Page 1

250913 número 190

WWW.NOTICIESTGN.CAT

4t

aniv

ers a

ri

CAP ESCOLAR DEMANA FER CLASSE NOMÉS EN ESPANYOL AQUEST CURS 2013-2014 CAP FAMÍLIA DE LES COMARQUES TARRAGONINES HA SO·LICITAT ESCOLARITZAR ELS SEUS INFANTS AMB EL CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR PÀGINES 2-3 I EDITORIAL

Idiomes

Rbla. Nova, 1 - TARRAGONA - 977234917

P19

599 € 499 €

!

ndre bé

Per apre

TARRAGONA

SETMANARI GRATUÏT > TARRAGONÈS I BAIX PENEDÈS

www.noticiestgn.tv

225 €

Comença el trasllat cap a la nova Escola Oficial d’Idiomes


2 | El Tema de la Setmana

25 de setembre de 2013 |

E L TE MA D E L A SE TMANA

Cap alumne demana l’escolarització en castellà a les comarques de Tarragona Oriol Montesó, Tarragona

E

l curs 2013–2014 s’ha iniciat deixant, un cop més, sense arguments el ministre d’Educació. Dels més de 3.300 nous alumnes que enguany comencen primària a les comarques de Tarragona, cap ha demanat l’escolarització en castellà, segons ha informat la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Àngels González. Com ja va avançar notíciestgn, al llarg

Dels més de 3.000 nous escolars que comencen enguany la primària, cap no ha demanat estudiar en llengua espanyola del curs 2012 - 2013, només dos alumnes van sol·licitar l’escolarització monolingüe. La responsable d’En-

senyament a Tarragona ha xifrat en una desena els infants que reben aquest tipus d’eduació a la demarcació acumulats durant aquests darrers cinc anys. “En molts casos es tracta de nens que pateixen alguna patologia, com ara sordera o autisme, i per aplicació pedagògica es recomana que no hi hagi disperció en l’aspecte lingüístic, fent necessari l’ensenyament en una sola llengua”, ha explicat González. Els alumnes que reben l’ensenyament en llengua castella-

na ho fan amb atenció individualitzada sense separar-los del grup. Per fer-ho, l’alumne rep els materials en castellà però a les activitats en grup sí que té contacte amb la llengua catalana. La directora ha recordat que “tenim un sistema educatiu que garanteix l’aprenentatge del català i el castellà al mateix nivell i així ho demostren les diverses proves que fem al llarg de batxillerat i la selectivitat, on acostuma a haver-hi un millor nivell de castellà que de català”. González explica que “ara del que

es tracta és de sumar-hi una llengua estrangera i fer que els nostres alumnes surtin de l’escola amb un domini alt de tres llengües”. La responsable d’Ensenyament vol recordar que “a la nostra societat el castellà i el català estan al carrer. No estem parlant d’opcions excloents sinó perfectament integrades que poden coexistir sense necessitat d’una definició explícita de dir quantes hores es fan de cada matèria perquè el que importa és el grau de competència al final de cada etapa”. Cal tenir present que, en els casos de famílies que estan al territori de passada i que escolaritzen els seus fills a Catalunya per un breu període de temps, existeix una excepció de la matèria de llengua catalana i “no provoca reclamacions perquè no és font de problemes”, comenta González .


El Tema de la Setmana

| 25 de setembre de 2013

|3

E L TE MA D E L A SETMANA

ció Professional Inicial (PQPI), del Batxillerat ni dels Cicles Formatius, justament els ensenyaments que han patit un major increment d’alumnes a escala percentual. Es creu que han pujat d’un 12,5% els alumnes de PQPI, d’un 7,9% els de Batxillerat, d’un 3,3% els de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i d’un 0,9% els de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Segons la Generalitat, el model educatiu català garanteix el mateix domini del català i del castellà al final dels estudis Per aquest motiu, la directora d’Ensenyament considera que “si una família té previst quedar-se a viure aquí suposo que preferirà que els seus fills parlin català i castellà i no només una llengua. Per aquest motiu, penso que en alguna d’aquestes sol·licituts hi pot haver-hi un component ideològic o d’algun partit polític que ho ha pogut impulsar.”

Més alumnes El Departament d’Ensenyament ha comptabilitzat un increment de 1.438 alumnes respecte al curs passat a la regió de Tarragona. En total, doncs, a les nostres comarques hi ha ara 127.387 escolars. Tot i aquest augment i que el nombre de professors a les nostres comarques es manté, la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament assegura que “les escoles tarragonines no estan massificades i que es compleixen les ràtios

Aquests darrers han vist incrementada la seva oferta respecte al curs anterior en tres nous CFGM —dos dels quals a l’Institut Pere Martell de Tarragona (Electromecànica de maquinària i Instal·lació i moblament) i un a l’Institut Ramon Barbat de Vila-seca (Instal·lacions frigorífiques i de climatització)— i un CFGS, Estilisme i direcció de perruqueria, a l’Institut Cal·lípolis de Tarragona.

Àngels González és directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les comarques de Tarragona. / T.V.

establertes pel decret Wert del curs passat”. Segons la Generalitat, més d’un 80% de les classes de P-3, Infantil i Primària són de 25 alumnes o menys, i menys d’un 3% d’aquestes aules tenen més de 27 alumnes. Tot i aquestes xifres, la ràtio entre alumne/professor d’aquests ensenyaments puja a un 13,6, una dècima més que el curs passat. Una crescuda més important pateix la ràtio d’ESO. En aquest cas passa de 10,8 a 11,1 alumnes per professor. Malgrat tot i segons el Departament d’Ensenyament, un 80% de les aules tenen 30 alumnes o menys, quan el curs passat eren el

61,7% d’aules les que tenien aquest nombre d’alumnes. D’aquesta manera es redueixen les classes amb més de 30 estudiants d’ESO passant del 38,2% al 19,83%. Això ha estat possible gràcies a una nova distribució dels grups en què s’ha prioritzat anivellar el nombre d’alumnes. Així, segons la directora, s’ha incrementat el nombre d’alumnes als grups poc massificats buidant aquells que superaven el llindar màxim d’estudiants establert des de Madrid. Amb tot, des de la delegació no s’han presentat les ràtios dels Programes de Qualifica-

Confiï’ns la gestió del seu pis, més de 35 anys d’experiència ens avalen


4 | Sumari i editorial

25 de setembre de 2013 |

C L AUS D E L A SE TMANA

06

El perill de la vespa asiàtica per als apicultors

20

Torna la Fira d’Indians de Torredembarra

8

El setmanari ‘noticiestgn’ fa quatre anys!

21

Santa Tecla diu adéu amb rècord de participació

19

Els professors volen l’EOI en exclusiva

24

Tots els vídeos de les festes al portal notíciestgn.tv

Editorial

La llengua no és problema

L

es dades d’aquest inici de curs a les comarques de Tarragona parlen per si soles. Cap família ha volgut escolaritzar els seus fills i filles amb el castellà com a llengua vehicular, una mostra clara que a Catalunya i a Tarragona hi ha cap problema de convivència lingüística entre la llengua de Cervantes i el català, ni tan sols a les escoles. Ara fa un any el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, argumentava la seva reforma educativa dient que volia afavorir la igualtat entre les dues llengües oficials que existeixen a Catalunya. Un any després, la ciutadania li torna de deixar clar que precisament allò que no hi ha a Catalunya és desigualtat entre les dues llengües i que la gent, lliurament, opta per l’aprenentatge de les dues. L’històric demostra que el sistema d’immersió lingüística aplicat a Catalunya des de fa més de dues dècades funciona, almenys pel que fa a l’aprenentatge del castellà i el català al mateix temps. De fet, a Catalunya el nivell d’espanyol entre els alumnes preuniversitaris és igual o fins i tot millor que a altres comunitats autònomes on només es parla i s’escriu en la llengua de Cervantes. La població té clar que sempre és millor parlar dues llengües que no pas una de sola. Que enriqueix el coneixement i aporta noves estructures mentals que, a l’hora de desenvoluparse a la feina o a la vida, sempre poden ajudar. Des de la direcció territorial d’Ensenyament ens expliquen que l’objectiu immediat és convertir aquestes escoles bilingües en trilingües. És a dir, que tant es parli català com castellà com, per exemple, l’anglès. I és que el problema no és de llengües. El problema és mentalitzar-se que com més millor. Cosa que a Catalunya ja practiquem des de fa anys. A Madrid, mentre es mantingui el mateix esquema mental, continuaran protagonitzant escenes entre tristes i surrealistes com la del café con leche de les olimpíades.

Espurnes d’en mossèn Aragonès Rebaixes Nasreddín va obrir un despatx de consultes. A la porta va posar aquest cartell: “Per cinc monedes de plata es contesten dues preguntes sobre qualsevol tema”. - Cinc monedes de plata per dues preguntes és molt car, no et sembla? - Sí, diu Nasreddín. Quina és l’altra? . Qualsevol neci pot guanyar diners, però només el savi sap gastar-los. . “Els diners els guanyen els qui, amb paciència i atenció, van darrere dels qui els perden” (Pérez Galdós). . No podem perdre el temps guanyant només diners. . El diner és el més poderós dels nostres esclaus. . “L’edat d’or torna als homes quan s’obliden de l’or” (Chesterton). . És preferible ser amo d’un euro que esclau de dos. . “Qui aviat va guanyar diners, si aviat no els estalvia, aviat passarà fam” (Plaute). . “Els diners fan bona olor, vinguin d’on vinguin” (Juvenal).

Protagonistes

Els calafellencs decidiran l’ús de l’antic mercat L’Ajuntament de Calafell ha decidit deixar en mans de la ciutadania la decisió final sobre l’ús que s’ha de donar a l’antic edifici del mercat municipal, quan queden poques setmanes perquè s’obrin al públic les portes del nou i flamant edifici recentment construït. Sovint el més fàcil per a una corporació és decidir temes com aquest de manera unilateral, per això és positiu que els ciutadans puguin opinar sobre l’ús que es donarà a un equipament de titularitat municipal.

NO

José Ignacio Wert, ministre d’Educació La demostració de força que va fer el ministre d’Educació obrint l’escletxa a la possibilitat de reclamar l’escolarització en castellà a l’escola catalana ha topat amb la dura realitat. A les comarques tarragonines ni un sol alumne dels 3.380 que s’han incorporat aquest curs 2013-14 ha sol·licitat aquesta possibilitat. El desig de crear una polèmica allí on no n’hi ha pot ser una arma de doble tall.

LES FINESTRES QUE L'AJUDEN A ESTALVIAR AL MILLOR PREU

Bernabé

APLICATALAFINESTRADEMENORVALOR


Opinió | 5

| 25 de setembre de 2013

C L AUS D E L A SE TMANA Edita i distribueix: Notícies de les Comarques de Tarragona, S.L. C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona

Director: Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat Redacció i fotografia: noticies@noticiestgn.cat 977 25 99 11

Disseny i redacció: Agnès Llorens Carme López Anna Company Ana Gómez Oriol Montesó redaccio@noticiestgn.cat

Disseny original: Èxit Comunicació Folc Lecha disseny@noticiestgn.cat

Correcció: Carme López Imprimeix: Promicsa D.L.: T- 1062- 09 Vídeo: Tomàs Varga

Departament comercial: Manel Novella mnovella@noticiestgn.cat Joan A. Cano jcano@noticiestgn.cat Web: Ana Gómez / Agnès Llorens

cartes al director lector@noticiestgn.cat classificats classificats@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat

Amb la col·laboració de:

Distribució controlada:

C ARTE S AL D IRE C TOR Al personal de oncología del hospital de Sant Joan de Reus Gracias a todo el personal del hospital de Sant Joan que durante dos años y medio y en sucesivos ingresos de nuestra hija Eugenia Victoria (Genevi) supieron en todo momento realizar una atención llena de profesionalidad y humanismo. Todos ellos, doctoras, enfermeras y auxiliares, con su dedicación y simpatía nos ayudaron a llevar la enfermedad de nuestra hija hasta los últimos momentos, y en especial el personal que en los primeros minutos del día 10-9-2013, cuando la luz de su vida se apagaba, estuvieron al lado de mi esposa compartiendo su dolor mientras la abrazaba despidiéndose de ella. Mi esposa jamás les olvidará, pues con su ayuda supo llevar esos momentos tan dolorosos para una madre. En el nombre de su esposo, hijos, hermana y en el de sus padres, nuevamente gracias a todos vosotros por vuestra profesionalidad, humanidad y cariño con el que tratáis a todos los enfermos. Solo nos queda mirar las estrellas y pensar que tú eres una de ellas y nuestras lágrimas serán las palabras que el corazón no puede expresar. Felipe i Carmen Tarragona

Alcohol de otoño No importa la estación del año. Es nuestra droga doméstica y, a pesar de ser mucho más dura que algunas drogas penalizadas en el segmento juvenil, se mueve en medio del mismo. Poco importa que 1.300.000 españoles sean alcohólicos, que 20.000 personas mueran cada año en nuestro país por causa del alcohol, que el alcoholismo nos cueste muchos millones de euros anuales, que sea causa de problemas familiares y la principal del absentismo laboral y, lo peor, que la iniciación alcohólica se produzca a los 12 años. Los datos anteriores aparecen en un informe del Ministerio de Sanidad (“El alcohol y su abuso”), título que para mí abunda en el equívoco, ya que si se trata de una droga dura, el simple uso es el inicio del abuso, por no saber beber, ya que “las embriagueces” se producen precisamente por eso, errores de cálculo. Mi pregunta

es: ¿Y si enseñamos a beber desde la escuela, haciendo pedagogía del alcohol por parte de psiquiatras y pedagogos terapeutas? Con el soporte de las autonomías, ¡nos iría mejor!

Francisco M. Vañó Tarragona

Una opinión muy razonable Hace unos días pude leer en un medio de comunicación de Tarragona, una carta al director escrita por el señor Agustin Bessa Gaspar, con la cual me identifico y apruebo, puesto que yo opino casi lo mismo que este amable señor. Ya sé que a muchos les parecerá absurdo lo que en ella comenta, si todos nos pusiéramos a reflexionar un poco, tal vez veríamos el tema de la independencia de otro modo al que algunos quieren que lo veamos, pero tampoco me voy a oponer a que cada cual lo vea del color que más le guste, aunque el final no sea el más adecuado. Felicito al señor Agustin Bessa por llamar a las cosas por su nombre, aunque a algunos no les guste lo que dice, pero esa es la auténtica y pura realidad. Artículo 2 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Soy catalán desde que nací, pero en el ejército jure una sola bandera, la española, la que defenderé si es necesario, entre otras razones, porque la unión hace la fuerza. Si algunos políticos y por supuesto no todos, de esta maravillosa comunidad a la cual amo y deseo lo mejor para todos, aman tanto a Cataluña, que empiecen por ponerse un sueldo razonable, y no por encima de los diez mil eros cada mes, si, digo bien, algo más de ciento cuarenta al año, además de dietas y otros emolumentos que ni siquiera cotizan,

tal vez entonces Cataluña funcionaría bastante mejor que ahora, sin necesidad de romper lo irrompible, y que jamás lograrán romper. Bruselas ya aviso de lo que había, ahora que cada cual piense lo que más le conviene. Manuel Barberà Reus

¿Cataluña se puede dividir? En Tarragona los que quieren la separación del resto de España siempre han sido una escasa minoría. Tan sólo un 3% de tarraconenses, el menor porcentaje de toda Cataluña, votaron en los referéndums soberanistas no oficiales y en la reciente cadena humana más de la mitad de los tramos de nuestra provincia fueron cubiertos por gente traída de fuera en autobuses porque con tarraconenses no se llenaba. Si en determinados territorios como Tarragona, el Valle de Arán o el Área Metropolitana de Barcelona los ciudadanos decidimos democráticamente no participar en proyectos de ruptura plagados de incertidumbres espero que el señor Mas respete nuestro “derecho a decidir”. Los mismos que exigen que España se pueda dividir, por coherencia deben admitir que Cataluña también. ¿O Cataluña es sagrada e indivisible? Teresa Lozano Tarragona

Escola d’Arts Plàstiques i Oficis Artístics

Classes d’iniciació plàstica, dibuix, pintura, traç, ceràmica, escultura, oli, aquarel·la...

Restauració, policromats, manualitats, ceràmica...

Taquígraf Martí, 12 / Rovira i Virgili, 18 - Tarragona - 977 227 362 - tallerabat@yahoo.es

XAV IER PAR ER A ESCRIP TOR

Quan cercàvem Eldorado

L

H

es llegendes parlen de Colquida, de Cíbola... però jo només vaig arribar a la ciutat d’Eldorado. La suïcida expedició començà a Perú, però vam evitar l’equivocada ruta de Lope de Aquirre i altres conqueridors. Durant aquell asfixiant estiu de 1990 vam creuar selves, rius i petites valls fins arribar a un muntanyós cercle, des d’on observàrem una ciutat de pedra en ruïnes. Després de passejar entre l’amenaçant vegetació, però, no vam veure ni un gram d’or. Vam visitar una fosca cripta on hi havia enterrades les mòmies d’antics reis que, coberts de polsegoses venes, ens aconsellaven que abandonéssim el lloc. Espantats, els vam fer cas. Han passat anys… Els meus companys d’incursió han mort a causa d’estranyes malalties i jo sóc el darrer supervivent amb unes inexplicables febres que em portaran a la tomba aviat. Els conqueridors lluitaren per un somi… Ara molts han mort per uns ideals i la gent reclama els seus drets davant de polítics que prometen Eldorado a les eleccions i que, quan guanyen, només ens fan viure pitjor. Ens han enganyat com els indis que trobaren els conqueridors? ENVIA LES TEVES CARTES AL DIRECTOR I ARTICLES D’OPINIÓ A LECTOR@NOTICIESTGN.CAT

(*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. Notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors i col·laboradors publicades en el setmanari.


6 | Territori

25 de setembre de 2013 |

TE RRITORI

OPINIÓ

RICARD CHECA PE R IO D IS TA

No siguem rucs

N

o, no podem perdre el nord ni el seny. Em considero i em sento independentista, però crec que ens hem de tranquil·litzar per no perdre el rumb ni allunyar-nos del nostre objectiu. No podem acusar el PP, els seus ministres i les seves polítiques de “fàbrica d’independentistes” quan no sabem mesurar les nostres actituds. Durant l’entrada del braç de Santa Tecla a la Catedral vaig sentir vergonya aliena en veure que hi havia qui cridava “in-de-pen-dencia”. Entenc que no és el lloc ni el moment. No ens podem confrondre ni fer passes en fals. Crec, honestament, que reclamar la independència del nostre país i exigir el dret a decdir davant una Catedral i durant una processó, és un equívoc que ens podrà passar una factura massa cara. Els que desitgem que el govern espanyol ens tracti amb respecte hem de ser astuts i no caure en barrismes. Hem de saber a qui ens adrecem quan sortim al carrer. Potser protagonitzem un espectacle deplorable en cridar frases independentistes davant turistes i catòlics que, de política, n’entenen, més aviat poc. Un bon grapat del poble català ja ha fet els seus deures i continua pitjant la tecla de la persistència. Hem de saber convèncer els que dubten i explicar als polítics quina és la nostra posició. Ara, són ells qui s’han de mullar i decidir. Els jocs de paraules, d’un costat i de l’altre, no serveixen per a res. No hem d’abaixar la guàrdia. Hem de continuar lluitant, però allunyem-nos de les esglésies. Les consignes les hem de repetir amb veu alta davant les institucions que ens haurien de representar. No podem perdre el temps i confronde els alls amb els buscalls. No siguem rucs. I també hem d’explicar, de manera perceptible, que les manifestacions a favor de la independència res tenen que veure amb les retallades. Siguem llestos i no malgastem les nostres forces en fets que no es porten enlloc. Tot el contrari.

