Page 31

| 31

| 23 de novembre de 2011

CIÈNCIA Moure els bigotis va ser decisiu en l’evolució dels mamífers

P

er què molts mamífers, com ara els rosegadors, mouen els bigotis? Potser mai no ens hem fet aquesta pregunta, però la seva resposta és més important del que ens pensem. Un grup d’investigadors de la Universitat de Sheffield ha comparat rates i ratolins amb els seus antepassats marsupials, un estudi que ha donat com a resultat el descobriment que el moviment dels bigotis d’aquests animals és el que va marcar la diferència entre mamífers i rèptils. El moviment continu, ràpid i de davant a darrere dels bigotis permet detectar amb precisió objectes que es troben al voltant de l’animal, així com la seva forma, textura i posició i, d’aquesta manera, reaccionar directament i prendre decisions ràpidament. A més, aquesta informació els ajuda també a crear mapes

del medi ambient. És interessant destacar que quan els rossegadors caminen en línia recta, els seus bigotis van cap al darrere amb velocitat i en el moment en què canvia la trajectòria fent corva cap a un costat o l’altre, el moviment dels bigotis també canvia en la direcció contrària. D’aquesta manera, quan els bigotis d’un costat entren en contacte amb un objecte, els del costat oposat fan una anàlisi del que tenen al voltant per obtenir més informació de tot el que es troba al seu entorn. Es tracta d’una estratègia de detecció activa que els permet reconèixer millor el món a través del tacte. Es podria dir que els bigotis dels mamífers serien l’equivalent a les nostres mans. En les seves últimes recerques, els investigadors de la Universitat de Sheffield han descobert que aquesta estratègia de detecció activa també es troba en un petit marsupial de l’Amèrica del Sud, la sariga gris

de cua curta. Aquesta dada confirma que alguns dels primers mamífers també disposaven d’aquesta peculiaritat, però que va ser el moviment als bigotis allò que va marcar la principal diferència entre els mamífers i els rèptils. És important saber que els primers mamífers eren nocturns i que vivien als arbres, fet que va donar lloc a la necessitat de desenvolupar, a través dels bigotis, el sentit del tacte i així disposar de major llibertat de moviments i capacitat de detecció dels objectes que es trobaven al seu voltant. A banda de continuar investigant les similituds amb els mamífers i la resta d’animals, s’estan utilitzant aquests coneixements biològics de detecció per al desenvolupament de robots que poden utilitzar bigotis artificials per navegar sense visió.

noticiesTGN num. 103  

noticiesTGN