entitat amb l’objectiu de defensar la nostra història i crear el museu arqueològic. Veiem que els nostres antecessors es preocupaven pel patrimoni de la ciutat. Els tarragonins d’avui en dia encara mantenim aquest esperit de lluita per la nostra cultura? Crec que sí i una bona mostra és la nostra entitat. Som més de 550 socis i molts d’ells joves. Alguns s’han adherit a nosaltres per amor a la ciutat, d’altres perquè són molt sensibles als temes de patrimoni. El gran problema és que ens contagiem pel desànim, pensem que no es pot fer res i no ha de ser així, sempre es pot lluitar i aconseguir millorar. La seva entitat juga un paper crític amb les administracions. Només cal donar una ullada a la seva web en la que trobem tot un seguit de denúncies... i que no són poques. És cert. Algú ha de jugar aquest paper i nosaltres estem aquí per això. Independentment de la classe política que governi, denunciarem tot allò que pensem que perjudica al llegat històric. Ara bé, sempre amb un esperit crític en el bon sentit de la

paraula. Ningú té el poder absolut de la veritat, per tant hem d’aportar una crítica constructiva. Però les crítiques són moltes. Significa que no es fan bé les coses? Completament. Des de l’any 93 quan es va aprovar la Llei Catalana de Patrimoni, les ciutats que són conjunt artístic patrimonial tenen l’obligació d’elaborar un pla especial de protecció arqueològica que aquí no s’ha volgut fer mai. Aquest Pla és del tot necessari per establir les bases i saber amb quines cartes ha de jugar tothom. Una situació del tot il·lògica és que els constructors hagin d’assumir el cost de les excavacions arqueològiques d’allà on es vol edificar. El propi constructor és qui pagarà a l’empresa arqueològica. Un pla especial definiria les línies mestres i establiria uns mateixos criteris. S’optimitzarien els esforços i fins i tot ens gastaríem menys diners , un aspecte molt important sobretot en moments com els que estem vivim ara, on els recursos són més escassos i s’han de repartir entre d’altres grans necessitats com la sanitat, educació.... Ens intenten vendre altres productes: un catàleg, el pla especial de la Part Alta...però que no ens enganyin, no són un pla especial. Quin creu que és el motiu perquè el tema patrimoni sigui sempre conflictiu? Existeix una dicotomia entre futur i preservació de patrimoni i no hauria de ser així. No és incompatible. No arribem a ser conscients de la transcendència que el nostre llegat històric suposa per la ciutat. Pot citar-nos algun regidor de patrimoni que hagi comprès l’esperit de preservació i promoció del llegat històric de la ciutat? No, cap. Tots han caigut en la

“Denunciem tot allò que pensem que perjudica el nostre llegat històric”

Anna Maria Ramos alcaldessa dels Pallaresos / M.A.

Rafael Gabriel, a la seu de la Reial Societat Arqueològica de Tarragona / M.A. dicotomia que citàvem. Han pensat que el patrimoni és un impediment pel desenvolupament. Fins i tot, algun havia estat membre de la Societat Arqueològica. S’ha d’intentar que les restes que tenim es converteixin en conjunt històric. S’han fet barbaritats amb el patrimoni de la ciutat? Sí i li posaré exemples: puc anomenar uns cinemes molt coneguts que existien fa uns anys a la Rambla Vella. Per construir-los es van desmantellar 7 arcades de la façana del circ. La Reial Societat Arqueològica es va queixar però ens van dir que no es podia anar en contra perquè els cinemes eren una tema molt important pel creixement de la ciutat. Es va prioritzar l’experiència d’uns cinemes que només van durar 20 anys davant d’un llegat que en tenia més de 2000. Un altre cas és el de l’Eroski, s’hagués pogut pujar l’edifici 5 metres i deixar els jaciments intactes. Doncs no es va fer així, es van treure, es va rebaixar el sòl uns 2 metres i van tornar a plantar alguna cosa. S’ha perdut el més important com era la connexió amb la Necròpolis.

I no ens oblidem de la famosa font monumental del carrer Eivissa, única a la Península Ibèrica. No va quedar destruïda, però està sota d’una casa. A què estem jugant? En l’actualitat, quins són els projectes que més li preocupen? El Pont del Diable, que la Muralla s’arregli, o que es recuperi el pas de ronda dins de la mateixa muralla. També que la Volta llarga del Circ, que és el que més atrau al visitant, es pugui tornar a visitar. Va estar tancada per arreglar unes goteres, ara arreglen unes clavegueres i torna a estar tancada un altre cop ... per goteres.

arqueològiques que estan repartides per diferents magatzems perquè no tenim lloc on posar-les i fins i tot el teatre es podria reproduir a la Tabacalera. Llavors el Pretori es podria destinar com a Museu d’Història de la ciutat amb les diferents etapes que hem viscut. Amb el tema del folklore s’ha fet una molt bona tasca: tots els nens coneixen les festes, el nostre seguici, però si els hi preguntem per la guerra del francès, la importancia de la indústria vinícola o per l’època medieval, poc en sabem. Hem d’explicar el període de la Il·lustració, la construcció del port i el que va significar per la ciutat. No podem perdre la nostre identitat.

Parlem de projectes ja iniciats que li preocupen a l’arqueològica, però quines altres mancances té la ciutat? Tarragona hauria de tenir un Museu d’Història de la ciutat. El Museu arqueològic que tenim en l’actualitat hauria d’anar a la Tabacalera. Pensi que el 30% del subsol de la Tabacalera és necròpolis. S’hauria de fer un Louvre en petit, apostant per quelcom més que una simple exposició. Podrien portar totes aquelles restes

“Tarragona hauria de tenir un museu d’història de la ciutat al Pretori”


notíciestgn

11 de novembre de 2009

16 | Economia

Economia

Clam dels pagesos en contra dels pressupostos de l’Estat per al 2010 El sindicat Unió de Pagesos considera que la dotació prevista de 154 milions d’euros no permetrà sortir de la crisi al sector agrícola notíciestgn, Tarragona

E

l sindicat agrícola Unió de Pagesos (UP) ha lamentat que els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al pròxim any no asseguren la inversió necessària perquè el sector agrari pugui sortir de la crisi que té, ja que ha assenyalat que “només estan previstos el 30% dels recursos promesos”. Els pagesos catalans asseguren que el Ministeri de Medi Ambient hauria de tenir partides destinades a mesures de desenvolupament rural per valor de 536,13 milions d’euros, però les previstes només sumen 154,4 milions, una suma que consideren “insuficient” per remuntar la crisi del sector, derivada del descens dels preus que perceben els pagesos i l’increment dels costos de producció. Davant d’aquesta falta de pressupost, el membre de la comissió permanent d’UP, Salomó Torres, ha apuntat que poden veure’s perjudicades “les inversions en les explotacions agràries, la incorporació de joves en el sector, la transformació i la comercialització dels productes, la promoció

Els pagesos asseguren que els pressupostos previstos per l’Estat cobreixen només un 30% d’allò promès al sector agrícola / Ò.M. dels productes de qualitat i origen certificats, les mesures agroambientals, les indemnitzacions de zones desafavorides i la diversificació de les activitats agràries”.

Unió de Pagesos ha criticat també que els pressupostos tampoc inclouen cap mesura per ajustar la fiscalitat de les explotacions agràries afectades per la pujada

dels costos de producció, ni es preveu la devolució de l’impost d’hidrocarburs, ni la creació del gasoil professional per al pròxim any. El sindicat agrari català va

traslladar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats un conjunt d’esmenes dirigides a limitar l’encariment de les cotitzacions socials del sector agrícola.

Castells: “Catalunya anirà millor que el conjunt de l’Estat” El PIB català caurà un 0,5% el 2010, davant del retrocés del 4,1% del 2009, segons les previsions de la Generalitat recollides en els pressupostos per al 2010 i que atribueixen la millora a la recuperació de l’activitat exportadora. L’economia catalana tornarà a creixements positius el segon semestre, segons el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells. El conseller ha considerat que, després d’un 2009 de “recessió” amb una caiguda de l’activitat que no s’havia produït “en dècades”, el pròxim any començarà el camí a la recuperació i serà “una mica millor” a Catalunya que en el conjunt de

l’economia espanyola. Ha recordat que la UE calcula que el PIB espanyol caurà un 0,8% el 2010, mentre que els pressupostos generals de l’Estat (PGE) parlen del -0,3%, xifra sobre la qual Castells ha considerat: “Tant de bo tinguin raó”. Ha argumentat que Catalunya “probablement” anirà millor que el conjunt d’Espanya perquè notarà abans la recuperació europea que s’està produint, amb països que ja han sortit de la recessió. Amb tot, ha augurat que fins al segon semestre l’economia catalana seguirà registrant creixements negatius, per acabar l’any -els dos últims trimestres- en creixements positius.

Segons la Generalitat, les exportacions creixeran un 1% el 2010 després de dos anys de caiguda continuada, en especial el 2009 (-10,9%).Aquesta tendència, sumada a la moderació de les importacions (-2,8%) fruit de l’”encara feble” demanda interna, permetrà que l’aportació al creixement del saldo amb l’exterior sigui positiva (0,8%). La despesa en consum de les llars caurà un 0,6% (respecte del 4,3% del 2009), debilitat que es compensarà, en part, amb un creixement del 3% de la despesa de les administracions públiques. La inversió en béns d’equipament caurà un 5%, respecte

del 24,3% del 2009, i la inversió en construcció caurà un 6,1%, cosa que indica que continua produint-se, amb gran intensitat, l’ajust del sector, en especial pel que fa a la construcció residencial, segons l’executiu català. Pel que fa a l’evolució de la desocupació, el Govern preveu encara unes taxes d’atur elevades, d’una mitjana del 16,1% el 2009 i del 18,2% el 2010 sent “optimista”, ha assenyalat Castells, que ha afegit que el pròxim any “no serà el pitjor” en atur. En termes absoluts, i en mitjana anual, s’estima que es destruiran 61.000 llocs de treball, “molt per sota” dels 268.600 previstos per al 2009.


notíciestgn

Ciència | 17

11 de novembre de 2009

Ciència Comença el treball per esbrinar l’antiguitat de les pintures rupestres d’Ulldecona Les primeres anàlisis dels suports apunten que poden ser de fa més de 5.000 anys notíciestgn, Tarragona

T

ot i que resulti estrany, i malgrat la importància d’aquest patrimoni, a Catalunya mai fins ara no s’havia emprès un estudi ampli i transdisciplinar científic i rigorós dirigit a obtenir la cronologia dels diferents abrics del conjunt rupestre d’Ulldecona, declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Amb aquest objectiu, el gener del 2006, l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) presentà a l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat de Catalunya, el projecte “Els mitjans de comunicació gràfica entre les societats postpaleolítiques a Catalunya” amb l’objectiu de conèixer el paisatge d’aquella època, la cronologia de les pintures i efectuar una diagnosi sobre l’estat de la seva conservació. En aquest context, s’ha realitzat ja un mostreig previ dels suports dels abrics dels Cossis i Margalló. “Es tracta d’un primer estudi per verificar l’existència d’oxalats (residus de microorganismes) sobre els suports dels abrics d’Ulldecona, en cavitats sense pintures, per conèixer-ne la data de formació i dels recobriments rocosos que serviren de bases dels panels pictòrics a aquelles societats prehistòriques. D’aquesta manera

podrem començar a construir un marc de referència cronològic per al patrimoni d’aquest conjunt. Fins al moment, els resultats obtinguts ens situen en un rang d’entre 8.000 i 5.000 anys d’antiguitat”, puntualitza

Ramon Viñas, director del projecte i expert de l’IPHES en art rupestre durant el Pleistocè Superior i l’Holocè (fa menys de 10.000 anys), fins ara. Aquesta investigació compta, a més, amb la participació d’un ampli equip

d’especialistes, nacionals i estrangers, per així aconseguir una millor comprensió de les problemàtiques que presenten aquests documents prehistòrics. Un avenç dels primers resultats obtinguts va ser

presentat el passat juny al Congrés Internacional “Datant l’Art Rupestre. L’Arc Mediterrani Peninsular entre l’absolut i el relatiu”, organitzat pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

40 alumnes estrangers cursen el Màster Erasmus Mundus en Arqueologia de la URV notíciestgn, Tarragona El Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, que s’imparteix a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ha celebrat recentment l’acte acadèmic d’inauguració de curs. Es tracta ja de la seva sisena edició i enguany, entre els dos cursos, hi ha matriculats 40 alumnes procedents de diversos països i continents. Aquest màster s’imparteix des del curs 2004-2005, gràcies a la recerca

que es realitza a l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), amb participació als principals projectes mundials en el seu àmbit. El curs 2009-2010 inicien el primer curs uns 20 alumnes, que juntament amb els que faran el segon any se superarà la xifra de 40 matriculats, procedents d’indrets tan diversos com, per exemple, Itàlia, França, la Índia, Iraq, Geòrgia i Eritrea, a més dels qui provenen de l’Estat espanyol. La Comissió Europea va notificar l’acord de renovació d’aquest màster

Erasmus Mundus fa uns mesos, cosa que permetrà gaudir durant cinc anys més de la garantia i qualitat que representa formar part d’aquest programa per a la captació d’alumnat i per a la internacionalització de la URV. Aquesta oferta acadèmica es realitza en partenariat amb d’altres institucions europees: Università degli Studi di Ferrara (Itàlia), Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris, França), Instituto Politécnico de Tomar (Portugal) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), a més de la Universitat Rovira i Virgili.


18 | Ciència

notíciestgn

11 de novembre de 2009

El futur d’Internet La revolució permanent que hem viscut darrerament seguirà viva molt de temps Manel Sanromà, Tarragona Tal com deia el físic danès Niels Bohr, un dels pares de la Mecànica Quàntica, “fer prediccions sempre és difícil, sobretot si és sobre el futur”. La història de com Internet ha arribat a ser una peça bàsica de les nostres vides il·lustra ben bé com és pràcticament impossible predir l’impacte social que tindrà una tecnologia. Mirant endarrere és possible reconstruir com s’ha anat teixint la Xarxa que avui dia és bàsica tant per a l’oci com per al negoci, però cap autor de ciència ficció de la darrera meitat del segle passat va imaginar un món en el qual quelcom semblant a Internet fos una eina corrent d’ús per a una majoria de la població mundial. L’ordinador personal, el navegador web, els cercadors (avui gairebé sinònim de Google) o el telèfon mòbil són pedres angulars d’aquesta gran revolució, cada una d’elles amb un impacte imprevist pocs anys abans de la seva aparició. Té doncs sentit parlar del futur d’allò que està sotmès a un allau de tecnologia i d’idees que semblen retroalimentar-se? Si pensem que Google té poc més de deu anys d’existència i que Youtube o Facebook no arriben als cinc, com gosem parlar del futur d’Internet? El cert és que, encara que no és possible preveure quines idees o tecnologies en concret seran acceptades socialment, l’experiència de les darreres dècades ens han ensenyat alguns trets que es poden projectar sobre el futur: hi ha coses que (gairebé) segur que passaran i d’altres que es veuen (o s’intueixen) venir. Entre les primeres podem citar la llei de Moore; entre les segones, les tendències (modes?) que s’han anat definint en els darrers anys i que era previsible que succeïssin. Ens referim en aquest darrer cas a tecnologies com el GPS, la identitat digital o les xarxes socials que, amb major o menor velocitat, van entrant inexorablement a formar part de l’ús diari de moltes persones, organitzacions i empreses.

La llei de Moore

La llei de Moore és l’aposta més segura de totes i, de fet, és la que fa preveure que la revolució permanent que hem viscut en les darreres dècades seguirà viva en el futur immediat, i segurament a llarg termini. Gordon Moore, un dels fundadors d’Intel (la poderosa multinacional que fabrica la major part dels microprocessadors que fan funcionar tota mena d’ordinadors i aparells electrònics) se’n va adonar ja l’any 1965 que el nombre de transistors que cabien en un circuit integrat es multiplicava per dos cada 18 mesos. Això vol dir en la

En 5 anys els ordinadors que tenim seran 10 vegades més ràpids i en 10 anys ho seran 100 vegades pràctica allò que tots hem anat aprenent a base de tenir cada vegada aparells més potents i més barats: que la potència i la capacitat dels ordinadors i de les comunicacions entre ells no para de duplicar-se. Així podem assegurar que dintre de 5 anys els ordinadors que tenim a l’abast seran com a mínim 10 vegades més ràpids i d’aquí 10 anys ho seran 100 vegades... I el mateix passarà amb la capacitat de memòria i amb la capacitat de transmissió. Només una perllongada recessió econòmica que impedís que els diners que els fabricants de microprocessadors obtenen venent-los s’invertissin en fabricar la següent generació més ràpida i potent, podria posar fi durant els propers 10 anys a aquesta inexorable Llei de Moore. Si aquesta catàs-

trofe no succeeix ja s’encarregaran aquests fabricants que tots portem a la butxaca telèfons mòbils que ens permetin tenir TV d’alta definició a la carta, per dir alguna cosa.

Millor comunicació

I per què ho volem tot això? Aquesta és la pregunta que sintetitza la penetració social d’una tecnologia. I si alguna cosa hem après en els darrers anys és que els humans acceptem encantats totes aquelles tecnologies senzilles que ens permeten una millor comunicació amb els altres humans. Ni els propis enginyers que van donar origen a l’ordinador personal, a Internet o al telèfon mòbil podien preveure la penetració social d’aquests estris. Tothom pot recordar fa uns pocs anys quan encara alguns qüestionaven per a què necessitaven un mòbil: avui només aquell que s’hi resisteix molt expressament no en porta un a la butxaca. Jubilats, mestresses de casa, nens i adolescents, tots ells molt allunyats de la imatge d’un executiu a qui en principi es podria adreçar la telefonia mòbil, no han escapat a l’onada i n’han trobat un ús en la seva vida diària. I en els propers anys, aquest aparell que ja portem a la butxaca junt amb la cartera o les claus és possible que acabi substituint a aquests darrers i convertint-se en l’estri més important de les nostres vides.

Perquè a la cartera hi acostumem a portar diners (en la seva versió de paper o de plàstic) i elements d’identificació. I el telèfon mòbil connectat a Internet (de fet els anglosaxons ja li diuen smartphone o telèfon intel·ligent) pot esdevenir la millor eina de pagament i d’identificació segures. I també, no cal dir-ho, pot obrir i tancar portes de manera molt més fàcil i segura que les claus metàl·liques o de plàstic. I per descomptat que pot fer moltes coses més. Com ajudar-nos a gestionar qualsevol tipus d’informació del nostre interès, sigui aquesta els impostos, les imatges que ens agraden o el viatge que estem preparant. I també tot allò que afecta a la nostra salut, a la nostra formació o a com ens relacionem amb la resta de gent. Tot això ha de passar segur? Ben segur que no! Però el que si que és segur és que la revolució continuarà i anirà afectant cada vegada més àmbits de la nostra vida. Internet i la seva versió mòbil en forma de smartphones està aquí no només per quedar-se sinó per anar retroalimentant la creativitat dels humans amb noves idees. Precisament allà on Internet i la telefonia mòbil van penetrant més lentament és en àmbits públics tant importants com la salut, l’educació o l’administració; i aquesta lentitud probablement sigui

deguda als canvis culturals necessaris per anar assimilant aquestes tecnologies. Perquè allà on el paper escrit ens dóna seguretat o el contacte físic és necessari és on sembla que tinguem por a “perdre el peu” en passar al món digital. Però no sembla atractiu eliminar paperassa innecessària? O poder matricular-se a un curs d’un prestigiós professor que està a milers de kilòmetres de distància? O ésser assistit telemàticament per un especialista que ens pot ajudar a solucionar el nostre problema de salut? Això ja no és futur sinó present. Encara que com deia un altre gran físic, Albert Einstein, potser “no cal que pensem en el futur, perquè de totes maneres hi arribarem”.

El telèfon mòbil connectat a Internet pot ser la millor eina de pagament i d’identificació


notíciestgn

Cultura | 19

11 de novembre de 2009

Cultura Exposició de Lipchak i Millán al Vendrell Verònica Tapias, El Vendrell

Nova mirada del Patrimoni de la Humanitat de Tarragona notíciestgn Descobrir petites històries del dia a dia i patrimonis personals quotidians per posar-los en relació amb el conjunt historicoartístic de la ciutat de Tarragona declarat Patrimoni de la Humanitat és el que planteja la nova proposta del projecte el Dispositiu, de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i que aquesta vegada també compta amb la col·laboració del Club dels

Tarraconins. El projecte va agafar embranzida el passat diumenge dia 8 de novembre amb una visita guiada especial i única al Patrimoni Mundial de Tarragona adreçada al públic familiar. A partir d’aquesta visita es van oferir d’altres activitats com un taller de reportatges al que avis i nens estaven convidats a ensenyar-nos els seus tresors personals; objectes carregats d’història o amb valor sentimental important

que es guarden amb estima i que bé podrien formar part d’un catàleg alternatiu de patrimonis mundials.