AGRICULTURA

Els apicultors, preocupats per la propagació de la vespa asiàtica Temen que les zones més properes al litoral o al riu Ebre acabin sent l’objectiu d’aquest insecte invasor

S

egons publicava aquesta stemana el portal digital delCamp.cat, els apicultors del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre no amaguen la seva preocupació per la presència a Catalunya de la vespa velutina, més coneguda com la vespa asiàtica. Aquesta espècie invasora acostuma a construir el seu niu a les branques més altes dels arbres en boscos caducifolis, al costat de rius o zones humides. Per això, es tem que les zones més properes al riu Ebre o el litoral acabin sent objectiu d’aquest insecte invasor. La climatologia, com ha apuntat el president de la Cooperativa Apícola Tarragonina, Josep Margalef, és determinant i condiciona la seva reproducció. Margalef confia que la vespa asiàtica no trobi espais d’assentament en el clima sec de les comarques interiors. Si la vespa asiàtica arriba al territori, fet que es considera

molt probable, des de la Cooperativa Apícola Tarragonina confien que l’insecte no trobi les condicions climatològiques idònies i que això freni la mortalitat d’abelles que causa aquesta espècie invasora, i que ja han patit en zones com el País Basc. La mobilitat d’aquests insectes és gran i ja ha posat en alerta la comarca de la Gar-

rotxa, a Girona, on se n’ha detectat un focus important arribat de França, i on Agents Rurals i apicultors treballen aquests dies per trobar els nius abans que comencin la hibernació i s’escampin més. En els nius d’aquesta espècie al·lòctona hi viuen uns dos mil exemplars i només cinc vespes són capaces d’eliminar tot un rusc d’abelles locals.

TURISME

Creix lleugerament l’ocupació als càmpings de la Costa Daurada durant l’estiu, amb un 50% de turisme procedent de l’Estat espanyol mitjanes també s’han mantingut molt similars. Pel que fa a l’índex de pernoctacions, el 2013 s’ha registrat un lleuger augment en relació al 2012 del 2% , amb 3.747.917. Aquest índex, comparant 2012 amb 2011 també havia experimentat una tendència similar, amb un creixement del 3%.

L’increment respecte al mateix període de l’any passat, és a dir, entre juny i agost, ha estat d’un punt percentual Segons l’Observatori Turístic de la Costa Daurada, els establiments adherits a l’Associació de Càmpings de Tarragona han registrat una ocupació del 62% en el període estival que va de juny a agost, el que representa un creixement d’un punt en relació a l’any anterior. Els resultats s’han

El mercat nacional representa el 50%

mantingut similars als períodes vacacionals d’anys anteriors. Pel que fa a les estades mitjanes, els turistes s’han allotjat

en aquests establiments durant 5,1 nits. Igual que passa amb l’ocupació, que ha estat similar a la d’anys anteriors, les estades

Segons l’origen dels turistes, els nacionals han representat el 50% del total de visitants . Els campistes espanyols , però, han anat disminuint des de 2010 fins ara, quan representaven prop del 60 % del total. Després dels campistes espanyols, segueixen els

francesos i els holandesos, amb una representativitat del 19% i el 14%, respectivament, molt per davant d’altres mercats internacionals. Els dos països han estat històricament mercats molt potents per als càmpings de Tarragona, tot i que França té un pes específic més gran que Holanda, en termes globals. Alemanya, Irlanda i Gran Bretanya se situen en el rànquing de mercat emissor de campistes amb el 5% , el 4 % i el 3%, mantenint una ocupació relativament semblant a la de períodes anteriors. A més se li uneixen Bèlgica i Itàlia amb un 3% i un 1% respectivament , de la mateixa manera sense presentar variacions importants en relació a períodes anteriors.


| 25 de setembre de 2013

Publicitat | 7


8 | Especial

25 de setembre de 2013 |

4t

aniv

ers a

QUART ANIVE RSARI

ri

Notíciestgn fa 4 anys El setmanari, que va iniciar el seu camí el mes de setembre de 2009, ja ha tret al carrer 190 edicions

T

arragona, Salou, Vila-seca, Altafulla, Torredembarra, la Riera de Gaià, Roda de Berà, Cunit, Calafell, la Canonja, el Vendrell, Albinyana, Llorenç del Penedès.... els 36 municipis que integren les comarques de Tarragonès i el Baix Penedès reben setmanalment des de fa quatre anys el ‘notíciestgn’ per estar ben informats d’allò que passa al seu voltant. El setmanari més llegit de la província, de distribució gratuïta, enceta una nova temporada plena de reptes i amb la mateixa il·lusió del primer dia, fins i tot ara reforçada després d’haver superat amb èxit uns inicis complicats per la difícil situació econòmica. Després de quatre anys i 190 edicions, notíciestgn es troba en condicions d’afrontar el repte de millorar la seva presència a Internet i de consolidar el seu projecte de mitjà audiovisual amb la producció de continguts en vídeo com a complement indispensable del suport paper. A través dels portals www.noticiestgn.cat i www.noticiestgn.tv (que seran renovats en les pròximes setmanes) l’equip del setmanari vol arribar a més llars de les nostres comarques i alhora convertir-se en una plataforma

‘notíciestgn’ va ser el primer mitjà de comunicació del territori a aplicar els codis QR a les seves pàgines i aquest any farà un pas més aplicant innovacions a les xarxes socials

Fila superior, d’esquerra a dreta: Ana Gómez (disseny), Carme López (redacció i correcció lingüística), Oriol Montesó (redacció), Joan Antoni Cano (comercial), Tomàs Varga (vídeo) i Manel Novella (comercial). Asseguts: Òliver Márquez (director), Agnès Llorens (redacció i xarxes socials) i Anna Company (disseny publicitari).

per tal de difondre l’actualitat i els atractius de les nostres comarques arreu de Catalunya, de l’Estat espanyol i del món. L’aposta de crear una publicació de tirada setmanal, amb continguts reflexius i de proximitat ha funcionat. L’acceptació del

TARRAGONA

setmanari en versió impresa ha anat creixent any rere any fins a convertir-se en el setmanari més llegit de tota la província (i això que només es distribueix en dues de les 10 comarques). Aquesta alta incidència i la serietat dels seus continguts han

TARRAGONA

servit per convertir el setmanari en autèntica referència informativa al territori, que s’ha guanyat la confiança de les institucions i dels clients que aposten per notíciestgn a l’hora de fer les seves insercions publicitàries. Però la jove redacció de notíci-

REUS

VALLS

estgn vol més. Després de superar amb nota uns inicis durs, ja que sobretot s’ha hagut de treballar molt per donar a conèixer el producte fins a fer-se un lloc en el competitiu món mediàtic del territori, notíciestgn es comença a fer gran. Aquesta temporada 2013-2014 es planteja com la de la consolidació del projecte. Caldrà revisar i millorar la distribució dels 25.000 exemplars (controlats per OJD) que s’imprimeixen cada setmana. Caldrà renovar les pàgines web de la capçalera i potenciar noves formes de comunicar encara inexistents al territori, tal com en el seu dia ja notíciestgn va fer amb els codis QR i que ara ja tothom aplica.

EL VENDRELL


Especial | 9

| 25 de setembre de 2013

QUART ANIVE RSARI

4t

aniv

WWW.NOTICIESTGN.CAT / WWW.NOTICIESTGN.TV

ers a

ri

Molt més que un setmanari de paper Aquesta nova temporada el mitjà potenciarà la seva presència ‘on line’ amb una ferma aposta pels continguts en vídeo L’edició impresa es distribueix cada dimecres al Tarragonès i Baix Penedès amb més de 25.000 exemplars

E

l setmanari ‘notíciestgn’ enceta el seu quart aniversari amb nous reptes adreçats a consolidar la capçalera com a mitjà de referència per a tots els públics i franges d’edat del territori. Amb la versió impresa plenament consolidada (més de 50.000 lectors segons el darrer Baròmetre de la Comunicació de Catalunya) l’objetiu ara és potenciar l’audiència a través d’Internet i les xarxes socials. Com a gran novetat d’aquesta nova temporada, ‘notíciestgn’ renovarà els seus portals web per potenciar els continguts audiovisuals i incrementarà la seva distribució a través de Facebook, Twitter i altres xarxes socials que van aga-

fant protagonisme entre els sectors més joves. El setmanari notíciestgn va ser el primer mitjà de comunicació de la demarcació a incloure els codis QR a la seva publicació per tal que els lectors poguessin interactuar amb el seu smartphone i accedir directament als vídeos allotjats al portal www.noticiestgn.tv L’experiència ha estat molt positiva, motiu pel qual a partir d’ara el setmanari incremen-

‘notíciestgn’ és el primer mitjà multimèdia de la demarcació amb versió paper, versió ‘on line’ i TV per Internet tarà la seva producció de continguts audiovisuals. Aquesta

potenciació dels vídeos per Internet anirà acompanyada d’una millora dels portals webs de la capçalera, renovació en la qual s’està treballant i que serà visible per a l’audiència en el termini màxim de dos mesos. Audiència creixent Des de la seva posada en marxa, l’audiència de notíciestgn ha anat creixent exponencialment. Segons dades acreditades pel Baròmetre de la Comu-

nicació de Catalunya, incloses en l’Estudi General de Mitjans, notíciestgn té una audiència consolidada de 50.000 lectors, fet que el converteix en el setmanari més llegit de la província i un dels més seguits de Catalunya. La seva presència a Internet també creix mes rere mes. Actualment els portals www.noticiestgn.cat i www.noticiestgn. tv tenen una audiència conjunta de més de 25.000 únics mensuals.


10 | Especial

25 de setembre de 2013 |

4t

aniv

ers a

QUART ANIVE RSARI

ri

Un mitjà que s’ha guanyat la confiança del territori Amb motiu del quart aniversari hem demanat als responsables de les principals institucions del territori que ens fessin un escrit de valoració de la marca de notíciestgn. De manera generalitzada, des de les institucions tarragonines valoren de notíciestgn que, en tractar-se d’un setmanari, és un mitjà que permet la reflexió i aprofundir en temes cabdals que a la resta de mitjans de comunicació de periodicitat diària poden passar més desapercebuts per la voracitat de l’estricta actualitat. Un altre dels punts més ben valorats és el fet que arribi a la totalitat de municipis de les comarques de Tarragonès i el Baix Penedès. Si bé un gran

Les institucions valoren el fet que ‘notíciestgn’ hagi estat capaç de fer-se un lloc al panorama mediàtic en temps de crisi nombre d’exemplars es distribueixen als principals nuclis poblacionals, cada setmana és possible trobar el notíciestgn a tots els pobles i viles de les dues comarques. El gran mèrit del setmanari, però, segons es desprèn dels escrits que vénen a continuació, és haver consolidat un projecte nou en temps de crisi.

JO AN M. SARDÀ AL C AL DE DE L A POB LA DE MAF U ME T

Quatre anys fent camí

Q

uan neix un projecte, els seus creadors el posen en marxa amb les màximes illusions i els millors desitjos. Però només el pas del temps ens permet comprovar si la idea embrionària acaba consolidant-se com una realitat factible i viable. En aquest procés es troba immers un mitjà de comunicació com notíciestgn que, després de quatre anys de trajectòria, ja ha superat les incerteses inicials que planteja tot nou projecte. Durant aquests quatre anys, notíciestgn s’ha consolidat com un dels altaveus comunicatius més destacats del nostre territori, contribuint així a una major diversitat i pluralitat del fet comunicatiu. I això, sens dubte, redunda en una societat més sana en tant que més i millor informada. Però més enllà d’aquest fet ja prou destacable per ell mateix, podem comprovar com notíciestgn ha mantingut des dels seus inicis un compromís

i una sensibilitat destacables pel que fa als fets noticiables i a les iniciatives que tenen lloc en els municipis petits com la Pobla de Mafumet. És per això que, com a alcalde d’aquest municipi, vull felicitar els professionals d’aquest mitjà i encoratjar-los a seguir mantenint el seu rigor i professionalitat. De la mateixa manera, a la Pobla de Mafumet treballem constantment per garantir la millor qualitat de vida possible als nostres veïns i veïnes. I, en aquest sentit, a banda de crear equipaments i serveis, també hi tenen un paper molt important el gran nombre d’activitats educatives, culturals i esportives que duem a terme. Això suposa que la Pobla de Mafumet genera freqüentment fets noticiables i de gran interès més enllà dels límits municipals, i que tenen ressò en mitjans com notíciestgn. És just, doncs, reconèixer la tasca de notíciestgn en la difusió de la vida i l’activitat dels petits municipis, donant-nos veu i l’oportunitat de mostrar les nostres tradicions i actes més destacats. Per tot plegat, vagi en nom de tots els veïns i veïnes de la Pobla de Mafumet la meva enhorabona per aquests quatre anys de vida de notíciestgn. Moltes felicitats!

Després de quatre anys, ‘notíciestgn’ ha superat les incerteses que planteja tot nou projecte


Especial | 11

| 25 de setembre de 2013

4t

QUART ANIVE RSARI

aniv

J O S E P F. BALLESTEROS ALCALDE DE TA R R A G O N A

‘Notíciestgn’, una finestra oberta

E

l notíciestgn s’ha consolidat com un reeixit projecte de premsa local en el decurs d’aquest temps, essent una finestra a la nostra realitat quotidiana que s’obre de bat a bat i amb aire fresc un cop cada setmana. Les pàgines de notíciestgn s’erigeixen en un testimoni de l’actualitat local afavorint la llibertat d’expressió dels seus articulistes. I això, és bo perquè la pluralitat i diversitats de veus mereixen ser escoltades, hi estiguem d’acord o no. Des de la institució que presideixo procurem estar oberts a la transparència, a la critica constructiva, al diàleg i a la reflexió; en ser útils i fidels a la vocació

de servir a les persones. Aquest és el primer pas per entendre i copsar les necessitats de la ciutadania i poder dialogar i treballar amb els actors socials. La tasca de la premsa local, no és fàcil perquè referir-se a fets que succeeixen al nostre territori i a persones que tothom coneix és més delicat que parlar tot allò que es cuina a quilòmetres de distància, on les llacunes o errades que hi puguin haver passen inadvertides. La proximitat, amb els protagonistes de l’actualitat exigeix un rigor i un amor a la veritat inqüestionable. Certament tots els mitjans de comunicació es deuen a una ètica i una sensibilitat professional, i els més propers són el que han d’afinar més. M’atreveixo a dir que informar, en les distàncies curtes, deu ser molt més difícil. De tot cor felicito a l’equip de professionals que fa possible notíciestgn i els desitjo llarga vida i molts lectors. Enhorabona!

La proximitat amb els protagonistes de l’actualitat exigeix un rigor i un amor a la veritat inqüestionable

JOSEP P OB LET PRESIDENT DE LA DIP UTACIÓ DE TARRAGONA

Quatre anys i un objectiu assolit

E

l mes de setembre de 2009, el setmanari gratuït Notíciestgn sortia al carrer amb l’objectiu clar de donar el màxim de cobertura informativa a la població del Tarragonès i el Baix Penedès i, al mateix temps, esdevenir un referent de servei i participació ciutadana. Quatre anys després, no hi ha dubte que aquests objectius s’han complert amb escreix, fins el punt que notíciestgn s’ha convertit en un referent comunicatiu a les nostres comarques. Qui està ben informat del que està passant al seu entorn està connectat i enllaçat amb el territori on viu. notíciestgn contribueix a

ers a

ri

fer-ho possible, mitjançant el seu estil particular i fresc, que en cap cas defuig el rigor que cal demanar a qualsevol mitjà de comunicació. A banda del seu vessant informatiu, notíciestgn es converteix també en una destacada eina per difondre i mantenir la nostra identitat local, comarcal i nacional. La pluralitat és un altra de les característiques del notíciestgn, publicació que atorga un paper destacat a l’opinió de col·laboradors i exerceix d’altaveu de les diferents percepcions ciutadanes sobre diferents àmbits: societat, política, salut, economia, cultura... En aquest moment convuls per als mitjans de comunicació i per a tota la societat en general, haver complert quatre anys és una notícia excel·lent que demostra que l’engranatge no s’atura, i que cal continuar endavant, amb empenta, il·lusió i professionalitat.

A banda del seu vessant infirmatiu, ‘notíciestgn’ és també en una eina per difondre i mantenir la nostra identitat local, comarcal i nacional


12 | Especial

25 de setembre de 2013 |

4t

aniv

ers a

QUART ANIVE RSARI

ri

QUIM NIN D E L E G AT D E L G O V E R N D E LA G E N E R A L ITAT A TA R R A G O N A

Els primers quatre anys

U

n senyal de bona salut de les societats és comptar amb elements de llarga trajectòria. Institucions, tradicions i, també, mitjans de comunicació, quan duren molt de temps –fins i tot amb canvis- són un senyal d’arrelament en una societat, i una peça important en uns fonaments sòlids que permeten aguantar maltempsades. A Catalunya tenim un diari més que centenari, i alguns mitjans que comencen comptar les dècades amb més d’una mà. Alguna capçalera recuperada, i un bon grapat de mitjans joves, amb molta empenta. I a Tarrago-

JOAN OLIVELLA A LC A L D E D E CALAFELL I PR E S ID E N T D E L CONSELL COMARCAL D E L B A IX PE N E D È S

Una bona notícia

B

envolguts amics i amigues, Vull felicitar molt sincerament notíciestgn per la celebració del seu quart aniversari, i especialment faig extensiva aquesta felicitació a tots aquells que fan possible que, dia rere dia, aquest setmanari surti al carrer. El moment que estem vivint no és fàcil per a ningú, ni tampoc per als mitjans de comunicació. Per això, que una publicació celebri quatre anys de continuïtat és, sens dubte, una bona notícia, que ha d’omplir d’alegria tots aquells que en formen part. Des de la comarca del Baix Penedès, us animem a seguir amb la mateixa empenta que ho heu fet fins ara, per tal de continuar escrivint el present i

na, el notíciestgn que, amb la insolència de la joventut, ens recorda que ja fa quatre anys que puntualment els dimecres surt al carrer a explicar-nos les coses de Tarragona i de la Costa Daurada. No sabem què passarà en el futur, no sabem si, d’aquí molts anys, algú escriurà unes ratlles com aquestes per a felicitar un mitjà en el seu cinquantenari. Però sí sabem que aleshores, com ara, hi haurà notícies i hi haurà Tarragona. I caldrà algú que les expliqui. La combinació idònia perquè també hi hagi notíciestgn, com aquests darrers quatre anys –de fet, els primers quatre anys- i que sigui per molts més.

