Page 1

ABONAMOS

Salut

L’Hospital del Vendrell, de la Xarxa de Santa Tecla, pioner del part natural a Catalunya Pàgines 20 i 21

Idiomes

ndre Per apre TARRAGONA 977234917

bé!!

REUS 977315271

670,- €

HASTA

O MAS...

Por su viejo sofá

- PAGINA Nº 3 -

L’ A CT U AL I TAT D E L E S COM ARQUES DE TARRAGONA NÚMERO 33 | 26 DE MAIG DE 2010

SETMANARI GRATUÏT DE LA XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA > TARRAGONÈS

WWW.NOTICIESTGN.CAT

19.000 tarragonins sol·liciten ajuts de la Llei de Dependència Els Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania asseguren que cap dels ajuts concedits fins ara es perdrà tot i la crisi La retallada pressupostària anunciada per l’Estat obligarà a retardar la construcció de nous equipaments socials al territori

Pàgines 2 i 3

L’ESTAT TALLARÀ LES LÍNIES DE CRÈDIT DELS CONSISTORIS L’ANY 2011

Zapatero treu de polleguera els ajuntaments i la Diputació El govern central vol evitar un major endeutament de les corporacions locals Pàgina 4


2 | Tema de la setmana

26 de maig de 2010 |

EL TEMA DE LA SETMANA

MÉS DE 19.400 PERSONES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA HAN SOL·LICITAT AJUTS PREVISTOS PER LA LLEI DE DEPENDÈNCIA DES DE LA SEVA POSADA EN MARXA

Més de 12.000 ciutadans de les nostres comarques reben prestacions socials La conselleria d’Acció Social i Ciutadania ha invertit més de 60 milions d’euros en polítiques socials a les comarques de Tarragona en el període 2005-2010 Òliver Márquez, Tarragona

L

’esforç inversor realitzat per la conselleria d’Acció Social i Ciutadania per aplicar la Llei de Dependència (uns 60 milions d’euros en el període 2005-2010) podria veure’s frenat amb el pla de reducció del dèficit fiscal anunciat pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero. De moment, des dels Serveis Territorials de la Generalitat a Tarragona es reconeix que els projectes de nous equipaments s’hauran de deixar per més endavant, mentre que es manté el compromís de finalitzar les obres que ja estan en marxa (com ara la residència de la Granja a Tarragona). La necessitat de mantenir els esforços en polítiques socials la marca la mateixa demanda de la població, especialment ara en temps de crisi, ja que les sol·licituds per rebre els ajuts contemplats per la Llei de Dependència s’han incrementat considerablement en els últims mesos. De moment, la conselleria ha rebut més de 19.000 sol·licituds des que es va posar en marxa la llei. D’aquestes, 12.282 persones han estat qualificades com a aptes per rebre ajuts socials, ja sigui amb serveis assistencials o amb aportacions econòmiques. Tot i que des d’Acció Social i Ciutadana es vol donar un missatge de tranquil·litat als collectius més dependents de la societat (gent gran, pensionistes, nens, discapacitats...) la veritat és que la continuïtat del model d’estat de benestar que

recerca la Llei de Dependència està en un moment delicat. En el cas de Tarragona, la Generalitat ha fet un important esforç en els darrers cinc anys per intentar posar en marxa els mecanismes de desplegament de la Llei. Tot i així, la inversió de 60 milions d’euros en nous equipaments i en el personal necessari per poder atendre les sol·licituds de la població no han estat suficients i l’aplicació de la llei ja acumula un cert retard. A aquest fet cal afegir l’actual situació econòmica. El mateix president de la Generalitat, José Montilla, reconeixia que les mesures de reducció del dèficit impulsades pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero, a l’igual que en altres

àmbits com les infraestructures o els sous dels càrrec públics, afectaran negativament el desenvolupament de les polítiques socials en el moment menys oportú. Les dades són clarificadores. Des de la posada en marxa de la Llei de la Dependència, un total de 19.480 ciutadans de les comarques de Tarragona han sol·licitat acollir-se a algun dels ajuts previstos per la Generalitat. D’aquest total, segons fonts dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania, s’han pogut avaluar 18.138 casos (el 93%), aprovant l’ajut a 12.282 sol·licitants. Pel que fa al desenvolupament i posada en marxa de Plans d’Individualitzats d’Atenció (PIA), els serveis

territorials han concedit un total de 10.850, dels quals els 84% (9.9045) ja s’estan duent a la pràctica. El director dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat a Tarragona, Jordi Tous, assegura que les persones beneficiàries dels ajuts no han de patir per les retallades. “Aquelles famílies que ja reben prestacions socials les mantindran tot i el pla d’ajust del govern central”. Sí que ho notaran aquells que estan en procés de sol·licitar-ho o tenen la intenció de fer-ho en un futur, ja que la retallada pressupostària obligarà a retardar novament els terminis d’implantació de la Llei. Tot i això, des de la conselleria es

vol recordar que “la Llei de la Dependència no té marxa enrere”. Actualment la Llei de la Dependència es troba en procés d’implantació dels serveis socials als grups catalogats dins del Grup I (les persones amb menys dependència). “Aquests persones segurament hauran d’esperar-se més enllà del 2011, tot i que la nostra voluntat és continuar amb el desplegament de la llei”, assegura Tous. Actualment, els serveis socials de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, en col·laboració amb corporacions locals i institucions del territori, gestionen un total de 6.719 places residencials adreçades a gent gran (5.505), malalts mentals (215 places) i discapacitats (999 places). Pel que fa a l’evolució inversora en equipaments i serveis dels últims anys, el 2005 la conselleria tenia un pressupost a Tarragona de 6,5 milions d’euros, quantitat que s’ha anat incrementat any rere any fins a arribar als 12 milions d’euros previstos per aquest exercici de 2010. Actualment, la conselleria d’Acció Social i Ciutadania és la tercera més ben dotada del govern de la Generalitat (només superada per les conselleries de Salut i d’Educació). Des dels serveis territorials d’Acció Social i Ciutadania es destaca “l’esforç fervent que s’està duent a terme per aplicar polítiques socials al territori amb recursos limitats”. Un exemple és el nombre d’usuaris atesos a les oficines de Tarragona a l’avinguda Roma. En els cinc primers mesos d’aquest 2010 s’han atès més de 30.000 consultes.


Tema de la setmana

| 26 de maig de 2010

|3

El tema de la setmana

‘El pla anticrisi hauria de tancar ministeris i no pas condicionar el servei a les persones’ Jordi Tous, director del Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania, assegura que cap de les famílies tarragonines que rep ajuts els perdrà amb la crisi Jordi Tous, director dels Serveis Territorials de la conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat a les comarques de Tarragona, assegura que cap de les famílies tarragonines que actualment reben ajuts -ja sigui a través d’aportacions econòmiques o assistencialsno els perdrà amb el pla d’ajust aprovat pel govern de l’Estat. Segons Tous, “continuarem tirant endavant els serveis i els projectes compromesos, potser no amb la velocitat que voldríem, però no hi ha marxa enrere en el canvi social que hem plantejat en els últims anys. La població ha

a Catalunya, Tous assegura que “m’agradaria més que les mesures de l’Estat anessin adreçades a suprimir algun dels seus ministeris i aprimar l’estructura de l’Estat que no pas ficarse en les competències de les autonomies”. Pel que fa a les inversions en infraestructures socials, Tous afirma que “les que estan en marxa s’acabaran -com ara la residència de la Granja-, mentre que els projectes futuribles que tenim sobre la taula -com ara la nova residència de l’Arboç- s’endarreriran fins que arribi la situació econòmica que ho permeti”.

d’estar tranquil·la”. Pel que fa a aquelles persones que opten a ajuts contemplats per la Llei de Dependència o volen optarhi, Tous reconeix que “poden donar-se casos que el procés s’alenteixi, sobretot en els de menys dependència, és a dir, els considerats de grau I per la llei. Recordem que els casos més urgents, els de grau II i III, ja ha estan desplegats. Parlem d’alentir el desplegament, però en cap cas d’anul·lar-lo”. Pel que fa a les mesures de retallada previstes per l’executiu central i els efectes que aquests puguin tenir en el desplegament de les polítiques socials

N CAMBIO - OPERACION CAMBIO - OPERACION CAMBIO - OPERACION CAMBIO - OPERACION CAMB

Por su viejo sofá abonamos

670

e s e éj

HASTA

O

D

-€

r e a c

MAS...

al comprar el nuevo DIVISION

% 00 1 S AO D IAMTRA C AN EN FIN SIN -

TAPICERIA

Rambla Nova, 30 TARRAGONA

CAMBIO - OPERACION CAMBIO - OPERACION CAMBIO - OPERACION CAMBIO - OPERACION CAMB


4 | Tema de la setmana

26 de maig de 2010 |

EL TEMA DE LA SETMANA

Zapatero talla per sorpresa les línies de crèdit als ajuntaments i rectifica l’endemà El govern fa marxa enrere en un decret llei d’urgència que prohibia més endeutament als consistoris. Finalment, no l’aplicarà fins l’1 de gener de 2011 Òliver Márquez, Tarragona

L

a darrera actuació del govern central va provocar que molts ajuntaments i la mateixa Diputació de Tarragona fessin el ridícul dilluns passat al vespre convocant plens ‘in extermis’ per salvar les línies de finançament necessàries per poder dur a terme els seus projectes previstos per aquest 2010. Al matí, el govern central informava amb un decret llei que a partir del dimarts dia 25 de maig i fins al 2012, els ajuntaments tindrien prohibit endeutar-se més a través de crèdits amb entitats bancàries públiques o privades. L’alerta i les crítiques a la inesperada mesura es van disparar als consistoris de tot l’Estat. L’endemà, Zapatero rectificava. Finalment, el decret llei no entrarà en vigor fins l’1 de gener de 2011. Els ajuntaments tenen ara un marge de 6 mesos per endeutar-se més i culminar les obres projectades abans de les pròximes eleccions municipals. La mesura del govern central, publicada al BOE el dilluns dia 24 de maig per entrar en vigor just el dia després -25 de maig- va agafar amb els ‘pixats al ventre’ els ajuntaments

menys previsors i que, d’alguna manera, confiaven en tirar els grans projectes de ciutat abans de finalitzar la legislatura amb l’obertura de nous crèdits.

Tarragona Aquest va ser el cas de l’Ajuntament de Tarragona, que va convocar un ple d’urgència el vespre de dilluns per aprovar per unanimitat la contractació d’un préstec de 6 milions d’euros amb el BBVA que, tot i que s’allunya dels 15 milions negociats prèviament amb una altra entitat, permetran continuar amb el projecte de remodelació del Mercat Central de la ciutat tarragonina. El plenari tarragoní va aprovar també tramitar la plurianualitat de crèdits per garantir el finançament futur dels plans integrals de la Part Alta i Gestores inmobiliarios Adminstración de fincas Asesoría financiera Asesoría de inversiones Créditos hipotecarios

LOCALES EN ALQUILER TARRAGONA - Rambla Nova, 625 m/2. 6.000 euros - Rambla Vella, 70 m/2., més 21m/2. altillo. 2.000 euros - C/Union 180 m/2. 6.000 euros Negociables - C/Conde de Rius, 150m/2. más 125m/2. altillo. 3.800 euros Sole 100 m/2 más altillo 80 m/2. 2.300 euros - C/Pin y Soler, - C/Vidal y Barraquer, 320 m/2., (cafetería) 5.000 euros - C/Méndez Núñez, 100 m/2., sala diáfana. 800 euros - C/Gasómetro, 350 m/2. 4.000 euros - Cristobal Colón, 1ª Planta, 88 m/2, 2ª Planta 155 m/2. 3.600 euros - Local despacho centro Rambla Nova, amueblado, a. c. Sólo 450 euros

LLÁMENOS Y LE INFORMAREMOS

Rambla Nova 108, entlo. 4 - 43001 Tarragona Tel 977 21 13 28 - Fax 977 21 17 60 - www.fincasfernandez.net

Campclar, la caserna de la guàrdia urbana, el teatre Tarragona i la reforma del Banc d’Espanya. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, va remarcar que tots els grans projectes estan assegurats, tot i reconèixer que “serà difícil impulsar noves obres”. La plurianualitat dels crèdits haurà ara de ser ratificada per la Generalitat. Si el govern català no l’autoritza, l’Ajuntament haurà de pagar les obres dels propers anys reorganitzant els crèdits que ja té concedits i que s’apropen als 100 milions d’euros. Tots els grups polítics han mostrat el seu descontentament amb aquesta mesura. L’alcalde Ballesteros la va qualificar d’“injusta” i va lamentar que s’hagi optat per “tallar l’aixeta a les inversions als ajuntaments, quan només generen el 4% del dèficit total”. Joan Aregio, portaveu de CiU al consistori, va remarcar que “es tracta d’un atac al municipalisme com no s’havia fet mai. A partir del 2012, les empreses no tindran feina arran d’aquesta retallada en les inversions públiques”. El regidor del PP, Jordi Roca, va voler criticar que l’Estat “governa d’esquena als municipis”. Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Sergi de los Rios, considera que aquesta mesura tindrà una afectació directa i greu a les finances locals, i ha afegit que el plenari de dilluns “va ser un in-

tent de salvar els mobles de les inversions”.

Diputació L’ens supramunicipal va convocar un ple extraordinari urgent per tal d’aprovar la contractació de diversos crèdits bancaris per un valor total de 21 milions d’euros. Fonts de la Diputació asseguren que aquests crèdits es volien demanar en el pròxim plenari, però s’han hagut d’accelerar a última hora com a resposta a l’inesperat decret de Zapatero. D’aquests 21 milions, 12 estan destinats als Plans d’Acció Municipal, sense els quals la Diputació no hauria pogut atorgar als municipi les ajudes per al finançament d’obres i serveis públics, i 4 del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis). El president de la Diputació, Josep Poblet, es mostra crític amb la “precipitada i injusta mesura del govern de l’Estat” i va assegurar que “si no haguéssim reaccionat ràpid, un total de 84 municipis de la província que depenen de les aportacions de la Diputació no podrien haver tirat endavant els projectes que tenien previstos per aquest 2010”.

El Vendrell La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell també va aprovar dilluns al vespre accelerar la petició d’un crèdit

Molts ajuntaments i la Diputació van celebrar dilluns plenaris ‘in extremis’ per salvar les línies de finançament necessàries per als projectes del 2010 amb l’entitat Caixa Tarragona per valor de 3 milions d’euros per fer front a diverses inversions previstes en el pressupost d’aquest 2010. El Govern només va accelerar la formalització del crèdit, ja que aquest estava aprovat pel ple municipal.


Tarragona

| 26 de maig de 2010

|5

TARRAGONA

Un nou enemic contra els conductors imprudents al nucli urbà de la ciutat La Guàrdia Urbana de Tarragona estrena un nou radar de control de velocitat que permet captar vehicles infractors en els dos sentits de la marxa al mateix temps

Els conductors imprudents i els amants de la velocitat ho tenen una mica més complicat a partir d’aquesta setmana als carrers del nucli urbà de Tarragona. La Guàrdia Urbana disposa d’un nou equipament mòbil de radar que permet controlar la velocitat dels vehicles a tots el carrils de la via i, a més i de manera innovadora, en els dos sentits de la marxa al mateix temps. El nou dispositiu va ser presentat en societat la setmana passada per la regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona. Es tracta d’un nou sistema, més compacte i d’instal·lació més senzilla, que permet realitzar els controls de velocitat en tots els carrils i sentits d’un carrer. Fins ara el sistema anterior només perme-

tia el control dels vehicles que circulaven en el mateix sentit que on estava instal·lat el radar. El tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Carles Castillo ha explicat que “l’Ajuntament esta fent i farà el màxim d’esforços per garantir la seguretat. Estem millorant les infraestructures viàries, incrementant els controls de radars, alcoholèmia, drogues, per reduir les infraccions més temeràries que afecten la seguretat viària”. Castillo ha afegit: “A més, en un exercici de transparència, a la pàgina web de la Guàrdia Urbana hi haurà disponible la informació sobre on i quan se situa el radar, perquè no es tracta de posar multes, es tracta d’evitar les infraccions i garantir la seguretat”.


6 | Tarragona

26 de maig de 2010 |

TARRAGONA

Els tarragonins i tarragonines podran escollir el marxandatge oficial de la ciutat El dia 28 de maig s’obre el termini per escollir les imatges que millor representin el patrimoni històric i cultural de la ciutat notíciestgn, Tarragona

L

’última setmana de maig s’obre la consulta popular destinada a escollir les imatges més representatives de Tarragona. En total, 21 imatges competeixen per convertir-se en la imatge de la ciutat, fent referència a monuments, objectes, festes i tradicions. Els ciutadans podran votar a l’estand de Tàrraco Romana ubicat al Camp de Mart, en el marc de la fira Roma als museus del món, els dies 28, 29 i 30 de maig. Els que prefereixin votar online, podran fer-ho a través de la web www.tarragonaturisme. cat fins al 7 de juny.

Diables, Gegants, Gladiadors, Nanos vells. Els artesans catalans s’inspiraran en les imatges guanyadores. Les imatges resultants de la votació popular seran el punt de partida d’un concurs, dirigit als artesans de Catalunya, que hauran d’elaborar diferents peces inspirades en les icones escollides. Les peces guanyadores es produiran, distribuiran i comercialitzaran com a marxandatge oficial de la ciutat de Tarragona. La iniciativa, anomenada ‘Empremtes de Catalunya, a Tarragona’ vol reforçar la imatge de Tarragona a l’exterior

i facilitar-ne el reconeixement arreu del país. Aquesta acció està organitzada pel Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona i compta amb el suport del Pla de competitivitat turística de la Tàrraco romana i la col·laboració d’Artesania Catalunya, entitat propietària de la marca registrada Empremtes de Catalunya. La intenció d’aquest novedós projecte és transmetre al gran públic els valors de la nostra terra a través de l’artesania i promoure que els turistes que visiten la ciutat puguin endur-se un record vinculat al seu patrimoni històric i cultural.

Les 21 imatges que competeixen per convertir-se en el marxandatge oficial de la ciutat són les següents:

Monuments:

Amfiteatre, Balcó del Mediterrani, Catedral, Muralles, Pont del Diable, Torre dels Escipions, Volta del Circ.

Objectes:

Armadura, August, Casc, Joc, Medusa, Nina d’Ivori, Sandàlies.

Festes i tradicions:

Bestiari, Castellers, Concurs Internacional de Focs Artificials,

CENTRO MÉDICO ROMA

977 23 55 77

OFTALMOLOGÍA URGENCIAS: 629 25 23 24

CERTIFICADOS MÉDICOS, PSICOTÉCNICOS CONDUCTORES Y CAZADORES

Plaza Alcalde Lloret, 1 43005 TARRAGONA

LA NOU DE GAIÀ Inscripcions: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ C/ Castell, 5 E-mail: aj.noudegaia@altanet.org Telf.: 977655257

!

res u i l l es

Plac Horari: de 9 a13 hores

C/Fra Antoni Cardona i Grau nº20 (baixos)

977 22 36 12 · 670 510 493 info@nutricomcal.com


| 26 de maig de 2010

Publicitat

|7


8 | Tarragona

26 de maig de 2010 |

tarragona

El col·legi de Sant Salvador, en peu de guerra per la manca de professors Pares i mares recullen signatures en contra de la retallada de la plantilla docent impulsada pel Departament d’Educació Els pares i mares del col·legi públic del barri tarragoní de Sant Salvador han iniciat tot un seguit de mobilitzacions en senyal de protesta contra la política de retallada de personal docent impulsada per la conselleria d’Educació de la Generalitat (depenent del conseller Ernest Maragall) en els dos darrers cursos. Els familiars han recollit ja més de 400 signatures en contra de la retallada de la plantilla. Les firmes, que es continuaran recollint al llarg dels propers dies, es faran arribar al director territorial d’Educació de la Generalitat. Els professors i pares del centre es queixen que encara no els hagi citat per tractar les seves demandes, que compten amb el suport dels veïns del barri. Denuncien així que, entre el curs actual i el passat, el centre educatiu ha perdut ja un total de vuit professors. Recorden que es tracta d’una escola que necessita un reforç de docents per atendre la diversitat dels seus alumnes, molts dels quals són immigrants nouvinguts.

Els responsables de les mobilitzacions asseguren que mantindran les protestes fins que no hi hagi una resposta des del Departament d’Educació. I és que, segons fonts del centre educa-

Locals nocturns d’oci opten a un distintiu de qualitat La setmana passada es va presentar en roda de premsa el projecte ‘Q de festa!’, que impulsa la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat a tot Catalunya i que inicia a Tarragona amb la col·laboració de l’Ajuntament, en reconeixement a la feina feta en els darrers dos anys a través de la plataforma NitsQ. El distintiu Q de festa! reconeixerà els locals i festivals d’oci nocturn de Tarragona que ofereixin un seguit de serveis per a la promoció de la qualitat, el benestar i la salut dels usuaris i usuàries. La festa inaugural de la campanya és el 28 de maig a la Rambla Nova, amb la participació de tots els integrants de la Plataforma NitsQ i oberta a tota la ciutadania. El tinent d’alcalde de Seguretat

Ciutadana i Mobilitat, Carles Castillo ha explicat que “al 2008, les àrees de Seguretat Ciutadana i Mobilitat i Salut vam impulsar la creació de la Plataforma NitsQ, que ens ha permès arribar fins aquí. La Generalitat ha escollit Tarragona pels bons resultats aconseguits a través d’aquesta Plataforma. Hem aconseguit asseure’ns al voltant de la mateixa taula tots els agents implicats en l’oci nocturn i estem treballant junts per aconseguir un oci de qualitat, segur i saludable per a tota la ciutadania”. La tinent d’alcalde de Salut, Carme Crespo, ha explicat que “ara mateix, prop d’una desena de locals de Tarragona ja estan treballant per aconseguir aquest distintiu”.

tiu, hi ha alguns pares que, davant la situació actual, han optat per matricular els seus fills al col·legi de la localitat veïna de Perafort. Mentrestant, mantenen les

concentracions de 5 minuts de silenci al matí i han penjat pancartes per denunciar la situació. L’escola pública de Sant Salvador compta amb 500 alumnes i 39 professors.

S’oficialitza la capitalitat de la Cultura Catalana 2012 L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, han signat l’acord de nominació pel qual Tarragona és designada Captial de la Cultura Catalana 2012, acompanyats de representants dels Ajuntament de Badalona (2010) i Escaldes-Engordany (2011), les dues darreres nominades. Després d’escoltar les experiències de les dues ciutats a les quals Tarragona prendrà el relleu, l’alcalde ha volgut deixar ben clar que aquesta nominació es correspon amb la mateixa inquietud que té la candidatura de Capital Europea de la Cultura 2016: “l’objectiu no és només la finalitat, sinó el camí que recorrerem per intentarho aconseguir, per demostrar

que som capaços de veure que som excel·lents en matèria cultural, des del teixit que tenim fins a l’aportació d’agents culturals externs”. Pel que fa al reconeixement de la ciutat, ha apuntat que aquests nomenaments “són apostes de futur per donar a conèixer les herències del passat” i amb aquest terme ha fet referència a les excel·lències que té la ciutat per ser capital cultural: el patrimoni, la cultura popular i la indústria cultural, entre d’altres. Ballesteros ha afegit que aquest és un pas més que “ens donarà la visualització de la nostra ciutat en el món”. El programa de 2010 “girarà a l’entorn de les arts plàstiques, les lletres, els equipaments, la cultura popular, el patrimoni i la mediterrània”.

Xavier Tarrès assegura que no hi ha data per a la plaça dels Carros El regidor d’urbanisme de Tarragona, Xavier Tarrés, ha volgut deixar constància que el projecte de soterrament del pas a nivell de la plaça dels Carros de Tarragona no és competència de l’Ajuntament de Tarragona i, per tant, des del consistori no s’està en condicions de donar terminis exactes per a l’inici de les obres. Segons Tarrés, el projecte és responsabilitat d’Adif i del Ministeri de Foment, que han de redactar el projecte definitiu conservant la línia interna de mercaderies en desús que és propietat del Port i que la direcció de l’Autoritat Portuària no està disposada a perdre amb les obres d’arranjament de la plaça. El regidor d’urbanisme, que recentment es va reunir amb el president de l’associació de veïns de la Part Baixa, Pepe Ruiz, surt al pas així a la informació publicada per notíciestgn en el número del passat dia 19 de maig.

La tarifa del pàrquing de la plaça de la Font és de 0,042€ el minut En l’article publicat per notíciestgn en el seu número del passat dia 5 de maig, en la notícia relativa a la valoració que els ciutadans donen als diferents pàrquings de la ciutat, hi havia una dada incorrecta en relació al pàrquing de la plaça de la Font. L’article indicava erròniament que el preu per minut d’aquest establiment era de 5 cèntims, quan des de la direcció d’aquest pàrquing públic s’indica que la tarifa per minut d’aquest cèntric aparcament de la ciutat és de 0,042 euros el minut.


Tarragonès

| 26 de maig de 2010

|9

tarragonès

Millores de regeneració de sorra i plantació de vegetació a les platges de Roda de Barà S’aportaran 8.000 m3 de sorra a les platges d’en Guineu i Llarga redacció, Roda de Barà

E

l Departament de Costes de l’Estat, amb la col·laboració de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, va començar la passada setmana una sèrie d’accions de millora de dos de les platges de Roda de Barà punta d’en Guineu i platja Llarga. Els treballs consisteixen en la regeneració de la sorra d’aquestes platges i la plantació de vegetació a l’escullera que va des de la platja Llarga fins al Roc de Sant Gaietà passant pel camí de ronda. La primera part dels treballs de regeneració es van iniciar el passat divendres i continu· en aquesta setmana a la punta d’en Guineu amb l’aportació de 3.000m3 de sorra, i 5.000m3 a la platja Llarga. Aquesta s’ex· treu de la platja Costa Daurada i es trasllada en camió a les platges, on la maquinària l’es· tén i l’aplana.