 Les creacions en vídeo resultants seran emeses per televisió al Canal Català Tarragona (també a la web del Club) i formaran part d’una exposició a l’Antiga Audiència durant desembre i gener de 2009. Tot plegat una activitat en la línia de l’anterior projecte d’Arai a Manresa “Els meus Famosos”.L’artista nord-americà George Lipchak torna al Vendrell, després de quinze anys, per exposar una extensa col·lecció de dibuixos, escultures, dissenys de joies, obres sobre paper i altres suports. Tot plegat, acompanyat d’algunes de les escultures inspirades en aquests dibuixos on Lipchak aposta per l’ús de la línia com a eina d’expressió. Lipchak utilitza diferents papers, que modifica i transforma; la tinta i el guaix són els seus materials preferits. Reconegut internacionalment com a dissenyador de joies, escultor i dibuixant, rep diferents influències de tots els seus viatges arreu del món. La seva obra és vibrant i colorista; al Vendrell presenta obra gràfica i pintura mural. Els dibuixos i pintures de Lipchak estaran acompanyats per un recull de les creacions multidisciplinars fetes pel vendrellenc Xavier Millán en els últims deu anys. Entre altres coses, Xavi Millán

La meva creu és la meva virtut; assaborir la vida amb tots els sentits; de vegades un camí turmentós... Tot i així, en la recerca de la bellesa trobo la felicitat. Utilitzo els mitjans de creació artística com a eines per exterioritzar inquietuds i visions del meu món particular. Vida i art es converteixen en filosofia i conviuen en simbiosi. L’apassionant món de l’observació obre la ment i l’ànima. El mitjà que em fa viatjar més fàcilment és el paper: tan sols amb un llapis o un pinzell apareixen les meves fantasies. Recordo una joventut

Millán presenta un recull d’obres fruit del viatge a Sierra Leone, una obra gràfica figurativa, de tinta xina i aquarel·la sobre paper i escultures de materials reciclats inspirats en joguines i personatges singulars. Per altra banda, es poden trobar diferents tècniques pictòriques, sobre tela, fusta, paper... És una representació dels treballs de l’última dècada i de l’obra nova: art contemporani, tendències d’informalisme abstracte i poètic, pintura matèrica, collage i nova figuració. Així doncs, es podrà veure una representació personal de paisatges del Penedès, que formen part de la sèrie “Embrions” i la sèrie “30x30” de poesia visual i refranys. L’exposició es pot visitar a la Sala Portal del Pardo (carrer Major, 20, del Vendrell) del dissabte 7 de novembre al diumenge 22 de novembre. L’horari és de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, dissabtes d’11 del matí a 2 de la tarda i de 5 a 8 del vespre i diumenges d’11 del matí a 2 de la tarda.

plena d’activitat artística, descobriment i sorpresa; les mateixes inquietuds es repeteixen... La meva formació inicial és eclèctica, conec les diferents disciplines artístiques a l’Escola d’Art i Oficis a Tarragona i realitzo diferents tallers a l’IDEP, Eina i Llotja de Barcelona. Puc trobar a les meves carpetes treballs d’una trajectòria inquieta. La curiositat per les diferents disciplines artístiques ha estat la causa que la meva formació sigui força polivalent. Independentment d’altres feines creatives en el món de la publicitat, l’audiovisual, el disseny, etc., la pintura, el dibuix i l’escultura han estat la part més íntima i personal. Després d’etapes figuratives, d’informalisme abstracte, de poesia visual i altres, torno a utilitzar els pinzells japonesos per capturar essències d’una realitat africana plena de seducció, fruit del viatge a Sierra Leone, on el caos i la bellesa són a tot arreu. Actualment, treballo sobre el Penedès, l’entorn més proper i quotidià, a casa, a la costa, a la cuina, entre ceps... En realitat, qualsevol excusa és bona per crear. La referència és la realitat; la missió és penetrar-hi a l’interior. Paral·lelament, treballo amb ferro i reciclats fent petites escultures antropomorfes, joguines i anècdotes vàries. El joc irònic i metafòric hi és present; es podria considerar que estic fent poesia visual, pictòrica i escultòrica. El desenvolupament de tota creació artística és fruit de l’evolució, la constància, l’ordre, el caos... En definitiva, la pròpia vida personal. Us mostro diferents sèries corresponents a etapes d’aquesta última dècada, fruit de l’observació del nostre entorn. Viure és una aventura màgica on podem trobar la bellesa en la natura de les coses més simples.

Xavi Millán. El Vendrell, 1966 ESTUDIS ARTÍSTICS Graduat en Procediments Pictòrics (Tarragona) 1991: EXPOSICIONS INDIVIDUALS Fins al 1990: Pintura i dibuix a la Sala Portal del Taller de pintura i nu a Eina (Barcelona), amb Hernández Pijuán 1992-1993: Taller Pardo (el Vendrell) 1994: Escola d’Arts (Tarragona) 1996: Sala Angelitos Negros de dibuix, descripció botànica a Eina (Barcelona), amb Patricio Vélez 1998- (Calafell) 1997: Sala Kesse (Tarragona) 2009: Sala Ona (el Prat del Llobregat) 2000: Disseny gràfic, web (html, flash, vrlm...), 3ds Max, art digital i multimèdia EXPOSICIONS COL·LECTIVES 1988-1989: FirArt (Vilafranca del Penedès) a l’IDEP (Barcelona) 1990: Pintures (el Morell, Tarragona) 1991: Pintures a la Sala Carreras de DIBUIXANT Còmic i figurinista. Dibuixant de sílex al museu de Reus. l’Ateneu de Tarragona 1992: Col·lectiu Ziggurat-7 a la Sala Portal del Pardo Il·lustrador i il·luminador a Editors (Barcelona). Dibuix de descripció botànica. (el Vendrell) 1992: Museu del Vi (Vilafranca del Penedès) 1992: Galeria Kesse (Tarragona) 1992: Escola d’Arquitectes, dibuix botànic (Girona) 1993: Museu Professor de dibuix i pintura a Banyeres del Penedès d’Història, dibuix botànic (Girona) 1993: Pintura itinerant, Jove Baix Penedès PREMIS 1984: 3r. Premi Catalunya. 3r. Premi d’Espanya, Arts Plàstiques, Dibuix (província de Tarragona) 1993: Dibuix botànic itinerant (EUA) 1994: Pintura, 1985: 2n. Premi Catalunya. Arts Plàstiques, Dibuix 1986: Seleccionat a Tarragona, Escola d’Art (Tarragona i Tortosa) 1994: Dibuix. BioCultura, Palau Sant Jordi Arts Plàstiques, Pintura 1992: Seleccionat a Tarragona, Arts Plàstiques, Pintura (Barcelona) 1995: Sala Kesse (Tarragona) 1996: Sala Àgora (Cambrils) 1996: 1993: Seleccionat fase Catalunya, Arts Plàstiques, Pintura 1993: Premi Pintura Castell de Salou 1996-1997: Associació d’Artesans Artistes del Baix Penedès del Consell Comarcal del Baix Penedès 1999: Accèssit Premi Pintura del 1998: Dibuix al Bulevard Rosa (passeig de Gracia, Barcelona) 1999: Casa de Consell Comarcal del Baix Penedès 1998-2000: Premis cartells Fira i Turismar Catalunya a París 2006: Action Painting a la Casa Batlló (Barcelona) 2008: FirArt (Vilafranca del Penedès) 2009: FirArt (Vilafranca del Penedès) 2009: Grupo del Vendrell 2008: Accèssit Premi Pintura del Vendrell Entropia (Monzón, Osca) 2009: Grupo Entropia (Mora, Toledo)

Xavi Millán

Del dissabte 7 al diumenge 22 de novembre de 2009 Sala Portal del Pardo · Carrer Major, 20 · Tel. 977 18 21 35 · 43700 El Vendrell (Baix Penedès) HORARIS: De dimarts a divendres de 17 h a 20 h. Dissabtes d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h. Diumenges d’11 h a 14 h. Dilluns tancat

Xavi Millán Patronat Municipal de Serveis Culturals · La Rambla, 24 · 43700 El Vendrell · Tel. 977 66 56 84 · cultura@elvendrell.net · www.elvendrell.net

XXVII Desena Cultural de l’Orfeó Canongí notíciestgn, La Canonja L’Orfeó Canongí celebra l’última setmana de novembre (del dia 20 i fins el 29) la XXVII Desena Cultural. La Desena comprèn un ventall d’activitats de diferents temàtiques: música (clàssica, jazz i funk), tallers (tast de vins i de cerveses), festes (Oli Nou), tertúlies (Guerra Civil) i esports (billar, futbol). A continuació, us oferim el programa d’activitats que es duran a terme aquests dies.

20, 27 nov. i 1 des.

20-22h:
CURS DE TAST DE VINS. Nivell Iniciació.
El curs consta de 3 sessions i és impartit per l’enòleg Gerard Fonts Guzmán.
Preu: socis, 40€ / no socis, 45€.

21 novembre

23h:
CONCERT “FunkyNessia” + Jam Session.
Versions de Funk, Soul i Jazz: Jamiroquai, Kool & the Gang, KC & the Sunshine band, Brand New Heavies, Prince, Victor Bailey, Sting.

22 novembre

17h:
BILLAR DE CARAMBOLES. Campionat.
Semifinals i Final. Club de Billar de l’Orfeó Canongí.

Champions League: FC Barcelona Internazionale Milano.

socis, 9€/ no socis, 12€.


25 novembre

10.30h:
FESTA DE L’OLI NOU. Tast dels 3 olis canongins (la Boella, Cooperativa i Cal Qué) més un oli convidat.
Visites al Molí de Cal Qué i a la Cooperativa Agrícola. Preu: 5€.

20h: CONFERÈNCIA: “Supervivència i repressió a la postguerra”, a càrrec de Montserrat Duch.

19.30h:
GAUDIM DELS CLÀSSICS: “Peer Gynt, d’Edvard Grieg”.
Audició comentada amb Rafel Esteve Alemany. Preu: socis, 3€/ no socis, 4€.

24 novembre

26 novembre

23 novembre

20h: PRESENTACIÓ DE LA PENYA BLAUGRANA DE L’ORFEÓ CANONGÍ. Inclou la retransmissió del partit de

20h:
TALLER DE TAST DE CERVESES, a càrrec de cerveses Les Clandestines. Places limitades. Preu:

29 novembre

Per a més informació dels actes, posar-se en contacte amb orfeocanongi@orfeocanongi.com.


notíciestgn

11 de novembre de 2009

20 | Salut

El nou CAP/CAR tindrà una superfície construida de 4.400 metres quadrats i un aparcament soterrat per a 110 places

Salut

El municipi de Vila-seca tindrà un Centre d’Alta Ressolució en un any i mig El centre, gestionat per la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, disposarà de servei de radiologia i rehabilitació, entre d’altres Verònica Tapias, Vila-seca

V

ila-seca disposarà d’un Centre d’Alta Ressolució (CAP/CAR) que gestionarà la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. El nou equipament tindrà en una mateixa localització centre d’assistència primària, consultes d’especialistes, rehabilitació i diagnòstic per la imatge. Es tracta de quelcom similar al Cap Llevant, de Tarragona, però en més petit. El nou equipament evitarà molts desplaçaments a Tarragona ja que disposarà de molts serveis que no té l’actual CAP. El CAR de Vila-seca està integrat dins el nucli urbà, en un solar de propietat municipal que l’Ajuntament ha cedit al Departament de Sanitat perquè s’hi pugui construir el nou equipament. La façana nord i oest dóna al carrer del Castellet, la façana est dóna al carrer de l’Horta Novella i la façana sud, al carrer Galceran de Pinós. Aquesta serà l’entrada principal i l’accés a urgències, tot i que totes les façanes tenen accessos auxiliars des del carrer. Els habitants del municipi de Vilaseca gaudiran en un any i mig d’un equipament com el Centre Llevant de Tarragona, però en petit. Es tracta

del nou CAP/CAR, un equipament que gestionarà la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i que comptarà amb un total de 4.400 metres quadrats de superfície. La zona destinada al centre d’assitència primària tindrà dues plantes. L’edifici s’estructura en diferents espais: àrea d’entrada o recepció, àrea administrativa, àrea de pediatria, àrea polivalent, àrea de consultes d’atenció especialitzada de suport a l’atenció primària, àrea de diagnòstic per la imatge, àrea de rehabilitació, vestidors per als usuaris, sala de gimnàstica polivalent, box de tractament d’electroteràpia,

sala d’hidroteràpia, àrea d’educació sanitària, àrea d’emmagatzematge i àrea d’instal·lacions. Pel que fa al servei d’Urgències, comptarà amb zona de recepció, box de triatge on s’estableix la prioritat, sala d’espera, box d’atenció ràpida per atendre casos de baixa complexitat, box polivalents per casos més complexos, box de reanimació cardiopulmonar i box d’observació per a pacients que necessiten una estada de diverses hores.

Serveis

El nou CAP/CAR de Vila-seca oferirà més serveis que l’actual, com els

que s’inclouen en el centre de diagnosi per la imatge. A més, els serveis que ja s’ofereixen a l’actual CAP estan millorats. En aquest nou equipament que entrarà en funcionament en un any i mig, els vila-secans disposaran dels següents serveis: informació i consells de tipus sanitari i assistencial, servei d’atenció a domicili, atenció continuada fora d’horari habitual, activitats de prevenció (vacunació, detecció precoç de malalties i promoció d’hàbits saludables), Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU), medicina familiar i comunitària, pediatria, odontologia, infermeria d’adults,

Així quedarà la façana principal del nou CAP/CAR de Vila-seca, amb accés pel carrer Galceran de Pinós

Els operaris treballen en la construcció del nou equipament, que obrirà portes d’aquí un any i mig

infermeria de pediatria, atenció a la salut i reproductiva, extraccions de sang i recollida de mostres, programes de salut comunitària, reumatologia, pneumologia, cardiologia, control i tractaments de Sintrom i centre docent. A més, es disposarà d’aparcament soterrat, amb capacitat per a 110 places, el cost del qual serà assumit per l’Ajuntament del municipi. El cost d’aquest pàrquing és de 2.600.000€. Pel que fa a l’edifici del CAP/CAR, el seu pressupost és de 8.670.000€. Aquest cost l’assumeix el Departament de Salut, tot i que l’Ajuntament de Vila-seca avança els diners.


notíciestgn

11 de novembre de 2009

Salut | 21

“El nou equipament evitarà molts desplaçaments a Tarragona” Josep M. Pujals és tinent d’alcalde i regidor de Governació i Serveis Generals

L

’Ajuntament de Vila-seca va ser qui va fer la demanda a Sanitat per a tenir un equipament com el que entrarà en funcionament en poc més d’un any i mig al municipi. El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Pujals, explica què suposarà pels vilasecans disposar d’aquest centre. Què significa per a Vila-seca la construcció d’aquest CAP? Significa una millora important respecte del que tenim actualment. Quan nosaltres ho vam plantejar a Sanitat era perquè pensàvem que era necessari i, per tant, estem molt satisfets. A més, el solar (propietat municipal) és de fàcil accés des de qualsevol lloc. Tindrem com un centre de Llevant, però en petit, amb pediatria, odontologia, educació sanitària, sala polivalent... Actualment al CAP fem l’atenció prioritària 24 hores, però ara tindrem molts més serveis, com

radiologia i rehabilitació, per exemple. Això evitarà molts desplaçaments a Tarragona. Quina aportació fa l’Ajuntament en aquest projecte? L’Ajuntament avança els diners i la Generalitat es compromet a tornar-los en vuit anys, però sense interessos. Parlem d’una inversió molt important, més d’11 milions d’euros. A part d’això, nosaltres també construirem un pàrquing soterrat, que costarà 2,6 milions més. D’aquests se’n fa càrrec l’Ajuntament. Per què era necessària aquest aparcament, no hi ha places lliures per la zona? Parlem d’una zona esponjosa, on no hi ha aglomeració perquè tot són xalets, no pas edificis. Això vol dir que, segurament, molts usuaris del nou CAP podran aparcar en superfície. Tot i això, però, vam pensar que

no podíem tenir un equipament com aquest i no facilitar-ne l’aparcament als usuaris. Per això farem un pàrquing soterrat de 110 places, que se cedirà a una empresa perquè el gestioni. Tot i això, però, negociarem preus tous per als usuaris. Per què era necessari un centre d’aquest tipus a Vila-seca? Per serveis i pel creixement de la població que hem experimentat en els últims anys. L’any 95 Vila-seca tenia uns 10.000 o 11.000 habitants. Actualment n’hi ha 21.000. S’ha duplicat la població en pocs anys i això requereix donar bons equipaments i bons serveis per més gent. El CAP actual continuarà funcionant? Encara no ho sabem. Encara s’ha de parlar amb Sanitat. Els terrenys són municipals, però l’edifici és de la Generalitat, igual que amb el CAP nou. Per això cal parlar-ne.


notíciestgn

11 de novembre de 2009

22 | Social

El nombre de persones ateses per l’organització s’ha triplicat

Social

Càritas demana la creació d’un menjador social a Tarragona A Reus, l’Ajuntament ja ha iniciat les obres per disposar d’aquest equipament

C

àritas Diocesana de Tarragona fa temps que alerta l’Ajuntament de la capital tarragonina sobre la necessitat de crear-hi un menjador social. Segons l’entitat humanitària, la crisi ha fet que la pobresa afecti especialment el col·lectiu d’immigrants (per la davallada en el sector de la construcció) i un gran nombre de dones amb fills que, fins i tot, s’han quedat sense un sostre. Josep Maria Castrillo, secretari general de Càritas a Tarragona, assegura que amb els recursos actuals adreçats a les persones amb necessitats no n’hi ha prou per garantir que Tarragona sigui una ciutat on totes les persones visquin amb dignitat. “Disposar d’un menjador social ajudaria a resoldre les situacions de precarietat de moltes persones i, al mateix temps, oferiria a les persones necessitades que viuen soles un espai on poder establir relacions humanes”, assegura Josep Maria Castrillo, que durant uns anys va ser director de la Casa del Transeünt de Tarragona i, per tant, coneix de molt a prop la problemàtica social de les persones sense sostre. Segons l’actual Secretari General de Càritas, “en els últims mesos hem vist triplicades les sol·licituds d’ajuda a Tarragona, sobretot per part de mares soles amb fills i immigrants,

que s’han quedat sense feina”. A Càritas s’ajuda les persones necessitades sobretot amb “menjar i roba, però ara ens trobem amb moltes famílies que tenen greus dificultats per pagar el lloguer, la llum, el gas i despeses domèstiques que abans sí podien afrontar”. Càritas copsa aquesta realitat a través dels seus 10 treballadors socials i més de 900 voluntaris a la Diocesana de Tarragona, que aplega un territori amb una població de més de 600.000 habitants. Segons Castrillo, actualment a la ciutat de Tarragona només es disposa de 24 places a la Casa del Transeunt, on els usuaris només hi poden estar una setmana, i que només està oberta de 5 de la tarda a les 8 del matí. La resta del dia, els seus usuaris estan, doncs, al carrer. A aquestes places cal afegir les 17 places que ofereix la Fundació Bona Nit (gestionada per Càritas). Tot i que l’Ajuntament ha anunciat recentment que durant aquest hivern s’ampliaran les places fins arribar a les 50, des de Càritas es considera insuficient per al volum de demanda existent en l’actualitat. No obstant això, Castrillo destaca la bona tasca que es du a terme des de l’Ajuntament de Tarragona amb el servei de “menjador a domicili”. Pel que fa a la viabilitat de construir un menjador social, Castrillo assegura que les negociacions de la Diocesana de Tarragona amb l’Ajuntament de Tarragona no han

“La crisi ha de servir per canviar el nostre model social” Òliver Márquez, Tarragona Josep Maria Castrillo, secretari general de Càritas a Tarragona, assegura que “la crisi ens ha de servir per obrir els ulls i veure que tenim un model social totalment injust i que fa més rics als rics i més pobres als pobres. És necessari un canvi de model social que posi fi al consum desorbitat al que ens hem acostumat i prioritzi les persones”. Segons Castrillo, “l’accés a una vivenda és un dret universal que ha de tenir tothom. Ara ens trobem moltes famílies que han gastat tots els seus diners

en una hipoteca per tenir accés a aquest dret i, de cop, s’han quedat sense diners i sense sostre. Això és molt injust”. Castrillo afegeix que “a més, quan el govern s’ha adonat de la crisi i ha decidit prendre mesures per pal·liar la situació, el primer que ha fet és injectar diners a les entitats financeres mentre hi ha gent que realment no té per pagar un lloguer està passant gana”. Segons Castrillo, “el sistema mai no ha ajudat els pobres, sinó que s’ha aprofitat d’ells per crear repartir encara pitjor la riquesa. Necessitem un model més comunitari acompanyat d’una vida més senzilla”.

El consistori tarragoní argumenta que no es disposa d’un espai adient

Sense sostre a la Rambla Nova de Tarragona / Vicenç Llurba culminat amb cap acord.

Sí a Reus

La capital del Baix Camp, però, sí que s’ha adaptat a la nova realitat social i ha aprovat recentment la construcció d’un menjador social que doni servei a les persones més necessitades del municipi. Les obres ja s’han iniciat i s’espera que es pugui posar en marxa aquest mateix hivern, gestionat per Càritas i finançat pel consistori. Segons Castrillo, “el cost del manteniment d’un equipament d’aquestes característiques és

elevat, però estem parlant de persones. A més, per la nostra experiència a Càritas podem afirmar que avui en dia es pot donar de menjar a una persona un menú complet per menys de 3 euros”.

L’Ajuntament busca espai

Preguntada sobre aquesta temàtica, Victòria Pelegrín, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, ha respòs que “l’únic inconvenient per

no tenir encara un menjador social a Tarragona, és que l’ajuntament està buscant l’espai físic adient per poder treballar en condicions, amb tot el que comporta i exigeix un menjador social”. Segons Pelegrín, “intentem pal·liar aquesta necessitat amb altres recursos, des de serveis socials es trameten vals de supermercats amb greu risc d’exclusió social, al mateix temps tenim contactes permanents amb les entitats del tercer sector per acabar de cobrir aquestes necessitats alimentàries i d’altra banda, desenvolupem un programa de menjars a domicili amb Creu Roja que ens permet arribar a 100 àpats diaris”. Aquest programa està destinat a persones amb situacions greus d’exclusió social i situacions especials de dependència. Des de l’Ajuntament s’ha volgut remarcar que les relacions amb Càritas, a través dels diferents convenis vigents, són bones i treballen en comú per donar cobertura a moltes necessitats dels ciutadans.


notíciestgn

Social | 23

11 de novembre de 2009

Social La Generalitat de Catalunya promou cursos d’alfabetització en català per a immigrants Són un total de 74 cursos a 64 municipis destinats a més de 800 nouvinguts notíciestgn, Tarragona

L

a Generalitat de Catalunya ha endegat des del Departament d’Acció Social i Ciutadania un projecte pilot que consisteix en un conjunt de cursos d’alfabetització en català per a immigrants. Els 74 cursos es realitzaran en 64 municipis de tot Catalunya i estan destinats a més de 800 nouvinguts. Aquesta iniciativa s’emmarca en les mesures del Pacte Nacional per a la Immigració quan aposta per “emprendre un programa d’abast nacional per a l’alfabetització”. La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i el secretari per a la Immigració, Oriol Amorós, han presentat un projecte pilot d’alfabetització per a persones d’origen estranger que s’està desenvolupant aquest darrer trimestre de 2009 a 64 municipis d’arreu de Catalunya. La iniciativa s’emmarca en la mesura nova número 34 del Pacte Nacional per a la Immigració quan aposta per “emprendre un programa d’abast nacional per a l’alfabetització” i la promou la Secretaria per a la Immigració en col·laboració amb diversos ens

locals. L’objectiu és millorar la formació de les persones immigrades d’origen estranger que manifesten dèficits en escriptura i comprensió lectora per tal d’incrementar la seva autonomia personal, facilitar la seva incorporació sociolaboral i contribuir, alhora, a l’èxit escolar dels seus fills i filles. La iniciativa es concreta a través de 74 cursos repartits en 64 municipis d’arreu de Catalunya, la majoria dels quals es fan en centres educatius per tal d’apropar les famílies nouvingudes al sistema escolar. En total, beneficia a més de 800 persones.

Característiques dels cursos

Són cursos de 40 hores, en grups de 10 a 20 alumnes a partir dels 16 anys i en horaris adaptats a les necessitats dels inscrits. Es tracta d’una oferta que complementa la formació d’adults ja existent i que es vincula a les accions locals d’acollida que promouen els ajuntaments i consells comarcals amb el suport del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Es dóna continuïtat així a les sessions de benvinguda o de coneixement de l’entorn i es canalitza posteriorment els assistents cap als cursos inicials de llengua catalana que oferta el Consorci per a

la Normalització Lingüística. El perfil dels alumnes matriculats respon majoritàriament al d’una dona d’origen marroquí procedent de zones rurals de 25 a 40 anys, tot i que també hi ha casos amb presència destacada d’homes i procedències diverses. Pel que fa al lloc on es fan els cursos, en la majoria dels casos es tracta de municipis petits, que no disposen d’un centre de formació d’adults (la majoria es concentren a les capitals de comarca). L’objectiu és apropar l’oferta a la demanda, sobretot entre aquelles persones que tenen dificultats per desplaçar-se a altres poblacions si volen formar-se, pel motiu que sigui.