‘notíciestgn’, amb la insolència de la joventut, ens recorda que ja fa quatre anys que surt puntualment al carrer per explicar-nos coses de Tarragona i la Costa Daurada

part del futur de la nostra història. De moment, notíciestgn ja ocupa un lloc important en el panorama dels mitjans de comunicació de la demarcació de Tarragona. I estic segur que aquest aniversari és només l’inici de molts més èxits, que encara han de venir. Moltes felicitats a tots, i que per molts anys puguem seguir gaudint d’aquesta publicació.

Des de la comarca del Baix Penedès us animem a seguir amb la mateixa empenbta que ho heu fet fins ara per tal de continuar escrivint el present i part del futur de la nostra història

JORDI SI ER R A SUBDELEGAT DEL GOVERN A TARRAGONA

Un bon treball informatiu

E

ls aniversaris esdevenen un moment idoni per analitzat la nostra trajectòria i passar comptes a les realitats que ens han marcat, tant en l’àmbit personal com col·lectiu. Són un bon punt d’inflexió per refermarnos en els nostres propòsits i revisar quins objectius hem assolit i quins ens queden pendents. L’esperit de celebració que comporten aquestes fites, marcades al calendari de tots, barregen sentiment i il·lusions, feina i somnis, amb la mirada enrere però també agafant l’empenta imprescindible per seguir cap endavant. notíciestgn for-

ALBERT AB ELLÓ PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TARRAGONA

Quatre anys intensos

N

otíciestgn ha estat, i desitjo que ho segueix essent per molts anys, testimoni directe d’un dels moments més intensos de la nostra història més recent. De fet, per un mitjà de comunicació delerós de viure i explicar l’actualitat en primera persona aquesta ha estat una experiència excepcional i única. En aquest breu, però com deia intens, període, la nostra ciutat, país i món han viscut i estan vivint una intensa transformació que té el seu epicentre en les profunds canvis fruit d’una crisi econòmica de la qual, tot i no saber-ne les conseqüències, sí que ja podem intuir que la societat resultant serà molt diferent. I espero que sigui millor en

ma part ineludible dels mass media de la nostra ciutat i durant aquests quatre anys d’existència, ha portat a terme una tasca informativa acurada, pendent de les necessitats comunicatives dels ciutadans i ciutadanes tarragonins. Un ofici com és el periodisme ha de comptar amb bons professionals que tinguin ben clar quin és el criteri informatiu a seguir per dignificar un treball cabdal per al desenvolupament sociopolític, econòmic i cultural de tots plegats. És per aquest motiu que, com a subdelegat del Govern d’Espanya a Tarragona, però també com a tarragoní, vull felicitar a tots els professionals que fan possible notíciestgn. Gràcies a la seva dedicació, no exempta del necessari entusiasme per la feina ben feta, la nostra ciutat pot comptar amb un mitjà més de comunicació que ens enriqueix tant en l’àmbit personal com col·lectiu. Per molts anys!

‘notíciestgn’ ja forma part ineludible dels ‘mass media’ de la nostra ciutat

els aspectes decisius i siguem capaços de desterrar aquelles pràctiques errònies que no ens han portat res de bo. De les crisis se n’aprèn i d’aquesta n’aprendrem molt. Per això la vostra aposta té encara més mèrit. Heu estat capaços de consolidar-la i fer-la créixer en uns moments difícils. Necessitem els mitjans de comunicació i necessitem veus com Notíciestgn que estigui informativament amatent a tot allò que és notícia a Tarragona. Difícilment entendrem el que passa al món si no coneixem el que succeeix a casa nostra. Moltes gràcies per la feina feta.

La vostra aposta té encara més mèrit perquè heu estat capaços de consolidar-la i fer-la créixer en uns moments difícils


Especial | 13

| 25 de setembre de 2013

4t

QUART ANIVE RSARI

aniv

FREDERIC ADAN PR E S ID E N T D E L CONSELL COMARCAL D E L TA R R A G O N È S

Un mitjà que evoluciona

C

rear un suport de comunicació nou és una iniciativa apassionant però també arriscada, i en el cas d’un setmanari aquest risc s’incrementa. La informació que pot oferir, necessàriament ha de centrar-se només en les notícies més importants, però pot jugar fort amb l’opinió, amb el comentari i l’aprofundiment sobre les més importants. Un setmanari d’èxit ha d’assegurar-se articles d’opinió de categoria, perquè és aquí on pot competir amb els altres mitjans. L’altre encert molt important és la distribució. Es troba a l’abast de les persones en moments estratègics, quan aquestes persones disposen de temps

J. ANTONI BELMONTE PR E S ID E N T C E P TA

Felicitats, ‘notíciestgn’

É

s una bona notícia començar una tardor que es preveu complicada, tant en l’àmbit econòmic com polític, amb la notícia de l’aniversari d’una iniciativa empresarial de les nostres comarques. El setmanari notíciestgn celebra el seu quart any d’existència i aquesta sí que és una nova destacable, ja que cal tenir especial cura dels mitjans de comunicació locals –que també han rebut una forta estocada a causa de la crisi econòmica– perquè són els que poden reflectir millor la realitat de les nostres comarques. D’altra banda, i no menys important, sempre és motiu de felicitació que les

i no tenen res per entretenir-se; i allí, just en aquell moment, troben el notíciestgn. Això és un encert de màrqueting! El bon plantejament del projecte i la indubtable professionalitat dels collaboradors, des dels seus inicis, són els que han fet triomfar i engrandir aquesta realitat. M’omple d’esperança en el seu futur el fet que el notíciestgn va evolucionant en el temps, i des de fa temps, tota aquella persona que no pugui aconseguir un exemplar, o aquells que volen avançar-se o aprofundir en les notícies, ho poden fer a les pàgines d’Internet. I aquell setmanari que va néixer en format de diari, ara fa quatre anys, avui ja és un mitjà multimèdia audiovisual. Equip humà de notíciestgn, moltes felicitats pel quatre anys d’èxits! Enhorabona per la vostra feina!

El bon plantejament del projecte i la indubtable professionalitat dels col·laboradors són els que l’han fet triomfar i engrandir

empreses tirin endavant i que les iniciatives continuïn sumant aniversaris. Tot i que passa el temps i es manté la situació de crisi, des de la CEPTA treballem per garantir la continuïtat de les empreses de la província, per facilitar serveis a la mida de les seves necessitats i per fomentar que se’n creïn de noves, per la qual cosa rebem amb alegria aquest quart aniversari en un sector de la comunicació, on és vital que primi la pluralitat. Des de la CEPTA esperem que durant els pròxims mesos siguem tots capaços, tant el teixit empresarial com els mitjans de comunicació, de seguir treballant en aquesta tasca dura i apassionant que és prendre el pols de la societat i encapçalar projectes engrescadors. Des d’aquestes línies, només em resta desitjar-vos un futur ple d’èxits i que seguiu treballant amb la mateixa empenta. Felicitats!

Sempre és motiu de felicitació que els empreses tirin endavant i que les iniciatives continuïn sumant aniversaris

JOSEP ANDR EU PRESIDENT DEL PO RT DE TARRAGONA

Quatre anys de ‘notíciestgn’

Q

ualsevol projecte, en qualsevol àmbit, necessita un cert temps per consolidar-se. En el cas dels mitjans de comunicació, m’atraveixo a dir que fins i tot més cal més temps encara, ja que estem parlant d’un producte que s’endinsa mica en mica en l’imaginari col·lectiu, fins a convertirse en referència informativa i, en el millor dels casos, en creador d’opinió. A casa nostra tenim exemples de mitjans de comunicació històrics i integrats dins de l’ADN de la societat, però també gaudim d’una àmplia oferta de mitjans de recent creació, tant en paper com online, que ajuden a dibuixar

P ER E G RANADOS AL C ALDE DE SALOU

Enhorabona per Salou i pel territori

E

n els darrers anys Salou s’ha convertit en una ciutat atractiva dins del territori, perquè ha guanyat en qualitat urbana i residencial, com també en vitalitat social i dinamisme econòmic, projectant-se com un nucli important d’iniciatives empresarials que crea aquelles condicions per captar inversions i fomentar millors oportunitats per als ciutadans i ciutadanes. Per això Salou és una ciutat que ofereix un bon nivell de qualitat de vida i que forma part també d’un territori en el qual hi participa activament, promovent la seva imatge com indret amb grans recursos turístics, tant de present com de futur. I una prova que el nostre territori forma part d’aquesta potencial nova àrea metropolitana del sud de Catalunya, la tenim precisament en el fet de disposar

ers a

ri

un escenari de pluralitat informativa imprescindible per al desenvolupament de la societat en totes les seves vessants. El setmanari notíciestgn cal ubicar-lo en aquest segona tipologia. És un mitjà que va veure la llum el setembre de 2009 i, per tant, fa ara tot just quatre anys que està entre nosaltres. Aquest temps reduït, sobretot si parlem de mitjans de comunicació i en temps de plena crisi econòmica, no ha impedit però que notíciestgn s’hagi fet un lloc en el competitiu món de la informació a casa nostra, consolidant-se com un producte diferents als ja existents, atractiu per a la majoria de lectors i lectores gràcies als seus continguts de marcat caràcter social i a una bona distribució. La seva aposta per la televisió per Internet també ha ajudat a relacionar el notíciestgn amb les noves tecnologies, fet imprescindible en clau de futur. Des del Port de Tarragona animem l’equip d’aquest setmanari a continuar treballant i a no oblidar que, tot i que encara li queda molt camí per recórrer com a mitjà, el més difícil, l’inici, ja l’ha cobert amb èxit. Felicitats!

de mitjans de comunicació professionals com el setmanari notíciestgn que són testimonis del seu progrés i evolució, difonent la seva actualitat i donant a conèixer la seva realitat més diversa i plural. En aquest sentit em complau felicitar-lo amb motiu del seu quart aniversari, perquè ha estat una aposta comunicativa i empresarial valenta, i que desitgem es vagi consolidant com un servei i una de les referències mediàtiques dels pobles i ciutats del nostre entorn, en benefici de la informació, la divulgació i la participació. No hi ha dubte que un mitjà capaç de ser el reflex de la societat, afavoreix les relacions entre persones, collectius i sectors; també crea complicitats i cohessió territorial, i faciliten el coneixement mutu entre les poblacions. Per tant, en nom de Salou vull felicitar a l’equip de persones que han fet possible que durant aquests anys la capital de la Costa Daurada i la seva actualitat local tingui una major presència i hagi pogut difondre millor les seves potencalitats, els seus projectes i les seves il·lusions i reptes. En aquest sentit, vull agraïr aquesta experiència de comunicació plural, oberta, independent i propera, que enriqueix el nostre coneixement de la ciutat i fa també més ric el debat sobre el nostre futur. Felicitats al notíciestgn, que fa que tots estem d’enhorabona.


14 | Especial

25 de setembre de 2013 |

4t

aniv

ers a

QUART ANIVE RSARI

ri

M A RT Í CARNICER ALCALDE DEL V E N D R E LL

El gran paper dels gratuïts

L

a premsa gratuïta té un gran paper a l’hora de fer arribar les notícies al públic en general, que troba aquests rotatius en diversos punts de distribució o a la bústia de casa seva. Ara fa quatre anys que al Vendrell va arribar el notíciestgn que es pot agafar al CAP, a l’Hospital, a l’Ajuntament i en altres punts de distribució del municipi. Les seves pàgines principalment recullen notícies sobre temes sociosanitaris, però també manté informats els lectors de l’actualitat local i dels actes que s’organitzen en municipis de la demarcació. Cal dir, a més, que té una gran acceptació, ja que al cap d’uns dies de

JAUME PROS S E C R E TA R I G R A L. DE CCOO DE TA R R A G O N A

Per molts anys!

A

ra fa quatre anys, per Santa Tecla, va néixer una publicació en català, notíciestgn, amb la voluntat de convertir-se en un mitjà de referència a la zona nord de la demarcació de Tarragona, sobretot al Tarragonès i Baix Penedès, vull felicitar molt sincerament als treballadors, a la direcció, a l’entitat editora i a tots els que ho han fet possible. Fa quatre anys que formeu part de la nostra vida, exercint un dret, el de la llibertat d’expressió i d’informació, perquè puguem tenir dret a una informació plural i veraç que ens apropi a l’actualitat del que passa en el nostre entorn. En aquest temps, tant la publicació setmanal, com el portal web

la seva distribució en molts punts de recollida ja és complicat trobarne un exemplar. En aquest sentit, cal destacar el fet que aquest mitjà hagi mantingut la seva edició setmanal durant quatre anys en un context econòmic desfavorable, i esperem que ho pugui fer durant molts més anys. Per tot això, reitero que fer arribar la comunicació a un ampli ventall de la societat és molt important i que per aconseguir-ho la premsa gratuïta hi juga un gran paper, com és el cas del notíciestgn i d’altres mitjans de premsa escrita que es distribueixen a la nostra zona. Per tant, felicito el notíciestgn, la direcció, l’equip de redacció i els seus col·laboradors, pel seu quart aniversari, i els encoratjo a seguir treballant per mantenir ben informats els nostres veïns i veïnes.

El setmanari té una gran acceptació ja que al cap d’uns dies de la seva distribució en molts punts de recollida és complicat trobar-ne un exemplar

diari, notíciestgn us heu convertit en un referent informatiu de les nostres comarques. Pot semblar que quatre anys són pocs, que han passat molt de pressa, sobretot per als professionals que cada dia feu notíciestgn. Però en aquests temps de conjuntures econòmiques adverses, de reformes laborals injustes, de retallades als drets públics, de debats sobre el paper i el futur dels mitjans, de crisi que també afecta als mitjans de comunicació..., en aquests temps difícils, complir quatre anys és tot un èxit. Per molts anys!

En aquests temps de conjuntures econòmiques adverses, de reformes laborals injustes, de retallades als drets públics, de debats sobre el paper i el futur dels mitjans, de crisi (...) complir quatre anys és tot un èxit

DANIEL MASAGU É ALCALDE DE T ORREDEMBARRA

Rigor, professionalitat i compromís amb el territori

E

ls lectors i les lectores del notíciestgn estem d’enhorabona perquè aquesta publicació ja arriba al seu quart aniversari. I ho fa amb una trajectòria exitosa, amb rigor i amb professionalitat. Aquest setmanari es caracteritza per aprofundir en les informacions, amb interessants reportatges sobre el territori i la salut en un ampli sentit. I crec que una de les claus del seu èxit i, per tant, de la bona acollida entre el públic és la seva implicació en el territori, presentant l’actualitat des d’una visió pròpia, la del Camp de Tarragona

FÈLIX ALONSO AL C A LDE D’ALTAFULLA

I en plena crisi, va néixer ‘notíciestgn’

Q

uan els mitjans de comunicació iniciaven el seu particular via crucis amb tancaments, expedients de regulació, baixada de salaris i pèrdua progressiva de credibilitat, que els abocava a caure en mans dels bancs, a Tarragona i contracorrent, naixia un nou diari. La història ens diu que tal anomalia no existeix. És possible, com ja van dir alguns estudiosos, que tornarem al model del segle XIX on la premsa era una forma directa de comunicar, i els partits i corrents d’opinió, els que publicaven. A Espanya i a Catalunya aquest model no ha deixar d’existir: recordem que el que ara es fa

i en la llengua del nostre país, un altre fet destacat que ajuda a normalitzar la presència del català als mitjans de comunicació. En aquests moments de gran transcendència històrica que estem vivint, ens calen persones, empreses, institucions, i mitjans com vosaltres: compromesos amb el país. notíciestgn naixia fa quatre anys, ja en plena crisi econòmica, en un entorn amb informacions molt descoratjadores. Com que en les celebracions és gairebé costum obligat formular desitjos per a la nova etapa que comença, tant de bo que ben aviat pugueu donar el millor dels titulars: “La crisi s’ha acabat”. Felicitats, doncs, a totes les dones i homes que formeu part d’aquesta publicació, perquè cadascú de vosaltres, amb la vostra feina, heu fet possible aquest recorregut. Enhorabona i endavant!

Un altre fet destacat del ‘notíciestgn’ és que ajuda a normalitzar la presència del català als mitjans de comunicació

ja ho feien els diaris esportius (Barça versus Madrid). L’anomenada premsa independent apareix quan fer diaris va a passar a ser un negoci amb l’entrada de la publicitat i el boom dels lectors. Amb la irrupció del món digital, la crisi i la fugida de la publicitat, els mitjans tradicionals malviuen en mans dels bancs els quals sembla que tinguin un objectiu: abaixar salaris i “domesticar” el periodisme. No sabem com serà el futur dels mitjans però el que és un fet és que tan empreses com lobbies, com corrents d’opinió necessiten comunicar i el paper encara és vigent. La jerarquia catòlica i els grups de comunicació ho saben perfectament i treballen amb la indústria de l’entreteniment per combinar negoci i influència. La posició ideològica dels mitjans és evident, i és en aquest moment, on experiències com la del notíciestgn tenen sortida: comunicar allò què vols dir amb notícies de proximitat. Si funciona, el notíciestgn serà el primer però no l’últim. Felicitats!