Màquines aportant sorra a les platges de Roda / Cedida

A la vegada s’estan realitzant els treballs a l’escullera on s’efectuarà la plantació d’espè· cies vegetals altament especia· litzades a viure en condicions extremes, com l’elevat grau de

A més, la brigada municipal ha començat a instal·lar el mobiliari propi de la temporada d’estiu

Ràdio Morell celebra el seu 25è aniversari amb nous estudis El president de la Diputació va inaugurar les instal·lacions

Acció turística conjunta a Santander Tarragonès

El cap de setmana una repre· sentació de la marca Tot a un pas es va desplaçar fins a la capital càntabra per tal de portar a terme una promoció turística directa al públic final, acompanyats en aquest cas per PortAventura i Tarragona. Per donar inici a la promoció, la delegació formada pels regi· dors de Turisme dels patronats de Cambrils, Reus, Salou i Vila-

redacció, El Morell

Ràdio Morell va celebrar el passat divendres l’acte de pre· sentació de la nova emisso· ra coincidint amb el seu 25è aniversari. El president de la Diputació de Tarragona, Jo· sep Poblet, va ser l’encarregat d’inaugurar les instal·lacions, situades al Centre Cultural del municipi. A l’acte també hi van estar presents l’alcalde del municipi, Pere Guinovart; el director de Ràdio Morell, Eloi Calbet; el primer coordinador de l’emissora, Antoni Virgili, i el regidor de Cultura de l’Ajun· tament, Ramon Nadal. Després de visitar les noves instal· lacions, Josep Poblet ha desta· cat la feina que estan realitzant

salinitat, la baixa disponibilitat d’aigua, o l’elevada inestabilitat que existeix en ambients pro· pers al medi marí. En principi s’instal·larà un sistema de rec per tal d’afavorir l’arrelament

emissores com aquesta que des de fa molts anys “construeixen territori”. A més, va felicitar a tots els que en formen part, i va destacar que pocs municipis de Catalunya d’una població similar a la del Morell –3.200 habitants– o municipis molt més grans poden gaudir d’uns estudis com aquests, amplis

i dotats de la tecnologia més avançada. Durant l’acte, s’ha presentat la nova pàgina web de l’emissora municipal: ra· diomorell.net. L’acte finalitzà amb l’actuació de la coral Gus· pira del Morell, que interpreta· rà, entre d’altres, una obra de creació pròpia dedicada als 25 anys de Radio Morell.

d’aquesta vegetació, i s’espera que a partir dels dos anys ja siguin autosuficients i estiguin totalment adaptades a l’ambi· ent. L’objectiu d’aquestes ac· cions és minimitzar l’impacte visual i mediambiental de les pedres de l’escullera. Per altra banda, els equips de la brigada municipal ja han co· mençat a realitzar els treballs d’instal·lació del mobiliari de platja, dutxes, passarel·les, banquetes i punts verds, per tal que el dia 15 de juny, quan comença oficialment la tempo· rada estiuenca, les platges esti· guin a punt per l’arribada dels banyistes. Aquests treballs s’havien realitzat fins ara per una empresa externa que col·locava tot aquest mobiliari, però enguany, per la crisi econòmica del consistori i l’existència d’una eficaç brigada a l’Ajuntament, s’ha apostat pels equips municipals. Les casetes amb torre de la Creu Roja de platja Llarga i punta d’en Guineu també estan ja a punt per a l’inici de la temporada.

seca/La Pineda va ser rebuda per l’alcalde de Santander, Iñi· go de la Serna, i per la regidora de Turisme, Gemma Igual. Durant la trobada es va signar un conveni de col·laboració i es van tractar temes com la importància singular del tu· risme càntabre per a la Costa Daurada, de les noves conne· xions de Ryanair (que acosten les dues destinacions) i dels es· forços que Santander està fent per aconseguir turisme durant tot l’any.


10 | El Vendrell

26 de maig de 2010 |

El VENDRELL

Les escoles bressol municipals cobriran la demanda de places per al curs 2010/2011 Una de les principals novetats és la nova escola Migjorn a Coma-ruga Montse Adan El Vendrell

T

ot apunta que les escoles bressol municipals absorbiran la demanda de places per a infants de 0 a 3 anys del Vendrell. Així s’assegura des de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Pel que fa a preferències, El Puig i Ralet, Ralet són les escoles més sol·licitades. També s’ha registrat una major demanda respecte a l’escolarització no obligatòria entre 1 i 2 anys, que compta amb 134 sol·licituds, per sobre de les de 2 i 3 anys (86). Les preinscripcions registrades tant a l’OME com a les escoles bressol en les dues setmanes de termini establertes han estat un total de 265 i, d’aquestes, 144 s’han tramitat a l’OME (Rambla, 24) i 122 als centres. Els responsables de l’OME del Vendrell es mostren satisfets per aquestes xifres, ja que demostren, per una banda, que la planificació feta els últims anys quant a escoles bressol s’adequa a la demanda existent. Per l’altra, l’OME s’ha consolidat com a punt de referència per als pares i mares a l’hora d’in-

L’OME ha registrat una gran activitat durant el període de preinscripcions a les escoles bressol municipals / Cedida

formar-se d’aquells assumptes que tenen a veure amb l’escolarització dels seus fills i a l’hora de fer els tràmits necessaris amb aquest objectiu. Així mateix, es mantenen el nombre de peticions respecte a altres anys, malgrat que el temps de crisi econòmica podria haver fet minvar aquestes sol·licituds. La setmana passada va tancarse el període de preinscripcions

El 7 de juny es publicaran les llistes definitives d’admissions i continua aquests mesos la tasca de l’OME per tramitar totes les peticions i perquè els pares i mares puguin completar el procés de matriculació definitiva, que també es coordina des de

La història del nucli antic a la televisió local Els mateixos veïns són protagonistes del programa redacció

El Pla de Barris del Vendrell està recuperant la memòria històrica del nucli antic de la vila amb un cicle de programes per a la televisió local protagonitzats per veïns del barri. D’aquesta manera es fa un repàs dels costums d’èpoques anteriors al nucli antic, es recorda la seva vitalitat i es reivindica com a lloc on gaudir d’una bona qualitat de vida alhora que s’aposta pel retorn d’alguns dels seus valors. En el marc de l’espai setmanal

que la Televisió del Vendrell dedica al projecte, aquests dies s’enregistren unes tertúlies amb veïns i representants de la vida associativa del barri per conversar sobre aspectes que romanen en la memòria dels qui van viure els carrers i les places del nucli antic fa més de mig segle. Les tertúlies es començaran a emetre a partir de dimarts 25 de maig, en l’horari habitual del programa, a les 20:55 del vespre i amb remissions dimecres, dissabtes i diumenges. Les tertúlies giren al voltant de

temàtiques com la Lleva del Biberó, els balls i les festes socials, la música, la platja, els cines, les entitats... i estan comptant amb molt bona acceptació per part dels veïns del barri, que participen amb entusiasme en aquesta nova proposta sorgida de l’oficina del Pla de Barris del Vendrell i que compta amb la col·laboració dels Amics de la Història. Alguns dels noms que ja han deixat la seva empremta en el programa són Lola Altet, Rosa Díaz, Rosa Grau, Casimiro Lluch, Montserrat Mañé, Josep Salvó i Jaume Vallès.

l’Oficina Municipal d’Escolarització. El 24 de maig es van publicar les llistes provisionals d’admesos, i entre els dies 25 i 26 es poden presentar reclamacions a l’OME en cas de no estar d’acord amb aquestes llistes. El 7 de juny es publicarà la llista definitiva, i la matriculació es podrà tramitar, finalment, del 14 al 18 de juny, tal com estableix el calendari oficial de matriculacions.

Enguany el període de preinscripcions i matrícula està marcat per novetats importants, com ara la posada en marxa d’un nou centre per a l’escola bressol Migjorn, de Coma-ruga. El nou emplaçament, al carrer dels Ocells, a tocar de l’escola Pla de Mar, representarà una millora substancial en la comoditat per a pares i mares amb fills de diferents edats, alhora que representa un pas més en l’aposta de la regidoria d’Ensenyament per a la creació d’escoles bressol a prop d’escoles d’infantil i primària, de manera que es facilitin les sinergies entre aquestes. A més, aquest nou centre compta amb millors instal·lacions que l’anterior i dobla la seva capacitat, de 45 places a un màxim de 94. D’aquesta manera, es cobrirà el futur creixement d’alumnat de la zona durant força anys. Una altra de les novetats importants d’aquesta nova escola és que, per primera vegada a Coma-ruga, hi haurà el servei d’escola bressol per a nens de 4 mesos a 1 any. Aquesta nova unitat de lactants permetrà que els pares de Coma-ruga no hagin d’anar fins al Vendrell, com fins ara, per portar-hi els nadons.


El Vendrell

| 26 de maig de 2010

| 11

EL VENDRELL

Continua la implantació de la recollida selectiva Els actuals treballs permetran la recollida de brossa orgànica

L

es obres per implantar la recollida selectiva al Vendrell continuen, i ara és el torn del nucli antic. La setmana passada es van iniciar els treballs de condicionament dels terrenys per instal·lar els contenidors soterrats a la carretera del Doctor Robert, darrere de la zona de jocs infantils del final de la Rambla. Aquesta nova actuació perme· trà tot un conjunt de millores al barri, entre les quals desta· ca la recuperació de les zones d’aparcament alliberades per

la desaparició de contenidors en superfície. A més, aques· ta bateria dóna un emplaça· ment definitiu als contenidors d’aquesta zona. Cal recordar que els conteni· dors de superfície que fins ara estaven situats aquí, freqüent· ment havien de ser retirats, atès que aquest punt de la població acull la gran majoria dels esdeveniments i festes que se celebren al Vendrell. En habilitar contenidors soter· rats, s’elimina completament aquesta problemàtica i, el que és més important, permet la implantació de la recollida or·

gànica, que fins ara no estava present al nucli antic. Una vegada s’acabi el condi· cionament del terreny, es col· locaran sis contenidors per recollir vidre, paper i cartró, plàstic i envasos, fracció orgà· nica i rebuig. Des de la regido· ria de Medi Ambient i Serveis s’informa que aquests conte· nidors entraran en funciona· ment el proper mes de juny, com la resta de contenidors de nova implantació. Abans, però, es farà una campanya informa· tiva, conjuntament amb el Pla de Barris, sobre la forma cor· recta de fer el reciclatge.

L’escola d’Apel·les Fenosa exposa els treballs dels seus alumnes L’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa protagonit· za una nova exposició a la Sala Portal del Pardo fins al proper 13 de juny. L’exposi· ció pretén mostrar quina és la tasca que realitza l’escola d’art tant en l’àmbit de l’en· senyament de les habilitats artístiques com en la volun· tat de ser una plataforma per a la creació de nous valors en el món de l’art. Els treballs dels alumnes

de l’escola d’art en aquest curs que ja finalitza són una mostra d’aquesta tasca i és, en alguns casos, la primera ocasió d’exposar les seves obres al públic i en una sala d’exposicions com és la Sala Portal del Pardo. Els treballs pertanyen a les diferents dis· ciplines que es poden cursar actualment a l’escola d’art, des de dibuix a escultura, passant per pintura, esmalt sobre metall i ceràmica. La

mostra, a més de representar la cloenda del curs regular, significa també el tret de sor· tida dels tallers d’estiu que aquest juliol oferirà l’escola. Es tracta de tallers gratuïts, lligats a la iniciativa Enrajo· lem, oberts a tothom fins a completar la matrícula, que permetran a qui s’inscrigui fer un recorregut per les di· ferents disciplines i culmi· nar el taller havent realitzat una obra d’art pròpia.

Operadors internacionals visiten el Vendrell Un grup de 18 operadors tu· rístics especialitzats en cultu· ra i gastronomia van visitar el Vendrell. Entre els països representats en questa visita hi eren: Alemanya, França, Irlanda, Uzbekistan, EUA, Paï· sos Baixos, Rússia, Regne Unit, Sèrbia, Suïssa, Itàlia i Bèlgica. El grup va poder apropar-se a la vida i la música del mestre Pau Casals, gràcies a una visita guiada per la Vil·la Casals i els jardins del museu. També van

poder gaudir de la gastrono· mia del municipi amb un àpat al restaurant La Nansa i tot seguit van visitar Mas Vilella, celler de Jané Ventura, on van participar en un tast de vins i cava. Aquesta acció de promoció està emmarcada dins del Workshop Buy Catalunya del dia 21 de maig, que l’Agència Catalana de Turisme organitza per promocionar tots els ra· cons del nostre país.

Es presenten les bases per al concurs de cartell de la Festa Major La Comissió de Festes convoca el III Concurs de cartells per a la Festa Major del Vendrell 2010. Al web www.elvendrell. cat, seguint la drecera “El Ven· drell per temes / Festes / Festa Major”, es poden descarregar els documents en PDF de les bases de participació, la planti·

lla del cartell que incorpora la imatge corporativa de l’Ajunta· ment del Vendrell i un logotip que s’hi ha d’incloure. Les obres s’han de lliurar a la regidoria de Festes (Centre cí· vic l’Estació). El termini d’ad· missió dels treballs serà el 14 de juny a les 20 h.


12 | Baix Penedès

26 de maig de 2010 |

BAIX PENEDÈS

El Baix Penedès amplia l’oferta educativa amb la inauguració de 3 nous centres El conseller Ernest Maragall va inaugurar l’IES Ernest Lluch i l’escola Els Cossetans de Cunit així com l’ampliació de La Muntanyeta a Bellvei notíciestgn, Baix Penedès

El Departament d’Educació ha invertit 13.342.229 euros en les obres de creació i ampliació d’aquests centres

E

l conseller Ernest Maragall va ser l’encarregat d’inaugurar l’ampliació de l’escola La Muntanyeta de Bellvei i els nous edificis de l’institut Ernest Lluch i de l’escola Els Cossetans. Les obres de creació i ampliació d’aquests centres educatius han suposat una inversió de 13.342.229 euros per part del Departament d’Educació. L’escola La Muntanyeta de Bellvei, va ser el primer centre que va rebre la visita del conseller. L’escola ha ampliat la seva oferta passant a oferir dues línies d’educació infantil i primària. Concretament, l’ampliació consisteix en la construcció de deu aules noves, dos magatzems, l’ampliació del menjador i de la sala de professors, i ha costat prop de 2 milions d’euros. En total, l’espai d’ocupació del centre escolar ha passat de 1.670 a 2.500 m2. Actualment compta amb 257 alumnes matriculats i una plantilla de 25 mestres. Ernest Maragall ha estat acompanyat pel director territorial del Departament a Tarragona, la inspectora de la zona, l’alcalde i regidors del consistori i el director de l’escola, qui ha estat l’encarregat de guiar a la comitiva en una visita a les instal·lacions. L’alcalde de Bellvei, Josep Fonts, ha explicat que “aquesta escola es va inaugurar fa vuit anys i hi havia poc més de 100 alumnes. Ara, el centre s’havia quedat petit, ja que tenim més de 260 nens i nenes. Per això, des de l’equip de govern estem satisfets de veure feta realitat aquesta ampliació que dóna cabuda a tots els nens i nenes de Bellvei”. L’alcalde ha obsequiat el conseller amb la tradicional gorra de cop de Bellvei. A continuació el conseller es va dirigir a Cunit, on acompanyat per l’acladessa del municipi, Judith Alberich, van inaugurar el nou edifici de l’institut

A dalt, Maragall en una de les classes de l’escola de Bellvei. A baix, l’alcalde del municipi oferint un obsequi al conseller

Ernest Lluch que s’amplia a 4/3 línies. El centre té 430 alumnes i 49 professors. Finalment es va presentar oficialment el nou edifici del centre d’educació infantil i primària Els Cossetans, també a Cunit, de dues línies i que compta amb 223 alumnes i 21 mestres.

Carta especial de temporada

23€ Avd/ Sta. Oliva, 2 43700 EL VENDRELL (Tarragona)

TEL. 977 66 26 51

www.elmolidecaltof.com e-mail: reservas@elmolidecaltof.com

PROMOCIÓ VIDRES DE SOL POLARITZATS* *Vidres polaritzats: Màxima protecció UV i redueix la fatiga visual

MONOFOCALS (2 unitats) 108¤ PROGRESSIUS (2 unitats) 217¤ **Promoció vàlida fins 30 de juny de 2010 vidres de graduació compresa entre suma del cilindre esfera +/-4 (i cilindre +/-2)

Amb aquest retallable DESCOMPTE en ulleres de sol de temporada!!

C/Alt, 22 CP. 43700 El Vendrell Telf. 977 66 29 46

BAIX PENEDÈS DENTAL, S.L.

Especialidades:

- Odontología general - Ortodoncia - TAC y radiología digital - Implantología - Odontopediatría - Cirugia máxilo-facial - Periodoncia - Estética - ATM y oclusión Tel. 977 66 57 61 - 647 748 123 - Endodoncia C/Cerdanya, 12, primera planta - Prótesis Dr. Carlos Vicente Bosqued COEC 1553

43700 El Vendrell


Baix Penedès

| 26 de maig de 2010

| 13

BAIX penedès

La recuperació del nucli antic, objectiu del projecte de la Llei de Barris de Calafell Es preveu una inversió de 8,6 milions d’euros per revitalitzar la zona redacció, Calafell

L

’Ajuntament de Calafell ha presentat a la Generalitat el projecte d’intervenció integral per acollirse a la setena convocatòria de la Llei de Barris, que preveu efectuar una inversió de 8,6 milions d’euros per revitalitzar el nucli antic de Calafell. El projecte es va presentar en un acte públic i ha estat redactat després d’un procés de participació ciutadana. La preparació d’aquest projecte ha evidenciat el retrocés que el nucli del Poble ha experimentat des de fa uns anys, amb la pèrdua de població i el seu envelliment, la proliferació d’habitatges i solars buits i una minva acusada de l’activitat econòmica. Ara, el projecte vol precisament “invertir la

tendència i retornar-li la vida al barri”, segons l’alcalde, Jordi Sánchez. Per aconseguir-ho, el projecte presentat a la Generalitat planteja tres estratègies. La primera, revaloritzar el patrimoni històric existent al barri. La segona, millorar l’habitabilitat. I la tercera, millorar l’oferta d’equipaments i espais de trobada per garantir la cohesió. D’acord amb les bases de la Llei de Barris, la inversió serà assumida aproximadament al 50% per la Generalitat i l’Ajuntament. Però com que l’Ajuntament hi dedicarà també altres recursos provinents de subvencions, el repartiment serà el següent: l’Ajuntament, el 46%; la Generalitat, el 46%, i amb càrrec al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, el 8% restant. El tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré, subratlla que “al nucli del Poble s’hi estan desenvolupant i hi ha previstes altres

Imatge de la presentació pública del projecte de la Llei de Barris a Calafell / Cedida

actuacions per import de 8,3 milions d’euros”. Per això, el total d’inversió que s’acumularà al barri en els propers anys serà de pràcticament 17 milions d’euros.

Més de trenta oficis a la Mostra d’Oficis Artesans a Bellvei La Mostra s’enmarca dins de la Festa Major Petita

ajuts per a habitatges i un compendi molt ampli d’obres en carrers i places. No oblida la promoció comercial i la cohesió social i aposta pel turisme i l’artesania.

Descobreixen l’autoria de les pintures de Sant Antoni L’Arboç

L’Institut d’Estudis Penedesencs ha descobert que les pintures de la capella de l’hospital de Sant Antoni de l’Arboç són obra del pintor sitgetà Francesc Mirabent Soler, fill

Bellvei

Diumenge els carrers Reforma, Pau Casals i Jaume Palau fins a la plaça Nova, es va omplir de gent i d’artesans amb motiu de la celebració de la vuitena edició la Mostra d’oficis Artesans de Bellvei, que cada any veu augmentar la participació i l’assistència. La jornada va començar amb la 3a Trobada de Plaques de Cava. Una altra de les activitats més concorregudes, sobretot pels més petits, va ser el rocòdrom. A més, es van inaugurar dues exposicions que encara es po-

El projecte presentat per la Llei de Barris preveu ampliar substancialment el centre cívic del Sindicat i convertir la masia de Cal Rion en un centre cultural. També contempla

del també artista Josep Mirabent Gatell. Aquestes magnífiques pintures representen moments de la vida de Sant Antoni. L’IEP va fer aquesta descoberta en una visita realitzada al 2009 a diferents indrets de la vila.

La parlamentària Dolors Batalla i el senador Maldonado hi van assistir/ Ced.

den visitar al centre cívic, una de fotos de grups d’escola de Bellvei, amb fotos de tots els temps, i una altra dels treballs d’arts aplicades de l’Escola Marvi. A la tarda es va celebrar

la tradicional cercavila amb els Grallers de Bellvei, la Dona d’Aigua i els capgrossoss. La Mostra d’Oficis Artesans estava emmarcada en la celebració de la Festa Major Petita.

Crta. Nacional 340km. 1.187,5 - 43880 COMA-RUGA (TARRAGONA). Tel. 977 68 00 02 - Fax. 977 68 21 41 Port Torredembarra. 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA). Tel. 977 64 52 33. e-mail: info@nauticacomarruga.com


14 | Comarques

26 de maig de 2010 |

comarques

CiU seria la formació més votada si les eleccions autonòmiques se celebressin ara El darrer baròmetre d’opinió conclou que la majoria de la ciutadania no està interessada en la política i està preocupada per l’atur i la situació econòmica notíciestgn, Tarragona

L’últim baròmetre d’opinió corresponent al mes d’abril que ha elaborat el CEO (Centre d’Estudis d’Opinió), depenent de la Generalitat, posa de manifest que la majoria de catalans, un 64%, creu que la situació al nostre país és dolenta o molt dolenta, i al 70% no li interessa la política. D’altra banda, l’estudi confirma un cop més que el vot en blanc és la tercera opció escollida pels ciutadans per darrere de CiU i PSC. En aquest sentit la coalició nacionalista experimenta una pujada sensible, i se situa 7,5 punts per damunt dels socialistes, en termes percentuals un 25% enfront d’un 17,5%. Segons la majoria dels enquestats, l’atur i la situació econòmica, conjuntament amb la insatisfacció política, representen els principals problemes dels catalans. La baixada més considerable l’experimenta ERC amb un punt; per la seva part, tant el PP com ICV i Ciutadans baixen dècimes. L’enquesta es va realitzar entre el 16 i el 30 d’abril, en plena resolució del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut i la posterior resposta catalana. En aquest context, puja l’independentisme un punt, fins al 21,5%, i també els que opten pel federalisme, un 31,2%. Només quatre líders polítics aproven, precisament els dels dos partits majoritaris. Josep Antoni Duran Lleida, de CiU, és el més valorat, un 6,20, seguit d’Artur Mas, amb un 5,70. La ministra

Josep Poblet, candidat de CIU per a les comarques de Tarragona, acompanyat del cap de llista català, Artur Mas. / Cedida

CiU obtindria el 25% dels vots, per sobre de PSC (17,5%), ERC (6,6%), ICV (5%) i PPC (4,3%)

Un 7,2% de la població enquestada votaria en blanc, mentre que un 8,8% no aniria a les urnes

de Defensa, Carme Chacón, se situa en tercer lloc amb un 5,25 i el president José Montilla és el quart més valorat, aprovant just amb un 5,18. El CEO només ofereix dades d’intenció de vot directe. No hi ha, per tant, cuina (que passa per atribuir vot no decidit) ni repartiment territorial del vot. Però CiU sí que va fer una extrapolació pròpia d’escons.

Serien 65 per a CiU (que ara en té 48), 36 per al PSC, 13 per a ERC, 12 per al PPC i 9 per a Iniciativa per Catalunya-EUiA. Aquests partits en tenen, respectivament, 37, 21, 14 i 12 actualment. Ciutadans pel Canvi (que en les darreres eleccions va obtenir-ne tres) desapareixeria del Parlament i cap nova formació no tindria escó a la cambra catalana.

RESUM VALORACIÓ DELS LÍDERS

Mitjana

Josep Antoni Duran i Lleida Artur Mas Carme Chacón José Montilla Joan Ridao Joan Puigcercós Joan Herrera Joan Saura Dolors Camats Josep Lluís Carod-Rovira Daniel Sirera Alícia Sánchez Camacho Albert Rivera

6,20 5,70 5,25 5,18 4,83 4,81 4,78 4,16 3,97 3,97 3,18 3,15 3,11

El PSC constitueix el comitè de campanya a les nostres comarques El PSC de les comarques de Tarragona ha constituït aquest passat cap de setmana el seu comitè de campanya per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Javier Villamayor ha estat elegit coordinador de la campanya de la Federació del PSC a Tarragona en aquests comicis previstos

per la tardor. Segons Javier Villamayor “el comitè està format per 30 persones representants de tot el territori, de totes les comarques. Es tracta d’un equip que conjuga experiència i renovació, amb gent jove que introduirà noves fórmules per explicar tot el que s’ha fet durant aquests quatre anys.

Durant els propers cinc mesos que resten fins a les eleccions treballarem a fons per mobilitzar l’electorat progressista i d’esquerres de les nostres comarques.” A la primera reunió del comitè hi ha assistit el coordinador nacional de campanya del PSC, Jaume Collboni, qui ha explicat que “la sortida de la

crisi i la creació de nous llocs de treball és l’objectiu número u dels socialistes, que tenim un candidat, el president Montilla, amb les idees clares. Per contra, el senyor Mas ens té despistats, ja que un dia suggereix que és independentista i l’altre ofereix un pacte econòmic al PP o parla de la federació dels pobles ibè-

rics. El senyor Mas puja i baixa, sense donar confiança als ciutadans”. Finalment, l’alcalde de Tarragona i membre del comitè de campanya nacional del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, ha posat de relleu “l’aposta per la gent jove que traspua aquest comitè de campanya, una aposta personificada en Javier Villamayor”.