Les sessions de formació es realitzen a través de diverses associacions i entitats referents al territori: Òmnium Cultural, Grup de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC), Centre d’Estudis Contrafort, Associació Cultural Amics de l’Àfrica, Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils contra l’Atur (CIJCA), Lleida Solidària, Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatures Catalanes (APELLC), Escola Pia d’Igualada, Cooperativa Fusió d’Educació i Treball Social (FETS), Associació EINA, Fundació SerGi i Fundació Ilercavònia. Les últimes dades sobre el nivell d’estudis de la població corresponen a l’Enquesta Demogràfica de

Catalunya (any 2007) de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquesta mostra indicava com un 1,4 per cent de la població amb nacionalitat espanyola no sabia llegir ni escriure, xifra que augmentava fins al 2,3 per cent sobre el total de persones amb nacionalitat estrangera.

El projecte es desenvolupa en aquest últim trimestre del 2009

Vendrell col·labora amb la campanya “Posa’t la

gorra” per donar a conèixer el càncer infantil L’acte central es farà el 28 de novembre a Port Aventura notíciestgn, El Vendrell La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell col·labora de nou amb la campanya “Posa’t la gorra”, organitzada per l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC). L’objectiu de la campanya és sensibilitzar i donar a conèixer a la societat

l’existència del càncer infantil, per tal de normalitzar la malaltia, així com recollir fons per a diversos projectes de l’Associació. La col·laboració amb la campanya “Posa’t la gorra”, que tindrà el seu punt culminant en la festa del proper 28 novembre a Port Aventura, consisteix en la compra d’una gorra que porta inclosa una entrada per accedir al parc temàtic, participar en els actes organitzats per l’AFANOC i gaudir de les atraccions durant tot el dia. L’Ajuntament del Vendrell obsequiarà els alumnes de l’escola Garbí, del Centre Ventall, del Centre Obert, de la UEC i dels educadors de carrer, amb una gorra i una entrada per participar a la festa. Per a la resta

de la família i persones interessades, el cost de la gorra i de l’entrada és de 12 €. A més, està previst un servei d’autocar gratuït per a les persones a qui se’ls regala la gorra i de 3 € per a la resta d’acompanyants i de tothom que el vulgui utilitzar. L’autocar sortirà de l’estació d’autobusos del Vendrell a 2/4 de 10 del matí, i a les 6 de la tarda de Port Aventura. La venda de les gorres i dels tiquets de l’autocar es farà a l’oficina de Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell fins al proper 25 de novembre o fins exhaurir les existències. L’horari de venda és: dilluns, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h, i de dimarts a divendres de 10 h a 14 h.


notíciestgn

11 de novembre de 2009

24 | Opinió

Opinió EDITORIAL

OPINIÓ

Aturats

S

ense entrar en si el treball dignifica l’home o és la societat qui el dignifica, és evident que els humans sempre hem necessitat el treball per encaixar les nostres vides en la societat en que vivim. Estar ocupats i ser productius és a la vegada un indicador de salut social i una contribució al benestar i a la felicitat de les persones i les famílies que són, al final, les que formen l’entramat social. És per això que quan en molt poc temps hem passat d’una economia que s’acostava a la plena ocupació, amb dificultat per trobar treballadors, a una situació en que ens acostem al 20% d’atur registrat, les alarmes socials i polítiques haurien d’estar totes en vermell. I diem “haurien” perquè de vegades dóna la sensació que els nostres responsables polítics fan més de meteoròlegs que de metges. El meteoròleg prediu el temps que farà, sense poder-hi incidir, mentre que el metge actua per mirar de millorar la salut del malalt. Les darreres declaracions governamentals sembla que van més en la primera línia, esperant que escampi

Cartes al director CB TARRAGONA/ADT TARRAGONA Comú denominador TARRAGONA Tinc molt clar que tant a Riu Clar com al Serrallo, la gent de bàsquet està preocupada. I no tinc cap interès per ofendre o molestar, però no seria un bon moment per reflexionar, i buscar una fórmula més atractiva pel bàsquet professional de TARRAGONA??? No seria possible la creació d’una gestora, controlada per l’Ajuntament, donat que es el principal pagador, per dirigir i gestionar un equip professional que representés a TARRAGONA, tot enfocat pels jocs del Mediterrani, com a referent??? No seria bonic omplir un Pavelló, amb tota la gent del bàsquet de TARRAGONA? Un sol equip professional que unís diners, espònsors, públic, i recursos??? En definitiva, la unió fa la força. Penseu que som pocs que treballem bàsquet i seria bo optimitzar recursos humans i, principalment, econòmics. En definitiva, sumar i no restar i dividir. Molta gent tenim ganes que TARRAGONA tingui un projecte únic i unit, la gent simple i treballadora del bàsquet de peu, ho volem. Jo diria que ho necessitem!!!

Víctor Mazariegos Tarragona

-------------------------------El futbol que indigna

He leído en el Periódico de Catalunya de fecha 4 de noviembre del presente que la liga de fútbol profesional amenaza con parar la competición si se aprueba un nuevo régimen fiscal que determine que los futbolistas extranjeros afincados en España con salarios mayores de 600.000 € anuales deberán tributar el 43% de IRPF en lugar del 24% que tributan en la actualidad. Si estas amenazas son ciertas, a la liga de fútbol profesional se le debería caer la cara de vergüenza solo de pensarlo. De hacerlo ya es para hacerse tratar con fármacos la falta de solidaridad social y la evidente conciencia insana que ello representaría.

En cuanto a los llamados galácticos, yo les diría que se sientan felices de poseer una habilidad, ya sea nacida del sueño de un niño pobre en playas lejanas, o del esfuerzo de un niño guiado por disciplina deportivo-socio-familiar, y que acaricien más el ejemplo de futbolistas de éxito, que más que por sus goles, son recordados por su sencillez y humildad, ya que ser rico y famoso no es incompatible con ser humilde. Si tienen que pagar el 43% en impuestos de una fortuna adquirida haciendo algo que les hace felices, sean humildes, ya que son muchos los que tributan el 24% que ustedes pagan en la actualidad y no ganan mas de 1.700 € al mes. Y muchos son los que a diario pasan por el tubo de hacer cosas que no son de su agrado en el trabajo y no para mantener un buen status económico, sino para sobrevivir dignamente. Señores de la liga, a todo el mundo le gusta vivir bien, pero no todo el mundo basa su vida en Don Dinero. Tengan ustedes un gesto bueno y envainen la espada por favor, que al fin y al cabo el fútbol no salva vidas, y en ocasiones genera crispaciones y violencia.

Pedro Javier Marín Garreta Tarragona ------------------------------------

Per molts anys Pare Eduard!

El proppassat dia de Tot Sants, el Pare Eduard Canals i Casas, missioner claretià, celebrava el seu aniversari, vuitanta anys. Amb aquest motiu, al Santuari de la Mare de Déu del Lladó, regida per la Comunitat Claretiana de Valls (a la qual pertany el Pare Eduard) va celebrar-se una solemne Eucaristia concelebrada: Pare Provincial, Comunitat i el seu germà Joan Maria; i, tenint en compte que “Tata Edu” com li diuen a Àfrica o Pare Eduard per nosaltres, en el seu dia va ésser nomenat per Roma, representant oficial de la Santa Seu i visitador per a la Congregació de les Missioneres de Maria Immaculada per Àfrica, -família Claretiana- la Mare General d’aquesta

Jaume Nolla Periodista

o mirant per on bufen vents de recuperació per veure si per allí pot sortir el sol. Quan tenim en compte, a més, que les altes taxes d’atur són un mal endèmic de l’economia espanyola, sembla simplement irresponsable no treballar, ara més que mai, per atacar-ne les causes profundes. No és moment de previsions més o menys optimistes sinó de prendre mesures. Si actuen es poden equivocar; si no fan res segur que s’equivoquen. Perquè seria lamentable que quan els vents canviïn d’una forma o altra, no s’haguessin fet els canvis estructurals perquè una destrucció d’atur com la que estem patint no torni a succeir. Les poques accions pràctiques que el govern ha pres no van en aquesta direcció: per exemple els plans locals en que els Ajuntaments creen ocupació temporal per obres de dubtosa utilitat o retalls en I+D en un país que no va precisament sobrat d’inversió en educació i recerca. El Govern no pot estar aturat esperant temps millors sinó que ha d’assumir els risc a equivocar-se prenent mesures contundents contra l’atur.

lector@noticiestgn.cat Congregació Religiosa fou representada per la Germana Inés Elobo, Secretària General i Mestre de Novícies, vinguda expressament des de Guinea per aquest acte. En commemoració d’aquesta data, la Comunitat de Valls ha editat un volum, -la presentació és del Pare Superior Manuel Casal-, que recull una selecció de trenta-sis homilies i que fou lliurat als assistents a l’Eucaristia. Les homilies del Pare Eduard fan pensar i reconsiderar envers les actuacions de la nostra societat. Amb aquesta publicació tenim l’ocasió de poder fruir novament de la seva prèdica. El Santuari de la Mare de Déu del Lladó, estava ple de gom a gom, ja que moltes persones de Tarragona coneixedores de la data del seu aniversari van interessar-se en el sentit de si hauria celebració per aquest motiu i amb la finalitat de voler acompanyar-lo de ser així. Feia goig veure el bonic Santuari tan ple i sobretot veure tantes persones que van desplaçar-se des de Tarragona per poder estar una estona en la seva companyia i demostrar-li que tot i els anys que feia que pertanyia a la Comunitat de Valls, el seu record no s’havia esvaït. Es va i ens va emocionar. Tanmateix no podem acabar sense lloar la generositat de la Comunitat Claretiana de Valls que, amb tanta il·lusió, ha fet possible que a la commemoració del vostre vuitanta aniversari estessim junts ambdues famílies: la religiosa i la biològica. Fou un dia memorable. Es diu que tota efemèride té vuitada. Doncs, des d’aquestes ratlles volem fer pública l’estima que molts feligresos ens han fet arribar i d’antuvi us donem les gràcies davant de poder obtenir l’esmentat volum de recull d’homilies, i alhora es possibilita a les persones que us recorden i estimen sàpiguen del vostre aniversari.

Montserrat Serra i Tutusaus Joan Baches i Pelegrí Tarragona ----------------------------------

Yo no me lo trago

¿A quién van destinadas las imágenes televisadas de la entrada en la Audiencia Nacional de los Sres. Macià Alavedra y compañía? Tengo mi teoría al respecto, y digo teoría, ya que no están los tiempos para creerse en posesión de la verdad, pero tampoco hay que ser clarividente par ver lo que sucede. Existe un colectivo, probablemente intachable y libre de toda culpa que ha sentido la necesidad de emprender una cruzada contra la maldad humana. Eso está bien, estoy completamente de acuerdo en impedir que los defectos humanos se apoderen de la sociedad. Una moral basada en la integridad, la honestidad y valores universales, como la solidaridad, la compasión, la caridad es necesaria, pero señores cruzados, no se olviden que este tipo de mensajes visuales al pueblo, diciéndoles “véis como también sabemos esposar, darles una bolsa de plástico y quitarles el cinturón a los ricos y poderosos” se ajustan a intereses muy determinados. Yo le pediría al Sr. Garzón, al cual admiro, que al igual que persigue la codicia, el crimen y demás pecados humanos para unos, y dañinos comportamientos amorales para otros, dedique un poco de tiempo a observar si alguien en particular esta sacando beneficio de sus actuaciones, porque yo personalmente no me puedo creer que la difusión televisada de la entrada en la Audiencia Nacional de los imputados en la operación “Pretoria” sea un cúmulo de coincidencias que casualmente han desfigurado la imagen que estamos acostumbrados a ver de la Audiencia Nacional. Vamos, que aquí tienen ustedes un ciudadano de a pie que no se lo traga.

Pedro Javier Marín Garreta Tarragona ---------------------------------------

Contra el nudisme (1a part) Amb l’arribada del primer fred, s’acaba sortosament l’epidèmia nudista que ens toca patir any rere any. Més que un atemptat a la moral, el nudisme és un atemptat a l’estètica. Fins i tot, els vestits de bany formarien part del mateix sac de l’horror. Si parlem d’aquest fenomen tristíssim cal parlar d’un pocapena anomenat Spencer Tunick que es dedica a fer fotos de multituds despullades. Aquest pseudoartista va començar l’any 1992 fotografiant gent nueta pels carrers de Nova Iork. L’any 2003 va enganyar 7.000 ànimes càndides (o avorrits de la vida) a Barcelona per immortalitzar tot de gent conilla estesa per terra. La broma, o sigui el cost logístic de l’ajuntament de la capital del país va ser de 10.000 €. Per postres, el cost posterior de l’exposició que en va fer d’aquest xitxarel·lo i que vam pagar amb els nostres impostos va ser de 60.000 €. Sense comptar les intervencions de la Creu Roja: 7 peus tallats, cosa força normal quan fas el ruc pel món. Al final de la comèdia hi va haver 3 fotos: gent estirada panxa enlaire; després tota la munió agenollats cap cots i el cul enlaire i finalment, tots els capsigranys abraçats. Les imatges resultants van ser esgarrifoses. Per cada persona amb un cos que es feia veure, n’hi havia cent que només de passar-te pel davant, et feia venir la sensació d’estar ensumant una fortor a pernil dolç podrit de dies a la nevera. Era com veure un camió de garrins directe cap a l’escorxador o el paisatge de després d’un atac nuclear, on les bombes, enlloc de socarrimar la gent, la deixessin despullada. I morta, és clar. Els participants afirmaven haver viscut una gran experiència, un esdeveniment magnífic, espiritual, de comunió amb la natura (quina natura? Si tot era asfalt!) En fi, el nudisme només és un ideal si tens el cos bonic, i encara en comptades ocasions. En parlarem abastament en el proper article, amb comentaris pertinents al Fonoll, el famós indret de la Conca de Barberà que té l’honor de ser el primer poble on l’espant hi fa estada.


notíciestgn

Opinió | 25

11 de novembre de 2009

OPINIÓ

Antoni Vives Senior Advisor del Catalan Observatory de la London School of Economics

Caixes Un estudi molt recent de la London School of Economics mira d’explicar algunes de les claus del bon o del mal funcionament de les caixes d’estalvis espanyoles, sempre en el punt de mira del món financer internacional per, entre d’altres motius, les seves peculiaritats societàries. Un dels punts clau de l’estudi és el que es refereix a la idoneïtat dels seus dirigents: l’estudi assenyala que els resultats de les

caixes presidides per persones independents i lligades professionalment al món financer són invariablement millors a les caixes dirigides per persones no especialistes, assignades amb criteris no professionals sinó d’altres menes. L’estudi en qüestió ha generat un cert enrenou a Madrid perquè la seva publicació s’esqueia just en el moment en el que faccions contraposades del Partido Popular es feien la pell a la seva junta directiva per decidir amb criteris no professionals qui havia de dirigir Caja Madrid, passant per

damunt, per cert, del seu consell d’administració. El que em sembla interessant del que suscita l’estudi és que el criteri de gestió, de “management”, si m’ho permeteu, de les caixes d’estalvis ha de ser professional i orientat als resultats societaris que organitzacions com les caixes s’espera que obtinguin. Això també val, és clar, per als processos de creixement i de consolidació dels negocis, ja sigui via adquisició o venda d’actius, ja sigui a través de fusions amb

d’altres entitats. Algú pot pensar que és un estudi sobrer, que és evident que els dirigents n’han de saber... Només cal analitzar per sobre què s’ha fet i com s’ha fet per veure que no tothom tenia les coses tan clares. Són precisament les fusions tot just esmentades les que ara hem de vigilar. El fet que el Banc d’Espanya les monitoritzi no és garantia de res. Els motius bancaris espanyols poden colisionar amb els interessos financers i socials d’algunes de les nostres

caixes. És més: algunes caixes poden aprofitar la conjuntura per forçar operacions avalades pel Banc d’Espanya que les salvin... a les espatlles de caixes potser no tan centrals per al sistema, però que han demostrat prudència, responsabilitat i solvència abans i durant la crisi, perquè eren i són entitats ben dirigides. Vigilem, restem atents, no fos cas que per la finestra de la nostra caixa se n’hi coli alguna que fa temps que tan sols gestiona teranyines.

40.000 exemplars gratuïts a tot el Tarragonès i el Baix Penedès

Cada setmana, molt a prop teu Busca el punt de Contacta amb nosaltres: distribució més proper a cartes al director i articles d’opinió a lector@noticiestgn.cat

www.noticiestgn.cat Albinyana · Altafulla · Arboç · Bellvei · Banyeres del Penedès · Bisbal del Penedès · Bonastre · Calafell · Constantí · Creixell · Cunit · El Catllar · El Morell · El Vendrell · Els Pallaresos · La Canonja · La Nou de Gaià · La Pobla de Mafumet · La Pobla de Montornès · La Riera de Gaià · La Secuita · Llorenç del Penedès · Masllorenç · Montmell · Perafort · Renau · Roda de Barà · Salomó · Salou · Sant Jaume dels Domenys · Santa Oliva · Tarragona · Torredembarra · Vespella de Gaià · Vilallonga del Camp · Vila-seca

Director: Manuel Sanromà msanroma@noticiestgn.cat

Edita i distribueix: 23 de setembre, S.A. C/ Joan Maragall, 1 - 43003 Tarragona

Redacció i fotografia: Èxit Comunicació, S.L. 977 25 99 11 Cap de redacció: Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat

convocatòries i notes de premsa a redaccio@noticiestgn.cat 977 25 99 11 anuncis classificats a classificats@noticiestgn.cat contractació de publicitat a 977 25 99 11 616 72 85 50 publicitat@noticiestgn.cat

Tens un negoci i vols un expositor? Truca al 977 25 99 11 Coordinació de continguts: Èxit Comunicació, S.L. Montse Adan redaccio@noticiestgn.cat Estudiants en pràctiques: Anna Company i Alba Ortiz Disseny i publicitat: Folc Lecha Yasmina Monge disseny@noticiestgn.cat

Departament comercial Cap comercial: Manel Novella mnovella@noticiestgn.cat Assessora comercial: Marta Dalmau Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. D.L.: T- 1062- 09

cartes al director lector@noticiestgn.cat classificats classificats@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat


11 de novembre de 2009

26 | Blog_esfer@

Selecció d’articles que els nostres líders polítics publiquen als seus blogs d’Internet

notíciestgn

Blog_esfer@

Begoña Floria (PSC) Regidora a l’Ajuntament de Tarragona

Carles Sala (CiU) Diputat al Parlament de Catalunya

http://begofloria.blogspot.com/2009/11/ passio-i-confianca-no-tots-som-iguals.html

http://blocs.tinet.cat/blog/carles-sala-roca/category/163/ general/2009/11/09/500-oficines-i1.800-treballadors-menys...

Passió i confiança. No tots som iguals

500 oficines i 1.800 treballadors menys...

Són dies complexes. El cas Millet o les actuacions derivades de la darrera investigació del jutge Garzón han colpejat i fort els ànims de la ciutadania i estem en un moment molt delicat, de descrèdit galopant de la classe política. Al carrer, els amics, els veïns...m’ho comenten. Com estàs? Pregunten. I he de dir que a principis d’aquesta setmana estava certament susceptible i vaig estar a punt de contagiar-me d’una certa desmotivació, però els companys i companyes d’aquesta gran família que és el Partit dels Socialistes de Catalunya m’han fet veure que hem de remuntar l`ànim i refermar de nou i més que mai el nostre compromís amb aquells que confien en nosaltres. En aquesta línia em va agradar molt la iniciativa del president José Montilla d’enviar-nos, dijous, a tots els afiliats i simpatitzants del PSC una carta per demanar-nos la confiança en el projecte socialista i en la capacitat regeneradora de la política democràtica. També m’he sentit avui especialment orgullosa de les paraules del nostre Secretari de Política Municipal i alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, en la inauguració aquest matí de la IV Convenció Municipal del PSC. Hereu ens ha parlat amb passió del treball dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores socialistes (som 2.750). M’ha agradat especialment quan ha dit: “representem un dels moviments polítics més importants d’aquest país, el municipalisme socialista, una de les forces de transformació més preparades per al futur”. “Hem transformat des dels pobles més petits i les ciutats més grans, també Santa Coloma de Gramenet: hem transformat, transformem i continuarem transformant aquesta ciutat; no us deixarem mai sols perquè la gent de Santa Coloma no ens deixarà mai sols”...

Recordo que el dia que vam fer una Roda de Premsa en Joan Miquel Nadal i jo mateix al voltant de la posició dels diputats de les comarques de Tarragona del Grup Parlamentari de Convergència i Unió sobre la fusió de Caixa de Tarragona amb Caixa Manresa i Caixa Catalunya, roda de premsa on vam manifestar els nostres dubtes tot lamentant aquesta decisió, alguns ens van dir de tot,..., de tot, menys “macos” com és sol dir. Una de les reaccions més virulentes a la roda de premsa la van tenir els representants dels treballadors de Caixa Tarragona, que ràpidament anunciaven la seva posició favorable a la fusió i demanaven que no hi haguessin ingerències polítiques. No van ser els únics, també ERC ens demanava que no ens hi fiquessim, i fins hi tot el Conseller Castells, demanava que s’estés al marge del procediment. Suposo que la posició favorable dels treballadors devia adoptar-se en part per la seducció que suposava tenir, com a empleats de Caixa Tarragona, un conveni amb un salari -de mitjana- un 20% inferior al dels treballadors de Caixa Catalunya. Un cop els òrgans de direcció van votar favorablement la fusió, avui s’ha fet públic la voluntat que la nova Caixa redueixi la seva plantilla amb més de 1.800 treballadors (més dels que tenen en l’actualitat Caixa Tarragona i Caixa Manresa juntes), un 20% de la totalitat dels llocs de treball de les tres caixes, i clar, ara el crit al cel. Jo no diré res més, perquè res més puc fer. Suposo que quan els representants de treballadors van anunciar i proclamar el seu posicionament favorable, la promesa d’algú devien tenir, que tot els aniria millor, o no?. Algú en sortirà perdent, però els treballadors tindran la seva defensa sindical, però...