Tant empreses com lobbies com corrents d’opinió necessiten comunicar i el paper encara és vigent


Especial | 15

| 25 de setembre de 2013

4t

QUART ANIVE RSARI

aniv

JOAN PEDREROL PR E S ID E N T A E Q T

Per molts més

L

’energia mou el món i és intrínseca a la natura, a la vida i a les activitats humanes. En els 189 números editats del setmanari es veu com l’energia transforma el producte en el camí cap a la millora continuada. Quatre anys és la vida de 1.461 dies, recollida des d’una òptica molt concreta tant pel que fa a la temàtica com al territori. Per exemple, en aquest període s’ha viscut l’Any Internacional de la Química, celebrat l’any 2011 i que va ser l’embrió de l’actual procés de constitució del Clúster Químic de la Mediterrània. Segurament una de les fites a cobrir en les properes edicions. La pluralitat de mitjans no deixa d’ofe-

rir un ventall de possibilitats per accedir a informacions. Vist des de l’altra òptica, ve a ser l’oportunitat de poder accedir a públics més diversos i que el conjunt de la ciutadania pugui conèixer l’activitat o la realitat d’un sector. La combinació de les noves TIC ha convertit aquest setmanari en un instrument viu que amplia l’horitzó més enllà del paper. El web, que permet mantenir viva la informació entre edicions, es complementa amb l’oferta televisiva, que en el paper ofereixen els codis QR Com no pot ser d’altra manera, només resta desitjar llarga vida a la publicació perquè continuï complint aquesta tasca divulgadora, d’un vast àmbit temàtic, i eina de vertebració de la comunitat.

ri

vols posar un anunci? truca al

La combinació de les noves TIC ha convertit aquest setmanari en un instrument viu que amplia l’horitzó més enllà del paper

ers a

6 1 6

7 2 8

5 5 0

6 8 6

7 0 3

9 1 0

9 7 7

2 5 9

9 1 1

envia’ns un correu a p u b l i c i t a t @ n o t i c i e s t g n . c a t


16 | Publicitat

25 de setembre de 2013 |


| 25 de setembre de 2013

Publicitat | 17


18 | Tarragona

25 de setembre de 2013 |

TARRAGONA

JOC

El Casino de Tarragona reclama els mateixos beneficis fiscals que BCN World Ha demanat per carta a la Generalitat que li apliqui ja les bonificacions que en el futur tindrà el complex d’oci de la Costa Daurada

S

egons recull l’agència Efe i alguns mitjans de comunicació, els quatre casinos que operen a Catalunya han demanat al Govern català disposar ja aquest any de la rebaixa fiscal del 55 al 10 % concedida per la Generalitat als casinos del futur macrocomplex d’oci BCN World, sense esperar que s’engegui el primer d’ells. Els representants del Casino de Tarragona, del Gran Casino de Barcelona, del Casino Castillo de Peralada i del Gran Casino de la Costa Brava van aprofitar la fase d’al·legacions a l’avantprojecte de llei -ara ja projecte de llei en tràmit al Parlament- sobre BCN World per exposar les seves reivindicacions. En un escrit dirigit al departament d’Economia i Coneixe-

ment els quatre casinos catalans consideren que “no té cap sentit” i “no hi ha cap tipus de justificació per ajornar l’entrada en vigor” d’aquestes mesures, unes demandes “reiterades” del sector del joc. Si aquestes disposicions “afecten els casinos de joc i els

establiments de joc actualment autoritzats a Catalunya, argumenten, “quina és la motivació de posposar la seva entrada en vigor a una condició futura?”, es pregunten els quatre casinos, que conclouen: “La resposta és cap”. Per tot això, els quatre casinos van sol·licitar al Govern que tots els preceptes de la llei de BCN World entrin en vigor l’endemà de la seva publicació del Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), una petició que la Generalitat ha desestimat. En tot cas, el Govern català deu ara garantir-se els suports necessaris al Parlament català per aprovar la llei que permetrà tirar endavant BCN World, que consisteix en una modificació de l’aprovada el 1989 per donar cobertura al parc temàtic de Port Aventura.

B R EUS religió

Ballesteros considera la macrobeatificació com a element de promoció L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, considera que la beatificació de més de 500 màrtirs que tindrà lloc el 13 d’octubre serà un important element de promoció i de notorietat per a la ciutat. El batlle, però, ha evitat fer una valoració institucional d’aquest acte i creu que cal respectar la pluralitat. “L’acte l’organitza l’Arquebisbat i la ciutat ha d’estar a l’altura d’un esdeveniment com aquest, que és un element de promoció, independentment que cadascú pensi el que vulgui”, ha explicat Ballesteros aquest dijous. El batlle ha evitat opinar sobre la posició de la nova Coordinadora per la Laïcitat, constituïda recentment, que ha considerat l’acte com un “insult” a la memòria històrica.

CASTELLS

Els Xiquets del Serrallo ja tenen local “Aquest és el local que volíem des de fa anys”, ha explicat Lluís Montfort, president dels Xiquets del Serrallo, després de l’acte de cessió de l’immoble propietat de l’Estat a l’Ajuntament de Tarragona. Es tracta d’un edifici de 469 metres quadrats ubicat al Moll de Costa número 1, al costat del Museu del Port. La cessió és per quatre anys prorrogables a quatre més. Malgrat tot, els blaus no s’hi podran instal·lar immediatament, ja que s’han de dur a terme les obres d’adequació de l’espai, que inclouen el forat necessari per realitzar els castells i amb un cost de 300.000 euros per a l’Ajuntament. “Esperem que a principis de 2014 les obres ja estiguin enllestides”, ha apuntat l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros.

Ciència

Investigadors de la URV creen unes microcàpsules amb olor de vainilla Un grup d’investigadors de la URV, liderats pel doctor Ricard Garcia-Valls, han fet un estudi en el qual s’aprofita les propietats antibacterianes de la vanil·lina per desenvolupar microcàpsules que es poden incorporar als teixits i així crear teles antibacterianes. Aquestes microcàpsules obren la porta a noves aplicacions mèdiques en la prevenció de la propagació de les infeccions hospitalàries a través de la roba de llit i altres objectes. Segons l’estudi la vanil·lina, ingredient principal en l’extracte de vainilla, a més de tenir un aroma agradable pot combatre els microbis, incloent el Staphylococcus aureus notoria, un bacteri responsable de moltes de les

infeccions adquirides als hospitals. L’equip d’investigadors va decidir utilitzar la microencapsulació per combinar l’aroma de la vanil·lina i els seus efectes antibacterians en les teles. Les microencapsulacions de vanil·lina estan envasades en petites càpsules fetes de polisulfona, un plàstic resistent a la calor, i aquestes càpsules s’han incrustat en les capes de cotó. D’aquesta manera la tela que està revestida amb aquestes microcàpsules resisteix el creixement del bacteri Staphylococcus aureus notoria, i el recobriment es manté intacte després de diversos cicles de rentat en sec. Cada vegada més s’aplica la tecnologia de la microencap-

Serveixen per prevenir les infeccions hospitalàries que es generen a través de teixits de roba de llit i altres objectes sulació en la indústria tèxtil, ja que les microcàpsules poden aportar propietats addicionals als teixits convencionals. En aquest context, els investigadors van avaluar la morfologia, estabilitat tèrmica i propietats antibacterianes de les micro-

càpsules de polisulfona amb vanil·lina que van preparar prèviament. Gràcies a aquest treball es posen les bases per a un major desenvolupament de teixits amb activitat antimicrobiana i un final aromàtic agradable, segons ressalten els científics. Aquest treball ha estat desenvolupat pel grup de recerca

METEOR (Centre de Tecnologia de Membranes i Enginyeria de Processos) de la URV en col· laboració amb la doctora Magdalena Constantí, del NBG (Nanobiotecnologia i Bioanàlisis), i els seus resultats s’han publicat a la revista científica Industrial & engineering chemistry research de l’American Chemical Society ACS.


Tarragona | 19

| 25 de setembre de 2013

TARRAGONA

TARRAGONA

L’Escola Oficial d’Idiomes demana poder fer ús de tot l’edifici El trasllat a l’antiga fàbrica de la Chartreuse ha començat aquesta setmana i s’espera que l’1 d’octubre s’iniciï el curs

L

es caixes comencen a acumular-se als passadissos de l’antic edifici dels Caputxins mentre els alumnes realitzen les darreres inscripcions. Els professors i la resta de personal duen a terme la feina habitual i l’afegida del trasllat que comença aquesta setmana per tal de tenir-ho tot enllestit per l’1 d’octubre.

www.noticiestgn.tv

El curs havia de començar a mitjan mes de setembre, però delegació del Govern i Ajuntament han trigat més del previst a acordar el pagament de l’obra. Finalment, la Generalitat pagarà els terminis a partir del mes de novembre però, tot i això, considera que és una despesa massa alta i vol trobar socis per cobrir-la. Segons va explicar el delegat del Govern, Quim Nin, una de les opcions implicaria llogar algun dels espais de la nova Escola Oficial d’Idiomes a al-

La Generalitat es planteja llogar una tercer part de l’edifici per tal de finançar part del cost del nou equipament

guna entitat o departament de la Generalitat “que ajudés a pagar aquestes mensualitats”. Això significaria que l’EOI podria quedar-se sense la sala d’actes i/o la biblioteca, per exemple. Yolanda Scott, directora del centre a Tarragona, rebutja

aquesta proposta. “Ja hem trigat prou a tenir un centre no provisional. Només cal que feu un cop d’ull a la resta d’EOI de Catalunya per veure quins centres més amplis i moderns tenen. Tots ells amb biblioteca i sala d’actes, és clar.” Diversos professors del centre

PATRIMONI

Es recupera la policromia original del retaule de Santa Maria de Tarragona El retaule de Santa Maria de la capella dels Sastres, dins de la catedral de Tarragona, data del segle XIV. En aquell temps, s’utilitzava com a fons i guia per representar-hi les passions, escenificacions litúrgiques dedicades a recrear esdeveniments bíblics. Al segle XVI, amb el concili de Trento es prohibeixen aquest tipus de representacions dins dels recintes religiosos.

Això va fer que l’espai passés a tenir un altre ús i que les peces que formen el retaule es disposessin d’una altra manera. Però aquest no va ser el canvi més important que va patir el retaule en els seus 600 anys d’història. La policromia original es va cobrir el 1774 de pintura a l’oli i al segle XX, en emblanquir la catedral, se li va donar el color groguenc que hi havia fins a

aquesta darrera restauració. L’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va oficiar la cerimònia de benedicció del retaule que, de la mà d’Emma Zahonero i Jesús Mendiola, ha recuperat la seva forma i els seus colors originals. “Hem volgut recuperar la unitat potencial del retaule en el context històric en el qual es va construir”, ha explicat el restaurador, Jesús Mendiola.

han fet arribar una carta als mitjans en la qual expliquen que volen “treballar i poder usar totes les dependències d’aquest edifici nou que ha estat rehabilitat i, en un principi, pensat únicament i exclusiva per a l’EOI de Tarragona”.

Els professors lamenten que “a causa d’aquest despropòsit restarem sense una àmplia i important biblioteca, que s’ha anat consolidant al llarg d’aquests 25 anys; sense una sala d’actes que pugui acollir conferències i esdeveniments educatius i culturals ideats per als 3.000 alumnes de l’Escola, i també sense sala de professors, ni zona d’autoaprenentatge, ni zona d’estudis, ni aula addicional, ni magatzem”.


20 | Litoral

25 de setembre de 2013 |

L ITORAL

torredembarra

Torna la Fira d’Indians En aquesta nova edició, la quarta, es potenciarà la recreació històrica i la fusió amb la cultura caribenya

T

orredembarra acollirà els dies 28 i 29 de setembre la quarta edició de la Fira d’Indians que enguany viu un canvi significatiu d’organització incidint més en els aspectes de recreació històrica, amb un ampli programa d’activitats renovades creant una fusió entre aquella època històrica i la cultura caribenya.

ha ressaltat que aquesta fira és un bon producte per oferir als visitants de tardor, ajudant a dinamitzar l’eix comercial. També ha comentat que com a membre de la Xarxa, Torredembarra aposta per activitats turístiques des de vessant cultural. Per la seva part, Pere Tardà, de Fires i Festes, ha donat a conèixer les novetats d’aquesta edició entre les quals destaca la mostra d’oficis amb personatges com el boter, el forjafor, el nanser, una “torcedora” cubana de cigars, el fotògraf d’època, etc. També s’han previst quatre passis d’una cercavila teatral de caire humorístic amb personatges que interactuaran amb el públic, tallers infantils, les visites guiades pel patrimoni indià de la Torre, una exposició de productes d’ultramar, un esmorzar dels indians i retornen les havaneres. A més, s’ha convocat un primer concurs de fotografia via Instagram.

Durant la presentació de la fira, l’alcalde, Daniel Masagué, ha destacat que l’organització de la fira ajuda a diversificar l’oferta com a municipi turístic. També ha recordat que Torredembarra forma part de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya, essent l’única població de la demarcació. A més, la vila ocupa la presidència pel període 20122014. El president del Patronat Municipal de Turisme, Ignasi Duran,

salou

Cursos d’informació i assessorament per a dones i nouvinguts Inclouen tallers d’habilitats personals, de llengua i de coneixement de l’entorn

L

a regidoria d’Acció Social inicia l’oferta formativa del SIAD (servei d’informació i assessorament a les dones) i del SAN (servei d’acollida al nouvingut) en el que serà el primer trimestre del període lectiu del curs 2013-14. D’una banda, pels nouvinguts es posa a l’abast un taller d’habilitats socials i acolliment lingüístic de 45 hores de durada que pretén reunir a ciutadans empadronats a Salou, que són d’origen estranger i que coneixen el municipi, els serveis municipals i els seus recursos, però tenen dificultat idiomàtica. Amb aquest curs, com ha

expressat el regidor Pedro Lavilla es pretén dur a terme una “immersió lingüística en llengua catalana amb un nivell inicial i bàsic, facilitar-ne l’ús i la comprensió oral a més de treure la por vers l’ús de la llengua catalana”. A més, de cara al mes d’octubre també s’iniciarà un altre curs de coneixement de l’entorn en llengua catalana de 50 hores de durada que està adreçat a ciutadans empadronats a Salou d’origen estranger i que porten menys de dos anys a Salou i que desconeixen o no coneixen prou el municipi, els serveis municipals i els seus recursos. L’objectiu del curs és el de poder assolir certa auto-

nomia personal. El curs inclou sortides, visites i xerrades dels serveis i recursos municipals. Altres cursos que també s’imparteixen en aquest nou curs són el taller d’habilitats personals per a la recerca de treball i, especialment dissenyats per a les dones hi ha el de ‘dones i salut’ i el ‘d’higiene mental’ que pretén familiaritzar i treballar amb continguts com l’autoestima, la consciència d’igualtat, les relacions interpersonals funcionals i les creences irracionals, amb la finalitat que participant aprenguin a conèixerse i comprendre’s millor i tenir una visió més positiva. Tots aquests cursos s’imparteixen a l’espai MAS.

BR EUS salou

Salou destina 292.000 euros a diversos treballs a la via pública L’Ajuntament de Salou té previst aprovar un conjunt de traspassos de diners entre partides ja consignades al pressupost del 2013 que es destinaran a algunes obres i serveis que es consideren prioritàries, així com a d’altres compres de material per a la millora del funcionament d’alguns departaments. D’una banda, en aquesta sisena modificació de crèdit, per import de 344.948 euros, es dotarà la partida necessària per a l’ampliació del barranc de Barenys al tram entre el passeig Miramar i el carrer del Sol. Com ha explicat el regidor de Gestió Econòmica, Jesús Barragán, “en cap moment es demana un crèdit per fer front a aquest seguit d’inversions i compra d’equipaments sinó que el que fem és moure els diners entre partides que veiem que possiblement no s’esgotarien fins a finals d’anys”, ha explicat. La primera de les partides puja a 140.000€ que serviran per dur a terme el projecte d’execució que va aprovar el Ple de l’Ajuntament per millorar la capacitat de desguàs del Barranc de Barenys en el tram final. Amb la realització del projecte ara es vol que les obres estiguin acabades abans de la propera Setmana Santa.


Baix Penedès | 21

| 25 de setembre de 2013

baix p e ne d è s

calafell

Divuit persones troben feina gràcies als programes formatius El projecte Forma’t i treballa de l’Ajuntament ha donat formació a 24 persones

U

n 75% dels participants al programa “Forma’t i treballa”, que impulsa l’Ajuntament de Calafell, ja ha trobat feina. Aquest programa té com a objectiu promoure la formació i la posterior contractació de persones que fa més de 12 mesos que estan inscrites a l’atur, i que actualment ja no reben ni prestació ni subsidi per desocupació. Des de desembre de 2012, la regidoria de Treball, a través de Calafell Ocupació, duu a terme el programa “Forma’t i treballa”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, i preveu finalitzar-lo al març de 2014. Durant el temps que porta en marxa, 24 perso-

nes que estaven en situació d’atur de llarga durada (un any o més) i que no tenien cap prestació econòmica han estat formades gràcies a aquest programa. La regidora de Treball, Sandra Suàrez, mostra la seva “satisfacció pels resultats obtinguts fins ara amb aquest programa, ja que fins al moment, dels 24

participants, 18 ja han trobat feina”. En aquest sentit, 10 dels participants han pogut signar un contracte de 6 mesos; i 8 han signat contractes de temporada. La majoria de contractes s’han pogut aconseguir a través de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les empreses participants al programa.

el vendrell

Els Casals d’estiu garanteix un àpat diari a 110 nens del municipi Ara es du a terme una iniciativa solidària per garantir l’alimentació durant el curs escolar

A

quest estiu s’ha desenvolupat un projecte per garantir una bona alimentació a tots els nens i nenes del municipi, en la qual s’han beneficiat 110 infants S’han elaborat una mitjana de quaranta de menús diaris. L’objectiu era garantir una bona alimentació a tots els nens i nenes del municipi, i en especial a tots aquells que per motius econòmics i familiars es troben en una situació de més vulnerabilitat. Davant la constatació que en aquest inici del nou curs escolar els recursos de la Generalitat de Catalunya no permeten becar el menjador escolar de tots els nens i nenes que realment ho necessiten, s’ha posat en marxa una altra iniciativa: na campanya solidària que,

BREUS cunit

Nou pla de conservació del patrimoni local L’Ajuntament de Cunit, des de la regidoria de Patrimoni, ha posat en marxa un pla de conservació del patrimoni local amb l’objectiu d’adequar, mantenir en bon estat els elements identificatius del municipi i donar compliment a l’actual normativa de patrimoni. El delegat de Cultura a Tarragona va visitar Cunit l’any 2012 i va fer palesa la necessitat d’una actuació de rehabilitació a la Masia Cal Pla. Després d’aquesta visita, l’Ajuntament de Cunit ha iniciat, com a primera acció de la campanya de conservació, un expedient de disciplina urbanística en aquest edifici. Les primeres tasques de rehabilitació són les més urgents i s’estan portant tant en l’interior com en la façana de la Masia degut al mal estat en que es troba l’edifici: apuntalament de l’interior, protecció de balcons, etc.

el vendrell

Retiren 300 tones de residus d’un espai natural Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han intervingut en la recuperació de l’espai conegut com a ‘la Muntanyeta’ o la ‘creu del Vendrell’ (Baix Penedès), que estava molt degradat a causa dels continus abocaments després d’anys d’accés lliure a la finca. Concretament, es van retirar de la zona uns 400 m3 de diferents classes de residus, l’equivalent a unes 300 tones repartides entre runes i sòlids urbans (32 contenidors de 12 m3), 2 contenidors de fibrociment (Uralites), residu considerat com a perillós segons el catàleg europeu de residus amb el CODI CER 1706051, i un contenidor de pneumàtics.

ESPECIALITATS DENTALS PENEDÈS Dr. Carlos Vicente Bosqued COEC 1553

sota l’eslògan “Fem pinya per les nenes i els nens del Vendrell”, intenta implicar els ciutadans per tal que col·laborin en els dinars d’aquests infants més vulnerables. Concretament, s’han editat cent talonaris de cent números cadascun, que es venen al preu

d’un euro i que es distribueixen a través d’establiments comercials del Vendrell. Per cada euro aportat, la persona que hi col·labori rebrà simbòlicament una butlleta, amb la qual entrarà en el sorteig d’àpats en diversos restaurants que es farà el dia 29 de setembre.