Comarques

| 26 de maig de 2010

| 15

comarques

Presentació de Rafael Luna com a cap de llista del PP per Tarragona

Foment anuncia una retallada de 4.600 milions d’euros en inversions en infraestructures

notíciestgn, Tarragona

Rafael Luna, el primer per la dreta, durant l’acte de presentació com a candidat per les comarques de Tarragona

notíciestgn, Tarragona

La presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, va anunciar divendres passat a Tarragona, durant l’acte de presentació del candidat del PPC per Tarragona Rafael Luna, que el PP sol·licitarà al govern d’Espanya que prohibeixi el burca i l’hijab, o vel islàmic. “Ho fem per defensar la igualtat i la dignitat de les dones”. La líder del PPC defensa “les autèntiques polítiques socials que són les del Partit Popular. No hi ha millor política social que la política econòmica que crea ocupació. Mentre el meu partit treballa per a l’ocupació i la creació d’oportunitats, el partit socialista és el partit de l’atur i de la congelació de les pensions”. “I ja no poden enganyar-nos més”, ha afegit la candidata a la presidència de la Generalitat de Catalunya, “Rodríguez Zapatero ha dut a terme el major retall social de la democràcia no per responsabilitat, però sí perquè ha de pagar la factura de la seva irresponsable política econòmica”. En clau autonòmica, Alicia

Sánchez Camacho recorda que “portarem al Parlament una llei d’educació que permeti als pares catalans escollir el model educatiu que volen per als seus fills així com la llengua en què volen que siguin educats. Tampoc permetrem que cap empresari català sigui multat per retolar en castellà”. El candidat del PPC per Tarragona, Rafael Luna, va fer un profund repàs per alguns dels problemes que afronten les comarques de Tarragona i les de Terres de l’Ebre. Luna va dir que “cal parlar d’immigració ja que necessitem una immigració legal i lluitar contra la il·legal amb la mateixa força que es treballa per aconseguir la integració dels immigrants”. El parlamentari català també aposta per “crear un sistema de formació que permeti als desocupats del sector de la construcció tornar a integrar-se al mercat laboral”. Rafael Luna va destacar que “el 20% de la població activa tarragonina està en atur”. El candidat tarragoní, que també va parlar sobre sanitat i seguretat i justícia, recorda que “les comarques de Tarragona encara viuen,

en matèria d’infraestructures, del que va fer Álvarez Cascos. Des d’aquí dic clarament que Tarragona no vol ser una regió metropolitana de Barcelona i que les Terres de l’Ebre es neguen a convertir-se en el jardí de passeig dels de Barcelona. Per això, anuncio que la meva formació aposta pel corredor mediterrani, per l’estació de mercaderies de l’Aldea, pel port de Sant Carles de la Ràpita i per la connexió de l’Ebre amb el Baix Aragó”. Rafael Luna també va fer esment dels candidats per Tarragona del PSC i CiU, Xavier Sabaté i Josep Poblet, respectivament. De Sabaté, Luna diu que “sempre que els socialistes el porten de cap de cartell surten derrotats, així que no hi ha per què preocuparse.Poblet, per la seva banda, és el culpable d’haver entregat Caixa Tarragona al centralisme de Barcelona i haver deixat la nostra entitat a les mans dels socialistes. A més a més, és un candidat que en el ple del seu ajuntament, Vilaseca, vota en contra de les consultes independentistes i després va i participa en aquestes consultes”.

Missatges contraris des del Ministeri de Foment. Tot i que en un primer moment el Ministre José Blanco va assegurar que la dotació pressupostària de 107 milions euros per fer el corredor del Mediterrani a la província de Tarragona aquest 2010 estava prevista, poc després va assegurar que, entre les mesures anticrisi previstes per l’executiu central, hi ha la retallada de 6.400 milions d’euros en el pressupost de noves infraestructures. Blanco no ha precisat quins seran el projectes afectats pel pla

d’austeritat, però ha reconegut que totes les obres es retardaran “una mitjana d’un any, mentre que algunes de les que encara no han estat iniciades s’anul·laran”. Les paraules de Blanco posen en perill la viabilitat de la façana marítima de Tarragona, que té un pressupost de 174 milions d’euros en el termini 2009-2013 (contemplat pel Pla Nacional d’Infraestructures entre Estat i Generalitat). El projecte de la façana es troba en fase d’estudi informatiu i, si fem cas les paraules del ministre, tindria molts números per entrar dins del paquet d’inversions congelades o anul·lades.

UGT reclama una bona xarxa de transport públic per als treballadors de les comarques tarragonines El sindicat UGT ha presentat un total de 16 al·legacions al Pla Director de la Mobilitat de la Generalitat, les quals fan especial èmfasi a l’extensió de la xarxa de rodalies a la Conca de Barberà, en especial a Montblanc, l’Espluga de Francolí, Vimbodí Poblet i Vilaverd; la integració tarifària entre bus i tren; l’impuls del carsharing; plans específics per al CIM del Camp o Les Gavarres; millores en l’aparcament a la zona de l’estació de l’AVE a Perafort; i la consideració de l’ATM com un ens metropolità. Jordi Salvador, Secretari general d’UGT

a Tarragona, ha manifestat que “els treballadors i treballadores de les comarques de Tarragona no tenim una xarxa de transports adient que faciliti els desplaçaments a la feina, centres sanitaris o bé per oci”. Segons el sindicat, caldria “preveure l’adaptació de línies de transport públic -existents o futures- en funció de la localització de determinats serveis públics de caràcter supramunicipal. A tall indicatiu, cabria considerar l’accés en transport públic a centres sanitaris, a serveis escolars i a equipaments esportius del territori”.


16 | Gent

26 de maig de 2010 |

gent

CongrÉs de REUmatologia

‘FOTOPROTECCIÓ 2010’

Tarragona ha estat la seu del XXXVI Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Reumatologia, que ha reunit a més de 1.500 especialistes de tot el país. Entre altres conclusions, s’ha destacat que el nombre de reumatòlegs de la província (9 professionals) és encara inferior al recomanat (al voltant d’uns vint). A més, també assenyalen que l’artrosis –de mà, genoll o maluc- és la malaltia reumàtica de major prevalència a Tarragona, i afecta al 16,6% de la població, que es tradueix en 130.000 persones.

Una unitat mòbil va visitar la ciutat de Tarragona amb un simulador de fotoenvelliment que ofereix assessorament i ensenya com serà el nostre aspecte en un futur si no ens protegim correctament del sol. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de la campanya “Fotoprotecció 2010: el teu farmacèutic t’informa” del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. La campanya ha estat reconeguda com a activitat d’interès sanitari pel Ministeri de Sanitat i Política Social.


Gent

| 26 de maig de 2010

| 17

gent

‘FEM MATEMÀTIQUES’ I ‘CONSUMOPÒLIS’ Els guardonats en el concurs Fem Matemàtiques, que vol potenciar les vocacions matemàtiques i científiques, són Aleix Lascorz (de 2n d’ESO de l’IES Domènech i Muntaner de Reus), Albert Inglés (de 2n d’ESO del Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona), Anna Guitart (de 6è de primària de l’Escola Àngels Garriga del Vendrell) i Masa Zanett (de 6è de primària de l’Escola St. Pere i St. Pau de Tgn). Per altra banda, els guanyadors del concurs escolar Consumòpolis sobre consum responsable han estat Nerea Cañadas, Alex Casas, Helena Coronado, Pablo Paradinas i Eduard Secanell, de 1r d’ESO de l’IES Jaume I de Salou. Tots ells van ser rebuts pel delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté.

e des d

1961

Medalla Josep trueta PER ANDREU suriol El Sr. Andreu Suriol, president del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, ha estat guardonat amb la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari. Amb aquesta guardó, la Generalitat de Catalunya vol distingir les persones i entitats que han contribuït especialment al progrés i a la millora de la sanitat. La medalla i la placa Josep Trueta al mèrit sanitari van ser creades pel Govern l’any 1997 coincidint amb el centenari del naixement d’aquest doctor i científic català. El lliurament d’aquesta distinció s’ha celebrat aquesta setmana al Palau de la Generalitat.


18 | Gent

26 de maig de 2010 |

GENT GOspel i trabucaires a la torre L’església de Sant Pere Apòstol de Torredembarra va celebrar el passat diumenge una missa gospel per celebrar la diada de la Pentecosta. L’eucaristia major de la festa va estar acompanyada, com és habitual, per la Coral Santa Rosalia, que en aquesta ocasió ha ofert un repertori de cants gospel. També de la Torre ens arriben algunes imatges com la que els mostrem sota de la Festa de la Batalla, que recrea de manera històrica i festiva el fet que succeí en el marc de la Guerra de Succesió l’any 1713.

FUNDACIÓ TOPROMI La Fundació TOPROMI de l’Obra Social de Caixa Tarragona ha viscut una Jornada de Portes obertes per mostrar els processos productius de la Fundació i l’esforç diari en l’adquisició de noves competències dels seus treballadors i usuaris, discapacitats intel·lectuals. Aquesta diada pública està adreçada a entitats, empreses, famílies i públic en general.

L’EMBARCADA DEL VENDRELL MEDITERRÀNIA I EL CAP SALOU Mediterània-CIE continua la revegetació al Cap Salou. Una trentena de voluntaris de MediterràniaCIE van participar aquest dissabte en la quarta acció de revegetació a la zona, concretament a la punta del Cavall, al Cap Salou. L’acte s’emmarcava dins el projecte ‘Cuenta Atrás’ de preservació de la diversitat ibèrica que impulsa el Comitè Espanyol de la UICN i l’Obra Social Caja Madrid.

Tots els actes que l’Agrupació de Cultura Popular del Vendrell, L’Embarcada, havia programat per celebrar el seu Dia han tingut un gran èxit de participació. Els actes van començar el dijous 20 de maig. Un dels actes més destacats van ser la intervenció dels 9 balls populars de l’Agrupació, que van explicar, a la plaça del Tívoli, les característiques i el vocabulari propi de cada secció. Es van exposar els vestits i els instruments populars. Els participants van poder preguntar i conèixer, de primera mà, què era una bassetja, una inxa o un pandero.


Economia

| 26 de maig de 2010

| 19

ECONOMIA

Els sindicats escalfen motors per a la vaga de funcionaris del pròxim 8 de juny Setmana d’assemblees per estudiar les mesures anticrisi del govern central notíciestgn, Tarragona

T

Professors, personal d’administració i professionals sanitaris podrien ser els més afectats pel pla d’ajust

Els funcionaris tarragonins protagonitzen aquesta setmana diverses assemblees per analitzar el decret del govern que obliga a retallar els salaris a partir del mes de juny. A la demarcació, hi ha uns 23 mil treballadors de

nès ha estat escenari aquest dimarts una assemblea general de delegats i delegades de Comissions Obreres dels tres col·lectius afectats per aquest pla d’ajust: els treballadors de l’administració, de la sanitat i els professors. Un altre dels col·lectius que podria patir les conseqüències del pla d’austeritat del govern central és el de discapacitats. Se suprimeix la retroactivitat en la Llei de la dependència. Des de la Federació Ecom, que agrupa una vintena d’entitats, no es descarta convocar mobilitzacions. El president, Xavier Nogués, explica que la situació pot resultar complicada. Els que sí que es mobilitzaran aquesta setmana són els metges. Divendres s’han convocat concentracions als principals hospitals i centres sanitaris de Tarragona.

reballadors de l’administració, personal sanitari i professors són els principals col·lectius afectats pel decret del Govern Central que ordena la retallada del sou dels funcionaris en una mitjana del 5% a partir del mes de juny. La mesura impulsada per l’executiu ha creat un fort malestar entre els empleats públics i els sindicats han començat a escalfar motors amb la vista posada en la jornada de vaga convocada pel pròxim dia 8 de juny. Actualment a la demarcació de Tarragona hi ha uns 23.000 funcionaris que es poden veure afectats per la retallada.

El passat 20 de maig uns 500 funcionaris es van concentrar a la plaça Imperial Tàrraco / Ò.M.

la funció pública i els sindicats han programat reunions amb

delegats i empleats de l’administració per preparar la vaga

L’empadronament d’immigrants continua creixent a la província tot i la crisi Segons les xifres provisionals de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat a 1 de gener del 2010, l’empadronament d’estrangers a les comarques de Tarragona ha crescut un 6,13% respecte les dades del padró oficial de l’1 de gener de 2009, malgrat la forta crisi econòmica en què ens veiem immersos. De les 622.301 persones que conformen la població total a les nostres comarques,

el 19% és estrangera, és a dir, 118.310, dels quals 64.413 són homes estrangers i 53.897 dones. L’any 2009 hi havia 111.472 estrangers empadronats i al 2008, 103.849. Per nacionalitats, el 29,2% (34.528) provenen del Marroc, seguit de Romania, d’on són el 12,6% (14.908). Per darrere es troba Colòmbia amb el 5,8% (6.843), Argentina amb el 3,6% (4.293), Itàlia amb el 3,3% (3.908), Brasil amb el

2,8% (3.266), Equador amb el 2,8% (3.196) i Xina amb el 2,5% (2.944). Pel que fa al conjunt de Catalunya, segons les dades, dels 7.544.637 de persones de població total, 1.234.069 són estrangers, xifra que significa el 16,4%. Aquest any l’empadronament estranger ha augmentat un 3,77% respecte al 2009. Pel que fa a l’origen, el Marroc encapçala el rànquing, amb 241.673 persones.

general del sector del 8 de juny. El Consell Comarcal del Tarrago-

La Direcció Territorial de Tarragona de la nova caixa gestionarà 200 oficines La Direcció Territorial de Tarragona serà assumida per Antoni Peña Morales, actualment Director Comercial de Caixa Tarragona, i gestionarà 200 oficines, que suposen un 12% més que les que té Caixa Tarragona a la província. L’equip de professionals serà de 650 persones dedicades directament a l’atenció dels clients. La nova

entitat també tindrà a Tarragona uns Serveis Centrals que ocuparan unes 100 persones. L’àmbit de la Direcció Territorial de Tarragona comprèn la província de Tarragona i les comarques d’Alt Penedès i Garraf. El volum de negoci és de més de 10.000 milions d’euros i compta amb 353.000 clients actius.


20 | Salut

26 de maig de 2010 |

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA

Per un part més natural L’Hospital del Vendrell, centre pioner a Catalunya en l’aplicació de tècniques poc medicalitzades per donar a llum

E

l naixement d’un nadó constitueix un dels moments més emotius i íntims que pot viure una parella. Ser conscient del procés del part, gaudir-ne i participar-hi activament és possible gràcies als nous mètodes poc medicalitzats (anomenats part natural) que s’apliquen en alguns centres sanitaris del país. L’Hospital del Vendrell és un dels centres pioners de Catalunya en aquestes tècniques, obté una gran satisfacció per part de les mares i pares i ofereix una alternativa agradable i còmoda al part convencional. Entres les grans diferències existents amb el part habitual que es practica a la majoria de centres, l’Hospital del Vendrell permet donar a llum sense necessitat d’entrar en quiròfan i possibilita la mobilitat de la mare, que, seguint les seves sensacions i amb l’assessorament continu dels professionals del centre sanitari, pot anar escollint la postura que li resulti més còmoda per donar a llum. El concepte que s’aplica a l’Hospital del Vendrell està pensat per la comoditat de la mare i per respectar el procés natural del part. Cal destacar que ‘part natural’ no vol dir que s’hagi de patir dolor. Segons ens explica la coordinadora de llevadores

L’equip de la unitat de maternitat de l’Hospital del Vendrell en una de les sales de part / Ò.M.


Salut

| 26 de maig de 2010

| 21

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA El projecte Néixer a la Xarxa permet als futurs pares conèixer les instal·lacions i els equips de professionals que els ajudaran en el dia del naixement del nadó de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, Ana Belén López, “sempre que parlem d’un procés sense complicacions; es tracta de facilitar un part poc medicalitzat i permetre que la mare tingui consciència i fins i tot gaudeixi de l’experiència de donar a llum”. La primera diferència amb el ‘art medicalitzat la trobem en l’anestèsia. Mentre que l’epidural adorm la mare de cintura en avall, l’analgèsia aplicada a l’Hospital del Vendrell es limita només a reduir el dolor de la zona vaginal, fet que possibilita a la mare tenir plena sensibilitat de les cames i per tant, practicar el mètode ‘part en moviment sense dolor’. Aquesta tècnica permet a la mare aixecar-se, caminar i anar adoptant les postures que li resultin més còmodes per donar a llum (asseguda, posició vertical, quadrúpeda, etc.) sense haver de passar-se hores en una mateixa posició al llit. Pel que fa a l’anestèsia, l’Hospital del Vendrell de forma pionera al país ofereix la possibilitat d’utilitzar l’òxid nitrós. Una altra gran diferència amb el part convencional és el lloc on es realitza. Mentre que el part medicalitzat es fa a un quiròfan, el part natural es fa en una habitació íntima i plena de comoditats. La parella pot regular la llum de la sala i fins i tot escollir quina música vol escoltar durant el part. El naixement està sotmès al control continu per part de les llevadores del centre sanitari. “Aquest mètode de part poc medicalitzat s’aplica sempre seguint la voluntat dels pares i només en el cas que la seguretat de la mare i el nadó estigui garantida en tot moment. En cas contrari, al Vendrell dipo-

El part poc medicalitzat possibilita en tot moment la mobilitat de la mare, que pot anar escollint la millor postura per donar a llum sota la supervisió de les llevadores del centre

Les tècniques de part poc medicalitzat s’apliquen sempre sota la voluntat de la parella i només en els casos que no presenten cap complicació / Cedida

sem d’una sala de parts convencional i la presència dels especialistes, que intervenen si és necessari. Es tracta de fer-lo al menys medicalitzat possible, però no hem d’oblidar que estem en un hospital i, per tant, disposem de totes les tècniques disponibles per garantir la seguretat del part”, assegura la coordinadora de llevadores de la Xarxa de Santa Tecla. La posada en marxa del part poc medicalitzat a l’Hospital del Vendrell és el resultat d’una

filosofia comuna en tot l’equip de professionals que hi intervenen.

Néixer a la Xarxa L’atenció que la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla ofereix a les gestants ajuda, però, molt més enllà del moment del part. Durant el període de gestació, els professionals de la Xarxa ofereixen formació a les futures mares i a les seves parelles en un total de 8 sessions, on

se’ls explica amb detall tot allò que cal saber sobre l’embaràs, la dieta, l’exercici físic que es pot fer, classes de preparació del part, etc. Un altre punt de suport és el lliurament als pares del Pla de naixement, document que recull informació pràctica sobre el part que es dóna a les parelles quan arriben a la setmana 36 de l’embaràs. Entre les iniciatives que la Xarxa de Santa Tecla fa pensant en les parelles que han de tenir descendència, destaca el pro-

jecte Néixer a la Xarxa, que, segons ens explica Ana Belén López, “és una jornada de portes obertes a les àrees de maternitat de l’Hospital del Vendrell i de Tarragona, amb la qual els futurs paren poden conèixer les instal·lacions i fer qualsevol tipus de consulta als professionals que estaran amb ells durant el dia del part”. Les jornades Néixer a la Xarxa es realitzen al Vendrell i Tarragona els primers dilluns laborables de cada mes a les 17.30 h.

Reformas

CLÍNICA DENTAL TARRACO Rambla Nova, 76. Of. 4a

Tel. 977 23 87 51 www.antonmassague.com

¡REFORMAR SU PISO NO TIENE POR QUÉ SER CARO! Reforma integral de un piso de 70 m2, 3 habitaciones, 1 baño, salón-comedor y cocina. Instalación de luz, agua y desagües. Cocina alicatada con muebles (6m), mármol y electrodomésticos (Vitrocerámica, horno y campana decorativa). 6 puertas semi-macizas. 7 ventanas de aluminio doble cristal. Baño alicatado y sanitario “Roca”. Suelo de gres. Pintura. TOTAL REFORMA CON MATERIALES, 24.000€ (+IVA) (3.993.000 pts. + IVA)

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

TEL. 607 238200 - 609787878 ¡CON GARANTIA!


22 | Social

26 de maig de 2010 |

social

L’Estela celebra els seus 45 anys de vida amb familiars, professors i institucions La fundació, dedicada a l’atenció i la integració de persones discapacitades, va ser creada als anys 70 per iniciativa de famílies tarragonines afectades notíciestgn Tarragona

El Tinglado número 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona va ser l’escenari el passat dissabte dia 22 de maig de l’emotiu acte de celebració del 45è aniversari de l’entitat tarragonina Estela, institució sense ànim de lucre que té per objectiu l’atenció i la integració social de persones discapacitades a la ciutat de Tarragona i el seu entorn. Durant l’acte, que va comptar amb la presència de familiars d’alumnes i treballadors del centre, dels seus professionals i d’autoritats (l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, el president de la Diputació, Josep Poblet, i el President Jordi Pujol) els assistents van poder conèixer amb detall l’evolució d’aquesta institució que, als anys 70, va ser creada per un grup de pares i mares de Tarragona afectats

directament per la discapacitat psíquica d’algun dels seus fills i filles. Actualment, l’Estela -constituïda com a fundació els anys 90- disposa d’una escola d’educació especial, d’una llar residència i d’un centre ocupacional per als alumnes majors d’edat. La fundació ofereix altres serveis als alumnes i als seus familiars, com ara assessorament, transport, menjador i teràpia. El president de la fundació és Joan Ribes Messegué i l’actual gerent de la institució és Isabel Pérez.

La institució disposa de serveis com ara una escola d’educació especial, una llar residència i un taller ocupacional per als alumnes majors d’edat Més de 350 persones, entre elles el president Jordi Pujol, van participar a la festa de celebració / Ò.M.

Maria Ortiga i Borràs, àvia centenària usuària del Centre de Dia de Llevant de TGN

T

ots els usuaris, residents i professionals del Centre de Dia i Residència de Llevant de Tarragona, gestionada per la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, van participar el passat divendres dia 21 de maig en l’emotiu acte de celebració dels 100 anys de Maria Ortiga Borràs, veïna de Riudoms i usuària habitual del Centre de Dia de Llevant. L’acte, celebrat a la capella, va comptar amb la presència del director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania a Tarragona, Jordi Tous, que en nom de la Generalitat va lliurar a Maria Ortiga Medalla Centenària. Maria Ortiga va néixer a Riudoms (Baix Camp) el 17 de

maig de 1910, filla de pagesos. De molt jove va començar a treballar al camp per ajudar a la difícil economia familiar. En complir la majoria d’edat, va marxar a Barcelona a servir en una casa benestant. Més tard, Maria Ortiga va ser treballadora de la llar a Tarragona. Actualment, té dos néts i dos besnéts. Passa llargues estones al centre de dia de Llevant i gaudeix de bona salut. La Medalla Centenària és una iniciativa de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania. A aquest reconeixement institucional hi poden accedir totes les persones residents a Catalunya que compleixin els requisits i realitzin la sol·licitud corresponent.

Maria Ortiga, al centre i amb bastó, acompanyada per familiars, autoritats i personal del Centre de Dia / Ò.M.


Història

| 26 de maig de 2010

| 23

PÀGINES DE LA HISTÒRIA (VIII)

Les grandeses de Tarragona Manuel Sanromà, Tarragona

Q

ui més qui menys li agrada allà on viu, si és que no ho fa per obligació. L’amor a la pàtria és quelcom tan natural com l’amor a la pròpia mare i si aquesta té qualitats objectives és ben natural de destacar-les. Tarragona és una ciutat marcada per la geografia i la història i les seves qualitats són apreciades per propis i estranys. Segurament qui l’ha lloat més explícitament fou un dels seus fills il·lustres, l’humanista renaixentista Lluís Ponç d’Icard. Tal com recordàvem en l’article anterior d’aquesta sèrie, l’any 1573 va publicar El llibre de les grandeses de Tarragona, una obra cabdal per comprendre no solament la història de Tarragona i la seva realitat en ple Renaixement, sinó també la visió del món en aquella època. El gruix del llibre està dedicat a la història de Tarragona, als seus monuments i a la descripció de com era la ciutat al segle XVI. Però una de les parts més interessants és segurament el capítol dinovè: ‘Que porta sinc rahons i causas per les quals la ciutat de Tarragona és tenguda i reputada per terra trempada i sana’. Tot ell és un compendi no solament de les qualitats que fan de Tarragona una terra privilegiada, sinó sobretot de la visió del món renaixentista, un món que redescobria el bo i millor de l’antiguitat clàssica i alhora preparava la revolució científica. Les cinc raons de Ponç d’Icard estan fonamentades en els paradigmes científics de l’època que beuen en clàssics com Aristòtil, Hipòcrates i Ptolomeu. La primera raó per constatar l’excel·lència i salubritat de Tarragona és la privilegiada situació geogràfica de què gaudeix. En aquell moment la referència màxima quant a la geografia era el matemàtic i geògraf alexandrí Ptolomeu, i segons les divisions climàtiques d’aquest, Tarragona estaria situada en la mateixa zona que Roma, la qual cosa destaca Ponç d’Icard en la mesura en que suposa una connexió més

amb la ciutat que donà origen a Tarragona. Per la mentalitat científica renaxentista compartir una mateixa zona climàtica significava tenir en comú unes característiques ambientals que afectaven la fertilitat de la terra i la salut dels habitants: recordem que moltes malalties es pensava que eren degudes als “mals aires”. I en aquest sentit enllaçaríem amb la segona raó de Ponç: l’orientació de la ciutat i dels edificis. Segons Hipòcrates la orientació era determinant per a la salut dels habitants. Ponç destaca el sol com a element capaç de sanejar l’aire insà perquè és capaç de trencar i atenuar amb la seva calor els humors perjudicials que pot contenir l’aire: Tarragona està prop del mar, en lloc alt i donant respecte a Llevant i oberta al migdia; i, a banda dels vents, li toca el sol tot el dia i gaudeix d’una bona orografia, cercada per una muntanya que la protegeix dels vents malsans. La tercera i la quarta raó també tenen a veure amb el clima: la proporció de calor i humitat per una banda i de fred i sequedat

per l’altra en el temperament i la salubritat de la ciutat. Aristòtil a La Política descriu la ciutat ideal com aquella que és saludable per guardar consideració als vents i a les aigües i per gaudir d’un entorn ambiental fèrtil que la fa autosuficient, autònoma i capaç de subministrar totes les produccions per a la seva reproducció: segons Aristòtil, només en aquest tipus de ciutat és possible que existeixi la “bona vida”. I segons Ponç, Tarragona té aquestes característiques amb la proporció justa de les quatre qualitats naturals. També Aristòtil és la font de la cinquena raó de Pons, la més singular de totes: l’anomenada cinquena essència. L’èter o quintaessència era un element introduït per Aristòtil a afegir als quatre elements naturals que els filòsofs grecs creien que composaven la Natura: terra, aigua, aire i foc. La quintaessència seria un element invisible i pur i alguns humanistes renaixentistes la consideraven una virtut celestial que podia posseir qualsevol metall, planta o animal i que

per la seva puresa conservava la bona salut del cos, perllongava la joventut, retardava la vellesa i foragitava tot tipus de malalties. Ponç argumenta en el seu llibre que la salubritat de les aigües i els aires del territori tarragoní eren tan cèlebres que era habitual que hi anés la gent per curar-se; i això no era solament per causes dels elements naturals sinó també per aquesta quintaessència. Pot resultar curiosa aquesta argumentació per a la nostra mentalitat moderna, però val a dir que l’èter (allò desconegut però necessari per explicar algun fenomen natural) fou un element amb el qual encara argumentaven els físics a començaments del segle XX; Albert Einsein amb la seva Teoria de la Relativitat demostrà la seva inutilitat. Fins i tot avui, en ple segle XXI, el nom (més que el concepte antic) de la quintaessència encara apareix en la literatura científica per intentar explicar l’Univers; encara que aquestes són faves d’un altre paner. En un altre capítol del seu lli-

‘El llibre de les grandeses de Tarragona’, de 1573, és cabdal per conèixer la història de Tarragona i la visió del món de l’època bre, Ponç parla dels bons vins de Tarragona. Amb això, segons la saviesa popular, ja n’hi hauria prou per demostrar que és un lloc de “bona vida”. Perquè on s’hi fa vi el clima no pot ser molt extrem; perquè conrear la vinya parla d’una certa sofisticació social més enllà del blat o les patates necessàries per a la subsistència, i perquè el vi ens ajuda a gaudir de la vida i de la companyia dels altres. Però Ponç vol racionalitzar la grandesa de Tarragona i per això ens aporta les seves cinc raons. ‘El llibre de les grandeses’ de Tarragona és una lloança a la seva pàtria, un paradís per a l’autor, i un veritable reclam turístic de l’època. El tenim a mà gràcies a la edició digital que n’ha fet TINET: www.tinetbiblioteca.org.