07/11/2009

09/11/2009

Sergi de los Rios (ERC) Regidor Ajuntament de Tarragona

Alejandro Fernández (PP) Regidor a l’Ajuntament de Tarragona

http://blocs.esquerra.cat/sergidelosrios/bloc/ reconeixement-al-mercat-central

http://www.alejandropopular.com/2009/11/01/ abortar-a-los-16-sin-avisar-a-los-padres/

Reconeixement al Mercat Central

Abortar a los 16 sin avisar a los padres

Abans d’ahir Tarragona va rebre el premi al millor Mercat provisional del 2009 a Madrid, de la ma de l’empresa pública MERCASA. Es tracta, doncs, d’un reconeixement al Mercat Central, situat de manera provisional a la Plaça Corsini per les obres de remodelació de l’edifici. El Mercat Provisional de Tarragona és fruit d’un treball constant, dedicat i seriós, i amb l’objectiu principal de mantenir i promocionar un dels motors comercials de la ciutat. Amb ell, hem aconseguit per a la nostra ciutat unes instal·lacions més sostenibles pel que fa al medi ambient, dissenyades a partir dels principis d’ecoeficiència i seguretat industrial. El Mercat Provisional ha eliminat les barreres arquitectòniques, ha aplicat noves tecnologies de climatització, il·luminació i instal·lacions frigorífiques. Però no només això, sinó que s’ha convertit en una eina més que útil per als comerciants, ja que els ha dotat, per exemple, de majors facilitats en la càrrega i descarrega de mercaderies i altres utilitats d’un projecte de mercat i de comerç modern, a l’avantguarda. Aquest és un premi a la feina ben feta, però també pel fet d’haver mantingut l’essència i l’esperit del Mercat Central. La carpa provisional no ha variat el comerç de proximitat i de coneixença que existia dins l’edifici, sinó que ha reforçat la complicitat entre client i venedor, estrenyent encara més els vincles entre els ciutadans de Tarragona. És també, doncs, un reconeixement a l’acceptació ràpida que les instal·lacions provisionals han rebut dels que compren, venen i treballen en aquest mercat. Tant els comerciants...

Aunque el título del artículo sugiera lo contrario, no voy a profundizar de nuevo en mi visión del aborto. Ya lo hice aquí y completé el razonamiento aquí. Mi intención es poner encima de la mesa la otra gran perversidad que esconde esa aberración contemplada en la nueva Ley del Aborto de ZP, la que titula este artículo. El principal objetivo de esa medida es, por encima de todo, trasladar a los jóvenes que, ante una situación delicada, sus padres son extraños y el Estado es un amigo. En fin, que el primer médico que pase por allí merece mayor confianza que los propios padres. Es una nueva forma de intentar diluir la familia y sustituirla por el Estado, maoísmo puro, aunque implementado de manera mucho más sutil que la que usaba el chino, que no era otra que el terror. Para justificar la decisión, siempre recurrirán a algún caso extremo de padre malvado que sentimentalice lo imperdonable, porque por mucho que disimulen, el mensaje ya lo han enviado a la sociedad: si abortas estás obligada a avisar al Estado, pero a tu familia que le den.posiciones ideológicas (¿y qué campaña no la da?). Pero como son posiciones contrarias a los intereses del partido del alcalde… ¡tijeretazo! ¡Qué fácil sería para mí hacer referencia a tiempos pasados! Por supuesto, hay que vender la imagen de que no se censura aunque sea cierto. Solución propagandística: la censura no es del ayuntamiento, es de la empresa que explota el soporte publicitario de la EMT. Y la empresa lo hace sin encomendarse ni a Dios...

04/11/2009

01/11/2009


notíciestgn

Blog_esfer@ | 27

11 de novembre de 2009

El final del cinema… i del Parc Central

A

questes darreres setmanes Tarragona ha viscut una mena de ‘shock’ en haver d’assumir que s’ha quedat sense cap cinema en el seu nucli urbà després del tancament dels cinemes Lauren del Parc Central. Una part important dels aficionats al cinema -aquells que no arriben als vint anys- només han conegut aquestes sis sales inaugurades el 1997, però a mesura que augmenta l’edat també s’incrementen el número de cinemes recordats. Aquest és el meu cas, amb els cinemes Catalunya i Òscars. Abans, encara n’hi havia més. Però ara ja no tenim ni els Lauren i els tarragonins i tarragonines s’han de conformar en agafar el cotxe i anar al polígon Les Gavarres, amb un Multicinemes de 16 sales. O a les Bruixes d’Altafulla, amb sis. Qui ho havia de dir! L’enfoc dels mitjans de comunicació del tancament dels cinemes del Parc Central ha estat molt localista, però Tarragona és una víctima més d’un problema molt més global. En els darrers anys estan canviant molt ràpidament els hàbits de consum audiovisual, sobretot entre els més joves. Internet i la pirateria estan fent molt mal a les sales de cinema. Baixar-se una pel·lícula de la xarxa és molt barat -econònicament i jurídicament- i anar a una sala de cinema és molt car. Els cinemes no

en aquest recinte comercial, anem a ramblejar. El futur del Parc Central i del cinema depèn de la capacitat de reacció dels seus màxims responsables, que han de saber afrontar els canvis radicals que pateix la nostra societat en el cas dels segons i als canvis estructurals de la ciutat de Tarragona els primers. El consum àudiovisual seguirà evolucionant i els cinemes hauran d’apostar per solucions imaginatives i innovadores per evitar el tancament gradual de les sales cinematogràfiques, igual que ha passat amb els videoclubs.

reaccionen i hi ha qui s’atreveix a afirmar que és qüestió de no massa anys que amb prou feines quedin les sales en versió original, les dels seguidors més fidels. Jo no seria tan pessimista perquè crec que els empresaris cinematogràfics reaccionaran i alguns cinemes d’estrena ens quedaran. Un altre tema és la crisi que viu

el Parc Central i que no només té com a símptoma el tancament dels Cinemes Lauren, sinó la baixada de persiana d’altres negocis i els problemes que estan passant molts d’altres. El Parc Central tenia l’avantatge de poder deixar el vehicle de forma gratuïta i aquest fet provocava certes “perversions” a causa de la poca disponibilitat

d’aparcament gratuït a la zona i el preu abusiu del de pagament. Molta gent anava a passar la tarda al centre comercial, però aquesta opció d’oci -discutible per a molts- s’ha encarit considerablement i la possibilitat d’anar a la Rambla Nova i pagar els preus desorbitats dels pàrquings es troba al mateix nivell del Parc Central. Per tant, enlloc de tancar-nos

Per altra banda, l’arribada del Corte Inglés és ja un compte enrere i el Parc Central pot ser la gran víctima de la implantació d’aquests grans magatzems a la capital tarragonina. Paradoxes de la vida: recordeu el cataclisme que apuntaven molts comerços de la ciutat de Tarragona a mitjan dels noranta amb l’obertura del Parc Central? El comerç minorista tarragoní ha sabut reaccionar i ara es prepara per l’arrencada del Corte Inglés. Un exemple a seguir.

Jordi Salvat. Periodista Salvatblog. 01/11/09 http://salvat.blogspot.com/

Recortes de Prensa En la prensa internacional de hoy se habla de España. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung, hay un artículo de opinión firmado por Michael Psotta titulado “El mercado laboral español dividido en dos”, en El Mercurio hay una crónica titulada “Fila de desempleados de España podría llegar a Amsterdam” y en el De Tijd de Bélgica se puede leer una crónica firmada por Henk Boom titulado “El camino de la recuperación española se encuentra sembrado de obstáculos”. El primero de los tres comenta que “El mercado laboral español muestra una imagen deprimente. Con una cuota de desempleo de un 19,3 por ciento, España se queda muy atrás en la Unión Europea; según el Instituto Europeo de Estadística, tan solo Letonia está aún algo peor. Los más afectados son los jóvenes: más de un 40 por ciento de los españoles de menos de 25 años no tienen trabajo actualmente. Y las perspectivas son demoledoras: España necesitaría un crecimiento de al menos un dos por ciento para generar nuevos empleos. Y esto no parece factible antes del 2012. Más bien todo indica que la cuota de desempleo superará próximamente

la marca del 20 por ciento y que seguirá en aumento. El desarrollo actual sorprende tanto más cuanto que el país modélico, tan dinámico en su día, durante 15 años generó más empleos que cualquier otro miembro de la UE; en algunos años incluso más que la suma de los demás miembros de la UE”. Sigue con “este importante incremento de empleo en el fondo apunta a un mercado laboral sumamente flexible – y permitiría la interpretación de que el rápido empeoramiento tan solo es el otro lado de la medalla de esta flexibilidad. Es cierto que los jóvenes españoles encontraron trabajo ante todo porque aceptaron tratados limitados. De esta manera, sus empleadores no asumieron el riesgo de que los nuevos empleados se convirtieran en un lastre en caso de una crisis. Seguramente se trataría de un principio defendible si el mercado laboral español no estuviera dividido en dos”. Al final en ese mismo elemento confirma que “al comienzo de la crisis económica hace aproximadamente año y medio, dos terceras partes de los trabajadores tenían contratos indefinidos con una alta protección contra el despido y, según el baremo europeo, con unas regulaciones de indemnización especialmente

aras. En un primer momento, estos empleados apenas se vieron afectados por la crisis. Los más afectados fueron casi exclusivamente aquellos que tenían contratos limitados. Esta división del mercado laboral no solamente es injusta. También aporta importantes desventajas a la economía española”. En el diario chileno nos aseguran que “hace un año, la crisis en España había llevado a que, si se ponían en fila india los más de 2,6 millones de desempleados de esa época -cinco personas cada dos metros-, éstos cubrirían 1.050 kilómetros; nada menos que la distancia entre Madrid y París. Hoy, la crisis elevó esa cifra a 3,8 millones, con lo que se podría cubrir la distancia entre Madrid y Amsterdam, 1.500 kilómetros. Y puede ser peor: ayer el BBVA pronosticó 4,2 millones de desocupados para el 2009”. En el rotativo belga la cosa gira hacia el mundo laborarl de nuevo y atestiguan que “el déficit presupuestario y el paro crecen con celeridad. Con el aumento del IVA, el Gobierno Zapatero perjudica sobre todo a la clase media. España lleva más de un año en plena crisis económica.

El Ejecutivo socialista no logra rendimientos tangibles en su lucha contra la crisis. La oposición y los empresarios interpretan la política anticrisis como una puñalada en la espalda de la clase media”

Marc Vidal. Economista. el blog de Marc Vidal. 06/11/2009 http://www.marcvidal.cat/espanol/2009/11/ recortes-de-prensa.html

Vols que publiquem articles del teu blog? Envia un e-mail a redaccio@noticiestgn.cat


notíciestgn

11 de novembre de 2009

28 | Esports

Esports La 18a Mitja Marató de Tarragona s’amplia fins a 2000 participants Montse Adan, Tarragona

L

es inscripcions per la 18a Mitja Marató ‘Ciutat de Tarragona’ ja estan obertes. La cursa se celebrarà el proper 29 de novembre i amplia el nombre de participants fins a 2000 persones. La present edició presenta altres novetats, totes elles adressades a millorar els serveis oferts als corredors.

Aconseguir més participants que mai és un dels objectius de la present edició que presenta tot un seguit de millores. Per aquest motiu s’amplia el nombre de participants fins a 2.000 persones i es milloren els serveis per aconseguir una mitja marató millor en qualitat i quantitat, segons afirma el conseller d’Esports, José Cosano. Entre les novetats destaquen el canvi en el lloc de sortida i el recorregut; aquest any la cursa començarà a les 10 del matí al carrer Torres Jordi, transcorrerà pel centre de la ciutat i el punt d’arribada serà al carrer Trafalgar. A més, està previst tot un seguit de serveis que facilitaran i afavoriran la participació dels corredors. D’aquesta manera, els participants podran comptar en el punt de sortida amb aparcaments gratuïts, servei de guarda-roba i vestidors a les instal·lacions esportives de

la Part Baixa i, aquest any, també tindran disponible un servei de guarderia situat a la piscina municipal del Serrallo. Per a l’arribada, els corredors disposaran dels serveis de massatges, estiraments dirigits, aquarelax i piscina climatitzada. Les inscripcions ja estan obertes i poden fer-se per Internet a través de la pàgina www.mitjatarragona. cat . O si es prefereix, de manera presencial a la botiga especialitzada Runnersworld Tarragona (c/ Salvador Espriu, 26). Juntament amb la Mitja Marató Ciutat de Tarragona aquest any també se celebrarà la 9a edició del Certamen Fotogràfic de la cursa, obert a la participació de tothom sobre qualsevol aspecte relacionat amb la Mitja, el termini d’admissió de fotografies és el dia 15 de desembre.

La celebració de la Mitja Marató anirà acompanyada del Certamen Fotogràfic de la cursa

Salou, seu internacional del Mundial de Super Moto 2009 notíciestgn

Imatge del cartell de la 18a. Mitja Marató ‘Ciutat de Tarragona’.

Els propers dies 14 i 15 de novembre, Salou i PortAventura acolliran el GP de Catalunya de Super Moto, que serà l’última prova del calendari del Mundial 2009 d’aquesta modalitat del motociclisme que fusiona carrera i cross. Segons el representant de l’empresa promotora i organitzadora, Jordi Roquer, “aquesta modalitat del motociclisme és troba en una posició emergent donat el seu atractiu, ja que les competicions es desenvolupen en circuïts mixtes de carretera i tot terreny”. Participaran més de 130 corredors amb bona presència espanyola i catalana i es decidirà el campió del món. L’alcalde de Salou, Pere Granados, manifestava la seva confiança en la “capacitat de Salou i de PortAventura per convertir-se en pol d’atracció d’esdeveniments esportius internacionals, i sobretot del motor, per la seva experiència en el Rally de cotxes, i ara en aquesta prova internacional de motos”. L’organització del GP de Catalunya Salou PortAventura es fa a càrrec de MilaEvents, les federacions catalana, espanyola i internacional de motociclisme, amb el patrocini de l’Ajuntament de Salou, PortAventura i el Patronat de Turisme de la Diputació. Per més informació: www.salousupermoto.tk.

CLASSIFICACIONS Futbol 2a Divisió A

3a Divisió

1a Catalana

Territorial Preferent

Primera Territorial

1.Cartagena ................................... 23 pts

1. Reus........................................... 27 pts

1. Gramenet B ................................ 22 pts

1. Vista Alegre ............................... 20 pts

1. Valls.............................................21 pts

2.RealSociedad.......................................21pts

2.L’Hospitalet..........................................25 pts

2. Vilafranca ......................................... 22 pts

2. Ol. Can Fatjó ......................................20 pts

2.Ascó ....................................................20 pts

3.Hércules ..............................................19 pts

3. Sanboià............................................. 24 pts

3.Igualada...............................................21pts

3.Cambrils.............................................17 pts

3. Rem-Bitem..........................................18 pts

4.Llevant.................................................17pts

4.Prat......................................................23pts

4. Masnou............................................... 19 pts

4. Horta ..................................................15 pts

4.La Cava................................................18 pts

5.Betis....................................................16 pts

5.Europa.................................................23 pts

5.SanCristóbal.........................................19pts

10. CampClar ........................................ 12 pts

5. Reddis................................................. 16 pts

6.RayoVallecano......................................16pts

6.Manlleu................................................21pts

6. Peralada.............................................19pts

11.Torreforta..........................................12pts

6. Alcanar ...............................................15pts

7.Numancia............................................ 16 pts

7.Llagostera............................................20pts

7.Montañesa...........................................17pts

13.Roquetenc ........................................11pts

7.Gandesa............................................. 15 pts

12.Nàstic...............................................15 pts

10.Amposta..........................................17 pts

16.Tortosa..............................................10pts

14.El Catllar .......................................... 10 pts

8.Torredembarra.....................................14 pts

21.Real Murcia ..........................................7 pts

12. Rapitenca........................................15 pts

19. Mataró.............................................. 5 pts

16.El Morell..............................................9 pts

12.Canonja..............................................10pts

22.Castelló................................................7pts

18. Pobla Mafumet ............................... 9 pts

20.Montcada ............................................ 5 pts

18.Martorell ..............................................2pts

16. Vila-seca.......................................... 7 pts


notíciestgn

Esports | 29

11 de novembre de 2009

250 escolars participen a la 3a marató infantil de Salou El vent va ser un dels protagonistes de la Marató infantil però no va impedir que la cursa fos un èxit de participació amb els alumnes dels diferents centres educatius del municipi

Els participans de la Marató Infantil de Salou en plena cursa / Cedida Salou Uns 250 escolars d’entre sis i tretze anys de tots els centres educatius de Salou han participat en la tercera edició de la mini cursa infantil, organitzada per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Salou.

Malgrat l’èxit de participació, s’esperaven més corredors però el fort vent que bufava va fer enrere al voltant d’una cinquantena d’inscripcions. Els prebenjamins amb 6 i 7 anys i els benjamins amb 8 i 9 anys han corregut 700 metres, és a dir, una volta

L’alcalde de Salou, Pere Granados, lliurant les medalles als guanyadors/ Cedida sencera a l’Ajuntament de Salou. Pel que fa als més grans, de 10 a 13 anys, han fet el mateix recorregut que la resta, però l’han fet dues vegades, el que es tradueix en uns 1.400 metres. En acabar la cursa, l’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat

de diversos regidors han lliurat les medalles a tots els participants com a prova de la seva participació en aquest esdeveniment que coincideix amb la mitja-marató que s’ha muntat per sisè any consecutiu al municipi i que ha comptat amb 900 corredors semi-professionals de tot Catalunya.

Han participat nens i nenes des dels 6 fins als 13 anys

XXII Trofeu Timsa per infantils i júniors notíciestgn, Tarragona

E

l trofeu Timsa arriba a la seva XXII edició. Aquesta prova és una de les més arrelades al Club de Golf Costa Daurada. El vent, malgrat respectar als jugadors, va fer baixar les inscripcions previstes. El Club de Golf Costa Daurada va celebrar el XXII Trofeu Timsa per infantils i júniors, la prova més antiga de les que es disputen en el calendari de competicions del Club, organitzada sota la modalitat de ‘medal play’ individual. Malgrat que

el vent va respectar bastant l’horari de la competició, va fer mimvar el nombre de participants. La sortida va començar a les 9:30 hores i es van establir quatre categories. La primera, que comprèn als jugadors amb handicap inferior a 17, va ser encapçalada per Ariadna Tombas, que va finalitzar amb un sota parell, mentre que Alvaro Pérdrix, amb 77 cops bruts, s’adjudicava el Scratch. En la segona categoria, que engloba als jugadors amb handicap entre 18 i 36, Pablo Alvarez va ser el protagonista de la jornada, lliurant una targeta amb 3 cops per sota del parell, adjudicant-se el premi han-

dicap, premi que ja va repetir en 2008 amb una targeta de 7 baix, mentre que amb 96 cops Laura Nolla s’adjudicava el Scratch. La tercera categoria, reservada per als jugadors amb més de handicap 36, i que juguen únicament nou clots, va quedar per a Albert Sumalla en handicap (-2) i Noah Armesto en Scratch (72). En la quarta categoria, que comprèn als jugadors menors de deu anys, el premi handicap va ser per a Victòria Berea, amb un resultat net de 9 per sobre del parell, mentre que Arnau Barber s’adjudicava el Scratch amb 46 cops bruts.

CLASSIFICACIONS Bàsquet

Futbol 2a Territorial G2

3a Territorial G24

ADECCO OR

1. Alhambra ................................... 23 pts

1. Santa Coloma ............................ 15 pts

1. L.Canarias ................................. 13 pts

2. Bonavista............................................ 22 pts

2.SantSalvador........................................13pts

2. Melilla............................................ 13 pts

3. Nàstic B............................................... 22 pts

3. Constantí............................................. 10 pts

3.Cornellà...............................................12 pts

4. Salou ................................................ 20 pts

4. Sarralenc ......................................... 10 pts

17. CBT ............................................ 8 pts

2a Territorial G3

3a Territorial G25

Adecco Plata

1. Constantí............................................ 27 pts

1. Morell............................................ 11 pts

1.CajaRioja..............................................12pts

2. Calafell.............................................. 25 pts

2.Torredembarra.....................................10 pts

2. Huesca.............................................. 11 pts

3. Valls AT.............................................. 20 pts

3.Pobla Mafumet.......................................9 pts

3.Andorra................................................10 pts

10.Bellvei................................................20pts

4.Creixell...................................................9pts

10.ADT.....................................................8 pts

Els guanyadors del XXI Trofeig Timsa Infantils i Júniors / Cedida


notíciestgn

11 de novembre de 2009

30 | Motor

Motor Ford Kuga: el nou concepte de tot terreny

Trencar amb totes les regles sobre l’estereotip d’un tot terreny és la principal missió de la nova aposta de Ford: el Ford Kuga.

Models

El nou Ford Kuga estarà disponible en dos models excepcionals. D’una banda ens trobem amb el Ford Kuga Trend. Aquest automòbil compta amb un disseny fascinant, una conducció excepcional i unes prestacions úniques en la seva classe. Entre les noves prestacions que presenta aquest model, la característica que més crida l’atenció és l’arrencada del cotxe sense neces-

sitat de fer-ho amb clau, només prement el botó “Ford Power”. D’altra banda, la gamma Ford Kuga la completa el model Ford Kuga Titanium, reconegut per un disseny modern i la màxima innovació tècnica.

Equipament interior

L’equipament interior s’ha tingut en compte tant o més que l’equipament exterior. El nou Ford Kuga ha introduït noves prestacions per al gaudi personal, sense oblidar la seguretat. Els principals elements afegits com a novetat en els automòbils de la casa Ford, són el retrovisor anti-

enlluernament, la càmera de visió per la part posterior (útil a l’hora d’aparcar), la presa de corrent (150W) i, fins i tot, un interior a prova d’al·lèrgies.

protecció intel·ligent (IPS), Sistema de Control de Tracció (TCS), Ancoratges per seients infantils ISOFI i Sistema antirobatori passiu (PATS), entre d’altres innovacions.

Seguretat i protecció

Equipament exterior

Els equipaments sobre tecnologia en el nou Ford Kuga han estat premiats per Euro NCAP 5 amb 5 estels en protecció de passatgers adults, 4 estels en protecció infantil i 3 estels en protecció de vianants. Aquests guardons han estat rebuts gràcies a les prestacions en seguretat i protecció en l’equipament de l’automòbil com ara: Sistema de

Sense perdre el seu disseny exclusiu, el nou Ford Kuga intenta trencar amb la idea que un tot terreny ha de ser massa robust i bast. Anteriorment potser no es veia compatible amb les característiques d’aquest tipus de vehicle un disseny elegant, atractiu i amb formes sinuoses plenes d’harmonia, dinamisme i vitalitat. Però amb el Ford Kuga sabem que

és possible aquesta combinació. Entre d’altres elements d’exterior, aquest vehicle compta amb prestacions que apel·len a la seguretat com ara fars Bi-xenon, Sistema de Detecció de Desinflat dels pneumàtics (DDS), eixugaparabrisa amb sensor de pluja, etc.