Tel. 977 66 57 61 - 647 748 123 C/Cerdanya, 12, primera planta 43700 El Vendrell


22 | Opinió

25 de setembre de 2013 |

OP INIÓ

JO SEP G IL

OSCAR MOLERO

PR E VE R E

E S C R IPT O R

Apolíticos

E

sperar apoyo a base de ciertas mentiras o de inciertas promesas tiene los votos contados” A pesar de ir disminuyendo las dudas sobre la tosca casta política que nos merodea, y a su vez ningunea y apalanca, una respuesta retórica requiere de una pregunta: ¿Hay que nacer o volverse mal crecido para dedicarse a la política? Indudablemente que hay a patadas políticos rigurosos, nobles y con buenas finalidades como intención pero, por desgracia de unos “cuantos cuántos” y en beneficio de nadie, destacan los que merecen una rigurosa patada en sus partes nobles. La casta viene por algo. Con las carreras “poligólficas” y “ladronísticas” que últimamente, y hasta en diferido, han querido omitir haciéndose los suecos emitiendo dinero con público a cuentas suizas proclamando a caradura descubierta engaños imposibles de creer, el orificio de la política ha obtenido un chamuscado papel de riesgo en estos aumentos de “incertilumbre” y descrédito. Desde que todo vale en política, y todos balan en ella, el parco tráfico de influencias, el “a cosa hecha” del cohecho y el apaño por encargo y engaño, se han convertido en las aplicaciones rutinarias mejor utilizadas por los inmóviles y abominables personajes de muestra política. Tras tantas causas abiertas un efecto han provocado, una pandemia alérgica hacia la clase política actual. Como ciudadanos votantes y devotos de la democracia, se nos olvida recordarles que están ahí porque han sido elegidos por cada uno de nosotros para dar un servicio a la sociedad, siendo su fin y misión, el de proporcionar efectos de mejora al sistema de convivencia y ofrecer desarrollo con recursos propios sumados a los que sean capaces de reportar, pero jamás recortándolos y menos a su favor. En el momento que se llega a sentir que sólo contribuyen justos y pagadores por injustos pecadores, es cuando a la incredulidad social le suena a hueco el discurso elocuente y artístico que cacarea el político de turno. Entonces entra al juego la duda en manos de una nueva y próxima elección que busca, por incomodidad presente, un nuevo cromo político capaz de extender, y extienda, crema hidratante a la piel cuarteada por la disecada necesidad, a la ilusión partida y a la posibilidad bloqueada del momento. Desvirtuada vocación y repudiado oficio el de la política y más, si cabe, si sus líderes referentes inauguran guerras para conseguir paces con peces, sesean por caminos abruptos respondiendo alusiones por correo a cartas marcadas de ilusión y hartazgo, o pretenden emanciparse en el ego histórico cuando realmente lo que necesitan es quedarse solos y darse cuenta que no son los líderes que necesitan nuestros estados. Ser apolítico es una de las decisiones más coherentes a día de hoy y reunidos podríamos penetrar en las listas junto a todos esos listillos que nos toman por tontos ¿Por qué no nos unimos?, se llevarían una ingrata sorpresa con un nuevo partido apolítico creado para las próximas elecciones, FALO (Fusión de Apolíticos Libres Organizados) A político vivo...apolítico dispuesto.

En el momento que se llega a sentir que sólo contribuyen justos y pagadores por injustos pecadores, es cuando a la incredulidad social le suena a hueco el discurso elocuente y artístico que cacarea el político de turno

Els ídols moderns

E

l profeta Amós és d’una rabiosa actualitat: la seva paraula es dirigeix als qui abraonen els pobres per anorrear els desvalguts del país, als qui fan trampes amb les balances i compren amb diners gent necessitada. Els qui aneu a missa sentireu aquesta paraula en les lectures del diumenge, com també sentireu la paraula de Jesús que diu: “No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses”. Vull aturar-me en el significat del verb “servir” per a remarcar l’aspecte més profund de la denúncia profètica d’Amós i de Jesús. “Servir”, en el context religiós de l’Antic i del Nou Testament, vol dir “retre culte”, un culte que no és el que es ret, posem per cas, als sants, sinó el que es ret a Déu; en el context religiós d’Israel, de Déu n’hi ha un de sol, i la resta de déus, als quals es ret culte, són ídols. Ser servidors de les riqueses és practicar un culte idolàtric. Però, què és un ídol? Una façana sense contingut: l’ídol té ulls que no hi veuen, orelles que no hi senten i boca que no parla. Són, per tant, la buidor per excel·lència o, si voleu, el nores, i els qui els reten culte se submergeixen en aquesta buidor i en aquest no-res. Però això no és el pitjor. L’ídol imita i fins i tot supera l’atracció del Déu vivent, però així com el Déu vivent ofereix a canvi la llibertat, l’ídol fa esclaus tots els qui el serveixen. Els ídols són literalment antropòfags.

EN RI C ALFO N SO PE R IODISTA

Si us plau, que tornin

L

’estiu de fa onze anys, l’Ajuntament de Salou va difondre una campanya que instava els professionals del comerç i del turisme a ser amables amb els visitants. Es tractava, bàsicament, d’adreçar-s’hi amb un “bon dia”, un somrís o una paraula de cortesia, detalls quotidians que tothom agraeix. D’aquesta manera, es pretenia que els clients, satisfets pel bon tracte, repetissin estada al municipi l’any següent, tal com deixava ben clar el lema de la campanya institucional: “Fem que tornin”. Un objectiu lícit i lògic per a una localitat que viu del turisme. Un decenni després, ben bé es podria recuperar aquella lloable iniciativa, perquè, en termes generals, no s’ha avançat gaire. Qui més qui menys

El diner és l’ídol per excel·lència no sols perquè és el que més esclavitza, sinó també perquè és el causant principal de baralles i disputes que fan difícil el benestar i la convivència. I això és particularment aplicable a l’acumulació de diner que si, d’una banda, durant la vida genera un afany desmesurat i insensat per posseir, sense cap mena de garantia de poder fruir del capital acumulat, d’una altra, després de la mort, produeix enemistats literalment monstruoses en els qui es consideren hereus d’aquest capital. De gent que ha treballat tota la vida per fer diners i ho ha sacrificat tot, fins i tot la mateixa vida, a aquesta finalitat, n’hi ha i n’hi ha molts. I aquest fet és especialment escandalós quan es viu una situació de crisi com la que avui vivim, quan hi ha tanta gent que no té el mínim necessari per a subsistir o que veuen perillosament i injustament minvats els seus legítims ingressos; parlar d’això i parlar-ne d’una forma generalitzada pot sonar com un escarni. Però és evident que la crisi que tots patim, alguns més que els altres, té com a causa, si més no parcialment, un sistema econòmic sense entranyes, basat en l’omnipotència dels mercats. I és aquest l’ídol per excel·lència: no el diner que els individus miren de guanyar, tot i que sovint ens xucla la sang, sinó el diner que s’ha constituït en l’àrbitre del destí dels pobles. No sé si hi ha fórmules, però sí que sé que, en qualsevol cas, no hi són a l’Evangeli. L’Església, doncs, en nom de l’Evangeli - i és des d’aquest nom que ha de parlar -, no està legitimada per a proposar i menys imposar una fórmula concreta, per bé que ha fet i fa bé d’assenyalar els riscs del liberalisme incontrolat i de l’estatisme excessivament controlador; i fa bé de subratllar la bonesa de la democràcia, perquè permet que el poble sigui el dipositari del poder. Però també ha d’advertir que sovint la democràcia esdevingui poc menys que inútil, quan es veu obligada a seguir els dictàmens dels mercats. I potser aquesta advertència hauria de ser la línia conductora de la veu profètica del nostre temps.

es pot trobar a diari –a Salou o a qualsevol altre indret del país– amb caixeres de supermercat, taxistes, cambrers o comerciants de tracte eixut i malagradós que no conviden precisament a tornar-hi. Per no parlar del deficient coneixement d’idiomes de bona part dels empleats del sector. Òbviament, i per sort, també hi trobem treballadors molt afables i atents. Però no tants com caldria. En altres països de llarga tradició turística la situació sol ser diferent, i les normes bàsiques de cortesia esdevenen una pràctica habitual dels qui treballen de cara al públic. És fàcilment comprovable, només cal travessar els Pirineus. Qui sap si en aquests casos l’amabilitat és impostada, i s’exerceix per inèrcia o per obligació, però, en qualsevol cas, s’agraeix igualment. Certament, moltes vegades costa fer bona cara al turista després d’haver passat tot el dia i part de la nit treballant dempeus en un restaurant, en un bar o en una botiga, o havent de fer mans i mànigues per arribar a fi de mes per culpa d’un sou que, en força ocasions, ratlla la indignitat. Però també és cert que el client no en té la culpa. D’altra banda, no cuidar-lo té els seus riscos. Vista la situació econòmica actual, proposo establir indefinidament una campanya com la de fa onze anys. Per complaure els turistes –sisplau, que tornin!– i, de passada, també als qui no en som.


Opinió | 23

| 25 de setembre de 2013

OP INIÓ

F O R P R E S I D E NT F R A N C E S C A S E N SI O E XE MPL E AT D E B A N C A

Possibilitaré que el cobrament de factures estigui garantit

A

quest és un dels compromisos més importants, ja que si es garanteix el cobrament de factures de manera immediata recuperarem la confiança en les nostres futures activitats i alhora tindrem la seguretat que els nostres esforços laborals, sempre, sempre, es veuran recompensats amb la percepció econòmica corresponent. Aquesta confiança, sens dubte, provocarà un creixement immediat de llocs de treball, amb la creació de noves empreses, empreses que es crearan a l’empara de la seguretat que els donarà el cobrament de les seves factures. Amb tot aquest futur més que prometedor, em pregunto per què el govern no habilita de manera immediata els recursos necessaris per aconseguir

que cap professional, després d’haver efectuat un treball a satisfacció de les parts, presenti la corresponent factura i es quedi sense cobrar? Aquest sol fet ha significat la desaparició de centenars de milers d’empreses, sobretot de les considerades petites i mitjanes. Dit tot això, vaig a donar-vos dos motius que, al meu parer, fan que el govern no s’impliqui en l’assumpte i que no garanteixi, de manera immediata, el cobrament de qualsevol treball, sempre, com he dit, que aquest hagi estat efectuat d’acord amb els compromisos adquirits. Primer motiu per implicar-se en l’assumpte: els primers perjudicats per ser els principals morosos, són el mateix govern, les administracions, autonomies, ajuntaments, i algunes

de les principals empreses d’aquest país moltes de les quals cotitzen a l’IBEX. Evidentment, si els que han de prendre la decisió de resoldre que no hi hagi impagaments són els primers que no paguen i, per tant, uns dels principals culpables que hagin desaparegut milers d’empreses i centenars de milers de llocs de treball. Llocs de treball perduts que han fet que moltes famílies avui es trobin en el llindar de la pobresa, com li agrada denominar-los al govern. Malament anem per trobar una solució. Segon motiu: la justícia (caldrà efectuar canvis importants). En el moment que existeix un incompliment de pagament i a l’afectat se li ocorre acudir a la reclamació que per via judicial li correspon, el més immediat per poder defensar els seus drets és contractar un advocat, procurador, etc. (és a dir, que el primer dret és gastar) perquè al final de tot, l’única cosa que aconsegueixi gairebé sempre és gastar-se el que no té sense obtenir res a canvi. I perquè vegeu que la justícia és igual per a tots... En l’actualitat quan l’Administració t’imposa una sanció aquesta no té cap obligació de comunicar-t’ho fefaentment, ja que l’única cosa que ha de fer és publicar-ho en el BOP corresponent (fet que agilitza molt els tràmits) i si no te n’assabentes, doncs ja te n’assabentaràs quan t’embarguin el teu compte o el teu

patrimoni. Però, per allò de la igualtat, quan ets tu qui intenta cobrar un deute i interposes una demanda judicial, llavors sí que el jutjat ha de comunicar fefaentment a la part demandada aquest fet. I aquesta part, simplement en no agafar els exhorts que se li van fent arribar des del jutjat i en no presentar-se a les citacions, aconsegueix que la demanda es faci interminable i que, en el millor dels casos, passats els anys si s’efectua per fi el judici, tan sol en manifestar que no té recursos, assumpte conclòs, i tu et quedes compost i sense cobrar. Sabeu què en penso jo, de la justícia, doncs que aquesta és precisament per als que no tenen el mínim interès a complirla. Per finalitzar, senyors del govern, posin-se les piles i comencin sense dilació a fer els canvis necessaris (lleis i altres) per garantir el cobrament de factures, ja que aquest sol fet ens ajudarà, de manera immediata, a sortir del forat on vostès, els de abans i segurament els que vindran, ens han posat ficats. Si voleu veure com resoldria jo l’assumpte de les factures impagades, podeu entrar al meu blog HYPERLINK “http:// www.desentitcomu51.blogspot.com.es” www.desentitcomu51.blogspot.com.es i veure el meu escrit “Ara és tan important salvar vides com salvar famílies” de data 03/10/2012.

Autonomia personal i ortopèdia

ADAPTEM LA TEVA LLAR Botiga de Salut és especialista a aportar solucions a les teves necessitats de mobilitat en la vida diària. Des de petites reformes fins a adaptacions integrals, els nostres tècnics t’assessoren i t’acompanyen en tot el procés de l’obra per convertir la teva llar en un espai funcional i còmode.

Cuina adaptada

Plaça Verdaguer núm. 2 TARRAGONA • Tel. 977249898


24 | Cultura

25 de setembre de 2013 |

C ULTURA

La ‘

Èxit rotund de participació a les festes de Santa Tecla

L

’efecte Santa Tecla que ja anunciava la campanya de comunicació de les Festes s’ha fet més palès que mai. La coincidència dels dies forts de les Festes en cap de setmana lluny d’allunyar als tarragonins de la seva celebració els ha fet sortir al carrer en massa. La nit de la Baixada de l’Àliga, els carrers de la Part Alta es van quedar petits davant la munió de persones de totes les edats que volien veure o acompanyar als elements del Seguici Popular de Tarragona. Un fet que no va ser aïllat però que ja es podia preveure en comprovar la resposta de la ciutadania davant dels primers dies de Festes i de la Santa Tecla Petita. Després del gran espectacle que van oferir els elements del Seguici Popular la vigília de Santa Tecla i dels punyents versots dels Balls Parlats —amb la independència i la corrupció política com a grans protagonistes— la diada de Santa Tecla va començar amb una plaça de la Font plena a vessar per veure a les quatre colles de la ciutat fent el seu millor repertori. La Jove van regalar als presents un 3d9f, un espectacular 5d9 amb folre i un intent de pilar de 8 amb folre i manilles que no trigarem a veure fet realitat perquè tot i ser la primera vegada que el portaven a plaça, el folre i les manilles estaven molt ben lligades. Els Xiquets van repetir tripleta màgica amb el 3 i 4 de 9 amb folre i el 5 de 8. El pròxim repte dels ratllats, per Tots Sants, serà el 5 de 9 folrat. La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha igualat la seva millor actuació de la història des-

carregant el 2 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l’agulla. Els Xiquets del Serrallo, en la setmana que s’anunciat que tindran nou local, van descarregar el 5 de 7, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb l’agulla. Entrada del Braç amb xiulada als polítics La Professó de Santa Tecla és un dels actes centrals del fi de Festes. Com ja és tradicional, la comitiva va sortir del pla de la Seu per tornar-hi i rebre, amb tots els honors, la relíquia de la santa. Una explosió que afecta a tots els sentits, que es podria considerar com “l’instant més gran dels Països Catalans”, pren forma gràcies a la música de les bandes, els trets dels bandolers del Serrallonga, els elements pirotècnics de les bèsties de foc i els que pugen cap al cel just darrere de la catedral, l’olor de pólvora, els pilars de les colles castelleres amb les quatre enxanetes alçant el braç, la multitud empenyent isaltant al ritme dels instruments i milers de paperets daurats volant i escampant-se entre els espectadors. Enmig de tot aquest clímax, uns quants membres del consistori tarragoní i d’altres representants polítics van ser rebuts a crits per la ciutadania. Molts xiulets i alguns “i, inde, independència” van donar per tancada una escridassada que ja és habitual. La resta del Seguici, aliena per un dia a la política, va acomiadar-se dels tarragonins tornant a la plaça de la font per fer el seu últim ball entre aplaudiments.

L

Poden optar al Premi Joves.lit narracions o reculls poètics de tema lliure en llengua catalana escrits per joves d’entre 14 i 21 anys. Aquest premi es divideix en dues modalitats segons l’edat; un premi al millor relat o millor recull de poesia per a joves d’entre 14 i 17 anys, i un premi al millor relat o millor recull poètic per a joves d’entre 18 i 21 anys. I enguany, com a novetat i per facilitar l’enviament de les obres, la recepció dels treballs del Joves.lit es farà per correu electrònic. Les obres s’han d’enviar abans del 15 de novembre a l’adreça electrònica apellc@tinet.cat. Per més informació us podeu descarregar el tríptic informatiu a l’adreça www.apellc.org.

Un dossier didàctic per explicar la tasca del Museu del Port El proper dijous 26, a les 17,30 hores i a la Sala d’Actes de l’Arxiu del Port de Tarragona tindrà lloc la presentació del primer dossier didàctic De l’Arxiu al Museu: un recorregut per la història del Port. El barri del Serrallo, ideat per l’Arxiu i el Museu del Port de Tarragona i elaborat per Auriga Serveis Culturals, amb l’objectiu de donar a conèixer als alumnes de Segon Cicle d’ESO i Batxillerat la tasca important que es fa en els centres d’arxius i museus per preservar i difondre, tant la documentació, com els objectes, llegat del nostre passat i clau per al nostre present i futur. Apropar la metodologia de la investigació històrica a través de l’estudi de fonts primàries, plantejar hipòtesis i valorar i interpretar els documents per poder-ne treure unes conclusions objectives, base de qualsevol estudi científic, és el que pretén el dossier, a través d’una proposta d’investigació que gira al voltant d’un tema concret: El Serrallo i la pesca a l’entorn de l’any 1930. A través del dossier s’intenta donar a conèixer el patrimoni marítim i portuari de la ciutat i la història del Port de Tarragona com a eix vertebrador i dinamitzador del territori. A banda de l’activitat, que es podrà treballar a l’entorn classe, l’Arxiu i el Museu del Port de Tarragona, ofereixen la possibilitat de fer una visita guiada als centres, en què l’estudiant i el professorat podran conèixer de primera mà, tant la tasca que s’hi fa, com els fons que s’hi custodien, acompanyats per un monitor que conduirà l’activitat. Es tracta d’un projecte en què l’Arxiu i el Museu del Port de Tarragona porten un temps treballant-hi, i que pretén tenir una continuïtat en el temps amb l’aportació de nous dossiers temàtics per anar coneixent la història del Port de Tarragona.

Podeu veure els vídeos de les festes a la contraportada.

Premi per a joves poetes i narradors ’Apellc convoca el VII Premi Joves.lit, de narrativa i poesia per a joves de 14 a 21 anys.

AQUES TA SETMANA

Biblioteques amb DO a Torredembarra La Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra participa en el cicle d’activitats de Biblioteques amb Denominació d’Origen que combina degustacions literàries amb els millors vins. Aquest mes de setembre ja han tingut lloc diverses activitats. El pròxim 27 de setembre, a les 17.30 hores, tindrà lloc un taller de maridatge de vi i contes, sota el títol “Llegim, tastem, olorem, creem”. Tot un laboratori de lletres, imatges i aromes per experimentar i gaudir dels contes i de les aromes de vinya. Cal dur una ampolla de vi buida i sense etiqueta i els participants s’hauran d’inscriure a la sala infantil de la Biblioteca. És un taller destinat a nens i nenes, a partir de cinc anys.


