__MAIN_TEXT__

Page 30

Netherlands

Dales, Hiatt, Hua, & Wang

Poetry

Sketches of Multatuli Image and Verse from the Max Havelaar Translated by Cody Dales Saïdjahs Lied

Saïdjah’s Song

Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de grote zee gezien aan de Zuidkust, Toen ik daar was met mijn vader om zout te maken.

I don’t know where I’ll die. I saw the great sea on the south coast once, When I was there making salt with dad.

Als ik sterf op de zee, En men werpt mijn lichaam in het diepe Water, zullen er haaien komen. Ze zullen rondzwemmen om mijn lijk, en vragen: ‘Wie van ons zal het lichaam verslinden, Dat daar daalt in het water?’

If I die at sea, And my corpse is thrown into the deep Water, sharks will come. They’ll swim around it and ask Who’ll devour the corpse Sinking into the water.

Ik zal ‘t niet horen.

I won’t hear it.

Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb het huis zien branden van Pa-Ansoe, Dat hijzelf had aangestoken Omdat hij mata-glap was.

I don’t know where I’ll die. I saw Pa-Ansoe’s house burn. He set it on fire himself Because he went mata-glap.

Als ik sterf in een brandend huis, Zullen er gloeiende stukken hout Neervallen op mijn lijk. En buiten het huis Zal een groot geroep zijn van mensen, die Water werpen om het vuur te doden.

If I die in a burning house, Glowing embers will fall Down on my corpse. And outside the house There’ll be a great mob of people who’ll Throw water to kill the fire.

Ik zal ‘t niet horen.

I won’t hear it.

Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de kleine Si-Oenah zien vallen Uit de klapa-boom, Toen hij een klapa plukte voor zijn moeder.

I don’t know where I’ll die. I saw little Si-Oenah fall Out of a palm tree When he grabbed a coconut for his mom. 28

Profile for Simplicissimus

Simplicissimus: The Spring Netherlands Issue  

Simplicissimus: The Harvard College Journal of Germanic Studies | The Spring 2014 Netherlands issue is our best yet, and features original p...

Simplicissimus: The Spring Netherlands Issue  

Simplicissimus: The Harvard College Journal of Germanic Studies | The Spring 2014 Netherlands issue is our best yet, and features original p...

Advertisement