24 | Opinió

26 de maig de 2010 |

ENVIA LES TEVES CARTES AL DIRECTOR I ARTICLES D’OPINIÓ A LECTOR@NOTICIESTGN.CAT

OPINIÓ

(*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors publicades en el setmanari. Els articles es publicaran íntegres i amb fotografia de l’autor si aquesta és facilitada.

CARTES AL DIRECTOR

EDITORIAL

El traçat ferroviari a “Calendas Grecas”

UN GOVERN A LA DERIVA

En tiempo de tribulación no hacer mudanza” era un savi consell que donava Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús. Temps de tribulació són els que estem vivint en les economies occidentals i, molt particularment, a Catalunya i Espanya, on les males notícies no paren de

succeir-se. La tempesta perfecta, anunciada una i altra vegada pels experts o per qualsevol ciutadà amb un mínim de sentit comú i negada sistemàticament pel govern Zapatero, ha esclatat amb tota la seva intensitat. Tots els vaixells de la “flota” europea naveguen en mig de les mateixes aigües turbulents i n’hi ha algun que fins i tot està a punt del naufragi, com és el cas de Grècia. Però mentre els grans vaixells (Alemanya, França, Anglaterra) naveguen sota el comandament de capitans ferms, discutibles però amb un rumb clar, en el cas d’Espanya el capità Zapatero ha estat fins ara jugant a cartes, quan no absent, enmig de la tempesta, esperant que els altres vaixells trobessin la sortida per aprofitar la seva estela. Fa uns dies Zapatero va rebre la notificació per part dels seus col·legues europeus, i també de fora, en el sentit que el seu comportament erràtic i negligent posava en perill tota la flota. I ara sembla que s’ha posat a manar. Però el que ha fet fins al moment han estat poc més que cops de timó, a quin més fort. Començava pels més dèbils (pensionistes i dependents) i els més fàcils (treballadors públics) i durant uns dies s’ha dedicat a amenaçar els més rics, més de cara al seu públic ‘mitineguer’ que altra cosa. El dilluns assistíem a un espectacle marxista (no de Karl, que no és el President, sinó de Grouxo) en què el Govern publicava en el BOE un termini de només 24 hores (insòlit en un estat de dret!) per impedir als ajuntaments augmentar el seu endeutament. Ja tenim uns quants alcaldes, els més aplicats, corre-cuita a aprovar a la tarda més endeutament. Però alguns dels alcaldes més llestos ja sabien que el millor era anar al pont de comandament i pressionar el capità, perquè com ha vingut demostrant abastament, la seva màxima no és la de Sant Ignasi sinó la de “donde dije digo digo diego”. I efectivament el dimarts el BOE publicava que ara es donaven 6 mesos més per endeutar-se. Esperpèntic.

Deia el meu catedràtic d’Economia d’Empresa, que quan d’una reunió se surt, sense calendari, terminis, prioritats i finançament, és que la reunió ha estat un fracàs, una pèrdua de temps de tots i de l’empresa que sovint no es pot permetre aquests fracassos. Això ha estat la reunió de l’alcalde Ballesteros, amb membres de la Generalitat, Cambres de Comerç, Autoritat Portuària, Regidors, etc. Sí senyors i senyores, un solemne i rotund fracàs i això que la tertúlia (que no debat sr. Ballesteros), era sobre cosa tan important de present i futur com el traçat del tren, el TAV, l’estació intermodal, la Y ferroviària i fins i tot la Z. Rés, amb paraules del propi Ballesteros, no s’han definit ni terminis, ni prioritats ni finançament. L’optimisme ballesteril s’ha limitat (com sempre) a farem..., futur..., es farà? i coses tan ambigües que fins i tot el Sr. Burgasé, antic gruista i ara President del Port, ha dit que si el corredor del Mediterrani i l’ample europeu arriba d’aquí a 15 anys, ens podem donar per satisfets. Això sí, el Sr., Manel Nadal de la Generalitat, ha afalagat al nostre alcalde i li ha dit que els dos estan d’acord en un 95% del Pla Director d’Urbanisme de l’àrea de Tarragona, home si és un Pla, es que deu està fet i acceptat per les dues Administracions, ¿digo?. En tot en Ballesteros, en la seva frivolitat, ha arribat a dir que l’Estació del tren anirà a l’Horta Gran, prop del Francolí, encara que ell “personalment” prefereix a sota la plaça Imperial Tàrraco. Miri Sr. Ballesteros, a vostè no el paguem per què digui on vol una cosa “personalment” perquè hi visqui a prop, el paguem perquè proposi i defensi el que més interessa a Tarragona, estem?. De totes maneres en les ultimes retallades del cap del gremi socialista, em sembla que el senyor Burgasé ha tirat curt, doncs ara les infrastructures i inversions públiques, han fet allò de “arrancada de cavall parada de burro”. L’únic coherent i assenyat va ser el Sr. Aregio, que va dir que l’estació central, és fes on s’hi pugui anar a peu o en bus, i que és corregeixi el Pla General de Tarragona que encara situa l’estació Central al costat de l’antiga Tabacalera.

5

El Fons Monetari Internacional convida Espanya a adoptar reformes “ràpides, urgents i decisives”. Men-

Cesc Olivé - Tarragona

trestant, un govern amb la credibilitat perduda des de fa temps es dedica a donar cops de timó. En aquesta hora transcendental per al futur d’Espanya i de Catalunya els nostres representants democràtics haurien d’activar tots els mecanismes al seu abast per donar al país una direcció responsable, ferma i coherent, característiques que ha demostrat abastament que no té José Luis Rodríguez Zapatero.

CCOO Los titulares de estos días me deprimen. Acabo de leer que CCOO propone ir a la huelga? por el giro a la derecha? ¿Están de broma? ¿Los millones de euros que reciben los sindicatos, fruto de

S Y N A


Opinió | 25

| 26 de maig de 2010

OPINIÓ nuestros sudores, tienen como único objetivo que se mantenga un gobierno de izquierdas? No sé porqué tenía la ilusión de pensar que velaban por la justicia del trabajador, por defender al desprotegido o cosas así. Pero ya lo han demostrado en muchas ocasiones, de hecho nadie entiende a qué se dedican exactamente o qué hacen con la barbaridad de dinero que reciben. Porqué lo que no es lógico es que todavía no hayan salido a la calle. Por cosas mucho menos graves, si hubiera un gobierno de otro color, evidentemente ya habrían colapsado el asfalto. Y con esto no defiendo una huelga general, lo que agravaría aun más la penosa situación. Defiendo la honestidad, el buscar la justicia y no sólo fomentar la división entre derechas e izquierdas , cosa que me parece lamentable. Pilar Crespo - Tarragona

Sr. Ballesteros Fa cosa de 3 o 4 anys vaig parlar amb vostè del tema que després li recordaré, el seu secretari en va prendre nota, i res de res, després he parlat amb dos regidors, i res de res, amb una persona que te un càrrec important a l’Ajuntament i res de res, finalment amb el síndic de greuges, que ja em va advertir que ell segurament no podria fer res al respecte. Bé, el tema són els semàfors que hi han a la rotonda de l’Hotel Imperial Tàrraco, fa temps que estan anul·lats, però per efecte òptic del sol el color vermell sempre es veu i els pobres turistes, o bé, algun tarragoní que no passa sovint per aquesta cruïlla, es queden esperant que els maleits semàfors es posin en verd, es fan cues fins que algun cotxe té la delicadesa de parar, o jo, que cada dia passo per aquest indret i els hi dic que passin, que no funciona. Només

caldria posar un adhesiu indicant obert, open, abierto. Espero que això es solucioni en breu. Molt agraïda. Menchu Tarrasa - Tarragona

Atracament de la borsa als Espanyols Una agència pot qualificar un país d’insolvent i fer-li encarir el deute? L’especulació borsària pot fer canviar la política econòmica d’un Estat? Sí, això és el capitalisme. L’estat té deute en part per les conseqüències de la crisi financera i ha hagut de posar diners per salvar els bancs privats. Ara els bancs compren bonos i fan especulació per guanya més diners. Paguem el deute públic encarit pels bancs especuladors amb els nostres impostos. Els impostos no poden servir per a que els responsables del desastre financer s’enriqueixen. En el món globalitzat els lladres ja no tenen pinta de gàngster són, vestits de trajes i corbata. Han aconseguit sembrar el rumor de la insolvència Espanyola i el resultat és que hem de reduir sous i prestacions per tranquil·litzar els mercats. El poder polític ha perdut la batalla. Els especuladors fan perillar l’estabilitat econòmica i la nostra recuperació com si fos apostes al casino i no hi som al casino, d’aquesta conducta irresponsable depenen 45 milions de persones i empreses. Hem pogut veure com la Comissió Europea de Barroso de dreta s’ha doblegat al xantatge i ha obligat al pdt Zapatero ha canviar la seva política econòmica. Obligar Espanya a reemborsar més diners enguany per un rumor és una equivocació i la inflexibilitat i complicitat del FMI i UE no té sentit. El deute s’ha de tornar, però quan toca pagar. El primer és la recuperació del PIB i no el deu-

te. Es necessari retirar el respirador artificial d’un malalt quan aquest no té encara el cor bombejant? Els estats haurien de poder seguir impulsant l’economia i pagar el seu deute més endavant. Aquesta hauria sigut la bona decisió. No ha sortit així perquè els especuladors ens han pressionat. La primera gran reforma per a la recuperació econòmica i la creació dels llocs de treball és la reforma financera. Agilitzar el crèdit a les empreses i famílies, suprimir l’especulació sobre les matèries primes, bonos de l’estat, regular els hedg funds, són les assignatures pendents. On són els propòsits de Sarkozy i Merckel per reformar el capitalisme. Només la esquerra reformarà el sistema financer. No és el mateix la dreta que la esquerra. La UE de dreta s’ha doblegat als poderosos capitalistes fent pagar la factura els treballadors. Agraeixo al Pdt Zapatero haver intentat fins l’últim moment no transferir la factura del deute als petits, els pensionistes, petita empresa, autònoms, treballador i famílies perquè ells no són responsables de la crisi. Eric Bennmann - Tarragona

Una jornada saludable i estimulant Vaig assistir a la jornada sobre l?organització territorial del Camp de Tarragona del dissabte 15 de maig, organitzada per la Fundació Josep Irla. Hi era per aprendre conceptes i les conclusions que en vaig treure em satisfan. Agraeixo que la jornada defugís debats estèrils, i trobo estimulant que hi hagués gent de Tarragona, Reus, la Canonja, Cambrils, Mont-roig, Falset, Alforja, les Borges del Camp, Salomó, Vila-rodona... De lleis i de models d?organització no n?entenc, però sí que comparteixo la voluntat que va predominar a la jornada. Del que es tracta és que aquest territori tingui una visió

LUXE A PREU...

Via Augusta, 69- TARRAGONA 2

C/Hernández Sanahuja, 5 43002 Tarragona Telèfon 977 24 01 34 vilabella@tinet.cat www.moblesvilabella.cat

Esta mañana día 22 de Mayo Esta mañana día 22 de Mayo, me pongo a leer la prensa de Tarragona y me encuentro las dos noticias que os mando, la primera que la ley de la dependencia se retrasa, ¿cuantas personas, familias están necesitadas de que otra persona las cuide? ¡y esto no puede esperar! La segunda es la restauración de la catedral de Tarragona, me parece bien que se cuiden los monumentos históricos, pero mi indignación es que, la restauración empieza la semana próxima o sea, YA y después las obras costarán 9,3 millones de euros. Me pregunto, ¿por que tan rápido y quien pagará este dinero?, las familias tienen que pasar como puedan y sin que nadie les ayude a sus labores y necesidades mas básicas, (es su problema), en cambio la catedral que es preciosa, pero solo es un monumento hay que hacerlo rápido, creo que el mundo esta al reves y en momentos de crisis y recortes, primero son las personas que todo lo demás. Gracias por leerme, espero ser entendido y deseo que las personas sean bien atendidas. Joan Montala - Tarragona

S RTA DO OFE RIZA DES ÉS EN APON J

Tel. 977 21 25 67

Rambla Nova, 123 baixos - TARRAGONA

s ble o s m reus! r o ill rs p m s El millo als

Maurici Preciado - Tarragona

Servicio de todas las técnicas en extensiones

Garantia:

gència La teva a

SABADO

ABIERTO TODO EL DIA

conjunta per créixer i per projectar-se en un món global amb molts competidors. I la visió conjunta no es pot aconseguir si Tarragona i Reus es donen l?esquena en temes comuns. Altres territoris propers, com Castelló i Barcelona, tindran via lliure per imposar els seus punts forts, que en tenen. Però nosaltres també en tenim. El soroll i l?enrenou promogut per partits polítics i moviments acòlits, al voltant de noms dins del projecte de llei de les vegueries, ens han tapat el veritable quid de la qüestió. A la població, crec, no li importa el ditxós nom d’una vegueria, sinó que la nova administració li solucioni problemes.

nça!

de confia

VENDA, LLOGUER I ASSEGURANÇES

www.finquesimperial.com Avinguda Prat de la Riba, 24 bx 43001 - Tarragona finquesimperial@gmail.com

Tel. 977 92 06 57 - 658 02 52 85

Rambla President F. Macià, 10 bajos e 43005 Tarragona (Lunes cerrado por descanso semanal)


26 | Opinió

Edita i distribueix: 23 de setembre, S.A. C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona

26 de maig de 2010 |

Director: Manuel Sanromà msanroma@noticiestgn.cat

Redacció i fotografia: Èxit Comunicació, S.L. 977 25 99 11

Cap de redacció: Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat

Coordinació de continguts: Èxit Comunicació, S.L. Montse Adan Agnès Llorens redaccio@noticiestgn.cat Estudiants en pràctiques: Anna Company i Ana Gómez

Disseny original: Èxit Comunicació Folc Lecha disseny@noticiestgn.cat

Departament comercial Cap comercial: Manel Novella mnovella@noticiestgn.cat Assessora comercial: Marta Dalmau

Imprimeix: Promicsa D.L.: T- 1062- 09

cartes al director lector@noticiestgn.cat classificats classificats@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat

OPINIÓ

ANTONI VIVES - SENIOR ADVISOR DEL CATALAN OBSERVATORY DE LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

JAUME NOLLA PERIODISTA

JOAN ARAGONÈS MOSSÈN

Lliçons apreses

A cada bugada...

Coses del vent i del foc

A aquestes alçades de la crisi, hi ha algunes lliçons que haurien d’esdevenir aprenentatge per a tots nosaltres. Només de l’aprenentatge real, de l’interiorització de les lliçons que ens ofereix el tràngol que estem passant, podrem fer front al futur amb garanties. Aquí n’hi ha un parell o tres que potser són d’utilitat: - Només se’n surten els països amb economies basades en el coneixement. Quan parlo de coneixement parlo d’avenços tecnològics, parlo de disseny punta, parlo de processos productius renovats, parlo de governances de nou encuny. Parlo en definitiva d’economies que no s’han adormit en un racó, esperant temps de bonança que ja no han d’arribar mai més si no s’està en forma. Estar en forma, a nivell econòmic, vol dir progressar amb l’estat de l’art de la ciència, de la tècnica, del dret, del disseny i de totes les disciplines, siguin les que siguin. Abans les economies lluitaven contra l’obsolescència tancantse en elles mateixes o devaluant la moneda. Els sonen d’alguna cosa les receptes? Doncs cap d’aquestes receptes no és viable, avui. - La crisi és sistèmica. No parlem doncs d’una crisi superable amb pedaços. Si la crisi és sistèmica calen solucions sistèmiques. Això vol dir que ens hem de desempallegar al ritme que es pacti, però desempallegar al cap i a la fi, de les parts de les nostres economies que no aportin valor afegit al conjunt. Atenció! Això no vol que ens ho carreguem tot, ni molt menys! Hi pot haver sectors artesanals que ben ubicats, ben comercialitzats, facin un bé evident al conjunt de la societat; per no parlar de certs modes d’agricultura que per a algú caldria eradicar, però que a l’hora de la veritat resulten molt més barats que no pas mantenir el paisatge artificialment. Quan parlo de crisi sistèmica parlo de la necessitat d’obrir nous camins en l’àmbit de l’energia. Què seria Catalunya si, des d’ara mateix, ens proposéssim esdevenir la primera potència del món en energia solar, per exemple; o en energia talàssica? Un somni? No era un somni per a Finlàndia esdevenir la terra de les TIC? El trencament del sistema econòmic ens ha d’obligar a prendre decisions de caire estratègic que tinguin un camí previst mínim de vint anys. Només així serà possible sortir reforçats de l’atzucac actual. - Cal bastir un nou pacte comunitari, un nou pacte social. Els pactes dels anys setanta s’han exhaurit. El món occidental ha entrat en una fase nova després dels anys de l’or, després dels noranta del XX i de la primera desena del segle XXI. L’individualisme a ultrança, la inconsciència social, han de donar pas a un nou pacte que reculli el millor de les capacitats individuals, que ara hem après que són d’una potència sensacional, i el millor de la força del grup, on tothom hi té part de responsabilitat i de benefici. Gràcies a les classes mitjanes i als seus impostos, rescatem bancs, financem deute de tot el món. Ha de ser amb la col·laboració de tothom que, sortint de la crisi, generem un nou contracte que ens faci partícips a tots plegats del viure en comú, partícips del finançament de serveis i d’infrastructures i, és clar, del seu gaudi. És la condició sine qua non per garantir la qualitat democràtica de les nostres societats.

…perdem un llençol. Una veritat aforística que pateix l’Església Catòlica Romana des de fa un parell de segles pel cap baix. Però en el darrer terç del segle XX, a cada bugada, més aviat ha perdut, la roba, el sabó i la batedora. A cada cerimònia litúrgica que assisteixo em trobo amb tot un seguit de disbarats que provoquen unes immenses ganes d’apostatar. Capellans post-hippys que fan i diuen tot un seguit de ximpleries a mitja missa. Cançons infectes que tenen la pretensió de fer cantar al poble (quan la majoria de vegades, valdria més que el poble guardés un silenci respectuós, cosa cada vegada més difícil a dins del Santuari o en una processó). I l’obsessió permanent al voltant de preocupar-se per saber amb qui vas al llit, enlloc de preocupar-se perquè entenguessis la profunditat del missatge evangèlic i bíblic en general. Per no parlar de l’arquitectura dels Temples moderns. No només abandonen el sentit intrínsec que ha de tenir tota arquitectura sagrada, sinó que et produeix una sensació lamentable de trobar-te a dins d’un magatzem amb tot d’estructures cúbiques i deformades de suposats sants i marededéus. Si el romànic servia per a la introspecció i el gòtic per a l’elevació de l’esperit, les Esglésies modernes serveixen perquè t’enervis. L’abandonament dels ciris per llumetes elèctriques que no serveixen per a les funcions que fan els ciris (o les llànties d’oli). L’abandonament del llatí i de la música sacra de qualitat per una actitud prosaica i carrinclona. Fins i tot l’abandonament de tradicions ancestrals o de l’encens (Paraules textuals d’un capellà en una cerimònia on sempre n’hi ha d’haver: no cal, l’encens!). I finalment la profanació d’un espai sagrat (entenent profanació com el fet de convertir un lloc sagrat en una zona profana i vulgar) han provocat l’allunyament de la gent del Catolicisme. Hom culpa la societat moderna d’aquest fet. Potser la reflexió l’haurien de fer els “suposats” pastors i guies del ramat: estan segurs que no són ells els qui han perdut la fe?

Les tres festes pasquals –Pasqua, Ascensió i Pentecosta- són la celebració d’un triple aspecte del mateix esdeveniment: Jesús ha ressuscitat, és a dir viu i és present entre nosaltres (Pasqua). És una presència real que no cau, però, dins del camp dels nostres sentits, no és visible, ni tangible, ni audible físicament: ha “pujat al cel” (Ascensió). Però és real i necessitem metàfores per poder explicar la seva naturalesa i la seva activitat (Pentecosta). L’Evangeli ho fa amb dues molt significatives: el vent i el foc. El vent és imprevisible: “bufa on vol i sents la seva remor però no saps d’on ve ni on va”. Obrir-nos a l’acció de l’Esperit significa convertir-nos en éssers sorprenents, inexplicables. Persones que no segueixen el camí del sentit comú, de la prudència humana, de la mediocritat general. Que no segueixen l’itinerari programat de “tots fan el mateix” o “sempre s’ha fet així”, ni la sendera ben senyalitzada del costum i de la rutina. La vida cristiana és fidel a l’Esperit en la mida que és capaç de sorprendre. El vent no es pot agafar. No es pot engabiar, ni administrar, ni controlar. Està molt bé que en l’Església hi hagi lleis, reglaments i normes; com tota societat humana, els necessita. Però no pot estar totalment lligada a les lleis, reglaments i normes, que són un mitjà i no un fi. I no són ells els qui la tenen d’empènyer, sinó l’Esperit Sant que és impossible de posar dins de cap llei, reglament o norma. El vent és imparable. En la seva força irresistible supera tots els obstacles, escombra les pors, abat les seguretats, doblega totes les resistències. No és possible parar el vent. Cal abandonar-se a la seva força i deixar-se portar per la direcció que ell marca. El vent es diverteix portant-nos on ell vol. En una paraula, l’Esperit, com el vent, és una realitat dinàmica, no estàtica. No el posseïm nosaltres sinó que som posseïts per ell. No s’explica, però es veuen els seus efectes. No se li pot posar una direcció o una mida sinó que és ell qui les fixa. L’Esperit té per costum no deixar com estaven ni les persones ni les coses. Un altre símbol de l’Esperit Sant és el foc. El foc que illumina, que escalfa, que purifica i que té tendència a propagar-se perquè està fet per estendre’s i no pot mantenir-se dins d’uns límits: quan el foc no s’estén, s’apaga. Ser foc significa fer-se persones que no són mai iniqües, davant de les quals és impossible restar indiferents. Persones que no tenen por de cremar-se i no es posen a una distància de seguretat. Persones que no es cobreixen amb les cendres de la pròpia prudència. La missió del cristià no és la de donar seguretat, sinó llum i calor.


