Page 1

LERN

E

BEH

GS

S

KO

N

D AN L I

PILEN

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER. 1


VELKOMMEN TIL

PILEN

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne gør de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

2


3


4


PILENS ELEVER

Pilens elever er normaltbegavede børn med ADHD. Derudover har eleverne side-diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt. Selvom de kan have de samme diagnoser, er vores elever heldigvis forskellige – og det er der plads til hos os. Fælles for vores elever er, at de oplever, at være en del af et fællesskab på skolen. De oplever, at vi gerne vil dem. Fælles for dem er også, at de har store potentialer, der med den rette indsats kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv. Pilen tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev. Vores metode giver de bedste muligheder for, at eleverne gør så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til Folkeskolens Prøver i alle fag og skabe gode resultater. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

5


UNDERVISNING & BEHANDLING Pilen optager elever på alle klassetrin. Undervisningen foregår i mindre klasseværelser med typisk 8 elever. Der er én voksen til to elever. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til at støtte vores elever. Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere. Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere de ting, de synes er svære, og giver dem strategier til nye handlemuligheder. Det kan være at blive bedre til at koncentrere sig, styre impulser, indgå i lege og danne venskaber med andre elever på skolen.Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

6


Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov. Vi inddrager også det omkringliggende samfund ved at tage på hyppige ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. På gården afholdes naturfaglige fag, og vi arbejder med aspekter af behandlingen mens vi fisker, går på opdagelse i skoven og laver mad over bål.Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

7


8


9


FAMILIESAMARBEJDE 10


På Pilen har vi en tæt relation med elevernes familier. Vi ved, at elevernes udvikling og trivsel er afhængigt af et godt samarbejde mellem skole og hjem. Vi ønsker en tæt dialog, og vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om håndtering af hverdagens udfordringer, søvn og ernæring. Derudover har vi fokus på psykoedukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Bedsteforældre og søskende inddrages gerne, for at vi kan favne barnet og dets verden som en helhed. Det er velkendt, at mange børn og unge med psykiske udfordringer også døjer med fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Pilen, og de holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

11


STEDET

Pilen ligger centralt på Islands Brygge i København. I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og store grønne arealer som Amager Fælled med fodboldbaner og heste m.m. Vores lokaler er indrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Pilen er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi er især stolte af, at have alle faglokaler til rådighed på skolen. Vi bruger det nyeste IT i undervisningen, og ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer, og klassen har også iPads til brug i undervisningen. På Pilen har vi vores egen kantine, hvor der serveres sund og varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet. 12


13


KONTAKT & VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole. Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Pilen og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!

14


15


LERN

E

BEH

GS

S

KO

N

D AN L I

KONTAKT KONTAKT PILEN Pilen Leifsgade 33 2300 København S E-mail: pilen@behandlingsskolerne.dk KONTAKT FOR VISITATION Behandlingsskolerne Linde Alle 53 E-mail: info@behandlingsskolerne.dk Telefon: 32 96 04 90 Hvis du vil vide mere, kan du også besøge vores hjemmeside: www.behandlingsskolerne.dk/pilen

16

Profile for Simply Studio

Pilen folder final  

Pilen folder final  

Advertisement