Preu

Aquest nou cotxe, disponible en els dos models, variarà depenent de les prestacions que li afegim a cada model. El Ford Kuga Trend tindrà un preu des de 24.890€, mentre que el Ford Kuga Titanium partirà dels 31.605€.


notíciestgn

Gastronomia | 31

11 de novembre de 2009

Gastronomia

Calamar, més que una tapa Yasmina Monge, Tarragona Calamars a la romana, fregits, farcits amb la seva tinta o en amanida, mengem com els mengem és un menjar bo, sa i econòmic. Podríem dir que són un dels cefalòpodes amb més presència a les nostres cuines, amb un preu més assequible que d’altres com el pop. És ric en nutrients. Porta proteïnes, vitamines B1, B2, B3 i B12 i minerals com el ferro, fòsfor, calci, seleni, zinc, potassi i magnesi. També és un aliment baix en greix, per tant és important cuinar-lo amb receptes que no li

afegeixin greixos innecessaris. A la cuina estem acostumats a fer-los arrebossats i fregits però d’aquesta forma no mantenim les seves bones propietats. Hi ha moltes maneres de fer-los més sanes i mantenint totes les seves propietats. Molts esportistes, que han eliminat la carn de la seva dieta, fan servir el calamar i altres cefalòpodes com a substitutiu degut a l’aportació de vitamines i minerals. Al mercat es troba en formes ben diferents: tallat en anelles, a tires, sencer, etc. Per tant, quan anem a comprar-los hem de tenir molt clar com els cuinarem i així sabrem com

els han de netejar. És recomenable escollir els calamars més petits i tous, sempre tenint en compte la mida que necessitem per cuinar-los ja que s’encongeixen bastant. Si no tenim la sort o no podem trobar-los frescos, sempre tenim dues opcions: espolvorejar-los amb una mica de bicarbonat i deixar-los en un drap net una nit al frigorífic, o col·locar-los en un recipient amb llet i deixar-los 2 o 3 hores. Prèviament s’han de netejar. El calamar és altament nutritiu i de fàcil digestió, però l’obviem a la nostra dieta diària perquè creiem que és difícil de netejar. Estem equivocats, no costa gens fer-ho: agafem amb una mà el cap i amb l’altra el cos i estirem el cap amb fermesa per anar separant vísceres de la resta del cos (si ens ajudem d’un dit o un pal serà molt més fàcil). Els tentacles els hem de tallar a l’alçada dels ulls

INGREDIENTS PER UNA RACCIÓ · 180 g calamars · 1 ceba · 2 tomàquets · 2 dents d’ all · sal i pebre · oli d’oliva

CALAMARS SALTEJATS AMB CEBA I TOMÀQUET Netegem els calamars i els trossegem. Per fer la salsa de tomàquet: escaldem els tomàquets, els pelem i els traiem les llavors. Trossegem els tomàquets. Posem una olla amb 4 cullerades grans d’oli d’oliva. Laminem l’all (2 dents) i el sofregim sense cremar-lo. Seguidament, posem el tomàquet i el deixem sofregir lentament. Si ho trobem una mica àcid tirarem una mica de sucre. Per la ceba: En una olla amb abundant oli calent, tallem la ceba a tires i la sofregim fins aconseguir que la ceba agafi color. Posem una paella amb dues cullerades grans d’oli d’oliva i quan estigui ben calent saltegem els calamars. Al mateix temps, afegim la ceba i després el sofregit de tomàquet. Ho movem tot fins que el calamar estigui fet. Ho podem decorar amb una mica de julivert picat.

del calamar i se li han de retirar tots el cartílags. Per netejar-los i treure la sorra que hi pugui quedar dins, se’ls hi ha de donar la volta i passarlos per aigua. La bossa de tinta es troba al cap del calamar que es pot extreure tirant per la part més fina. Si volem utilitzar-la podem agafar-la i ficar-la en una tassa d’aigua freda. Hi ha un plat molt típic que se serveix en bars i restaurants com a tapa i que no és gens complicat de fer a casa: estem parlant de les “rabas”. Hi ha diverses maneres de prepararles. A continuació els en detallem la més senzilla: tallem el calamar a tires, l’eixuguem i, amb una mica de sal i pebre, el passem per farina de forma que li quedi una capa molt fina. El fregim amb oli d’oliva molt calent. Hi ha una altra recepta de ‘rabas’ una mica més complicada però

també més sucosa. Fiquem en un recipient 100 grams de farina, sal, 2 cullerades d’oli i un rovell d’ou i ho mullem tot amb cervesa o aigua amb gas. Muntem clara d’ou i ho barregem tot amb cura. Podem afegir mitja cullerada de llevat químic per donar-li més consistència. Passem la massa pels calamars a tires i els anem fregint. Aquesta és una de les formes de presentar el calamar però si no en tenen prou, els hi afegim una nova recepta.

El calamar és ric en minerals, proteïnes i baix en greix


notíciestgn

11 de novembre de 2009

32 | Televisió

Televisió Novetats de l’11 al 17 de novembre

Torna la sèrie ‘El Internado’

‘Barrio Sésamo’ es fa gran

Per a tots aquells fans de Lucas de “Los hombres de Paco”, tenim notícies sobre aquest exitós actor. Sembla que el retorn d’Hugo Silva a la televisió després de la seva sortida de “Los hombres de Paco” és una realitat. Tot apunta a que l’actor es posarà en breu al capdavant d’una nova sèrie d’Antena3 que portarà per títol Karabudjan. La sèrie estarà produïda per Notro TV i en ella veurem com Silva dóna vida a Diego, un publicista d’èxit tant en el terreny personal com professional. En un moment de la seva vida, pateix un accident de tràfic mentre viatja amb el seu millor amic, Miguel, i aquest mor. Diego es dedicarà a viatjar per trobar la germana petita de Miguel, trama principal de la sèrie.

Amb més de quatre mil programes a les seves esquenes, l’entranyable programa infantil ‘Barrio Sésamo’ fa quaranta anys. Va ser el deu de novembre de 1969 quan personatges com Epi, Blas i Triki es van colar per primera vegada en les cases dels nord-americans a través de la televisió. Vuit anys després, el 1977, van arribar a les nostres pantalles, en una versió exclusiva per Espanya amb Espinete, la Gallina Caponata, Don Pimpón i Perezgil, el cargol. Quaranta anys fa ja des de llavors. Diverses generacions han crescut amb aquests entranyables ninots, les seves aventures i cançons didàctiques. Al llarg de les 37 temporades que la sèrie duu en antena, s’han emès un total de 4.135 episodis. Actualment, Televisió Espanyola oferix el ‘Juga amb mi, Sèsam’, un nou format amb els mateixos continguts didàctics originals però actualitzats i adaptats als nous temps.

Hugo Silva interpretarà a Diego en una nova sèrie d’Antena3

L’existosa sèrie “El Internado” arrencarà aquest mes de novembre la seva sisena temporada a Antena3. S’ha especulat molt sobre el dia de l’estrena, però sembla ser que finalment serà el pròxim 16 de novembre (dilluns) quan tindrem a les nostres pantalles els nous episodis d’‘El Internado’. La cita per a la preestrena serà el dia 11 de novembre i la ciutat escollida, Castelló. Aquesta nova temporada ve carregada de noves cares per formar part de la gran família que composa l’equip de la sèrie. En concret quatre nous personatges arriben a ‘Laguna Negra’ per donar vida a Cristina Marcos (s’incorpora al claustre de professors), Amaia (Nani Jiménez) ,Rubén (José Ángel Trigo), dos estudiants superdotats que implantaran la discòrdia entre els joves del col·legi i Natalia López, que interpretarà a Clara, la professora de dansa.

Després de 43 capítols, moltíssima tensió i diverses morts, els seguidors d’“El internado” van poder assistir, en l’ultim capítol de la cinquena temporada de la sèrie, a un dels moments més esperats: el descobriment per part de Marcos que Hèctor, l’exdirector de l’internat, és en realitat Samuel Espí, el germà de la seva mare. En aquesta nova temporada, l’equip de la sèrie se centra en descobrir qui és el traïdor del ‘Laguna Negra’. Mentrestant, per a tots aquells fans que no poden aguantar fins el dia de l’estrena sense saber res de la seva sèrie favorita, ja tenen disponible a la pàgina web d’Antena3 i més concretament a l’apartat d’”El Internado” el vídeo amb l’avanç del primer capítol de la sisena temporada, a banda de galeries fotogràfiques dels actors durant el rodatge, entrevistes digitals amb els personatges de la sèrie i moltes coses més.


notíciestgn

Cinema | 33

11 de novembre de 2009

Estrenes i recomanacions 11 de novembre - 17 de novembre

Cinema

‘A la deriva’, el nou film del barceloní Ventura Pons ‘A LA DERIVA’ Espanya, Drama, 95min. Director: Ventura Pons Intèrprets: Maria Molins, Roger Coma, Fernando Guillén, Albert Pérez, Anna Azcona, Marc Cartes, Mercè Pons, Rosa Vila, Òscar Rabadán, Pere Eugeni Font, Oriol Tramvia, Boris Izaguirre Cinemes: Tarragona. Les Gavarres Cada día (v.catalana): 16.15 18.15 - 20.15 - 22.30 Matinal 12.15

L’Anna torna de l’Àfrica, on ha treballat dos anys en una ONG, i és contractada com a guàrdia de seguretat en un exclusiu centre de salut als afores de Barcelona. En trencar amb el seu marit i marxar de casa, un company de treball li deixa una autocaravana com habitatge provisional. Passa unes setmanes en un càmping desert i després s’instal·la a l’aparcament d’una àrea de servei de l’autopista. En una ronda nocturna de la feina coneix un jove, ingressat per ordre judicial, que no camina per causa d’una paràlisi i que es nega a revelar la seva identitat. Ella sentirà una creixent atracció, que es materialitzarà en una relació fosca i de dependència. A banda d’això, Anna

no pot treure’s Àfrica del cap. Aquesta excel·lent pel·lícula és fruit de l’adaptació de la novel·la de LluísAnton Baulenas, que porta per títol el mateix nom del llargmetratge. “A la deriva” és una nova pel·lícula per aquest director localista, en la qual torna a una de les seves temàtiques més tradicionals: la necessitat de l’altre, l’amistat, l’amor i la comunicació. Últimament el director ha creat certa polèmica en el panorama nacional cinematogràfic, després de defensar la idea de crear la concessió d’un Goya a la millor pel·lícula espanyola de parla no castellana, com a forma de fer que tothom entengui la pluralitat lingüística i cultural que existeix a Espanya.

Pons sosté que es tracta de la seva pel·lícula “menys parlada” i “la més diferent”, especialment pel rerefons africà. Ventura Pons ha afirmat que es va quedar “penjat” per Maria Molins quan la va veure al Teatre Nacional de Catalunya i ja va pensar que seria la persona que millor funcionaria com Anna. Una de les curiositats del film és el simpàtic “cameo” del mediàtic Boris Izaguirre, com a escriptor famós que oferix un treball de secretària a l’Anna. La pel·lícula forma part de la cartellera dels cinemes (al polígon les Gavarres de Tarragona) des del passat 6 de novembre.

Properament... ‘Cuento de Navidad’ Estrena el 13/11/09 EUA, Disney, Animación 3-D, Aventuras, Fantasía Director: Robert Zemeckis Intèrprets: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Bob Hoskins, Robin Wright Penn, Cary Elwes, Fionnula Flanagan

En poc més d’un mes i mig, arribarà Nadal. La pel·lícula “Cuento de Navidad”, “A Cristhmas Carol” en el seu títol original, ens fa preparar motors per a les festes i vacances nadalenques. Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) comença el Nadal fent ús de la seva habitual mesquinesa, cridant el seu fidel treballador (Gary Oldman) i el seu alegre nebot (Colin Firth). Però aquesta mateixa nit els fantasmes dels Nadals Passats, Presents i

Futurs es presenten a la seva habitació per portar-lo a un viatge en el qual haurà d’enfrontar-se a una realitat que no vol veure. Llavors el vell Scrooge haurà d’obrir el seu cor i intentar arreglar tot el mal que ha fet abans que sigui massa tard. És un emocionant viatge multisensorial adaptat per Robert Zemeckis. El director, guardonat amb un premi de l’ Acadèmia, capta la fantàstica essència del conte clàssic de Dic-

kens en una innovadora pel·lícula amb tecnologia 3 dimensions (3D). Aquesta adaptació serà molt fidel al conte de Dickens, ambientat en l’Anglaterra Victoriana, i mostrarà valors com ara l’amistat, l’amor, la honestedat i el significat i valoració del Nadal. “Cuento de Navidad” és una magnífica pel·lícula per a tots els públics que agradarà tant a grans com a petits i no deixarà indiferent a ningú.


notíciestgn

11 de novembre de 2009

34 | Serveis

Serveis

Telèfons d’interès per municipis Albinyana Ajuntament 977 68 78 18 Consultori Mèdic 977 68 70 75 Consultori Mèdic de Les Peces 977 68 76 98 hospital del vendrell 977 68 76 98 Guàrdia CiviL 977 66 02 86 Parròquia 977 68 78 37 Jutjat de Pau 977 68 77 62 Altafulla AJUNTAMENT 977 65 00 08 POLICIA LOCAL 977 65 02 80 609 32 96 51 CONSULTORI MÈDIC 977 65 60 07 URG. CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 01 ESTACIÓ DE SERVEI 977 65 22 54 TAXIS 607 86 46 44 607 15 38 18 AUTOCARS PENEDÈS INFORMACIÓ 977 66 08 21 ESPLAI DE JUBILATS 977 65 21 32 CASAL LA VIOLETA 977 65 00 83 PARRÒQUIA ST. MARTÍ 977 65 01 58 ERMITA SANT ANTONI 977 65 24 10 Arboç Ajuntament 977 67 00 83 Policia Local 900 66 62 22 977 16 77 07 Bombers-El Vendrell 977 66 71 85 CAP Arboç 977 67 15 88 Creu Roja 977 66 11 41 667 45 00 26 Farmàcia 977 67 00 09 Jutjat de PaU 977 67 04 43 Llar d’Avis 977 67 16 90 Piscina Muncipal 977 10 93 23 Biblioteca Municipal 977 67 19 92 Poliesportiu Municipal 977 67 07 13 Residència ST. Antoni Abat 977 67 03 07 Veterinari 977 67 12 33 Parròquia Sant Julià 977 67 04 07 Banyeres del Penedès Ajuntament 977 67 13 50 Guàrdia Municipal 663 96 66 62 Consultori mèdic 977 67 17 12 URGÈNCIES CAP ARBOÇ 977 67 15 88 Creu Roja 977 66 11 41 Farmàcia 977 67 11 02 Centre Cívic Ernest Lluch 977 67 01 08 Museu Municipal Josep Cañas 977 67 08 02 Llar d’avis 977 67 01 08 Espai Jove 977 67 13 57 Biblioteca 977 67 01 08 Taxi 630 09 79 67 Parròquia 977 67 14 40 Bellvei AJUNTAMENT 977 16 81 85 CONSULTORI MÈDIC 977 16 88 41 URGÈNCIES HOSP. VENDRELL 977 25 79 00 JUTGAT DE PAU 977 16 82 52 LLAR DE JUBILATS 977 16 80 57 PISCINA MUNICIPAL 977 16 80 02 Bisbal del Penedès AJUNTAMENT 977 68 84 76 977 68 84 38 CONSULTORI MÈDIC 977 68 87 24 URGÈNCIES HOSP. VENDRELL 977 25 79 00 FARMÀCIA 977 68 85 50

977 66 51 51

CREU ROJA EL VENDRELL 97766 11 41

977 66 41 13 PARRÒQUIA DE STA. MARIA 977 68 84 52 AUTOBÚS URBÀ HIFE 902 11 98 14 Bonastre AJUNTAMENT 977 65 70 19 CONSULTORI MÈDIC 977 65 72 27 URG. CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 01 Calafell AJUNTAMENT 977 69 90 09 POLICIA LOCAL 977 69 90 07 CAP CALAFELL 977 69 14 18 CREU ROJA 977 69 28 66 JUTJAT DE PAU 977 69 25 08 TELÈFON VERD 900 46 03 67 tAXIS 977 69 03 20 Segur de Calafell CONSULTORI SEGUR 977 16 44 08 TAXIS SEGUR DE CALAFELL 977 67 31 63 Constantí AJUNTAMENT 977 52 05 21 POLICIA LOCAL 639 71 16 41 977 52 40 01 GUÀRDIA CIVIL 977 52 31 16 JUTJAT DE PAU 977 52 05 21 ÀREA BÀSICA DE SALUT 977 52 41 09 902 11 14 44 CENTRE DE DIA 977 52 13 08 FARMÀCIA 977 52 17 10 AUTOCARS PLANA 977 21 44 75 BIBLIOTECA PÚBLICA 977 52 06 92 ESTACIÓ BUS TGNA. 977 22 91 26 PAVELLÓ POLIESPORTIU 977 52 40 48 TAXIS 606 37 90 76 679 16 24 16 977 23 60 64 PARROQUIA S. FELIU 977 52 32 29 Creixell Ajuntament 977 80 02 02 consultori mèdic 977 80 03 36 Urgències cap Torredembarra 977 64 48 01 Autocars Penedès, S.A. 977 66 08 21 Farmàcia 977 80 04 77 Llar de jubilats st. Jaume 977 80 29 83 Parròquia St. Jaume 977 80 02 08 Policia local 977 80 20 10 Taxis 608 63 42 76 608 63 42 77 Cunit Ajuntament 977 67 40 80 Policia LocaL 977 67 50 48 Bombers Vilanova 977 66 71 85 Bombers El Vendrell 977 66 00 80 CAP Cunit 977 67 63 32 CAP Cubelles 902 111 444 URGÈNCIES HOSP. VENDRELL 977 25 79 00 Creu Roja Calafell-Cunit 977 69 28 66 Cementiri 977 67 55 84 Despatx Parroquial 977 67 40 30 El Catllar Ajuntament 977 65 31 01 Jutjat de Pau 977 65 31 01 Consultori Mèdic 977 65 36 75 urg. hosp. st pau i sta. tecla 977 25 99 00 urg. cap de torredembarra

977 64 38 01 urg. cap de sta. tecla llevant 977 25 80 05 Biblioteca municipal 977 65 37 42 Parròquia 977 65 31 39 El Morell AJUNTAMENT 977 840 617 GUÀRDIA CIVIL 977 842 244 CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 977 840 015 FARMÀCIA 977 840 952 ASSOC. DE JUBILATS I PENSIONISTES 615 94 27 29 PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ 977 840 818 El Vendrell Ajuntament 977 166 400 Policia Municipal 977 154 444 Guàrdia Civil 977 660 286 Bombers 977 667 185 CAP el vendrell 977 667 703 Creu Roja 977 661 141 Hospital del Vendrell 977 257 900 FARMÀCIA PORTOLES 977 155 964 FARMÀCIA BONET 977 684 069 FARMÀCIA ALONSO 977 660 333 Farmàcia Bueno 977 661 656 Farmàcia Juste 977 664 422 Farmàcia Magriñá 977 660 092 FARMÀCIA BARGALLÓ 977 683 742 FARMÀCIA TOBELLA 977 680 917 Farmàcia Mestres Català 977 666 084 Farmàcia Parra 977 660 275 Farmàcia Pifarré 977 660 333 Farmàcia RovirA 977 660 873 Oficina del Consumidor 977 154 996 Auditori Pau Casals 977 683 468 Biblioteca 977 662 118 Cementiri 977 166 404 Esplai gent gran Tancat 977 666 997 Esplai gent gran Tívoli 977 181 066 Transport - Autocars Penedès 977 660 821 Transport - Autocars Poch 977 660 240 Transport - Monbús 938 937 060 Comarruga Ajuntament 977 166 400 Mossos d’Esquadra 977 924 140 Policia Municipal 977 684 704 Bombers 977 667 185 consultori mèdic 977 683 586 Creu Roja 977 661 141 Guàrdia Civil 977 660 286 Auditori Pau Casals 977 683 468 Biblioteca 977 662 118 Casal Cívic 977 667 526 Farmàcia Tobella 977 680 917 Taxi 977 665 892 Els Pallaresos AJUNTAMENT 977 61 06 00 977 61 06 27 CAP Sant Salvador 977 52 34 10 Urgències CAP St. Salvador 977 52 39 19 Jutjat de Pau 977 62 71 33 Taxi 606 999 800 Dispensari mèdic 977 61 07 62 Parròquia Sant Salvador 977 52 39 19 La Canonja AJUNTAMENT

977543489

GUÀRDIA URBANA 977548081 CAP la canonja 977556678 FARMÀCIA FUERTES 977545090 FARMÀCIA ÒPTICA MIRÓ 977546060 LLAR DE JUBILATS 977541883 TANATORI MUNICIPAl 977550020 POLIESPORTIU 977547885 VETERINARI 977544907 PARRÒQUIA DE SANT SEBASTIÀ 977543598 La Nou de Gaià AJUNTAMENT 977 65 52 57 CONSULTORI MÈDIC 977 65 57 10 URG. CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 01 La Pobla de Mafumet AJUNTAMENT 977 84 02 60 977 84 00 52 CAP DEL MORELL 977 84 00 15 FARMÀCIA 977 84 05 25 centre de dia 977 84 33 29 BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 84 05 55 CASAL GENT GRAN 977 84 33 02 977 84 3329 La Pobla de Montornès Ajuntament 977 64 80 12 CONSULTORI MÈDIC 977 64 85 31 URG. CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 01 AUTOCARS PENEDÈS 977 66 08 21 FARMÀCIA 977 64 80 13 PARRÒQUIA 977 64 82 03 La Riera de Gaià Ajuntament 977 65 50 00 consultori Mèdic 977 65 55 55 URG. CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 01 Farmàcia M.Domènech 977 65 51 55 Parròquia Sta. Margarida 977 65 50 76 Llorenç del Penedès AJUNTAMENt 977 67 71 06 consultori mèdic 977 67 75 14 urg. cap arboç 977 67 15 88 Montmell AJUNTAMENT 977 68 84 29 MOSSOS D’ESQUADRA 977 66 33 33 CONSULTORI MèDIC 977 68 92 10 CAP VILA-RODONA 977 63 90 19 urgències cap arboç 977 67 15 88 PIUS HOSPITAL VALLS 977 61 30 00 Perafort AJUNTAMENT CAP del Morell Farmacia Perafort Taxi

977 62 50 06 977 84 00 15 977 62 55 55 977 22 14 14

Roda de Barà Ajuntament 977 65 70 09 Policia Local 977 65 77 00 Consultori mèdic 977 65 75 14 URG. CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 01 Creu Roja 977 21 71 54 Farmàcia Roda poble 977 65 72 88 Casal dels avis 977 80 93 73 Residència Banc d’Espanya 977 80 00 01 Autocars R. García 977 65 70 84 Taxi J. Mingorance 607 20 09 29 Taxi Borrell 600 83 83 60 Taxi Padilla 610 21 28 56 Biblioteca Municipal 977 80 99 42

Parròquia de St. Bartomeu 977 65 70 10 Salomó Ajuntament 977 62 90 30 consultori mèdic 977 62 90 11 URG. CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 01 FARMÀCIA 977 62 91 76 Salou AJUNTAMENT 977 30 92 00 GUÀRDIA CIVIL 977 38 01 06 JUTJAT DE PAU 977 38 03 18 CAP- URGÈNCIES 977 38 31 04 OMIC 977 30 92 18 ASSOC. DE JUBILATS ESPLAI 977 38 88 67 PISCINA MUNICIPAL 977 30 92 11 BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 38 88 09 PABELLÓ MUNICIPAL 977 30 92 11 TANATORI MUNICIPAL I CEMENTIRi 977 38 82 02 ESTACIÓ DE TREN 977 38 19 37 RADIO TAXI 977 38 50 90 St. Jaume dels Domenys AJUNTAMENT 977 67 71 13 GUÀRDIA CIVIL 977 67 88 00 bombers 977 67 87 75 CONSULTORI mèdic 977 67 88 16 CAP ARBOÇ 977 67 15 88 PISCINA MUNICIPAL 647 76 29 92 SERVEI DE TAXI 977 68 83 23 SERVEIS FUNERARIS 977 66 10 75 AUTOCARS POCH 977 66 02 40