Blog_Esfer@

| 26 de maig de 2010

SELECCIÓ D’ARTICLES QUE ELS NOSTRES LÍDERS POLÍTICS PUBLIQUEN ALS SEUS BLOGS D’INTERNET

| 27

BLOG_ESFER@

BEGOÑA FLORIA PSC PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

QUIM NIN CIU PRESIDENT CDC COMARQUES DE TARRAGONA

SERGI DE LOS RIOS ERC PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ALEJANDRO FERNÁNDEZ PP PORTAVEU GRUP MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tenim coses a explicar i ho farem, a Tarragona seguim creient en el President Montilla

La fusió que permet guanyar el futur

Organitzar el Camp de Tarragona

Ballesteros com Zapatero

ón dades objectives, en els darrers set anys, els quatre darrers el Govern de la Generalitat, sota la presidència de José Montilla, ha construit més infraestuctures que mai, ha hagut una acció sense precedents en politiques socials a Catalunya i, més en concret també, a les comarques de Tarragona. Ara, són temps difícils, tot i això la ciutadania sap que cal més que mai gent seriosa i que el President Montilla ha dut a terme polítiques per fer front a les situacions presents i també per assentar les bases per tenir les condicions econòmiques i socials més òptimes quan la situació millori, el delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté ho explica molt bé a l’editorial del darrer butlletí de la Delegació. És per això que els socialistes de Tarragona SEGUIM CREIENT en el president Montilla i sabem que hi ha molts ciutadans i ciutadanes que comparteixen aquest sentiment. Ara és l’hora d’iniciar el camí per revalidar aquesta confiança, i per fer-ho s’ha possat en marxa el comité electoral de la Federació del PSC-Camp de Tarragona, coordinada per Javier Villamayor. A la presentació va destacar que “el comitè està format per 30 persones representants de tot el territori, de totes les comarques del Camp de Tarragona. Es tracta d’un equip que conjuga experiència i renovació, amb gent jove que introduirà noves formules per explicar tot el que s’ha fet durant aquests quatre anys. Durant aquests cinc mesos que resten fins a les eleccions treballarem a fons per mobilitzar l’electorat progressista i d’esquerres de les nostres comarques.” A l’acte...

a una setmana, per unanimitat, l’assemblea de Caixa Tarragona va acceptar la integració de l’entitat en una nova caixa conjuntament amb Caixa Catalunya i Caixa Manresa. Era l’acord necessari per guanyar el futur. A les poques hores es donava a conèixer que el president de Catalunya, Narcís Serra no repetirà en el càrrec de la nova institució financera i que els actuals directors generals de Manresa, Feliu Formosa i de Tarragona, Rafael Jené, també plegaran. També es va fer públic l’organigrama directiu de la nova Caixa. Un signe evident, que amb discreció, els que toquen el dos ja s’havien encarregat de fer la tasca d’assignació de nous gestors i responsabilitats. He seguit molt de prop la fusió. I estic plenament convençut que el resultat final es prou satisfactori. Per això, quan veus que uns quants indocumentats parlen de mal negoci demostren o bé la seva ignorància o, el que es pitjor, mala fe. O potser volien que l’operació acabes malament per poder sucar-hi pa? La nova institució tindrà un marcat caràcter territorial. I aixó es notarà en el procés per escollir la nova presidència, ja que caldrà consens entre les diputacions de Tarragona i Barcelona. O en el percentatge territorial i el conjunt de l’obra social, o en el fet que la immensa majoria d’oficines i el respectiu personal de l’actual Caixa Tarragona seguiran en actiu. Quan es toca d’oïda es corre el risc de ficar-se de peus a la galleda. I és el que ha passat darrerament. Algú ha demostrat que estava a la lluna en aquest tema i ha engaltat acusacions totalment desviades. Si no saben del que parlen que ho consultin amb els ...

l passat dissabte, la sala de Graus de la facultat de Jurídiques de la URV va viure una jornada més que interessant sobre l’organització territorial al Camp de Tarragona. Organitzada per la Fundació Irla i per la URV, diverses ponències ens van acostar a la realitat d’un territori amb més de mig milió d’habitants, des del punt de vista del dret, l’economia o la geografia. Vam poder conèixer la realitat del Camp de Tarragona i la necessitat de sumar a partir d’un debat serè i representatiu del territori. La jornada va anar més enllà de les dues grans ciutats –Tarragona i Reus- i va comptar amb aportacions de gent del Priorat, el Baix Gaià, l’Alt o el Baix Camp. Una jornada, doncs, per aprendre i per constatar que es pot treballar més enllà del soroll i de l’espectacle que determinats actors han volgut fer en un debat com el de l’organització territorial. El Camp de Tarragona és un territori que ha canviat molt en els últims anys. És lògic pensar que cal una nova organització territorial que respongui a les realitats actuals i a les necessitats de la gent. El Camp de Tarragona és un entramat complex de ciutats, de relacions econòmiques i socials, en totes les direccions. Una àrea metropolitana que necessita la cooperació i la suma per avançar. Esforços conjunts entre institucions, entre municipis i ciutadans. I ens ha de servir per a fer aquesta suma, per sumar energies i desenvolupar les potencialitats del Camp de Tarragona. Ja he dit abans que aquesta organització territorial ha de respondre a les necessitats actuals de la ciutadania i el territori. Uns nous ...

S

F

E

D

http://begofloria.blogspot.com/2010/05/tenimcoses-explicar-i-ho-farem.html

http://quimnin.info/index.php/la-fusio-quepermetra-guanyar-el-futur/

http://blocs.esquerra.cat/sergidelosrios/bloc/ organitzar-el-camp-de-tarragona

http://www.alejandropopular.com

esprés de tres anys d’idolatria cap a Zapatero, Ballesteros prova de desmarcar-se del seu, fins ara, permanent model a imitar. El seu brindis al sol per diferenciar-se del President del Govern espanyol dient que ell no baixarà el sou dels funcionaris municipals (quan està obligat a fer-ho i ell ho sap perfectament) és la prova definitiva que l’idil·li s’ha acabat. Però no li serà tan fàcil a l’Alcalde renegar del que ha estat el seu model a imitar durant tant de temps. I és que són igualets els dos. Parteixen tots dos de la formula del gran gurú de la comunicació de l’esquerra europea Lakoff, que considera que “la realitat no existeix, és una construcció mental que es modifica a través del llenguatge”. Zapatero i Ballesteros comparteixen aquest culte a allò simbòlic, a l’optimisme antropològic que intenta amagar la realitat fins que aquesta ens matxaca, a les promeses constants, a l’escenificació grandiloqüent. He de dir, en honor a la veritat, que només una cosa els separa i és que Ballesteros no estigmatitza col·lectius com ha fet ZP amb els catòlics o els empresaris. S’ha de ser just en això, però Ballesteros és tou i això sí que el torna a igualar a ZP, que com s’ha demostrat ara, quan venen mal dades, s’enfonsa. Tarragona té endavant reptes molt complicats i necessitem fermesa, una mica d’audàcia i la duresa mental necessària. Tarragona no necessita un altre ZP o ho pagarem molt car.


28 | Gastronomia

26 de maig de 2010 |

GASTRONOMIA

20 a la Rambla, gastro-bar i espai gastronòmic Fèlix Llovell, Tarragona

Fa anys que els gourmands de les comarques tarragonines van descobrir el bon fer davant els fogons d’aquest jove xef, Juan Diego, ple d’inquietuds i possibilitats, autor d’unes elaboracions de cuina creativa molt interessants. Des de l’estiu del 2009 va iniciar un nou projecte de restauració, també a la capital, aprofitant un espai que ocupava un restaurant que va tancar, en el número 20 de la Rambla Nova, a dos passos de la Balconada del Mediterrani. José Cordero, el nou propietari, l’hi va confiar la direcció i la cuina del nou establiment, una vegada rehabilitat i condicionat el local, que porta per nom “20 a la Rambla” i que es defineix com gastro bar i espai gastronòmic.

Què ens ofereixen? Amb una decoració moderna i molt agradable, el gastro-bar, amb una capacitat per a 60 comensals, ofereix una línia de cuina de tapes tradicionals d’alta qualitat i altres elaboracions clàssiques d’exquisida elaboració. Entre les especialitats estan el pop estil feira 2006; montadito XXL de petxina de pelegrí amb panceta rostida i cacauet en dues versions; truita d’estiu amb fuet temperat; llom de tonyina, formatge la perera i eucaliptus cristal·litzat; costella de vedella a la brasa; maduixes al vinagre, vainilla amb petazeta, i cotó de sucre, sopa freda de síndria amb gelat de iogurt.

Més especialitats En l’espai gastronòmic, un menjador per a fins a 18 comensals, decorat amb elegància, trobem l’alta cuina que sap fer Juan Diego, amb especialitats com la versió freda de mol·luscs, gamba vermella amb clavells i cava sòlid; bou kobe a la brasa, amb fideos shiritake, shitake i sake, etc. A més de la carta, s’ofereix el menú de tapes, per 27,50 euros,

Un tracte exquisit 20 a la Rambla va ser el guanyador del “Premi Somriure” (millor servei) per votació popular a la II edició del “Tarragona dtapes”

un menú degustació clàssic de 6 plats i un altre de 13 plats, que és tot un festival. Com a plats nous de la carta podem esmentar l’arròs d’esturió amb cremós de caviar; “Cheetos pelotazos” amb crema de foie; carxofa, foie i taronja; truita d’estiu 2007 i, en el capítol de les postres, cafè amb llet i galetes Maria. El celler alberga unes 200 referències de vins i caves. Com vi de la casa alternen vins de les comarques de Tarragona. L’establiment conta també amb una terrassa per a 24 comensals i disposa de menjador per a fumadors.

Més de 25 anys d’experiència al seu servei. Especialistes en distribució a hosteleria i restauració

Naturalment ha participat darrerament en la II edició del “Tarragona dtapes” essent molts els tarragonins que l’han degustat i ha estat el guanyador del “Premi Somriure (millor servei)”, segons la votació popular.

POL IND. L’ALBA C/ VILAFORTUNY, PAR A18 NAU 5 43480 VILA-SECA TEL. 977 396 038 E-MAIL: comandes@operacions62.cat

20 A LA RAMBLA Adreça: Rambla Nova 20. 43004 Tarragona. Tel: 977 23 57 11 Horari: De 8.00 a 23:30 el gastro-bar i l’espai gastronòmic 12.00 a 23.30. No tanca. Targetes de crèdit: 4B, Màster card, 6000 i Visa. Serveis: Aire condicionat. Terrassa. 1 menjador privat per a fins a 18 comensals. Aparcament públic. Web: www.20alarambla.cat

BUFFET CATALÀ

Qui vulgui una bona cuina, al Tiberi heu d'anar. Des de 1981, bufet típic català. Només sabem fer la cuina casolana i ara també carns a la brasa incloses. Laborals 10,50€ Nits i festius 11,25€ Tf 977 242896/ 977 235 403 Horari de 13:00 a 16:00 i de 20:00 a 24:00 (tanquem dilluns) C/ Martí d’Ardenya, 5 - TARRAGONA


Motor | 29

| 26 de maig de 2010

MOTOR

Alfa Romeo Giulietta Alfa Romeo recupera el Giulietta per celebrar el seu centenari El nou Alfa Romeo Giulietta és el model que reemplaça el 147. El Giulietta no tan sols estrena carrosseria, sinó que també estrena plataforma, suspensió i un nou motor. Alfa Romeo ja va batejar com a Giulietta un model de finals del anys 50, disponible amb carrosseria berlina, cupè i descapotable. L’any 1977 va fabricar un segon model amb el mateix nom. Ara el recupera per celebrar el seu centenari. Disseny exterior El nou model d’Alfa Romeo comparteix certs trets amb el MiTo i el 147. Els tiradors de les portes del darrere es tro· ben al marc de les finestres. La llum diürna és de díodes llu· minosos i ofereix la possibili· tat de tenir sostre panoràmic. El Giulietta presenta unes me· sures superiors a les del 147, fa 4,5m de longitud per 1,80 d’ample. És molt més ampli i confortable. El disseny és molt arrodonit, amb formes grans, aerodinà· miques i atrevides. El frontal continua presentant el triangle característic de la marca. Del capó surten dues línies que el travessen i arriben fins al logo· tip d’Alfa Romeo. Els llums da· vanters poden ser normals o de xenon i inclouen quatre llums LED que serveixen per la il· luminació diürna. Aquest tipus d’enllumenat també s’utilitza

per la il·luminació dels frens. La gama de llantes que ofereix és molt complerta. L’Alfa Ro· meo Giulietta només estarà dis· ponible en cinc portes. Disseny interior L’interior del Giulietta segueix en la línia estètica característi· ca de l’Alfa Romeo. Una super· fície d’alumini presideix la con· sola central que es pot escollir en diversos colors en funció de

AUDI A3 1.9 TDI 130CV (Oct 2002) Full Equip.

SEAT LEON 2.0 TDI 140CV full equip, año (maig 2006)

l’acabat. Els comandaments de climatització i àudio són grans i cridaners. Els marcadors són de color blanc i gris amb detalls vermells. Al arrancar el cotxe ambdós marcadors van fins al final i tornen. El maleter pre· senta un disseny regular que el fa molt útil.

sel. El gasolina ofereix el pac sport que porta de serie uns pneumàtics i llantes de mida superior. Els motors gasolina tenen 120, 170 y 235 CV, i el dièsel 105 i 170 CV. El gasolina 1.4 TB MultiAir de 170 CV té un sistema de distribució variable peculiar.

Motors El Giulietta es presenta en dues versions, motor gasolina i diè·

Característiques tècniques El control d’estabilitat entra en funcionament quan és ne·

cessari. Tots els Giulietta tenen el comandament característic d’Alfa Romeo denominat DNA. El botó està col·locat a la part de davant del canvi i té tres posicions: Dynamic, Normal, y All Weather. Al primer cas, el control de tracció permet cert lliscament de les rodes. “All We· ather” està previst per circular amb cadenes o sobre neu. La di· recció del model és d’assistèn· cia elèctrica.

ALFA ROMEO 1.9 GT 150CV (Ene 2006) Full Equip

MERCEDES CLASE E 270 CDi 177CV (Ago 2004) Full Equip+piel)

MERCEDES V 220 CDi AMBIENTE (Año 2000) Full Equip+piel

RENAULT LAGUNA II GRAND TOUR 1.9 DCI 120 CV (Ago 2001) Full Equip

FIAT PUNTO 1.2I (Mar 2001) Full Equip

FORD PUMA 1.4I 16V 90CV (Año 1999) Full Equip

JAGUAR X-TYPE 3.0 VE SPORT Full Equip+piel.,,

LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 138 CV (Jun 2001) Full Equip, 7 plazas

AUDI A4 2.0 TDi 6V 140CV (Año 2005) Full Equip

DAELING ADVANCE II 125 cc

KYMCO LIKE 125 CC (Año 2009) 2000Km

C/ REAL, 44 43004 TARRAGONA 977 21 22 16 www.automovilesamado.com

GRAN CHEROKEE LAREDO 3.1 TD (Oct 2001) Full Equip.

AUDI A3 1.8T (Año 1998) Full Equip

MINI COOPER 1.6 cc 115 cv (Año 09/03) Full Equip 50.000 km

CITROËN C4 1.6 HDI 110CV VTR PLUS (Jul 2006) Full Equip

PEUGEOT 206 CC 1.6I (Jun 2003) Full Equip.

FORD FOCUS CABRIO 2.0 TDCI TREND 136CV, Full equip, 28000km, (mayo 2008)

COMPRA VENTA DE VEHICULOS REPARACIONES EN GENERAL

TALLER PROPIO

VW GOLF CABRIO, 1,81. año 98

MERCEDES ML 270 CDI 136CV, Full Equip, año 11/01


30 | Esports

26 de maig de 2010 |

esports

Els Jocs Juvenils Europeus de Tarragona tanquen amb un gran èxit de participació Més de mil persones han estat vinculades directament amb la competició, 700 dels quals joves esportistes

U

ns 700 esportistes d’entre 15 i 16 anys han participat en el certamen esportiu que durant 4 dies s’ha celebrat a la ciutat de Tarragona. Aquesta quota de participació és molt més elevada que l’edició anterior, celebrada a Tortosa, en què hi van assistir al voltant d’uns 350 joves. Si als 700 participants li sumem totes aquelles persones que han intervingut en els jocs, bé des de l’organització o com a familiars, fa un total de més de 1.000 persones vinculades als Jocs. Pel que fa a l’organització, unes 200 persones, entre actors, ballarins, personal tècnic i de producció, han estat treballant perquè els actes d’inauguració i cloenda tinguessin l’especta· cularitat cercada. A banda, una quarantena de persones s’han encarregat de l’organització tècnica dels Jocs i 20 volunta· ris de Protecció Civil han col· laborat per al correcte desenvo·

lupament del certamen. L’organització d’aquests Jocs s’ha basat en tres eixos fona· mentals: la presència als mit· jans de comunicació, inclosos Facebook i una pàgina web pròpia; la participació ciuta· dana, mitjançant un nombrós grup de voluntaris que han col· laborat en totes les tasques, i la inclusió, per primera vegada, dels Special Olimpics. A nivell institucional, els Jocs tancaran amb el balanç d’ha· ver elaborat una reglamentació fins ara inexistent, proposada per la delegació de Tarragona, que serà clau per designar la ciutat organitzadora i tots els aspectes de funcionament del certamen.

Resultats de la competició Pel que fa a les competicions esportives, Siena, amb un total de 72 punts, ha estat la ciutat que més punts ha obtingut en el conjunt de totes les compe·

ticions. Per la seva banda, Tarragona ha quedat en un meritori 4t lloc després d’haver assolit la xifra

Fotografia oficial de temporada de l’equip femení del Nàstic de Tarragona Coincidint amb la celebració de la 1a Setmana del Nàstic a Parc Central, que va finalit· zat el passat 22 de maig amb un gran èxit de participació, l’equip femení del Nàstic de Tarragona va fer la sessió ofi· cial de fotografies de la tem· porada a les instal·lacions del centre comercial. A l’ac· te hi van participar totes les jugadores de l’equip, així com el cos tècnic i la direc· tiva del club, representada pel President de la SAE, José María Fernández, el director general, Lluís Fábregas, i el director de futbol base, Yago Aguilar. Parc Central és el pa· trocinador oficial de l’equip femení del Nàstic de Tarrago· na, que enguany ha jugat la seva primera temporada de competició. L’equip grana,

tot i que no ha aconseguit guanyar cap partit durant la fase regular, ha mostrat un alt esperit competitiu i una gran il·lusió en aquest pri· mer any de funcionament.

L’any vinent Parc Central continuarà donant suport a aquesta secció esportiva del club tarragoní, animant-les a continuar representant Tar· ragona.

de 53 punts, per darrere d’Avi· nyó (64) i de Pancevo (57). Els Jocs es van clausurar aquest passat diumenge amb un

espectacle que va omplir el Camp de Mart de foc i color, en què també hi va participar el Ball de Diables de Tarragona.

Campanya de socis de l’ADT per a la propera temporada L’ADT Tarragona va anunciar que en breu s’iniciarà la cam· panya de socis de cara a la tem· porada 2010/2011. L’objectiu del club tarragoní és aconseguir la liquiditat neces· sària per tancar la temporada a zero, a causa del retard en el pagament de diverses subven· cions tant d’aquest any com del passat. El preu del carnet es mantindrà en els 50 euros i, a banda dels socis, també s’in· tentarà captar nous abonats entre la societat civil i perso·

nalitats de Tarragona. L’objec· tiués clar: obtenir liquiditat i augmentar la massa social de l’ADT. A dia d’avui, falten 40.000 euros per saldar les factures d’aquesta temporada i tancar l’exercici sense cap deute, un fet que el president de l’ADT, Robert Hernández, va definir com a “gran fita, ja que en els moments complicats que es viuen actualment no tothom pot dir que té els comptes sa· nejats”.


Cultura | 31

| 26 de maig de 2010

CULTURA

Que la teva mà esquerra no sàpiga què fa la dreta

John Malkovich revoluciona Tarragona amb un espectacle que no va deixar indiferent

F

ocs artificials, flaixos de càmeres, cops de colze, àries de Mozart, evocacions de Don Joan, entusiasme i decepció a parts iguals. Totes aquestes sensacions resumeixen l’estada de quaranta-vuit hores de l’actor John Malkovich a Tarragona, una incursió que ha permès a aquest astre de fama internacional promocionar la seva admiració per Jujol i interpretar The Infernal Comedy, evocació moderna del seductor incorregible que l’actor va interpretar a mig gas. Ara que tothom sap escriure el seu cognom –i quan encara ressonen els ecos de les corregudes als passadissoss centenaris del Metropol– podem dir que Malkovich no va deixar indiferent a ningú. El Teatre Metropol va celebrar aquest cap de setmana el seu segle d’existència amb un brutal passeig pels suburbis de la condició humana de la mà del mediàtic actor John Malkovich. Dijous i divendres, el teatre es va omplir de gom a gom d’espectadors disposats a endinsar-se en la historia The Infernal Comedy de Michael Stringer, el cas real de l’assassí Jack Unterweger, un seductor que va romandre més de quinze anys a la presó i en va sortir en llibertat recolzat per les mostres de suport i per convertir-se en un prestigiós escriptor. Quatre anys més tard, Unterweger és acusat d’assassinar nou dones, és condemnat de nou a restar entre reixes en cadèna perpètua i es penja amb els cordons de les sabates i el seu xandall. Irònicament, després de morir, l’assassí és declarat innocent. “Tot el que he escrit durant la

Una taula, dues sopranos, un quartet de corda i Malkovich al mig, a punt de posar-se a la pell del pèrfid Unterweger. /MAURI

meva vida és pura mentida”, així s’inicia el monòleg a través del qual Malkovich navegava –a

vegades més endut per la corrent que res més– per la vida d’Unterwerger, acompanyat de

l’Orchester Wierner Akademie i les magnífiques sopranos Marie Arnet i Bernarda, cal repetir-ho,

magnífiques en la seva tasca de resistir les envestides d’un Malkovich vestit de blanc, amb camisa estampada i totalment deixat anar per les onades del seu personatge. Les dues intèrprets femenines s’encarregaven d’interpretar totes les dones de l’assassí. Que la teva mà esquerra no sàpiga que fa la dreta, aquesta semblava la màxima que l’apuntador estigués aportant a Malkovich durant la interpretació, i no pas per conviccions religioses. Des de platea, semblava que l’astre mediàtic dediqués només una part de les seves energies a actuar i deixés una altra mà lliure per fer sudokus. Tot i això, va teixir moments de gran tensió escènica, en una actuació que el públic, potser per deconeixement, va aplaudir tímidament. Això sí, amb les dues mans. Agnès Llorens Periodista

Benvingut Míster Malkovich! La presència d’un actor tan mediàtic com John Malkovich ha aixecat tot tipus de comentaris entre els detractors d’invertir una gran fortuna –que es calcula en prop de 300.000 euros de les arques municipals– en un únic espectacle i els partidaris de posar el nom de Tarragona al món amb una notícia sonada i contundent. Tots, uns i altres, hem comentat durant moltes hores la visita de l’astre dramàtic nordamericà i, com en la pel·lícula de Berlanga, durant les darreres setmanes la ciutat ha estat totalment pendent de l’arribada de Malkovich. Dijous passat es va desvetllar el misteri i, qui va poder, va gaudir de

la, diuen, educació i elegància de l’actor, que va participar activament de la taula rodona en honor a l’arquitecte Jujol, autor del Metropol. De les quaranta-vuit hores d’estada de Malkovich en terres tarragonines s’ha comentat què va menjar, on va dormir o que si ell mateix portava l’arrel de gingebre amb què es va prendre el te del migdia. Tot sobre ell ha despertat curiositat i prova d’això són l’augment de referències a Google de Tarragona i el Metropol en els darrers dies. Una altra cosa seria parlar de la dificultat d’alguns mitjans per entrevistar-lo, però aquesta seria una altra pel·lícula.