Agenda

| 25 de setembre de 2013

| 25

Age nd a

27

DIVENDRES

Tarragona Jo de major vull ser Fermín Jiménez

ACTES PERMANENTS

SETEMBRE · OCTUBRE 2013

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cambrils Exposició. Minimalisme L’Associació Tarraco Fotografia presenta Minimalisme, exposició fruit d’un any de treball. Són 30 membres de Tàrraco Fotografia, tots aficionats, que presenten un total de 50 fotografies en un format horitzontal de 50x40cm, donant un petit resum i mostra del seu art en fotografiar e interpretar el minimalisme. L’exposició es podrà visitar a la l’Espai el Pati fins al 27 de setembre.

23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

ACTES A L’ATENEU DE TARRAGONA DISSABTE 28 | 19 H Contacontes Amb la participació de socis i convidats. La conducció de l’acte anirà a càrrec de Ramón Roselló. Carquinyolis i mistel·la pels assistents.

L’espectacle parla de la necessitat de treballar en la societat actual, la imposició –generalment social– de dedicar més hores a treballar que a qualsevol altra activitat ociosa, lúdica, familiar, etc. De com no parem mai de construir, de generar, de crear, quan estem envoltats d’excedents, únicament que mal repartits. Es planteja irònicament la necessitat de temps lliure, en un temps en el que molta gent és l’únic que té. Hora: 21 Lloc: Sala Trono Preu: 16€ | 12€ Amics Sala Trono

28

DIUMENGE 6 | 18.30 H Teatre. ‘Quan ell és ell i ella’ L’obra de Nicasi Camps i Pinos comptarà amb l’actuació de Carme Mercadé, Dolors Reig Ramón Aragonés, Teresa Calleja, Maria Gené, Josep Maria Rull, Joan Doménech, Justa Alvadejo, Maria Vazquez i Enric Gómez. La direcció i adaptació és d’Isabel Rodríguez. Preu: 5€ | 2€ socis

DISSABTE

Reus Teatre. El Tricicle presenta ‘Bit’

Tarragona Exposició. El retorn de les expedicions La mostra és una col·lecció d’obres artístiques, científiques i altres històries de viatges sobre les representacions mentals i els prejudicis als barris populars. L’exposició es podrà visitar fins al 25 d’octubre al Museu del Port de Tarragona. Tarragona VII Premi Joves.lit Un BIT és la unitat mínima d’informació. UN GAG és la unitat mínima d’humor. Per tant, un espectacle d’humor és ple de BITS que transmeten GAGS a la velocitat de la llum. Amb aquesta definició el Trícicle presenta el nou espectacle, una mostra d’enginy, amb vells i nous gags, i amb un únic objectiu: aconseguir la màxima densitat de gags per minut possible. Hora: 18 Lloc: Teatre Fortuny

L’Apellc convoca el VII Premi Joves.lit, de narrativa i poesia per a joves de 14 a 21 anys. Poden optar al Premi Joves.lit narracions o reculls poètics de tema lliure en llengua catalana escrits per joves d’entre 14 i 21 anys. Enguany, com a novetat i per facilitar l’enviament de les obres, la recepció del treballs del Joves.lit es farà per correu electrònic (apellc@tinet.cat) El termini d’admissió de treballs finalitza el 15 de novembre del 2013.

Vila-seca Exposició: Raval de la mar, la mar és el camí L’exposició Raval de la mar, la mar és el camí mostra el procés de les obres entorn al Raval de la Mar, que han tingut una durada de tres anys a través d’un recull gràfic i audiovisual. La construcció ha permès la recuperació integral de la unió entre els dos grans nuclis urbans del municipi, és a dir Vila-seca i La Pineda. Un total de 13 panells informatius donaran a conèixer de prop la via cívica de caràcter urbà, que permet la circulació de vehicles així com el moviment de persones i de bicicletes. La mostra s’ubica s’ubica al Centre Cívic i Cultural de la Pineda.

6


26 | Gent

25 de setembre de 2013 |

ge nt

Conveni entre l’Ajuntament de Salou i l’associació Eluzai

L’Associació d’Assistència Social Eluzai de Salou i l’Ajuntament han signat un conveni de col· laboració per tal que l’entitat continuï la seva tasca de suport a persones i famílies necessitades i amb manca de recursos. Eluzai és una entitat sense ànim de lucre, promoguda per l’església protestant de Salou, i creada per un grup de professionals i voluntaris, amb l’objectiu de donar

resposta a les necessitats bàsiques dels col·lectius més desfavorits. Aquest conveni s’emmarca dins política de l’Ajuntament de decidit suport a les entitats, col·lectius i ciutadans més implicats en la resolució dels problemes socials, en la participació ciutadana i en la promoció de la dona. A la imatge, l’alcalde de Salou, Pere Granados, i la presidenta de l’associació, Margarita Barrios.

Es presenta el projecte Sinergies Locals

L’Ajuntament de Tarragona ha presentat el projecte Sinergies Locals, un projecte seleccionat i guanyador de la convocatòria El Contextador 2013 del CA Tarragona Centre d’Art, que abarca els àmbits culinari, antropològic i artístic potenciant la diversitat i que va ser lliurat a l’Ajuntament de Tarragona. Les identitats s’imposen com a referents que es van acumulant al llarg de la nostra existència i que configuren la nostra manera d’entendre el món i participar en ell. Tothom és producte del mestissatge, de la suma de fragments, de la hibridació. Per exemple, mitjançant l’elaboració d’un recull de receptes de cuina de Tarragona, d’orígens diversos, es crea un espai de treball on s’intercanvien coneixements, experiències, visions i expectatives.

La cadena humana de l’11 de setembre al seu pas per Tarragona la Via Catalana va deixar milers d’imatges durant la diada de l’Onze de Setembre. Un lector ens ha fet arribar aquesta de l’entrada de Tarragona per l’avinguda de Roma.

Gran èxit de participació al Triatló de Calafell Un total de 640 persones van participar el passat diumenge, 22 de setembre, de la 5a edició del Triatló Calafell que posava el punt i final a la Lliga de Clubs 2013 d’aquesta modalitat. L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, i la regidora d’Esports, Maite González, acompanyats de diversos regidors del consistori van presidir el lliurament de premis. El triatló es va desenvolupar a la zona del Port Segur-Calafell i la plat-

ja de Segur, i es va competir en la categoria Sprint que inclou: una prova de 750 metres de Natació; 20 kilòmetres de Ciclisme; i 5 kilòmetres de carrera a peu. El triatló va estar organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Calafell i l’empresa Athletic Events i va comptar amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, Port Segur-Calafell, Europcar i Lizarran.


Gent

| 25 de setembre de 2013

| 27

ge nt

Estudi de dansa Raquel Julià, la qualitat de l’ensenyament per damunt de tot La dansa desenvolupa les aptituds motrius de l’alumne, la sensibilitat musical, la capacitat creativa, la concentració, la percepció de l’espai que l’envolta i a tenir més coneixement del propi cos. L’Estudi de Dansa Raquel Julià, del Vendrell, convida tothom que ho desitgi a conèixer el seu mètode d’enssenyament

L’estudi de dansa Raquel Julià està ubicat al carrer del Cep, 34, del Vendrell (Muntanyeta). www.raqueljulia.com

Especialitzat en modern jazz L’estudi és especialista en Modern Jazz, el tipus de dansa més experimental i evolutiva, on els moviments sorgeixen d’una forma lliure i natural. El Modern Jazz és la combinació dels tres estils de dansa més importants: el ballet clàssic (importantíssim), la dansa contemporània (gran influència) i la dansa jazz. A mesura que ha anat evolucionant aquesta dansa, ha derivat en una de les bases més sòlides i completes. A més, en les classes de modern jazz s’utilitzen exercicis de tècnica postural. Les classes de Modern Jazz estan destinades a tot tipus de públic i edats. El centre ofereix un grup de predansa, on els alumnes tenen entre dos anys i mig i tres, grups infantils de P-4 i P-5 i grups de primària i secundària. També fa classes de Modern jazz especialitzades per a adults, amb tres nivells a escollir: nivell iniciació, nivell mig i nivell avançat, a més de classes de Modern jazz amb puntes! Els alumnes són agrupats per edats i nivells, amb un

màxim de dotze alumnes per classe, cosa que permet fer un seguiment molt exhaustiu a l’alumne, amb exàmens trimestrals de nivell i informes trimestrals de cada alumne. Classes de Tècnica Postural A les classes de Tècnica postural es treballa l’elasticitat i la correcció postural de l’esquena, genolls i peus. Estan destinades a nens i nenes a partir de 7 anys i també a grups d’adults. Els exercicis que es practiquen proporcionen a l’alumne un millor coneixement del propi cos i la possibilitat de prevenir i corregir mals hàbits posturals, lesions, desviacions de la columna, problemes de suport del peu, els genolls... Aquest treball permetrà també a l’alumne que practica qualsevol esport poder complementar-lo: futbol, tennis, bàsquet, arts marcials... l’alumne podrà sentir-se més àgil i evitar un engarrotament de la musculatura. Una musculatura estirada resisteix millor les tensions que un múscul retragut i ens pot ajudar a prevenir.

‘Vull tenir un fill’, el testimoni d’un somni Aquest passada setmana s’ha presentat a la clínica de reproducció assistida Embriogyn de Tarragona el llibre Vull tenir un fill: històries de lluita i emoció, un recull d’històries i vivències reals, escrites per pacients del centre des de l’emoció, la sinceritat i la intimitat més absoluta de com ha estat el camí per tenir un fill mitjançant un tractament de reproducció assistida. El llibre neix amb la voluntat que altres dones o persones que prenguin una de les decisions més importants de la seva vida com és tenir un fill i no poden de manera natural, trobin una ajuda i un suport. Segur que l’única manera de saber com serà el camí cap al somni que es persegueix és viure’l, però el que més s’hi pot acostar és que algú que ho ha viscut intensament, en primera persona, t’ho expliqui. I per mantenir la màxima veracitat i autenticitat possible dels sentiments de qui ho ha escrit s’ha volgut mantenir l’idioma original així com les expressions utilitzades per tal que siguin realment autèntiques. El Dr. Pere Feliu, director mèdic d’Embriogyn ha manifestat que “avui dia, el tema de la fertilitat encara és tabú, i per això estem enormement agraïts a les persones que han volgut col·laborar en aquest projecte que és un èxit de tots”. En el mateix sentit, Imma Saumell, directora del laboratori d’Embriogyn ha comentat que “és un llibre obert a tothom, siguin pacients d’Embriogyn o no, perquè creiem que son experiències vitals i emotives que desperten la sensibilitat de qualsevol persona”. En el llibre, que recull 14 històries de persones que han acabat amb l’èxit de tenir un fill bé sigui a través de la fecundació in vitro, de la inseminació artificial o de l’adopció. És cert, però que poden haver-hi casos en els que no arriba l’èxit, però en la majoria d’ocasions, comenta el Dr. Feliu, “no és perquè la reproducció

assistida no els pugui ajudar sinó perquè un percentatge molt elevat abandona ja que la pressió emocional pot arribar a ser molt intensa. D’aquí neix la idea d’aquest llibre, perquè a Embriogyn tenim molt en compte aquest factor, i creiem que pot ser un bon recolzament en els moments d’incertesa”. El llibre es complementa a la web HYPERLINK “http://www. experienciesreproduccioassistida.com” www.experienciesreproduccioassistida.com, on es pot llegir una de les experiències; també s’hi pot sol·licitar el llibre de forma gratuïta. Es podrà aconseguir el llibre o bé passant-lo a recollir per la clínica o bé sol·licitant-lo a la mateixa web. (Només s’hauran d’abonar les despeses d’enviament). D’altra banda, a través de la mateixa web es continuaran recollint històries d’aquelles persones que vulguin compartir la seva experiència i continuar fent gran aquesta cadena de solidaritat que s’ha iniciat des d’Embriogyn.


28 | El temps

25 de setembre de 2013 |

EL TEMPS I SERVEIS

Sudoku

Tardor ennuvolada Al llarg de la setmana gairebé no veurem el sol, els núvols prendran el protagonisme del cel d’aquesta primera setmana de tardor. Durant les jornades de dissabte i diumenge s’esperen pluges que derivaran en tempestes en punts concrets. Font: Meteocat

TEMPERATURES DE LA SETMANA

màx. 27º / min. 20º

Fàcil

Difícil

DIMECRES 25

Com jugar: completeu el taulell de 81 caselles (9 fileres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa filera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.

Solucions setmana anterior

ADOPTA, ELLS ET NECESSITEN! Sol

DIJOUS 26

Vent

Variable

Tapat

Tempesta elèctrica

Pluja

Neu

La Lara és una gosseta de mida petita que busca família després d’haver estat abandonada. És molt tranquil·la i carinyosa. Té dos anys. Passeja sense estirar la corretja i sempre busca carícies posant-se panxa enlaire. Educada i neta. Conviu molt bé amb altres gossos i nens. Està una mica trista per no trobar família. Escriu a gaiatgn@gmail.com

Boira

DIVENDRES 27

Telèfons genèrics DISSABTE 28

DIUMENGE 29

Emergències 112 Bombers 085 Mossos d’Esquadra 088 Guàrdia Civil 062 Policia Nacional 091 Protecció Civil 1006 Serveis funeraris 24h 900 50 67 12 Transport Sanitari 977 25 25 25

Sanitat Respon 902 11 14 44 Hospital de Santa Tecla 977 25 99 00 Hospital del Vendrell 977 25 7900 Hospital Joan XXIII 977 29 58 00 Consell Comarcal Baix Penedès 977 15 71 71 Consell Comarcal Tarragonès 977 24 45 00

Emissores de Ràdio DILLUNS 30

DIMARTS 1

ALCOVER RÀDIO / ALCOVER / 107.1 ALTAFULLA RÀDIO / ALTAFULLA / 107.4 / BONAVISTA RÀDIO - TARRAGONA / 102.9 CADENA CIEN TARRAGONA / 89.7 CALAFELL RÀDIO / CALAFELL / 107.9 CONSTANTÍ RÀDIO / CONSTANTÍ / 97.9 COPE TARRAGONA / TARRAGONA / 93.5 / DOMENYS RÀDIO / 107.6 / ESRADIO / TARRAGONA / 98.7 ÉXITO RADIO / TARRAGONA / 95.9 FLAIX FM / (2ª URL) / VALLS / 101.8 / EUROPA FM CATALUNYA / 102.7 EXITO RADIO / TARRAGONA / 94.8 LATINO ESTÉREO / TARRAGONA / 92.1 / LOS 40 PRINCIPALES REUS / 101.4 M 80 / 89.3

MANÁ RADIO / EL VENDRELL / 91.4 NOVA FM TARRAGONA 91.3 ONA FM / TARRAGONA / 97.1 + 104.4 ONA LA TORRE (TORREDEMBARRA) / 107.0 ONA RIUDOMS / RIUDOMS / 98.6 ONA VALLS FM / VALLS / 107.6 ONDA CERO RADIO / TARRAGONA / 95.3 ONDA RAMBLA TARRAGONA / 91.0 PUNT 6 CAMP / CASTELLVELL / 99.8 RAC 105 FM - RÀDIO VALLS / 103.3 RÀDIO BANYERES DEL PENEDÉS / 101.2 RÀDIO CAMBRILS / 90.0 / RÀDIO CREIXELL / 95.0 RÀDIO CUNIT / CUNIT / 107.0 RÀDIO EL VENDRELL / 107.1

RÀDIO FLAIXBAC - RÀDIO VALLS / 90.4 RÀDIO FM / LA POBLA DE M. /107.9 RADIO INTERECONOMÍA / TGN / 106.8 RÀDIO LA CANONJA / 102.3 RADIO MARIA / TARRAGONA / 99.5 RÀDIO MONTBLANC / MONTBLANC / 107 RÀDIO MORELL / EL MORELL / 98.3 RÀDIO MÚSICA / VALLS / 1002.6 RÀDIO SALOU - CADENA DIAL / 92.4 RÀDIO SANT PERE I SANT PAU / 101.0 RADIO TELE TAXI / 106.0 I 92.9 RADIOLÉ TARRAGONA / TARRAGONA / 96.1 RODA DE RODA DE BERÀ / 107.7 SER TARRAGONA / TARRAGONA / 97.7 TARRAGONA RÀDIO / TARRAGONA / 96.7 / TOTMÚSICA / TARRAGONA / 105.1


Gastronomia | 29

| 25 de setembre de 2013

GASTRONOMIA

LA ‘

Castillo de Javier, un clàssic contemporani a Salou

La recepta d’Encarna Martínez

Llençol de beixamel amb verdures i ou dur Ingredients Beixamel Albergínia Espàrrecs Ou dur Formatge

Fèlix Llovell, periodista gastronòmic

O

bert l’any 1989 per la família Recari, aquest restaurant situat en una de les zones més concorregudes de Salou, gaudeix d’una trajectòria de 24 anys i disposa d’una excel·lent reputació, aconseguida amb el treball i l’esforç de tot l’equip de professionals que l’integren. Es basa en la qualitat dels productes que ofereix i l’exquisida atenció al client.

El nom de l’establiment homenatja el castell construït entre els segles X i XI a la frontera entre Navarra i l’Aragó. Al capdavant de la cuina hi ha el xef Javier Recari, amb 35 anys d’experiència als fogons i una important formació com a cap de cuina als millors restaurants de Navarra i el País Basc. És, des de fa 25 anys, el xef executiu i copropietari del Castillo de Javier i elabora amb encert i mestratge una línia de cuina basc navarresa mediterrània. A la direcció de sala, que té una decoració clàssica, un gran professional, Eduardo del Valle. I, completant les responsabilitats de l’establiment, el sommelier Carlos Polanco té sota la seva cura el celler on es guarden unes 200 referències de vins i caves. El menjador és ampli i té una capacitat per a uns 200 comensals. Consta de 3 salons i terrassa. Entre les especialitats de l’àmplia carta podem destacar, entre d’altres: perles de meló, gambes i pernil a la vinagreta de caviar, 16,75€; tartar dels dos salmons a la nostra manera, 20,91€; canelons de marisc als quatre formatges sobre coulis de tomàquet, 17,25€; chuletón de bou a la brasa, 33,53€; besuc a la graella estil “Orio”, 29,50€; milfulls de rellom amb foie, fongs i “allioli” lleuger de poma, 29,99€; bacallà al “ajoarriero” amb llagostins i cocochas al pilpil, 25,94€; llom de rap i llamàntol rostit amb brou de mol·luscs, 35,55€; i ja en el capítol de les postres, maduixetes del bosc gratinades, 10,22€; pastís de les dues xocolates sobre natilles líquides, 7,87€, i crep suzette flambejat amb Grand Marnier, 12,50€, tots ells elaborats a la casa i en el cas dels creps fets enfront dels comensals. Ofereix un menú al preu de 35 euros. El vi de la casa és Principe de Viana, tempranillo, 9,50€. El restaurant organitza periòdicament activitats gastronòmiques i enològiques, com a degustacions de productes, tastos de vins, etc. I també des d’aquest any Castillo de Javier ofereix un nou servei d’alta cuina per a esdeveniments

Elaboració

CASTILLO DE JAVIER Carles Buigas, 29 baixos · Salou Tel. 977 35 22 22 | 644 555 906 Horari de 13 a 16 i de 19,30 a 23,30 Obert tots els dies reservas@castillodejavier.com www.castillodejavier.com

Posem en una cassola una base de beixamel. A part fregim l’albergínia, només durant un segons. A continuació la col·loquem a sobre la beixamel. No la fregim gaire perquè després ho posarem al forn i d’aquesta manera la verdura s’acabarà de fer. Posem l’ou a trossos a sobre (4 per persona) i dos espàrrecs verds. A continuació afegim una mica de formatge per gratinar. Ho posem tot al forn i ho retirem quan estigui daurat. Ho passem al plat i... llest per menjar! El plat també es pot fer amb tomàquet fregit si no és disposa de beixamel.