Vilallonga del Camp AJUNTAMENT 977 84 01 01 CONSULTORI MÈDIC 977 84 23 28 PARRÒQUIA 977 84 01 15 FARMÀCIa 977 84 02 56 Vila-seca AJUNTAMENT 977 30 93 00 jutjat de paU 977 39 09 23 consultori mèdic la pineda 977 37 05 25 consultori mèdic la plana 977 39 04 36 CAP vila-seca 977 39 40 27 autocars plana 977 21 44 75 auditori josep carreras 977 39 38 12 pavelló municipal d’esports 977 39 18 06 pavelló mpal. de la pineda 977 30 93 00 biblioteca DE VILA-SECA 977 39 13 63

TELÈFONS GENÈRICS EMERGÈNCIES

112

BOMBERS DE LA GENERALITAT 085 MOSSOS D’ESQUADRA

088

GUÀRDIA CIVIL TARRAGONA

062

POLICIA NACIONAL

091

PROTECCIÓ CIVIL Santa Oliva AJUNTAMENT 977 67 96 63 977 67 92 04 guàrdia civil 977 66 02 86 bombers 977 66 71 85 CONSULTORI mèdic 977 67 88 16 URGÈNCIES HOSP. VENDRELL 977 25 79 00 creu roja 977 66 11 41 farmàcia 977 67 95 15 funerària selva i tanatori 977 66 10 75 977 67 13 78 Tarragona AJUNTAMENT 977 29 61 00 urg. hosp. st pau i sta. tecla 977 25 99 00 urg. hosp. joan xxiii 977 29 58 00 cap sANTA tecla llevant 977 25 80 05 residència de sta. tecla llevant 977 25 80 02 OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 902 20 09 77 OFICINA DEL CONSUMIDOR 977 29 61 19 BIBLIOTECA PÚBLICA 977 24 03 31 ESTACIÓ D’AUTOBUSOS 902 36 51 14 TAXIS 977 22 14 14 ESTACIÓ DEL CAMP DE TGN. (AVE) 902 43 23 43 AUTORITAT PORTUÀRIA 977 25 94 00

Torredembarra AJUNTAMENT 977 64 00 25 CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 09 centre de rehabilitació 977 64 42 31 LLAR DE JUBLIATS 977 64 38 89 PORT TORREDEMBARRA 977 64 32 34 BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 64 31 75

1006

RENFE INFORMACIÓ

902 24 02 02

AEROPORT DE REUS

977 77 98 32

TRANSPORT SANITARI 977 25 25 25 SANITAT RESPON

902 11 14 44

HOSPITAL DE SANTA TECLA 977 25 99 00 HOSPITAL DEL VENDRELL 977 25 79 00 HOSPITAL JOAN XXII

977 29 58 00

ENDESA AVARIES

900 77 00 77

CONSELL COMARCAL BAIX PENEDÈS 977 15 71 71 CONSELL COMARCAL TARRAGONÈS 977 24 45 00

Vols posar un anunci? 616728550 977259911 publicitat@noticiestgn.cat


notíciestgn

Serveis | 35

11 de novembre de 2009

Agenda De l’11 al 17 de novembre DIMECRES 11 XERTA: FESTES DE ST. MARTÍ 09.30h - Cercavila pels carrers del poble amb la xaranga de Paüls Tal com sona 13.00h - Audició i ballada de sardanes a la Plaça Major, amb Cobla Montgrins 19.00h - Processó amb la imatge del patró pels carrers de costum i ofrena floral a la imagte del carrer de St. Martí, acompanyat pels musics de Paüls i el Cor Parroquial. Al finalitzar hi haurà traca a la Plaça Major. 20.00h - Concert a càrrec de la gran orquestra Montgrins. Al Casal Municipal. 23.30h - Gran sessió de ball amenitzat per l’orquestra Montgrins al Casal Municipal. Es farà el ball en honor a les pubilles. REUS: TALLER DE PERCUSSIÓ CORPORAL Taller Gent Sènior: Percussió Corporal Dins del programa d’activitats Gent Sènior de Caixa Tarragona. Divertides sessions de percussió que ajuden als participants a treballar en equip. Suposen un gran estímul i desafiament, i creen unió entre el grup. Entrada lliure.

DIJOUS 12 TARRAGONA: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘DELS SOLS I LES LLUNES’ 19.00h - La presentació del llibre de Tecla Martorell es realitzarà a la sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona i anirà a càrrec de la Sra. Rosa Codines, Inspectora d’Educació. ‘ESTRANYES’, RECITAL POÈTIC 21.30h - La paraula “estranyes” significa “persones rares”, però també és l’origen etimològic del mot “estrangeres”. Amb aquest nom us presentem un recital multilingüe amb nouvinguts a les nostres contrades, en el que tastem altres llengües, altres sonoritats, altres maneres d’entendre la vida a través de la literatura. Un recital resolt amb el diàleg dels participants, amanit per la música experimental del grup 2UT de l’Associació de músics de Tarragona. JUAN TAMARIZ, ‘MÀGIA POTAGIA’ Preu: 15 euros i 18 euros Durada: 1.20h Lloc: Teatre Metropol

21.30h - El gran Juan Tamariz es presenta per primer cop al Metropol, en un nou espectacle caracteritzat per l’humor participatiu, l’espontaneïtat i el virtuosisme de sempre. Més de trenta anys de carrera artística com a mag i l’elogi unànime del públic i dels companys de professió són dues cartes de presentació del mag andalús Juan Tamariz. XERTA: FESTA DE ST. MARTÍ 17.30h - Espectacle de carrer per a tots els públics a càrrec del grup d’animació Quin Sidral. Al carrer Major. 18.00h - Xocolatada popular a la Plaça Major. 19.00h - Actuació de la Pixi Dixi Band amb música jazz, folk, gospel, dixie i fusió a la Plaça Major. 00.00h - Nit jove. Concert per a tots el públics amb la Banda Puig, on s’escoltaran els millors temes de pop, rock, disco i reggae, acompanyats d’una mica de gresca i disbauxa. Al Casal Municipal.

DIVENDRES 13 TARRAGONA: TEATRE ‘LA INFANTICIDA’ I ‘GERMANA PAU’ DE VÍCTOR CATALÀ Direcció: Josep M. Mestres Amb Emma Vilarasau, Àngels Gonyalons, Oriol Ruiz Preu: 15 euros i 18 euros Durada: 1.20h 21.30h - La infanticida, interpretada per Emma Vilarasau, és un monòleg dramàtic d’una jove camperola que ens narra la seva història des de la cel·la del manicomi on l’han tancada. Vilarasau es retroba amb un personatge que ja va interpretar fa disset anys. CONCERT ‘COLOR HUMANO’ 22.30h - Històrica banda de mestissatge compromès. Creada a París el 1994, filla de la moguda que va generar Mano Negra, es queden a viure a Catalunya després de la seva primera gira l’any 95. Fins el 2003 editen 3 discos i realitzen més de 1000 concerts a tot el món, moment en què se separen per cercar cadascú el seu camí. A finals de 2008 es reagrupen per un concert especial i decideixen tornar a girar amb la banda. Ara preparen un disc per al 2010. XERTA: FESTA DE ST. MARTÍ 09.00h - Esmorzar popular amb sardinada i proves de penyes a la Plaça

Major.

EXCURSIÓ ITINERARI DE FLORA

22.00h - Sopar popular de bou estofat amb proves de penyes i ball amb l’orquestra Fenomenom Quartet. En acabar el ball, Disco-Mòbil.

Mosaic forestal a Sant Blai. Sortida matinal per conèixer el mosaic de paisatges que configuren un territori conreat des d’antic.

DISSABTE 14 TARRAGONA: FABIÁN CARDOZO EN CONCERT 19.00h - Concert de Barroque Blue Quartet. Guanyador del Premi a la Millor Interpretació a l’obra de María Luisa Anido, dincs l’àmbit del VI Cenrtàmen Internacional de Guitarra de Barcelona “Miquel Llobet”. Al concert s’hi interpretaran peces de la reconeguda guitarrista i compositora argentina Maria Luisa Anido, que va estar afincada a Tarragona, així com d’altres com Tàrrega, Llobet, Rodrigo i Albéniz. Entrada - donatiu: 2,5€ (recaptació pel programa ‘Tu ajudes’ de Caixa Tarragona) PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘PELLIZCOS DEL ALMA’ 20.00h - Presentació del llibre “Pellizcos del alma”, a càrrec del seu autor, Ángel Juárez. Àngel Juárez, home polifacètic, publica el seu primer llibre. Poesia popular, directa i romàntica. Uns textos fets amb el cor i sense defugir dels universals del sentiment humà. L’obra compta amb els pròlegs d’Ernesto Cardenal i altres amics de la Red Internacional de Escritores por la Tierra. CONCERT JAVIER RUIBAL Preu: 15€ 22.30h - Autor de llarga trajectòria, els millors escenaris de tot el món l’han vist passejar com el més humil dels artistes. Música d’arrel, que pren influències des del flamenc fins els ressons àrabs, però que també ha sabut extreure el millor de les músiques de tot el món. La millor definició de la seva música és la màgia. Poemes per somniar, carícia per a l’ànima. Deixa’t atrapar. XERTA: FESTA DE ST. MARTÍ 10.00h - Gimcana infantil i proves de penyes a la Plaça. 23.30h - Ball a càrrec de l’orquestra Atalaia. Es farà el ball en honor a les pubilles. En acabar el ball, Disco-Mòbil. LA MORERA DE MONTSANT:

Durada: mig dia. Dificultat: baixa. Punt de trobada: la Morera de Montsant.

no exempta de moviments de gran plasticitat. Entrada - donatiu: 2,5€ (recaptació pel programa ‘Tu ajudes’ de Caixa Tarragona) ULLDEMOLINS: EXCURSIÓ BELLESES CROMÀTIQUES

d’aquest bé essencial, passant per la canalització, l’emmagatzematge i la conservació, fins a la seva utilització com a element bàsic en pràctiques domèstiques i/o laborals. A càrrec del Joan Climent, saurí, i José Bolzicco, enginyer de recursos hidràulics de Tubkal Ingeniería, SL.

Senderisme interpretatiu. Belleses cromàtiques. Paisatges de tardor.

Lloc: Espai d’Informació Ambiental Espai Aigua. Plaça d’Antoni Sabater Esteve (plaça de les Aigües).

Durada: tot el dia. Dificultat: baixa. Punt de trobada: Ulldemolins.

Cal inscripció prèvia: info.eia@reus.cat o bé trucant al tel. 977 01 00 88

TARRAGONA:

Informació i inscripcions: Catsud info@ catsud.com / Tel. 636 16 24 26

ACTES PERMANENTS

EXPOSICIÓ ‘PER JUPITER!... ENTRAREM A L’OLIMP?’

XERTA: FESTA DE ST. MARTÍ

EXPOSICIONS

11.00h - Encierro Infantil amb el grup “Bou per la Vila”.

Tarragona: Col·lecció numismàtica (04/11 a 15/12) Intervencions al vestíbul (09/09 a 10/01) Tàrraco pedra a pedra (10/06 a 22/11) Reverberatio (09/09 a 29/11) 30 anys d’eleccions democràtiques municipals a Tarragona (06/10 a 30/12) Alphonse Mucha (18/09 a 10/01)

Informació i inscripcions: Parc Natural de Montsant montserrat.sola@gencat.cat / Tel. 977 82 73 10

DIUMENGE 15

Preu: 3,75€/persona Horari: 11.00h Durada de l’activitat: 2h

15.00h - Concurs de guinyot al bar “La Plaça”.

11.00h - El món de la mitologia, els déus i els herois. conèixer llegendes i mites a l’entorn del naixement de les ciutats, dels fenòmens naturals o de la dinàmica de la naturalesa són alguns dels temes amb els que es pot entrar en contacte a partir d’un joc-itinerari que ens ha de permetre arribar a l’Olimp.

DILLUNS 16

PICAPEDRERS, MARBRISTES I ESCULTORS

TARRAGONA: VISITES GUIADES CIENTÍFIQUES

12.00h - Demostració sobre el treball de la pedra a l’antiguitat.

Visita guiada als laboratoris de recerca de l´Institut Català de Recerca Química. Recorregut per les instal·lacions de l’ICIQ i veure de prop com es porta a terme un projecte de recerca i ser testimoni de com treballen els científics en un centre de recerca d’alt nivell. Les visites es realitzaran tots els matins de la Setmana de la Ciència (16-20 novembre) en hores concertades amb antel·lació.

En l’activitat s’utilitzen eines i procediments antics, amb el suport d’imatges, i consta d’una introducció sobre els processos d’extracció i preparació de la pedra, una mostra i explicació sobre les eines emprades pels picapedrers, una demostració sobre el treball de desbast i preparació, la realització d’una inscripció sobre marbre, una introducció a les eines de l’escultor i una demostració sobre el procés de realització d’una escultura. L’activitat és gratuïta, s’adreça a tot tipus de públic i tindrà lloc a la plaça del Rei. CONCERT ‘PINZELLADES D’ART’ 19.00h - Espectacle multidisciplinari que conjuga diferents vessants artístiques: piano, cant, paraula i pintura, entrelligades per un fil argumental que descabdella les emocions a les que ens aboca l’amor. És una idea de Núria Freixa i Patxi Martixalar. L’entramat es completa amb els aiguats de l’aquarel·la de Josep Cebrián. Vicenç Cañçon ha sabut dur la direcció escènica amb una estètica minimalista

16.30h - Carrosses pels carrers i desfilada de penyes. Premis a les penyes, carrosses i guinyot. Gran castell de focs a la vora del riu i fi de Festa Major.

DIMARTS 17 TARRAGONA: CINEMA, ‘CUATRO MINUTOS’ Chris Kraus, 2006, Alemanya, 113 min. 10.30h - Una pianista octogenària dóna classes de música a una jove rebel amb aptituds líriques en una presó alemanya. Entre elles esclata un conflicte existencial que s’haurà de resoldre en un recital pianístic d’abast popular. REUS: XERRADA ‘BUSCADORS D’AIGUA’ 19.00h - Xerrada sota el títol “Buscadors d’aigua”. Des d’antic, l’home ha anat desenvolupant habilitats, coneixements i pràctiques relacionades amb l’ús i la gestió de l’aigua. Des de la recerca

Reus: Europa ara fa un milió d’anys (16/09 a 16/01) 150 autògrafs (19/10 a 15/11) Pintures de Josep Bahima (07/11 a 28/11) Ara toca festa! (17/07 a 30/11) Reus, 1939. Any de la derrota (06/05 a 15/01) El Vendrell: A pencar! (21/10 a 21/11) George Lipchak i Xavier Millán (07/11 a 22/11) Josep Serra Abella: artista de la ceràmica (25/09 a 10/01) Altres: Roquetes - Punts de reflexió: les violències contra les dones (02/11 a 16/11) Aiguamúrcia - Resistents. La cultura com a defensa (21/09 a 10/01) Cambrils - Exiliats i desplaçats: víctimes de la guerra civil (01/10 a 19/11) Salou - Cadàvers exquisits... (28/10 a 15/11) Gandesa - La muntanya màgica (01/11 a 18/11) Tortosa - La missió arqueològica del 1907 als Pirineus (28/10 a 28/11) ALTRES Tarragona - Taller: Teatre per a joves (15/10 a 10/06) Tarragona - Concurs: Dissenya el teu jo al ciberespai (15/10 a 15/11) Constantí - Premis: Històries de la terra (17/08 a 20/11)

El racó del lector 100 idees de negoci americanes per implantar a Espanya i Europa

La cuina d’El Pont dels Jueus

Autor: López i Llauradó, Ivan Editorial: L’Arc de Berà S.A. Preu: 15.20€ Col·lecció: De cent en cent

Autor: Gironell, Martí Editorial: Columna Preu: 15.90€ Col·lecció: Cuina

El llibre ‘100 idees de negoci americanes per implantar a Espanya i Europa’ presenta cent senzilles idees de negoci que s´apliquen massivament als Estats Units i que podrien aplicar-se amb éxit també a Europa. Cent idees que comprenen diferents ámbits, des d´aeroports o transport urbá fins a restaurants, supermercats o hospitals, i que ens inviten a reflexionar que, a diferéncia del que pugui semblar, encara no está tot inventat.

Recull de les millors receptes d’origen medieval, cristià i jueu que Martí Gironell va seleccionar en el procés de documentació del seu aclamat llibre: El Pont dels Jueus. Encara avui, alguns dels plats que recull el llibre es cuinen igual que els nostre avantpassats. La cuina medieval es caracteritzava per aprofitar aliments de temporada i productes del bosc per qüestions pràctiques i de supervivència.


Immobles Motor Treball

Immobles Venda

TARRAGONA. Zona PORT. Àtic 3 habitacions, 1 doble, 2 terrasses, 1 amb 24m., traster, amb vistes al mar, tot exterior, reformat. 150 € trimestrals de comunitat inclosa l’aigua, amb projecte en marxa de instal.lació d’ascensor. 170.000 € negociables. Tel. 699490936 de 19.00 a 22.00h. SP y SP - Tarragona PISO DUPLEX , 4 dormitorios, 3 baños, salon comedor con salida a jardin propio, cocina independiente equipada, parking doble en la misma finca. Todo exterior GRAN OPORTUNIDAD 270.000 € Tlf. 977224544

ATENCIÓ INVERSORS ! Tarragona. Part Alta, apartament de dos dormitoris tot reformat, cuina-menjador amb balcó, prop Plaça de la Font i davant de ruines romanes del circ. Moblat i equipat. Per només 110.000.€- 687806671

TARRAGONA. AV. PAÏSSOS CATALANS. 1 dorm. 1 bany. 160.000€. Telf. 977242207/616688654 TARRAGONA. C. Ramón i Cajal. 4 dorm. 220.000€. Telf. 977211328 TARRAGONA. MOLNAS RESIDENCIAL. 2 dorm., 1 bany, traster 20 m., vistes al mar. 174.000€. Telf. 977242207/616688654. TARRAGONA. Marqués de Montoliu. 100m., 4 dorm., 2 baños, exterior. Plz. Garaje y trastero. 400.000€. Telf 977242207/616688654 TARRAGONA. C/ Ramón i Cajal. 2 dorm..283.500E. Parking de lloguer 85€. 977211328. TARRAGONA. Àtic Rambla Nova, 3 dormitoris, bany, aseo, terrassa 15m. 330.000€. Telf.977242207 / 616688654 TARRAG0NA. OFERTÓN. Ramón y Cajal. 60m. 3 dorm., 1 baño. 105.000€. Telf. 977242207/ 616688654 TARRAGONA. C. Ritor y Faus. 3 dorm., parking i traster. 312.000€. 977211328 TARRAGONA. Chalet PUNTA DE LA MORA. 5 hab., 3 banys, 300m. Molt bonic. Vistes al mar i piscina. 875.000€. Tel. 977226056 TARRAGONA-OPORTUNIDAD!!! Piso Vidal i Barraquer, 3 dormitorios (1 en suite) , semi nuevo, con parking y zona comunitaria con piscina. 296.000 € / 49.251.000 pts. Tel. 676664298 TARRAGONA. Prat de la Riba, 5 hab. i 2 banys, nou a estrenar. 370.000€. Telf. 977211328. TARRAGONA. CALA ROMANA. Chalet 500m. construits, 6 dormitoris, 4 banys, 2 aseos, gimnàs i piscina coberta. 900.000€. Tel. 977226056. TARRAGONA- Àtic de 77m.+23m de terrassa. 3 habitacions (2 armaris empotrats), 1 saló gran, 1 cuina, 1 bany, 1 aseo. Terrassa “cantonera” .Totalment

notíciestgn

11 de novembre de 2009

36 | Serveis

Classificats exterior. Carpinteria exterior nova d’al. lumini. Necessita reforma interior. Preu: 350.000 € Tel: 636954461

TARRAGONA. Ritor i Faus. 3 dorm., parking i traster. 312.000€. Telf. 977211328

TARRAGONA. Piso en venta c/ Rovira i Virgili, 2 dorm. exterior, gran terraza, parket, calefaccion, finca nueva precio 200.00€ Telf. 620.88.11.69 / tardes: 977.22.36.27

TARRAGONA. Av Catalunya. Davant Universitat. 3 habitacions. Totalment reformat. Cuina equipada. Moblat. Calefacció. 240.000€. Telf. 627970442

TARRAGONA. TORREFORTA.3 dormitoris. 138.000€. 977211328.