Vine i obre la porta de casa teva a la ciència Més de 40 anys al teu servei

Rambla Nova, 94 bis Tel. 23 58 15 - Fax 24 49 93 43001 TARRAGONA

C/De La Cort, 41 Tel. 61 27 98 43800 VALLS

Comparteix la teva biblioteca on-line

No oblidis registrar els teus llibres a

libryhome.cat


32 | Serveis

26 de maig de 2010 |

Telèfons d’interès per municipis

Serveis Albinyana Ajuntament Consultori Mèdic Consultori Mèdic de Les Peces Hospital del Vendrell Guàrdia Civil Parròquia Jutjat de Pau

977 68 78 18 977 68 70 75 977 68 76 98 977 68 76 98 977 66 02 86 977 68 78 37 977 68 77 62

Altafulla Ajuntament Policia Local Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Estació de Servei Taxis Autocars Penedès Informació Esplai de Jubilats Casal La Violeta Parròquia St. Martí Ermita Sant Antoni

977 65 00 08 977 65 02 80 609 32 96 51 977 65 60 07 977 64 38 01 977 65 22 54 607 86 46 44 607 15 38 18 977 66 08 21 977 65 21 32 977 65 00 83 977 65 01 58 977 65 24 10

Arboç Ajuntament Policia Local Bombers El Vendrell CAP Arboç Hospital del Vendrell Creu Roja Farmàcia Jutjat de Pau Llar d’avis Piscina Muncipal Biblioteca Municipal Poliesportiu Municipal Residència St. Antoni Abat Veterinari Parròquia Sant Julià

977 67 00 83 900 66 62 22 977 16 77 07 977 66 71 85 977 67 15 88 977 68 76 98 977 66 11 41 667 45 00 26 977 67 00 09 977 67 04 43 977 67 16 90 977 10 93 23 977 67 19 92 977 67 07 13 977 67 03 07 977 67 12 33 977 67 04 07

977 67 13 50 663 96 66 62 977 67 17 12 977 67 15 88 977 66 11 41 977 67 11 02 977 67 01 08 977 67 08 02 977 67 01 08 977 67 13 57 977 67 01 08 630 09 79 67 977 67 14 40

Bellvei Ajuntament Consultori Mèdic Urgències

977 25 79 00 977 16 82 52 977 16 80 57 669 68 04 25 977 16 80 02 609 13 48 36

Bisbal del Penedès Ajuntament 977 68 84 76 977 68 84 38 Consultori Mèdic 977 68 87 24 Urgències Hosp. Vendrell 977 25 79 00 Farmàcia 977 68 85 50 977 66 51 51 Creu Roja El Vendrell 977 66 11 41 977 66 41 13 Parròquia de Sta. Maria 977 68 84 52 Autobús Urbà Hife 902 11 98 14

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra

977 16 81 85 977 16 88 41

Ajuntament Policia Local Cap Calafell Creu Roja Jutjat de Pau Telèfon Verd Taxis

977 65 70 19 977 65 72 27 977 64 38 01

977 69 90 09 977 69 90 07 977 69 14 18 977 69 28 66 977 69 25 08 900 46 03 67 977 69 03 20

Segur de Calafell Consultori Segur 977 16 44 08 Taxis Segur de Calafell 977 67 31 63

Constantí Ajuntament Policia Local Guàrdia Civil Jutjat de Pau Àrea Bàsica de Salut Centre de Dia Farmàcia Autocars Plana Biblioteca Pública Estació Bus TGN Pavelló Poliesportiu Taxis Parròquia Sant Feliu

St. Jaume Parròquia Sant Jaume Policia local Taxis

977 80 29 83 977 80 02 08 977 80 20 10 608 63 42 76 608 63 42 77

Cunit Ajuntament 977 67 40 80 Policia Local 977 67 50 48 Bombers Vilanova 977 66 71 85 Bombers El Vendrell 977 66 00 80 CAP Cunit 977 67 63 32 CAP Cubelles 902 111 444 Urgències Hosp. Vendrell 977 25 79 00 Creu Roja Calafell-Cunit 977 69 28 66 Cementiri 977 67 55 84 Despatx Parroquial 977 67 40 30

Ajuntament Jutjat de Pau Consultori Mèdic Urgències Hosp. St Pau i Sta. Tecla Urgències Cap de Torredembarra Urgències Cap de Sta. Tecla Llevant Biblioteca municipal Parròquia

Creixell Ajuntament 977 80 02 02 Consultori mèdic 977 80 03 36 Urgències Cap Torredembarra 977 64 48 01 Autocars Penedès, S.A. 977 66 08 21 Farmàcia 977 80 04 77 Llar de jubilats

Ajuntament Mossos d’Esquadra Policia Municipal Bombers Consultori mèdic Creu Roja Guàrdia Civil Auditori Pau Casals Biblioteca Casal Cívic Farmàcia Tobella Taxi Ràdio Taxi

977 25 80 05 977 65 37 42 977 65 31 39

La Canonja

977 25 99 00

El Morell Ajuntament 977 84 06 17 Guàrdia Civil 977 84 22 44 Centre d’Atenció Primària 977 84 00 15 Farmàcia 977 84 09 52 Assoc. de Jubilats i Pensionistes 615 94 27 29 Parròquia de Sant Martí 977 84 0818

Ajuntament 977 16 64 00 Policia Municipal 977 15 44 44 Bombers 977 66 71 85 CAP el Vendrell 977 66 77 03 Creu Roja 977 66 11 41 Hospital del Vendrell 977 25 79 00 Farmàcia Portoles 977 15 59 64 Farmàcia Bonet 977 68 40 69 Farmàcia Alonso 977 66 03 33 Farmàcia Bueno 977 66 16 56 Farmàcia Juste 977 66 44 22 Farmàcia Magriñá 977 66 00 92 Farmàcia Bargalló 977 68 37 42 Farmàcia To Bela 977 68 09 17 Farmàcia Mestres C. 977 66 60 84 Farmàcia Parra 977 66 02 75 Farmàcia Pifarré 977 66 03 33 Farmàcia Rovira 977 66 08 73 Oficina del Consumidor 977 15 49 96 Auditori Pau Casals 977 68 34 68 Biblioteca 977 66 21 18 Taxi 977 66 61 11 Ràdio Taxi 977 15 52 52 Esplai Gent Gran Tancat 977 66 69 97 Esplai Gent Gran Tívoli 977 18 10 66 Autocars Penedès 977 66 08 21 Autocars Poch 977 66 02 40 Transport - Monbús 938 93 70 60

La Riera de Gaià 977 16 64 00 977 92 41 40 977 68 47 04 977 66 71 85 977 68 35 86 977 66 11 41 977 66 02 86 977 68 34 68 977 66 21 18 977 66 75 26 977 68 09 17 977 66 61 11 977 15 52 52

977 61 06 00 977 61 06 27 977 52 34 10 977 52 39 19 977 62 71 33 606 99 98 00 977 61 07 62 977 232611

La Nou de Gaià 977 65 52 57 977 65 57 10 977 64 38 01

La Pobla de Mafumet Ajuntament Cap del Morell Farmàcia Centre de Dia Biblioteca Municipal Casal Gent Gran

Llorenç del Penedès Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Arboç

Ajuntament Mossos d’Esquadra Consultori Mèdic Cap Vila-Rodona Urgències Cap Arboç Pius Hospital Valls

977 67 71 06 977 67 75 14 977 67 15 88

977 84 02 60 977 84 00 52 977 84 00 15 977 84 05 25 977 84 33 29 977 84 05 55 977 84 33 02 977 84 33 29

Ajuntament Policia Local Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Creu Roja Farmàcia Roda Poble Casal d’avis Residència Banc d’Espanya Autocars R. García Taxi J. Mingorance Taxi Borrell Taxi Padilla Biblioteca Municipal Parròquia de St. Bartomeu

977 65 70 09 977 65 77 00 977 65 75 14 977 64 38 01 977 21 71 54 977 65 72 88 977 80 93 73 977 80 00 01 977 65 70 84 607 20 09 29 600 83 83 60 610 21 28 56 977 80 99 42 977 65 70 10

Salomó Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Farmàcia

Salou

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra Autocars Penedès Farmàcia Parròquia

Ajuntament Guàrdia Civil Jutjat de Pau Cap- Urgències Omic Assoc. de Jubilats Esplai Piscina Municipal Biblioteca Municipal

977 64 38 01 977 66 08 21 977 64 80 13 977 64 82 03

977 62 50 06 977 84 00 15 977 62 55 55 977 22 14 14

Roda de Barà

La Pobla de Montornès 977 64 80 12 977 64 85 31

977 68 84 29 977 66 33 33 977 68 92 10 977 63 90 19 977 67 15 88 977 61 30 00

Perafort Ajuntament Cap del Morell Farmàcia Perafort Taxi

Ajuntament 977 54 34 89 Guàrdia Urbana 977 54 80 81 Cap La Canonja 977 55 66 78 Farmàcia Fuertes 977 54 50 90 Farmàcia Òptica Miró 977 54 60 60 Llar de Jubilats 977 54 18 83 Tanatori Municipal 977 55 00 20 Poliesportiu 977 54 78 85 Veterinari 977 54 49 07 Parròquia St Sebastià 977 54 35 98

Ajuntament Consultori Mèdic Urgències Cap Torredembarra

Ajuntament 977 65 50 00 Consultori Mèdic 977 65 55 55 Urgències Cap Torredembarra 977 64 38 01 Farmàcia M. Domènech 977 65 51 55 Parròquia Sta. Margarida 977 65 50 76

Montmell

Els Pallaresos

977 64 38 01

977 65 31 01 977 65 31 01 977 65 36 75

El Vendrell 977 52 05 21 639 71 16 41 977 52 40 01 977 52 31 16 977 52 05 21 977 52 41 09 902 11 14 44 977 52 13 08 977 52 17 10 977 21 44 75 977 52 06 92 977 22 91 26 977 52 40 48 606 37 90 76 679 16 24 16 977 23 60 64 977 52 32 29

Comarruga

Ajuntament Cap Sant Salvador Urgències Cap St. Salvador Jutjat de Pau Taxi Dispensari Mèdic Parròquia Sant Salvador

El Catllar

Bonastre

Calafell

Banyeres del Penedès Ajuntament Guàrdia Municipal Consultori mèdic Urgències Cap Arboç Creu Roja Farmàcia Centre Cívic Ernest Lluch Museu Municipal Josep Cañas Llar d’avis Espai Jove Biblioteca Taxi Parròquia

Hosp. Vendrell Jutjat de Pau Llar de Jubilats Taxi Piscina Municipal Taxis

977 62 90 30 977 62 90 11 977 64 38 01 977 62 91 76

977 30 92 00 977 38 01 06 977 38 03 18 977 38 31 04 977 30 92 18 977 38 88 67 977 30 92 11 977 38 88 09


Serveis | 33

| 26 de maig de 2010

Serveis Pavelló Municipal Tanatori Municipal i Cementiri Estació de Tren Radio Taxi

977 30 92 11

Vila-Seca

977 38 82 02 977 38 19 37 977 38 50 90

Ajuntament 977 30 93 00 Jutjat de Pau 977 39 09 23 Consultori Mèdic La Pineda 977 37 05 25 Consultori Mèdic La Plana 977 39 04 36 Cap Vila-Seca 977 39 40 27 Autocars Plana 977 21 44 75 Auditori Josep Carreras 977 39 38 12 Pavelló Municipal d’Esports 977 39 18 06 Pavelló Municipal de La Pineda 977 30 93 00 Biblioteca de Vila-Seca 977 39 13 63

St. Jaume dels Domenys Ajuntament Guàrdia Civil Bombers Consultori Mèdic Cap Arboç Piscina Municipal Servei de Taxi Serveis Funeraris Autocars Poch

977 67 71 13 977 67 88 00 977 67 87 75 977 67 88 16 977 67 15 88 647 76 29 92 977 68 83 23 977 66 10 75 977 66 02 40

Santa Oliva Ajuntament Guàrdia Civil Bombers Consultori Mèdic Urgències Hosp. Vendrell Creu Roja Farmàcia Funerària Selva i Tanatori

977 67 96 63 977 67 92 04 977 66 02 86 977 66 71 85 977 67 88 16 977 25 79 00 977 66 11 41 977 67 95 15 977 66 10 75 977 67 13 78

Tarragona Ajuntament Urgències Hosp. St Pau i Sta. Tecla Urgències Hosp. Joan XXIII Urgències Cap de Sta. Tecla Llevant Residència de Sta. Tecla Llevant Oficina d’Atenció Ciutadana Guàrdia Urbana de Tarragona Biblioteca Pública Estació d’autobusos Taxis Estació del Camp de TGN. (Ave) Autoritat Portuària

977 29 61 00 977 25 99 00 977 29 58 00 977 25 80 05 977 25 80 02 902 20 09 77 977 24 03 45 977 24 03 31 902 36 51 14 977 22 14 14 902 43 23 43 977 25 94 00

Torredembarra Ajuntament Cap Toredembarra Centre de Rehabilitació Llar de Jubliats Port Torredembarra Biblioteca Municipal

977 64 00 25 977 64 38 09 977 64 42 31 977 64 38 89 97764 32 34 977 64 31 75

Vilallonga del Camp Ajuntament Consultori Mèdic Parròquia Farmàcia

977 84 01 01 977 84 23 28 977 84 01 15 977 84 02 56

Emissores locals de Ràdio A V M Radio / Tarragona / 106.8 Alcover Ràdio / Alcover / 107.1 Altafulla Ràdio / Altafulla / 107.4 / Antena Nord - Sant Salvador / 104.0 Bellvei Ràdio / Bellvei / 104.7 Bonavista Ràdio - Tarragona / 102.9 Cadena Cien Tarragona / 89.7 Calafell Ràdio / Calafell / 107.9 Constantí Ràdio / Constantí / 97.9 COPE Tarragona / Tarragona / 93.5 / Energia FM / Tarragona / 95.6 esRadio / Tarragona / 98.7 Éxito Radio / Tarragona / 95.9 Flaix FM / (2ª URL) / Valls / 101.8 / Europa FM Catalunya / 102.7 Exito Radio / Tarragona / 94.8 La Mega Tarragona / 94.8 Latino Estéreo / Tarragona / 92.1 / Loca FM / 106.1 + 106.4 / Los 40 Principales Reus / 101.4 M 80 / 89.3 Maná Radio / El Vendrell / 91.4 Nova FM Tarragona 91.3 Ona FM / Tarragona / 97.1 + 104.4 Ona Torredembarra / 107.4 Ona Pau Tarragona / 87.5 Ona Riudoms / Riudoms / 98.6 Ona Valls FM / Valls / 107.6 Onda Cero Radio / Tarragona / 95.3 Onda Rambla Tarragona / 91.0 Punt 6 Camp / Castellvell / 99.8 RAC 105 FM - Ràdio Valls / 103.3 Ràdio Aiguamúrcia / 107.8 Ràdio Banyeres del Penedés / 101.2 Ràdio Cambrils / 90.0 / Ràdio Creixell / 95.0 Ràdio Cunit / Cunit / 107.0 Ràdio Sant Jaume dels D. / 107.6 Ràdio El Vendrell / 107.1 Ràdio Estel / 100.6 + 90.1 Ràdio Flaixbac - Ràdio Valls / 90.4 Ràdio FM / La Pobla de M. /107.9 Radio Intereconomía / TGN / 106.8 Ràdio L’Arboç / 106.8 / Ràdio La Canonja / 102.3 R. La Selva del Camp / 99.0 + 105.8 Radio Maria / Tarragona / 99.5 Ràdio Montblanc / Montblanc / 107 Ràdio Morell / El Morell / 98.3 Ràdio Música / Valls / 1002.6 Ràdio Salou - Cadena Dial / 92.4 Ràdio Sant Pere i Sant Pau / 101.0 Radio Tele Taxi / 106.0 i 92.9 Radiolé Tarragona / Tarragona / 96.1 Roda de Roda de Berà / 107.7 SER Tarragona / Tarragona / 97.7 Tarragona Ràdio / Tarragona / 96.7 / Totmúsica / Tarragona / 105.1

Telèfons Genèrics Emergències 112

sudoku Fàcil

Bombers de la Generalitat 085 Mossos d’Esquadra 088 Guàrdia Civil Tarragona 062 Policia Nacional 091 Protecció Civil 1006 Renfe Informació 902 24 02 02 Aeroport de Reus 977 77 98 32 Transport Sanitari de Catalunya 977 25 25 25

Difícil

Sanitat Respon 902 11 14 44 Hospital de Santa Tecla 977 25 99 00 Hospital del Vendrell 977 25 79 00 Hospital Joan XXIII 977 29 58 00 Consell Comarcal Baix Penedès 977 15 71 71 Consell Comarcal Tarragonès 977 24 45 00

Vols posar un anunci? 616728550 977259911 publicitat@noticiestgn.cat

Com jugar: completeu el taulell de 81 caselles (9 fileres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa filera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.

Solucions setmana anterior


34 | Cinema i Agenda

26 de maig de 2010 |

Cinema ‘Prince Of Persia. Las Arenas Del Tiempo’ EUA, Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films, Acció / Aventures, 116 min. Director: Mike Newell Intèrprets: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Richard Coyle, Ronald Pickup, Reece Ritchie, Gísli Örn Garðarsson Cinemes: Tarragona (16:00h, 17:00h, 18:15h, 19:30h, 20:30h, 22:15h, 22:45h), El Vendrell (16:00h, 17:45h, 18:15h, 20:00h, 20:30h, 22:20h, 22:45h) Vila-Seca (16:00h, 17:45h, 18:15h, 20:00h, 20:30h, 22:20h, 22:45h) Els fans del videojoc ‘Prince of Persia’ ja poden gaudir de l’adaptació de Mike Newell a la gran pantalla. La historia s’ambienta a la Pèrsia medieval. Un príncep amb esperit aventurer uneix les seves forces amb la princesa rival, filla del maharajà que el príncep i el seu pare van derrotar. Ambdós personatges, tot i la seva rivalitat, uniran les forces per acabar amb el cruel dictador que pretén desencadenar una tempesta de sorra que po-

dria acabar amb el món sencer. En un fatídic error, els protagonistes alliberen les Arenes del Temps, que destrueixen el regne transformant als seus habitants en dimonis ferotges. En el seu esforç per salvar el seu propi regne i redimir el seu fatal error, està en mans del príncep i la princesa tornar les arenes a la seva cel·la de vidre, utilitzant la Daga del Temps. Però aquesta també els dóna un limitat control del flux del temps. La pel·lícula es basa en el pri-

mer joc de la trilogia creada per Jordan Mechner. El film promet convertir-se, com el videojoc, en una trilogia protagonitzada pels mateixos actors. Els protagonistes són el nominat a l’Òscar Jake Gyllenhaal (el príncep) i Gemma Arterton (en el paper de princesa d’Orient). Durant el rodatge es va recrear la Pèrsia medieval al desert i als carrers del Marroc. Això ha estat un element clau del rodatge del film. Després el rodatge es traslladà als platós de Los Angeles.

Agenda Del 26 al 1 de juny DIMECRES 26 Tarragona “Benhard” Heavy-autor i monologuista. Benhard ha començat una gira per predicar la paraula del ‘Metal’. Mitjançat històries inversemblants per dir que el ‘heavy és la llei’. Lloc: La Vaqueria Hora: 22.00h Entrada gratuïta.

parodien tot allò que succeeix darrere el teló. Mostren els nervis, els detalls d’última hora, el conflicte amb el final, sorgeixen els dubtes d’haver realitzat correctament el càsting dels actors... I finalment arriba el moment de l’estrena. Lloc: Teatre Metropol Hora: 21.30h Preu: 15 i 18€

DISSABTE 29 Tarragona “Macweekend de Maig: Video en la Red” La Macweekend de Maig incita a aprofitar el bon temps per treure la càmara de video, grabar i crear un videoblog. Una interessant jornada amb experts sobre el tema que convinen estils diferents. Explicaran com veuen els panorama actual del video a la

DIJOUS 27 Tarragona El sobrino del diablo+Monggi El ‘Sobrino del diablo’ és un autor rock i monologuista. La barreja d’un llenguatge d’estil directe i la seva guitarra elèctrica fan que a cada concert es renovi. Lloc: La vaqueria Hora: 22.00h Entrada gratuïta

DIVENDRES 28 Tarragona “Boulevard” Director: Carol López · 90min És una comèdia d’època amb un ritme accelerat. Els actors

OPORTUNITAT TARRAGONA PISO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, A POCOS METROS DE LA RAMBLA NOVA. 4 DORMITORIOS - 2 BAÑOS ASCENSOR - REFORMADO - ¡¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!

200.000€ Rambla Nova, 12 - baixos. Tarragona. CP. 43003. Tel 977 22 45 44 assesores@finquesfranchtarragona.com www.finquesfranchtarragona.com

Xarxa. Lloc: Hotel Ciutat de Tarragona. Hora: 10.00h. Preu: 38€ Reus “Reggus 2010” Arriba a Reus la 17a edició del festival de ‘reggae’. Aquesta vegada incorpora alguns canvis com la modificació de la data o la reducció dels formats. Lloc: La Palma Hora: 22.30h

DIUMENGE 30 Vila-Seca “Posa’t la Gorra!” “Posa’t la Gorra!” és una festa infantil que l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) organitza amb el propòsit de sensibilitzar i donar a conèixer a la societat l’existència del càncer infantil, per tal de normalitzar la malaltia. Lloc: Port Aventura. 11.00h


El Temps | 35

| 26 de maig de 2010

El TEMPS

Tornen els núvols Previsió per a dimecres 26 de maig de 2010

La situació meteorològica pel final de la setmana vindrà marcada per un cel ennuvolat amb possibles precipitacions. El cap de setmana es presenta tranquil amb un cel assolellat i serè. Les temperatures baixaran suaument.

dijous 27

divendres 28

dissabte 29

dilluns 31

diumenge 30

dimarts 1

Caminant per... la Riera d’Ebre Albinyana

14/26ºC

Altafulla

15/25ºC

Informació general

Bellvei

14/26ºC

Banyeres

13/26ºC

Bonastre

14/25ºC

Calafell

14/26ºC

Constantí

15/25ºC

Creixell

14/26ºC

Cunit

15/26ºC

El Catllar

15/25ºC

Recomanacions

El Morell

15/26ºC

El Vendrell

14/26ºC

Els Pallaresos

14/25ºC

L’Arboç

14/26ºC

La Bisbal

13/25ºC

La Canonja

14/25ºC

Al mes d’agost té lloc la representació de l’obra “El setge de Miravet”, que es fa al patí del castell. Es aconsellable creuar, almenys un cop, l’últim pas de barca sense motor que queda i que es situa davant de Miravet.

La Nou Gaià

14/25ºC

La Pobla Maf.

15/25ºC

Ruta

La Pobla Mont.

14/25ºC

La Riera

15/25ºC

La Secuita

14/25ºC

Llorenç

13/26ºC

Masllorenç

13/25ºC

La ruta proposada permet fer un passeig pel castell i pels voltants de Miravet. La ruta comença a la part més vella de Miravet, al costat de l’església. Seguint el carrer paral·lel al riu, es surt de la

Montmell

12/25ºC

Perafort

14/25ºC

Renau

15/25ºC

Roda de Barà

14/26ºC

Salomó

14/25ºC

Salou

15/25ºC

Sant Jaume

13/25ºC

Santa Oliva

14/26ºC

Tarragona

15/25ºC

Torredembarra

15/25ºC

Vespella

12/27ºC

Vilallonga

14/25ºC

Vila-seca

16/25ºC

El major desnivell que presenta la ruta és de 100 metres. El recorregut té una durada aproximada d’1 hora i 30 minuts, sense comptar aturades. La distància a recórrer és de 2,8 km.

població travessant l’antiga muralla on es troba una bifurcació. El camí de la dreta condueix a les restes arqueològiques del que podria haver estat una població primitiva. Seguint-lo s’accedeix a la part posterior del castell. El camí de l’esquerra, descendeix fins la vora de l’Ebre. conserva un tram empedrat. És complicat arribar-hi. Abans d’arribar al revolt d’un camí de ciment, s’ha d’agafar el camí que porta als camps fins trobar el canyissar. Es continua per el pas que es troba entre les canyes, just on s’acaben els ceps i comencen els mandariners. A la dreta, es deixen veure les parets d’un molí hidràulic que mereix una especial atenció. Els senyals indiquen el camí antic de ferradura que puja al castell per la banda del riu i que baixa novament a Miravet. A Peu. Arola Editors

DESTACATS DE LA SETMANA

Tarragona Rambla Nova, 18 baixos - Tarragona

Tel. 977 25 20 52

Més de 30 anys al vostre servei, qüestió de confiança Compra/venda i lloguer de pisos, locals, naus i solars admin. de finques i comunitats-assesoria jurídica i immobiliària

Venda; C/ Sevilla, átic, 2 hab, terrassa de 20 m2.........................................160.000.-€ Venda; C/ Sant Miquel, 3 hab, pàrquing.......................................................148.000.-€ Venda; C/ Rovira i Virgili, 4 hab….................................................................178.000.-€ Venda; C/ Manuel de Falla, semi-nou, 3 hab, pàrquing…….......................269.000.-€ Venda; Vall de l´Arrabassada, 4 hab, pàrquing ..........................................285.000.-€ Venda; Torres Roma, 4 hab, cotxera………………......................................425.000.-€ Venda; C/ Robert Aguilo, 3 hab, pàrquing...................................................260.000.-€ Venda; Zona Avda. Catalunya, 4 hab,2pàrquing..........................................284.000.-€ Venda; Xalet Cami de la Cuixa, 200 m2 edificats, zona comunitaria….....600.000.-€ Venda; Xalet Molnars Residencia, 785 m2 parcel·la, 250 m2 edificats.....570.000.-€ Venda; Xalet El Catllar, 1200 m2 parcel.la, 180 m2 edificats, piscina.......330.000.-€

www.finquestarragona.com

informa@finquestarragona.com


36 | Classificats

26 de maig de 2010 |

Immobles Motor Treball

Classificats Immobles Venda TARRAGONA. Venc adossat al Miracle, 190m2, 4 cambres, 2 banys + aseo, celler, parquet, aire, calefacció a gas, aspirador central, garatge privat. Piscina comunitària. Molt tranquil. 550.000€ Tel. 977244651/653791674 BOTARELL. Casa rustica en el centro del pueblo. 3 plantas de 60 m. cada una, dos terrazas, salón con chimenea, reformada, calefacción. Precio: 140.000€ Tel. 679401590 TORREDEMBARRA. Àtico esquinero, 1ª línia frontal mar, 60 m. más 60 m. de solarium, vistas al mar y a la montaña, terraza, 2 habitaciones (1 doble), 2 trasteros, armarios empotrados, parking en finca, calefacción, aire acondicionado, piscina comunitaria, amueblado, 285.000€ Tel. 626314990

i el mar. Opción de 2 parkings. 740.000€ Tel. solo visitas concertadas Tel. 977224544

vistas, precio 275.000€ Telf. 620.88.11.69 / tardes: 977.22.36.27

TARRAGONA. RAMBLA NOVA, 33. Pis de 130m2, 3 habitacions 2 tipus suite amb vestidor, tres banys, totalment reformat per a estrenar. Acabats de primera qualitat. Excel·lent ubicació. Vistes a la Rambla i al mar. Informi’s. Tel. 977251616

TARRAGONA. CASC ANTIC. preciós loft en venda, sup aprox 75m2, moblat, tot de disseny, materials de 1a qualitat, completament reformat, edif.senyorial. 240.000€ tel: 977243406

TARRAGONA. GENEREAL CONTRERAS. Zona estación de tren de Tarragona.GRAN OPORTUNIDAD! Piso de 3 habitaciones, 1 baño completo, cocina amueblada, salón-comedor y terraza, ascensor. También en alquiler. Tel. 977243884 TARRAGONCA. C/GOYA. Venc pis 3 habitacions, 1 bany, exterior, traster (particular). 170.000€. 630113725 TORREDEMBARRA. Piso seminuevo 2 dormitorios, 1 baño, cocina, salon-comedor, terraza. Muy céntrico. Precio:142.500€ Tel. 669821606

TARRAGONA. CENTRE. OPORTUNITAT!! Pisos d’1 i 2 habitacions, 1 bany, assolellats, exteriors, ascensor- des de 120.000€. Tel. 977251616

TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. 100mts de la playa. Soleado, exterior, 4 habitaciones, 2 baños, cocina, galeria, terraza, trastero 10m2, garaje, ascensor, calefacción, A.A. Telf: 605409795

TARRAGONA. VIDAL I BARRAQUER. ZONA EROSKI. GRAN OPORTUNITAT! Piso de 4 dormitorios, 2 baños completos, cocina amueblada, salón-comedor y terraza, armarios empotrados, semi nuevo, ascensor. Tel. 661617101

TARRAGONA. SANT PERE i SANT PAU. Es ven pis de 3 habitacions, calefacció i a/a, terra parquet, edifici amb ascensor, zona polisportiu. Preu: 168.000€. Tel. 659482240 / 637372899