Si véns a dinar o a sopar al Molí de Cal Tof t’ompliràs d’alegria i felicitat complerta i no pagaràs la beguda si dónes aquesta recepta Si teniu algun dubte sobre la recepta podeu trucar al 977 66 26 51 El Molí de Cal Tof Av. Santa Oliva, 2 El Vendrell · Tel. 977 66 26 51

RESTAURANTS RECOMANATS

com a noces, batejos, aniversaris i celebracions al restaurant o de càtering al lloc que s’esculli, a més del servei a domicili, per a particulars i empreses, amb la mateixa qualitat que l’oferta del restaurant.

RESTAURANT MOLÍ DE CAL TOF Av. Santa Oliva, 2 El Vendrell 977 66 26 51 reservas@ elmolidecaltof.com www.elmolidecaltof.com

BUFFET TIBERI C/ Martí d’Ardenya, 5 Tarragona 977 24 28 96 www.eltiberi.com


30 |Classificats

25 de setembre de 2013 |

C L ASSIF IC ATS

HABITATGES Compra/Venda TARRAGONA. ROVIRA I VIRGILI. Se vende piso. Seminuevo, 3 dorm. (uno suite) y 2 baños. Cocina, salón y terraza amplios. Precio rebajado más de 50.000€. Urge venta. Llame al 628670993 TARRAGONA. CASC ANTIC. Pis en venda o lloguer, 3 habitacions, cuina reformada, bany reformat, exterior, moblat. 115.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. CENTRO. C/ COMPTE DE RIUS. Vendo piso espectacular, 120m2, 6a planta, 4 habitaciones, 2 baños, aire acondicionado, calefacción, ascensor, etc. Tel. 977 231 860 TARRAGONA. MOZART. Casa de110mts2, 4dorm+2baños. Alto y luminoso, parket, armarios empotrados, parking+trastero. Zona común con piscina. 310.000€. Tel. 675918159 TARRAGONA. C/ UNIÓ. 125m2, 4 habitacions, 2 banys, traster, 2 balcons grans, calefacció, aire condicionat, per: 230.000€ Tel. 977 25 20 52

REUS. Alquilo con opción a compra chalet adosado, céntrico, lado de colegios, super, a 10 min. de Port Aventura, nuevo a estrenar, de 4 habitaciones, dos aseos, dos baños, patio, balcones terraza, piscina, garaje para dos o tres coches. Compra: 350.000€ Tel. 610500017 / 977218730

TARRAGONA. RAMÓN Y CAJAL. Piso de tres habitaciones, baño, cocina, comedor y un balcón a la calle con vistas al puerto-Port Aventura. Precio: 138.300€ Negociables. Tel. 610500017 SANTA COLOMA DE QUERALT. GANGA. Chalet luminoso. 170m2 vivienda + 220m2 de patio. Todo exterior. Buen estado. 2 plantas, 4 hab., 2 baños completos, cocina equipada, 2 terrazas, fregadero, 1 comedor, 1 salón. Garaje 6 coches, patio privado. Calefacción. 165.000€ Tel. 609884807 Particular.

TARRAGONA. ALQUILER / VENTA. URBANIZACIÓN BON SOL. Chalet pareado de 226m2 útiles con 660m2 de parcela, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina de diseño, parquet y cerámica, aire acondicionado frío y calor por conductos, garaje 2 coches y trastero. Tel. 629 232 588

HABITATGES Lloguer

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Zona balcó, 130m2, molt bones vistes, sostres alts, 2º sense ascensor, per viure. 330.000€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. URB LA MORA. Chalet totalmente amueblado. Pareado de 150m2. Parcela de 400m2. 4 hab., 3 baños, salón, cocina de diseño, parquet y cerámica. A/a frío y calor. Ventanas de aluminio. Garaje para 2 coches, trastero. Jardín independiente 200m2. Porches y barbacoa. 270.000€ negociables. Tel. 629232588 / 649486412

SANTA COLOMA DE QUERALT. OCASIÓN. Casa en buen estado. 140m2, 3 plantas, 4 hab., 1 baño completo, cocina amueblada, 2 comedores, terraza, garaje. Calefacción. 60.000€ Negociable. Tel. 609884807. Particular.

TARRAGONA. CAPUTXINS. Pis 3 habitacions, per reformar, ascensor. 69.000€. Tel. 977 11 13 55 / 654 122 038

TARRAGONA. C/ MALLORCA. Piso de 80m aprox. 1ª planta frente TARRACO ARENA. 130.000€. Tel. 646 293 980

TARRAGONA. DELANTE DE CAP MURALLES y IGLESIA SAN FRUCTUÓS. Piso con grandes vistas. Todo exterior. Tel. 616 835 063

TARRAGONA. ZONA SUD. Pis venda vistes al mar, totalment reformat, 70m2, 3 habitacions, terrassa, amb ascensor, 2n pis, persianes elèctriques. Per: 150.000€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. Pis de 100mts2, 3 dormitorios + 2 baños, salón muy amplio, cocinaoffice, parking + trastero zona común con piscina. Precio: 259.000€. Tel. 675918159

SALOU. INCREÍBLE BAJO SOLEADO. Salou zona pueblo. 140m2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, salón-comedor, patio privado, A/A y calefacción, piscina, pista basquet, 7 minutos de la playa. 190.000€ Precio negociable. Tel. 609884807 Particular.

TARRAGONA. LES GUNYOLES. Cerca deestación Ave Camp Tarragona. Casa adosada de 4 hab. dobles, cocina amueblada, 2 baños completos y 1 aseo, salón-comedor, terraza, jardín, pk privado y solarium. Posibilidad de alquiler con opción a compra. Tel. 607945958

TARRAGONA. PERE MARTELL. Pis de 84m2, 3 habitacions, bany, totalment reformat inclus instalacions, molt lluminós. 180.000€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. GENERAL CONTRERAS. Zona estación de tren de Tarragona. Gran oportunidad! Piso de 3 habitaciones, 1 baño completo, cocina amueblada, salón-comedor y terraza, ascensor. También en alquiler. Tel. 977 24 38 84

TARRAGONA. JAUME I. 3 hab., terrassa, bany, ascensor. D’origen. 90.000€. Tel. 977 11 13 55 / 654 122 038

TARRAGONA. ZONA CORTE INGLÉS / EROSKI. Piso de 106m2, 4 dorm., 2 baños, cocina de diseño, salón comedor con terraza, zona comunitaria con piscina y pista de tennis. Parking en alquiler en propio edificio. Posibilidad de amueblado. Precio: 265.000. Tel. 601287817 TARRAGONA. PALLARESOS. Ático dúplex. 3dormitorios + 2baños, 2 terrazas grandes, parking+trastero, zona común con piscina. 200.000€. Tel. 675918159

TARRAGONA. ZONA ALTA. Pis en venda, sense ascensor, reformat, 2 habitacions, bany, 2 terrasses comunitàries de 33m2, per 110.000€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. PERE MARTELL. Pis de 2 dormitorios, 65mt, planta alta, solarium de 50mt, exterior, plaza de parking grande, finca seminueva. 170.000€. Tel. 675918159

TARRAGONA. Piso con ascensor, 3 hab., 1 baño, exterior, cocina. 126.000€. Tel. 615044664 / 662678736

TARRAGONA. ZONA JOAN XXIII. GRAN OPORTUNIDAD. Piso semi nuevo, 2 dormitorios con armarios, cocina americana equipada, salon comedor con salida a balcón amplio, vistas despejadas, zona comunitaria con piscina, parking amplio incluido en el precio. 210.000. Tel. 676664298

TARRAGONA. CENTRO CIUDAD. Compro piso de 2 habitaciones. Tel. 977 231 860

TARRAGONA. CALLE REDING. Piso exterior, muy buenas vistas. Reformado. 300.000€. Tel. 650 445 663

TARRAGONA. MANUEL DE FALLA. Pis nou, 90 m2, 3 hab., 2 banys, parquet, aire condiconat, calefacció, parking i traster. Per: 230.000€ Tel. 977252052

TARRAGONA. URB. PARC DE LLEVANT. Camp de golf. Xalet en venda o lloguer, 4 habitacions, 3 banys, cuina, sala menjador 40m2 amb ximeneia, calefacció, aire fred/calor per conducte, semi-nou, parcela de 535 m2 aprox., tot equipat. 495.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. PARE PALAU. 170m, Pis/ oficina, 5 hab., per reformar. 150.000€ Tel. 977111355 / 654122038 TARRAGONA. TORRES JORDI. Piso de 2 hab. Todo nuevo. Amueblado. Tel. 660133933

TARRAGONA. C/ MANUEL DE FALLA. Pis nou, 90m2, 3 habitacions, 2 banys, parquet, aire condicionat, calefacció, pàrquing i traster. Per 230.000€ Tel: 977 25 20 52 CALAFELL. Casa adosada en conjunto residencial Bonavista Mar. Urge vender. 139.500€. Tel. 977 693 568 / 691 239 003 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. 100m2, per reformar, 2 balcons, 4 habitacions, bany i aseo, per 220.000€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. MARIA CRISTINA. Pis en venda, 3 habitacions, cuina-menjador, reformat, exterior, vistes al Camp de Mart, instal·lació d’ascensor. 139.000€ Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. C/ RAMON I CAJAL. 89m2, reformat, 3 habitacions dobles, aire condicionat, terra de parquet i gres. Per 140.000€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. PISO EXCLUSIVO. Piso. 170m, 5 dormitorios, 1suite con vestidor, 3 baños, parking y trastero, terraza de 190m. Interesados tlf: 654417259 TARRAGONA. PIN I SOLER. Pis de 4 hab., bany i lavabo, exterior. 165.000€. Tel. 654122038 / 977111355 TARRAGONA. ELS PALLARESOS. Casachalet unifamiliar, 180m2 construidos, 5 dormitorios, 3 baños y jardín privado. Aire acondicionado y bomba de calor. 250.000€. Tel. 646 894 447 TARRAGONA. C/ RAMON I CAJAL. 80m, 2 hab., abans 3, balcó gran, estat perfecte, 140.000€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. URB. LA MORA. Alquiler o venta. Amueblado. Pareado de 150m2. Parcela de 400m2, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina de diseño, parquet y cerámica, a. a. frío y calor, ventanas de aluminio, garaje 2 coches, trastero, jardín de 200m2, porches y barbacoa. Tel. 629 232 588 CALAFELL PLAYA. Estupendo piso de 2 dormitorios dobles, muy amplio, baño completo, cocina y patio interior, salida a la playa. Precio: 83.000€ Tel. 977693568 / 691239003 TARRAGONA. PRAT DE LA RIBA. Pis de 88m, terrassa gran, 1ª planta, per reformar. 85.000€. Tel. 654122038 / 977111355 TARRAGONA. SANT RAMON. Adossat 140m2, 4 habitacions, 2 banys, jardí, pàrquing. 195.000€ Tel. 977 11 13 55 / 654 122 038

TARRAGONA. Mª CRISTINA. Piso de 1 habitación, baño, cocina, balcón, exterior, amueblado, ascensor. Precio: 450€/mes. Tel. 637 128 631 / 615 044 664 TARRAGONA. C/ UNIÓ 14, 2º 4ª. Vivienda de 2 habitaciones, suelo de gres, baño completo, calefacción, aluminio, luminoso, céntrico, ascensor. Finca noble. Tel. 977 24 21 60 TARRAGONA. C/ STA TECLA. Loft amueblado, baño, cocina americana, exterior, muy luminoso. 360€. Tel. 615044664 / 662678736 TARRAGONA. C/ LLEIDA, 7. Vivienda de diseño, nueva a estrenar. 2 habitaciones, 46m2, baño completo, calefacción, ventanas de aluminio, balcones, ascensor. Todo exterior. Muy céntrico. Tel. 977 24 21 60 TARRAGONA. C/ GRAVINA. Pis sense mobles, 3 habitacions, menjador, cuina i bany. 3º pis sense ascensor. 400€. Tel. 977 25 20 52 LA CANONJA. Pis nou de 100m2, 20m2 de terrasses i 30m2 terrat, 4 habitacions, 2 banys. Ascensor. Lloguer: 500€. Tel. 609 303 051 TARRAGONA. TORRES JORDI. Pis de 3 dormitoris amb 2 banys. Edifici amb ascensor. Preu: 420€ Tel. 977 24 80 80 MASPUJOLS. Casa adosada esquinera, 4 hab., 2 baños, garaje 32m2, gran jardín privado. 650€. Tel. 977 79 31 57 CALAFELL. Planta baja con jardín, 3 dormitorios, baño completo, cocina con salida al jardín, piscina comunitaria. 600€ Tel. 977693568 / 691239003 TARRAGONA. LA CANONJA. Estupendo piso de obra nueva de 2 habitaciones, cocina amueblada, comedor-salón, calefacción y aire acondicionado por conductos y solarium. 500€/mes. Tel. 607945958 TARRAGONA. Apartamento en buena zona, todo reformado y con 1 habitación independiente. 400€ Tel. 977920657 / 658025285 CONSTANTI. Vivienda a estrenar, 2 dormitorios dobles, calefacción, gas natural, gran salón-comedor, cocina equipada. Precio: 380€. Se piden refencias. Tel. 654 092 540

TARRAGONA. ZONA JUAN XXIII. Precioso piso de construcción de 8 años, con 2 hab., climatización, cocina americana, todo eléctrico. Ventanas panorámicas. Mobiliario moderno, 1 baño completo con plato de ducha. Ascensor. Parking. 600€ Tel. 977920657 TARRAGONA. AV. PAÏSOS CATALANS (DAVANT URV). Pis de 2 habitacions, menjador, cuina, bany complet, terrassa exterior, amb aire acondicionat, calefacció, amb opció pàrquing al mateix edifici. Tracte directe. Tel. 699 337 124 TARRAGONA. FELIP PEDRELL, 13. Piso del año 2007. 63m2, 2 habitaciones, cocina grande, muy moderno. Tel. 977 24 21 60 TARRAGONA. Zona PLAZA DE TOROS. Precioso piso totalmente reformado, 3 hab., 90m2, cocina independiente, balcón grande practicable, mobiliario moderno. Calef., ascens.. 600€. Tel. 977 92 06 57 TARRAGONA. MAJOR. Pis de 2 dormitoris, reformat mantenint l’estètica de la part alta. Preu: 390€ Tel. 977 24 80 80 TARRAGONA. PERE MARTELL. Piso nuevo amueblado, 1 habitaciones, ascensor, baño, cocina, exterior, aire acondicionado. Precio: 450€ Tel. 615044664 / 637128631 TARRAGONA. L’ARGILA. Casa rústica sense mobles. 4 plantes, 3 dormitoris, 1 bany, cuina, menjador i bodega. Totalment reformada. Preu 500€/mes. Tel. 657 841 072 TARRAGONA. PLAZA INFANTES. ESCALERAS AUTOMÁTICAS. 4 dormitorios, baño y cocina reformados, ascensor, buen estado. Se piden referencias. 420€ Tel. 654092540 TARRAGONA. ZONA JOAN XXIII. Alquilo piso de 100m2, 4 habitaciones exteriores, 2 baños y cocina nuevos, parquet, carp. ext. pvc., grandes terrazas, zona comunitaria con jardín infantil y basquet, parking opcional. Tel. 650 702 911 TARRAGONA. PERE MARTELL. Piso nuevo amueblado 2 habitaciones, baño, cocina americana, exterior, muy luminoso, aire acondicionado, con párquing. 550€/mes. Tel. 637128631 / 615044664 EL VENDRELL. BONAVISTA. Apartamento de obra nueva con piscina. 2 dorm., baño completo, cocina equipada, terraza, amueblado, ascensor, zona comunitaria. 475€ Tel. 977 69 35 68 / 691 239 003 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Zona balcó. Pis sense mobles, 4 hab, menjadors, cuina, bany, aseo, terrassa. 600€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ AUGUST. 2 habitaciones, 1 baño, cocina independiente con galería, terraza, sin muebles. Finca con ascensor. Gastos de comunidad incluídos en el precio. 400€. Tel. 977 243 720 / 667 692 691 TARRAGONA. OPORTUNITAT. PLAÇA DE LA FONT. Pis de 3 dormitoris per només 290€. Tel. 977 24 80 80

TARRAGONA. ZONA JUAN XXIII. Ático de 2 habitaciones + vestidor, construcción de 8 años, calefacción por radiadores, aire acondicionado, balcón esquinero. Lavavajillas, 2 baños completos. Terraza de 60 m2 y parking. 725€/ mes. Tel. 977 92 06 57

TARRAGONA. URB. LA MORA. Alquiler o venta. Amueblado. Pareado de 150m2. Parcela de 400m2, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina de diseño, parquet y cerámica, a. a. frío y calor, ventanas de aluminio, garaje 2 coches, trastero, jardín de 200m2, porches y barbacoa. Tel. 629 232 588

TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. Pisos en alquiler con muebles o sin muebles. Tel. 977 29 09 49