SALOU. Conjunt aqQuaria. Apartaments de 2 dorm. De 68 m. útils. Amb 1600m de zona comunitària, dos piscines, padel, zona ‘fitnes’ i SPA. Al costat de plaça Europa i Port Aventura. A preu ‘low cost’, tans sols 205.000€, claus en mà. La millor inversió del moment. Inf. al mateix conjunt. elf. 605020545 i 625355265

TARRAGONA. Av Francesc Macià. 3 dorm. i parking. 300.000€. Telf. 977211328 TARRAGONA (RAMBLA NOVA) – Pis 3 habitacions, 1 bany. Tot exterior. Terrassa coberta. 1 balcó. Traster.165.000 € Telf: 630113725. TARRAGONA. LA FLORESTA. 3 dorm. reformat. 110.550€. Telf. 977211328. MASPUJOLS. A 3 minuts de Reus i 10 de Tarragona. Darreres cases en venda d’obra nova, amb quatre dormitoris, 2 banys complerts, gran saló-menjador amb sortida al jardí, aire cond. i calefacció per conductes, garatge de 42m2 , terrasses, vistes…per només 199.000.-+ iva. 977214797. VALLMOLL - DUPLEX OBRA NUEVA en 4 Dormitorios, 2 baños completos, 2 terrazas de 40 mts cada una. Vistas despejadas, excelente calidades. Parking grande incluido en el precio. 260.000 € / 43.260.360 pts. tel676664298. TARRAGONA – Àtic al centre de Tarragona, de 180m2, 3 habitacions dobles, i dues grans terrasses de 35m2 cadascuna, totalment reformat, alarma, aacc, completament moblat, traster i dos pàrkigs inclosos. 450.000,-€. Telf.676474607. SALOU - GRAN OPORTUNIDAD !!!! Piso de 3 dormitorios - Liaño completosalón comedor amplio con salida a terraza - en pleno centro de SALOU a metros del mercado de la ciudad . OPORTUNIDAD !!! 144.000 € Tlf. 676664298

TARRAGONA-VIA AUGUSTA Edifici singular 3 habitatges únics de 3 dormitoris, de 101m. Pk. Tipus ‘boxer opcional’. Tot un luxe a preu de cost. Claus en mà. Amb garantia de la Societat Kadekilo. Rambla Nova 123. Inf. Via Augusta 69. Telf. 609020545 i 620026588

TARRAGONA - Piso reformado, de 2 habitaciones, comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, zona Robira y Virgili, amueblado, 525€ Telf. 977.92.06.57, 658.02.52.85 TARRAGONA. Zona Av. Catalunya. 3 dorm. 209.000€. Telf. 977211328. TARRAGONA . ELS PALLARESOS. última vivenda de 3 dormitoris, +2 banys amb parking i traster. 90m. Zona comunitària amb piscina. A estrenar. 200.000 €. Tel. 9772260556 VALL ARRABASSADA.TARRAGONA Obra nova. Pisos de 4 hab, z. comunitària, màrmol, calefacció, pre-instal. A.C. Desde 278.500€ Tlf.977252052

TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Bloc Filipinas. Pis de 85m2 amb tres dormitoris, ampli saló amb terrassa, calefacció, cuina office, ascensor. 142.500.- 687806671

BOÍ (Pirineu de Lleida). Preciós apartament de 2 anys d’antiguitat, amb 2 dormitoris, bany complert, saló-menjador amb cuina americana, armaris encastrats, calefacció. Terrassa de 70m2. Façana de pedra i pissarra, parking. Dins del poble, a 5 minuts del Parc Natural d’aigüestortes i Sant Maurici, i a 10 Km de pistes d’esquí de Boi- taüll, en un paratge meravellós envoltat de natura. 220.000.-(També posibilitat de lloguer.)977650052. TARRAGONA. CALA ROMANA. Apartament 2 dorm. i parking. 130.000€. Telf. 977211328. TARRAGONA . AVDA. ROMA Pis d’alt standing en venda de 150 m², 5 dormitoris, 2 banys de marbre, cuina equipada, aire condicionat amb bomba de calor, exterior, assolellat, terrassa, plaça d’aparcament, traster, ascensor. Informi’s. Tel: 977251616. CAMBRILS. Apartament en primeríssima línea de mar, 2 dorm. cuina, galeria, terrassa, piscina en el terrat, impressionants vistes al mar. 320.000€. Telf. 977226056 FIGUEROLA DEL CAMP. Casa adosada de 174 m. construits, 4 dormitoris (1 amb vestidor), 2 banys complerts, salómenjador, cuina equipada amb sortida al jardí. Garatge 42m., calefacció, aire acondicionat. Rebaixat a 200.000 €. Telf. 607207506 / 660531624. TARRAGONA. CENTRE Àtic, 1 dormitori, saló- menjador, cuina independent, 1 bany, terrassa. Molt assolellat. 150.000€. Tel: 977251616. TORREDEMBARRA. Darrer pis d’obra nova amb tres dormitoris, bany complert, saló-menjador de 25m2 amb cuina americana, 2 balcons. Excel.lents qualitats i preu d’oferta. 205.000€ 687806671

TARRAGONA - GRAN OPORTUNIDAD!! PISO 4 Dormitorios zona PLAZA DE TOROS -muy luminosococina independiente con oficce, balcón terraza, climalit, gas natural, ascensor. OPORTUNIDAD!! 237.500€ Telf. 691.30.90.71 TARRAGONA. Vall Arrabasada. 3 dorm.350.000€. 977211328

TARRAGONA. CHALETS EN VENTA. Bosques i El Catllar. Telf. 977242207/616688654

TARRAGONA – venda d’un àtic en el centre de Tarragona, de 180m2, 3 habitacions dobles, i dues grans terrasses de 35m2 cadascuna, totalment reformat, alarma, aacc, completament moblat, traster i dos pàrkigs inclosos. 450.000,-€. Telf. 676474607

TARRAGONA. Piso en venta c/ rovira i virgili, 4 dorm. totalmente reformado y nuevo, calefaccion y aire acondicionado, terraza, buenas vistas, precio 275.000€ Telf. 620.88.11.69 / tardes: 977.22.36.27

TARRAGONA -rep. argentina.- 2 hab., bany amb hidromasatge ascensor, exterior 247.617 € MOVIL: 653522149

TARRAGONA. PISO NUEVO – zona plaza de toros – 2 dormitorios con cocina americana- excelente materiales- muy luminoso OPORTUNIDAD – 168.000 €. Telf: 691309071

TARRAGONA. C. Santa Joaquima Vedruna. 3 dormitoris. 240.000€. 977211328. VILA-SECA. Zona castell, 95m, 3 dormitoris, 2 banys, traster, terrassa 70m. 215.000€. Telf. 977242207/616688654

TARRAGONA. Vall Arrabassada. 3 dorm. 350.000 €. Telf. 977211328

TARRAGONA. Av. Roma.6º planta, 4 dorm.. Moblat i parking. 361.440€ 977211328

TARRAGONA. OPORTUNIDAD!!! Piso Vidal i Barraquer, 3 dormitorios (1 en suite) , semi nuevo, con parking y zona comunitaria con piscina. 296.000 € / 49.251.000 pts.tel 676664298. EL CATLLAR – TARRAGONA. Gran oportunidad!! Piso Semi nuevo en pueblo. 4 dormitorios, 2 baños, parking, trastero, zona comunitaria con piscina. Todo exterior. 187.000 € / 31.115.000 pts. Tlf: 676664298.

TARRAGONA (davant de la universitat) Avinguda Catalunya. 3 habitacions, reformat, cuina totalment equipada, calefacció i traster. 240.000.€627970442. TARRAGONA. RAMBLA NOVA / APODACA Pisos nous a estrenar d’alt standing, 3 dormitoris, 2 banys, ascensor, aire condicionat fred i calent, parquet, exteriors, terrassa, acabats de qualitat. Informi’s. Tel: 63800743. VILA-SECA. Zona El Castell, planta baixa, 95m., 3 dorm. 2 banys, traster, jardí 70m. 210.000€ Telf. 977242207/616688654 VILA-SECA. Z. Castell, 2 dorm., 1 bany. 150.000€. Telf. 977242207/616688654 TARRAGONA. Cala Romana. Apartament 2 dormitoris i parking. 130.000€. 977211328 TARRAGONA. Àtic Av. Catalunya, 117m. + 35 de terrassa, 3 habitacions + despatx, parking i traster, full equip. 522000€. telf. 977226056 TARRAGONA- C/ Fortuny nº 17, pisos totalment rehabilitats, 2 i 3 hab.. INFORMI’S! Tlf. 977252052 TARRAGONA . Ramón y Cajal. 4 dorm. 220.000€. Telf 977211328. TARRAGONA. TODO REFORMADO A NUEVO!! PISO 4 Dormitorios, 2 baño, cocina amplia con oficce, 8ª planta por ascensor con vistas al cabo de Salou. ZONA Pere Martell , MUY AMPLIO. OPORTUNIDAD !! 320.000 € / 53.243.000 pts. Tel. 977224544 . TARRAGONA. Av. Catalunya. 4 dorm. 237400€. Parking 150.000€. Telf. 977211328

SALOU:-EXCLUSIVO ÁTICO 200 mts. de terrazas propias 2 dormitorios, barbacoa, parking grande, zona comunitaria con piscina, vistas al mar y a la montaña, edificio señorial. Excelente situación. A 3 minutos de Port Aventura y 100 mts de la playa. 390.000 € / tel: 691309071

TARRAGONA. Oportunitat a la Vall de l’Arrabassada. Vivenda de 4 dormitoris, 2 banys, 110m., parking inclòs a 100m caminant de la platja. 290.000 € . Tel. 977226056. TARRAGONA. Venta edificio Mozart (zona músicos) Gran ocasión. estupendo apartamento, 1 habitación, parket, zona común y piscina. urge. Sólo 130.000 €. 977 23 65 27 TARRAGONA PROVINCIA, LA GRANADELLA (LLEIDA) Y MAELLA (ZARAGOZA) venta de solares edificables. Posibilidad de permuta. Telf. 672.384.182 / 977.212.389 TARRAGONA – venda d’un àtic en el centre de Tarragona, de 180m2, 3 hab. dobles, i dues grans terrasses de 35m2 cadascuna, totalment reformat, alarma, aacc, completament moblat, traster i dos pàrkigs inclosos. 450.000€. Telf. 676474607. TARRAGONA Ramón i Cajal. 2 dorm. 283.000€, parking de lloguer 85 €/mes. 977211328 TARRAGONA. TORREFORTA. 3 dorm. 138.000€. Telf. 977211328. TARRAGONA. Piso, semi nuevo, 4 hab. (1 suite), hab. vestidor, cocina grande, 2 baños, calefacción, pre - instalación de a.a. por conducto, parquet. terraza, vistas al mar, muy soleado, párquing y trastero. P.v.p 378.000€ . Telf. 977243406 TARRAGONA-Gran Oportunidad - zona Joan XXIII semi nuevo, 2 hab. con armarios, salon comedor con salida a balcón amplio, vistas despejadas, zona comunitaria con piscina, parking amplio incluido en el precio. 225.000 € tel: 977224544 TARRAGONA. Joaquima Vedruna. 3 dorm.. 240.000€. Telf. 977211328 VILAFORTUNY. Xalets parejats i aïllats a estrenar. Zona Tallats II, al costat del nou CAP. Zona comunitària ajardinada i piscina. Molt amplis. Tel. 629232588 / 649486412 TARRAGONA. Zona av. Cataluña 3 dormitorios 209.000€. 977211328

TARRAGONA. C/ Prat de la Riba. 5 dormitorios, 2 baños. Nuevo a estrenar 370.000€. 977211328 TARRAGONA C/ Bon Sol, Urb. Levantina, Chalet 4 hab.3 baños, a/a conductos, Cocina de diseño, suelos de cerámica y parquet, ventanas de aluminio, 700m2 de parcela. A estrenar, precio a convenir. Telf. 977.22.04.77 TARRAGONA. ELS PALLARESOS. Pis dúplex en el centre del poble. Parking inclòs. Excel·lents acabats. A estrenar, Telf. 629232588 / 649486412 TARRAGONA. c/Robert Gerhard. Apartament seminou d’un dormitori doble, ampli saló-menjador , bany complert, cuina americana. Orientació sud. Davant zona dels parkings. Actualment llogat a un funcionari. Totalment amoblat i equipat. 179.000.687806671 TARRAGONA. Av. Roma, 6º planta. 4 dorm. 361.440 €, amoblat, parking i traster. 977211328 TARRAGONA. Bosques, chalet pareado, Más 600m2 de parcela, 4 hab., 3 baños, salón, Cocina de diseño, garaje 2 coches, trastero, suelos de cerámica y parquet. Hay que verlo. Telf. 629232588 LA CANONJA. Avda. Pineda 7 Pis a estrenar 3 hab. 2 banys. 85 m2 calefacció, gas, ascensor. Telf. 649486412 / 977220477

TARRAGONA -GRAN OPORTUNIDAD!! PISO 4 Dormitorios zona PLAZA DE TOROS –muy luminoso – cocina independiente con oficce , balcon terraza, climalit, gas natural, ascensor. OPORTUNIDAD !! 237.500 € Tel. 691309071.

TARRAGONA. Bosques, bonito chalet Pareado de 228m2 útiles y 660m2 de parcela. 4 hab., 3 baños, salón, cocina de diseño, parquet y cerámica, A/a frío, calor por conductos, Ventanas de aluminio dos colores. Carpintería interior de haya. Garaje 2 coches, trastero. Telf. 649486412 VILAFORTUNY. Xalets parejats i aïllats a estrenar. Zona Tallats II, al costat del nou CAP Zona comunitària ajardinada i piscina Molt amplis. Telf. 629232588 / 649486412 TARRAGONA. PISO DE ALTO STANDING – zona Via Augusta – 180 mts. 5 dormitorios 3 baños – jardin propio – domótica – vistas al mar – garaje de 66 mts. Zona comunitaria con piscina. precio a consultar Te: 676664298. PUIGDELFÍ (PERAFORT), ROQUETES I FLIX. Con una financiación del 2% de interés (pagando menos que un alquiler) sea propietario de un piso con excelentes acabados, de 2 a 4 habitaciones, cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Aa/cc, puertas macizas. Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Rambla nova centro, 3 dormitorios, 2 baños, parking 618.000 €. 977211328


notíciestgn TARRAGONA Av. Cataluña, 4 dormitorios. parking 150.000 €. 977211328

amueblado, semi-nuevo, 650€ . Telf. 977.92.06.57 / 658.02.52.85

CAMBRILS Bahia apartamento 2 habitaciones, baño, cocina, salón comedor, terraza con vistas al mar. 210.000 € Telf.: 977.36.02.33

TARRAGONA -Piso en pleno centro de tarragona, 3 habitaciones, 1 baño completo, muebles nuevos, piso seminuevos. 700€ 977920657- 658025285

SE TRASPASA NEGOCIO DE ALIMENTACIÓN a 10 mts de

la Plaça de la Font por no poder atender.

Telf. 650.178.788 CAMBRILS-VILAFORTUNY apartamento 2 habitaciones, baño, terraza, trastero, parking, calefacción y aire acondicionado, piscina. 189.000 € Ref.011191 Telf.: 977.36.02.33

LA POBLA DE MONTORNÈS. Pis moblat de 83m2 amb 3 habitacions, bany complert, cuina a estrenar i menjador. Tot exterior, terrassa de 15 m2. 350€/mes. Telf. 646453211. TARRAGONA. Llogo casa a Cala Romana. Casa individual amb mobles, 4 habitacions, sala amb llar de foc, cuina, terrassa, solarium, 2 trasters, aparcament, calefacció. Preu 795 €/mes. Tel. 620466196

CAMBRILS ático 2 habitaciones, baño completo, salón comedor, cocina independientem, gran terraza, parking, a estrenar. Telf: 977.36.02.33

TARRAGONA. RAMBLA NOVA Pis de 130 m², 5 habitacions, amb mobles, 2 banys, cuina amb galeria, calefacció, exterior, assolellat, ascensor, vistes al mar .€. Tel: 977251616

CAMBRILS apartamento 1 habitación, cocina, baño, comedor, terraza.. 126.000€ Ref.011192 Telf.: 977.36.02.33

TARRAGONA. Reding. Pis de 50m², amb mobles, 2 habitacions, 1 bany, cuina equipada, exterior, terrassa, assolellat, ascensor. 500€. Tel: 638006743 .

CAMBRILS-VILAFORTUNY apartamento de 100 mts con dos habitaciones, baño, cocina, comedor, terraza, piscina. Ref.011190 Telf.: 977.36.02.33

TARRAGONA. Alquilo PARKING. Zona Joan XXIII./Rbla. Francesc Macià. Telf. 667087106

CAMBRILS ¡Atención inversores! apartamentos a estrenar, 2 habitaciones, aire acondicionado y calefacción. 22.950.000 PTS (137.900€) Tel.: 977.36.02.33 TARRAGONA. Cala Romana. Casa individual per llogar amb mobles. Sala amb llar de foc, 4 habitacions, cuina, 2 banys, terrassa, solarium, calefacció, jardí, aparcament i 2 trasters. Preu 750€/mes. Tel 620466196 TARRAGONA. Urb. L’Albada. Pis en venda 80m2 + pàrking. 3 habitacions, 2 banys, ascensor, impecable. PREU: 177.000€ Tel. 977 249 819 TARRAGONA. Zona Músics. C/ Bethoven. 147 m2 + 35 m2 de jardí, 4 habitacions, 2 banys, 1 aseo, 2 parkings. PREU: 415.000€ OPORTUNITAT ÚNICA Tel. 977 249 918 Tarragona. C/ gasòmetre 105 m2. pis de 3 hab. 2 banys, 1 sala-menjador, vistes al mar, ascensor, parking opcional. PREU: 200.000€ Tel. 977 249 819 TARRAGONA. C/ Pere martell 95 m2, pis de 4 hab. 2 banys, reformat. PREU: 198.000€ Tel. 977 249 819 TARRAGONA. Pallaresos. Obra nova, últim pis de 2 habitacions, 80 m2, 2 bany. PREU: 126.000€. Tel 977 249 819 TARRAGONA. TARRAGONA. Pallaresos. Duplex en venda. 127 m2 construits, 3 hab, 3 banys. PREU: 237.000€ pàrking inclòs. Tel. 977 249 819 TARRAGONA. Torreforta. 8 anys d’antiguetat, 90 m2 habitacions, 2 banys, pàrquet, plaça de pàrking exterior impecable (oportunitat) PREU: 132.000€. TEL. 977 249 819TARRAGONA. La canonja. Obra nova, Pisos de 3 habitacions a estrenar des de 135.000€. Tel 977 249 819

Immobles Lloguer

BOSCOS DE TARRAGONA. Casa adosada per llogar amb mobles. Sala amb llar de foc, 3 habitacions, bany i aseo, cuinaoffice, jardí, aparcament, calefacció i bomba de calor. Preu: 800€/mes. Tel 620466196 TARRAGONA - Piso en zona calle Real, 3 habitaciones, 1 con suitte, comedor independiente, cocina, 1 baño,

Classificats | 37

11 de novembre de 2009 TARRAGONA. REDING / EIVISSA/ MANEL DE FALLA Pisos de 50m², amb mobles, 2 habitacions, 1 bany, cuina equipada, exterior, terrassa, assolellat, ascensor. Des de 500€. Tel: 638006743 . TARRAGONA - Piso semi-nuevo zona Vidal y Barraquer, de 3 habitaciones, comedor independiente, cocina, 2 baños, amueblado, con parking, 700€ 977920657 - 658025285

SE TRASPASA (precio negociable) TIENDA DE MODA ALQUILER ECONÓMICO CENTRO DE TARRAGONA

TARRAGONA. Ramón y Cajal.. 3 dormitorios. 600€. Telf. 977242207 / 616688654 ELS BOSCOS. Tarragona. Casa adosada amb mobles per llogar. 3 Habitacions, sala amb llar de foc, cuina office, calefacció, aparcament i jardí. 850 €/ mes. Telf. 620466196

TARRAGONA - Piso en pleno centro de Tarragona, de 2 habitaciones, comedor, cocina, 1 baño, todo reformado, amueblado, 600€ 977-92-06-57

TARRAGONA- C/ Joaquin Icart, nou, amb mobles, 2 hab., 2 banys. 600€ Tlf. 977252052

TARRAGONA. AUGUST / SANT AGUSTÍ Apartaments de 30m², 1 habitació, totalment moblats i decorats, 1 bany, cuina office equipada, exterior, molt assolellat. Des de 400€ . Tel: 63800743.

TARRAGONA ESPECTACULAR LOCAL PARTE ALTA. Arcos Romanos - 92 mts + 50 de Loft en la parte superior - apto para todo destino - salidas de humos - excelente situación. Venta 330.000€ / Alquiler 1.300€/mes. Contactar al 691.30.90.71 TARRAGONA -Piso en pleno centro de tarragona, 3 hab., 1 baño completo, muebles nuevos, piso seminuevos. 700€ 977920657- 658025285 Tarragona. Llogo casa a Cala Romana. Casa individual amb mobles, 4 hab., sala amb llar de foc, cuina, terrassa, solarium, 2 trasters, aparcament, calefacció. Preu 795 €/mes. Tel. 620466196 TARRAGONA. Av. Ramón y Cajal. Zona Eroski. LLogo pis 3 hab.sense mobles. Cuina, bany i aseo. Parket i calefacció. Solejat. 600/mes Telf: 600448425. TARRAGONA -C/ Caputxins nº23, 2hab.,amb mobles nous, semi-nou. 530€ Tlf.977252052

TARRAGONA. JOAN XXIII. Alquilo apartamentos de 1 habitación, amueblados y con parking desde 600 €. 977 236 527

TARRAGONA - Fabuloso chalet cerca de Bosques de Tarragona, de 3 habitaciones, comedor grande, cocina americana con comedor, amueblado, jardín, piscina, barbacoa, parking, 1000€. 977-92-06-57 658-02-52-85

TARRAGONA-SE ALQUILA PLAZA DE PARKING GRANDE EN BAIXADA DE TORO: Buen acceso, puerta automática. Precio 110 €. Contactar con Mila al 977224544.

TARRAGONA - Piso semi-reformado, de 3 hab. comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, B/C, amueblado, un 1º sin ascensor, situado en buena zona, 575€ 977920657/658025285

FLIX – Alquiler de piso de 2 habitaciones, con o sin muebles. Cocina y baño equipados. Aire acondicionado. Desde 375.-€/mes. (ventajas excepcionales alquiler opción a compra). Telf. 672.384.182 / 977 212 389.

629 31 03 07

TARRAGONA - Piso de 4 habitaciones, 1 con suitte y ropero, 2 baños completos, terraza, zona rambla, A/A, calefacción, parking, 950€ 977920657 658025285

TARRAGONA. Apodaca. 3 dormitoris. 600€. Telf. 977242207/ 616688654

TARRAGONA -C/Jaume I, 1 hab, menjados, cuina i bany amb mobles. 500€ Tlf.977252052

BONAVISTA -TARRAGONA - C/Camí de la Partio, nou a estrenar, 2 hab, bany. 550 € Tlf.977252052

TARRAGONA. RAMBLA VELLA / EST. FIGUERES Pisos nous de 40 m², 1 habitació, totalment moblats i decorats, 1 bany, cuina office equipada amb rentavaixelles, rentadora- assecadora, nevera, microones amb grill, tv, dvd, tdt, aire condicionat fred i calent, parquet, exteriors, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. Des de 550€ . Tel: 977251616

Tarragona SE ALQUILAN PISOS PARA ESTUDIANTES- 3/4 dormitorios, totalmente equipados. Desde 600€/mes. tel. 676664298.

(Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 550.-€/mes. (ventajas excepcionales alquiler opción a compra). Telf. 672.384.182 / 977 212 389.

TARRAGONA - C/Fortuny 17- Gob. González,65 m2, amb soritda de fums. 2.100€ Tlf.977252052 TARRAGONA. C/Pin i Soler, Pin i Soler frente a la Universidad. Piso 4 habitaciones, salon-comedor, cocina, aseo y baño. Amueblado. 579 euros al mes, gastos incluidos. Parquing opcional por 70 euros. Telf: 977290364 TARRAGONA - C/ Lleida, estudi, seminou, amoblat.400 € Tlf. 977252052 TARRAGONA. PARTE ALTA. Alquilo apartamento 1 habitación, reformado, amueblado. 350 €. 977 23 65 27 TARRAGONA. REDING Pis de 50m², amb mobles, 2 habitacions, 1 bany, cuina equipada, exterior, terrassa, assolellat, ascensor. 500€. Telf: 638006743 . TARRAGONA. Cala Romana. Llogo casa a l Cala Romana. Casa indivudual amb mobles, 4 habitacions, sala amb llar de foc, cuina, terrassa, solarium, 2 trasters, aparcament, calefacció. Preu 795€/mes. Tel. 620466196 TARRAGONA. Parking de lloguer. Zona Joan XXIII./Rbla. Francesc Macià. 667087106 TARRAGONA-JOAN XXIII : 2 dormitorios , cocina americana, totalmente amoblado, con parking. 625 € mensuales. Contactar con Mila al 977224544 PERAFORT(PUIGDELFÍ) – Alquiler de pisos y/o dúplex de 3 y 4 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños y grandes terrazas. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos

TARRAGONA -ESPECTACULAR LOCAL PARTE ALTA. Arcos Romanos – 92 mts + 50 de Loft en la parte superior – apto para todo destino – salidas de humos – excelente situación. Venta 330.000 € / Alquiler 1.300 € al mes. Contactar al 691309071

TARRAGONA. GASOMETRE Apartaments de 1 i 2 habitacions, sense mobles, 1 bany, cuina independent, terrassa, exterior, ascensor, despeses de comunitat incloses en el preu. Des de 400€. Tel: 977251616. TARRAGONA. SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA Pis de 105 m², amb mobles, 4 habitacions, 2 banys, cuina amb galeria, exterior, terrassa, assolellat, ascensor. 650€. Tel: 638006743.