TARRAGONA. Piso en Rovira y Virgili a reformar. 4 habitaciones, 2 baños, ascensor y mucha luz. 165.000€ (todo reformado: 197.000euros) Telf: 676730996 TARRAGONA Centre - Venda d’un àtic de 106 m2, més dues grans terrasses d’uns 35 m2 cadascuna, 3 habitacions dobles (amb possiblitat de fer-ne 4), totalment reformat, alarma, aacc, completament moblat. 450.000€. Telf. 676474607/977212389 LA BISBAL DEL PENEDÈS - Casa independiente con 5 dormitorios, amplio salón comedor con chimenea y acceso a porche, 2 baños con ducha, cocina reformada tipo officce, lavadero, terreno vallado. PVP. 132.300€. Tel. 977664035 TARRAGONA. Bonic pis en venda al CASC ANTIC, sup aprox 76m2, 3 habitacions, cuina, galeria, menjador, bant, aire condicionat, calefacció, parquet, assolellat, tot reformat , edif. rehabilitat. 252.000€. tel: 977243406 FIGUEROLA DEL CAMP. GRAN OPORTUNIDAD! Adosado 174m, parquing 2 coches, salon-comedor con terraza, cocina amueblada, 4 habitaciones, 2 baños completos y opción abrir buhardilla, calefacción, aire acondicionado y jardín de 90m. En perfectas condiciones. Por sólo: 200.000€!! Lo que te valdría un piso. Tel. 607207506 / 660531624 TARRAGONA. ZONA EROSKI: Piso 3 dormitorios y 2 baños SEMI NUEVO, con orientación SUR, en perfecto estado, cocina independiente PARKING y TRASTERO. Precio: 280.000€. Tel: 676664298 TARRAGONA. SERALLO. 80m2, 3 dormitorios, baño, gas natural, sol. Reformado. 108.000€. Tel. 654092540 TARRAGONA. C/Rovira y Virgili. Pisos en venta, 3 dormitorios, nuevos des de 195.000 euros. Tel. 977211328 TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA, dúplex en venda a 200m de la platja, 3 habitacions, cuina, menjador, parquet, aire condicionat/ bomba de calor, calefacció individual, amplia terrassa, armaris encastats, en perfecte estat, zona comunitària ajardinada amb piscina, parking i traster. 371.425€ tel: 977243406 TARRAGONA. Piso en situación exclusiva - la mejor zona de la Rambla Nova (Balcón Mirador) 177 mts. 5 dormitorios, vistas a la Rambla

TARRAGONA. CAS ANTIC. Pis en venda, 63m2, 1 habitació, cuina-menjador, bany, en perfecte estat, 6 anys d’antiguitat, bigues vistes, bomba de calor/fred, finestres climalit, gran armari empotrat a mida. Edifici reformat integralment. 168.000€. tel: 977243406 PLA STA. MARIA. Se vende finca rústica. 1’2ha. Masia de 142m2. A un km del pueblo. 60.000€. Tel. 977668853 / 685006215 TARRAGONA. Serrallo. 80m2. 3 dorm. Baño. Gas natural. Sol. Reformado. 108.000€. Telf. 654092540 TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Pis de 3 habitacions, calefacció i a/a, parquet, edifici amb ascensor. Zona poliesportiu. 168.000€ Tel. 659482240 / 637372899 TARRAGONA. C/ Francesc Bastos Pis d’origen 3 dormitoris, 1 bany, menjador i cuina. Ascensor. Preu 132.000 €. 977 225 582 / 625 356 293 REUS. AV/PAÏSOS CATALANS contonada amb MARE MOLAS. Pis sensacional, molt espaiós, 120m2 útils, tot exterior, 4 habitacions dobles, 2 banys, menjador, terrassa, cuina, galeriarentador, 2 trasters, A7a, calefacció, ubicació molt bona. S’inclouen mobles i electrodomèstics, per entrar-hi a viure. Parking doble opcional. preu 210.000€. Telf: 677718364 VILA-SECA. Obra nueva, pisos y Duplex en Venta 3 y 4 habitaciones, Entrega inmediata, desde 176.000 € Telf. 977 376 006 TARRAGONA. PAÏSOS CATALANS. OPORTUNITAT!! Obra nova. Últims pisos de la promoció, 2 i 3 dormitoris, 2 banys, magnífica terrassa, assolellats, excel·lents acabats, pàrking i traster. Des de 190.000€. Tel.: 977251616 REUS. AV/PAÏSOS CATALANS contonada amb MARE MOLAS. Pis sensacional, molt espaiós, 120m2 útils, tot exterior, 4 habitacions dobles, 2 banys, menjador, terrassa, cuina, galeriarentador, 2 trasters, A7a, calefacció, ubicació molt bona. S’inclouen mobles i electrodomèstics, per entrar-hi a viure. Parking doble opcional. preu 210.000€. Telf: 677718364 TARRAGONA. ZONA CORTE INGLES. 70m2, 3 dormitorios. Terraza. Sol. Calefacción gas natural. 115.000€. Tel. 654092540 TARRAGONA. Piso en venta c/ rovira i virgili, 4 dorm. totalmente reformado y nuevo, calefaccion y aire acondicionado, terraza, buenas

TARRAGONA. LES GUNYOLES. Cerca de la estación Ave Camp de Tarragona. Casa adosada de 4 habitaciones dobles, cocina amueblada, 2 baños compeltos y 1 aseo, salón-comedor, terraza, jardín, parking privado y solarium. Posibilidad de alquiler con opción a compra. Tel. 607945958

TARRAGONA. Obra nova Vall Arrabassada, Pisos 4 habitacions, Z.Comunitària, Màrmol, Calefacció, Pre-instal·lades. Des de 278.500 €. TEL. 977252052

con oficce, 8ª planta por ascensor con vistas al cabo de Salou. ZONA Pere Martell , MUY AMPLIO. OPORTUNIDAD !! 290.000 € Tel. 977224544

TARRAGONA-Piso en la calle Mallorca, 3 habitaciones, baño, cocina, comedor y ascensor. Precio: 185.000€ Tel: 977-218-730

TARRAGONA. Pl. Verdaguer. Piso 140m2. Ascensor. Patio 50m2. Necesita reformar. Apto oficina. 198.000€. Telf. 654092540.

TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Vendo piso en edificio Miramar I. 4 habitaciones. 2 cuartos de baño. Soleado todo el día - Exterior. Calefacción, A/A con bomba de calor, Doble acristalamiento, cocina equipada todos electrodomésticos. 2 plazas de parking. Telf.626 764 589

EL VENDRELL. Zona centro. Piso de obra nueva 2 habitaciones con baño completo, calefacción, acabados de priemera calidad, ascensor. A 2 min. del centro. Informese 110.000€ Tel. 977663562

TORREDEMBARRA. Piso reformado 4 dormitorios dobles, 2 baños completos,cocina oficce, salon-comedor, terraza. Oportunidad! 180.000€. Tlf: 669821606

TARRAGONA. Parking grande Mª Cristina. Telf: 654092540

TARRAGONA. Oportunidad en la Vall de l’Arrabassada. Pisos de 4 dorm., 2 baños, 110m, parking incluido, a 100m caminando playa. 290.000€. Tel. 977226056

TARRAGONA. SP y SP. PISO DUPLEX 4 dormitorios, 3 baños, salon comedor con salida a jardin propio, cocina independiente equipada, parking doble en la misma finca. Todo exterior GRAN OPORTUNIDAD 250.000€ Tel. 977224544

TARRAGONA. Zona Imperial Tarraco, 127 mts., 4 amplios dormitorios, gran salon comedor - 2 baños- cocina independiente + galeria. Todo exterior - necesita alguna reforma . vistas a la Rambla Nova- 480.000€ Tel. 977224544 TARRAGONA. ZONA CORTE INGLÉS: Piso reformado de 3 dormitorios con un baño completo, a metros del futuro CORTE INGLÉS, muy luminoso - ascensor. Precio. 175.000€. Tel. 695450372

SALOU. Conjunt aqQuaria. Apartaments de 2 dorm. De 68m útils. Amb 1600m de zona comunitària, dos piscines, padel, zona ‘fitnes’ i SPA. Al costat de plaça Europa i Port Aventura. I disfruta del millor preu, a tansols 194.900€, claus en mà. La millor inversió del moment. Inf. al mateix conjunt. telf. 609020545 / 977380388

VILA-SECA. Conjunt residencial “El castell”, bonic dúplex en venda semi-nou, sup aprox 100m2, 4 hab(1 suite), 2 banys i lavabo, cuina, galeria, sala menjador amb sortida terrassa, parquet, exterior, assolellat, piscina comunitària, parquing i traster. 218.400. tel: 977243406 TORREDEMBARRA. Piso obra nueva, 2 dormitorios, 2 baños completos, cocina oficce, salon-comedor, terraza, trastero, parquing, calefacción, a/a. Situado en zona inmejorable. Precio 195.880€ Tlf:669821606 TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda, sup aprox. 40 m2, 1 hab., cuina, galeria, menjador, bany, parquet, mobles a mida de fusta de cirerer, tot reformat, pedra vista. 126.000€. Tel: 977243406 TARRAGONA. C/Ibiza venta parking grande buen acceso. 32.000€ 654092540 TARRAGONA.Oferim 20.000€ + IVA com a comissió per la venda d’un habitatge unifamiliar a estrenar a 500m de la platja. Informi’s: 629232588/ 649486412/ 977220477 TARRAGONA. CASC ANTIC. casa unifamiliar en venda, 4 habitacions (1 suite amb hidromassatge), 2 banys + lavabo, cuina amb electrodomèstics, saló, parquet, a.a.fred/calor, calefacció, nova a estrenar. 378.000€ tel: 977243406 TARRAGONA. CALLE IBIZA. Venta parking grande. Buen acceso. Tel. 654092540 CAMBRILS. Apartament en primeríssima línea de mar, 2 dorm. cuina, galeria, terrassa, piscina en el terrat, impressionants vistes al mar. 320.000€. Telf. 977226056

EL VENDRELL - ¿Tienes unos ahorros y quieres invertirlos? No dejes escapar una oportunidad así!!! Atico con terraza de 25m2, 3 dormitorios (1 matrimonio, 1 doble y 1 individual), baño y cocina. Muy soleado y en zona peatonal Venga a verlo sin compromiso. PVP. 85.000€ Tel. 977664035 EL VENDRELL. Zona El Tacat. Piso de obra nueva 3 habitaciones con 2 baños, calefacción, cocina independiente, suelo de mármol, situadio en una de las mejores zonas del pueblo y muy cercano al centro. Informese 200.000€ Tel. 977663562 TARRAGONA. C/FORTUNY, nº17, Pisos totalment rehabilitats, 2 i 3 hab. Informi’s. Tel: 977252052 TARRAGONA. OPORTUNIDAD!! Trastero venta zona CORTE INGLÉS - JOAN XXIII semi nuevo Aproximadamente 4 mts. precio: 9.000€ Tel. 676664298 TARRAGONA. CASC ANTIC. casa unifamiliar en venda, 4 habitacions ( 1 suite amb hidromassatge), 2 banys+lavabo, cuina amb electrodomèstics, saló, parquet, a.a.fred/calent, calefacció, nova a estrenar. 378.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. Se vende terreno (vía Augusta) Solar de 462m2, cerca de la playa Arrabassada para un chalet. telf: 977217950. TARRAGONA. Plaza de parking doble en venta. Zona PLAZA DE TOROS. Cabe un coche delante del otro. precio: 45.000€ Tel. 676664298 TARRAGONA. Piso de 3 habitaciones, zona playa Milagro, economico. Telf: 977681104 TARRAGONA. Vendo adosado a 50mts playa Milagro, alto standing,300m2, 5 habitaciones, 3 baños, parket, barbacoa, parking plazas, perfecto estado, zona comunitaria con piscina. 975.000€. Telf: 646732442 TARRAGONA. ZONA JOAN XXIII, Pis en venda, semi-nou, en perfecte estat de conservació, 55m2, 1 habitació amb armari encastat, bany complet, cuina-menjador, moblat, amb electrodomèstics. molt llum, bomba fred/calor per conductes, plaça de parking. 199.500€ tel: 977243406 EL VENDRELL (TANCAT) - Precioso atico de 70 m2 con salón comedor amplio y salida a terraza de 100 m2, calefacción, puertas de haya, carpinteria de aluminio, 2 dormitorios, cocina equipada y baño completo ¡Gran ocasión! PVP 160.000€ Tel. 977664035 TARRAGONA. CASCO ANTIGUO. Planta baja. 65m2, cocina, baño, 2 dormitorios, trasteros. 100.000€. Tel. 654092540 TARRAGONA. TODO REFORMADO A NUEVO!! PISO 4 Dormitorios, 2 baños, cocina amplia

TARRAGONA. CENTRE. Pis en venda totalment reformat, aprox. 135m2, cuina americana, menjador de 40m2 aprox., bigues vistes, bany amb hidromassatge, aseo, 3 habitacions, parquet, bomba de calor i fred, excepcional situació. 339.000€ Tel. 977243406 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic pis en venda, sup aprox. 58m2, 1 habitació suite, cuina, menjador, bany, parquet, a.condicionat fred/ calent, tot reformat, estil rústic, traster, exterior i assolellat. 168.000€. tel: 977243406 VALLMOLL. Duplex obra nueva en 4 dormitorios, 2 baños completos, 2 terrazas de 40mts cada una. Vistas despejadas, excelentes calidades. Parking grande incluido en el precio. 225.000€ Telf. 977224544 TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda, sup aprox. 55m2, 2 hab., cuina-menjador, bany, reformat, tot exterior i assolellat, façana rehabilitada, a prop del passeig de St. Antoni. 159.000€. tel: 977243406 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic loft en venda, sup. aprox. 130m2, 1 habitació doble, cuinamenjador, bany i lavabo, bigues vistes, tot reformat, moblat. 220.000€. tel: 977243406 GARCIA (RIBERA D’EBRE). Poble molt tranquil al costat de riu. Pis de 3 habitacions, 2 banys, (1 complet), cuina equipada, menjador amb balcó, pati de 150m2, amoblat, molt assolellat. Telf: 977244190 SANTA OLIVA (EL VENDRELL) - Casas pareadas de obra nueva de 120 m2, 4 dormitorios, amplio salón comedor, cocina equipada, 2 baños, completos, aseo, garaje, porche, jardín delantero y trasero. También alquiler con opción a compra!! Excelente ubicación, junto polideportivo y colegios. A dos minutos de Caprabo. PVP. 220.000€ Tel. 977664035 TARRAGONA-Gran Oportunidad - zona Joan XXIII semi nuevo, 2 hab. con armarios, cocina americana equipada, salon comedor con salida a balcón amplio, vistas despejadas, zona comunitaria con piscina, parking amplio incluido en el precio. 210.000 € tel: 977224544 TARRAGONA. CASC ANTIC. Bonic pis en venda, sup aprox 50m2, 1 habitació, cuina-menjador, bany, parquet combinat amb mosaic hidràuli, terrassa d’ús i disfrute privatiu amb vistes al mar i Torre de Pilats, edif. rehab., nou a estrenar. 180.000€. tel: 977243406 TARRAGONA SAN SALVADOR. Chalet dúplex en el centro de San Salvador, completamente equipado con 5 habitaciones. Muy interesante. Telf. 622510203 y 977245422. TARRAGONA. Vendo dúplex, 300mts2 en Tarragona ciudad, a 50m de la playa, perfecto estado, 5 dormitorios, 3 baños, párking de 3 plazas, gran terraza. Zona comunitària con piscina. 975.000€ Tel. 646732442 TARRAGONA- ELS PALLARESOS_ Precioso piso duplex de 4 dormitorios- zona residencial. 2 amplias terrazas, detalles de calidad, vistas despejadas, seminuevo, escalera de madera, suelos de parket natural, zona comunitaria y piscina, parking y trastero incluido en el precio. Tel. 977224544. TARRAGONA. Trastero venta zona Imperial Tarraco. Tel. 654092540


Classificats | 37

| 26 de maig de 2010

Immobles Motor Treball

Classificats

TARRAGONA. CASC ANTC. Pis en venda, sup. aprox. 50m2, 2 habitacions, cuina-mejador, bany, aire acondicionat fred/calor, finestres climalit, instal·lacions noves, tot reformat, molt assolellat, ben comunicat, edif. rehabilitat. 144.000€. Tel. 977243406

LA ARRABASSADA - contactar con Mila al 691309071

TARRAGONA. Av. Catalunya 138m2. 5 dorm., salón-comedor, baños, calef., ventanas, suelo, reforma 3 años. 320.000€ Tel. 654092540

TARRAGONA. ZONA CATEDRAL. Estudi recentment restaurat, moblat, electrodomèstics, A/A, assolellat. 2 mesos de fiança. 325m2. 677796213

ALTAFULLA. Duplex 3 dormitorios dobles, 1 baño, 1 aseo, salon-comedor, cocina, terraza, jardin, piscina comunitaria. Precio: 186.000€ Tel. 669821606

TARRAGONA - Buscamos incorporar para su exclusiva cartera de clientes, pisos en ALQUILER de 1, 2 y 3 dormitorios. Tel. 977224544

TARRAGONA - Piso en zona calle Real, 3 habitaciones, 1 con suitte, comedor independiente, cocina, 1 baño, amueblado, semi-nuevo, 650€. Telf. 977.92.06.57 / 658.02.52.85

TARRAGONA. Casco antiguo. P. Baja 65m, Cocina, Baño, 2 dormitorios. Trastero. 100.000€ Tel. 654092540

TARRAGONA. C/TAQUÍGRAF. Lloguer 1 habitació, amb mobles, 400€. tel: 977252052

TARRAGONA. C/Sant Fracesc, sense mobles, 4t pis, sense ascensor, 3 habitacions, cuina i bany reformats...400€ Tel. 977252052

TARRAGONA. Tarragona C/Manuel Falla Parquing per cotxe gran. Fàcil accés. Preu 26.000 €. 977 225 582 / 625 356 293

CAMBRILS. Chalet adosado en Cambrils Mediterráneo, completamente equipado, de una planta. Muy interesante. Telf. 622510203 y 977245422. TARRAGONA - EL CATLLAR - Gran oportunidad!! Piso Semi nuevo en pueblo. 4 dormitorios, 2 baños, parking, trastero, zona comunitaria con piscina. Todo exterior. 190.000€ Tel. 676664298 TARRAGONA. Av. Catalunya. Davant Universitat. 3 dormitoris. Reformat. Cuina totalment equipada, calefacció i traster. 240.000€. Telf. 60586085 TARRAGONA. Oportunitat a la Vall de l’Arrabassada. Vivenda de 4 dormitoris, 2 banys, 110m., parking inclòs a 100m caminant de la platja. 290.000 € . Tel. 977226056. TARRAGONA. ELS PALLARESOS. Urb. Hostalets Verds, casa adossada en venda, semi-nova, any de construcció 2002, sup.aprox. 190 m2, 3 plantes, 3 habitacions (abans 4), suite, armaris encastats, 3 banys, sala menjador de 35 m2 aprox., cuina, galeria, terrassa, garatge privat, piscina, jardí, reg automátic, traster, calefacció, parcel·la de 615m2. MOLTS EXTRES. 320.000€ Tel. 977243406 TARRAGONA. GRAN OPORTUNIDAD!! PISO 4 dormitorios zona PLAZA DE TOROS - muy luminoso - cocina independiente con oficce, balcón terraza, climalit, gas natural, ascensor. OPORTUNIDAD!! 234.000€ Tel. 977224544 OPCIÓN A COMPRA FIGUEROLA DEL CAMP. Casa adosada de 174 m. construits, 4 dormitoris (1 amb vestidor), 2 banys complerts, salómenjador, cuina equipada amb sortida al jardí. Garatge 42m., calefacció, aire acondicionat. Rebaixat a 200.000 €. Telf. 607207506 / 660531624. TARRAGONA. Oferim 20.000€ + IVA com a comissió per la venda d’un habitatge unifamiliar a estrenar a 500m de la platja. Informi’s: 629232588 / 649486412 / 977220477

Immobles Lloguer TARRAGONA. SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA/ ESTANISLAU FIGUERES/NOU DE SAN OLEGUER/PONS D’ICART. Pisos de 100m2, amb mobles, 3 i 4 habitacions, 2 banys, cuina amb galeria, exteriors, terrassa, assolellats, amb ascensor. Des de 550€. tel: 616655863 TARRAGONA. Pis de 3 habitacions (matrimoni, una de nens i un despatx professional), bany, lavabo, pati, parket, aire condicionat, calefacció, equipat amb tot. 600€. Telf: 606258162 TARRAGONA - Busco pisos en alquiler, para mi selecta cartera de clientes en VALL DE

TARRAGONA. Ramón y Cajal.. 3 dormitorios. 600€. Telf. 977242207 / 61668865 TARRAGONA. DOCTOR MALLAFRÉ / FRANCESC MACIÀ. Apartaments semi-nous de 1 habitació amb i sense mobles, 1 bany, cuina office, exterior, assolellat, molt bon estat, pàrking opcional. Des de 525€ Tel.: 977251616 TARRAGONA. CASC ANTIC. Casa unifamiliar en lloguer, 3 habitacions (1suite), cuina-mejador, 3 banys, a.condicionat fred/calor en totes les plantes, terrassa, moblada, tota reformada, estil rústic. 825€ Tel. 977243406 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Sense mobles, 4 habitacions, menjador, cuina, bany, aseo i calefacció. 650€. tel: 977252052 TARRAGONA. Apodaca/Estación. 3 dorm., baño, ascensor, amueblado. Se piden referencias. 500€/mes Tel. 654092540 TARRAGONA - Piso reformado, de 2 habitaciones, comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, zona Robira y Virgili, amueblado, 525€. 977.92.06.57, 658.02.52.85 TARRAGONA. ENRIC D’OSSÓ. Pisos de 2 i 3 habitacions, sense mobles, 2 banys, cuina independent, exterior, amb terrassa, assolellat, ascensor, plaça d’aparcament. 700€. Tel. 977251616 TARRAGONA. C/ROVIRA I VIRGILI. Pis assolellat 1 hab moblat., cuina equipada, piscina comunitària. 475€ tel: 653882463 TARRAGONA. GASOMETRE / MANUEL DE FALLA / REDING. Pisos d’1 i 2 habitacions, amb i sense mobles, 1 bany, cuina equipada, terrassa, exterior, assolellat, ascensor. Des de 400€. Tel. 977251616 TARRAGONA. RAMBLA NOVA 106. 4hab, 2 baños, calefacción, terraza 800€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA. Pisos en alquiler, 1,2, 3 y 4 dormitorios. A partir de 450 euros. Tel. 977211328 FLIX. Alquiler de piso de 2 habitaciones con o sin muebles. Cocina y baño equipados. Aire acondicionado. Desde 400€/mes (ventajas excepcionales alquiler con opción a compra). Telf. 672384182/977212389 TARRAGONA. Alquiler piso Playa Savinosa 2 y 3 dormitorios, cocina, baño, salon, comedor y terraza. Amueblado, para todo el año. Zona tranquila. Tel. 609290712 TARRAGONA C/ Bon Sol, Urb. Levantina, Chalet 4 hab.3 baños, a/a conductos, Cocina de diseño, suelos de cerámica y parquet, ventanas de aluminio, 700m2 de parcela. A estrenar, precio a convenir. Telf. 977.22.04.77

de 50m2, dos dormitorios, baño completo, cocina euqipada. Piso totalmente reformado. 450€ Telf: 977225582/625356293 TARRAGONA - Piso en pleno centro de Tarragona, de 2 habitaciones, comedor, cocina, 1 baño, todo reformado, amueblado, 600€ 977920657 TARRAGONA. C/Francesc Macià, amb mobles, nou, 1 habitació, párking. 600€ Tel. 977252052 TARRAGONA. C/ Felip Pedrell Pis amoblat, 2 dormitoris+despatx, 2 banys, saló menjador, cuina equipada. Assolejat. Parquing opcional. Preu 700 € /mes. 977 225 582 / 625 356 293 VILAFORTUNY. Xalets parejats i aïllats a estrenar. Zona Tallats II, al costat del nou CAP Zona comunitària ajardinada i piscina. Molt amplis. Telf. 629232588 / 649486412 TARRAGONA. Alquilo pisos 1, 2, 3 y 4 dormitorios. A partir de 450€/mes Tel. 977211328 TARRAGONA. C/ Eivissa Pàrquing per moto en lloguer. Preu 30 € /mes. 977 225 582 / 625 356 293 TARRAGONA. BONAVISTA. C/3. Estupendo piso de obra nueva, 2 dormitorios, cocina amueblada, comedor, baño completo, aire acondicionado y calefacción por conducto, plaza de parking. 500€. Tel. 661617101 TARRAGONA. Plaza Josep Roig i raventós. 75m2, 2 habitaciones, 1 baño, cocina, comedor y balcón. Amueblado y A/A. particular. 550€. Telf: 650554030 TARRAGONA. Xalet, mirador Calaromana. 4 habitacions, 2 banys, aseo, jardí, sense mobles. 1000€. Tel: 977252052. TARRAGONA BONAVISTA. Con muebles, 2 hab, baño completo, 3º sin ascensor todo reformado 450€ tel: 977218730/610500017 EL VENDRELL. Zona El Tancat. Piso de 5 años, completamente amueblado y equipado, ascensor, 2 habitaciones, terraza, 80 m2,. Inmejorable zona. Informese. 450€/mes. Tel. 977663562 TARRAGONA. C/ Compte de Rius. Oficina en primer pis amb 3 despatxos i bany. Preu 450 €/mes. 977 225 582 / 625 356 293 TARRAGONA - Piso de 4 habitaciones, 1 con suitte y ropero, 2 baños completos, terraza, zona rambla, A/A, calefacción, parking, 950€ 977920657 / 658025285 TARRAGONA. Se alquila piso con muebles, Vall de l’Arrabassada. Totalmente amueblado, cocina completa, aire acondicionado y calefacción, parquet, pàrking y trastero incluido en el precio. Opción de compra. Telf: 977290949 TARRAGONA CIUDAD. Se alquila habitación para chica, piso completo, equipado, con zona comunitaria. 220€ más gastos. Telf. 655443394 TARRAGONA. AVDA CATALUNYA. Amb mobles, 3 habitacions, mejador, cuina, bany i aseo. Terrassa de 30m2 asolellada. 600€. Tel. 977252052 TARRAGONA. TRINQUET NOU/REDING/EST. FIGUERES/ MANUEL DE FALLA. Apartaments de 1 i 2 habitacions, amb i sense mobles, 1 bany, cuina equipada, exterior, assolellat. Des de 400€. Tel: 638006743 TARRAGONA - Piso semi-reformado, de 3 hab. comedor independiente, cocina, 1 baño completo, A/A, B/C, amueblado, un 1º sin ascensor, situado en buena zona, 575€ 977920657/658025285

TARRAGONA. C/SEVILLA. Piso en alquiler de 4 habitaciones, amueblado. Telf: 637700332

TARRAGONA. BLOQUE SAN TADEO SP Y SP. 2 hab. dobles, baño, cocina, comedor, terraza, bomba de calor, todo reformado. 500€ tel: 977218730/610500017

TARRAGONA. CASCO ANTIGUO. Piso alquiler

TARRAGONA. PL. DE LES CORTS CATALANES.