TARRAGONA. AV. ANDORRA. Amb mobles, 3 habitacions, menjador, cuina i bany. 450€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. CAPUTXINS. Pis amb mobles, seminou, 1 hab, menjador, cuina. 425€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. NUCLI ANTIC. Pis de 2 dormitoris, cuina independent, bany, menjador i traster. Preu: 450€ Tel. 977 24 80 80 L’ALFORJA. Àtic lloguer, 3 habitacions, bany i lavabo, terrassa, sense mobles. 400€. Tel. 977111355 / 654122038 TARRAGONA. C/LLEIDA. Estudi amb mobles, semi-nou, terrassa. 320€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. APODACA. Amueblado. 3 dormitorios, baño, comedor con balcón. Calefacción gas natural. Equipado. 420€. Se piden referencias. Tel. 654 092 540 TARRAGONA. C/ TOMAS FORTEZA. PLATJA SAVINOSA. Amb mobles, 3 habitacions, menjador, cuina i bany. 490€ Tel. 977 25 20 25 CALAFELL. Ático seminuevo con solarium privado, 3 dormitorios, baño completo, aseo con ducha, cocina equipada. Amueblado. 500€ Tel. 977 693 568 / 691 239 003 TARRAGONA. CAVALLERS. Estudi d’un dormitori, amb mobles, reformat, amb molta llum natural. Preu: 400€ Tel. 977 24 80 80 TARRAGONA. C/ROVIRA I VIRGILI. Pis moblat de 3 dorm., 2 banys, saló menjador, cuina equipada amb galeria, terrassa. Assolejat. Z. comunitaria amb piscina. Preu 700€/mes. Tel. 657841072 TARRAGONA. C/ FORTUNY. Reformat, sense mobles, 4 habitacions, menjador, cuina, bany i aseo. Planta baixa amb pati. Per 450€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. PRAT DE LA RIBA. Piso de 4 dormitorios, baño plato de ducha, aseo. Terraza, gas natural. Reformado. Buen estado. Se piden referencias. Precio: 500€. Tel. 654 092 540 TARRAGONA. ZONA SERRALLO. Piso reformado con 2 habitaciones, 60m2, cocina americana, todo eléctrico, muebles modernos, balcón. 375€/mes. Tel. 977 92 06 57 TARRAGONA. P. MARTELL / FCO. BASTOS. 2 dormitorios, terraza, sin muebles, parquet, bomba frío/calor, trastero. 425€ Se piden referencias. Tel. 654 092 540 TARRAGONA. C/ LLORENS DE VILALLONGA. VALL ARRABASSADA. Semi-nou, sense mobles. 3 habitacions, menjador, cuina, bany i aseo. Parquing. Per: 650€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. Zona SANT ANTONI Mª CLARET. Piso de 2 habitaciones, reformado, 60m2, cocina independiente, 1º sin ascensor. Ideal parejas jóvenes. 430€/mes. Tel. 977 92 06 57 TARRAGONA. Piso de 4 hab., 1 hab. itació con suite y ropero, 2 baños completos, aire acondicionado, calefacción, parking, terraza, situado en muy buena zona. 950€ Tel. 977920657 / 658025285 TARRAGONA. C/ LLEIDA. Amb mobles, semi-nou, 1 habitació, menjador-cuina i bany. 390€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ JAUME I. Pis amb mobles, reformat, 2 habitacions, menjador, cuina i bany, terrassa. Preu: 475€/mes Telf. 977 25 20 52 TORREFORTA. C/ MONTBLANC. Pis sense mobles, 3 habitacions, menjador, cuina, bany, terrassa, 2º pis sense ascensor. Preu: 350€. Tel. 977 25 20 52


Classificats | 31

| 25 de setembre de 2013

C L ASSIF IC ATS TARRAGONA. AVD. CATALUNYA. Pis de 2 dormitoris amb mobles, al costat del Campus Catalunya. Preu: 475€ Tel. 977 24 80 80 TARRAGONA. GASÒMETRE. Pis d’un dormitori al costat del mercat i la bibilioteca pública. Preu: 290€ Tel. 977 24 80 80 REUS. Alquilo con opción a compra chalet adosado, céntrico, lado de colegios, super, a 10 min. de Port Aventura, nuevo a estrenar, de 4 habitaciones, dos aseos, dos baños, patio, balcones terraza, piscina, garaje para dos o tres coches. Alquiler: 850€ Tel. 610500017 / 977218730 TARRAGONA. Piso amueblado, 3 habitaciones, baño, cocina, ascensor. 450€/mes. Telf. 615044664 / 637128631 TARRAGONA ZONA UNIVERSITARIA. FRA ANTONI CARDONA I GRAU. Alquilo piso amueblado, recientemente renovado, tres habitaciones, salón comedor, cocina, baño, balcón, galería. Ascensor. 550€. Gastos incluidos. Tel. 657 807 958 TARRAGONA. C/ AUGUST. Amb mobles, reformat, terra de parquet, 2 habitacions, bany i aseo, menjador, cuina, aire condicionat, 2n pis sense ascensor, Per: 425€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ CASTELLARNAU. Viviendas de 2 hab., baño completo, parquet, calefacción, sistema de alarma, ascensor. Mucha luz en una finca de obra nueva. Sin muebles. Sin electrodomésticos. Posibilidad de una plaza de pk. por 90€. Tel. 977242160 TARRAGONA. SOLER. Pis de 2 dormitoris amb mobles, al centre de la ciutat. Preu: 480€. Tel. 977 24 80 80 TARRAGONA. C/ TAQUÍGRAF MARTÍ. Pis amb mobles, 1 habitació, menjadorcuina i bany, per 380€ al mes. Telèfon. 977252052 TARRAGONA. ALQUILER / VENTA. URBANIZACIÓN BON SOL. Chalet pareado de 226m2 útiles con 660m2 de parcela, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina de diseño, parquet y cerámica, aire acondicionado frío y calor por conductos, garaje 2 coches y trastero. Tel. 629 232 588 LA CANONJA. Pis nou de 100m2, 20m2, terrasses i 30m2 terrat, 4 habitacions, 2 banys. Ascensor. Lloguer: 500€ Tel. 609303051 / 615354608 CALAFELL. Piso de 2 dormitorios, con solarium privado, nuevo a estrenar, acabados de calidad. 475€ Tel. 977693568 / 691239003 TARRAGONA. SERRALLO. Piso de una habitación, comedor, cocina, baño. 300€ con la comunidad y basuras incluídas. Tel. 610500017 / 977218730 TARRAGONA. PERE MARTELL. Alquilo dúplex en el centro, con muebles, de tres habitaciones, comedor, cocina, un aseo, un baño, dos balcones q la calle, una terraza en una de las habitaciones y otra terraza solarium arriba. Precio_ 600€ Con comunidad y basuras incluídas. Tel. 977218730 / 610500017

TARRAGONA. C/COLON. Piso totalmente reformado de diseño. 3 habitaciones (1 suite y dos muy grandes), 2 baños, parquet, calefacción. Sin muebles y sin ascensor. Piso muy luminoso. Precio 500€./mes. Tel. 977 243 720 / 667 692 691

IMMOBLES MOTOR TREBALL FORMACIÓ

TARRAGONA. C/ HERNÁNDEZ I SANAHUJA. Estudi reformat, tot en un mateix ambient, sofà-llit, mobles, amb ascensor. Per: 275€. Tel. 977 25 20 52 EL VENDRELL. Se alquila piso de 4 hab., 2 baños, cocina, comedor, terraza, ideal para compartir. Directo al propietario. Tel. 977662651 / 606803954

SEMI-RIGIDA BWA FIVE TEEN 5.08MT + YAMAHA 90 AETOL + Remolque por 11.800€ (Año 2004). Tel. 977680002

TARRAGONA. AV. ROMA. Piso impecable de 3 hab., 2 baños, amueblado, totalmente equipado. Calefacción a gas. Aire acondicionado y calefacción por conductos. Cocina con galería totalmente equipada. Lavadora, secadora, microondas... Completamente exterior. Supersoleado. Balcón. Parking en el mismo edificio. 800€. Tel. 977 243 720 / 667 692 691 EL CATLLAR. Piso de 2 habitaciones cocina americana amueblado y equipado. Parking y jardin. Zona muy tranquila. Precio: 380€. Tel. 660915000 VISTABELLA. Casa de pueblo. 4 habitaciones. Cocina con ‘foc a terra’ y comedor. Terraza y ‘golfas’. Amueblada. Pueblo encantador y supertranquilo. 400€. Tel. 977 243 720 / 667 692 691

LOCALS Lloguer/Venda TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Es ven parking per a cotxe gran. Preu: 15.000€. Tel. 616 042 335 TARRAGONA. POLIGON FRANCOLÍ. Nave de 413m2, camara frigorifica, aseos, vestuarios. 500€. Tel. 654 092 540 TARRAGONA. AVENIDA ANDORRA, 10. Alquiler o venta de parking. Tel. 615332863 / 615186908

TARRAGONA. OPORTUNIDAD PLAZA DE LA FONT. Traspaso de local cafeteríarestaurante equipado. Amplia terraza. Alquiler por 1000€/mes Teléfono. 647 74 36 61

TARRAGONA. C/ BEETHOVEN. Local en edificio de oficinas de 75m2. Sala diàfana, archivo y lavabos. A/C, instalación eléctrica y telecomunicaciones. 500€/ mes. Tel. 977 21 79 50

TARRAGONA. LLOGUER. Local molt centric de 3 plantes, 50m2 cadascuna, aigua i llum, A/A, lavabo, per entrar-hi, 1.500€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. C/ SALVADOR ESPRIU. Local de 204m2. Instalación eléctrica. Aire acondicionado. Lavabo. Persiana a motor. 1.000€ Tel. 977 21 79 50

TARRAGONA. Se alquila parking en la zona de Joan XXIII. Preguntar por Maribel. Tel. 646 156 689

TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. Local en venda, sup. aproximada 220m2, sortida de fums, diàfan. 360.000€ Tel. 977 24 34 06

TARRAGONA. C/COLOM, 28 xamfrà. Local lloguer, 2 plantes i soterrani, total 450m2, aparadors doble alçada. Instal·lacions en perfecte estat. Tel. 639 627 494 TARRAGONA. PLAÇA VERDAGUER (Centro peatonal). Local en alquiler muy económico. Tel. 616 835 063 TARRAGONA. C/ REAL. Local de 90m2, cantoner amb llogaters, rentabilitat 7% 83.000€ Tel. 977111355 / 654122038 TARRAGONA. P. PALAU. OCASIÓN. Oficina de 90m2, diáfano, luz natural, aseo. 75.000€ Tel. 654092540 TARRAGONA. CENTRO CIUDAD. Se alquila ático oficina de 100 m2 my céntrico. Instalada, apta para cualquier actividad con A.C., etc. Tel. 977231860

TARRAGONA. P.PALAU. ALQUILER. Oficina de 90m2, varias salas, aseo, luz, soleado. Precio económico. Precio: 380€. Se piden referencias. Tel. 654092540

TARRAGONA. ESTANISLAO FIGUERAS. Local céntrico en alquiler. Antes bar de 80m2, muy bien situado. 600€ Tel. 610500017 / 977218730

TARRAGONA. PLAZA IMPERIAL TARRACO (cerca). Parking muy grande de fácil acceso. Alquilo 80€. Tel. 686656867 / 977215233

TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU (RODOLAT DEL MORO). VENTA. Parcela edificable de 900 metros, a 5 minutos de Tarragona. Permuta , financiación. Precio: 95.000€. Tel. 654 092 540

PALLARESOS, POLIGON. Nave en alquiler. 525m de altura, 4 m., muelle carga y descarga. 460€. Tel. 654 092 54

TARRAGONA. BAR EN ALQUILER CENTRO CIUDAD. Todo montado con cámaras frigoríficas, botellero, lava vasos, lava vajillas, cocina industrial, sillas, mesas, TV, lavabos de hombre y mujer, espacio para comedor, barra toda de marmol, almacén, etc. No le falta de nada. Precio: 600€/mes. Tel. 610500017

TARRAGONA. CENTRO CIUDAD. Se alquila ático/oficina de 100m2, totalmente instalada, apta para cualquier actividad, con a.a., etc. Tel. 977231860

TARRAGONA. VALL ARRABASSADA. Venta plazas parking. Tel 977290949

TARRAGONA. FCO. MACIA. Parking con trastero en alquiler. 75€ Tel. 654092540

TARRAGONA. C/ LLEÓ. LLOGUER. 2 locals de 300m2, facilitats d’arrendament. Tel. 977 25 20 52

CONSTANTÍ. Trastero en venta a estrenar. 4m. Puerta cortafuegos. No tuberias, no humedades. 2.700€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Despatx en lloguer. de 65m2. Per entrar-hi. Aseo. Per 400€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. DOCTOR MALLAFRÉ (ZONA JOAN XXIII). Alquilo parquing. Precio: 60€. Tel. 655 915 266

TARRAGONA. C/MENDEZ NUÑEZ. LLOGUER. Local amb sortida de fums, 42m2, per 700€. Tel. 977 25 20 52

PSICOPEDAGOGA ofereix classes de repàs. Preus assequibles. Molta experiència. Casc antic de Tarragona. Tel. 606 087 342

TREBALL Professionals

TARRAGONA. MANUEL DE FALLA. Parking alquiler. Buen acceso. Coche y moto. 65€. Tel. 654 092 540

TARRAGONA. ZONA PLAZA DE TOROS. VENTA. Plaza de parking doble. Cabe un coche delante de otro. Precio. 45.000€. Tel. 676664298

CALAFELL. Traspaso restaurante en playa. Alquiler 600€/mes. Tel. 977 69 35 68 / 691 239 003

Classes de pintura/dibuix. Estudi Tarragona (Part Alta). 686411008 Tito Figueras

TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Locales en C/ Blanca d’Anjou y Violant d’Hongria. Superficies de 125m2 (por 250€) y de 180m2 (por 380€). Tel. 977 21 79 50

CONSTANTÍ. Local 120m. Antes Bar-Restaurante. Actualmente sin actividad. Salida de humos, cerramientos aluminio, persianas. 58.000€ Tel. 654092540

TARRAGONA. Se traspasa peluquería en Tarragona, con clientela fija, facturación demostrable, abstenerse curiosos. Telf. 622 111 751

FORMACIÓ Cursos

TARRAGONA. BDA. MISERICÓRDIA, 7. Se comparte céntrico local. Completamente instalado. Actualmente funciona como inmobiliaria. Interesados pueden llamar al: 977 24 34 06 / 607 20 80 20

TARRAGONA. SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA. OCASIÓ!! Pàrquing en venda, plaça de 13m2 aprox. 17.000€ Tel. 977 24 34 06

EL CATLLAR. AV. CATALUNYA. Local lloguer, 58m2, bany. 325€/mes Tel. 977247124 / 630991528

RIO CABINFISH 650 + MERCRUISER 140 HP D-FB por 9.500€ (Año 1996) Tel. 977 68 00 02

Vendo Volkswagen-Corrado Muy bien conservado. Todo original y guardado siempre en garaje. Todas las revisiones y las ITV al día. Nunca ningún accidente. Precio a convenir. Tel. 630 35 99 77 / 977 21 71 32

MOTOR Motos

TARRAGONA. AV. ROMA. Local de 276m2. Totalmente acondicionado, despacho, sala diáfana, archivo y lavabos. Instalación eléctrica y telecomunicaciones. Aire acondicionado. Tel. 977 21 79 50 TARRAGONA. C/ SOLER, 22. Local lloguer 220m2, molt lluminós. Instal·lacions en perfecte estat. Preu a consultar. Tel. 639 627 494 TARRAGONA. FCO. BASTOS. Parking doble en venta. Dos coches en fila, buen acceso. Sin columnas. 25.700€ Tel. 654092540 VILA-SECA. VENTA. Local comercial de 537m2. Buen estado, 8 escaparates, varias oficinas y lavabo. 300.000€. Tel. 659 22 61 57

MOTOR Cotxes

GOTERAS · HUMEDADES. Azoteas,cubiertas y balsas.Transitables. Presupuesto sin compromiso. Tel. 675 484 598 / 977 77 19 08 Se ofrece discjockey con discoteca movil para BODAS · BAUTIZOS · COMUNIONES. Experiencia y seriedad professional. Tel. 615 21 52 40 EMPRESA INMOBILIARIA ubicada en Tarragona precisa COMERCIALES para atender las demandas de nuestros clientes (alta comisión). Llamar a: 610500017 Es necessita comercial per distribució de vins. Zona La Pineda-Salou-CambrilsReus i zona Delta de l’Ebre. Comisió a convenir segons experiència. Enviar CV a: labotigadelvi@labotigadelvi. net

VARIS Altres ofertes Vendo Suzuki-550 GSX-EF Perfecto estado. Revisión al día. 60.000kms. Un único dueño. Regalo: Porta cascos (2 cascos), candado pitón, funda depósito, maletas laterales Krauser. Precio a consultar Tel. 630359977 / 977217132

MOTOR Nàutica

ANUNCIS CLASSIFICATS

classificats@noticiestgn.cat 977 259 911 / 616 728 550 / 686 703 910

Se vacían pisos, locales y trasteros gratis. También pequeñas mudanzas. Tel. 650 602 945 Compro tebeos antiguos, comics de superheroes, albums de cromos, juguetes antiguos (scalextric, madelman, muñecas...) y otros objetos de coleccionismo. Tel. 658 02 91 46 Passo cintes vhs a dvd a 10€ la cinta. També miniDV, Hi8, VHS-C, Betamax, 8mm i Super8. Salva les teves cintes abans que sigui massa tard. Pots provar primer amb una cinta. Recupera i recorda els teus anys passats. Recollida i lliurament a domicili. Tel: 626010186


32 | Contraportada

25 de setembre 2013 |

termòmetre de la setmana

Els Xiquets del Serrallo ja tenen local

Fira d’Indians de Torredembarra

Santa Tecla bat rècords de participació

Després de 24 anys esperant, per fi la colla castellera del barri mariner ja disposa de local propi

Ja està tot apunt per a la celebració d’un dels certàmens més emblemàtics de la població marinera com és la Fira d’Indians

La coincidència amb el cap de setmana i el bon temps han omplert a vessar els carrrers durant tots els dies de festa major

Mira els vídeos de Santa Tecla

N

o has tingut temps per gaudir de tots els actes de Santa Tecla? No et preocupis, a notíciestgn t’ho posem fàcil perquè no et perdis ni un detall de les festes més emblemàtiques de la capital tarragonina. El nostre company Tomàs Varga ha recorregut els carrers de la ciutat aquests dies, càmera en mà, per captar les millors imatges de tots els actes que han farcit aquests dies l’actualitat tarragonina. Per tant, si ets dels que han assistit a la majoria d’actes, busca’t als vídeos que hem preparat perquè de ben segur t’hi trobaràs. Si visiteu el portal www.notíciestgn.tv podreu gaudir de la Festa de Santa Tecla a través d’una dotzena de vídeos de diferent durada. La Santa Tecla petita, el Seguici o els pilars caminant són alguns dels actes que trobareu a la nostra web. I no us poseu tristos, penseu que ja queda un dia menys per celebrar Santa Tecla 2014 i aquells que us n’hagueu quedat amb ganes de més gresca, podeu rememorar alguns dels moments viscuts a l’edició d’enguany. Esperem que en

Estrena del Ball de Cossis Petit. Trobada del Ball de Diables al Cos del Bou. Presentació en societat dels Gegants Moros Petits.

www.noticiestgn.tv

Entreu al web www.noticiestgn.tv i accediu a Santa Tecla en imatges

La Víbria s’endú el xumet dels més valents. La Baixadeta omple la Part Alta Bany de masses a la Santa Tecla Petita Les postres de Santa Tecla El Correfoc Petit Les imatges del Seguici Popular de Santa Tecla Els pilars caminant

gaudiu i visca Santa Tecla!

e-mail:taller@barradomotors.com

Noticies190  

notíciesTGN núm. 190

Noticies190  

notíciesTGN núm. 190