TARRAGONA – alquiler de un almacén, de unos 20 m2. A pie de calle, acceso directo con el coche. 230,-€/mes. Telf. 672.384.182 / 977 212 389.

ROQUETES (TARRAGONA) – Alquiler de pisos, dúplex y casas adosadas, de 2, 3 y 4 habitaciones, con cochera. Cocina y baños equipados con modernos materiales y de alta calidad. Todos los electrodomésticos (Nevera, lavadora, lavavajillas, horno y campana extractora, todos ellos en acero inoxidable). Aire acondicionado con bomba de calor por conductos. Desde 375.-€/mes. (ventajas excepcionales alquiler opción a compra) Telf. 672.384.182 / 977 212 389. CAMBRILS PUERTO Alquilo piso 3 habitaciones, gran terraza, parking, amuebllado. 600 € Telf.: 977.36.02.33 CAMBRILS ZONA EIXAMPLE Alquilo piso de 3 habitaciones, parking, amueblado, 490€. Telf.: 977.36.02.33 CALAROMANA.TARRAGONA -Xalet, mirador, 4 ab., 2 banys, aseo, jardí, sense mobles. 1000€ Tlf.977252052 TARRAGONA. zona Arrabassada. Llogo pis de 4 habitacions, amb mobles i electrodomèstics. 4rt pis cantoner, amb vistes a la plaça i al mar. Tot exterior.

TARRAGONA – lloguer de despatx al centre de la Rambla, amoblat i aire acondicionat. 550€. 977211328 Gran traster i parking. 775euros/mes. Telf: 66428564 TARRAGONA-Torres Roma. 2dormitorios, cocina equipada, salón comedor con salida a balcón, totalmente amoblado, I zona comunitaria con piscina y plaza de parking IMPECABLE!!! 700 € mensuales. Contactar con Mila al 977224544. SALOU. C/ Barcelona. 1 habitació, cuina office. PREU: 450€. Tel. 977 249 819

Locals

Lloguer / Venda TARRAGONA. GRAN OCASIÓN !! DESPACHO de 30 mts en Parte Alta baño con Ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!!! 80.000 € / 13.310.880 pts. tel676664298. TARRAGONA. Rambla Nova. Despatx . entresol oficines. Façana tota Rambla. Aire acond. Amoblat 550€. 977211328 VALLMOLL - Polígono Industrial Mas Vell. Solar de más de 12.000 m2, con proyecto de 4 naves industriales gran industria. Consulte posibilidades de venta, alquiler o permuta. Telf. 977212389 / 672384182 TARRAGONA-DESPACHO MUY BIEN SITUADO – Plaza verdaguer – 2 salas independientes – recibidor – baño completo – 40 mts. OPORTUNIDAD!! 110.000 € / 18.302.246 pts. 977224544 REUS – Ideal para inversores. Venta de local comercial de 360 m2, que se ha dividido en dos locales comerciales de unos 50m2 y 30m2 y 11 almacenes independientes para poder alquilar individualmente. 750.000,-€ Telf. 672.384.182 / 977 212 389. REUS - alquiler de dos locales, uno de 30m2 por 350€/mes y otro de 50 m2, por 500€/mes. Posibilidad de agrandar ambos locales. Muy céntricos. Telf. 672.384.182 / 977 212 389. CAMBRILS PUERTO Alquilo local de 25 mts. Suelo parket 550€ Telf.: 977.36.02.33 REUS - alquiler de almacenes de diferentes medidas, desde 10 m2 a 35 m2 , ideal para guardamuebles. Nuevos a estrenar, a pie de calle. Desde 105,-€ hasta 250,-€/mes. Telf. 672.384.182 / 977 212 389.

TARRAGONA Despacho en alquiler centro rambla entresuelo oficinas fachada todo rambla amueblado, aire acondicionado 550 euros Fincas Fernández Rambla nova, 108 entresol 4º. Tarragona Telf 977 21 13 28

carretera general de Tarragona a Lleida (zonas de “calçotades” y carnes a la brasa). Facilidades en el pago del alquiler hasta estar el negocio montado. Telf. 977 212 389 / 672 384 182 TARRAGONA. OFICINA. Av. Roma, 100m, 5 dependències, arxiu. 400.000€. Telf. 977242207/616688654 TARRAGONA -C/ Taquígraf Martí,1 hab amb mobles.450 € Tlf. 977252052 TARRAGONA. DESPACHO MUY BIEN SITUADO – Plaza verdaguer – 2 salas independientes – recibidor – baño completo – 40 mts. OPORTUNIDAD!! 110.000 € / 18.302.246 tel-676664298.. SANT PERE I SANT PAU Magnífic local nou de 990 m², en edifici residencial estudiantil , tot acristallat, apte per a qualsevol tipus d’activitat, places d’aparcament opcionals en el mateix edifici. Informi’s. Tel: 638006743. TARRAGONA. C/President Francesc Macià, local de lloguer, 200 m2 preu a consultar Tel.977 249819 REUS. LOCAL. Nou a estrenar en Avda. Països Catalans, 32m diafan amb aseo. 66.000€. Telf.977226056 TARRAGONA. alquilo local calle unió. local de -90 m2 impecable, para entrar. posibilidad de una planta más de 110 m2- 1.400 €. 977 23 65 27 AUDI A3. 1.9 TDI. Full equip. Any10/02. 977212216 TARRAGONA. Nau. (pol. ind. Riu Clar) 1.000m2 + 360 de pati. PREU: 675.000€ Tel. 977 249 819 TARRAGONA. nau (pol. ind. Riu Clar) nau de 1000m2, 3 muelles de carga, lloguer, opció de compra, consulteu preu. tel. 977 249 819 TARRAGONA. Nau. (pol. ind. Riu Clar). lloguer. 360 m2 + pati. PREU: 1350€ mes Tel. 977 249 819 VILASECA. Poligon Alba. Parcel·la de 800 m2 aprox. Se puede construir nave de 320 m2. PREU: 150.000€ Tel. 977 249 819 TARRAGONA. Les gavarres. Sòl industrial. Una parcel·la de 3.200 m2. Otra de 12.000 m2 precio a consultar: Tel. 977249819 TARRAGONA. C/ Francesc macià. Local de lloguer. 200 m2 preu a consultar: tel. 977249819 TARRAGONA. Local C/San Miquel 440 m2 (5 locals amb finques registrals diferents) Preu molt econòmic: 345.000€. Tel 977 249 819 TARRAGONA. Local C/ San Miquel 840 m2. PREU 330.000€. Oportunitat única. 392 €/m2 Tel. 977 249 819

Motor Cotxes

MERCEDES clase V220 CDI. Ambiente Full+7 plazas, Anyos 01. 977212216 PEUGEOT 406 Coupe 2.2 150cv, full Any 03. Telf. 977212216 VOLVO S40 2.0D MOMNTUM. Telf 977212216 AUDI A3 1.8T 150CV, Full Any 05 Telf. 977212216 AUDI A4, 2.0 tdi 6v 140cv, full equip Any 05. 977212216

PUIGDELFÍ (PERAFORT). Local de 500 m2 dentro del casco urbano de Puigdelfí, ideal para todo tipo de restauración, a la carta o calçotadas, u otro negocio. Zona tranquila y fácil aparcamiento. A pie de

CITROËN C41.6 HDI 110CV VTR, FULL Any 6/06. 977212216 ALFA ROMEO 1.9 GT 150 CV, Full equip. Any 1/06. 977212216


GRAN CHEROKEE Laredo 3.1 TD, Full equip Any 10/01. 977212216

RENAULT MEGANE CONFORT DYNAMIQUE 1.6 16V. 110cv, 5 puertas, gasolina, año 2006. 44.000km, cambio manual, 12 meses de garantía. 9.000€ Telf. 977221704

Caravana en venda seminova KNAUS Sudwind KU-500 (oct-2004), equipament de sèrie + extres (calefacció de propà, aigua calenta, potes reforçades, estabilitzador ALKO, claraboia panoràmica HEKI II, tapallança Knaus, toldo viatge Inaca Ibiza, roda de recanvi i gat, antena TV.

VOLVO XC90 2.4D EXECUTIVE. 163cv. diesel, año 2005, 140.000km, cambio automatico, 12 meses garantía, 23.000€ Telf. 977221704 AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC. 205cv, 4 puertas, diesel, año 2005, 145.000km, cambio automatico, 12 meses de garantía, 21.600€ Telf: 977221704 BMW SERIE 3 320D TOURING. 150cv, 5 puertas, diesel, año 2001. 145.000, cambio manual, 12 meses garamtía, 7.800€. Telf. 977221704

Preu a negociar. Telf. 654 375 373.

BMW X5 3.0D 5P. 218cv, 5 puertas, diesel, año 2004, 70.000km, cambio automatico, 12 meses de garantía, 25.900€.Telf. 977221704

PEUGEOT 106 1.5 DIESEL, Full equip. Any 10/03 Telf. 977212216 SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 139CV, Full equip, Any 10/06. Telf. 977212216 SEAT LEON 1.9 TDI 110CV Full. Any 3/03 VW GOLF Cabrio. 1.8i, Any 98. Telf. 977212216 SKODA FABIA SDI. 8 años, 100.000 Km Aire Acond. Cierre Centralizado, Antiniebla 3.000€ Telf: 689 688 577 MITSUBISHI PAJERO 2.8 TDI GLS, 125cv, diesel, 160.000km, año 1999. 11.000€ Telf. 977221704 NISSAN TERANO II 2.7 TDI S. 125cv, diesel, 284.000km, año 1997, 3 puertas, color rojo, 3plazas, cambio manual, 12 meses de garantia, 5.500€ Telf. 977221704

CITROËN C5 1.6 HDI PREMIER. 110cv, 5 puertas, diesel, color gris, año 2004, 34.000km, cambio manual, 12 meses de garantía. 8.500€ Telf. 977221704 FORD FOCUS C MAX 2.0 TDCi GHIA 136cv, 5 puertas, diesel, año 2004, 80.000km, cambio manual, 12 meses de garantia. 8.500€ telf. 977221704 FORD GALAXY GLX 1.9TD. 110cv, diesel, color verde, 7 plazas, 111.000km, cambio manual, 12 meses de garantía. 5.300€ Telf. 977221704 FORD FOCUS 2.0 TDCi TITANIUM, 5 puertas, año 2007, precio a consultar. Telf 977221704

VOLKSWAGEN POLO 1,4, año 2005, 65.000km, 7.100€ Telf. 977221704

Motor Motos

BURGMAN 400. Color NEGRE. Any 2.007. Km 19.000. Preu 3.900,00 €. Telèfon de Contacte: 977211421

Promoción profesional.

Telf: 977253452

PIAGGIO X9 250. Color NEGRE. Any 2005. Km 35000. Preu 1.900,00 €. Telèfon de Contacte: 977211421

Treball

Ofertes laborals Dr. Ing. Electronica/Informatica experiencia internacional (Suecia, , Francia) realiza proyectos /diseños sistemas a medida. tel: 693701165 Peluquería en Tarragona precisa: Ayudanta avanzada ó oficala. Interesadas traer currículum vitae a: Rambla President Francesc Macià 10, Escalera A, Local. Tarragona. Telf. 977.21.25.67

--------------------------------------------

ANUNCIS CLASSIFICATS A...

Senyora responsable busca treballs de neteja. Pisos, escales. A 6€/hora. Tarragona i voltants. Tlf. 977219389. Tlf. mòbil. 639945388

Envia un mail a

classificats@noticiestgn.cat --------------------------------------------

SUDOKU

Difícil 1 - Hard

6 7

9 4

8 5 4

Para cubrir diferentes servicios puntuales. SE SOLICITA: Disponibilidad para trabajar festivos y fines de semana / campañas concretas. Nivel cultural medio. Valorable experiencia en trabajos de azafato/a. Buena presencia, Dotes comunicativas. RRPP. SE OFRECE: Posibilidad de continuidad en futuros trabajos.

OPEL ASTRA 1.6. Año 1999. 3.500€ Telf. 97722170 SUZUKI GSXR 600. Color BLAU. Any 2.005. Km 16.000. Preu 5.500,00 €. Telèfon de Contacte: 977211421

1 - Easy

6 2 7

AZAFATO/AS

BMW SERIE 1, 118cv, año 2005, 114.000km, 13.300€ Telf. 977221704

Fàcil 3 9

notíciestgn

11 de novembre de 2009

38 | Classificats

5

8

9

4 9

1 8 5 4 6 9 3 7 5 2 5 2 1 4 2 5 4 9

6

2 5 9 6

7 5 4 6 3 8 7 6

Contacta amb nosaltres:

7 8

9

8

7 5

4

cartes al director i articles d’opinió a lector@noticiestgn.cat

1

Com jugar: completeu el taulell de 81 caselles (9 fileres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa filera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.

Solucions setmana anterior 1 7 6 2 8 4 3 5 9 SUDOKUMAT 5.7

2 9 4 1 5 3 8 7 6

8 3 5 6 7 9 2 4 1 -2-

Fàcil

Difícil

1

1

9 2 3 8 6 7 5 1 4

5 6 1 4 3 2 9 8 7

4 8 7 9 1 5 6 3 2

3 1 2 7 9 8 4 6 5

7 4 8 5 2 6 1 9 3

6 5 9 3 4 1 7 2 8

SUDOKUMAT 5.7

3 7 8 4 6 2 5 9 1

1 9 6 3 5 8 7 4 2

Created by S Udoku

5 4 2 7 9 1 3 6 8

7 5 9 2 8 4 1 3 6

2 8 1 9 3 6 4 5 7

6 3 4 1 7 5 2 8 9 -2-

8 6 7 5 2 3 9 1 4

4 2 3 6 1 9 8 7 5

9 1 5 8 4 7 6 2 3

convocatòries i notes de premsa a redaccio@noticiestgn.cat 977 25 99 11 anuncis classificats a classificats@noticiestgn.cat contractació de publicitat a 977 25 99 11 616 72 85 50 publicitat@noticiestgn.cat 40.000 exemplars gratuïts al Tarragonès i Baix Penedès Consulta els punts de distribució a

www.noticiestgn.cat Created by S Udoku


notíciestgn

El Temps | 39

11 de novembre de 2009

El Temps

Marxa el vent

Previsió per dimecres 11 de novembre de 2009

Caminant per... Altafulla Altafulla és un poble emblemàtic i privilegiat de la Costa Daurada, on poder gaudir de la tranquil.litat i la bellesa d’una vila amb gran patrimoni artístic i cultural i que reuneix molts vestigis que parlen de la seva història

Vil·la dels Munts

L’anticicló serà el protagonista de la setmana, predominant el sol amb alguns intervals de núvols alts però esporàdics. El vent deixarà de bufar i les temperatures pujaran lleugerament (Servei Català de Meteorologia)

La petja romana parla a darrera de totes les pedres i mosaics de la vil·la dels Munts, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. No deixem de visitar-la, i aprofitem l’ocasió per contemplar les evocadores postes de sol des del Racó del Fortí.

Carrer Botigues de Mar

dijous

divendres

dissabte diumenge

dilluns

dimarts

Màximes i mínimes de dimecres 11 de novembre Albinyana Altafulla Bellvei Banyeres Bonastre Calafell Constantí Creixell Cunit El Catllar El Morell El Vendrell

7 / 17ºC 9 / 17ºC 7 / 18ºC 7 / 17ºC 7 / 17ºC 8 / 18ºC 9 / 17ºC 8 / 17ºC 8 / 18ºC 8 / 17ºC 8 / 17ºC 8 / 18ºC

Els Pallaresos L’Arboç La Bisbal La Canonja La Nou Gaià La Pobla Maf. La Pobla Mont. La Riera La Secuita Llorenç Masllorenç Montmell

9 / 17ºC 9 / 20ºC 7 / 16ºC 9 / 17ºC 9 / 17ºC 8 / 17ºC 8 / 17ºC 9 / 16ºC 8 / 17ºC 7 / 17ºC 7 / 16ºC 6 / 14ºC

Perafort Renau Roda de Barà Salomó Salou Sant Jaume Santa Oliva Tarragona Torredembarra Vespella Vilallonga Vila-seca

9 / 17ºC 8 / 16ºC 8 / 18ºC 9 / 16ºC 10 / 17ºC 7 / 17ºC 7 / 16ºC 10 / 17ºC 8 / 17ºC 2 / 13ºC 8 / 17ºC 11 / 17ºC

Convertit en un bell passeig, ajuda a imaginar la vida dels pescadors, mariners, boters, i perquè no, dels indians que en altres generacions van freqüentar una platja flanquejada per la vil·la romana dels Munts i el castell medieval de Tamarit.

Plaça de l’Esglèsia

El conjunt format pel Castell, l’Església de Sant Martí i la Rectoria, ensenyoreix una de les places de millor acústica dels nostres pobles, escenari de tantes manifestacions musicals i poètiques que es celebren puntualment les nits d’estiu. Accedint a l’interior de l’Església, podrem disfrutar de la capella del Santíssim, la cripta i la capella de Sant Isidre, amb un barroc restaurat que ens recorda la totalitat del monument.

Placeta

La més petita plaça de la Vila Closa ens deixa endevinar el mar tímidament, a través d’un dels portals d’entrada de l’antiga muralla.

Plaça del Pou

El pou de començaments del segle XVII donà nom a la plaça. Aquest pou fou recuperat a finals del segle X. www.altafulla.cat


“El meu ídol és la gent jove amb mentalitat oberta, innovadora i creativa”

notíciestgn

11 de novembre de 2009

40 | Contraportada

L’Entrevista Òscar Cadiach, primer català en pujar l’Everest per la cara nord

“Quan vaig pujar l’Everest vaig dir: Catalunya, hem fet el cim!”

Ò

scar Cadiach és el primer alpinista català en assolir el cim de l’Everest. És també el català que ha fet més cims que sobrepassen els vuit mil metres. Natural de Barcelona, ha residit des de molt jove a Tarragona. Als seus 57 anys ja s’ha convertit en tot un mite de l’alpinisme però encara li queden molts reptes, per assolir. Resumir en poques línies el seu full de ruta professional ens seria del tot impossible, donat als innumerables reptes aconseguits. notíciestgn ha compartit les vivències més personals d’un personatge de gran alçada. L’any 1985 va ser el primer català i primer occidental en superar el ‘segon esglaó’ i assolir l’Everest per la cara nord. Aquesta fita suposa un sentiment diferent a la resta o és comparable a altres cims? És una data molt especial en la meva vida. Recordo que quan vaig assolir l’Everest vaig dir : Catalunya “Hem fet el CIM”!. A més s’afegeix el sentiment de ser pare perquè va néixer la meva filla Oda. Malgrat el tractament de la muntanya en sí per a mi va ésser el mateix que sempre he utilitzat, puc afirmar que és una fita diferent a altres vegades.

Quan comença el vincle d’Òscar Cadiach amb la muntanya? De ben jove. Als 5 anys ja feia excursions amb la meva mare i el meu pare, capità de vaixell. Els meus pares sempre em varen intentar allunyar de la seva professió i acostar-me a la natura. Després l’escalada, l’alta muntanya, l’esquí i l’esport en general. De l’alpinisme es pot viure? Quina és l’activitat d’Òscar Cadiach? Jo sóc un clar exemple de què sí es pot viure de l’alpinisme, al menys jo ho visc com a professió. Sóc Tècnic Superior d’Esport, en la especialitat de Muntanya, Guia d’Alta Muntanya UIAGM. La meva activitat es desenvolupa com a professor, formador, tècnic a l’Escola Pia amb conveni amb l’Escola Catalana d’Esports de Muntanya de El Pont de Suert. Faig excursions amb les escoles per l’Ajuntament de Tarragona. També imparteixo conferències de les meves vivències amb fotografies o pel·lícules, ponències, projeccions a clubs, setmanes culturals, ajuntaments, universitats, escoles,

empreses, entrevistes per diaris, ràdio, TV,... Faig exposicions, de fotografia com per exemple per Diputació de Tarragona. Ofereixo assessorament tècnic a la majoria de clients que visiten Esports K2 de Tarragona des de fa 31 anys. I alhora estic com assessor d’altres firmes comercials. També faig excursions, trekkings, viatges i escalades organitzades arreu de les muntanyes del món des de www.k2guies.com. I sóc un apassionat de la filmació i un bon càmera d’alçada. Quants dies has estat sense parlar amb ningú? Un quants. Per les persones alienes al món de l’alpinisme. Què passa pel cap quan s’està aïllat a la muntanya? Penses que ets un valor segur, en gestionar el risc i minimitzar-lo.

Has viscut de ben a prop la tragèdia a la muntanya amb la pèrdua de companys a l’expedició. Amb fets com aquests s’arriba a odiar la muntanya? No pas. Forma part de la vida, la gent es mor a molts altres llocs que no són la muntanya i hi ha cops que de manera absurda, com per exemple amb cotxe. Ha patit alguna vegada per la seva vida? En diverses ocasions. Les noves tecnologies aplicades al món de l’alpinisme han permès millorar la seguretat? Suposo que ha canviat molt des de que vostè va començar? Sí, han canviat les tècniques, han millorat. Però el que més ha canviat, sense cap mena de dubte, és la mentalitat. Els alpinistes catalans han aconseguit fer-se amb un lloc preferent dins del món de l’alpinisme. Malgrat tot, les nostres administracions s’impliquen prou amb vosaltres? Algunes administracions sí que s’impliquen, però el problema és conjuntural del país. Per exemple, s’ajudaria al sector, promocionant i reduint els impostos a les empresses que hi col.laboren.

“Val la pena lluitar per allò que a un li agrada fer i s’estima” Val la pena arriscar la vida per pujar a un cim? Pels que no siguin del món de l’alpinisme, com els hi justificaria el fet d’arriscar la vida? El sol fet de néixer ja és un risc. Val la pena lluitar per lo que a un li agrada fer, per allò que un estima. Qui és el seu ídol? La gent jove que té mentalitat oberta, innovadora i creativa que es marquen reptes originals i que aprenen dels altres que els han precedit. Per exemple, un gran guia d’alta muntanya, en Walter Bonatti. La família comprèn que desapareix-hi de la vida quotidiana per pujar un cim? La família és la gran sacrificada, però ho compren. Òscar Cadiach ja entrat a la història de l’alpinisme. Però encara continua escrivint la seva pàgina. Quins reptes es planteja pels propers anys? L’any vinent serà el 25è. aniversari de la primera ascensió catalana al cim de l’Everest. Penso mantenir-me en plena maduresa mental i física per un repte diferent i original com: ‘la gran travessa de la via Lactea!’.

Montse Adan

noticiesTGN núm. 7  

Noticies TGN