Sin muebles, 1 habitacion. Pking, trastero, piscina 600€ tel: 977218730/610500017

Dividido en 3 espacios. Plaza de parking. Precio 410€/mes. telf: 977217950

TARRAGONA. C/LLEIDA. Estudi, semi-nou, tot un mateix ambient, amb mobles. 350€. Tel. 977252052

TARRAGONA. Despacho en alquiler. Centro Rambla Nova, amueblado. Aire acondicionado, fachada todo Rambla. Sólo 440 €. Entresuelo oficinas. Tel. 977211328 / 660165859. Directo propietario.

TARRAGONA -Piso en pleno centro de tarragona, 3 hab., 1 baño completo, muebles nuevos, piso seminuevos. 700€ Tel. 977920657658025285 TARRAGONA. BONAVISTA. C/28. Estupendo piso de obra nueva, 3 habitaciones, cocina amueblada, comedor, 2 baños, aire acondicionado y calefacción por conducto, plaza parking. 496€. Tel. 977243884

TARRAGONA-LLEIDA- ZARAGOZA. VENTA DE SOLARES EDIFICABLES -Posibilidad de permuta. Província de Tarragona. La Granadella (Lleida) y Maella (Zaragoza). Telf.672.384.182 / 977 212 389 TARRAGONA. C/Sevilla. Se alquila piso de 4 habitaciones. Tel. 637700332

TARRAGONA. C/Pere Martell. Despacho de 90m2. Aire Acondicionado. 400€. Tel. 609887777

TARRAGONA. En alquiler - local de 100mts. a pie de calle, frenta al hospital Joan XXIII, con salida de humos - apto. cualquier actividad 1.100€ 977224544 (Mila)

TARRAGONA. C/CAPUTXINS, 23. 2 habitacions, sense mobles, semi-nou. 500€. tel: 977252052

TARRAGONA. PERE MARTELL. Magífic local comercial de 560m2, totalment condicionat, gran aparador. 5.000€ tel: 616655863

TARRAGONA. GRAL. CONTRERAS con muebles, 3 habitaciones, aseo, baño, ascensor. 580€. tel: 977218730/610500017

TARRAGONA CENTRO. Piso compartido totalmente reformado y equipado. Alquilo habitación grande y exterior a persona responsable y limpia. Tel. 656692848

POBLA DE MONTORNES. Es lloga pis de 3 habitacions, exterior i moblat. 350€/mes. Imprescindible contracte. Telèfon 651908420 TARRAGONA. CASC ANTIC. Casa unifamiliar en lloguer, 3 habitacions (1 suite), cuinamenjador, 3 banys, a.condicionat fred/calor en totes les plantes, terrassa, moblada, tota reformada,estil rústic. 825€. tel: 977243406 TARRAGONA. Se alquila piso sin muebles, Vall de l’Arrabassada, sin muebles. Aire acondicionado y calefacción. parquet. Párquing y trastero incluidos en el precio. Opción de compra. Telf: 977290949 TARRAGONA. PZA. VERDAGUER. Sense mobles, 3 habitacions, cuina i bany reformats. Terrassa amb vistes a la plaça. 555€. Tel. 977252052 TARRAGONA. JOAN XXIII. Alquilo apartamentos de 1 habitación, amueblados y con parking desde 600 €. 977 236 527 TARRAGONA. SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA / ESTANISLAU FIGUERES / NOU DE SAN OLEGUER / PONS D’ICART / PERE MARTELL. Pisos de 100m2, amb i sense mobles, 3 i 4 habitacions, 1 i 2 banys, cuina amb galeria, exteriors, terrassa, assolellats, amb ascensor. Des de 550€. Tel.: 977251616 EL VENDRELL. Zona Centro. Piso de 3 habitaciones, baño y aseo, amueblado, ascensor, finca con pocos años. Informese 500€/mes Tel. 977663562 TARRAGONA. LA CANONJA. Estupendo piso de obra nueva de 2 habitaciones, cocina amueblada, comedor-salón, calefacción y aire acondicionado por conductos y solarium. 500€. Tel. 607945958 TARRAGONA. Ático en av.Roma frente eroski. 4 hab, 2 baños, ascensor. 900€ tel: 977218730/610500017 TARRAGONA - Fabuloso chalet cerca de Bosques de Tarragona, de 3 habitaciones, comedor grande, cocina americana con comedor, amueblado, jardín, piscina, barbacoa, parking, 1000€. Tel. 977920657 / 658025285 TARRAGONA. Se alquila plaza de parquing para coche grande en la avenida Andorra. Tel. 676525225

LOCALS Lloguer/Venda TARRAGONA. Se alquila despacho-oficina en edificio comercial. C/L.V. Beethoven, 2-4. 65m2.

CAMBRILS PUERTO Alquilo local de 25 mts. Suelo parket 550€ Telf.: 977.36.02.33 TARRAGONA. SE TRASPASA TIENDA DE MODA. Alquiler económico. Precio negociable. Centro de Tarragona. Tel. 629310307 TARRAGONA. En alquiler. Local de 100m. a pie de calle, frente al hospital Joan XXIII. Con salida de humos. Apto para cualquier actividad. 1.100€. 977224544. Mila TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Despatx en lloguer, boniques vistes al mar. Sup aprox. 129m2, 4 sales, arxivador, 2 lavabos, exterior, parquet, suministres de llum i aigua alta, reformat. 1100€. tel: 977243406 TARRAGONA, Se alquila local nuevo de 487m2. salida de humos. Aire acondicionado. Lavabo. persiana mecánica motorizada. 2825€/mes. telf: 977217950 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Local en lloguer. Sup aprox. 80m2 + altell de 50m2 aprox., lavabo. preu: 2000€. tel: 977243406 TARRAGONA. CASC ANTIC. local en lloguer, sup aprox 75m2, diàfan, sortida de fums, entrada d’aigua, desguàs, pedra vista, sostres alts, possibilitat d’altell, bé situat al costat de la Plaça Fòrum. 700€. tel: 977243406

TARRAGONA. C/Pere Martell. Despacho de 90m2. Aire Acondicionado. Alquiler: 400€. Tel. 609887777

BOTARELL. Se alquila casa rústica en el centro del pueblo, salón de 45m, con chimenea, cocina 3 dormitorios, baño y aseo, calefacción, 2 terrazas. Precio: 475€ mensuals. Tel. 679401590 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. DESPATX ADVOCAT. Exterior, mobiliari disseny, sala reunions, climatitsat. inclou consums d’eletricitat, telèfon, fax, ADSL i neteja. 575€ Tel.:6166973312 VALLMOLL. Polígono Industrial Mas Vell. Solar de más de 12.000m2, con proyecto de 4 naves industriales gran industria. Consulte posibilidades de venta, alquiler o permuta. Tel. 672 384 182 / 977 212 389 PERAFORT (PUIGDELFÍ) Local de 400 m2 dentro del casco urbano. Ideal para todo tipo de restauración, a la carta o “calçotades”. A pie de carretera general de Tarragona a Lleida (zona de “calçots” y carnes a la brasa), u otro negocio. Facilidades en el pago del


38 | Classificats

26 de maig de 2010 |

Immobles Motor Treball

Classificats alquiler hasta estar el negocio montado. Telf. 672384182 / 977 212 389 TARRAGONA. POLÍGON INDUSTRIAL FRANCOLÍ. Naus de varies superfícies. Des de 180.000€. Tel. 977251616 TARRAGONA. Despacho en alquiler en Rambla Nova (entresuelo) de 41m2, amueblado, 440€, todo exterior. LLámenos y le informaremos: 977211328

precio: 1624€/mes. telf: 977217950

equip, Telf: 977212216

TARRAGONA- GRAN OCASIÓN!! LOCAL de 30 mts. en Parte Alta baño con ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!!! 70.000€ Tel. 977224544

MERCEDES V 220 CDI AMBIENTE , AÑO 2002, Full equip+piel. telf: 977212216

TARRAGONA. FORTUNY 17- GOB.GONÁLEZ, 65m2, amb sortida de fums. 2100€. Tel: 977252052

PEUGEOT 206CC 1.6I FULL EQUIP, AÑO:6/03. Tel: 977212216 ALFA ROMEO 1.9 GT 150CV, Año: 01/06 Full equip. telf: 977212216

TARRAGONA. Se alquila despacho. Centro, RAMBLA NOVA, Amueblado, aire acondicionado, fachada todo Rambla. Sólo 440€/mes. Entresuelo oficinas. Tel. 977211328/660165859

REUS – alquiler de locales, ideal para oficinas u otro negocio, uno de 30 m2 (400,-€/mes) y otro de 50 m2. (500,-€/ mes). Posibilidad de agrandar ambos locales. Telf. 672.384.182 / 977 212 389

SEAT IBIZA 1.9, novembre del 1995, ITV pasada, 1000€ Tel. 678572058

TARRAGONA, Se alquila nave (polígono Francolí). Puente grúa, suministro eléctrico 125kw. 680m2 (diáfano)+ oficinas. Agua y teléfono. Lavabos y vestuario. 2436€/mes. Telf: 977217950

TARRAGONA. EIVISSA / LLEÓ. Disponibilitat de 2 locals, un de 111m2 i l’altre de 130m2, sortida de fums, aparador, aptes per a qualsevol activitat. La Pedrera. Des de 280.000€ Tel. 977251616

FORD FIESTA 1.3I FULL EQUIP, AÑO:05 12000KM Tel: 977212216

TARRAGONA. Se alquila local nuevo de 316m2. Salida de humos. Aire acondicionado. lavabo. persiana metálica motorizada. precio 1832€/ mes. telf: 977217950 TARRAGONA. Local parte baja 75m2 vado. Entrada vehículos. Reformado. Aseo. 90000€. Telf: 654092540 TARRAGONA. Se alquila local nuevo de 171m . Salida de humos. Aire acondicionado. lavabo. persiana metálica motorizada. precio 992€/ mes. telf: 977217950 2

TARRAGONA. GRAN OCASIÓN!! LOCAL de 30 mtros en Parte Alta con baño y ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!! 70.000€. tel. 977224544 REUS. Local nuevo a estrenar en Av. Països Catalans. 32m. diáfano. Con aseo. 66.000€. 977226056/670510587

Motor Cotxes CITROËN C4 1.6 HDI 110CV,VTR PLUS, FULL EQUIP, AÑO:7/06. Tel: 977212216 LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD5 138CV, FULL EQUIP, 7 PLAZAS, AÑO:6/01. Telf. 977212216 FORD PUMA 1.4I 16V 90CV, FULL EQUIP, AÑO:99 Tel: 977212216 FIAT PUNTO 1.2l , año: 03/01, Full equip, Telf: 977212216 VW GOLF CABRIO, 1.81, año 1998, Telf: 977212216

REUS – alquiler de almacenes de diferentes medidas, desde 10 m2 a 35 m2, ideal para guardamuebles. Nuevos a estrenar, a pie de calle. Desde 105,-€ hasta 250,-€/mes. Telf. 672.384.182 / 977 212 389

AUDI A3 1.9 TDI 130 CV, año 10/02, full equip Telf. 977212216

TARRAGONA. Gran Ocasión!!! Despacho de 30 mts en Parte Alta, baño con ducha y sala diáfana, todo reformado a nuevo. OPORTUNIDAD!! 80.000€/13.310.880 pts. Tel. 977224544

JAGUAR X-TYPE 3.0 VE SPORT, Full equip+piel, Telf: 977212216

REUS – Ideal para inversores. Venta de local comercial de 360 m2, que se ha dividido en dos locales comerciales de unos 50m2 y 30m2 y 11 almacenes independientes para poder alquilar individualmente. 750.000,-€ Telf. 672.384.182 / 977 212 389. TARRAGONA. Se alquila nave (polígon Francolí), 680m2 (diáfano)+oficinas 106m2,+altillo 26m2. Luz, agua y teléfono. Muy bien comunicada.

MINI COOPER 1.6I FULL EQUIP, AÑO:9/03. 50.000km, Telf: 977212216

AUDI A3 1.8T, año 1999 Full equip, Telf: 977212216

SEAT LEON 2.0 TDI 140CV, Full equip, Año: mayo de 2006 Tel: 977212216 MERCEDES CLASE E 270 CDI FULL EQUIP, Año 8/04. Telf: 977212216 FORD FOCUS CABRIO 2.0 TDCI TREND, 136 CV, Full equip, 28.000km, año: mayo 2008. Tel: 977212216

Motor Motos KYMCO LIKE 125CC, Año 2009, 2000km, Telf: 977212216 Vendo APRILIA SR 50.600€. 646811557

Motor Nàutica RIO 630 Cabin fish, año 1990, eslora 6,14, Motor Volvo diésel, 130hp de potencia, Nombre de la barca “Creixell tres”, 18.000 € Tel. 977680002

RENAULT LAGUNA II GRAND TOUR 1.9 DCI 120CV, FULL EQUIP, AÑO 2001. Telf. 977212216

RINKER 230 FESTIVA, año 1991, eslora 7,02. Motor Volvo, 210 hp, Nombre de la barca “Pikolo”, 12.000€ Tel. 977680002

GRAN CHEROKEE LAREDO 3.1 TD Año: 10/01, full equip. Telf: 977212216

SOLMA ARCOA, 5,15 eslora, Motor Sole, 21 hp, 4.000€ Tel. 977680002

PEUGEOT 406 COUPE 2.2 150CV, FULL EQUIP, AÑO:03- Telf. 977221704

RIO 700 CABIN FISH, año 2000, eslora 7’2, Motor Yanmar, Nombre de la barca “Castaño dos”, 190 hp, 21.950€, Tel. 977680002

LA RAYA SSV-153, año 1990, eslora 4,7, Motor Johnson, 50 hp, Nombre de la barca “Cnc Jordi”, 4.000€ Tel. 977680002

TREBALL Professionals Se ofrece chico responsable con experiencia en cuidado de personas mayores y residencias, como operario, almacén o carretillero con carnet en cualquier empresa de Tarragona o alrededores con experiencia demostrable. Tel: 634721141 Señora se ofrece para cuidar personas mayores, internas o externas, o de día o noche. 9 años de experiencia. Con referencia. Tel. 616294611. Se ofrece administrativa con amplia experiencia en multinacionales y cartas de recomendación. Busco empleo estable como recepcionista o adminisrativa en Salou, Cambrils, Tarragona o Reus. Tel. 646411222 Señora responsable busca trabajo para limpiar pisos y escaleras - a 6 euros/hora - Tarragona y rodalias. Tel: 977219389 / 639945388. (Preguntad por Montse) SE BUSCA TRABAJO como empleada de hogar o cuidadora de gente mayor. María Teresa. Telf: 977547555 Señora seria con experiencia y referencias, busco trabajo de limpieza en casas, escaleras,etc También cuido niños. Cobro precios de crisis. zona el Vendrell Telf: 697984653 o 977662563 Chica de 39 años, responsable, con experiéncia y don de gentes, se ofrece para el cuidado de niños o personas mayores. Disponibilidad total e inmediata. Tel. 609870126 Chica responsable y con experiencia se ofrece para trabajar como dependienta, limpiadora o ayudanta de peluquería con experiencia en manicura. Horario disponible de mañanas, de lunes a viernes. Tel. 670.37.56.34 Chico responsable y con experiencia demostrable busca trabajo como operario, almacen o carretillero con carnet en cualquier empresa de Tarragona. Telf: 606609457 Chica de 37 años. responsable y con mucha experiencia se ofrece para canguro o hacer compañía a personas mayores, don de gentes. Preferiblemente horario escolar o noches. telf: 648293744

Señora se ofrece para limpiar pisos y chalets, por horas, con referencias, horario a convenir. Tlf. 658.318.382 / 977.781.647

FORMACIÓ Cursos ESTUDIANTS PERMÍS DE CONDUIR (1 setmana) Per obtenir la teòrica cursos setmanals juny i juliol. www.autoescolajordi.com Tel. 977247158 OBTENIR PERMÍS PROFESSIONAL C, D, E (1 setmana) Tres setmanes per obtenir el teu permís de conduir. www.autoescolajordi.com Tel. 977247158 CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ADR. MMPP. Materies perilloses. Consulta horaris i preus. www.autoescolajordi.com, Tel. 977247158 Tots els permisos.

VARIS Altres ofertes Coleccionista compro tebeos, cromos, carteles, entradas, revistas y libros antiguos. Tel. 609256398 Colecciono tebeos antics, comics de superherois, manga, llibres, albums de cromos, calendaris de butxaca, Playmobils, Airgam boys i joguina en general. Tel. 630930616 Se vende silla de ruedas con harnes, no ha sido utilizada, para persona mayor o niños que no tengan peso mayor de 40 kilos. Precio a convenir. Tel: 977692481. Sra. Aurora. ORDINADORS REPARACIÓ I RECONFIGURACIÓ PC I MAC, neteja de virus, ADSL, formació bàsica, servei a domicili, particulars i empreses. Econòmic i amb garantia. Tel. 696396167 Compro oro, joyas usadas, no importa estado. Joyería Ros C/ Sant Agustí 6. 43003 Tarragona. 977229394

ANUNCIS CLASSIFICATS A... Envia un e-mail classificats@noticiestgn.cat

AUDI A4 2.0 TDI 6V 140CV, Año 2005, Full

LA PROTECTORA ET NECESSITA “La Neu és una gosseta molt bona i dolça. És una mestís de Shar Pei però de tamany més petit. Li agrada molt estar envoltada de gent. Els seus anteriors amos la van abandonar sense compassió i ja porta molts mesos a la Protectora. Necessita una familia que li doni l’oportunitat de tenir una vida millor. Hi ha molts gossos abandonats que t’estan esperant, vine a visitar-nos! Fes-te soci!” C/ Sofre,3 Polígon ind. Riu Clar Horari d’atenció al públic: Dilluns,dimecres i divendres de 18 a 20h. Dissabtes i diumenges de 12 a 14h. www.laprotectora.org


notíciestgn | 39

| 26 de maig de 2010

notíciestgn

notíciestgn arriba a 1.000.000 d’exemplars El setmanari supera el milió d’exemplars distribuïts gratuïtament a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès en els seus primers 8 mesos de vida

redacció, notíciestgn

n

otíciestgn va néixer el passat mes de setembre del 2009 i en només vuit mesos de vida ja ha arribat al milió d’exemplars distribuïts per la gran majoria de municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. Aquestes línies volen ser un agraïment a tots els nostres lectors que han cregut en el nostre producte i que ens demostren cada setmana la seva fidelitat. El nostre compromís és continuar treballant portant l’actualitat a tots els ciutadans i apostant decididament per la defensa del nostre territori.

Cada dimecres, més de 33.000 exemplars surten al carrer amb la voluntat d’oferir un producte de qualitat, gratuït i proper al ciutadà. Gràcies a la seva àmplia distribució arriba als 36 municipis del Baix Penedès i Tarragonès, repartits per tots els centres de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, així com als punts de més afluència i interès del municipis com ara ajuntaments, centres cívics, biblioteques o establiments comercials, entre molts d’altres. Concretament, de mitjana, 25.000 exemplars es distribueixen per tot el Tarragonès i 8.000 pel Baix Penedès. Per conèixer amb més detall on podem aconseguir un exemplar

Els més de 33.000 exemplars setmanals, de distribució gratuïta, arriben als municipis del Baix Penedès i Tarragonès

Cada dimecres, als principals punts d’afluència i als centres sanitaris i socials de la Xarxa de Santa Tecla

de notíciestgn us recomanem que visiteu la nostra pàgina web www.noticiestgn.cat, on es detallen els punts de distribució per localitat. Cal destacar que la confiança dipositada pels lectors de notíciestgn i la bona acollida del producte fa que cada setmana s’esgotin la totalitat d’exemplars als més de 180 punts de distribució existents.

Informació notíciestgn presenta els seus continguts en català, amb la voluntat de defensar els elements identificatius propis del territori i de Tarragona com a capital del sud de Catalunya. El mitjà ofereix continguts de marcat caràcter informatiu, reportatges d’actualitat, articles d’opinió, informació de servei i una especial atenció als contin-

guts relacionats amb els serveis socials i sanitaris ofertats per la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. L’oferta de notíciestgn es complementa amb una portal web que recull de manera actualitzada a diari les informacions destacades recollides per la redacció durant la setmana, així com l’apartat de cartes al director, informacions sobre els esdeveniments més rellevants de l’actualitat i serveis culturals, lúdics i esportius de tota la setmana. L’equip de notíciestgn continuarà treballant per mantenir informada la població del Tarragonès i el Baix Penedès amb un producte gratuït i de qualitat.


40 | Contraportada

26 de maig de 2010 |

LA CONTRAPORTADA DE LA SETMANA

DOCTOR MIQUEL ALEU METGE. EL 4 DE JUNY REBRÀ UN HOMENATGE A L’AJUNTAMENT

‘Als polítics d’avui dia els diria que es deixin estar de diferències i treballin per la ciutat’ A punt de fer cent anys, el Doctor Aleu repassa la seva trajectòria professional Agnès Llorens, Tarragona

(riures) Jo no era mal estudiant, i també m’hagués agradat ser arquitecte o enginyer, però finalment em vaig decidir per estudiar medicina i vaig estudiar durant gairebé set anys a la Facultat de Medicina de la UB.

P

oques vegades es té l’ocasió de parlar amb algú que és veritablement un mapa humà de la ciutat de Tarragona, que enllaça records personals amb una descripció exacta del mapa de la ciutat. Dies abans de complir els cent anys, el doctor Miquel Aleu se segueix mostrant jovial i irònic, sempre a punt de donar la seva opinió sobre la ciutat i seguir recordant o d’amanir els seus records amb anècdotes de tot tipus, que es mouen entre els mons de l’arqueologia, la medicina, les obres públiques o l’art. Gairebé fregant el centenari, el doctor Aleu continua plenament actiu; segueix investigant, escrivint i, fins i tot, s’ha animat a pintar. La propera setmana, la ciutat li reconeixerà la seva tasca en un acte d’homenatge que es durà a terme el proper 4 de juny a Tarragona. Moltes felicitats! Vostè va néixer a Constantí poc després dels fets de la Setmana Tràgica. Amb quina edat es va traslladar a Tarragona? Vaig venir a viure a Tarragona quan tenia 12 anys i, des d’aleshores, sempre m’hi he sentit profundament lligat. La gent de Constantí era la més bona del món i recordo que,

Prop del centenari, el doctor Aleu continua escrivint i investigant i, fins i tot, s’ha animat a pintar. La setmana que ve rebrà un homenatge.

en arribar, Tarragona em va sobtar. En quin sentit? Què el va sorprendre? La ciutat tenia molta menys població que ara, prop de 300.000 habitants, i gairebé la mateixa que Reus. Molta part de la societat amb poder estava formada per militars i capellans i, en l’època de la dictadura de Primo de Rivera, la joventut estava totalment al marge de la vida política. I a nivell físic, si torna enrere en el temps, quin racó de

Tarragona recorda que hagi canviat més amb el temps? Ja en aquella època, la Rambla Nova era una de les artèries principals de la ciutat. Recordo veure-la per primer cop amb el paviment central de terra i cunetes de pedra a cada costat. De fet, aquesta és la primera rambla que es va construir, ja que la Rambla Vella és posterior. El seu pare era metge, què el va decidir a continuar la tradició familiar? Doncs gairebé va ser una decisió presa al darrer moment!

El seu tarannà irònic i el seu bon tracte amb els pacients durant tota la seva carrera són reconeguts per tothom i han estat recollits en diversos llibres. Ara que és vostè el pacient, en què creu que ha canviat la relació entre professionals i pacients? És molt més freda i totalment diferent. Abans el malalt sentia gairebé devoció pel metge i hi havia un seguiment gairebé vital de la trajectòria del pacient. Ara, en canvi, els professionals depenen del seu ordinador i són molt més distants amb els pacients. A banda de la medicina, és conegut pel munt de càrrecs que ha ocupat en l’administració pública i per la seva tasca en favor de la recuperació dels tresors històrics de la ciutat... Vaig estar molts anys en nombrosos càrrecs a l’Ajuntament, a la Diputació i també al capdavant de la Reial Societat Arqueològica. Gairebé es pot dir que vostè és una de les persones que millor coneix el subsòl de Tar-

ragona. Quines alegries assenyalaria d’aquest període? Van ser bons moments, quan vam descobrir el pou de la plaça de la Font i tota la tasca de reforma de la Casa Castellarnau, per no parlar de la tasca d’arranjament de les clavegueres que vam estar fent durant molts anys, junt amb el Julio Valderrama i el Joaquim Icart, que durant anys van estar treballant al meu equip. I recorda alguna decepció? El traçat de la Via Agusta, que avui gairebé s’ha perdut i no s’ha tingut esma de conservarlo. Després de gairebé un segle d’existència i d’haver treballat tants anys per la ciutat, què és el més important que ha après? Sobretot m’agradaria ser recordat com una persona que s’estimava molt Tarragona i que va treballar tota la vida, entenent-se amb tothom. Als polítics d’avui dia els diria que es deixin estar de diferències i treballin per la ciutat. Ha canviat molt l’administració pública en aquests anys? No sé què ens ensenyen els polítics d’ara. En tots els càrrecs en què he estat al llarg de la meva vida mai vaig cobrar ni un cèntim. Al revés, moltes vegades havia de pagar les meves despeses.

notíciesTGN núm. 33  
notíciesTGN núm. 33  

notíciesTGN